pobierz - Bezpieczny Olsztyn

Transkrypt

pobierz - Bezpieczny Olsztyn
JESTEŚ CZŁOWIEKIEM NIE BIERZ. . . !
TYLKO MASZYNY POTRZEBUJĄ DOPALACZY
1. Co to są dopalacze?
„Dopalacze” to potoczna nazywa substancji lub ich mieszanek o działaniu
psychoaktywnym oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy, które nie są ujęte na
liście środków kontrolowanych przepisami prawa. Większość dopalaczy zawiera
substancje wyprodukowane chemiczne lub otrzymane naturalnie (substancje
roślinne) silnie stymulujące, które obciążają układ krążenia powodując przyspieszenie
rytmu serca i podwyższenie ciśnienia krwi. Stosowanie dopalaczy może powodować
uszkodzenie serca
i naczyń krwionośnych, stany pobudzenia psychoruchowego,
zaburzenia świadomości, rozległe zatrucie organizmu, problemy
z oddychaniem,
śpiączkę a nawet śmierć.
Dopalacze sprzedawane są jako produkty kolekcjonerskie, z zaznaczeniem: "nie do spożycia”.
2. Objawy zatrucia dopalaczami
Zaburzenia świadomości
Bóle głowy
Zaburzenia orientacji
Bełkotliwa mowa
Omdlenia
Kołatanie serca
Spadki ciśnienia tętniczego krwi
Wymioty
Wahania nastroju (na zmianę depresja i euforia)
3. Pomoc przy zatruciach dopalaczami
Sprawdzić czynności życiowe poszkodowanego: przytomność i oddychanie.
Wezwać służby medyczne.
Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocząć sztuczne oddychanie.
Jeżeli to możliwe zebrać informację o przyjętej dawce, drodze wchłonięcia, rodzaju przyjętego dopalacza.
Zabezpieczyć opakowanie bądź resztki substancji, którą przyjął poszkodowany.
Nie podawać żadnych leków, które mogą wejść w interakcje z substancjami zawartymi w dopalaczu
Informacje o dopalaczach (link)
PAMIĘTAJ TO NIE JEST GRA, DRUGIEGO ŻYCIA NIE MA

Podobne dokumenty