regulamin

Transkrypt

regulamin
Zawody strzeleckie "Kałach Nisko 2016"
Organizator:
KŻRiKB "VIS" Nisko
Termin i miejsce:
08.10.2016, Strzelnica JW Nisko - Moskale
Rejestracja zawodników w godz. 7:30 – 8:00
Planowane rozpoczęcie zawodów o godz. 8:00
Obsada sędziowska:
Sędzia główny:
Sędzia stanowiskowy:
Bogusław Warchoł
Robert Siek
Prowadzący strzelanie:
Amunicyjny:
Kierownik Zawodów:
Zabezpieczenie medyczne:
Grzegorz Okleja
Wiesław Skrzat
Ryszard Szewczyk
Krystian Chwiej
Konkurencje:
1. Karabinek 100m:
•
•
•
•
•
tarcza NT23P
odległość 100 m
13 strzałów (10 ocenianych) – czas 8 min
pozycja "leżąc" z podpórką
przyrządy celownicze otwarte
2. Karabinek 200m:
•
•
•
•
•
tarcza NT23P
odległość 200 m
13 strzałów (10 ocenianych) – czas 8 min
pozycja "leżąc" z podpórką
przyrządy celownicze otwarte
W obu konkurencjach dopuszczone jest strzelanie z karabinków na nabój
pośredni 7,62x39 (amunicję i broń w tym kalibrze zabezpiecza organizator).
Dopuszczone jest także strzelanie z broni własnej zawodników, również w
kalibrach 5,45x39 oraz .223rem. Amunicji w tych kalibrach organizator nie
zabezpiecza. Chęć strzelania z własnej broni i amunicji zawodników należy
uprzednio zgłosić sędziom stanowiskowym.
Typy broni dopuszczone do zawodów:
•
•
•
•
•
•
AK-47, AKM, AKMS i "klony"
AK-74, AK-74SU
Tantal
Beryl, Mini-Beryl
Zastava M70, M72
Valmet
•
•
•
•
•
RPK-S
CZ-858, VZ-58
SKS
CZ 52/57
Rashid
Nagrody:
•
•
Za zajęcie miejsc I-III we wszystkich konkurencjach indywidualnie dyplomy i puchary.
Za zajęcie miejsc I-III w dwuboju strzeleckim indywidualnie dyplomy i puchary.
Opłata startowa w zawodach wynosi 70 zł.
Organizator zapewnia catering.
Zapisy na listę zawodników na stronie www.kzr-legion.pl do dnia 05.10.2016r do godz. 22:00
Organizator prosi wszystkich zawodników o przestrzeganie regulaminu strzelnicy.
Środki ochrony indywidualnej (ochronniki słuchu, okulary) zawodnicy zapewniają sobie we
własnym zakresie.