Regulamin 12UF - UKS Hetman Puszcza Mariańska

Transkrypt

Regulamin 12UF - UKS Hetman Puszcza Mariańska
REGULAMIN TURNIEJOWY
XII Turniej
Ułańskiej Fantazji
1. Organizator: UKS Hetman Puszcza Mariańska.
2. Cel: Promocja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej okolicy. Integracja
środowisk szachowych. Możliwość zdobycia V lub IV kategorii szachowej.
3. Termin: 23.08.2014r. (sobota), potwierdzanie startu 930 – 950, pierwsza runda od 1000.
4. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Puszczy Mariańskiej.
5. System rozgrywek: szwajcarski, tempo P30, 6 rund, kolejne rundy zaczynają się po
zakończeniu ostatniej partii poprzedniej rundy.
6. Nagrody: Organizator przewiduje nagrody rzeczowe przyznawane w następującej
kolejności: Najlepszy zawodnik, Najlepsza rodzina, Drugi zawodnik, Trzeci
zawodnik, Najlepsza zawodniczka, najlepszy zawodnik do rankingu PZSzach 1600,
1400, 1250, najlepszy zawodnik bez kategorii (nagrody indywidualne nie będą
łączone).
7. Zgłoszenia: do 20.08.2014r. bezpośrednio przez stronę
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3959/
Organizator dysponuje sprzętem dla 60 osób. W dniu zawodów niezgłoszeni
zawodnicy zostaną dopuszczeni do gry w miarę posiadania wolnego sprzętu przez
organizatora.
8. Wpisowe: Turniej bez wpisowego.
9. Punktacja i ocena wyników: liczba zdobytych punktów, skrócona punktacja
Buchholza, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw, progres. Do wyniku
rodziny liczą się wyniki dwóch najlepszych osób z rodziny wg zasad jak powyżej.
Dla osób startujących w kategorii rodzin wymagane jest pokrewieństwo Dzieci –
Rodzice – Dzidkowie.
10. Przepisy gry: *W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego ze zmianami od
1.7.2014r. z wyłączeniem artykułów: A3, B3, G4, a w przypadku nieprawidłowego
posunięcia będzie stosowany Artykuł 7.5b. **Organizator nie posiada depozytu
z tego względu, dopuszcza się wnoszenie na salę gry komunikatorów
elektronicznych. Używanie ich na sali gry będzie karane. ***Dopuszcza się
spóźnienia na rundę do spadnięcia czasu. ****Decyzje sędziego są ostateczne.
11. Inne informacje: Start zawodnika w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć do
promocji oraz publikowanie danych na stronach internetowych. Turniej nie będzie
zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE. Każde dziecko powinno być pod
opieką pełnoletniego opiekuna.
Organizator
Dariusz Koliński

Podobne dokumenty