zabawy integracyjne

Transkrypt

zabawy integracyjne
zabawy integracyjne
Głównym celem zabaw integracujnych jest umożliwianie dzieciom pokonywania trudności w
nawiązywaniu kontaktów w grupie rówieśniczej. Umiejętne zastosowanie zabaw integracyjnych
ma duże znaczenie dla całego procesu pracy z grupą. Kształtują poczucie odpowiedzialności
wynikające z relacji wzajemnego współdziałania
i podejmowania decyzji. Umożliwiają nawiązanią więzi wewnątrzgrupowej, wytworzenie
przyjaznej atmosfery oraz zdobywanie zaufania dzieci przez nauczycieli prowadzących zajęcia
integracyjne.
Zabawy integracyjne mają ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka: stymulują jego
twórczość
i rozwijają zdolności. Poprzez zabawy dziecko uczy się zachowań przynależnych kulturze
społeczeństwa zdobywa wiele wartościowych i kształcących doświadczeń.
1/1

Podobne dokumenty