Waran opalał się na słońcu

Komentarze

Transkrypt

Waran opalał się na słońcu
Waran opalał się na słońcu
2
4 maja 2012
nr 14(14) rok 1
Nakład: 10 000 egz.
Twoje źródło informacji w regionie - życie miasta – wydarzenia – sport – kultura
Chuck Norris w Legnicy
ISSN 2048-736X
Już 12 maja 2012r. mieszkańcy Legnicy będą mieli
wyjątkową okazję spotkać się z polskim Chuckiem
Norrisem. Organizatorem spotkania jest Bank Zachodni
WBK 1 Oddział w Legnicy.
Największą atrakcją będzie konkurs na legnickiego
sobowtóra Chucka Norrisa. Każdy, kto odwiedzi w tym
dniu 1 Oddział Banku Zachodniego WBK przy ulicy
Gwarnej 4a, będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z polskim
Chuckiem Norrisem.
Ruszają
matury
3
Legniczanie odznaczeni za wojnę
Dyrektorce
grozi 10 lat
Pułkownik Waldemar Bartłomiejczak, szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu
odznaczył sześciu legniczan Gwiazdami Iraku.
„„Prokuratura
Odebrali Gwiazdy Iraku
Tomasz Woźniak
[email protected]
O
dznaczenia przyznane rozporządzeniem
Prezydenta RP otrzymali: mł. chor. szt. Jacek Wołoch, plut. rez. Marcin Pałka, mł. chor. rez. Mariusz
Toś, kpt. rez. Adam Sobor-
ski, st. szer. rez. Piotr Wiśniewski i st. chor. rez. Piotr
Gromadzki.
- Mam nadzieję, że odznaki dotrą do wszystkich, którzy
tam walczyli - przyznaje kpt.
Adam Soborski, żołnierz trzeciej zmiany w Iraku w 2004
roku. - Zasłużyli na to.
Soborski był w plutonie,
który chronił konwoje. Przeżył wiele ostrzałów, zasa-
dzek. Przyznaje, że jego oddział miał w tej misji dużo
szczęścia.
- Nasz drugi pluton miał
zabitego i trzech rannych,
a zszokowanych żołnierzy
wycofano na tyły - dodaje
Soborski. - My nie mieliśmy
żadnego rannego.
- Dla mnie to radość, że naród nas docenił - uważa Piotr
Wiśniewski.
skierowała
do lubińskiego
sądu akt oskarżenia
przeciwko 42-letniej
Beacie G., dyrektorce
Zespołu Szkół
Zawodowych
i Ogólnokształcących.
Grozi jej do 10 lat za
ugodzenie nożem
nauczyciela szkoły.
4
2
WIADOMOŚCI
4 maja 2012
[email protected]
Listy do redakcji
Piszę do Państwa z jedną sprawą, chodzi o nasz legnicki cmentarz
komunalny. Jedną z jego charakterystycznych miejsc jest piękna
aleja, prowadząco od bramy głównej do kaplicy cmentarnej, przy
I bramie na Wrocławskiej. Aleja ta niestety została ostatnio zeszpecona
przygotowanymi nowymi miejscami do pochówko po prawej jej
stronie, a jak mniemam również przeciwległą stronę alei czeka taki los.
Moje i nie tylko moje ale wielu innych legniczan pytanie, kto pozwolił
na zniszczenie tej pięknej alei, bo do tego to się praktycznie sprowadza
skąd taki pomysł, skoro są na tym cmentarzu jeszcze inne, bardziej
sensowne miejsca na pochówki. Aleja w takim kształcie traci cały
urok, a może nawet sens. Jak do tego doszło i czy to było naprawdę
nieuniknione?
Czytelnik
Chciałem niedawno z synem wybrać psa. Poszliśmy w niedzielę
do schroniska dla zwierząt, ale okazało się, że ochroniarz nawet
nie może nas wpuścić na teren ośrodka byśmy obejrzeli zwierzęta.
Schronisko jest czynne w tygodniu do godz. 15, kiedy ja, jak
i większość legniczan, pracuje. Czy nie można otwierać schroniska
także w weekend. I druga sprawa. Czy nie można psów pokazywać
podczas różnych festynów i imprez kulturalnych w mieście? Wówczas
byłaby większa szansa, że znajdą swoich nowych właścicieli.
Legniczanin
O odpowiedź w sprawie schroniska zapytaliśmy Józefa Wasinkiewicza,
prezesa Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
zarządzającego schroniskiem:
- Schronisko jest czynne od poniedziałku do soboty do godz. 15.
Osoby pracujące mają więc możliwość obejrzenia piesków także
w soboty. Zatrudniamy firmę ochroniarską z zewnątrz i nie mogę,
niestety, wydać pracownikowi ochrony dyspozycji, by w niedzielę
wyjątkowo udostępniał możliwość oglądania boksów ze zwierzętami
osobom z zewnątrz.
Prezentacja psów na imprezach zewnętrznych to bardzo
skomplikowane i stresujące dla samych zwierząt przedsięwzięcie.
Wymaga przede wszystkim odpowiednich boksów do transportu,
zapewnienia bezpieczeństwa samym zwierzętom jak i oglądającym je
ludziom, szczególnie dzieciom.
„„Zastępca
komendanta
awansuje
Podinsp. Arkadiusz Małecki,
dotychczasowy zastępca
komendanta legnickiej policji,
awansował na zastępcę
komendanta miejskiego policji
we Wrocławiu. Na nowym
stanowisku odpowiedzialny
będzie również za pion
prewencji. Najbliższy czas
poświęci na sprawy związane
z zabezpieczeniem Mistrzostw
Europy w piłce nożnej.
Arkadiusz Małecki pełnił
służbę w Legnicy od 6 lat.
Wcześniej służył w Komendzie
Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu. Od 3 lat był
Zastępcą Komendanta
legnickiej jednostki.
„„Można oddawać
krew także w soboty
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa informuje,
że począwszy od 28 kwietnia
br. wprowadziło możliwość
oddawania krwi także w każdą
ostatnią sobotę miesiąca.
To udogodnienie dla osób,
które ze względu na obowiązki
zawodowe, nie mogą oddawać
krwi w dni pracujące.
„„Pomalują pasy
Zarząd Dróg Miejskich
rozstrzygnął przetarg
na odnawianie i utrzymanie
poziomego oznakowania ulic
w Legnicy w latach 20122014. Najkorzystniejszą
spośród pięciu ofert
okazała się ta złożona przez
PPUH „Perfekt” z Bytomia,
opiewająca na 314.959,95 zł.
ZDM będzie na bieżąco
typował odcinki ulic,
na których takie prace mają
być wykonywane przez cały
sezon letni. Ekipy wyruszą
na jezdnie po długim majowym
weekendzie. Będą pracować
w dniach i godzinach, gdy
ruch samochodowy jest
niewielki, także nocami. Całe
przedsięwzięcie obejmie około
15 tysięcy m2 różnego rodzaju
oznakowań poziomych.
Wydawca: DS Media24
Będzie ulica kibica
Zamiast tzw. „strefy kibica” w Legnicy powstanie na cały czas trwania
Mistrzostw EURO 2012 Ulica Kibica. Będzie to wydzielona i ogrodzona
część ulicy Najświętszej Marii Panny, położona w bezpośrednim sąsiedztwie
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Galerii Piastów.
Na powierzchni ok. 400 m2
znajdą się miejsca do siedzenia,
stoliki, scena, mini boisko, no
i oczywiście telebim, na którym
wszyscy zainteresowani będą
mogli wspólnie oglądać transmisje meczów. Wstęp na wyznaczony teren będzie bezpłatny.
Organizatorzy
przygotują odpowiedni catering, organi-
zować będą turnieje i konkursy
piłkarskie dla uczniów legnickich szkół oraz różne spotkania.
Organizacyjnie i programowo
nad działalnością Ulicy Kibica
czuwać będą OSiR i Legnickie
Centrum Kultury.
- Bardzo nam zależy
na wspólnym świętowaniu EURO, na bezpiecznej,
wspólnej zabawie legnickich miłośników sportu
- podkreśla Prezydent
Tadeusz Krzakowski. - Organizatorzy postarają się
o szczególne uatrakcyjnienie czasu, gdy grać będzie
reprezentacja Polski. Oby
takich meczów było jak
najwięcej.
Rozdali 100 flag
Skauci Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
“Zawisza” rozdali legniczanom w Święto Flagi blisko flag
narodowych, które sami uszyli.
Biało-czerwone flagi o wymiarach 50 na 80 harcerki
z organizacji Skauci Europy szyli w domach przez tydzień.
Na zdjęciu zastępowa Hania Nieślańczyk i czołowa Basia
Kowalczyk podczas szycia materiału. Razem ze skautkami
flagi i proporce rozdawała też w Rynku senator Dorota
Czudowska. Akcję zaplanowano na 2 godziny, ale już
po kwadransie nie było co rozdawać.
Waran opalał się na słońcu
Straż miejska łapie nie tylko psy i koty. W ubiegłą sobotę w ręce patrolu
do połowu zwierząt trafił waran.
Tomasz Woźniak
[email protected]
O
godz. 18.10 rodzina,
wracająca z legnickiego parku zauważyła na swoim samochodzie,
który był zaparkowany przy
ul. Wrocławskiej, wygrzewającego się legwana zielonego. Z tą informacją zadzwonili do straży miejskiej.
Na miejsce został wysłany
patrol do odłowu zwierząt.
Nie było to proste zadanie, ponieważ legwan uciekł
do piwnicy. Pomimo utrudnień udało się go złapać.
Przewieziony został do lecznicy ul. Grunwaldzkiej.
Adres redakcji: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected]
Redaktor naczelny: p.o. Tomasz Woźniak, [email protected]
Redaguje zespół, Druk: LUBPRES DRUK, Zielona Góra
Skład i łamanie: Złota-Sowa
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nadesłanych tekstach i listach.
masz ciekawy temat ?
dzwoń – pisz
KONTAKT Z REDAKCJĄ
tel. 76 850 79 21, GG: 7160260,
[email protected]
4 maja 2012
Dziś rozpoczynają się pierwsze egzaminy dojrzałości
Ruszają matury
WIADOMOŚCI
[email protected]
3
Uczniowie z czerwonym paskiem
na świadectwie w VII LO
Gdy nasz tygodnik trafia w Wasze ręce, ponad 1300 legnickich
uczniów zdaje egzamin pisemny z języka polskiego.
W
ubiegły piątek maturzyści pożegnali mury swojej szkoły i odebrali świadectwa. Ponad 900 tegorocznych maturzystów to licealiści. Blisko 400 to uczniowie techników
zawodowych, a 30 to absolwenci prywatnych szkół. Najwięcej, bo aż 260 uczniów
pisze maturę w I Liceum Ogólnokształcącym. Niewielu mniej zdających ma też II LO.
Zdawanie egzaminów dojrzałości potrwa do 24 maja.
reklama
Odbieranie nagród dla
najlepszych uczniów
w V LO
4
WIADOMOŚCI
4 maja 2012
[email protected]
W Sejmie o odkrywce Dyrektorce
Sprawa ugodzenia nożem nauczyciela trafi do sądu
Wójt Gminy Lubin oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubin wraz z grupą
radnych oraz kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy uczestniczyli w 2.
Ogólnopolskiej Konferencji Obywatelskiej „Rozwój Tak - Odkrywki Nie” Odnawialna przyszłość polskiej energetyki.
W
ójt Irena Rogowska po raz
kolejny, tym razem z mównicy sejmowej wezwała rządzących
do uszanowania i wdrożenia w życie werdyktu społecznego jakim był wynik referendów z września
2009 r. Zapytała: „…dlaczego mamy stać się ofia-
rą błędnych decyzji blokujących na wiele pokoleń
rozwój społeczny i ekonomiczny w regionie? Dlaczego nikt z decydentów
do tej pory nie odpowiedział nam, że wynik referendum zostanie uszanowany, a ochrona złoża
nie będzie wprowadzona!?
Co jest powodem, że rzą-
dzący nie chcą szeroko
upowszechnić i wprowadzić na skalę przemysłową innych, bezinwazyjnych
form rozwoju polskiej
energetyki? Dlaczego wynik niedawnego referendum w Gąskach w sprawie
lokalizacji elektrowni atomowej został niemal natychmiast uznany publicz-
REKLAMA
1383672/00
KAMIENIE DO OGRODU
tel. 663 930 954,
www.kamienogrodowy.com
LEGNICA
ul. Nowodworska 45
59-225 Legnica
tel./fax 76/877 29 30
kom. 665 490 302
kom. 691 905 705
na
Promocja
ę
kostk
ą!
betonow
nie przez Wicepremiera
Pawlaka, co już następnego
dnia potwierdziła Wiceminister Gospodarki Hanna Trojanowska mówiąc,
„...mieszkańcy Gąsek mają
pełne prawo do decydowania w kwestiach istotnych
dla społeczności lokalnej..”
czemu więc tego prawa odmawia się nam? ..”
Konferencja
zakończyła się przyjęciem apelu do parlamentarzystów,
Premiera i Prezydenta: „Niczym nieuzasadnione forsowanie archaicznych metod wydobycia
węgla brunatnego w tak
rażący sposób ignorujące
społeczny werdykt uznajemy za nieodpowiedzialne i szkodliwe. Nie godzimy się, by obywatelski
sprzeciw wobec istniejących i planowanych kopalni węgla brunatnego, obejmujący swym zasięgiem
niemal połowę kraju, był
ignorowany i przemilczany przez najwyższe władze
państwowe”.
UG Lubin
%
0
1
u dla
rabaat czy kart
d
posia
A
N
A
ÓRZ  torby
K
zki
c
i
S
w
a
RIA le  ręk
E
raso
T
a
p
N

A
aski
L
p

A
i
Gfele  torebk
port
grozi 10 lat
Tomasz Woźniak
[email protected]
Prokuratura Rejonowa
w Głogowie skierowała
do lubińskiego sądu akt
oskarżenia przeciwko
42-letniej Beacie G.,
dyrektorce Zespołu
Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących.
Grozi jej do 10 lat
za ugodzenie nożem
nauczyciela szkoły.
Do zdarzenia doszło 16
listopada w gabinecie dyrektorki. Nauczyciel przyszedł
do szefowej około południa porozmawiać na temat
niesprawnych
komputerów w sali informatycznej.
Między obojgiem doszło
do kłótni, w czasie którego Beata G. kuchennym nożem, używanym wcześniej
w pomieszczeniu socjalnym, ugodziła nauczyciela
w lewą stronę brzucha. Pokrzywdzony ją odepchnął.
Wówczas,
zaniepokojone dobiegającymi z gabinetu odgłosami weszły tam
dwie pracownice. Jedna
z nich natychmiast wezwała pogotowie.
Cios był silny i mógł zabić.
Rana brzucha miała długość
17 cm i ugodzenie spowodowało silny krwotok. Biegły
medycyny sądowej stwierdził,
że siłę ciosu należy ocenić jako znaczną. Wykluczył,
aby do powstania rany doszło wskutek samookaleczenia lub nadziania się na nóż
trzymany w ręce przez Beatę
G. Taką wersję przedstawiała
sama oskarżona.
Beata G. nie przyznała się
do winy. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec
niej poręczenia w kwocie 10
tys. zł, zawieszeniu w czynnościach służbowych dyrektora szkoły oraz zawieszenia
w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Sąd na skutek zażalenia obrońcy podejrzanej uchylił środek w postaci
zawieszenia w czynnościach
służbowych oraz zawieszeniu w wykonywaniu zawodu
nauczyciela.
Podczas śledztwa nie
stwierdzono, by kobieta
dźgnęła nożem z zamiarem
zabicia. Prokuratura postawiła dyrektorce zarzut ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Grozi
za to do 10 więzienia.
W związku z planowanym otwarciem oddziału DS MEDIA24 poszukuje do pracy osób na stanowisko:
Specjalista ds. sprzedaży powierzchni reklamowych
miejsce pracy: Lubin, Polkowice, Głogów
Do zadań należy:
• pozyskiwanie nowych klientów;
• sprzedaż powierzchni reklamowej w wydawnictwach
• realizacja planu sprzedaży
• negocjowanie warunków współpracy
Wymagania:
• doświadczenie w sprzedaży
• łatwość nawiązywania kontaktów
• znajomość rynku reklamy będzie dodatkowym atutem
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres:
reklama
[email protected]
POLKOWICE Intermarche
LUBIN Srebrna Promenada, ul. Bema 1 ( I piętro )
Paderewskiego 90b, naprzeciw TESCO
Łukasiewicza 1, pawilon 20 ( Bazar )
lub listownie
TYGODNIK 24legnica-24lubin
Ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4, 59-220 Legnica
W aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883)
Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Paweł Jurczyk,
pomysłodawca i organizator
cyklu koncertów „Strefa
de…”, animator legnickiej
sceny alternatywnej,
organizator Klubu
Miłośników Film, odebrał
Nagrodę Szczyt Kultury
w kategorii Dolny Śląsk.
Plebiscyt zorganizowany
został przez portal G-punkt,
we współpracy z innymi
wrocławskimi i dolnośląskimi
mediami. W pierwszym
etapie, spośród 15 kandydatur
w każdej kategorii wyłoniona
została ścisła finałowa piątka
(w tym przypadku decydowała
ilość oddanych głosów przez
internautów), w kolejnym
natomiast – już w drodze
werdyktu kapituły konkursu
przyznano nagrodę, której
wręczenie nastąpiło na uroczystej
gali we wrocławskim klubie
Puzzle. Uhonorowanie Pawła
Szczytem Kultury zbiegło się
w czasie z jubileuszowym
setnym koncertem Strefy de…,
który odbył się w sobotę, 28
kwietnia br. na dziedzińcu
Akademii Rycerskiej.
[email protected]
Dyrektor sięga do kieszeni radnych
Czy radni zostaną mecenasami?
Sytuacja jest wyjątkowa. Muzeum Miedzi w Legnicy ma szansę pozyskać
dwa obrazy legnickiego malarza Theodora Blätterbauera.
Tomasz Woźniak
[email protected]
I
właśnie z pomysłem kupna
jednego z obrazów zwrócił się do radnych dyrektor Muzeum Miedzi Andrzej
Niedzielenko.
- Mamy prośbę, by zakup
jednego z obrazów sfinansowali sami radni - tłumaczy dyrektor. - Z okazji 50-lecia Muzeum proponujemy radnym,
by, zgodnie z dawnym zwyczajem, zostali mecenasami sztuki.
Oba dzieła pochodzą z prywatnej kolekcji. Jeden z obrazów, wyceniany na 17 tys. zł
przedstawia portret dwóch,
nieznanych kobiet. Drugi
to fragment wnętrz legnickiej
katedry. Wyceniany jest na 10
tys. zł.
Teodor
Blätterbauer
urodził się w 1823 r. w Bo-
lesławcu, ale ponad pół
wieku mieszkał i tworzył
w Legnicy. W legnickiej
Akademii Rycerskiej uczył
rysunku.
REKLAMA

76 850 79 21
SKUP
Możliwość rozłożenia spłaty nawet
NA RATY na 8 lat
do kwoty 80 000 zł
potrzebny dowód osobisty
oraz dokumenty poświadczające dochód.
SAMOCHODÓW
DO KASACJI
Wystawiamy zaświadczenia
potrzebne
Do wyrejestrowania auta
Gotówka od ręki !!!
Zadzwoń
512-308-179
PRACA W
HOLANDII
osoby młode
WSZELKIE INFORMACJE
POD NUMEREM TELEFONU:
67 263 51 60 LUB 67 353 27 54
MOŻLIWOŚĆ ZAPISU PRZEZ STRONĘ
WWW.EXOTICGREEN.NL
ZMIENILIŚMY SIEDZIBĘ –
ZAPRASZAMY DO BIURA W TRZEBNICY,
UL.OBR.POKOJU 10, tel. 71 312 10 67
e-mail: [email protected]
Legniczanin
pozostawił
po sobie bogatą kolekcję pejzaży z wojaży po Europie,
prac ikonograficznych. Jednak
w 1945 roku, wraz z większo-
ścią zbiorów ówczesnego muzeum legnickiego zbiory przepadły. Do tej pory Muzeum
Miedzi udało się pozyskać zaledwie trzy obrazy Blätterbauera.
„„KMF na maj
Klub Miłośników Filmu
zaprasza na poniedziałkowe
projekcje filmów ambitnych,
a jednocześnie dla każdego.
Początek seansów o godz.
18 w kinie Piast. Opłata, czyli
składka członkowska na caly
miesiąc to 12 zł. Do zapłacenia
tuż przed projekcją w kasie
kina.
W maju zobaczymy: Rozstanie
(7 maja), w reż. Asghar
Farhadi. Wyst: Peyman
Moaadi, Leila Hatami, Shahab
Hosseini, Sareh Bayat, Sarina
Farhadi. Iran, 2011, 118 min;
Cadillac Records (14 maja),
reż. Darnell Martin. Wyst.:
Adrien Brody, Beyoncé
Knowles, Jeffrey Wright,
Gabrielle Union. USA, 2008,
104 min;
Ki (21 maja), reż. Leszek
Dawid. Wyst.: Roma
Gąsiorowska, Krzysztof
Globisz, Agata Kulesza, Adam
Woronowicz, Tomasz Sapryk.
Polska, 2011, 93 min;
Teza (28 maja), reż. Alejandro
Amenabar. Wyst.: Ana
Torent, Eduardo Noriega, Fele
Martinez. Hiszpania, 2010,
118 min.
Prezydent Miasta Legnicy
Ogłasza, że w dniu 04.06. 2012 r. odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
w Legnicy
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Oznaczenie
nieruchomości
w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie
lokalu
Skład
lokalu
Legnica ul. Wrocławska 62/64
KW LE1L/00037155/5
Budynek czterokondygnacyjny,
podpiwniczony, składa się z 6
lokali mieszkalnych, teren uzbrojony w sieć gazową, wod.-kan.,
energetyczną,
telefoniczną
Działka nr 252/2 o pow.
300 m²
Obręb Kartuzy, lokal
mieszkalny nr 6
położony na II piętrze
o pow. 48,80 m²
2 pokoje,
kuchnia
Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
50.200,00 zł
(4.600,00 zł)
5.000,00 zł
Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty
roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej
do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego
wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż 3 lata. Nieruchomość
wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Pierwszy
przetarg odbył się 22.11.2011 r., drugi 29.03.2012 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2
ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 13.10.2011 r.
Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT, ale zawiera koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia.
Przetarg odbędzie się 04.06.2012 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do dnia
31.05.2012 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica
20124014731111000025212109.
Lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 16.05.2012 r. w godzinach od 12.00 –13.00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz
potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
- oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się
od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami tel. 7672-12-302, pokój 333 III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
reklama
Jurczyk
na szczycie
5
POLECAMY
4 maja 2012
6
POLECAMY
4 maja 2012
[email protected]
od 04.05.2012
do 10.05.2012
Repertuar Kina Helios w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny 9
rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line :www.helios.pl
Kino Konesera:
Powrót do domu – Dramat, od lat 15, prod. Argentyna / Szwajcaria, godz. – 19.30*
*- seans grany tylko 09.05.2012 r.
Pokazy przedpremierowe:
Projekt X – Komedia, od lat 15, prod. USA, godz. – 18.30*, 21.30**
*- seans grany tylko 06.05.2012 r.
**- seans grany tylko 05.05.2012 r.
Pozostałe tytuły:
Iron Sky - Komedia / Science-Fiction, od lat 15, prod. Finlandia / Niemcy / Australia, godz. – 10.30, 14.30, 18.00, 20.30
Dom w głębi lasu - nowatorski horror, który zmienia reguły gry. – Thriller / Horror, od lat 15, prod. USA, godz. – 12.30,
16.30, 18.30*, 22.30
Battleship: bitwa o ziemię - Science-Fiction, od lat 15, prod. USA, godz. – 10.45, 13.30, 16.15, 19.00, 21.45
American Pie: zjazd absolwentów - Komedia, od lat 15, prod. USA, godz. – 13.45, 17.00, 19.15, 21.30**
Rec 3 - Horror, od lat 15, prod. USA, godz. – 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
Titanic 3D - Dramat / Romans, od lat 15, prod. USA, godz. – 20.00
*- seans nie grany 06.05.2012 r.
**- seans nie grany 05.05.2012 r.
Filmy dla dzieci:
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie 3D - Animacja, od lat b. o., prod. Hiszpania, godz. – 10.15, 12.00, 16.00
Piraci! 3D - Animacja / przygodowy, od lat b. o., prod. USA / Wielka Brytania, godz. – 09.00, 11.00, 15.00
Piraci! 2D - Animacja / przygodowy, od lat b. o., prod. USA / Wielka Brytania, godz. – 13.00
Repertuar Kina Helios w Lubinie
Kino Helios – Galeria Cuprum Arena ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 59-300
Lubin rezerwacja on-line: www.helios.pl rezerwacja telefoniczna: (76) 724 97 97
biuro kina: tel. (76) 724 97 90 Biuro kina: fax (76) 724 97 91
Kino konesera:
Wszystkie odloty cheyenne’a– od lat 15, prod.Włochy, Irlandia, Francja – 18.15*
*Seans w ramach kina konesera odbędzie się w dniu 07.05
Pokaz przedpremierowy:
Projekt x – od lat 15, prod. USA – 18.00*, 21.15**
*Seans odbędzie się w dniu 06.05
**Seans odbędzie się w dniu 05.05
Pozostałe tytuły:
American pie: zjazd absolwentów – od lat 15, prod. USA – 16.45, 19.00, 21.15*
*Seans w dniu 05.05 Nie odbędzie się
Iron sky – od lat 15, prod. Finlandia,Niemcy, Australia – 10.00, 12.00, 16.15, 19.30, 21.30
Battleship: bitwa o ziemię – od lat 15, prod. USA – 10.15, 13.00, 15.45, 18.30, 21.00
Rec 3 – od lat 15, prod. Hiszpania – 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 22.30
Połów szczęścia w jemenie – od lat 15, prod. Wielka Brytania – 14.00, 18.15
Ghost rider 2 3d – od lat 15, prod. USA – 18.00*
*Seans w dniu 06.05 Nie odbędzie się
Titanic 3d – od lat 15, prod. USA – 20.00
UWAGA KONKURS !!!
Szczęście miewa zapach wanilii... a smak piołunu
Kasię, Dorotę i Majkę łączą wspomnienia lat spędzonych na uniwersytecie, dzieli
– dorosłość.
Los rzucił je w różne miejsca. Kasia osiadła w Poznaniu,
gdzie w wolnych chwilach fotografuje. Dorota opiekuje się
starszymi ludźmi we Frankfurcie, Majka została nauczycielką, choć wolałaby na poważnie
zająć się swoją największą pasją
– malarstwem.
Wspólny pomysł otwarcia
ośrodka wypoczynkowego sta-
je się zarzewiem konfliktów
oraz rywalizacji między kobietami, ujawniając prawdziwy charakter każdej z nich.
A przecież urocze zacisze położone z dala od zgiełku wielkich
miast, pełne wspomnień dzieciństwa, miało być miejscem,
które na nowo zbliży do siebie
przyjaciółki i przywróci więź
sprzed lat...
Mamy dla naszych czytelników 5 wspaniałych książek Iwony Walczak pod tytułem
„Złocista Dolina” – ufundowanych przez wydawnictwo REPLIKA jeżeli chcesz ją
wygrać, wyślij SMS o treści 24.REPLIKA imię i nazwisko od czwartku na nr 7248
(koszt 2,46 zł z VAT). (regulamin dostępny w redakcji)
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PONIEDZIAŁEK
Kino konesera
Jesteś koneserem filmu? Oglądaj w naszym
kinie filmy ważne, nagradzane na filmowych
festiwalach, realizowane przez wybitnych
twórców. Zdobądź KARTĘ KINA KONESERA
i korzystaj ze zniżek.
Zapraszamy na cykliczne pokazy filmów
ważnych, nagradzanych na filmowych
festiwalach, realizowanych przez wybitnych
twórców.
„„02.05. MÓJ TYDZIEŃ Z MARILYN
Latem 1956 roku Marilyn Monroe przybywa
do Londynu, aby zagrać w filmie “Książę
i aktoreczka” u boku Sir Laurence’a Oliviera.
Aktorką zajmuje się młody asystent reżysera
Colin Clark. Chłopak pokazuje zagubionej
gwieździe uroki brytyjskiego życia,
odrywając ją od hollywoodzkiego blichtru.
„„09.05. POWRÓT DO DOMU
Buenos Aires u schyłku lata. Trzy
nastoletnie siostry, Marina, Sofia i Violeta,
przebywają same w rodzinnym domu
wypełnionym pamiątkami po niedawno
zmarłej babci, która je wychowywała. Nagle
wrzucone w dorosłość muszą odnaleźć się
w całkowicie nowej sytuacji. Mumenthaler
z dużą wprawą, dowcipnie i z nostalgią
ukazuje interakcje skrajnie różniących się
od siebie sióstr.
reklama
Filmy dla dzieci:
Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie 3d – b.O. – Prod. Hiszpania – 09.00, 11.00, 13.00, 15.00
Piraci! 3D – b.O., Prod. USA, Wielka Brytania – 12.00, 16.00
Piraci! – B.O., Prod. USA, Wielka Brytania – 10.00, 14.00
Cennik biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł, Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 18 zł, (pt. – nd., święta) 20 zł,
Junior/Senior – (pon. – czw.) 18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł, Tani wtorek Ulgowy – 15 zł, Tani wtorek Junior/Senior – 15 zł
Seanse do godziny 13.30 – (pon. - czw.) – 15 zł (nie obowiązuje na seanse 3D oraz w Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł, Tani wtorek Ulgowy – 18 zł, Tani wtorek Junior/Senior – 18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 24 zł, (pt. – nd., święta) 26 zł,Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł,
Junior/Senior – (pon. – czw.) 21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości 2 zł. Jest to dopłata związana z użytkowaniem
okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych. Okulary zostaną Państwu udostępnione
do jednorazowego użytku. Prosimy o ich zwrot obsłudze kina po seansie.
Znajdź nas także na Facebook`u:www.facebook.com/HeliosLegnica oraz www.facebook.
com/HeliosLubin
Mamy dla naszych czytelników cztery pojedyńcze wejściówki ufundowane przez
Kina HELIOS na film pt. „Iron Sky” w Legnicy i w Lubinie – do wykorzystania
w PIĄTEK - jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij SMS o treści 24.KINO imię i nazwisko
oraz nazwę miejscowości - od czwartku na nr 7248 (koszt 2,46 zł z VAT). (regulamin dostępny w redakcji)
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI JUŻ W PIĄTEK
reklama
Wejściówki dla Czytelników
[email protected]
Miedź remisuje z Bałtykiem Gdynia
Bez bramek w Gdyni
Piłkarze z Legnicy zremisowali w Gdyni z Bałtykiem 0:0. Miedź wyraźnie
przeważała, wiele razy strzelała na bramkę gospodarzy, ale znakomicie
dysponowany Matysiak nie dał się pokonać.
Tomasz Woźniak
Okiem kibica
[email protected]
M
iedź w meczu wyraźnie przeważała,
a do szczęścia zabrakło jedynie bramki. Legniczanie grali mnóstwo
akcji oskrzydlających, kombinacyjnie rozgrywali piłkę,
a gdy już doszli w pole karne Bałtyku, to na przeszkodzie do zdobycia gola zawsze
stawał obrońca lub znakomicie dysponowany bramkarz
Matysiak, który tego dnia
popisał się kilkoma efektownymi paradami po strzałach m.in. Grzegorzewskiego, Madejskiego i Garucha.
Miedź wiele razy ostrzeliwała bramkę gdynian, jednak
bez efektu.
Bałtyk bronił się całym zespołem i próbował kontrować po przechwytach piłki w środku pola, a ponadto
kilka razy zagroził bramce
Bledzewskiego po dośrodkowaniach ze stałych fragmentów gry. Gospodarze
najlepszą sytuację do strzelenia gola mieli w 50. min,
gdy po szybkiej kontrze Dariusz Kudyba trafił w słupek.
Dla Miedzi najlepszych okazji nie wykorzystali Grzego-
7
WIADOMOŚCI
4 maja 2012
Najlepszy zawodnik:
Marcin Garuch miał swój dzień i widać było, że jest
w szczytowej formie. Po jednej z jego akcji byłem
przekonany, że padnie bramka.
Najgorszy zawodnik:
Murawa stadionu w Gdyni. Nie powinno się dopuszczać
boiska ze sztuczną nawierzchnią i piaskiem do rozgrywek
ligowych. Piłka bardzo dziwnie się na nim odbijała.
rzewski i Madejski. – Do 16
metra wszystko szło dobrze, ale w polu karnym rywali było zbyt gęsto. Mogliśmy też zdobyć bramkę
strzałami z dalszej odległości, ale bramkarz rywali bronił bardzo dobrze – powiedział Piotr Madejski. Z kolei
Bledzewski zwracał uwagę
na sztuczną murawę, na której piłka dziwnie się odbijała. – To jest murawa do rugby, znacznie bardziej miękka,
niż nawierzchnia do piłki nożnej. Piłka momentami odbijała się bardzo dziwnie i utrudniało
to dokładne zagrania. Nie
powinno się rozgrywać meczów ligowych na takiej nawierzchni – skwitował.
W drugim piątkowym meczu grupy zachodniej II ligi
Chrobry przegrał w Rybniku 1:3.
W rozegranym spotkaniu 28. kolejki T-Mobile Ekstraklasy
KGHM Zagłębie Lubin uległo Śląskowi Wrocław 1:2.
Bramki dla gospodarzy strzelali Vidanov (samobójcza)
oraz Cetnarski. Honorowym trafieniem dla “Miedziowych”
popisał się Woźniak.
Śląsk Wrocław 2-1 Zagłębie Lubin
Pavel Vidanov 4 (s), Mateusz Cetnarski 45 - Arkadiusz
Woźniak 76 Śląsk: 25. Marián Kelemen - 2. Krzysztof Wołczek,
W LEGNICY
Poradnie
• podstawowaopiekazdrowotna,pediatria
• alergologiczna,otolaryngologiczna
• ginekologiczno-położnicza,
neurologiczna,
• okulistyczna,dermatologiczna,
kardiologiczna,
• chirurgiaurazowo-ortopedyczna,
• chirurgianaczyniowa
• pielęgniarkaipołożnaśrodowiskowa
Badania
• badanialaboratoryjne
• testyalergologiczne
• USGjamybrzusznej
• USGginekologiczne,położnicze,
• USGukładutętniczegoiżylnegokończyn
dolnych,
• USGaortybrzusznej,tętnicbiodrowychi
dogłowowych
• EKG,
• komputerowebadaniewzrokuipola
widzenia
• spirometria,audiometria,cytologia,
kolposkopia
• szczepieniaochronne
Rehabilitacja
Medycyna pracy
• Badaniadlapracowników,kierowców,
uczniówistudentów
ul. J. Libana 7
59 – 220 Legnica
Rejestracja
tel.76/7233820
tel.76/7233821
Sekretariat
tel.76/7233822
Medycyna pracy
tel.76/7233834
fax76/7233837
www.centrum-medyczne.legnica.pl
www.miedzlegnica.eu
fot. Aurelia Irzymska
OGŁOSZENIA
DROBNE
USŁUGI:
BAŁTYK GDYNIA - MIEDŹ LEGNICA 0:0
Żółte kartki: Stępień, Lemanek, Król, Martyniuk oraz Lenkiewicz. Sędziował:
Andrzej Martynowicz. Widzów: 500 (w tym ok. 50 z Legnicy).
BAŁTYK: Matysiak - Martyniuk, Benkowski, Król, Lemanek, Byczkowski (82 Wilczewski),
Stukonis (67 Musuła), Dettlaff, Noga, Stępień (71 Włodarczyk), Kudyba.
MIEDŹ: Bledzewski - Starosta, Paszliński, Woźniczka, Zasada, Hempel (64 Szewczuk),
Madejski, Gawlik (89 Mowlik), Garuch, Nowacki (80 Lenkiewicz), Grzegorzewski.
Miedziowi przegrywają derby
CENTRUM MEDYCZNE
3. Piotr Celeban, 28.Marek Wasiluk, 6. Patrik Mráz 5. Waldemar Sobota, 29. Rok Elsner, 26.Przemysław
Kaźmierczak, 16. Dalibor Stevanović (33, 10. Mateusz
Cetnarski), 27. Łukasz Gikiewicz (90, 15. Robert Menzel)
- 21. Cristián Díaz (86, 20. Piotr Ćwielong). Zagłębie: 30. Aleksander Ptak - 4. Pavel Vidanov,
5. Adam Banaś, 3. Csaba Horváth, 2.Costa Nhamoinesu 20. David Abwo (82, 8. Ivan Hodúr), 7. Jiří Bílek,
17. Adrian Rakowski, 25. Łukasz Hanzel (58, 19. Maciej
Małkowski), 23. Szymon Pawłowski - 9. Darvydas
Šernas(57, 11. Arkadiusz Woźniak).
www.zaglebie-lubin.pl
Kancelaria Radcy Prawnego,
mgr Sławomir Jankowski,
aktualny adres: Legnica, ul.
Grunwaldzka 38, tel. 76 8621320,
kom. 698 653 171
NIERUCHOMOŚCI
KAWALERKA do wynajęcia,
umeblowana, tel. 784 052 875
NAUKA
Bezpyłowe cyklinowanie
parkietów i desek, Lubin
i okolice, 76 846 88 47,
668 032 269
Korepetycje językowe
Usługi hydrauliczne, CO, woda,
kanalizacja, gaz, 505 134 326,
665 250 391
www.estudiante.pl
MASZ DŁUGI – pisma
do komorników, sądów, inne
porady prawne, 510 432 949
(oddzwaniamy)
Gabinet Medycyny
Junkersy, termy, kuchenki,
naprawa, regulacja, czyszczenie,
montaż, tanio, gwarancja,
Legnica, Lubin i okolice do 30
km. Tel. 795 775 521
akupresura, bioenergoterapia,
(ang., niem. , hiszp., inne) tel.
509779886, ul. Izerska 5, Legnica
ZDROWIE
Naturalnej. L-ca
ul. Gwiezdna 8/ 17,
coaching, trening antystresowy.
Tel. kom. 606 263 002,
www.stanberg.com
Chcesz nadać ogłoszenie? Przyjdź, dzwoń lub napisz:
Biuro reklam i ogłoszeń: 59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 5b/4,
tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected]
NADAJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS –em !!! na nr 7248
TYLKO 2,46 zł (z VAT)
1. Wpisz w telefonie w dowolnej sieci komórkowej
kolejno:
- kod gazety zakończony kropką: 24.,
- kod rubryki zakończony kropką, np. US. (usługi,
inne dostępne po prawej stronie),
- treść ogłoszenia, oddzielając wyrazy odstępem
bez użycia polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż)
Przykładowa treść SMS: 24.US.Hydraulika, tel. 00
000-00-00.
Jeśli ogłoszenie wymaga kontaktu z Tobą
koniecznie podaj w treści numer kontaktowy, a jeśli
jest to numer stacjonarny poprzedź go numerem
kierunkowym. Pamiętaj, aby cały SMS zmieścił się
w 160 znakach*
2. Po zweryfikowaniu ogłoszenia przez Dział
Ogłoszeń
pod względem jego zgodności z zasadami
określonymi w regulaminie zamieszczania ogłoszeń
przez SMS, otrzymasz potwierdzenie przyjęcia lub
odrzucenia ogłoszenia.
Ogłoszenie ukaże się w najbliższym czwartkowy
wydaniu „24 TYGODNIK legnica – lubin”, jeżeli
wyślesz
je do środy do godz. 10.00**
DOWOLNA LICZBA ZNAKÓW (max 160 znaków)
– BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Treść ogłoszenia powinna być zgodna z obowiązującym
Regulaminem DS Media24
* W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby znaków
Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do modyfi kacji
treści ogłoszenia lub jego nieopublikowania.
** Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo
do nieopublikowania ogłoszenia w podanym wyżej
terminie z powodów technicznych lub w przypadku
przesunięcia daty wydania. W takiej sytuacji ogłoszenia
zostanie opublikowane w pierwszym możliwym terminie.
Opłata z tytułu przesłania niezgodnego SMS-a nie
podlega zwrotowi.
Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje prosimy
kierować na adres:
Biuro Reklam i Ogłoszeń: Legnica, ul. Najświętszej Marii
Panny 5b/4
(z dopiskiem „Ogłoszenia SMS”), tel. 76 850 79 21,
e-mail: [email protected]
Przed zgłoszeniem reklamacji przygotuj numer telefonu i
pierwsze 7 znaków treści SMS.
Serwis funkcjonuje we współpracy z firmą Bild Presse
z siedzibą w Łodzi.
KODY RUBRYK/DZIAŁÓW
usługi
nieruchomości
finanse
praca
matrymonialne
towarzyskie
sprzedam
kupie
zamienię
różne
US
NI
FI
PR
MA
TW
SP
KU
ZA
RO
reklama

Podobne dokumenty

Sklep Ogrodniczy

Sklep Ogrodniczy Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami u...

Bardziej szczegółowo

Bez szacunku dla zmarłych

Bez szacunku dla zmarłych tel. 76 850 79 21, [email protected], [email protected] Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w ...

Bardziej szczegółowo