ZGŁOSZENIE I etap KONKURS „Media interaktywne

Transkrypt

ZGŁOSZENIE I etap KONKURS „Media interaktywne
ul. Wileńska 3
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 25 10
e-mail: [email protected]
ZGŁOSZENIE I etap
KONKURS „Media interaktywne-Nowe Media”
Lp.
Nazwisko i imię ucznia
Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa i adres szkoły:
………………………………………………………………………………..
Adres mailowy szkoły:
……………………………………………………………………………….
Numer telefonu:
………………………………………………………………………………………
Nazwiska nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie I Etapu Konkursu (etap
szkolny) wraz z ich numerem telefonu i adresem mailowym:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)

Podobne dokumenty