nr 5 - styczeń 2014

Transkrypt

nr 5 - styczeń 2014
przedszkolne
nowinki
dla całej rodzinki
NR 5. STYCZEŃ 2014
RADOŚĆ EWANGELII napełnia serce
oraz całe życie tych, którzy spotykają się
z Jezusem.
Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił,
zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku,
od wewnętrznej pustki, od izolacji.
Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość.
„Evangelii Gaudium” Ojciec Św. Franciszek
Kochani Rodzice,
Niech święta Bożego Narodzenia staną się radosnym
spotkaniem z Jezusem – Bogiem Człowiekiem.
Pozwólmy, aby nas zbawił, wyzwolił od grzechu, smutku
i uczynił nasze serca jeszcze piękniejszymi i szczęśliwszymi .
Niech w te świąteczne, pełne miłości dni
odrodzi się radość w naszych rodzinach,
obdarzmy nią najbliższych i najdroższych nam ludzi.
Zanieśmy radość tam gdzie wciąż jeszcze panuje smutek i zwątpienie,
aby wszyscy z którymi się spotkamy odczuli, pełną troski obecność Boga.
Niech radość Jego bliskości i opieka Najświętszej Rodziny
towarzyszą nam przez wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku
z modlitwą i życzeniami
w imieniu wspólnoty wychowawczej
s.Gabriela
Ogłoszenia przedszkolne
 Serdecznie zapraszamy na RODZINNE JASEŁKA,
przygotowane przez rodziców i rodzeństwo
tworzących grupę teatralną oraz przedszkolaków,
które odbędą się 13. stycznia (pn) o g.17.00 w auli
Najświętszej Rodziny.
Po jasełkach zapraszamy do sal na dzielenie się
opłatkiem i poczęstunek.
 Wszystkich chętnych (oprócz Rodziców), którzy
chcieliby zobaczyć JASEŁKA zapraszamy w dniu
9. stycznia (cz) o g.18.00 do auli
 Bal karnawałowy odbędzie się 16. stycznia (czw.)
o g. 16.00 w szkole Braci Szkolnych
przy ul. Pułaskiego 71. Prosimy o przygotowanie
pięknych i kolorowych strojów dla całej rodziny .
 DZIEŃ BABCI I DZIADKA będziemy świętować
po feriach. Informacje na ten temat zostaną podane
w styczniu.
 Nasze przedszkole bierze udział w KONKURSIE NA
WIECZERNIKOWĄ CHOINKĘ. Zapraszamy w
czasie świąt do podziwiania naszej choinki i
głosowania.
Przyjaciel Tygryska w styczniu
Opowiada o biblijnym wydarzeniu Narodzenia Pana Jezusa.
Wypowiada w modlitwie wdzięczność za Narodzenie Pana
Jezusa.
Mówi o swojej pomocy rodzicom.
Wymienia kilka zwyczajów ludowych związanych z Bożym
Narodzeniem.
Wykonuje różne prace plastyczne z wykorzystaniem
wybranych przez siebie materiałów plastycznych.
Rozpoznaje i poprawnie nazywa kierunki w przestrzeni
przy użyciu przymiotników/ wysoko, nisko, szeroko, wąsko.
Śpiewa kolędy i pastorałki: „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj
w Betlejem”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”.
Dzisiaj w Betlejem...
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
Gdy śliczna Panna
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.
Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.
Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!
Przyjaciel Królika w styczniu
 Wymienia imiona dziadków.
 Odpowiada na pytanie związane z rolą jaką pełnią
dziadkowie w rodzinie.
 Przygotowuje samodzielnie niespodziankę.
 Porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniem: idź
do przodu (przed siebie), do tyłu (przesuń się do
tyłu), w tę stronę.
 Wymienia charakterystyczne cechy zjawisk
przyrodniczych zimą/ oszronione drzewa, pokrywa
śniegowa, zamarznięte kałuże.
 Opowiada o pięknie krajobrazu zimowego.
 Wymienia konieczne elementy ubioru w okresie zimy.
 Wie, że świeże powietrze służy dbaniu o zdrowie
człowieka.
 Zna zasady bezpiecznego bawienia się w okresie
zimowym na dworze.
 Tworzy równoliczne zbiory trzy- i
czteroelementowe.
PIOSENKA
GIMNASTYCZNA WYLICZANKA
Raz i dwa, i raz i dwa,
Każdy babcię fajną ma.
Trzy i cztery, trzy i cztery,
Babcia dobre ma maniery.
Pięc i sześc, i pięc i sześc,
Babcia zawsze da coś zjeść.
Siedem, osiem, siedem , osiem,
Babci siatki noszę.
Dziewiec, dziesięć,
Dziewięc, dziesięć,
Babcia radośc nam przyniesie.
I liczymy od początku,
Ustawieni w jednym rządku (bis)
WIERSZ :
DLA BABCI I DZIADKA
Wyczaruję dla babuni,
Suknię z kropli rosy.
Szal z obłoków , wstążkę z tęczy
Wplotę jej we włosy.
Namaluję dziadziusiowi,
Rybek pełną rzekę,
Koszyk grzybów, działkę z domkiem,
Pieska na pociechę.
Przyjaciel Kłapouchego w styczniu:
- podejmuje próby witania Nowego Roku;
- poznaje poszczególne pory roku.
- poznaje iw i wymienia sporty zimowe
-- wymienia imiona Babci i Dziadka;
- poznaje treść wiersza piosenki dla Babci i Dziadka;
- podejmuje próby wykonania prezentu dla Babci i Dziadka.
-liczy w dostępnym zakresie
- samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe i higieniczne
- przestrzega zasady w zabawie i sytuacjach zadaniowych
- słucha fragmentów Pisma Św.
- uczestniczy we Mszy Św.
- wykonuje prace plastyczne różnymi technikami
- wykonuje zestawy zabaw porannych i gimnastycznych
- śpiewa piosenki i bierze udział w zabawach muzycznorytmicznych
- wykonuje zabawy kształtujące aparat artykulacyjny
Kodeks Przedszkolaka w grupie 3- latków :
- Dziecko próbuje przestrzegać ustalonych zasad, dotyczących
zachowania w, jadalni ,w łazience, szatni, na korytarzach, w salach
na terenie przedszkolnym, podczas imprez, uroczystości i spotkań.
Treści religijne
Dziecko:
- podejmuje próby prawidłowego kreślenia znaku krzyża świętego;
- modli się przy Kapliczce
- śpiewa kolędy
- podejmuje próby śpiewania pieśni religijnych ;
- słucha Słowa Bożego.
- uczestniczy w Eucharystii.
Wiersz:
Zima w lesie
W samym środku Lasu
zima zamieszkała
Drzewa, krzewy śniegiem
w nocy przysypała.
W puchowej pierzynie
las bieleje cały.
Martwią się zwierzęta:
jak zimę przetrwamy?
Niech ludzie usłyszą,
o pomoc wołamy!
Zimą pożywienia
bardzo mało mamy
Babcia i dziadek
Babciu kochana, gdy byłaś mała,
Kłopoty miałaś takie jak ja.
A w co się ubrać?
A jak to zrobić?
Kto na to wszystko odpowiedź da?
Na pewno babcia!
Twoja i moja.
Tak właśnie życie toczy się.
Nikt nie da lepszej rady od babci,
Która tak bardzo kocha mnie.
Co na to dziadek?
Coś tam pomruczy, coś pomarudzi,
Ale z pomocą pospieszy mi.
Wszystko naprawi, wszystko poprawi,
Kocham cię dziadku,
Za wspólne dni!.
Sto lat dla dziadków!
Wiwat dziadkowie!
Niech jak najdłużej żyją nam!
Bez was kochani, wasze wnuczęta,
Nie tak odważnie szły by przez świat.
Przyjaciele Kubusia Puchatka w styczniu poznają:
Ptaki pozostające w kraju na zimę: wróble, sroki, gołębie,
sikorki, dzięcioły.
Warunki życia zwierząt zimą.
Dokarmianie i pojenie zwierząt zimą.
Praca leśnika.
Rolę Babci i Dziadka w życiu rodziny.
Możliwości zimowego wypoczynku, sporty zimowe
Zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
Piosenka:
Hej, biały walczyk, hop, hop, hop
Zając na śniegu znaczy trop
Zając na śniegu pomyka
A my tańczymy walczyka.
A my tańczymy walczyka.
Saneczki z góry wiozą nas
Wiatr pogwizduje, szumi las
A nasze ptaki z karmnika
Tańczą białego walczyka
Tańczą białego walczyka
Hej biały walczyk, baczność, start!
Dzieci do sanek i do nart
Sikorka prosi czyżyka
Tańczmy białego walczyka
Tańczmy białego walczyka
Wiersz:
Jedzie styczeń czwórką koni,
złote lejce trzyma w dłoni
wiatr go ściga, pędzi, goni.
W złotym słońcu srebrny kurz…
Pyszna sanna w skrzący mróz.
Co to jest Integracja Sensoryczna?
Integracja sensoryczna to umiejętność gromadzenia
przez mózg wrażeń ze wszystkich zmysłów, rozpoznawania
ich, przetwarzania i integrowania ze wcześniejszymi
doświadczeniami w taki sposób, aby mogły być
wykorzystane w celowym działaniu i aby reakcja organizmu
na te wrażenia była adekwatna.
Jak wiadomo, wszystkimi procesami życiowymi
kieruje mózg. Jeśli na którymś poziomie funkcjonowania
układu nerwowego zostaje zaburzona równowaga, do mózgu
dochodzą nieprecyzyjne, niekompletne informacje, które z
kolei mają wpływ na nieprawidłowe reakcje - w tym
związane z zachowaniem i uczeniem się.
Objawy wskazujące na ryzyko zaburzeń SI u dziecka:
 Dziecko jest mało aktywne ruchowo, niechętnie
uczestniczy w zabawach ruchowych
 Ma kłopoty z samodzielnym ubieraniem się
(zwłaszcza zapinaniem guzików, sznurowaniem
butów), z korzystaniem z toalety
 Potyka się i upada częściej niż rówieśnicy
 Ma kłopoty z rzucaniem i łapaniem piłki
 Ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po
śladzie
 Ruchy dziecka są niezgrabne
 Niewłaściwie lub wręcz niezgrabnie trzyma
przedmioty codziennego użytku (nożyczki, sztućce,
kredki)
 Ma kłopoty ze skakaniem na jednej nodze
 Częściej niż inne dzieci w jego wieku odwraca znaki
graficzne
 Podczas siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy
w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie na
stoliku.
 Sprawia wrażenie słabszego, szybko się męczy
 Nieprawidłowo stoi, siedzi.
 Ma skoliozę lub inne wady postawy
 Często myli prawą i lewą stronę w obrębie własnego
ciała i przestrzeni.
 Ma kłopoty ze wskazaniem części ciała
 Trudno się koncentruje łatwo się rozprasza
 Jest nadruchliwe, nie może usiedzieć w jednym
miejscu
 W nowym otoczeniu czuje się zagubione, potrzebuje
sporo czasu by zdobyć orientację w teranie
 Przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością.
 Wchodząc i schodząc po schodach, częściej niż inne
dzieci, trzyma się poręczy.
 Wchodzi po schodach dostawiając nogi do siebie na
każdym stopniu
 Nagłe dotknięcie wywołuje reakcję alarmową,
niewspółmierną.
 Nie lubi siedzieć, bawić się blisko innych dzieci,
sprawia wrażenie odludka
 Podczas słonecznego dnia często mruży oczy,
narzeka na ostre światło
 Nie lubi pewnych ubrań ze względu na rodzaj
materiału , czy metki
 Nie lubi karuzeli lub huśtawki
 Cierpi na chorobę lokomocyjną. Cdn.