Neodach RE 15 2,4 t

Transkrypt

Neodach RE 15 2,4 t
KARTA TECHNICZNA
OGNIOOCHRONNE PŁYTY STYROPIANOWE
Neodach RE 15 2,4 t
OPIS WYROBU:
Ognioochronne płyty styropianowe Neodach RE 15 2,4 t wyróżniają się one specyficznymi właściwościami
fizyko-mechanicznymi, naturalną hydrofobowością, stabilnością wymiarów po zaaplikowaniu, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą wytrzymałością mechaniczną umożliwiającą poruszanie się po
nich w czasie montażu i użytkowania.
Płyty izolacyjne Neodach RE 15 2,4 t przeznaczone są do wykonania izolacji termicznej dachów użytkowych
i nieużytkowych, płaskich i lekko spadzistych, nowych i regenerowanych oraz jako warstwa termoizolacyjna
pod wszelkiego rodzaju zarówno jedno i wielowarstwowe pokrycia dachowe, takie jak papy asfaltowe, membrany bitumiczne, membrany PCV i inne. Nachylenie połaci dachowej z zastosowaniem płyt Neodach RE 15
2,4 t nie powinno przekraczać 20%
Płyty Neodach RE 15 2,4 t posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klasy reakcji
na ogień dla wyrobów dachowych, zostały sklasyfikowane w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny
oraz jako nie rozprzestrzeniające (NRO) ognia wg Instrukcji ITB. Wykonanie całego przykrycia dachu z płyt
Neolamin NRO pozwala uzyskać klasę odporności ogniowej na poziomie RE15.
Produkowane są na bazie płyt styropianowych o podwyższonych parametrach wpływających na stabilność
konstrukcji w podwyższonej temperaturze takich jak:
Tolerancja grubości
Tolerancja płaskości
Stabilność wymiarowa w stałych warunkach laboratoryjnych (48h w 23°C i 50% wilgotności względnej)
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury (48h, 70°C) w stosunku do standartowych płyt.
Płyty można stosować w warunkach, w których stała temperatura na powierzchni płyt nie będzie wyższa niż
50°C, a temperatura maksymalna, występująca w krótkich okresach, nie będzie wyższa niż 80°C. Należy je
układać na niepalnych podłożach, takich jak blachy fałdowe, płyty żelbetowe.
PARAMETRY TECHNICZNE WYROBU:
Deklaracja właściwości
użytkowej
Tolerancja
≤ 0,038 W/mK
—
T2
± 2 mm
L3, W3
± 0,6 % lub ± 3 mm
Prostokątność
S5
± 5 mm/1000 mm
Płaskość
P10
10 mm
BS125
≥ 125 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
względnym
CS(10)80
≥ 80 kPa
Obciążenia użytkowe
≤ 2,4 t/m2
—
DS(N)5
± 0,5 %
Stabilność wymiarowa
w określonych warunkach temperatury i wilgotności
DS(70,—)2
≤2%
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia
ściskającego i temperatury
DLT(1)5
≤5%
Klasa reakcji na ogień dla wyrobów dachowych
BROOF(t1)
—
RE 15
—
15,0 kg/m3
—
Cecha
Współczynnik przewodzenia ciepła λD
Grubość
Długość i szerokość
Wytrzymałość na zginanie
Stabilność wymiarowa
w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
Odporność ogniowa przekrycia dachu
Gęstość pozorna
ZASTOSOWANIE WYROBU:
do wykonywania izolacji termicznej dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20°).
WYMIARY I PAKOWANIE PŁYT:
Ognioochronne płyty styropianowe Neodach RE 15 2,4 t produkowane są o grubości 20 ÷ 250 mm, długości i szerokości wg ustaleń z nabywcą. Maksymalny moduł 1000×4000 mm. Wszystkie płyty Neodach RE produkowane przez
firmę Neotherm są oznakowane nadrukiem „Neodach RE”.
UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA PŁYT NEODACH RE 15 2,4 t:
Płyty styropianowe Neoaqua nie są odporne na:
- działanie wysokiej temperatury (powyżej 80°C)
- działanie rozpuszczalników organicznych, smoły, oleju
- w przypadku długotrwałego działania promieni UV wierzchnia warstwa może ulec utlenieniu.
EPS jest niedrażniący, nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC i HCFC
Podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ wszelkie uszkodzenia płyt podczas montażu mogą skutkować obniżeniem ich parametrów mechanicznych.
DOKUMENTY POWIĄZANE:
PN-EN 13163 2013-05 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych oraz części nośnej dachów warstwowych
1218.1/13/Z00NP
www.neotherm.pl
PRODUCENT:
Neotherm Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
Zakład Produkcyjny Chmielów
39-442 Chmielów
ul. Chemiczna 14
tel. 89 715 08 00, fax 89 715 08 01
[email protected]
Zakład Produkcyjny Biskupiec
11-300 Biskupiec
Kolonia III/5
tel. 89 715 08 00, fax 89 715 08 01
[email protected]
Neoprofil Sp. jawna
Zakład Produkcyjny Wrocław
54-103 Wrocław, ul. Brodzka 10
tel./fax 71 354 38 52
[email protected]
Neotherm Sp. jawna
Zakład Produkcyjny Myszków
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6
tel. 34 313 32 89
[email protected]