t`r(NU.,tOtu\

Komentarze

Transkrypt

t`r(NU.,tOtu\
DA Kupcy Blawatni
ki i WychowalekSp6lkaJawna
ul.Karmelkowa34
Wroclaw,POLAND
tel.:48-71-337-07-07(08)
fax:48-71-337-20-85
NIP 89400 48722
Wroclaw,3.10.2011
LIS
ZleciliSmyfirmie 2ways,w
dokonaniew naszyrnimieniu
REFERENCYJNY
z planowanymwyjazdem biznesowymdo Chin,
zwi4zanych z tzyskaniem wizy qjazdowej do Chin.
W pelni profesjonalnei
przekazywanena bie24co,
sprawily,2e ftwnie? w
z naszymioczekiwaniamidzlatranta
firmy 2waysoraz
Rekomendujemy firmg 2w
jako rzetelnego
partneraw biznesie.
i sprawdzonego
informacje w sprawie wykonywanych czynnodci
oSciz pewnoSci4
skorzystamy
z uslug2ways.
Z wyrazamiszacunku
DariuszWychowalek
I t -/t
t.lAl/
t'r(NU.,tOtu\
Bla,valii
YEWA K"p;y
K"p.v Blawalii
Turlebkii Wy;howatekSp.Jaffira
5?.436Wrdc.law,
S?.t36
Wr6claw.
ul.Karn€
Kdrnelou/a
6v,a34
tel.(0.71)
3370707(66),
fax3372085
NtPBS4-00-48-722

Podobne dokumenty