Regulamin Miejskiego Konkursu ,,CHEMICZNY ŚWIAT

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Miejskiego Konkursu ,,CHEMICZNY ŚWIAT
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Czesława Miłosza
w JAWORZNIE
Regulamin Miejskiego Konkursu
,,CHEMICZNY ŚWIAT’’
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Konkurs jest jednoetapowy, obejmuje test jednokrotnego wyboru.
3. Wyniki zostaną podane w dniu konkursu.
4. Tematyka zadań konkursowych obejmuje zagadnienia z następujących
działów nauczania:
 Substancje chemiczne i ich przemiany
 Atom i cząsteczka (budowa atomu, prawo zachowania masy, układ
okresowy, rodzaje wiązań chemicznych, prawo stałości składu związku
chemicznego
 Woda i roztwory wodne ( rozpuszczalność substancji, rodzaje
roztworów, stężenie procentowe roztworu)
 Właściwości chemiczne kwasów, wodorotlenków i soli
 Węgiel i jego związki z wodorem
 Właściwości i zastosowanie alkoholi, kwasów karboksylowych
5. Czas trwania konkursu – 45min.
6. Po zakończeniu pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent
Miasta Jaworzna
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia
43-603 Jaworzno, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
tel. 327629368

Podobne dokumenty