„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu

Transkrypt

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej
POWIAT
STARGARDZKI
Oddział w Szczecinie
Zarząd Powiatu Stargardzkiego
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie
zapraszają na Konferencję:
„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu stargardzkiego
w aspekcie wchodzącej 1 stycznia 2017 nowelizacji Ustawy o transporcie zbiorowym”
Nowelizacja Ustawy o transporcie zbiorowym wprowadza od 1 stycznia 2017 roku nowy system organizacji publicznej
komunikacji zbiorowej, gdzie odpowiedzialność za organizację, na swoim terenie, zbiorowej komunikacji publicznej ponosi
tzw. Organizator, czyli samorząd (gminy, powiatu, województwa) lub związek (gmin, powiatów). Organizator wyznacza tzw.
linie użyteczności publicznej, do obsługi których wyłania w drodze PZP, koncesji lub umowy bezpośredniej przewoźnika tzw.
Operatora. Wybrany przez Organizatora Operator ma prawo do uzyskania tzw. rekompensaty (dopłaty od samorządu
na obsługę linii, które nie są rentowne) oraz prawo do dopłaty, ze środków skarbu państwa, w związku z honorowaniem ulg
ustawowych. Na Konferencji postaramy się rozpoznać i wyjaśnić w/w kwestie i ewentualne wątpliwości. Zapraszamy!
Program Konferencji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Otwarcie konferencji
Nowe obowiązki powiatów i gmin oraz firm transportowych dotyczące transportu zbiorowego obowiązujące od
01.01.2017 roku – Andrzej Szamborski - przedstawiciel TRAKO sp.j. Wrocław
Prezentacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stargardzkiego –
Agnieszka Jankowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Prezentacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Zachodniopomorskiego – Daniel Paszun – Kierownik Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego
Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
Zasady rozliczeń i rekompensat z operatorami z tytułu biletów ulgowych (środki z budżetu Państwa) - Barbara
Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
Przykłady dobrych praktyk w porozumieniach międzygminnych na wykonywanie transportu zbiorowego –
Jan Gumuła – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie
Przedstawienie założeń wynikających z Integrowanej Strategii Transportu Publicznego Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego w aspekcie rozwiązań transportowych dla gmin powiatu stargardzkiego – Roman
Walaszkowski – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Przedstawienie założeń oraz aktualnych prac nad Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Stargardzie –
Sylwia Kalmus-Samsel - Dyrektor Biura Strategii Miasta Stargard, Grzegorz Chudzik – Inżynier Miasta Stargard
Dyskusja
Konferencja odbędzie się 11.05.2016 (środa) godz. 10.00 – 14.00 w sali obrad Rady Powiatu
Stargardzkiego (ul. Skarbowa 1 w Stargardzie).
Udział bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 28.04.2016 pod nr tel. 91 4804865 lub mail
[email protected]
Kontakt:
Agnieszka Jankowska – Dyrektor Wydziału Komunikacji – tel. 91 48 04 865 - [email protected]
Sławomir Rutkowski – Członek Zarządu Oddziału SITK RP – tel. 663 159 381 - [email protected]