Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w

Komentarze

Transkrypt

Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
Rok szkolny 1977/1978
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: górnik
technicznej eksploatacji złóż
Wychowawca: mgr Grzegorz
Pękała
Absolwenci:
1.
Badysiak Tadeusz
2.
Barski Jarosław
3.
Dobrowolski Zygmunt
4.
Dondzbach Zbysław
5.
Frączek Janusz
6.
Jakubaszek Mirosław
7.
Kapela Janusz
8.
Kępa Wiesław
9.
Krzempek Piotr
10. Kusio Andrzej
11. Laszuk Krzysztof
12. Maksymiuk Stanisław
13. Maksymiuk Zbigniew
14. Marczuk Józef
15. Niewęgłowski Wacław
16. Niewinczany Sławomir
17. Sierpiński Bogdan
18. Świerczewski Jerzy
19. Wlazło Stanisław
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Tadeusz Garlicki
Absolwenci:
1.
Bąk Witold
2.
Burak Jan
3.
Bystrowski Sławomir
4.
Charczuk Józef
5.
Chraścina Jan
6.
Chrobak Leszek
7.
Foltyn Wiesław
8.
Johnson Robert
9.
Kucharski Jerzy
10. Łaszkiewicz Stanisław
11. Ławecki Zbigniew
12. Mańko Andrzej
13. Ogorzałek Edward
14. Orłowski Janusz
15. Paczyński Mirosław
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Palica Krzysztof
Pasek Andrzej
Sałata Zbigniew
Schmidt Mirosław
Świerzy Eryk
Szmulik Andrzej
Wojnarowski Andrzej
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: inż. Joanna
Apostoł
Absolwenci:
1.
Andrzejczak Andrzej
2.
Chojnacki Włodzimierz
3.
Chojnacki Wojciech
4.
Gatner Janusz
5.
Jabłonowski Zbigniew
6.
Juszczak Mirosław
7.
Karwowski Stanisław
8.
Kaznowski Stanisław
9.
Kieliszek Lucjan
10. Koc Mirosław
11. Kowal Mirosław
12. Kraszewski Wiesław
13. Laszczka Krzysztof
14. Łuc Marian
15. Nowak Jan
16. Pietrzak Piotr
17. Sawicki Krzysztof
18. Stonio Konstanty
19. Ślaziński Marek
20. Zabczyński Wojciech
Rok szkolny 1978/1979
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Grażyna Kaczyńska
Absolwenci:
1.
Andrzejewski Wojciech
2.
Baczyński Roman
3.
Bondzwołek Wiesław
4.
Czerwonka Wiesław
5.
Florek Kazimierz
-1-
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Głuszyk Lesław
Haliniak Bolesław
Kałucki Jan
Kiendorowicz Stanisław
Kloch Marek
Koszuta Edward
Lis Dariusz
Maksymiuk Jan
Mańko Leszek
Mazur Paweł
Oleszkiewicz Zbigniew
Pezda Janusz
Podolski Waldemar
Rubin Marek
Szczepański Józef
Wilczyński Zenon
Wolniewicz Marek
Wręczycki Janusz
Zieliński Wiesław
KLASA III B
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Grażyna Kaczyńska / mgr Anna
Kwietniewska
Absolwenci:
1.
Biskupski Wojciech
2.
But Bogumił
3.
Chomański Zdzisław
4.
Dziendziel Roman
5.
Grochowicz Stanisław
6.
Krasnodębski Sławomir
7.
Mackiewicz Marek
8.
Marchewka Kazimierz
9.
Piszcz Tomasz
10. Piszczek Bogdan
11. Płachta Szymon
12. Rduch Antoni
13. Skotnica Bogusław
14. Sobieski Fabian
15. Sobik Józef
16. Suszka Antoni
17. Wadas Michał
18. Załęski Henryk
KLASA IIIE
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Tadeusz
Lubański / mgr Krystyna
Kucharska
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
Absolwenci:
1.
Antkowiak Grzegorz
2.
Bogacz Adam
3.
Głąb Bogdan
4.
Górnicz Krzysztof
5.
Hosaniak Wiesław
6.
Kochanowicz Jerzy
7.
Kopiec Eugeniusz
8.
Koza Antoni
9.
Krajewski Zbigniew
10. Morawiec Jan
11. Oślizło Janusz
12. Otręba Jacek
13. Pająk Wiesław
14. Stępniak Marek
15. Winkler Marian
16. Woch Wojciech
17. Zaręba Roman
18. Ziarkowski Grzegorz
KLASA III P
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Zofia Pieróg /
mgr inż. Maria Gruszczyńska
Absolwenci:
1.
Bzymek Lucyna
2.
Dudek Grażyna
3.
Guzy Grażyna
4.
Herman Janina
5.
Hetman Joanna
6.
Jankowiak Marta
7.
Jarzębińska Urszula
8.
Juraschek Urszula
9.
Kiełkowska Grażyna
10. Kowalska Barbara
11. Kowalski Jan
12. Krótki Róża
13. Kumenda Ewa
14. Malec Andrzej
15. Mogilnicki Jarosław
16. Nosal Krzysztof
17. Rajmund Bogdan
18. Siwek Jolanta
19. Syguła Anna
20. Śmietana Teresa
21. Tuszyńska Jolanta
22. Wieczorek Danuta
23. Zalewski Dariusz
KLASA III
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Biliński Krzysztof
2.
Bulanda Stanisław
Florek Andrzej
3.
4.
Kłapatiuk Marek
5.
Kowal Ireneusz
6.
Kowalczyk Władysław
7.
Krajewski Andrzej
8.
Kulik Zenon
9.
Lebioda Czesław
10. Lisowski Krzysztof
11. Musioł Jan
12. Niebudek Andrzej
13. Paczyński Stanisław
14. Polakowski Krzysztof
15. Puzon Adam
16. Raźniak Wiesław
17. Serwach Wiesław
18. Sładek Eugeniusz
19. Sobala Michał
20. Wawrzyńczyk Andrzej
21. Wąś Krzysztof
22. Wójcicki Zdzisław
23. Wylezik Piotr
24. Zacharczowski Henryk
25. Żabski Marek
Szkoła Przysposabiająca
do Zawodu
KLASA II I
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego / techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Bogdan
Kwietniewski
Absolwenci:
1.
Bilik Roman
2.
Dąbski Bogusław
3.
Kotula Henryk
4.
Kunc Zenon
5.
Namysło Wilhelm
6.
Nowak Adam
7.
Romach Zbigniew
8.
Rosendberger Waldemar
-2-
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Smarzoch Rajmund
Soroczyński Janusz
Sosna Joachim
Stęchły Franciszek
Stępień Andrzej
Strządała Andrzej
Tkaczyk Grzegorz
Wróbel Józef
Wycisk Jerzy
Zaremba Gerard
KLASA II J
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Ryszard
Pieróg / Ambroży Juraszczyk
Absolwenci:
1.
Barteczko Teodor
2.
Bohucki Ludwik
3.
Cywiński Kazimierz
4.
Hirsz Józef
5.
Kochel Marian
6.
Kulig Mirosław
7.
Leiter Jan
8.
Lohrengel Antoni
9.
Rybacki Zenon
10. Sosiński Leszek
11. Wałach Rudolf
12. Wilk Waldemar
Rok szkolny 1979/1980
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: Zofia Pieróg
Absolwenci:
1.
Błajda Janusz
2.
Czyż Waldemar
3.
Ćwikiel Ireneusz
4.
Domin Lucjan
5.
Infulecki Krzysztof
6.
Kimla Grzegorz
7.
Kucab Antoni
8.
Mazurek Antoni
9.
Mosakowski Wojciech
10. Mrozek Zbigniew
11. Murański Wiesław
12. Olszówka Sylwester
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Piotruk Janusz
Sarnicki Zygmunt
Skotnica Stefan
Spora Marek
Stypa Wiesław
Szulc Dariusz
Tasior Eugeniusz
Towara Sylwester
Trzeciakowski Jerzy
Wawoczny Andrzej
Wochnik Norbert
Woźniak Wiesław
Wróbel Jan
Zachariasz Aleksander
KLASA III B
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Ryszard
Pieróg
Absolwenci:
1.
Bednarek Brunon
2.
Biniasz Wilhelm
3.
Budny Andrzej
4.
Bury Andrzej
5.
Bury Henryk
6.
Ciemienga Hubert
7.
Cieślik Marian
8.
Galacki Krzysztof
9.
Garbas Andrzej
10. Gdula Norbert
11. Groma Norbert
12. Haratyk Bolesław
13. Kaczmarczyk Wiesław
14. Krupiński Krzysztof
15. Legierski Marian
16. Legierski Piotr
17. Nowak Grzegorz
18. Piechaczek Erwin
19. Rogowski Wiesław
20. Sikora Henryk
21. Słowik Jerzy
22. Stańko Jan
23. Stańko Władysław
24. Stargata Marian
25. Ślenczka Henryk
26. Waligóra Czesław
27. Waszuł Józef
28. Wawrzacz Stanisław
29. Zając Kazimierz
30. Zawada Zbigniew
31. Zeman Czesław
32. Zeman Jan
KLASA III C
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: Krystyna
Pawlak / Franciszek Dzida
Absolwenci:
1.
Błanik Krzysztof
2.
Borcz Czesław
3.
Górny Henryk
4.
Haratyk Andrzej
5.
Jesionka Krzysztof
6.
Kądziela Zbigniew
7.
Kiełbasa Andrzej
8.
Małek Leon
9.
Nowak Adam
10. Nowak Krzysztof
11. Nowak Piotr
12. Pilosz Edward
13. Rozwadowski Andrzej
14. Seredyński Henryk
15. Siek Andrzej
16. Witoszek Wiesław
17. Zieliński Zbigniew
KLASA III MP
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Paulina
Polańska
Absolwenci:
1.
Balas Franciszek
2.
Dajka Urszula
3.
Delik Dariusz
4.
Fizek Mariola
5.
Gajda Józef
6.
Gawroński Wiesław
7.
Goik Piotr
8.
Goraus Adam
9.
Kadylak Jan
10. Kas Piotr
11. Kasza Aleksandra
12. Kiendorowicz Józef
13. Kiewisz Ewa
14. Klein Dariusz
15. Kocjan Sydonia
16. Kocur Waldemar
17. Kraśniewicz Marian
18. Król Roman
-3-
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Marczykiewicz Marek
Mistat Grzegorz
Niedziela Bogusław
Parchański Adam
Pawlikowski Bogusław
Paździorka Barbara
Płonka Józef
Pojda Jolanta
Postrożny Zenon
Rybacki Mirosław
Szymańska Wioletta
Szyszka Marek
Ścigała Renata
Tomczak Paweł
Wowra Henryka
Zachariach Arkadiusz
Zagurda Ryszard
KLASA III ER
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska – Małecka
Absolwenci:
1.
Aleksandrzak Mirosław
2.
Biskupek Andrzej
3.
Czarnecka Grażyna
4.
Czauderna Otto
5.
Drabik Janusz
6.
Elżbieciak Jarosław
7.
Gieglis Adam
8.
Gmyrek Eugeniusz
9.
Gręda Henryk
10. Izdebski Krzysztof
11. Jergas Ireneusz
12. Kępiński Maciej
13. Kluczniak Adam
14. Kowalczyk Zbigniew
15. Krawczyk Andrzej
16. Królikowski Piotr
17. Kusy Zdzisław
18. Kuś Józef
19. Młynarczyk Mirosław
20. Molenda Mirosław
21. Morawiec Ireneusz
22. Mróz Małgorzata
23. Niemczyk Bronisław
24. Nosal Zdzisław
25. Piechaczek Adam
26. Radomski Krzysztof
27. Rechmal Krzysztof
28. Rom Eugeniusz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Sęk Władysław
Skiba Lesław
Suwiński Mirosław
Szczodry Janusz
Taberska Grażyna
Urzoń Jerzy
Winkler Mirosław
Szkoła Przysposabiająca do
Zawodu
KLASA II I
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Ryszard
Pieróg
Absolwenci:
1.
Ajzychard Wiesław
2.
Borowiec Janusz
3.
Bronowski Marek
4.
Chłopek Zdzisław
5.
Cichoński Władysław
6.
Ciesielczyk Jacenty
7.
Flegel Andrzej
8.
Gajda Franciszek
9.
Gałęziowski Mariusz
10. Gałęziowski Zbigniew
11. Getler Aleksander
12. Głowacki Karol
13. Gołąbkowski Marek
14. Griszok Piotr
15. Hampel Piotr
16. Hartfelder Jerzy
17. Klikuszowian Krzysztof
18. Kowalczyk Sylwester
19. Kubik Marian
20. Kuchn Andrzej
21. Lewandowski Krzysztof
22. Magdaliński Krzysztof
23. Pawlak Adam
24. Rybarczuk Zbigniew
25. Skalski Mirosław
26. Skrzyszowski Stanisław
27. Szczepanik Ireneusz
28. Sztym Dariusz
29. Świder Mieczysław
30. Walde Józef
31. Więckowski Marek
32. Wojnarowski Lech
KLASA II F
Specjalizacja: górnik
eksploatacji złóż
Wychowawca: mgr Helena
Sopel – Zygarska / Andrzej
Grzegorczyk
Absolwenci:
1.
Brzyś Adam
2.
Bury Jacek
3.
Cielanga Marian
4.
Ciesielczyk Mariusz
5.
Dąbek Czesław
6.
Goerlich Jerzy
7.
Januszewski Janusz
8.
Kandziora Jan
9.
Komor Piotr
10. Król Bogdan
11. Musiał Andrzej
12. Obruśnik Bernard
13. Pelka Józef
14. Szuszkiewicz Jan
15. Wieja Norbert
16. Wilczek Franciszek
17. Wołoszyn Waldemar
18. Wycisk Franciszek
19. Wyszka Jan
Rok szkolny 1980/1981
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: Jolanta
Marynowska
Absolwenci:
1.
Bierski Wiesław
2.
Brzank Benon
3.
Chromik Leonard
4.
Fiedor Tadeusz
5.
Gluza Stanisław
6.
Haratyk Michał
7.
Jach Paweł
8.
Jachym Janusz
9.
Juraszek Jan
10. Kamiński Zbigniew
11. Krążelok Stanisław
12. Kwiecień Wiesław
13. Legierski Czesław
14. Lelek Stanisław
-4-
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Łacek Mieczysław
Matuszny Leszek
Michałek Zbigniew
Nieckula Roman
Pawłowski Jan
Słowik Józef
Stępień Dariusz
Szady Bernard
Świtała Marek
Tyman Krystian
Waszut Kazimierz
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Janusz
Rosa
Absolwenci:
1.
Brzuska Mirosław
2.
Gabryś Franciszek
3.
Gawełczyk Eugeniusz
4.
Gromski Sławomir
5.
Kotwas Zbigniew
6.
Kozera Andrzej
7.
Michałowski Jacek
8.
Mierzwa Henryk
9.
Misa Henryk
10. Niebudek Dariusz
11. Pala Stanisław
12. Piotrowicz Artur
13. Płonka Andrzej
14. Rachfał Andrzej
15. Różalski Dariusz
16. Signo Adam
17. Szlosarek Józef
18. Woźniak Jan
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Antonina
Koniepień
Absolwenci:
1.
Bilski Lesław
2.
Błatoń Franciszek
3.
Borowiec Stanisław
4.
Byrdy Henryk
5.
Chorąży Krzysztof
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Górnicz Zygmunt
Grzelak Tadeusz
Jadczyk Jacek
Kulak Jan
Malawski Marek
Mazur Józef
Musioł Andrzej
Pachucki Mirosław
Pilak Mirosław
Piotrowski Marian
Tomczykiewicz Stanisław
Trzasko Andrzej
Wąś Marek
Wolny Ireneusz
Zieliński Jerzy
KLASA III U
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Tadeusz Garlicki / mgr Paulina
Polańska
Absolwenci:
1.
Chmielarz Robert
2.
Drzewiecka Halina
3.
Fierek Krzysztof
4.
Florek Waldemar
5.
Grabowska Bożena
6.
Jaworski Zbigniew
7.
Kapłoński Dariusz
8.
Kazimierska Wiesława
9.
Kołatek Grażyna
10. Kowol Ewa
11. Kurcjus Bogusław
12. Lackowski Ryszard
13. Majerek Marek
14. Michalski Andrzej
15. Milewska Krystyna
16. Mucha Zenon
17. Plech Marek
18. Przybylski Marek
19. Serwotka Halina
20. Sobczyk Leszek
21. Sobecki Marek
22. Szkoła Ryszard
23. Urbańczyk Andrzej
24. Warchoł Dariusz
25. Witoszek Zbigniew
26. Wrzeszcz Marek
27. Zwierzyński Andrzej
3-letnie Technikum
Górnicze
KLASA III PG
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Biczak Zenon
2.
Chmura Józef
3.
Czechura Henryk
4.
Dwornik Roman
5.
Gałyga Leszek
6.
Jabłonowski Zbigniew
7.
Jesionek Bogusław
8.
Kiklica Jan
9.
Kornas Marian
10. Król Eugeniusz
11. Kuś Tadeusz
12. Maciocha Stanisław
13. Maksymiuk Stanisław
14. Mazur Andrzej
15. Michalak Teresa
16. Musioł Grzegorz
17. Pietrzak Piotr
18. Piotrowski Wojciech
19. Raszyński Marek
20. Sawicki Krzysztof
21. Siatkowski Sławomir
22. Stańczyk Alicja
23. Szczepkowski Marek
24. Szkudlarek Grzegorz
25. Szuścik Stanisław
KLASA III B, III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Grzegorz
Pękała
Absolwenci:
1.
Bąk Witold
2.
Brudny Jan
3.
Brzyś Wojciech
4.
Bystrowski Sławomir
5.
Celiński Krzysztof
6.
Chraścina Jan
7.
Gawełczyk Kazimierz
-5-
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Herok Stefan
Kucharski Jerzy
Lasota Wiesław
Ławecki Zbigniew
Mańko Andrzej
Orłowski Janusz
Palica Krzysztof
Pasek Andrzej
Sobala Jerzy
Szczęsny Zbigniew
Szmulik Andrzej
3-letnie Technikum
Górnicze dla
Pracujących
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Krystyna
Cieślik
Absolwenci:
1.
Andrzejczak Andrzej
2.
Bajerski Mieczysław
3.
Bartuś Tadeusz
4.
Bółkowski Waldemar
5.
Brzeziński Mieczysław
6.
Chowaniak Jerzy
7.
Chrząszcz Stanisław
8.
Cierniak Jerzy
9.
Czerniawski Czesław
10. Drella Tadeusz
11. Gliński Zbigniew
12. Grzmil Zdzisław
13. Iwaniuk Henryk
14. Kojzar Łukasz
15. Kuśnierski Bogdan
16. Mitelsztet Stanisław
17. Ogierman Albert
18. Ogierman Józef
19. Pach Sławomir
20. Paliga Bogdan
21. Pisarek Zdzisław
22. Poleszak Jan
23. Ratajski Andrzej
24. Saniak Włodzimierz
25. Stankiewicz Witold
26. Troczyński Janusz
27. Trybek Stanisław
28. Turczyn Antoni
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
29.
30.
31.
32.
33.
Wątroba Wiesław
Węglorz Tadeusz
Wiatr Henryk
Wychorski Jerzy
Zieja Stanisław
KLASA III G
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Grażyna Kaczyńska / mgr
Krystyna Cieślik
Absolwenci:
1.
Borczyk Michał
2.
Czermiglewicz Janusz
3.
Gajdzik Jerzy
4.
Goraj Andrzej
5.
Guzik Jerzy
6.
Guzy Eugeniusz
7.
Jabłecki Ryszard
8.
Kasprzyk Adam
9.
Klimczak Wojciech
10. Kokoszka Edward
11. Komosa Jan
12. Komosa Józef
13. Kosko Ryszard
14. Kukielak Stanisław
15. Łasa Jerzy
16. Łata Stefan
17. Mensfel Bogdan
18. Miszek Jan
19. Morawski Czesław
20. Nowacki Marek
21. Okrój Stanisław
22. Olszewski Jan
23. Olszewski Zdzisław
24. Roziński Albin
25. Skiba Andrzej
26. Skoneczny Zbigniew
27. Szabluk Franciszek
28. Szweter Bernard
29. Tusiński Ryszard
30. Walczak Tadeusz
31. Walczak Zbigniew
32. Wawrzyczek Mieczysław
33. Ważny Jan
34. Wiśniak Edward
35. Żubertowski Krzysztof
Rok szkolny 1981/1982
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III PM
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń
przeróbczych
Wychowawca: mgr Krystyna
Kucharska
Absolwenci:
1.
Anioł Urszula
2.
Błajda Józef
3.
Borgiel Mirosława
4.
Borowski Janusz
5.
Frosztęga Bogdan
6.
Gogacz Ewa
7.
Golcz Cezary
8.
Grabowska Marzena
9.
Grząśko Andrzej
10. Karpiński Jan
11. Knopik Barbara
12. Konicki Andrzej
13. Kozieńska Genowefa
14. Marek Krzysztof
15. Natanek Jerzy
16. Rudnicki Ireneusz
17. Siwa Andrzej
18. Sołtys Bogdan
19. Spandel Mirosława
20. Stania Roman
21. Stania Stefania
22. Stompor Michał
23. Szafrańska Iwona
24. Śnieżek Olga
25. Truchan Hanna
KLASA III A
Specjalizacja: górnicza
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Grażyna Kaczyńska /
Małgorzata Lizoń / Jolanta
Marynowska - Grzanka
Absolwenci:
1.
Brak Erwin
2.
Chruścicki Stanisław
3.
Gaczoł Leszek
4.
Hylak Aleksander
5.
Juroszek Stanisław
6.
Kic Krzysztof
7.
Kumiński Mirosław
8.
Legierski Andrzej
-6-
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Legierski Andrzej
Małyjurek Eugeniusz
Matuszny Janusz
Piechoczek Jan
Prządka Mirosław
Pytel Stanisław
Skorupa Leszek
Skorupa Mirosław
Skotnica Stefan
Stawarczyk Waldemar
Superniok Marian
Tuszyński Andrzej
Waszut Jerzy
Wencel Marek
Winiarz Adam
Wróbel Janusz
KLASA III B
Specjalizacja: górnik
technicznej eksploatacji złóż
Wychowawca: mgr Ryszard
Pieróg
Absolwenci:
1.
Dędys Kazimierz
2.
Dędys Krzysztof
3.
Goły Hubert
4.
Hojdys Witold
5.
Janoszka Krzysztof
6.
Kipka Brunon
7.
Konior Rafał
8.
Kopyciak Stanisław
9.
Kośmider Krystian
10. Krześ Krzysztof
11. Krzuś Józef
12. Kurowski Józef
13. Piotrowski Tadeusz
14. Roczyna Stanisław
15. Śnieżek Roman
16. Wieczorek Mirosław
KLASA III U
Specjalizacja: monter układów
elektronicznych i automatyki
przemysłowej
Wychowawca: inż. Fryderyk
Baron / mgr Grzegorz Pękała
Absolwenci:
1.
Bilski Zbigniew
2.
Cieśla Andrzej
3.
Górny Jerzy
4.
Kocur Piotr
5.
Kropiwnicki Marek
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Machnik Zdzisław
Mecha Andrzej
Pichnar Marek
Piecuski Zenon
Piotrowski Krzysztof
Stokłosa Piotr
Szymura Arkadiusz
Wilk Grzegorz
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Janusz
Rosa
Absolwenci:
1.
Ceglarz Zbigniew
2.
Dziadek Edward
3.
Griman Zbigniew
4.
Korejwo Wiktor
5.
Lotkowski Andrzej
6.
Misztal Krzysztof
7.
Musioł Bogdan
8.
Olejarczyk Bronisław
9.
Onyśk Dariusz
10. Sztukowski Zbigniew
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka
Absolwenci:
1.
Bączek Wiesław
2.
Boczkowski Jarosław
3.
Bulanda Stanisław
4.
Dusza Marek
5.
Hucz Dariusz
6.
Kazek Mieczysław
7.
Kowal Ireneusz
8.
Kowalczyk Władysław
9.
Leszczyński Marek
10. Lisowski Krzysztof
11. Malec Andrzej
12. Miśkowiec Andrzej
13. Paczyński Stanisław
14. Podyma Zbigniew
15. Raźniak Wiesław
16. Sieczkowski Jarosław
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Siedlaczek Waldemar
Skorupa Leszek
Szczepanek Janusz
Wawrzyńczyk Andrzej
Wrzecionko Bogdan
Żabski Marek
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Ryszard
Bonczar / mgr inż. Krystyna
Kumka / mgr Anna
Kwietniewska
Absolwenci:
1.
Białończyk Bogdan
2.
Burak Jan
3.
Cichocki Jerzy
4.
Dziendziel Janusz
5.
Firla Andrzej
6.
Hosaniak Wiesław
7.
Kiełkowski Jan
8.
Kuź Jerzy
9.
Lincner Eugeniusz
10. Przemyk Jan
11. Stopa Stanisław
12. Surma Andrzej
13. Winkler Marian
3-letnie Technikum Górnicze
dla Pracujących
KLASA III EP
Specjalizacja: mechanika maszyn i
urządzeń przeróbczych/
eksploatacja maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Paulina
Polańska / mgr Janusz Rosa
Absolwenci:
1.
Brzoza Józef
Droń Piotr
2.
3.
Drzewiecki Ireneusz
4.
Fizek Mariusz
5.
Gałęziowska Ewa
6.
Glijer Adam
7.
Herok Franciszek
8.
Janoszek Henryk
9.
Kazibut Stefan
-7-
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Kois Tadeusz
Kozdruń Wanda
Krupski Grzegorz
Migło Eryka
Moń Teresa
Murias Jan
Niewęgłowska Maria
Nowak Marian
Nowakowska Ewa
Otręba Krystyna
Panek Stanisław
Smyczek Marian
Szewczyk Małgorzata
Tomalik Bogdan
Wiśniewski Ryszard
Zagórski Antoni
KLASA III BG
Specjalizacja: górnik
eksploatacji złóż
Wychowawca: mgr Stanisław
Łata
Absolwenci:
1.
Dąbrowski Henryk
2.
Dubek Henryk
3.
Dworak Wiesław
4.
Fiedorowicz Zbigniew
5.
Gędłek Jerzy
6.
Glinny Zdzisław
7.
Guzy Eugeniusz
8.
Guźniczak Feliks
9.
Henzel Jan
10. Homeniuk Bogdan
11. Jarawka Eugeniusz
12. Kiendorowicz Stanisław
13. Klatka Jan
14. Kwiatkowski Roman
15. Lewkowicz Zbigniew
16. Łubiński Ireneusz
17. Majewski Wiktor
18. Ogrodnik Andrzej
19. Pawlinów Andrzej
20. Piragas–Andykiewicz
August
21. Piszcz Tomasz
22. Prusiak Krzysztof
23. Sznapka Władysław
24. Szymański Tadeusz
25. Szymkiewicz Marian
26. Świercz Andrzej
27. Trybora Zbigniew
28. Urzędowski Stanisław
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
29.
30.
31.
32.
33.
Wencel Andrzej
Wojtyna Edward
Zabłocki Jan
Zawalski Leszek
Ząbek Jerzy
KLASA III EP
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Błażejewski Edward
2.
Brzeski Jan
3.
Czapnik Waldemar
4.
Czech Ginter
5.
Foremnik Tadeusz
6.
Gajda Władysław
7.
Garstka Jan
8.
Goik Karol
9.
Król Zbigniew
10. Łuczkowski Ryszard
11. Misiewicz Zdzisław
12. Okoniewski Piotr
13. Pakieła Jacek
14. Piętka Zbigniew
15. Rosołowski Adam
16. Szczurek Stanisław
17. Szotek Krystian
18. Ścibor Jerzy
19. Tomanek Piotr
20. Utnik Władysław
21. Wąś Krzysztof
22. Wicher Marian
23. Wojnarowski Andrzej
24. Zaleman Jan
Szkoła Przysposabiająca
do Zawodu
KLASA II I
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Małogrzata
Lizoń
Absolwenci:
1.
Daszkiewicz Ireneusz
2.
Jagiera Jerzy
3.
Jurka Rolland
4.
Konopka Bogumił
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kotowski Marek
Kowalik Stanisław
Kuczyński Grzegorz
Marczewski Piotr
Obrembski Piotr
Sdebel Dariusz
Sitko Mirosław
Sobala Krzysztof
Sobczak Juliusz
Stempiński Wojciech
Śleziona Bogusław
Rok szkolny 1982/1983
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń
przeróbczych
Wychowawca: mgr Krystyna
Cieślik
Absolwenci:
1.
Bartos Arkadiusz
2.
Cieślawski Tadeusz
3.
Gawroński Janusz
4.
Główczyński Władysław
5.
Jakus Józef
6.
Jamróz Krzysztof
7.
Juroszek Antoni
8.
Juroszek Dariusz
9.
Kluz Mariusz
10. Końca Andrzej
11. Ligocki Józef
12. Maczuga Bogdan
13. Marchlik Jan
14. Martyniuk Jarosław
15. Matuszny Czesław
16. Misztal Dariusz
17. Pawłowski Dariusz
18. Sikora Jan
19. Siwek Władysław
20. Sulma Bogusław
21. Suszka Czesław
22. Szczerba Bogdan
23. Szewców Waldemar
24. Tchórzewski Zbigniew
25. Tomala Stanisław
26. Wajgold Dariusz
27. Wawrzacz Andrzej
28. Witczak Jerzy
-8-
29.
30.
31.
32.
Woźniak Krzysztof
Wróbel Andrzej
Zgłobicki Stanisław
Zwardoń Marian
KLASA III EM
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Zofia
Pieróg
Absolwenci:
1.
Baradziej Ireneusz
2.
Bąk Zbigniew
3.
Bielecki Adam
4.
Cieślar Zbigniew
5.
Cytryński Stanisław
6.
Dobrowolski Krzysztof
7.
Dziurosz Marek
8.
Fojcik Piotr
9.
Goik Stanisław
10. Grzyb Marek
11. Jakubiak Wiesław
12. Jałowicz Ryszard
13. Klein Mariusz
14. Kocur Marian
15. Ociopa Marek
16. Olejniczak Tadeusz
17. Olszewski Sławomir
18. Pańczukowski Robert
19. Węgiel Wiesław
20. Wieczorek Piotr
21. Wilk Jarosław
22. Zakowicz Bogusław
KLASA III P
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń
przeróbczych
Wychowawca: mgr inż. Janusz
Winiarski
Absolwenci:
1.
Bandyk Renata
2.
Dobrowolski Artur
3.
Drozdek Barbara
4.
Gajda Teresa
5.
Gniecka Barbara
6.
Grygoruk Danuta
7.
Hajduk Izabela
8.
Jelinowska Maria
9.
Karasiewicz Sylwia
10. Kaszak Dorota
11. Kołatek Bogusława
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Pietrzak Marzena
Sentkowska Mirosława
Słonka Grażyna
Szcześniak Bogusława
Szczyrbowska Anastazja
Szubert Katarzyna
Widacha Grażyna
Wiśniewska Małgorzata
Wolański Dariusz
Wójcik Beata
Wybraniec Ewa
Zdebel Aleksandra
KLASA III U
Specjalizacja: monter układów
elektronowych i automatyki
przemysłowej
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska-Małecka / mgr
inż. Krystyna Pawlak
Absolwenci:
1.
Abramowicz Włodzimierz
2.
Biedrowski Janusz
3.
Buzuk Jerzy
4.
Chmielarski Piotr
5.
Gojowy Tadeusz
6.
Jaguszewski Piotr
7.
Kmieć Tomasz
8.
Lachman Grzegorz
9.
Mateja Artur
10. Mikołajczyk Andrzej
11. Musioł Henryk
12. Pietrzak Robert
13. Piotrowski Zbigniew
14. Sitko Henryk
15. Spek Andrzej
16. Stopyra Tomasz
17. Taranek Jacek
18. Tomaszewski Jan
19. Wasilewski Sławomir
20. Wychowaniec Mariusz
21. Żarski Dariusz
Absolwenci:
1.
Damijan Piotr
2.
Gieglis Adam
3.
Głąb Bogdan
4.
Gustof Edward
5.
Kępiński Maciej
6.
Krawczyk Andrzej
7.
Latuszek Mirosław
8.
Niemczyk Bronisław
9.
Ochodek Bogdan
10. Piechaczek Adam
11. Radomski Krzysztof
12. Rybakowski Wiesław
13. Sobocik Marian
14. Sztuchlik Marek
15. Taberska Grażyna
16. Winkler Mirosław
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Pająk
Absolwenci:
1.
Budzyn Marek
2.
Cieślik Marian
3.
Górecki Wojciech
4.
Gutkiewicz Jerzy
5.
Jeleń Janusz
6.
Jeżewski Józef
7.
Kundro Sławomir
8.
Kuśmierek Tomasz
9.
Nowosielski Edmund
10. Pawłowski Marek
11. Pogoda Roman
12. Ruchalski Władysław
13. Sputo Ryszard
14. Trzeciak Mirosław
15. Wais Zenon
16. Wrzask Sławomir
17. Zbucki Zbigniew
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Tadeusz Garlicki
3-letnie Technikum Górnicze
dla Pracujących
KLASA III GE
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
-9-
Wychowawca: mgr inż.
Grażyna Kaczyńska / mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Augustyn Marian
2.
Baczyński Roman
3.
Bugajski Stanisław
4.
Domin Bernard
5.
Dworak Jerzy
6.
Florczak Tadeusz
7.
Goik Piotr
8.
Halemba Marian
9.
Holesz Zygmunt
10. Kapuśniak Kazimierz
11. Kołodziejczyk Ryszard
12. Korus Bogdan
13. Kowalewski Adam
14. Krywulko Wiktor
15. Lorek Władysław
16. Majka Michał
17. Marek Jan
18. Niepołomski Waldemar
19. Olszówka Sylwester
20. Pawłowski Tadeusz
21. Rozmus Jan
22. Siuda Roman
23. Smak Edward
24. Staroń Czesław
25. Szałajski Zenon
26. Szuła Stanisław
27. Szymański Piotr
28. Szypuła Andrzej
29. Wojasiński Zbigniew
30. Zając Wiesław
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż. Jan
Kolorz
Absolwenci:
1.
Bartczak Jan
2.
Cempura Stanisław
3.
Dolej Marian
4.
Firczyk Stanisław
5.
Gałuszka Jerzy
6.
Garbacz Józef
7.
Graff Eugeniusz
8.
Grzyb Stanisław
9.
Kozłowski Cezary
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Mandera Arkadiusz
Masłowski Kazimierz
Pawłowski Leszek
Przybylski Jan
Przybylski Wiesław
Sadłakowski Józef
Salaterski Mirosław
Skowroński Wiesław
Tyrytko Karol
Waldemar Borsukowski
Wojna Waldemar
Zalcman Władysław
Zawidzki Roman
Żur Józef
Rok szkolny 1983/1984
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż. Maria
Śledzińska / mgr Andrzej
Kinasiewicz
Absolwenci:
1.
Celanowicz Krzysztof
2.
Ciupa Cezary
3.
Dziadek Krzysztof
4.
Fiedor Eugeniusz
5.
Górecki Zbigniew
6.
Hojka Mirosław
7.
Jojko Damian
8.
Krzysztofczyk Jacek
9.
Legierski Stanisław
10. Ligocki Piotr
11. Marekwica Piotr
12. Mocek Piotr
13. Olszyński Jan
14. Probosz Kazimierz
15. Rybok Roman
16. Sadlik Mirosław
17. Santarius Ryszard
18. Siek Zbigniew
19. Sikora Stanisław
20. Słowik Henryk
21. Szmidt Mirosław
22. Tomera Janusz
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: Ryszard
Bonczar
Absolwenci:
1.
Bomba Adam
2.
Buryła Andrzej
3.
Gajda Dariusz
4.
Gruszka Tomasz
5.
Herman Jan
6.
Holesz Andrzej
7.
Krawczyk Piotr
8.
Leki Adam
9.
Libartowski Piotr
10. Marczykiewicz Piotr
11. Nocuń Adam
12. Pogoda Piotr
13. Radwan Jacek
14. Reichman Tomasz
15. Rzeźniczak Janusz
16. Suwiński Ryszard
17. Szlęzak Jarosław
18. Szymaniec Grzegorz
19. Ścieszko Cezary
20. Tomala Adam
21. Zbójnikowski Dariusz
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Kazimierz
Lech Gural
Absolwenci:
1.
Bogusławski Marek
2.
Bojek Mirosław
3.
Ćwierz Andrzej
4.
Dziuba Tadeusz
5.
Gilowski Krzysztof
6.
Kaczmarek Jarosław
7.
Krętusz Jerzy
8.
Kulpa Jacek
9.
Kwik Mariusz
10. Łada Zdzisław
11. Matera Wincenty
12. Muschiol Leszek
13. Nosalik Zbigniew
14. Pankau Paweł
15. Parchański Grzegorz
16. Piksa Ryszard
17. Słaby Bogdan
18. Tomica Piotr
- 10 -
19. Wowra Henryk
20. Żyła Jan
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Janusz
Rosa
Absolwenci:
1.
Dziendziel Zdzisław
2.
Florek Waldemar
3.
Jaworski Zbigniew
4.
Kania Lucjan
5.
Kotlorz Leon
6.
Kowal Romuald
7.
Kozera Andrzej
8.
Kremblewski Grzegorz
9.
Magiera Damian
10. Majerek Marek
11. Marcol Zbigniew
12. Maślanka Andrzej
13. Michałowski Jacek
14. Pieróg Piotr
15. Pilarz Bogdan
16. Signo Adam
17. Szczotok Marian
18. Szkucik Eugeniusz
19. Urzoń Marek
KLASA III GE
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Antonina
Kaniepień
Absolwenci:
1.
Bartkowiak Andrzej
2.
Czyż Adam
3.
Gabryś Stanisław
4.
Gajda Zenon
5.
Głuszyk Lesław
6.
Grzybowski Grzegorz
7.
Hajdukiewicz Kazimierz
8.
Hajko Zdzisław
9.
Jakubiak Jacek
10. Janusz Mieczysław
11. Losa Henryk
12. Łada Bogumiła
13. Marszałek Marian
14. Maźnica Roman
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Mros Andrzej
Mrówka Henryk
Osada Jan
Piksa Jacek
Poloczek Kazimierz
Rupniewski Leszek
Satława Krzysztof
Siuda Zbigniew
Sznuk Jerzy
Walczak Władysław
Witkowski Andrzej
Wojna Marek
Wysocki Andrzej
Zgrzędek Krystian
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Andrzej
Gregorczyk
Absolwenci:
1.
Borowiec Sławomir
2.
Bromnnik Stanisław
3.
Cecot Ryszard
4.
Ciupińska Małgorzata
5.
Gunther Jarosław
6.
Holesz Roman
7.
Jagielski Marek
8.
Janosz Leszek
9.
Janowiak Ewa
10. Kałużny Jerzy
11. Krawczyk Marek
12. Kściuczyk Mirosław
13. Larysz Ireneusz
14. Musioł Andrzej
15. Pachucki Mirosław
16. Piekarski Mariusz
17. Tkacz Sławomir
18. Witkowski Jan
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TP
Specjalizacja: mechaniczna
przeróbka kopalin
Wychowawca: mgr Grażyna
Morcinek
Absolwenci:
1.
Białobrzeska Grażyna
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bochniarz Renata
Buchta Kazimierz
Damek Roman
Grabski Jerzy
Gruszka Grzegorz
Janis Barbara
Janulek Kazimierz
Kasela Krzysztof
Kołodyński Zdzisław
Kopczewska Beata
Ledwoń Mirosław
Machej Leszek
Malska Grażyna
Michalski Włodzimierz
Mikołajczak Iwona
Olejnik Tomasz
Pietryka Mirosław
Sap Jarosław
Stasiak Bogumiła
Szmuk Damian
Szymańska Janusz
Witkowska Mariola
Włodarczyk Ireneusz
Wróbel Krzysztof
Żyła Mieczysław
3-letnie Technikum dla
Pracujących
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Józef
Dyrda
Absolwenci:
1.
Byrdy Henryk
2.
Karasek Leonard
3.
Krajewski Andrzej
4.
Lambrych Wojciech
5.
Lempert Ryszard
6.
Mańko Janusz
7.
Mogilany Stanisław
8.
Mostowy Bogdan
9.
Ozdoba Jerzy
10. Ruciński Ryszard
11. Słowik Zenon
12. Szymański Jerzy
13. Ukleja Edward
14. Walczak Kazimierz
15. Wiśniewski Zdzisław
- 11 -
Rok szkolny 1984/1985
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Ryszard
Pieróg
Absolwenci:
1.
Abramczuk Mariusz
2.
Banaś Józef
3.
Baryga Adam
4.
Błazenek Wiesław
5.
Dudzikowski Paweł
6.
Dziekan Adam
7.
Figurski Krzysztof
8.
Gaszczyk Zbigniew
9.
Górczyński Andrzej
10. Grycz Edward
11. Janasz Zbigniew
12. Kałuża Mrisoław
13. Krosny Mirosław
14. Mendycki Leon
15. Pilich Leszek
16. Przyszlakowski Piotr
17. Sobina Piotr
18. Sputo Adam
19. Stekla Kazimierz
20. Szczepocki Dariusz
21. Tompalski Ryszard
22. Zając Dariusz
KLASA III B
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Małgorzata
Świst / inż. Adam Wacławek
Absolwenci:
1.
Anders Robert
2.
Błędowski Dariusz
3.
Bokota Jarosław
4.
Domagalik Robert
5.
Dudziński Jacek
6.
Ferfecki Bogusław
7.
Kokot Dariusz
8.
Kopacewicz Piotr
9.
Ledwoń Grzegorz
10. Łukaszczyk Wojciech
11. Raźniewski Krzysztof
12. Różycki Roman
13. Sikora Robert
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
14.
15.
16.
17.
Skalski Janusz
Stosio Ryszard
Szczepaniak Dariusz
Wypartowicz Józef
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Lotz
Absolwenci:
1.
Bilewicz Tomasz
2.
Budziszewski Piotr
3.
Dziuba Sławomir
4.
Fejałkowski Krzysztof
5.
Józefowicz Andrzej
6.
Kowalczyk Grzegorz
7.
Manugiewicz Aleksander
8.
Mikołajczyk Robert
9.
Pawełek Bronisław
10. Piechoczek Ryszard
11. Rejmoniak Zdzisław
12. Sikora Marek
13. Słonka Leszek
14. Szulik Andrzej
15. Świderski Grzegorz
16. Weżgowiec Jacek
17. Żak Grzegorz
KLASA III E
Specjalizacja:
Wychowawca: mgr Krystyna
Kucharska
Absolwenci:
1.
Baran Stanisław
2.
Buchla Piotr
3.
Damek Zbigniew
4.
Domalik Zbigniew
5.
Fijałkowski Bogusław
6.
Goliszewski Franciszek
7.
Kałka Tomasz
8.
Krajewski Damian
9.
Kulas Michał
10. Lechocki Wojciech
11. Lewicz Sławomir
12. Londwig January
13. Mirowski Jarosław
14. Mitrenga Piotr
15. Olszowski Szymon
16. Piątkowski Leszek
17. Rybka Krzysztof
18.
19.
20.
21.
22.
Skorupa Józef
Skrzekut Ryszard
Sobocik Grzegorz
Walczak Wojciech
Wymasło Ireneusz
KLASA III G
Specjalizacja: górnik
technicznej eksploatacji złóż
Wychowawca: Ryszard
Bonczar
Absolwenci:
1.
Biegun Jan
2.
Bury Bartłomiej
3.
Golasik Grzegorz
4.
Golik Kazimierz
5.
Gołek Leszek
6.
Haratyk Bolesław
7.
Jafernik Grzegorz
8.
Jurek Dariusz
9.
Kasprzak Marek
10. Kubiesa Stanisław
11. Kupczak Mirosław
12. Lach Józef
13. Legierski Zdzisław
14. Marek Eugeniusz
15. Marekwica Zbigniew
16. Michałek Józef
17. Myjak Adam
18. Noga Marian
19. Pasierbek Wojciech
20. Prządka Tadeusz
21. Soból Adam
22. Suszka Paweł
23. Zawada Zdzisław
24. Zemczak Krzysztof
KLASA III P
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń
przeróbczych
Wychowawca: mgr Anna
Kwietniewska / mgr Bogdan
Kwietniewski
Absolwenci:
1.
Chrukin Krzysztof
2.
Cieślak Tamara
3.
Czudek Anna
4.
Góral Maria
5.
Kowalska Czesława
6.
Kuchta Andrzej
7.
Lizut Bożena
- 12 -
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Modrzewska Beata
Mozel Mariusz
Pawera Bogusława
Sarnicka Elżbieta
Smok Beata
Souńska Agnieszka
Stanek Cezary
Stelmach Bogusława
Ulińska Renata
Walczyszyn Urszula
Wiertelorz Dorota
Wiśniewski Dariusz
KLASA III PG
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń
przeróbczych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc / mgr inż. Janusz
Winiarski
Absolwenci:
1.
Chmiel Alicja
2.
Hojdys Stanisław
3.
Kaczor Andrzej
4.
Kaczor Roman
5.
Kuźnacka Beata
6.
Machnik Grażyna
7.
Nazarczuk Aldona
8.
Noga Tadeusz
9.
Posłuszna Katarzyna
10. Sobel Maciej
11. Sobieraj Adam
12. Stysz Jolanta
13. Sztajnert Ewa
14. Szymczyńska Mirosława
15. Tracz Władysław
16. Udolf Joanna
17. Urbaś Mieczysław
18. Wójcik Danuta
19. Zuziak Jacek
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III EMG
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego / eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
podziemnego / techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka / mgr Danuta
Pająk
Absolwenci:
1.
Banaś Piotr
2.
Bernat Marek
3.
Błoch Waldemar
4.
Bochynek Jacek
5.
Cierpikowski Jacek
6.
Filipiński Marek
7.
Glac Adam
8.
Górny Jerzy
9.
Guściora Aleksander
10. Hylak Aleksander
11. Kiermaszek Mirosław
12. Kolanek Marek
13. Kotowski Mirosław
14. Kropiwnicki Marek
15. Leszczyński Wiesław
16. Mioduszewski Grzegorz
17. Mróz Adam
18. Niemczyk Dariusz
19. Nowaczewski Cezary
20. Paluch Zbigniew
21. Panek Krystian
22. Płoski Dariusz
23. Praszczyk Zbigniew
24. Rembisz Mirosław
25. Szeptuch Adam
26. Sztukowski Zbigniew
27. Urbańczyk Jakub
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TP
Specjalizacja: mechaniczna
przeróbka kopalin
Wychowawca: mgr Antonina
Kaniepień
Absolwenci:
1.
Abramczyk Małgorzata
2.
Arent Dariusz
3.
Chrukin Marek
4.
Cieluch Wioletta
5.
Czerwińska Beata
6.
Ficek Elżbieta
7.
Fulek Arkadiusz
8.
Gagat Andrzej
9.
Grala Ewa
10. Gronczewski Piotr
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Jasińska Renata
Jopek Grażyna
Kalisz Ewa
Kaszuba Grażyna
Klimek Izabella
Kochan Dariusz
Kolorz Barbara
Kołodziej Maria
Konieczna Ludmiła
Kufel Bogdan
Łaptos Elżbieta
Marek Ireneusz
Marek Mariola
Mierzwiński Grzegorz
Minkiewicz Artur
Nawrat Leszek
Obracaj Bernadeta
Piksa Józef
Potępa Jarosław
Prochasek Józef
Rzepecki Marek
Skoczyńska Beata
Szymański Janusz
Wachowicz Arkadiusz
Wencławek Kazimierz
3-letnie Technikum Górnicze
dla Pracujących
KLASA III G
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż / podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz / mgr inż.
Krystyna Kumka
Absolwenci:
1.
Chojnacki Stefan
2.
Dalidonis Janusz
3.
Gdula Norbert
4.
Gębka Stanisław
5.
Jakubowiak Krzysztof
6.
Janiec Marek
7.
Kazek Bogusław
8.
Keyha Wiesław
9.
Ligocki Edward
10. Miły Zbigniew
11. Musiał Waldemar
12. Oślizło Ryszard
13. Plewa Jan
14. Płaza Krzysztof
15. Siwonia Ryszard
- 13 -
16. Tecler Jan
17. Żak Włodzimierz
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Antonina
Kaniepień
Absolwenci:
1.
Armada Piotr
2.
Bałkowski Mirosław
3.
Burski Ryszard
4.
Cudzich Wiesław
5.
Filiks Kazimierz
6.
Janulewicz Tadeusz
7.
Kasprzak Jerzy
8.
Kocur Piotr
9.
Kołodziej Paweł
10. Kożuchowski Józef
11. Kraszewski Wiesław
12. Martysiuk Jan
13. Mitręga Roman
14. Molenda Mirosław
15. Reichman Dariusz
16. Sernicki Piotr
17. Szala Janina
18. Szlufik Marian
19. Śmigowski Józef
20. Wilczyński Ryszard
Rok szkolny 1985/1986
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Bogdan
Kwietniewski
Absolwenci:
1.
Churas Sławomir
2.
Czarny Mirosław
3.
Grabowski Robert
4.
Herzyk Marek
5.
Jałowiecki Robert
6.
Makosz Andrzej
7.
Makowski Artur
8.
Maruszewski Sławomir
9.
Mendyk Zbigniew
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
10. Nowacki Dariusz
11. Pawlik Wojciech
12. Pokorzyński Dariusz
13. Popielarczyk Sławomir
14. Strug Jacek
15. Supeł Zbigniew
16. Tusiński Daniel
17. Wojciechowski Zbigniew
18. Wojcieszko Grzegorz
19. Wołowiec Andrzej
20. Wołtosz Mirosław
21. Żarski Dariusz
KLASA III B
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego / górnik
technicznej eksploatacji złóż
Wychowawca: mgr Danuta
Lotz
Absolwenci:
1.
Bujok Mariusz
2.
Caputa Jan
3.
Dziedzic Ryszard
4.
Gołek Andrzej
5.
Gołębiewski Maciej
6.
Izba Zbigniew
7.
Kociołek Andrzej
8.
Kotasek Eugeniusz
9.
Kukuczka Józef
10. Marekwica Dariusz
11. Marekwica Eugeniusz
12. Marekwica Zbigniew
13. Mazurek Dariusz
14. Micherda Józef
15. Polok Bogusław
16. Ryś Adam
17. Świniarski Zbigniew
18. Tlałka Marek
19. Waszut Janusz
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Lech
Kazimierz Gural / mgr
Aleksander Sydorów
Absolwenci:
1.
Adamczak Waldemar
2.
Biernat Krzysztof
3.
Breitkopf Joachim
4.
Cwojdziński Tomasz
5.
Cybulski Zbigniew
6.
Dybiec Dariusz
7.
Fajkis Kazimierz
8.
Felka Krzysztof
9.
Figaś Grzegorz
10. Garbarczyk Kamil
11. Gągoł Robert
12. Hawryś Leszek
13. Kajda Grzegorz
14. Komorek Wojciech
15. Kowalski Ireneusz
16. Krajcarz Mariusz
17. Langier Paweł
18. Lewandowski Ireneusz
19. Małecki Marian
20. Mielczarek Sławomir
21. Mrozek Lesław
22. Niedziołka Czesław
23. Olszewski Przemysław
24. Podbioł Adam
25. Połednik Jarosław
26. Rejmoniak Marek
27. Staszak Sławomir
28. Szadkowski Grzegorz
29. Szubert Jarosław
30. Winiarski Jarosław
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Tadeusz Garlicki
Absolwenci:
1.
Darmochwal Ryszard
2.
Foltyn Jarosław
3.
Griman Wojciech
4.
Gross Adrian
5.
Grzywacz Roman
6.
Handzel Ireneusz
Herman Stanisław
Kopczewski Robert
Kopel Tomasz
Kosowski Dariusz
Kotowski Stanisław
Marchlik Piotr
Marulewski Dariusz
Mysakowicz Dariusz
Płachetka Andrzej
Skowron Jerzy
Sobucki Andrzej
Ściślak Zbigniew
Zając Jarosław
- 14 -
31. Wróbel Zbigniew
3-letnie Technikum
Górnicze
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Małgorzata
Zając / mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Bębenek Zbigniew
2.
Buba Henryk
3.
Górski Mariusz
4.
Koj Waldemar
5.
Konar Grzegorz
6.
Kowalczyk Zbigniew
7.
Marek Mariusz
8.
Mielczarek Piotr
9.
Nowak Wiesław
10. Pisarek Aleksander
11. Sidor Sławomir
12. Studziński Roman
13. Szecówka Jacek
14. Szreder Andrzej
15. Tymiński Jan
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TPG
Specjalizacja: mechaniczna
przeróbka kopalin
Wychowawca: mgr Stanisław
Łata / mgr Elżbieta Grzywocz
Absolwenci:
1.
Adamczyk Ewa
2.
Balun Izabella
3.
Carbogno Grzegorz
4.
Ciastoń Dorota
5.
Fedeliński Jarosław
6.
Fortuna Ewa
7.
Furgał Mariola
8.
Jagielnicki Leszek
9.
Jankowski Szymon
10. Jarguz Anna
11. Jurochnik Mieczysław
12. Kluza Elwira
13. Kogut Mirosław
14. Kołodziej Mariola
15. Konieczna Renata
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Kowalski Artur
Kozaczko Jacek
Kustosz Dorota
Leśnikowski Bogusław
Masłowski Andrzej
Misiak Bożena
Miśkiewicz Robert
Mitko Dariusz
Morawiec Marian
Oślizło Dariusz
Pawliczek Mirosława
Pietryka Artur
Pietryka Barbara
Rozgajło Renata
Sroka Bożena
Szast Beata
Szymik Judyta
Walczak Robert
Zyskowska Danuta
3-letnie Technikum Górnicze
dla Pracujących
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Elżbieta
Grzywocz
Absolwenci:
1.
Bury Leszek
2.
Dudek Janusz
3.
Jaworski Jacek
4.
Kulczyński Bolesław
5.
Kurek Marek
6.
Madej Eugeniusz
7.
Majorczyk Bogdan
8.
Michna Krzysztof
9.
Mikrut Jerzy
10. Nowak Zdzisław
11. Samek Piotr
12. Samsonowski Dariusz
13. Serbinowski Zbigniew
14. Staniek Jacek
15. Strządała Andrzej
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka / mgr Danuta
Pająk
Absolwenci:
1.
Barański Eugeniusz
2.
Białons Sławomir
3.
Chomka Ryszard
4.
Chudy Edward
5.
Ciemniewski Mirosław
6.
Dziadkiewicz Szczepan
7.
Gajda Mirosław
8.
Góra Andrzej
9.
Górski Grzegorz
10. Gręźlikowski Andrzej
11. Kabut Stanisław
12. Kałuża Leszek
13. Kliza Piotr
14. Kozieł Mirosław
15. Mandziejewski Zenon
16. Mirek Arkadiusz
17. Pala Marek
18. Setlak Roman
19. Sochaj Andrzej
20. Szpara Marian
21. Wątroba Józef
22. Winkiewicz Janusz
23. Wruszkowiak Jacek
Szkoła Przysposabiająca do
Zawodu
KLASA II
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: inż. Roman
Andukowicz
Absolwenci:
1.
Bronikowski Mariusz
2.
Brzozowski Ireneusz
3.
Bugdoł Piotr
4.
Bujak Wiesław
5.
Czajka Radosław
6.
Dąbrowski Krzysztof
7.
Góral Arkadiusz
8.
Górecki Zygfryd
9.
Gugała Zbigniew
10. Jabłonowski Zbigniew
11. Janko Feliks
12. Jeżewski Zenon
13. Kisza Tadeusz
14. Kwiecień Paweł
15. Marciniak Marek
- 15 -
16. Niewola Janusz
17. Zdon Andrzej
Rok szkolny 1986/1987
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: inż. Adam
Wacławek
Absolwenci:
1.
Antoniewicz Janusz
2.
Biskupek Jacek
3.
Bojar Sylwiusz
4.
Ciuraj Marek
5.
Cygnar Robert
6.
Czubernat Piotr
7.
Korus Mirosław
8.
Namielski Andrzej
9.
Niemiec Robert
10. Pawlik Henryk
11. Skrzypiec Janusz
12. Sosna Jerzy
13. Wrożyna Ireneusz
14. Zalas Tomasz
KLASA III B
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: Ryszard
Bonczar
Absolwenci:
1.
Bałaga Rafał
2.
Borkowski Zbigniew
3.
Brynkus Robert
4.
Czarnowski Adam
5.
Dworok Marek
6.
Gabryś Janusz
7.
Kisiel Janusz
8.
Kudosz Robert
9.
Marchlik Grzegorz
10. Matuszak Marek
11. Rapacz Dariusz
12. Rowicki Jacek
13. Sawka Wojciech
14. Szostek Grzegorz
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
Wychowawca: mgr Janusz
Rosa
Absolwenci:
1.
Abramczyk Zbigniew
2.
Barzycki Mariusz
3.
Boksa Janusz
4.
Borecki Jerzy
5.
Bujak Robert
6.
Dziewior Jacek
7.
Goik Czesław
8.
Golec Janusz
9.
Grabiec Aleksander
10. Jabłonowski Lech
11. Jaroch Dariusz
12. Jurzec Grzegorz
13. Kalaman Artemi
14. Kiczor Rafał
15. Kijanka Mariusz
16. Kohut Piotr
17. Krajewski Tomasz
18. Krasiński Krzysztof
19. Leowski Piotr
20. Petrykowski Grzegorz
21. Piwowarczyk Zbigniew
22. Stefanowicz Robert
23. Zamarski Marek
24. Zborowski Marek
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Kazimierz
Lech Gural
Absolwenci:
1.
Adamczyk Andrzej
2.
Buba Krzysztof
Buda Janusz
3.
4.
Chodubski Mariusz
5.
Chorzempa Maciej
6.
Dybiec Mariusz
7.
Groszek Mariusz
8.
Grzesiak Grzegorz
9.
Jurczak Janusz
10. Kalinowski Rafał
11. Kasperkiewicz Dariusz
12. Knap Sławomir
13. Kwiecień Mirosław
14. Machajda Jacek
15. Małysz Piotr
16. Rduch Janusz
17. Szlagor Tomasz
18.
19.
20.
21.
22.
Szymański Robert
Walica Mirosław
Wojtal Tomasz
Zieliński Czesław
Żebrowski Dariusz
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Maria
Śledzińska
Absolwenci:
1.
Dyringer Adam
2.
Kiełkowski Krzysztof
3.
Pankau Paweł
4.
Porembski Marek
5.
Procyk Zbigniew
6.
Pytlik Krzysztof
7.
Rędzikowski Paweł
8.
Robotecki Marek
9.
Samlik Krzysztof
10. Szaj Maciej
11. Szewców Waldemar
12. Szymaniec Grzegorz
13. Wyrobek Wojciech
KLASA III TP
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin
Wychowawca: mgr Jadwiga
Farbiszewska - Bajer
Absolwenci:
1.
Konopka Roman
2.
Kuś Grażyna
3.
Kwiatkowski Jacek
4.
Mikołajec Ilona
5.
Moczała Grzegorz
6.
Musioł Krzysztof
7.
Rutkowska Grażyna
8.
Staniczek Adam
9.
Starzyczny Marek
10. Szpyrka Andrzej
11. Szymański Jarosław
12. Wacławczyk Jerzy
13. Witosz Bożena
14. Woźniak Bogdan
5-letnie Technikum
Górnicze
- 16 -
KLASA V TM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Paulina
Polańska
Absolwenci:
1.
Adamczyk Zenon
2.
Bizoń Jacek
3.
Czarnota Dariusz
4.
Dudka Adam
5.
Faruga Leszek
6.
Gabryś Bernard
7.
Gazda Jarosław
8.
Goik Janusz
9.
Golański Daniel
10. Hanusek Henryk
11. Kita Paweł
12. Kuczmera Romuald
13. Leszczyński Aleksander
14. Lodwich Grzegorz
15. Makulski Andrzej
16. Marcol Mirosław
17. Nowak Adam
18. Palowski Bohdan
19. Pękal Marian
20. Pytraczyk Piotr
21. Reguła Ryszard
22. Sołtysiński Robert
23. Stencel Grzegorz
24. Szmajduch Janusz
25. Trafiał Wojciech
26. Truszczyński Andrzej
27. Wojtaczka Adam
KLASA V G
Specjalizacja: techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Roman
Białas / mgr Ryszard Duda /
mgr Barbara Dzierżawa
Absolwenci:
1.
Dudka Marek
2.
Fojcik Dariusz
3.
Gonsior Mirosław
4.
Hawełek Adam
5.
Jaromin Marek
6.
Maciejewski Zbigniew
7.
Maślanka Wiesław
8.
Mazur Tadeusz
9.
Pitas Krzysztof
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
KLASA V P
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin
Wychowawca: mgr Grzegorz
Pękała / mgr Ryszard Duda /
mgr Barbara Dzierżawa
Absolwenci:
1.
Aniszewska Beata
2.
Frosztęga Renata
3.
Giemza Małgorzata
4.
Grabowska Beata
5.
Jędrzejczyk Mirela
6.
Kazoń Sylwia
7.
Kiszka Bogusława
8.
Kosińska Elżbieta
9.
Małysz Jadwiga
10. Mazur Lucyna
11. Mizera Małgorzata
12. Mystkowska Beata
13. Rejbicz Iwona
14. Słapa Izabela
15. Stępień Beata
16. Szewczyk Izabela
17. Wcisło Jolanta
18. Wygrabek Grażyna
19. Zawalska Halina
3-letnie Technikum Górnicze
dla Dorosłych
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka / mgr
Antonina Kaniepień
Absolwenci:
1.
Gagat Andrzej
2.
Jaszek Stefan
3.
Kasprowicz Sławomir
4.
Konsek Bronisław
5.
Korczak Adam
6.
Kowalski Stanisław
7.
Kozłowski Dariusz
8.
Kubiszewski Aleksander
9.
Kurpiński Józef
10. Kwiatek Andrzej
11. Minkiewicz Artur
12. Nawrot Leszek
13. Niewiadomski Roman
14. Nowakowski Krzysztof
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Oleszko Grzegorz
Paluszewicz Józef
Piotrowski Tadeusz
Podbioł Mariusz
Podolski Waldemar
Polak Kazimierz
Potępa Jarosław
Purzycki Zbigniew
Sołtysik Krystian
Ukleja Edward
Wilisowski Wacław
Wiśniewski Roman
Woś Stanisław
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Pająk
Absolwenci:
1.
Baradziej Ireneusz
2.
Białek Zbigniew
3.
Biskupek Andrzej
4.
Buchczyk Jarosław
5.
Chrysteczko Krzysztof
6.
Filip Eugeniusz
7.
Gaszczyk Władysław
8.
Górkiewicz Jerzy
9.
Grzybek Marek
10. Hanzel Andrzej
11. Kobis Adam
12. Okroska Wiesław
13. Ostrowski Janusz
14. Rechmal Marek
15. Urbański Bernard
16. Widnic Adam
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Błachuta Maciej
2.
Gutowski Jan
3.
Halibożek Tomasz
4.
Hanzel Ryszard
5.
Karwot Janusz
- 17 -
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Kołkiewicz Jacek
Kopeć Zbigniew
Kulpok Eugeniusz
Lewkowicz Jan
Maciołek Jerzy
Mączyński Józef
Mikulski Józef
Papała Jan
Parda Wiesław
Parma Wiesław
Skoczek Wiesław
Staszak Jerzy
Stefański Zbigniew
Tluczykont Wanda
Tyrtania Zdzisław
Waleszczyński Andrzej
Wąsik Jerzy
Wnorowska Małgorzata
Wolański Dariusz
Zera Zbigniew
Szkoła Przysposabiająca
do Zawodu
KLASA II S
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: inż. Zbigniew
Jezutek / Franciszek Dzida
Absolwenci:
1.
Bursa Adam
2.
Bury Tadeusz
3.
Czerwiński Błażej
4.
Gawełczyk Grzegorz
5.
Jonkisz Sławomir
6.
Kalisz Zbigniew
7.
Kocjan Andrzej
8.
Koczor Dariusz
9.
Kowalski Krzysztof
10. Kuchta Sławomir
11. Michna Henryk
12. Nowak Janusz
13. Nowicki Marek
14. Pierzchała Leszek
15. Piotrowski Jarosław
16. Polok Benedykt
17. Sawa Mariusz
18. Skupień Krzysztof
19. Tudyka Krzysztof
20. Tymiński Artur
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
Rok Szkolny 1987/1988
3-letnia Zasadnicza
Szkoła Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Krystyna
Lenkowiec
Absolwenci:
1.
Bednarek Jacek
2.
Borgiel Andrzej
3.
Drozd Piotr
4.
Ferfecki Adam
5.
Janota Krzysztof
6.
Jaśkiewicz Bogdan
7.
Juchimuk Aleksy
8.
Jung Mariusz
9.
Kostka Krzysztof
10. Miełek Dariusz
KLASA III B
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Danuta
Lotz
Absolwenci:
1.
Borek Jacek
2.
Kryut Adam
3.
Kulawiak Grzegorz
4.
Kulawiak Mirosław
5.
Kulczyk Bogusław
6.
Kusiak Grzegorz
7.
Łęgosz Jarosław
8.
Maślanka Bogdan
9.
Michałowski Sławomir
10. Nadrajkowski Jakub
11. Nowak Artur
12. Osiński Robert
13. Piór Krzysztof
14. Pudło Andrzej
15. Saganty Dariusz
16. Świderski Dariusz
17. Świerzy Bronisław
18. Tarasek Ireneusz
19. Widora Mirosław
KLASA III C
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca:
Absolwenci:
1.
Bizoń Witold
2.
Bryła Mariusz
3.
Brzeziński Zbigniew
4.
Gronik Arkadiusz
5.
Jankiel Czesław
6.
Jaroch Artur
7.
Kaliński Stanisław
8.
Klimek Zbigniew
9.
Konieczny Kazimierz
10. Koprowski Michał
11. Mamach Tomasz
12. Matusiak Jacek
13. Ozóg Sławomir
14. Pitas Marek
15. Puza Piotr
16. Rogaczewski Paweł
17. Sieroń Mieczysław
18. Stoszek Andrzej
19. Szarlej Dariusz
20. Szwed Jarosław
21. Wilk Zbigniew
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka / mgr Janusz
Rosa
Absolwenci:
1.
Banaś Zbigniew
2.
Cichocki Piotr
3.
Dymel Mirosław
4.
Gabzdyl Zbigniew
5.
Gnida Henryk
6.
Grobelny Michał
7.
Jahns Marek
8.
Kapusta Rafał
9.
Korzeniowski Marek
10. Lewandowski Tomasz
11. Lęża Krzysztof
12. Liśkowski Dariusz
13. Loska Feliks
14. Maron Marek
15. Mazur Jarosław
16. Mizia Jacek
17. Olejniczak Michał
18. Parzych Adam
19. Piwoński Marek
20. Rozmus Marek
21. Rybiński Waldemar
- 18 -
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Sarkowicz Sławomir
Seweryn Dariusz
Smelich Krzysztof
Stępień Mariusz
Walczak Dariusz
Włodarczyk Mirosław
Woś Waldemar
Zborowski Krzysztof
KLASA III F
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Kwietniewska
Absolwenci:
1.
Biel Robert
2.
Boksa Krzysztof
3.
Budny Seweryn
4.
Ciosek Jarosław
5.
Czoch Jarosław
6.
Frajtak Adam
7.
Giertuga Jerzy
8.
Giertuga Marcin
9.
Kapica Krzysztof
10. Kowalski Andrzej
11. Król Waldemar
12. Kulik Tomasz
13. Lieber Damian
14. Matusik Robert
15. Nowak Zbigniew
16. Ochodek Ireneusz
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Antonina
Kaniepień
Absolwenci:
1.
Ceglarek Tomasz
2.
Dymkowski Grzegorz
3.
Fijołek Jacek
4.
Filusz Mariusz
5.
Grenda Grzegorz
6.
Kasprzyk Przemysław
7.
Kłek Grzegorz
8.
Kotwica Robert
9.
Kowalski Grzegorz
10. Kozyra Aleksander
11. Kret Jacek
12. Król Dariusz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Lewandowski Paweł
Maciejczyk Mirosław
Nowak Dariusz
Nowicki Fabian
Perzak Dariusz
Płaza Roman
Rogowski Ireneusz
Sagorz Marek
Sitko Stanisław
Staszczyk Artur
Ściślak Tomasz
Waśko Adam
Wirth Tomasz
Wiśniewski Radosław
Zaborowski Jacek
Żyła Wacław
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III PG
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin /
podziemna eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Zofia
Pieróg / mgr Danuta Pająk
Absolwenci:
1.
Ankiewicz Janusz
2.
Babicka Lucyna
3.
Bartuś Marek
4.
Bęben Tomasz
5.
Błaszczyk Grzegorz
6.
Brzozowski Piotr
7.
Citak Robert
8.
Dudzikowski Paweł
9.
Kiełkowski Piotr
10. Kurowski Andrzej
11. Machulec Stanisław
12. Misala Jacek
13. Mrozik Marek
14. Musiolik Mirosław
15. Olczyk Dariusz
16. Pakosiński Dariusz
17. Pluta Bernadeta
18. Pogoda Piotr
19. Porębski Krzysztof
20. Przibilka Mariola
21. Ratajczyk Sławomir
22. Raźniewski Krzysztof
23. Rodak Marzena
24. Sikora Robert
25. Skrzyszowski Ireneusz
26. Wrona Piotr
27. Zajączkowska Jolanta
28. Zniszczoł Dorota
29. Żak Bogdan
4-letnie Liceum
Ekonomiczne
KLASA IV LE
Specjalizacja: ekonomika i
organizacja kopalń
Wychowawca: mgr Elżbieta
Grzywocz
Absolwenci:
1.
Bogdalska Ewa
2.
Dzientara Celina
3.
Fajkis Danuta
4.
Fijołek Bogumiła
5.
Gojowy Gabriela
6.
Grobosz Izabella
7.
Hulbój Krystyna
8.
Kargul Lilianna
9.
Kłaptocz Danuta
10. Kolondra Iwona
11. Koperwas Iwona
12. Krawczyk Marzena
13. Kucharczyk Teresa
14. Kujawa Danuta
15. Maj Zbigniew
16. Mandera Aleksandra
17. Marciniak Jolanta
18. Mucha Barbara
19. Nalepa Elżbieta
20. Poloczek Joanna
21. Sitek Dorota
22. Sitna Anna
23. Sodzawiczna Ewa
24. Solecka Mariola
25. Szewczyk Marzena
26. Śleziak Mariola
27. Trzepizur Magdalena
28. Zduń Renata
29. Zelinka Brygida
30. Zięba Izabela
31. Żabicka Małgorzata
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
- 19 -
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska – Małecka /
Absolwenci:
1.
Banasik Robert
2.
Barczyk Maciej
3.
Biwejnis Dariusz
4.
Buchta Marceli
5.
Dranc Jakub
6.
Dulek Wiesław
7.
Fąfara Sławomir
8.
Grzywnowicz Grzegorz
9.
Kubina Zbigniew
10. Leszczyński Janusz
11. Łanucha Zbigniew
12. Miara Tomasz
13. Oślizło Wiesław
14. Pala Arkadiusz
15. Pawliczek Zbigniew
16. Paziek Witold
17. Prochasek Emil
18. Recław Leszek
19. Ryguła Krzysztof
20. Sobczyk Maurycy
21. Stabla Grzegorz
22. Tymoczko Andrzej
3-letnie Technikum
Górnicze dla
Pracujących
KLASA III EM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego / eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz
Absolwenci:
1.
Bandzarewicz Adam
2.
Chromy Roman
3.
Cieniek Leszek
4.
Cuber Grzegorz
5.
Domański Bernard
6.
Fijałkowski Bogusław
7.
Frączek Stanisław
8.
Gajda Alojzy
9.
Goliszewski Franciszek
10. Gorzałczyński Ryszard
11. Klusiewicz Marek
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kruła Roman
Krym Piotr
Kucharczyk Mariusz
Lipka Czesław
Maciejczyk Wojciech
Mazur Arkadiusz
Mitrenga Piotr
Neuwinger Rajnold
Nowak Jan
Ossak Tomasz
Pietranik Grzegorz
Skorupa Czesław
Skrzyński Artur
Stachurski Marek
Stokłosa Stefan
Tolarz Piotr
Ucherek Andrzej
Wala Bronisław
Waliczek Jerzy
KLASA III GW
Specjalizacja:
podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca:
mgr
inż.
Grażyna Kaczyńska
Absolwenci:
1.
Bieniek Marek
2.
Bilewicz Tomasz
3.
Błądkowski Jarosław
4.
Ceglarek Henryk
5.
Góra Zbigniew
6.
Guliński Krzysztof
7.
Jędrysek Czesław
8.
Kołodziejski Zbigniew
9.
Kukulski Mieczysław
10. Kurasiewicz Daniel
11. Liczebski Ryszard
12. Lis Radosław
13. Lodzwich Włodzimierz
14. Magiera Andrzej
15. Marek Krzysztof
16. Mierzwiński Grzegorz
17. Moj Czesław
18. Ociesielski Ryszard
19. Perkowski Ryszard
20. Przemykalski Jan
21. Romaniuk Bolesław
22. Ryś Zbigniew
23. Serafin Norbert
24. Smelich Zbigniew
25. Stępich Andrzej
26. Szmagliński Roman
27. Żok Bogdan
2-letnia Szkoła
Przysposabiająca do
Zawodu
KLASA II PG
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca:
Absolwenci:
1.
Ciekała Bogdan
2.
Franowski Grzegorz
3.
Górka Krzysztof
4.
Jeziorski Tomasz
5.
Kiermaszek Robert
6.
Kowalski Roman
7.
Koziński Robert
8.
Kubelec Robert
9.
Lenartowicz Tomasz
10. Maleska Krzysztof
11. Pisarski Roman
12. Pluciński Piotr
13. Poznański Artur
14. Pruski Maciej
15. Pykało Bogusław
16. Sadowski Arkadiusz
17. Scieżka Reginald
18. Skotnicki Sebastian
19. Strenczek Arkadiusz
Rok szkolny 1988/1989
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca:
mgr
Józef
Dyrda
Absolwenci:
1.
Chmura Krzysztof
Czyżewski Grzegorz
2.
3.
Gajowy Lucjan
4.
Góralczyk Artur
5.
Gumowski Adam
6.
Guzik Janusz
7.
Imielczyk Tomasz
8.
Jakubiec Tomasz
9.
Kępisty Robert
10. Kiljańczyk Roman
- 20 -
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kolarczyk Roman
Kubica Bogusław
Łacny Zdzisław
Łonak Robert
Łonak Władysław
Maj Mirosław
Matuszczak Jerzy
Mogilnicki Adam
Pawlas Jacek
Polnik Artur
Pszczółkowski Zbigniew
Stawarczyk Bogdan
Stec Sławomir
Strzępa Marek
Szymczak Bogdan
Woźniak Eugeniusz
KLASA III B
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Bogdan
Kwietniewski
Absolwenci:
1.
Baranek Robert
2.
Bąbka Dariusz
3.
Górski Jarosław
4.
Jańczyk Grzegorz
5.
Kamieniarz Marek
6.
Konsek Mirosław
7.
Kret Ryszard
8.
Lach Tomasz
9.
Łaskot Krzysztof
10. Rak Mirosław
11. Rogalski Marek
12. Szczepanik Grzegorz
13. Szotek Jarosław
14. Szulik Mariusz
15. Węgierski Zbigniew
16. Wieczorek Marek
17. Wojak Maciej
KLASA III C
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Zofia
Pieróg / mgr Beata Zięcik
Absolwenci:
1.
Bloch Dariusz
2.
Bokota Marcin
3.
Bosowski Maciej
4.
Borkowski Mirosław
Chmiel Krzysztof
5.
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Daszkiewicz Krzysztof
Dąbrowski Mirosław
Fajkis Tomasz
Gawlas Tomasz
Holisz Jarosław
Hudy Marek
Jasiulewicz Robert
Kalinowski Robert
Kapusta Jan
Kohut Jan
Maj Robert
Matuszek Jacek
Nawrocki Krzysztof
Nowak Tomasz
Ogrodnik Krzysztof
Pieczka Marcin
Putowski Paweł
Saj Sławomir
Spionkowski Arkadiusz
Szpak Rafał
Wiora Janusz
KLASA III D
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz / inż. Roman
Ankudowicz
Absolwenci:
1.
Bartoszek Tomasz
2.
Biliński Sławomir
3.
Cendrowski Dariusz
4.
Dyrda Mirosław
5.
Fałta Krzysztof
6.
Fedak Dariusz
7.
Fryzowicz Grzegorz
8.
Gancarczyk Piotr
9.
Góra Krzysztof
10. Grzeszkiewicz Ireneusz
11. Jaworowski Adam
12. Juraszczyk Dariusz
13. Kimla Bogusław
14. Kokot Waldemar
15. Kotański Sławomir
16. Malinowski Jacek
17. Niedziela Piotr
18. Samulewicz Jacek
19. Siegmund Tadeusz
20. Witek Wiesław
21. Wojciechowski Artur
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Tadeusz Garlicki
Absolwenci:
1.
Cięciała Krzysztof
2.
Czubaj Dariusz
3.
Dobias Grzegorz
4.
Domański Zbigniew
5.
Fojt Jarosław
6.
Garstka Mirosław
7.
Gibas Krzysztof
8.
Gorczycki Jacek
9.
Hanzel Zbigniew
10. Jaśków Mariusz
11. Kabza Krzysztof
12. Klose Bogusław
13. Kocek Ryszard
14. Kowalski Janusz
15. Lechocki Andrzej
16. Makoś Ireneusz
17. Michalak Krzysztof
18. Paszkowski Marek
19. Reclik Tomasz
20. Remplakowski Artur
21. Sosna Krzysztof
22. Stasiak Dariusz
23. Szewczyk Marek
24. Trzaskalik Adam
25. Trzaskalik Piotr
26. Trzepizur Mariusz
27. Urbański Tomasz
28. Wilgucki Mariusz
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górniczych
Wychowawca: mgr Ryszard
Duda
Absolwenci:
1.
Adamczyk Wojciech
2.
Antończak Paweł
3.
Baran Bogusław
Berger Waldemar
4.
5.
Borek Sebastian
6.
Chodubski Jacek
7.
Chrapek Grzegorz
8.
Chrzanowski Robert
9.
Drożniak Krzysztof
10. Golesny Tomasz
11. Harasymiuk Jarosław
- 21 -
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Jurgowian Dariusz
Kacprzak Mariusz
Kałuża Karol
Korbel Daniel
Krupa Krystian
Nicia Maciej
Masłowski Robert
Orszulik Franciszek
Olszewski Rafał
Pietroń Paweł
Sitek Wojciech
Szusbier Andrzej
Sperka Jacek
Urban Mariusz
Tomaszek Grzegorz
Tomkiewicz Wacław
Wicik Jacek
Wantulok Grzegorz
Wygasz Janusz
Zyzało Jacek
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TG
Specjalizacja:
podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca:
mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Barchański Marek
2.
Bogus Janusz
3.
Drobek Artur
4.
Fryszkowski Jacek
5.
Jaromin Piotr
6.
Kapała Michał
7.
Knauer Grzegorz
8.
Stasiak Dariusz
9.
Kosowski Janusz
10. Krawczyk Adam
11. Królak Wojciech
12. Kula Jarosław
13. Ledwoń Jacek
14. Łakota Henryk
15. Obracaj Dariusz
16. Ostrowski Krzysztof
17. Prandzioch Tadeusz
18. Sankala Zdzisław
19. Wala Wacław
20. Walaszek Mirosław
21. Wąsik Arkadiusz
22. Zieliński Jerzy
23. Zych Włodzimierz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III PG
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin /
podziemna eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Chmielewski Dariusz
2.
Fijałkowski Krzysztof
3.
Gutkiewicz Joanna
4.
Jasiak Dariusz
5.
Karczewska Dorota
6.
Kasza Piotr
7.
Kopel Tomasz
8.
Kubica Arkadiusz
9.
Lasota Tomasz
10. Makowski Artur
11. Marcol Marian
12. Mika Krzysztof
13. Nieświec Jerzy
14. Palarczyk Wojciech
15. Palowski Stanisław
16. Piekarski Piotr
17. Plewniak Izabela
18. Rejmoniak Zdzisław
19. Róg Piotr
20. Szczerba Jerzy
21. Szkudlarek Piotr
22. Szulc Sławomir
23. Trocha Janusz
24. Wojciech Izabela
25. Wołtosz Mirosław
26. Wójcik Katarzyna
3-letnie Technikum Górnicze
dla Pracujących
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Elżbieta
Grzywocz
Absolwenci:
1.
Brania Ryszard
2.
Brodowski Izydor
3.
Czuba Bogusław
4.
Dudzic Stanisław
5.
Felka Krzysztof
6.
Kijewski Zbigniew
7.
Mach Eugeniusz
8.
Majewski Piotr
9.
Mentlik Krzysztof
10. Mucha Jarosław
11. Nowak Grzegorz
12. Piasecki Tadeusz
13. Piech Adam
14. Plonka Krzysztof
15. Pondo Sylwester
16. Schimmelpfenning
Krzysztof
17. Stradza Krzysztof
18. Szczygieł Marian
KLASA III
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż / eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Stanisław
Magiera / mgr Antonina
Kaniepień
Absolwenci:
1.
Augustynowicz Zenon
2.
Baran Jarosław
3.
Baranowski Józef
4.
Borowiec Zbigniew
5.
Bronakowski Władysław
6.
Brudny Rafał
7.
Chudziński Stanisław
8.
Czajka Stanisław
9.
Dembowski Jacek
10. Drzewiecki Józef
11. Frychel Damian
12. Gabzdyl Stanisław
13. Goczoł Jacek
14. Iciek Mieczysław
15. Janeczek Kazimierz
16. Kołodziej Marian
17. Koralewski Jerzy
18. Kubiak Stanisław
19. Lada Jerzy
20. Macura Czesław
21. Małecki Mirosław
22. Mateja Mirosław
23. Mazurkiewicz Marian
24. Michalski Zdzisław
25. Mikrut Jerzy
26. Milanowski Jan
- 22 -
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Mysakowicz Dariusz
Podeszwa Dariusz
Przekwas Maciej
Szereda Piotr
Urbanek Mariusz
Urbaniczyk Eugeniusz
Wręczycki Adam
Zduńczyk Andrzej
Rok szkolny 1989/1990
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr inż. Maria
Śledzińska
Absolwenci:
1.
Bochenek Mariusz
2.
Borda Paweł
3.
Cyrek Janusz
4.
Dyrda Grzegorz
5.
Gazda Rafał
6.
Gazur Tadeusz
7.
Gembalczyk Krystian
8.
Gniado Marcin
9.
Ignorowicz Krzysztof
10. Jaszczak Grzegorz
11. Kociołek Wojciech
12. Kuryło Piotr
13. Maj Dariusz
14. Matusik Marian
15. Mazurowski Radosław
16. Panic Przemysław
17. Rudzki Tomasz
18. Strasz Sławomir
19. Sypniewski Grzegorz
20. Szostek Bogusław
21. Szpyra Arkadiusz
22. Targosz Krzysztof
23. Walczak Jarosław
KLASA III B
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: Ryszard
Bonczar
Absolwenci:
1. Błażejewski Andrzej
2. Gierak Marcin
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Goszczyński Waldemar
Hetman Remigiusz
Kainafał Dariusz
Knap Jarosław
Lach Tomasz
Nowak Piotr
Roślicki Lesław
Sambor Daniel
Sielski Krzysztof
Siry Krzysztof
Trocha Michał
Wierzycki Ryszard
Wojak Maciej
Wojtal Tomasz
Wolak Dariusz
Zabiegała Daniel
KLASA III C
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Kazimiera
Struglińska – Szyszko
Absolwenci:
1.
Augustyn Krzysztof
2.
Brzozowski Krzysztof
3.
Chrysteczko Adam
4.
Ciura Michał
5.
Grochowalski Dariusz
6.
Huculak Jacek
7.
Kostka Adam
8.
Krajewski Cezariusz
9.
Magner Waldemar
10. Marchewka Adam
11. Mucha Wojciech
12. Poznański Stanisław
13. Puzoń Jarosław
14. Rosołowski Grzegorz
15. Rostowski Tomasz
16. Sak Andrzej
17. Szymura Zbigniew
18. Wowra Michał
KLASA III D
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: Barbara Grunwald
/ mgr Jadwiga Dziugieł
Absolwenci:
1.
Bawor Paweł
2.
Gajda Arkadiusz
3.
Gałgan Robert
4.
Gałgan Tomasz
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kajzer Andrzej
Krajewski Grzegorz
Marek Tomasz
Ratajczak Krzysztof
Rejbicz Tomasz
Stasiurka Mariusz
Ściera Piotr
Waldman Rafał
Wasilewski Dariusz
Wegner Grzegorz
Wieczorek Krzysztof
Wowra Wojciech
Zejma Maciej
Żarczyński Jarosław
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Janusz
Rosa
Absolwenci:
1.
Badach Piotr
2.
Bujak Ireneusz
3.
Buryła Zbigniew
4.
Chmielewski Krzysztof
5.
Cymba Mariusz
6.
Damczyk Ireneusz
7.
Feczko Wojciech
8.
Filipek Robert
9.
Herman Józef
10. Jońca Marek
11. Karzełek Mirosław
12. Kasprzyk Piotr
13. Kaszura Piotr
14. Kękuś Artur
15. Korzeniewski Sławomir
16. Kromołowski Robert
17. Łyskowicz Robert
18. Madej Mariusz
19. Mucha Ryszard
20. Pawliczek Stanisław
21. Piasecki Jarosław
22. Pucek Adam
23. Sagan Jarosław
24. Stasiak Jarosław
25. Uherek Jarosław
26. Wiatr Robert
27. Zając Jacek
28. Ździebło Marek
- 23 -
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik maszyn i
urządzeń górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Proksa
Absolwenci:
1.
Adamczyk Piotr
2.
Apel Robert
3.
Aulicki Bartosz
4.
Baran Mariusz
5.
Boras Mariusz
6.
Boruszewski Józef
7.
Dróżdż Robert
8.
Faryna Maciej
9.
Goworek Tadeusz
10. Hendzel Roman
11. Jochymek Adam
12. Kiełkowski Tadeusz
13. Knapczyk Robert
14. Kromer Adam
15. Kubica Waldemar
16. Kucharski Tomasz
17. Kumka Tomasz
18. Ligocki Marian
19. Myśliwiec Andrzej
20. Nowak Adam
21. Pietrzyk Ireneusz
22. Pietrzyk Mariusz
23. Rentflejsz Jarosław
24. Słowiński Krzysztof
25. Sudoł Leszek
26. Szombara Mariusz
27. Targosz Krzysztof
28. Tarnowski Andrzej
29. Trąd Mariusz
30. Waismann Henryk
31. Warmuz Wacław
32. Weżgowiec Dariusz
33. Wilczyński Andrzej
Technikum Górnicze dla
Pracujących
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik maszyn i
urządzeń mechanicznych
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Borzucki Bogusław
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Buda Janusz
Cholewiński Witold
Fardna Leszek
Gałyga Jan
Hajok Bogusław
Ignacek Stanisław
Komarek Wojciech
Konewecki Mirosław
Kręcisz Władysław
Krzywda Zbigniew
Miarka Dariusz
Nędza Jan
Nowak Marek
Olender Kazimierz
Pudełko Kazimierz
Rejmoniak Marek
Rozmund Stanisław
Włodarczyk Andrzej
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Danuta Proksa
/ mgr Andrzej Kinasiewicz / mgr
Antonina Kaniepień
Absolwenci:
1.
Bulczak Wojciech
2.
Burda Marek
3.
Derkowski Marian
Dziemdziora Kazimierz
4.
5.
Gulik Marek
6.
Kasiorek Witold
7.
Kocik Tomasz
8.
Kośmider Lech
9.
Kutyna Jan
10. Mańkowski Waldemar
11. Moc Adam
12. Orłowski Dariusz
13. Orłowski Janusz
14. Pawlik Waldemar
15. Płonka Zdzisław
16. Rejbicz Witold
17. Sadowski Jerzy
18. Sitek Dariusz
19. Ślusarczyk Aleksander
KLASA III GM
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż / eksploatacja
maszyn i urządzeń mechanicznych
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Anna Lorenc /
mgr Andrzej Kinasiewicz / mgr
Stanisław Magiera
Absolwenci:
1.
Bochnak Ireneusz
2.
Borkowski Zbigniew
3.
Braszkiewicz Jacek
4.
Czekajło Ireneusz
5.
Dziendziel Jacek
6.
Galczak Piotr
7.
Henicz Jacek
8.
Henicz Leszek
9.
Kasprzyk Przemysław
10. Klepek Piotr
11. Korzeński Roman
12. Krawczyk Lech
13. Kwapisz Janusz
14. Malik Marek
15. Marek Krzysztof
16. Maron Waldemar
17. Mazurkiewicz Ryszard
18. Oleszko Roman
19. Pogoda Dariusz
20. Pytel Andrzej
21. Sienkiewicz Dariusz
22. Smolarczyk Antoni
23. Stachów Jacek
24. Stanisz Edward
25. Szymański Piotr
26. Szymański Robert
27. Trybulski Mirosław
28. Zaborowski Jacek
29. Zarzycki Zygmunt
30. Zieliński Mariusz
31. Ziewacz Józef
32. Żak Bogdan
33. Żemła Henryk
3-letnie Technikum
Górnicze
KLASA III TG
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin /
eksploatacja maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Paulina
Polańska / mgr inż. Bernadeta
Środoń
Absolwenci:
1.
Apryas Edyta
- 24 -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bombrys Edyta
Borkowski Mirosław
Buba Krzysztof
Dobusz Katarzyna
Groszek Mariusz
Jurczak Janusz
Kalinowski Rafał
Kasprzyk Małgorzata
Kornas Inga
Latawiec Joachim
Luchowski Adam
Machajda Jacek
Maślanka Adam
Sobczak Sławomir
Wnuk Mariola
Zieliński Czesław
Żarczyński Artur
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Paulina
Polańska / mgr Barbara Dzierżawa
Absolwenci:
1.
Ciuraj Marek
2.
Gabryś Janusz
3.
Gajda Roman
4.
Goik Czesław
5.
Golec Janusz
6.
Górecki Gabriel
7.
Kijanka Mariusz
8.
Kłosok Krzysztof
9.
Lachowski Jan
10. Matuszak Marek
11. Mrukwa Janusz
12. Ostrzołek Krzysztof
13. Szklarz Piotr
14. Węglarz Jerzy
15. Żądło Dariusz
16. Żydek Henryk
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń mechanicznych
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż. Krystyna
Kumka
Absolwenci:
1.
Baron Andrzej
2.
Białożyt Marian
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Chromik Mirosław
Duda Maciej
Fitrzyk Roman
Jania Ireneusz
Jelonek Jerzy
Jeremias Mirosław
Kempny Grzegorz
Kędrek Krzysztof
Kmiecik Paweł
Makaruk Mariusz
Matera Olgierd
Mierzwa Grzegorz
Mrzyk Jacek
Orszulik Piotr
Pawliczek Wiesław
Pietrzak Mariusz
Ryszka Marek
Serek Adam
Skrzypoń Piotr
Sławik Mirosław
Studziński Mariusz
Szołtysek Adam
Uchyła Roman
Zajdel Grzegorz
Zalewski Robert
KLASA V TG
Specjalizacja:podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz / mgr inż. Małgorzata
Zając
Absolwenci:
1.
Biaduń Zbigniew
2.
Berliński Marek
3.
Brudny Grzegorz
4.
Biegański Piotr
5.
Ciupiński Szczepan
6.
Kalandyk Piotr
7.
Kozieł Janusz
8.
Krawczyk Mariusz
9.
Krupski Marek
10. Lasota Grzegorz
11. Lewkowicz Leszek
12. Matyja Dariusz
13. Modyszewski Mirosław
14. Musialik Tomasz
15. Nejman Adam
16. Pabijan Krzysztof
17. Pawłowski Artur
18. Rzeszutek Arkadiusz
19. Samela Krzysztof
20. Związek Roman
Rok szkolny 1990/1991
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: inż. Zbigniew
Jezutek
Absolwenci:
1.
Bałuk Arkadiusz
2.
Benedykt Janusz
3.
Dec Władysław Jerzy
4.
Dłużniakiewicz Tomasz
5.
Dymkowski Marcin
6.
Fajkier Jarosław
7.
Fujak Paweł
8.
Grund Artur
9.
Kapias Maciej
10. Kaszuba Jacek
11. Komorowski Sebastian
12. Korneluk Adam
13. Nogaś Wojciech
14. Pająk Janusz
15. Pawłowski Waldemar
16. Piaseczny Radomir
17. Posikata Mariusz
18. Sabat Krzysztof
19. Siergiej Mariusz
20. Strawa Mariusz
21. Tyrna Rafał
22. Wielgus Jarosław
23. Witek Marek
24. Zegarski Mirosław
25. Żmijewski Grzegorz
26. Żywicki Radosław
KLASA III B
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Halina
Pietras
Absolwenci:
1.
Baran Tomasz
2.
Bujak Krystian
3.
Grabowski Piotr
4.
Guźniczak Jacek
5.
Klag Ireneusz
6.
Podeszwa Jacek
- 25 -
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Skoczylas Mirosław
Sobczak Rafał
Szymczak Andrzej
Trzaskowski Tomasz
Wach Arkadiusz
Waga Artur
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kucharska
Absolwenci:
1.
Bandurski Andrzej
2.
Chrapek Arkadiusz
3.
Czubiuk Daniel
4.
Dobias Wojciech
5.
Grabiec Mariusz
6.
Jagodziński Sławomir
7.
Kadłubański Robert
8.
Kluska Krzysztof
9.
Kolankowski Tomasz
10. Kuca Tomasz
11. Mazur Grzegorz
12. Mazur Sebastian
13. Mazurkiewicz Krzysztof
14. Mrozek Robert
15. Oset Jan
16. Potoniec Dariusz
17. Rosiński Daniel
18. Stolarczyk Robert
19. Szady Grzegorz
20. Szałajski Mariusz
21. Traczyk Krzysztof
22. Trzaskalik Krzysztof
23. Więcek Wojciech
24. Wydmuch Ireneusz
25. Wyleżuch Janusz
26. Zawieślak Tomasz
27. Żeszczuk Artur
3-Technikum Górnicze
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Antonina
Kaniepień
Absolwenci:
1.
Brudny Seweryn
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gajda Marian
Grabowski Zbigniew
Grenda Grzegorz
Janusz Adam
Kotwica Robert
Kozyra Aleksander
Kupka Dariusz
Kulik Tomasz
Kwolek Janusz
Lenart Janusz
Maciejczyk Mirosław
Musiał Wiesław
Nawara Waldemar
Odorczyk Norbert
Pająk Roman
Polski Adam
Raczyński Adam
Wiśniewski Radosław
Włoch Marek
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Lotz
Absolwenci:
1.
Borowski Robert
2.
Gabryś Andrzej
3.
Gajda Janusz
4.
Guzy Władysław
5.
Ignorowicz Rafał
6.
Jagusiak Mariusz
7.
Krok Jarosław
8.
Kubica Marek
9.
Kuczyński Radosław
10. Kulak Dariusz
11. Kurowski Krzysztof
12. Lorek Wojciech
13. Łabudek Bogdan
14. Łagoda Janusz
15. Nastaszyc Jacek
16. Nikiel Sebastian
17. Nowakowski Tomasz
18. Ogierman Robert
19. Ostroga Dariusz
20. Paraluk Grzegorz
21. Strządała Marcin
22. Sudlitz Andrzej
23. Tokarski Zenon
24. Twarduk Wacław
25.
26.
27.
28.
Wawrzyczek Roman
Zagrodnik Rafał
Zając Grzegorz
Zawadzki Adam
KLASA III PG
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin
Wychowawca: mgr Zofia
Pieróg
Absolwenci:
1.
Filipiak Jerzy
2.
Goszcz Grzegorz
3.
Grendus Robert
4.
Gruner Andrzej
5.
Kalaman Artemi
6.
Karasiewicz Barbara
7.
Karwot Grzegorz
8.
Klimek Zbigniew
9.
Krzywodajć Arkadiusz
10. Kurylak Marek
11. Murawski Daniel
12. Poręba Artur
13. Puza Piotr
14. Sitek Adam
15. Stajer Eugeniusz
16. Widera Mirosław
17. Wolski Marek
KLASA III P
Specjalizacja: operator maszyn
i urządzeń przeróbczych
Wychowawca: mgr Anna
Kwietniewska
Absolwenci:
1.
Bolibok Izabela
2.
Chmielewski Mariusz
3.
Czaja Mariusz
4.
Druch Małgorzata
5.
Fabińska Barbara
6.
Gierak Piotr
7.
Grygierek Bronisława
8.
Guźniczak Magdalena
9.
Karolewski Daniel
10. Kowalska Barbara
11. Kułaj Kazimierz
12. Nowoświatłowska
Katarzyna
13. Pawelec Iwona
14. Pióro Artur
15. Ptasiński Robert
16. Sikora Robert
- 26 -
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Stryczek Roman
Szutt Piotr Stanisław
Tulke Paweł
Uryga Jolanta
Wawrzyk Jarosław
Wawrzyk Rafał
Wojciechowska Kinga
Ziemak Katarzyna
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TG
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Beata
Ryglewicz
Absolwenci:
1.
Ciura Tomasz
2.
Ferenc Mariusz
3.
Filipczak Jacek
4.
Gaszczyk Janusz
5.
Graboń Piotr
6.
Idzikowski Arkadiusz
7.
Kajstura Tomasz
8.
Kołdys Robert
Kosowski Robert
9.
10. Marek Radosław
11. Maruszak Michał
12. Nowak Adam
13. Pluskota Sławomir
14. Skrobiś Wojciech
15. Słupecki Sławomir
16. Stabla Jerzy
17. Stalmach Marek
18. Sury Piotr
19. Suszyński Maciej
20. Szczotka Robert
21. Warło Adam
22. Węglorz Roman
23. Widenka Adrian
KLASA V TM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Kazimierz
Lech Gural/ mgr Beata Zięcik
Absolwenci:
1.
Antoniak Adam
2.
Apanasiewicz Krzysztof
3.
Bakalarczyk Dariusz
4.
Cichoń Robert
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ciochoń Witold
Gamrat Ireneusz
Grochowski Krzysztof
Herman Zbysław
Kłosowski Adam
Kosmala Tomasz
Kozieł Leszek
Marek Szymon
Matuszczyk Jan
Olbrycht Albert
Osiadły Waldemar
Pieróg Andrzej
Polewczyk Sławomir
Rytych Tomasz
Sitny Michał
Sławik Andrzej
Smoleń Jan
Sojka Adam
Sokalski Dariusz
Stachurski Piotr
Starzyniec Adam
Szłapa Karol
Tomczyk Sebastian
Topolski Stanisław
Wyleżuch Jacek
Zduń Jerzy
Rok szkolny 1991/1992
5 - letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TG
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Marian
Janecki
Absolwenci:
1.
Armatys Dariusz
2.
Brożyna Krzysztof
3.
Cabała Piotr
4.
Domagalski Michał
5.
Domalik Ryszard
6.
Ewertowski Robert
7.
Fojcik Zenon
8.
Grzanka Damian
9.
Kajda Adam
10. Kasztelan Rafał
11. Kiełkowski Stefan
12. Klimkiewicz Rafał
13. Ledwoń Krystian
14. Majdak Marek
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Michalak Maciej
Michalik Wojciech
Mleczko Sylwester
Nowakowski Aleksander
Pawłowski Andrzej
Przybylski Marek
Rak Piotr
Reclik Witold
Synowiec Andrzej
24. Sznapka Rafał
KLASA V TM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Beata
Zięcik / mgr Kazimierz Lech
Gural / mgr Jadwiga Sadowska
Absolwenci:
1.
Artwik Adam
2.
Bieryt Andrzej
3.
Czeczko Szymon
4.
Czułyt Grzegorz
5.
Czyż Andrzej
6.
Dymek Sławomir
7.
Foltyn Wojciech
8.
Gałuszka Wojciech
9.
Górecki Krzysztof
10. Grygierek Krzysztof
11. Jarząbek Paweł
12. Jasiński Tomasz
13. Jasitczak Adam
14. Justyński Krzysztof
15. Kałuża Czesław
16. Król Andrzej
17. Kula Aleksander
18. Kwiatkowski Andrzej
19. Młynarczyk Robert
20. Morawiec Tomasz
21. Ochman Michał
22. Parchański Artur
23. Pawlikowski Grzegorz
24. Połczyński Andrzej
25. Rduch Mariusz
26. Sądej Rafał
27. Siedlecki Marcin
28. Szulik Roman
29. Wawrzyczny Ireneusz
30. Zarzycki Daniel
3 - letnie Technikum
Górnicze
- 27 -
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż. Dariusz
Przygodzki
Absolwenci :
1.
Flak Tomasz
2.
Harasymiuk Jarosław
3.
Hoffmann Adam
4.
Jasiński Julian
5.
Jurgowian Dariusz
6.
Juszczyk Jarosław
7.
Kacprzak Mariusz
8.
Kałuża Karol
9.
Korbel Daniel
10. Maciejowski Krzysztof
11. Michałowski Rajmund
12. Polnik Artur
13. Prządka Piotr
14. Starczewski Wojciech
15. Stodolak Arkadiusz
16. Szłowieniec Radosław
17. Szusbier Andrzej
18. Włoszek Piotr
19. Drabik Jerzy
20. Cichocki Andrzej
21. Berger Waldemar
22. Banaszak Sławomir
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Chmura Krzysztof
2.
Czubaj Dariusz
3.
Drzazga Tadeusz
4.
Garstka Mirosław
5.
Gorczycki Jacek
6.
Gumowski Adam
7.
Jakubiec Tomasz
8.
Kamieniarz Marek
9.
Kocur Adam
10. Kolarczyk Roman
11. Lewandowski Krzysztof
12. Łonak Robert
13. Łonak Władysław
14. Maj Mirosław
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
15.
16.
17.
18.
19.
Matuszczak Jerzy
Paloc Krzysztof
Paszkowski Marek
Sondej Wojciech
Szymczak Bogdan
KLASA III P
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin
Wychowawca: Stefan
Kwaśniewski
Absolwenci:
1.
Brachaczek Bernadeta
2.
Chromik Iwona
3.
Cibis Bogusław
4.
Dudkowski Jan
5.
Grzebielec Artur
6.
Hazak Krzysztof
7.
Janik Sylwester
8.
Kaleta Krzysztof
9.
Kania Beata
10. Krzak Jolanta
11. Kubica Krzysztof
12. Masłowska Katarzyna
13. Matusik Waldemar
14. Mazurek Krzysztof
15. Pawełek Katarzyna
16. Święcicki Dariusz
17. Tomaszewska Beata
18. Tomaszewski Artur
19. Trzepizur Mariusz
20. Wróbel Dariusz
21. Zegrodzka Ewelina
Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III A
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc / mgr Józef Dyrda
Absolwenci:
1.
Badera Wiesław
2.
Barchański Damian
3.
Baron Ireneusz
4.
Bednarkiewicz Arkadiusz
5.
Bołuk Robert
6.
Gębica Wojciech
7.
Gościniewicz Marcin
8.
Janeczek Mariusz
9.
Jankiel Andrzej
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jaworek Wojciech
Koziatek Andrzej
Kurzacz Robert
Łojewski Jarosław
Nowik Jarosław
Sandman Artur
Stefański Piotr
Szyjer Paweł
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Beata
Zięcik / mgr inż. Dariusz
Przygodzki / mgr Kazimiera
Struglińska - Szyszko
Absolwenci:
1.
Buda Robert
2.
Dymanowski Artur
Frankowski Marcin
3.
4.
Głąb Sylwester
5.
Kluczny Marcin
6.
Grabczyński Rafał
7.
Kokot Wojciech
8.
Kałat Jarosław
9.
Kusyk Dariusz
10. Kurzydło Grzegorz
11. Krosny Paweł
12. Madej Grzegorz
13. Mazur Dariusz
14. Michniewicz Arkadiusz
15. Milewski Marek
16. Myszka Artur
17. Papszun Jan
18. Pawłowski Paweł
19. Pietroszek Mariusz
20. Popek Krzysztof
21. Rost Mariusz
22. Rómianowski Marek
23. Sadowski Robert
24. Synowczyk Arkadiusz
25. Wróbel Bogusław
26. Zapiór Marcin
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego / elektromonter
górnictwa podziemnego
- 28 -
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Albrycht Wojciech
2.
Balas Grzegorz
3.
Bąk Grzegorz
4.
Dworak Ryszard
5.
Dziedzic Mariusz
6.
Dziurowicz Jarosław
7.
Gosz Marcin
8.
Górniak Michał
9.
Górnik Rafał
10. Guzdek Grzegorz
11. Haracz Tymoteusz
12. Kanak Bogusław
13. Kisiała Janusz
14. Kuźma Mariusz
15. Lisowski Robert
16. Mazur Tomasz
17. Murek Adrian
18. Pawłowski Adam
19. Popek Waldemar
20. Rajzer Artur
21. Serwotka Marian
22. Szczypiór Jarosław
23. Szmit Rafał
24. Świętoniowski Grzegorz
25. Targosz Andrzej
26. Wala Leszek
27. Zdunkiewicz Mariusz
3-letnie Technikum
Górnicze dla
Pracujących
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Elżbieta
Grzywocz
Absolwenci:
1.
Barchański Dariusz
2.
Gibas Krzysztof
3.
Gojowy Janusz
4.
Fojt Jarosław
5.
Jaskulski Sławomir
6.
Keller Janusz
7.
Kuziora Tomasz
8.
Matuszak Irena
9.
Oleksy Marek
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Olejniczak Michał
Poloczek Łukasz
Półtorak Zbigniew
Smelich Krzysztof
Sosna Krzysztof
Wala Jacek
KLASA III MG
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Proksa / mgr Antonina
Kaniepień
Absolwenci:
1.
Czerwiński Tomasz
2.
Ficek Czesław
3.
Filusz Mariusz
4.
Kalinowski Ireneusz
5.
Kosiorek Janusz
6.
Oślizło Stanisław
7.
Partyka Zenon
8.
Pioruński Tadeusz
9.
Sobkowicz Artur
10. Śliwa Jan
11. Fajkis Tomasz
12. Guzik Janusz
13. Kliś Piotr
14. Pawlas Jacek
15. Siegmunt Tadeusz
16. Stanek Cezary
17. Tomaszek Andrzej
18. Wieczorek Marek
19. Figurski Krzysztof
20. Niechciał Donat
21. Matuszczyk Leszek
22. Matuszczyk Waldemar
23. Małysz Roman
24. Salachna Marian
Rok szkolny 1992/1993
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TG
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Piotr
Sękowski
Absolwenci:
1. Artwik Przemysław
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Banet Janusz
Banko Tomasz
Borek Zdzisław
Brachmański Michał
Buras Rafał
Bury Mirosław
Czeszak Rafał
Dziadkowiec Tomasz
Gryboś Jacek
Guzik Bogdan
Kaliński Robert
Kaniepień Paweł
Klimek Robert
Kocjan Grzegorz
Kozieł Aleksander
Lasota Wojciech
Milbrant Robert
Osojca Artur
Wilgucki Ireneusz
Wojewodzic Paweł
KLASA V TM
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska – Małecka
Absolwenci:
1.
Bisok Adam
2.
Flasz Dawid
3.
Frankowski Szczepan
4.
Gancarz Mariusz
5.
Gibas Paweł
6.
Gładysz Marek
7.
Grzonka Adam
8.
Jany Mariusz
9.
Kalwasiński Wojciech
10. Kluczniok Jacek
11. Kolondra Zbigniew
12. Kowalski Michał
13. Krok Jarosław
14. Kudelski Robert
15. Kuś Tomasz
16. Łyczko Piotr
17. Michalik Grzegorz
18. Michewicz Konrad
19. Mikołajczyk Jarosław
20. Nędzi Marcin
21. Ogierman Robert
22. Pleń Robert
23. Pytlak Tomasz
24. Samson Krzysztof
25. Sołtysek Maciej
- 29 -
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Stańczak Tomek
Szczepanek Jarosław
Szczurek Mirosław
Świątek Hubert
Walterowicz Rafał
Wierzbiński Krystian
Zając Grzegorz
KLASA V TE
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Lenkowiec
Absolwenci:
1.
Araszczuk Marcin
2.
Bąk Tomasz
3.
Białecki Dariusz
4.
Bonek Maciej
5.
Byrdy Paweł
6.
Durkowski Robert
7.
Dwornik Artur
8.
Goik Zdzisław
9.
Godzic Andrzej
10. Kurczyk Grzegorz
11. Kawulok Zbigniew
12. Królewski Marek
13. Kołodziejczyk Tomasz
14. Kowalski Paweł
15. Macoń Bogdan
16. Migas Piotr
17. Mędrak Robert
18. Morawski Bogdan
19. Orzechowski Marek
20. Przystał Marek
21. Rabczak Jacek
22. Szymon Ros
23. Rudzki Aleksander
24. Sekuła Piotr
25. Siudziński Bogusław
26. Skoneczny Andrzej
27. Stokłosa Wojciech
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż. Maria
Śledzińska
Absolwenci:
1.
Aulich Bartosz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Borda Paweł
Dyrda Grzegorz
Faryna Maciej
Gazur Tadeusz
Gniado Marcin
Hetman Remigiusz
Kantor Stanisław
Kępka Kamil
Knapczyk Robert
Kulik Aleksander
Ligocki Marian
Nielek Adam
Rudzki Tomasz
Sokół Tomasz
Sypniewski Grzegorz
Szpyra Arkadiusz
Wawrzyńczyk Piotr
Wolny Dariusz
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Janusz
Rosa / mgr inż. Krzysztof
Smyczek
Absolwenci:
1.
Betański Rafał
2.
Bielecki Robert
3.
Chrobok Zbigniew
4.
Czarnecki Zbigniew
5.
Dębowy Tomasz
Dziadek Arkadiusz
6.
7.
Feczko Wojciech
8.
Górajczyk Grzegorz
9.
Jagodziński Florian
10. Jońca Marek
11. Kluska Janusz
12. Kolondra Janusz
13. Kolski Henryk
14. Ledwoń Janusz
15. Madera Arkadiusz
16. Marszolik Grzegorz
17. Mencewicz Paweł
18. Moskal Dariusz
19. Sagan Jarosław
20. Tietz Dariusz
21. Urban Sławomir
22. Wewióra Sławomir
23. Wiatr Robert
24. Wojtoń Robert
25. Zając Jacek
26. Ździebło Marek
3-letnia Zasadnicza
Szkoła Górnicza
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Tadeusz Garlicki
Absolwenci:
1.
Aleksandrzak Artur
2.
Borczyk Maciej
Bury Paweł
3.
4.
Buturla Paweł
5.
Buturla Piotr
6.
Domaradzki Grzegorz
7.
Drewicz Remigiusz
8.
Gajda Marian
9.
Gaworek Ireneusz
10. Kania Grzegorz
11. Majzel Rafał
12. Mocz Tadeusz
13. Olecki Krzysztof
14. Olejnik Robert
15. Pasztor Sebastian
16. Płonka Marcin
17. Spyrka Zdzisław
18. Szymański Paweł
19. Śrótowski Tomasz
20. Tkocz Adam
21. Zagrodnik Konrad
22. Zając Mirosław
KLASA III P
Specjalizacja: operator maszyn
i urządzeń przeróbczych
kopalin
Wychowawca: mgr Jadwiga
Dziugieł / Stefan Kwaśniewski
Absolwenci:
1.
Bakalarz Sebastian
2.
Baran Aleksandra
3.
Bodio Mariusz
4.
Bugla Marzena
5.
Bureś Grzegorz
6.
Chrzanowski Mirosław
7.
Galińska Amelia
8.
Gołowska Monika
9.
Hojka Małgorzata
10. Jaszke Wioletta
- 30 -
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kabat Anna
Kamińska Sabina
Kiczyński Artur
Kołodyński Grzegorz
Komornicka Justyna
Majewski Bogdan
Maziuk Rafał
Misina Ewa
Pluta Aniela
Sokołowska Anna
Szymanek Robert
Żurek Sylwia
KLASA III PM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego / przeróbka i
przetwórstwo kopalin
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka
Absolwenci:
1.
Bajewicz Grażyna
Bajewicz Małgorzata
2.
3.
Chrobociński Wojciech
4.
Ciesielski Sławomir
5.
Drożdż Robert
6.
Gałan Tomasz
7.
Ignorowicz Krzysztof
8.
Kałuża Bogusław
9.
Komornicki Dariusz
10. Krypczyk Grzegorz
11. Kukuczka Piotr
12. Kumka Tomasz
13. Murawski Sebastian
14. Nowak Mariusz
15. Ociepa Marek
16. Pabich Rafał
17. Pieczka Andrzej
18. Strządała Krzysztof
19. Szombara Mariusz
20. Szymański Gniewomir
21. Świętek Bernadetta
22. Targosz Krzysztof
23. Tarnowski Andrzej
24. Tomkiewicz Wacław
25. Trzetrzelewski Arkadiusz
26. Wilczyński Andrzej
27. Woźny Radosław
28. Wróbel Halina
29. Wylęgły Katarzyna
30. Zbucha Elżbieta
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego / elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Bernadeta Środoń
Absolwenci:
1.
Apanasiewicz Marcin
2.
Babczenko Arkadiusz
3.
Bubiak Kazimierz
4.
Butelo Daniel
5.
Bystrykowski Marcin
6.
Celary Mariusz
7.
Cnota Mariusz
8.
Czupryniak Tomasz
9.
Falenta Adam
10. Gadomski Krzysztof
11. Gębarowski Mariusz
12. Girek Tomasz
13. Janiszewski Jacek
14. Klocek Paweł
15. Konieczny Krzysztof
16. Kowalski Marek
17. Macherzyński Mariusz
18. Moneta Benedykt
19. Nastaszyc Sławomir
20. Pacer Mariusz
21. Piasecki Robert
22. Pietroszek Krzysztof
23. Prątnicki Krzysztof
24. Reperowicz Wojciech
25. Roguski Grzegorz
26. Rosiński Paweł
27. Samborski Jerzy
28. Serwotka Jacek
29. Stańczyk Adam
30. Strugała Leszek
31. Sudoł Stanisław
32. Szczepanek Janusz
33. Taperek Arkadiusz
3-letnie Technikum
Górnicze dla
Pracujących
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka / mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Biliński Sławomir
2.
Borkowski Roman
3.
Chrzanowski Piotr
4.
Dembowski Wojciech
5.
Gajowy Lucjan
6.
Gozdalski Jacek
7.
Kawecki Andrzej
8.
Kłosowski Marian
9.
Kołatka Stanisław
10. Malczak Dariusz
11. Marek Witold
12. Skłodowski Bogdan
13. Szczepanik Grzegorz
14. Szner Janusz
15. Ulbrych Zenon
16. Więtczak Jan
17. Wojciechowski Artur
KLASA III EM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego / eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Lorenc
Absolwenci:
1.
Chłosta Krzysztof
2.
Cichoń Ireneusz
3.
Felka Krzysztof
4.
Frydryszek Wojciech
5.
Gucwa Bogdan
6.
Karwot Eugeniusz
7.
Kraśniewicz Marian
8.
Ledwoń Krzysztof
9.
Łakota Marek
10. Modrzyńska Katarzyna
11. Musioł Robert
12. Myśliwiec Andrzej
13. Okaj Zbigniew
14. Orszulik Jerzy
15. Pakura Grzegorz
16. Potysz Dariusz
17. Przybyłowski Robert
18. Pucek Adam
19. Rawski Marek
- 31 -
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Reguła Krzysztof
Skiba Mirosława
Skrobol Andrzej
Sobieraj Grzegorz
Świątczak Marcin
Tarnowski Jerzy
Tomica Sylwia
Wacławik Adam
Warzecha Zbigniew
Wąs Andrzej
Wziętek Adam
Zgraj Edward
3-letnia Zasadnicza
Szkoła Zawodowa
Przyzakładowa
KLASA III SŚ
Specjalizacja: ślusarz –
spawacz
Wychowawca: mgr Ryszard
Duda
Absolwenci:
1.
Bińkowski Tomasz
2.
Błanik Dariusz
3.
Bobek Daniel
4.
Dolniak Mariusz
5.
Domalewski Robert
6.
Fałta Sebastian
7.
Frącz Mariusz
8.
Januszyk Adam
9.
Jarosz Rafał
10. Kabata Paweł
11. Kołek Sławomir
12. Krypczyk Janusz
13. Lebowski Tomasz
14. Macharzyński Piotr
15. Maron Robert
16. Pietraszczyk Piotr
17. Płotka Damian
18. Sarnecki Sebastian
19. Słomiński Andrzej
20. Smolarek Dariusz
21. Stawarczyk Marek
22. Topoła Maciej
23. Trojanowski Tomasz
24. Zbylut Artur
KLASA III TF
Specjalizacja: tokarz – frezer
Wychowawca: mgr Helena
Sopel – Zygarska
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
Absolwenci:
1.
Barański Arkadiusz
2.
Brzoza Robert
3.
Chytryk Ireneusz
4.
Dolniak Krzysztof
5.
Gawełczyk Jacek
6.
Gosz Wojciech
7.
Holesz Wojciech
8.
Juszkiewicz Andrzej
9.
Karwowski Sebastian
10. Kmieć Arkadiusz
11. Korzeniewski Bogusław
12. Kozieł Grzegorz
13. Koźbiał Grzegorz
14. Lawrenc Artur
15. Łętkowski Wojciech
16. Majkowski Adam
17. Matuszczyk Marian
18. Męzik Mariusz
19. Nowak Marek
20. Ociesa Zbigniew
21. Pindur Ireneusz
22. Sitek Piotr
23. Skop Daniel
24. Szczęśniak Rafał
25. Szmit Robert
26. Zarzecki Marek
Rok szkolny 1993/1994
3-letnia Zasadnicza
Szkoła Górnicza
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż. Krzysztof
Smyczek
Absolwenci:
1.
Bartosik Adam
2.
Bienioszek Marcin
3.
Bromboszcz Krzysztof
4.
Dreścik Jarosław
5.
Dziedzina Adam
6.
Gajowy Mariusz
7.
Galisz Jarosław
8.
Głowacz Marek
9.
Grzonka Michał
10. Ireneusz Piwko
11. Jasiński Adam
12. Kalisz Dariusz
13. Kapłoński Jan
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kłosek Damian
Linde Krzysztof
Lubecki Mariusz
Maciak Piotr
Manjura Bartłomiej
Mrozek Daniel
Mularczyk Grzegorz
Nowak Łukasz
Piasecki Andrzej
Połcik Dariusz
Suchecki Tomasz
Szerszeń Szymon
Turbiarz Sebastian
Wójcik Mirosław
Wypenda Krzysztof
Wypych Mirosław
Zajda Andrzej
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik maszyn i
urządzeń górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta Lotz
Absolwenci:
1.
Bielecki Grzegorz
2.
Boruta Artur
3.
Buchacz Sebastian
4.
Chałbiński Michał
5.
Cybulski Bogusław
6.
Fijołek Michał
7.
Janik Henryk
8.
Klimczuk Piotr
9.
Kocur Jarosław
10. Kulawiak Emil
11. Kułacz Wiesław
12. Lis Arkadiusz
13. Literacki Tomasz
14. Łysio Marcin
15. Marszałęk Dariusz
16. Midura Sylwester
17. Mioducki Rafał
18. Orzechowski Maciej
19. Pajor Dariusz
20. Pieczkowski Sebastian
21. Pietroszek Ryszard
22. Polak Andrzej
23. Rezler Przemysław
24. Serwin Sebastian
25. Sitko Grzegorz
26. Siwak Piotr Artur
27. Sobek Piotr
28. Szotek Krzysztof
29. Trocki Piotr
- 32 -
30. Watral Robert
31. Zyskowski Artur
KLASA III AM
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego /
eksploatacja maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: inż. Zbigniew
Jezutek
Absolwenci:
1.
Adamowicz Paweł
2.
Andykiewicz Tomasz
3.
Bednarkiewicz Krzysztof
4.
Bunikowski Sławomir
5.
Chromik Sebastian
6.
Czaja Marcin
7.
Dziczek Krzysztof
8.
Filipczyk Mirosław
9.
Fraszczyk Józef
10. Grinig Tomasz
11. Grund Zbigniew
12. Jesionek Dominik
13. Karwala Piotr
14. Kinal Adam
15. Kukulski Jarosław
16. Maciejewski Rafał
17. Motyliński Dariusz
18. Nartowicz Tomasz
19. Nowak Maciej
20. Piechaczek Łukasz
21. Raszka Sebastian
22. Romianowski Grzegorz
23. Skoczylas Dariusz
24. Skrzycki Adam
25. Słowik Robert
26. Stefański Grzegorz
27. Świerzy Karol
28. Świętek Leszek
29. Wójcik Mirosław
30. Życiński Tomasz
3-letnie Technikum Górnicze
KLASA III P
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin
Wychowawca: mgr Anna
Kwietniewska
Absolwenci:
1.
Bachurski Leszek
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bolibok Izabela
Czaja Mariusz
Druch Małgorzata
Fabińska Barbara
Gierak Piotr
Janicki Mirosław
Kurdziel Franciszek
Nalepka Mariusz
Łaniucha Robert
Olszar Adam
Łyp Andrzej
Paszczyński Wojciech
Ptasiński Robert
Strawa Mariusz
Szmuk Dariusz
Wawrzyk Jarosław
Wawrzyk Rafał
Wojciechowska Kinga
Ziemak Katarzyna
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Lidia
Różacka
Absolwenci:
1.
Bartoszewski Dariusz
2.
Fudali Piotr
3.
Gajda Janusz
4.
Ignorowicz Rafał
5.
Konior Mariusz
6.
Krótki Tomasz
7.
Krupa Jakub
8.
Kubica Marek
9.
Kupczak Piotr
10. Nastaszyc Jacek
11. Pakuła Grzegorz
12. Perużyński Dariusz
13. Sagan Mariusz
14. Silbert Fryderyk
15. Szymaniec Marcin
16. Wojciechowski Krzysztof
17. Zagrodnik Rafał
18. Żmuda Dariusz
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń elektrycznych
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Lidia Różacka
Absolwenci:
1.
Bandurski Andrzej
2.
Bierski Andrzej
3.
Chopiak Jacek
4.
Damczyk Ireneusz
5.
Grabiec Mariusz
6.
Gutowski Tomasz
7.
Holesz Gerhard
8.
Klyszcz Zbigniew
9.
Kolankowski Tomasz
10. Krzempek Grzegorz
11. Kuś Arkadiusz
12. Leduchowski Paweł
13. Liebchen Arkadiusz
14. Marcol Bogdan
15. Mazur Marek
16. Obstoj Aleksander
17. Paś Tomasz
18. Piekarski Mariusz
19. Ruszkiewicz Mirosław
20. Sądej Mirosław
21. Szymczak Mariusz
22. Zdziech Roman
23. Zwierzański Marek
24. Żeszczuk Artur
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń mechanicznych
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr Bogdan
Kwietniewski,
Absolwenci:
1.
Adamczyk Marek
2.
Ceglarek Tomasz
3.
Czech Janusz
4.
Dziendziel Andrzej
5.
Garus Artur
6.
Gertruda Adam
7.
Grygo Grzegorz
8.
Herda Rafał
9.
Herman Mariusz
10. Jankowski Dawid
11. Kisiel Artur
12. Kowalski Rafał
13. Krzyżanowski Remigiusz
14. Kucharski Mieszko
15. Ledwoń Zbigniew
16. Matera Adam
17. Mazur Waldemar
- 33 -
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Mozler Jerzy
Stępień Grzegorz
Szmajduch Mariusz
Tekieli Tadeusz
Winiarski Krzysztof
Wiśniak Sebastian
Wójtowicz Radosław
KLASA V TE
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr
Elżbieta Grzywocz
Absolwenci:
1.
Broda Jacek
2.
Gruca Artur
3.
Guzik Sebastian
4.
Herba Krzysztof
5.
Jaguścik Jarosław
6.
Kidoń Mariusz
7.
Kloc Arkadiusz
8.
Ledwik Damian
9.
Łomozik Maciej
10. Łuczyński Marcin
11. Mendrela Grzegorz
12. Mrzyk Piotr
13. Niemiec Krzysztof
14. Nogas Karol
15. Okoń Krzysztof
16. Partyka Krzysztof
17. Porada Sebastian
18. Raducki Jarosław
19. Rakowski Grzegorz
20. Rejowski Arkadiusz
21. Słoma Piotr
22. Soszka Artur
23. Szymik Ryszard
24. Turniak Dariusz
25. Uludowski Paweł
26. Wcisło Marek
27. Wieczorek Sebastian
28. Wilk Gerard
29. Wójcik Michał
30. Zając Rafał
31. Zmarzły Marian
4-letnie Technikum Górnicze
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
KLASA IV TEK
Specjalizacja: ekonomika i
organizacja kopalni
Wychowawca: mgr inż.
Małgorzata Zając
Absolwenci:
1.
Chudzińska Dorota
2.
Ciszoski Rafał
3.
Czyżowska Adriana
4.
Dąbrowska Adriana
5.
Gojowy Joanna
6.
Jeleńczak Renata
7.
Jezutek Katarzyna
8.
Jonowska Katarzyna
9.
Kalisz Edyta
10. Kloc Dolores
11. Lasek Anita
12. Lis Iwona
13. Matuszak Jolanta
14. Moszumańska Maria
15. Mróz Agnieszka
16. Myzia Katarzyna
17. Piątkowska Barbara
18. Pipier Beata
19. Samlik Aleksandra
20. Stasiecka Żaneta
21. Szwan Joanna
22. Szypuła Szymon
23. Świeboda Agnieszka
24. Wachholz Ewa
25. Wicher Izabela
26. Wielgos Katarzyna
27. Witczak Dagmara
28. Zalewska Ewa
3-letnie Technikum dla
Pracujących
KLASA III MW
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Proksa / mgr Anna Lorenc
Absolwenci:
1.
Bednarz Sławomir
2.
Duława Artur
3.
Fila Mirosław
4.
Gajda Janusz
5.
Kosiorek Ryszard
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Krok Jarosław
Król Tomasz
Kusza Piotr
Orszulik Czesław
Pawlik Adam
Sinacki Zbigniew
Somerlik Krzysztof
Szczotka Bogusław
Ścibak Krzysztof
Twardzik Wacław
Wojciechowski Mariusz
Zając Grzegorz
KLASA III EG
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż / eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Stanisław
Magiera / mgr Marian Janecki
Absolwenci:
1.
Dębicki Krzysztof
2.
Dymkowski Marcin
3.
Gajewski Dariusz
4.
Gałuszka Piotr
5.
Gancarczyk Piotr
6.
Gonda Robert
7.
Hartwig Piotr
8.
Kałamacki Jacek
9.
Komornicki Mirosław
10. Kozłowski Dariusz
11. Koźdoń Grzegorz
12. Kufel Bogdan
13. Kukla Zbigniew
14. Lużyna Andrzej
15. Mańka Zbigniew
16. Mlicki Piotr
17. Orlewicz Jarosław
18. Paruszewski Tomasz
19. Somerlik Piotr
20. Stasiak Dariusz
21. Stasiak Jarosław
22. Stelmaszczyk Krzysztof
23. Szałajski Mariusz
24. Waga Artur
25. Wróblewski Arkadiusz
26. Wyleżuch Janusz
- 34 -
Rok szkolny 1994/1995
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TE
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz
Absolwenci:
1.
Banach Waldemar
2.
Gawełczyk Mariusz
3.
Gościniewicz Paweł
4.
Kacprzak Norbert
5.
Kaczmarczyk Dariusz
6.
Klaja Adam
7.
Kondziołka Marcin
8.
Kożuch Tomasz
9.
Krawczyk Norbert
10. Linde Ireneusz
11. Mańkowski Tomasz
12. Mencner Tomasz
13. Papierok Adam
14. Pater Tomasz
15. Piguła Grzegorz
16. Piotrowski Mariusz
17. Siatkowski Waldemar
18. Tokarz Dariusz
19. Urbańczyk Dariusz
20. Winkler Dariusz
21. Wowra Adam
KLASA V TEM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Danuta
Proksa
Absolwenci:
1.
Antoniak Krzysztof
2.
Bednarz Tomasz
3.
Dudela Rafał
4.
Gręźlikowski Krzysztof
5.
Janeczek Radosław
6.
Kornet Robert
7.
Kuniec Marcin
8.
Lis Sławomir
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Lubecki Adam
Michalak Krzysztof
Michalczyk Marek
Mosoń Grzegorz
Olejak Sebastian
Pisarczyk Marek
Rekliński Robert
Serwotka Adam
Stępień Mariusz
Węglarz Jacek
Węgrzynowicz Adam
Zając Rafał
Zygmański Maciej
4-letnie Technikum Górnicze
KLASA IV TEK
Specjalizacja: ekonomika i
organizacja kopalń
Wychowawca: mgr Zofia
Pieróg
Absolwenci:
1.
Arendarska Marta
2.
Augustynowicz Anita
3.
Brachaczek Wioletta
4.
Chruściel Ewa
5.
Dudek Sylwia
6.
Fujcik Grzegorz
7.
Garbarczyk Agnieszka
8.
Goik Izabela
9.
Gołębiewska Iwona
10. Gromska Edyta
11. Gozdalska Teresa
12. Hahn Ewa
13. Haładus Karolina
14. Kawurek Joanna
15. Kusik Joanna
16. Mertens Karina
17. Momot Izabela
18. Parzych Katarzyna
19. Podbioł Kornelia
20. Rybak Danuta
21. Rzekieć Elwira
22. Rzeszowski Remigiusz
23. Sikora Helena
24. Sitek Żaneta
25. Szczyrba Natalia
26. Szóstak Sylwia
27. Śliwa Wioleta
28. Trybuś Katarzyna
29. Węgrzyn Sabina
30. Witaszewska Agnieszka
31. Woźnica Bogusława
3-letnie Technikum
Górnicze
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Kazimiera
Struglińska - Szyszko
Absolwenci:
1.
Bednarz Adam
2.
Bieryt Andrzej
3.
Bloch Sylwester
4.
Buda Robert
5.
Chrabąszcz Mirosław
6.
Gałęziowski Tomasz
7.
Głodowski Jarosław
8.
Goik Tadeusz
9.
Jędrusina Jarosław
10. Krawczyk Krzysztof
11. Łukasik Robert
12. Michalak Arkadiusz
13. Myszka Artur
14. Nowik Wojciech
15. Pawłowski Paweł
16. Rost Mariusz
17. Szuster Mieczysław
18. Szyduk Zbigniew
19. Szyszko Marek
20. Tomanek Artur
21. Witek Marek
22. Zapiór Marcin
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Krystyna
Kucharska
Absolwenci:
1.
Albrycht Wojciech
2.
Apel Sławomir
3.
Bartel Tomasz
4.
Durek Janusz
5.
Dziedzic Mariusz
6.
Grzęda Grzegorz
7.
Haracz Tymoteusz
8.
Jagodziński Krzysztof
- 35 -
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Lech Krzysztof
Mazur Marek
Parzybut Dariusz
Rędzia Tomasz
Rogalski Krzysztof
Serwotka Marian
Stajer Józef
Stańczyk Sławomir
Stycz Rafael
Szalony Jacek
Szmit Rafał
Świętoniowski Grzegorz
Wala Leszek
Wysocki Piotr
Zawadowski Andrzej
3-letnie Technikum dla
Pracujących
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz
Absolwenci:
1.
Adamczyk Piotr
2.
Bagieński Czesław
3.
Bartusiak Waldemar
4.
Cholewa Wiesław
5.
Cyrek Janusz
6.
Cyrulik Grzegorz
7.
Dawidów Jacek
8.
Drabik Zbigniew
9.
Jarecki Marian
10. Kaproń Antoni
11. Kozłowski Sławomir
12. Król Mirosław
13. Kukuczka Bronisław
14. Myja Janusz
15. Niemiec Mirosław
16. Okrasa Andrzej
17. Olszewski Przemysław
18. Podyma Zbigniew
19. Rus Zdzisław
20. Socha Kazimierz
21. Śliwiński Jacek
22. Tobiasz Kazimierz
23. Wach Arkadiusz
24. Zegarski Mirosław
25. Zubert Sławomir
KLASA III M
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Franciszek Pala
Absolwenci:
1.
Białas Cezary
2.
Dawidowicz Jarosław
3.
Kałat Jarosław
4.
Kosiński Krzysztof
5.
Kotwicki Rafał
6.
Maj Grzegorz
7.
Michalik Piotr
8.
Miłek Arkadiusz
9.
Pacyna Marcin
10. Perzyński Artur
11. Płuska Wojciech
12. Poreda Dariusz
13. Rzążewski Rafał
14. Sieraczek Piotr
15. Tłoczkowski Robert
16. Turoń Artur
17. Urban Mariusz
18. Wowry Mariusz
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Karol Krajewski
Absolwenci:
1.
Balas Grzegorz
2.
Bonk Jarosław
3.
Bonusiak Mariusz
4.
Chrapek Arkadiusz
5.
Czyż Michał
6.
Deryło Jarosław
7.
Dobias Wojciech
8.
Dudzikowski Bartosz
9.
Filipek Robert
10. Jagodziński Sławomir
11. Jurkiewicz Piotr
12. Karolewski Sławomir
13. Korzeniewski Arkadiusz
14. Krzyżak Grzegorz
15. Madejski Jerzy
16. Matuszak Sebastian
17. Matuszczyk Waldemar
18. Mazur Grzegorz
19. Michalak Krzysztof
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Moskała Ryszard
Nowak Piotr
Olszok Grzegorz
Piontek Arkadiusz
Sabat Marcin
Sacewicz Sławomir
Sowiński Sylwester
Targosz Andrzej
Wija Mariusz
Wójcik Mirosław
Zdunkiewicz Mariusz
Zasadnicza Szkoła Górnicza
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Piotr
Sękowski
Absolwenci:
1.
Bawiec Mariusz
2.
Brodziński Daniel
3.
Drzazga Andrzej
4.
Głuszek Krzysztof
5.
Herjan Marcin
6.
Kapturski Grzegorz
7.
Koncewicz Sebastian
8.
Konieczny Bartosz
9.
Konieczny Bogdan
10. Kuś Przemysław
11. Lach Rafał
12. Łuczkowski Remigiusz
13. Mastela Robert
14. Matusiak Adam
15. Morawski Adam
16. Rzodkiewski Mariusz
17. Sąsiadek Sylwester
18. Serwotka Sławomir
19. Smyrak Krzysztof
20. Śrótowski Daniel
21. Świtała Mariusz
22. Uhlarz Dawid
23. Żak Rafał
KLASA III G
Specjalizacja: górnik kopalni
węgla kamiennego
Wychowawca: mgr Józef
Dyrda
Absolwenci:
1.
Bednarek Andrzej
- 36 -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ficner Michał
Jankowski Radosław
Kasiński Bartłomiej
Kliś Grzegorz
Kludzikowski Waldemar
Kłapyta Tomasz
Kotowski Dariusz
Krzykała Kazimierz
Mazepa Andrzej
Nowak Sebastian
Piątek Paweł
Pietrykowski Tomasz
Podskarbi Sebastian
Strojny Krzysztof
Szreier Adam
Szymkiewicz Michał
Wądołowski Aleksander
Żurek Rafał
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż. Marek
Bieniek
Absolwenci:
1.
Czarnecki Krzysztof
2.
Czekaj Jarosław
3.
Dziadek Daniel
4.
Fijołek Piotr
5.
Gorgosz Jarosław
6.
Grabczyński Bartłomiej
7.
Jackowski Grzegorz
8.
Jarzyński Wojciech
9.
Kapek Andrzej
10. Kącki Sebastian
11. Kieroński Roman
12. Kmita Jarosław
13. Kołdys Błażej
14. Kołodziej Krzysztof
15. Kowalski Maciej
16. Kozakiewicz Tomasz
17. Kulczyński Krzysztof
18. Lasenga Sebastian
19. Leszko Tomasz
20. Madej Adam
21. Maj Michał
22. Mamak Marcin
23. Mendrela Piotr
24. Nogły Michał
25. Połczyński Krzysztof
26. Potysz Grzegorz
27. Prygiel Grzegorz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Sadlik Marek
Sierota Robert
Smyczek Krystian
Wach Tomasz
Wilk Krzysztof
Wójcicki Adam
Wójcik Marcin
Zieliński Robert
Rok szkolny 1995/1996
3-letnia Zasadnicza Szkoła
Górnicza
KLASA III E
Specjalizacja: elektromonter
górnictwa podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Tadeusz Garlicki
Absolwenci:
1.
Balzam Michał
2.
Bartniak Janusz
3.
Biedal Sebastian
4.
Czupil Krzysztof
5.
Czyż Marcin
6.
Dąbrowski Paweł
7.
Ferfecki Łukasz
8.
Fuszara Dariusz
9.
Gawinkowski Adam
10. Górecki Piotr
11. Jasiak Adrian
12. Konieczny Leszek
13. Kosiba Rafał
14. Kurczyk Aleksander
15. Kurysia Bogumił
16. Maj Paweł
17. Małek Damian
18. Mamet Adam
19. Michalak Piotr
20. Pieszko Rafał
21. Piniewski Adrian
22. Płonka Sławomir
23. Sinacki Przemysław
24. Sładkowski Damian
25. Socha Tomasz
26. Sosna Zenon
27. Spyrka Sebastian
28. Świstowski Adrian
29. Szweda Arkadiusz
30. Włodziński Łukasz
KLASA III G
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Ryszard
Biernacki
Absolwenci:
1.
Bąk Mariusz
2.
Bokłak Sebastian
3.
Ciabach Robert
4.
Cieślak Jarosław
5.
Cyrek Robert
Eliasz Sylwester
6.
7.
Farion Rafał
8.
Gałecki Damian
9.
Gardyan Adam
10. Głomb Adrian
11. Gnaś Adam
12. Grabowski Sebastian
13. Gruntkowski Michał
14. Kaniewski Bartłomiej
15. Miroszewski Marcin
16. Owsianko Bogdan
17. Pankowski Mariusz
18. Pelczar Zbigniew
19. Przewoźnik Paweł
20. Serek Rafał
21. Stec Rafał
22. Szczepanik Adrian
23. Szmuksta Leszek
24. Świergiel Dariusz
25. Tomczak Mariusz
26. Twaróg Krzysztof
27. Urbanek Rafał
28. Woroniecki Adam
29. Woźniak Bartosz
30. Wyżgoł Dawid
KLASA III M
Specjalizacja: mechanik
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Zofia
Pieróg / mgr Krystyna
Lenkowiec
Absolwenci:
1.
Badowski Dariusz
2.
Baran Tomasz
3.
Chełstowski Ireneusz
4.
Duda Sławomir
5.
Dulian Jacek
6.
Gołowski Marcin
- 37 -
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Gula Adam
Jagodziński Dariusz
Kękuś Marcin
Kozina Zbigniew
Kroemer Tomasz
Krysta Dawid
Kudła Leszek
Kuś Robert
Leśniewski Grzegorz
Łabędź Kazimierz
Maczuga Tadeusz
Metlak Piotr
Miler Tomasz
Molitor Damian
Nocny Mariusz
Pasieka Tomasz
Peterman Damian
Pewiński Sebastian
Piekarski Paweł
Rzeźnik Przemysław
Sieńko Adam
Wojtas Mariusz
Zwierko Marek
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr inż.
Przemysław Wrześniewski
Absolwenci:
1.
Budnicki Aleksander
2.
Buturla Grzegorz
3.
Chowański Sławomir
4.
Drescher Daniel
5.
Dudzińska Marta
6.
Franek Tomasz
7.
Gęborys Tomasz
8.
Goleniec Robert
9.
Janoszek Artur
10. Jasik Sebastian
11. Krupa Leszek
12. Kulpa Andrzej
13. Lipner Mariusz
14. Machajda Roman
15. Niedbała Sławomir
16. Niziołek Piotr
17. Osiecki Przemysław
18. Pająk Tadeusz
19. Pietrek Piotr
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Pydych Tadeusz
Radochoński Marek
Rojek Michał
Schirmeisen Dariusz
Sentkowski Tomasz
Starościak Marcin
Szajrych Arkadiusz
Śpiewak Rafał
Zbieski Marcin
KLASA V EG
Specjalizacja:
elektroenergetyka
Wychowawca: mgr Beata
Ryglewicz
Absolwenci:
1.
Barchański Wojciech
2.
Borkowski Jacek
3.
Cybula Andrzej
4.
Czarnota Marek
5.
Durczok Bogdan
6.
Gubała Adam
7.
Janecki Dariusz
8.
Kastelik Janusz
9.
Kaźmierczak Jarosław
10. Klosko Henryk
11. Kosmowski Kazimierz
12. Kowalczyk Rafał
13. Kwiecień Andrzej
14. Ledniowski Rafał
15. Malec Marcin
16. Pasionek Sławomir
17. Piątkowski Marek
18. Piecuch Daniel
19. Pilch Damian
20. Piwowar Zbigniew
21. Rychel Mirosław
22. Sopala Jerzy
23. Szpilka Korneliusz
24. Walczak Szczepan
25. Wąsik Konrad
26. Wilk Robert
KLASA V EC
Specjalizacja: energetyka
cieplna
Wychowawca: mgr Kazimierz
Lech Góral
Absolwenci:
1.
Barczak Robert
2.
Bednarek Waldemar
3.
Biernacki Tomasz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Domino Wojciech
Dratwa Daniel
Firla Marek
Górny Rafał
Knop Aleksander
Konieczny Michał
Korowaj Adam
Kowacki Grzegorz
Krochmal Wojciech
Lebowski Damian
Lipka Marian
Musiał Grzegorz
Piętka Szymon
Polsakiewicz Tomasz
Raczyński Krzysztof
Rogala Robert
Środoń Mirosław
Wiśniewski Łukasz
Zagórski Robert
4-letnie Technikum
Górnicze
KLASA IV TEK A
Specjalizacja: ekonomika i
organizacja kopalń
Wychowawca: mgr Danuta
Lotz / mgr Jadwiga Sadowska
Absolwenci:
1.
Antczak Agata
2.
Charęża Izabela
3.
Chrostowska Agata
4.
Cieślicka Ilona
5.
Czyż Ewa
6.
Deringer Małgorzata
7.
Derszeń Renata
8.
Gabryś Wioletta
9.
Gacek Gabriela
10. Gardziejewska Marzena
11. Grzesiak Agnieszka
12. Idzikowska Wioletta
13. Kacperska Agnieszka
14. Kopciowska Joanna
15. Kowalska Alina
16. Małaszkiewicz Bożena
17. Marcińska Lilianna
18. Marczewska Marta
19. Marecik Agata
20. Michniewska Anna
21. Musialska Elwira
22. Niespor Beata
23. Okapiec Katarzyna
- 38 -
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Rózga Agnieszka
Rusin Leokadia
Sadowska Agnieszka
Sikora Iwona
Szczepanik Katarzyna
Średniawska Manuela
Święs Anna
KLASA IV TEK B
Specjalizacja: ekonomika i
organizacja kopalń
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Augustynowicz
Agnieszka
2.
Ćwiek Robert
3.
Granat Marcin
4.
Hasik Jadwiga
5.
Jaroszewski Daniel
6.
Jasnowska Jolanta
7.
Kowalewska Adriana
8.
Król Tomasz
9.
Krytowska Agnieszka
10. Kurkowska Agnieszka
11. Litwak Tomasz
12. Łuszczyńska Barbara
13. Mierzyńska Marzena
14. Mleczko Marek
15. Nalepa Piotr
16. Narodowiec Wioletta
17. Nowak Ewelina
18. Ostrowska Agnieszka
19. Pasda Ilona
20. Rusznica Rafał
21. Stachurska Urszula
22. Śmiech Jowita
23. Tercki Rajmund
24. Tereszczyn Anna
25. Tęgowski Adam
26. Trawnik Agnieszka
27. Trybek Justyna
28. Tuszyńska Monika
29. Wojciechowski Sylwester
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TE
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
Wychowawca: mgr Halina
Pietras
Absolwenci:
1.
Asztemborski Mariusz
2.
Bartnik Sebastian
3.
Danek Adam
4.
Dwojewski Rafał
5.
Giemza Mariusz
6.
Grobelny Andrzej
7.
Gwiżdż Dariusz
8.
Marecik Tomasz
9.
Mrówczyński Michał
10. Pałasz Zbigniew
11. Prątnicki Szymon
12. Raciborski Mariusz
13. Radkowski Krystian
14. Rusin Piotr
15. Słaboń Robert
16. Waligóra Mariusz
17. Wiśniewski Marek
3-letnie Technikum
Górnicze
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Bernadeta
Środoń
Absolwenci:
1.
Bawiec Mariusz
2.
Brzoza Robert
3.
Czupryniak Tomasz
4.
Dragan Grzegorz
5.
Jakubowski Mariusz
6.
Jarosz Rafał
7.
Kabata Paweł
8.
Kaczmarczyk Paweł
9.
Kapała Paweł
10. Kozieł Dariusz
11. Krosny Paweł
12. Lipiński Przemysław
13. Niechaj Bartłomiej
14. Popiołek Marek
15. Poraj Sebastian
16. Rusek Maciej
17. Serwotka Grzegorz
18. Słomiński Andrzej
19. Strugała Leszek
20. Wyrwa Maciej
Klasa III PE
Specjalizacja: przeróbka i
przetwórstwo kopalin /
eksploatacja maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Stefan
Kwaśniewski
Absolwenci:
1.
Baran Aleksandra
2.
Baran Rafał
3.
Borczyk Maciej
4.
Bożejewicz Grzegorz
5.
Brzyski Radosław
6.
Druć Wacław
7.
Fura Wojciech
8.
Gajda Marian
9.
Galińska Amelia
10. Jaszke Wioletta
11. Karwowski Sebastian
12. Kudosz Damian
13. Kurowski Janusz
14. Kurto Adam
15. Liebchen Damian
16. Ligęza Marek
17. Łagiewka Dariusz
18. Majewski Bogdan
19. Małek Piotr
20. Maziuk Rafał
21. Nowak Marek
22. Nowak Marek
23. Olecki Krzysztof
24. Olejnik Robert
25. Pasztor Sebastian
26. Pogorzelski Mariusz
27. Sałaczak Marcin
28. Stefański Piotr
29. Wyjadłowski Marcin
30. Zapart Jacek
31. Zarzecki Marek
32. Zuchniak Sebastian
3-letnie Technikum
Górnicze dla
Pracujących
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
- 39 -
Wychowawca: mgr inż.
Krystyna Kumka /mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Drewicz Remigiusz
2.
Dziemdziora Mariusz
3.
Jankowski Roman
4.
Kotas Ireneusz
5.
Krasiński Krzysztof
6.
Krawczyk Sebastian
7.
Kromołowski Robert
8.
Lala Robert
9.
Lechocki Andrzej
10. Makoś Ireneusz
11. Pilzak Grzegorz
12. Rybicki Tomasz
13. Skowroński Sylwester
14. Szóstek Maciej
15. Zagrodnik Konrad
16. Zając Mirosław
17. Zieliński Grzegorz
3-letnie Technikum
Górnicze dla Dorosłych
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: inż. Zbigniew
Jezutek
Absolwenci:
1.
Bąk Robert
2.
Gorzelak Zbigniew
3.
Górski Piotr
4.
Jabłoński Mariusz
5.
Klocek Paweł
6.
Kuczyński Radosław
7.
Przywara Daniel
8.
Pyszkowski Rafał
9.
Rduch Arkadiusz
10. Siedliński Arkadiusz
11. Smolarski Krzysztof
12. Sojak Andrzej
13. Ślusarz Jacek
14. Tarnowski Norbert
15. Tupek Mariusz
16. Włodarczyk Grzegorz
17. Wygasz Janusz
18. Wysocki Zbigniew
19. Zych Piotr
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
20. Żarski Mariusz
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Antonina
Kaniepień / mgr Danuta Lotz
Absolwenci:
1.
Baran Jan
2.
Baran Tomasz
3.
Chytryk Ireneusz
4.
Fijałkowski Bogusław
5.
Foltyn Rafał
6.
Gałuszka Krzysztof
7.
Giba Grzegorz
8.
Gotówko Wojciech
9.
Izydorczyk Bogusław
10. Jaszczak Grzegorz
11. Jurusik Roman
12. Karwik Robert
13. Kasztura Piotr
14. Krzempek Krzysztof
15. Mleczek Krzysztof
16. Mroziewicz Rafał
17. Pogoda Mirosław
18. Prątnicki Krzysztof
19. Pszczółka Zdzisław
20. Radomski Zbigniew
21. Słomian Artur
22. Sroka Grzegorz
23. Suliga Piotr
24. Szwajlik Radosław
25. Tenus Krzysztof
26. Zięba Andrzej
Rok szkolny 1996/1997
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Borek Michał
2.
Caputa Marcin
3.
Drzewiecki Paweł
4.
Franiak Grzegorz
5.
Górniak Dariusz
6.
Grzelczak Seweryn
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Hartman Jarosław
Jarosławski Mariusz
Kanik Maciej
Kempa Damian
Koczy Marcin
Kowalewski Arkadiusz
Kowalik Adam
Kuczek Tomasz
Laskowski Krzysztof
Moczko Seweryn
Motyl Radomir
Mroczkowski Tomasz
Papież Jakub
Ring Ryszard
Rząca Andrzej
Setlak Andrzej
Stołbunów Szymon
Szajrych Rafał
Szulik Andrzej
Śliwa Marcin
Świderek Grzegorz
Tekla Dariusz
Wałęsa Przemysław
Wcisło Piotr
Wolski Jarosław
KLASA V EG
Specjalizacja:
elektroenergetyka
Wychowawca: mgr Marian
Janecki
Absolwenci:
1.
Andreczko Adam
2.
Bętkowski Artur
3.
Borkowski Artur
4.
Czajkowski Marcin
5.
Gibas Sławomir
6.
Guździoł Tomasz
7.
Herok Tomasz
8.
Honisz Jarosław
9.
Jarosz Piotr
10. Kowalczyk Wojciech
11. Kowalewski Łukasz
12. Krajewski Rafał
13. Lotz Jarosław
14. Michoński Konrad
15. Olecki Dariusz
16. Pękala Dariusz
17. Pitura Konrad
18. Rajmoniak Jacek
19. Rygała Jarosław
20. Rzepka Krzysztof
- 40 -
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Skubel Robert
Stelmaczonek Artur
Sulma Julian
Synowiec Sebastian
Szymanek Rafał
Tomza Mariusz
Trzemżalski Rafał
Więcławski Arkadiusz
Wiśniewski Marcin
Wolny Mirosław
Żytkowiak Marcin
KLASA V EC
Specjalizacja: energetyka
cieplna
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska – Małecka
Absolwenci:
1.
Bykowski Tomasz
2.
Całus Łukasz
3.
Ceglarek Jarosław
4.
Cisek Witold
5.
Czułyt Tomasz
6.
Dróżdż Tomasz
7.
Forysiuk Arkadiusz
8.
Grabowski Janusz
9.
Hes Piotr
10. Jabłoński Rafał
11. Kanak Adam
12. Katus Kamil
13. Kisiel Marcin
14. Kłosek Łuksza
15. Kmieć Paweł
16. Korchowiec Paweł
17. Kowalczyk Rafał
18. Kowalski Rafał
19. Lerch Janusz
20. Lewandowski Krzysztof
21. Łuczkiewicz Marcin
22. Modrzejewski Leszek
23. Stasiak Sławomir
24. Wolańczyk Tomasz
25. Wójcik Szczepan
26. Żydek Arkadiusz
5-letnie Technikum Górnicze
KLASA V TEG
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
podziemnego / podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Jadwiga
Dziugieł
Absolwenci:
1.
Banach Remigiusz
2.
Celary Krzysztof
3.
Drabik Mariusz
4.
Dudek Paweł
5.
Dworak Przemysław
6.
Gembala Dariusz
7.
Grzywa Damian
8.
Gumiński Tomasz
9.
Gurbisz Paweł
10. Janczura Jacek
11. Kokoszka Jarosław
12. Kropiwiec Marcin
13. Niecikowski Jarosław
14. Nocuń Paweł
15. Pasik Tomasz
16. Pliska Krzysztof
17. Przytuła Dariusz
18. Rola Waldemar
19. Różycki Piotr
20. Sitek Szymon
21. Wilczyński Andrzej
22. Wójcik Robert
23. Wójtowicz Krzysztof
24. Wróblewski Marek
25. Żurkowski Arkadiusz
4-letnie Technikum
Górnicze
KLASA IV TEK
Specjalizacja: ekonomika i
organizacja kopalń
Wychowawca: mgr Ewa
Szatkowska
Absolwenci:
1.
Bielecka Adriana
2.
Borda Magdalena
3.
Dulko Marta
4.
Dziendziel Katarzyna
5.
Kaleta Anna
6.
Lach Wioletta
7.
Marcol Sylwia
8.
Markiewicz Piotr
9.
Matyja Iwona
10. Mialik Kamila
11. Michalik Tomasz
12. Miensok Beata
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Mirecka Katarzyna
Motowidło Kornelia
Nowak Mariola
Paczuszka Joanna
Pawlik Anna
Piwko Dorota
Pluta Agnieszka
Pyżuk Mariola
Rostowski Daniel
Rudzińska Donata
Rybka Monika
Skubel Joanna
Szatkowska Karina
Szczurek Dominika
Śliwa Magdalena
Węglarek Justyna
Wojtyła Renata
Wolbisz Ewa
Zawadzka Joanna
Zielińska Katarzyna
3-letnie Technikum
Górnicze dla Dorosłych
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Marian
Janecki
Absolwenci:
1.
Badach Piotr
2.
Bagiński Piotr
3.
Bienioszek Marcin
4.
Borysiuk Grzegorz
5.
Brzoza Leszek
6.
Bujar Tomasz
7.
Chałupa Paweł
8.
Ciemięga Tomasz
9.
Dąbrowski Ireneusz
10. Dąbrowski Wiesław
11. Gajda Antoni
12. Godek Paweł
13. Górnik Rafał
14. Krzekotowski Marcin
15. Kuźmiński Piotr
16. Maziarek Piotr
17. Mrukwa Krzysztof
18. Niemczyk Marcin
19. Osiadacz Mariusz
20. Osikowski Grzegorz
- 41 -
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Owcarz Robert
Piasecki Jarosław
Podeszwa Zbigniew
Polewacz Artur
Sitko Mariusz
Trzaskalski Piotr
Walczyk Mariusz
Wierzycki Adam
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Bernadeta
Środoń
Absolwenci:
1.
Chwolek Eugeniusz
2.
Cięciel Jerzy
3.
Czerwiński Jacek
4.
Golik Dariusz
5.
Granieczny Marek
6.
Hajduk Robert
7.
Jeł Marek
8.
Jurga Roman
9.
Kluk Mariusz
10. Kowalczuk Wojciech
11. Krzysztoporski Jacek
12. Langowski Tomasz
13. Marcinkowski Sławomir
14. Owczarek Adam
15. Polak Jarosław
16. Przybyła Krzysztof
17. Stolarek Andrzej
18. Szatkowski Wiesław
19. Ułasewicz Ireneusz
20. Zajączkowski Jarosław
21. Zieliński Artur
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Anna
Lorenc
Absolwenci:
1.
Adynkiewicz Tomasz
2.
Biedrawa Jerzy
3.
Błażków Rafał
4.
Brzoza Tomasz
5.
Czajkowski Benedykt
6.
Gorski Dariusz
7.
Kabata Andrzej
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Kowalski Grzegorz
Kukulski Jarosław
Markowski Waldemar
Midura Sylwester
Mitula Dariusz
Osojca Mariusz
Oszkiel Narcyz
Pajor Dariusz
Pieczkowski Sebastian
Rusek Tomasz
Samborski Jerzy
Sitko Grzegorz
Stokłosa Grzegorz
Szukaj Dariusz
Zuber Krzysztof
Rok szkolny 1997/1998
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr inż. Dariusz
Przygodzki
Absolwenci:
1.
Blukacz Marek
2.
Brachaczek Bronisław
3.
Bućko Marcin
4.
Ciuchta Mariusz
5.
Fronia Krystian
6.
Gacek Mariusz
7.
Gamża Dawid
8.
Gościniewicz Michał
9.
Grabarczyk Przemysław
10. Guzy Marcin
11. Jaworski Krystian
12. Kietliński Daniel
13. Klaja Roman
14. Król Adam
15. Król Tomasz
16. Kupiec Arkadiusz
17. Lach Dariusz
18. Machnik Wojciech
19. Marcol Mirosław
20. Młynek Daniel
21. Nawrocki Damian
22. Niziołek Tomasz
23. Piechnik Mariusz
24. Pytel Tomasz
25. Sitkiewicz Radosław
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Sosna Marcin
Stokłosa Piotr
Sucharski Bogdan
Szarowski Krzysztof
Szlendak Grzegorz
Walica Kornel
Werner Robert
Węglowski Krzysztof
Wilgucki Adam
Wziętek Piotr
Zajdel Mariusz
Zimoch Radosław
KLASA V EC
Specjalizacja: energetyka
cieplna
Wychowawca: mgr Ryszard
Duda
Absolwenci:
1.
Bieniarz Grzegorz
2.
Biernacki Paweł
3.
Czułyt Krzysztof
4.
Ćmil Marek
5.
Iliszczak Artur
6.
Jabłoński Paweł
7.
Juszczak Artur
8.
Kaczmarek Adam
9.
Kantorysiński Daniel
10. Kocel Sebastian
11. Łoskot Tomasz
12. Matusik Adam
13. Michalik Dariusz
14. Suszek Marcin
15. Witczak Krystian
16. Zając Czesław
17. Zdunek Kornel
18. Zych Rafał
KLASA V EM
Specjalizacja:
elektromechanika ogólna
Wychowawca: mgr Anna
Szulik
Absolwenci:
1.
Borawski Rafał
2.
Bożek Sebastian
3.
Brandys Dariusz
Chlebiej Krystian
4.
5.
Danak Piotr
6.
Domin Maciej
7.
Filipczyk Grzegorz
8.
Górski Przemysław
- 42 -
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kajdres Mariusz
Klimkiewicz Michał
Kornas Daniel
Lerch Daniel
Lubiak Tomasz
Łuska Leszek
Milewski Krzysztof
Mospan Tomasz
Myszka Ireneusz
Ostrowski Mariusz
Piotrowski Krzysztof
Polak Adrian
Postół Aureliusz
Prószyński Radosław
Skirtun Piotr
Staniszewski Tomasz
Stokłosa Jakub
Śmiłowski Mirosław
Walterowicz Daniel
Zając Daniel
KLASA V EG
Specjalizacja:
elektroenergetyka
Wychowawca: mgr Gabriela
Sobik
Absolwenci:
1.
Bembenek Michał
2.
Cabaj Artur
3.
Czajkowski Zdzisław
4.
Ćmich Marcin
5.
Dawidowicz Krzysztof
6.
Gruca Krzysztof
7.
Grzelak Artur
8.
Grzybek Rafał
9.
Huber Marcin
10. Jóźwik Marcin
11. Kaczmarek Ireneusz
12. Kopczyński Jacek
13. Lasek Tomasz
14. Maniecki Konrad
15. Mikołajczak Marcin
16. Mosoń Rafał
17. Pajdzik Lucjan
18. Paraluk Andrzej
19. Piaskowski Krzysztof
20. Polak Patrycjusz
21. Rajski Jacek
22. Sztyber Tomasz
5-letnie Technikum Ochrony
Środowiska
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wód
i oczyszczanie ścieków
Wychowawca: mgr Krystyna
Kumka
Absolwenci:
1.
Cisek Marcin
2.
Ciszewski Łukasz
3.
Czyżewski Łukasz
4.
Dąbrowska Ewa
5.
Gaik Adrian
6.
Garsztka Gabriel
7.
Kalinowska Sylwia
8.
Karpiuk Ewa
9.
Kocaj Katarzyna
10. Kołodziej Anna
11. Koniński Marek
12. Kowalska Irena
13. Króliczek Tadeusz
14. Łagowski Krystian
15. Łoboda Ewa
16. Magiera Jakub
17. Mojsa Monika
18. Piszczan Kamil
19. Podkańska Edyta
20. Rak Sylwia
21. Sieklucki Paweł
22. Staniek Justyna
23. Szczuko Izabella
24. Szczypkowska Aldona
25. Szmacińska Hanna
26. Szwan Magdalena
27. Szydło Daria
28. Trawnicki Maciej
29. Warzecha Anna
30. Wróbel Anita
31. Wszołek Dominika
KLASA V B
Specjalizacja: gospodarka
odpadami
Wychowawca: mgr inż.
Jadwiga Okoniewska / mgr inż.
Małgorzata Zając
Absolwenci:
1.
Cymbalista Małgorzata
2.
Grabarczyk Mariusz
3.
Górzyńska Magdalena
4.
Grzegórska Agnieszka
5.
Hercel Aneta
6.
Jabłońska Sylwia
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Janczar Katarzyna
Kocur Marcin
Kuczyńska Anna
Kurpiewska Katarzyna
Kuźmin Agnieszka
Kwiatkowska Monika
Mazur Rafał
Ociesa Dorota
Orszulik Adam
Romaniewicz Dorota
Seremet Sylwia
Sieczkowska Dorota
Sikora Dorota
Stępień Wioletta
Szczepaniak Agnieszka
Szczepaniak Olga
Tokarski Dominik
Trzaskalik Tomasz
Twardawa Mariusz
Wakulińska Gabriela
Wala Mariusz
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TE
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż. Jacek
Kluba
Absolwenci:
1.
Adamczyk Krzysztof
2.
Dziedzicz Mariusz
3.
Dzięgielowski Bogusław
4.
Dziura Dawid
5.
Gawełczyk Józef
6.
Gojowy Bogusław
7.
Janik Adam
8.
Kamiński Łukasz
9.
Kiełkowski Marek
10. Kolanowski Marcin
11. Królik Arkadiusz
12. Kubala Krzysztof
13. Kudlak Mirosław
14. Lada Wojciech
15. Małek Tomasz
16. Oleksa Mariusz
17. Pala Tomasz
18. Pawlak Adrian
19. Piątek Michał
- 43 -
20. Puc Benedykt
21. Smok Adam
22. Wysocki Marcin
3-letnie Technikum
Górnicze dla Dorosłych
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Karol Krajewski
Absolwenci:
1.
Antosiak Krzysztof
2.
Biesiada Jacek
3.
Brocki Krzysztof
4.
Jasiński Adam
5.
Grzonka Paweł
6.
Kołdys Błażej
7.
Korzeniowski Marek
8.
Kowalczyk Sławomir
9.
Leszko Tomasz
10. Lubecki Mariusz
11. Piasecki Andrzej
12. Sierota Robert
13. Stawiarski Wojciech
14. Szerszeń Szymon
15. Szpotowski Maurycy
16. Waliczek Tomasz
17. Wodyk Sebastian
18. Wróbel Marcin
19. Wójcik Marcin
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr inż.
Małgorzata Zając
Absolwenci:
1.
Banaś Józef
Bodio Mariusz
2.
3.
Buchta Marceli
4.
Budziński Marek
5.
Fedder Artur
6.
Flaszyński Adam
7.
Franiak Andrzej
8.
Grzybek Krzysztof
9.
Hyliński Wiesław
10. Jackiewicz Mirosław
11. Kolat Arkadiusz
12. Kowalski Mariusz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Królikowski Jan
Kuś Piotr
Lużyna Tomasz
Łojewski Waldemar
Mieczkowski Robert
Nieckuła Marek
Pławecki Tadeusz
Prygiel Grzegorz
Sapieha Piotr
Szymczak Przemysław
Szyndler Grzegorz
Świątek Tomasz
KLASA III MA
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska – Małecka
Absolwenci:
1.
Adamowicz Tomasz
2.
Bednarek Rafał
3.
Buchacz Sebastian
4.
Fijołek Michał
5.
Krawczyk Michał
6.
Łysio Marcin
7.
Lebowski Tomasz
8.
Moszczyński Marcin
9.
Niemyjski Sławomir
10. Papiernik Piotr
11. Piecha Stanisław
12. Puchalski Jacek
13. Sitek Piotr
14. Szewczak Jarosław
15. Wiązowski Ryszard
16. Worach Tomasz
17. Żak Rafał
18. Lis Arkadiusz
19. Pacer Piotr
20. Mura Kazimierz
KLASA III MB
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Krystyna
Kumka / mgr Andrzej
Kinasiewicz
Absolwenci:
1.
Bachul Krzysztof
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Borejza Aleksander
Ciba Sławomir
Czerwiński Mariusz
Drzazga Andrzej
Kacprzak Mariusz
Kapturski Grzegorz
Karólkowski Artur
Koncewicz Sebastian
Kusyk Dariusz
Kuś Piotr
Leszczyński Wojciech
Nowak Mariusz
Sojka Janusz
Stępiński Sławomir
Świtała Mariusz
Uhlarz Dawid
Wizner Mariusz
Rok szkolny 1998/1999
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO A
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr inż.
Krzysztof Smyczek
Absolwenci:
1.
Adamusiński Łukasz
2.
Borowicki Przemysław
3.
Gabryel Marcin
4.
Gębczyński Piotr
5.
Grzegoszczyk Adam
6.
Koper Piotr
7.
Korzański Krystian
8.
Koszyk Mirosław
9.
Kowaczek Marek
10. Kowalczyk Beniamin
11. Kowalski Artur
12. Kubica Krzysztof
13. Kudyba Marcin
14. Łęg Marta
15. Majzner Wojciech
16. Marcol Sebastian
17. Matuszewski Mariusz
18. Mendycki Dariusz
19. Mosioł Norbert
20. Mrzygłód Tomasz
21. Pejski Kamil
22. Pokrywka Marcin
- 44 -
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Prużyński Tomasz
Ranoszek Krzysztof
Synaszko Piotr
Tokarczyk Paweł
Trzeciak Krzysztof
Warszawski Krzysztof
Winiarski Andrzej
KLASA V EO B
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr Lidia
Różacka
Absolwenci:
1.
Biernat Marek
2.
Błaszczyk Tomasz
3.
Cendrowski Piotr
4.
Czernek Przemysław
5.
Dąbrowski Rafał
6.
Dembowski Adrian
7.
Duda Jarosław
8.
Filip Piotr
9.
Galisz Łukasz
10. Gołąbek Jarosław
11. Koniński Krzysztof
12. Kotowski Tomasz
13. Król Jakub
14. Lukaszczyk Lucjan
15. Matuszewski Paweł
16. Matynia Kordian
17. Matusik Piotr
18. Mendyk Piotr
19. Młotkowski Sławomir
20. Mrozek Robert
21. Odorczyk Radosław
22. Ostrowski Sebastian
23. Rużański Tomasz
24. Stelmaszczonek Rafał
25. Szawica Kryspin
26. Sziler Łukasz
27. Tatarczyk Rafał
28. Trzcionkowski Jerzy
29. Walczak Krzysztof
30. Warmusz Robert
KLASA V EM
Specjalizacja: technik elektryk
Wychowawca: mgr Danuta Lotz
Absolwenci:
1.
Adamus Wojciech
2.
Barcin Krzysztof
3.
Borkowski Arkadiusz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Drobnik Krzysztof
Frenke Sebastian
Gremlik Szymon
Janiszewski Karol
Klimczak Radosław
Kozub Adam
Kuźmicz Piotr
Marcol Wacław
Matuszczyk Waldemar
Obszyński Grzegorz
Olszewski Krystian
Owczarzy Tomasz
Palczak Maciej
Papież Tomasz
Pawlak Sebastian
Pawliczek Mariusz
Płonka Krzysztof
Przybyłowski Marcin
Strojek Paweł
Stoszek Przemysław
Szopa Maurycy
Walczak Patryk
Worana Andrzej
Woźnica Bolesław
Żak Marcin
5-letnie Technikum
Ochrony Środowiska
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków
Wychowawca: mgr inż. Jolanta
Przygodzka
Absolwenci:
1.
Anioł Adriana
2.
Bara Tomasz
3.
Benisz Barbara
4.
Biesiada Krzysztof
5.
Boratyn Marcin
6.
Brudnowski Arkadiusz
7.
Dąbrowski Tomasz
8.
Dębowski Tomasz
9.
Jankowski Tomasz
10. Kózka Krzysztof
11. Kruchelski Damian
12. Kufka Ewelina
13. Kuś Maciej
14. Luboń Andrzej
15. Mrouś Rafał
16. Nogły Agnieszka
17. Papliński Grzegorz
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Rduch Grzegorz
Sąsiadek Wioletta
Skrobczyńska Izabela
Smok Barbara
Sobacka Monika
Sobisz Monika
Szumilas Mirosław
Wojciechowska Kornelia
Zawidzka Agnieszka
Zbrońska Urszula
Zdrojewski Amadeusz
Żywczak Paweł
KLASA V B
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków
Wychowawca: mgr Anna
Kwietniewska
Absolwenci:
1.
Bachlaj Urszula
2.
Bielat Anna
3.
Bółkowska Sonia
4.
Dalidonis Anita
5.
Gaj Patrycja
6.
Gawlas Marzena
7.
Górajczyk Anna
8.
Jarzyna Gabriela
9.
Karoń Anna
10. Luber Karina
11. Mialik Anna
12. Moszumańska Katarzyna
13. Mrzyk Justyna
14. Naklicka Eliza
15. Pastrożna Barbara
16. Piszke Ewelina
17. Raczkiewicz Agnieszka
18. Słowik Magdalena
19. Struzik Magdalena
20. Szczepanik Patrycja
21. Świerzko Monika
22. Świezek Justyna
23. Wilkanowska Sylwia
24. Zazulak Ewa
KLASA V C
Specjalizacja: gospodarka
odpadami
Wychowawca: mgr Alicja
Skindzier
Absolwenci:
1.
Babina Agnieszka
2.
Chomala Sylwia
- 45 -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Czerski Dariusz
Czyż - Paraluk Agnieszka
Górniak Wojciech
Horak Iwona
Kończak Katarzyna
Kucharczyk Renata
Kukla Tomasz
Marszewska Iwona
Masternak Anna
Mościpan Ewelina
Orzechowski Piotr
Podolski Grzegorz
Roman Katarzyna
Rowicka–Komiczna Anita
Sawiński Daniel
Stawowska Aleksandra
Stojek Adriana
Studzizur Aleksander
Stycz Sonia
Syrek Wioletta
Ścibak Magdalena
Święcka Agnieszka
Wojtas Magdalena
Wróbel Agnieszka
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TGM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego / podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: inż. Zbigniew
Jezutek
Absolwenci:
1.
Adamczyk Marek
2.
Buchta Łukasz
3.
Bulenda Piotr
4.
Chudek Edward
5.
Cieśla Tomasz
6.
Drobik Mieczysław
7.
Firla Waldemar
8.
Fraj Dawid
9.
Gajda Jacek
10. Górny Michał
11. Grabarz Tomasz
12. Januś Jacek
13. Jasiówska Przemysław
14. Kania Adam
15. Kirej Adam
16. Klimkowski Marcin
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Kowalski Adam
Kubaszek Józef
Lach Krystian
Maciejewski Grzegorz
Manaj Marcin
Marczak Zbigniew
Miśtak Marcin
Mroziakiewicz Mariusz
Oleszko Dariusz
Ossowski Marcin
Podyma Michał
Śmigielski Adam
Tomaszewski Krystian
3-letnie Technikum
Górnicze dla Dorosłych
KLASA III E
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr Marian
Janecki
Absolwenci:
1.
Fuchs Damian
2.
Goik Adam
3.
Hostyński Krzysztof
4.
Jewiak Dariusz
5.
Kordus Marek
6.
Króliczek Marian
7.
Mężyk Henryk
8.
Murek Adrian
9.
Orawiec Damian
10. Osiak Wojciech
11. Piątkowski Leszek
12. Roman Piotr
13. Rusin Robert
14. Siedlak Mariusz
15. Zaputowicz Mirosław
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca : mgr Alicja
Skindzier
Absolwenci:
1.
Basiura Marek
2.
Ćwikliński Mariusz
3.
Fraszczyk Józef
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Gocłam Arkadiusz
Gołowski Marcin
Guzenda Dariusz
Januszko Robert
Jaskuła Tadeusz
Jaśkiewicz Rafał
Karpinowicz Mieczysław
Kostyński Krzysztof
Kudła Leszek
Matuszyński Sebastian
Motowidło Daniel
Nocny Mariusz
Półgroszewicz Andrzej
Samulak Mariusz
Serwotka Sławomir
Skwark Jacek
Soski Grzegorz
Twaróg Krzysztof
Waleńczyk Tadeusz
Witek Tomasz
Wójcik Mirosław
Zaremba Piotr
Zbożceń Paweł
KLASA III G
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Ewa
Szatkowska
Absolwenci:
1.
Bokłak Sebastian
2.
Brzoza Janusz
3.
Celany Mariusz
4.
Domaradzki Grzegorz
5.
Gomularz Przemysław
6.
Jaczyński Robert
7.
Janoszek Grzegorz
8.
Markiewicz Adam
9.
Mertens Janusz
10. Michalski Adam
11. Mikołajec Mirosław
12. Rakowicz Dariusz
13. Stanisławski Michał
14. Stefański Adam
15. Szkołda Adam
16. Świst Janusz
17. Wierzelewski Leszek
Rok szkolny 1999/2000
5-letnie Technikum
Elektryczne
- 46 -
KLASA V EO
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz
Absolwenci:
1.
Baliński Piotr
2.
Barcicki Krzysztof
3.
Bartczak Radosław
4.
Chwast Andrzej
5.
Domalik Krzysztof
6.
Dudek Marek
7.
Gacek Krzysztof
8.
Gorgol Łukasz
9.
Herman Radosław
10. Janowski Krystian
11. Jedynak Marek
12. Kasiorkiewicz Piotr
13. Krupa Michał
14. Krzeszowiec Jacek
15. Lichota Tomasz
16. Matuszny Marek
17. Mazur Rafał
18. Mieokiński Artur
19. Misiarz Łukasz
20. Mysakowicz Dawid
21. Piętka Mariusz
22. Polny Paweł
23. Sieczka Waldemar
24. Sierny Marek
25. Stepa Bartłomiej
26. Stokowiec Aleksander
27. Stuchlik Wojciech
28. Szewczyk Rafał
29. Szymichowski Grzegorz
30. Tkaczyk Lucjan
31. Waszczyk Krystian
KLASA V EP A
Specjalizacja: elektrotechnika
przemysłowa
Wychowawca: mgr Piotr
Sękowski
Absolwenci:
1.
Banaś Mariusz
2.
Baran Wojciech
3.
Broda Marcin
4.
Czernecki Krzysztof
5.
Czylok Piotr
6.
Gawliczek Mirosław
7.
Gutkowski Krzysztof
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jurczak Adam
Koniarski Michał
Machel Adrian
Mordel Krzysztof
Muszalski Łukasz
Pająk Dariusz
Pala Łukasz
Pawliński Grzegorz
Piksa Paweł
Płatkiewicz Dariusz
Podeszwa Dawid
Prochasek Piotr
Prószyński Sławomir
Przebinda Łukasz
Schimmelpfenning Patryk
Skotnicki Artur
Słapa Adrian
Smozik Dariusz
Strządała Karina
Szewczyk Dariusz
Szymiczek Krzysztof
Wątroba Michał
Wesoły Sławomir
KLASA EP B
Specjalizacja: elektrotechnika
przemysłowa
Wychowawca: mgr Jolanta
Kłopeć
Absolwenci:
1.
Bednarski Andrzej
2.
Czerwik Mariusz
3.
Dunst Karina
4.
Gładysz Mariusz
5.
Goik Paweł
6.
Gruca Mariusz
7.
Jaworski Jakub
8.
Koszewski Tomasz
9.
Korzański Tomasz
10. Kowalewski Cezary
11. Kwiczala Adam
12. Lerch Aleksander
13. Lubiak Krzysztof
14. Miarka Marcin
15. Michalak Tomasz
16. Olszewski Paweł
17. Płonka Michał
18. Politowicz Grzegorz
19. Sobala Łukasz
20. Szymiec Szymon
21. Śmietana Jarosław
22. Tetla Sebastian
23.
24.
25.
26.
Trybek Daniel
Wachtarczyk Michał
Winiarczyk Daniel
Wolner Łukasz
5-letnie Technikum
Ochrony Środowiska
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków
Wychowawca: mgr Jerzy
Maduzia
Absolwenci:
1.
Bartkowiak Dorota
2.
Bolek Magdalena
3.
Czech Sylwia
4.
Drzyzga Magda
5.
Foltyn Klaudia
6.
Gacka Karolina
7.
Gładki Robert
8.
Godlewski Borys
9.
Grochal Małgorzata
10. Kaczmarek Małgorzata
11. Keller Katarzyna
12. Kowalewska Anna
13. Kozak Marzena
14. Kruszyńska Sylwia
15. Kurcz Barbara
16. Łastówka Karolina
17. Mlicki Daniel
18. Nowak Iwona
19. Nowak Mariusz
20. Osypiuk Zbigniew
21. Pawlukiewicz Adam
22. Rabczak Łukasz
23. Roślicka Alicja
24. Sopala Tomasz
25. Staniszewska Anna
26. Sztymon Agnieszka
27. Warzecha Joanna
28. Wiatrok Katarzyna
29. Wojtowicz Ewelina
30. Wolska Beata
31. Zając Przemysław
32. Załoga Grzegorz
KLASA V B
Specjalizacja: gospodarka
odpadami
Wychowawca: mgr Mirosława
Pietranik
- 47 -
Absolwenci:
1.
Boberska Monika
2.
Buchta Tomasz
3.
Chojnacki Rafał
4.
Dobisz Klaudia
5.
Doleżek Wioletta
6.
Gajgier Nel
7.
Geller Aleksandra
8.
Góral Agnieszka
9.
Górzyńska Julita
10. Guzowski Michał
11. Herman Michał
12. Hermann Krzysztof
13. Jońca Michał
14. Kołtunowska Edyta
15. Kroczyk Katarzyna
16. Kukla Marcin
17. Leki Sabina
18. Rymarczyk Dariusz
19. Sawiński Krzysztof
20. Słonina Katarzyna
21. Tarkowska Bożena
22. Toszek Justyna
23. Woźniak Anna
24. Zając Piotr
25. Zarzycka Ewa
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TEM
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego / eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: mgr inż.
Bronisław Kałuża
Absolwenci:
1.
Adamiak Bartosz
2.
Augustyn Marek
3.
Błądek Paweł
4.
Borysiuk Mateusz
5.
Cemar Radosław
6.
Chowaniak Michał
7.
Chowaniec Fabian
8.
Domagała Jacek
9.
Gapski Marek
10. Geller Sławomir
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Głowacki Sebastian
Gremlik Sławomir
Jastrzębski Mariusz
Kaszubski Radosław
Krawiec Krzysztof
Krzyżostaniak Adrian
Liberda Robert
Mrozek Tomasz
Paprota Michał
Puchałka Ryszard
Semeniuk Marek
Sitek Marek
Słobodzian Artur
Sobieski Piotr
Stańczak Paweł
Sulowski Krystian
Szewczyk Gabriel
Szpotowicz Waldemar
Śmiech Tomasz
Śmigowski Kamil
Wierzycki Sławomir
Wolny Radosław
Wygoda Dariusz
Żurkowski Tomasz
3-letnie Technikum
Górnicze dla Dorosłych
KLASA III E/G
Specjalizacja: eksploatacja
maszyn i urządzeń
elektrycznych górnictwa
podziemnego / techniczna
eksploatacja złóż
Wychowawca: mgr Jadwiga
Dziugieł
Absolwenci:
1.
Bednarek Daniel
2.
Domagała Damian
3.
Grzęda Tomasz
4.
Karwacki Rafał
5.
Kołuda Dariusz
6.
Król Julian
7.
Kuś Grzegorz
8.
Łukasik Mariusz
9.
Metlak Piotr
10. Pisarczyk Norbert
11. Podgórny Paweł
12. Prusiewicz Przemysław
13. Robotecki Artur
14. Ruman Kamil
15. Skoczylas Krzysztof
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Spyrka Sebastian
Stokłosa Wiesław
Sutkowski Tomasz
Wilczyński Dariusz
Wójcik Mirosław
Wypenda Jacek
Wypych Mirosław
Wysocki Dariusz
Zalcman Cezary
Zwierko Marek
KLASA III M
Specjalizacja: eksploatacja
urządzeń i maszyn
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Stefan
Kwaśniewski
Absolwenci:
1.
Bednarczyk Adam
2.
Bińkowski Zbigniew
3.
Borkowski Przemysław
4.
Czyż Rafał
5.
Faróg Krzysztof
6.
Figas Michał
7.
Fudali Stanisław
8.
Gorzeń Mariusz
9.
Gruner Tomasz
10. Jabłoński Piotr
11. Janoszek Łukasz
12. Jóźwik Paweł
13. Majchrzak Marcin
14. Marek Przemysław
15. Nowak Romuald
16. Ostrowski Michał
17. Pawlik Dariusz
18. Spytkowski Remigiusz
19. Szczęsny Sławomir
20. Wala Sebastian
21. Żelichowski Tadeusz
Rok szkolny 2000/2001
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO A
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr Ryszard
Duda
Absolwenci:
- 48 -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Bestwina Marcin
Bławacki Sebastian
Boryczka Lucjan
Dudzik Kordian
Dziemianowicz Paweł
Gołębiowski Jarosław
Hejnoł Stanisław
Helis Grzegorz
Iskra Tomasz
Klimosz Leszek
Kłus Dariusz
Korotko Paweł
Kozłowski Paweł
Lasok Adam
Mospan Paweł
Organa Łukasz
Parot Marcin
Pietrzak Roman
Plewnia Grzegorz
Podstawa Roman
Ryglewicz Tomasz
Serwotka Tomasz
Steuer Leszek
Szlakowicz Damian
Toboła Łukasz
Walasik Damian
Więckowski Paweł
Wojakowski Paweł
KLASA V EO B
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr Beata
Ryglewicz
Absolwenci:
1.
Boberski Łukasz
2.
Dobisz Tomasz
3.
Gajdzik Marcin
4.
Garlicki Maciej
5.
Kasperuk Mariusz
6.
Kędzierawski Patryk
7.
Klimek Damian
8.
Kocik Artur
9.
Koczy Paweł
10. Kubiak Kamil
11. Kula Piotr
12. Lenart Robert
13. Mazurkiewicz Łukasz
14. Mułenko Krzysztof
15. Musiał Łukasz
16. Omyła Paweł
17. Oślizło Piotr
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Oślizło Sebastian
Podlak Krzysztof
Pyrczak Marcin
Sajdak Sławomir
Siedlok Kamil
Sitek Jarosław
Trzaskalik Mariusz
Trzcionkowski Zbigniew
Warchocki Marek
Wardak Piotr
Woźniak Jakub
Wysocki Tomasz
Zdziebło Krystian
KLASA V EP
Specjalizacja: elektrotechnika
przemysłowa
Wychowawca: mgr Dobrosława
Czop
Absolwenci:
1.
Bałazy Michał
2.
Bałkowski Wojciech
3.
Barwicki Krzysztof
4.
Białończyk Mariusz
5.
Błaszkiewicz Michał
6.
Cyran Dariusz
7.
Członka robert
8.
Hanusiak Łukasz
9.
Heczko Marcin
10. Konieczny Konrad
11. Kroczek Marcin
12. Krzyżaniak Marcin
13. Mariuk Jakub
14. Nowik Maciej
15. Piłkowski Piotr
16. Podeszwa Tomasz
17. Reclik Mirosław
18. Sidor Przemysław
19. Skoczyński Marcin
20. Sobik Łukasz
21. Strzałka Marek
22. Syrek Jarosław
23. Szczepanik Łukasz
24. Trociński Maciej
25. Wartecki Mariusz
26. Wójs Piotr
27. Zrostek Andrzej
KLASA V EC
Specjalizacja: energetyka
cieplna
Wychowawca: mgr Kazimierz
Lech Gural
Absolwenci:
1.
Adamczyk Robert
2.
Bandała Rafał
3.
Czernik Marcin
4.
Czerwiński Sebastian
5.
Durkacz Marcin
6.
Gogol Rafał
7.
Griman Mirosław
8.
Jakubczyk Sylwester
9.
Juranek Marcin
10. Kocurek Tomasz
11. Koniarski Adam
12. Krajnik Grzegorz
13. Krakowski Maciej
14. Mańkowski Paweł
15. Matuszak Paweł
16. Papierzyński Piotr
17. Pawlas Grzegorz
18. Sikora Nikodem
19. Stramek Piotr
20. Szatkowski Mariusz
21. Szot Mariusz
22. Zapała Krzysztof
5-letnie Technikum
Ochrony Środowiska
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków
Wychowawca: mgr Halina
Pietras
Absolwenci:
1.
Chochół Renata
2.
Chrabański Jarosław
3.
Dobisz Urszula
4.
Frank Tomasz
5.
Gabryś Małgorzata
6.
Gałuszka Łukasz
7.
Gonska Dominika
8.
Kempka Marcin
9.
Klimczak Robert
10. Kościelny Anna
11. Matysiak Anna
12. Motowidło Katarzyna
13. Olkiewicz Łukasz
14. Orlewicz Agnieszka
15. Oślizło Piotr
16. Pacura Magdalena
17. Pełka Tomasz
- 49 -
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Pielesz Izabela
Skwira Emilia
Stępień Paweł
Swatko Agnieszka
Szatanik Małgorzata
Tomczak Katarzyna
Wasilewska Agata
Wawiernia Marta
Witoszek Beata
Wielebnowski Grzegorz
Zapała Iwona
KLASA V B
Specjalizacja: gospodarka
odpadami
Wychowawca: mgr Klaudia
Stiasny
Absolwenci:
1.
Baziak Anna
2.
Bieniarz Michał
3.
Cisoń Sabina
4.
Ciuk Łukasz
5.
Czarnecki Krzysztof
6.
Cholewa Iwona
7.
Gałyga Alina
8.
Gawlas Marcin
9.
Górniak Agnieszka
10. Keyha Adam
11. Kobylarz Ewelina
12. Kopel Katarzyna
13. Król Adrian
14. Kucharska Izabela
15. Lasecka Izabela
16. Lewandowska Magdalena
17. Łada Krzysztof
18. Mamala Marcin
19. Migdał Jolanta
20. Mosz Tomasz
21. Owczarzy Paweł
22. Pasda Marcin
23. Pietroń Joanna
24. Poloczek Agnieszka
25. Rogalewska Sylwia
26. Rogowicz Łukasz
27. Wiśniewski Tomasz
28. Wojaczek Joanna
29. Wójtowicz Monika
5-letnie Technikum
Górnicze
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
KLASA V TGM
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż / eksploatacja
maszyn i urządzeń
mechanicznych górnictwa
podziemnego
Wychowawca: Stefan
Kwaśniewski
Absolwenci:
1.
Cilski Tomasz
2.
Gałuszka Jacek
3.
Grobelny Wiesław
4.
Idczak Mateusz
5.
Kamiński Mateusz
6.
Karczewski Ryszard
7.
Koperwas Łukasz
8.
Lukasek Adam
9.
Łabor Damian
10. Napiórkowski Marcin
11. Nikoniuk Adam
12. Ola Tomasz
13. Pakosiński Paweł
14. Poterała Marcin
15. Skrocki Andrzej
16. Słowiński Robert
17. Sokołowski Sebastian
18. Stokłosa Piotr
19. Szczypka Tomasz
20. Szwajnoch Jacek
21. Wąchała Grzegorz
22. Wrzoskiewicz Tomasz
2-letnie Policealne
Studium Zawodowe
KLASA II PB
Specjalizacja: technik
bezpieczeństwa i higieny pracy
Wychowawca: mgr inż.
Małgorzata Zając
Absolwenci:
1.
Bara Tomasz
2.
Dziuba Łukasz
3.
Kaleta Anna
4.
Kamińska Agnieszka
5.
Kostrzewska Beata
6.
Marszewska Iwona
7.
Osmańska Marta
8.
Szczepanik Adrian
9.
Tetla Mirela
10. Wala Tomasz
Rok szkolny 2001/2002
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EA
Specjalizacja: elektryczna i
elektroniczna automatyka
przemysłowa
Wychowawca: mgr Ewa
Szatkowska
Absolwenci:
1.
Ambroszczyk Paweł
2.
Banach Piotr
3.
Dajka Sławomir
4.
Gonska Marcin
5.
Grabarczyk Grzegorz
6.
Grabowski Marcin
7.
Hibner Michał
8.
Hofman Sławomir
9.
Kąsek Tomasz
10. Kolorz Grzegorz
11. Kopiec Juliusz
12. Krasnodębski Mariusz
13. Majka Maciej
14. Pawliczek Łukasz
15. Pisarek Szymon
16. Pukowiec Adam
17. Reguła Mariusz
18. Seruga Łukasz
19. Sobiecki Damian
20. Stalmach Adam
21. Tabat Krystian
22. Targański Radosław
23. Trybuła Daniel
24. Wija Marcin
25. Witoszek Mirosław
26. Wojtowicz Daniel
27. Urbanek Grzegorz
28. Żegarski Marek
KLASA V EP
Specjalizacja: elektrotechnika
przemysłowa
Wychowawca: mgr Jadwiga
Dziugieł
Absolwenci:
1.
Berit Michał
2.
Błażejczak Ariel
3.
Bracichowicz Marcin
4.
Bryś Marek
5.
Bykowski Marcin
- 50 -
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Czarnota Adam
Czekaj Damian
Dąbkiewicz Kamil
Delijewski Jarosław
Domin Sebastian
Dunajski Tomasz
Gajda Adam
Gonska Tomasz
Jaźwiński Krzysztof
Karbowniczak Jacek
Kempny Krystian
Klęsk Bartosz
Kustos Mariusz
Matusik Michał
Motyka Rafał
Muchyński Wojciech
Nowak Marcin
Piętka Artur
Porębski Szymon
Puzoń Zbigniew
Sieklucki Tomasz
Stachera Ryszard
Sokołowski Bartłomiej
Sowiński Grzegorz
Ślęzak Daniel
Tokarczyk Grzegorz
Waligóra Grzegorz
Wrana Zdzisław
KLASA V EO
Specjalizacja: elektronika
ogólna
Wychowawca: mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
1.
Cofalik Piotr
2.
Gołąbek Mariusz
3.
Gontarek Marcin
4.
Hebel Jarosław
5.
Horak Rafał
6.
Kaczorek Michał
7.
Karwot Marcin
8.
Krzyżak Grzegorz
9.
Kubala Tomasz
10. Kubicz Marcin
11. Kubiczek Łukasz
12. Kumiński Sylwester
13. Legierski Arkadiusz
14. Machnik Piotr
15. Majczak Artur
16. Mania Sławomir
17. Mazur Tomasz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Modrzejewski Jarosław
Nogaj Dionizy
Oślizło Tomasz
Pawlik Sławomir
Pióro Sebastian
Radwan Marcin
Rozczypała Arkadiusz
Sajbor Jacek
Sawczuk Bogusław
Smuga Rafał
Świerczewski Wiktor
Taraszkiewicz Arkadiusz
Wenglorz Sławomir
Zarzycki Piotr
Zaimnol Łukasz
5-letnie Technikum
Ochrony Środowiska
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków /
gospodarka odpadami
Wychowawca: mgr Beata
Janicka
Absolwenci:
1.
Aleksandrowicz Marta
2.
Banasiak Magdalena
3.
Bykowska Katarzyna
4.
Cierzniak Dorota
5.
Gałuszka Lucyna
6.
Gocman Bogusław
7.
Grzenia Monika
8.
Janicki Łukasz
9.
Jaworska Justyna
10. Kamińska Aneta
11. Kazieczko Marzena
12. Klaja Aleksandra
13. Kobiałka Aleksandra
14. Kotras Aleksandra
15. Kozłowska Magdalena
16. Ławicki Sebastian
17. Macura Anna
18. Majka Małgorzata
19. Masiubański Damian
20. Mazurkiewicz Paweł
21. Obracaj Angelika
22. Olszok Weronika
23. Oskard Ewelina
24. Pasik Andrzej
25. Płonka Grzegorz
26. Siemko Karolina
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Szymiec Jacek
Walewski Piotr
Wasilewska Diana
Wiśniewska Agnieszka
Wróbel Celina
Zeman Krzysztof
Zych Sylwia
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TMA
Specjalizacja: podziemna
eksploatacja złóż / aparatura
kontrolno – pomiarowa i
mechaniczna automatyka
przemysłowa
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska – Małecka
Absolwenci:
1.
Borycki Łukasz
2.
Dobrenko Marek
3.
Dudek Łukasz Grzegorz
4.
Dudek Łukasz Szymon
5.
Fafiński Sebastian
6.
Gatner Adam
7.
Gibas Tomasz
8.
Głowa Robert
9.
Goździewski Paweł
10. Hodurek Krzysztof
11. Krawczyk Grzegorz
12. Kwaśniewski Wojciech
13. Mężydło Marcin
14. Morys Marcin
15. Mróz Marcin
16. Obrębski Artur
17. Owsiany Ariel
18. Paliga Tomasz
19. Pasek Paweł
20. Pogwizd Paweł
21. Sapeta Robert
22. Skrzeszewski Szymon
23. Sutkowski Dariusz
24. Szczęsny Janusz
25. Szorkin Filip
26. Śmigowski Krystian
27. Uss Łukasz
28. Woźnica Rafał
29. Zdybel Dawid
30. Ziółkowski Konrad
Rok szkolny 2002/2003
- 51 -
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO A
Specjalizacja: technik
elektronik
Wychowawca: mgr inż. Jacek
Kluba
Absolwenci:
1.
Adamek Adrian
2.
Bartnicki Daniel
3.
Bartoń Rafał
4.
Bieniarz Piotr
5.
Brzoza Marek
6.
Buła Marcin
7.
Burek Szymon
8.
Doluk Łukasz
9.
Getler Sławomir
10. Gierat Marcin
11. Jureczko Jarosław
12. Kaczorowski Marcin
13. Karszny Piotr
14. Klaja Marek
15. Kotorc Roman
16. Krajewski Sebastian
17. Krysiński Mariusz
18. Kura Zbigniew
19. Lipner Adam
20. Machajda Andrzej
21. Mitręga Marek
22. Ostrowski Arkadiusz
23. Pływacz Rafał
24. Rzepka Piotr
25. Sterczek Bartosz
26. Strzebniok Łukasz
27. Szpernol Piotr
28. Wajda Seweryn
29. Wala Waldemar
30. Wawreczko Adam
31. Wildner Dariusz
32. Woźniak Przemysław
KLASA V EO B
Specjalizacja: technik
elektronik
Wychowawca: inż. Dariusz
Klamer
Absolwenci:
1.
Augustyniak Ireneusz
2.
Całusiński Sebastian
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
3.
Cieśla Szymon –spr czy
ukończył
4.
Drążek Paweł
5.
Gawliczek Łukasz
6.
Gołuszka Paweł
7.
Jaworecki Krzysztof
8.
Kaczorowski Łukasz
9.
Kamasz Marek
10. Kawalec Adam
11. Krawczyk Łukasz
12. Kukuła Zbigniew
13. Kutkowski Łukasz
14. Lazar Sebastian
15. Malec Marcin
16. Martynowski Łukasz
17. Mostowy Paweł
18. Orłowski Łukasz
19. Pieda Damian
20. Polak Robert
21. Polok Waldemar
22. Sitko Aleksander
23. Skrzypczak Sebastian
24. Staniewski Radosław
25. Talarowski Krzysztof
26. Wieczorek Aleksander
27. Witoszek Dawid
28. Zarzycki Tobiasz
29. Zdziebło Łukasz
KLASA V EP A
Specjalizacja: technik
elektroniki przemysłowej
Wychowawca: Karol Krajewski
/ mgr Dobrosława Czop / mgr
Bogusława Gruszka
Absolwenci:
1.
Ćwięczek Krzysztof
2.
Hadaś Przemysław
3.
Honisz Marcin
4.
Janecki Tomasz
5.
Kaczorek Marcin
6.
Kanik Sławomir
7.
Kominek Marcin
8.
Krzyształa Łukasz
9.
Kubala Łukasz
10. Mężyk Łukasz
11. Mieszczak Tomasz
12. Miśkowiec Jarosław
13. Nowak Kamil
14. Oleszko Paweł
15. Opala Jacek
16. Papis Radosław
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Piechowicz Dariusz
Poliwka Grzegorz
Porębski Jakub
Pruc Daniel
Roman Andrzej
Romaniak Romuald
Sędkowski Artur
Sobala Arkadiusz
Sobik Krzysztof
Szmuk Krzysztof
Sztemon Dariusz
Talarowski Robert
Tkaczyk Bogdan
Witosz Paweł
5-letnie Technikum Ochrony
Środowiska
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków /
gospodarka odpadami
Wychowawca: mgr Barbara
Dzierżawa / mgr Elżbieta
Paruch
Absolwenci:
1.
Białończyk Izabela
2.
Bielat Tomasz
3.
Buksa Sebastian
4.
Cieślik Sławomir
5.
Duraj Monika
6.
Gajda Adriana
7.
Humaniuk Iwona
8.
Kaczmarska Dominika
9.
Kaczor Justyna
10. Kłosek Agnieszka
11. Komosiński Karol
12. Krosny Monika
13. Lipka Roman
14. Marcinkiewicz Mariusz
15. Mądrowska Monika
16. Miernik Łukasz
17. Paszyna Agnieszka
18. Sitek Sylwia
19. Stasiak Paulina
20. Stawiarz Magdalena
21. Stępała Łukasz
22. Tomczak Michał
23. Woś Kamil
24. Wysocka Ilona
25. Zdziebło Katarzyna
- 52 -
4-letnie Liceum Techniczne
KLASA IV LA
Specjalizacja: elektryczno –
energetyczny
Wychowawca: mgr Lidia
Różacka
Absolwenci:
1.
Bardadyn Maciej
2.
Bąk Mariusz
3.
Chudzik Paweł
4.
Giżyński Damian
5.
Grabarczyk Grzegorz
6.
Huba Sebastian
7.
Kałużny Kazimierz
8.
Karwot Tomasz
9.
Kocaj Sławomir
10. Kozłowski Filip
11. Kubica Daniel
12. Łącki Piotr
13. Męcnarowski Mariusz
14. Oleksy Rafał
15. Pieróg Błażej
16. Roezner Piotr
17. Skrobol Andrzej
18. Skrzeszewski Seweryn
19. Sobala Tomasz
20. Stopa Marcin
21. Szymiczek Tomasz
22. Żubertowski Piotr
KLASA IV LB
Specjalizacja: mechaniczny
Wychowawca: Piotr Uherek /
mgr Adam Ptaszny
Absolwenci:
1.
Boryś Piotr
2.
Ferenc Rafał
3.
Gałązka Bartosz
4.
Gutkiewicz Grzegorz
5.
Kutkowski Marcin
6.
Molitor Tomasz
7.
Norek Damian
8.
Oślizło Paweł
9.
Polnik Arkadiusz
10. Radwański Adam
11. Sadowski Dawid
12. Wrana Piotr
13. Wysocki Wojciech
14. Zagórski Mariusz
15. Zwoleń Paweł
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
KLASA IV LC
Specjalizacja: kształtowanie
środowiska
Wychowawca: mgr Alicja
Skindzier
Absolwenci:
1.
Biel Kamil
2.
Frysz Joanna
3.
Getler Marek
4.
Gmitruk Sylwia
5.
Juckiewicz Piotr
6.
Karwot Marzena
7.
Kowalski Jakub
8.
Kurpińska Anna
9.
Łagosz Aleksandra
10. Mak Iwona
11. Masiubański Jarosław
12. Molenda Marek
13. Mułenko Marcin
14. Nogaj Szymon
15. Orłowska Magdalena
16. Ostroga Marcin
17. Owczarek Katarzyna
18. Pilich Sylwia
19. Pliś Barbara
20. Sękiel Joanna
21. Sieczka Bernadeta
22. Solska Ewelina
23. Stawarczyk Joanna
24. Stypa Łukasz
25. Świtalski Przemysław
26. Tinc Bartłomiej
27. Wapiński Zbigniew
28. Winkler Mirela
5-letnie Technikum
Górnicze
KLASA V TA
Specjalizacja: aparatura
kontrolno – pomiarowa i
mechaniczna automatyka
przemysłowa
Wychowawca: mgr Jadwiga
Sadowska
Absolwenci:
1.
Baradziej Paweł
2.
Bieńczak Krzysztof
3.
Ciwiński Dariusz
4.
Fafiński Rafał
5.
Furman Dariusz
6.
Hulbój Rafał
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Kałucki Łukasz
Krystek Krystian
Krystosiak Patryk
Kubera Łukasz
Lach Piotr
Leśkiewicz Piotr
Maj Adam
Marszałek Łukasz
Molitor Leszek
Niedziela Kamil
Parchański Andrzej
Podolski Marcin
Siemko Radosław
Sieradzki Bartosz
Skoneczny Piotr
Skubis Wojciech
Starzyński Marcin
Sziler Bartłomiej
Śmiłowski Leszek
Światłowski Michał
Wachholz Daniel
Rok szkolny 2003/2004
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO A
Specjalność: technik elektronik
Wychowawca: Mgr inż.
Dariusz Przygodzki / mgr Beata
Ryglewicz
Absolwenci:
1.
Bochenek Szymon
2.
Duda Łukasz
3.
Fałek Marcin
4.
Franek Szymon
5.
Górnicz Dawid
6.
Herman Kamil
7.
Izdebski Daniel
8.
Keler Adam
9.
Kopiec Daniel
10. Kulesza Jacek
11. Kuś Adam
12. Marczyński Sebastian
13. Marzec Paweł
14. Mazurowski Tomasz
15. Mól Dawid
16. Nowojewski Rafał
17. Olszowy Tomasz
18. Papierzyński Dariusz
19. Perkowski Dominik
- 53 -
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Piwowar Andrzej
Rymarczyk Krzysztof
Skrzyszowski Łukasz
Skubis Jakub
Wanat Krzysztof
Welchar Marian
Ziarko Robert
Zieliński Szymon
KLASA V EO B
Specjalność: technik elektronik
szerokoprofilowy
Wychowawca: mgr Sławomir
Apel
Absolwenci:
1.
Ciołek Daniel
2.
Dobrowolski Dawid
3.
Gawłowski Mariusz
4.
Gogol Grzegorz
5.
Herzyk Przemysław
6.
Kąsek Marek
7.
Konsek Marcin
8.
Kniotek Łukasz
9.
Korus Krzysztof
10. Krzyżostaniak Marek
11. Kuchciak Mateusz
12. Kupiec Robert
13. Martynowski Marek
14. Miazga Łukasz
15. Piechociński Łukasz
16. Pukowiec Bartosz
17. Schimmelpfenning
Przemysław
18. Sojka Seweryn
19. Sołtys Krzysztof
20. Syrek Arkadiusz
21. Walter Przemysław
22. Wargacki Łukasz
23. Welchar Andrzej
24. Włodarczyk Mariusz
25. Wowra Michał
26. Wróbel Maciej
27. Zwierzyński Piotr
KLASA V EP
Specjalność: technik elektryk
Wychowawca: mgr inż.
Krzysztof Smyczek
Absolwenci :
1.
Adamowicz Sławomir
2.
Ciura Piotr
Dudek Ireneusz
3.
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Foltyn Piotr
Foryś Marek
Huber Artur
Kaczorek Marcin
Kijonka Grzegorz
Kocek Jerzy
Koniarski Paweł
Koralewski Krystian
Krenzel Marcin
Królczyk Piotr
Marszałek Marcin
Rutkowski Jacek
Stanuch Robert
Sutkowski Maciej
Talik Grzegorz
Terlecki Maciej
Tomas Jan
Wakuliński Łukasz
Witek Damian
Wolner Błażej
Wróblewski Rafał
Zawiślan Michał
5-letnie Technikum Ochrony
Środowiska
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków /
gospodarka odpadami
Wychowawca: mgr inż. Maria
Śledzińska / mgr Halina Pietras
/ mgr inż. Jolanta Przygodzka
Absolwenci:
1.
Adamczyk Agnieszka
2.
Blacha Łukasz
3.
Dworok Krzysztof
4.
Iwaniec Anna
5.
Kasprzak Michał
6.
Misiewicz Konrad
7.
Niemczyk Beata
8.
Niziński Wojciech
9.
Pacura Aleksandra
10. Szewczyk Jagoda
11. Tarnawska Magdalena
12. Galoch Agata
13. Herman Katarzyna
14. Jabłoński Michał
15. Kuźniak Damian
16. Rożek Adam
17. Rygiel Alicja
18. Słomka Agnieszka
19. Stańczyk Alicja
20. Śmiga Szymon
4-letnie Liceum Techniczne
KLASA IV LA
Specjalność : elektro energetyczna
Wychowawca: mgr Wojciech
Warchał
Absolwenci:
1.
Baryłka Rafał
2.
Bednarek Kamil
3.
Bieszczanin Juliusz
4.
Bogdanowicz Łukasz
5.
Choma Tomasz
6.
Damięcki Łukasz
7.
Durys Adrian
8.
Dziedzina Przemysław
9.
Feliszek Adrian
10. Góra Maciej
11. Iciek Rafał
12. Iwanicki Sławomir
13. Kaczorowski Maciej
14. Kaczyński Mariusz
15. Kamecki Szymon
16. Kaperczak Tomasz
17. Kędzierawski Artur
18. Kienast Konrad
19. Korzeniowski Tomasz
20. Kubas Damian
21. Lis Paweł
22. Mika Adam
23. Muda Damian
24. Pawłowski Krzysztof
25. Płóciennik Wojciech
26. Sabok Jacek
27. Skoneczny Adam
28. Sławecki Kamil
29. Sudoł Marek
30. Wójcik Tomasz
31. Wykner Sebastian
32. Wysocki Marek
KLASA IV LB
Specjalność: kształtowanie
środowiska
Wychowawca: mgr Mirosława
Pietranik
Absolwenci:
1.
Bajor Łukasz
2.
Bergolc Małgorzata
- 54 -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Czaczkowski Paweł
Gaczoł Patrycja
Gibek Sławomir
Gruszecki Krzysztof
Holewik Paweł
Kalinowska Dagmara
Kłodziński Grzegorz
Kukla Agnieszka
Łęgosz Andrzej
Makowski Michał
Małkowska Agnieszka
Mirkiewicz Aneta
Pezda Bartosz
Pierchała Anna
Piksa Sławomir
Pióro Beata
Płoska Justyna
Podlipny Dariusz
Podlipny Tomasz
Radzikowski Przemysław
Redliński Artur
Salamon Monika
Sawicki Wojciech
Szorki Łukasz
Urbasik Krzysztof
Zdziebło Beata
Żelazowska Monika
Żubertowski Wojciech
KLASA IV LC
Specjalność: społeczno –
socjalna
Wychowawca: mgr Żaneta
Rudzka
Absolwenci:
1.
Barlik Monika
2.
Bronakowska Daria
3.
Buryan Kamila
4.
Czubińska Izabela
5.
Duława Katarzyna
6.
Gołębiewska Joanna
7.
Halikowska Justyna
8.
Hanzel Agnieszka
9.
Hołodniak Ewa
10. Janulewicz Monika
11. Jastrzębska Mirela
12. Kamińska Anna
13. Kurantowicz Żaklina
14. Lepszy Żaneta
15. Łosińska Monika
16. Malec Aleksandra
17. Migło Bożena
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Mirosław Monika
Prokop Kinga
Przybylska Aleksandra
Roszczak Katarzyna
Sadowska Urszula
Sawicka Edyta
Sendlewska Barbara
Świtała Ewelina
Tluczykont Paulina
Tuczyńska Magdalena
Żmuda Anna
KLASA IV LD
Specjalność: społeczno –
socjalna
Wychowawca: mgr inż. Bożena
Surma
Absolwenci:
1.
Bochnak Arkadiusz
2.
Bortlik Magdalena
3.
Czajkowski Marcin
4.
Durka Joanna
5.
Głód Joanna
6.
Grzelak Marika
7.
Krzyształa Karolina
8.
Kowalczyk Anna
9.
Kurowski Marcin
10. Lisiecka Magdalena
11. Majda Andrzej
12. Marczyński Marcin
13. Marczyński Tomasz
14. Musiał Paweł
15. Nadolny Tomasz
16. Niecewicz Agnieszka
17. Nowak Katarzyna
18. Sielaszczuk Barbara
19. Skiba Monika
20. Tyszko Tomasz
21. Wawiernia Agnieszka
22. Węgrzyn Eliasz
23. Wieczorek Hanna
24. Ziętkiewicz Żaneta
Rok szkolny 2004/2005
5-letnie Technikum
Elektryczne
KLASA V EO A
Specjalizacja: technik
elektronik
Wychowawca: mgr Andrzej
Kinasiewicz
Absolwenci:
1.
Amarowicz Karol
2.
Czernik Maciej
3.
Domżalski Maciej
4.
Dybski Przemysław
5.
Gilewicz Mateusz
6.
Gorol Tomasz
7.
Goryszewski Radosław
8.
Gruszczyk Jarosław
9.
Hein Grzegorz
10. Janowski Jarosław
11. Kaczmarek Kamil
12. Kocik Szymon
13. Kopiec Dawid
14. Krawczyk Dawid
15. Krzewiński Marcin
16. Kucza Henryk
17. Mancewicz Daniel
18. Mazurkiewicz Artur
19. Niedziałkowski Marcin
20. Niemiec Piotr
21. Oleś Łukasz
22. Pawela Damian
23. Politowicz Piotr
24. Sieńko Marek
25. Spandel Przemysław
26. Stopa Tomasz
27. Tarasek Aron
28. Wawrzyczek Wojciech
29. Zadroga Marcin
30. Zaleski Krzysztof
31. Żółtowski Przemysław
KLASA V EO B
Specjalizacja: technik
elektronik
Wychowawca: mgr Jolanta
Kłopeć
Absolwenci:
1.
Błaton Grzegorz
2.
Czyż Antoni
3.
Frączek Arkadiusz
Gańko Bartosz
4.
5.
Gora Tomasz
6.
Herman Grzegorz
7.
Janczura Szymon
8.
Janecki Rafał
9.
Korus Paweł
10. Kuśka Paweł
11. Mach Waldemar
- 55 -
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Matuszczyk Marcin
Modrzewski Dawid
Muras Mariusz
Papis Przemysław
Perkowski Daniel
Podeszwa Beniamin
Porzeziński Paweł
Porzeziński Piotr
Rakus Paweł
Sabat Łukasz
Samuel Konrad
Sobecki Przemysław
Sojka Karol
Sołtys Tomasz
Stukator Tomasz
Szromek Michał
Wawreczko Jan
Woźniak Mateusz
Wronka Jakub
KLASA V EP A
Specjalizacja: technik elektryk
Wychowawca: mgr inż.
Aleksander Rudzki
Absolwenci:
1.
Błażejewski Tomasz
2.
Boryczka Krzysztof
3.
Brzeziński Dawid
4.
Cichos Jan
5.
Cielanga Wojciech
6.
Cieślik Łukasz
7.
Daniszewski Krzysztof
8.
Duman Krystian
9.
Fiedor Damian
10. Gara Dariusz
11. Hosaniak Bartosz
12. Hyla Piotr
13. Kaczmarski Rafał
14. Kempny Mariusz
15. Krawczyk Marcin
16. Król Marcin
17. Kwiatkowski Marcin
18. Lubas Grzegorz
19. Łabor Roland
20. Marszałkowski Krzysztof
21. Moczulski Marcin
22. Piech Paweł
23. Pustelny Damian
24. Sawicki Marcin
25. Sobecki Piotr
26. Stokowiec Paweł
27. Szczepara Mateusz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
28. Wójcik Michał
KLASA V EP B
Specjalizacja: technik elektryk
Wychowawca: mgr Jadwiga
Dziugieł / mgr inż. Zbigniew
Pałasz
Absolwenci:
1.
Bąk Piotr
2.
Filipowski Marcin
3.
Głowacz Piotr
4.
Juraszczyk Arkadiusz
5.
Kania Karol
6.
Koclajda Grzegorz
7.
Kopyść Jarosław
8.
Korotko Przemysław
9.
Koszuta Arkadiusz
10. Kubicki Łukasz
11. Kwieciński Andrzej
12. Mazur Michał
13. Mrozik Damian
14. Nędzi Marcin
15. Niemiec Marcin
16. Nowak Przemysław
17. Parypa Wojciech
18. Pudło Przemysław
19. Sobótkowski Dawid
20. Soszka Tomasz
21. Stancel Marcin
22. Stefaniszyn Adam
23. Stryczek Dariusz
24. Strzelecki Sebastian
25. Woźnica Marcin
26. Zborowski Adam
27. Zgłobicki Dawid
5 – letnie Technikum
Ochrony Środowiska
KLASA V A
Specjalizacja: uzdatnianie wody
i oczyszczanie ścieków
Wychowawca: mgr inż.
Bernadeta Środoń
Absolwenci:
1.
Bazak Joanna
2.
Chorobik Olaf
3.
Ciskowski Dawid
4.
Dublasiewicz Magdalena
5.
Foltyn Dagmara
6.
Gąsienica Piotr
7.
Gilowska Anna
8.
Jarosz Lucjan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kaczorowska Magdalena
Kotkowski Przemysław
Krawczyk Tomasz
Kuczawski Łukasz
Kwapisz Tomasz
Mańkowska Katarzyna
Mioducki Paweł
Piniewski Artur
Plichta Dominika
Pyczkowski Dariusz
Reclik Róża
Rek Paweł
Sprawka Artur
Szczyrba Paweł
Szołtysik Kazimierz
Toliński Patryk
Trzpis Rafał
Wojakowska Agnieszka
Wolna Katarzyna
Wójcik Adrian
IV Liceum Ogólnokształcące
KLASA III AB
Specjalizacja: klasa sportowa
(piłka nożna i siatkowa)
Wychowawca: mgr Ryszard
Duda
Absolwenci:
1.
Buchta Mateusz
2.
Chrabąszcz Michał
3.
Czernecki Robert
4.
Danielewicz Artur
5.
Danielewicz Daniel
6.
Dąbrowski Adrian
7.
Dera Jarosław
8.
Dudek Łukasz
9.
Duława Dawid
10. Gawlik Dariusz
11. Goraus Łukasz
12. Kozielski Mateusz
13. Krypczyk Zbigniew
14. Kuś Krzysztof
15. Matuszek Patryk
16. Matysik Dawid
17. Miodoński Krzysztof
18. Pietrzak Adam
19. Polit Norbert
20. Sączawa Wojciech
21. Sdebel Adrian
22. Sobik Marcin
23. Szostakiewicz Krzysztof
- 56 -
24.
25.
26.
27.
28.
Urbański Artur
Wielgosiński Marcin
Wituła Rafał
Wrzask Adam
Zniszczoł Miłosz
KLASA III C
Specjalizacja: ogólna
(usportowiona)
Wychowawca: mgr Piotr
Sękowski / mgr Agnieszka
Wereszczak
Absolwenci:
1.
Bugajska Dorota
2.
Doluk Anna
3.
Dudek Grzegorz
4.
Fijołek Aleksandra
5.
Greń Joanna
6.
Hawryluk Urszula
7.
Jasińska Eliza
8.
Kajura Bogumiła
9.
Kałuża Aneta
10. Kępiński Artur
11. Kolon Mateusz
12. Kozoń Agnieszka
13. Kurkowska Patrycja
14. Langosz Anna
15. Legierska Dorota
16. Leśniak Justyna
17. Mendrela Jolanta
18. Mostowy Piotr
19. Nowak Izabela
20. Pisarek Grzegorz
21. Piszcz Justyna
22. Rybica Paweł
23. Ściskoł Mariusz
24. Uryga Leszek
25. Walica Sylwia
26. Wójciak Jakub
KLASA III D
Specjalizacja: ogólna
(dziennikarsko-prawna)
Wychowawca: mgr Halina
Pietras
Absolwenci:
1.
Dwojewska Alicja
2.
Dybaś Kamila
3.
Filec Agnieszka
4.
Furman Magdalena
5.
Furmanek Wioleta
6.
Galwas Agnieszka
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
7.
Gruszka Patrycja
8.
Grygier Ewelina
9.
Grzegorzewska
Aleksandra
10. Kacprzak Magdalena
11. Kapusta Karolina
12. Kociołek Paulina
13. Krzysica Wioleta
14. Ludwikowska Weronika
15. Marek Alicja
16. Michalska Alicja
17. Milewska Anna
18. Mizera Monika
19. Nowacka Oliwia
20. Nowak Ewelina
21. Pielesz Damian
22. Sikorska Magdalena
23. Sitarz Kamila
24. Staszyńska Monika
25. Ster Mirosława
26. Szymiczek Monika
27. Śmieja Robert
28. Warłycho Paweł
29. Wawreczko Anna
30. Włoszek Joanna
31. Zaputowicz Sylwia
32. Żur Patrycja
KLASA III E
Specjalizacja: ogólna
(dziennikarsko-prawna)
Wychowawca: mgr Anna
Mendykowska
Absolwenci:
Borowicz Natalia
1.
2.
Dajka Monika
3.
Faba Dawid
4.
Filipiak Edyta
5.
Furgał Marcin
6.
Gargula Joanna
7.
Gutkiewicz Mateusz
8.
Kałuża Iwona
9.
Krawczyk Ewelina
10. Krysman Patrycja
11. Madej Marlena
12. Magiera Marta
13. Nowak Agata
14. Olszowy Krzysztof
15. Organa Magdalena
16. Pielesz Monika
17. Porębska Małgorzata
18. Przybylik Kinga
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Pustelak Jakub
Salawa Karol
Sikora Tomasz
Sójka Roksana
Surma Natalia
Szner Kamil
Szpilarewicz Andrzej
Taraszka Beata
Tokarz Katarzyna
Walków Katarzyna
Wilkus Daria
Wiśniewska Agnieszka
Wiśniewska Klaudia
V Liceum Profilowane
KLASA III LA
Profil: zarządzanie informacją
Wychowawca: mgr inż. Dariusz
Przygodzki
Absolwenci:
1.
Białończyk Sławomir
2.
Biliński Przemysław
3.
Cichoń Sylwia
4.
Cieślak Adam
5.
Fluder Dawid
6.
Gach Tomasz
7.
Gmitruk Dawid
8.
Grabarczyk Andrzej
9.
Hartfelder Andrzej
10. Hirt Przemysław
11. Kania Marcin
12. Królikowska Aneta
13. Kurowski Kornel
14. Lotkowski Tomasz
15. Lupa Barbara
16. Marciniak Marta
17. Możwiło Piotr
18. Musioł Łukasz
19. Owczarczyk Bartłomiej
20. Pazera Piotr
21. Pietrzak Katarzyna
22. Sobczyk Anna
23. Stefanow Michał
24. Szałajski Piotr
25. Szymczyk Łukasz
KLASA III LB
Profil: socjalny
Wychowawca: mgr Małgorzata
Zając / mgr Hanna Rychel
Absolwenci:
- 57 -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Adamska Aleksandra
Barchańska Agnieszka
Brodziak Urszula
Brzoza Monika
Burdzik Edyta
Chyła Justyna
Cyroń Ewelina
Dziewięcka Agnieszka
Feczko Ewa
Garbacz Klaudia
Garsztka Alicja
Gawełczyk Agata
Głowacka Anna
Główczyk Klaudia
Gosz Małgorzata
Górniak Ilona
Kobiałka Kamila
Krosny Weronika
Kupiec Anna
Kuś Malwina
Lis Katarzyna
Matuszny Izabela
Nocuń Marlena
Ochwat Jagoda
Prystupa Daria
Sawicka Justyna
Sieklucka Anna
Sikora Wioletta
Skowron Katarzyna
Wypiór Kamila
KLASA III LC
Profil: socjalny
Wychowawca: mgr Kazimiera
Struglińska-Szyszko / mgr
Tatiana Mentel
Absolwenci:
1.
Bartoń Monika
2.
Bigalke Izabela
3.
Boczkowski Stanisław
4.
Chrustowski Bartosz
5.
Chrysteczko Bartosz
6.
Cudzich Katarzyna
7.
Grzesiak Dawid
8.
Hanzel Monika
9.
Hartfelder Paulina
10. Herok Magda
11. Kasiorowska Katarzyna
12. Kloch Agnieszka
13. Koralewska Monika
14. Langer Bartłomiej
15. Markowska Monika
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Matera Marta
Mysakowicz Patrycja
Niedoba Bartłomiej
Parchoniuk Aneta
Piotrowska Beata
Podobrożny Żaneta
Pustelny Wioleta
Sekuła Piotr
Sitarz Katarzyna
Stefańska Ilona
Strawczyński Bartłomiej
Supernak Anna
Sztuchlik Małgorzata
Walczak Mateusz
Walesiak Arkadiusz
Wielebnowska Ewelina
Wrożyna Marta
Zuziak Anna
Technikum
Uzupełniające dla
Dorosłych
KLASA III TE
Specjalizacja: technik elektryk
Wychowawca: mgr Ewa
Szatkowska
Absolwenci:
1.
Boksa Janusz
2.
Chudzik Paweł
3.
Gawinkowski Adam
Głowacki Sławomir
4.
5.
Jachimowski Piotr
6.
Jaroch Marcin
7.
Jaszczyński Wiesław
8.
Kafara Łukasz
9.
Kocaj Sławomir
10. Kolek Rafał
11. Kuś Michał
12. Matysiak Mariusz
13. Męcnarowski Mariusz
14. Piechowicz Krzysztof
15. Pisarczyk Norbert
16. Puła Mariusz
17. Raczyński Robert
18. Skowron Mirosław
19. Sładkowski Łukasz
20. Szałajski Grzegorz
21. Szymiczek Tomasz
22. Świeży Adam
23. Talik Jarosław
24. Ułański Piotr
25. Wawrzyczek Zbigniew
KLASA III TG
Specjalizacja: technik górnik
Wychowawca: mgr inż.
Małgorzata Zając
Absolwenci:
1.
Buja Aleksander
2.
Ciemięga Jerzy
3.
Cupek Andrzej
4.
Drozd Grzegorz
5.
Gibas Tomasz
6.
Kołodziej Dariusz
7.
Kołodziej Jacek
8.
Kordos Krzysztof
9.
Kosek Mariusz
10. Krawczyk Mariusz
11. Krentusz Grzegorz
12. Kwapisz Krzysztof
13. Matusiak Oktawian
14. Nalepka Mariusz
15. Niemczyk Piotr
16. Nowak Romuald
17. Obracaj Marek
18. Ostrowski Krzysztof
19. Oślizło Sebastian
20. Parchański Dariusz
21. Panasiuk Grzegorz
22. Pawletko Roman
23. Podsiadło Mariusz
24. Rowicki Jacek
25. Siemko Radosław
26. Skoneczny Piotr
27. Słomka Marek
28. Sobczak Marek
29. Spandel Sebastian
30. Stępka Grzegorz
31. Tatarynowicz Marcin
32. Tront Mariusz
33. Wieczorek Grzegorz
34. Wieczorek Kazimierz
35. Wilczęga Dariusz
36. Wysokiński Roman
37. Zdziechowski Krzysztof
38. Zieliński Adrian
KLASA III TM A
Specjalizacja: technik mechanik
Wychowawca: mgr Mirosława
Stanisławska – Małecka
Absolwenci:
1.
Bochnak Marek
- 58 -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Borowski Sebastian
Boryś Piotr
Brzychcy Łukasz
Gabryś Adam
Grygierek Daniel
Gutkiewicz Grzegorz
Hałabura Bogusława
Kappa Jacek
Kappa Michał
Kowalski Wiesław
Krzyżowski Piotr
Kutyła Marcin
Madejski Mariusz
Makoś Czesław
Mizera Robert
Molitor Tomasz
Orawiec Sebastian
Paszkowski Zbigniew
Polnik Arkadiusz
Radwański Adam
Rómianowski Marek
Skrzypek Andrzej
Spiczak Dariusz
Starościak Grzegorz
Wiśniewski Łukasz
Wrana Ireneusz
Wrana Piotr
Wysocki Wojciech
Zagórski Mariusz
KLASA III TM B
Specjalizacja: technik mechanik
Wychowawca: mgr Jadwiga
Dziugieł / inż. Zbigniew
Jezutek
Absolwenci:
1.
Baran Paweł
2.
Błatoń Bogusław
3.
Brawański Tomasz
4.
Frosztęga Daniel
5.
Gawor Łukasz
6.
Gładysz Marcin
7.
Górecki Arkadiusz
8.
Jurek Marcin
9.
Kuś Tomasz
10. Malina Grzegorz
11. Nowak Arkadiusz
12. Orczykowski Adam
13. Pankowski Norbert
14. Stryczek Przemysław
15. Szczybyło Piotr
16. Tamborowski Grzegorz
Monografia Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
17. Tatarczyk Marcin
18. Tomczak Rafał
19. Trocha Krzysztof
- 59 -

Podobne dokumenty