Załącznik nr 6 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Taktyczne

Transkrypt

Załącznik nr 6 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Taktyczne
Załącznik nr 6 do siwz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Taktyczne urządzenia przełączników audio (PTT) 2 x Radio z wbudowaną
aktywna komorą foniczną (głośnikiem) oraz aktywnych ochronników słuchu
dostosowanych do hełmów OPS-CORE oraz przystosowanych do pracy z
maskami przeciwgazowymi AVON FM53 oraz dedykowanymi mikrofonami
dla Jednostki Wojskowej 4101
Zadanie nr 1
Urządzenie podwójnego taktycznego przełącznika audio (PTT) oraz
przystosowanego do pracy z maskami przeciwgazowymi AVON FM53 Device DR-VPU-A-x2 (lub równoważne)
Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych pod warunkiem, że
spełniają n/w minimalne wymagania:
1. musi posiadać możliwość sterowania z wykorzystaniem PTT dwoma radiostacjami
AN/PRC-152A
i/lub
AN/PRC-117G
za
pośrednictwem
dedykowanych
kabli
zakończonych wtykiem HR30;
2. musi posiadać otwartą architekturę dającą możliwość sterowania PTT innymi
radiotelefonami/radiostacjami po wcześniejszym dostosowaniu z wykorzystaniem
dedykowanych kabli zakończonych wtykiem HR30;
3. musi
posiadać
możliwość
podłączenia
przewodowego
z
wykorzystaniem
dedykowanych kabli:
a. skanerów częstotliwości;
b. wykrywaczy min;
c. urządzeń i detektorów CBRN;
d. ZMIANA!!!
zapewnienia
telefonów
komórkowych
wyłącznie
odsłuchu
(smartfonów)
rozmowy
–
możliwość
telefonicznej
z
wykorzystaniem urządzenia (rozwiązanie opcjonalne). ZMIANA!!!
Str. 1/8
4. musi posiadać możliwość przewodowego podłączenia i realizację łączności Interkom
pojazdów, statków powietrznych oraz łodzi bojowych z wykorzystaniem dedykowanych
kabli;
ZMIANA!!!
Rekomendowane spełnianie ww. standardów w zakresie komunikacji wewnętrznej
intercom (ICS):
- J11 NATO,
- RWN1-5-2SZ-P1 (W3W Sokół)
- SPU-7, SPU-9, KMA24H-70, (Mi-8, Mi-17, Mi-24)
- U93 A/U NATO
- NEXUS TP-120/U174 NATO
5. musi posiadać gniazdo wejściowe na ochronnik słuchu typu HR30 Socket - Headset
Connector umożliwiające podłączenie aktywnych ochronników słuchu PELTOR
ComTac XPi headset (lub równoważny).
6. musi posiadać dwa złącza HR30 Plug – Radio Connectors umożliwiające podłączenie
przewodowe z radiostacjami AN/PRC-152A i/lub AN/PRC-117G
7. gniazdo każdego złącza musi być wyposażone w zabezpieczenie złącza,
8. musi posiadać dwa niezależne przyciski PTT umieszczone na obudowie bocznej
urządzenia po prawej stronie Independent Radio 1 / Radio 2 Press To Talk Switch
umożliwiające komfortową i ergonomiczna pracę na urządzeniu w rękawiczkach
taktycznych oraz gumowych rękawicach ochronnych;
9. musi posiadać głośnik o mocy przynajmniej 0,9 W zapewniający możliwość
przenoszenia mowy operatora wykorzystującego maskę przeciwgazową AVON FM53
zapewniając wydawanie głośnych, stanowczych i zrozumiałych komend
10. musi posiadać przycisk umożliwiający włączenie / wyłączenie głośnika przekazującego
głos operatora z mikrofonu maski przeciwgazowej AVON FM53 umożliwiający
ergonomiczną pracę w rękawiczkach taktycznych oraz gumowych rękawicach
ochronnych;
11. musi posiadać zintegrowany wewnętrzny mikrofon
a. mikrofon musi być automatycznie deaktywowany w przypadku podłączenia
urządzenia z mikrofonem maski przeciwgazowej AVON FM53
b. mikrofon musi być automatycznie deaktywowany w przypadku podłączenia
urządzenia aktywnego ochronnika słuchu z własnym mikrofonem
c. mikrofon musi być automatycznie deaktywowany w przypadku podłączenia
maski przeciwgazowej AVON FM53
12. musi posiadać wewnętrzne złącze 3,5 mm Rx Audio Jack do podłączenia dodatkowych
pasywnych słuchawek lub miniaturowych głośników;
Str. 2/8
13. musi
umożliwiać
pracę
z
urządzeniem
Avon
Respirator
Microphone
maski
przeciwgazowej AVON FM53 za pomocą dedykowanego kabla;
14. musi
posiadać
możliwość
podłączenia
zewnętrznego
bezprzewodowego
PTT
pracującego w standardzie bezprzewodowym w zakresie częstotliwości 2400MHz2464MHz, szyfrowanym o zasięgu nie większym niż 3 m.
15. musi umożliwiać wykonywanie skoków spadochronowych;
16. zasilanie z wykorzystaniem 2x baterii AAA
17. czas ciągłej pracy urządzenia nie mniejsza niż 96 h
18. wodoodporność nie niższa niż IP 54 rekomendowana IP 66
19. zakres pracy temperatur od -10°C do +60°C
20. kolor zielony, maskujący w kamuflażu WSpec. lub czarny
21. wymiary:
a. Długość
od 10 cm do 14 cm
b. Szerokość
od
6 cm do
8 cm
c. Wysokość
od 2,5 cm do
4 cm
22. masa nie wyższa niż 0,3 kg
23. urządzenie
musi
posiadać
możliwość
przymocowania
do
oporządzenia
z wykorzystanie standardowych uchwytów i taśm montażowych Mole, a także rzepów
Velcro;
24. urządzenie nie może posiadać odblaskowych elementów lub świecących elementów,
25. urządzanie musi pochodzić z partii produkcyjnej 2015 lub 2016
Zadanie nr 2
Urządzenie sterownik bezprzewodowy PTTx2 do Urządzenia
Device DR-VPU-A-x2 (lub równoważnego)
Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych pod warunkiem, że
spełniają n/w minimalne wymagania:
1. musi posiadać dwa niezależne przyciski PTT umieszczone na obudowie urządzenia
Independent Radio 1 / Radio 2 Press To Talk Switch umożliwiające komfortową i
ergonomiczna pracę na urządzeniu w rękawiczkach taktycznych oraz gumowych
rękawicach ochronnych,
2. musi zapewnić dodatkowe rozróżnienie przycisków PTT Radio 1 / Radio 2 bez
spoglądania,
Str. 3/8
3. musi
umożliwiać
sparowanie
podłączenia
zewnętrznego
bezprzewodowego
Urządzenia Device DR-VPU-A-x2 Device DR-VPU-A-x2 lub równoważnego PTT
pracującego w standardzie bezprzewodowym w zakresie częstotliwości 2400MHz2464MHz, szyfrowanym o zasięgu nie większym niż 3 m.
4. zasilanie z wykorzystaniem baterii typu CR2032 lub CR2050 (dopuszczalne inne
nie wpływające na gabaryty, masę i czas pracy urządzenia) czas ciągłej pracy
urządzenia nie mniejsza niż 192 h
5. wodoodporność nie niższa niż IP66
6. zakres pracy temperatur od -10°C do +60°C
7. kolor zielony lub czarny
8. wymiary:
a. długość
od 4 cm do 7 cm
b. szerokość
od 2,5 cm do
c. wysokość
od 1,5 cm do 3,5 cm
5 cm
9. masa nie wyższa niż 0,1 kg
10. urządzenie musi posiadać możliwość trwałego przymocowania do broni i do
oporządzenia z wykorzystanie standardowych uchwytów w tym szyny PICANNY
i taśm montażowych Mole, a także rzepów Velcro.
11. urządzenie musi posiadać możliwość wizualnego stwierdzenia poprawności
sparowania za pomocą diody LED lub jednoznacznej sygnalizacji dźwiękowej
Zadanie nr 3
Kable spiralne łączące Urządzenie Device DR-VPU-A-x2 lub równoważne
z AN/PRC-117G
1. Wymiary:
a. Długość
od 60 cm do 80 cm
2. W centralnej część kabel musi być spiralny umożliwiając skrócenie zbędnych
odcinków kabla oraz zapewnienie przylegania do umundurowania i wyposażenia
operatora.
3. Kabel musi umożliwiać podpięcie radiostacji AN/PRC-117G do urządzenia za
pośrednictwem złącza wtyk HR30
4. Musi posiadać wzmocnione mocowanie przewodu wytrzymujące szarpnięcie z siłą
min. 20 kg;
Str. 4/8
Zadanie nr 4
Kable spiralne łączące Urządzenie Device DR-VPU-A-x2 lub równoważne
z AN/PRC-152A
1. Wymiary:
a. Długość
od 60 cm do 80 cm
2. W centralnej część kabel musi być spiralny umożliwiając skrócenie zbędnych
odcinków kabla oraz zapewnienie przylegania do umundurowania, odzieży
ochronnej i wyposażenia operatora.
3. Kabel musi umożliwiać podpięcie radiostacji AN/PRC-152A do urządzenia za
pośrednictwem złącza wtyk HR30
4. Musi posiadać wzmocnione mocowanie przewodu wytrzymujące szarpnięcie z siłą
min. 20 kg;
Zadanie nr 5
Kable (spiralne) łączące Urządzenie Device DR-VPU-A-x2
równoważne) z mikrofonem maski przeciwgazowej AVON FM53
(lub
1. Wymiary:
a. Długość
od 28 cm do 35 cm
2. W centralnej część kabel powinien być spiralny umożliwiając skrócenie zbędnych
odcinków kabla oraz zapewnienie przylegania do umundurowania, odzieży
ochronnej i wyposażenia operatora.
3. Złącze 3pin kompatybilne do pracy z maską przeciwgazową AVON FM53 oraz
aktywnym ochronnikiem słuch Peltor XPi Headset (lub równoważny) zakończony
złączony złączem 3,5 mm Jack Plug
4. Podłączenie kabla musi aktywować mikrofon z maski przeciwgazową AVON FM53 i
deaktywować mikrofon zestawu aktywnego ochronnika słuchu oraz mikrofonu
urządzenia.
Zadanie nr 6
Aktywny ochronnik słuchu PELTOR ComTac XPi headset
(lub równoważny) z adapterem do hełmu OPS-CORE P3ADG-F SV/2 (lub
równoważny) oraz dedykowanym mikrofonem wysokiej czułości oraz
wbudowaną redukcją szumów ciśnieniowo-częstotliwościowych (lub
równoważny) dedykowany do pracy z maską przeciwgazową AVON
FM53.
Str. 5/8
Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych pod warunkiem, że
spełniają n/w minimalne wymagania:
1. musi posiadać smukłą konstrukcję czasz;
2. musi posiadać współczynnik SNR 28 dB;
3. musi posiadać funkcje automatycznej reakcji na hałas (odsłuch ludzkiego głosu);
4. musi posiadać funkcje:
a. tryb sygnału zewnętrznego,
b. czas zaniku, balans,
c. tryb zatyczek,
d. tryb korektora,
e. tryb wyciszania sygnału zewnętrznego;
5. musi posiadać menu z przewodnikiem głosowym w celu optymalnego i łatwego
dopasowania funkcji i parametrów
6. musi posiadać funkcję zapisu ostatnich ustawień po włączeniu urządzenia
(z wyjątkiem trybu zatyczek);
7. musi posiadać w pełni niezależny system podwójnych głośników umożliwiający
odsłuch ludzkiego głosu i sygnału zewnętrznego urządzenia do komunikacji
radiowej;
8. musi posiadać dodatkowe wymienne silikonowe (silicon-gel) okładziny ochronników
słuchu;
9. musi posiadać w pełni niezależny system podwójnych głośników umożliwiający
słyszalność obu uszna w przypadku podpięcia 1 radiostacji;
10. musi posiadać w pełni niezależny system podwójnych głośników umożliwiający
słyszalność prawe ucho dla radiostacji podłączonej do gniazda Radio 1 oraz lewo
ucho dla radiostacji podłączonej do gniazda Radio 2;
11. musi
posiadać
pałąk
nagłowny
ZMIANA!!!
umożliwiający
samodzielne
przygotowanie przez operatora zestawu do pracy bez hełmu OPS-CORE (zestaw
nakarkowy)
12. musi posiadać kompatybilny z hełmem OPS-CORE zestaw adapterów P3ADG-F
SV/2 (lub równoważnym) prawy i lewy do hełmu OPS-CORE zakończone
ruchomymi-wysuwanymi końcówkami z tworzywa sztucznego umożliwiającymi
właściwą płynną regulację i dopasowanie ochronników słuchu do twarzy operatora
13. musi posiadać drugi
zapasowy komplet adapterów
P3ADG-F SV/2
(lub
równoważnym) prawy i lewy;
Str. 6/8
14. adapter P3ADG-F SV/2 (lub równoważnym) musi być koloru czarnego, zielonego
lub w kamuflażu wykorzystywanym przez WSpec;
15. musi umożliwiać wykonywanie skoków spadochronowych;
16. musi posiadać funkcję automatycznego wyłączenie urządzenia w przypadku, gdy
użytkownik nie użyje żadnej funkcji w czasie 2 h,
17. zasilanie: 2 szt. baterii AAA
18. masa: poniżej 330 g (z bateriami)
19. temperatura pracy: -40 °C - +55°C
20. żywotność baterii min. 480 h;
21. po podpięciu przewodu do ochronnika słuchu i maski na pałączku automatycznie
wyłączy się mikrofon zewnętrzny a załączy się mikrofon w masce AVON FM53;
22. musi posiadać wbudowane gniazdo 3,5 mm Jack Socket przystosowane do
podłączenia Mikrofonu z maski przeciwgazowej AVON FM53
23. musi posiadać dedykowany mikrofon
wysokiej czułości
oraz
wbudowaną
dwukierunkową redukcją szumów typu „gęsia szyja” o parametrach nie gorszych
niż:
a. Wymiary:
i. Długość od 15 cm do 17 cm
ii. Średnica od 0,6 cm do 0,65 cm
b. wodoodporność: IP 66;
c. masa poniżej 50 g.
24. podstawowe charakterystyki techniczne (Tabela nr 1)
Tabela nr 1 - wymagania minimalne
Częstotliwość
(Hz)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
3000
4000
5000
Czułość dla mowy operatora
[1cm]
(dB 1V/Pascal)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
41
39
39
42
pon.
60
pon.
60
pon.
60
pon.
60
pon.
60
59
59
59
58
54
52
44
-
-
Czułość dla dźwięków tła [100cm]
(dB 1V/Pascal)
25. musi posiadać zielony lub maskujący (w kamuflażu wykorzystywanym przez
WSpec) niebłyszczący, matowy, pochłaniająca światło kolor i faktura czasz;
Str. 7/8
26. wodoodporność ochronnika słuch oraz mikrofonu IP 66
27. podstawowe charakterystyki techniczne (Tabela nr 2):
Tabela nr 2 - wymagania minimalne
Częstotliwość
(Hz)
Średnie tłumienie
(dB)
Zakładana ochrona
(dB)
125
250
500
1000
2000
4000
8000
11,5
17,9
27,8
30,0
32,1
36,2
40,3
9,0
15,3
25,9
27,7
29,1
34,2
37,2
28. ochronniki słuchu nie mogą zawierać żadnych świecących, błyszczących,
brzęczących, dzwoniących lub odblaskowych elementów.
29. urządzanie musi pochodzić z partii produkcyjnej 2015 lub 2016
Przekazanie sprzętu użytkownikowi musi zostać poprzedzone 2 dniowym szkoleniem
w zakresie konfiguracji i obsługi oraz wykorzystania systemu w oparciu o siedzibę i sprzęt
zamawiającego (maski przeciwgazowe AVON FM53 i radiostacje AN/PRC-152A i
AN/PRC-117G).
Str. 8/8