Konferencja w Dreźnie „Inwestować w Polsce”

Transkrypt

Konferencja w Dreźnie „Inwestować w Polsce”
Konferencja w Dreźnie „Inwestować
w Polsce”
2015-07-16 09:25:49
2
Dlaczego warto inwestować w Polsce? Na to pytanie odpowiadali w dniu 23 czerwca br. podczas
zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Dreźnie (IHK Drezno) seminarium informacyjnego
zaproszeni z Polski prelegenci. Obszarem szczególnie promowanym podczas tego spotkania była strefa
przygraniczna.
Dlaczego warto inwestować w Polsce?
Na to pytanie odpowiadali w dniu 23 czerwca br. podczas zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w
Dreźnie (IHK Drezno) seminarium informacyjnego zaproszeni z Polski prelegenci. Obszarem szczególnie
promowanym podczas tego spotkania była strefa przygraniczna.
Zamiarem organizatora - Centrum Kontaktowego Współpracy Polsko-Saksońskiej w Görlitz, było
przybliżenie niemieckim przedsiębiorcom warunków inwestowania w Polsce i możliwości inwestycyjnych, jakie
znajdą na pograniczu dolnośląsko-saksońskim.
Konferencje otworzyła radca WPHI Berlin przedstawiając niemieckim przedsiębiorcom kierunki rozwoju
gospodarczego Polski przez ostatnie lata oraz podział środków dla Polski w nowej perspektywie finansowej 20142020, które otwierają nowe możliwości inwestowania dla partnerów z Saksonii.
Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Zgorzelca – Rafał Gronicz, który przedstawił ofertę inwestycyjną Zgorzelca
oraz ramy wsparcia lokalnych władz na rzecz niemieckich inwestorów.
Miasto Zgorzelec położone jest przy samej granicy polsko-niemieckiej oraz przy bardzo ważnym strategicznym
międzynarodowym szlaku komunikacyjnym – trasie europejskiej E40 wschód-zachód w bezpośredniej bliskości do
autostrady A-4 (główny szlak komunikacyjny, łączący Europę z Ukrainą, będący częścią Europejskiego Korytarza
Transportowego Nr III) umożliwiając komunikację drogową w kierunku północnym i południowym.
Położenie to powoduje, że przez miasto przepływa ogromny potencjał ludzki, w tym turyści, biznesmeni,
handlowcy, a ruch ten odbywa się zarówno w kierunku wschodnim jak i zachodnim. Podkreślając te atuty, miasto
próbuje zainteresować potencjalnych inwestorów bardzo atrakcyjnie położoną nieruchomością gruntową,
wystawioną obecnie do sprzedaży, którą chciałoby przeznaczyć na realizację inwestycji hotelowej. Szczegóły na:
http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5527,idmp,32,r,r
Działka o powierzchni 18.813m² jest bardzo atrakcyjnie usytuowana na wzgórzu tuż przy polsko-niemieckiej
granicy z widokiem na Nysę Łużycką i Starówkę w Görlitz (Niemcy) (foto w załączniku).
Następnie eksperci z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawili zasady inwestowania w strefie oraz
aktualnie dostępną ofertę działek.
W ocenie inwestorów niemieckich, Polska jest na pierwszym miejscu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej
wśród 16 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tak wynika z raportu przygotowanego przez PolskoNiemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) i KPMG. Na czele rankingu Polska plasuje się już po raz
trzeci z rzędu.
Odsetek firm z kapitałem niemieckim w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wynosi aż 74%. Wiele z nich
to firmy z branży motoryzacyjnej np. BASF Polska, Sitech, VOSS Automotive Polska, Winkelmann czy Volkswagen
Motor Polska. Jak wynika z raportu, Niemcy są największym dostawcą towarów do Polski i największym
importerem polskich produktów. Firmy z kapitałem niemieckim, które prowadzą działalność w branży
motoryzacyjnej w Polsce, zatrudniają ok. 26 tys. pracowników, a dualny system kształcenia tak popularny w
Niemczech, wdrażany jest m.in. w LSSE, gdzie firmy i szkoły łączą siły, aby przygotowywać wyspecjalizowane
kadry na potrzeby przemysłu.
3
Więcej informacji: www.zgorzelec.eu, www.lsse.eu
WPHI Berlin
4