Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem

Komentarze

Transkrypt

Komunikacja Lotniska Chopina z miastem i krajem
Komunikacja
Lotniska Chopina z miastem i krajem
Transport from Chopin Airport to downtown Warsaw
and destinations across Poland
Wola
szałk
Mar
zo
Jero
Aleje
Gró
jec
ka
Raszyńska
je
Ale
Odolany
Ste
fa
Filtry
łM
a
Śródmieście
skie
lim
ozo
Jer
rmii
ja A
ej
ow
Lud
ie
Je
ro
zo
lim
sk
e
yńsk i
lwe
de
rsk
Żwirki
i Wigu
ry
Siekierki
Jurija Gagarina
Be
a
a
Gró
jec
ka
Al
ej
ze s z
ła
owska
Czerniak
sk
Puław
ści
dległo
Niepo
Aleja
zczo
wa
ny
Wawelska
Stara
Ochota
Ban
ach
a
Ochota
Szczęśliwice
Kles
ied
W is
Ale
na
Budki
Szczęśliwickie
o
nocz
Zjed
ów
tan
ja S
Ale
W
ka
ows
ymasa
Aleja Pr
lecia
Tysiąc
z
Połc
ka
yńs
kie
lims
Saska Kępa
Solec
rzaka
aszy
go W
Jerze
a
Warszawa
CENTRALNA
ta
Pros
sp
Marcina Ka
Stare
Jelonki
k
Tam
Aleja
ch
a
Okopow
a
wa
aro
Tow
lsk
Wo
na
ngto
ka
wska
how
ska
niec
Ziele
Aleja
wska
załko
ła II
Górcze
ła
ko
So
Mars
Paw
Jana
Chopin Airport access map
Groc
ści
Aleja Solidarno
Aleja
Mapa
Rakowiec
i
netta
Okęcie
G. Ben
rak
ow
ska
aK
za
Poleczki
ka
Wila
n
ows
ka
łu
aS
li n
Do
Fort Służew
Miasteczko
Wilanów
Puławska
Nowy
Służew
zy
mo
ws
kie
go
Aleja
go
k ie
ewic
oR
Potok
Aleja
Wilan
owsk
a
ies
ob
Ale
j
ka
lanows
Wi
aS
eg
t
Narki
Aleja
Jan
Służewiec
Fort Zabrz
Wirażowa
Lotnisko
Chopina
rska
en
Lotnisko
Chopina
Opacz
yna
Winc
igury
Żwirki i W
Mar
ec
Okęcie
Sadyba
wi
ank
że
ko
ws
ka
Żwirki
i
je
Al
e
Kra
Sas
ka
Ale
ja
a
ińs
ws
Po
nk
łości
Hy
nia
Puławska
zka
dleg
cis
17 S
tycz
iepo
Fra
n
Czerniaków
Mokotów
Puławsk
a
sk
im
ro
zo
l
Wyględów
Je
ska
Raków
Wołoska
szań
N
Aleja
Łopu
Wigury
ie
Racła
wicka
Puławska
2
Mapa
Lotnisko Chopina – dojazd i komunikacja
Lotnisko Chopina jest położone tylko około 10 km od centrum Warszawy.
Dostępność różnorodnych środków transportu w ramach kompleksowej
sieci połączeń komunikacyjnych umożliwia szybkie przemieszczanie
się po Warszawie, a także wygodne podróżowanie po całym kraju.
Dogodna lokalizacja warszawskiego portu lotniczego sprawia,
że na Lotnisko Chopina można łatwo dotrzeć samochodem, taksówką,
autobusem lub koleją.
Zachęcamy do korzystania z nowoczesnych i wygodnych
środków komunikacji Lotniska z miastem i z całym krajem.
Map
4
Parking
Car park
6
Komunikacja
miejska
Public
transport
20
Taxi
Taxi
22
Chopin Airport – access and transport
Chopin Airport is located only about 10 kilometres from Warsaw’s
centre. Thanks to the availability of different means of transport,
it is easy to get around the city and travel to other parts of Poland.
The airport’s convenient location makes it easily accessible by car, taxi,
bus or rail.
We encourage all travellers to use the airport's modern and
well-developed transport network.
Wynajem
samochodów
Rent a car
24
Autobusy
dalekobieżne
Long-distance
bus terminal
26
Stacja kolejowa
Railway station
3
28
Mapa
Map
Ci
ty
ce
nt
re
Parking aut osobowych
Car park
Przystanek autobusów
Bus stop
Stacja kolejowa
Railway station
Wejście dla osób na wózkach
Entrance for wheelchairs
Stacja paliw
Petrol station
Hotel
Hotel
POLICJA
POLICE
Policja
Police
POLICJA
POLICE
TERMINAL A
TERMINAL AUTOBUSOWY
COACH TERMINAL
4
Mapa
Lotnisko Chopina
− środki komunikacji oraz parkingi
Parkingi P1, P3, P4 − trzy nowoczesne parkingi znajdują się przed
Terminalem A
Komunikacja miejska − przystanki autobusowe znajdują się na poziomie
przylotów Terminala A
Postój taxi − znajduje się na poziomie przylotów Terminala A
Wynajem samochodów − stanowiska rent a car znajdują się w hali
przylotów Terminala A
Terminal autobusów dalekobieżnych − znajduje się na poziomie
przylotów Terminala A
Stacja kolejowa − wejście na peron stacji Warszawa Lotnisko Chopina
znajduje się obok terminala autobusów dalekobieżnych
Chopin Airport
− public transport and car parks
Car parks P1, P3, P4 − three modern car parks located in front of Terminal A
City transport − bus stops can be found at arrival level of Terminal A
Taxi rank − located at the arrival level of Terminal A
Rent a car − stands are located in the arrival hall of Terminal A
Long-distance bus terminal − at the arrival level of Terminal A
Railway station − entrance to the Warsaw Chopin Airport Station
is located near the long-distance bus terminal
5
Map
P
Parking
Car park
6
Lotnisko Chopina - informacja o parkingach
Lotnisko Chopina w Warszawie oferuje 2800 miejsc
parkingowych na trzech parkingach:
• Krótkoterminowych: P1 i P3 oraz długoterminowym: P4.
• Parkowanie bezpośrednio przed Terminalem A jest zabronione
z wyjątkiem krótkiego postoju np. na czas wyjęcia bagażu
z samochodu.
• Na drogach dojazdowych do Lotniska, zarówno na poziomie odlotów jak i przylotów, wyznaczono bezpłatne miejsca czasowego postoju dla samochodów osób niepełnosprawnych.
• Korzystanie z parkingów jest płatne. Opłaty pobierane są według cennika umieszczonego przed wjazdem na parking.
• Płatności należy dokonywać przed wyjazdem z parkingu.
W zależności od wybranego parkingu można płacić gotówką,
kartą płatniczą lub kartą kredytową w kasach automatycznych
lub u kasjera w kiosku kasjerskim na parkingu.
Car parks at Chopin Airport
Warsaw Chopin Airport offers 2800 parking spaces at three
car parks:
• Short term: P1, P3 and long term: P4.
• Parking in front of Terminal A is not allowed except for quick
drop-off or pick-up.
• Free temporary parking spaces for disabled persons are provided
at the access road to the arrival and departure levels.
• Use of all airport car parks is chargeable.
• Parking prices are shown at entrances.
• Payment must be made before leaving the car park in cash or credit card at the automatic cash machines or at the cashier’s booth.
7
Parking
Car park
P
P
Parking
Car park
Ci
ty
ce
nt
re
Parking aut osobowych
Car park
TERMINAL
A
TERMINAL A
TERMINAL AUTOBUSOWY
COACH TERMINAL
8
Lotnisko Chopina - lokalizacja parkingów
Parking P1
Naprzeciwko Terminala A znajduje się krótkoterminowy wielopoziomowy
parking P1, polecany przede wszystkim osobom odprowadzającym
i odbierającym podróżnych.
Parking godzinowy P3 oraz parking dobowy P4 znajdują
się po prawej stronie hotelu Courtyard by Marriott (hotel znajduje
się naprzeciwko Terminala A).
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
Na parkingu wielopoziomowym P1 wyznaczono miejsca parkingowe
dla samochodów osób niepełnosprawnych. Znajdują się one przy
windach towarowo-osobowych.
Car parks at Chopin Airport - locations
P1 Car park
P1 is a short term multi-storey car park in front of Terminal A
recommended for persons dropping off or picking up passengers.
P3 is recommended for short term parking up to several hours and P4
for long term parking. P3 short-term car park and P4 long-term car park
are located on the right side of Courtyard by Marriott hotel (if facing
the building).
Parking spaces for disabled persons at P1 are located next
to passengers and cargo lifts.
9
Parking
Car park
P
P
Cennik parkingu
Car park prices
Cennik
Czas parkowania
Parking wielopoziomowy
godzinowy P1
Opłata
Parking terenowy
godzinowy P3
Opłata
do 1 godziny
8,00 PLN
6,00 PLN
1 - 2 godziny
16,00 PLN
12,00 PLN
2 - 3 godziny 24,00 PLN
18,00 PLN
każda następna
rozpoczęta godzina
10,00 PLN
10,00 PLN
doba*
74,00 PLN
68,00 PLN
* Opłata jak za jedną dobę jest pobierana przy czasie parkowania powyżej 8 godzin.
Car park prices
P1 multi-storey short term car park
P3 outdoor
short term car park
Duration
Price
Price
up to 1 hour
PLN 8.00
PLN 6.00
1 - 2 hours
PLN 16.00
PLN 12.00
2 - 3 hours PLN 24.00
PLN 18.00
each next hour
or part thereof
PLN 10.00
PLN 10.00
full day*
PLN 74.00
PLN 68.00
* Full day parking fee is charged if the parking time exceeds 8 hours.
10
Parking terenowy dobowy P4
Czas parkowania Opłata do 1 godziny
10,00 PLN 1 - 2 godziny
20,00 PLN 2 - 3 godziny
30,00 PLN każda następna rozpoczęta godzina
do 5 godzin włącznie
10,00 PLN doba* 50,00 PLN rozpoczęta druga doba
30,00 PLN rozpoczęta trzecia doba
30,00 PLN
każda następna doba do 7 włącznie
15,00 PLN każda następna doba powyżej 7 dób
10,00 PLN
*Opłata jak za jedną dobę jest pobierana przy czasie parkowania powyżej 5 godzin.
P4 long term outdoor car park
Duration Price up to 1 hour PLN 10.00
1 - 2 hours
PLN 20.00 2 - 3 hours
PLN 30.00 each hour or part of an hour, including up to 5 hours
PLN 10.00 full day*
PLN 50.00 second day or part thereof
PLN 30.00 third day or part thereof
PLN 30.00
each next day or part thereof, including up to 7 days
PLN 15.00 each next day over 7 full days
PLN 10.00
*Full day parking fee is charged if the parking time exceeds 5 hours.
11
Parking
Car park
P
P
Cennik parkingu
Car park prices
Kontakt: Dyspozytor parkingów
Telefon:
Fax:
+48 22 650 22 45
+48 22 650 22 52
+48 22 650 22 52
Contact: Car park attendant
Telephone: +48 22 650 22 45
+48 22 650 22 52
Fax:
+48 22 650 22 52
12
Promocyjne ceny na parkingu terenowym
dobowym P4
Czas parkowania
Opłata
8 dób
140,00 PLN
15 dób
210,00 PLN
Ceny promocyjne na parkingu P4 dotyczą pełnych dób postoju.
REZERWACJA PARKINGU P4
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca na parkingu P4:
telefonicznie u dyspozytora parkingów: +48 22 650 22 50
lub poprzez stronę internetową Lotniska Chopina www.lotnisko-chopina.pl
Special prices at P4 long term outdoor car park
Duration
Price
8 full days
PLN 140.00
15 full days
PLN 210.00
Special fees for parking at P4 apply to full days.
BOOKING A PARKING SPACE AT P4
For advance booking at P4:
call the car park attendant: +48 22 650 22 50, or book online at Chopin Airport website:
www.chopin-airport.pl
13
Parking
Car park
P
P
Zasady parkowania
Parking rules
Zasady korzystania z parkingów na Lotnisku Chopina
1. Wjazd na parking
Poprzedzają go następujące czynności: podjazd pojazdu do dystrybutora wjazdowego,
naciśnięcie przycisku w celu pobrania biletu odnotowującego datę i godzinę wjazdu,
oczekiwanie na całkowite podniesienie szlabanu.
2. Miejsce parkowania pojazdu
Korzystający z parkingu może zaparkować pojazd na dowolnie oznaczonym miejscu,
za wyjątkiem miejsc dedykowanych firmom.
3. Opłaty za parkowanie
Opłaty dokonywane są przed wyjazdem z parkingu w kasach automatycznych,
na podstawie biletu zawierającego informacje o dacie i godzinie wjazdu na parking.
Opłaty pobierane są według cennika umieszczonego przed wjazdem na każdy parking.
14
Parking
Car park
Parking rules
1. Before entering the car park, you need to:
−
−
−
drive up to the ticket machine at the car park entrance
press the button to collect a ticket indicating the date and time of entering the car park
wait for the barrier to open fully.
2. Parking space
You can park your car at any free parking space other than
a clearly marked company space.
3. Parking charges
Parking charges should be paid before leaving the car park using the car park ticket indicating the entry date and time.
The payment can be made at the automatic cash machines. Charges
are collected as per the price list displayed at each car park entrance.
15
P
www.lotnisko-chopina.pl
Lotnisko Chopina w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, Polska
tel: + 48 22 650 42 20
www.chopin-airport.pl
Warsaw Chopin Airport
Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warsaw, Poland
phone: +48 22 650 42 20
Dołącz do nas na Facebook
Join us on Facebook
16
17
P
Zasady parkowania
Parking rules
18
4. Wyjazd z parkingu
Poprzedzają go następujące czynności: uiszczenie należnej
opłaty w kasie automatycznej lub u kasjera, podjazd pojazdem
do dystrybutora wyjazdowego, włożenie biletu do dystrybutora,
oczekiwanie na całkowite podniesienie szlabanu.
5. Fakturę VAT na życzenie korzystającego z parkingu wystawia
i wydaje dyspozytor parkingu, w terminie siedmiu dni od wykonania
usługi. Faktura może być wysłana na adres podany przez korzystającego.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest przedłożenie oryginału paragonu
potwierdzającego uiszczenie opłaty w kasach automatycznych. Paragon
jest wydawany po naciśnięciu przycisku „paragon”. 4. Leaving the car park
Before leaving the car park, you need to:
− pay the amount charged at an automatic cash machine or in the cashier’s booth
− drive up to the car park exit machine
− insert your entry ticket into the exit machine
− wait for the barrier to open fully.
5. On request, a VAT invoice can be issued by the car park attendant
within seven days of the parking service or it can be sent to the user's
address. The invoice can be issued upon the submission of an original
cash machine receipt. For a receipt, press the „paragon” button on the
automatic cash machine.
19
Parking
Car park
P
Komunikacja miejska
Public transport
20
Autobusy
Lotnisko Chopina łączy z dzielnicami Warszawy pięć linii
autobusowych komunikacji miejskiej, przejeżdżających przez kluczowe
węzły komunikacyjne stolicy:
linia 148, 175, 188, 331, N32 (nocna).
Informacje o rozkładzie jazdy, czasie przejazdu i cenie biletów
dostępne są na: www.ztm.waw.pl
Bilety autobusowe dostępne są w kasach automatycznych
na przystankach autobusowych przed Terminalem A lub w kioskach
z prasą w Terminalu A.
Bus service
Public transport buses lines No 148, 175, 188, 331 and N32 (night
service), with stops at major transport nodes, connect Chopin Airport
with the rest of the city.
For timetables, travel times and bus fares visit:
www.ztm.waw.pl
Bus tickets can be purchased at newsstands in Terminal A or ticket
machines at bus stops in front of Terminal A.
21
Komunikacja
miejska
Public
transport
TAXI
Taxi
Taxi
Warszawska taksówka
Warto zwrócić uwagę na:
Warsaw taxis
What to look for:
1. Na szybie tylnych prawych drzwi naklejka z taryfami.
Cena nie może przekroczyć 3 zł za 1 km w taryfie 1 (dziennej).
Sticker with taxi fares on the right side back door window.
The price must not exceed PLN 3 per 1 km in tariff 1 (day-time tariff).
TARYFA 1 DZIENNA
3,00
4
4. Na dachu podświetlona lampa TAXI.
Illuminated TAXI sign on the roof.
3
1
2
2. Na drzwiach herb miasta
i żółto-czerwony pas z numerem bocznym.
Warsaw’s coat of arms and a yellow
and red stripe with the tail number
on the front door.
3. Na przedniej szybie tabliczka z numerem licencji
i numerem rejestracyjnym samochodu.
A plate with the license number and the car’s registration number on the windscreen.
22
Taxi
W trosce o bezpieczeństwo pasażerów Lotnisko Chopina
współpracuje z trzema korporacjami taksówkowymi – oficjalnymi
partnerami warszawskiego portu lotniczego.
For your safety and comfort, Chopin Airport recommends you use the
services of one of the following taxi companies:
Nazwa korporacji
Company
SU
P E R TA X I
196-22
196-61
uper t axi.pl
Telefon
Telephone Strona www
Website
+48 22 8111111
www.eletaxi.pl
+48 19622 (61)
www.supertaxi.pl
+48 22 644 44 44
www.sawataxi.com.pl
Taxi
w w w. s
Maksymalne opłaty za przewóz taksówkami:
Maximum taxi fares:
Opłata początkowa
cena maksymalna – 8 zł
Opłata za 1 godz. postoju
(we wszystkich taryfach)
cena maksymalna – 40 zł za godz. postoju
Taryfa 1 - dzienna
cena maksymalna – 3 zł za 1 km
Taryfa 2 - nocna i świąteczna
cena maksymalna – 4,5 zł za 1 km
Taryfa 3 - wyjazd poza strefę 1 w dzień*
cena maksymalna – 6 zł za 1 km
Taryfa 4 - wyjazd poza strefę 1 w nocy i święta*
cena maksymalna – 9 zł za 1 km
* bez wykorzystania kursu powrotnego
Start fare
maximum start fare – PLN 8
Fare per hour waiting
(at all times)
maximum fare – PLN 40 per hour
Tariff 1 - day-time
maximum fare – PLN 3 per 1 km
Tariff 2 - night and holidays
maximum fare – PLN 4.5 per 1 km
Tariff 3 - outside zone 1 during the day*
maximum fare – PLN 6 per 1 km
Tariff 4 - outside zone 1 during
the night and on holidays*
maximum fare – PLN 9 per 1 km
* not including the return journey
23
Taxi
TAXI
RENT
A CAR
Wynajem samochodów
Rent a car
24
Wynajem samochodów
Rent a car service
Lotnisko Chopina poleca usługę wynajmu samochodów na terenie Terminala A
w następujących firmach:
The following car rental companies offer their services at Chopin Airport:
Nazwa firmy
Company
Telefon
Telephone
Strona www
Website
+48 22 572 65 65
+48 22 650 48 72
www.avis.pl
+48 22 650 40 62
www.budget.pl
+48 668 66 33 00
+48 668 66 33 77
25
www.dollar-rentacar.pl
+48 22 650 25 64
+48 801 002 444
www.europcar.pl
+48 12 3000 300
www.express.pl
+48 22 650 28 96
+48 22 50 01 620
www.hertz.com.pl
+48 606 634 634
+48 604 597 000
www.nationalcar.com
+48 665 800 000
+48 505 600 401
www.panek.eu
+48 661 999 155
+48 22 650 20 31
www.sixt.pl
Wynajem
samochodów
Rent a car RENT
A CAR
COACH
Autobusy dalekobieżne
Long-distance buses
26
Autobusy dalekobieżne
Lotnisko Chopina skomunikowane jest z całym krajem siecią połączeń
autobusów dalekobieżnych.
Terminal autobusowy usytuowany jest na wysokości części południowej
Terminala A, na poziomie przylotów. Posiada 21 stanowisk dla autobusów
dalekobieżnych. Strefa oczekiwania dla pasażera jest zadaszona.
Rozkład jazdy znajduje się przy terminalu autobusowym oraz
na stronach internetowych przewoźników. Wykaz przewoźników
znajduje się na stronie internetowej Lotniska Chopina.
Bilety są do nabycia na stronach internetowych przewoźników lub
u kierowców autobusów.
Long-distance buses
Chopin Airport is served by a network of long-distance buses.
Long-distance bus terminal is located in front of the south part
of Terminal A, at the arrival level. It has 21 bus stands and provides
a roofed waiting area for passengers.
The timetable is available at the bus terminal and on bus carrier’s
websites. Check Chopin Airport’s website for the list of operators.
Long-distance bus tickets can be purchased online at the carrier’s
websites and from bus drivers before departure.
27
Autobusy
dalekobieżne
Long-distance
buses
COACH
Stacja kolejowa
Railway station
28
Stacja kolejowa
Szybka linia kolejowa umożliwia podróżnym dojazd z Lotniska Chopina do
centrum miasta w 25 minut. W godzinach porannego i popołudniowego
szczytu komunikacyjnego pociągi z lotniska w kierunku centrum
miasta odjeżdżają co 10-12 minut, a poza godzinami szczytu – średnio
co 15 minut.
Stacja kolejowa Warszawa Lotnisko Chopina znajduje się bezpośrednio
przy Terminalu A. Na peron można się dostać wejściem obok terminala
autobusowego.
Bilety na przejazd z lotniska do centrum można kupić w każdym kiosku
z prasą lub w biletomatach ustawionych na stacji lub w wagonach
pociągów. Informacje o rozkładzie jazdy i cenach biletów dostępne
są na: www.ztm.waw.pl
Railway station
The fast railway line allows Chopin Airport passengers to get
to the city centre in 25 minutes. During the morning and afternoon
rush hours trains from the airport to the city centre run every
10-12 minutes, and outside rush hours approx. every 15 minutes.
The Warsaw Chopin Airport railway station is adjacent to Terminal A.
The station’s platform can be accessed through the entrance near
the long-distance bus terminal.
Tickets can be bought at every newsstand and ticket machines at the
station or on trains. For train times and ticket prices visit: www.ztm.waw.pl
Stacja kolejowa
Railway station
29
Informacja
Information
30
Lotnisko Chopina - Informacja
W Terminalu A w strefie ogólnodostępnej znajdują się dwa punkty
informacji lotniskowej oraz jeden punkt warszawskiej informacji
turystycznej.
W punktach informacji lotniskowej można uzyskać wszystkie informacje
niezbędne dla pasażerów.
W punkcie informacji turystycznej można uzyskać szczegóły dotyczące
atrakcji turystycznych Warszawy, restauracji oraz hoteli.
Telefon informacji lotniskowej (call center): +48 22 650 42 20
Telefon informacji turystycznej: +48 22 19431, www.warsawtour.pl
Chopin Airport - Information
There are two airport information desks and a Warsaw tourist information
centre in Terminal A public area.
The airport information staff will provide passengers with all the necessary
information.
The tourist information centre offers detailed information on attractions
as well as restaurants and hotels in Warsaw.
Airport information (call centre) phone: +48 22 650 42 20
Tourist information phone: +48 22 19431, www.warsawtour.pl
Informacja
Information
31
Rekomendowane
Recommended
PE
U
S
R TA X
I
196-22
196-61
www
.super t axi.pl

Podobne dokumenty