2014 Hlučínsko a polské gminy očima fotografů /

Komentarze

Transkrypt

2014 Hlučínsko a polské gminy očima fotografů /
Hlučínsko a polské gminy očima fotografů / Hluczyńsko i polskie gminy oczyma fotografów
2014
Projekt „Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů“
s reg. č. CZ.3.22/3.3.04/13.03874 je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.
Projekt Hluczyńsko i polskie gminy oczyma malarzy i fotografów CZ.3.22/3.3.04/13.03874 jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego v ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Vážení spoluobčané,
Szanowni Państwo,
kalendář, který se Vám dostal právě do rukou, vznikl jako součást projektu „Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů“, který je realizován díky finanční podpoře z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 a především díky desítkám
šikovných fotografů z Hlučínska a polských gmin Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie.
Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce místních společenství v oblasti kulturních a volnočasových aktivit a podpora znalostí a povědomí o kulturních památkách, přírodních zajímavostech, životě a tradicích u místních i přespolních občanů.
Význam kalendáře spočívá také v tom, že by měl ukázat široké veřejnosti krásu našich regionů a šikovnost našich občanů.
Vznik kalendáře potvrzuje rozvinutou spolupráci mezi starosty obcí a měst Hlučínska a představiteli
polských gmin a rovněž ukazuje stále větší zapojování se občanů z obou stran hranice do rozvoje
našich regionů.
Věříme, že v kalendáři objevíte i nová krásná místa a zákoutí z Hlučínska a polských gmin a že Vás
nadchnou i zajímavé záběry z přírody či pohledy na naše krajiny.
Děkujeme všem fotografům za dodání zajímavých fotografií, ze kterých bude vytvořena i malá
putovní výstava, starostům obcí a měst z obou stran hranice a zaměstnancům Euroregionu Silesia
za spolupráci a podporu při přípravě a realizaci projektu.
Poděkování patří i Mgr. Lence Osmančíkové za administraci a realizaci projektu.
kalendarz, który trzymacie Państwo właśnie w rękach, powstał jako część projektu “Hluczyńsko
i polskie gminy oczyma malarzy i fotografów”. Projekt ten był finansowany ze środków Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
oraz, a może przede wszystkim, dzięki dziesiątkom świetnych fotografów z Hluczyńska i polskich
gmin Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie.
Celem projektu jest wsparcie współpracy transgranicznej miejscowych wspólnot w dziedzinie
kultury oraz spędzania wolnego czasu a także pomoc w uświadomieniu sobie będących tu zabytków kultury, ciekawostek przyrodniczych, sposobów życia i tradycji jak miejscowych, tak i najbliższych sąsiadów.
Nasz kalendarz chciałby także przybliżyć Państwu piękno naszego regionu i umiejętności jego
mieszkańców.
Powstanie tego kalendarza jest potwierdzeniem żywej współpracy burmistrzów miast i wójtów
gmin Hluczyńska oraz przedstawicieli polskich gmin. Wskazuje także na coraz większą aktywność mieszkańców obu stron granicy w rozwoju naszych regionów.
Wierzymy, że w kalendarzu znajdziecie Państwo wiele nowych, pięknych miejsc Hluczyńska i polskich gmin,
a także piękne ujęcia naszej przyrody czy krajobrazów. Chcielibyśmy, aby były inspiracją dla Państwa.
Dziękujemy wszystkim fotografom za ich ciekawe zdjęcia, z których powstanie także mała, przenośna wystawa, burmistrzom miast i wójtom gmin z obu stron granicy a także pracownikom Euroregionu Silesia za współpracę i wsparcie podczas przygotowywania i realizacji projektu.
Chciałbym także podziękować Mgr Lence Osmančíkové za jej pracę związaną z realizacją tego projektu.
Za starosty obcí a měst Hlučínska a polských gmin
Mgr. Herbert Pavera,
předseda Sdružení obcí Hlučínska
W imieniu wszystkich burmistrzów miast i wójtów gmin Hluczyńska i polskich gmin
Mgr Herbert Pavera
przewodniczący Stowarzyszenia gmin
Plánovací kalendář 2014
VÝZNAMNÉ DNY
Oběti holokaustu MDŽ
ČR v NATO
Povstání
Oběti komunismu
Veteráni
27. 1. 2014 8. 3. 2014
12. 3. 2014
5. 5. 2014
27. 6. 2014
11.11. 2014
STÁTNÍ SVÁTKY
Nový rok, ČR
Osvobození
Věrozvěstů (Cyril a Metoděj)
Upálení J. Husa
Č. státnost (sv. Václav)
ČSR
Boj za svobodu a demokracii 1. 1. 2014
8. 5. 2014
5. 7. 2014
6. 7. 2014 28. 9. 2014
28.10.2014
17.11.2014
OSTATNÍ
Velikonoční pondělí
Práce
Štědrý den
1. sv. vánoční (Hod boží)
2. sv. vánoční (sv. Štěpán)
21.4.2014
1. 5. 2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
Kalendarz 2014
ŚWIĘTA
1. styczeń Nowy Rok
6. styczeń Trzech Króli
20. kwiecień Zmartwychwstanie Pańskie
– Niedziela Wielkanocna
21. kwiecień Poniedziałek Wielkanocny
1. maj Święto Pracy
3. maj 3. maja (1791) Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
15. maj Zesłania Ducha Świętego - Zielone Świątki
19. maj Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało
15. sierpień Polské Armády Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
1. listopada - Wszystkich Świętych
11. listopada - 1918 Odzyskanie Niepodległości
25. grudzień
26. grudzień - Vánoce Boże Narodzenie
dni w tygodniu
Pn Wt Śr
Cz Pt
tydzień
dni
dni
miesiąc
dni w tygodniu
kwartał
godziny
godziny numer dni
robocze pracy
Sb N numer robocze robocze pracy
Pn Wt Śr
Styczeń
Lipiec
Luty
Sierpień
Marzec
Wrzesień
Kwiecień
Październik
Maj
Listopad
Czerwiec
Grudzień
Cz Pt
tydzień
dni
dni
miesiąc
kwartał
godziny
godziny numer dni
robocze pracy
Sb N numer robocze robocze pracy
Kalendarz 2015 Plánovací kalendář 2015
tydzień
dni
miesiąc
dni
godziny
kwartał
godziny
dni
robocze pracy
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Sierpień
Styczeń
numer
Lipiec
dni w tygodniu
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N numer robocze robocze pracy
Kalendarz 2016 Plánovací kalendář 2016
tydzień
dni
miesiąc
dni
godziny
kwartał
godziny
dni
robocze pracy
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Sierpień
Styczeń
numer
Lipiec
dni w tygodniu
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N numer roboczerobocze pracy
Kalendarz 2017 Plánovací kalendář 2017
tydzień
dni
miesiąc
dni
godziny
kwartał
godziny
dni
robocze pracy
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Sierpień
Styczeń
numer
Lipiec
dni w tygodniu
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N numer robocze robocze pracy
Kalendarz 2018 Plánovací kalendář 2018
tydzień
dni
miesiąc
dni
godziny
kwartał
godziny
dni
robocze pracy
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń
numer
Lipiec
dni w tygodniu
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N numer robocze robocze pracy
2 0 1 5
2 0 1 5
Prosinec - Leden / Grudzień - Styczeń
53. týden / tydzień
2014 - 2015
Pondělí
Poniedziałek
29
Judita
Dominika, Tomasza
30
David
Sabiny, Eugeniusza
31
Silvestr
Melanii, Sylwestra
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Čtvrtek
Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek
Czwartek
1
Nowy rok
Josef Bitomský. Zimní pohled na mou rodnou vesničku Služovice.
Nový rok
Nowy rok
Mieczysława, Mieszka
Pátek
Piątek
Lenka Janošová. Zámecký park v Šilheřovicích.
2
Karina
Izydora, Makarego
3
Radmila
Danuty, Genowefy
4
Diana
Angeliki, Tytusa
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jakub Šarjak. Rybník.
Justyna Wojda. Styczen.
Prosinec - Leden / Grudzień - Styczeń
1. týden / tydzień
2013 - 2014
Pondělí
Poniedziałek
30
David
Sabiny, Eugeniusza
31
Silvestr
Melanii, Sylwestra
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
1
Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek
Nowy rok
Nový rok
Nowy rok
Mieczysława, Mieszka
Ingrid Křižáková. Červený kostel v Hlučíně.
Čtvrtek
Czwartek
2
Karina
Izydora, Makarego
3
Radmila
Danuty, Genowefy
4
Diana
Angeliki, Tytusa
5
Dalimil
Emiliany, Hanny
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Tomáš Řehánek. Kříž u lipové aleje vedoucí k Chuchelenskému lesu, Bolatice.
Magdalena Birtková. Zima na Chuchelnické cestě.
Leden / Styczeń
2. týden / tydzień
Pondělí
Tří králové
Poniedziałek Trzech Króli
6
2014
Tři králové
Kacpra, Melchiora,
Baltazara
Úterý
Wtorek
7
Vilma
Juliana, Lucjana
8
Čestmír
Mścisława, Seweryna
9
Vladan
Marceliny, Marcjanny
10
Břetislav
Jana, Wilhelma
11
Bohdana
Honoraty, Matyldy
12
Pravoslav
Arkadiusza, Czesława
Středa
Środa
Adolf Vjačka. Pohled na ludgeřovický chrám sv. Mikuláše.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jakub Riedel. Nebe, pole v Bohuslavicích.
Piotr Jeziorski. Zaspany wschód słońca - zimowe górki w Pistu.
Leden / Styczeń
3. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
13
Edita
Bogumiły, Weroniki
14
Radovan
Feliksa, Hilarego
15
Alice
Dąbrówki, Pawła
16
Ctirad
Marcela, Włodzimierza
17
Drahoslav
Antoniego, Rościsława
18
Vladislav
Małgorzaty, Piotra
19
Doubravka
Henryka, Mariusza
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Radim Heiduk. Zrcadlení rybníku.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jindřich Adamec. Školní ulice, Hlučín.
Bogusław Nowak. Kościół Parafialny, odpust Kietrz.
Leden / Styczeń
4. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
20
Ilona
Fabiana, Sebastiana
21
Běla
Agnieszki, Jarosława
22
Slavomír
Anastazji, Wiktora
23
Zdeněk
Ildefonsa, Rajmunda
24
Milena
Felicji, Tymoteusza
25
Miloš
Miłosza, Pawła
26
Zora
Pauliny, Polikarpa
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Arnošt Kubela. Hněvošické kule - lednové nedělní odpoledne.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Petr Plaček. Černý les.
Neděle
Niedziela
Artur Machowski. Widoki w Borucinie.
Leden / Únor / Styczeń / Luty
5. týden / tydzień
2014
Pondělí
Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Poniedziałek
27
Ingrid
Angeliki, Przybysława
28
Otýlie
Radomira, Walerego
29
Zdislava
Franciszka, Zdzisława
30
Robin
Martyny, Macieja
31
Marika
Ludwiki, Marceli
1
Hynek
Brygidi, Ignacego
2
Nela/Hromnice
Marii, Miłosława
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Josef Bitomský. Pštrosi farma ve Služovicích v zimě.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Vojtěch Poštulka. U splavu.
Rafał Syjud. Dzikie kaczki. Staw Krowiarki.
Únor / Luty
6. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
3
Blažej
Błażeja, Oskara
4
Jarmila
Weroniki, Andrzeja
5
Dobromila
Agaty, Justyniana
6
Vanda
Doroty, Bogdana
7
Veronika
Ryszarda, Teodora
8
Milada
Jana, Sebastiana
9
Apolena
Eryki, Rajmunda
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Dawid Kretek. Stary most kolejowy w Bojanowie na rzece Cynie.
Čtvrtek
Czwartek
Bernard Adamczyk. Powalone drzewo na Meandrach.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jana Bradáčová.Transformátor v kaluži Dolní Benešov.
Grażyna Skrzyńska. Husky rozumicki.
Únor / Luty
7. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
10
Mojmír
Elwiry, Jacentego
11
Božena
Marii, Lacjusza
12
Slavěna
Nory, Radzimierza
13
Věnceslav
Katarzyny, Grzegorza
14
Valentýn
Cyryla, Walentego
15
Jiřina
Jowity, Faustyna
16
Ljuba
Danuty, Julianny
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
René Bláha. Hlučín OKD.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Lenka Janošová. Šilheřovický zámek s kašnou.
Aleksandra Osandnik. Kolumna Maryjna rynek w Krzanowicach.
Únor / Luty
8. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
17
Miloslava
Łukasza, Zbigniewa
18
Gizela
Alberta, Konstancjusza
19
Patrik
Arnolda, Konrada
20
Oldřich
Leona, Ludomiła
21
Lenka/Eleonora
Eleonory, Fortunata
22
Petr
Małgorzaty, Marty
23
Svatopluk
Romany, Damiana
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Bogusław Nowak. Rynek Kietrz.
Čtvrtek
Czwartek
Klára Baranková. Naše zahrada v Bolaticích.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Klaudia Ehr. Nieczynne tory w Krzanowicach.
Vendula Uličková. Hněvošický háj, Hněvošice.
Únor / Březen / Luty / Marzec
9. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
24
Matěj, Matyáš, Mathias
Bogusza, Macieja
25
Liliana
Cezarego, Wiktora
26
Dorota
Aleksandra, Mirosława
27
Alexandr
Anastazji, Gabriela
28
Lumír
Makarego, Romana
1
Bedřich
Antoniny, Radosława
2
Anežka
Heleny, Henryka
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Sebastian Krupa. Kościółek św. Krzyża w Gródczankach.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Rafał Syjud. Zabytek wsród traw. Park Krowiarki.
Václav Vatolík. Mariánský sloup.
Březen / Marzec
10. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
3
Kamil
Kunegundy, Maryny
4
Stela
Łucji, Kazimierza
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Kazimír
Popielec/ Adriana,
Fryderyka
5
Grażyna Skrzyńska. 90% Rozumic.
Čtvrtek
Czwartek
6
Miroslav
Róży, Klaudiusza
7
Tomáš
Kajetana, Tomasza
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Mezinárodní den žen
8
Gabriela
Beaty, Wincentego
9
Františka
Franciszki, Katarzyny
Neděle
Niedziela
Hans Stein. Rybník v Krzanowicích.
Andrea Seidlerová. Pohled na vesnici Vřesina.
Březen / Marzec
11. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
10
Viktorie
Cypriana, Marcela
11
Anděla
Kandyda, Konstantego
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Den vstupu ČR do NATO (1999) - významný den
12
Řehoř
Jósefiny, Grzegorza
13
Růžena
Bożeny, Krystyny
14
Rút, Matylda
Matyldy, Leona
15
Ida
Ludwiki, Klemensa
16
Elena, Herbert
Izabeli, Herberta
Dominika Lednická. Hurvínek v Kozmicích.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Bogusław Nowak. Kombinat Rolny Kietrz.
Magdalena Birtková. Kostel a fara v Bohuslavicích.
Březen / Marzec
12. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
17
Vlastimil
Patryka, Zbigniewa
18
Eduard
Edwarda, Narcyza
19
Josef
Bogdana, Józefa
20
Světlana
Eufemii, Klaudii
21
Radek
Benedykta, Filemona
22
Leona, Lea
Katarzyny, Bogusława
23
Ivona
Oktawiana, Zbysława
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Petr Halfar. Pohled z velké věže kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích na farní areál.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Josef Mikolajský. Oldřišov.
Barbara Kasza. Trzeciok Tworków.
Březen / Marzec
13. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
24
Gabriel
Marka, Szymona
25
Marián
Marioli, Dyzmy
26
Emanuel
Larysy, Olgi
27
Dita
Lidii, Ernesta
28
Soňa
Anieli, Sykstusa
29
Taťána
Zenobii, Wiktoryna
30
Arnošt
Amelii, Kwiryna
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Miroslav Řehánek. Jaro v Sudicích - Mařena.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Andrea Seidlerová. Svět zvířat mezi Vřesinou a Píštěm.
Patrycja Sander. Pietraszyńskie pola.
Březen / Duben / Marzec / Kwiecień
14. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
31
Kvido
Kornelii, Beniamina
1
Hugo
Grażyny, Hugona
2
Erika
Franciszka, Władysława
3
Richard
Pankracego, Ryszarda
4
Ivana
Izydora, Wacława
5
Miroslava
Ireny, Wincentego
6
Vendula
Izoldy, Kornelii
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Martin Jasinki. Rozpadající se bouřka, Krzanowice.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Sebastian Krupa. Powóz.
Radim Heiduk. Architektura.
Duben / Kwiecień
15. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
7
Heřman, Hermína
Donata, Hermana
8
Ema
Julii, Dionizego
9
Dušan
Mai, Dymitra
10
Darja
Makarego, Michała
11
Izabela
Filipa, Leona
12
Julius
Juliusza, Zenona
13
Aleš
Marcina, Przemysława
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Františka Kurková. Beruška.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Ondřej Teichmann. Hlučínsko - vřesinská šlápota - cesta z Darkovic do Vřesiny.
Lenka Hájková. Šulki.
Duben / Kwiecień
16. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
14
Vincenc
Bereniki, Waleriana
15
Anastázie
Anastazji, Wacława
16
Irena
Bernadety, Cecyliana
17
Rudolf
Roberta, Rudolfa
18
Valérie
Alicji, Bogusławy
19
Rostislav
Adolfa, Tymona
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Martin Jasinki. Podvečerní pojezd, skatepark Pietrowice Wielkie.
Čtvrtek
Czwartek
Pavel Straub. Bodlák.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
20
Neděle velikonoční / Začátek letního času 2:00 > 3: 00
Wielkanoc / Przejście na czas letni 2:00 > 3:00
Marcela
Agnieszki, Czesława
Grażyna Skrzyńska. Rozumicki stonehenge.
René Bláha. Hlučínská krajina.
Duben / Kwiecień
17. týden / tydzień
Pondělí
Poniedziałek
21
2014
Pondělí velikonoční
Poniedziałek Wielkanocny
Alexandra
Bartosza, Feliksa
Úterý
Wtorek
22
Evženie
Leona, Łukasza
23
Vojtěch
Jerzego, Wojciecha
24
Jiří
Fidelisa, Horacego
25
Marek
Jarosława, Marka
26
Oto
Marzeny, Klaudiusza
Středa
Środa
Arnošt Kubela.....lipkovou cestou (cyklistická stezka Lipková z Hněvošic směr Služovice).
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
27
Jáchym Bujok a Beáta Drabčíková. Fotografie kostela v polských Rozumicích.
Jaroslav
Zyty, Teofila
Zbigniew Cybulski. Nieczynne tory w Krzanowicach.
Duben / Květen / Kwiecień / Maj
18. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
28
Vlastislav
Walerii, Pawła
29
Robert
Rity, Piotra
30
Blahoslav
Katarzyny, Mariana
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Čtvrtek
Czwartek
1
Svátek práce
Święto Pracy
Vendula Uličková. Západ slunce, polní cesta Služovice - Koběřice.
Svátek práce
Święto Pracy
Filipa, Józefa
Pátek
Piątek
2
Sobota
Sobota
Zikmund
Anatola, Zygmunta
Święto Konstytucji 3 Maja
3
Alexej
Antoniny, Marii
4
Květoslav
Moniki, Floriana
Neděle
Niedziela
Dominika Lednická. Čekáni na vlak v Kozmicich.
Miroslav Řehánek. Stavění májky ve skanzenu.
Květen / Maj
19. týden / tydzień
2014
Pondělí
Květnové povstání českého lidu
Poniedziałek
5
Klaudie
Ireny, Waldemara
6
Radoslav
Judyty, jakuba
7
Stanislav
Gizeli, Sawy
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Čtvrtek
Czwartek
Pavel Straub. Křest koní Kravaře.
Miroslav Řehánek. Jarní Bolatice.
Den osvobození
8
Den osvobození
Izy, Stanisława
9
Ctibor
Karoliny, Grzegorza
10
Blažena
Antoniny, Izydora
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
11
Den matek
Svatava
Igi, Miry
Jindřich Adamec. Vrablovec.
Petr Halfar. Tradice Vítání jara v Sudicích a pálení Moreny.
Květen / Maj
20. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
12
Pankrác
Dominika, Pankracego
13
Servác
Magdaleny, Serwacego
14
Bonifác
Bonifacego, Macieja
15
Žofie, Sofie
Berty, Zofii
16
Přemysl
Jędrzeja, Szymona
17
Aneta
Weroniki, Sławomira
18
Nataša
Aleksandry, Eryka
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Petr Halfar. Příroda v Sudicích – letící čáp.
Čtvrtek
Czwartek
Kaple sv. Urbana v Kobeřicích.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Bogusław Nowak. Urząd Miasta i Gminy Kietrz.
Dominika Lednická. Koně (procházka po Kozmicích).
Květen / Maj
21. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
19
Ivo
Celestyna, Piotra
20
Zbyšek
Bernardyna, Teodora
21
Monika
Donata, Wiktora
22
Emil, Rita
Heleny, Romy
23
Vladimír
Iwony, Kryspina
24
Jana, Vanesa
Joanny, Mileny
25
Viola
Magdaleny, Grzegorza
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Leo Vitásek. Krmení.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Vojtěch Poštulka. Zámek Kravaře.
Štěpánkovice - Alberovec.
Květen / Červen / Maj / Czerwiec
22. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
26
Filip
Eweliny, Filipa
27
Valdemar
Jana, Juliusza
28
Vilém
Augustyna, Jaromira
29
Maxmilián, Maxim
Magdaleny, Marii
30
Ferdinand
Feliksa, Sulimierza
31
Kamila
Anieli, Kamili
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Edyta Pieczka. Spichlerze w naszej gminie.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
1
Darek Stanke. Olszynki w Pietraszynie.
Mezinárodní den dětí
Laura
Hortensji, Jakuba
Florian Klemenz. Rolnictwo w Krzanowicach.
Červen / Czerwiec
23. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
2
Jarmil
Marzeny, Erazma
3
Tamara
Klotyldy, Leszka
4
Dalibor
Karola, Ludomira
5
Dobroslav
Dobromira, Waltera
6
Norbert
Doroty, Norberta
7
Iveta, Slavoj
Ariadny, Roberta
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Monika Kretek. Krzanowickie krajobrazy.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
8
Aleksandra Osandnik. Kościół św. Wacława w Krzanowicach.
Zielone Świątki
Medard
Maksyma, Medarda
Lucie Kepáková. Vážka.
Červen / Czerwiec
24. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
9
Stanislava
Pelagii, Sławoja
10
Gita
Bogumiły, Małgorzaty
11
Bruno
Barnaby, Radomiła
12
Antonie
Janiny, Onufrego
13
Antonín
Antoniego, Lucjana
14
Roland
Elizy, Bazylego
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Chuchelná. Sarkofágy knížat Lichnovských v kapli sv. Kříže.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
15
Den otců
Vít
Jolanty, Wioli
Vojtěch Poštulka. Black+white.
Patrycja Sander. Pietraszyńskie pola.
Červen / Czerwiec
25. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
16
Zbyněk
Anety, Benona
17
Adolf
Laury, Marcjana
18
Milan
Elżbiety, Marka
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Čtvrtek
Czwartek
19
Agnieszka Jureczka. Przyrody wokół szkoły przy ulicy Akacjowej w Krzanowicach.
Boże Ciało
Leoš
Boże Ciało
Protazego, Romualda
Pátek
Piątek
20
Květa
Bogny, Florentyny
21
Alois
Alicji, Alojzego
22
Pavla
Pauliny, Tomasza
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Václav Vatolík. Vodárenská věž.
Pohled na obec Kobeřice.
Červen / Czerwiec
26. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
23
Zdeňka
Wandy, Zenona
24
Jan
Danuty, Jana
25
Ivan
Łucji, Albrechta
26
Adriana
Jana, Pawła
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Eliška Mokrá. Cestou z Pstruži farmy v Bělé.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Den památky obětí komunistického režimu - významný den
27
Ladislav
Maryli, Władysława
28
Lubomír
Ireneusza, Leona
29
Petr a Pavel
Pawła, Piotra
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Ingrid Křižáková. Akademie ZŠ Vřesina.
Bernard Adamczyk. Wystawa dawnych sprzętów w Krzyżanowicach.
Červen / Červenec / Czerwiec / Lipiec
27. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
30
Šárka
Emilii, Ernesta
1
Jaroslava
Haliny, Mariana
2
Patricie
Jagody, Ottona
3
Radomír
Anatola, Jacka
4
Prokop
Malwiny, Odona
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Jadwiga Królczyk. Zjawiska natury w Gminie Kietrz.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863) - státní svátek
5
Neděle
Niedziela
6
Cyril a Metoděj
Karoliny, Antoniego
Pamětní lípy v Chlebičově.
Den upálení mistra Jana Husa (1415) - státní svátek
Dominiki, Gotarda
Marek Hluchník. Cesta na farni den do Chuchelné.
Červenec / Lipiec
28. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
7
Bohuslava
Estery, Cyryla
8
Nora
Elżbiety, Edgara
9
Drahoslava
Weroniki, Patrycjusza
10
Libuše, Amálie
Almy, Sylwany
11
Olga
Olgi, Benedykta
12
Bořek
Brunona, Jana
13
Markéta
Małgorzaty, Irwina
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Beata Syjud. Błękit nieba - Krowiarki.
Čtvrtek
Czwartek
Jiří Rygel. Sprchující se houba.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Eliška Mokrá. Hlučínské koláče.
Jakub Riedel. Kostel sv. Martina v Dolním Benešově.
Červenec / Lipiec
29. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
14
Karolína
Marceliny, Ulryka
15
Jindřich
Henryka, Włodzimierza
16
Luboš
Benity, Mariki
17
Martina
Anety, Bogdana
18
Drahomíra
Kamila, Szymona
19
Čeněk
Alfredy, Wincentego
20
Ilja
Czesława, Hieronima
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Klaudia Ehr. Nieczynne tory w Krzanowicach.
Marek Vilášek. Darkovice.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jaroslav Reinosch. Pýchavka obecná v lese u Píště.
René Bláha. Hlučínsko.
Červenec / Lipiec
30. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
21
Vítězslav
Dalidy, Daniela
22
Magdaléna
Marii, Bolesława
23
Libor
Brygidy, Apolinarego
24
Kristýna
Kingi, Olgi
25
Jakub
Jakuba, Krzysztofa
26
Anna, Anita
Anny, Grażyny
27
Věroslav
Natalii, Aurelego
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Jadwiga Królczyk. Gmina i Miasto Kietrz.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Lucie Václavíková. Rohovský cyklokros.
Eliška Mokrá. Dožínkový věnec v Hati.
Červenec / Srpen / Lipiec / Sierpień
31. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
28
Viktor
Aidy, Marceli
29
Marta
Marty, Olafa
30
Bořivoj
Julity, Zdobysława
31
Ignác
Ernesty, Ignacego
1
Oskar
Nadii, Justyna
2
Gustav
Kariny, Gustawa
3
Miluše
Lidii, Augusta
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Barbara Kasza. Dożynki - Tworków.
Čtvrtek
Czwartek
Lucie Kepáková. Babočka.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Františka Kurková. Slunečnice.
Weronika Kolar. Między Niebem a Ziemią - Borucin, gmina Krzanowice, woj. śląskie.
Srpen / Sierpień
32. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
4
Dominik, Dominika
Dominika, Protazego
5
Kristián, Milivoj
Stanisławy, Oswalda
6
Oldřiška
Sławy, Jakuba
7
Lada
Doroty, Alberta
8
Soběslav
Cypriana, Sylwiusza
9
Roman
Romana, Romualda
10
Vavřinec
Bogny, Borysa
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Hřbitov v Závadě.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Lucie Václavíková. Hornické muzeum, Landek Park Petřkovice.
Barbara Kasza. Kościół pw. Św Piotra i Pawła. Tworków.
Srpen / Sierpień
33. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
11
Zuzana
Luizy, Zuzanny
12
Klára
Klary, Lecha
13
Alena
Diany, Sewery
14
Alan, Sylva
Alfreda, Maksymiliana
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Ingrid Křižáková. Dožínky v Darkovičkách.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Wniebowzięcie NMP
15
Hana
Marii, Steli
16
Jáchym
Rocha, Stefana
17
Petra
Anity, Żanny
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jadwiga Królczyk. Cztery Pory Roku w Gminie Kietrz-lato.
Edyta Pieczka. Spichlerze w naszej gminie.
Srpen / Sierpień
34. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
18
Helena
Ilony, Bronisława
19
Ludvík
Bolesława, Juliana
20
Bernard
Bernarda, Samuela
21
Johana
Joanny, Kazimiery
22
Bohuslav
Cezarego, Zygfryda
23
Sandra
Apolinarego, Filipa
24
Bartoloměj
Maliny, Jerzego
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Weronika Kolar. Nasze letnie złoto... Borucin, gmina Krzanowice, woj. śląskie.
Čtvrtek
Czwartek
Patryk Hasse. Pola w Borucinie.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Pavel Straub. Východ slunce.
Marek Vilášek. Pohled na obec Hať v době žní.
Srpen / Sierpień
35. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
25
Radim
Patrycji, Ludwika
26
Luděk
Adrianny, Marii
27
Otakar
Moniki, Józefa
28
Augustýn
Adeliny, Augustyna
29
Evelína
Flory, Sabiny
30
Vladěna
Michaliny, Róży
31
Pavlína
Ramony, Rajmunda
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Kamila Stępień. Pogodne popołudnie.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Tomáš Řehánek. Lesní cesta spojující Bohuslavskou cestu se silnicí Bolatice-Chuchelná-Borová.
Bernard Adamczyk. Dekoracja dorzynkowa w Krzyżanowicach.
Září / Wrzesień
36. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
1
Linda, Samuel
Bronisławy, Idziego
2
Adéla
Juliana, Stefana
3
Bronislav
Izabeli, Szymona
4
Jindřiška
Liliany, Rozalii
5
Boris
Doroty, Wawrzyńca
6
Boleslav
Beaty, Saturnina
7
Regína
Reginy, Melchiora
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Martina Bolatzká. Centrifuga na kravařském odpustu.
Průvod Honění krále.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jakub Poruba. Podzim v Černém lese u Šilheřovic.
Leo Vitásek. Podzim v Bohuslavicích.
Září / Wrzesień
37. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
8
Mariana
Adrianny, Marii
9
Daniela
Aldony, Sergiusza
10
Irma
Daniela, Łukasza
11
Denisa, Denis
Dagny, Jacka
12
Marie
Gwidona, Radzimira
13
Lubor
Eugenii, Filipa
14
Radka
Roksany, Cypriana
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Petr Plaček. Les Hubert u Hati.
Eda Kupka. Kostel v Dolním Benešově.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jakub Poruba. Tradiční sběr brambor - Markvartovice.
Malohoštický odpust.
Září / Wrzesień
38. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
15
Jolana
Albina, Rolanda
16
Ludmila
Edyty, Kornela
17
Naděžda
Justyny, Roberta
18
Kryštof
Irmy, Stanisława
19
Zita
Konstancji, Januarego
20
Oleg
Faustyny, Filipiny
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Vendula Uličková. Pohled na krajinu nedaleko Kietrze.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
21
Velké Hoštice. Kostel sv. Jana Křtitele.
Matouš
Jonasza, Mateusza
Martin Jasinki. Roztrhaná oblačnost, CHuchelná.
Září / Wrzesień
39. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
22
Darina
Maurycego, Tomasza
23
Berta
Tekli, Liwiusza
24
Jaromír
Maryny, Teodora
25
Zlata
Aurelii, Władisława
26
Andrea
Cypriana, Euzebiusza
27
Jonáš
Sabiny, Damiana
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Jakub Poruba. Podzim - Ludgeřovice.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
28
Den české státnosti - státní svátek
Václav
Luby, Wacława
Marek Hluchník. Podzimní les ve Strahovicích.
Petr Rumpertesz. Kobzolfest v Bolaticích.
Září / Říjen / Wrzesień / Październik
40. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
29
Michal, Michael
Michała, Rafała
30
Jeroným
Wery, Honoriusza
1
Igor
Danuty, Remigiusza
2
Olívie, Oliver
Dionizego, Teofila
3
Bohumil
Teresy, Gerarda
4
František
Rozalii, Edwina
5
Eliška
Flawii, Igora
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Čtvrtek
Czwartek
Marek Hluchník. Podzim na pastvě ve Strahovicích.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Weronika Kolar. I nawet oset w letnią porę ma swój urok ;) Borucin, gmina Krzanowice. Petr Rumpertesz. Kobzolfest v Bolaticích.
Říjen / Październik
41. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
6
Hanuš
Artura, Brunona
7
Justýna
Marii, Marka
8
Věra
Pelagii, Walerii
9
Štefan, Sára
Arnolda, Ludwika
10
Marina
Pauliny, Przemysława
11
Andrej
Aldony, Emila
12
Marcel
Maksymiliana, Witolda
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Ondřej Teichmann. Posezení u Mechtilde Eiche - Vřesina.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Kamila Stępień. W stronę słońca.
Patrycja Kokot. Rodzinnie.
Říjen / Październik
42. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
13
Renáta
Edwarda, Teofila
14
Agáta
Bernarda, Kaliksta
15
Tereza
Jadwigi, Teresy
16
Havel
Florentyny, Gawła
17
Hedvika
Marity, Wiktora
18
Lukáš
Juliana, Łukasza
19
Michaela
Ferdynanda, Piotra
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Dominika Kubny. Staw w Borucinie.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Sebastian Krupa. Droga.
Roman Hanel. Strom, který stojí u polní cesty, kousek za sudickým kostelem.
Říjen / Październik
43. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
20
Vendelín
Ireny, Kleopatry
21
Brigita
Celiny, Urszuli
22
Sabina
Halki, Kordiana
23
Teodor
Marleny, Seweryna
24
Nina
Arlety, Rafała
25
Beáta
Darii, Ingi
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Kamila Stępień. Zbliża się jesień.
Čtvrtek
Czwartek
Sylwia Korus. Trująca para. Las Maków.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
26
Konec letního času 3:00 > 2:00
Przejście na czas zimowy 3:00 > 2:00
Erik
Ludmiły, Lucjana
Rafał Syjud. Pod chmurką Pawłów.
Patrycja Kokot. Śladami przeszłości.
Říjen / Listopad / Październik / Listopad
44. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
27
Úterý
Wtorek
Šarlota, Zoe
Iwony, Wincentego
Den vzniku samostatného Československého státu (1918) - státní svátek
28
Szymona, Tadeusza
Středa
Środa
29
Silvie
Euzebii, Felicjana
30
Tadeáš
Zenobii, Edmunda
31
Štěpánka
Augustyny, Urbana
Soňa Prášková. Podzim v Šilheřovickém lese.
Čtvrtek
Czwartek
Agnieszka Jureczka. Przyrody wokół szkoły przy ulicy Akacjowej w Krzanowicach.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
1
Neděle
Niedziela
2
Všech svatých
Wszystkich Świętych
Felix
Wszystkich Świętych
Viktoryny, Konrada
Památka zesnulých ( Dušičky)
Dzień Zaduszny
Památka zesnulých
Dzień Zaduszny
Bohdany, Tobiasza
Jiří Rygel. Les v kapce vody.
Okolí Hošťálkovic.
Listopad / Listopad
45. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
3
Hubert
Sylwii, Huberta
4
Karel
Karola, Olgierda
5
Miriam
Elżbiety, Sławomira
6
Liběna
Feliksa, Jacka
7
Saskie, Andělín
Antoniego, Żytomira
8
Bohumír
Klaudii, Seweryna
9
Bohdan
Anatolii, Ursyna
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Jiří Mika. Les k Borové, západ slunce.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Obec Lhotka s Landekem.
Tworków Urbanek.
Listopad / Listopad
46. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
10
Úterý
Wtorek
11
Evžen
Leny, Ludomira
Den válečných veteránů - významný den
Święto Niepodległości
Martin
Bartłomieja, Macieja
Středa
Środa
12
Benedikt
Renaty, Mateusza
13
Tibor
Krystyny, Stanisława
14
Sáva
Agaty, Serafina
15
Leopold
Idalii, Alberta
16
Otmar
Marii, Edmunda
Barbara Kasza. Szkubanie pierza. Tworków.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Spichlerz w Bolesławiu.
Kamila Stępień. Pomiędzy mostami.
Listopad / Listopad
47. týden / tydzień
2014
Pondělí
Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek
Poniedziałek
17
Mahulena
Grzegorza, Zbysława
18
Romana
Anieli, Klaudyny
19
Alžběta
Matyldy, Seweryny
20
Nikola, Nikolas
Anatola, Edmunda
21
Albert
Janusza, Konrada
22
Cecílie
Cecylii, Marka
23
Klement
Adeli, Klemensa
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Justyna Wojda. Les.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Radim Heiduk. Pohlednice.
Bernard Adamczyk. Butwiejące drzewa w Zabełkowie.
Listopad / Listopad
48. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
24
Emílie
Emmy, Flory
25
Kateřina
Katarzyny, Erazma
26
Artur
Delfiny, Lechosława
27
Xenie
Ody, Waleriana
28
René
Lesława, Zdzisława
29
Zina
Błażeja, Saturnina
30
Ondřej
Andrzeja, Konstantego
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Jadwiga Królczyk. Cztery Pory Roku w Gminie Kietrz - zima.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Beata Syjud. Po przejściach - Krowiarki.
Kostel v Třebomi.
Prosinec / Grudzień
49. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
1
Iva
Natalii, Edmunda
2
Blanka
Pauliny, Piotra
3
Svatoslav
Franciszka, Ksawerego
4
Barbora
Balbiny, Barbary
5
Jitka
Edyty, Krystyny
6
Mikuláš
Leontyny, Mikołaja
7
Benjamín, Ambrož
Ambrożego, Marcina
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Arnošt Kubela. Lednové červánky o nedělním odpoledni u Hněvošického háje.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Chlebičov - Kaple Panny Marie Růžencové.
Adolf Vjačka. Pohled na ludgeřovický chrám sv. Mikuláše.
Prosinec / Grudzień
50. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
8
Květoslava
Marii, Wirginii
9
Vratislav, Vratislava
Leokadii, Wiesława
10
Julie
Danieli, Julii
11
Dana
Damazego, Waldemara
12
Simona
Dagmary, Aleksandra
13
Lucie
Łucji, Otylii
14
Lýdie
Alfreda, Izydora
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Čtvrtek
Czwartek
Magdalena Birtková. Poslední plody z farské zahrady.
Eda Kupka. Náhon na již neexistující mlýn v Dolním Benešově.
Grażyna Skrzyńska. Płotek zimą.
Jana Bradáčová. Zamrzlý ryník Nezmar.
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Prosinec / Grudzień
51. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
15
Radana, Radan
Niny, Wiktora
16
Albína
Albiny, Zdzisławy
17
Daniel
Łazarza, Łukasza
18
Miloslav
Laury, Bogusława
19
Ester
Gabrieli, Dariusza
20
Dagmar
Bogumiły, Dominika
21
Natálie
Seweryny, Tomasza
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Eda Kupka. Bruslení na rybníku Nezmar v Dolním Benešově.
Čtvrtek
Czwartek
Pátek
Piątek
Sobota
Sobota
Neděle
Niedziela
Jana Bradáčová. Západ slunce na rybníku Nezmar.
Lenka Janošová. Šilheřovický park.
Prosinec / Grudzień
52. týden / tydzień
2014
Pondělí
Poniedziałek
22
Šimon
Judyty, Zenona
23
Vlasta
Sławomiry, Wiktorii
Úterý
Wtorek
Středa
Środa
Štědrý den
Adam a Eva
Wigilia
Adama, Ewy
24
Čtvrtek
Czwartek
25
Pátek
Piątek
26
Jakub Šarjak. Kaple.
1. svátek vánoční
Boże Narodzenie
Boží Hod
Boże Narodzenie
Glorii, Piotra
2. svátek vánoční
Szczepana
Štěpán
Dionizego, Szczepana
Sobota
Sobota
27
Žaneta
Fabioli, Jana
28
Bohumila
Teofilii, Cezarego
Neděle
Niedziela
Jana Bradáčová. Pohled od rybníka ke kostelu.
Sluneční hodiny v Píšti.

Podobne dokumenty