Consumer Protection - selected issues of the information

Transkrypt

Consumer Protection - selected issues of the information
Alcide De Gasperi University
of Euroregional Economy in Józefów
Consumer Protection
- selected issues
of the information safety
Edited by Magdalena Sitek,
Iwona Niedziółka & Aleksandra Ukleja
Józefów 2014
w
s
g
e
.
e
d
u
.
p
WSGE
| 1l
„Consumer Protection
- selected issues of the information safety”
edited by Magdalena Sitek, Iwona Niedziółka
& Aleksandra Ukleja
Józefów 2014
Reviewers:
Prof. Florian Lempa
Prof. Aladag Cadgas Hakan
Typesetting, Type-matter, Cover Designer
Aleksandra Ukleja
© Copyright by Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie. All Rights Reserved / Wszelkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione.
ISBN 978-83-62753-46-8
Published by:
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów
Publishing House
05-410 Józefów, ul. Sienkiewicza 2
tel./fax +48 022 789 19 03
[email protected]
www.wsge.edu.pl
Printing and binding:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Reklamowe GRYF
ul. Andersa 42, 10-693 Olsztyn
[email protected]
Circulation – 100 copies
2 | WSGE
Table of contents
Foreword.....................................................................................5
Part I.
Consumers’ right to information
The European Institute for Innovation and Technology (EIT)
The integration of the knowledge triangle (higher education, researches
and innovation)
Magdalena Sitek.................................................................................9
Consumers’ right to information in the Constitution of the Republic
of Poland outline of the problem
Stanisław Bułajewski.........................................................................25
Protection of personal data of the consumer when concluding
contracts of sale - powers and obligations of the entrepreneur
Agata Cebera, Dominik Horodyski....................................................41
Safety of consumers in the light of The Directive on Consumer Rights
(2011/83/EC)
Iwona Niedziółka..............................................................................61
Part II.
Consumers’ safety on goods and services market
Cyber Security in Tourism: The Role of Awareness
Antonio Magliulo, Anthony Cecil Wright..........................................73
Rights and duties concerning information about product - review
of selected issues
Krzysztof Michalak.........................................................................101
Security of information in the Polish bank trading
Paweł Sitek......................................................................................113
WSGE | 3
Consumers’ right to information – health protection and safety
of consumers of cosmetic products
Aleksandra Ukleja...........................................................................133
Work 2.0 and social media: threats and dangers
Sergiusz Prokurat...........................................................................145
4 | WSGE