PORCJUNKULA

Komentarze

Transkrypt

PORCJUNKULA
ŚPIEWNIK
Franciszkańskiego
Duszpasterstwa
Akademickiego
PORCJUNKULA
2 listopada 2010, Wrocław
Wersja elektroniczna śpiewnika jest dostępna na stronie
www.porcjunkula.org
Śpiewnik został złożony w systemie składu drukarskiego
LATEX 2ε . Uwagi i błędy proszę zgłaszać na adres
[email protected]
Spis treści
Spis treści
I
Pieśni podczas Mszy
1.
Bądźże pozdrowiona . . . . . . .
2.
Niechaj będzie pochwalony . . .
3.
O Zbawcza Hostio . . . . . . . .
4.
Wielbię Ciebie . . . . . . . . . .
5.
Przed tak wielkim Sakramentem
6.
Bóg się rodzi . . . . . . . . . . .
7.
Gdy śliczna Panna . . . . . . . .
8.
Albowiem . . . . . . . . . . . . .
9.
Bo góry . . . . . . . . . . . . . .
10. Bóg jest Miłością . . . . . . . . .
11. Cała ziemio . . . . . . . . . . . .
12. Chcę wywyższać . . . . . . . . .
13. Chleb niebiański . . . . . . . . .
14. Chlebie . . . . . . . . . . . . . .
15. Chrystus Pan . . . . . . . . . . .
16. Chrystus Wodzem . . . . . . . .
17. Chwalę Ciebie Panie . . . . . . .
18. Ci, którzy Jahwe ufają . . . . . .
19. Chwalić . . . . . . . . . . . . . .
20. Crucem Tuam . . . . . . . . . . .
21. Czego chcesz od nas Panie . . . .
22. Czekam na Ciebie . . . . . . . . .
23. Dotknij Panie moich oczu . . . .
24. Duchu Święty przyjdź . . . . . .
25. Duchu Święty wołam przyjdź . .
Spis treści
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
14
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18
3
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
4
Dzięki litości . . . . . . . . . . .
Gdy uczniów . . . . . . . . . . .
Głośno do Pana wołam . . . . . .
Godzien . . . . . . . . . . . . . .
Gotujcie drogę Panu . . . . . . .
Idzie mój Pan . . . . . . . . . . .
Jak łania . . . . . . . . . . . . .
Jak ożywczy deszcz . . . . . . . .
Jeden jest tylko Pan . . . . . . .
Jeden chleb . . . . . . . . . . . .
Jedyny Pan . . . . . . . . . . . .
Jest jedno Ciało . . . . . . . . .
Czarna Madonna . . . . . . . . .
Jesteś Królem . . . . . . . . . . .
Jezu Chryste, Panie miły . . . .
Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus siłą mą . . . . . . . . . . .
Jezus, najwyższe Imię . . . . . .
Jezus zwyciężył . . . . . . . . . .
Kto się w opiekę odda . . . . . .
Lud Twój, Panie . . . . . . . . .
Łaskawość Twoja Panie . . . . .
Łaską jesteśmy zbawieni . . . . .
Marana tha . . . . . . . . . . . .
Maryja, Ave Maryja . . . . . . .
Memu Bogu Królowi . . . . . . .
Misericordias Domini . . . . . . .
Dla Ciebie otwieram serce me . .
Mów do mnie Panie . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Nie bój się . . . . . . . . . . . . . . .
Wypłyń na głębię . . . . . . . . . . .
Puste ręce przynoszę . . . . . . . . .
I niech spadnie deszcz . . . . . . . .
Niechaj Cię Panie wielbią . . . . . .
Chryste, dotknij nas . . . . . . . . .
Niechaj zstąpi Duch Twój . . . . . .
Niegodny . . . . . . . . . . . . . . .
O cuda . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Jezu cichy i pokorny . . . . . . . .
O wychwalajcie Go wszystkie narody
Ofiaruję Tobie, Panie mój . . . . . .
Oświeć drogę mą . . . . . . . . . . .
Oto ja poślij mnie . . . . . . . . . .
Baranki . . . . . . . . . . . . . . . .
Oto stoję u drzwi i kołaczę . . . . .
Otwórz me oczy o Panie . . . . . . .
Pan blisko jest . . . . . . . . . . . .
Pan mnie strzeże . . . . . . . . . . .
Panie, pragnienia ludzkich serc . . .
Podnieś mnie Jezu . . . . . . . . . .
Pokładam w Panu ufność mą . . . .
Powietrzem moim jest . . . . . . . .
Pozwól mi przyjść do Ciebie . . . . .
Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż . .
Przyjaciela mam . . . . . . . . . . .
Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary . .
Przykazanie nowe daję wam . . . . .
Raduje się dusza ma . . . . . . . . .
Spis treści
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
31
31
31
31
32
32
32
33
34
34
34
34
35
35
37
37
37
37
38
39
39
39
40
41
41
41
42
42
5
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
6
Rozpięty . . . . . . . . . . . .
Skosztujcie i zobaczcie . . . .
Święty Pan . . . . . . . . . .
Ta Krew . . . . . . . . . . . .
Tak mnie skrusz . . . . . . .
Tchnij moc, tchnij miłość . .
To mój Pan wiele mi uczynił
Ty jesteś chlebem żywym . .
Tobie chór aniołów . . . . . .
Ty dasz mi pokój serca . . . .
Abba Ojcze . . . . . . . . . .
Ubi caritas . . . . . . . . . .
Uwielbiam Imię Twoje Panie
W kruszynie chleba . . . . . .
W lekkim powiewie . . . . . .
W swe ramiona mnie weź . .
W Tobie jest światło . . . . .
Wejdźmy do Jego bram . . .
Wielbić Imię Pana dziś chcę .
Wielbić Pana chcę . . . . . .
Wierzę, że droga . . . . . . .
Wspaniały Dawco Miłości . .
Wykrzykujcie na cześć Pana .
Wysłuchajcie Mego głosu . .
Wywyższony . . . . . . . . .
Wzywam Cię . . . . . . . . .
Z Twojego boku, Chryste . .
Zawitaj, Ukrzyżowany . . . .
Zbliżam się w pokorze . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
47
47
48
48
49
49
49
50
50
50
50
51
51
52
52
52
53
54
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
113.
114.
115.
116.
II
Zmartwychwstał Pan . . . . . .
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
Zostań tu i ze mną się módl . .
Zwycięzca śmierci . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55
55
56
56
Melodie psalmów
57
III Chwyty gitarowe
66
Spis treści
7
I
Pieśni podczas Mszy
1.
Bądźże pozdrowiona
Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa,
w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!
2.
Niechaj będzie pochwalony
Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament
teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen
3.
O Zbawcza Hostio
1. O Zbawcza Hostio godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram:
Znój srogi nęka wiernych Ci,
Więc siłę, pomoc ześlij nam.
2. Jednemu w Trójcy Władcy ziem,
Niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym.
W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen
4.
Wielbię Ciebie
Wielbię Ciebie, w każdym momencie,
O, Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.
8
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
5.
Przed tak wielkim Sakramentem
Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni.
niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci.
A równemu im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.
6.
Bóg się rodzi
1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony!
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
C F G7
CFCG
C F G7
CFCG
d G7 C e
D G7 C e
d G 7 C A7
D G G7 C
2. Cóż masz, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nimi trudy i znoje.
I
Pieśni podczas Mszy
9
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami.
A Słowo...
7.
Gdy śliczna Panna
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
EAHE cis fis HE
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała EAHEcis fisHE
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
E cis fis HAE
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko /2x EE7 AaE fis HE
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomnóż radości wielkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu
3. Sypcie się z nieba, liczni aniołowie
Śpiewajcie Panu niebiescy Duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny Kwiateczku,
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku.
8.
Albowiem
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna jedno rodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
Nie zginął, ale życie wieczne miał
By mógł żyć na wieki,
by mógł żyć na wieki,
lecz by mógł żyć na wieki,
by mógł żyć na wieki.
10
eD
CeH7
eD
CH7 e
D/GDeCH7
D/GDeCH7
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
9.
Bo góry
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać, (i pagórki się zachwiać)
”Ale miłość moja, miłość moja
2x
nigdy nie odstąpi od ciebie” - mówi Pan.
10.
CF
CF
dF
GCF
2x
Bóg jest Miłością
Bóg jest Miłością.
Miejcie odwagę żyć dla Miłości.
Bóg jest Miłością,
nie lękajcie się.
11.
GC
hea
GCG
CD
G
D
D
G
Cała ziemio
Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,
Raduj się, wesel się.
Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,
Alleluja, Alleluja.
aeaCGa7
aDeDha
aeaCGa7
aDehDa
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
I święte ramię Jego.
a
C
a
C
D
D
D
D
e
e
e
e
2. Pan okazał swoje zbawienie,
Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
Dla domu Izraela.
I
Pieśni podczas Mszy
11
3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi
Zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
Cieszcie się, weselcie i grajcie.
12.
Chcę wywyższać
Chcę wywyższać Imię Twe
GCD
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś by mnie zbawić
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie
GCDCG
Na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług
GCDCG
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty GCDhe
Chcę wywyższać Imię Twe
CDG
13.
Chleb niebiański
Chleb niebiański dał nam Pan
Na życie wieczne.
1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony
Ciało Pana i Krew drogocenną
Chleb przemienił Pan
Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.
dgCd
dCg
dg
C
gd
dCg
2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
12
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów
Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu,
W cieniu którego śpiewają Serafiny.
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
To Ciało spali ciernie grzechów,
I oświeci dusze ludzi
Przyjmujących Boski Pokarm.
14.
Chlebie
Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczeniem.
Ukryj mnie w Twojej bieli,
wchłoń moją ciemność.
GDCD
GDae
1. Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się chlebem
eCGD
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom
2. A ułomki chleba, które zostaną
eCGD
A ułomki chleba, które zostaną
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.
I
Pieśni podczas Mszy
13
15.
Chrystus Pan
Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!
e H7
e a H7
Cae
1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego.
Bo w Nim samym odnajduję.
Wszelką radość życia mego.
eaeeCDe
e a e e C D e/H7
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
w swej dobroci nie pojętej.
On Wszechmocny, On najwyższy,
On sam jeden zawsze święty.
3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba,
na swą sługę uniżoną.
By mnie odtąd wszyscy ludzie,
mogli zwać, błogosławioną.
4. On, który przez pokolenia,
pozostaje miłosierny.
Wobec tego, kto Mu służy.
I chce zostać Jemu wierny.
5. On, który Swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża.
Każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.
14
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
16.
Chrystus Wodzem
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus władcą nam.
Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus imperat!
17.
Chwalę Ciebie Panie
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając imię Twe /2x
Bo wielkiś Ty - Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt/ x2
18.
D A h fis
GDDAD
A cis
Dh
DE
A fis
DE
Ci, którzy Jahwe ufają
Ci, którzy Jahwe ufają (ufają)
D A7 G A7 D
są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza (nigdy nie porusza się)
ale trwa na wieki. /2x
Góry otaczają święte miasto Jeruzalem Tak Jahwe otacza swój lud,
I teraz i na wieki (teraz i na wieki)
I teraz i na wieki.
19.
Chwalić
Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę
Jemu me serce śpiewa nową pieśń
I
Pieśni podczas Mszy
eDe
aCDe
15
Głosić chcę chwałę Boga najwyższego
On wlewa pokój w serce me
Jemu chwała - chwała Bogu Ojcu
Chrystusowi chwała, cześć!
W Duchu Świętym - cześć i uwielbienie
Bogu w Trójcy chwała, cześć!
20.
eDe
CDe
aDe
a H7
aDe
C H7
Crucem Tuam
Crucem Tuam adoramus Domine
Resurectionem Tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
dAdgCF
dgCF(d)gAd
dgdgd
dgCF(d)gAd
(Adorujemy Krzyż Twój Panie
i chwalimy Twoje Zmartwychwstanie,
chwalimy i wysławiamy Twoje Zmartwychwstanie Panie.)
21.
Czego chcesz od nas Panie
1. Czego chcesz od nas Panie,
za Twe hojne dary,
Czego za dobrodziejstwa,
którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie,
wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach i w morzu
na ziemi i w niebie.
CGaaeGa
CFGFC
aGCFGC
2. Złota też, wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje:
16
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.
3. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie;
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twymi.
22.
Czekam na Ciebie
1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,
przyjdź do mnie,
Panie, pospiesz się.
Niechaj Twa łaska mi pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Ref.: Przyjdź do mnie, Panie,
mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie,
przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się
adG
CE
adaEaA7
da
EaA7
da
Ea
2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.
23.
Dotknij Panie moich oczu
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
- abym przejrzał
I
Pieśni podczas Mszy
GDeCD
17
Dotknij Panie moich warg abym przemówił
- uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie
24.
Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź /4x
Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /2x
25.
D
a7
a7
a7
a7
G
G
G
G
G
D
a
G
D
D
D
D
D
Dzięki litości
Dzięki litości serdecznej Boga naszego
Przez nią z wysoka wschodzące
słońce nas nawiedzi
By zajaśnieć, tym co w mroku i cieniu
śmierci mieszkają /2x
18
DADGA
GDGD
GDEA
Duchu Święty wołam przyjdź
Duchu Święty wołam przyjdź,
Bądź jak ogień duszy mej,
Bądź jak ogień w ciele mym,
Rozpal mnie./2x
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go./2x
26.
GDeCD
GDe
CD
CaFG
CaFG
aFGa
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
27.
Gdy uczniów
1. Gdy uczniów swych posyłał Pan,
by nieśli wieść radosną.
Żegnając ich dał swoją moc
i mówił tak z miłością:
Nie warto na drogę tę
sandałów i płaszcza zabierać.
Nie trzeba nam srebra brać,
o dach nad głową zabiegać. /2x
eDCe
e D C e /CD/
G C D G /CD/
GCDe
2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata.
Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata.
3. Gdy ukończyli żniwo swe w ostatnią drogę ruszyli.
Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością mówili:
28.
Głośno do Pana wołam
Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam,
Wylewam przed Nim prośbę swą,
O niedoli swojej właśnie Jemu opowiadam,
Wylewam przed Nim prośbę swą.
Panie do Ciebie wołam,
Panie Tyś Nadzieją mą,
Ty jesteś Bogiem moim
Ratuj nas.
Dotknij gór niech zadymią,
Zabłyśnij błyskawicą,
Wypuść strzały swe
Ratuj nas.
I
Pieśni podczas Mszy
Ce
FG
19
29.
Godzien
1. Godzien, o godzien jest Bóg
siedzący na tronie,
Baranek wśród chwał,
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć
GDe
CGCD
GDe
CGCG
FCD
On Panem jest od wieków na wieki /x3
Amen
GDCDG
2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie.
Oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc
błogosławieństwo i cześć.
30.
Gotujcie drogę Panu
Gotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki Jego.
Przemieńcie swoje życie,
Nawróćcie się do Niego.
31.
E
A
H7
7
H E
Idzie mój Pan
Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie./2x
Mija góry, łąki, lasy,
by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.
20
e a D H7 e
e a e D H7
e a e D H7 e
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
Mija góry, łąki, lasy,
by Komunii stał się cud.
On krwią swoją nas napoi,
w sercach naszych sprawi cud.
32.
Jak łania
Jak łania pragnie wody ze strumienia
Moja dusza pragnie Cię
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
Zawsze chcę uwielbiać Cię.
Tylko Ty jesteś mocą mą,
Wola Twoja wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
Zawsze chcę uwielbiać Cię.
33.
CGaC
FGC
CGaC
FGC
aFC
FdG
CGaC
FGC
Jak ożywczy deszcz
Jak ożywczy deszcz,
DG
Duchu Święty przyjdź.
hA
Dotknij naszych serc,
DG
Rozpal ognia żar. /x2
hA
Dziś przenikaj nas, tchnieniem mocy Swej,
e fis G fis
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc./2x EfisGfis(Fis)
34.
Jeden jest tylko Pan
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie,
I razem chwalmy Go./2x
I
Pieśni podczas Mszy
dgCd
dC
A d (C)
21
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.
Śpiewajcie wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy
cześć!/2x
35.
Jeden chleb
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Jak ten chleb co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość łączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele./2x
CF
GC
CF
GC
aF
CG
CF
GC
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
byśmy jedną stali się rodziną.
3. Na ramiona swoje weź, o Panie, tych,
co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
prowadź nas ku niebu wspólną drogą.
36.
Jedyny Pan
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg,
Wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest,
Sz‘ma Izrael! /2x
22
fis D E A / e C D G
fis D E A
fis D E A
DE
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
37.
Jest jedno Ciało
Jest jedno Ciało,
jest jeden Pan,
Jednoczy nas w Duchu,
byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy,
zdobywając ziemię tę.
Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wybranym pokoleniem,
by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
wielbijmy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej.
38.
DGD
GA fis h
G eC A
DA
GDA
DA
GDAD
Czarna Madonna
1. Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
I
DGD
Pieśni podczas Mszy
Ge
Ca
Ca
D D7
Ge
Ca
D D7 G (D)
23
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!
GC
D7 G (D)
GC
D7 G (D)
2. W Jej ramionach znajdziesz spokój,
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci,
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
3. Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe,
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:
39.
Jesteś Królem
Jesteś Królem /2x
Królem jest Bóg
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go. / 2x
24
DAhG
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
40.
Jezu Chryste, Panie miły
Jezu Chryste, Panie miły.
dgda
Baranku bardzo cierpliwy,
agCad
Wzniosłeś, wzniosłeś
dCFC
Na krzyż ręce swoje
dgCd
Gładząc, gładząc nieprawości moje.
dCFCdgCd
Płacz go, człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny.
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
Słońce, słońce jasność swą zawiera.
Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła mu na piersi głowa.
Matka, matka pod nim frasobliwa
Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.
Zasłona się potargała,
Ziemia rwie się, ryczy skała.
Setnik, setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza, tłuszcza wierząc w proch się korzy.
41.
Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja! /x2x eGDhe
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja! /2x
aeDhe
42.
Jezus siłą mą
Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
I
Pieśni podczas Mszy
dCad
dCad
25
Jemu składam dziękczynienie,
dCad
chwałę z serca mego dam.
d C A7 d
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
FCad
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. F C a d
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. F C a d
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. FCA7 d
W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.
43.
Jezus, najwyższe Imię
Jezus, najwyższe Imię,
nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.
44.
D D7 + D e A
D D7 + D D7 +
e A D (D7 )
G A fis h
e A D D7
G A fis
heAD
Jezus zwyciężył
Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
26
dg
CFA
dgdAd
dgCFA
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
Tylko Jezus jest Panem Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
45.
dg
dAd
Kto się w opiekę odda
Kto się w opiekę odda Panu swemu,
CC7 FeFdGa
a całym sercem szczerze ufa Jemu,
śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
CFCAdG
nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, CC7 FCAdGa
żadna straszna trwoga.
CC7 FdGC
Ciebie On z łowczych obieży wyzuje
i w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.
46.
Lud Twój, Panie
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi prosi,
byś był Światłem.
GDeCAD
Byś na drodze do Królestwa
wzmacniał serca swoim Ciałem: G D7 e G C A G D
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.
hEaGDG
1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą
gcg
Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
gFg
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
g D7 Es G7
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.
c A7 D7
2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
I kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
I
Pieśni podczas Mszy
27
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego serca płynie nowe przebaczenie
47.
Łaskawość Twoja Panie
Łaskawość Twoja Panie sięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków
48.
Łaską jesteśmy zbawieni
Łaską jesteśmy zbawieni
Z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni
I przez Baranka Krew.
Wzywasz nas Panie do siebie
Przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarzeni,
Tobie składamy hołd.
49.
Ca
FG
ea
FG
Ca
dGC
Marana tha
Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
W Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
Gdy się wypełnią wieki!
28
DA
hGD(A)
ADAD
AE
ADAD
AEA
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
Jak dobry chleb na głodnego dłoń.
adad
adaEA
2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.
50.
Maryja, Ave Maryja
1. Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Gh CDG
Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na niebie, aDGE
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
CAA7
Maryja, Ave Maryja.
U Boga nam wybłagaj zdroje łask.
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
GCG
H7 E
aDGE
CDG
2. Maryjo, śliczna Pani,
świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomoż nam.
51.
Memu Bogu Królowi
Memu Bogu Królowi będę śpiewał te pieśń
e D h7 e
Teraz zawsze na wieki, amen
CDe
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, amen e D h7 e C D e
I
Pieśni podczas Mszy
29
52.
Misericordias Domini
Misericordias Domini
in aeternum cantabo.
53.
dA7 dC
FCdA7 d
Dla Ciebie otwieram serce me
1. Mój Pan mocą moja jest, skałą i zbawieniem
On Bogiem mym
Dla Ciebie otwieram serce me (x3)
DCG
D
CGD
2. Mój Pan Królem był i jest, na zawsze i na wieki DCG
Amen
D
54.
Mów do mnie Panie
Mów do mnie Panie, chce słyszeć Cie CDCD(A9HA9H)
Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie
Nie chce się chować, lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym Panie chce iść
Święty potężny jesteś Panie nasz
eDCe (cis H A9 cis)
Przed Tobą dziś możemy stać
DCe (H A9 cis)
Dzięki łasce - nie dzięki nam samym
eDCeD
55.
Nie bój się
1. Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
dg dg
dCFC dA
2. Zostań tu i ze mną się módl,
Razem czuwajmy, razem czuwajmy.
30
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
56.
Wypłyń na głębię
Nie bój się wypłyń na głębię,
jest przy tobie Chrystus.
57.
Puste ręce przynoszę
Nie mam nic co bym mógł Tobie dać,
Nie mam sił by przy Tobie, Panie, stać.
Puste ręce przynoszę
Przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą.
58.
DAGA
DheA
G D D7
D D6 D7
Gg
DAD
I niech spadnie deszcz
1. Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie
I niech zawsze już gości w duszy mej.
I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych
Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź.
Ca
Ca
Fe
dG
2. Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas
59.
Niechaj Cię Panie wielbią
Niechaj Cię Panie
wielbią wszystkie Twoje dzieła
i święci Twoi
niech Cię błogosławią
Niech mówią o chwale
I
Pieśni podczas Mszy
h fis D E Fis
aeCDE
h E Fis
aDE
D E fis E D
31
Twojego królestwa
i niech głoszą
Twoją potęgę
60.
CDeDC
D E Fis
CDE
Chryste, dotknij nas
Niechaj Miłość Twa jak potężna fala.
Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój,
Chryste, dotknij nas.
61.
DGDDGA
fis h fis h
GAD
Niechaj zstąpi Duch Twój
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
e
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,
C
Obmyj mnie i uświęć mnie;
aH7
Uwielbienia niech popłynie pieśń!
H7 e
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!
Ca G
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
C aG
Jezus! Tylko Jezus Panem jest!
C AD e
62.
Niegodny
Niegodny jestem Panie przyjąć Cię
do mej duszy, Lecz niech to wyznanie,
niech Cię żal mój wzruszy.
Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi
winy, zbrodnie, I Uświęć Twym wejrzeniem,
bym Cię przyjął godnie.
32
eCe
CeC
aH7
eCe
CeC
aH7
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
1. Dzieci, niegodne tak wielkiej ofiary,
Z Twego stołu dary biorą,
Ręce do Ojca podnoszą po dary
I z ufnością, i z pokorą.
Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki,
Kiedy sami pobłądzimy.
Przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki,
Gdy Cię pośród nas czujemy.
e
CH7
e
CH7
e
CH7
e
CH7
2. My za Chrystusa idziemy przykładem
Czy w nieszczęściu, czy w niedoli.
On nam pokazał i drogi, i szlaki,
Jak żyć według Ojca woli.
Boży Baranku co gładzisz grzech świata,
Aby lud Twój żył bezpiecznie.
Przywróć nam wiarę i miłość do brata,
Daj nam pokój, pokój wieczny.
63.
O cuda
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie
Żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie
Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje
On mój, ja Jego wyłącznie, jedynie
Serce Jezusa w moim sercu bije
Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie.
I
Pieśni podczas Mszy
dg
CA
dgCA
gCF
dgCA
gCF
dgCA
33
64.
O Jezu cichy i pokorny
O Jezu cichy i pokorny
O Jezu cichy i pokorny
Uczyń serce me według serca Twego
65.
O wychwalajcie Go wszystkie narody
O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A Jego wierność trwa na wieki
O alleluja, alleluja!
66.
DAhG
A
DAh
G A D (A)
Oświeć drogę mą
Oświeć drogę mą choćby na jeden krok
i nie pozwól mi w miejscu stać
Ciągle czekam na cud
Abyś nowe pragnienie
w moje serce wlał
34
GCD
Ofiaruję Tobie, Panie mój
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest
67.
eheh7 (dada7)
eheh7 (dada7)
E
cis
AE
H
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
68.
Oto ja poślij mnie
Oto ja poślij mnie,
Dotknij ogniem moich warg.
Powiedz Panie czego chcesz,
A moją rozkoszą będzie być posłusznym.
1. Daj mi Twego Ducha,
Abym mógł stać się chlebem,
Abym stał się winem,
Abym gasił Twe pragnienie.
D
D
D
Gh
G
G
G
G
A
A
A
A
fis h
GA
2. Nie chcę Ci już mówić,
O moich potrzebach.
Panie, Ty wiesz wszystko,
Objaw mi Twe pragnienie.
69.
Baranki
Ref. Oto są baranki młode
Oto ci, co zawołali: Alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
Światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!
1. Na Baranka pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli!
D E A E D E fis
D E A fis HE
ADE
ADE
AEDAED
fis E D E
fis E D E
fis E h
A E cis
fis
fis
fis
fis
2. W swej miłości wiekuistej
On nas Swoją krwią częstuje
I
Pieśni podczas Mszy
35
Nam też ciało Swe przeczyste
Chrystus Kapłan ofiaruje
3. Na drzwi święte Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera
Pędzi morze rozdzielone
Wrogów w nurtach swych pożera
4. Już nam Paschą Tyś jest Chryste
Wielkanocną też ofiarą
Tyś przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą
5. O Ofiaro niebios święta
Ty moc piekła pokonywasz
Zrywasz ciężkie śmierci pęta
Wieniec życia nam zdobywasz
6. Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza
7. Byś nam wiecznie Jezu drogi
Wielkanocną był radością
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością
8. Chwała Ojcu i Synowi
Który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje.
36
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
70.
Oto stoję u drzwi i kołaczę
Oto stoję u drzwi i kołaczę, /x2
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
A on ze mną.
71.
Otwórz me oczy o Panie
Otwórz me oczy o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie
Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej swą miłość i moc
Gdy śpiewam
Święty, święty, święty/3x
Chcę widzieć Ciebie
72.
dCda
FCd
daFGd
FG
D
A
hG
D
Ah
GA
Ah
eGA
GD
Pan blisko jest
Pan blisko jest, oczekuj Go.
dBgA /eC aH7
Pan blisko jest, w Nim serca moc. DCFgA7 d/eDG aH7 e
73.
Pan mnie strzeże
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
CF
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem./2x aG
Czuwa nade mną Bóg (3x), mój Bóg/2x
CFaG
I
Pieśni podczas Mszy
37
1. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach. CFaG
Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł. CFaG
2. Biegnę do Ciebie, aby być z Tobą
Chce Ciebie widzieć, aby być sobą
3. Jak Henoch, Panie z Tobą chodzić chciał
Tak z Tobą chodzić chcę
Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał
Tak ja oddaję kroki swe
4. Nie boję się
Wchodzę w noc ciemną bez lęku
Dobrze to wiem
Ty jesteś ze mną
74.
Panie, pragnienia ludzkich serc
Panie, pragnienia ludzkich serc
Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,
Pszeniczny Darze, przyjdź.
1. Jak pasterz woła owce swe
i znają Jego głos,
Tak wzywasz nas, rodzinę swą
za Tobą chcemy iść.
CeF
CFe
ae
d7 G C
Ca
Fea
dG
dG
2. Z radością więc śpiewamy Ci ten dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski dzielić chleb.
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być,
Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć.
38
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
75.
Podnieś mnie Jezu
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. /2x
dCa
Zanurz mnie w wodzie jego miłosierdzia.
FCa
Amen, amen/2x
/d C a d/3x
76.
Pokładam w Panu ufność mą
Pokładam w Panu ufność mą,
Zawsze ufam Jego słowu./2x
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać Panie prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho swe łaskawe,
Usłysz modły i błagania.
eC
D D7 e
eD
De
eC
De
2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,
Któż przed gniewem Twoim ostoi się.
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.
3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
Dusza moja ufa Jego słowu.
Tęsknij czeka dusza moja Pana
Niż jutrzenki nocne straże.
77.
Powietrzem moim jest
Powietrzem moim jest (2x)
Obecność Twoja w sercu mym.
Powszednim chlebem mym (2x)
Twe żywe słowo dałeś mi dziś.
I
Pieśni podczas Mszy
G C/x2
DeCD
39
Bez Ciebie nie mogę już żyć...
Dla Ciebie me serce chce bić...
78.
GDeCD
GDeCD
Pozwól mi przyjść do Ciebie
Pozwól mi przyjść do Ciebie,
Takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie.
Jednym łaskawym Twoim gestem.
CG
ae
FC
G G7
1. Ty, jesteś Mario taka czysta,
Jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś, Mario, taka dobra,
To moje ludzkie serce czuje.
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie
Tak jak przed Matką dziecko staje.
Więc się ośmielam paść przed Tobą
I całą prawdę Ci wyznaję.
2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
Uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem,
Uczysz ufności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich,
Pozwól, że skończę na pytaniu,
Które dotyczy mego życia:
Co znaczy trwać w ofiarowaniu?
40
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
79.
Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż
1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
DAfisE
że swego syna posłał z niebios Bóg na świat. DAfiscis
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż,
DA
który Jezus cierpiał za mnie,
EDA
Jezus cierpiał za mnie.
fisED
2. Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł
i z miłości do nas przyszedł na ten świat.
Błogosławiony ten, co wierzy, choć nie widział,
zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.
80.
Przyjaciela mam
Przyjaciela mam, co pociesza mnie
Gdy o Jego ramię, oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg/2x Jezus/4x
81.
CGaF
Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary
1. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary,
pobłogosław wino to i chleb.
D fis h G e A
Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy,
przyjmij w darze dobry Boże nasz. /2x DfishGDAD
2. Daj nam dzisiaj Twymi być uczniami,
bo zyskuje kto przy Tobie trwa.
I
Pieśni podczas Mszy
41
A Ty karmiąc nas swoim ciałem, życie dajesz,
dla tych, co dla świata zmarli już. /2x
82.
Przykazanie nowe daję wam
Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali.
GeaD/ CadG
heaDG/ eadGC
1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,
Ge/Ca
A miłości bym nie miał,
CD/FG
Stałbym sie jak miedź brzęcząca,
Ge/Ca
Albo cymbał brzmiący.
CDG/FGC
2. Gdybym posiadał wszystką wiedz
I Wiarę taką, iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał,
Byłbym niczym.
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
A ciało swe wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał,
Nic mi nie pomoże.
83.
Raduje się dusza ma
Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego
Będę Ci śpiewał z całej siły
Sławić Cię będę za Twe dzieła
Będę Ci śpiewał z całej siły
Błogosławić będę Twoje Imię
Jest miłosierny Pan Zastępów
42
e
H
e
H
G
D
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan mój Zbawca
84.
Rozpięty
Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.
1. Na ruchliwe ulice,
Zabieganych ludzi.
Gdy dzień się już kończy,
A ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie
Z wysokiego krzyża.
Do ciężko pracujących,
Których głód poniża.
2. Pociesz zrozpaczonych,
chleba daj głodującym.
Modlących Ciebie słuchaj
i wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole
na wszechświat, na ziemię.
Na cichy ciemny Kościół,
dziecko wzywające Ciebie.
3. A gdy będziesz nas sądził,
Boskie Miłosierdzie.
Prosimy, Twoje dzieci,
nie sądź na miarę siebie.
I
e
H
Pieśni podczas Mszy
aCG
F E7
aCG
F E7
ad
GC
Bg
E E7
ad
GC
Bg
E E7
43
85.
Skosztujcie i zobaczcie
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan /2x
aGCFG, FCGdC
1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem
Niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
aGC
FCG
aGC
FCG
2. Uwielbiajcie razem ze mną Pana
Wspólnie wywyższajmy Jego imię,
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
I uwolnił od wszelkiej trwogi.
3. Spójrzcie na Niego a rozpromienicie się radością
Oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał
I wybawił ze wszystkich ucisków.
86.
Święty Pan
Święty (5x) Pan
Święty (4x) Bóg i Król
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe
Królu wejdź i rozgość się
87.
Ta Krew
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
Ta Krew, czyni nas bielszym od śniegu,
44
DG
DGA
D fis
GA
DG
AD
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
Ta Krew, z grzechu obmywa nas,
To jest Baranka Święta Krew.
88.
Tak mnie skrusz
Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
tak mnie wypal, Jezu,
byś został tylko Ty /2x - Panie mój.
89.
DG
AD
e
G
DC H
Tchnij moc, tchnij miłość
Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me. e a
De
Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me. e a
De
1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć
I z całej siły swej oddaję Ci cześć,
O, Panie mój.
e
e
e
eC
D
D
D
D
e
e
e
e
2. Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę,
Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę,
I z całej siły swej uwielbić Cię chcę,
O Panie mój.
90.
To mój Pan wiele mi uczynił
To mój Pan wiele mi uczynił
On moim Bogiem
I
Pieśni podczas Mszy
hG
AD
45
To mój Pan wiele mi uczynił
On mnie uzdrowił
91.
Ty jesteś chlebem żywym
Ty jesteś chlebem żywym,
kto Cie spożywa nie umrze,
kto w Ciebie uwierzy,
nie będzie już pragnął na wieki
92.
Ge
fis h
dagd
daFC
dagd
dCad
Tobie chór aniołów
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: - Chwała Barankowi!
DhGA
Alleluja! (Alleluja!) - Alleluja! (Alleluja!)
Gh
Alleluja! (Alleluja!) Chwała i cześć!
GeA
93.
Ty dasz mi pokój serca
Ty dasz mi pokój serca, Panie mój,
bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja
i uciszy się.
94.
Abba Ojcze
1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:
46
eGD aH7
eDGH7
eGD aH7
eaH7 e
CFGFG
CFG
CEaF
CFG
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
Abba Ojcze, Abba Ojcze,
CFCGCF
Abba, Abba Ojcze, Abba Ojcze! C G C E a d C G C
2. Bo Kościół jak drzewo życia,
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika nasza codzienność
I pokazuje nam Ciebie.
3. Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas ze śmierci
I przygarniając do Siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedna rodziną,
Tej prawdy nic już nie zaćmi,
I teraz jest jej godzina.
95.
Ubi caritas
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
(Tam gdzie miłość jest i dobroć
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg)
96.
Uwielbiam Imię Twoje Panie
Uwielbiam Imię Twoje Panie ,
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję,
Z radością śpiewam Ci pieśń.
I
DAh GDA
DAh GAD
Pieśni podczas Mszy
GCD
GCD
eC
aD
47
O Panie Jezu chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.
97.
eD
W kruszynie chleba
W kruszynie chleba, Panie, jesteś,
schowany wielki Ty Pan
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować Siebie nam.
W tych kroplach wina Twoja krew,
przelana za nas Panie mój,
Tak wiele jej na krzyżu było,
by odkupić nas od win.
Ty Panie miłością jesteś,
Ty Panie kochasz nas
I proszę Ciebie by tak było
wciąż przez wiele lat.
98.
GCD
Cea
FGCa
FGCa
FG
W lekkim powiewie
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. /2x
DaD
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
F
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
F
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. a F E a
48
a
G
G
D
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
99.
W swe ramiona mnie weź
W swe ramiona mnie weź,
mocą krzyża dodaj sił.
W księgę życia wpisz mnie,
do swej chwały przyjąć chciej.
100.
W Tobie jest światło
W Tobie jest światło
Każdy mrok rozjaśnia,
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża.
Ufam Tobie, Miłosierny
Jezu, wybaw nas!
101.
eDe
eCDe
eDe
eCDe
h fis
GA
h fis
GAD
G A D G A D (D7 )
GAD
Wejdźmy do Jego bram
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
- u Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
- radosną Bogu śpiewajmy pieśń!
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, Światłości twej!
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.
Alleluja 4x/2x
I
Pieśni podczas Mszy
ad
FG
ad
FG
G
G
G
G
aGFe
a
a
a
a
a
a
a
a
a
49
102.
Wielbić Imię Pana dziś chcę
Wielbić Imię Pana dziś chcę, (3x)
to mój Bóg. (2x)
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą
Skałą zbawienia, schronieniem mym (2x)
103.
Wielbić Pana chcę
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest
104.
aDa FGCE
aDa FGa
Wierzę, że droga
Wierzę, że droga, którą idę
jest Panie jedną z Twoich dróg
Zamykam oczy żeby widzieć
otwieram serce na Twój cud
Do Ciebie wołam w trudną chwile
ufam Ci kiedy ziemia drży.
Za to, że zawsze jesteś przy mnie,
chce podziękować Panie Ci.
105.
DGAG
A
DGD
AD
EA
fis H
gis cis
AH
Wspaniały Dawco Miłości
Wspaniały Dawco Miłości,
D G D D7 +
składamy na Twoim stole
DGA
wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
e A fis H
choć i tak, to od wieków jest Twoje, Twoje
e G A7 A
...Twoje
D
50
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
106.
Wykrzykujcie na cześć Pana
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie e C D
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go! e C D
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam stworzył nas.
Jesteśmy jego ludem,
Jesteśmy Jego własnością.
C H7
2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
Wśród hymnów w jego przedsionki.
Błogosławcie Imię Jego,
Chwalcie Pana dziś.
107.
Wysłuchajcie Mego głosu
1. Wysłuchajcie Mego głosu,
d
czyńcie to, co nakazuję,
F
a będziecie ludem Moim przez cały czas.
Cad
Gdy na Moje zawołanie nie odpowie żaden z was,
wtedy Moją twarz odwrócę na długi czas.
Jeśli nie usłuchacie Mnie,
FC
w ukryciu płakał będę,
gd
do niewoli poślę was,
FC
trzodo ma.
ad
2. Precz odrzućcie wasze złości,
obrzydliwość w sercach waszych,
zawróć do Mnie, trzodo Moja, mówi Pan.
Twoje złe postępowanie,
I
Pieśni podczas Mszy
51
brak bojaźni i pokuty
ugodziły w serce Moje, ludu Mój.
3. Słowo Me poczytujecie,
jako przedmiot drwiny waszej,
brak w Nim jest upodobania, brak też czci.
Jeśli jednak naprawicie
wasze złości, czyny złe,
sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe.
108.
Wywyższony
Wywyższony zawsze będziesz wywyższony
Jesteś godzien honoru i czci
Zawsze będę stać przed Tobą by Cię wielbić
I chwalić przez wszystkie moje dni.
109.
Dh
e A D (A)
Dh
e A D (A)
Wzywam Cię
Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie,
DAh
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień,
ADAD
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd, A D A h
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,
ADAD
Duchu Święty, (Duchu Święty przyjdź!)
GAD
110.
Z Twojego boku, Chryste
Z Twojego boku, Chryste,
Wypłynął zdrój Wody Żywej,
Która obmywa świat z grzechów
I daje nowe życie.
52
h fis A A7 D
e A7 D
eAGD
e fis h
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
1. Oto czynię wszystko nowe.
h fis
Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła Wody Życia,
e A7 D
I będę Bogiem dla niego,
h A e fis
A on dla mnie będzie synem.
h fis A fis
2. Kto będzie pił Wodę, którą ja dam jemu,
nie będzie pragnął na wieki.
Lecz Woda, którą Ja mu dam,
stanie się w nim źródłem wody
wytryskującej ku życiu wiecznemu.
3. Ja dokonuję rzeczy nowej,
na pustyni dostarczę wody i rzek
na pustkowiu,
aby napoić Mój lud wybrany.
4. Zabiorę was spośród ludów,
pokropię was czystą wodą,
abyście się stali czystymi
i oczyszczę was od wszelkiej zmazy.
5. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
niech przyjdzie do Mnie i pije.
Strumienie wody żywej
popłyną z Jego wnętrza.
111.
Zawitaj, Ukrzyżowany
1. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Jezu Chryste przez Twe rany.
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
Ratuj nas w każdej potrzebie.
I
Pieśni podczas Mszy
eaGe
eGe
a7 h7 a7 h7
a e H7 e
53
2. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Całujem Twe święte rany;
Przebite ręce, nogi w Twej męce,
Miejcież nas w swojej opiece.
3. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Biczmi srodze skatowany;
Zorane boki, krwawe potoki,
Wynieścież nas nad obłoki.
112.
Zbliżam się w pokorze
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
DAh
wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
GAD
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
GADh
o, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.
GAD
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
że w postaci Chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
54
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
113.
Zmartwychwstał Pan
Zmartwychwstał Pan, /3x - Alleluja, Alleluja! H7 e
D C H7
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci? Gdzie jest moja śmierć?
eDC
Gdzie jest jej zwycięstwo?
H7
2. Radujmy się, radujmy się bracia - jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał.
114.
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje
noc
eCGD
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
aeGD
Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy cześć!
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska e D
G a H7
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować mu i chcę Go dziś błogosławić
I
Pieśni podczas Mszy
55
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!
115.
Zostań tu i ze mną się módl
Zostań tu i ze mną się módl,
razem czuwajmy, razem czuwajmy.
116.
adad
aGCG aE
Zwycięzca śmierci
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, G D C G C D G
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. G D e a G
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
GaD
Na cud Jonasza. Alleluja. /2x
GCD CGDG
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
”Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał”. Alleluja.
56
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
II
II
Melodie psalmów
Melodie psalmów
57
58
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
II
Melodie psalmów
59
60
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
II
Melodie psalmów
61
62
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
II
Melodie psalmów
63
64
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
II
Melodie psalmów
65
III
Chwyty gitarowe
s
s
sss
ss
s s
s
A
a
A7
a7
ss
s
s
ss
ss
s
s
sss
ss
B
s
s
ss
C
s
s s
s
C7
c
s
s s
s
sss
s
D
D7
d
s
s
ss
ss
D7+
s
ss
s
s
ss
E
E7
e
F
III
s
sss
s
sss
s
s
ss
f
66
s
s
s
G
ss
g
s
G7
Śpiewnik F.D.A. Porcjunkula
ss
s
ss
s
sss
ss
ss s s
s s
H
h
H7
s
IV
s
s s
s
s s
h7
II
ss
s
s
ss
s
s
s
ss
s
sss
ss
s
ss
Cis/C#
cis/C#m
Fis/F#
fis/F#m
IV
sss
s
s
s
s
Gis/G#
C = H#
E = D##
G# = A♭
III
sss
ss
gis/G#m
C# = H##
F = E#
A = G##
Chwyty gitarowe
D = C##
F# = E##
A# = B
D# = E♭
G = F##
H = A##
67

Podobne dokumenty