Data sheet - PROKOP INVEST, as

Komentarze

Transkrypt

Data sheet - PROKOP INVEST, as
PRZEDMOWA
Drodzy klienci i współpracownicy,
oddajemy do Pańtwa rąk tzw. Białą Ksiegę firmy PROKOP INVEST, a.s., która
zawiera
podstawowe
informacje
o
produkowanych
przez
nas
maszynach
i
urządzeniach. Celem tej publikacji jest ułatwić Państwu orientację w asortymencie naszych
produktów. Jest to pierwsze wydanie, które będzie regularnie rozszerzane i uaktualniane.
W przypadku Państwa pytań lub wymogów w związku z wykonaniem maszyn prosimy o
kontakt z naszym Działem Handlowym.
Inż. Tomáš Procházka
Dyrektor Zarządzający
KONTAKT:
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35, 533 01 Pardubice
e-mail: [email protected]
tel.: +420 466 655 300
REGON: 26510022
TREŚĆ
FILTRY ........................................................................................................................... 6
FILTR PUNKTOWY typ: PFB 1.3/xx-xxx......................................................................... 7
FILTR PUNKTOWY typ: PFB 1.4/xx - xxx ..................................................................... 11
FILTR PUNKTOWY ....................................................................................................... 16
FILTR PUNKTOWY typ: PFB 1.8/xx - xxx ..................................................................... 22
FILTR PUNKTOWY typ: PFB 2.6/xx - xxx ..................................................................... 27
CYKLOFILTR typ: PCF 1.6/xx - xxx .............................................................................. 31
CYKLOFILTR typ: PCF 1.8/xx - xxx .............................................................................. 34
CYKLOFILTR typ: PCF 1.10/xx - xxx............................................................................. 37
FILTR PIERŚCIENIOWY typ: PFK 12, 24, 36, 48, 60, 72............................................... 40
ZASUWY ...................................................................................................................... 46
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHR 36/80 E ............................................................... 47
ZASUWA DO REDLERU Z KOŁEM RĘCZNYM typ: PHR 16/50 RK .......................... 49
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHR 16/50 E ............................................................... 51
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA typ: PHR 50/16 P......................................... 53
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA typ: PHR 80/26 P......................................... 55
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA typ: PHR 80/36 P......................................... 57
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA typ: PHR 80/46 E ............................................ 59
ZASUWA RĘCZNA typ: PHR 219 x 219 ........................................................................ 61
WYLOT PRZESUWNY typ: PV 320x320 ....................................................................... 63
WYLOT Z ZASUWĄ ELEKTRYCZNĄ K 318 E typ: PHE 273x273 .............................. 65
ZASUWA RĘCZNA typ: PHR 273 x 273 ........................................................................ 67
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHE 273 x 273 ............................................................ 69
ZASUWA ELEKTRYCZNA ZDALNIE STEROWANA typ: PHEDO 520x320.............. 72
ZASUWA PNEUMATYCZNA typ: PHP 152 x 152 ........................................................ 74
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHE 400x400 .............................................................. 76
ZASUWA ELEKTRYCZNA K 218 E typ: PHE 219x219 ................................................ 78
ZASUWA ELEKTRYCZNA NOŻOWA typ: PHE 250 x 250 .......................................... 80
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHE 320x320 - Q250 .................................................. 82
ZASUWA ELEKTRYCZNA NOŻOWA typ: PHP 300x400 ........................................... 84
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA typ: PHE 500x400 ........................................... 86
ZASUWA ELEKTRYCZNA NOŻOWA typ: PHP 600x600 ............................................ 88
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA typ: PHR 80/36 E ............................................ 90
ZASUWA ELEKTRYCZNE NOŻOWA typ: PHE 500x400 ............................................ 92
ZASUWA ELEKTRYCZNA POSUWOWA typ: PHR 50/46 E ....................................... 94
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA typ: PHR 80/26 E ............................................ 97
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHR 50/16 E ............................................................... 99
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHR 50/26 E ............................................................. 101
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA typ: PHR 16/50 P....................................... 103
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA typ: PHR 36/80 P....................................... 105
ZASUWA PNEUMATYCZNA typ: PHP 250x500 ........................................................ 107
ZASUWA PNEUMATYCZNA K 218 P typ: PHP 219 x 219......................................... 109
ZASUWA DO REDLERA Z KOŁEM RĘCZNYM typ: PHR 36/80 K........................... 111
ZASUWA RĘCZNA typ: PHR 400x400 ........................................................................ 113
WYLOT Z ZASUWĄ ELEKTRYCZNĄ S 219 E typ: PHE ø219 .................................. 115
ZASUWA REDLERA ŁAŃCUCHOWA typ: PHR 26/80 R .......................................... 117
ZASUWA ELEKTRYCZNA typ: PHR 26/80 E ............................................................. 119
ZASUWA DO REDLERA Z KOŁEM RĘCZNYM typ: PHR 26/80 RK ........................ 121
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA typ: PHR 26/80 P....................................... 123
KLAPY......................................................................................................................... 125
DWUSTRONNA KLAPA PNEUMATYCZNA typ: PKP 150 ....................................... 126
KLAPA DWUSTRONNA Ø152-40° typ: S152E ........................................................... 128
KLAPA DWUSTRONNA Ø219-40° typ: S252E ........................................................... 130
KLAPA DWUSTRONNA Ø273-40° typ: S350E ........................................................... 132
KLAPA DWUSTRONNA Ø273-40° typ: S352E ........................................................... 133
KLAPA DWUSTRONNA ø273-60° typ: K353E............................................................ 134
KLAPA DWUSTRONNA 450-50° typ: S 452 E ............................................................ 136
KLAPA DWUSTRONNA typ: K 351 E ......................................................................... 137
KLAPA DWUSTRONNA Q 219/60° typ: K251E .......................................................... 139
KLAPA DWUSTRONNA typ: Q120-40°....................................................................... 141
KLAPA TRÓJSTRONNA typ: S 254 E.......................................................................... 143
KLAPA DWUSTRONNA Z SERWONAPĘDEM typ: K 353 E (Q250-60°) .................. 145
KLAPA DWUSTRONNA Ø 219/40° typ: S250E........................................................... 147
KLAPA DWUSTRONNA typ: S 251 E.......................................................................... 148
KLAPA DWUSTRONNA typ: S 252 E.......................................................................... 149
KLAPA TRÓJSTRONNA Ø273-40° typ: S354E ........................................................... 150
KLAPA JEDNOSTRONNA typ: Q100-40°................................................................... 151
JEDNOSTRONNA KLAPA PNEUMATYCZNA typ: Q200/40° ................................... 152
URZĄDZENIA MŁYŃSKIE ........................................................................... 154
SEPARATOR SITOWY typ: PST 100 C, PST 100 P ..................................................... 155
SEPARATOR SITOWY typ: PST 120 C, PST 120 P ..................................................... 157
SEPARATOR SITOWY DO CZYSZCZENIA WSTĘPNEGO typ: PPSTR 50 .............. 159
SEPARATOR SITOWY typ: PST 2x100P ..................................................................... 161
SEPARATOR SITOWY typ: PST3 R, PST7 R .............................................................. 163
SKRZYNIA ASPIRACYJNA typ: DUAL BOX 1.1 ....................................................... 165
SKRZYNIA ASPIRACYJNA Z RECYRKULACJĄ typ: PAR 1, 2, 3............................ 166
SEPARATOR KOMBINOWANY typ: PKT 4020 ......................................................... 169
MAGNES PŁYTOWY typ: PMD 01, 02, 04 .................................................................. 171
URZĄDZENIE ODSYSAJĄCE typ: POS 24/xx ............................................................ 173
URZĄDZENIE ODSYSAJĄCE typ: POS 24/xxS .......................................................... 177
ODKAMIENIACZ DO ZBOŻA typ: PVS 2-7................................................................ 181
ODKAMIENIACZ DO ZBOŻA typ: PVS 3, 7 ............................................................... 183
ODKAMIENIACZ DO ZBOŻA typ: PVS 2 - 15............................................................ 185
TRYJER typ: B, BD, AB, ACBD, ACAC, BDBD 7117, 7125, 7130 .............................. 187
SEPARATOR KOMBINOWANY typ: PKS, PKSR....................................................... 192
MASZYNA SZORUJĄCA typ: POM 3R, 7R, 10R, 15R ................................................ 195
MASZYNA SZORUJĄCA typ: POM 3, 7, 10, 15; POP 3, 7, 10, 15............................... 198
AUTOMATYCZNY DOZOWNIK WODY typ: AWD 11, 12, 13 .................................. 200
NAWILŻACZ DO ZBOŻA typ: PMS 1 ......................................................................... 202
INTENSYWNY NAWILŻACZ ZBOŻA typ: PIN 15/4, 15/7, 20/7 ................................ 204
DOZOWNIK WAGOWY typ: PHD 1, 2, 3 + GFD 1 ..................................................... 206
PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY typ: PHP .................................................................. 208
WAGA PRZECHYLNA typ: PVVP 05, 15, 25, 50, 80, 150, 300 ................................... 210
ŚRUTOWNIK typ: PSUN 7, 14 ..................................................................................... 212
MASZYNA DO OBIERANIA typ: EKONOS 3.1 .......................................................... 215
ŁUSZCZARKA POZIOMA typ: PTL ............................................................................ 216
MASZYNA DO SZLIFOWANIA typ: PTB ................................................................... 217
URZĄDZENIE DO MYCIA typ: PR 90 ......................................................................... 218
MLEWNIK WALCOWY typ: PM 5 .............................................................................. 220
MLEWNIK WALCOWY typ: PM5P-P .......................................................................... 225
URZĄDZENIE DO WYJMOWANIA WAŁKÓW typ: PZVV 5 .................................... 227
URZĄDZENIE DO ŚRUTOWANIA KOMPAKT typ: SJKR - 10, 20, 30, 31, 32 (500, 800,
1000) .............................................................................................................................. 228
PRZESIEWACZ POZIOMY typ: PQV XXX ................................................................. 230
PRZESIEWACZ POZIOMY typ: PQW 222, 622, 822, 1022 VALENS ......................... 233
CZYSZCZALNIA KASZ typ: PCK 500, 502, 520 ......................................................... 235
CZYSZCZALNIA KASZ typ: PCK 2345 ....................................................................... 237
CZYSZCZALNIA KASZ typ: PRKS 2240..................................................................... 238
WYBIJACZ WIBRACYJNY, PRZESIEWACZ - TURBO SEPARATOR typ: PTT 306,
410, 512, 615.................................................................................................................. 240
KRUSZARKA UDAROWA typ: PET 75....................................................................... 242
ROZDRABNIARKA typ: PROP 35/40 .......................................................................... 244
ROZCIERACZKA typ: PRP 25/30................................................................................. 245
MŁYN KOŁKOWY typ: PKM 1 ................................................................................... 246
MIKRODOZOWNIK typ: PDM 1 ................................................................................. 248
DOZOWNIK ŚLIMAKOWY typ: PDD 50 .................................................................... 249
DOZOWNIK ŚLIMAKOWY typ: PSD 250 ................................................................... 251
DNO WIBRACYJNE typ: PVD 600 .............................................................................. 252
DNO WIBRACYJNE typ: PVD 1200, 1500, 2000 ......................................................... 254
STOŻKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY typ: PKVS 2 ........................................... 257
STOŻKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY typ: PKVS 4 x 250 ................................. 259
STOŻKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY typ: PKVS 6 x 250 ................................. 261
PODAJNIK OBROTOWY typ: PPRO 1 ........................................................................ 263
STERYLIZATOR UDAROWY typ: PNS 1, 2, 3............................................................ 264
PRZESIEWARKA MĄKI typ: PPS 40/100 .................................................................... 266
PRZESIEWARKA MĄKI typ: PPS 2............................................................................. 269
PRZESIEWARKA MĄKI typ: PPS 1............................................................................. 271
PRZESIEWARKA ŚLIMAKOWA typ: PSP 320 ........................................................... 272
PRZESIEWARKA ŚLIMAKOWA typ: PSP 400 ........................................................... 274
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY typ: PP 250 .......................................................... 276
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY - SYSTEM OCHRONNY typ: PP 250/EX........... 278
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY - SYSTEM OCHRONNY typ: PT 200/EX .......... 280
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY typ: PT 250.......................................................... 282
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY typ: PT 315.......................................................... 283
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY - SYSTEM OCHRONNY typ: PT 315/EX .......... 285
ZAWÓR OBROTOWY – KOŁOWRÓT typ: PRVT 200, 250, 315 ................................ 287
ZAWÓR OBROTOWY - KOŁOWRÓT typ: PRVT 400C ............................................. 289
OBROTOWY PODAJNIK MIESZAJĄCY typ: PRSP 40, 50, 60, 250, 315, 400............ 291
SEPARATORY ODŚRODKOWE typ: KP, KL, KSP, KSL ........................................... 295
SEPARATORY ODŚRODKOWE typ: KP, KL 475, 630,1000, K2x475, K2x630, K2x1000
....................................................................................................................................... 297
WENTYLATOR NISKOCIŚNIENIOWY typ: PVN 400, 500, 700, 800 ........................ 301
WENTYLATOR WYSOKOCIŚNIENIOWY typ: RVI 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250
....................................................................................................................................... 303
WENTYLATOR WYSOKOCIŚNIENIOWY typ: RVJ 560, 630, 800 ............................ 306
SUSZARNIA WIBROFLUIDALNA typ: VFS 100 ........................................................ 309
MASZYNA DO NAPEŁNIANIA DUŻYCH WORKÓW typ: PPV1, PPV1-1500, PPV12000 ............................................................................................................................... 310
PRZENOŚNIKI....................................................................................................... 314
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY typ: PDS 160, 200, 250, 320, 400 ................................. 315
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY typ: PDST 160 ............................................ 317
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY typ: PDST 200 ............................................ 319
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY typ: PDST 250 ............................................ 320
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY Z LEJEM WSYPOWYM typ: PDST 150 ... 322
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY - REDLER typ: PRJ 26/33 ........................................ 324
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY – REDLER typ: PRJ 26/41........................................ 326
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY – REDLER typ: PRJ 16/33........................................ 328
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY - REDLER typ: PRJ 36/41 ........................................ 330
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY DO OPRÓŻNIANIA – REDLER typ: PRV 26/41 .... 332
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY DO OPRÓŻNIANIA – REDLER typ: PRV 36/41 .... 334
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY ŁAMANY – REDLER typ: PRL 16/33 ..................... 336
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY ŁAMANY – REDLER typ: PRL 36/41 ..................... 338
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY KOMBINOWANY – REDLER typ: PRK 36/41 ....... 340
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY typ: PEK 100 ................................................................. 342
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY typ: PEK 155 ................................................................. 344
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY typ: PEV 100 ................................................................. 346
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY typ: PEV 155 ................................................................. 349
PODNOŚNIK typ: PEV 220........................................................................................... 352
FILTRY
Data sheet
08-0001-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
FILTR PUNKTOWY
typ: PFB 1.3/xx-xxx
Numer rysunku:
FB13-xx.xxxxxR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Filtr punktowy z płaskimi elementami filtracyjnymi
(kieszeniami), zwany jako PFB, jest używany do wydzielania
domieszek
pyłowych
z
powietrza,
które
zostało
zanieczyszczone w wyniku zastosowania technologicznego.
Jest stosowany w maszynach do odsysania oraz jako
końcowy stopień transportu pneumatycznego. Szczególne
zastosowanie znajduje w młynach, piekarniach i wytwórniach
pasz.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 7 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 8 z 353
08-0001-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 9 z 353
08-0001-PFB
Data sheet
08-0001-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
1.3/
2,25
PFB
1.3/ 1.3/
3,00 3,75
1.3/
4,50
m2
2,25
3,00
3,75
4,50
2
0,75
1,00
1,25
1,5
600
750
720
900
Jednostka
miary
Parametr
Całkowita powierzchnia filtra
Powierzchnia filtracyjna jednej kieszeni
Wydajność Aspiracja transportu pneumatycznego
czyszczalni
Aspiracja dostawy, czyszczalni, czyszczalni
wstępnej
Wydajność jest określona przy maksymalnym stężeniu
m
450
3
-1
900
m .h
540
g.m -3
20
Wydajność filtra
%
99,95
Maksymalne nadciśnienie
Pa
2 500
Maksymalne podciśnienie
Pa
7 000
Spadek ciśnienia - czyste / brudne kieszenie
Pa
Maksymalny ciężar (z wentylatorem)
kg
1080
1 200 / 1 500
165
180
195
210
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJNYCH
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
Ilość sprężonego powietrza
Odstęp między wydmuchami
Czas wydmuchu
Klasa jakości spręż. powietrza wg ČSN ISO 8573-1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego powietrza
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
MPa
3 -1
m .h
s
s
0,4 – 0,5
3
25 - 50
0,3 – 0,5
3.3.1
2
µm
5
mg.m-3
mg.m
°C
4
5
-3
0,01
3
24 VDC
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
RVI 315 Wertykalny,
koło 8
1,1
2,40
2000
0,25
52,00
Typ (lewy lub prawy)
Moc
Prąd znamionowy przy 400 V
Nominalny spadek ciśnienia
Nominalna ilość powietrza
Ciężar
kW
A
Pa
3 -1
m .h
kg
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Materiał
CZĘŚĆ
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Kieszenie filtracyjne
Środowisko pracy
2 3 4
B 2 6
Typ filtra
5
-
Klasa stali węglowej 11
Fibretex 1541
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
1
F
RVI 315 Wertykalny,
koło 8C
1,50
3,25
2000
0,40
55,00
Brak zagrożenia wybuchem
Zagrożenie wybuchem pyłów - strefa 22
6
7
X
X
Kieszenie, koszyczki
8
.
9
X
Skrzynia
10
X
Aspiracja
Strona 10 z 353
11
X
Pozycja
12
X
Eks.
13 14 15
X R
1
Przegląd
Data sheet
08-0003-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
FILTR PUNKTOWY
typ: PFB 1.4/xx - xxx
Numer rysunku:
FB14-xx.xxxxxR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Filtr punktowy z płaskimi elementami filtracyjnymi
(kieszeniami), zwany jako PFB, jest używany do wydzielania
domieszek
pyłowych
z
powietrza,
które
zostało
zanieczyszczone w wyniku zastosowania technologicznego.
Jest stosowany w maszynach do odsysania oraz jako
końcowy stopień transportu pneumatycznego. Szczególne
zastosowanie znajduje w młynach, piekarniach i wytwórniach
pasz.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 11 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 12 z 353
08-0003-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 13 z 353
08-0003-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 14 z 353
08-0003-PFB
Data sheet
08-0003-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
1.4/
3,0
3,0
0,75
PFB
1.4/
1.4/
4,0
5,0
4,0
5,0
1,00
1,25
1.4/
6,0
6,0
1,5
600
800
1000
1200
720
960
1200
1440
g.m-3
20
%
Pa
Pa
Pa
kg
99,95
2 500
7 000
1 200 / 1 500
193
213
233
Jednostka
miary
Parametr
m2
2
m
Całkowita powierzchnia filtra
Powierzchnia filtracyjna jednej kieszeni
Wydajność Aspiracja transportu pneumatycznego
czyszczalni
Aspiracja dostawy, czyszczalni,
czyszczalni wstępnej
Wydajność jest określona przy maksymalnym
stężeniu
Wydajność filtra
Maksymalne nadciśnienie
Maksymalne podciśnienie
Spadek ciśnienia - czyste / brudne kieszenie
Maksymalny ciężar (z wentylatorem)
m3.h-1
173
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJNYCH
MPa
0,4 – 0,5
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
Ilość sprężonego powietrza
Odstęp między wydmuchami
Czas wydmuchu
Klasa jakości spręż. powietrza wg ČSN ISO 8573-1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego powietrza
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
Typ (lewy lub prawy)
Moc
Prąd znamionowy przy 400 V
Nominalny spadek ciśnienia
Nominalna ilość powietrza
Ciężar
m3.h-1
s
s
2
µm
3,5
15 - 50
0,3 – 0,5
3.3.1
4,0
5
mg.m-3
mg.m
0
C
3
5
-3
0,01
3
24 VDC
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
RVI 315 V koło 8
kW
1,1
A
2,40
Pa
2000
m3.h-1
0,25
kg
52,00
RVI 315 V koło 8
1,50
3,25
2000
0,40
55,00
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Klasa stali węglowej 11
Kieszenie filtracyjne
Fibretex 1541
Środowisko pracy
Środowisko
zewnętrzne
Środowisko
wewnętrzne
1
F
2 3 4
B 2 4
Typ filtra
5
-
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp.,zagrożenie pożarowe pyłów palnych
6
7
X
X
Kieszenie, koszyczki
8
.
9
X
Skrzynia
10
X
Aspiracja
Strona 15 z 353
11
X
Pozycja
12
X
Eks.
13 14 15
X R
1
Przegląd
Data sheet
08-0003-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
FILTR PUNKTOWY
typ: PFB 1.6/xx - xxx
Konstruktor:
Zastosowanie
urządzenia:
Konstruktor:
FB16-xx.xxxxxR1
inż. Špičák Ivo
Filtr punktowy z płaskimi elementami filtracyjnymi
(kieszeniami), zwany jako PFB, jest używany do wydzielania
domieszek
pyłowych
z
powietrza,
które
zostało
zanieczyszczone
w
wyniku
jego
zastosowania
technologicznego. Stosowany jest w maszynach do odsysania
oraz jako końcowy stopień transportu pneumatycznego.
Szczególne zastosowanie znajduje w młynach, piekarniach i
wytwórniach pasz.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 16 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 17 z 353
08-0003-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 18 z 353
08-0003-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 19 z 353
08-0003-PFB
Data sheet
08-0003-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Jednostka
miary
Parametr
m2
2
m
Całkowita powierzchnia filtra
Powierzchnia filtracyjna jednej kieszeni
Wydajność
Aspiracja transportu pneumatycznego
czyszczalni
Aspiracja dostawy, czyszczalni,
czyszczalni wstępnej
Wydajność jest określona przy maks. stężeniu
Wydajność filtra
Maksymalne nadciśnienie
Maksymalne podciśnienie
Spadek ciśnienia - czyste / brudne kieszenie
Maksymalny ciężar (z wentylatorem)
m3.h-1
1.6/
4,5
PFB
1.6/
1.6/
6,0
7,5
1.6/
9,0
4,5
0,75
6,0
1,00
7,5
1,25
9,0
1,5
900
1200
1500
1800
1080
1440
1800
2160
250
20
99,95
2 500
7 000
1 200 / 1 500
270
290
310
g.m-3
%
Pa
Pa
Pa
kg
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJNYCH
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
Ilość sprężonego powietrza
Odstęp między wydmuchami
Czas wydmuchu
Klasa jakości spręż. powietrza wg ČSN ISO 8573-1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego
powietrza
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
MPa
m3.h-1
s
s
3,0
0,4 – 0,5
4,0
5,0
15 - 50
0,3 – 0,5
3.3.1
µm
5
mg.m-3
mg.m
6,0
5
-3
0,01
°C
3
24 VDC
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
Typ ( lewy lub prawy)
Moc
Prąd znamionowy przy 400 V
Nominalny spadek ciśnienia
Nominalna ilość powietrza
Ciężar
CZĘŚĆ
kW
A
Pa
m3.h-1
kg
RVI 400 V, koło
5N
2,20
4,55
2400
0,50
78,00
MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
NORMA
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Kieszenie filtracyjne
Środowisko pracy
Środowisko
zewnętrzne
Środowisko
wewnętrzne
RVI 315 V
koło 8C
1,50
3,25
2000
0,40
55,00
Klasa stali węglowej 11
Fibretex 1541
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Označení
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp.,Zagrożenie pożarowe pyłów palnych
Strona 20 z 353
RVI 400 V, koło
5N
3,0
6,10
2400
0,65
84,00
Data sheet
08-0003-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
1
F
2 3 4
B 2 8
Typ filtra
5
-
6
7
X
X
Kieszenie, koszyczki
8
.
9
X
Skrzynia
10
X
Aspiracja
Strona 21 z 353
11
X
Pozycja
12
X
Eks.
13 14 15
X R
1
Przegląd
Data sheet
08-0004-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
FILTR PUNKTOWY
typ: PFB 1.8/xx - xxx
Numer rysunku:
FB18-xx.xxxxxR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Filtr punktowy z płaskimi elementami filtracyjnymi
(kieszeniami), zwany jako PFB, jest używany do wydzielania
domieszek
pyłowych
z
powietrza,
które
zostało
zanieczyszczone
w
wyniku
jego
zastosowania
technologicznego. Stosowany jest w maszynach do odsysania
oraz jako końcowy stopień transportu pneumatycznego.
Szczególne zastosowanie znajduje w młynach, piekarniach i
wytwórniach pasz.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 22 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 23 z 353
08-0004-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 24 z 353
08-0004-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 25 z 353
08-0004-PFB
Data sheet
08-0004-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
1.8/
6,0
PFB
1.8/ 1.8/
8,0 10,0
1.8/
12,0
6,0
0,75
8,0
1,00
10,0
1,25
12,0
1,5
1200
1600
2000
2400
1440
1920
2400
2880
20
99,95
2 500
7 000
1 200 / 1 500
300
330
360
Jednostka
miary
Parametr
m2
2
m
Całkowita powierzchnia filtra
Powierzchnia filtracyjna jednej kieszeni
Wydajność Aspiracja transportu pneumatycznego
czyszczalni
Aspiracja dostawy, czyszczalni,
czyszczalni wstępnej
Wydajność jest określona przy maks. stężeniu
Wydajność filtra
Maksymalne nadciśnienie
Maksymalne podciśnienie
Spadek ciśnienia - czyste / brudne kieszenie
Maksymalny ciężar (z wentylatorem)
m3.h-1
g.m-3
%
Pa
Pa
Pa
kg
270
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJNYCH
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
Ilość sprężonego powietrza
Odstęp między wydmuchami
Czas wydmuchu
Klasa jakości spręż. powietrza wg ČSN ISO 8573-1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
powietrzu
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego powietrza
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
MPa
m3.h-1
s
s
4,0
0,4 – 0,5
6,0
7,0
15 - 50
0,3 – 0,5
3.3.1
µm
5
mg.m-3
mg.m
°C
8,0
5
-3
0,01
3
24 VDC
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
Typ ( lewy lub prawy)
Moc
Prąd znamionowy przy 400 V
Nominalny spadek ciśnienia
Nominalna ilość powietrza
Ciężar
kW
A
Pa
m3.h-1
kg
RVI 400 V, koło
5N
2,20
4,55
2400
0,50
78,00
RVI 400 V, koło
5N
3,0
6,10
2400
0,65
84,00
RVI 400 V koło
8C
4,0
7,80
2400
0,90
91,00
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
CZĘŚĆ
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Kieszenie filtracyjne
Klasa stali węglowej 11
Fibretex 1541
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
1
F
2 3 4
B 2 8
Typ filtra
5
-
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp.,Zagrożenie pożarowe pyłów palnych
6
7
X
X
Kieszenie, koszyczki
8
.
9
X
Skrzynia
10
X
Aspiracja
Strona 26 z 353
11
X
Pozycja
12
X
Eks.
13 14 15
X R
1
Przegląd
Data sheet
08-0005-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
FILTR PUNKTOWY
typ: PFB 2.6/xx - xxx
Numer rysunku:
FB26-xx.xxxxxR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Filtr punktowy z płaskimi elementami filtracyjnymi
(kieszeniami), zwany jako PFB, jest używany do wydzielania
domieszek
pyłowych
z
powietrza,
które
zostało
zanieczyszczone w wyniku zastosowania technologicznego.
Jest stosowany w maszynach do odsysania oraz jako
końcowy stopień transportu pneumatycznego. Szczególne
zastosowanie znajduje w młynach, piekarniach i wytwórniach
pasz.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 27 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 28 z 353
08-0005-PFB
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 29 z 353
08-0005-PFB
Data sheet
08-0005-PFB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Jednostka
miary
Parametr
PFB
2.6/
2.6/
12,0
15,0
12,0
15,0
26/
18,0
18,0
Całkowita powierzchnia filtra
m2
2.6/
9,0
9,0
Powierzchnia filtracyjna jednej kieszeni
Wydajność Aspiracja transportu pneumatycznego
czyszczalni
Aspiracja dostawy, czyszczalni, czyszczalni
wstępnej
Wydajność jest określona przy maksymalnym stężeniu
m2
0,75
1,00
1,25
1,5
1800
2400
3000
3600
2130
2880
3600
4320
m3.h-1
g.m
-3
20
Wydajność filtra
%
99,95
Maksymalne nadciśnienie
Pa
2 500
Maksymalne podciśnienie
Pa
7 000
Spadek ciśnienia - czyste / brudne kieszenie
Pa
1 200 / 1 500
Maksymalny ciężar (z wentylatorem)
kg
355
385
415
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJNYCH
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
MPa
0,4 – 0,5
Ilość sprężonego powietrza
m3.h-1
6
8
10
Odstęp między wydmuchami
s
15 - 50
Czas wydmuchu
s
0,3 – 0,5
Klasa jakości sprężonego powietrza wg ČSN ISO 8573-1
3.3.1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
5
µm
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
mg.m-3
5
powietrzu
-3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
mg.m
0,01
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego powietrza
°C
3
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
24 VDC
Typ ( lewy lub prawy)
Moc
Prąd znamionowy przy 400 V
Nominalny spadek ciśnienia
Nominalna ilość powietrza
Ciężar
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
RVI 400 V, koło
RVI 400 V
5N
koło 7
kW
3,0
4,0
A
6,10
7,80
Pa
2400
2200
3 -1
m .h
0,65
0,80
kg
78,00
84,00
450
12
RVI 400 V koło
8C
5,5
10,30
2300
1,20
96,00
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Klasa stali węglowej 11
Kieszenie filtracyjne
Fibretex 1541
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
1
F
2 3 4
B 2 6
Typ filtra
5
-
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp.,zagrożenie pożarowe pyłów palnych
6
7
X
X
Kieszenie, koszyczki
8
.
9
X
Skrzynia
10
X
Aspiracja
Strona 30 z 353
11
X
Pozycja
12
X
Eks.
13 14 15
X R 1
Przegląd
Data sheet
08-0006-PCF
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
CYKLOFILTR
typ: PCF 1.6/xx - xxx
Numer rysunku:
CF16-xx.xxxxxR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Cyklofiltr, zwany PCF, jest stosowany do wydzielania
zanieczyszczeń pyłowych z powietrza, które zostało
zanieczyszczone w wyniku zastosowania technologicznego.
Cyklofiltr jest używany w końcowym etapie transportu
pneumatycznego. Znajduje szczególne zastosowanie w
młynach, piekarniach i wytwórniach pasz. Nie należy go
używać do filtrowania powietrza o wysokiej wilgotności oraz
powietrza z lepkimi składnikami.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 31 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 32 z 353
08-0006-PCF
Data sheet
08-0006-PCF
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka miary
Powierzchnia filtracyjna
m2
Wydajność
m3.h-1
Wydajność filtra
%
Stężenie wyjściowe
mg.m-3
Maksymalne nadciśnienie
Pa
Maksymalne podciśnienie
Pa
Spadek ciśnienia - czyste / brudne
Pa
kieszenie
Ciężar
kg
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
PCF 1.6
6,0
1 200 – 1 440
99,95
1 - 10
2 500
7 000
1 200 / 1 500
472
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp.,Zagrożenie pożarowe pyłów palnych
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJNYCH
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
MPa
0,4 – 0,5
Ilość sprężonego powietrza
m3.h-1
4,20
Odstęp między wydmuchami
s
25 - 50
Czas wydmuchu
s
0,3 – 0,5
Klasa jakości spręż. powietrza wg ČSN ISO 8573-1
3.3.1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
5
µm
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
mg.m-3
5
powietrzu
-3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
mg.m
0,01
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego
°C
3
powietrza
Jednostka sterowania kieszeniami powietrznymi
Asco
B5-MM-6.4, IP 54
Zasilanie jednostki sterowania
230 V, 50 Hz, 30 W
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
Asco
SCF353A237, 230 V, 50Hz
Typ
Moc
Prąd znamionowy przy 400 V
Nominalny spadek ciśnienia
Nominalna ilość powietrza
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
RVI 400 Wertykalny, koło 5N
kW
2,20
A
4,55
Pa
2 600
3 -1
m .s
0,50
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Klasa stali węglowej 11
Kieszenie filtracyjne
Fibretex 1541
1 2 3 4
C F 1 6
Typ cyklofiltra
5
-
6
X
Cyklon
Lewy
Prawy
7
X
Kieszenie
7
X
2
5
8
.
9
X
Skrzynia
L= leżąca
S = stojąca
K = krótka
10
X
Aspiracja
Wykonanie
odciągu i typ
wentylatora
Strona 33 z 353
11
X
Pozycja
WLewo
WPrawo
WTyle
12
13 14 15
X
X
R
1
Eks.
Przegląd
0 = bez ochrony
E- z membraną
zabezpieczającą
Data sheet
08-0007-PCF
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
CYKLOFILTR
typ: PCF 1.8/xx - xxx
Numer rysunku:
CF18-xx.xxxxxR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Cyklofiltr, zwany PCF, jest stosowany do wydzielania
zanieczyszczeń pyłowych z powietrza, które zostało
zanieczyszczone w wyniku zastosowania technologicznego.
Cyklofiltr jest używany w końcowym etapie transportu
pneumatycznego. Znajduje szczególne zastosowanie w
młynach, piekarniach i wytwórniach pasz. Nie należy go
używać do filtrowania powietrza o wysokiej wilgotności oraz
powietrza z lepkimi składnikami.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 34 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 35 z 353
08-0007-PCF
Data sheet
08-0007-PCF
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka miary
Powierzchnia filtracyjna
m2
Wydajność
m3.h-1
Wydajność filtra
%
Stężenie wyjściowe
mg.m-3
Maksymalne nadciśnienie
Pa
Maksymalne podciśnienie
Pa
Spadek ciśnienia - czyste / brudne
Pa
kieszenie
Ciężar
kg
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
PCF 1.8
10,0
2 000 – 2 400
99,95
1 - 10
2 500
7 000
1 200 / 1 500
532
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp.,zagrożenie pożarowe pyłów palnych
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJNYCH
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
MPa
0,4 – 0,5
Ilość sprężonego powietrza
m3.h-1
7,00
Odstęp między wydmuchami
s
25 - 50
Czas wydmuchu
s
0,3 – 0,5
Klasa jakości spręż. powietrza wg ČSN ISO 8573-1
3.3.1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
5
µm
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
mg.m-3
5
powietrzu
-3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
mg.m
0,01
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego
°C
3
powietrza
Jednostka sterowania kieszeniami powietrznymi
Asco
B5-MM-6.4, IP 54
Zasilanie jednostki sterowania
230 V, 50 Hz, 30 W
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
Asco
SCF353A237, 230 V, 50Hz
Typ
Moc
Prąd znamionowy przy 400 V
Nominalny spadek ciśnienia
Nominalna ilość powietrza
DANE TECHNICZNE WENTYLATORA
RVI 400 Wertykalny, koło 8C
kW
4,00
A
7,80
Pa
2 400
3 -1
m .s
0,9
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Klasa stali węglowej 11
Kieszenie filtracyjne
Fibretex 1541
1
2 3 4 5
6
C F 1 8 X
Typ
Cyklo
cyklofiltra
n
Lewy
Prawy
7
8
X
Kieszeni
e
7
X
2
5
.
9
X
Skrzyni
a
L= leżąca
S = stojąca
K = krótka
10
11
X
Aspiracja
X
Pozycja
Wykonani
e odciągu i
typ
wentylator
a
WLewo
WPraw
o
WTyle
Strona 36 z 353
12
1 1 1
3 4 5
X R 1
Przegląd
X
Eks
.
0 = bez ochrony
E- z membraną
zabezpieczającą
Data sheet
08-0008-PCF
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
CYKLOFILTR
typ: PCF 1.10/xx - xxx
Numer rysunku:
CF10-xx.xxxxxR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Cyklofiltr, zwany PCF, jest stosowany do wydzielania
zanieczyszczeń pyłowych z powietrza, które zostało
zanieczyszczone
w
wyniku
jego
technologicznego
zastosowania. Filtr stosuje się w końcowym etapie transportu
pneumatycznego. Znajduje szczególne zastosowanie w
młynach, piekarniach i wytwórniach pasz. Nie może być
używany do filtrowania powietrza o wysokiej wilgotności
powietrza oraz z lepkimi składnikami.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 37 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 38 z 353
08-0008-PCF
Data sheet
08-0008-PCF
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka miary
Powierzchnia filtracyjna
m2
Wydajność
m3.h-1
Wydajność filtra
%
-3
Stężenie wyjściowe
mg.m
Maksymalne nadciśnienie
Pa
Maksymalne podciśnienie
Pa
Spadek ciśnienia - czyste / brudne
Pa
kieszenie
Ciężar
kg
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
rodowisko wewnętrzne
PCF 1.10
8,3
1 600 – 2 000
99,95
1 - 10
2 500
7 000
1 200 / 1 500
435
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp., zagrożenie pożarowe pyłów palnych
DANE TECHNICZNE CZYSZCZENIA KIESZENI FILTRACYJYCH
Ciśnienie regeneracyjnego ciśnienia powietrza
MPa
0,4 – 0,5
Ilość sprężonego powietrza
m3.h-1
6,00
Odstęp między wydmuchami
s
25 - 50
Czas wydmuchu
s
0,3 – 0,5
Klasa jakości spręż. powietrza wg ČSN ISO 8573-1
3.3.1
Maks. wielkość zanieczyszczeń w sprężonym
5
µm
powietrzu
Maks. stężenie zanieczyszczeń w sprężonym
mg.m-3
5
powietrzu
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu
mg.m-3
0,01
Maks. ciśnieniowy punkt rosy sprężonego
°C
3
powietrza
Jednostka sterowania rękawami powietrznymi
Asco
B5-MM-6.4, IP 54
Zasilanie jednostki sterowania
230 V, 50 Hz, 30 W
Zawory elektromagnetyczne zbiornika powietrza
Asco
SCF353A237, 230 V, 50Hz
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Wszystkie części poza kieszeniami filtracyjnymi
Klasa stali węglowej 11
Kieszenie filtracyjne
Fibretex 1541
1 2 3 4 5
6
7
8
9
C F 1 0 X
X
.
X
Typ
Cyklon Kieszenie
Skrzynia
cyklofiltra
Lewy
7
L= leżąca
Prawy X
S = stojąca
2
K = krótka
5
Strona 39 z 353
10
X
Aspiracja
11
X
Pozycja
12 13 14 15
X
X R 1
Eks. Przegląd
Wykonanie WLewo 0 = bez ochrony
odciągów i WPrawo E- z membraną
typ
WTyle
zabezpieczającą
wentylatora
Data sheet
08-0009-PFK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
FILTR PIERŚCIENIOWY
typ: PFK 12, 24, 36, 48, 60, 72
Numer rysunku:
Zob. tabela
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Celem filtrów pierścieniowych jest usunąć z powietrza,
zanieczyszczonego
w
wyniku
zastosowania
technologicznego, fizyczne domieszki lotne i odprowadzić
poza filtr oddzielnie oczyszczone powietrze i wyłapane
domieszki. Filtrów pierścieniowych nie używa się tam, gdzie
oczyszczone powietrze ma wysoką wilgotność lub gdzie jego
domieszki mają lepki charakter.
Zastosowanie
urządzenia:
Numer rysunku:
1213 - x x x
x x
x
x
x
/
x
x
12
24
36
48
60
72
x
x
x
x
x
x
Liczba wężów ( oznaczone na rysunku)
Lewe wykonanie
Prawe wykonanie
Z lejem stożkowym
Z płaskim dnem
Z płaskim dnem + PRVT 315 do EX
Bez leja
Powietrze z dmuchawy
Powietrze z kompresora
Standardowe wykonanie ( bez zaworu
przeciwwybuchowego)
Z zaworem przeciwwybuchowym
Warianty wyposażenia filtrów - 1 drzwi
2 x drzwi
PRVT 200 (0.75 kW) IAF
Strona 40 z 353
1H
2H
3H
4H
6H
7H
L
P
V
P
R
B
D
K
S
E
01
02
05
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA FILTRÓW STOŻKOWYCH
Strona 41 z 353
08-0009-PFK
Data sheet
08-0009-PFK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA FILTRÓW Z PŁASKIM DNEM
Strona 42 z 353
Data sheet
08-0009-PFK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PARAMETR
Powierzchnia filtracyjna
Wydajność teoretyczna
Wydajność filtra
Ciężar kompr. filtra NETTO
stożkowego bez
przeciwwyb.
BRUTTO
zabezpieczenia
Ciężar kompr. filtra NETTO
stożkowego bez
przeciwwyb.
BRUTTO
zabezpieczenia
Ciężar przeciwwyb. NETTO
zabezpieczenia
BRUTTO
Powierzchnia zabudowana
Miary
Jedn.
m2
m3.h-1
%
kg
12
7,8
2808
Filtr pierścieniowy typ PFK
24
36
48
60
15,6
23,4
31,2
39
5616 8424 11232 14040
min. więcej niż 99
72
46,8
16848
570
830
990
1240
1470
1730
770
1050
1240
1490
1771
2030
850
1090
1260
1500
1770
2030
1050
1310
1510
1750
2070
2330
42
60
40
60
41
60
65
90
70
90
75
90
28
34
42
50
58
67
Uwagi
•
‚
ƒ
„
„
kg
kg
m
3
Uwagi:
•Dane o powierzchni filtracyjnej są określane na podstawie faktu, że aktywny obszar jednego węża
filtracyjnego wynosi 0,65 m2
‚Pod pojęciem wydajność teoretyczna rozumie się maksymalną ilość czystego powietrza, które
można "przeciągnąć" przez filtr osadzony czystymi wężami. Rzeczywista wydajność przy
różnorodnym składzie powietrza technologicznego jest oczywiście niższa i musiałaby zostać
zmierzona dla konkretnych przypadków. Jako przykład podajemy już zmierzone wyniki, według
których rzeczywista wydajność jest następująca:
3
a)
podczas transportu pneumatycznego pasz (0,12 g pyłu na 1 m ) o 3 % niższy,
b)
podczas aspiracji cząstek kasz o 10 % niższy,
c)
podczas aspiracji w czyszczalniach lub przy wstępnym czyszczeniu o 17 % niższy,
d)
podczas transportu pneumatycznego pszenicy o 25 % niższy,
e)
w transporcie pneumatycznym podczas procesu czyszczenia o 34 % niższy,
f)
podczas transportu pneumatycznego żyta (1,6 g pyłu na 1 m3) o 42 % niższy,
Strona 43 z 353
Data sheet
08-0009-PFK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
g)
ƒ
podczas aspiracji w trakcie przyjęcia zboża i itp. ( 7g pyłu na 1 m3) o 66 % niższy niż wydajność
teoretyczna!
Zazwyczaj zmierzona efektywność jest wyższa nawet o 99,95 %.
„ W przypadku filtrów z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym otrzymaną masę uzyskuje się
przez zsumowanie ciężaru konkretnego typu filtra pierścieniowego z odpowiednim panelem
przeciwwybuchowym.
Własności materiałów
Część
górna cześć filtra
środkowa cześć filtra
dolna cześć filtra
przegroda z rurą Venturiego
element wlotu powietrza dmuchającego
osadzona skrzynia elektryczna
Norma
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Parametry elektryczne
Zasilanie
Częstotliwość prądu zasilającego
Zabezpieczenie
Stopień ochrony
Napięcie obwodów sterowania
230V AC
50Hz
2A
IP54
24V DC
Parametry pneumatyczne
PARAMETR
Maks. ciśnienie robocze w
przestrzeni wewnątrz środkowej i
dolnej części filtru
Strata ciśnienia filtra
Ciśnienie powietrza
przedmuchującego we filtrach
sprężarki
Zużycie powietrza
przedmuchującego
Klasa jakości powietrza
przedmuchującego wg ČSN ISO
8573-1
Maksymalna wielkość cząsteczki
Maksymalne stężenie
Maks. ciśnieniowy punkt rosy
powietrza przedmuchującego
Maks. zawartość oleju w
powietrzu przedmuchującym
Czas opóźnienia dla filtrów
sprężarek
Jedn.
miary
12
Filtr pierścieniowy typ PFK
24
36
48
60
72
Uwagi
kPa
± 2,5
•
kPa
0,8 ÷ 1,4
‚
kPa
400 ÷ 500
3
-1
m .h
9
3.3.1
µm
3
mg.m
5
5
°C
+3
mg.m3
0,01
s
20 ÷ 60
•
ƒ
„
Znak ± u może oznaczać, że mamy do czynienia albo z wartością podciśnienia (dla filtrów
zakwalifikowanych jako „ssące„), albo z wartością nadciśnienia (dla filtrów zakwalifikowanych jako
„naciskowe")
‚ Zróżnicowanie wartości strat ciśnienia odzwierciedla również stan zanieczyszczenia węży
filtracyjnych. Wartości zbliżające się do dolnej granicy odpowiadają oczyszczonym lub nowym wężom
Strona 44 z 353
Data sheet
08-0009-PFK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
filtracyjnym, wartości zbliżające się do górnej granicy odpowiadają zanieczyszczeniu węży na
najwyższym dopuszczalnym poziomie. W przypadku strat ciśnienia powyżej 1,6 kPa należy koniecznie
oczyścić mechanicznie węże lub je wymienić na nowe. Stan ten pojawia się zwykle po około 1/2 roku
pełnego użytkowania. W celu zasygnalizowania górnej granicy straty ciśnienia można zainstalować
nasze urządzenie, "Czujnik spadku ciśnienia" ”, który nie jest objęty dostawą, jednak jest dostępny na
zamówienie.
ƒ Jeśli nie zakłada się spadku temperatury wokół filtra poniżej 08C, można liczyć na klasę jakości
powietrza przedmuchującego.
ƒ Jeśli nie zakłada się spadku temperatury wokół filtra poniżej 08C, można liczyć również na
wartość
punktu
rośnego
dla
powietrza
przedmuchującego
plus
38C.
Strona 45 z 353
ZASUWY
Strona 46 z 353
Data sheet
15-0001-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 36/80 E
Numer rysunku:
HR36-80.Exxx/R2
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - PRx 360
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1. Korpus zasuwy
2. Nóż zasuwy
3. Listwy
uszczelniające
4. Osłony
5. Blok samojezdny
6. Śruba ruchowa
7. Elektryczna przekładnia
ślimaka
8. Tuleja ślizgowa
9. Wyłącznik końcowy
10. Wjazd
11. Ruszt
12. Szyna ślizgowa
Strona 47 z 353
Data sheet
15-0001-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka
Zasuwa elektryczna PHR 36/80 E
/mm/
360 x 800
/kg/
67,00
dB
70
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy
urządzeniu
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimaka
Moc
SK1 SI40F-IEC71-71S/2
kW
Obroty na wyjściu
min
0,37
-1
370
Przełożenie przekładni
7,50
Prąd znamionowy przy 400 V
A
1,0
Masa przekładni
kg
8,0
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłącznik końcowy
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
112x125/360
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
ZONE 22
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne PE 1000
Blok samojezdny
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
Tuleja ślizgowa
TEFLON
H
R
1
2
Zasuwa
3 6
3 4
Skok
- 8 0 .
5 6 7 8
Szerokość
E
9
Sterowanie
elektryczne
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 48 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Kratownica
(redler)
/
R
13 14
Przegląd
2
15
Data sheet
15-0002-PHR-RK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA DO REDLERU Z KOŁEM RĘCZNYM
typ: PHR 16/50 RK
Numer rysunku:
HR16-50.Kxxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 16/33.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1. Korpus zasuwy
2. Nóż zasuwy
3. Listwy uszczelniające
4. Osłony
5. Blok samojezdny
6. Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zestaw łożyskowy
Koło ręczne
Wyłącznik krańcowy
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 49 z 353
Data sheet
15-0002-PHR-RK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 16/50 RK
Otwór przelotowy
/mm/
160 x 500
Ciężar całkowity
/kg/
32,50
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
Temperatura otoczenia
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Koło ręczne
GN 227.2 – 200K14 - D
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłącznik krańcowy
XCK P2118 P16
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
63x100/160
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Strefa 2 IIA T3, zagrożenie wybuchem pyłów palnych
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE 1000
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne ERTALON 4.6
Blok ślizgowy
H
1
R
2
Zasuwa
1
3
6
4
Skok
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
5
5
6
0
7
Szerokość
.
8
R(K)
9
Sterowanie
Łańcuchem
Kołem
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 50 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
1
15
Przegląd
Data sheet
15-0003-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 16/50 E
Numer rysunku:
HR16-50.Exxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 16/33.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Elektryczna przekładnia ślimaka
Tuleja ślizgowa
Wyłącznik krańcowy
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 51 z 353
Data sheet
15-0003-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa elektryczna PHR 16/50 E
/mm/
160 x 500
/kg/
38,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimakowa
Moc
Obroty na wyjściu
Przełożenie przekładni
Prąd znamionowy przy 400 V
Ciężar przekładni
SK1 SI40F-IEC63-63L/2, B 2
kW
min-1
0,25
370
7,50
0,66
7,0
A
kg
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłącznik krańcowy
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
63x100/160
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Szyna ślizgowa
Blok samojezdny
Tuleja ślizgowa
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE 1000
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
TEFLON
Wymiar w kierunku skoku
Wymiar prostopadły do skoku
Ruszt, wymiar listw według łańcucha
Warunki temperaturowe wykonania listwy
Kontrola pozycji końcowych
Strona 52 z 353
Data sheet
15-0004-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA
typ: PHR 50/16 P
Numer rysunku:
HR50-16.Pxxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 16/33.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Konsola
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wał pneumatyczny
Zawór elektromagnetyczny
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Nakrętka
Strona 53 z 353
Data sheet
15-0004-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 50/16 P
Otwór przelotowy
/mm/
500 x 160
Ciężar całkowity
/kg/
29,0
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
Temperatura otoczenia
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
od + 80 do + 120
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Wał pneumatyczny
PS 5 063 C 0160
Zawór elektromagnetyczny
B9 581 SRF – 1/8
Zasilanie zaworu
24 V, DC
Moc elektromagnesu
/W/
4,8
Powietrze sprężone
/Mpa/
0,6
/Nl/
3,0
Zużycie powietrza na 1 skok
Jakość powietrza sprężonego
Filtrowane, zanieczyszczenia maks. 25 µm
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
63x100/160
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne ERTALON 4 6
H
1
R
2
Zasuwa
5
3
0
4
Skok
5
1
6
6
7
Szerokość
.
8
P
9
Sterowanie
elektryczne
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 54 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
1
15
Przegląd
Data sheet
15-0005-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA
typ: PHR 80/26 P
Numer rysunku:
HR80-26.Pxxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 26/41.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
H
1
R
2
Zasuwa
8
3
0
4
Skok
7. Wał pneumatyczny
8. Zawór
elektromagnetyczny
9. Wyłączniki krańcowe
10. Wjazd
11. Ruszt
12. Szyna ślizgowa
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Konsola
Nakrętka
5
2
6
6
7
Szerokość
.
8
P
9
Sterowanie
elektryczne
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 55 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler,
temperatura)
/
13
R
14
Przegląd
1
15
Data sheet
15-0005-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka
Zasuwa redlera H 80/26 P
Otwór przelotowy
/mm/
800 x 260
Ciężar całkowity
/kg/
56,00
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
Temperatura otoczenia
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
+ 65
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Wał pneumatyczny
PS 5 080 C 0260
Zawór elektromagnetyczny
typ:
B9581 SRF – 1/4
Zasilanie zaworu
24 V, DC
Moc elektromagnesu
/W/
4,8
Powietrze sprężone
/Mpa/
0,6
/Nl/
8,0
Zużycie powietrza na 1 skok
Jakość powietrza sprężonego
Filtrowane, zanieczyszczenia maks. 25 µm
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
typ
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
112x125/260
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko
Numer
Oznakowanie
pracy
rysunku:
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Strefa 2 IIA T3, zagrożenie wybuchem pyłów palnych
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne PE 1000
Strona 56 z 353
Data sheet
15-0006-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA
typ: PHR 80/36 P
Numer rysunku:
HR80-36.Pxxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 36/41.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
H
1
R
2
Zasuwa
8
3
7. Wał pneumatyczny
8. Zawór elektromagnetyczny
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Konsola
Nakrętka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0
4
Skok
5
3
6
6
7
Szerokość
.
8
9. Wyłączniki krańcowe
9. Wjazd
10. Ruszt
11. Szyna ślizgowa
P
9
Sterowanie
elektryczne
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 57 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
1
15
Przegląd
Data sheet
15-0006-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 80/36 P
Otwór przelotowy
/mm/
800 x 360
Ciężar całkowity
/kg/
63,00
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
Temperatura otoczenia
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
+ 80
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Wał pneumatyczny
PS 5 080 C 0360
Zawór elektromagnetyczny
B 9581 SRF – 1/4
Zasilanie zaworu
24 V, DC
Moc elektromagnesu
/W/
4,8
Powietrze sprężone
/Mpa/
0,6
/Nl/
11,0
Zużycie powietrza na 1 skok
Jakość powietrza sprężonego
Filtrowane, zanieczyszczenia maks. 25 µm
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Nie
-
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Niebezpieczeństwo wybuchu
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
Wszystkie części, z wyjątkiem napędu i
szyny ślizgowej
Szyna ślizgowa
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Strona 58 z 353
Data sheet
15-0007-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 80/46 E
Numer rysunku:
HR80-46.Exxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRx46/xx.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
7. Elektryczna przekładnia
1. Korpus zasuwy
2. Nóż zasuwy
3. Listwy
8.
9.
10.
11.
12.
uszczelniające
4. Osłony
5. Blok samojezdny
6. Śruba ruchowa
H
R
1
2
Zasuwa
8
0
3
4
Skok
6
.
5
6
7
Szerokość
-
4
8
E
ślimaka
Tuleja ślizgowa
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
x
9
Sterowanie
elektryczne
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 59 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
R
13
14
Przegląd
1
15
Data sheet
15-0007-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ:
PHR 80/46 E
Otwór przelotowy
/mm/
800 x 460
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy
urządzeniu
Temperatura otoczenia
/kg/
68 ,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimakowa
Moc
SK1 SI40F-IEC71-71S/2, B 2
kW
Obroty na wyjściu
min
0,37
-1
370
Przełożenie przekładni
7,50
Prąd znamionowy przy 400 V
A
1,09
Masa przekładni
kg
8,0
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
180 (250) x125/460
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne PE 1000
Blok samojezdny
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
Tuleja ślizgowa
TEFLON
Strona 60 z 353
Data sheet
15-0008-PHR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA RĘCZNA
typ: PHR 219 x 219
Numer rysunku:
1077-90.9343
Konstruktor:
Bříza Pavel
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redleru lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Śruba ruchowa
Zasuwa
Rama zasuwy
Koło ręczne
Wlot
Wylot
Strona 61 z 353
Data sheet
15-0008-PHR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Rozmiary podstawowe
Jednostka
zob. rysunek
mm
219 x 219
mm
Skok gwintu
7
mm
Ciężar całkowity urządzenia
30
kg
od + -20 do 40
°C
Przekrój zasuwy
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Śruba z gwintem trapezowym
Klasa stali węglowej 11
brąz ČSN 423018
Nakrętka trapezowa
Nóż zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Strona 62 z 353
Data sheet
15-0009-PV-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WYLOT PRZESUWNY
typ: PV 320x320
Numer rysunku:
6096-05.0305/xx
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Wylot przesuwny służy do przesuwania kosza wylotowego
pod zbiornikiem. Przesuw jest wykorzystywany przy
załadunku ciężarówek i wagonów. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane dla materiałów
sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus wylotu
Blacha górna
Blacha wlotowa z usztywnieniami
Elektryczna przekładnia ślimaka
Wał
Koła zębate małe
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Strona 63 z 353
Zębatka
Prowadzenie korpusu wylotu
Wyłączniki krańcowe
Wejścia wyłączników krańcowych
Wkładka uszczelniająca
Wzmocnienia - nie są objęte dostawą
Data sheet
15-0009-PV-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁOWNE DANE TECHNICZNE
Otwór wlotowy
/mm/
320 x 320
Otwór wylotowy
/mm/
1060 x 340
Długość przesuwu
/mm/
800
Ciężar całkowity
/kg/
143
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
Temperatura otoczenia
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
od - 20 do + 120
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU PRZESUWU
Elektryczna przekładnia
SK1 SI 63-IEC71-71L/4, DH30 1
ślimakowa
Moc
kW
0,37
-1
Szybkość ruchu
ms
0,037
Obroty na wyjściu
min-1
17
Przełożenie przekładni
80
Prąd znamionowy przy 400 V
A
1,09
Ciężar przekładni
kg
14,00
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P16
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Kółka zębate i zębatka przesuwu
Klasa stali węglowej 12
Strona 64 z 353
Data sheet
15-0010-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WYLOT Z ZASUWĄ ELEKTRYCZNĄ K 318 E
typ: PHE 273x273
Numer rysunku:
1103-61.1890
Konstruktor:
Paučo Petr
Zasuwę się stosuje do przerywania przepływu toku materiału
pod zbiornikami. Urządzenie zostało zaprojektowane,
skonstruowane i wykonane jako element zamykający zbiorniki
do ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycie do innych materiałów
należy konsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strona 65 z 353
Korpus zasuwy
Zasuwa
Śruba
Napęd
Wał przesuwy
Microwyłącznik
Data sheet
15-0010-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
PHE 273x273
Jednostka
viz schéma
mm
40
kg
Liczba obrotów
1380
min-1
Przełożenie przekładni
56.62
-
23
min-1
3594-83590
-
Wymiary główne wys. x szer. x dł.
Ciężar
Obroty na wyjściu
Wyłączniki krańcowe
Materiálové provedení
Część
Norma
Rama korpus i zasuwa
Klasa stali węglowej 11
Ozubený hřeben, kolo
Żeliwo 422420
WARTOŚĆ
NAPĘD
Typ
FA 27 DT71 D4
Producent
SEW
Napięcie
400 V- 50Hz
Pobór mocy
370 W
1380 min-1
Liczba obrotów
Krytí
IP 54
23 min-1
Obroty na wyjściu
Ciężar silnika
12 kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Środowisko
zewnętrzne
Środowisko
wewnętrzne
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Microwyłącznik
3594-83590
Strona 66 z 353
DESKO DĚSNÁ
Data sheet
15-0011-PHR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA RĘCZNA
typ: PHR 273 x 273
Numer rysunku:
107790820700OOU
Konstruktor:
Bříza Pavel
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redleru lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Śruba ruchowa
Zasuwa
Rama zasuwy
Koło ręczne
Wlot
Wylot
Strona 67 z 353
Data sheet
15-0011-PHR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
273 x 273
mm
Skok gwintu
7
mm
Ciężar całkowity urządzenia
30
kg
od + -20 do 40
°C
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Środowisko
zewnętrzne
Środowisko
wewnętrzne
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Śruba z gwintem trapezowym
Klasa stali węglowej 11
brąz ČSN 423018
Nakrętka trapezowa
Nóż zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Strona 68 z 353
Data sheet
15-0012-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHE 273 x 273
Numer rysunku:
PHE 273 x 273
Konstruktor:
Bříza Pavel
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
Schemat do rysunku numer: 1077-90.8206
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Śruba ruchowa
Napęd
Wyłączniki krańcowe
Zasuwa
Wlot
Wylot
Strona 69 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Schemat do rysunku numer: 1077- 9990.8206/01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Śruba ruchowa
Napęd
Wyłącznik krańcowy
Zasuwa
Wlot
Wylot
Strona 70 z 353
15-0012-PHE
Data sheet
15-0012-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Rozmiary główne
Przekrój zasuwy
Skok gwintu
Prędkość posuwowa zasuwy - noża
Ciężar całkowity urządzenia
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Producent
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
Moc
Liczba obrotów skrzyni na wyjściu
Nominalny moment obrotowy
Przełożenie przekładni
Współczynnik pracy
Napięcie
Prąd znamionowy In przy 400V
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
Ciężar silnika
Środowisko pracy
zob. rysunek
273 x 273
7
0,004
77
mm
mm
mm
m.s-1
kg
45
dB
od + -20 do 40
°C
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Wartość
Parametr
Jednostka
Jednostka
NORD
SK2SM63AZ-80L/4 TF
0,75
35
150
39
1,4
Δ 230/ Y 400V- 50Hz
3,64 / 2,10
0,74
IP 55
18
kW
min-1
Nm
V
A
kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Schemat do rysunku numer: 1077-90.8206
Wyłączniki pozycyjne zasuwy - czujnik
indukcyjny
NF5008
IFM
Schemat do rysunku numer: 1077-90.8206/01
Wyłączniki pozycyjne zasuwy
XCKP2118P16
Strona 71 z 353
SCHNEIDER ELECTRIC
Data sheet
15-0013-PHEDO
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA ZDALNIE STEROWANA
typ: PHEDO 520x320
Numer rysunku:
1103-70.0025
Konstruktor:
Petr Paučo
Zdalnie sterowana zasuwa służy do odprowadzania materiału
ze
suszarni.
Urządzenie
zostało
zaprojektowane,
skonstruowane i wykonane jako nasadka do suszarni. KTS
2x500.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
Strona 72 z 353
Korpus zasuwy
Zasuwa
Wyłącznik krańcowy
Przekładnia
Data sheet
15-0013-PHEDO
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x
dł.
Ciężar
PHEDO
Jednostka
zob. rysunek
mm
150
kg
1:40
-
35
min-1
TR 40x7
mm
Przełożenie przekładni
Obroty na wyjściu
Gwint nakrętki przesuwnej i śruby
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Śruba z gwintem trapezowym
Klasa stali węglowej 11
Nakrętka trapezowa
Klasa stali węglowej 11
Elektryczna skrzynia biegów
Wartość
Typ:
LACM 61/80K-4/35
Producent
PUJOL
Napięcie
3 x 400 V-Y/ 50Hz
Moc
750 W
Liczba obrotów
1 400 min-1
Stopień ochrony
IP 54
Obroty na wyjściu
35 min-1
Ciężar
15,50 kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Środowisko
zewnętrzne
Środowisko
wewnętrzne
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki krańcowe zasuwy
IW050BM81UA
Strona 73 z 353
SETRON
Data sheet
15-0014-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA PNEUMATYCZNA
typ: PHP 152 x 152
Numer rysunku:
1103-61.1891, 1103-61.1891/N
Konstruktor:
Paučo Petr, Špás Martin
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Zasuwa
Wał pneumatyczny
Wlot
Wylot
Śruba regulacyjna
Strona 74 z 353
Data sheet
15-0014-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
152 x 152
mm
12
kg
od + -20 do 40
°C
Ciężar całkowity urządzenia
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Wał pneumatyczny
PS 5 032 C 150
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Czujnik pozycyjny
DZRK – KY 3235
Poličské strojírny
Własności materiałów
Część
Norma
Dla rysunku: 1103-61.1891
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Dla rysunku: 1103-61.1891/N
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Stal nierdzewna 17 240
Strona 75 z 353
Data sheet
15-0015-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHE 400x400
Numer rysunku:
1146-05.0448
Konstruktor:
inż. Rejl Zdeněk
Zasuwa 400x400 jest wykorzystywany jako element
zamykający
pod
zbiorniki.
Urządzenie
zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane dla zbiorników w
magazynie śrut.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Napęd
Wyłączniki krańcowe
Śruba ruchowa
Wlot
Wylot
Nakrętka
Strona 76 z 353
Data sheet
15-0015-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary podstawowe
zob. rysunek
Liczba obrotów śruby
455
mm
obr.min-1
Przełożenie przekładni
2
Ciężar całkowity urządzenia
62
Gwint nakrętki przesuwnej i śruby
kg
Tr 26x5
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
od + -20 do +40
°C
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
Siemens
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
Jednostka
M4AP80-6s
Moc
00:37
kW
Liczba obrotów
910
obr./min-1
Prąd znamionowy In przy 400V
1,1
A
cos ϕ
0,73
Zabezpieczenie silnika
IP 54
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki krańcowe zasuwy
XCK-P118
SCHNEIDER ELECTRIC
Własności materiałów
Część
Norma
Rama i zasuwa
Klasa stali węglowej 11
Obudowy łożysk
Żeliwo szare 422420
Nakrętka
Stop miedzi
Strona 77 z 353
Data sheet
15-0016-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA K 218 E
typ: PHE 219x219
Numer rysunku:
1077.90.9342/01
Konstruktor:
Daňo Martin
Zasuwa jest przeznaczona do usuwania zbóż i śrut
zbożowych z przenośników transportowych za pomocą
zasuwy płaskiej. Ruch posuwowy zasuwy zapewnia koło
zębate z listwą zębatą. Do zmiany pozycji zasuwy dojdzie po
włączeniu silnika elektrycznego. Położenia skrajne zasuwy
(otwarte - zamknięte) są identyfikowane za pomocą
włączników krańcowych.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
rama górna
rama dolna
wał
zasuwa
wyłącznik
krańcowy
6. przekładnia
7. gniazdo smarowe
Strona 78 z 353
Data sheet
15-0016-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
PHE 219x219
Jednostka
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
zob. rysunek
mm
67
kg
Prędkość silnika elektrycznego
1 375
min-1
Przełożenie przekładni
56 62
-
35
min-1
Ciężar
Obroty na wyjściu
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Elektryczna skrzynia biegów
Wartość
Typ
SK2SM63AZ-80L/4-TF
Producent
NORD
Napięcie
Y/Δ 230/400V- 50Hz
Moc
0,75 kW
Liczba obrotów
1 375 min-1
Stopień ochrony
IP 55
35 min-1
Obroty na wyjściu
Ciężar
12 kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki pozycyjne zasuwy
XCKP2118P16
Strona 79 z 353
SCHNEIDER ELECTRIC
Data sheet
15-0017-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA NOŻOWA
typ: PHE 250 x 250
Numer rysunku:
6065-09.0035
Konstruktor:
Bříza Pavel
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Strona 80 z 353
Elektryczna skrzynia biegów
Śruba ruchowa
Wyłączniki krańcowe
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Wlot
Wylot
Data sheet
15-0017-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Rozmiary główne
zob. rysunek
Przekrój zasuwy
250 x 250
Skok gwintu
7
Prędkość posuwowa zasuwy - noża
0,004
Ciężar całkowity urządzenia
125
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
45
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
od + -20 do 40
DANE ODNOŚNIE
Transportowany materiał
NAPĘDU
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
NORD
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
SK2SM63AZ-80L/4 TF
Moc
0,75
Liczba obrotów przekładni na wyjściu
35
Nominalny moment obrotowy
150
Przełożenie przekładni
39
Współczynnik pracy
1,4
Napięcie
Δ 230/ Y 400V- 50Hz
Prąd znamionowy In przy 400V
3,64 / 2,10
0,74
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
IP 55
Ciężar silnika
18
Jednostka
mm
mm
mm
m.s-1
kg
dB
°C
Jednostka
kW
min-1
Nm
V
A
kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Zagrożenie wybuchem - strefa 21
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
XCK N2102
SCHNEIDER ELECTRIC
Wyłączniki pozycyjne zasuwy
NF5008
IFM
Własności materiałów
Część
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Śruba z gwintem trapezowym
Nakrętka trapezowa
Nóż zasuwy
Norma
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Strona 81 z 353
Data sheet
15-0018-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHE 320x320 - Q250
Numer rysunku:
1103-61.2512
Konstruktor:
inż. Procházka Tomáš
Wylot ze zdalnie sterowaną zasuwą służy do odprowadzania
materiału transportowanego z przenośnika łańcuchowego.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
Zasuwa składa się z następujących części:
1)
2)
3)
4)
5)
Obudowa zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
6) Śruba ruchowa
7) Elektryczna przekładnia ślimakowa
8) Tuleja ślizgowa
9) Wyłączniki krańcowe
Strona 82 z 353
Data sheet
15-0018-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Zasuwa z napędem elektrycznym
Jednostka
PHE 320x320 – Q250
/mm/
Q 250
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
/kg/
39,00
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia ślimakowa
SK1 SI40F-IEC71-71S/2, B,2
Producent
NORD
Moc
kW
Obroty na wyjściu
min
0,37
-1
370
Przełożenie przekładni
7,50
Prąd znamionowy przy 400 V
A
1,0
Masa przekładni
kg
8,0
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK P2518G11
Zasilanie wyłączników
SCHNEIDER ELECTRIC
240 V AC/DC
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Zagrożenie pożarowe pyłów palnych
Środowisko wewnętrzne
Zagrożenie pożarowe pyłów palnych
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne PE 1000
Blok samojezdny
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
Tuleja ślizgowa
TEFLON
Strona 83 z 353
Data sheet
15-0019-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA NOŻOWA
typ: PHP 300x400
Numer rysunku:
6047-09.0001
Konstruktor:
Smejkalová Irena
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Wał pneumatyczny
Tłok
Wlot
Wylot
Strona 84 z 353
Data sheet
15-0019-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
300 x 400
mm
maks. 1
m.s-1
32
kg
45
dB
Szybkość tłoku
Ciężar całkowity urządzenia
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Transportowany materiał
Pierze
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
POS
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
Jednostka
PS 5 063 E 0300
Moc elektromagnesu
8,5 / 50
Wykonanie klimatyczne zaworu sterowania
VA / Hz
N2 zgodnie z ČSN 038805
Skok
300
mm
Napięcie
24
V
Nadciśnienie znamionowe
0,6
Mpa
Stopień ochrony zaworu sterowania
IP 65
Ciężar silnika
5
kg
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki krańcowe zasuwy
TAS 13
Poličské Strojírny
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Stal nierdzewna
Tłoczysko
Chrom twardy
Nóż zasuwy
Stal nierdzewna 1.4301
Strona 85 z 353
Data sheet
15-0020-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA
typ: PHE 500x400
Numer rysunku:
6065-09.0023/01
Konstruktor:
inż. Justa Václav
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
Korpus zasuwy
Wał
Wyłączniki krańcowe
Elektryczna skrzynia
biegów
5. Zasuwa
6. Wlot
7. Wylot
Strona 86 z 353
Data sheet
15-0020-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
500 x 400
mm
Skok gwintu
7
mm
Prędkość posuwowa zasuwy - noża
3,62
mm.s-1
Ciężar całkowity urządzenia
280
kg
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
45
dB
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
od + -20 do 40
°C
Transportowany materiał
ANTRACHINON
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
NORD
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
SK2SM63AZ-80L/4 TF
Moc
0,75
Liczba obrotów skrzyni na wyjściu
35
Nominalny moment obrotowy
204,6
Przełożenie przekładni
39
Współczynnik pracy
1,4
Napięcie
Δ 230/ Y 400V- 50Hz
Prąd znamionowy In przy 400V
28,50
0,84
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
IP 54
Ciężar silnika
18
Jednostka
kW
min-1
Nm
V
A
kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem, zagrożenie pożarowe pyłów palnych
Środowisko wewnętrzne Zagrożenie wybuchem - strefa 21/strefa 20
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki krańcowe zasuwy
NF 5008
IFM Electronic
Własności materiałów
Część
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Śruba z gwintem trapezowym
Nakrętka trapezowa
Nóż zasuwy
Norma
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Strona 87 z 353
11
11
11
11
Data sheet
15-0021-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA NOŻOWA
typ: PHP 600x600
Numer rysunku:
1103-61.2349
Konstruktor:
Smejkalová Irena
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
Korpus zasuwy
Widełki
Wał pneumatyczny
Nóż
Strona 88 z 353
Data sheet
15-0021-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
600 x 600
mm
maks. 1
m.s-1
191
kg
45
dB
Szybkość tłoku
Ciężar całkowity urządzenia
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Transportowany materiał
Śruta rzepakowa w heksanie
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
POS
Typ użytego wału pneumatycznego
Jednostka
PS 5 100 C 0600
Moc elektromagnesu (KY3235)
Wykonanie klimatyczne zaworu sterowania
(B9 581RF-SO-1/4)
Skok
8,5 / 50
N2 zgodnie z ČSN
038805
600
VA / Hz
Napięcie
24
V
Nadciśnienie znamionowe
0,6
MPa
Stopień ochrony zaworu sterowania
mm
IP 65
Ciężar silnika
18
kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
strefa 22 IIA T3
Środowisko wewnętrzne
Zagrożenie wybuchem - strefa 21
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki krańcowe zasuwy
DZRK
Poličské strojírny
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Stal nierdzewna
Tłoczysko
Chrom twardy
Nóż zasuwy
Stal nierdzewna 1.4301
Strona 89 z 353
Data sheet
15-0022-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 80/36 E
Numer rysunku:
HR80-36.EKxx/R2
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRx36/xx.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
H
1
R
2
Zasuwa
8
3
0
4
Skok
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
Śruba ruchowa
5
3
6
6
7
Szerokość
.
8
7.
8.
9.
10.
11.
12.
E
9
Sterowanie
elektryczne
Elektryczna przekładnia ślimakowa
Tuleja ślizgowa
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 90 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
2
15
Przegląd
Data sheet
15-0022-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ
PHR 80/36 E
Otwór przelotowy
/mm/
800 x 360
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy
urządzeniu
Temperatura otoczenia
/kg/
67,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimakowa
Moc
SK1 SI40F-IEC71-71S/2, B 2
Obroty na wyjściu
kW
0,37
min-1
370
Przełożenie przekładni
7,50
Prąd znamionowy przy 400 V
A
1,09
Masa przekładni
kg
8,0
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
180x125/360
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne PE 1000
Blok samojezdny
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
Tuleja ślizgowa
TEFLON
Strona 91 z 353
Data sheet
15-0023-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNE NOŻOWA
typ: PHE 500x400
Numer rysunku:
6065-09.0023
Konstruktor:
Smejkalová Irena
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1. Korpus zasuwy
2. Elektryczna skrzynia
biegów
3. Wyłączniki krańcowe
4. Wał przesuwny
5. Zasuwa
6. Wlot
7. Wylot
Strona 92 z 353
Data sheet
15-0023-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
500 x 400
mm
Skok gwintu
7
mm
Prędkość posuwowa zasuwy - noża
3,62
mm.s-1
Ciężar całkowity urządzenia
150
kg
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
45
dB
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
od + -20 do 40
°C
Transportowany materiał
ANTRACHINON
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
NORD
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
SK2SM63AZ-80L/4 TF
Moc
0,75
Liczba obrotów skrzyni na wyjściu
35
Nominalny moment obrotowy
204,6
Przełożenie przekładni
39
Współczynnik pracy
1,4
Napięcie
Δ 230/ Y 400V- 50Hz
Prąd znamionowy In przy 400V
28,50
0,84
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
IP 54
Ciężar silnika
18
Jednostka
kW
min-1
Nm
V
A
kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem , zagrożenie pożarowe pyłów palnych
Środowisko wewnętrzne
Zagrożenie wybuchem - strefa 21/strefa 20
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki krańcowe zasuwy
NF 5008
IFM Electronic
Własności materiałów
Część
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Śruba z gwintem trapezowym
Nakrętka trapezowa
Nóż zasuwy
Norma
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Strona 93 z 353
11
11
11
11
Data sheet
15-0024-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA POSUWOWA
typ: PHR 50/46 E
Numer rysunku:
6096-05.0267/xx
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa posuwowa jest stosowana do otwierania i zamykania
podłużnych środkowych i końcowych wysypów przenośnika
łańcuchowego (redlera) PR 46/xx oraz do przesuwania
wysypów wzdłuż osi przenośnika.
Posuw jest
wykorzystywany podczas załadunku ciężarówek i wagonów.
Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i
wykonane dla materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
Zasuwa składa się z następujących części:
1.
2.
3.
4.
5.
Zasuwa elektryczna nożowa
Dno redlera 2980 mm
Uchwyt do dna
Szyny ślizgowe
Elektryczna przekładnia ślimaka
6.
Wał
7. Koła zębate małe
8. Zębatka
9. Prowadnica zasuwy nożowej
10. Wyłączniki krańcowe
11. Wejścia wyłączników krańcowych
12a,b. Wkładka uszczelniająca
Strona 94 z 353
Data sheet
15-0024-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Zasuwa składa się z następujących części:
18. Śruba ruchowa
19. Elektryczna przekładnia ślimakowa
20. Tuleja ślizgowa
21. Wyłączniki krańcowe
22. Wejścia wyłączników krańcowych
13. Korpus zasuwy
14. Nóż zasuwy
15. Listwy uszczelniające
16. Szyny ślizgowe
17. Blok samojezdny
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Otwór przelotowy
/mm/
500 x 460
Długość przesuwu
/mm/
800
Ciężar całkowity
/kg/
217
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
Temperatura otoczenia
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
od - 20 do + 120
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimakowa
Moc
Szybkość ruchu
Obroty na wyjściu
Przełożenie przekładni
Prąd znamionowy przy 400 V
Masa przekładni
kW
ms-1
min-1
A
kg
NOŻA
ZAMYKAJĄCEGO
SK1 SI 40F-IEC6363L/2, B, 2
0,25
0,031
370
7,5
0,66
7,0
PRZESUWU
SK1 SI 63-IEC7171L/4, DH30 1
0,37
0,037
17
80
1,09
14,00
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI POŁOŻEŃ SKRAJNYCH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P16
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
Numer produkcyjny
DANE ODNOŚNIE SZYN ŚLIZGOWYCH
Materiał szyn ślizgowych
Rozmiar łańcucha redlera
PE 1000
180x150/460
Strona 95 z 353
Data sheet
15-0024-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia pożarowego
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia pożarowego
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, kratownica
Klasa stali węglowej 11
Kółka zębate i zębatka przesuwu
Klasa stali węglowej 12
Zgodnie z tabelką informacyjna o szynach
Szyna ślizgowa
ślizgowych
Blok samojezdny noża zasuwy
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
Tuleja ślizgowa śruby ruchowej
TEFLON
Strona 96 z 353
Data sheet
15-0025-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 80/26 E
Numer rysunku:
HR80-26.EKxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego – redlera
PRx 26/xx .
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
Śruba ruchowa
7. Elektryczna przekładnia
ślimakowa
8. Tuleja ślizgowa
9. Wyłączniki krańcowe
10. Wjazd
11. Ruszt
12. Szyna ślizgowa
Wymiar w kierunku skoku
Wymiar prostopadły do skoku
Ruszt, wymiar listw według łańcucha
Warunki temperaturowe wykonania listwy
Kontrola pozycji końcowych
Strona 97 z 353
Data sheet
15-0025-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ
PHR 80/26 E
Otwór przelotowy
/mm/
800 x 260
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy
urządzeniu
Temperatura otoczenia
/kg/
58,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimakowa
Moc
SK1 SI40F-IEC71-71S/2, B 2
Obroty na wyjściu
kW
0,37
min-1
370
Przełożenie przekładni
7,50
Prąd znamionowy przy 400 V
A
1,09
Masa przekładni
kg
8,0
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
112x100
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Klasa stali węglowej 11
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne PE 1000
Blok samojezdny
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
Tuleja ślizgowa
TEFLON
Strona 98 z 353
Data sheet
15-0026-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 50/16 E
Numer rysunku:
HR50-16.Exxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 16/33.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1. Korpus zasuwy
2. Nóż zasuwy
3. Listwy uszczelniające
4. Osłony
5. Blok samojezdny
6. Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Elektryczna przekładnia ślimaka
Tuleja ślizgowa
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 99 z 353
Data sheet
15-0026-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa elektryczna PHR 50/16 E
/mm/
500 x 160
/kg/
30,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimakowa
Moc
Obroty na wyjściu
Przełożenie przekładni
Prąd znamionowy przy 400 V
Masa przekładni
SK1 SI40F-IEC63-63L/2, B 2
kW
min-1
0,25
370
7,50
0,66
7,0
A
kg
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI POŁOŻEŃ SKRAJNYCH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
63x100/160
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE 1000
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
TEFLON
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Szyna ślizgowa
Blok samojezdny
Tuleja ślizgowa
H
1
R
2
Zasuwa
5
3
0
4
Skok
5
1
6
6
7
Szerokość
.
8
E
9
Sterowanie
elektryczne
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 100 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
2
15
Przegląd
Data sheet
15-0027-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 50/26 E
Numer rysunku:
HR80-46.Exxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 26/33.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Elektryczna przekładnia ślimaka
Tuleja ślizgowa
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 101 z 353
Data sheet
15-0027-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa elektryczna PHR 50/26 E
/mm/
500 x 260
/kg/
40,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia
ślimakowa
Moc
Obroty na wyjściu
Przełożenie przekładni
Prąd znamionowy przy 400 V
Masa przekładni
SK1 SI40F-IEC71-71S/2, B, 2
kW
min-1
0,37
365
7,50
1,10
7,0
A
kg
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK P2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
63x100/160
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE 1000
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
TEFLON
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Szyna ślizgowa
Blok samojezdny
Tuleja ślizgowa
H
1
R
2
Zasuwa
5
3
0
4
Skok
5
2
6
6
7
Szerokość
.
8
E
9
Sterowanie
elektryczne
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 102 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
1
15
Przegląd
Data sheet
15-0028-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA
typ: PHR 16/50 P
Numer rysunku:
HR16-50.PKxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 16/33.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Konsola
Nakrętka
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wał pneumatyczny
Zawór elektromagnetyczny
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 103 z 353
Data sheet
15-0028-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 16/50 P
/mm/
160 x 500
/kg/
35,0
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
od + 80 do + 120
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Wał pneumatyczny
PS 5 063 C 0160
Zawór elektromagnetyczny
B9 581 SRF – 1/8
Zasilanie zaworu
24 V, DC
Moc elektromagnesu
/W/
4,8
Powietrze sprężone
/Mpa/
0,6
Zużycie powietrza na 1 skok
/Nl/
3,0
Jakość powietrza sprężonego
Filtrowane, zanieczyszczenia maks. 25 µm
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
63x100/160
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Szyna ślizgowa
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne ERTALON 4 6
Wymiar w kierunku skoku
Wymiar prostopadły do skoku
Ruszt, wymiar listw według łańcucha
R – ręczny łańcuchem
K – ręczny kółeczkiem
Warunki temperaturowe wykonania listwy
Kontrola pozycji końcowych
Strona 104 z 353
Data sheet
15-0029-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA
typ: PHR 36/80 P
Numer rysunku:
HR36-80.Pxxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 36/41.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Konsola
Nakrętka
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wał pneumatyczny
Zawór elektromagnetyczny
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 105 z 353
Data sheet
15-0029-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 36/80 P
/mm/
360 x 800
/kg/
63,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
+ 80
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Wał pneumatyczny
PS 5 080 C 0360
Zawór elektromagnetyczny
B 9581 SRF – 1/4
Zasilanie zaworu
24 V, DC
Moc elektromagnesu
/W/
4,8
Powietrze sprężone
/Mpa/
0,6
Zużycie powietrza na 1 skok
/Nl/
11,0
Jakość powietrza sprężonego
Filtrowane, zanieczyszczenia maks. 25 µm
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Nie
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Wszystkie części, z wyjątkiem napędu i szyny
Klasa stali węglowej 11
ślizgowej
Szyna ślizgowa
-
Wymiar w kierunku skoku
Wymiar prostopadły do skoku
Ruszt, wymiar listw według łańcucha
Warunki temperaturowe wykonania listwy
Kontrola pozycji końcowych
Strona 106 z 353
Data sheet
15-0030-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA PNEUMATYCZNA
typ: PHP 250x500
Numer rysunku:
107790190100OOL
Konstruktor:
Paučo Petr
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Korpus zasuwy
Zasuwa
Wał pneumatyczny
Wlot
Wylot
Strona 107 z 353
Data sheet
15-0030-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
250 x 500
mm
26
kg
od + -20 do 40
°C
Ciężar całkowity urządzenia
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Wał pneumatyczny
AZ-5063/320
Czujnik
ES-K KL 3055
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Strona 108 z 353
Data sheet
15-0031-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA PNEUMATYCZNA K 218 P
typ: PHP 219 x 219
Numer rysunku:
1103-61.1892
Konstruktor:
Paučo Petr
Wysyp ze zdalnie sterowaną zasuwą stosuje się do usuwania
lub przedzielenia materiału transportowanego z redlera lub
przenośnika ślimakowego do innego urządzenia. Urządzenie
zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportu i przedzielania materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Zasuwa
Wał pneumatyczny
Wlot
Wylot
Śruba regulacyjna
Strona 109 z 353
Data sheet
15-0031-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wartość
Jednostka
Rozmiary główne
zob. rysunek
mm
Przekrój zasuwy
219 x 219
mm
18
kg
od + -20 do 40
°C
Ciężar całkowity urządzenia
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Wał pneumatyczny
OPS5040C-0200
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Czujnik pozycyjny
DZRK – KY 3235
Poličské strojírny
Własności materiałów
Część
Norma
Rama, zasuwa, osłona zasuwy
Klasa stali węglowej 11
Strona 110 z 353
Data sheet
15-0032-PHR-RK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA DO REDLERA Z KOŁEM RĘCZNYM
typ: PHR 36/80 K
Numer rysunku:
HR36-80.KKxx/R2, HR36-80.K0xx/R2
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 36/41.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
6.
Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zestaw łożyskowy
Koło ręczne
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 111 z 353
Data sheet
15-0032-PHR-RK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 36/80 K
Otwór przelotowy
/mm/
360 x 800
Ciężar całkowity
/kg/
60,00
Poziom hałasu przy urządzeniu
dB
70
Temperatura otoczenia
°C
od - 20 do + 50
Temperatura surowca
°C
+ 105
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Koło ręczne
GN 227.2 – 200K14 - D
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Numer
rysunku:
Wyłączniki krańcowe
Zasilanie wyłączników
HR36-80.KKxx/R2
HR36-80.K0xx/R2
XCK N2118 P20
Nie
240 V AC/DC
-
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
112x125/260
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
Wszystkie części, z wyjątkiem napędu i szyny
ślizgowej
Szyna ślizgowa
Tworzywo sztuczne ERTALON 4 6
Blok ślizgowy
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
H
1
R
2
Zasuwa
3
3
6
4
Skok
5
8
6
0
7
Szerokość
.
8
R(K)
9
Sterowanie
elektryczne
NORMA
Klasa stali węglowej 11
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 112 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
2
15
Przegląd
Data sheet
15-0033-PHR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA RĘCZNA
typ: PHR 400x400
Numer rysunku:
1076-91.7505
Konstruktor:
inż. Rejl Zdeněk
Zasuwa 400x400 jest wykorzystywana jako element
zamykający
pod
zbiorniki.
Urządzenie
zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane dla materiałów
sypkich.
Zastosowanie urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Śruba ruchowa
Nakrętka
Czujniki krańcowe
Koło łańcuchowe + łańcuch
Wlot
Wylot
Strona 113 z 353
Data sheet
15-0033-PHR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Rozmiary główne
Wartość
Jednostka
zob. rysunek
mm
50
kg
Ciężar całkowity urządzenia
Gwint nakrętki przesuwnej i śruby
Tr 26x5
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Łańcuch napędowy 5x18.5 (nie jest objęty dostawą
wraz z urządzeniem - należy sporządzić projekt)
od + -20 do +40
°C
ČSN023221
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
ELEMENTY OCHRONNE URZĄDZENIA
Wyłączniki krańcowe zasuwy
XCK-P118
SCHNEIDER ELECTRIC
Własności materiałów
Część
Norma
Rama i zasuwa
Klasa stali węglowej 11
Obudowy łożysk
Żeliwo szare 422420
Nakrętka
Stop miedzi
Strona 114 z 353
Data sheet
15-0034-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WYLOT Z ZASUWĄ ELEKTRYCZNĄ S 219 E
typ: PHE ø219
Numer rysunku:
1103-61.1560/01
Konstruktor:
inż. Rejl Zdeněk
Zasuwę się stosuje do przerywania przepływu toku materiału
pod zbiornikami. Urządzenie zostało zaprojektowane,
skonstruowane i wykonane jako element zamykający zbiorniki
do ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycie do innych materiałów
należy konsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Obudowa otworu przelotowego
Zasuwa
Serwonapęd
Wlot
Wylot
Strona 115 z 353
Data sheet
15-0034-PHE
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
Wymiary główne wys. x szer. x dł.
PHE ø219
Jednostka
zob. rysunek
mm
22,40
kg
Ciężar
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z przegrodą
przepustnicy
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Wartość
Typ
SP1 281.0-01ZAX/00-P1306
Producent
REGADA s.r.o.
Napięcie
230 V- 50Hz
Moc
15 W
Liczba obrotów
20s/90°
Stopień ochrony
IP 65
Ciężar
8 kg
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Strona 116 z 353
Data sheet
15-0035-PHR-R
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA ŁAŃCUCHOWA
typ: PHR 26/80 R
Numer rysunku:
HR26-80.Rxxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 26/41.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
6.
Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zestaw łożyskowy
Koło łańcuchowe
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 117 z 353
Data sheet
15-0035-PHR-R
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 26/80 R
/mm/
260 x 800
/kg/
53,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
+ 65
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Koło łańcuchowe
Łańcuch sterujący
Z = 13
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
Nie
Zasilanie wyłączników
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Nie
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Strefa 2 IIA T3, zagrożenie wybuchem pyłów palnych
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony,ruszt
Szyna ślizgowa
Blok ślizgowy
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE HD 1000R
Wymiar w kierunku skoku
Wymiar prostopadły do skoku
Ruszt, wymiar listw według łańcucha
R – ręczny łańcuchem
K – ręczny kółeczkiem
Warunki temperaturowe wykonania listwy
Kontrola pozycji końcowych
Strona 118 z 353
Data sheet
15-0036-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA ELEKTRYCZNA
typ: PHR 26/80 E
Numer rysunku:
HR26-80.Exxx/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 26/41.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Elektryczna przekładnia ślimakowa
Tuleja ślizgowa
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 119 z 353
Data sheet
15-0036-PHR-E
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa elektryczna PHR 26/80 E
/mm/
260 x 800
/kg/
54,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Elektryczna przekładnia ślimakowa
SK1 SI40F-IEC71-71S/2, B 2
Moc
kW
0,37
-1
Obroty na wyjściu
min
370
Przełożenie przekładni
7,50
Prąd znamionowy przy 400 V
A
1,0
Masa przekładni
kg
8,0
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK N2118 P20
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
Numer produkcyjny
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
112x125/260
Nie
-
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem, zagrożenie pożarem pyłów palnych
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem, zagrożenie pożarem pyłów palnych
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE 1000
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
TEFLON
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Szyna ślizgowa
Blok samojezdny
Tuleja ślizgowa
H
1
R
2
Zasuwa
2
3
6
4
Skok
5
8
6
0
7
Szerokość
.
8
E
9
Sterowanie
elektryczne
x
10
Kontrola
położenia
końcowego
Strona 120 z 353
x
11
Listwy
(łańcuch,
temperatura)
x
12
Ruszt
(redler)
/
13
R
14
2
15
Przegląd
Data sheet
15-0037-PHR-RK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA DO REDLERA Z KOŁEM RĘCZNYM
typ: PHR 26/80 RK
Numer rysunku:
HR26-80.Kxxx/R1, HR26-80.K01x/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 26/41.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Blok samojezdny
Śruba ruchowa
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zestaw łożyskowy
Koło ręczne
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 121 z 353
Data sheet
15-0037-PHR-RK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa redlera PHR 26/80 RK
/mm/
260 x 800
/kg/
53,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
HR26-80.Kxxx/R1
+ 65
Numer
°C
rysunku:
HR26-80.K01x/R1
+ 80
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
GN 227.2 – 200K14 - D
Koło ręczne
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Wyłączniki krańcowe
XCK P2118 P16
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Numer produkcyjny
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
112x125/260
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko
pracy
Środowisko
zewnętrzne
Środowisko
wewnętrzne
Numer rysunku:
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
HR26-80.Kxxx/R1
Brak zagrożenia wybuchem
HR26-80.K01x/R1
Strefa 2 IIA T3, zagrożenie wybuchem pyłów palnych
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony, ruszt
Szyna
ślizgowa
Numer
rysunku
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE 1000
Tworzywo sztuczne ERTALON 4 6
Tworzywo sztuczne PE HD 1000 R
HR26-80.Kxxx/R1
HR26-80.K01x/R1
Blok ślizgowy
Wymiar w kierunku skoku
Wymiar prostopadły do skoku
Ruszt, wymiar listw według łańcucha
R – ręczny łańcuchem
K – ręczny kółeczkiem
Warunki temperaturowe wykonania listwy
Kontrola pozycji końcowych
Strona 122 z 353
Data sheet
15-0038-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZASUWA REDLERA PNEUMATYCZNA
typ: PHR 26/80 P
Numer rysunku:
HR26-80.PK01/R1, HR26-80.PK00/R1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Zasuwa służy do otwierania i zamykania środkowych i
końcowych wysypów przenośnika łańcuchowego - redlera
PRJ 26/41.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korpus zasuwy
Nóż zasuwy
Listwy uszczelniające
Osłony
Konsola
Nakrętka
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wał pneumatyczny
Zawór elektromagnetyczny
Wyłączniki krańcowe
Wjazd
Ruszt
Szyna ślizgowa
Strona 123 z 353
Data sheet
15-0038-PHR-P
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Otwór przelotowy
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Zasuwa redlera H 26/80 P
/mm/
260 x 800
/kg/
56,00
dB
70
°C
od - 20 do + 50
°C
+ 65
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
PS 5 080 C 0260
Numer
HR26-80.PK01/R1
HR26-80.PK00/R1
rysunku:
Zawór elektromagnetyczny
Typ
B9581 SRF – 1/4
B9581 SRF – 1/4Ex
Zasilanie zaworu
24 V, DC
Moc elektromagnesu
/W/
4,8
Powietrze sprężone
/Mpa/
0,6
Zużycie powietrza na 1 skok
/Nl/
8,0
Jakość powietrza sprężonego
Filtrowane, zanieczyszczenia maks. 25 µm
Wał pneumatyczny
INFORMACJE ODNOŚNIE SYGNALIZACJI W SKRAJNYCH POŁOŻENIACH
Numer rysunku:
HR26-80.PK01/R1
HR26-80.PK00/R1
Wyłączniki krańcowe
typ:
XCK N2118 P20
XCK D3918 P16 Ex
Zasilanie wyłączników
240 V AC/DC
Numer rysunku:
HR26-80.PK01/R1
HR26-80.PK00/R1
INFORMACJE ODNOŚNIE RUSZTU I SZYNY ŚLIZGOWEJ
Osadzenie rusztu i szyny
Rozmiar łańcucha redlera
Tak
112x125/260
Nie
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko
pracy
Środowisko
zewnętrzne
Środowisko
wewnętrzne
Numer rysunku:
Dla obu
HR26-80.PK01/R1
HR26-80.PK00/R1
CZĘŚĆ
Korpus, nóż, osłony, kratownica
Szyna ślizgowa
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
Strefa 2 IIA T3, zagrożenie wybuchem pyłów palnych
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
NORMA
Klasa stali węglowej 11
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar w kierunku skoku
Wymiar prostopadły do skoku
Ruszt, wymiar listw według łańcucha
Warunki temperaturowe wykonania listwy
Kontrola pozycji końcowych
Strona 124 z 353
KLAPY
Strona 125 z 353
Data sheet
06-0001-PKP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DWUSTRONNA KLAPA PNEUMATYCZNA
typ: PKP 150
Numer rysunku:
1152-00/0115
Konstruktor:
Petr Paučo
Klapa jest wykorzystywana do pneumatycznego transportu
materiałów sypkich, takich jak mąka, śruty itp. Klapa może
być zainstalowana w dowolnym kierunku transportu.
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
Wał pneumatyczny
Skrzynia klapy
Łopatka klapy
Kołnierze
5.
6.
7.
8.
Łożyska klapy
Pokrywy klapy
Wlot
Wylot
Strona 126 z 353
Data sheet
06-0001-PKP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Parametr
Wymiary
Transportowany
materiał
Ciężar całkowity
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jednostka
Dwustronny klapa pneumatyczny PKP150
/mm/
Rysunek wymiarów
mąka, śruty
/kg/
°C
°C
100 ( bez kołnierza współpracującego)
od 1 do + 50
od 1 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Napęd
wał pneumatyczny PS 5 080C 160
Producent
Poličské strojírny Polička
Zapotrzebowanie na powietrze po
/dm3/
6,8
przestawieniu
Ciśnienie powietrza
/bar/
6
Napięcie czujników pozycyjnych
/V/
10-230
Obciążalność styków
20W,30VA maks.
Prąd przełączania
/A/
05
Stopień ochrony eklektycznej
IP 67
Typ
Napięcie
Pobór mocy
DANE ODNOŚNIE ROZDIZELACZA PNEUMATYCZNEGO
B9581-1/4+2x cívky OZ KZ 3672
220V, 50Hz
/VA/
85
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko
Brak zagrożenia wybuchem
wewnętrzne
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusy klapy, łopatka klapy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, część sterownicza napędu
Klasa stali węglowej 11
Uszczelnienie łopatki klapy
Silikon
Strona 127 z 353
Data sheet
06-0003-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA Ø152-40°
typ: S152E
Numer rysunku:
1103-61/1551
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S152E
zob. rysunek
25
Jednostka
mm
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
Strona 128 z 353
Data sheet
06-0003-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
SP0.1 331.0-ODBAX/96
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
4.7 W
40s/90°
IP 65
8 kg
Strona 129 z 353
Data sheet
06-0004-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA Ø219-40°
typ: S252E
Numer rysunku:
1103-61.1548 (na wspólnym rysunku 1103-61.1579)
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x
szer. x dł.
Ciężar
S252E
Jednostka
zob. rysunek
mm
45
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
Strona 130 z 353
Data sheet
06-0004-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
SP1 281.0-01LKx/00-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 131 z 353
Data sheet
06-0005-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA Ø273-40°
typ: S350E
Numer rysunku:
1103-61/1842
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S350E
zob. rysunek
49
Jednostka
mm
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
SP1 281.0-01LKx/00-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 132 z 353
Data sheet
06-0006-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA Ø273-40°
typ: S352E
Numer rysunku:
110361157900OMZ
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S352E
zob. rysunek
82
Jednostka
mm
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
SP1 281.0-01LKx/00-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 133 z 353
Data sheet
06-0007-K
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA ø273-60°
typ: K353E
Numer rysunku:
110361195800OMZ
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer.
x dł.
Ciężar
S353E
Jednostka
zob. rysunek
mm
93
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatka
klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
Strona 134 z 353
Data sheet
06-0007-K
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
SP1 281.0-01LKx/00-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 135 z 353
Data sheet
06-0008-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA 450-50°
typ: S 452 E
Numer rysunku:
1077-90/8657
Konstruktor:
Špás Martin
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S452E
zob. rysunek
190
Jednostka
mm
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
SP2 281.0-01LKx/00-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 136 z 353
Data sheet
06-0009-K
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA
typ: K 351 E
Numer rysunku:
.------------------------------
Konstruktor:
.-----------------------------Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, mączki z krwi itp. Użycia do innych
materiałów należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
WLOT
RAMA Z ŁOPATKĄ
KLAPY
SERWONAPĘD
z przełącznikami
WYLOT
WYLOT
Strona 137 z 353
Data sheet
06-0009-K
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S351E
830 x 542 = 689
73
Jednostka
mm
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma CSN
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Wartość
SP1 281.0-01LKx/00-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Strona 138 z 353
Data sheet
06-0010-K
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA Q 219/60°
typ: K251E
Numer rysunku:
1103-61/1557
Konstruktor:
Špás Martin
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do
transportowania trocin i granul itp. Użycia do innych
materiałów należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 139 z 353
Data sheet
06-0010-K
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł. [mm]
Ciężar [kg]
K251E
250x309x478
22,5
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
SERWONAPĘD
Norma CSN
Klasa stali węglowej 11
Wartość
SP0.1 331.0-OJCAX/12P13005
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
7,3 W
40s/90°
IP 65
5,2 kg
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Strona 140 z 353
Data sheet
06-0011-Q
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA
typ: Q120-40°
Numer rysunku:
105006029100OOY
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 141 z 353
Data sheet
06-0011-Q
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Wymiary podstawowe
Ciężar
Jednostka
mm
kg
280x120
49
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Czujnik położenia
Wartość
PS-5032
PNEUMAT
TAS 13
Strona 142 z 353
Data sheet
06-0012-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA TRÓJSTRONNA
typ: S 254 E
Numer rysunku:
110361155900OMU
Konstruktor:
------------Klapa trójstronna służy do podziału transportowanego
produktu na trzy gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
S254E
Jednostka
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
zob. rysunek
102
mm
kg
Własności materiałów
Część
Norma CSN
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘDY
Wartość
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
SP1 281.0-01LKx/70-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 143 z 353
Data sheet
06-0012-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WLOT
RAMA Z
ŁOPATKĄ
KLAPY
SERWONAPĘDY
z przełącznikami
WYLOT
WYLOT
WYLOT
Strona 144 z 353
Data sheet
06-0013-K
PROKOP INVEST, a.s.
lnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA Z SERWONAPĘDEM
typ: K 353 E (Q250-60°)
Numer rysunku:
1103-61/2523
Konstruktor:
inż. Procházka Tomáš
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane,
skonstruowane
i
wykonane
do
transportowania zboża, śrut zbożowych materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
6)
7)
8)
9)
10)
Strona 145 z 353
Rama klapy
Łopatka klapy
Wlot
Wylot
Serwonapęd
Data sheet
06-0013-K
PROKOP INVEST, a.s.
lnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer.
x dł.
Ciężar
K353E
Jednostka
zob. rysunek wymiarów
mm
190
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką
klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Wartość
Typ
SP2 282.1-02MAH
Producent
REGADA s.r.o.
Napięcie
230 V- 50Hz
Pobór mocy
15 W
Liczba obrotów
20s/90°
Stopień ochrony
IP 65
Ciężar
8 kg
Klapa składa się z następujących grup głównych
numer rysunku
Skrzynia klapy
1103-61/2521
Wylot
1103-61/2531
Wlot
1103-61/2528
Strona 146 z 353
Data sheet
06-0014-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA Ø 219/40°
typ: S250E
Numer rysunku:
1103-61.1553/R1
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S250E
zob. rysunek
32
Wartość
[mm]
[kg]
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
Sp01 331.0-0JCAX/12-P1305
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
7,3 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 147 z 353
Data sheet
06-0015-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA
typ: S 251 E
Numer rysunku:
110361155700OMU
Konstruktor:
.----------------------Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, mączki z krwi itp. Użycia do innych
materiałów należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
SERWONAPĘD
WLOT
WYLOT
WYLOT
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer.
x dł.
Ciężar
S251E
Jednostka
zob. punkt nr 8
mm
32
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką
klapy
Norma CSN
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Wartość
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Stopień ochrony
Odporność klimatyczna
Ciężar
SP0.1 331.0-0JCAX/12
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
IP 65
-25°C +55°C
8 kg
Strona 148 z 353
Data sheet
06-0016-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA DWUSTRONNA
typ: S 252 E
Numer rysunku:
110361154800OMU
Konstruktor:
.-----------------------------Klapa dwustronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, mączki z krwi itp. Użycia do innych
materiałów należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
SERWONAPĘD
WLOT
WYLOT
WYLOT
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S252E
zob. punkt nr 8
32
Jednostka
mm
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma CSN
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Wartość
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Odporność klimatyczna
Ciężar
SP1 281.0-01LAX/70
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
40s/90°
IP 65
-25°C +55°C
8 kg
Strona 149 z 353
Data sheet
06-0017-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA TRÓJSTRONNA Ø273-40°
typ: S354E
Numer rysunku:
1103-61/1578
Konstruktor:
Paučo Petr
Klapa trójstronna służy do podziału transportowanego
produktu na trzy gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
TYP
Wymiary podstawowe wys. x szer. x dł.
Ciężar
S354E
zob. rysunek
102
Jednostka
mm
kg
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘDY
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów
Stopień ochrony
Ciężar
Wartość
SP1 281.0-01LKx/00-P1306
REGADA s.r.o.
230 V- 50Hz
15 W
20s/90°
IP 65
8 kg
Strona 150 z 353
Data sheet
06-0018-Q
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KLAPA JEDNOSTRONNA
typ: Q100-40°
Numer rysunku:
105011002000OOY
Konstruktor:
------------Klapa dwukierunkowa służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
Wlot
Ø100
220
245
Sterowanie
ręczne
5°
Ø100
Ø100
185
Rozmiary podstawowe
Ciężar
40°
Wylot
Wylot
zob. rysunek
49
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma
Klasa stali węglowej 11
Strona 151 z 353
Jednostka
mm
kg
Data sheet
06-0019-Q
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
JEDNOSTRONNA KLAPA PNEUMATYCZNA
typ: Q200/40°
Numer rysunku:
105006024600OOY
Konstruktor:
------------Klapa jednostronna służy do podziału transportowanego
produktu na dwie gałęzie transportu. Urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane i wykonane do przewozu
ziarna, śrut zbożowych, itp. Użycia do innych materiałów
należy konsultować się z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA
Wymiary podstawowe
Ciężar
Jednostka
mm
kg
582x418
49
Własności materiałów
Część
Obudowa klapy, rama z łopatką klapy
Norma CSN
Klasa stali węglowej 11
SERWONAPĘD
Typ
Producent
Wartość
DZC-5040
PNEUMAT
Strona 152 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WLOT
SERWONAPĘD
WYLOT
WYLOT
Strona 153 z 353
06-0019-Q
URZĄDZENIA
MŁYŃSKIE
Strona 154 z 353
Data sheet
03-0001-PST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATOR SITOWY
typ: PST 100 C, PST 100 P
Numer rysunku:
ST100C-xxxx, ST100P-xxxx
Separator sitowy PST 100 wykorzystywany jest do czyszczenia
oraz sortowania suchych oraz sypkich materiałów ziarnistych
przy pomocy układu sit na trzy frakcje.
Zastosowanie
urządzenia maszyny:
Wykorzystanie znajduje przede wszystkim w młynach do
czyszczenia wstępnego oraz w czyszczalniach młyńskich.
Znajduje również inne zastosowanie w operacjach, gdzie
występuje konieczność sortowania i czyszczenia materiałów
ziarnistych z drobnych i grubych domieszek oraz nieczystości.
OPIS URZĄDZENIA W CELU DOKONANIA ZAMÓWIENIA
Separator PST 100 produkuje się w dwóch wersjach:
PST 100 C – do czyszczenia z nachyleniem skrzyni 5 – 10°
PST 100 P – do czyszczenia wstępnego z nachyleniem skrzyni 10 – 15°
Perforacja górnego oraz dolnego sita w zależności od potrzeb technologicznych.
Wzór kompletnego oznakowania w celu zamówienia: PST 100 C – 15/2,2
PST
100
C
15
2,2
Typowe oznakowanie maszyny - separator sitowy
Wielkość
Separator o szerokości 1000 mm
C – czyszczenie
P - czyszczenie wstępne
Przeznaczenie maszyny
Perforacja górnych sit
8 - 25 mm
Perforacja dolnych
1,8 – 3 mm
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Parametr
Czyszczenie
Wydajność
Czyszczenie
wstępne
Nachylenie skrzyni - kąt ALFA
Wibratory
Pobór mocy
Obroty
Prąd znamionowy
Masa
Współczynnik dynamiczny
Ilość powietrza aspiracyjnego
Jednostka, producent
t godz.
-1
PST 100C
maks. 15
PST 100P
-
-
maks. 60
5 – 10°
WEBAC
kW
min-1
A
kg
10 – 15°
VO 36
2 x 0,55
940
2 x 1,6
745
1,6
10
m3 min-1
Wydajność dotycząca pszenicy o masie objętościowej 780 kg.m-3, wilgotności do 15%.
ŚRODOWISKO PRACY ZGODNIE Z EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
WYKONANIE MATERIAŁOWE
ELEMENT
Skrzynia, stojak, sita, wloty
Rama sit
Sprężyste połączenia wlotu
NORMA
Stal węglowa kl. 11
Stop aluminium
Wąż fexadux P2PU
Strona 155 z 353
Data sheet
03-0001-PST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
PST 100 P
PST 100 C
1.
2.
3.
4.
5.
Wlot
Zasuwy
Sito górne
Sito dolne
Wkładka sita
A
215
237
B
1 960
1 989
6.
7.
8.
9.
10.
C
297
246
øD
219
152
Mimośrodowe urządzenia mocujące
Wylot
Przepad
Przesiew
Wibratory
Strona 156 z 353
E
3 295
3 346
H1
1 987
1 863
11. Stojak
12. Silentbloki
H2
2 095
1 942
Data sheet
03-0002-PST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATOR SITOWY
typ: PST 120 C, PST 120 P
Numer rysunku:
ST120C-xxxx, ST120P-xxxx
Separator sitowy PST 100 wykorzystywany jest do czyszczenia
oraz sortowania suchych oraz sypkich materiałów ziarnistych
przy pomocy układu sit na trzy frakcje.
Zastosowanie
urządzenia maszyny:
Wykorzystanie znajduje przede wszystkim w młynach do
czyszczenia wstępnego oraz w czyszczalniach młyńskich.
Znajduje również inne zastosowanie w operacjach, gdzie
występuje konieczność sortowania i czyszczenia materiałów
ziarnistych z drobnych i grubych domieszek oraz nieczystości.
OPIS URZĄDZENIA W CELU DOKONANIA ZAMÓWIENIA
Separator PST 120 produkuje się w dwóch wersjach:
PST 120 C – do czyszczenia z nachyleniem skrzyni 5 – 10°
PST 120 P – do czyszczenia wstępnego z nachyleniem skrzyni 10 – 15°
Perforacja górnego oraz dolnego sita w zależności od potrzeb technologicznych.
Wzór kompletnego oznakowania w celu zamówienia: PST 120 C – 15/2,2
PST
120
C
15
2,2
Typowe oznakowanie maszyny - separator sitowy
Wielkość
Podwójny separator o szerokości 2 x 1000
C – czyszczenie
P - czyszczenie wstępne
Przeznaczenie maszyny
Perforacja górnych sit
8 - 25 mm
Perforacja dolnych
1,8 – 3 mm
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Parametr
Czyszczenie
Wydajność
Czyszczenie
wstępne
Nachylenie skrzyni - kąt ALFA
Wibratory
Pobór mocy
Obroty
Prąd znamionowy
Masa
Współczynnik dynamiczny
Ilość powietrza aspiracyjnego
Jednostka, producent
t godz.
-1
PST 120C
maks. 30
PST 120P
-
-
maks. 120
5 – 10°
WEBAC
kW
min-1
A
kg
m3 min-1
10 – 15°
VA 36
2 x 1,1
940
2 x 2,8
1172
1,6
20
Wydajność dotycząca pszenicy o masie objętościowej 780 kg.m-3, wilgotności do 15%.
ŚRODOWISKO PRACY ZGODNIE Z EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
ELEMENT
Skrzynia, stojak, sita, wloty
Rama sit
Sprężyste połączenia wlotu
WYKONANIE MATERIAŁOWE
Materiał
Stal węglowa kl. 11
Stop aluminium
Wąż fexadux P2PU
Strona 157 z 353
Data sheet
03-0002-PST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
PST 120 P
PST 120 C
1.
2.
3.
4.
5.
Wlot
Zasuwy
Sito górne
Sito dolne
Wkładka sita
A
215
237
B
1 960
1 989
C
153
204
D
3 448
3 550
6. Mimośrodowe urządzenia mocujące
7. Wylot
8. Przepad
9. Przesiew
10. Wibratory
Strona 158 z 353
H1
1 987
1 863
H2
3 169
3 045
11. Stojak
12. Silentbloki
Data sheet
03-0003-PPSTR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATOR SITOWY DO CZYSZCZENIA
WSTĘPNEGOtyp: PPSTR 50
Numer rysunku:
1256-00.0030
Zastosowanie maszyny:
Separator sitowy do czyszczenia wstępnego przeznaczony jest do
czyszczenia oraz sortowania suchych, sypkich materiałów ziarnistych
za pomocą układu sit (drobne zanieczyszczenia, grube
zanieczyszczenia) oraz czyszczenia przy pomocy strumienia powietrza
w skrzyni aspiracyjnej (pyłu, lekkich zanieczyszczeń lotnych).
Urządzenie działa z zamkniętym układem powietrza czyszczącego z
ograniczoną potrzebą wymiany powietrza z okolicy maszyny.
Wykorzystanie znajduje przede wszystkim w młynach do czyszczenia
wstępnego oraz w czyszczalniach młyńskich. Znajduje również inne
zastosowanie w operacjach, gdzie występuje konieczność sortowania i
czyszczenia materiałów ziarnistych z drobnych i grubych domieszek
oraz nieczystości.
PODSTAWOWE WYMIARY MASZYNY
Strona 159 z 353
Data sheet
03-0003-PPSTR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Wymiary
Masa urządzenia
Wykorzystany typ wibratora
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów silnika
Wydajność dla pszenicy (czyszczalnia
wstępna)
Wydajność dla pszenicy (czyszczalnia)
Liczba obrotów wentylatorów
Liczba obrotów przekładni
Wykorzystany typ silnika elektrycznego
wentylatorów M1
Producent
Wykorzystany typ silnika elektrycznego
przekładni M2
Producent
Napięcie
Pobór mocy M1
Pobór mocy M2
Stopień ochrony silnika
Poziom hałasu w pobliżu maszyny i na
stanowisku operatorów
Minimalna i maksymalna temperatura okolicy
Straty ciśnienia
Ilość powietrza aspiracyjnego
[kg]
kW
[obr./min]
[ t/ godz. ]
[ t/ godz. ]
[obr./min]
[obr./min]
podano na rysunku
1 070
VO 36
Webac
400V – 50 Hz
2 x 0.55
750
10 – 20
7 – 10
2 900
1 440
4 AP 112M-2s
SIEMENS
4 AP 80-4s
[V]
[kW]
[kW]
IP
[dB]
SIEMENS
400V / 50Hz
4.0
0.55
54
Niższy od 76
°C
[ Pa ]
[m3/min]
-20 / +30
530
40 – 70
Strona 160 z 353
Data sheet
03-0004-PST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATOR SITOWY
typ: PST 2x100P
Numer rysunku:
Wykorzystanie maszyny:
1256-00.0043
Separator sitowy PST 2x100 wykorzystywany jest do
czyszczenia oraz sortowania suchych oraz sypkich materiałów
ziarnistych przy pomocy układu sit na trzy frakcje.
Wykorzystanie znajduje przede wszystkim w młynach do
czyszczenia wstępnego oraz w czyszczalniach młyńskich.
Znajduje również inne zastosowanie w operacjach, gdzie
występuje konieczność sortowania i czyszczenia materiałów
ziarnistych z drobnych i grubych domieszek oraz nieczystości.
OPIS URZĄDZENIA W CELU DOKONANIA ZAMÓWIENIA
Separator PST 2x100 produkuje się w dwóch wersjach:
PST 2x100 C – do czyszczenia z nachyleniem skrzyni 5 – 10°
PST 2x100 P – do czyszczenia wstępnego z nachyleniem skrzyni 10 – 15°
Perforacja górnego oraz dolnego sita w zależności od potrzeb technologicznych.
Wzór kompletnego oznakowania w celu zamówienia: PST 2x100 C – 15/2,2
PST
2x100
C
15
2,2
Typowe oznakowanie maszyny - separator sitowy
Wielkość
Podwójny separator o szerokości 2 x 1000
C – czyszczenie
P - czyszczenie wstępne
Przeznaczenie maszyny
Perforacja górnych sit
8 - 25 mm
Perforacja dolnych
1,8 – 3 mm
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Parametr
Czyszczenie
Wydajność
Czyszczenie
wstępne
Nachylenie skrzyni - kąt ALFA
Wibratory
Pobór mocy
Obroty
Prąd znamionowy
Masa
Współczynnik dynamiczny
Ilość powietrza aspiracyjnego
Jednostka, producent
t godz.
-1
PST 2x100C
maks. 30
PST 2x100P
-
-
maks. 120
5 – 10°
WEBAC
kW
min-1
A
kg
3
10 – 15°
VA 36
2 x 1,1
940
2 x 2,8
1 172
1,6
20
-1
m min
Wydajność dotycząca pszenicy o masie objętościowej 780 kg.m-3, wilgotności do 15%.
ŚRODOWISKO PRACY ZGODNIE Z EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Bez zagrożenia wybuchem
WYKONANIE MATERIAŁOWE
ELEMENT
Skrzynia, stojak, sita, wloty
Rama sit
Sprężyste połączenia wlotu
NORMA
Stal węglowa kl. 11
Stop aluminium
Wąż fexadux P2PU
Strona 161 z 353
Data sheet
03-0004-PST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE WYMIARY MASZYNY
PST 2x100 P
PST 2x100 C
1.
2.
3.
4.
5.
A
215
237
Wlot
Zasuwy
Sito górne
Sito dolne
Wkład sita
B
1 960
1 989
6.
7.
8.
9.
10.
C
153
204
D
3 448
3 550
Mimośrodowe urządzenia mocujące
Wylot
Przepad
Przesiew
Wibratory
Strona 162 z 353
H1
1 987
1 863
H2
3 169
3 045
11. Stojak
12. Silentbloki
Data sheet
03-0005-PST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATOR SITOWY
typ: PST3 R, PST7 R
Numer rysunku:
1256-OR.0015
Wykorzystanie maszyny:
Separator sitowy PST 3,7 to urządzenie przeznaczone do czyszczenia
i sortowania materiałów suchych, sypkich przy pomocy systemu sit
(drobne zanieczyszczenia, zgrubne zanieczyszczenia).
Wykorzystanie znajduje przede wszystkim w młynach do czyszczenia
wstępnego. Znajduje również inne zastosowanie w operacjach, gdzie
występuje konieczność sortowania i czyszczenia materiałów
ziarnistych z drobnych i grubych domieszek oraz nieczystości
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ maszyny
Wymiary
Masa urządzenia
Wydajność dla pszenicy (czyszczarnia
wstępna)
Wydajność dla pszenicy (czyszczarnia)
Liczba obrotów wentylatorów
Ilość powietrza aspiracyjnego
Stopień ochrony silnika
Poziom hałasu w pobliżu maszyny i na
stanowisku operatorów
Minimalna i maksymalna temperatura
okolicy
[kg]
[ t/ godz. ]
5 – 10
10 – 20
[ t/ godz. ]
[ obr./min ]
[m3/min]
IP
2–5
2 900
6 – 10
7 – 10
2 900
6 – 10
Typ
Przełożenie
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Pozycja
SILNIK ELEKTRYCZNY
Typ
Napięcie
Prąd znamionowy ljm (400V)
Pobór mocy
Liczba obrotów
cos ϕ
Masa
Niższy od 76
°C
-20 / +40
Pa
Podstawowe osadzenie sitami: B – ø7, A –
ø15
C # 2.24 x 2.24
50 – 100
50 – 100
PAR 3
UNIBOX 11 6,3
6.3
232
20
B7
[obr./min]
[kg]
[kg]
1 LA 708 – 4 AA 13
400/230 V – 50 Hz
1.42
0,55
1 380
0.76
9
[A]
kW
[obr./min]
[kg]
SILNIKA
WIBRACYJNEGO
M 1LA 7113-2AA61
VO - 36
400/230 v – 50 Hz
8.3
6.5
4
2 x 0.55
2 900
750
40
14
[A]
kW
[obr./min]
SILNIK ELEKTRYCZNY
Typ
Napięcie
Prąd znamionowy ljm (400V)
Pobór mocy
Ilość obrotów
Masa
54
dB
Sito górne (dzianina metalowa)
Sito dolne (dzianina metalowa)
Straty ciśnienia
PST 3R
PST 7R
podano na rysunku
750
1 000
WENTYLATORA
Strona 163 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
D1 = 152 mm
Wymiary podstawowe PST 3R
Wymiary podstawowe PST 7R
Strona 164 z 353
03-0005-PST
Data sheet
03-0006-DUAL BOX
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SKRZYNIA ASPIRACYJNA
typ: DUAL BOX 1.1
Numer rysunku:
6017-00.0201
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Urządzenie jest przeznaczone do separowania lekkich
zanieczyszczeń lotnych oraz cząsteczek pyłu pochodzących z
materiałów ziarnistych (zbóż, roślin strączkowych oraz
kukurydzy). Wykorzystuje się je w czyszczalniach młynów,
ewentualnie do czyszczenia wstępnego ziarna w silosach.
Montowane jest do separatora sitowego PST 120.
Zastosowanie
urządzenia:
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
3148
1120
237
895
1890
1999
410
225
498
Ř152
200
1995
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Parametr
Pobór mocy
[ t/ godz. ]
3
Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze
[m /min]
Straty ciśnienia
[Pa]
Poziom hałasu w okolicy urządzenia
[dB]
Masa
[kg]
Napęd wentylatorów
typ
Pobór mocy wentylatorów (2x)
[kW]
Obroty wentylatorów
[ /min]
Prąd znamionowy
[A]
Przekładnia ślimaka oraz urządzeń uszczelniających
Typ
Pobór mocy
[kW]
Obroty
[ ot /min]
Prąd znamionowy
[A]
Strona 165 z 353
Umieszczenie
Czyszczenie
Czyszczenie
wstępne
30
120
12
20
50 – 100
76
800
359-231-473-400
1LA 7113 2AA11
4
2900
7,70
338-121-047-002
SA 47TOT 90S4
1,1
130
2,80
Data sheet
03-0007-PAR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SKRZYNIA ASPIRACYJNA Z RECYRKULACJĄ
typ: PAR 1, 2, 3
Numer rysunku:
6017-00.0011 - 14
Konstruktor:
inż. Rejl Zdeněk
Maszyna przeznaczona jest do separowania lekkich
zanieczyszczeń lotnych oraz cząsteczek pyłu z materiałów
ziarnistych (zbóż, roślin strączkowych oraz kukurydzy).
Wykorzystuje się w czyszczalniach młynów, ewentualnie do
czyszczenia wstępnego ziarna w silosach. Montowana jest bądź
to całkowicie samodzielnie w nawiązaniu na rurociąg spadowy
(typ PAR 1, PAR 2) lub do łuszczarki o małej średnicy POM (typ
PAR 1, PAR 11, PAR 12, PAR 2), ewentualnie do separatora
sitowego PST (typ PAR 3). Agregat, którego częściami
składowymi są skrzynie aspiracyjne z recyrkulacją, ma typowe
oznakowanie zakończone literą R (POMR, PSTR).
Zastosowanie
urządzenia:
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 166 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 167 z 353
03-0007-PAR
Data sheet
03-0007-PAR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ
Masa urządzenia
Wydajność czyszczalni
Wydajność silosu
Maks. zużycie powietrza czyszczalni
Maks. zużycie powietrza silosu
Spadek ciśnienia czyszczalni / silosu
Poziom hałasu w pobliżu urządzenia i
na stanowisku operatorów
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
Stopień ochrony silnika
WENTYLATOR
Typ silnika elektrycznego
Producent
Napięcie
Prąd znamionowy In (400V)
Pobór mocy
Liczba obrotów
cos φ
Masa
Pozycja
typ przekładni
Producent
Przełożenie
Liczba obrotów
kg
t/godz.
t/ godz.
3
m /min
3
m /min
Pa
PAR 1
340
5
40
4
8
50 - 100
PAR 2
428
15
60
6
10
50 - 100
PAR 3
410
15
60
6
10
50 - 100
dB
76
75,9
75,9
°C
-20 /40
-20 / 40
-20 / 40
IP
54
54
54
V
A
kW
obr./min
kg
PAR 1 , PAR 2 , PAR 3
LA7113-2AA61
SIEMENS
400V/50Hz
8,3
4,0
2900
0,85
40
B5
URZĄDZENIA USZCZ. oraz POD., ŚLIMAK WYŁAD.
M302A
PSP Přerov
5.45
obr./min
256.8
Strona 168 z 353
Data sheet
03-0008-PKT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATOR KOMBINOWANY
typ: PKT 4020
Numer rysunku:
1313-00.0000
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Wykorzystywany przede wszystkim w czyszczalniach młynów
zbożowych oraz w czyszczalniach zbóż siewnych w celu
wysortowania nieczystości oraz dodatków, które różnią się
kształtem i długością od zboża. Czyszczenie odbywa się na
sicie rotacyjnym i tryjerze bębnowym.
Zastosowanie
urządzenia:
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Masa urządzenia
Napięcie
Moc
Liczba obrotów silnika
Stopień ochrony silnika
Przestrzeń zabudowana
Wydajność (pszenica)
Ilość powietrza
Straty ciśnienia
Poziom hałasu w okolicy urządzenia i na
stanowisku obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
kg
V
kW
obr./min-1
IP
m3
t / godz.-1
m3/min-1
Pa
610
3 x 400/230
1,1
1 410
54
3,6
3
10
150
dB
90
°C
0 / +40
Strona 169 z 353
Data sheet
03-0008-PKT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY MASZYNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4 otwory ∅ 14
Strona 170 z 353
Wlot ziarna
Wylot grubych zanieczyszczeń
Wylot drobnych zanieczyszczeń
Wylot domieszki
Wylot czystego ziarna
Aspiracja wlotu
Aspiracja skrzyni
Data sheet
03-0009-PMD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MAGNES PŁYTOWY
typ: PMD 01, 02, 04
Numer rysunku:
1084-00.0035
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Magnes płytowy to urządzenie, które jest wykorzystywane do
usuwania zanieczyszczeń ferromagnetycznych ze zbóż, ze
sypkich mieszanek paszowych lub materiałów ziarnistych.
Wykorzystanie magnesu płytowego do innych materiałów należy
uprzednio skonsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
Wymiary podstawowe PMD 01
Wymiary podstawowe PMD 02
Strona 171 z 353
Data sheet
03-0009-PMD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Wymiary podstawowe PMD 04
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Wydajność Skuteczność
[kg/h]
[%]
9 000
79
Masa
[kg]
Przestrzeń
zabudowana
[m3]
Temperatura
otoczenia
[°C]
netto
brutto
0,061
-20 / +40
50
150
Strona 172 z 353
Data sheet
03-0010-POS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
URZĄDZENIE ODSYSAJĄCE
typ: POS 24/xx
Numer rysunku:
1213-40.0001
Konstruktor:
Ing. Špičák Ivo
Urządzenie odsysające POS 24/xx służy do odsysania oraz
filtracji pyłów, które powstają po wyładowaniu masy ziarnowej z
samochodu do kosza zasypowego. Ściana odsysająca POS
składa się z paneli odsysających (1 – 10 sztuk) i jednostki
sterującej nawiew.
Zastosowanie
urządzenia:
ODSYSANIE ORAZ FILTRACJA PYŁÓW, KTÓRE POWSTAJĄ PO WYŁADOWANIU ZBOŻA Z
SAMOCHODU DO KOSZA ZASYPOWEGO
Strona 173 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 174 z 353
03-0010-POS
Data sheet
03-0010-POS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE JEDNEGO PANELU ODSYSAJĄCEGO
POS
24/10
POS
24/20
1 000
1 755
2 363
1 044
POS
24/15
24
1 500
2 255
2 863
1 544
m2
9.0
13.5
18.0
m3.h-1
%
Pa
3 000
4 500
99.95
800 / 1 300
6 000
Typ (Ściana odsysająca składa się z 10 paneli)
Liczba węży filtracyjnych
Długość węży filtracyjnych
Wysokość H1
Wysokość H2
Wysokość H3 - górna szczelina odsysająca
Powierzchnia filtracyjna jednego panelu
odsysającego
Wydajność jednego panelu odsysającego
Skuteczność filtra
Spadek ciśnienia - węże czyste / brudne
Ciśnienie regeneracyjnego powietrza
sprężonego
Ilość powietrza sprężonego na jeden panel
Interwały pomiędzy przedmuchami
Czas przedmuchu
Zasilanie jednostki sterującej
szt.
mm
mm
Mpa
3
m .h
s
s
-1
0.4 – 0.5
9.00
25 – 50
0.3 – 0.5
230 V, 50 Hz, 30 W
DANE TECHNICZNE NAWIEWU
Parametr
Jednostka
Ciśnienie regeneracyjnego powietrza sprężonego
MPa
Interwały pomiędzy przedmuchami
s
Czas przedmuchu
s
Klasa jakości powietrza sprężonego zgodnie z ČSN ISO
8573-1
Maks. wielkość zanieczyszczeń powietrza sprężonego
µm
Maks. koncentracja zanieczyszczeń powietrza
mg.m-3
sprężonego
Maks. zawartość oleju w powietrzu sprężonym
mg.m-3
Maks. temperatura skraplania powietrza sprężonego
°C
Jednostka sterująca nawiewu rękawów
Asco
Zasilanie jednostki sterującej
Zawory elektromagnetyczne odpowietrzacza
2 000
2 755
3 363
2 044
Asco
Wartość
0,4 – 0,5
25 – 50
0,3 – 0,5
3.3.1
5
5
0.01
3
D28PXO , IP 54
230 V AC, 30 W
SCF353A237,
230 V AC
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
ELEMENT
Wszystkie elementy metalowe
Wąż filtracyjny
NORMA
Stal węglowa kl. 11
FINET PES-1
Strona 175 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
POS 24/XX SKŁADA SIĘ Z PONIŻSZYCH CZĘŚCI:
1.
2.
3.
4.
5.
Skrzynia
Skrzynia aspiracyjna z króćcem aspiracyjnym
Przegroda z przepływomierzem Venturiego
Elementy filtracyjne
Urządzenie nawiewu ze sterowaniem
Strona 176 z 353
03-0010-POS
Data sheet
03-0011-POS-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
URZĄDZENIE ODSYSAJĄCE
typ: POS 24/xxS
Numer rysunku:
1213-40.0005
Konstruktor:
Ing. Špičák Ivo
Ściana odsysająca POS 24/xxS służy do odsysania oraz filtracji
pyłów, które powstają po wyładowaniu masy ziarnowej z
samochodu do kosza zasypowego. Ściana odsysająca POS
składa się z paneli odsysających (1 – 10 sztuk), jednostki
sterującej nawiewu oraz ślimaka zbiorczego.
Wykorzystanie maszyny:
ODSYSANIE ORAZ FILTRACJA PYŁÓW, KTÓRE POWSTAJĄ PO WYŁADOWANIU ZBOŻA Z
SAMOCHODU DO KOSZA ZASYPOWEGO
Strona 177 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 178 z 353
03-0011-POS-S
Data sheet
03-0011-POS-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE JEDNEGO PANELU ODSYSAJĄCEGO
POS
24/10S
Typ (Ściana odsysająca składa się z 10 paneli)
Liczba węży filtracyjnych
Długość węży filtracyjnych
Wysokość H1
Wysokość H2
Wysokość H3 - górna szczelina odsysająca
Wysokość H4 - dolna szczelina odsysająca
Powierzchnia filtracyjna jednego panelu
odsysającego
Moc jednego panelu odsysającego
Skuteczność filtra
Spadek ciśnienia - węże czyste / brudne
Ciśnienie regeneracyjnego powietrza
sprężonego
Ilość powietrza sprężonego na jeden panel
Interwały pomiędzy przedmuchami
Czas przedmuchu
Zasilanie jednostki sterującej
szt.
mm
mm
m2
3
m .h
%
Pa
-1
POS
24/15S
24
1 500
2 500
3 108
1 789
423
POS
24/20S
9.0
13.5
18.0
3 000
4 500
99.95
800 / 1 300
6 000
1 000
2 000
2 608
1 289
2 000
3 000
3 608
2 289
Mpa
0.4 – 0.5
m3.h-1
s
s
9.00
25 – 50
0.3 – 0.5
230 V, 50 Hz, 30 W
DANE TECHNICZNE NAWIEWU
Parametr
Jednostka
Ciśnienie regeneracyjnego powietrza sprężonego
MPa
Interwały pomiędzy przedmuchami
s
Czas przedmuchu
s
Klasa jakości powietrza sprężonego zgodnie z ČSN ISO
8573-1
Maks. wielkość zanieczyszczeń powietrza sprężonego
µm
Maks. koncentracja zanieczyszczeń powietrza
mg.m-3
sprężonego
Maks. zawartość oleju w powietrzu sprężonym
mg.m-3
Maks. temperatura skraplania powietrza sprężonego
°C
Jednostka sterująca sterowania nawiewu rękawów
Asco
Zasilanie jednostki sterującej
Zawory elektromagnetyczne odpowietrzacza
Asco
Wartość
0,4 – 0,5
25 – 50
0,3 – 0,5
3.3.1
5
5
0.01
3
D28PXO , IP 54
230 V AC, 30 W
SCF353A237,
230 V AC
DANE DOTYCZĄCE NAPĘDU ŚLIMAKA ZBIORCZEGO
Parametr
Jednostka
Wartość
Pobór mocy ślimaka zbiorczego
kW
1.10
Prąd znamionowy
A
2.55
Obroty ślimaka zbiorczego
min-1
61
Strona 179 z 353
Data sheet
03-0011-POS-S
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓWE
ELEMENT
Wszystkie elementy metalowe
Wąż filtracyjny
NORMA
Stal węglowa kl. 11
FINET PES-1
POS 24/XXS SKŁĄDA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrzynia
Skrzynia aspiracyjna z króćcem aspiracyjnym
Przegroda z przepływomierzem Venturiego
Elementy filtracyjne
Urządzenie nawiewu ze sterowaniem
Ślimak zbiorczy
Strona 180 z 353
Data sheet
03-0012-PVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ODKAMIENIACZ DO ZBOŻA
typ: PVS 2-7
Numer rysunku:
1186-00.0021
Konstruktor:
inż. Justa Václav
Odkamieniacz PVS 2 - 7 służy do oczyszczania materiałów
ziarnistych z drobnych i grubych domieszek oraz
zanieczyszczeń. Działa na zasadzie umieszczonych nad sobą
dwóch sit.
Sortuje ziarno na lekką i ciężką frakcje. Lekka frakcja jest
odprowadzana górnym sitem do wysypu. Z ciężkiej frakcji na
dolnym sicie odbywa się wydzielanie z ziarna kamieni,
szklanych i metalowych części za pomocą suchej metody w
oparciu o różnicę ciężarów właściwych, z wykorzystaniem
strumienia powietrza. Zastosowanie znajduje zwłaszcza w
czyszczalniach młynów zbożowych. Jednak może być również
wykorzystany do sortowania innych suchych, sypkich i
ziarnistych materiałów. W zależności od rodzaju sortowanego
materiału za pomocą elementów nastawczych można
dokonywać regulacji wlotu ziarna, intensywności napowietrzania
(aspiracji) ziarna, nachylenia sita, kąta nastawienia wibratorów
(kąt rzutu) i wielkości amplitudy.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 181 z 353
Data sheet
03-0012-PVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ urządzenia
Ciężar urządzenia
Pobór mocy
Wydajność
Wilgotność zboża
Efektywność
Wibrator
Nachylenie sita
Zawór regulacji prędkości powietrza
Stężenie zanieczyszczeń stałych pyłu
Częstotliwość
Powierzchnia zabudowana
Strata ciśnienia
Ilość powietrza
PVS 2-7
kg
kW
t/godz.
%
%
regulowany
regulowane
regulowany
g/m3
1/s
m3
Pa
3
m /min
Strona 182 z 353
450
2 x 0,25
7
13 – 15
94
Od 30° do 70°
2 – 15°
od 3 do 20 mm
1-2
15 7
4.27
1 200
90
Data sheet
03-0013-PVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ODKAMIENIACZ DO ZBOŻA
typ: PVS 3, 7
Numer rysunku:
1186-00.0017
Konstruktor:
inż. Justa Václav
Odkamieniacze zboża PVS 3, 7 służą do sortowania suchych,
sypkich materiałów, wykorzystując ich zróżnicowane ciężary
właściwe. Zostały skonstruowane przede wszystkim do
wydzielania ze zboża ciężkich zanieczyszczeń (kamyków itp.).
Po konsultacji z producentem jest jednak możliwe zastosowanie
urządzeń do sortowania innych suchych i sypkich materiałów.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA PVS 3
Strona 183 z 353
Data sheet
03-0013-PVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA PVS 7
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ urządzenia
Ciężar urządzenia
Moc
Wydajność
Wilgotność zboża
Efektywność
Wibrator
regulowany
Nachylenie sita
regulowane
Zawór regulacji prędkości
regulowany
powietrza
Stężenie zanieczyszczeń stałych pyłu
Częstotliwość
Powierzchnia zabudowana
Strata ciśnienia
Ilość powietrza
kg
kW
t/godz.
%
%
PVS 3
PVS 7
190
230
00:25
3
7
13 – 15
90
Od 30° do 70°
4 – 9°
od 3 do 20 mm
3
g/m
1/s
m3
Pa
3
m /min
Strona 184 z 353
1–2
15 7
2 72
04:27
1 200
45
80
Data sheet
03-0014-PVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ODKAMIENIACZ DO ZBOŻA
typ: PVS 2 - 15
Numer rysunku:
1186-00.0018
Konstruktor:
inż. Justa Václav
Odkamieniacz PVS 2-15 przeznaczony jest do sortowania
niepożądanych drobnych części ziarna, domieszek, pyłu,
zanieczyszczeń, takich jak kamienie, za pomocą suchej metody,
stosując różnice ciężarów właściwych materiałów. Zastosowanie
znajduje w czyszczalniach młynów zbożowych. Jednak może
być również wykorzystany do sortowania innych suchych,
sypkich i ziarnistych materiałów. W zależności od rodzaju
sortowanego materiału za pomocą elementów nastawczych
można dokonywać regulacji wlotu ziarna, intensywności
napowietrzania (aspiracji) ziarna, nachylenia sita, kąta
nastawienia wibratorów (kąt rzutu) i wielkości amplitudy.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 185 z 353
Data sheet
03-0014-PVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ urządzenia
Ciężar urządzenia
Moc
Wydajność
Wilgotność zboża
Efektywność
Wibrator
Nachylenie sita
Zawór regulacji prędkości powietrza
Stężenie zanieczyszczeń stałych pyłu
Częstotliwość
Powierzchnia zabudowana
Strata ciśnienia
Ilość powietrza
PVS 2-15
kg
kW
t/godz.
%
%
regulowany
regulowane
regulowany
g/m3
1/s
m3
Pa
3
m /min
Strona 186 z 353
662
2 x 0.55
10 – 15
13 – 15
70 – 80
Od 30° do 70°
2 – 15°
od 3 do 20 mm
1–2
15 7
06:10
1 200
140
Data sheet
03-0015-ABCD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TRYJER
typ: B, BD, AB, ACBD, ACAC, BDBD 7117, 7125, 7130
Numer rysunku:
1169-00.0121, 1169-00.0129, 1169-00.0131
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Tryjery są wykorzystywane przede wszystkim w czyszczalniach
ziarna siewnego, w czyszczalniach młynów zbożowych a na
liniach jęczmienia browarnianego. Służy do wybierania
domieszek i zanieczyszczeń, które kształtem i długością różnią
się od zboża. W procesie czyszczenia tryjery są umieszczane za
urządzenie, które usuwa m.in. kamyki. Wybieranie odbywa się w
walcach, które posiadają płaszcze z rowkami.
Zastosowanie
urządzenia:
ZALECANE ROWKOWANIE WALCÓW
Rodzaj zboża
Płaszcz tryjera
A, AC
Pszenica
Żyto
Jęczmień
10 ; 11,5
10 ; 11
-
Płaszcz tryjera B
bez części
kontrolnej D
z częścią
kontrolną D
6. 5
4.5 ; 5
6. 5
5. 5
5
6. 5
Część kontrolna
D
4 ; 4,5
45
5
Wielkość rowkowania zależy od klasyfikacji technologicznej urządzenia i jakości
oczyszczanego zboża.
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Tryjery produkuje się ze średnicą walców 710 mm, z trzema długościami walców: 1700,
2500, 3000 mm.
Typ
Wydajność
Moc
Obroty bębnów tryjera
Ilość zasysanego powietrza
t.h-1
kW
-1
min
3
m /min
B, BD, AB, ACBD
7117
7125
7130
5 – 8,5
2-4
4-7
1.1 – 1.5 1.5 – 2.2 2.2 – 3.0
39
12
ACAC, BDBD
7125
7130
8 - 14
10 - 17
2. 2
3. 0
Wydajność dla pszenicy o wilgotności nie większej niż 15%. Aspirację przyłącza się do
systemu aspiracji centralnej.
EFEKTYWNOŚĆ TRYJERA
Typ
B
AB
BD, BDBD
ACAC, ACBD
Efektywność
wybierania krótkich
domieszek
%
90
90
90
90
Strata
ziarna
%
Efektywność
wybierania długich
domieszek
%
Strata
ziarna
%
55
0,15
0,15
Strona 187 z 353
55
0,1
Data sheet
03-0015-ABCD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
B 71xx
B 7117
B 7125
B 7130
A /mm/
1 700
2 500
3 000
B /mm/
1 937
2 737
3 237
C /mm/
2 600
3 400
3 900
Ciężar /kg/
720
890
990
BD 71xx
BD 7117
BD 7125
BD 7130
A /mm/
1 700
2 500
3 000
B /mm/
2 417
3 217
3 797
C /mm/
3 080
3 880
4 460
Strona 188 z 353
D /mm/
370
370
450
Ciężar /kg/
890
1 060
1 180
Data sheet
03-0015-ABCD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
AB 71xx
AB 7117
AB 7125
AB 7130
A /mm/
1 700
2 500
3 000
B /mm/
1 937
2 737
3 237
C /mm/
2 600
3 400
3 900
Ciężar /kg/
1 510
1 680
1 790
ACBD 71xx
ACBD 7117
ACBD 7125
ACBD 7130
A /mm/
2 180
2 980
3 560
B /mm/
1 700
2 500
3 000
C /mm/
2 417
3 217
3 797
Strona 189 z 353
D /mm/
370
370
450
E /mm/
3 080
3 880
4 460
Ciężar /kg/
1 780
1 950
2 070
Data sheet
03-0015-ABCD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ACAC 71xx
ACAC 7125
ACAC 7130
A /mm/
2 980
3 560
B /mm/
3 217
3 797
C /mm/
3 880
4 460
Ciężar /kg/
1 900
2 030
BDBD 71xx
BDBD 7125
BDBD 7130
A /mm/
2 500
3 000
B /mm/
3 217
3 797
C /mm/
3 880
4 460
Strona 190 z 353
D /mm/
370
450
Ciężar /kg/
2 000
2 130
Data sheet
03-0015-ABCD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Typ
urządzenia
Wydajność
(t.h-1)
Silnik
elektryczny
(kW)
Aspiracja
Ilość
powietrza
Ciężar
Strata
ciśnienia
(Pa)
Netto
Brutto
(kg)
(kg)
Powierzchnia
zabudowana
(m3)
245
1 500
2 160
6
AA 7117
2-4
1. 5
(m3.min-1)
12
AA 7125
8 - 14
2. 2
12
294
1 644
1 804
7. 9
AB 7117
2-4
1. 5
12
245
1 510
1 890
60
AB 7125
4-7
2. 2
12
294
1 680
2 170
79
AC 7117
2-4
1. 5
12
245
1 780
2 255
5. 8
AC 7125
4-7
1. 5
12
245
1 060
1 440
5. 8
ACBD 7117
2-4
1. 1
12
245
1 780
2 260
7. 3
ACBD 7125
4-7
1. 5
12
294
1 950
2 540
9. 2
B 7117
2-4
1. 1
12
196
720
1 000
3. 9
B 7125
4-7
1. 5
12
245
890
1 250
5. 1
BB 7117
2-4
1. 1
12
196
720
1 000
3. 9
BB 7125
4-7
1. 5
12
245
890
1 250
5. 1
BD 7117
2-4
1. 1
12
196
890
1 220
4. 6
BD 7125
4-7
1. 5
12
245
1 060
1 440
5. 8
BDBD 7117
2-4
2. 2
12
196
890
1 440
5. 8
BDBD 7125
8 - 14
2. 2
12
294
1 997
2 600
9. 2
Strona 191 z 353
Data sheet
03-0016-PKS, PKSR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATOR KOMBINOWANY
typ: PKS, PKSR
Numer rysunku:
6021-00.0004
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Separator kombinowany przeznaczony jest do wydzielenia
drobnych niepożądanych elementów ziarna, domieszek, kurzu i
zanieczyszczeń (takich jak np. kamienie) ze zboża. Urządzenie
łączy w sobie funkcje sortownika zboża i odkamieniacza z
recyrkulacją powietrza. W procesie technologicznym separator
kombinowany zazwyczaj umieszczany jest za separatorem
sitowym. Wykorzystuje się w czyszczalniach młynów
zbożowych.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy
Wentylatora PKSR
Pobór mocy
Mechanizmu uszczelniającego PKSR
Silników wibracyjnych PKS,PKSR
Zabezpieczenie silnika
Powierzchnia zabudowana
Maks. wydajność
Zużycie powietrza
Ilość powietrza zasysanego
Strata ciśnienia
Stopień hałasu w otoczeniu maszyny i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
kg
V-Hz
A
kW
kW
kW
IP
m3
t/godz.
m3/min
m3/min
Pa
dB
o
C
1840
3 x 400/230 - 50
42 5
18,5
1,1
2 x 0,55
54
16,56
10 ÷ 15 *1
120
*2
18
200
Nie przekracza 92,6
-20 / +40
*1 W przypadku pszenicy - w zależności od rodzaju, wilgotności i stopnia zanieczyszczenia
* 2 Przyłączenie do aspiracji centralnej (odciąg) - odnowienie powietrza w recyrkulacji 10-20% z
całkowitej ilości
Strona 192 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Konstrukcja PKS
Strona 193 z 353
03-0016-PKS, PKSR
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Konstrukcja PKSR
Strona 194 z 353
03-0016-PKS, PKSR
Data sheet
03-0017-POMR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MASZYNA SZORUJĄCA
typ: POM 3R, 7R, 10R, 15R
Numer rysunku:
1151-OR.0047
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Maszyna szorująca służy do intensywnego powierzchniowego
oczyszczania zboża. Stosowana jest głównie w czyszczalniach
młynów zbożowych, do intensywnego oczyszczania powierzchni
ziaren od ziemistego pyłu, do częściowego usuwania kiełków,
plewek górnych i dolnych. Jest ona również stosowana do
końcowego oczyszczania powierzchni ziaren po odleżeniu
(przed mieleniem). Może być stosowana na linii z transportem
mechanicznym i recyrkulacją powietrza typu POMR. Po wlocie
do maszyny zboże wrzucane jest na sito maszyny za pomocą
ostrzy wirników, a po wale roboczym przechodzi w kierunku
wylotu. Czyszczenie odbywa się na skutek tarcia ziaren o
skrzydła, o sito oraz tarcie pomiędzy ziarnami.
Luźne
zanieczyszczenia częściowo przenikają przez sito do wylotu
odpadów, a częściowo są unoszone przez zasysane powietrze
lub transport pneumatyczny znajdujący się poza urządzeniem.
Zastosowanie
urządzenia:
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA POM 3R, 7R (+PAR1)
Strona 195 z 353
Data sheet
03-0017-POMR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA POM 10R (+PAR1)
WYMIARY PODSTAWOWE URZĄDZENIA POM 15R (+PAR2)
Strona 196 z 353
Data sheet
03-0017-POMR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ urządzenia
Ciężar urządzenia
kg
Moc
kW
Wydajność pszenicy
t/g
Powierzchnia
m³
zabudowana
Strata ciśnienia
Pa
Ilość powietrza
m3/min
POM3R
900
4+4+0.55
2-4
POM7R
970
7,5+4+0.55
4-7
POM10R
970
7,5+4+0.55
7 - 10
POM15R
1280
15+4+0.55
10 – 15
66
88
88
11 8
4–8
50 – 100
6 – 10
TABELA KLASYFIKACJI SKRZYŃ ASPIRACYJNYCH
Typ
urządzenia
POM3R
POM7R
POM10R
POM15R
Typ maszyny
szorującej
POP3
POP7
POP10
POP15
Typ skrzyni
aspiracyjnej
PAR1
PAR1
PAR1
PAR2
Strona 197 z 353
Opis skrzyni aspiracyjnej
Wąska z recyrkulacją
PAR1
POM15R
Szeroka z recyrkulacją
Data sheet
03-0018-POM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MASZYNA SZORUJĄCA
typ: POM 3, 7, 10, 15;
POP 3, 7, 10, 15
Numer rysunku:
1151-OR.0044
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Maszyna szorująca służy do intensywnego powierzchniowego
oczyszczania zboża. Stosowana jest głównie w czyszczalniach
młynów zbożowych, do intensywnego oczyszczania powierzchni
ziaren od ziemistego pyłu, do częściowego usunięcia kiełków,
plewek górnych i dolnych. Jest ona również stosowana do
końcowego oczyszczania powierzchni ziaren po odleżeniu
(przed mieleniem). Może być stosowana na linii z transportem
mechanicznym i recyrkulacją powietrza typu POMR. Po wlocie
do zboże jest wrzucane na sito maszyny za pomocą ostrzy
wirników, a po wale roboczym przechodzi w kierunku wylotu.
Czyszczenie odbywa się na skutek tarcia ziaren o skrzydła, o
sito a tarcie pomiędzy ziarnami. Luźne zanieczyszczenia
częściowo przenikają przez sito do wylotu odpadów, a
częściowo są unoszone przez zasysane powietrze lub transport
pneumatyczny znajdujący się poza urządzeniem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA POP 3, 7, 10
Strona 198 z 353
Data sheet
03-0018-POM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA POP 15
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ urządzenia
Ciężar urządzenia
Pobór mocy
Wydajność pszenicy
Powierzchnia
zabudowana
kg
kW
t/g
POP3
510
4
2-4
POP7
540
7,5
4-7
POP10
840
7,5
7 - 10
POP15
850
15
10 – 15
m³
18
18
18
23
POM3
582
4
2-4
POM7
710
7,5
4-7
POM10
710
7,5
7 - 10
POM15
1020
15
10 – 15
2. 1
3. 4
3. 4
5. 1
100 - 150
10 - 20
530
72
530
72
530
72
Typ urządzenia
Ciężar urządzenia
kg
Pobór mocy
kW
Wydajność pszenicy
t/g
Powierzchnia
m³
zabudowana
Strata ciśnienia
Pa
3
Ilość powietrza
m /min
TABELA KLASYFIKACJI SKRZYŃ ASPIRACYJNYCH
Typ
urządzenia
POM3
POM7
POM10
POM15
Typ maszyny
szorującej
POP3
POP7
POP10
POP15
Typ skrzyni
aspiracyjnej
PAS3
PAS7
PAS10
PAS15
Strona 199 z 353
Opis skrzyni aspiracyjnej
Wąska bez recyrkulacji
Wąska bez recyrkulacji
Szeroka bez recyrkulacji
Szeroka bez recyrkulacji
Data sheet
03-0019-AWD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
AUTOMATYCZNY DOZOWNIK WODY
typ: AWD 11, 12, 13
Numer rysunku:
---------------------
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Automatyczne dozowniki wody są stosowane głównie w
młynach do kontrolowanego nawilżania ziarna przed odleżeniem
i mieleniem w celu zagwarantowania optymalnej pożądanej
wilgotności ziarna przed pierwszym mlewnikiem w młynie, a tym
samym zapewnienia stałej wilgotności produktu końcowego.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA STEROWANIA
Parametr
Napięcie zasilania
Moc
Stopień ochrony
Typ wyświetlacza
Wielkość wyświetlacza
Rozdzielczość wyświetlacza
Opcje komunikacyjne
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Ciężar
Wartość
230 V
1 180 W
IP 65/20
Black&white FSTN LCD
120 mm
320x240 QVGA touch screen
2xRS485 / 1xRS232
600 mm
400 mm
250 mm
23 kg
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA STEROWANIA
Parametr
Wydajność linii
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Wielkość ziarna
Temperatura ziarna
Gęstość objętościowa
Temperatura robocza
Ciężar
Wartość
15 000 kg/godz.
818 mm
190 mm
308 mm
9,0 – 15,0 %
0 až + 40°C
60 – 90 kg/100l
+10 do + 50°C
17 kg
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA DOZOWANIA
Parametr
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Zakres dozowania wody
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Temperatura wody
Ciężar
Wartość
520 mm
650 mm
200 mm
10 – 630 l/godz.
+5 do + 40°C
-20 do + 60°C
+5 do + 40°C
15 kg
Strona 200 z 353
Data sheet
03-0019-AWD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA JEDNOSTKA STEROWANIA
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA JEDNOSTKA POMIAROWA
Strona 201 z 353
Data sheet
03-0020-PMS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
NAWILŻACZ DO ZBOŻA
typ: PMS 1
Numer rysunku:
6018-10.0000
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Nawilżacz PMS 1 przeznaczony jest do nawilżania
powierzchniowej warstwy ziarna przed mieleniem, osiągając w
ten sposób większą sprężystość łuski oraz obniżenie jej
wykruszania się do mąki.
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie w innych celach nie zostało sprawdzone i jest
możliwe wyłącznie po uprzedniej konsultacji z producentem.
WYMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
Wymiary
[mm]
PMS 1
PMS 2
PMS 3
PMS 4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
1915
720
380
340
0
2165
355
93
200
60
370
440
480
1250 1850
824
276
420
35
2160
300
115
240
100
450
520
560
900
1000
Strona 202 z 353
Data sheet
03-0020-PMS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ
Średnica ślimaka
Liczba obrotów rotora
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy
Wydajność maszyny
Pobór mocy
Położenie
Stopień ochrony silnika
Stopień hałasu w otoczeniu
urządzenia i w miejscu obsługi
IP
PMS 2
PMS 3
320
320
335
340
510
550
3 x 400/230 - 50
17. 0
24. 5
4 – 7.5
7.5 – 12
7. 5
11
M1001
IM1001
54
dB
Nie przekracza 87
mm
obr./min-1
kg
V-Hz
In 400 V
t/godz.
kW
PMS 1
320
335
480
11. 7
1–4
5. 5
IM 1081
Strona 203 z 353
PMS 4
400
340
690
32. 0
12 – 15
15
IM1001
Data sheet
03-0021-PIN
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
INTENSYWNY NAWILŻACZ ZBOŻA
typ: PIN 15/4, 15/7, 20/7
Numer rysunku:
6018-30.0000-PMS3
Konstruktor:
Paučo Petr
Intensywny nawilżacz zboża używany jest w czyszczalniach
młynów do nawilżania warstw powierzchniowych ziarna,
osiągając w ten sposób większą sprężystość łuski i obniżenie jej
wykruszania się do mąki, przeznaczony jest do nawilżania
warstw powierzchniowych ziaren przed mieleniem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
A - całkowita długość
B - długość stojaka
C - otwory stopek do
mocowania
mm
mm
PIN 15.4
1847
1687
PIN 15.7
1847
1687
PIN 20.7
2297
2137
mm
1508
1508
1958
Strona 204 z 353
Data sheet
03-0021-PIN
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Wydajność pszenicy
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy
Moc
t/h
kg
V
In 400V
kW
obr./min-
Liczba obrotów silnika elektrycznego
1
Stopień ochrony silnika
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
Ilość dodawanej wody
PIN 15.4
PIN 15.7 PIN 20.7
2-4
4-7
4-7
391
393
454
3x400/230 + 50 Hz
83
10 8
14 7
4
55
75
1 440
IP
dB
87
C
Strona 205 z 353
1 450
54
o
%
1 450
87
84
0 / +50
0.5 - 3
0.2 – 1.5
0.5 - 4
Data sheet
03-0022-PHD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DOZOWNIK WAGOWY
typ: PHD 1, 2, 3 + GFD 1
Numer rysunku:
Konstruktor:
Zastosowanie
urządzenia:
7011-00.0001
inż. Zdeněk Rejl
Dozownik wagowy jest urządzeniem, które umożliwia pomiar masy i
płynną regulację przepływu sypkich materiałów i granulatów o
wielkości ziarna nieprzekraczającej 8 mm. Przepływ z pomiarem masy
jest utrzymywany niezależnie od chwilowej wilgotności i ciężaru
właściwego dozowanego materiału. Dozownik wagowy nie nadaje się
do wysoce sypkich i osadzających się na ścianach urządzenia
materiałów (np. mąka, wapno gaszone, itp.).
Dozownik wagowy znajduje zastosowanie prawie we wszystkich
gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym i chemicznym, wszędzie tam gdzie istnieje
konieczność kontrolowania ilości materiału wprowadzanego do
procesu technologicznego lub do poszczególnych operacji
technologicznych.
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Wymiary (bez hamulca przepływu)
Ciężar urządzenia bez aparatury
naważania
Masa urządzenia z aparaturą
naważania
Masa aparatury naważania
Masa hamulca przepływowego
Ø Rury nasady wsypowej
Ø Rury kosza wysypowego
Napięcie
Układ prądu
Pobór mocy
Zabezpieczenie bezpiecznikiem
rurkowym
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia
i w miejscu obsługi
Min. i maks. temperatura otoczenia
Przepływ znamionowy
Przepływ minimalny
Przepływ maksymalny
Dokładność dozowania dla przepływu
-1
znamionowego 15-30 t.godz
mm
PHD 1
610x308x370
PHD 2
610x308x370
PHD 3
697x400x552
kg
45
45
62,5
kg
58,5
58,5
76,0
kg
kg
mm
mm
V-Hz
4,0
9,7
120
120
VA
4,0
9,7
120
120
230V - 50 Hz
1 + PEN
30
mA
100
dB
Nie przekroczy 70
°C
-1
t/godz
-1
t/godz
t/godz-1
±1%
Ciśnienie wstępne powietrza
Ciśnienie operacyjne powietrza
Zużycie powietrza sprężonego
Jakość powietrza sprężonego według
CSN ISO 8573-1
-1
Nl.min
Zanieczyszczenia stałe
Maks. ciśnieniowy punkt rosy
Maksymalna zawartość oleju
0 / +50
7 - 15
7
15
3-7
3
7
°C
mg/m³
0,45 - 0,60 MPA (bar)
(4,5 - 6,0)
0,15 - 0,20 MPa (bar)
(1,5 - 2,0)
40
Klasa jakości powietrza
543
maks. wielkość 40 µm
maks. końc. 10 mg/m³
+3
1
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 206 z 353
4,0
9,7
152
152
15 - 30
15
30
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 207 z 353
03-0022-PHD
Data sheet
03-0023-PHP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY
typ: PHP
Numer rysunku:
7011-00.0004
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Przepływomierz masowy umożliwia płynny pomiar masy sypkich
materiałów i granulatów o wielkości ziarna od 0,5 do 8 mm.
Zastosowanie
urządzenia:
Przepływ materiału jest utrzymywany niezależnie od chwilowej
wilgotności i ciężaru właściwego dozowanego materiału.
Przepływomierz masowy nie nadaje się do wysoce sypkich i
osadzających się na ścianach urządzenia materiałów (np.
gładka mąka, wapno gaszone, itp.). Znajduje zastosowanie we
wszystkich gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym, wszędzie tam
gdzie istnieje konieczność kontrolowania ilości materiału
wprowadzanego do procesu technologicznego lub do
poszczególnych operacji technologicznych.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ
Masa urządzenia bez aparatury naważania
Masa urządzenia z aparaturą naważania
Masa aparatury naważania
Ø Rury nasady wsypowej
Ø Rury kosza wysypowego
Napięcie
Stopień ochrony
Układ prądu
Moc
Zabezpieczenie bezpiecznikiem rurkowym
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
Przepływ znamionowy
Przepływ minimalny
Przepływ maksymalny
Granulacja materiału
Dokładność dozowania dla przepływu
znamionowego 4-12
Dokładność dozowania dla przepływu
znamionowego 2-4
Dokładność dozowania dla przepływu
znamionowego 12-15
Całkowity zasięg pomiaru
VA
mA
PHP
29,0
33,0
4,0
120
120
230 - 50
54
1+PEN
30
100
dB
Nie przekracza 70
kg
kg
kg
mm
mm
V-Hz
IP
o
C
0 / +50
t/godz.
t/godz.
t/godz.
mm
4 - 12
2
15
0,5 – 8
t/godz.
±1%
t/godz.
±2%
t/godz.
±2%
t/godz.
2 - 15
Strona 208 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 209 z 353
03-0023-PHP
Data sheet
03-0024-PVVP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WAGA PRZECHYLNA
typ: PVVP 05, 15, 25, 50, 80, 150, 300
Numer rysunku:
Konstruktor:
6074-00.0001 (04), 6074-00.0215
Slabá Jana
Zastosowanie
urządzenia:
Wagi przechylne PVVP służą do sumarycznego monitorowania
materiałów sypkich i mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje
potrzeba monitorowania, mierzenia lub dokonywania zmian w
dozowaniu substancji sypkiej. System dozowania jest nieciągły
(ciągły), w związku z tym urządzenie musi być wyposażone w zbiorniki
lub wystarczająco długą drogę transportu przed i za wagą przechylną.
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
podstawowa
PVVP 05.0
PVVP 15.0
PVVP 25.0
PVVP 50.0
PVVP 80.0
PVVP 150.0
PVVP 300.0
Wydajność m3/godz
nominalna
maksymalna
5
7
15
21
25
35
50
70
80
110
150
200
300
390
skrócona
PVVP 05.1
PVVP 15.1
PVVP 25.1
PVVP 50.1
PVVP 80.1
PVVP 150.1
PVVP 300.1
Wydajność m3/godz
nominalna
maksymalna
3,5
5
11
15
18
25
36
50
57
80
115
150
230
300
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
typ
PVVP 05.0
PVVP 15.0
PVVP 25.0
PVVP 50.0
PVVP 80.0
PVVP 150.0
PVVP 300.0
L1
1705
2080
2180
2510
2950
3500
4300
L2
100
100
100
100
100
100
100
B1
558
658
758
888
1058
1450
1952
B2
455
505
555
620
705
901
1152
Z1
400
500
600
700
750
1100
1650
Z2
500
600
700
800
950
1300
1760
dz
14
14
14
14
14
18
22
typ
PVVP 05.1
PVVP 15.1
PVVP 25.1
PVVP 50.1
PVVP 80.1
PVVP 150.1
PVVP 300.1
L1
1450
1630
1800
1900
2300
2800
3350
L2
100
100
100
100
100
100
100
B1
558
658
758
888
1058
1450
1952
B2
455
505
555
620
705
901
1152
Z1
400
500
600
700
750
1100
1560
Z2
500
600
700
800
950
1300
1760
dz
14
14
14
14
14
18
22
Prześwit otworów
PVVP
D1 (mm)
D2 (mm)
G (inch)
wstępny
wyjściowy
05 (05.1) 15 (15.1) 25 (25.1) 50 (50.1) 80 (80.1)
100
120
3/8“
120
200
3/8“
200
200
3/8“
Strona 210 z 353
200
250
3/8“
250
315
3/8“
150
(150.1)
315
355
1/2“
300
(300.1)
355
400
1/2“
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 211 z 353
03-0024-PVVP
Data sheet
03-0025-PSUN
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ŚRUTOWNIK
typ: PSUN 7, 14
Numer rysunku:
6002-00.0002 (03)
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Śrutownik przeznaczony jest do śrutowania materiałów, przede
wszystkim dla celów paszowych. Chodzi o zboża takie jak
pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, rośliny strączkowe,
makuchy i granulowany susz. Inne zastosowania są także
możliwe, ale należy je skonsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ
Ciężar urządzenia
Napięcie
Moc
Stopień ochrony silnika
Powierzchnia zabudowana
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Pobór
Typ
mocy
urządzenia
[kW]
PSUN 7
PSUN 14
5,5
7,5
11,0
18,5
30,0
kg
V
kW
IP
m3
PSUN 7
PSUN 14
158
255
3 x 400/230
55
11
54
00:45
00:55
dB
Nie przekracza 91
°C
0 / +40
Surowiec
Pszenica
Jęczmień
Średnica otworów sita
Średnica otworów sita
[mm]
[mm]
3
4
5
3
4
5
0,7
1,0
1,3
0,5
0,6
0,8
0,9
1,3
1,6
0,6
0,8
1,3
1,5
1,9
2,5
1,0
1,3
1,7
2,5
3,2
4,2
1,6
2,0
2,7
4,0
5,0
6,5
2,5
3,2
4,2
Strona 212 z 353
Wydajność
t.godz-1
Data sheet
03-0025-PSUN
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
TYP
PSUN 7
KW
5,5
7,5
A
190
160
Strona 213 z 353
B
540
510
Data sheet
03-0025-PSUN
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TYP
KW
A
B
C
D
E
F
PSUN 14
11
18,5
30
208
208
258
0
0
510
700
740
900
900
900
1055
393
393
435
770
770
810
Strona 214 z 353
Data sheet
03-0026-EKONOS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MASZYNA DO OBIERANIA
typ: EKONOS 3.1
Numer rysunku:
1168-00.0100/01
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Maszyna EKONOS służy do przetwarzania jęczmienia podczas
produkcji kasz wszystkich wielkości i do łuskania grochu. Może
być również stosowana do przetwarzania innych rodzajów zbóż,
takich jak pszenica, żyto, ryż i sorgo.
Zastosowanie
urządzenia:
Urządzenie może być stosowane wyłącznie jako część linii
produkcyjnej.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
kg
Typ wykorzystanego silnika elektrycznego
Producent
Napięcie
Moc
Prąd znamionowy In przy 400V
Stopień ochrony silnika
Maks. wydajność maszyny podczas przetwarzania
jęczmienia w celu produkcji kasz na pierwszym biegu
(jakość jęczmienia według CSN 461200-3)
Liczba obrotów silnika elektrycznego
Normalne łuskanie zboża
Intensywne łuskanie zboża
Łuskanie grochu
Przetwarzania jęczmienia w celu produkcji kasz na
pierwszym biegu (jakość jęczmienia według CSN 461200-3)
Liczba obrotów wału pionowego
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Strata ciśnienia
Ilość powietrza zasysanego przez wentylator
kW
A
IP
-1
t.h
-1
min
(t/h)
(t/h)
993
LG4186-4AA,
22kW,1465ot, IM B5
SIEMENS
400/690V, 50Hz
22
40
55
2,5
*
1 465
od + 1,6 do 1,8
od + 0,8 do 1,2
od + 1,5 do 1,7
od + 1,4 do 2,5
obr/min
dB
°C
Pa
m3.min-1
2 053
80
­10 / +50
147 - 196
15 - 25
*/ Wydajność maszyny przy użyciu tarcz ściernych marki CARBORUNDUM C 48, ziarnistość F 20 P
zgodnie z ČSN ISO 8486-1 ( chodzi o wartość informacyjną)
Strona 215 z 353
Data sheet
03-0027-PTL
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ŁUSZCZARKA POZIOMA
typ: PTL
Numer rysunku:
6022-10.0000
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Łuszczarka PTL przeznaczona jest do usuwania zewnętrznej
warstwy powlekającej ziarna (owocni), zwłaszcza w przypadku
pszenicy, żyta i ryżu. Proces technologiczny spoczywa w
stopniowym oddzielaniu otrębowych warstw ziarna od bielma
PTMT (technologia szlifowania Prokop-Tkáčová). W celu
uzyskania całkowitej linii produkcyjnej, przed PTL należy
umieścić urządzenie do nawilżania ziarna, zbiornik na bardzo
krótkie odleżenie i łuszczarkę PTL ze skrzynią aspiracyjną PAR.
Następnie za łuszczarką umieszcza się maszyna do szlifowania
PTB. Przyłączenie maszyn i szczegółowe opisanie typów
maszyn należy określić w projekcie kompletnej linii.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy
Pobór mocy
Zabezpieczenie silnika
Powierzchnia zabudowana
Wydajność
Stopień hałasu wokół urządzenia i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
kg
V
A
kW
IP
m3
kg/godz.
dB
°C
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 216 z 353
1 270
3 x 400/230
42 5
45
54
3,1
6 000
Nie przekracza 85
0 / +40
Data sheet
03-0028-PTB
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MASZYNA DO SZLIFOWANIA
typ: PTB
Numer rysunku:
6022-11.0000
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Maszyna przeznaczona jest do usuwania zewnętrznych warstw
powłoki ziarna (owocnia i aleuron). Stosuje się szczególnie w
przypadku pszenicy, żyta i ryżu. Proces technologiczny polega
na stopniowym oddzielaniu otrębowych i aleuronowych warstw
ziarna od bielma. W celu uzyskania całkowitej linii produkcyjnej
przed PTB należy umieścić urządzenie do nawilżania ziarna,
zbiornik na bardzo krótkie odleżenie i maszynę do obierania PTL
ze skrzynią aspiracyjną PAR. Przyłączenie maszyn i
szczegółowe opisanie typów maszyn należy określić w projekcie
kompletnej linii.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy
Moc
Liczba obrotów silnika elektrycznego
Zabezpieczenie silnika
Powierzchnia zabudowana
Wydajność
Stopień hałasu wokół urządzenia i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
kg
V
A
kW
obr./min
IP
m3
kg/godz.
dB
°C
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 217 z 353
1200
3 x 400/230
42 5
30
1475
54
2,9
3 000
Nie przekracza 85
0 / + 40
Data sheet
03-0029-PR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
URZĄDZENIE DO MYCIA
typ: PR 90
Numer rysunku:
1111-00.0016
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Urządzenie do mycia zboża za pomocą ślimaków myjących i
wydzielających kamienie usuwa domieszki cięższe i lżejsze od
ziarna, jak na przykład kamyki, piasek, plewy itp.
Służy także do usuwania zanieczyszczeń rozpuszczalnych w
wodzie i osiągnięcia niezbędnej wilgotności technologicznej
ziarna.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Zabezpieczenie silnika
Pobór mocy
Prędkość silnika elektrycznego
ślimaka
wirówki
wirówki
ślimaka roboczego
odkamieniacz
ślimaka
Zużycie wody
2*
Wydajność
1*
Powierzchnia zabudowana
Wydajność
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
kg
Silnika
wibracyjnego
kW
kW
obr/min
obr/min
obr/min
litrów
t/godz.
m3
kg/godz.
dB
°C
3 180
54
1,1
7,5 (11)
375
220
84
100 – 300
6,3
15,7
3 000
Nie przekracza 81,8
0 / +40
1 * wyjściowy jest proporcjonalny, zależnie od typu, jakości i % zanieczyszczenia ziaren przy
początkowej zawartości wilgoci 15%
- Przy zanieczyszczeniu ziarna ponad 1% musi się proporcjonalnie zmniejszyć wydajność, patrz
tabela.
2 * Zużycie wody odnosi się do różnych rodzajów jakości ziarna. Wartość jest określana w litrach na
0,1 tony ziarna.
Wydajność
% zanieczyszczeń do
Średnia efektywność %
t/godz.
6,3
0,5
4,5
1
80
3,3
2
2,5
3
2,0
5
Strona 218 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 219 z 353
03-0029-PR
Data sheet
03-0030-PM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MLEWNIK WALCOWY
typ: PM 5
Numer rysunku:
A900000xxxxx (x – numer urządzenia)
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Mlewnik PM5 głównie jest przeznaczony do mielenia suchych,
sypkich materiałów. Używa się go przede wszystkim do mielenia
zboża w młynie, do śrutowania pasz, ewentualnie odpadów
pochodzących z procesu czyszczenia. Można go również
wykorzystać do mielenia kukurydzy, ryżu, kredy, niektórych
rodzajów przypraw i produktów chemicznych.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
Strona 220 z 353
Data sheet
03-0030-PM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Dane
Ciężar
Stopień hałasu w otoczeniu
urządzenia i w miejscu obsługi
Operacyjna temperatura otoczenia
Wydajność przy prędkości
obwodowej 6 m.s-1 - pszenica
Wydajność przy prędkości
obwodowej 6 m.s-1 - żyto
Obciążenie przy mieleniu pszenicy o
-3
ciężarze właściwym 780 kgm
Obciążenie przy mieleniu żyta o
-3
ciężarze właściwym 720 kgm
Moc silnika elektrycznego napędu
walców mielących
Silnik elektryczny podawania
Moc/ znamionowy prąd elektryczny
podawania
Sonda SQ1 - CLM-36N0-10-M-450
Sonda SQ2 - DLS-27N-20-B-POE100
El. mag. zawory składania EV sprężyna powrotna
Wyłącznik ciśnienia TS - 349 00 018
250 V AC/DC
Zużycie powietrza na jedno
rozłożenie i złożenie
Osprzęt do podłączenia do
centralnej dystrybucji
kg
A = Długość walców mielących w
mm (Jednolity∅ 250 mm)
600
800
1000
1250
2 220
2 580
2 930
3 300
dB
maks. 79,5
°C
0 - 40
kg.h-1 .m-1
2 000 – 7 000
kg.h-1 .m-1
1 200 – 3 000
kg.cm-1.24h-1
120
kg.cm-1.24h-1
140
kW
5,5 - 22
Siemens
1LA7063-AB
kW / A
0,18 / 0,56 při 400 V
Dinel
24 V DC
Dinel
24 V DC
Asco
24 V DC, 1,6 W
Asco
MPa
maks. 250 V AC/DC
0,6
Nl
10
Jednostka,
producent
Gwint zewnętrzny G ½“
Strona 221 z 353
Data sheet
03-0030-PM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WAŻNE DANE PRZY ZAMAWIANIU DO ZŁOŻENIA ŚRUTOWNIKA
Wały mielące
600
800
1000
1250
Przejścia
1. para:
2. para:
Pasaż:
Pasaż:
Możliwości
1S – 6S
2SH – 4SH
2SD – 4SD
1L – 4L
1V – 8V
1PL – 2PL
1PŘ – 3PŘ
śrut
gruby śrut
drobny śrut
łuszczenie
przemiał
paralelne łuszczenie
pasaże przemiałowe
Rowkowanie
1 para:
2 para:
Możliwości
Matowy
Rowkowany
Możliwości rowkowania ( np. 12 – 40/70 – 12)
Liczba (row./cm)
Kąty (°)
Nachylenie (%)
3 ÷ 15
20÷40 / 55÷70
4÷16
Pozycja rowków
1 para:
2 para:
Możliwości
O
H
Ostrze
Grzbiet
Możliwości położeń
ostrze: ostrze
grzbiet: grzbiet
ostrze: grzbiet
grzbiet: ostrze
O: O
H: H
O: H
H: O
Urządzenie do ścierania
1 para:
2 para:
Możliwości
Stosina
Nóż ścierający
Nasada wlotowa
Możliwości
Z podziałem
Bez podziału
1 lub 2
1 lub 2
Strona 222 z 353
Data sheet
03-0030-PM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Wyprzedzenie - rzemienie
1 para:
2 para:
Możliwości
1 : 1.4
1 : 1.5
1 : 2.0
1 : 2.5
1 : 2.7
Walec przedni
1 para:
2 para:
Możliwości
Gruby
Delikatny
Walec tylny
1 para:
2 para:
Możliwości
Gruby
Delikatny
Zawór regulacyjny
1 para:
2 para:
Możliwości
Z tyłu
Z przodu
Koła pasowe
1 para:
2 para:
Możliwości
Pasek zębaty
1:20
1:25
1:30
1:35
Pasek rowkowany
1:15
1:20
1:25
1:30
1:35
Koła pasowe napędu ∅ 350 - liczna pasów klinowych
1 para:
2 para:
Możliwości
6 x SPB
5 x SPB
4 x SPB
Powierzchnia B=120
Wylot - odprowadzenie
1 para:
2 para:
Możliwości
Wylot
tak
Odprowadzenie
nie
tak
Wylot dołem
Odprowadzenie górą
Strona 223 z 353
nie
Data sheet
03-0030-PM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Napęd kW - obroty - liczba pasów klinowych
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0
55.0
700
4
4
4
4
5
5
6
6
670
6
6
-
600
4
4
4
4
4
5
6
6
-
500
4
4
4
4
5
6
6
-
Strona 224 z 353
460
4
4
4
5
5
6
-
395
4
4
5
5
6
6
-
365
4
4
5
6
6
6
-
Data sheet
03-0031-PM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MLEWNIK WALCOWY
typ: PM5P-P
Numer rysunku:
M5P0R2S25088CMR, M5P0R2S25089CMR
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Mlewnik PM5 głównie jest przeznaczony do mielenia suchych,
sypkich materiałów. Używa się go przede wszystkim do mielenia
zboża w młynie, do śrutowania pasz, ewentualnie odpadów
pochodzących z procesu czyszczenia. Można go również
wykorzystać do mielenia kukurydzy, ryżu, kredy, niektórych
rodzajów przypraw i produktów chemicznych.
Zastosowanie
urządzenia:
ROZMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
Strona 225 z 353
Data sheet
03-0031-PM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DANE TECHNICZNE
kg
A = Długość walców
mielących w mm
(Jednolity ∅ 300 mm)
800
1000
1250
4 600
5 200
6 200
dB
maks. 79,5
°C
2 000 – 7
000
1 200 – 3
000
120
140
0 / +40
2 000 – 7 000
kW
5.5 - 45
Jednostka,
producent
Dane
Ciężar
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Operacyjna temperatura otoczenia
-3
Pszenica - 780 kgm
Wydajność przy
prędkości
-3
obwodowej 6 m.s-1 Żyto - 720 kgm
-3
Obciążenie podczas Pszenica - 780 kgm
-3
mielenia
Żyto - 720 kgm
Moc silnika elektrycznego napędu walców
mielących
Elektryczna przekładnia ślimakowa
120
140
kW
A
MO45 BR 1/10 S19 PB14 B
B3
0,18
0,56 při 400 V
PS a.s.
24 V DC, 1,6 W
PS a.s.
MPa
maks. 250 V AC/DC
0,6
Nl
10
LENZE
Moc
Znamionowy prąd silnika elektrycznego
El. mag. zawory składania - YV1 - sprężyna
powrotna
Wyłącznik ciśnieniowy SP
250 V AC/DC
Zużycie powietrza na jedno rozłożenie i
złożenie
Osprzęt do podłączenia do centralnej
dystrybucji
Sonda BQ1 - CLM-36N0-10-M-450
Sonda BQ1 – 1Š (pierwsze śrutowanie) –
KW5001
Sonda BQ2 - DLS-27N-20-B-PO-E100
1 200 – 3 000
Gwint zewnętrzny G ½“
Dinel
24 V DC
IFM
24 V DC
Dinel
24 V DC
Strona 226 z 353
Data sheet
03-0032-PZVV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
URZĄDZENIE DO WYJMOWANIA WAŁKÓW
typ: PZVV 5
Numer rysunku:
6012-10.0068
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Urządzenie jest przeznaczone do wyjmowania i montowania
wałków z mlewnikó walcowych PM 5 a PM 5P. Urządzenie jest
sterowane ręcznie
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
TYP
Ciężar
Nośność
Skok
PZVV 5
kg
kg
mm
Strona 227 z 353
86
600
1 000
Data sheet
03-0033-ŠJKR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
URZĄDZENIE DO ŚRUTOWANIA KOMPAKT
typ: SJKR - 10, 20, 30, 31, 32 (500, 800, 1000)
Numer rysunku:
60RP-00.0382
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Urządzenie przeznaczone jest do śrutowania ziarna na bardzo
drobne cząstki. Jest ono używane do mielenia zboża w młynach,
wytwórniach pasz, słodu i do produkcji bioetanolu. Można go
również wykorzystać w przemyśle spożywczym i chemicznym
do mielenia kukurydzy, ryżu, kredy, niektórych rodzajów
przypraw i produktów chemicznych. Elementami mielącymi
urządzenia SJK są 3 śrutowniki wałkowe, które uzupełniają dwa
wibracyjno - rotacyjne sortery. Taki układ umożliwia osiągnięcie
dużej wydajności i gwarantuje zachowanie pożądanej wielkości
cząstek w produkcie końcowym.
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
WARIANTY WYKONANIA
Przykład oznakowania wariantu SJKR – 32 / 1000
SJKR = regulacja przestrzeni mielącej ręcznie
SJKE = regulacja przestrzeni mielącej elektrycznie
32 = 3 śrutowniki wałkowe + dwa sortery, oprócz tego może być 10, 20, 30, 31
1000 = długość wałków mielących Ø 300 mm, oprócz tego może być 500, 800
WARIANTY WYKONANIA
SJKx – 10, SJKx – 20, SJKx – 30
SJKx – 31
Strona 228 z 353
SJKx - 32
Data sheet
03-0033-ŠJKR
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ
SJKx
SJKx-10/500
SJKx-10/800
SJKx-10/1000
SJKx-20/500
SJKx-20/800
SJKx-20/1000
SJKx-10/500
SJKx-10/800
SJKx-10/1000
SJKx-10/500
SJKx-10/800
SJKx-10/1000
SJKx-10/500
SJKx-10/800
SJKx-32/1000
Liczba
śrutowników sorterów
1
2
0
0
3
0
3
1
3
2
Wymiary /mm/
A
H
1 465
1 765
1 100
1 965
1 465
1 765
1 700
1 965
1 465
1 765
2 300
1 965
1 465
1 765
2 300
1 965
1 465
1 765
2 820
1 965
Strona 229 z 353
Silnik
kW
18,5
30
37
37
55
75
55
90
110
55
90
110
55
90
110
Pszenica
t.h-1
3,3
5,3
6,6
6,6
10,6
13,3
10
16
20
10
16
20
10
16
20
Masa
kg
1 950
2 450
2 800
3 300
4 200
4 750
4 900
6 200
7 050
5 480
6 900
7 850
5 850
7 350
8 350
Data sheet
03-0034-PQV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZESIEWACZ POZIOMY
typ: PQV XXX
Numer rysunku:
Zastosowanie
urządzenia:
PQV417-xxxx, PQV617-xxxx, PQV422-xxxx, PQV622-xxxx,
PQV822-xxxx, PQV1022-xxxx
Przesiewacz poziomy (dalej zwany PQV) jest używany w
młynach zbożowych do sortowania mlewa, które odbywa się w
oparciu o system horyzontalnie ułożonych sit umieszczonych w
ramach odsiewania, zasuniętych do skrzyni przesiewacza.
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
WYMIARY GŁÓWNE URZĄDZENIA
Dane technologiczne
Jednostka
Liczba maszynowych części
Liczba sit w jednej części przesiewającej
(zgodnie z rysunkiem przesiewania)
Wymiar ramy przesiewania
Sito z jednym kanałem
Powierzchnia Sito z dwoma kanałami
przesiewania Sito z trzema kanałami
netto
Jednego układu
(zgodnie z
przesiewania
rysunkiem)
Całej maszyny (średni)
1S pszenicy
Wydajność
jednej części
3S pszenicy
szt.
szt.
-1
kgh
1022
10
22 - 25
5,1 – 5,58
21,4
32,0
4 500
3 000
Jednostka
Siemens
Moc silnika elektrycznego
Prąd znamionowy
Obroty
Zasięg skoku roboczego
Zalecany skok roboczy
Ciśnienie robocze
Zużycie powietrza na 1
część
Bez produktu
822
8
640 x 640
0,30
0,26
0,22
kgm-2
w ciągu 24
godz.
Silnik elektryczny
Docisk
pneumatyczny
ram sitowych
Masa (w
stanie
Z produktem
zawieszonym)
Współczynnik dynamiczny
17 - 19
m2
DANE TECHNICZNE
Ruch okrężny
przesiewacze
617
6
mm
Obciążenie jednostkowe powierzchni
przesiewania młyna pszenicznego netto
Napęd
obciążników
417
4
PQV
422
622
4
6
kW
A
min-1
mm
mm
MPa
6,6 – 7,34
27,9
41,8 55,8
5 500
3 500
69,7
1 600 – 2 200
417
422
1LA71336AA
4
9,40
PQV
617
622
1LA71346AA
5,5
12,8
240
60 – 70
65
0,40
NI/skok
822 1022
1LA71636AA
7,5
17,0
5
kg
2430
2820
3060
3520
4375
4844
kg
2670
3140
3420
4000
5015
5644
1,6
Strona 230 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Wymiary podstawowe PQV 4xx, 6xx
Strona 231 z 353
03-0034-PQV
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Wymiary podstawowe PQV 822, 1022
Strona 232 z 353
03-0034-PQV
Data sheet
03-0035-PQW
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZESIEWACZ POZIOMY
typ: PQW 222, 622, 822, 1022 VALENS
Numer rysunku:
PQVxxxx - xxxxx
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przesiewacze poziome PQW VALENS stosuje się w młynach
zbożowych o dużej pojemności do sortowania mlewa. PQW 622,
822, 1022 VALENS na głównej linii produkcyjnej i PQW 222
VALENS na liniach kontrolnych.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ przesiewacza PQW VALENS
Liczba maszynowych części
Liczba sit w jednej części przesiewającej
Wymiar ramy przesiewania
Sita z jednym kanałem
Sita z dwoma kanałami
Powierzchnia
Sita z trzema kanałami
przesiewania
Jednej części
Netto
Całej maszyny (środkowa)
Wydajność jednej 1S pszenicy
części
3S pszenicy
szt.
szt.
mm
222
2
m2
20
kg.godz-1
Obciążenie mierne powierzchni
przesiewania młyna pszenicznego
kg.m-2. 24 h-1
Pobór mocy silnika elektrycznego
Obroty obciążnika
Średnica walcowania
Ciężar bez produktu
Ciężar z produktem
kW
min-1
mm
kg
kg
622
6
822
8
21 - 25
740 x 740
0,415
0,368
0,327
10
60
80
8 500
6 000
1022
10
100
2 200 – 2 950
5,50
2 700
3 220
7,50
11,0
245
65 – 70
4 225
5 250
5 820
5 020
6 290
7 080
Wydajność w pierwszym śrutowaniu pszenicy (1S) jest podawana przy wilgotności mlewa do
16% dla dystrybucji do 6 frakcji (4 nasitowe i 2 podsitowe).
Wartość wydajności trzeciego śrutowania pszenicy (3S) jest jedynie orientacyjna, ponieważ
w dużej mierze zależy od granulacji produktu.
Ciężar urządzenia stanowi masę zawieszoną na prętach z laminatu.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 233 z 353
Data sheet
03-0035-PQW
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PQW 222 VALENS
PQW 622 VALENS
PQW 822 VALENS
PQW 1022 VALENS
Strona 234 z 353
Data sheet
03-0036-PCK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
CZYSZCZALNIA KASZ
typ: PCK 500, 502, 520
Numer rysunku:
PCK500-xxxx, PCK502-xxxx, PCK520-xxxx
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Czyszczalnia kasz służy do czyszczenia i sortowania kasz lub
innych materiałów sypkich w oparciu o zróżnicowane wielkości
cząstek i ich właściwości aerodynamiczne za pomocą sit
wibracyjnych i przepływu powietrza.
Zastosowanie
urządzenia:
Główne zastosowanie znajduje w młynach zbożowych, ale może
być również wykorzystywana w innych operacjach sortowania
suchych, sypkich, nie lepkich materiałów.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Parametr
Liczba pasażów
Liczba ram w pasażu
Powierzchnia przesiewania
netto
Wydajność - gruba kasza
Wydajność - średnia kasza
Ilość zasysanego powietrza
Strata ciśnienia
Ciężar
Poziom hałasu przy
urządzeniu
Temperatura otoczenia
Moc
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Jednostka
szt.
szt.
PCK 500
2
12
PCK 502
4
12
PCK 520
4
12
m2
5,20
4,80
10,40
3 000
2 500
50 - 70
500
800
3 000
2 500
50 - 70
500
840
6 000
5 000
100 - 140
500
1 680
-1
kg.h
kg.h-1
m3/min
Pa
kg
dB
°C
kW
70
2 x 0,37
od - 20 do + 50
2 x 0,37
4 x 0,37
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
Skrzynia wsypowa, bocznica żebra, wysypy
Ramy sitowe, ramy dociskowe, zawory rozdzielające
Skrzynie aspiracyjne, żebra, stojak, nośniki i pokrywy wibratorów
Pokrywy i przegródki skrzyni aspiracyjnej, drzwiczki wsypowe skrzyni
Strona 235 z 353
NORMA
Klasa stali węglowej 17
Stopy aluminium
Klasa stali węglowej 11
Perspex clear
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
PCK 500
PCK 502
PCK 520
Strona 236 z 353
03-0036-PCK
Data sheet
03-0037-PCK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
CZYSZCZALNIA KASZ
typ: PCK 2345
Numer rysunku:
6008-00.0001
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Czyszczalnia kasz służy do czyszczenia i sortowania kasz lub
innych materiałów sypkich w oparciu o zróżnicowanie wielkości
cząstek i ich właściwości aerodynamiczne za pomocą sit
wibracyjnych i przepływu powietrza.
Zastosowanie
urządzenia:
Główne zastosowanie znajduje w młynach zbożowych, ale może
być również wykorzystywana w innych operacjach sortowania
suchych, sypkich, nie lepkich materiałów.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Typ wykorzystanego silnika wibracyjnego
Napięcie
Ciężar
Moc
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Ilość powietrza
Strata ciśnienia
Powierzchnia przesiewania brutto
Powierzchnia przesiewania netto
Liczba pasażów
Liczba sit w 1 pasażu
Wydajność - gruba kasza
Wydajność - średnia kasza
Strona 237 z 353
kg
kg
kW
dB
°C
m³/min
Pa
m2
m2
szt.
szt.
t/g
t/h
850
VO 28
400V- 50 Hz
46
2 x 0,25
Nie przekracza 70
-20 / +40
30 - 50
500
5,36
4,62
2
12
2,5
2,0
Data sheet
03-0038-PRKS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
CZYSZCZALNIA KASZ
typ: PRKS 2240
Numer rysunku:
1031-00.3022
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Służy do oczyszczania i sortowania kasz lub innych materiałów
sypkich w oparciu o zróżnicowane wielkości cząstek i ich
właściwości aerodynamiczne za pomocą sit wibracyjnych i
przepływu powietrza.
Zastosowanie
urządzenia:
Główne zastosowanie znajduje w młynach zbożowych w celach
czyszczenia kasz. Po właściwym dostosowaniu maszyna może
być wykorzystana do sortowania gryki lub innych materiałów o
podobnych właściwościach.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 238 z 353
Data sheet
03-0038-PRKS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Wydajność - gruba kasza
Ciężar urządzenia
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
Producent
Napięcie
Prąd znamionowy In przy 400V
Liczba obrotów
cos φ
Moc
Ilość powietrza
Strata ciśnienia
Powierzchnia przesiewania brutto
Powierzchnia przesiewania netto
Współczynnik dynamiczny
Powierzchnia zabudowana
t/h
kg
A
obr/min
kW
m³/min
Pa
m²
m²
m²
Strona 239 z 353
18
740
4AP 90L-6 M 108 1
Siemens
400V- 50 Hz
30
930
0 75
11
50
350
3. 95
3. 0
1. 3
5. 5
Data sheet
03-0039-PTTV, PTTP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WYBIJACZ WIBRACYJNY, PRZESIEWACZ - TURBO
SEPARATOR
typ: PTT 306, 410, 512, 615
Numer rysunku:
TT306 – xxxx, TT410 – xxxx, TT512 – xxxx, TT615 – xxxx
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Jest to uniwersalne urządzenie wykorzystywane do zwiększania
wydajności mąk podczas pasaży śrutowych przy mieleniu zbóż
(wybijacz) i przesiewania mąki w młynach (przesiewacz).
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wydajność
wybijacza
Wydajność
przesiewacza
Moc
Ciężar
Jednostki
Sito ¢
Sito ¢
Sito ¢
Sito ¢
0,7 mm
1,2 mm
1,5 mm
3,0 mm
t.godz-1
kW
kg
PTT 306
0,75
1,0
5–6
15
3,0 – 4,0
243
PTT
410
1,5
2,0
10 - 12
30
5,5 – 7,5
425
PTT
512
2,25
3,0
15 – 18
45
7,5 – 11
560
PTT 615
3,0
4,0
20 – 24
60
11 – 18,5
800
Przykład całego oznakowania do celów składania zamówień: PTT 410 1V – 1,2/5,5
410
1
V
1,2
5,5
Wielkość
Własności materiałów
Przeznaczenie maszyny
Perforacja sit
Pobór mocy
( Sito o średnicy 400 mm i długości 1000 mm)
1 – klasa 11
7 - klasa 17 - nierdzewny
V - wybijacz
P - przesiewacz mąki
1,2 mm (0,5 – 4,0)
5,5 kW (5,5 – 7,5)
Strona 240 z 353
Data sheet
03-0039-PTTV, PTTP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
PTT 306 xP
PTT 410 xP
PTT 512 xP
PTT 615 xP
Wybijacze
A
1 197
1 640
1 920
2 235
B
C
H
440
1 000
1 215
570
1 300
1 520
700
1 500
1 720
830
1 600
1 820
Tak samo jak przesiewacze
Strona 241 z 353
D4
100
100
120
140
D1
152
200
200
250
120
D2
152
200
200
250
120
D3
120
120
120
120
120
Data sheet
03-0040-PET
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
KRUSZARKA UDAROWA
typ: PET 75
Numer rysunku:
-------------
Konstruktor:
------------Kruszarka udarowa (dalej zwana PET 75) jest urządzeniem,
które używa się przede wszystkim w młynach w celu
uzupełniającego rozcierania kasz i kaszek w kombinacji z
mlewnikiem walcowym, zwłaszcza w trakcie procesów
wymielania pszenicy i żyta.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 242 z 353
Data sheet
03-0040-PET
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Kruszarka udarowa składa się (zob. rys. 2) z następujących części:
Okrągły korpus skrzyni
Stacjonarna wymienna wkładka kanału
Element transportu grawitacyjnego
Dysk obrotowy
Napęd
Pokrywa statora
- poz. 3
- poz. 2
- poz. 7
- poz. 1
- silnik el.
- poz. 4.
Wymiary
Ciężar urządzenia
Wydajność
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Ilość powietrza
Liczba pinów Ø 16
Liczba pinów Ø 10
Powierzchnia zabudowana
SILNIK ELEKTRYCZNY
typ:
Producent
Napięcie
Prąd znamionowy In przy (24V)
Moc
Liczba obrotów silnika elektrycznego
cos φ
Zabezpieczenie silnika
ciężar
[kg]
[t/godz]
zob. rysunek
195
1,5 - 2,3
dB
Nie przekracza 85
o
C
[m³/min]
[m³]
[A]
[kW]
[obr/min]
[kg]
Strona 243 z 353
0 / 50
6–9
16
16
0,5
4AP 112M-2
SIEMENS
3 x 400/230 V
10,6
5,5
2 910
0,88
IP 54
47,2
Data sheet
03-0041-PROP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ROZDRABNIARKA
typ: PROP 35/40
Numer rysunku:
1193-00.0002
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Znajduje zastosowanie w młynach zbożowych jako uzupełnienie
mlewników lub jako oddzielne urządzenie do mielenia. Można ją
wykorzystać również jako urządzenie do przesiewania.
Rozdrabniarka jest urządzeniem, w którym odbywa się
rozdrabnianie mlewa i wycieranie bielma z cząstek
powierzchniowych.
Zastosowanie
urządzenia:
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy
Moc
Wydajność
Zabezpieczenie silnika
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Powierzchnia zabudowana
Ilość powietrza
Strata ciśnienia
kg
V-Hz
In 400V/A
kW
t/h-1
IP
dB
3
m
m3/min-1
Pa
260
3 x 400/230V - 50 Hz
2,7
5,5
1-3
54
Nie przekracza 66,7
0oC / +40oC
0,76
4-5
150 - 200
1) Wydajność podana w tabeli dotyczy końcowych pasażów przemiału pszenicy przy pomocy sita ø1
mm.
2) Dla urządzenia można wybrać następujące średnice perforacji sita – (mm) 0,8; 1; 1,2; 1,5.
Wyposażenie podstawowe obejmuje sito - 1 mm, inne sita są dostarczane na życzenie klienta.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 244 z 353
Data sheet
03-0042-PRP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ROZCIERACZKA
typ: PRP 25/30
Numer rysunku:
1022-00.0016
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Rozcieraczka PRP 25/30 służy w młynach zbożowych do
przyspieszania mielenia podczas pasażów wymiałowych kasz
pszenicznych i żytnich. Jest umieszczana za mlewnikiem
walcowym jako uzupełniająca maszyna do mielenia.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Liczba obrotów rotora
obr./min-1
Ciężar urządzenia
kg
Napięcie
V-Hz
Moc
kW
-1
Liczba obrotów silnika elektrycznego
obr./min
Położenie
Stopień ochrony silnika
IP
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia (w miejscu
dB
obsługi)
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
°C
Powierzchnia zabudowana
m3
Wydajność - dla piątego i kolejnych pasażów
t/godz-1
wymiałowych kasz pszenicznych i żytnich
Wydajność - dla 1 - 4 pasażów wymiałowych kasz t/godz-1
pszenicznych i żytnich
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 245 z 353
1 410
53
3 x 400/230V - 50 Hz
1,1
1 440
IM 3081
54
Nie przekracza 66,7
C / +40
0,15
1,1
1,2
Data sheet
03-0043-PKM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MŁYN KOŁKOWY
typ: PKM 1
Numer rysunku:
6041-00.0006
6041-00.0006
inż. Zdeněk Rejl
Młyn służy służy do rozdrabniania surowców dla celów
przemysłu spożywczego i paszowego. Chodzi o zboża
(pszenica, żyto, jęczmień), kukurydzę, rośliny strączkowe,
makuchy i granulowany susz. Po uprzedniej konsultacji z
producentem młyn można wykorzystywać również w innych
branżach np. w przemyśle chemicznym.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Wydajność
Napięcie
Prąd znamionowy
Moc
Liczba obrotów silnika elektrycznego
Stopień ochrony silnika
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
kg
t/godz.
V
A
kW
obr/min
IP
950
2,5
3 x 400/230
42. 5
22
2 935
54
dB
Nie przekracza 85
°C
0 / +40
Strona 246 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 247 z 353
03-0043-PKM
Data sheet
03-0044-PDM
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MIKRODOZOWNIK
typ: PDM 1
Numer rysunku:
6011-10.0000
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Mikrodozownik służy do objętościowego dozowania substancji
sypkich o maksymalnej wilgotności 16 %. Maksymalna
granulacja dozowanego materiału wynosi 1.0 mm. W przypadku
większej granulacji może wystąpić miażdżenie ziaren.
Zastosowanie
urządzenia:
Jednoślimakowy mikrodozownik przeznaczony jest do
dozowania materiału w pomieszczeniach, w których temperatura
otoczenia nie spada poniżej punktu mrozu, w przeciwnym razie
mogłoby nastąpić uszkodzenie silnika elektrycznego i systemu
elektronicznego.
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Maks. wydajność
Napięcie
Prąd znamionowy In przy (24V)
Moc
Liczba obrotów silnika elektrycznego
Zabezpieczenie silnika
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Zasięg obrotów ślimaków dozujących
Średnice ślimaków dozujących
kg
kg/godz.
V
A
W
obr/min
IP
dB
20
0,12 – 15,5
230/400
0,78
120
20 - 100
54
Nie przekracza 70
o
C
obr/min
mm
0 / +50
20 – 100
6, 8, 10, 12, 16, 20
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Wymiary zbiorników (mm)
wymiar A
wymiar B
wymiar H
PDM 1-05
222
181
417
Strona 248 z 353
PDM 1-10
272
211
503
PDM 1-15
322
242
582
Data sheet
03-0045-PDD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DOZOWNIK ŚLIMAKOWY
typ: PDD 50
Numer rysunku:
6011-00.0002
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Dozownik ślimakowy przeznaczony jest do objętościowego
dozowania które charakteryzuje się płynną regulacją i wysoką
dokładnością.
Urządzenie nadaje się także dla trudno sypiących się substancji.
Dozownik ślimakowy można załączyć do linii produkcyjnych z
półautomatycznym trybem pracy w przemyśle spożywczym lub
chemicznym.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy In przy (24V)
Pobór mocy
Liczba obrotów silnika elektrycznego
Zabezpieczenie silnika
Powierzchnia zabudowana
Dokładność dozowania
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Zakres obrotów ślimaków dozujących
Średnice ślimaków dozujących
kg
V
A
kW
obr./min-1
IP
m3
%
100
230 / 400
1,9
0,75
150 - 500
54
0,3
0,5
dB
°C
obr./min-1
mm
Nie przekracza 70
O / +50
150 – 500
45
Dozowana ilość i liczba obrotów posiadają linearną zależność od minimalnej i maksymalnej ilości
niniejszych wypróbowanych materiałów:
Wydajność
(kg/godz-1)
100 – 660
80 – 950
50 – 800
Materiał
Mąka sojowa
Kasza
Śruta pszeniczna
Strona 249 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE ROZMIARY URZĄDZENIA
Strona 250 z 353
03-0045-PDD
Data sheet
03-0046-PSD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DOZOWNIK ŚLIMAKOWY
typ: PSD 250
Numer rysunku:
6009-00.0000
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Dozownik ślimakowy służy do opróżniania zbiorników lub do
regulowania ilości otrąb czy śrut zbożowych. Urządzenie
umożliwia opróżnianie materiału bezpośrednio do worków za
pomocą workownicy lub innego wysypu na kolejną drogę
transportową. Może być stosowane dla innych sypkich
materiałów,
których
fizyczno-mechaniczne
właściwości
umożliwiają ich magazynowanie i opróżnianie ze zbiorników.
Należy uprzednio przetestować i skonsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Napięcie
Moc
Zasięg obrotów
Zabezpieczenie silnika
Powierzchnia zabudowana
Wydajność
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
kg
V
kW
obr./min-1
IP
m3
kg/godz-1
dB
°C
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 251 z 353
130
3 x 400/230
1,1
9 – 28
54
0,415
1 100 – 3 525
Nie przekracza 85
0 / +40
Data sheet
03-0047-PVD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DNO WIBRACYJNE
typ: PVD 600
Numer rysunku:
1246-00.0017
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Dno wibracyjne służy do płynnego opróżniania zbiornika
podczas wyładunku materiałów sypkich o charakterze
spożywczym i niespożywczym, jakimi są np. mąki paszowe,
mieszanki paszowe, śruty, materiał granulowany o średnicy
granul 10 mm, sypkie i suche substancje mineralne.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar urządzenia
Wydajność
Napięcie
Siła odśrodkowa
Moc
Obroty wibratora
Maks. moment niewyważenia
Ciężar wibratora
Maks. amplituda
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Strona 252 z 353
kg
t.godz-1
V
N
kW
obr./min-1
kgmm
kg
mm
150
4 - 15
230/400
1 300
0,12
1 380
60
15,2
4,1
dB
Nie przekracza 70
°C
-20 / +30
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 253 z 353
03-0047-PVD
Data sheet
03-0048-PVD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DNO WIBRACYJNE
typ: PVD 1200, 1500, 2000
Numer rysunku:
1246-00.0005, 1246-00.0007
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Zastosowanie urządzenia:
Dno wibracyjne służy do płynnego opróżniania zbiorników podczas
rozładowywania sypkich i średnio sypkich materiałów takich jak mąki,
mąki paszowe, mieszanki paszowe, śruty, materiał granulowany o
średnicy granul do 20 mm, substancje mineralne, jak np. wapień.
Zastosowanie dna wibracyjnego dla innych materiałów należy
skonsultować z producentem.
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Dno wibracyjne zostało przetestowane na mąkach T 1000 a T 530 o wielkości do 15% H2O.
Wydajność
t/godz-1
7 - 25
50 - 90
90 - 120
Wykonanie
PVD 1200
PVD 1500
PVD 2000
Powierzchnia zabudowana
(m3)
3,80
4,40
5,06
Typ wibratora
Moc
Obroty
Stopień ochrony el.
Napięcie
Obciążenie prądem
Pobór mocy
kW
obr./min-1
IP
V
A
kW
ZE ZASUWĄ ELEKTRYCZNĄ
PVD 1200
PVD 1500
PVD 2000
VO 36
VA 46
VA 56
0,55
1,5
2,5
930
970
54
3 x 400
1,45
3,7
6,1
0,37
0,55
Obroty
obr./min-1
910
kW
-1
obr./min
IP
V
A
Z ZAWOREM RĘCZNYM LUB BEZ ZAWORU
PVD 1200
PVD 1500
PVD 2000
VO 36
VA 46
VA 56
0,55
1,5
2,5
930
970
54
3 x 400
1,45
3,7
6,1
kW
obr./min-1
IP
V
A
Z ZAWOREM PNEUMATYCZNYM
PVD 1200
PVD 1500
PVD 2000
VO 36
VA 46
VA 56
0,55
1,5
2,5
930
970
54
3 x 400
1,45
3,7
6,1
Mpa
0,6 – 1
Parametr
Dno
wibracyjne
Zasuwy
elektrycznej
Parametr
Dno
wibracyjne
Typ wibratora
Pobór mocy
Obroty
Stopień ochrony el.
Napięcie
Obciążenie prądem
Parametr
Dno
wibracyjne
Ciężar
(kg)
720
1 070
1 870
Typ wibratora
Pobór mocy
Obroty
Stopień ochrony el.
Napięcie
Obciążenie prądem
Zawór
Ciśnienie walca
pneumatyczny
pneumatycznego
Strona 254 z 353
Data sheet
03-0048-PVD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Uwaga:
W specyfikacji zamówienia należy określić materiały, dla których będzie dno używane i w jaki sposób
będzie włączone do linii (wolny rozładunek, dalsza droga transportowa). Jednocześnie należy uściślić
ewentualne wykorzystanie do opróżniania produktów żytnich.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
WYKONANIE BEZ ZAWORU
(PVD 1200,1500,2000)
WYKONANIE Z ZAWOREM
(PVD 1200,1500,2000)
typ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
PVD 1200
1200
1370
1460
978
890
1260
1420
280
30
2020
PVD 1500
1500
1670
1760
1168
1130
1340
1720
320
36
2332
PVD 2000
2000
2170
2270
1470
1480
1460
2220
360
48
2860
Strona 255 z 353
Data sheet
03-0048-PVD
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WYKONANIE Z ZASUWĄ EL.
(PVD 1200, 1500,2000)
I
typ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
PVD 1200
1200
1370
1460
978
925
1016
1402
1420
280
2020
30
PVD 1500
1500
1670
1760
1168
1165
1267
1735
1720
320
2332
36
PVD 2000
2000
2170
2770
1470
1380
1480
2040
2220
360
2860
48
Strona 256 z 353
Data sheet
03-0049-PKVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
STOŻKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
typ: PKVS 2
Numer rysunku:
6029-00.0118
Konstruktor:
inż. Justa Václav
Stożkowe przenośniki ślimakowe można wykorzystać bądź jako
ślimaki do opróżniania, lub jako urządzenie do mieszania dla
wszystkich mącznych i trudno sypiących się materiałów
przechowywanych w silosach, zazwyczaj z kwadratowym lub
prostokątnym przekrojem. Zastosowanie do innych materiałów
należy konsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 257 z 353
Data sheet
03-0049-PKVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Wymiary A,B,C są ustanawiane zgodnie z życzeniem klienta i mogą być dostarczone z
przekładnią kół zębatych lub z przekładnią nasuwaną. Moc i typ napędu są dostosowywane
do wymaganej wydajności.
Liczba w oznaczeniu typu wskazuje liczbę przenośników ślimakowych, które są stożkowe o
początkowej średnicy Ø 250 mm.
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Wymiary podstawowe
Ciężar
Średnica ślimacznicy
Średnica rury ślimaka
Obroty urządzenia
Nominalna moc transportowa
PVD 2
zob. rysunek
390
250
102
39
15
Część
Koryto ślimaka
Rura ślimacznicy
Ślimacznica
Powierzchnie czołowe ślimaka
Norma
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Klasa stali węglowej
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Typ silnika
Producent
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm
Pobór mocy
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
INNE DANE TECHNICZNE
Uszczelnienia powierzchni czołowych
Uszczelnienia pokryw
Wyłącznik krańcowy
Jednostka
mm
kg
mm
mm
-1
min
-1
t.godz
11
11
11
11
Wartość
MTC 52221
TOS ZNOJMO
39 min-1
51 kg
4AP 100L-4S
Siemens Elektromotory s.r.o.
240 VD/ 400 VD/ 50Hz
4,9 A
2,2 kW
-1
1 440 min
0 82
22,5 kg
LUKOPREN 6410
Uszczelnienia PETA
XCK-P127
Strona 258 z 353
Data sheet
03-0050-PKVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
STOŻKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
typ: PKVS 4 x 250
Numer rysunku:
6029-00.0121
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Stożkowe przenośniki ślimakowe można wykorzystać jako
klasyczne ślimaki do opróżniania, lub jako urządzenia do
mieszania dla wszystkich mącznych i trudno sypiących się
nielepiących się materiałów przechowywanych w silosach,
zazwyczaj o kwadratowym lub prostokątnym przekroju.
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 259 z 353
Data sheet
03-0050-PKVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wydajność
Wydajność (dla ciężaru właściwego 600 kgm-3)
Maksymalna średnica ślimacznicy
Szybkość wałków śrubowych
Ciężar
Wartość
120
66
250
74,00
1 055
DANE O NAPĘDACH I KONTROLI ZABLOKOWANIA
Parametr
Wartość
Przekładnie elektryczne
2 x MTC 62 i=12,35
Pobór mocy
2 x 5,50
Prąd znamionowy
2 x 11,40
Obroty na wyjściu
113
Ciężar
100,50
Wyłączniki krańcowe przeciw zablokowaniu
3 x XCK – P217
przez niezmielony materiał
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Jednostka
m3.godz-1
t.godz-1
mm
min-1
kg
Jednostka
TOS Znojmo
kW
A
min-1
kg
Schneider
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Koryta, wały, pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Membrana zablokowania, uszczelnienie
Silikonowa do przemysłu spożywczego
pokrywy
Strona 260 z 353
Data sheet
03-0051-PKVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
STOŻKOWY PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
typ: PKVS 6 x 250
Numer rysunku:
6029-00.0119
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Stożkowe przenośniki ślimakowe można wykorzystać jako
klasyczne ślimaki do opróżniania lub jako urządzenia do
mieszania dla wszystkich mącznych i trudno sypiących się,
nielepiących się materiałów przechowywanych w silosach,
zazwyczaj o kwadratowym lub prostokątnym przekroju.
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 261 z 353
Data sheet
03-0051-PKVS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Wydajność
Wydajność (dla ciężaru właściwego 600 kgm-3)
Maksymalna średnica ślimacznicy
Obroty wałków ślimakowych
Ciężar
Wartość
3 x 3,333 = 10,00
3 x 2,00 = 6,00
250
4,00
1 510
DANE O NAPĘDACH I KONTROLI MIELENIA
Parametr
Wartość
Przekładnie elektryczne
3 x MTC 63 i=217
Pobór mocy
3 x 0,75
Prąd znamionowy
1,86
Obroty na wyjściu
6,40
Specjalna konstrukcja silnika elektrycznego
G17 - z dodatkowym chłodzeniem
Ciężar
67,50
Wyłączniki krańcowe przeciw zablokowaniu
3 x XCK – P217
niezmielonym materiałem
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Jednostka
m3.godz-1
t.godz-1
mm
min-1
kg
Jednostka
TOS Znojmo
kW
A
min-1
Siemens
kg
Schneider
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
Materiał
Koryta, wały, pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Membrana zablokowania, uszczelnienie
Silikonowa, do przemysłu spożywczego
pokrywy
Strona 262 z 353
Data sheet
03-0052-PPRO
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODAJNIK OBROTOWY
typ: PPRO 1
Numer rysunku:
7012-99. 0022
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Podajnik obrotowy służy do wyładunku pod komorami silosów i
zbiorników materiałów sypkich (np. mąka, otręby, śruty, itp.).
Może być również stosowany do dozowania wspomnianych
substancji w urządzeniu bez ciśnienia. Podajnik nie nadaje się
do stosowania do transportu pneumatycznego.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Obroty bębna
Nominalna moc transportowa
kg
-1
obr./min
-1
t/godz
Strona 263 z 353
177
22
2 - 20
Data sheet
03-0053-PNS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
STERYLIZATOR UDAROWY
typ: PNS 1, 2, 3
Numer rysunku:
6025-02. 0000
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Sterylizator udarowy PNS służy do przedłużania trwałości mąki
poprzez zwalczanie szkodników mąki w gotowych produktach za
pomocą środków mechanicznych - udarem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Wykonanie
PNS 1
PNS 2
PNS 3
A
720
560
480
Wykonanie
PNS 1
PNS 2
PNS 3
K
190
145
145
B
820
610
530
L
1233
996
916
C
1060
920
920
M
1475
1125
1125
D
1100
960
960
O1
219
152
108
E
1255
969
889
F
427
312
312
O2
150
100
70
Strona 264 z 353
G
325
290
290
O3
265
210
160
H
600
500
500
O4
225
170
130
I
305
266
266
P
1450
1250
1250
J
160
145
145
nxd
8x18
4x14
4x14
Data sheet
03-0053-PNS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Wydajność
Napięcie
Pobór mocy
Liczba obrotów silnika elektrycznego
Zabezpieczenie silnika
Powierzchnia zabudowana
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
t/godz.
V
kW
obr/min
IP
m3
dB
o
C
Strona 265 z 353
PNS 1
20
45
2 915
2,5
PNS 2
10
3 x 400/230
22
2 935
54
1,9
Nie przekracza 85
0 / +40
PNS 3
5
11
2 965
1,1
Data sheet
03-0054-PPS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZESIEWARKA MĄKI
typ: PPS 40/100
Numer rysunku:
TT4101V07CCMRR1
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przesiewarka mąki służy do zwiększania wydajności mąk w
procesie pasaży śrutowych przy mieleniu zbóż (wybijacz) i
przesiewania mąki w młynach (przesiewacz). Rozdrabnia i
jednocześnie segreguje doprowadzany materiał sypki o
wilgotności do 15 % na dwie frakcje (produkt nasitowy i
podsitowy).
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
WYBIJACZ
PRZESIEWACZ
Strona 266 z 353
Data sheet
03-0054-PPS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Maszyna składa się z następujących części:
1) Skrzynia
2) Stojak
3) Rotor
4) Sita
5) Napęd
6) Wlot
7) Wylot produktu nasitowego
8) Wylot produktu podsitowego
9) Kołnierze do przyłączenia nasady aspiracyjnej
PPS Oznakowanie typu maszyny - maszyna do przesiewania
40/100 Wielkość
( Sito o średnicy 400 mm i długości 1000 mm)
1
1 – klasa 11
7 - klasa 17 – mat.
Właściwości
materiałów
nierdzewny
V
Przeznaczenie
V - wybijacz
P - przesiewacz mąki
maszyny
1,2
Perforacja sit
0,5 – 4,0 mm
5,5
Moc
5,5 lub 7,5 kW
Parametr
Perforacja sita
Maksymalna
wydajność
Obroty rotora
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Jedn.
PPS 40/100 xV
0,5 0,7 1,0 1,2 1,5
PPS 40/100 xP
1,5
2,0
3,0
/t.h-1/
12,0
/min
-1/
1 100
Strona 267 z 353
20,0
720
30,0
Data sheet
03-0054-PPS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Powietrze
aspiracyjne
Ciężar całkowity
Współczynnik
dynamiczny
Poziom hałasu przy
urządzeniu
Temperatura
otoczenia
Temperatura
surowca
Silnik elektryczny
Pobór mocy
Obroty
Prąd znamionowy przy
400V
Napięcie
Ciężar silnika
elektrycznego
/m3h-1/
6,0
/kg/
408,00
1,60
dB
85
80
°C
od - 5 do + 50
°C
od - 5 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
1LA7130-4AA
1LA7133-4AA
kW
5,5
7,5
-1/
/min
1 455
/A/
11,4
Y/Δ
/kg/
15,2
400/690V – 50 Hz
42,5
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Skrzynia, rotor, wysypy, sita
Klasa stali węglowej 11
Obudowa sita
Buk, sklejka bukowa
Membrana końcowa
Kauczuk silikonowy
Połączenia elastyczne
Wąż flexadux P2PU
Strona 268 z 353
49,0
Data sheet
03-0055-PPS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZESIEWARKA MĄKI
typ: PPS 2
Numer rysunku:
Zastosowanie
urządzenia:
6019-00.0005
Przesiewarka mąki jest stosowana do celów kontrolnego
przesiewu mąki w mieszalniach młynów. Maszynę można
również wykorzystać do przesiewania innych suchych, sypkich
materiałów o odpowiednich właściwościach fizycznych.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 269 z 353
Data sheet
03-0055-PPS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Części składowe maszyny to:
1.
2.
3.
4.
5.
Stojak
Skrzynia
Rotor
Sito
Napęd
Wymiary
Liczba obrotów rotora
Wydajność (przy otworach ø 3mm)
Ciężar urządzenia
Typ wykorzystanej elektrycznej skrzyni biegów
Producent
Napięcie
Prąd znamionowy In przy 400V
Moc
Liczba obrotów silnika elektrycznego
Cos ϕ
Położenie
Stopień ochrony silnika
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Sito (blacha perforowana)
Otwór wlotowy
Wylot czystego produktu
Wylot drobnych zanieczyszczeń
Wylot grubych zanieczyszczeń
Otwór aspiracyjny
Ilość zasysanego powietrza
Strona 270 z 353
są podane na rysunku
515 min-1
maks. 15 t.h-1
360 kg
4AP112M-4
SIEMENS
400V- 50 Hz
8,3A
4.0 kW
1 440 min-1
0,83
IM 1081
IP 54
Nie przekracza 70 dB
o
o
-20 C / +40 C
∅1,5mm; ∅ 3mm
∅125
Wysyp skośny
∅125mm
∅125mm
∅125mm
3
-1
6 m .min
Data sheet
03-0056-PPS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZESIEWARKA MĄKI
typ: PPS 1
Numer rysunku:
Zastosowanie
urządzenia:
6019-00.0006
Przesiewarka mąki PPS 1 jest używana do spulchniania,
napowietrzania i przesiewania. Jednocześnie usuwa z mąki
zanieczyszczenia (sznurki, włókna z worków itp.). Na maszynie
można przesiewać mąkę, która odpowiada obowiązującym
przepisom CSN. Maksymalna wilgotność mąki nie może
przekraczać wartości 12 %.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Typ
Wymiary
Liczba obrotów rotora
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy
Pobór mocy
Stopień ochrony silnika
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w
miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
Sito (lub blacha perforowana)
Otwór wlotowy
Wylot czystego produktu
Wylot drobnych zanieczyszczeń
Wydajność
mm
obr./min-1
kg
V-Hz
In 400V / A
kW
IP
PPS 1
są podane na rysunku
1 410
70
3 x 400/230V - 50 Hz
2,7
1,1
54
dB
Nie przekracza 66,7
-20oC / +40oC
t.godz-1
Strona 271 z 353
∅ 2,3,4
∅ 200
425 x 200
85 x 200
2–7
Data sheet
03-0057-PSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZESIEWARKA ŚLIMAKOWA
typ: PSP 320
Numer rysunku:
Zastosowanie
urządzenia:
6038-00.0001
Przesiewarka ślimakowa używana jest do przesiewania sypkich
materiałów. Segreguje przesiewany materiał na dwie frakcje:
materiał
nasitowy
i
materiał
podsitowy.
Wilgotność
segregowanego materiału nie może przekroczyć 15%.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 272 z 353
Data sheet
03-0057-PSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Przesiewarka ślimakowa
Ciężar urządzenia
Napięcie
Moc
Typ silnika wibracyjnego
Liczba obrotów silnika wibracyjnego
Stopień ochrony silnika
Poziom hałasu w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
[kg]
[V/Hz]
[kW]
[obr/min]
[IP]
[dB]
Skrzynia przesiewarki
Ślimacznica
Bęben
Połączenie elastyczne
Rama
Wysyp mąki
Wylot zanieczyszczeń
Silnik wibracyjny
Silentblok
Szczotka
PSP 320
560
230/400/50
0,25
VO 26
940
54
81
-20°C/40°C
Strona 273 z 353
Data sheet
03-0058-PSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZESIEWARKA ŚLIMAKOWA
typ: PSP 400
Numer rysunku:
Zastosowanie
urządzenia:
6038-00.0002
Przesiewarka ślimakowa jest używana do przesiewania sypkich
materiałów. Segreguje przesiewany materiał na dwie frakcje:
materiał
nasitowy
i
materiał
podsitowy
Wilgotność
segregowanego materiału nie może przekroczyć 15%.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 274 z 353
Data sheet
03-0058-PSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
1.
Przesiewarka ślimakowa
Ciężar urządzenia
Napięcie
Pobór mocy
Typ silnika wibracyjnego
Liczba obrotów silnika wibracyjnego
Stopień ochrony silnika
Poziom hałasu w miejscu obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
[kg]
[V/Hz]
[kW]
[obr/min]
[IP]
[dB]
Skrzynia
przesiewaczki
2.
Ślimacznica
3.
Bęben
4.
Połączenie elastyczne
5.
Rama
6.
Wysyp mąki
7.
Wylot zanieczyszczeń
8.
Silnik wibracyjny
9.
Silentblok
10.
Szczotka
PSP 400
660
230/400/50
0,25
VO 26
940
54
81
-20°C/40°C
Strona 275 z 353
Data sheet
03-0059-PP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY
typ: PP 250
Numer rysunku:
1130-0522/01
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Mechanizm uszczelniający jest urządzeniem, które umożliwia
przemieszczenie produktu z przestrzeni o ciśnieniu wyższym niż
atmosferyczne do przestrzeni, w której istnieją normalne warunki
ciśnieniowe. Produktem tym może być zboże, mąki, pył itp.
Zastosowanie
urządzenia:
W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania mechanizmu
uszczelniającego nie należy stosować produktu o wyższej
zawartości wilgoci niż 14% oraz produktów nadmiernie lepkich
albo kleistych.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 276 z 353
Data sheet
03-0059-PP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Obroty napędu
Moc
Nominalna moc transportowa
kg
min-1
kW
m3.godz-1
55
70
1,1
30
Część
Wałek, pokrywy, skrzynia
Wał
Pozostały materiał
Norma
Żeliwo szare 422420
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Typ silnika
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
DALSZE DANE TECHNICZNE
Uszczelnienie
Wartość
MRT 70
TOS ZNOJMO
20
70,5 min-1
22,8 kg
4 AP 90S4
240 VD/ 400 VD/ 50Hz
2,7A
1,1 kW
1 410 min-1
08
12,3 kg
Pianka gumowa
Strona 277 z 353
Data sheet
03-0060-PP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY - SYSTEM OCHRONNY
typ: PP 250/EX
Numer rysunku:
1130-02.0600/EX
Konstruktor:
Paučo Petr
Mechanizm uszczelniający służy jako system ochronny
zapobiegający
rozprzestrzenieniu
się
wybuchu.
Wykorzystywany jest do odprowadzania transportowanego
materiału z separatorów. Umożliwia przemieszczenie produktu z
przestrzeni o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego do
przestrzeni, w której istnieją normalne warunki ciśnieniowe.
Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane
do transportu materiałów sypkich. Posiada certyfikat systemu
ochronnego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jest
skonstruowane dla nadciśnienia wybuchowego zwykłych
pylistych mieszanek z powietrzem ze stałą wybuchowości
do 300 bar.m.s-1 (Kstmax = 300 bar.m.s-1). Jest w stanie
oddzielić dwa obszary z różnymi strefami zagrożenia
wybuchem (20, 21, 22 ) lub obszary zagrożone wybuchem
od powierzchni, gdzie takie zagrożenie nie wystepuje.
W celu uzyskania prawidłowego funkcjonowania mechanizmu
uszczelniającego nie należy stosować produktu o wyższej
zawartości wilgoci niż 14% oraz produktów nadmiernie lepkich
albo kleistych.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 278 z 353
Data sheet
03-0060-PP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Obroty napędu
Przełożenie przekładni
Nominalna moc transportowa
kg
min-1
m3.godz-1
84,3
70,5
20
30
Część
Wałek, pokrywy, skrzynia
Wał
Pozostały materiał
Norma
Żeliwo szare 422420
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Typ silnika
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
DALSZE DANE TECHNICZNE
Wkładka uszczelniająca
Wartość
MRT 70
TOS ZNOJMO
20
-1
70,5 min
24,1 kg
4 AP 90S4
240 VD/ 400 VD/ 50Hz
2,7A
1,1 kW
1 410 min-1
08
12,3 kg
Wartość
Pianka gumowa
Strona 279 z 353
Data sheet
03-0061-PT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY - SYSTEM OCHRONNY
typ: PT 200/EX
Numer rysunku:
1130-02.0625/EX
Konstruktor:
Paučo Petr
Mechanizm uszczelniający służy jako system ochronny
zapobiegający
rozprzestrzenieniu
się
wybuchu.
Wykorzystywany jest do odprowadzania transportowanego
materiału z separatorów. Umożliwia przemieszczenie produktu z
przestrzeni o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego do
przestrzeni, w której istnieją normalne warunki ciśnieniowe.
Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane
do transportu materiałów sypkich. Posiada certyfikat systemu
ochronnego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jest
skonstruowane dla nadciśnienia wybuchowego zwykłych
pylistych mieszanek z powietrzem ze stałą wybuchowości
do 300 bar.m.s-1 (Kstmax = 300 bar.m.s-1). Jest w stanie
oddzielić dwa obszary z różnymi strefami zagrożenia
wybuchem (20, 21, 22 ) lub obszary zagrożone wybuchem
od powierzchni, gdzie takie zagrożenie nie występuje.
W celu uzyskania prawidłowego funkcjonowania mechanizmu
uszczelniającego nie należy stosować produktu o wyższej
zawartości wilgoci niż 14% oraz produktów nadmiernie lepkich
albo kleistych.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 280 z 353
Data sheet
03-0061-PT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Obroty napędu
Przełożenie przekładni
Nominalna moc transportowa
kg
min-1
m3.godz-1
70,16
70,5
20
18
Część
Wałek, pokrywy, skrzynia
Wał
Pozostały materiał
Norma
Żeliwo szare 422420
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Typ silnika
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
INNE DANE TECHNICZNE
Wkładka uszczelniająca
Wartość
MRT 70
TOS ZNOJMO
20
70,5 min-1
24,1 kg
4 AP 90S4
240 VD/ 400 VD/ 50Hz
2,7A
1,1 kW
1 410 min-1
08
12,3 kg
Pianka gumowa
Strona 281 z 353
Data sheet
03-0062-PT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY
typ: PT 250
Numer rysunku:
1130-6578/01
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Wykorzystywany jest do odprowadzania transportowanego
materiału z separatorów. Urządzenie zostało zaprojektowane,
skonstruowane i wykonane do transportu materiałów sypkich.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Obroty napędu
Przełożenie przekładni
Nominalna moc transportowa
85
70,5
20
30
Część
Wałek, pokrywy, skrzynia
Wał
Pozostały materiał
kg
min-1
m3.godz-1
Norma
Żeliwo szare 422420
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Moc
Liczba obrotów
INNE DANE TECHNICZNE
Wkładka uszczelniająca
Wartość
63A PA 19C28T
LENZE
19
-1
74 min
1,1 kW
-1
1400 min
Wartość
Pianka gumowa
Strona 282 z 353
Data sheet
03-0063-PT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY
typ: PT 315
Numer rysunku:
1130-02.0524
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Mechanizm uszczelniający jest urządzeniem, które umożliwia
przemieszczenie produktu z przestrzeni o ciśnieniu wyższym od
atmosferycznego do przestrzeni, w której istnieją normalne
warunki ciśnieniowe. Produktem tym może być zboże, mąki, pył
itp.
Zastosowanie
urządzenia:
W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania mechanizmu
uszczelniającego nie należy stosować produktu o wyższej
zawartości wilgoci niż 14% oraz produktów nadmiernie lepkich
albo kleistych.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 283 z 353
Data sheet
03-0063-PT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Ciężar
Obroty napędu
Przełożenie przekładni
Nominalna moc transportowa
Prąd znamionowy
Moc
Liczba obrotów
kg
obr. / min-1
m3/ godz-1
A
kW
obr. / min-1
Część
Wałek, pokrywy, skrzynia
Wał
Pozostały materiał
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
DALSZE DANE TECHNICZNE
Wkładka uszczelniająca
PT 315.2
127
70
01:20
120
PT 315.3
104
70
01:20
120
2,7
1,1
1 410
Norma CSN
Żeliwo szare 422420
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Wartość
M63A PA 19C28T B14B B3
LENZE
19
74 min-1
10,5 kg
240 VD/ 400 VD/ 50Hz
2,7A
1,1 kW
1 400 min-1
08
12,3 kg
Wartość
Pianka gumowa
Strona 284 z 353
Data sheet
03-0064-PT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MECHANIZM USZCZELNIAJĄCY - SYSTEM OCHRONNY
typ: PT 315/EX
Numer rysunku:
1130-02.0604/EX
Konstruktor:
Paučo Petr
Mechanizm uszczelniający służy jako system ochronny
zapobiegający
rozprzestrzenieniu
się
wybuchu.
Wykorzystywany jest do odprowadzania transportowanego
materiału z separatorów. Umożliwia przemieszczenie produktu z
przestrzeni o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego do
przestrzeni, w której istnieją normalne warunki ciśnieniowe.
Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i wykonane
do transportu materiałów sypkich. Posiada certyfikat systemu
ochronnego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jest
skonstruowane dla nadciśnienia wybuchowego zwykłych
pylistych mieszanek z powietrzem ze stałą wybuchowości
do 300 bar.m.s-1 (Kstmax = 300 bar.m.s-1). Jest w stanie
oddzielić dwa obszary z różnymi strefami zagrożenia
wybuchem (20, 21, 22 ) lub obszary zagrożone wybuchem
od powierzchni bez takiego.
W celu uzyskania prawidłowego funkcjonowania mechanizmu
uszczelniającego nie należy stosować produktu o wyższej
zawartości wilgoci niż 14% oraz produktów nadmiernie lepkich
albo kleistych.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 285 z 353
Data sheet
03-0064-PT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Obroty napędu
Przełożenie przekładni
Nominalna moc transportowa
kg
obr. / min-1
m3/ godz-1
Część
Wałek, pokrywy, skrzynia
Wał
Pozostały materiał
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Typ silnika
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm
Pobór mocy
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
INNE DANE TECHNICZNE
Wkładka uszczelniająca
160,27
70,5
20
120
Norma
Żeliwo szare 422420
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Wartość
MRT 70
TOS ZNOJMO
20
70,5 min-1
24,1 kg
4 AP 90S4
240 VD/ 400 VD/ 50Hz
2,7A
1,1 kW
1 410 min-1
08
12,3 kg
Wartość
Pianka gumowa
Strona 286 z 353
Data sheet
03-0065-PRVT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZAWÓR OBROTOWY – KOŁOWRÓT
typ: PRVT 200, 250, 315
Numer rysunku:
RVT200-xx.xxxx, RVT250-xx.xxxx, RVT315-xx.xxxx
Konstruktor:
Slabá Jana
Zawór obrotowy - kołowrót (dalej PRVT) jest urządzeniem, które
umożliwia przemieszczanie produktu pomiędzy dwoma
pomieszczeniami o różnych nadciśnieniach. Posiada certyfikat
systemu ochronnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem.
Jest skonstruowane dla nadciśnienia wybuchowego
zwykłych pylistych mieszanek z powietrzem ze stałą
wybuchowości do 300 bar.m.s-1 (Kstmax = 300 bar.m.s-1). Jest
w stanie oddzielić dwa obszary z różnymi strefami
zagrożenia wybuchem (20, 21, 22 ) lub obszary zagrożone
wybuchem od powierzchni bez takiego.
Ponadto urządzenie umożliwia dozowanie objętości produktów,
w zależności od obrotów wirnika. Transportowanym produktem
mogą być różne substancje sypkie, pyły, materiały granulowane,
ziarna, itp. w przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym,
produkty
pochodzenia
naturalnego
i
przemysłowego.
Urządzenie nie jest w stanie transportować materiały ciastowate
i zbyt mokre, ciecze, materiały bardzo ścierne, pelety metalowe i
granule, grube minerały itp.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
WYKONANIE BEZ USZCZELNIENIA
WYKONANIE BEZ USZCZELNIENIA - PODSTAWOWE WYMIARY [mm]
OZNAKOWANIE - TYP
D
LR
L1
L2
B1
B2
B3
H1
PRVT 200.K - XXY / Z
200
186
478
159
250
548
423
280
PRVT 250.K – XXY / Z
250
190
545
180
320
633
473
362
PRVT 315.K – XXY / Z
315
430
769
294
395
671
473
422
Strona 287 z 353
H2
140
177
211
Data sheet
03-0065-PRVT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WYKONANIE Z USZCZELNIENIEM
WYKONANIE Z USZCZELNIENIEM - PODSTAWOWE WYMIARY [mm]
OZNAKOWANIE - TYP
D
LR
L1
L2
B1
B2
B3
PRVT 200.K - XXY / Z
200
186
652
246
250
548
423
PRVT 250.K – XXY / Z
250
190
719
267
320
633
473
PRVT 315.K – XXY / Z
315
430
943
381
395
671
473
H1
280
362
422
H2
140
177
211
DANE TECHNICZNE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW
MAKSYMALNE OPERACYJNE NADCISNIENIE DYFERENCYJNE
ZASILANIE SILNIKA ELEKTRYCZNEGO
ODPORNOŚĆ NA NADCIŚNIENIE WYBUCHOWE
PRÓBNE NADCISNIENIE ODPORNOŚCIOWE
ZAKRES TEMPERATURY OPERACYJNEJ
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY GUFERO
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY V - PIERŚCIEŃ
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY MIĘKKIE USZCZELKI
PRVT 200.K - XXY / Z
Ciężar [kg]
PRVT 250.K – XXY / Z
PRVT 315.K – XXY / Z
Strona 288 z 353
1 Bar
3x 400/230 V – 50 Hz
10 Bar
15 Bar
- 20 °C do + 90 °C
NBR
PTFE
PTFE sznur
93
112
204
Data sheet
03-0066-PRVT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ZAWÓR OBROTOWY - KOŁOWRÓT
typ: PRVT 400C
Numer rysunku:
RVT400-xx.xxxx
Konstruktor:
Slabá Jana
Zawór obrotowy - kołowrót (dalej PRVT) jest urządzeniem, które
umożliwia przemieszczanie produktu pomiędzy dwoma
pomieszczeniami o różnych nadciśnieniach. Jest w stanie
ciśnieniowo oddzielić dwie przestrzenie. Ponadto urządzenie
umożliwia dozowanie objętości produktów, w zależności od
obrotów wirnika. Transportowanym produktem mogą być różne
substancje sypkie, pyły, granulowane materiały, ziarna, itp. w
przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym, produkty
pochodzenia naturalnego i przemysłowego. Urządzenie nie jest
w stanie transportować materiały ciastowate i zbyt mokre,
ciecze, materiały bardzo ścierne, pelety metalowe i granule,
grube minerały itp.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 289 z 353
Data sheet
03-0066-PRVT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Średnica wirnika
Długość wirnika
Liczba komór w wirniku
Luz między łopatkami wirnika a obudową
Szerokość łopatki
Ciężar całkowity urządzenia
Nominalna moc transportowa
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Maksymalna temperatura transportowanego materiału
Transportowany materiał
Parametr
Napięcie
Częstotliwość sieci
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
Producent
Moc silnika
Obroty
Ciężar silnika
Wykonanie wirnika
bez bocznic
Wartość
400
500
6
od + 0,20 do 0,25
15
497
5,6
Jednostka
mm
mm
82
dB
mm
mm
kg
m3.godz-1
od + -20 do 40
°C
100
°C
drobne substancje stałe i pyły
OGÓLNE INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Wartość
Y/Δ 400/230V
50
0,74
IP 54
NORD
0,75
1,7
184
WYKONANIE KONSRTUKCJI
Uszczelnienie wału
bez uszczelnienia
Strona 290 z 353
--------
Jednostka
V
Hz
1
kW
1/min
kg
Data sheet
03-0067-PRSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
OBROTOWY PODAJNIK MIESZAJĄCY
typ: PRSP 40, 50, 60, 250, 315, 400
Numer rysunku:
1152-00.0101, 1152-00.0111, 1152-00.0050
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Obrotowy podajnik mieszający służy do podawania materiałów
sypkich np. pszenicy, mąki żytniej lub pszenicznej, wytłoków
śrutowych, otrębów, mieszanek paszowych, premiksu lub śruty
do rury transportu pneumatycznego. Zastosowanie do innych
materiałów należy konsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
Podajnik zapewnia powstanie mieszaniny transportowej
materiału i powietrza. Transportowany materiał nie może
zawierać mocno sklejonych kawałków, których maksymalny
wymiar byłby większy niż 20 mm, lub ciał obcych (druty,
gwoździe, sznurki, papier, drewno, itd.).
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Typ PRSP
Liczba obrotów silnika
elektrycznego
Ciężar urządzenia
Napięcie
Prąd znamionowy In przy (400V)
Moc
Zabezpieczenie silnika
Poziom hałasu w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna
temperatura otoczenia
Ilość zasysanego powietrza *
Powierzchnia zabudowana
40, 50, 60
obr./min-1
1 370
kg
88
A
kW
IP
1,05
0,37
250
315
940
185
256
400V/50Hz
2,1
0,75
54
dB
77
°C
-20 / +40
3
m /min
m3
6
0,15
* W zależności od rodzaju i ilości transportowanego materiału
Strona 291 z 353
400
0,65
10 - 15
1,10
365
3,8
1,5
1,85
Data sheet
03-0067-PRSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
PRSP 40, 50, 60
40
50
60
PRSP
wariant 1 - 4
wariant 5 - 8
wariant 9 - 12
Kołnierz ØA x T
44,5 x 2,6
57,0 x 3,5
70,0 x 3,2
B
132
138
144
Strona 292 z 353
C
139,5
133,5
127,5
D
130
140
160
E
100
110
130
Data sheet
03-0067-PRSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRSP 250, 315 , 400
PRSP 250
PRSP 315
PRSP 400
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
838
1 057
1 302
393
476,5
582
648
780
889
163
210,5
256
1 175
1 360
1 633
76
108
133
80
120
150
150
207
242,5
135
180
217
270
357
405
677
860
1 035
450
578
680
Strona 293 z 353
Data sheet
03-0067-PRSP
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
TABELA WYDAJNOŚCI
Ø wyp. rury
PRSP 40
44,5/2,6
PRSP 50
57/3,2
PRSP 60
70/3,2
warianty
m3/ godz-1
t/godz-1
obr./sek.-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,46
1,77
2,34
2,92
2,42
2,94
3,89
4,85
3,83
4,64
6,14
7,66
7,68
9,94
12,87
20,05
25,25
30,10
37,90
54,40
62,70
79,50
0,87
1,06
1,40
1,75
1,45
1,76
2,33
2,91
2,29
2,78
3,68
4,59
4,60
5,90
7,70
12,0
15,50
18,60
22,0
32,60
37,60
47,70
17,60
22,30
28,20
35,20
17,60
22,30
28,20
35,20
17,60
22,30
28,20
35,20
23,10
29,85
38,65
26,10
32,85
39,40
49,30
24,70
28,50
36,10
PRSP 250
76/3
PRSP 315
108/4
PRSP 400
133/4,5
Strona 294 z 353
Data sheet
03-0068-KP,KL
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATORY ODŚRODKOWE
typ: KP, KL, KSP, KSL
Numer rysunku:
--------
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Separatory odśrodkowe używane są w pneumatycznym
transporcie młyńskim do wydzielania transportowanego
produktu (zboża, mąki i innych produktów pośrednich) ze
strumienia transportującego powietrza.
Produkty młyńskie można charakteryzować jako sypkie,
proszkowe lub ziarniste, niekleiste i nieścierne.
Zastosowanie separatorów odśrodkowych do transportu
pneumatycznego innych produktów należy skonsultować z
producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Wydajność
(m3.h-1)
222 – 258
294 – 399
489 – 570
650 – 938
Średnica separatora
210
300
350
420
Strata ciśnienia
(Pa)
900 – 3 500
950 – 3 700
970 – 3 900
1 000 – 4 200
Uwaga:
Straty ciśnieniowe separatorów zależą od ilości powietrza, ilości wydzielonego produktu oraz jego
właściwości fizycznych.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
øD
Typ
KP1
KL1
210
KSP1
KSL1
KP1
KL1
300
KSP1
KSL1
350
420
KP1
KL1
KSP1
KSL1
KP1
KL1
KSP1
KSL1
d
ø/ø
51/57
65/77
64/70
51/57
65/77
64/70
70/76
75/82,5
82/89
89/97
75/82,5
82/89
89/97
95/102
95/102
114/127
124/133
114/127
124/133
A
B
C
527
425
134
d1
d2
d3
i
V
Ciężar
(kg)
14
77
110
85
4
1281
725
227
16
527
425
17
186
97
725
227
527
425
223
227
732
220
725
252
260
108
4
1292
22
18
122
725
130
155
130
8
1331
25
137
Strona 295 z 353
170
150
8
1331
24
25
31
32
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Strona 296 z 353
03-0068-KP,KL
Data sheet
03-0069-KP, KL, K2
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SEPARATORY ODŚRODKOWE
typ: KP, KL 475, 630,1000, K2x475, K2x630, K2x1000
Numer rysunku:
--------
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Separatory odśrodkowe są wykorzystywane do wydzielania pyłu
ze strumienia powietrza wydmuchiwanego z maszyn i urządzeń
stosowanych w oczyszczalniach oraz młynach zbożowych, który
powstaje w trakcie procesu technologicznego.
Za materiał sypki może być uznany nielepki materiał o wielkości
cząstek do 200 µm.
Zastosowanie separatorów odśrodkowych do transportu
pneumatycznego innych produktów należy skonsultować z
producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
Ø separatora
210
300
350
420
600
900
-1
Wydajność (m3 / godz. )
222 – 258
294 – 399
489 – 570
650 – 938
1 100 – 1 330
2 890 – 3 500
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Strata ciśnienia (Pa)
900 – 3 500
950 – 3 700
970 – 3 900
1 000 – 4 200
900 – 4 400
900 – 4 300
Uwaga:
Straty ciśnieniowe separatorów zależą od ilości powietrza, ilości wydzielonego produktu oraz jego
właściwości fizycznych.
Separator
Ciężar kg
KL-KP 475
KL-KP 630
KL-KP 1000
K 2 x 475
K 2 x 630
K 2 x 1000
46
199
531
92
380
1050
Strona 297 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
K 2x475 (KL – KP 475)
Strona 298 z 353
03-0069-KP, KL, K2
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
K 2x630 (KL – KP 630)
Strona 299 z 353
03-0069-KP, KL, K2
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
K 2x1000 (KL – KP 1000)
Strona 300 z 353
03-0069-KP, KL, K2
Data sheet
03-0070-PVN
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WENTYLATOR NISKOCIŚNIENIOWY
typ: PVN 400, 500, 700, 800
Numer rysunku:
1020-91.1529, 1020-91.1530, 1020-91.1531, 1020-91.1542
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Wentylatory niskociśnieniowe PVN są przyłączane do linii
produkcyjnych w celu przetwarzania surowców pochodzenia
roślinnego. Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane
i wyprodukowane w celu odsysania powietrza zawierającego
różne domieszki. Domieszki tworzy niewielki, częściowo
wilgotny pył, lekkie cząstki i para wodna powstająca podczas
pracy linii technologicznej. Wentylatory nie są gazoszczelne.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Ciężar
Obroty napędu
Ilość powietrza
Moc
Różnica ciśnieniowa
Napięcie
kg
obr./min-1
m3.s-1
kW
MPa
V
PVN 400
200
1 440
1
2,2
0,98
PVN 500
PVN 700
440
700
1 060
750
2,5
3,6
5,5
7,5
1,06
0,95
3 x400 / 230 V / 50Hz
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
PVN 400
Strona 301 z 353
PVN 800
950
665
5,8
15,0
1,08
Data sheet
03-0070-PVN
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PVN 500, 700, 800
Typ
PVN 500
PVN 700
PVN 800
A
466
636
750
B
587
583
581
C
1280
1510
1640
D
400
625
710
E
350
490
560
F
347
488
544
G
422
466
636
Strona 302 z 353
H
560
750
850
I
300
420
476
J
234
303
338
K
318
376
421
L
1100
1327
1575
Data sheet
03-0071-RVI
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WENTYLATOR WYSOKOCIŚNIENIOWY
typ: RVI 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250
Numer rysunku:
.------------------------------
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Wentylatory
RVI
są
to
wentylatory
promieniowe
wysokociśnieniowe jednostronnie ssące o rozmiarach 315, 400,
500, 630, 800, 1000 i +1250. Wentylatory są napędzane bądź
bezpośrednio przez silniki elektryczne lub poprzez elastyczne
sprzęgło. W celu rozszerzenia wydajnośći wentylatora jest
możliwe w przypadku jednej wielkości wentylatora użyć osiem
różnych kół łopatkowych (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8). Wentylatory
nie mają regulacji wydajnośći - należy tę kwestie rozwiązać w
przyłączanych przewodach powietrznych.
Zastosowanie
urządzenia:
OBSZARY WYDAJNOŚCIOWE WENTYLATORÓW RVI
ρ=1,2 kg/m3
Strona 303 z 353
Data sheet
03-0071-RVI
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
RVI bezpośrednio
Wymiary
(mm, kg)
A
B
C
ØD
E
F
G
315
180
100
250
180
211
302
84
400
225
110
317
225
260
377
90
Wielkość wentylatora
500
630
800
280
355
450
140
180
225
402
498
635
280
355
450
330
411
528
475
586
748
107
126
117,5
H
375
465
580
730
925
J
K
L
M
N
P
Ød
p
u
s
257
428
70
294
324
185
14
2
120
17
319
565
82
370
400
214
14
2
160
35
403
730
142
460
490
257
14
2
200
42
496
921
180
580
620
285
14
3
200
20
633
932
194
900
960
335
19
3
160
70
Ciężar*
35
52
101
200
410
*Ciężar bez silnika
**W celu nachylenia skrzyni spiralnej 0-45°
Strona 304 z 353
1000
560
280
790
560
652
930
145
950
1150**
786
1045
230
1100
1160
395
19
3
160
70
595
610**
1250
710
355
990
710
821
1169
1200
1450**
989
1415
325
1450
1500
19
4
300
950
965**
Data sheet
03-0071-RVI
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
RVI na sprzęgło
Wymiary
(mm, kg)
A
B
C
ØD
E
F
G
H
J
315
180
100
250
180
211
302
85
375
257
K
919
L
M
Ød
p
u
s
70
294
324
14
2
320
Ciężar*
50
Wielkość wentylatora
400
500
225
280
110
140
317
402
225
280
260
330
377
475
63
78
465
580
319
403
1451
1172
1571**
82
142
370
460
400
490
14
14
3
3
320
370
48
48
108**
*Ciężar bez silnika
Strona 305 z 353
630
355
180
498
355
411
586
99
730
496
1370
1880**
180
580
630
14
22**
500700**
51
101**
Data sheet
03-0072-RVJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
WENTYLATOR WYSOKOCIŚNIENIOWY
typ: RVJ 560, 630, 800
Numer rysunku:
.------------------------------
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Wentylatory
RVJ
jednostronnie
zasysające
są
wysokociśnieniowymi radialnymi wentylatorami produkowanymi
w wielkościach 560, 630 i 800. Są napędzane silnikami
elektrycznymi. Koło łopatkowe jest zamontowane bezpośrednio
na osi silnika elektrycznego lub na wale. W celu zwiększenia
wydajności wentylatora można dla wielkości 560 i 630 użyć
dwóch wielkości kół, a dla wielkości 800 - trzech kół
łopatkowych. Wentylatory nie mają regulacji wydajności, którą
można kontrolować przy użyciu pomocniczego urządzenia
regulującego.
Zastosowanie
urządzenia:
OBSZARY WYDAJNOŚCIOWE WENTYLATORÓW RVJ
ρ=1,2 kg/m3
Strona 306 z 353
Data sheet
03-0072-RVJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
RVJ bezpośrednio
Wymiary
(mm, kg)
A
B
C
ØD
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Ød
p
u
s
Ciężar*
560
160
125
320
315
324
373
400
450
346
563
144
390
420
12
2
160
33
82
Wielkość wentylatora
630
200
140
375
355
388
446
478
580
414
647
153
450
510
14
2
180
30
124
Ciężar* bez silnika
Strona 307 z 353
800
250
180
470
450
481
557
595
700
519
848
194
560
610
14
3
160
40
200
Data sheet
03-0072-RVJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
RVJ na sprzęgło
Wymiary
(mm, kg)
A
B
C
ØD
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Ød
p
u
s
Ciężar*
560
160
125
320
315
324
373
400
530
346
1585
144
450
492
14
3
400
90
196
Wielkość wentylatora
630
200
140
375
355
388
446
478
530
414
1598
153
450
492
14
3
400
90
230
Ciężar* bez silnika
Strona 308 z 353
800
250
180
470
450
481
557
595
700
519
1958
194
560
605
14
2
675
107
370
Data sheet
03-0092-VFS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
SUSZARNIA WIBROFLUIDALNA
typ: VFS 100
Numer rysunku:
VFS100BA4BCMMR0 , VFS100C4CCMMR0
Konstruktor:
Slabá Jana
Suszarnia wibrofluidalna jest urządzeniem przeznaczonym do
suszenia różnych materiałów. Jest przeznaczona do montażu na
liniach produkcyjnych. Urządzenie jest zaprojektowane,
skonstruowane i wykonane do suszenia kiełków zbożowych.
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Ciężar stojaka
Temperatura wstępna materiału
Temperatura wyjściowa czynnika suszącego
Nominalna szerokość powierzchni fluidalnej
Nominalna długość powierzchni fluidalnej
Nominalna długość powierzchni fluidalnej
kg
kg
°C
°C
mm
mm
2
m
Część
Koryto wibrofluidalne, powierzchnia fluoryzacyjna, komora ssania
Rama z ułożeniem wibratora
WIBRATORY
Typ
Producent
Napięcie
Pobór mocy
Prąd stojaka
Stopień ochrony
Liczba obrotów
Ciężar
630
76
40
120
340
3 000
01:02
Norma
Klasa stali węglowej 17
Klasa stali węglowej 11
Wartość
VO 36
Webac
400/ 230 V/ 50Hz
2 x 0.55 kW
1,6A
IP 65
-1
930 obr. min
65 kg
Strona 309 z 353
Data sheet
03-0093-PPV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
MASZYNA DO NAPEŁNIANIA DUŻYCH WORKÓW
typ: PPV1, PPV1-1500, PPV1-2000
Numer rysunku:
7002-00.0009
Konstruktor:
inż. Zdeněk Rejl
Urządzenie jest używane do napełniania worków o dużej
pojemności suchymi materiałami sypkimi (np. zboża, mąka,
śruta, cukier, materiały plastyczne nadające się do granulacji,
piasek, cement, wapno, farby proszkowe, nawozy), szczególnie
w przemyśle spożywczym, w wytwórniach pasz, w przemyśle
chemicznym, farmaceutycznym i budowlanym.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
PPV1-1500
PPV1-2000
Z RAMĄ
Z RAMĄ
2 985
2 650
3 485
3 150
mm
mm
PPV 1
BEZ RAMY
(tylko urządzenia do
napełniania)
WEDŁUG
UMIESZCZENIA
1 500
1500
2 000
1 500
1 500
1,5
1,5
WYKONANIE
A - Wysokość całkowita
B - Wysokość ramy
C – Maks. wysokość
napełnianego worka
Skok ramy nośnej
Prędkość posuwu
ramy nośnej
Ciężar urządzenia
Nośność
Wydajność
Zasilanie
Zalecana wysokość
platformy obsługi
Min. średnica
otworu wsypowego worka
Maks. wymiar rzutu
poziomego palety
Dokładność ważenia
mm
mm
mm
1,5
kg
kg
kW
V-Hz
345
1 500
Potrzebna ilość powietrza
Różnica ciśnieniowa
maks.
maks.
545
1 500
0,55
3x400/230 - 50
570
1 500
mm
WEDŁUG
UMIESZCZENIA
500
1 000
mm
300
300
300
1200 x 1200
1200 x 1200
± 0,1
± 0,1
mm
%
WEDŁUG
UMIESZCZENIA
± 0,1
ASPIRACJA
10 m³/godz.
1 000 Pa
Strona 310 z 353
Data sheet
03-0093-PPV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Część
Rama nieruchoma, rama ruchoma
Rama ruchoma
SILNIK ELEKTRYCZNY
Typ
Producent
Liczba obrotów
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm przy (400V)
Moc
cos ϕ
Stopień ochrony elektrycznej
PRZEKŁADNIA
Typ
Producent
Liczba obrotów
Moment obrotowy
Współczynnik pracy
Przełożenie przekładni
Pozycja montażowa
Masa całkowita
Smarowanie przekładni
Materiał
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Wartość
7WA
Watt drive
1 360 obr./ min-1
230/400V - 50Hz
2A
0,75 kW
0,79
IP 55
Wartość
SUA 609B 81N4
Watt drive
3,9 obr./ min-1
1 130 Nm
1,15
348,75
H30
54 kg
Olej syntetyczny CLP PG ISO VG 460
Strona 311 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
PPV 1
Strona 312 z 353
03-0093-PPV
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PPV 1-1500, PPV 1-2000
Strona 313 z 353
03-0093-PPV
PRZENOŚNIKI
Strona 314 z 353
Data sheet
03-0073-PDS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
typ: PDS 160, 200, 250, 320, 400
Numer rysunku:
7A1321-xx
Konstruktor:
inż. Rejl Zdeněk
Przenośnik ślimakowy jest urządzeniem do transportu materiału
w kierunku horyzontalnym za pomocą obrotów ślimacznicy.
Materiał przesuwa się w korycie transportowym od wlotu do
wylotu. Znajduje zastosowanie w młynach zbożowych, silosach
zbożowych, wytwórniach pasz, piekarniach i innych obiektach, w
których się transportuje sypki materiał, bardzo drobny, normalny
sypki i z niską ścieralnością, jak np. zboża, mąki, śruty zbożowe
i mieszanki paszowe. Zastosowanie do innych materiałów
należy konsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Wykonanie
Wydajność
(m3.godz-1)
PDS 160
PDS 200
PDS 250
PDS 320
PDS 400
10
16
26
42
58
Seria A - zboże
wydajność
(t.godz-1)
7,5
12,0
20,0
32,0
42,0
Seria B - mąka
wydajność
(t.godz-1)
5,0
7,5
13,0
21,0
30,0
Długość
(m)
Napęd
(kW)
2 - 30
1,1 – 2,2
1,1 – 3,0
1,1 – 5,5
1,1 – 7,5
2,2 – 11,0
Wydajnościowa seria A - Wydajność jest określana w odniesieniu do pszenicy o gęstości 750 kgm-3
przy wilgotności 18%. Współczynnik oporu 2,25.
Wydajnościowa seria B - Wydajność jest określana w odniesieniu do surowców miękkich, takich jak
mąka lub mieszanki paszowe o gęstości 500 kgm-3 przy wilgotności do 14%.
Współczynnik oporu 2,25.
Pobór mocy silników elektrycznych (kW) w zależności od długości i serii wydajnościowej:
Długość (m)
2,0 - 5,0
5,5 – 10,0
10,5 – 15,0
15,5 – 20,0
20,5 – 25,0
25,5 – 30,0
PDS 160
PDS 200
PDS 250
Seria
A
B
Napęd (kW)
1,1
1,1
2,2
1,1
3
1,5
A
B
A
B
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,1
1,5
1,1
2,2
1,5
4
2,2
2,2
1,5
3
2,2
5,5
3
Strona 315 z 353
PDS 320
PDS 400
A
B
A
B
1,5
3
4
5,5
1,1
2,2
3
4
2,2
4,0
5,5
7,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
5,5
11,0
7,5
Data sheet
03-0073-PDS
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
kota
Wykonanie
PDS 160
PDS 200
PDS 250
PDS 320
PDS 400
kota
Wykonanie
PDS 160
PDS 200
PDS 250
PDS 320
PDS 400
ØD
A
B
C
P
R
S
N
K
160
200
250
320
400
250
290
340
410
500
190
190
200
250
330
340
360
395
455
530
219
219
219
219
273
105
130
162
195
250
180
240
260
330
400
250
310
330
400
480
260
310
350
450
520
G1
G
E
F
81
81
84
84
100
1500
2000
3000
2000
2500
3000
2000
3000
Strona 316 z 353
J ( według poboru mocy
napędu)
480 – 540
480 – 550
540 – 600
540 – 700
570 - 800
Data sheet
03-0074-PDST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY
typ: PDST 160
Numer rysunku:
7T11-02.0001
Konstruktor:
Daňo Martin
Przenośnik ślimakowy służy do transportu materiałów sypkich w
kierunku poziomym. Materiał przesuwa się w korycie
transportowym od wlotu do wylotu za pomocą obrotów
ślimacznicy. Zastosowanie znajduje w transporcie granul
wytłoków
rzepakowych
do
następnego
procesu
technologicznego. Zastosowanie do innych materiałów należy
konsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Średnica ślimaka
Średnica rury ślimaka
Wznoszenie
Ciężar całkowity urządzenia
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Temperatura transportowane substancji
Transportowany materiał
Wartość
160
44,5
125
173
Jednostka
mm
mm
mm
kg
70
dB
od + -20 do +40
maks. 70
granule wytłoków
rzepakowych
°C
°C
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
NORD
Typ użytej przekładni elektrycznej
SK3282ABGH-100L/4
Pobór mocy
2,2
Liczba obrotów przekładni na wyjściu
34
Nominalny moment obrotowy
618
Przełożenie przekładni
42 02
Współczynnik pracy
1,5
Napięcie
Y/Δ 400/690V- 50Hz
Prąd znamionowy In przy 400V
5,22
0,74
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
55
Ciężar silnika
58
Strona 317 z 353
Jednostka
kW
min-1
Nm
V
A
IP
kg
Data sheet
03-0074-PDST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem
DALSZE DANE TECHNICZNE
Ochronne elementy urządzenia - czujniki eliminowania źródeł zapłonu
Wyłącznik krańcowy KSBM5E11-X11
Strona 318 z 353
Data sheet
03-0075-PDST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY
typ: PDST 200
Numer rysunku:
Konstruktor:
Zastosowanie
urządzenia:
7T2002512100AMR
Paučo Petr
Przenośnik ślimakowy jest przyłączany do linii produkcyjnej gospodarki
mącznej. Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i
wykonane do transportu mąki. Znajduje zastosowanie w młynach
zbożowych, silosach zbożowych, wytwórniach pasz, piekarniach i
innych obiektach, w których jest transportowany sypki materiał, bardzo
drobny, normalny sypki i z niską ścieralnością, jak np. zboża, mąki,
śruty zbożowe i niegranulowane mieszanki paszowe.
Zastosowanie
producentem.
do
innych
materiałów
należy
konsultować
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Średnica ślimacznicy
Średnica rury ślimaka
Wznoszenie
Obroty wału
Nominalna moc transportowa
182
200
60
160
194
15
Część
Rura ślimaka
Rura ślimacznicy
Ślimacznica
Powierzchnie czołowe ślimaka
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Typ silnika
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
INNE DANE TECHNICZNE
Czujnik krańcowy
Uszczelnienia powierzchni czołowych
Norma
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Wartość
IPCM 142 / 90L-4
PUJOL
194 min-1
36 kg
4AP 90L4
240 VD/ 400 VD/ 50Hz
3,7 A
1,5 kW
1 430 min-1
0 84
15,3 kg
Wartość
XCK-P127
LUKOPREN 6410
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 319 z 353
kg
mm
mm
mm
obr.min-1
t.godz-1
z
Data sheet
03-0076-PDST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY
typ: PDST 250
Numer rysunku:
6047-84/0010
Konstruktor:
inż. Erlebach Lukáš
Przenośnik ślimakowy służy do transportu materiałów sypkich w
kierunku poziomym. Materiał przesuwa się w korycie
transportowym od wlotu do wylotu za pomocą obrotów
ślimacznicy. Zastosowanie znajduje do transportu pierza do
następnego procesu technologicznego.
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 320 z 353
Data sheet
03-0076-PDST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Średnica ślimaka
Średnica rury ślimaka
Wznoszenie
Ciężar całkowity urządzenia
Nominalna moc transportowa
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Temperatura transportowane substancji
Transportowany materiał
Wartość
250
89
200
330
6 000
Jednostka
mm
mm
mm
kg
kg.godz-1
70
dB
od + -20 do +40
maks. 70
mączka mięsno-kostna
°C
°C
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
NORD
Typ użytej przekładni elektrycznej
SK3282ABGH-90L/4
Pobór mocy
1,5
Liczba obrotów przekładni na wyjściu
37
Nominalny moment obrotowy
387
Przełożenie przekładni
37 77
Współczynnik pracy
2,2
Napięcie
Y/Δ 230/400V- 50Hz
Prąd znamionowy In przy 400V
3,55
0,78
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
55
Ciężar silnika
54
Jednostka
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne BE2 N2
Środowisko wewnętrzne Zagrożenie wybuchem - strefa 22
DALSZE DANE TECHNICZNE
Ochronne elementy urządzenia – czujniki eliminowania źródeł zapłonu
Ochrona temperaturowa: BTS/XXX/28/C/Ex (MM GROUP)
Strona 321 z 353
kW
min-1
Nm
V
A
IP
kg
Data sheet
03-0077-PDST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY RUROWY Z LEJEM WSYPOWYM
typ: PDST 150
Numer rysunku:
1077-92/1308
Konstruktor:
Zdeněk Hošek
Przenośnik ślimakowy służy do transportu materiałów w
kierunku poziomym. Materiał przesuwa się w korycie
transportowym od wlotu do wylotu za pomocą obrotów
ślimacznicy. Zastosowanie znajduje do transportu materiałów
ściernych do następnego procesu technologicznego.
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Parametr
Średnica ślimaka
Średnica rury ślimaka
Wznoszenie
Ciężar całkowity urządzenia
Stopień hałasu w otoczeniu urządzenia i w miejscu
obsługi
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia
Temperatura transportowane substancji
Transportowany materiał
Strona 322 z 353
Wartość
150
52
125
119
Jednostka
mm
mm
mm
kg
70
dB
od + 0 do +30
maks. 30
materiał ścierny
°C
°C
Data sheet
03-0077-PDST
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Parametr
Wartość
Producent
NORD
Typ użytej elektrycznej skrzyni biegów
SK3282 AFBH – 90/S4 , F250
Moc
1,1
Liczba obrotów przekładni na wyjściu
17
Nominalny moment obrotowy
618
Przełożenie przekładni
79,76
Współczynnik pracy
1,4
Napięcie
Y/Δ 400/690V- 50Hz
Prąd znamionowy In przy 400V
2,81
0,74
cos ϕ
Zabezpieczenie silnika
55
Ciężar silnika
52
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne Brak zagrożenia wybuchem
Strona 323 z 353
Jednostka
kW
-1
min
Nm
V
A
IP
kg
Data sheet
03-0078-PRJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY - REDLER
typ: PRJ 26/33
Numer rysunku:
RJ234A062000CMR
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanki paszowe i materiały granulowane. Transport
odbywa się w linii prostej o dopuszczalnym nachyleniu 100 dla
łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak, itp.) i 150 dla
materiałów o większym kącie sypania (śruty, mieszanki
paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L-według rys. 1
Maksymalna wydajność
Ciężar właściwy
Wydajność nominalna
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
/m/
/m3h-1/
/kgm-3/
/t.h-1/
/m.s-1/
/kg/
dB
°C
°C
14,90
17,90
100
420
30
0,60
1 268
1 439
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
W lewo
W prawo
kW
3,0
/A/
6,54
Y/Δ
400/690V – 50 Hz
45,30
/min-1/
Nord
9022.1 – 100 LA/4
/kg/
59,00
Nord
31,38
Nord
Typ SK AZB, TF, pozycja M1
Strona 324 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
Rozmiar łańcucha
/mm/
112x100/260
Osadzony czerpakami
Nie
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Czujnik
urządzenia
Typ
IFM II0094
zabezpieczającego
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
przeciw
zablokowaniu
niezmielonym materiałem
Czujnik odczytu obrotów j
Typ
IFM DI0001
głowicy napinające
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe koryta, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
/mm/
441
/mm/
798
Strona 325 z 353
03-0078-PRJ
Data sheet
03-0079-PRJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY – REDLER
typ: PRJ 26/41
Numer rysunku:
RJ241E1159000CMU
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport odbywa się w linii prostej o dopuszczalnym nachyleniu
10° dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak, itp.) i 15°
dla materiałów o większym kącie sypania (śruty, mieszanki
paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L
Wydajność
Ciężar właściwy
Wydajność
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
/m/
/m3h-1/
/kgm-3/
/t.h-1/
/m.s-1/
/kg/
dB
°C
°C
15,9
200
400
60
0,60
1 442
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
kW
/A/
Y/Δ
/min-1/
Nord
/kg/
Nord
Nord
Strona 326 z 353
W lewo
5,5
11,4
400/690V – 50 Hz
36,0
9042 1
149
40,54
Typ SK AZBH
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
Rozmiar łańcucha
/mm/
112x125/260
Osadzony czerpakami
Tak
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Czujnik
urządzenia
Typ
IFM II0094
zabezpieczającego
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
przeciw
zablokowaniu
niezmielonym materiałem
Czujnik odczytu obrotów
Typ
IFM DI0001
głowicy napinającej
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
/mm/
526
/mm/
966
Strona 327 z 353
03-0079-PRJ
Data sheet
03-0080-PRJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY – REDLER
typ: PRJ 16/33
Numer rysunku:
RJ132B0650C0CMZ
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport odbywa się w linii prostej o dopuszczalnym nachyleniu
10° dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak, itp.) i 15°
dla materiałów o większym kącie sypania (śruty, mieszanki
paszowe, itp.). Zastosowanie do innych materiałów należy
konsultować z producentem.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L
Wydajność
Ciężar właściwy
Wydajność
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ skrzyni biegów
/m/
3 -1
/m h /
-3
/kgm /
-1
/t.h /
-1
/m.s /
/kg/
dB
°C
°C
6,5
200
400
75
0,60
493
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
W prawo
kW
2,2
/A/
31,38
Y/Δ
400/690V – 50 Hz
-1/
46,0
/min
Nord
9022 1
/kg/
56
Nord
31,38
Nord
Typ SK AZBH
Strona 328 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
Rozmiar łańcucha
/mm/
63x100/160
Osadzony czerpakami
nie
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Środowisko pracy
Oznakowanie
Środowisko zewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
Środowisko wewnętrzne
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Czujnik
urządzenia
Typ
IFM II0094
zabezpieczającego przed
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
zablokowaniem
niezmielonym materiałem
Czujnik odczytu obrotów
Typ
IFM DI0001
głowicy napinającej
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM 1
/mm/
401
/mm/
795
Strona 329 z 353
03-0080-PRJ
Data sheet
03-0081-PRJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY - REDLER
typ: PRJ 36/41
Numer rysunku:
RJ341Exxxxx
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport odbywa się w linii prostej o dopuszczalnym nachyleniu
10° dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak, itp.) i 15°
dla materiałów o większym kącie sypania (śruty, mieszanki
paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L
Maksymalna wydajność
Transportowany materiał
Ciężar właściwy
Wydajność nominalna
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
/m/
/m3h-1/
/kgm-3/
/t.h-1/
/m.s-1/
/kg/
dB
°C
°C
Strona 330 z 353
12,94
200
ziarna słonecznika
420
60
0,60
1 290
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
Data sheet
03-0081-PRJ
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty skrzyni biegów
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
Rozmiar łańcucha
osadzony czerpakami
kW
/A/
/min-1/
Nord
/kg/
Nord
Nord
W lewo
4,0
8,30
Y/Δ
400/690V – 50 Hz
37,8
9032.1 – 112 M/4
88,0
38,05
Typ SK AZB, TF, pozycja M1
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
/mm/
112x125/360
Nie
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
IFM II0094
Czujnik urządzenie
zabezpieczającego przed
zablokowaniem
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
niezmielonym materiałem
Typ
IFM DI0001
Czujnik odczytu obrotów
głowicy napinającej
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁASCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
/mm/
560
/mm/
860
Strona 331 z 353
Data sheet
03-0082-PRV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY DO OPRÓŻNIANIA – REDLER
typ: PRV 26/41
Numer rysunku:
RV241G190900CMU
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do opróżniania koszów i
zbiorników z materiałem, a następnie do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport odbywa się w linii prostej o dopuszczalnym
nachyleniu10° dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak,
itp.) i 15° dla materiałów o większym kącie sypania (śruty,
mieszanki paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L/Lv
Maksymalna wydajność
Ciężar właściwy
Wydajność nominalna
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
/m/
/m3h-1/
/kgm-3/
/t.h-1/
/m.s-1/
/kg/
dB
°C
°C
Strona 332 z 353
19,0 / 16,2
200
400
60
0,60
2 468
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
Data sheet
03-0082-PRV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
Rozmiar łańcucha
Osadzony czerpakami
kW
/A/
/min-1/
Nord
/kg/
Nord
Nord
W lewo
9,2
18,8
Y/Δ
400/690V – 50 Hz
36,6
9052.1 – 132 MA/4
235,0
39,72
Typ SK AZB, TF, pozycja M1
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
/mm/
112x125/360
Nie
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
IFM II0094
Czujnik
urządzenia
zabezpieczającego przed
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
zablokowaniem
niezmielonym materiałem
Czujnik odczytu obrotów
Typ
IFM DI0001
głowicy napinającej
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁASCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM 1
/mm/
586
/mm/
1096
Strona 333 z 353
Data sheet
03-0083-PRV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY DO OPRÓŻNIANIA – REDLER
typ: PRV 36/41
Numer rysunku:
RV341G157680RMU, RV341G169680RMU
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do opróżniania koszów i
zbiorników z materiałem, a następnie do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport odbywa się w linii prostej o dopuszczalnym nachyleniu
100 dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak, itp.) i 150
dla materiałów o większym kącie sypania (śruty, mieszanki
paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L/Lv
Maksymalna wydajność
Transportowany materiał
Ciężar właściwy
Wydajność nominalna
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
/m/
/m3h-1/
/kgm-3/
/t.h-1/
/m.s-1/
/kg/
dB
°C
°C
15,65 / 9,92
2 104
Strona 334 z 353
16,87 / 9,92
200
ziarna słonecznika
420
60
0,60
2 214
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
Data sheet
03-0083-PRV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Pozycja napędu
Pobór mocy
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
Rozmiar łańcucha
Osadzony czerpakami
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
W lewo
kW
9,2
/A/
18,8
Y/Δ
400/690V – 50 Hz
-1/
36,6
/min
Nord
9052.1 – 132 MA/4
/kg/
235,0
Nord
39,72
Nord
Typ SK AZB, TF, pozycja M1
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
/mm/
112x125/360
Nie
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
IFM II0094
Czujnik
urządzenia
zabezpieczającego przed
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
zablokowaniem
niezmielonym materiałem
Czujnik odczytu obrotów
Typ
IFM DI0001
głowicy napinającej
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁASCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
/mm/
626
/mm/
1120
Strona 335 z 353
Data sheet
03-0084-PRL
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY ŁAMANY – REDLER
typ: PRL 16/33
Numer rysunku:
RL132B1333C0CMZ
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport odbywa się w linii prostej o dopuszczalnym
nachyleniu10° dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak,
itp.) i 15° dla materiałów o większym kącie sypania (śruty,
mieszanki paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L1, L2
Nachylenie ALFA
Wydajność
Ciężar właściwy
Wydajność
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
/m/
0
/ /
3 -1
/m h /
-3
/kgm /
-1
/t.h /
-1
/m.s /
/kg/
dB
°C
°C
Strona 336 z 353
13,3
6,5
200
400
24
0,60
1 346
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
Data sheet
03-0084-PRL
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
Rozmiar łańcucha
Osadzony czerpakami
kW
/A/
Y/Δ
-1/
/min
Nord
/kg/
Nord
Nord
W prawo
2,2
31,38
400/690V – 50 Hz
46,0
9022. 1
56
31,38
Typ SK AZBH
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
/mm/
63x100/160
nie
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
IFM II0094
Czujnik
urządzenia
zabezpieczającego przed
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
zablokowaniem
niezmielonym materiałem
Czujnik odczytu obrotów
Typ
IFM DI0001
głowicy napinającej
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe Tworzywo sztuczne PE 1000
Izolacja części składowych przenośnika
ISOVER FASIL 50 mm +
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
/mm/
401
/mm/
795
Strona 337 z 353
Data sheet
03-0085-PRL
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY ŁAMANY – REDLER
typ: PRL 36/41
Numer rysunku:
RL341H344F80RMU
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport jest kombinacja transportu poziomego oraz z
transportu z nachyleniem, z dopuszczalnym nachyleniem 10°
dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak, itp.) i 15° dla
materiałów o większym kącie sypania (śruty, mieszanki
paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość L1,L2–według rys.1
Nachylenie ALFA
Maksymalna wydajność
Transportowany materiał
Ciężar właściwy
Wydajność nominalna
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom hałasu przy urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
/m/
/ 0/
/m3h-1/
/kgm-3/
/t.h-1/
/m.s-1/
/kg/
dB
°C
°C
Strona 338 z 353
30,80 + 3,50 = 34,30
15
200
ziarna słonecznika
420
60
0,60
3 137
70
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
Data sheet
03-0085-PRL
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
Rozmiar łańcucha
Osadzony czerpakami
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
W lewo
kW
11,0
/A/
22,0
Y/Δ
400/690V – 50 Hz
36,8
/min-1/
Nord
9052.1 – 160 M/4
/kg/
262,0
Nord
39,72
Nord
Typ SK AZB, TF, pozycja M1
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
/mm/
112x125/360
Nie
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Czujnik urządzenia
zabezpieczającego
przed zablokowaniem
niezmielonym
materiałem
Czujnik odczytu
obrotów głowicy
napinającej
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
IFM II0094
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
Typ
IFM DI0001
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁASCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
/mm/
636
/mm/
1 100
Strona 339 z 353
Data sheet
03-0086-PRK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZENOŚNIK ŁAŃCUCHOWY KOMBINOWANY – REDLER
typ: PRK 36/41
Numer rysunku:
RK342G162FD0RMR
Konstruktor:
inż. Špičák Ivo
Przenośnik łańcuchowy jest używany do opróżniania koszów i
zbiorników z materiałem, a następnie do transportu sypkich i
ziarnistych surowców takich jak kukurydza, rzepak, słonecznik,
śruty, mieszanek paszowych i materiałów granulowanych.
Transport jest kombinacja transportu poziomego oraz z
transportu z nachyleniem, z dopuszczalnym nachyleniem 10°
dla łatwo sypiących się surowców (zboże, rzepak, itp.) i 15° dla
materiałów o większym kącie sypania (śruty, mieszanki
paszowe, itp.).
Zastosowanie
urządzenia:
Zastosowanie do innych materiałów należy konsultować z
producentem.
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Długość Lv
Długość L1, L2, L
Nachylenie ALFA
Maksymalna wydajność
Transportowany materiał
Ciężar właściwy
Wydajność nominalna
Prędkość transportowa
Ciężar całkowity
Poziom
hałasu
przy
urządzeniu
Temperatura otoczenia
Temperatura surowca
/m/
/m/
0
/ /
3 -1
/m h /
/kgm /
-1
/t.h /
-1
/m.s /
/kg/
dB
10,42
12,21 + 4,04 = 16,25
15
200
Śruta zbożowa
600
80
0,60
2 250
70
°C
°C
od - 20 do + 50
od - 20 do + 50
-3
Strona 340 z 353
Data sheet
03-0086-PRK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Pozycja napędu
Moc
Prąd znamionowy
Napięcie
Obroty przekładni
Wielkość przekładni
Ciężar przekładni
Przełożenie przekładni
Typ przekładni
Rozmiar łańcucha
osadzony czerpakami
INFORMACJE ODNOŚNIE NAPĘDU
W prawo
kW
9,2
/A/
18,8
Y/Δ
400/690V – 50 Hz
36,6
/min-1/
Nord
9052.1 – 132 MA/4
/kg/
235,0
Nord
39,72
Nord
Typ SK AZB, TF, pozycja M1
DANE ODNOŚNIE ŁAŃCUCHA TRANSPORTOWEGO
/mm/
112x125/360
Nie
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
IFM II0094
Czujnik
urządzenia
zabezpieczającego przed
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
zablokowaniem
niezmielonym materiałem
Czujnik odczytu obrotów
Typ
IFM DI0001
głowicy napinającej
Zasilanie
20 – 250 V AC/DC
WŁASCIWOŚCI MATERIAŁÓW
CZĘŚĆ
NORMA
Korpusu korytka, głowicy
Klasa stali węglowej 11
Pokrywy, zaślepki pokrywy
Klasa stali węglowej 11
Części napędu oprócz przekładni
Klasa stali węglowej 11
Łańcuch transportowy
Klasa stali węglowej 12
Listwy ślizgowe korytka, płytki łańcuchowe
Tworzywo sztuczne PE 1000
Wymiar A
Wymiar B
WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
/mm/
626
/mm/
1120
Strona 341 z 353
Data sheet
03-0087-PEK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY
typ: PEK 100
Numer rysunku:
E121P160100CMR0
Konstruktor:
Martin Špás
Podnośniki kubełkowe działają jako urządzenia do podnoszenia
z odśrodkowym opróżnianiem kubłów, co oznacza, że
transportowany materiał jest opróżniany z kubłów przez krawędź
zewnętrzną za pomocą siły odśrodkowej. Podnośniki stosuje się
do transportu ziarna, mączki z krwi i innych małych i suchych
materiałów w kierunku pionowym z dołu do góry. Nie należy
transportować
materiałów,
które
charakteryzują
się
przyczepnością, lepkością lub powodują korozję metalowych
części. Podnośniki są produkowane w systemie konstrukcji
zespołowej, w wykonaniu niesamonośnym.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
Typ
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm przy
400 V
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
796 kg
PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA
SK 1282 ABGH
NORD
17,21
obr/min
81
kg
26
SILNIK EL.
SK 1282 ABGH
V
230 / 400 – 50 Hz
A
2,81
kW
obr/min
1,1
1 395
0,74
INNE DANE TECHNICZNE
Uszczelnienie kanałów
Wartość
LUKOPREN S 6410
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Część
Szyby
Dolna i górna głowica
Koło taśmowe
Pas transportowy
Kubeł
Norma
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Żeliwo 422420
Pas Typ X 1000 szer.120mm, dł. 38m
Klasa stali węglowej 11
Strona 342 z 353
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
O450
1010
2.5 TĚS.
6x(2010+2.5)=12075 (POZ.03)
2.5 TĚS.
2000
2.5 TĚS.
2010
1180
2.5 TĚS.
4xO14
Strona 343 z 353
2.5 TĚS.
20
224
ROZSAH
NAPÍNÁNÍ
1013
1024.5
20±0.2
8xO17
(ALTERNATIVNÍ
PODEPŘENÍ HLAVY)
180±0.2
1311±0.2
1471±0.2
PODLAHA,OK
800x294
20503
20500
19304
03-0087-PEK
Data sheet
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
1760
1178
Data sheet
03-0088-PEK
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY
typ: PEK 155
Numer rysunku:
E282D735203AMZ0
Konstruktor:
Martin Špás
Zastosowanie
urządzenia:
Podnośniki kubełkowe działają jako urządzenia do podnoszenia z
odśrodkowym opróżnianiem kubłów, co oznacza, że transportowany
materiał jest opróżniany z kubłów przez krawędź zewnętrzną za
pomocą siły odśrodkowej. Podnośniki stosuje się do transportu ziarna,
mączki mięsno-kostnej i innych małych i suchych materiałów w
kierunku pionowym z dołu do góry. Nie należy transportować
materiałów, które charakteryzują się przyczepnością, lepkością lub
powodują korozję metalowych części. Podnośniki są produkowane w
systemie konstrukcji zespołowej, w wykonaniu niesamonośnym.
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Ciężar
kg
1 190
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu obsługi LAeg dB ((A))
78
PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA
Typ
SK 3282A B GH-112M/4 BRE40 RG
Producent
NORD
Przełożenie przekładni
i
16,67
Liczba obrotów na wyjściu
[obr/min]
78
Masa całkowita
[kg]
70
SILNIK EL.
Typ
112M / 4
Napięcie
V
400 / 690 – 50 Hz
Prąd znamionowy Ijm przy 400 V
[A]
8,3
Pobór mocy
[kW]
4,0
Liczba obrotów
[obr/min]
1 445
0,80
cos ϕ
INNE DANE TECHNICZNE
Wartość
Uszczelnienie kanałów
LUKOPREN S 9780
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Część
Szyby
Dolna i górna głowica
Koło taśmowe
Pas transportowy
Kubeł
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Norma
1 4301
1 4301
Żeliwo 422420
PAS FLEXAM EF 45/3 12+13 WHITE M2 AS FG- TL.7.1mm,
SZER..180mm, DŁ.43m
PLASTIC SUPER STARCO materiał: PEHD+nylon
( producent, VAV)
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Eksp.,zagrożenie pożarowe pyłów palnych
Ochronne elementy urządzenia - czujniki do wyeliminowania źródeł zapłonu
Typ
IFMII 0094
Czujnik pozycji pasu transportowego
Zasilanie
20-250V AC/DC
Typ
IFM DI 0001
Czujnik odczytu obrotów głowicy
napinającej
Zasilanie
20-250V AC/DC
Membrana zabezpieczająca
Wymiary
0,1x380x380 mm (2szt.)
Strona 344 z 353
Data sheet
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 345 z 353
03-0088-PEK
Data sheet
03-0089-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY
typ: PEV 100
Numer rysunku:
E102B800100CMR0
Konstruktor:
Martin Špás
Podnośniki kubełkowe działają jako urządzenia do podnoszenia
z odśrodkowym opróżnianiem kubłów, co oznacza, że
transportowany materiał jest opróżniany z kubłów przez krawędź
zewnętrzną za pomocą siły odśrodkowej. Podnośniki stosuje się
do transportu ziarna oraz innych małych i suchych materiałów w
kierunku pionowym z dołu do góry. Nie należy transportować
materiałów, które charakteryzują się przyczepnością, lepkością
lub powodują korozję metalowych części. Podnośniki są
produkowane w systemie konstrukcji zespołowej, w wykonaniu
niesamonośnym.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 346 z 353
Data sheet
03-0089-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Typ - wysokość (m)
PEV 100
20
30
1300
396
234
294
¿ 70
¿152
¿152
¿450
264
324
450
80
991
1150
291
2000
390
793
295
1115
1150
1040
860
1140
200
656
266
390
944
≅950
1393
1450
OZNAKOWANIE - TYP
A
B
C
C1
D
D1
D2
d2
E
E1
F
F1
G
G1
G2
H
I
J
K
L
M
M1
M2
N
O
P
R
R1
R2
S
T
U
V
Z
40
1521
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Długość
Ciężar
Nominalna moc transportowa
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
Poziom hałasu przy urządzeniu
Typ silnika
Prąd znamionowy Ijm przy (400V)
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
m
kg
t.godz-1
PEV 100
8
936
2,5
od - 25 do /+ 40
dB
75
A
kW
min-1
100L/4
8,3
2,2
1 440
0,74
Strona 347 z 353
Data sheet
03-0089-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Przekładnia elektryczna
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
PEV 100
SK9016.1 AZDBHR-100L/4
NORD
23:11
62
49
-1
min
kg
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Część
Szyby
Dolna i górna głowica
Koło taśmowe
Pas transportowy
Kubeł
Wylot
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Norma
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Żeliwo 422420
PVC pas z wkładem tekstylnym
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DALSZE DANE TECHNICZNE
Pas transportowy
Uszczelnienie kanałów
Wartość
FLEXAM EF 45/3 12+3 szer..200
LUKOPREN S 6410
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
Czujnik pozycji pasu transportowego
Zasilanie
Typ
Czujnik odczytu obrotów głowicy napinającej
Zasilanie
Strona 348 z 353
IFMII 0094
20-250V AC/DC
IFM DI 0001
20-250V AC/DC
Data sheet
03-0090-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY
typ: PEV 155
Numer rysunku:
60RP00046100COR
Konstruktor:
Martin Špás
Podnośniki kubełkowe działają jako urządzenia do podnoszenia
z odśrodkowym opróżnianiem kubłów, co oznacza, że
transportowany materiał jest opróżniany z kubłów przez krawędź
zewnętrzną za pomocą siły odśrodkowej. Podnośniki stosuje się
do transportu ziarna oraz innych małych i suchych materiałów w
kierunku pionowym z dołu do góry. Nie należy transportować
materiałów, które charakteryzują się przyczepnością, lepkością
lub powodują korozję metalowych części. Podnośniki są
produkowane w systemie konstrukcji zespołowej, w wykonaniu
niesamonośnym.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 349 z 353
Data sheet
03-0090-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
Typ - wysokość (m)
PEV 100
20
30
1850
692
274
346
¿ 75
¿219
¿219
¿600
344
416
700
120
1455
1600
303.5
2000
700
400
1118
367
1568
1626
1428
1240
1610
300
864
348
516
1560
534
976.5
≅1050
1890
1890
OZNAKOWANIE - TYP
A
B
C
C1
D
D1
D2
d2
E
E1
F
F1
G
G1
G2
H
I
J
K
L
M
M1
M2
N
O
P
R
R1
R2
S
T
U
V
Z
40
1890
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
TYP
Długość
Ciężar
Nominalna moc transportowa
Minimalna i maksymalna temperatura
otoczenia
Poziom hałasu przy urządzeniu
Typ silnika
Prąd znamionowy Ijm przy (400V)
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
m
kg
t.godz-1
PEV 155
19
2 140
75
od - 25 do /+ 40
dB
70
A
kW
-1
min
160M/4
21,5
11,0
1 460
0,84
Strona 350 z 353
Data sheet
03-0090-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
PEV 155
DXCMF 552/160M-4/71
PUJOL
20 67
71
178
min-1
kg
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Część
Szyby
Dolna i górna głowica
Koło taśmowe
Pas transportowy
Kubeł
Wylot
Środowisko pracy
Środowisko zewnętrzne
Środowisko wewnętrzne
Norma
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Żeliwo 422420
PVC pas z wkładem tekstylnym
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
ŚRODOWISKO PRACY WEDŁUG EN 60079-10-2
Oznakowanie
Brak zagrożenia wybuchem
Brak zagrożenia wybuchem
DALSZE DANE TECHNICZNE
Pas transportowy
Uszczelnienie kanałów
Wartość
FLEXAM EF 45/3 12+3 szer.250
LUKOPREN S 6410
DANE ODNOŚNIE CZUJNIKÓW PRZENOŚNIKA
Typ
Czujnik pozycji pasu transportowego
Zasilanie
Typ
Czujnik odczytu obrotów głowicy napinającej
Zasilanie
Strona 351 z 353
IFMII 0094
20-250V AC/DC
IFM DI 0001
20-250V AC/DC
Data sheet
03-0090-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
PODNOŚNIK
typ: PEV 220
Numer rysunku:
5364414423NPRMU
Konstruktor:
inż. Rejl Zdeněk
Podnośniki kubełkowe działają jako urządzenia do podnoszenia
z odśrodkowym opróżnianiem kubłów, co oznacza, że
transportowany materiał jest opróżniany z kubłów przez krawędź
zewnętrzną za pomocą siły odśrodkowej. Podnośniki stosuje się
do transportu zboża i innych małych i suchych materiałów w
kierunku pionowym z dołu do góry. Nie należy transportować
materiałów, które charakteryzują się przyczepnością, lepkością
lub powodują korozję metalowych części. Podnośniki są
produkowane w systemie konstrukcji zespołowej, w wykonaniu
niesamonośnym.
Zastosowanie
urządzenia:
GŁÓWNE WYMIARY URZĄDZENIA
Strona 352 z 353
Data sheet
03-0090-PEV
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
Pardubice – Černá za Bory
OZNAKOWANIE - TYP
A
B
C
D
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
Typ PEV 220
2000
795
750
1564
1800
404
334
795
2000
1395
404
1690
1495
1759
730
Q 450
3174
GŁÓWNE DANE TECHNICZNE
Długość
Ciężar
Nominalna moc transportowa
Minimalna i maksymalna
temperatura
Typ silnika
Napięcie
Prąd znamionowy Ijm przy
(400V)
Moc
Liczba obrotów
cos ϕ
Ciężar
PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA
Typ
Producent
Przełożenie przekładni
Liczba obrotów na wyjściu
Masa całkowita
m
kg
t.godz-1
44
5 150
120
°C
- 20 / + 40
V/Hz
180LX / 4
Y/Δ 400/690 - 50
A
43,4
kW
min-1
kg
22
1 460
0,82
170
min-1
kg
PEV 220
SK 9052
NORD
23,33
62
332
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Część
Szyby
Dolna i górna głowica
Koło taśmowe
Pas transportowy
Kubeł
Wylot
Norma
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
Klasa stali węglowej 11
PVC pas z wkładem tekstylnym
Klasa stali węglowej 11 tworzywo sztuczne
Klasa stali węglowej 11
DALSZE DANE TECHNICZNE
Pas transportowy
Uszczelnienie kanałów
Wartość
FLEXAN EF 45/3 12+13
LUKOPREN S 6410
Strona 353 z 353

Podobne dokumenty