Absolwentem szkoły jest specjalistą w dziedzinie

Transkrypt

Absolwentem szkoły jest specjalistą w dziedzinie
Absolwentem szkoły jest specjalistą w dziedzinie zastosowań
informatyki w biznesie, który dysponuje wiedzą teoretyczną i
praktycznymi umiejętnościami wykorzystywania
wyspecjalizowanych technik komputerowych w zarządzaniu
oraz wdrażania i użytkowania systemów informatycznych w
przedsiębiorstwach branży mechanicznej.
Program specjalizacji ma charakter interdyscyplinarny, łączący
wiedzę z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, prawa,
psychologii, logistyki z szerokim spektrum przedmiotów
informatycznych, takich jak: programowanie obiektowe,
architektura sieci komputerowych, tworzenie aplikacji
internetowych, grafiki i animacji komputerowych oraz
informatyczno-biznesowych, dokumentowanie i symulacja
procesów, informacyjne systemy zarządzania. Program
specjalizacji jest konsultowany z pracodawcami w celu
dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Absolwenci tej interdyscyplinarnej specjalności są
poszukiwanymi przez nowoczesne, skomputeryzowane przedsiębiorstwa jako specjaliści
łączący umiejętność posługiwania się zaawansowanymi technikami informatycznymi z
wiedzą biznesową. Specjalność będzie przygotowywać absolwentów do twórczego
wykorzystania komputerów w rozwiązywaniu problemów techniki. Program zawiera również
naukę obsługi najnowszych systemów komputerowego wspomagania projektowania (w tym
modelowanie CAD 3-D) stosowanych we współczesnym projektowaniu w branży
mechanicznej. Dzięki unikalnemu połączeniu wyżej wymienionych grup przedmiotów
absolwent jest przygotowywany do sprawnego posługiwania się profesjonalnym
oprogramowaniem komputerowym jak również do tworzenia własnych programów
komputerowych. Absolwent będzie mógł z powodzeniem pracować w biurach
konstrukcyjnych, jak również prowadzić samodzielną działalność konstruktora.
W trakcie nauki uczniowie:
-zapoznają się z nowoczesną informatyką (systemy operacyjne, języki programowania, sieci
komputerowe, bazy danych)
-zdobywają praktyczne umiejętności obsługi komputera i posługiwania się specjalistycznymi
aplikacjami komputerowymi
-uczą się korzystania z Internetu i poczty elektronicznej oraz tworzenia stron WWW
-poznają sposoby zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi
-uzyskują wiedzę konieczną do zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie podstaw prawa,
rachunkowości i ekonomiki.