Zapytaniu ofertowym - Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

Transkrypt

Zapytaniu ofertowym - Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
Toruń, dn. 08.12.2015r.
Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Toruńskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego SA – w ilości 28 (kart SIM) + karty mobilnego internetu
w technologii LTE wraz z modemami – w ilości 9 szt. i jednego tabletu.
Świadczenie usług oraz dostawa telefonów komórkowych będą następowały sukcesywnie po
cenach podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w terminach zgodnie
z załącznikiem Nr 1 /wykaz i terminy aktualnie zawartych umów/
1.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich
obecnie użytkowanych przez Zamawiającego do własnej sieci komórkowej.
2.
W ramach wymienionych abonamentów Wykonawca zapewni:
a)
naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia,
b)
bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej”,
c)
identyfikację numeru rozmówcy,
d)
możliwość wysyłania i odbierania sms/mms
e)
powiadomienie o próbie połączenia (SMS),
f)
usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po uprzednim zamówieniu
dla użytkownika przez Zamawiającego.,
g)
bezpłatny dostęp do bilingów w formie elektronicznej lub przesyłanie w ramach
abonamentu szczegółowych rachunków (bilingów),
usługa przesyłania danych- dostęp do Internetu
h)
i)
blokada przychodzących SMS-ów reklamowych,
j)
niewykorzystany pakiet minut lub niewykorzystana kwota w miesiącu
rozliczeniowym do wykorzystania w kolejnych miesiącach rozliczeniowych,
k)
umożliwienie czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez
użytkownika kart
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
e-mail:[email protected]
tel.: 56 699 55 00, 699 55 03
fax.: 56 699 54 99
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: 56 699 54 71, 699 54 77, 699 54 70
fax.: 56 657 72 94
Prezes Zarządu: dr inż. Ewa Rybińska
Konto Bankowe: 04 1140 1052 0000 3472 1800 1003
NIP: 956-00-15-177 | REGON: 870300040 |
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000066071
Kapitał zakładowy: 18 880 000,00 zł, opłacony w całości
l)
administrowanie telefonami z pozycji Internetu,
m)
bezpłatne połączenia głosowe między numerami Zamawiającego,
n)
możliwość sprawdzenia stanu konta z pozycji telefonu (tzw. krótkim kodem)
3. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego
za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
4. Wykonawca przedstawi ofertę cenową min. 3 różnych aparatów telefonicznych dla
każdej grupy użytkowników oraz urządzenia tablet. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyboru innego aparatu i tabletu z oferty ogólnej Wykonawcy, po cenie
ustalonej indywidualnie z opiekunem.
5. Wykonawca dostarczy telefony komórkowe i tablet z dwuletnią gwarancją producenta
na dany produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia sprzedaży telefonu,
tabletu.
6. Forma płatności – przelew min. 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
7. Umowa, bez względu na termin rozpoczęcia świadczenia usług na poszczególnych
kartach SIM, zostanie zawarta na czas określony, do dnia 31 grudnia 2017r.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramów podpisywania
kolejnych umów.
UWAGI:
Ceny różnych połączeń Wykonawca przedstawi jak w załączonej tabeli do zapytania
ofertowego.
W przypadku korzystania przez Zamawiającego z usług, których ceny nie zostały określone w
formularzu ofertowym, rozliczenie następować będzie zgodnie z obowiązującym
u Wykonawcy cennikiem i regulaminem świadczenia usług.
Wyklucza się opcje ratalną za zakup aparatów telefonicznych i tabletu.
Max. wysokość abonamentu PLN (netto)
Lp Cennik połączeń
do 200
1.
2.
3
4.
do 100
do 80
do 50
do 30
ilość bezpłatnych min. w abonamencie
cena za 1 min. połącz. poza abonamentem
cena za 1min.połącz.do własnej sieci
cena za 1 min. połącz. do sieci stacjonarnych
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
e-mail:[email protected]
tel.: 56 699 55 00, 699 55 03
fax.: 56 699 54 99
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: 56 699 54 71, 699 54 77, 699 54 70
fax.: 56 657 72 94
Prezes Zarządu: dr inż. Ewa Rybińska
Konto Bankowe: 04 1140 1052 0000 3472 1800 1003
NIP: 956-00-15-177 | REGON: 870300040 |
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000066071
Kapitał zakładowy: 18 880 000,00 zł, opłacony w całości
5.
6.
cena za 1 min. połącz. do innych sieci
komórkowych
cena za 1 sms/mms
Uwaga! Wykonawca przedstawi ofertę cenową min. 3 różnych aparatów telefonicznych dla
każdej wysokości abonamentu.
Przykładowe preferowane przez Zamawiającego aparaty:
- dla klasy VIP: Samsung GALAXY S6, Samsung GALAXY S6 EDGE, SONY Xperia Z3,
iPhone 6s 16GB, iPhone 6s Plus 16GB,
- dla klasy BIZNES: Samsung Galaxy S5 neo, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy A3,
Sony Xperia M4 Aqua , Nokia Lumia 635 1GB, HTC Desire 620,
- dla klasy BASIC: Samsung Xcover 550, Samsung Galaxy Grand Prime G531F, Microsoft
Lumia 532.
Pakiet transmisji danych
Lp
1,5 GB
1.
5 GB
10 GB
15 GB
Pow. 15
GB
Internet mobilny
Prosimy o podanie wysokości opłat za internet po przekroczeniu pakietu przewidzianego w
umowie.
Prosimy o przesłanie lub dostarczenie oferty cenowej do dnia 14.12.2015r. do godz. 14.00.
Oferta może zostać przesłana faksem /056/ 654 88 24, lub e-mailem na adres
[email protected] bądź też dostarczona osobiście do Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167.
Miejsce dostawy ul. Włocławska 167
Kryterium wyboru oferty – cena
Osoba upoważniona do kontaktu – Jolanta Patrzałek tel. 056 699 54 78.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
e-mail:[email protected]
tel.: 56 699 55 00, 699 55 03
fax.: 56 699 54 99
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: 56 699 54 71, 699 54 77, 699 54 70
fax.: 56 657 72 94
Prezes Zarządu: dr inż. Ewa Rybińska
Konto Bankowe: 04 1140 1052 0000 3472 1800 1003
NIP: 956-00-15-177 | REGON: 870300040 |
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000066071
Kapitał zakładowy: 18 880 000,00 zł, opłacony w całości