już za nami! - Gmina Pomiechówek

Komentarze

Transkrypt

już za nami! - Gmina Pomiechówek
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY | nr 6 (56) / 2012
Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek, tel. (22) 765 27 24, fax: (22) 765 27 10, www.pomiechowek.pl
Dni Pomiechówka
już za nami!
Wkra
w Okręgówce!
Drużyna Wkry Pomiechówek w ciągu
ostatniego roku przeszła metamorfozę –
w czerwcu 2011 wszyscy martwili się
o to, czy drużyna w ogóle zdoła utrzymać
się w A-Klasie. Zresztą, by tego dokonać
zespół z Pomiechówka w końcówce czerwca zmuszony był rozegrać dwa spotkania barażowe i dzięki zwycięstwu w nich
udało się ocalić ligowy byt.
Po 12 miesiącach wysiłku i niełatwej pracy
świętujemy sukces – ekipa kierowana przez
Piotra Redla awansuje do Ligi Okręgowej!
W tym roku święto gminy oscylowało wokół
tematu samorządu terytorialnego i ekologii.
Zawody wędkarskie, wiosenny bieg Warsa
i Sawy, dzień otwarty na polu golfowym,
Eko-piknik nad Wkrą, to tylko nieliczne
z przedsięwzięć, które podczas gminnego
świętowania stały się naszym udziałem.
Plac zabaw
w Szczypiornie
W pierwszej połowie maja przeprowadzone
zostały prace ziemne i porządkowe na placu
zabaw w Szczypiornie. Nawieziono ziemię,
posiano trawę, uprzątnięto teren z gruzu
i ściętych drzew po to, aby było bezpieczniej.
Po wykonaniu prac odbyła się kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
podczas której stwierdzono, że plac zabaw
nadaje się do bezpiecznego użytkowania przez
dzieci i młodzież. Zapraszamy do korzystania
z nowego miejsca zabaw.
Gazeta Pomiechowska
Strona 1
Wieści Gminne
Wydanie nr 6 (56) / 2012
AKTUALNOŚCI
Z życia Gminy
DOTACJA DLA BIBLIOTEKI
Informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy
Pomiechówek bierze udział już w III edycji Programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
Celem programu jest wspieranie rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
poprzez
zwiększenie dostępu do nowych technologii
komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, a także edukację oraz popularyzację
i zwiększenie wykorzystania Internetu przez
pracowników i użytkowników biblioteki tak, by
gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Fundacja Orange w odpowiedzi na złożony 2 kwietnia 2012 r. przez bibliotekę wniosek, przyznała
dotację na bieżący rok w wysokości 1 058,91 zł .
Dotacja jest przeznaczona w szczególności na
zapewnienie dostępu do łączy internetowych
w placówce głównej i filii bibliotecznej oraz ich
bezpłatnego udostępniania.
Dzięki wsparciu Fundacji Orange filia biblioteczna w Kosewie od 2010 r. posiada łącze internetowe, z którego można bezpłatnie korzystać.
DELEGACJA Z ANTRODOCO W GMINIE
W dniach 6-11 czerwca na terenie gminy
przebywała pięcioosobowa delegacja z partnerskiej, włoskiej gminy Antrodoco. Spotkanie
miało na celu m.in. wypracowanie rozwiązań
w zakresie współpracy na niwie ochrony środowiska naturalnego, dóbr przyrody,
edukacji ekologicznej i turystyki.
XIX PIELGRZYMKA SAMORZĄDOWCÓW
Samorząd Gminy Pomiechówek z przewodniczącą
Rady Gminy i wójtem na czele wzięli udział w XIX
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządowców na
Jasną Górę, która odbyła się 20 maja, w ramach
Dnia Samorządu Terytorialnego.
CHCESZ ZAMIESZKAĆ
POZA MIASTEM?
Poszukujesz terenu na wybudowanie domu?
Mamy ofertę dla Ciebie! Wójt Gminy Pomiechówek ogłosił przetargi na sprzedaż
działek budowlanych w atrakcyjnych lokalizacjach. Można nabyć grunt pod budowę domu,
zarówno w zurbanizowanym centrum gminy na terenie w pełni uzbrojonym w infrastrukturę
techniczną - jak i na terenach wiejskich.
Na przetarg wystawionych jest 12 działek budowlanych o powierzchni od 626m2 do 992m2
w Pomiechówku, Szczypiornie i CegielniKosewo. Zapraszamy do Urzędu Gminy Pomiechówek (ulica Szkolna 1a, pokój nr 14)
– przedstawimy szczegółowe informacje
o działkach, regulaminie i warunkach przetargu. Jesteśmy do dyspozycji również pod numerem telefonu 22 765 27 12. Ogłoszenia
o przetargach znajdują się na stronie:
www.bip.pomiechowek.pl w zakładce przetargi - nieruchomości.
CYFROWA SZKOŁA
Wyniki losowania w programie rządowym
„Cyfrowa szkoła” nie były pomyślne dla
naszych szkół podstawowych. Nowoczesny
sprzęt multimedialny nie trafi od września
br. do uczniów klas IV. Na szczęście był to
pilotażowy nabór. Od roku 2013 Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwi wszystkim szkołom podstawowym przystąpienie
do programu.
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
Gmina Pomiechówek wraz z Nadleśnictwem
Jabłonna stara się pozyskać środki zewnętrzne
na budowę ścieżki dydaktycznej w pomiechowskich lasach. Projekt obejmuje przystosowanie prawie 3 km dróg leśnych do korzystania również przez osoby niepełnosprawne.
Wzdłuż szlaku umieszczone zostaną tablice
informacyjne oraz ławki, kosze na śmieci.
Nowy charakter zyska wiata znajdująca się
w pobliżu leśniczówki w Pomiechówku. Będzie
to głównie miejsce dydaktyczne z nasadzeniami
ciekawych odmian roślin, wrzosowiskiem oraz
miejscem zabaw dla najmłodszych. Dotychczas złożony został wniosek o dofinansowanie
inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jednocześnie szukamy alternatywnych źródeł
sfinansowania inwestycji.
NA PIKNIK DO ORZECHOWA
W imieniu organizatorów zapraszamy na
Piknik Rodzinny do Orzechowa 17 czerwca
br. w godz. 10:00-17:00. Miejsce: plac przed
szkołą podstawową. W programie szereg atrakcji, m.in.: występ dzieci z Klubu Przedszkolaka,
mecz piłki nożnej dzieci/rodzice, przedstawienie „Księżniczka na ziarnku grochu”, grilowanie.
Strona 2
Gazeta Pomiechowska
Czerwiec 2012
Wieści Gminne
Drodzy Mieszkańcy,
w ostatnich tygodniach stanęliśmy wobec sytuacji nieprzyjęcia naszych dzieci do Przedszkola Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i konieczności zabezpieczenia miejsca edukacji
i opieki najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Decyzja władz samorządowych Nowego
Dworu Mazowieckiego, o której dowiedzieliśmy się w momencie, w którym wszelkie arkusze
organizacyjne na kolejny rok szkolny były przygotowane, spowodowała, że należało działać
szybko, tak, by we wrześniu uniknąć w naszych placówkach oświatowych dezorganizacji.
O następstwach sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się jako samorząd przeczytacie Państwo
w bieżącym numerze Gazety.
Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że nasz klub sportowy Wkra Pomiechówek awansował
do Ligi Okręgowej. Gratuluję osiągniętego sukcesu, życzę kolejnych udanych spotkań piłkarskich
w rundzie jesiennej – już w wyższej klasie rozgrywek, a Państwa zapraszam na gminny stadion,
by kibicować naszym piłkarzom.
W ostatnich dniach gościliśmy przedstawicieli partnerskiej gminy Antrodoco. Kolejne spotkanie
było okazją do zacieśnienia więzi pomiędzy samorządami i rozmów o przyszłych wspólnych
działaniach.
Wszystkiego Najlepszego
Dzieciaki!
CO LUBIĄ DZIECI?
y świeci ,
d
g
e
c
ń
o
ł
s
deszcz - kied
y pada ,
wiatr - kiedy gada ,
mróz - kiedy szczypie ,
Włodzimierz Melzacki
śnieg - kiedy sypie ...
Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzenia
uśmiechu, pogody,
szalonych , ale bezpiecznych pomysłów
i radości z poznawania świata
Redakcja
Adres redakcji:
Urząd Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
pow. Nowodworski, woj. Mazowieckie
tel. 22 765-27-24, fax 22 765-27-10
e-mail: [email protected]
Gazeta Pomiechowska
Redaktor naczelna: Agnieszka Ujazda-Miedza
Wydawca: Urząd Gminy Pomiechówek
Druk: Apeiron
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania tekstów
Strona 3
Wieści Gminne
Wydanie nr 6 (56) / 2012
Inwestycje pełną parą!
Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek”
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
Zakres prac: przebudowa 7,5 km dróg, 2 km chodników z kostki betonowej oraz 230 zjazdów na posesje.
Planowane zakończenie robót zgodnie z zawartymi umowami: 10 października 2012 r.
Nowa koparko-ładowarka
Wyposażenie
Komunalnego
Zakładu
Budżetowego w Pomiechówku wzbogaciło się o zakup nowej koparkoładowarki firmy JCB. Jest to kolejny etap
rozbudowy przedsiębiorstwa komunalnego, mający na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i gminy Pomiechówek w zakresie prowadzenia prac
remontowych i budowlanych na sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, robót
związanych z bieżącym utrzymaniem
i budową nowych odcinków dróg gminnych, a także konserwacji rowów i poboczy.
W maju ubiegłego roku Komunalny
Zakład Budżetowy zakupił maszyny
budowlane
w
postaci
samochodu
ciężarowego oraz równiarki drogowej.
W uzupełnieniu do nabytego taboru gmina
dokupiła walec wibracyjny samobieżny.
W ten sposób można było samodzielnie
poprzez nasz zakład budżetowy zadbać
o stan dróg gruntowych na terenie gminy Pomiechówek. Sprzęt ten jest wykorzystywany
również do zimowego utrzymania dróg.
Obecnie w celu zwiększenia zakresu
działań podejmowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy na terenie gminy
Pomiechówek, polegających na przebudowie nowych odcinków dróg gminnych
oraz wykonywaniu robót wodno-kanalizacyjnych,
dokonano
zakupu
nowej
koparko-ładowarki wraz z osprzętem
w formie leasingu operacyjnego.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego
firma
INTERHANDLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
przekazała na początku maja bieżącego
roku maszynę firmy JCB 3CX Turbo AEC, której koszt całkowity wraz
z osprzętem wyniósł 375 848,78 zł
Oprócz wysoko zaawansowanej technologicznie koparki, dostarczono w ramach zamówienia dodatkowo osprzęt
w postaci łyżki wielofunkcyjnej z widłami
typu 6 w 1, łyżki skarpowej, łyżki trapezowej, instalacji hydraulicznej do młota,
szybkozłącza
koparkowego
i
wagi
ładowarkowej.
Piotr Mychliński
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku ogłasza nabór uczestników do projektu
„Radzę sobie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu gminy Pomiechówek”
Zajęcia odbywać się będą w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
Osoby, które podejmą naukę, mogą kontynuować ją w ramach projektu do 2014 r.
W czasie realizacji projektu uczestniczki otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków.
Rekrutacja trwa od 15 maja do 15 czerwca 2012 r.
Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
ul. Słoneczna 51, 05-180 Pomiechówek, tel. 22 785 45 19
Strona 4
Gazeta Pomiechowska
Czerwiec 2012
Wieści Gminne
Prace nad herbem wznowione!
Herb miasta lub gminy jest charakterystycznym znakiem danej wspólnoty samorządowej. Wyraża wspólne dla
mieszkańców wartości, ideały i tradycję
lokalną; jest elementem kultury wysokiej,
w której szczególnego znaczenia nabiera
elegancja i prostota. Zasada dotycząca
tworzenia herbu jest następująca „im prostszy, tym lepszy”. By jednak herb miał szanse
stać się herbem musi być przede wszystkim
stworzony według zasad obowiązujących
w rodzimej heraldyce. I pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
W ostatnich latach samorząd gminy
podejmował starania o zaopiniowanie
przez wspomnianą komisję projektu herbu,
na którym widnieje most, woda i świerki.
Komisja Heraldyczna negatywnie oceniła
projekt. W rezultacie spotykany w materiałach promocyjnych logotyp nie jest
herbem gminy Pomiechówek, a jedynie
charakterystycznym dla niej znakiem
graficznym. W styczniu 2012 r. ponownie
podjęliśmy działania, zmierzające do przygotowania projektu herbu, który po pierwsze
będzie zgodny z gminną tradycją lokalną,
po drugie zaś uzyska akceptację ministra
i działającej przy nim Komisji Heraldycznej.
Opracowanie poprawnej symboliki gminy
powierzyliśmy profesorowi Krzysztofowi
Mikulskiemu. Za opracowanie graficzne
odpowiada artysta plastyk Lech-Tadeusz Karczewski. Zakres prac obejmuje przeprowadzenie kwerendy źródłowej, sporządzenie
ekspertyzy heraldyczno-historycznej oraz
wykonanie projektu herbu. W ostatnich tygodniach twórcy projektu herbu przedstawili
podczas zebrań komisji Rady Gminy swoje
propozycje: jedna nawiązuje do przemarszu
wojsk litewsko-ruskich zmierzających pod
Grunwald, druga – przedstawia wizerunek
św. Anny, patronki parafii w Pomiechowie.
W projekcie wciąż pozostał most i rzeka.
Obecność św. Anny w herbie wydaje się
uzasadniona. W opinii Komisji Heraldycznej przeczytać możemy: „Mówiąc o elementach tradycji lokalnej, pomocnych
w pracach nad heraldyką samorządową
należy mieć na myśli takie jak na przykład stosunki własnościowe w przeszłości, wezwania
kościołów, a także lokalne kulty świętych,
ważne wydarzenia historyczne związane
z gminą, ewentualnie wybitne osobowości
pozostające w czasie swego życia w związku
z terytorium obecnej gminy”. Pomiechowo
jest najstarszą częścią naszej gminy. W 1254
r. akt legata papieskiego Opizona potwierdził
status Pomiechowa jako wsi należącej do
dóbr kościelnych. Od XVII wieku kościół ma
za patronkę św. Annę. Do jej kultu nawiązuje
również pomnik z 1938 r. znajdujący się na
skrzyżowaniu ulic Nasielskiej i Warszawskiej, ufundowany przez miejscowy oddział
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wciąż trwają rozmowy radnych odnośnie
prezentowanych projektów herbu, o ich
rezultatach będzie informować Państwa na
łamach Gazety Pomiechowskiej.
Agnieszka Ujazda-Miedza
Zmiany w gminnej oświacie
W ostatnich tygodniach szczególnie wiele
emocji wzbudziły zmiany dotyczące naszej
gminnej oświaty. W związku z decyzją władz
samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego dotyczącą nieprzyjęcia dzieci z terenu
gminy Pomiechówek do Przedszkola Nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim samorząd
gminy Pomiechówek podjął decyzję o zabezpieczeniu miejsca dalszej opieki i edukacji dzieci na terenie naszej gminy. Konieczność zabezpieczenia transportu dzieci z terenu wsi Nowy
Modlin, Kosewo, Cegielnia-Kosewo, Wymysły,
Bronisławka, Stanisławowo do gminnej placówki stała się impulsem do dalszych zmian w zakresie systemu oświaty w gminie.
Od chwili, w której istniejąca jeszcze w latach
60 szkoła w Kosewie przestała istnieć dzieci
z Nowego Modlina, Kosewa, Cegielni-Kosewo, Wymysłów, Bronisławki i Stanisławowa
uczęszczały do szkoły w Nowym Dworze
Mazowieckim (Modlin Stary). Przez lata brak
możliwości lokalowych uniemożliwiał władzom
samorządowym gminy Pomiechówek przyjęcie
dzieci z tych terenów do placówek gminnych,
choć należą do jej obwodu szkolnego. Od 1991 r.,
kiedy pojawił się ustawowy obowiązek zapewniania dzieciom transportu do szkoły, gmina
Pomiechówek koordynowała dojazdy przedszkolaków i uczniów do przedszkola i szkoły
w Nowym Dworze Mazowieckim. Zawarte
z władzami tego miasta porozumienie zakładało,
że gmina Nowy Dwór Maz. zapewni naszym
gminnym przedszkolakom warunki oraz opiekę
podczas pobytu przedszkola. Koszt utrzymania
jednego dziecka w Publicznym Przedszkolu
Nr 2 w Nowym Dworze ustalono na kwotę
Gazeta Pomiechowska
686,00 zł miesięcznie. Blisko 304 tys. zł rocznie wynosiło średnio finansowanie edukacji
najmłodszych w tym nowodworskim przedszkolu. Były to środki, które trafiały do budżetu
gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Współpraca
pomiędzy naszymi gminami w tym zakresie trwała przez lata, do dziś, kiedy nie
uwzględniając zawartego przed laty porozumienia władze samorządowe Nowego Dworu Maz.
nie przyjęły do przedszkola naszych przedszkolaków, argumentując swoją decyzję brakiem
miejsc dla dzieci ze swojego obwodu. Niestety
nie poinformowano nas o tym żadnym oficjalnym pismem.
Gmina Pomiechówek stanęła wobec dużego
wyzwania, jakim okazało się zapewnienie
miejsca dla dzieci rodziców, których wnioski
zostały odrzucone. Warunki lokalowe budynku naszego samorządowego przedszkola
uniemożliwiają przyjęcie dodatkowo ponad
40 uczniów. Rozpoczęły się dynamiczne poszukiwania miejsca, w którym od września będą
mogły przybywać przedszkolaki.
Konieczność przeorganizowania systemu
oświaty spowodowała, że władze samorządowe
podjęły decyzję o postawieniu kolejnego
(niełatwego dla nikogo!) kroku, jakim jest zabezpieczenie transportu do gminnej placówki
nie tylko przedszkolakom, ale również uczniom
szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy obecnie uczęszczają do szkoły w Modlinie Starym.
Dziś zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum w Pomiechówku dysponują miejscem
i kadrą, dzięki czemu są w stanie zapewnić
dobre warunki nauki dzieciom i młodzieży
(z naszego nota bene obwodu szkolnego).
Zdajemy sobie sprawę, że nie dla każdego
przejście przez ten okres zmian jest bezproblemowe. Uczniowie zawiązali już znajomości,
poznali środowisko. Nie zapominajmy jednak,
że w sytuacji, w której istnieje możliwość, by
dzieci uczęszczały do przynależnego obwodu
szkolnego, by korzystały z gminnej infrastruktury, by wzrastały w przynależnej wspólnocie
lokalnej, trudno przejść obok niej obojętnie.
W rezultacie od września 2012 r. przedszkolakom oraz uczniom szkoły podstawowej
i gimnazjum zapewnimy transport do placówek
oświatowych na terenie gminy. W przypadku, w
którym rodzice, zdecydują się posłać dzieci do
szkoły w Modlinie Starym obowiązek transportu
dzieci do szkoły i ze szkoły będzie w ich obowiązku.
By zapisać dziecko w placówce na terenie gminy
Pomiechówek należy zgłosić się do sekretariatu
dyrektora danej szkoły. Podajemy numery kontaktowe: Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
22 785 41 21; Gimnazjum w Pomiechówku 22
785 42 02
Przedszkole „Pod Dębami” zaprasza rodziców
dzieci nieprzyjętych do przedszkola w Modlinie
z obwodu gminy Pomiechówek do zgłaszania
dziecka do przedszkola w Pomiechówku.
Zgłoszenia do 22 czerwca 2012 r.
Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola w Pomiechówku 3 i 4-letnich zostaną utworzone
dodatkowe grupy. Kontakt do przedszkola: 22
785 42 14
Na Państwa pytania odnośnie zachodzących
zmian czekamy również w urzędzie pod numerem telefonu 22 765 27 30
Strona 5
Wieści Gminne
Wydanie nr 6 (56) / 2012
Działo się!
17. Dni Pomiechówka
Obchody 17. Dni Pomiechówka rozpoczęliśmy
w piątek 25 maja mitingiem sportowym, w którym
dzielnie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. Szeroki wachlarz
konkurencji wyłonił najbardziej wszechstronnych
gminnych sportowców. Podczas gdy w hali sportowej, i na boisku przed nią, toczyła się walka
w duchu prawdziwie olimpijskim, na skraju lasu,
przy Chacie Leśnej, najmłodsi przedstawiciele
naszej społeczności - przedszkolaki - oddawały
się sprawom ekologii. Podczas zajęć w terenie
przeprowadzonych pod okiem animatorów
Sławomira Witkowskiego i Edyty Biernackiej z zacięciem godnym Sherlocka Holmesa
rozwiązywano przyrodnicze zagadki.
Wieczorem o godz. 18:00 spotkaliśmy się na uroczystej sesji Rady Gminy, świętując dwa znaczące
z punktu widzenia budowania samorządności
jubileusze: 35-lecie powstania Gminnego
Ośrodka Kultury i 35-lecie Polskiego Związku
Wędkarskiego Koło Nr 24. Powitaliśmy tych,
którzy na przestrzeni lat tworzyli ich historię.
W imieniu wędkarzy głos zabrał prezes koła Tadeusz Dąbkowski. Nie kryjąc wzruszenia odebrał
z rąk przewodniczącej Anny Maleszy-Bajno oraz
wójta Dariusza Bieleckiego list gratulacyjny.
Wędkarstwo to nie tylko hobby, ale również
zaangażowanie w sprawy ochrony przyrody
i edukacji najmłodszych – wyraził swoje uznanie
dla działalności koła wójt gminy. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele zarządu Okręgu
Mazowieckiego PZW ze Zbigniewem Bedyńskim
na czele oraz członkowie zaprzyjaźnionych kół
wędkarskich.
Historię powstawania Gminnego Ośrodka
Kultury w formie prezentacji multimedialnej
przedstawiła dyrektor Agnieszka BrzezińskaBrańska. Zaprezentowała sylwetki dyrektorów,
główne wydarzenia związane z życiem ośrodka,
jego bieżącą działalność oraz zespół, który pracuje
dla GOK, tym samym dla gminnej społeczności.
Na sesji gościliśmy również Martę Grzębkowską
i Michała Ostapowicza – tegorocznych 18-latków, którzy podczas sesji odebrali swój pierwszy dowód tożsamości z rąk wójta gminy. Bez
wątpienia wkroczenie w dorosłość to wydarzenie
oznaczające nowy, ważny etap w życiu człowieka,
okres wielu przywilejów, ale też okres wytężonej
pracy i zmagań ze światem. Niech pośród trudów
dorosłego życia nie zabraknie radości, uśmiechu
i odwagi w śmiałym podejmowaniu wyzwań
stawianych przez współczesny świat – czytamy
w liście przekazanym przez samorząd gminy.
Obecność przedstawicieli tegorocznych 18-latków
Strona 6
Gazeta Pomiechowska
Czerwiec 2012
Wieści Gminne
na sesji rady to ukłon w stronę młodego pokolenia
i zaproszenie do współtworzenia i realizowania
idei samorządności oraz przyszłych wydarzeń
w naszej społeczności.
Podczas sesji nie zabrakło elementów proeuropejskich. Wójt opowiedział o najbliższych
planach związanych z funduszami unijnymi
i wyróżnił urzędników, którzy aktywnie pozyskują
unijne środki. Poznaliśmy również laureatów
konkursu plastycznego „Pomiechówek na mojej mapie Europy”, zorganizowanego przez GOK
w ramach Dnia Europy. Zwycięską pracę przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Goławicach. Gratulujemy!
Podczas sesji wysłuchaliśmy również prelekcji
dr Piotra Oleńczaka zatytułowanej „Historia gminy Pomiechówek – wybrane aspekty”.
Kolejny dzień obchodów rozpoczęły zawody
wędkarskie dla dzieci zorganizowane przez
członków Koła Nr 24. O poranku miłośnicy
wędkowania stanęli do rywalizacji na wodach
stawu „Macharzeniec”. Otaczająca przyroda,
wszechobecna cisza i radość wspólnego uprawiania pasji sprawiły, że trudno było dostrzec, że
rzeczywiście mamy do czynienia z zawodami,
których podstawą winna być rywalizacja. Do zawodów stanęło 24 zawodników. Zwycięzcami
w swoich kategoriach zostali: Kuba Zakrzewski, Mateusz Sucharski, Oliwia Nowińska oraz
Mateusz Kopryk, Mateusz Tarnowski oraz Matusz
(!) Nowiński.
Podczas gdy jedni w ciszy i skupieniu czekali na
upragnioną rybę, drudzy przygotowywali
się do startu w wiosennej edycji biegu Warsa
i Sawy, odbywającej się w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Startowano w kategoriach: dzieci, szkoła podstawowa, gimnazjum
oraz kategoria open; ponad 100 zawodników
rywalizowało na różnych dystansach, na trasie
wiodącej przez tereny leśne Pomiechówka.
Przy mecie stali rodzice, bliscy, znajomi, którzy
z zaciśniętymi kciukami oczekiwali, kiedy zza
drzew wyłoni się ich faworyt. W biegu głównym
zwycięzcami zostali: Małgorzata Szadura,
Olga Stryjek, Sandra Ordońska oraz Sylwester
Kuśmierz, Jacek Baniak, Mariusz Macugowski.
Gratulujemy i już dziś zapraszamy do udziału
w jesiennej edycji biegu.
Sobotnie popołudnie i wieczór były już rozrywkowe.
Punktualnie o godzinie 16:00 rozpoczęliśmy zabawę
na Eko-pikniku nad Wkrą, którego znaczącym
elementem była prezentacja stoisk twórców,
usługodawców, organizacji i firm z terenu gminy oraz
regionu. Zaprosiliśmy również na konne przejażdżki,
rowerową jazdę nad Wkrą i zabawę podczas koncertów, które rozbrzmiewały do północy.
Ostatni dzień obchodów rozpoczęliśmy mszą
św. w intencji mieszkańców, która odbyła się
w kościele parafialnym w Pomiechowie. Ostatnim punktem tegorocznego programu gminnego
święta był dzień otwarty na Polu Golfowym Lisia
Polana, gdzie pod czujnym okiem trenera można
było poznać podstawowe zasady gry w golfa.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w 17. Dni Pomiechówka. Szczególne
podziękowania dla harcerzy 13. Grunwaldzkiej
Turystycznej Drużyny Harcerskiej „Czarne ścieżki”.
Agnieszka Ujazda-Miedza
Gazeta Pomiechowska
Strona 7
Wydanie nr 6 (56) / 2012
Wieści Gminne
Dzień Dziecka w Pomiechówku
W tym roku ponownie zaprosiliśmy dzieci
i ich rodziców z terenu gminy do wspólnego
świętowania Dnia Dziecka na placu zabaw
przy ulicy Sportowej. Rozgrywki sportowe,
ścianka wspinaczkowa, przejażdżki konne,
dmuchańce, malowanie twarzy to tylko niektóre z wachlarza atrakcji przygotowanych
z okazji święta najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Było nie tylko rozrywkowo, ale
i edukacyjnie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzili zajęcia w zakresie
bezpieczeństwa drogowego, zaś członkowie
Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim i nasi pomiechowscy druhowie
zademonstrowali czynności ratunkowe w sytuacji wypadku samochodowego.
Leśnicy
dla stolicy
W sobotę 19 maja br. na polanie w leśniczówce
spotkali się ci, którym nieobojętny jest los
lasów i środowiska naturalnego, i którzy
pragną o tym środowisku dowiedzieć się
czegoś więcej. Przyrodoznawcze, plenerowe
spotkanie zorganizowali przedstawiciele
Nadleśnictwa Jabłonna w ramach akcji
„Leśnicy dla stolicy”.
Do udziału w inicjatywie zaproszono
dzieci i młodzież ze środowiskowych
Strona 8
Jeśli myślisz rok naprzód
sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód
sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód
ucz ludzi
przysłowie chińskie
ognisk
wychowawczych
z Pomiechówka, Szczypiorna i Kosewa. W konkurencjach
poprowadzonych przez gospodarzy lasów położonych na terenie
naszej gminy, można było sprawdzić
swoją znajomość gatunków roślin
i zwierząt oraz uczestniczyć w przygodzie
poznawania przyrody poprzez bezpośredni
i aktywny kontakt z nią i jej zjawiskami.
Gazeta Pomiechowska
Czerwiec 2012
Wieści Kulturalne
Biblioteka ciągle w grze
Podchody literackie
„Biblioteka ciągle w grze” to hasło tegorocznego IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, programu realizowanego od 2004 roku
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, skupiającego uwagę szerokiej opinii
publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu
społecznym i kulturalnym środowiskach
lokalnych, który sprzyja popularyzacji
różnorodnych form pracy z czytelnikami.
W tym roku zaprosiliśmy dzieci i rodziców do
spędzenia z nami, pomiechowską Biblioteką
Publiczną kilku majowych dni.
9 maja Anna Wiśniewska - nasza czytelniczka, absolwentka geografii, miłośniczka
i propagatorka ekologii zaprosiła uczestników do gry ekologicznej „Zwierzęta
z różnych stron świata”. Podczas zabawy
dzieci dowiedziały się jakim gatunkom
zwierząt grozi wyginięcie. Dzięki specjalnym
kartom do gry poznały czym charakteryzują
się poszczególne gatunki, a na zakończenie
Odjazdowy bibliotekarz
na wielkiej mapie świata, zaznaczały miejsca
występowania tych zwierząt.
11 maja zaprzyjaźnione z biblioteką dzieci,
ze Środowiskowego Ogniska TPD w Pomiechówku wzięły udział w podchodach
literackich „W poszukiwaniu zagubionej
książki” oraz spotkaniu przy ognisku.
Dnia 14 maja 2012 r. o godz. 16.00 grupą
15 osobową wyruszyliśmy na rajd rowerowy,
w którym udział wzięli bibliotekarze,
zaprzyjaźnieni pracownicy Ośrodka Kultury, Ogniska TPD wraz z podopiecznymi,
czytelnicy - jednym słowem miłośnicy
książek, gminnej biblioteki i rowerów;
wszystko to za sprawą „Odjazdowego Bibliotekarza”, ogólnopolskiej akcji mającej na
celu m.in. promowanie bibliotek i czytelnictwa oraz propagowanie roweru jako
środka lokomocji i zdrowego stylu życia.
Trasa rajdu biegła wzdłuż Wkry, wśród
pięknych pomiechowskich lasów. Uczestnicy z zachwytem podziwiali piękno naszego
gminnego krajobrazu, śpiew ptaków, ciszę
i majowe zapachy kwitnących drzew. Miejscem mety był gościnny Ośrodek Zacisze
Anny Korcz i Pawła Pigoń. Gospodarz
przywitał nas bardzo serdecznie. Na miejscu
czekało na wszystkich ognisko, kiełbaski,
wspólne zabawy, kalambury oraz rozrywki sportowe. Pogoda dopisała, humory
także i wszyscy czekamy na kolejny rajd
z „Odjazdowym Bibliotekarzem” za rok.
Składam podziękowania Sławkowi Witkowskiemu i Edycie Biernackiej za przygotowanie Podchodów Literackich oraz zabaw
i kalamburów podczas rajdu rowerowego.
Wyrazy wdzięczności kieruję na ręce Anny
Korcz i Pawła Pigoń, właścicieli Ośrodka
Zacisze w Goławicach za udostępnienie
terenu i gościnę oraz Michała Chojnackiego
właściciela firmy MM Promocja za przekazane upominki.
Ewa Mróz – kierownik
Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek
Mapa gminy
– już wydana!
Urząd Gminy Pomiechówek wydał mapę
turystyczną, zawierającą dokładny plan gminy, wykaz ulic, szlaki turystyczne, lokalizację
miejsc pamięci, rezerwaty i pomniki przyrody, bazę gastronomiczno-noclegową. Mapa
już niebawem będzie dostępna w punktach
sprzedaży na terenie naszej gminy. Pytajcie sprzedawców lub dzwońcie do urzędu:
22 765 27 23
Gazeta Pomiechowska
Strona 9
Wieści Gminne
Wydanie nr 6 (56) / 2012
Fort III w Pomiechówku
Codziennie mijają go tysiące ludzi. Dookoła
biegnie trasa tranzytowa z centralnej Polski
na Podlasie i Mazury. Niewiele osób wie,
że przejeżdża obok jednego z najbardziej
tragicznych miejsc na Mazowszu - Fortu III
w Pomiechówku.
Pod względem architektonicznym niczym
szczególnym się nie wyróżnia. Zbudowany
w 1883 r. równolegle z pierwszymi dwoma fortami Twierdzy Modlin jest bardzo
dobrze zachowany. Ma kształt trapezu.
Wyposażony jest standardowo w ceglane
koszary szyjowe 17 komorowe, przykryte
ziemią. Ma cztery dziedzińce wewnętrzne,
przedzielone krytymi ziemią kazamatami.
Na dziedzińcach jest w sumie 5 zespołów
kazamat ceglanych, wzmacnianych betonem, poterny (przejścia podziemne) są
czyste, niewypalone. Wszystkie drzwi pancerne
sprawne i w komplecie Na tym forcie możemy
też zobaczyć oryginalną kratę forteczną. Nie
ma jej na żadnym innym modlińskim forcie –
z prozaicznego powodu – w Pomiechówku jest
całodobowa ochrona. Pilnujący Fortu panowie zapewniają utrzymanie obiektu w niezmienionym stanie. Gdyby ich zabrakło, Fort III
spotkałby smutny los innych fortów Twierdzy
Modlin. Zostałby natychmiast rozkradziony.
Taka jest nasza rzeczywistość niestety.
Jest to miejsce pamięci narodowej, były obóz
zagłady. Niemcy na jego terenie zorganizowali
obóz koncentracyjny dla mieszkających w okolicy obywateli polskich. Cały Fort jest do dziś
otoczony drutem kolczastym. Wokół niego rozstawione były posterunki wartownicze.
Pierwszymi ofiarami Niemców byli Żydzi
z Nowego Dworu, Zakroczymia, Nasielska, Płońska i okolicznych pomniejszych
miejscowości. Następnie życie w Forcie tracili Polacy z całego północnego Mazowsza.
Od 1940 r. Fort był siedzibą więzienia karnośledczego nowodworskiego Gestapo. Następnie
zamieniono go w obóz koncentracyjny. Według
szacunków specjalistów przez mury katowni
przewinęło się w czasie wojny około 100 tys.
ludzi. Zginęło prawdopodobnie 50 tysięcy,
w tym kilkanaście tysięcy Żydów.
Na tzw. „górce”, w prawej stronie czoła fortu
zbudowano 19 metrowej długości szubienicę.
Niemcy jednorazowo wieszali na niej 40 osób.
W tygodniu odbywała się jedna, czasem dwie
takie egzekucje.
Były więzień obozu Władysław Grylak tak
wspomianał to miejsce:
„Obóz w Pomiechówku mogę krótko określić
jako jedną z największych katowni i najbardziej
ohydne miejsce zbrodni jakie istniało podczas okupacji na terenie III Rzeszy i terenach
zagarniętych przez wojska niemieckie. Stwierdzam to z całą odpowiedzialnością. Podczas
okupacji przeszedłem aż przez 5 obozów hitlerowskich – Pomiechówek, Oświęcim, Mauthausen, obóz w Jugosławii i Neumark. Katownia
w Pomiechówku pod każdym względem była
najgorsza. W najbardziej zwyrodniały sposób
faszyści niemieccy znęcali się nad więźniami.
Więźniów mordowano masowo, bez jakich-
Strona 10
kolwiek podstaw, w sposób szczególnie wyrafinowany i zwyrodniały. W Pomiechówku
było również najgorsze wyżywienie i najgorsze
warunki sanitarne ”.
Ludzie przebywali w pomieszczeniach Fortu w całkowitych ciemnościach, na betonie.
W niektórych celach po kostki w wodzie. Było
tak ciasno, że w wielu celach ludzie leżeli na betonowej posadzce bokiem. Za posłanie służyła
więźniom słoma, w której roiło się od wszy.
Więźnia miał prawo bić, a nawet zabić każdy
z funkcjonariuszy. Dlatego też stosunek
strażników i gestapowców wobec więźniów
cechowało nieludzkie okrucieństwo. Koniecznie trzeba też dodać, że w skład załogi oprawców wchodzili lokalni volksdeutsche z pobliskich Gałach, Bronisławki, Nowego Modlina.
Często najokrutniejszymi katami byli przedwojenni sąsiedzi ofiar. Oprawcy wymyślali
najróżniejsze kary. Najczęściej ze stosowanych
w więzieniu kar była „stójka”. Polegała ona na
związaniu w przegubie rąk, które więzień miał
złożone na plecach. Następnie podciągano go
do takiej wysokości, na wmurowanych w ścianę
kółkach, aby jego stopy nie dotykały ziemi. Kara
ta była niesłychanie bolesna, stąd też w jej trakcie więźniowie tracili z bólu przytomność. Ze
względu na konsekwencje, jakie niosła ze sobą
była ona także bardzo niebezpieczna. Na skutek
bowiem, długotrwałego wiszenia na „kółkach”
zrywały się u więźniów ścięgna ramion. W wyniku tego następowała utrata władzy w rękach.
Do „kółek” przykuwano też więźniów w celu
ich zagłodzenia. Stanisław Walicki, więziony od
17 listopada 1943 do 16 marca 1944 r. opowiadał:
„Widziałem jak czternastoletnią dziewczynkę
przykuto do kółka w ścianie. (...) Widziałem, że
stała ona czternaście dni, aż zmarła”
Kółka te do dziś można zobaczyć. Są wmurowane w narożnikach pomieszczeń (dawniej
zbiorowych cel) w koszarach szyjowych Fortu.
Gdy było wiadomo, że wojna nieuchronnie zakończy się klęską Niemców, ci zaczęli
zacierać ślady i od 1944 r. ciała zmarłych
lub pomordowanych więźniów wydobywali
z dołów, sprowadzeni do tej pracy Żydzi. Brygada paląca zwłoki składała się z 16 Żydów. Grupa, o której mowa została do fortu sprowadzona
w styczniu 1944 r.
Były więzień Jan Pytlak opowiadał o spotka-
niu z Żydem którego hitlerowcy zmusili
do palenia zwłok więźniów: „Pewnego
razu z jednym ze wspomnianych wyżej
Żydów nawiązałem rozmowę przy ubikacji.
Zapytałem co oni robią w Pomiechówku,
gdyż poza nimi w Pomiechówku innych
Żydów nie było. Żyd (...) opowiadał mi, że
on i pozostali Żydzi robią w Pomiechówku
straszną robotę na zapleczu fortu.
Następnie powiedział, że oni właśnie, pod
nadzorem wachmanów SS, odkopują doły
ze zwłokami zamordowanych przez Niemców więźniów, że zwłoki w dołach oblewają
ropą i je palą, zaś doły już z prochami tylko
ludzkimi zasypują na powrót ziemią (...).
Dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego od
pewnego czasu siedzenia w celi nr 8, wciskał
się do tej celi charakterystyczny, jakiś
dziwny smród spalenizny”.
Początkowo zwłoki palono w dołach. Później
zaś zrobiono do tego procederu specjalny
ruszt. Na ruszcie tym kładzione były ciała na
przemian z warstwami drewna. Gotowy już
stos oblewano benzyną i podpalano. Ciała pomordowanych płonęły dniem i nocą. Świadczył
o tym unoszący się nad okolicą słodkawy
i duszący dym.
Władysław Nagiel, który wraz z rodzicami
mieszkał w czasie okupacji we wsi Stanisławowo
znajdującej się w odległości około 300 metrów
od zaplecza fortu opowiadał: „Nie pamiętam
dokładnej daty, ale chyba w styczniu lub w lutym 1944 roku mieszkańcy Stanisławowa zobaczyli pewnego dnia wieczorem, buchający
z terenu fortu trzeciego ogień (...), później ogień
przygasł, ale z terenu fortu zaczął się wydobywać
duży dym o bardzo przykrym, mdławym zapachu. Dym ten snuł się przez wiele godzin i smród
rozlegał się po okolicy. (...) Po tym wydarzeniu
rozmawiałem z pracującymi przy wożeniu wody
więźniami. Ci więźniowie powiedzieli mi, że
na „Górce” fortu zostały spalone zwłoki zamordowanych tam uprzednio przez gestapowców
wielu więźniów” Prochy spalonych rozsypywano w na całym terenie Fortu.
W styczniu 1945 r. opustoszałą katownię zajęli
Rosjanie. Nowe władze polskie rozpoczęły ekshumacje pozostałych ciał ofiar. Od 1952 r. do 2006 r.
Fort III był składnicą amunicji Wojska Polskiego.
Dziś stoi pusty, od marca 2008 r. jest wpisany do rejestru zabytków. Na szczęście, jak już
wspomniałem, jest pilnowany przez służby ochrony, które zapobiegają jego dewastacji i rozkradaniu.
Podczas zwiedzania Fortu III proszę pamiętać,
że jest to wielkie cmentarzysko, miejsce cierpień
i śmierci tysięcy ludzi. Śladów po tamtych czasach pozostało niewiele. Do naszych czasów
zachowały się jedynie wyryte w ścianach potern wstrząsające napisy więźniów proszących
o ratunek. Na dziedzińcu Fortu kilka lat temu
została oczyszczona z zarośli wielka zbiorowa
mogiła, na której umieszczono trzy wielkie
krzyże. Jeśli planują Państwo zwiedzanie tego
Fortu, to warto ze sobą zabrać znicze.
Piotr Oleńczak
dr historii
Gazeta Pomiechowska
Czerwiec 2012
Sportowe wakacje
w NIK-u
Dla mieszkańców udostępniony zostanie
basen z ratownikiem
Również w tym roku, podczas wakacyjnych
miesięcy, zapraszamy do Ośrodka Najwyższej
Izby Kontroli w Goławicach Drugich.
W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy wójtem Dariuszem Bieleckim
a dyrektorem biura NIK Zbigniewem Drzewieckim w terminie od 2 lipca do 31 sierpnia
br. kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej,
basen, teren leśny zostaną udostępnione
mieszkańcom
gminy
Pomiechówek.
O szczegółach inicjatywy dowiecie się pod
numerem telefonu 22 765 27 28.
Pomiechowska
reprezentacja
na Białorusi
Wieści Sportowe
Awans jest nasz!
Pierwszą rundę Wkra zakończyła na 5 miejscu
ze stratą dwóch punktów do wicelidera,
Dębu Wieliszew. Bardzo istotne dla losów
rywalizacji w rundzie wiosennej było
inaugurujące ją starcie rozegrane właśnie
w Wieliszewie. Wtedy to Pomiechowianie po bardzo emocjonującym meczu pokonali swoich przeciwników 3:2, dzięki
czemu przeskoczyli ich w ligowej tabeli. Po
triumfie odniesionym w starciu z Dębem
przyszły kolejne zwycięstwa: z Legionem
II Warszawa, Koroną Jadów oraz GKS-em
Dąbrówka. Po spotkaniu w Jadowie i wysokim zwycięstwie 6:0 Wkra znalazła się na
pozycji wicelidera i nie oddała tego miejsca
już do końca rozgrywek. Na wiosnę, drużyna
z Pomiechówka zwyciężyła 10 spośród
12 rozegranych spotkań. Punkty straciła tylko
dwukrotnie – remisując z WKS-em Rząśnik
(0:0), a także z Mewą Krubin (2:2). Personalnie, Wkra to dzisiaj połączenie młodości
z doświadczeniem – w zespole nie brakuje
młodych graczy wspieranych na boisku
przez kilku o wiele bardziej doświadczonych
kolegów. Postawienie na taki wariant, jak się
okazało, przyniosło wymierne efekty dzięki
czemu dzisiaj cieszyć można się z awansu.
Trzeba też dodać, że młodzi zawodnicy
wprowadzeni do pierwszej drużyny zostali przez trenera Roberta Grzelaka, którego
wkład w ten sukces jest również godny uwagi.
Wychowankowie piłkarsko i mentalnie dojrzeli zaś już pod okiem obecnego szkoleniowca, Piotra Redla. W dodatku, w ,,tabeli wiosny’’
zespół z Pomiechówka jest najlepszą drużyną
ligi, z imponującym bilansem meczów na
własnym boisku – 29 goli zdobytych przy zaledwie czterech straconych w pięciu meczach
u siebie robi naprawdę duże wrażenie.
W niedzielę 10 czerwca, po niestety przegranym meczu ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki, świętowaliśmy wspólnie piłkarski awans
do Ligi Okręgowej. Wójt złożył podziękowania
na ręce prezesa, trenera i kapitana. Statuetką
wyróżniono również najlepszego strzelca tego
sezonu, którym został Daniel Wierzbicki.
Maciej Rafalski
W dniach 11-13 maja 2012 drużyna siatkarska z gminy Pomiechówek, pod opieką
szkoleniowca Janusza Patriaka uczestniczyła
w Międzynarodowym Turnieju Minisiatkówki w Czwórkach w Grodnie na Białorusi.
W turnieju wzięły udział drużyny z czterech państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi i Polski. W składzie reprezentacji z naszej gminy
wystąpiły: Katarzyna Sagatyńska–kpt., Lidia
Łachman, Paulina Biegańska, Kamila Olszewska, Aleksandra Puzon. Wśród 15 zespołów
ekipa z Pomiechówka zajęła 14 miejsce.
Dziękujemy za reprezentowanie gminy na
arenie międzynarodowej i życzymy kolejnych sportowych wyzwań.
Gazeta Pomiechowska
Strona 11

Podobne dokumenty

Gminne targowisko - Gmina Pomiechówek

Gminne targowisko - Gmina Pomiechówek Wszystkim uczniom, którzy wraz z końcem czerwca udali się na letni wypoczynek, życzę wielu niezapomnianych, wakacyjnych przygód i zapraszam do uczestniczenia w propozycjach przygotowanych w ramach ...

Bardziej szczegółowo

wiosnę! - Gmina Pomiechówek

wiosnę! - Gmina Pomiechówek Otwarta formuła spotkania pozwoliła spojrzeć na kwestie bezpieczeństwa w gminie nie tylko od strony statystyk policyjnych, ale przede wszystkim od strony człowieka – mieszkańca, uczestnika ruchu dr...

Bardziej szczegółowo

jest koncepcja! - Gmina Pomiechówek

jest koncepcja! - Gmina Pomiechówek Niech radość tych dni będzie w naszych sercach, domach, rodzinach. Niech ich doświadczenie pomoże nam z ufnością wkroczyć w Nowy Rok 2013. Anna Malesza-Bajno

Bardziej szczegółowo