Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z oo, 70

Komentarze

Transkrypt

Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z oo, 70
Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z o.o., 70 - 676 Szczecin, ul. Gerarda Merkatora 7, Polska
tel. (+48) 91 483 04 30, fax (+48) 91 483 04 31, e-mail: [email protected], www.ciroko.com.pl
P
rzedstawiając możliwości i dokonania CIROKO, mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy z firmą, której nadrzędnym
celem jest profesjonalizm i solidność w kontaktach z partnerami. Dewizą naszej
działalności jest wysoka jakość i krótkie terminy realizacji kontraktów. Gwarancję sukcesu stanowi wiedza i doświadczenie naszych inżynierów, techników
i rzemieślników.
W dotychczasowej działalności zdobyliśmy zaufanie i rekomendacje polskich,
niemieckich i norweskich inwestorów, które bardzo wysoko sobie cenimy.
Buława Nestora Przedsiębiorczości
Północnej Izby Gospodarczej
I
am proud to present you the potential and the achievements of
CIROKO and encourage you to co-operate with a company, which
is committed to professional and reliable conduct in dealing with its business
partners. Thanks to the expertise of our engineers, technicians and builders we
can offer you top quality and short lead times.
Throughout the years, we have won the trust of and recommendations from the
Polish, German and Norwegian investors, which we value very highly.
V
ed å presentere CIROKOs muligheter og suksesser, vil jeg invitere
Dere til samarbeid med vårt selskap. Vårt hovedmål er profesjonalisme og pålitelighet i kontakt med våre samarbeidspartnere. Vår virksomhets
motto er høy kvalitet, og korte frister for gjennomføring av kontrakter. Kunnskap
og erfaring til våre ingeniører, teknikere, og håndverkere er en garanti for suksess.
Opp til nå har vår virksomhet fått tillitt og anbefalinger fra polske, tyske, og norske investorer, noe vi setter stor pris på.
Prezes / President / Formann Kazimierz Ciuruś
Złota Rybka ‘98
Honorowa nagroda
„Gazety Wyborczej”
P
rezes Kazimierz Ciuruś obrany został Biznesmenem Roku 1997 w plebiscycie „Gazety Wyborczej”. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. Wśród nich ważne miejsce zajmuje Buława
Nestora Przedsiębiorczości, najwyższe wyróżnienie Północnej Izby Gospodarczej przyznawane
zasłużonym dla biznesu i regionu zachodniopomorskiego Nestorom Przedsiębiorczości, honorowa nagroda „Gazety Wyborczej” Złota Rybka ‘98 przyznana za rzetelność w interesach, upór
i odwagę w rozwijaniu trudnej branży budowlanej, wyróżnienie przez Stowarzyszenie Business
Club Szczecin statuetką Konika Morskiego. Rada Miasta Szczecina doceniając działania prezesa
Ciroko dla zachodniopomorskiej aglomeracji uhonorowała go „Medalem za Zasługi dla Miasta
Szczecina”.
P
resident Kazimierz Ciuruś was named the 1997 Businessman of the Year in a ranking by
„Gazeta Wyborcza“ daily. He received numerous awards and distinctions, such as the
highest distinction from the Northern Commercial Chamber awarded to business people
for achievements that make an exceptional contribution to the business in and the region
of Northern Pomerania; the Gold Fish ’98 honorary award of „Gazeta Wyborcza“ daily for
reliability, persistence and courage in the development of such challenging industry as the
construction business; the Seahorse statue awarded by the Business Club Szczecin. Recognizing the contribution of Ciroko’s President for the West Pomeranian conurbation, The
Szczecin City Board awarded him with the “Medal for the Services for the City of Szczecin”.
V
Statuetka Konika Morskiego
Stowarzyszenia Business Club Szczecin
år formann Kazimierz Ciuruś ble valgt til Årets Businessmann i 1997, i en folkeavstemning organisert av dagsavisen ”Gazeta Wyborcza”. Han har fått mange priser, og utmerkelser. De viktigeste blant dem var Septeret til Næringslivets Nestor – den høyeste utmerkelsen som det Nordlige Handelskammer tildeler Næringslivets Nestorer som har gjort mye for
næringslivet, og for den vestpommeranske regionen; æresprisen tildelt fra dagsavisen ”Gazeta Wyborcza «Gullfisk 98» som ble gitt for ærligheten i næringsvirksomhet, og for utholdenhet og pågangsmot i utviklingen av den vanskelige byggebransjen; samt utmerkelsen gitt
av Foreningen Business Club Szczecin - gjennom tildelingen av en Sjøheste Statue. Szczecins
Byråd har verdsatt arbeidet som vår formann i Ciroko har gjort for denne vestpommeranske
byen, og har tildelt ham «Fortjenestemedaljen for Byen Szczecin».
Zakres działalności firmy:
Scope of the Company’s
business activity:
Realizacja inwestycji w systemie
generalnego wykonawstwa pod
klucz, w tym:
• budynki mieszkalne, biurowe i usługowo-handlowe
• obiekty przemysłowe
• oczyszczalnie ścieków
• roboty inżynieryjne.
Full-scale turnkey projects, including:
• residential buildings, office buildings
and commercial buildings
• industrial buildings
• waste water treatment plants
• engineering works.
Usługi budowlane, remonty, renowacje.
Construction services, repairs and
renovations.
Działalność deweloperska – komfortowe mieszkania, apartamenty i lokale
użytkowe w Szczecinie i Świnoujściu.
Firmaets virksomhetsområder:
Gjennomføringen av investeringer i systemet av generell
utføring, levering av bygninger som er
klare for innflytting, inkludert:
• boligbygninger, kontorbygninger, og
bruks- og butikkbygninger
• industrilokaler
• renseanlegg
• ingeniørarbeid.
Byggetjenester, oppussing, renovering.
Developer’s activity – comfortable
apartments and commercial units in
Szczecin and Świnoujście.
Investeringsvirksomhet – leiligheter
med høy komfort, boliger, og brukslokaler i Szczecin og i Świnoujście.
Real estate trading in West Pomerania
Province.
Omsetning av eiendom i det vestpommeranske fylket.
Transport and machine services. Construction equipment sale and rental.
Transport- og utstyrstjenester. Utleie
og salg av bygningsutstyr.
Wynajem apartamentów w Świnoujściu
przy ul. Zdrojowej.
Apartments to let in Świnoujście at
Zdrojowa Street.
Utleie av leiligheter i Świnoujście
i Zdrojowa gate.
Eksport usług budowlanych.
Export of construction services.
Eksport av byggetjenester.
CIROKO Spółka z o.o.
Oddział w Niemczech
Alfred Nobel Str. 11
41515 Grevenbroich
tel. (+49) 2181/23 38 11
[email protected]
CIROKO Sp. z o.o.
Branch Office in Germany
Alfred Nobel Str. 11
41515 Grevenbroich
tel. (+49) 2181/23 38 11
[email protected]
CIROKO Sp. z o.o.
Avdeling i Tyskland
Alfred Nobel Str. 11
41515 Grevenbroich
tlf. (+49) 2181/23 38 11
[email protected]
CIROKO Norge
Oddział w Norwegii
CIROKO Norge
Branch Office in Norway
CIROKO Norge
Avdeling i Norge
Obrót nieruchomościami na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Usługi transportowe i sprzętowe. Wynajem i sprzedaż sprzętu budowlanego.
CIROKO NORGE
Øbergveien 43, 1793 Tistedal
tlf. +47 69 19 46 27
mob. + 47 466 33 798
[email protected]
www.ciroko.no
Fot . 1.
Fot . 2.
Ważniejsze obiekty
zrealizowane w kraju:
Hala konserwacji pokryw lukowych dla Szczecińskiej Stoczni
Remontowej „Gryfia”
Budynek apartamentowy przy ul. Pomorskiej w Międzyzdrojach - w ramach działalności deweloperskiej
Nowoczesna ubojnia i przetwórnia mięsa dla Agrofirmy Witkowo
Place składowe na terenie „ŚWINOPORTU IV” dla Zarządu
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Wolin
Wykonanie składowiska osadów w nowej oczyszczalni ścieków w Świnoujściu dla Zarządu Miasta Świnoujście
Rozbudowa i modernizacja placów składowych oraz przebudowa układu komunikacji kolejowej i drogowej w Porcie Szczecin, dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Budynek mieszkalny przy ul. Barnima w Szczecinie - w ramach
działalności deweloperskiej (Fot. 3.)
Budynek apartamentowy Villa Marea przy ul. Książąt Pomorskich w Międzyzdrojach dla Comfortime Sp. z o.o. (Fot. 4.)
Remont kapitalny i modernizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Monte Cassino w Świnoujściu pod nadzorem konserwatora
zabytków (Fot. 11.)
Budowa nowej rozlewni piwa na terenie browaru dla Bosman
Browar Szczecin
Fot . 3.
Budynki mieszkalno-usługowe w Świnoujściu przy ul. Monte
Cassino, realizowane na zasadach deweloperskich
Przebudowa budynku koszarowego na Urząd Skarbowy w
Świnoujściu
Rozbudowa budynku techniczno-usługowego w Szczecinie przy
al. Wyzwolenia dla Telekomunikacji Polskiej SA w Szczecinie
Budowa Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki
Szczecińskiej
Kompleks mieszkalno-usługowo-biurowy przy ul. Narutowicza w Szczecinie - inwestycja własna PB CIROKO - w ramach
działalności deweloperskiej (okładka)
Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Sławomira w Szczecinie - w ramach działalności deweloperskiej (Fot. 9.)
Siedziba Oddziału Banku PKO BP przy ul. Szczecińskiej w Goleniowie
Szkoła Podstawowa w Świnoujściu-Przytorze z salą gimnastyczną i stołówką wraz z projektowaniem
Centrala Telefonii Komórkowej GSM Plus przy ul. Bajecznej w
Szczecinie dla Polkomtel SA Warszawa
Estakada E2 dla przeprawy mostowej przez rzekę Parnicę w
Szczecinie
Budynek mieszkalny przy ul. Robotniczej w Szczecinie - 135
mieszkań w ramach działalności deweloperskiej (Fot. 6.)
Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Zdrojowej w Świnoujściu
- 420 mieszkań w ramach działalności deweloperskiej (Fot. 7.)
Fot . 4.
Fot . 5.
Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie - 503 lokale mieszkalne i usługowe dla Polnord SA (Fot.8.)
Budynki mieszkalno-usługowe w obrębie ulic: Emilii Plater,
Jana Chryzostoma Paska, Parkowej, pl. Matki Teresy z Kalkuty dla STBS w Szczecinie
Osiedle mieszkaniowe „Pod Klonami” przy ul. J. Kusocińskiego w Szczecinie dla STBS
Budynek nowej siedziby ZUS przy ul. Andre Citroëna w Szczecinie (Fot. 1.)
Ważniejsze obiekty zrealizowane na terenie Niemiec:
Budynek biurowy dla RTL w Kolonii
Partnerzy kontraktowi: Hochtief i Bauindustriebedarf
Budynek mieszkalny w Düsseldorfie - Pempelfort
Partner kontraktowy: Pick Bauunternehmen
Dom Seniora w Moers
Partner kontraktowy: Wiemer & Trachte
Budynek bankowy dla IKB w Düsseldorfie (Fot. 5.)
Partner kontraktowy: Wiemer & Trachte
Budynek mieszkalny w Hilden
Partner kontraktowy: Pick Bauunternehmen
Budynek biurowy z laboratorium w Heidelbergu
Partnerzy kontraktowi: Instalexport i Bilfinger Berger
Biurowiec Forum Provinzial w Düsseldorfie
Partner kontraktowy: Wiemer & Trachte (Fot. 10.)
Nowy budynek Głównej Administracji Niemieckiego Banku
Aptekarzy i Lekarzy w Düsseldorfie (Fot. 2.)
Partner kontraktowy: Wiemer & Trachte
Budynek użytkowy - szpital św. Marii w Witten
Partner kontraktowy: Wiemer & Trachte
Biurowiec z parkingiem podziemnym w Monachium
Partner kontraktowy: Wiemer & Trachte
Fot . 6.
Fot . 7.
Examples of the most important
investment objects realized in Poland:
Room of hatch cover maintenance for “Gryfia” Ship Repair
Yard in Szczecin
Apartment building at Pomorska St. in Międzyzdroje - as part
of developer’s activity
Modern slaughterhouse and meat processing plant for Agrofirma Witkowo
Storage yards at “ŚWINOPORT IV” for the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority SA
Construction of the waste water treatment plant for Wolin
commune
Sludge-drying beds for the new waste water treatment plant in
Świnoujście for Świnoujście City Board
Development and modernization of storage yards and reconstruction of the railway track and road network in the Port of
Szczecin for the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority SA
Residential building at Barnima St. in Szczecin - as part of developer’s activity (Photo 3.)
Villa Marea apartment building at Książąt Pomorskich St. in
Międzyzdroje for Comfortime Sp. z o.o. (Photo 4.)
Capital repair and modernization of a residential building at
Monte Cassino St. in Świnoujście under the guidance of Conservation Officer (Photo 11.)
Construction of a new beer bottling plant at the Bosman Brewery in Szczecin
Residential and commercial buildings in Świnoujście at Monte
Cassino St., as part of developer’s activity
Conversion of a barrack’s building into the Tax Office in Świnoujście
Expansion of a technical and commercial building in Szczecin
at Wyzwolenia St. for Telekomunikacja Polska SA in Szczecin
Construction of the building of the Institute of Industry Automatics of the Szczecin Technical University
A complex of residential, commercial and office buildings at
Narutowicza St. in Szczecin - own investment project of PB
CIROKO – as part of developer’s activity (cover page)
Residential and commercial building at Sławomira St. in
Szczecin – as part of developer’s activity (Photo 9.)
PKO BP bank branch at Szczecińska St. in Goleniów
Primary School in Świnoujście-Przytór with a sports hall and
cafeteria
Mobile Telephone Exchange for GSM Plus at Bajeczna St. in
Szczecin for Polkomtel SA Warszawa
The viaduct E2 for the bridge crossing over the Parnica River in
Szczecin
A residential building at Robotnicza St. in Szczecin – 135
apartments as part of developer’s activity (Photo 6.)
A complex of residential buildings at Zdrojowa St. in Świnoujście - 420 apartments as part of developer’s activity (Photo 7.)
A complex of residential buildings at Ku Słońcu St. in Szczecin
- 503 residential and commercial units for Polnord SA (Photo 8.)
Office building with a laboratory in Heidelberg
Contract partner: Instalexport and Bilfinger + Berger
Forum Provinzial office building in Düsseldorf
Contract partner: Wiemer & Trachte (Photo 10.)
New office of the Main Administration of the German Bank
of Pharmacists and Doctors in Düsseldorf (Photo 2.)
Contract partner: Wiemer & Trachte
Commercial building – St. Mary Hospital in Witten
Contract partner: Wiemer & Trachte
Office building with an underground parking garage in Munich
Contract partner: Wiemer & Trachte
Residential and commercial buildings within the area of the
following streets: Emilii Plater, Jana Chryzostoma Paska, Parkowa and Matki Teresy z Kalkuty sq. for STBS in Szczecin
“Pod Klonami” housing development at J. Kusocińskiego St. in
Szczecin for STBS
The new office of the Social Security Institution (ZUS) at Andre Citroëna St. in Szczecin (Photo 1.)
Lagerplasser ved havnen «ŚWINOPORT IV» for Styret til
Havnen Szczecin – Świnoujście
De viktigeste prosjektene vi har
bygget i Polen:
En hall for vedlikehold av lukedeksler til skip, for Reparasjonsskipsverftet «Gryfia» i Szczecin
En boligblokk i Pomorska gate i Międzyzdroje – innen vår
investeringsvirksomhet
Et moderne slakteri og kjøttprosesseringsanlegg for Agrofirma Witkowo
Fot . 8.
The most important objects in Germany:
Office building for RTL in Cologne
Contract partners: Hochtief and Bauindustriebedarf
Residential building in Düsseldorf - Pempelfort
Contract partner: Pick Bauunternehmen
Nursing Home in Moers
Contract partner: Wiemer & Trachte
Bank building for IKB in Düsseldorf (Photo 5.)
Contract partner: Wiemer & Trachte
Residential building in Hilden
Contract partner: Pick Bauunternehmen
Byggingen av renseanlegget for Wolin kommune
Byggingen av sedimenthauger for det nye renseanlegget
i Świnoujście for Bystyret i Świnoujście
Utvidelse og modernisering av lagerplasser, samt ombygging
av tog og vei kommunikasjonssystemet i Havnen Szczecin, for
Styret til Havnen Szczecin – Świnoujście
Et bolighus i Barnima gate i Szczecin – innen vår investeringsvirksomhet (Fot. 3.)
Et leilighetskompleks «Villa Marea» i Książąt Pomorskich
gate i Międzyzdroje for Comfortime AS (Fot. 4.)
Fullstendig oppussing og modernisering av en boligbygning i
Monte Cassino gate i Świnoujście, under tilsyn av en konservator (Fot. 11.)
Byggingen av et nytt tappeanlegg for øl i et bryggeri, for Bosman Bryggeri Szczecin
Bolig- og tjenestebygninger i Świnoujście, i Monte Cassino
gate, innen vår investeringsvirksomhet
Fot . 9.
Et bolighus i Robotnicza gate i Szczecin – 135 leiligheter
innen vår investeringsvirksomhet (Fot. 6.)
Et kompleks av boligbygninger i Zdrojowa gate i Świnoujście 420 leiligheter innen vår investeringsvirksomhet (Fot. 7.)
Et kompleks av boligbygninger i Ku Słońcu gate i Szczecin 503 leiligheter og tjenestelokaler for Polnord AS (Fot. 8.)
Bolig- og tjenestebygninger i gatene Emilii Plater, Jana Chryzostoma Paska, Parkowej, og Matki Teresy z Kalkuty, for STBS
Boligkomplekset „Pod Klonami” i J. Kusocińskiegos gate i
Szczecin, for STBS
Den nye bygningen til ZUS – Folketrygdkontoret - i Andre
Citroën gate i Szczecin (Fot. 1.)
De viktigeste prosjektene vi har bygget i Tyskland:
En kontorbygning for RTL i Cologne
Kontraktpartnere: Hochtief og Bauindustriebedarf
En boligbygning i Düsseldorf – Pempelfort
Kontraktpartner: Pick Bauunternehmen
Omgjøringen av militærbrakker til Skattekontorets lokaler i
Świnoujście
Utvidelse av den tekniske tjenestebygningen i Szczecin i Wyzwolenia gate, for Telekomunikacja Polska (Polsk Telekommunikasjon) AS, i Szczecin
Byggingen av Instituttet for Industriautomatikk tilhørende
det Tekniske Universitetet i Szczecin
Et kompleks av boliger, tjenestelokaler, og kontorer i Narutowicza gate i Szczecin – en egen investering gjort av Byggeselskapet CIROKO – innen investeringsvirksomheten til
Byggeselskapet CIROKO (se omslaget)
En bygning med boliger og tjenestelokaler i Sławomira gate
i Szczecin – innen vår investeringsvirksomhet (Fot. 9.)
Lokalet til Avdelingen av Bank PKO BP i Szczecińska gate
i Goleniów
Barneskolen i Świnoujście-Przytór med gymsal og kantine,
inkludert design
Sentralkontoret til Mobiltelefonselskapet GSM Plus i Bajeczna gate i Szczecin for Polkomtel AS Warszawa
Veiovergangen E2 for brotransport over elven Parnica i Szczecin
Fot . 11.
Omsorgshjem i Moers
Kontraktpartner: Wiemer & Trachte
En bankbygning for IKB i Düsseldorf (Fot. 5.)
Kontraktpartner: Wiemer & Trachte
En boligbygning i Hilden
Kontraktpartner: Pick Bauunternehmen
En kontorbygning med laboratorium i Heidelberg
Kontraktpartner: Instalexport und Bilfinger + Berger
En kontorbygning Forum Provinzial i Düsseldorf
Kontraktpartner: Wiemer & Trachte (Fot. 10.)
En ny bygning for Hovedforvaltningen til den Tyske Apotekog Legebanken i Düsseldorf (Fot. 2.)
Kontraktpartner: Wiemer & Trachte
En bruksbygning - sykehuset Hellig Maria i Witten
Kontraktpartner: Wiemer & Trachte
En kontorbygning med undergrunnsparkering i München
Kontraktpartner: Wiemer & Trachte
Fot . 10.
P
rzedsiębiorstwo Budowlane CIROKO sp. z o.o. to jedna z najbardziej doświadczonych firm budowlanych i deweloperskich
w Zachodniopomorskiem. Jako generalny wykonawca prowadzi inwestycje
przemysłowe, mieszkaniowe i usługowe. Firma od dwudziestu lat obecna jest na
rynku niemieckim, na którym obecnie zamierza zwiększyć swoją aktywność.
Powołała również oddział Ciroko w Norwegii.
Historia spółki sięga roku 1990, kiedy założyli ją Kazimierz Ciuruś, Mirosław
Rogiński i Jan Konwiński. Od dwóch pierwszych liter nazwisk założycieli wywodzi się nazwa przedsiębiorstwa. Obecnie jej udziałowcami są: Kazimierz
i synowie Wojciech i Jerzy Ciuruś oraz Jan i syn Andrzej Konwińscy. Trzon
kadry firmy ma swoje korzenie w Pomorskim Przedsiębiorstwie Budowy
Elektrowni i Przemysłu, gdzie twórcy spółki zdobywali doświadczenie w
realizacji inwestycji zarówno w kraju, jak i za granicą. Budowali elektrownie
m.in. w Libii, Sudanie, na Ukrainie (elektrownia Chmielnicka), w Niemczech
(Jänschwalde).
Spółka Ciroko znana jest na rynku budowlanym i deweloperskim jako solidny, rzetelny i nowatorski wykonawca, lansujący nowoczesne technologie. Jest
członkiem Business Centre Club, Krajowej Izby Budownictwa, Północnej Izby
Gospodarczej, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, mając rekomendacje tych organizacji. Od 2005 r. organizacja procesu produkcji budowlanej i świadczenia usług przez P.B. CIROKO jest oparta na Systemie Zarządzania Jakością spełniającym warunki normy PN-EN 9001:2008. Spółka oprócz
własnego wykonawstwa i projektowania posiada dobrze zorganizowany system
kooperacji z wieloma wykonawcami branżowymi oraz dostawcami materiałów
i sprzętu specjalistycznego, a także biurami projektów. Pozwala to na podejmowanie się realizacji dużych i skomplikowanych zadań w krótkim czasie.
B
yggeselskapet CIROKO sp. z o.o. er en av de mest erfarne
bygge- og investeringsbedrifter i det vestpommeranske fylket. Som en generell entreprenør realiserer vi investeringer i industri-, bolig-,
og bruksbygninger. Firmaet vårt har hvert aktiv på det tyske markedet i tjue
år, og nå planlegger vi å øke vår aktivitet i Tyskland. Vi har også etablert en
Ciroko avdeling i Norge.
Selskapets historie startet i 1990, da det ble opprettet av Kazimierz Ciuruś,
Mirosław Rogiński, og Jan Konwiński. Selskapets navn består av de to første
bokstavene i alle de tre etternavn. I dag er selskapets aksjonærer Kazimierz
Ciuruś og hans to sønner Wojciech og Jerzy Ciuruś, Jan Konwiński og hans
sønn Andrzej Konwiński. Kjernen til firmaets ledelse har sine røtter i det
Pommeranske Kraftverk og Industri Byggeselskapet, hvor selskapets gründere fikk erfaring i realiseringen av investeringer, både i Polen og i utlandet.
De bygget kraftverk blant annet i Libia, Sudan, Ukraina (Chmielnicka kraftverk), og Tyskland (Jänschwalde).
Selskapet Ciroko er kjent på bygge- og investeringsmarkedet som en
pålitelig, grundig, og nyskapende entreprenørfirma, som sprer moderne
teknologi. Selskapet er medlem i Business Centre Club, det Statlige Byggekammer, det Nordlige Handelskammer, den Polske Foreningen for Arbeidsgivere i Byggebransjen, og det blir også anbefalt av disse nevnte organisasjonene. Siden 2005 har organiseringen av byggeproduksjonsprosessen og
tjenesteytingen i Byggeselskapet CIROKO hvert basert på Kvalitetsledelsessystemet som utfyller vilkårene i normen PN-EN 9001:2008. Ved siden
av sin egen utføring og design, har selskapet også et godt organisert system
for samarbeid med mange underentreprenører og leveranderører av spesielle
materialer og utstyr, og også med prosjektbyråer. Dette gjør det derfor mulig
for Byggeselskapet CIROKO å realisere store og kompliserte oppgaver i løpe
av kort tid.
P
B CIROKO sp. z o.o. is one of the most experienced construction and developer’s companies in West Pomerania. It conducts industrial, residential and commercial projects as general contractor.
The company has been present on the German market for twenty years and
is planning to expand its presence there. The company also established a
branch in Norway.
The company’s history dates back to 1990 when it was established by Kazimierz Ciuruś, Mirosław Rogiński and Jan Konwiński. The business name
of the company is made of the first two letters of the last names of the principals. Currently the company is owned by Kazimierz Ciuruś and his two
sons, Wojciech and Jerzy Ciuruś, as well as Jan Konwiński and his son Andrzej. The company’s core staff come from Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu [Power Generation Plant and Industry Construction Company in Pomerania] where the company’s founding fathers
gathered experience while conducting both domestic and international
investment projects. They built power generation plants in Libya, Sudan,
Ukraine (Khmelnitsky nuclear plant), Germany (Jänschwalde) and many
other countries.
Ciroko is well known on the construction and developer’s market where it
has a reputation as a solid, reliable and innovative contractor that focuses on
modern technologies.
It is a member of the Business Centre Club, the Polish Construction Industry Chamber, the Polish Association of Construction Industry Employers
and has recommendations from those organizations. Since 2005 CIROKO
has been organizing the construction production process and providing
services according to the PN-EN 9001:2008 Quality Management System.
Apart from own contractorship and design services, the company has a welldeveloped cooperation system with many industry contractors, suppliers of
materials and specialist equipment, as well as design offices. Consequently,
the company is able to undertake large and complex projects with short
deadlines.
Źródło: Google Maps
Kierunek: Centrum
Kierunek:
Bydgoszcz, Poznań,
Zielona Góra
Publikacja częściowo sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Podobne dokumenty