Specyfikacja: YHAKXS 3x240/50 12/20kV - Dok-Mel

Transkrypt

Specyfikacja: YHAKXS 3x240/50 12/20kV - Dok-Mel
DOK-MEL Sp. z o.o. ul. Struga 76. 70-784 Szczecin,
NIP: 9552257500, REGON: 320640571
tel: +48 91 8137253 do 54 tel: +48 91 8137257 do 59
Specyfikacja: YHAKXS 3x240/50 12/20kV
Zdjęcie poglądowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Materiał przewodzący
Ekran na żyle
Izolacja
Ekran na izolacji
Wypełnienie między żyłami
Wypełnienie szczelinowe
Ekran Cu
Warstwa rozdzielająca
Powłoka zewnętrzna
Zastosowanie
YHAKXS, są to kable średniego napięcia z żyłą aluminiową, przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej:
-w liniach elektroenergetycznych prowadzonych na powietrzu,
-wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
-do układania w kanałach, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w wodzie i na powietrzu, w miejscach o
małym narażeniu na uszkodzenia mechaniczne.
Objaśnienie symboliki literowej kabla:
YHAKXS, – kabel (K) elektroenergetyczny z żyłą aluminiową (Al), o polu promieniowym (H), o izolacji z polietylenu
usieciowanego (XS) i powłoce z polwinitu (Y).
Charakterystyka
Materiał przewodzący
Liczba i przekrój żył przewodzących
Budowa żyły roboczej
Średnica żyły roboczej
Ochrona przed wnikaniem wody
Liczba żył roboczych x przekrój żyły roboczej
Nominalna grubość izolacji żyły roboczej
Izolacja
Nominalna grubość izolacji
Kolor izolacji
Średnica drutu miedzianego
Liczba drutów miedzianych
Grubość taśmy miedzianej
Liczba ekranów miedzianych
Efektywny przekrój ekranu miedzianego
Powłoka zewnętrzna
Nominalna grubość powłoki zewnętrznej
Powłoka zewnętrzna odporna na UV
j.m.
Nr/mm
mm
Nr x mm²
mm
mm
mm
mm
mm²
mm
www.dokmel.pl, e-mail: [email protected]
wartość
Al.
36x3,05
RM
18,3
Nie
3x240
0,6
XLPE
5,5
standard
1,15
48
0,1
1
52,25
PCV
3,6
tak
DOK-MEL Sp. z o.o. ul. Struga 76. 70-784 Szczecin,
NIP: 9552257500, REGON: 320640571
tel: +48 91 8137253 do 54 tel: +48 91 8137257 do 59
Średnica zewnętrzna kabla
Minimalna temperatura układania kabla
Napięcie znamionowe
Najwyższe napięcie robocze
Impulsowe napięcie zwarcia
Waga kabla
mm
°C
kV
kV
kV
kg
www.dokmel.pl, e-mail: [email protected]
82
-5
12/20kV
24kV
125kV
7912

Podobne dokumenty