Tydzień Języka Polskiego 2017

Transkrypt

Tydzień Języka Polskiego 2017
TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO
(6 – 10 MARCA 2017 R.)
• Konkurs plastyczny na portret wybranej pary bohaterów literackich
– konkurs dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 6
– praca powinna zawierać na odwrocie: imiona i nazwiska bohaterów, tytuł i
autora książki
– format pracy i technika wykonania – dowolne
– termin oddawania prac: 2 marca
• „Dyslektando”
– termin: 7 marca – 8.00 – w sali 11
– konkurs ortograficzny dla dyslektyków i dysortografików
• Szkolny Konkurs Ortograficzny (eliminacje do Miejskiego Konkursu
Ortograficznego)
– termin: 7 marca – godz. 14.20
– konkurs dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 6
• Konkurs na Najlepszego Polonistę Klas I
– termin: 8 marca – godz. 14.20 w sali 11
– konkurs dla uczniów klas pierwszych
• Konkurs na Najlepszego Polonistę Klas II
– termin: 9 marca – godz. 14.20 w sali 11
– konkurs dla uczniów klas drugich
• Konkurs Krasomówczy „Złotouści”
– termin: 10 marca – 8.50–10.25 w jadalni
– konkurs dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 6
• Konkurs na przebranie za wybranego bohatera literackiego „Cosplay
Literacki”
– termin: 10 marca – 8.50–10.25 w jadalni
– konkurs dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 6
• Multimedialny Konkurs Wiedzy nt. „Krzyżaków” H. Sienkiewicza
– termin: 10 marca – godz. 13.30 w sali 11
– konkurs dla uczniów klas pierwszych (zapraszamy 2–3-osobowe zespoły
z każdej klasy I)