Nasza Parafia Nr 4

Transkrypt

Nasza Parafia Nr 4
:: Nr 04/08 (465) ::
27.I - 2.II.2008
III Niedziela
Zwykła
ISSN 1506-3089
TYGODNIK MICHALICKIEJ PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ANIOŁÓW
CZYTANIA NA KAŻDY DZIEŃ:
- WTOREK 2 Sm 6, 12b-15.17-19;
Ps 24, 7-10; Mt 11, 25;
Mk 3, 31-35;
- ŚRODA 2 Sm 7, 4-17;
Ps 89, 4-5.27-30; Mk 4, 1-20;
- CZWARTEK 2 SM 7, 18-19.24-29;
PS 132, 1-5.11-14;
PS 119, 105; MK 4, 21-25;
BEMOWIE
Chleb na drogę
Nawracajcie się
- NIEDZIELA Iz 8, 23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1
Kor 1, 10-13.17; Mt 4, 23;
Mt 4, 12-23;
- PONIEDZIAŁEK 2 SM 5, 1-7.10;
PS 89, 20-22.25-26; 2 TM 1, 10B;
MK 3, 22-30;
NA
Ewangelia na III niedzielę zwykłą: Mt 4,12-23
G
dy Jezus posłyszał, że Jan został
uwięziony, usunął się do Galilei.
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł
i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało
się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia
Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który
siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać
i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie
jest królestwo niebieskie”.
- PIĄTEK 2 SM 11, 1-4A.5-10A.13-17.27C;
PS 51, 3-7.10-11; MT 11, 25;
MK 4, 26-34;
- SOBOTA ML 3, 1-4 (HBR 2,14-18);
PS 24, 7-10; ŁK 2, 32;
ŁK 2, 22-40 (ŁK 2,22-32);
[W
NUMERZE]
CHLEB
NA DROGĘ
»1«
NASZE SPRAWY
»2-3«
W CENTRUM DUCHA
»4«
OGŁOSZENIA
»6«
A
le o co księdzu chodzi? A co to ja poganin
jakiś jestem! Niech się nawrócą ci co do
kościoła nie chodzą! O tak, oni to mają z czego, a ja…, ja nikomu krzywdy nie robię, pacierz
mówię, na mszę w niedzielę chodzę, a dewotką
nie jestem żeby się przy ludziach z tym obnosić.
A w życiu jest różnie. Trzeba sobie radzić. Wielkim grzesznikiem nie jestem. Zresztą wszyscy
dziś tak robią.
Jezus wcale nie mówi: „Nawróćcie się!”,
wzywa do ciągłej przemiany: „Nawracajcie się”,
a więc czyńcie swe życie bardziej doskonałym
ciągle, codziennie. Nawrócenie to nie jednorazo-
wy akt publicznego grzesznika, ale proces, droga
każdego chrześcijanina. Życia nie starczy, a jeszcze będzie z czego się nawracać. Aż do końca, aż
do Spotkania twarzą w twarz. Niech ci pomoże
w ciągłym nawracaniu z błędnej drogi na Boży
szlak, modlitwa starego kapłana: Panie, przedłuż
mi życie. Przedłuż mi życie Panie. Zostałem przed
laty ochrzczony. Woda chrztu świętego nie przeniknęła jednak całego mego życia. Są we mnie jeszcze obszary pogańskie. Daj mi czas, daj czas starcowi – aby
woda chrzcielna dotarła wreszcie do krańców mojej
osoby, aby w całym moim życiu żył Chrystus.
RAK
Nasze Sprawy
30 stycznia - wspomnienie
bł. Bronisława Markiewicza
W świadectwach i wspomnieniach tych, którzy zetknęli się
osobiście z błogosławionym Bronisławem, jest podkreślane jego
wielkie umiłowanie Boga i bliźniego, zwłaszcza dzieci i młodzieży
najbiedniejszej, zaniedbanej.
T
o pragnienie odnajdujemy w słowach wyrytych na nowym sarkofagu: „Chciałbym zebrać
miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy
i na ciele”.
Mam ten zaszczyt wychowywania się w parafii michalickiej i dorastania do dojrzałych wyborów pod dużym wpływem „ducha” płynącego
z Miejsca Piastowego. Nie wyobrażam sobie, że
mogłabym być tym kim jestem, bez tego michalickiego wpływu. I choć duchowość Księży i Sióstr
ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła nie ma kilkusetletnich tradycji, to jest w niej
jednak to „COŚ”. To „coś” to autentyczna prawdziwość jaka płynie od skromnego proboszcza
z Miejsca Piastowego.
Gdybym chciała zliczyć ilość odwiedzin
w Miejscu Piastowym, nie dałabym rady. A jednak
ilekroć jadę w tamtym kierunku, muszę pojechać
do Miejsca i pójść na „górkę”. Co więcej, jak mnie
tam długo nie ma, zaczyna mi brakować Miejsca.
W Miejscu wszystko jest przeniknięte dziełem
Bronisława Markiewicza i jego następców.
Dziełem człowieka, który był założycielem
zgromadzeń zakonnych, proboszczem,
wychowawcą, społecznikiem, publicystą.
W tym słowie „Miejsce” – zawiera się cała złożoność zjawiska, o którym chcę napisać. Jadąc do
„Miejsca”, nie jedzie się tylko do miejscowości,
do Sanktuarium, do kompleksu budynków szkolnych, nie jedzie się odwiedzić znajomych księży
czy siostry. Nie tylko nie jedzie, ale i nie idzie.
W Miejscu wszystko jest przeniknięte dziełem
Bronisława Markiewicza i jego następców. Dziełem człowieka, który był założycielem zgromadzeń zakonnych, proboszczem, wychowawcą,
społecznikiem, publicystą. A także mistykiem,
który wyjątkowo wnikliwie opisywał swoje czasy
i prorokiem, bezbłędnie przewidującym przyszłe
wydarzenia - dechrystianizację Europy, wielkie
rewolucje, wojny. Jego wielkie umiłowanie Boga
i bliźniego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, łagodna
twarz z dostępnych obrazów i obrazków – tworzyły wizerunek dobrego i spokojnego człowieka.
Na szczęście znany jest też jego życiorys, wieloletnie poszukiwanie najwłaściwszej drogi po-
2 NASZA PARAFIA 04/2008
wołania, ciężka praca. Jednak obraz łagodnego,
spokojnego człowieka nadal najsilniej do mnie
przemawiał. Aż natknęłam się na tekst Aliny
Petrowej –Wasilewicz, która nazywa „naszego”
Ojca Założyciela, wywrotowcem! Czytając takie
słowa, można się naprawdę zdumieć. Sęk w tym,
że to prawda. Prawda, której nie do końca sobie
uświadamiamy. Bronisław Markiewicz był wywrotowcem, jak przystało na „bożego szaleńca”.
Jego życie to nie tylko cnotliwa praca, to trud,
często podejmowanie ciężkich i nie wygodnych
decyzji. Ks. Bogusław Turek CSMA podkreśla:
„Pozostał wierny do końca życia miłości połączonej z odważną — jak na owe czasy — opcją na
rzecz ubogich, przyjmując w sposób heroiczny
wszystkie tego konsekwencje. Walczył ze złem
nie licząc się z konwenansami, które hamowały lub uniemożliwiały przeprowadzanie reform
społecznych.”
Na potwierdzenie tej opinii: w roku 1887, ks.
Markiewicz wydał pod pseudonimem niewielką
książkę Trzy słowa do starszych w narodzie w stulecie
rozbioru Ojczyzny, która była podsumowaniem jego
doświadczeń duszpasterskich. Książeczka wywołała skandal i wściekłość elit - arcybiskup krakowski kard. Puzyna nakazał wycofanie i zniszczenie
nakładu, zaś autora uznano za wywrotowca.
Czym się naraził? Po pierwsze - odebrał czytelnikom komfort bycia niewinną ofiarą zaborców.
Zdaniem ks. Markiewicza niewola była karą za
grzechy. Do księży zaś apelował, aby likwidowali
analfabetyzm religijny. Radził im, żeby całkowicie poświęcili się duszpasterstwu, nie tracąc zbytnio czasu na prowadzenie gospodarstwa czy inne
zajęcia. A świeckim wytykał egoizm i próżniactwo. Człowiek – jak pisał – „stworzony jest do
pracy, a osobliwie Polak, który musi odrobić i za
przodków z ostatniej doby, i za siebie”.
Podobno przez 20 lat pełnienia funkcji proboszcza nie wziął ani jednego dnia urlopu,
a braciom, którzy zapraszali go na wyjazd do Zakopanego tłumaczył, że nieprzyjaciel działa nieustannie i że dużo czasu na odpoczynek będzie
miał po śmierci. Zmarł 29 stycznia 1912 r. Obecnie, 30 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, kapłana. Dla
wspólnot michalickich, zgodnie z calendarium
proprium, jest to święto. Dzień później czcimy
wspomnienie św. Jana Bosko – nauczyciela drogi
duszpasterskiej bł. Markiewicza.
Ola F.
parafia-bemowo.waw.pl
Nasze Sprawy
Dobre miejsce na Bemowie
Już niedługo - 7 lutego 2008, o godzinie 18.30 otwarta
zostanie Galeria Sztuki pod nazwą Anielska.com.pl.
M
iejsce niezwykłe, bo tak bliskie,
usytuowane w centrum naszego osiedla, na terenie Ośrodka
Wychowawczo-Profilaktycznego „Michael”. Bliskie, a jednak pozwalające oderwać się od naszej codzienności tak często
zabieganej a tym samym szarej i przygnębiającej. Niezwykłe, bo schodzimy pod
ziemię, by zatrzymać się i wznieść się ponad codzienność.
Galeria mieszcząca się w podziemiach między klasztorem a kościołem
Matki Bożej Królowej Aniołów, ma także
metaforyczne zadanie łączenia naszego
życia z rzeczywistością nadprzyrodzoną.
Z sacrum odkrywalnym w sztuce.
Nieprzypadkowo inauguracja galerii
zbiega się z początkiem Wielkiego Postu.
Pierwsza planowana wystawa w „Anielskiej.com.pl” jest poświęcona fotografii
ks. Mieczysława Kucla „Takie było Twoje
ukrzyżowanie”, uzupełniona wybranymi
cytatami z twórczości poety i dramatopisarza Romana Brandstae era, wprowadza nas nie tylko w charakter działalności galerii, ale w tajemnice Chrystusowej
Miłości do człowieka. Jest swoistym miejscem i czasem rekolekcji Wielkopostnych.
wczoraj było tak, a jak jest dzisiaj zobacz sam.
Okazją do zatrzymania się i medytacji.
Zadumy nad naszym życiem i tym dokąd
zmierzamy.
Galeria Sztuki „Anielska.com.pl”,
oferuje wszechstronną przestrzeń profesjonalnie urządzoną do prezentowania sztuki (plastyki, ceramiki. fotografii,
malarstwa...). Czeka zatem na każdego,
kto chciałby się podzielić swoją wrażliwością, bogactwem spostrzeżeń i przeżywaniem świata wyrażonego w formie
sztuki. Zapraszamy do współpracy nie
tylko uczestników Ośrodka „Michael”,
ale wszystkich młodych i nie tylko.
Zapraszamy
odbiorców,
którzy
mają odwagę na chwilę zostawić telewizję, komputer, Internet i zejść pod
ziemię do „Anielskiej.com.pl”, by móc
wznieść się ponad to, co przyziemne
i konsumpcyjne.
Surowe ceglane wnętrze galerii, profesjonalne oświetlenie, galeryjny system
zawieszeń, nagłośnienie i dostępność
sprzętu multimedialnego tworzą nieporównywalny z niczym klimat sprzyjający
kontemplacji sztuki. Miejsce to pozwala
bowiem twórcy bez względu na wiek,
w niczym nie ograniczony sposób prezentować piękno, dobro i wartości przez
siebie zauważone a które są odbiciem blasku Stwórcy.
M.K.
Nasze Sprawy
Tanecznym krokiem w 2008 rok
G
orąco zapraszamy do udziału
w zajęciach tanecznych w salach Ośrodka Michael w podziemiach naszego kościoła.
Już od października prowadzimy
zajęcia z tańca nowoczesnego, a od
stycznia przyjmujemy zapisy do nowych grup. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.kajalis.pl
oraz pod numerem telefonu 0 600 384
794 u pani Natalii Krzemieńskiej.
Na naszych zajęciach każdy znajdzie coś dla siebie: pozna techniki
tańca oraz ciekawe choreografie, wy-
parafia-bemowo.waw.pl
rzeźbi ciało w rytmie ciekawej muzyki, zrelaksuje się i pobawi. Nasze zajęcia stanowią także doskonałą formę
na efektywne i przyjemne spędzanie
wolnego czasu w ruchu…
Zapraszamy wszystkich, tak zupełnie początkujących, jak i tych już
całkiem zaawansowanych. Prowadzimy zajęcia dla osób w wieku od 5
do 105 lat; Aktualnie przyjmujemy
chętnych do wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania.
Specjalnie dla dzieci w wieku 6-12
lat chcemy stworzyć zajęcia z elemen-
tami rytmiki, natomiast osoby w kwiecie wieku zapraszamy na spokojne
i relaksacyjne zajęcia gimnastyczne.
Powstaje też grupa pokazowa,
dla zapaleńców i pasjonatów tańca.
Chcesz wyrazić siebie poprzez taniec?
Tutaj jest miejsce dla Ciebie.
Dodatkowo w ferie zapraszamy na
stacjonarne warsztaty z profesjonalnymi instruktorami reprezentującymi
różne style taneczne, od jazzu, poprzez funky, Broadway jazz, modern,
locking, New style, po taniec Hollywood i hinduski.
Pierwsze zajęcia są darmowewięc każdy może przyjść i spróbować, czy chce uczestniczyć w nich
uczestniczyć.
www.kajalis.pl, 0-600 384 794
04/2008 NASZA PARAFIA 3
W centrum Ducha
Pytanie o miłość
Gdy Jezus spożył śniadanie z uczniami, rozpoczął dialog z Piotrem. Zadał pytanie: „Czy
miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci ?”, „czy miłujesz mnie?”, „czy kochasz mnie?”. Zadał pytanie
o miłość… Następnie przekazał mu władzę nad całym swym Kościołem, niejako po swoim
zmartwychwstaniu rehabilitując Piotra. Trzykrotne wyznanie miłości wymazuje winę
trzykrotnego zaparcia się Piotra. Teraz spełnia się zapowiedź nadania prymatu władzy.
W
Galilei nad jeziorem Genezaret miało miejsce kolejne,
trzecie spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami.
Nie rozpoznali Go od razu. Jezus sam
przygotował śniadanie dla uczniów
łowiących ryby. Po spożytym posiłku rozpoczął rozmowę z Piotrem. Jaką
rozmowę? Dialog miłości. Nie powiedział, jak zrobiłoby to wielu z nas:
„Jaką byłeś skałą? Jak mogę ci zaufać
ponownie? Jak postąpiłeś z miłością,
z zaufaniem, którym cię obdarzyłem?”. Nie w taki sposób przemawiał
Jezus – nie potępił Piotra, nie czynił
wyrzutów, nie wytykał słabości. Mówił: to ja pierwszy wracam do Ciebie
Piotrze, by zapytać, czy mnie kochasz,
czy wyrzuty sumienia nie zniszczyły przyjaźni, która nas łączyła? Czy
dramatyczne, minione dni, nie zabiły
w tobie miłości? Nie robi wyrzutów,
przebacza. Piotr staje się godny zaufania w oczach Pana teraz, gdy doświadcza braków, słabości, gdy traci
pewność siebie, staje przed własną
Jezus zanim dopuści Piotra do
publicznej służby, sprawdza jego miłość. Wcześniej miały miejsce trzy wyparcia się Piotra, teraz są trzy pytania
o miłość. Piękną lekcję miłości dał Jezus
Piotrowi i pozostałym uczniom w wieczerniku, w geście obmycia nóg. Pokazał, że nie „przyszedł, aby Mu służono,
ale aby służyć”. Służył, ponieważ „do
końca nas umiłował”. Miłość do końca
oznacza wierne posłuszeństwo Ojcu,
które nie zawaha się nawet przed utratą własnego życia. Miłość do każdego
człowieka oznacza oddanie swego życia – „Bo nie ma większej miłości niż
kto życie oddaje za przyjaciół”. Aby
miłować, najpierw muszę przyjąć dar
miłości Jezusa, ponieważ moja najlepsza wola i pragnienia nie wystarczą,
abym był zdolny do miłości sam z siebie. Jest to dar Ducha Świętego, którego otrzymałem na chrzcie świętym,
i który we mnie zamieszkuje. Naśladowanie Jezusa możliwe jest dzięki specjalnej łasce, a nie dzięki moim, może
nawet heroicznym wysiłkom. Wyłącz-
Aby miłować, najpierw muszę przyjąć dar miłości
Jezusa, ponieważ moja najlepsza wola i pragnienia nie
wystarczą, abym był zdolny do miłości sam z siebie.
Jest to dar Ducha Świętego, którego otrzymałem na
chrzcie świętym, i który we mnie zamieszkuje.
kruchością. Teraz, zmiażdżony ogromem miłości Pana słyszy: „paś baranki moje, paś owce moje”. Pan zakłada
Kościół na słabości, na fundamencie
łez Piotra złamanego własną grzesznością. Piotra, który już pojął, że Jezus
jest jedyną skałą, na której on, słaby
człowiek, może się oprzeć.
Pomyśl, jaka jest różnica pomiędzy Piotrem, popychanym przez
zweryfikowaną ludzką słabość, ale
gorącą miłość do Jezusa, prowadzącą
aż do męczeństwa, a tobą który często nie odczuwasz żywej obecności,
miłości Boga osobowego. Zadufany
w sobie szukasz innych, zastępczych
miłości?
4 NASZA PARAFIA 04/2008
nie Miłość rozlana we mnie, za sprawą
łaski udzielonej w Chrystusie, może
uzdolnić mnie do miłości miłosiernej
do człowieka i świata, przeżywanej
także w sposób pośredni wobec tych,
których Pan postawi mi na drodze.
Proszę Jezusa, abym każdego dnia
podejmując swoją misję miłowania
Pana we wszystkim, czynił to nie tylko
własnym wysiłkiem, ale mocą Ducha,
który we mnie zamieszkuje.
Odpowiedź
Piotra
świadczy
o przyjaźni i miłości ucznia do Mistrza. Przyjaźń jest miłością warunkową, przemijającą i zależną od ludzkiej
słabości. Miłość natomiast jest bezwarunkowa i trwała. Takiej właśnie mi-
łości będzie musiał nauczyć się Piotr,
aby miłość wyrazić w służbie, a służbę
w miłości, aby móc do końca naśladować Pana. Tylko ten, kto prawdziwie
służy, prawdziwie kocha i odwrotnie.
Piotr nie ma swoich owiec. To owce
Pana. On sam jest owcą Dobrego Pasterza, który potrzebuje pokarmu Jezusa. To owce Pana, które on Piotr,
otoczy troską w bezwarunkowej miłości – wolnej od zysku i manipulacji.
Gdyby Piotr okazał miłość warunkową, która zakłada własne zadowolenie
i upodobania, nie spełniłby wymogów
Pasterza Bożych dzieci. To zdarzenie pokazuje, dlaczego Jezus zapytał
dwa razy o miłość, a tylko jeden raz o
przyjaźń. W ostatnich słowach „Pójdź
za mną” słyszymy zaproszenie do
konsekwentnej wytrwałości, twórczej
wierności i całkowitej ofiary z siebie,
aż po krzyż. Miłość Piotra była całkowitym oddaniem siebie, uczynieniem
z siebie daru.
W służbie nie ma miejsca na utratę
łaski, na opieszałość, na oglądanie się
na swoje plany i zamiary, jeżeli one nie
są Jezusowymi. Służba – to rodzenie
nowego życia, życia dla wieczności.
Mała Teresa, misjonarka miłości – patronka misji katolickich, marzyła by:
być miłością w sercu Kościoła. „Miłość
jako absolutne centrum, znak tożsamości; „kościelność“ religijnego doświadczenia i przeżycia jako powietrze,
którego obecność jest konieczna dla
oddechu człowieczego szukania Boga.
Oto „łaska Bożego Narodzenia“. Wybierając jednoznacznie Boga, wybierać
- tym samym i tym bardziej - człowieka. Chrystologia od Dzieciątka Jezus
na czas późnej nowoczesności – to projekt teologii przyszłości, pragnienie
mojego umysłu i serca. Kto wie, czy
nie jest to najlepsza propozycja drogi
dla wielu z nas… Wszak wiara chrześcijańska jest wiarą w Boga - Miłość.
I jeśli teologia i świętość mają sobie
wiele do zaoferowania, jeśli teologia
w życiu świętych otrzymuje konieczny dla własnej tożsamości komponent
doświadczenia, jesteśmy w przypad-
parafia-bemowo.waw.pl
ku „chrystologii od Dzieciątka Jezus“,
w punkcie newralgicznym, najgorętszym. „Kochać Jezusa i uczyć innych
Go kochać“ – było to jedyne pragnienie św. Teresy. Miłość Chrystusa była
dla niej kluczem, jaki stosowała wobec
całej rzeczywistości, wobec wszystkich
tajemnic życia. Głównie wobec bólu,
ciemności”. (ks. Jerzy Szymik). Teresa
do końca swoich dni pozostała wierna
swojemu pragnieniu: w sercu Kościoła będę miłością. W liście do siostry
Celiny pisała: „Jest tylko jedna rzecz,
aby uczynić tej nocy, jedynej nocy życia, która nadejdzie pewnego razu, to
kochać, kochać Jezusa ze wszystkich
sił i z całego serca”. Pisze: „Teraz nie
pragnę już niczego więcej, jak tylko
KOCHAĆ Jezusa do szaleństwa…
Pociąga mnie wyłącznie MIŁOŚĆ…
Nie pragnę już cierpienia ani śmierci,
a jednak wciąż kocham i jedno, i drugie!
Długo tego pragnęłam… Ale teraz kieruje mną wyłącznie oddanie się Bogu.
Miłość do każdego człowieka oznacza oddanie
swego życia – „Bo nie ma większej miłości niż kto
życie oddaje za przyjaciół”. Aby miłować, najpierw
muszę przyjąć dar miłości Jezusa, ponieważ moja
najlepsza wola i pragnienia nie wystarczą, abym
był zdolny do miłości sam z siebie.
Nie mam innej busoli!“. Kocha bez zastrzeżeń, bez warunków, i jakichkolwiek wykluczeń. „W dziedzinie relacji
międzyludzkich ten model myślenia
i życia - chrystologia od Dzieciątka
Jezus - można rozpoznać bezbłędnie
po współczującej i aktywnej miłości
obejmującej absolutnie wszystkich
i wszystko, nieznającej żadnych wykluczeń. Każda i każdy czują się tu miłowani i przyjmowani bez najmniejszych
zastrzeżeń. Bóg jest Ojcem, a ludzie są
Dziećmi - Siostrami i Braćmi. Tak żyć
i myśleć oznacza być zanurzonym w
mistyce św. Teresy - być od Tereski, i
od Dzieciątka Jezus. Oto projekt teologii przyszłości i nadziei dla naszego
świata” (ks. Jerzy Szymik).
Nie myli się św. Maksymilian Kolbe,
gdy pisze: „Króla miłości można uczcić
tylko miłością – można Mu złożyć w darze tylko miłość”. Tylko w ten sposób
odpowiedzieć na Boże: „Ukochałem cię
odwieczną miłością” (Jr 31,3).
„Tak więc trwają wiara, nadzieja,
miłość – te trzy, z nich zaś największa
jest miłość” (Kor 13, 1-13).
O. Jan Konior SJ
Centrum Duchowości
Ignacjańskiej w Częstochowie
Kościół Żywy
2 lutego 2008 – XII Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego
W Święto Ofiarowania Pańskiego, już po raz dwunasty,
w całym Kościele będziemy obchodzić Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego, który został ustanowiony przez
Sługę Bożego Jana Pawła II.
W
swoim orędziu z tej okazji Sługa Boży napisał, że
„uroczyste obchody tego
Dnia mają pomóc całemu Kościołowi w coraz pełniejszym dostrzeganiu
wartości świadectwa osób, które wybrały drogę wiernego naśladowania
Chrystusa poprzez praktykowanie
rad ewangelicznych”. Również obecny papież, Benedykt XVI, świętując
razem z konsekrowanymi w Bazylice
św. Piotra powiedział, że „Dzień życia konsekrowanego jest szczególnie
dobrą okazją, by wspólnie prosić Pana
o dar coraz bardziej znaczącej i wyraźnej obecności zakonników, zakonnic
i osób konsekrowanych w Kościele
kroczącym drogami współczesnego
świata”. Przemawiając do osób konsekrowanych 2 lutego minionego roku
zaznaczył, że „Dzisiejsza liturgia jest
szczególnie wymowna, bo towarzyszy
jej symbol światła. Uroczysta procesja
parafia-bemowo.waw.pl
ze świecami wskazuje na Chrystusa,
prawdziwą światłość świata. (…) Drogie osoby konsekrowane, podtrzymujcie ten płomień i niech on płonie w
waszym życiu, aby wszędzie jaśniała
cząstka światłości, którą promieniuje Jezus. Oddając mu się całkowicie,
świadczycie o atrakcyjności Chrystusowej prawdy oraz o radości rodzącej
się z miłości do Niego”.
Zakony w Polsce obsługują 136
sanktuariów, kierują 178 domami rekolekcyjnymi, formacyjnymi, powołaniowymi itp. Z ich inspiracji i pod ich
opieką działa 91 różnego rodzaju ruchów, organizacji, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji skupiających
świeckich. Prowadzą 78 świetlic, oratoriów i ośrodków wychowawczych,
31 szkół podstawowych, 58 gimnazja,
62 szkoły średnie i policealne, 8 wyższych uczelni, 67 burs, 29 domów samotnej matki; 48 domów dziecka, 392
przedszkola i ochronki. Za tymi suchymi liczbami ukryty jest niezliczony
tłum ludzi w potrzebie, którym przyniosły pomoc osoby konsekrowane.
red.
04/2008 NASZA PARAFIA 5
ogłoszenia
III Niedziela Zwykła
27.I.2008 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dziś o godz. 11.30 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Śmigielskiego – Ordynariusza diecezji sosnowieckiej w intencji dziękczynnej za dar beatyfikacji Bł. Br. Markiewicza z poświęceniem nowej kaplicy ku czci Błogosławionego. Nie będzie Mszy św.
dla dzieci o godz. 11.30 w Kaplicy Aniołów. Zapraszamy wszystkich: ministrantów, dzieci,
młodzież, dorosłych, grupy parafialne na Mszę św. z udziałem Ks. Biskupa.
Również dzisiaj o godz. 14.15 w Kaplicy Aniołów Msza św. dla rodziców i dzieci ze Szkoły Nr 321 przygotowujących się do I Komunii świętej z poświęceniem książeczek.
Dziś o godz. 18.00 Msza św. z udziałem Orkiestry Koncertowej „Victoria” z parafii Matki
Boskiej Zwycięskiej w Warszawie - Rembertowie. Po Mszy św. o godz. 18.00 Koncert
Kolędowy z Solistami Teatru Wielkiego Opery Narodowej i scen warszawskich. Szczegółowe informacje w gablocie i na plakatach oraz w gazetce parafialnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.
Trwa Nowenna za dar beatyfikacji bł. Ks. Br. Markiewicza przed kalendarzowym wspomnieniem 30 stycznia. Nowenna jest odprawiana codziennie po Mszy św. wieczornej
o godz. 18.00.
W tym tygodniu obchodzimy wspomnienia i święta:
- w poniedziałek św. Tomasza z Akwinu – kapłana i doktora Kościoła
- w środę bł. Bronisława Markiewicza – kapłana
- w czwartek św. Jana Bosko – kapłana
W I piątek spowiedź rano podczas każdej Mszy świętej. Od godz. 9.00 udamy się do
chorych z posługą sakramentalną. Po południu spowiedź dla dzieci i dorosłych od
godz.17.00. i Msza św. dla wszystkich o godz. 18.00.
W sobotę Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. będą odprawiane o godz. 6.15,
7.00, 8.00, 11.30, 18.00, 20.00. Podczas każdej Mszy świętej poświecenie gromnic.
W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu: adoracja i nabożeństwo różańcowe i o godz. 20.00 Msza św. w kościele w intencji
grupy „Żywego Różańca”.
Informujemy, że organizujemy dwa kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych. Pierwszy prowadzony metodą tradycyjną, rozpocznie się 19 lutego we wtorek, o godz. 19.00
w sali konferencyjnej na plebanii. Równocześnie osoby, które planują zawrzeć związek
małżeński zapraszamy na drugi kurs w formie „Wieczorów dla Narzeczonych”. Na ten
typ kursu obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie internetowej parafii. Pierwsze spotkanie tego kursu odbędzie się w poniedziałek 18 lutego godz. 19.00 w sali konferencyjnej
na plebanii.
Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael”
WIZYTA
DUSZPASTERSKA
28.01.2008r.
poniedziałek od godz. 17.00
ul. Wrocławska 21A
ul. Powstańców Śląskich 104, 106A,
106B, 106C, 106D, 108, 108B, 108C
29.01.2008r.
wtorek od godz. 17.00
ul. Obrońców Tobruku 18, 18A, 18B,
18C, 18D, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E,
22, 24, 26, 28, 30
30.01.2008r.
środa od godz. 17.00
ul. Obrońców Tobruku 32, 34, 36, 38
ul. Osmańczyka 8
31.01.2008r.
czwartek od godz.17.00
ul. Osmańczyka 10, 12, 14, 14A, 14B,
14C, 16, 16A, 16B, 16C, 18, 22, 24
01.02.2008r.
piątek od godz. 17.00
ul. Osmańczyka 28
uzupełnienie kolędy po wcześniejszym
zgłoszeniu w kancelarii (osobiście)
zaprasza dzieci i młodzież na ZIMOWISKO w Beskidzie Żywieckim - 11.II – 21.II.2008
ATRAKCYJNY PROGRAM!!
nauka jazdy na nartach, wycieczki piesze szlakami górskimi, wycieczki autokarowe,
gry i zabawy integracyjne, zimowe ogniska.
ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
w Biurze Ośrodka Michael,
ul. Ks. Br. Markiewicza 1, Warszawa
tel. 8610278 - poniedziałek-piątek w godz. 9-17
!!! Są jeszcze wolne miejsca - koszt 800 zł. !!!
Redaktor Naczelny: Ks. Rafał Kamiński, tel. 638 24 58 (wew. 133)
DTP: Adam Puzio - [email protected]
Adres Redakcji: ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa
Konto Parafii: BPH - PBH S.A. 06 1060 0076 0000 4042 8004 1300
NP w Internecie: www.parafia-bemowo.waw.pl; [email protected]
Nakład: 2 000 egz.
Koszt wydania: 35 gr/egz.
Cena: Dobrowolne ofiary złożone do skarbonek „Naszej Parafii”
6 NASZA PARAFIA 04/2008
KONCERT KOLĘDOWY
27 stycznia 2008 r. godz. 18:00
Orkiestra Koncertowa „Victoria”
Parafii M.B. Zwycięskiej
Pod dyrekcją
płk. rez. Juliana KWIATKOWSKIEGO
Prezes orkiestry
ks. prał. Edward ŻMIJEWSKI proboszcz
Soliści Teatru Wielkiego
Opery Narodowej i scen warszawskich:
Prowadzenie koncertu:
Andrzej KRUSIEWICZ – lektor Polskiego Radia w Warszawie.
parafia-bemowo.waw.pl