POC: IC OF: 503 NORMAL. : 2 ULG. X: X KL./CL. 17.09 * 12:56

Komentarze

Transkrypt

POC: IC OF: 503 NORMAL. : 2 ULG. X: X KL./CL. 17.09 * 12:56
POC: IC NORMAL. : 2
OF: 503 ULG. X: X
BILETY INTERNETOWETANIOMIASTOWY
"PKP Intercity"
Spółka Akcyjna
1 Cena bazowa
OD/VON/DE
17.09
*
12:56
*
Poznań Gł.
*
-> DO/NACH/A
-> Szczecin Dąbie
KL./CL.
17.09
*
*
15:01
*
Km: 198
PRZEZ: Szamotuły * Krzyż
POC. 3810 WAGON 4 02 M. DO SIEDZENIA
115 OKNO 117 ŚRODEK
Pozycja
1
2
Nr biletu
32817334
*
Oferta
503
603
2
*
Przewoźnik: PKP IC
Usługa
Opłata za przejazd osób
Opłata za przewóz roweru
Normalny
2
2
Ulgowy
Zniżka
Ilość
2
2
PTU
8%
23%
Wartość
80,00 zł
18,20 zł
PLN(ogółem)
EUR
Z rowerem
519631883669
Podróżny: Maciej Lustyk
98,20
----
Płatność: przelewem
Nr transakcji: eIC32817334
(PU)8594
Bilet internetowy jest biletem imiennym i jest ważny:
a) wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Podróżnego,
b) tylko w dniu, relacji, pociągu, wagonie i na miejsce na nim oznaczone.
Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez płatnika w wyznaczonych przez 'PKP
Intercity ' S.A. punktach, z wyjątkiem należności zwracanych automatycznie na zasadach określonych w Regulaminie e-IC.
Ad poz. 1) Bilet na miejsce dla Podróżnego jest ważny wraz z dokumentem ze zdjęciem
potwierdzającym jego tożsamość, tylko w dniu, relacji, pociągu, wagonie i na oznaczone miejsce
Ad poz. 2) Przewóz roweru pod nadzorem Podróżnego (32817335,32817336)
Niniejszy bilet internetowy nie jest fakturą VAT.
W związku z przeprowadzanymi modernizacjami sieci kolejowej, uprzejmie prosimy o dokładne
sprawdzanie rozkładu jazdy pociągów przed podróżą.
Zapłacono i wystawiono dnia: 2016-09-17 12:09:55 (25040660)
Dokument wygenerowano: 2016-09-17 12:10:14