Każdy dzień zajęć rozpoczyna się o 8.30 a kończy o 14.30. Prosimy

Transkrypt

Każdy dzień zajęć rozpoczyna się o 8.30 a kończy o 14.30. Prosimy
1 tydzień
Poniedziałek, 18.01
Godz. 10.00


Warsztaty w Bibliotece Sztuki
(budynek Arteteki, parter) dla
dzieci klas IV-VI,
Warsztaty "Czytam sobie"
w oddziale dla dzieci "Rajskie
Jabłuszko" dla dzieci klas I-III.
Wtorek, 19.01
Godz. 10.00
 Park Edukacji Globalnej „Wioski
świata”, udział w warsztatach pt.
„Magiczna Mongolia” i „Arktyczna
przygoda”.
Środa, 20.01
Godz. 10.30 Biblioteka Pedagogiczna, ul.
Focha w Krakowie
 klasy 1-3, warsztaty tworzenia
zakładek do książek oraz warsztaty
z bajki o „Franklinie”
 klasy 4-6, warsztaty pt. „Bądź
bezpieczny w Internecie”.
Czwartek, 21.01
Godz. 11.00
 Przedstawienie teatralne pt.
„Księga dżungli” w NCK.
Piątek, 22.01
Godz. 10.00
 Wyjazd do CH Plaza na warsztaty
pt. „Tajemnice filmowej animacji”
oraz film w Cinema City „Alvin i
wiewiórki”- premiera.
Każdy dzień zajęć rozpoczyna się
o 8.30 a kończy o 14.30. Prosimy
o punktualne przyprowadzanie
dzieci do szkoły!
Powrót z warsztatów i innych
wyjść planowany jest między
14.00 a 14.30. Po powrocie dzieci
jedzą zupę.
Prosimy o odpowiedni ubiór,
dostosowany do pogody oraz
zaopatrzenie dzieci w
2 śniadanie i coś do picia. Na
jadalni w godzinach 8.00-9.00
będzie można kupić drobne
przekąski oraz napoje.
Prosimy o punktualne odbieranie
dzieci ze szkoły!