Budownictwo energooszczędne a zdrowie i komfort życia

Transkrypt

Budownictwo energooszczędne a zdrowie i komfort życia
Budownictwo energooszczędne a zdrowie i
komfort życia
Wielu Polaków kojarzy budownictwo energooszczędne wyłącznie z niższymi rachunkami za
ogrzewanie. Jednak zdaniem ekspertów najważniejsze zalety domów energooszczędnych to przede
wszystkim wyższy komfort życia i pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Wyniki ogólnopolskiego sondażu „Energooszczędność w moim domu” [3] pokazują, że najważniejszą
korzyścią z posiadania mieszkania w budynku energooszczędnym jest zmniejszenie kosztów
utrzymania. Twierdzi tak 47% uczestników badania. Na dalszych miejscach znalazły się: ochrona
środowiska naturalnego (22% wskazań), poprawa jakości i komfortu życia (16%) oraz pozytywny
wpływ na zdrowie mieszkańców (12%). Wyniki badania potwierdzają, że wielu Polaków nie łączy
energooszczędnego budownictwa z większym komfortem mieszkania i pozytywnym wpływem na
zdrowie, natomiast zdaniem ekspertów stanowią one najważniejsze zalety obiektów
energooszczędnych.
I choć przekonują oni potencjalnych inwestorów, że otoczenie, w jakim przebywamy na co dzień, ma
duży wpływ na nasze samopoczucie, to jednak aspekty zdrowotne mają wciąż drugorzędne znaczenie
dla osób planujących budowę lub zakup nowego domu czy mieszkania. Przyjrzyjmy się więc, jakie
korzyści, oprócz ewidentnych oszczędności w ramach kosztów eksploatacyjnych, płyną z
energooszczędnego budownictwa.
Rys. 1. Wyniki ogólnopolskiego sondażu „Energooszczędność w moim domu”
[źródło: http://greencrosspoland.org]
Komfort życia w energooszczędnym domu lub mieszkaniu
Do najważniejszych czynników, zapewniających wysoki komfort życia w domu lub mieszkaniu
energooszczędnym, należy zaliczyć:
●
●
●
●
●
●
wysoką jakość powietrza wewnętrznego,
komfort cieplny,
właściwe oświetlenie zarówno światłem naturalnym, jak i sztucznym,
wyposażenie wnętrz wykonane z niskoemisyjnych materiałów,
komfort akustyczny,
przyjazne otoczenie budynku i komfort użytkowania.
1. Wysoka jakość powietrza wewnętrznego
Główną zaletą budynków energooszczędnych jest wysoka jakość powietrza wewnętrznego. Dobrą
jakość powietrza gwarantuje równowaga pomiędzy odpowiednią wentylacją, temperaturą i
wilgotnością, co z definicji powinien zapewnić dobrze zaprojektowany energooszczędny dom.
Prowadzone od wielu lat badania wykazały istotny związek pomiędzy złą jakością powietrza a
licznymi chorobami, w tym wieloma odmianami groźnych alergii. Problem ten określany jako
„syndrom chorego budynku” pojawił się i gwałtownie narastał w latach 70. XX w. (lata kryzysu
energetycznego), wraz z podjęciem działań zmierzających do ograniczenia energochłonności
budynków. Zaczęto wtedy poszukiwania rozwiązań, mających poprawić jakość powietrza i
jednocześnie umożliwić oszczędzanie energii cieplnej. Najlepszym i najbardziej ekonomicznym
rozwiązaniem okazała się odpowiednio zaprojektowana wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepła.
Taki system wentylacji ma wiele zalet w stosunku do wentylacji naturalnej. Przede wszystkim
zapewnia stałą wymianę powietrza oraz usuwa zanieczyszczenia powstające w wyniku użytkowania
budynku. Ponadto, dzięki zastosowaniu filtrów w układzie wentylacji, kurz oraz pyłki nie przedostają
się do powietrza w pomieszczeniach, zmniejszając tym samym ryzyko alergii. Dodatkowo poprzez
stałą wymianę powietrza możliwe jest zachowanie odpowiedniej jego wilgotności (poniżej 45%),
która ogranicza rozmnażanie się roztoczy zimą oraz pozytywnie wpływa na kondycję środowiska
wewnętrznego.
Rys. 2. Świeże powietrze jest bardzo ważne dla zdrowia
[Źródło: http://bi.gazeta.pl]
2. Komfort cieplny
Poziom komfortu cieplnego zależy od takich czynników, jak temperatura i wilgotność względna
powietrza wewnętrznego, prędkość ruchu powietrza czy średnia temperatura powierzchni przegród.
Podstawową cechą budynków energooszczędnych są szczelne i ciepłe przegrody. To właśnie te
elementy w dużej mierze decydują o wysokim stopniu komfortu cieplnego, jaki panuje wewnątrz
takich budynków. Wszystkie przegrody zewnętrzne (ściany, podłogi, stropy, okna) charakteryzują się
niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Zapewnia to stałą i stosunkowo wysoką temperaturę
wewnętrznej powierzchni ściany, nieznacznie tylko różniącą się od wewnętrznych przegród, co
znacząco poprawia komfort cieplny odczuwalny dla osób przebywających w pomieszczeniu.
Jakość zastosowanych materiałów, a także wykonanie przegród zewnętrznych znacząco wpływają na
komfort cieplny panujący w pomieszczeniach. Budynek energooszczędny musi spełniać wiele
wymagań dotyczących szczelności powietrznej i izolacyjności cieplnej przegród. Ograniczone jest też
występowanie mostków cieplnych, które skutkują dodatkowymi stratami ciepła i zwiększają ryzyko
rozwoju pleśni, a energooszczędna stolarka okienna powoduje, że nie występuje uczucie chłodu w jej
pobliżu, dzięki czemu przestrzeń przy oknie może być efektywnie wykorzystana.
Jeżeli budynek energooszczędny zostanie poprawnie zaprojektowany i zbudowany, nie będzie
problemów z przegrzewaniem w okresie lata. W ciągu kilku upalnych dni budynki te mogą mieć
problemy z utrzymaniem temperatury w strefie komfortu, ponieważ szczelne i dobrze izolowane
przegrody zewnętrzne nie będą oddawać ciepła tak szybko, jak jest to konieczne. Taka sama sytuacja
wystąpi w przypadku budynków tradycyjnych, w których temperatura wewnętrzna jest w większym
stopniu zależna od temperatury zewnętrznej. Budynki energooszczędne będą natomiast lepiej
chroniły przez przedostawaniem się ciepła do wewnątrz, dzięki bardzo dobrze zaizolowanym
przegrodom zewnętrznym i elementom zacieniającym.
Rys. 3. Porównanie temperatury w budynku tradycyjnym i budynku energooszczędnym
[źródło: http://mieszkajenergooszczednie.pl]
Rys. 4. Komfort cieplny jako system ze zdolnością samoregulacji [autor – Jerzy Sowa]
3. Właściwe oświetlenie
Oświetlenie można podzielić na naturalne i sztuczne oraz ogólne, miejscowe i złożone. Najwięcej
zalet posiada oświetlenie naturalne, co wynika z samej jego istoty. Natężenie światła naturalnego
zależy od pory roku, dnia, stanu pogody. Można w pewnym stopniu regulować wielkość natężenia
światła naturalnego w pomieszczeniach, jednak zabiegi takie są bardzo kosztowne i nie zawsze
przynoszą zamierzone efekty. Między innymi z tych względów stosowane jest na dużą skalę
oświetlenie sztuczne. Najważniejszymi warunkami, jakie musi spełniać dobrej jakości światło
sztuczne, są: zbliżenie jego charakterystyki do cech światła naturalnego oraz niedopuszczenie do
zbytniej jaskrawości źródeł światła [4].
W budynkach energooszczędnych staramy się jak najlepiej wykorzystywać zyski cieplne ze słońca,
między innymi poprzez zwiększanie powierzchni szklenia przegród zewnętrznych. Dzięki temu
otrzymujemy również większy dostęp pomieszczeń do światła dziennego, które jest niezwykle istotne
dla naszego samopoczucia i zdrowia. Co więcej, pozwala nam to zmniejszyć ilość zużywanej energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia.
Rys. 5. Właściwe oświetlenie jest bardzo istotne w budynkach energooszczędnych
[źródło: http://www.administrator24.info]
4. Komfort akustyczny
Komfort akustyczny wewnątrz budynku zależy od: poziomu dźwięku i hałasu, czasu pogłosu oraz
poziomu hałasu zewnętrznego, przenoszonego przez elementy konstrukcji, system wentylacji i
nieszczelności. Wiąże się ze wszystkim, co można usłyszeć w budynku, a jest emitowane na zewnątrz
lub wewnątrz niego.
Im lepiej zaizolowane i bardziej szczelne przegrody zewnętrzne, tym lepszy komfort akustyczny
wewnątrz budynku. Dlatego obiekty energooszczędne charakteryzują się dużo lepszym komfortem
akustycznym w porównaniu do budynków tradycyjnych. Wszelki hałas emitowany na zewnątrz (m.in.
ruch uliczny) będzie znacząco wytłumiony dzięki przegrodom budynków energooszczędnych, zanim
dotrze do wnętrza. System wentylacji musi być tak zaprojektowany, aby oddzielić akustycznie
środowisko wewnętrzne od zewnętrznego.
5. Wyposażenie wnętrz wykonane ze zdrowych materiałów
Wyposażenie wnętrz powinno być wykonane ze zdrowych – niskoemisyjnych materiałów. Kupując
wykładziny, meble, zasłony, należy zwrócić szczególną uwagę na to, z czego je wykonano. Trzeba
również sprawdzić skład wybieranych farb i lakierów oraz innej chemii budowlanej, np. klejów lub
uszczelniaczy. Istotne jest, aby zastosowane materiały nie emitowały lotnych związków organicznych
(LZO, ang. Volatile Organic Compounds, VOCs). Dopuszczalna zawartość lotnych związków
organicznych w tych produktach jest regulowana polskimi przepisami i np. dla farb matowych do
malowania wnętrz wynosi maksymalnie 30g/l. Aby uniknąć zakupu np. szkodliwej farby, należy
uważnie czytać instrukcje na opakowaniach i sprawdzić, czy zakupiony produkt posiada stosowne
certyfikaty. Ekologiczne produkty posiadają certyfikat EU Ecolabel, który jest potwierdzeniem
ekologicznej receptury oraz najwyższej jakości produktu. W przypadku fug, klejów, mas i substancji
uszczelniających należy wybierać produkty posiadające certyfikat GEV EMICODE na najwyższym
poziomie EC1 i EC1 plus. Na etapie użytkowania nie powinno się dopuścić do zawilgocenia
pomieszczeń, które wzmaga wydzielanie szkodliwych substancji i może powodować rozwój
drobnoustrojów.
Rys. 6. Logo ekoetykiety [źródło: www.ecoyou.pl]
6. Przyjazne otoczenie budynku i komfort użytkowania
Stosunkowo nowym trendem jest budownictwo przyjazne środowisku naturalnemu (ekologiczne).
Jego założeniem jest znaczne zminimalizowanie wpływu, jaki na nasze otoczenie wywiera budowanie
domów. Polega to głównie na wykorzystywaniu materiałów nieuciążliwych dla środowiska, a także na
ograniczaniu emisji szkodliwych dla otoczenia substancji, oszczędności wody, lokalizacji
pozwalającej na harmonijne wkomponowanie brył budynków w krajobraz, minimalizacji
generowanych odpadów komunalnych oraz optymalizacji transportu. Idea budynków ekologicznych
wypływa z szacunku dla środowiska naturalnego, co umożliwia zachowanie jego walorów, a
mieszkańcom daje poczucie bliskości natury. Przekłada się to również na bardziej ekologiczny,
zdrowy tryb życia.
Budownictwo energooszczędne jest pierwszym krokiem w tym kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o
ograniczenie niskiej emisji. Budynek zużywający niewiele energii, szczególnie na ogrzewanie i
przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zachęca właścicieli do wyposażenia go w systemy grzewcze
wykorzystujące ekologiczne – niskoemisyjne paliwa (w zakresie emisji pyłów, NOx, SO2), bo ma to
uzasadnienie ekonomiczne. Takie systemy dają również duży komfort obsługi, gdyż nie wymagają
ciągłego udziału człowieka w procesie dostarczania paliwa do kotła, jak to jest w przypadku paliw
stałych, w szczególności węgla.
Życie w energochłonnym budynku
Znaczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku może doprowadzić do wielu
niekorzystnych zjawisk oraz wpłynąć ujemnie na nasze zdrowie i komfort życia. Jednym z takich
zjawisk jest ubóstwo energetyczne, rozumiane jako sytuacja, w której gospodarstwo domowe
zmuszone jest do wydania 10% swoich dochodów na opłacenie rachunków za energię do ogrzania
domu. Według urzędu regulacji Energetyki (URE) [2], nawet 1,5 mln rodzin w Polsce może być
zagrożonych ubóstwem energetycznym. W całej Europie liczba osób, których dochody nie są
wystarczające do zapewnienia dostatecznego ogrzewania, może sięgnąć nawet 125 mln. Każda
kolejna podwyżka cen energii sprawia, że liczba ta rośnie. Przyczynami ubóstwa energetycznego są:
rosnące ceny energii, niska efektywność energetyczna budynków i dochody niewystarczające na
pokrycie niezbędnych wydatków. Statystycznie, przeciętna polska rodzina wydaje tylko na
ogrzewanie i prąd aż 16% budżetu, czyli tyle, ile Finowie, Hiszpanie czy Włosi na utrzymanie całego
domu lub mieszkania.
Następstwa ubóstwa energetycznego [1]:
1. Negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, co dotyka głównie odbiorców wrażliwych społecznie,
takich jak: dzieci, osoby starsze i osoby przewlekle chore. Permanentne zimno i wilgoć mogą
prowadzić do problemów układu oddechowego, m.in. astmy czy bronchitu.
2. Negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Osoby, które znalazły się w sytuacji ubóstwa
energetycznego, są podatne na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Złe warunki
mieszkaniowe mogą wywołać stan niepokoju, prowadzący do społecznego wykluczenia oraz
izolacji; mają negatywny wpływ na samoocenę.
3. Degradacja budynków. Wilgoć w mieszkaniach może bardzo szybko spowodować pogorszenie
stanu budynku. Niewłaściwa izolacja okien, ścian czy drzwi przyczynia się do wzrostu strat ciepła.
Im bardziej pogarszają się warunki mieszkaniowe, tym trudniej jest utrzymać temperaturę na
właściwym poziomie i tym samym zatrzymać proces zawilgocenia.
4. Nadmierne zadłużenie. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach nie są w stanie opłacać
rachunków za energię elektryczną, co prowadzi do zadłużenia. Konieczność opłacania wysokich
rachunków za energię prowadzi do zmniejszenia się dochodów, jakie mogą być przeznaczone na
inne podstawowe artykuły, takie jak żywność czy transport.
5. Zwiększenie emisji dwutlenku węgla. Niski standard energetyczny budynku prowadzi do wzrostu
zużycia energii, niezbędnej do jego ogrzania, co przyczynia się do wzrostu emisji dwutlenku węgla.
Jednym z najlepszych sposobów na przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa energetycznego jest
termomodernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych oraz budowa nowych energooszczędnych
domów, szczególnie komunalnych.
Podsumowanie
Rys. 7. Zbiorcze zestawienie czynników wpływających na komfort życia w energooszczędnym
budynku i skutki ubóstwa energetycznego [źródło : opracowanie własne KAPE S.A.]
W domach energooszczędnych odpowiednie okna, ciepłe dobrze zaizolowane przegrody, efektywny
system ogrzewania i skuteczna wentylacja poprawiają komfort życia i mikroklimat w budynku.
Niewłaściwe wykonanie izolacji elementów konstrukcyjnych budynku lub jej brak prowadzi do
znacznego zwiększenia energochłonności, co w konsekwencji oznacza większe koszty ogrzania
budynku lub – w wypadku ograniczonego budżetu – niedogrzanie (zjawisko ubóstwa
energetycznego). Niedogrzanie budynku i znaczące wahania temperatury (niska zimą, wysoka latem)
negatywnie wpływają na zdrowie, zwłaszcza osób starszych i dzieci.
Na każdym etapie budowy domu powinno się dysponować odpowiednią wiedzą, aby uniknąć błędów
prowadzących do powstawania zawilgoceń, grzybów, pleśni, itp.
Pleśń i grzyb wydzielają toksyczne chemikalia – mykotoksyny, które mogą być powodem poważnych
problemów zdrowotnych, takich jak astma, dysfunkcja nerek, bezsenność, drętwienie kończyn i wiele
innych. W najgorszym wypadku mogą stać się przyczyną raka u osób z osłabionym układam
immunologicznym.
Wszystkich wyżej wymienionych problemów możemy uniknąć, rozwijając budownictwo
energooszczędne i ekologiczne.
Rys. 8. Budownictwo energooszczędne wymaga odpowiedniej wiedzy, ale jest opłacalne
[źródło: http://greene.pl]
Dr inż. Arkadiusz Węglarz
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ChronmyKlimat.pl
Energooszczędne 4 kąty
Fot. główne: Velux
Literatura
1.
2.
3.
4.
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2009/5
Strona Urzędu Regulacji Energetyki, [www.ure.gov.pl]
Strona kampanii „Energooszczędność w moim domu”, [www.energooszczednoscwmoimdomu.pl]
Strona Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie poświęcona ergonomii, [www.ergonomia.zut.edu.pl]
KONTAKT
Energooszczędne 4 kąty
E-mail: [email protected]
WWW: www.chronmyklimat.pl/4katy
Tel: +48 22 851 04 02
Adres:
Nabielaka 15 lok 1
00-743 Warszawa

Podobne dokumenty