Domanska, Sztuka wspolczesna a przyszlosc wiedzy o przeszlosci

Transkrypt

Domanska, Sztuka wspolczesna a przyszlosc wiedzy o przeszlosci
dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM
Sztuka współczesna a budowanie wiedzy dla przyszłości
wykład gościnny
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
stary BUW (ul. Krakowskiego Przedmieście 26/28), sala 106
19 listopada 2015, g. 18.30
Abstrakt
Wykład dotyczyć będzie wpływu sztuki współczesnej na zachodzące w humanistyce i naukach
społecznych zmiany związane z kwestionowaniem centralnej pozycji człowieka w świecie, krytyką
Eurocentryzmu, zainteresowaniem relacjami między tym, co ludzkie i nie-ludzkie, powrotem religii
do sfery publicznej oraz indygenizacją i naturalizacją humanistyki. Zagadnienie omówię na
przykładzie prac chińskiego artysty Wendy Gu (United Nations Art Project) oraz
południowoafrykańskiej artystki - Nandiphy Mntambo (Europa oraz rzeźby z krowiej skóry).
Kierując się uwagą Susan Sontag, że „każde dzieło sztuki oferuje rodzaj paradygmatu czy model
poznania czegoś” oraz zakładając status i rolę artysty jako badacza, rozważę znaczenie sztuki Gu i
Mntambo, stosowanych przez nich technik przekazu oraz wyrażanych na temat kondycji człowieka i
świata poglądów, dla budowania wiedzy, która ma charakter post-antropocentryczny, post-Europejski
i post-sekularny.
Ewa Domańska - dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w tamtejszym Instytucie
Historii, oraz od 2002 visiting associate professor w Department of Anthropology, Stanford
University. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii oraz porównawczą teorią nauk
humanistycznych. Autorka i redaktorka kilkunastu książek w tym ostatnio: Historia egzystencjalna
(2012); Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki (2010); Historia – dziś (red. z R.
Stobieckim i T. Wiśliczem, 2014).

Podobne dokumenty