a. 2010 - 2008: dystans 2 x 400 m, strzelanie L b. 2007

Transkrypt

a. 2010 - 2008: dystans 2 x 400 m, strzelanie L b. 2007
I.Organizator: Polski Związek Biathlonu
UKN Melafir Czarny Bór
Urząd Gminy Czarny Bór
Centrum Kultury w Czarnym Borze
II. Miejsce i termin zawodów: Stadion Czarny Bór; 17 września 2016 r.
 UDZIAŁ BEZPŁATNY

BIURO CZYNNE OD
930
 STARTY INDYWIDUALNE - 1100
 STARTY SZTAFET – 1230
III. Prawo startu mają:
 indywidualnie: dzieci rocznik 2010-2004
 sztafety: dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z rodzicami
IV. Nagrody:
Indywidualnie:
 I - III m-ce: medale i nagrody rzeczowe
 I - VI m-ce: dyplomy
Sztafety:
 I - III m-ce: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe
V. Dystanse:
a. 2010 - 2008: dystans 2 x 400 m, strzelanie L
b. 2007 - 2006: dystans 2 x 400 m, strzelanie L
c. 2005 - 2004: dystans 3 x 400 m, strzelanie LL
za każdy niecelny strzał kara 15 sekund
d. sztafety: dzieci 2010 - 2007 + rodzic: dystans 2 x 400 m, strzelanie L
e. sztafety: dzieci 2006 - 2004 + rodzic : dystans 2 x 400 m, strzelanie L
f. sztafety: dzieci 2003 - 2001 + rodzic : dystans 2 x 400 m, strzelanie L
strzelanie 8 strzałów / za każdy niecelny strzał kara 30 m
VI. Zgłoszenia imienne do zawodów należy przesyłać do dnia 15.09.2016
na e-mail: [email protected] na miejscu: od 930 do 1030 .
VII. Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy, natomiast koszty
uczestnictwa tj. dojazd i wyżywienia pokrywają kluby we własnym zakresie.
VIII. Zawodnicy powinni posiadać: zgodę na udział w zawodach, oświadczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach oraz pozwolenie na
przetwarzanie danych osobowych.
Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
powstałe na terenie obiektu oraz za rzeczy pozostawione lub zagubione
w dniu zawodów.
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu
zawodów, kolejności startów poszczególnych kategorii w zależności od
ilości zgłoszonych zawodników.
Organizator