LGsd 450/750V

Transkrypt

LGsd 450/750V
Przewód
LGsd 450/750V
Przewody jednożyłowe o izolacji
z gumy silikonowej wzmocnionej
NORMA:
ZN-FKZ-016:1996
CHARAKTERYSTYKA:
¯yły:
Izolacja:
Barwa izolacji:
miedziane ocynowane okrągłe wielodrutowe kl.5 wg PN-HD 383 S2
guma silikonowa
naturalna, zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa lub inna uzgodniona między dostawcą
i zamawiającym
Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu:
Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe:
Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów:
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia:
Napięcie probiercze badania:
Informacje dodatkowe:
+180°C
- 60°C
- 25°C
+350°C
2500V
nie zawierają halogenów, posiadają wysoką temperaturę zapłonu, bardzo dobre własności
dielektryczne w podwyższonych temperaturach, dużą odporność na wiele substancji chemicznych
(tlen, ozon, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje roślinne, roztwory mydła, alkohole, amoniak, słabe
zasady i kwasy, wodę morską).
Minimalny
promień gięcia:
normalne zastosowanie 4xD, ostrożnie zginane przy końcówce 2xD, D średnica zewnętrzna
przewodu
przeznaczone do stosowania w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia, do wewnętrznego
okablowania opraw oświetleniowych, urządzeń sterowniczych i rozdzielaczy oraz urządzeń
grzejnych, w warunkach zwiększonego narażenia na uszkodzenia mechaniczne.
Zastosowanie:
Objaśnienie symboliki
literowej:
LGs - przewód o żyle miedzianej wielodrutowej (L) o izolacji z gumy silikonowej (Gs),
wzmocnionej (d).
Standardowe
opakowanie:
po 100 m w krążkach. Istnieje możliwość oferowania innych
długości odcinków i rodzajów opakowań.
LGsd 450/750 V
Maksymalna
rezystancja żyły
wtemperaturze
20°C
Przekrój
znamionowy
żyły
Maksymalna
œrednica drutów
w ¿yle
Znamionowa
grubośæ
izolacji
Przybliżony
wymiar
zewnêtrzny
przewodu
Przybliżona
waga
przewodu
mm2
mm
mm
mm
kg/km
0.75
,
0,21
1,2
3,5
19
26.7
,
15
1
0,21
1,2
3,6
21
20.0
,
19
1.5
,
0,26
1,2
3,9
27
13.7
,
24
2.5
,
0,26
1,2
4,4
37
8.21
,
32
4
0,31
1,2
4,9
51
5.09
,
42
6
0,31
1,2
5,4
71
3.39
,
54
/km
Obci¹¿alnoœæ
pr¹dowa
A
Obciążalność prądowa wg DIN VDE 0289-4. Jednożyłowe przewody ułożone na wolnym powietrzu z odległościami
nie mniejszymi niż średnica zewnętrzna przewodu, a także w szafach rozdzielczych
Współczynniki korekcyjne dla temperatury otoczenia powyżej 150°C.
Temperatura otoczenia °C
150
155
160
165
170
175
Współczynniki korekcyjne
1,0
0,91
0,82
0,71
0,58
0,41
kable i przewody elektroenergetyczne
strona 57

Podobne dokumenty