DANFOSS PL-03 STYCZEN 2008

Komentarze

Transkrypt

DANFOSS PL-03 STYCZEN 2008
Zawartość cennika
Spis treści i skorowidz
0
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
1
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
2
System sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
3
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
4
Urządzenia Danfoss Randall
5
Wentylatory
6
Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe
7
Uwagi ogólne
Wszystkie poprzednie cenniki zostają unieważnione.
Ceny zostały podane w PLN - EXW Grodzisk Mazowiecki
za wyjątkiem rozdziału 6, gdzie ceny podane są w EURO [EUR].
Ceny nie uwzględniają podatku VAT.
Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen
bez wcześniejszego uprzedzenia.
Cennik ważny jest od 01.01.2008 r.
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w cenniku.
Dane techniczne zawarte w cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.
Strona 01
01/2008
Spis treści
0
1
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zestawienie tabelaryczne termostatów grzejnikowych ...................................................................................................
Głowice Termostatyczne typu RTD Inova™, RTD i RTS Everis™
i głowice elektroniczne typu RTD PLUS ..................................................................................................................................
Głowice Termostatyczne typu RTD-R Inova™, RTS-R Everis™, RA,
RTS-K Everis™ i głowice elektroniczne typu RA PLUS, RA-K PLUS ..................................................................................
Zawory termostatyczne serii RTD-N i wkładki zaworowe do grzejników dolnozasilanych .................................
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ RA-URX, RLV-X, RAX ....................................................................................................................
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ VHX-D, VHX-M ...............................................................................................................................
Zawory i ograniczniki temperatury przepływu do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ RA-URX, RLV-X, RTX ....................................................................................................................
Zawory i ograniczniki temperatury przepływu do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ VHX-D, VHX-M ...............................................................................................................................
Akcesoria do grzejników łazienkowych i dekoracyjnych .................................................................................................
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych RA-NCX, RLV-CX, RAX, RTD-R Inova™ ..........
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
RA-N, RLV, RTD-R Inova™, RTS-R Everis™ .................................................................................................................................
Zawory termostatyczne RTD-G ..................................................................................................................................................
Zawory odcinające RLV do grzejników bocznozasilanych i dolnozasilanych ...........................................................
Zestawy przyłączeniowe typu RTD-K z nastawą wstępną ................................................................................................
Wyposażenie dodatkowe, akcesoria do termostatów grzejnikowych .........................................................................
2
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących .....................................................................................16, 17
Zawory automatyczne ASV .......................................................................................................................................................... 18
Wielofunkcyjne zawory automatyczne AB-QM .................................................................................................................... 20
Złączki do zaworów AB-QM ........................................................................................................................................................
20
Napędy elektryczne TWA-Z, ABNM, AME 15QM, AME(V) 110/120 ..............................................................................
21
Algorytm doboru ręcznych zaworów równoważących ....................................................................................................
22
Zawory ręczne z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej USV .................................................................. 23
Regulatory nadmiarowo upustowe AVDO ............................................................................................................................. 23
Zawory ręczne MSV ........................................................................................................................................................................ 24
Zawory ręczne MSV-F2 .................................................................................................................................................................. 24
Zawory ręczne MSV-C .................................................................................................................................................................... 25
Akcesoria ............................................................................................................................................................................................ 26
3
System sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
Komponenty systemu sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u. (MTCV, CCR2, TVM-W) .....................................
Napędy termiczne TWA-A ............................................................................................................................................................
Dobór komponentów dla systemów sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u. ......................................................
27
28
28
4
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
Przewodowy system regulacji FH ..............................................................................................................................................
Przykłady zastosowań - systemy regulacji .............................................................................................................................
Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego i mieszanego CF2 ..................................................
Przykłady zastosowań - zestawy ................................................................................................................................................
Regulatory bezpośredniego działania do układów ogrzewania podłogowego ......................................................
Rozdzielacze, grupy pompowe i napędy termiczne TWA ................................................................................................
29
30
31
32
33
34
Strona 02
01/2008
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
Spis treści
5
Urządzenia Danfoss Randall
Programowalne termostaty pokojowe do układów c.o. i c.w.u oraz klimatyzacji typu TP, HC ............................
Termostaty pokojowe do obiegów grzewczych i/lub chłodzących typu RMT, RET, RT .........................................
Termostaty regulujące temperaturę medium typu ATC, ATF, ITC ..................................................................................
Zawory z napędami elektrycznymi ...........................................................................................................................................
35
36
37
38
6
Wentylatory
Wentylatory łazienkowe typu E-Style, Muro .........................................................................................................................
Wentylatory promieniowe typu FLUX .....................................................................................................................................
Wentylatory dachowe typu FC, RE, Tirafumo ........................................................................................................................
Wentylatory osiowe ścienne typu Basic, Compact, QC .....................................................................................................
Wentylatory osiowe kanałowe typu CC ..................................................................................................................................
Wentylatory kanałowe z napędem pasowym typu CCT ...................................................................................................
Wentylatory kanałowe promieniowe typu AXC ...................................................................................................................
Wentylatory przeciwwybuchowe typu DAN-EX ..................................................................................................................
Wentylatory kanałowe wyciszone typu MINI-BOX, SS-BOX .............................................................................................
Wentylatory kanałowe - akcesoria ............................................................................................................................................
Wentylatory kanałowe do kanałów prostokątnych typu AxBn ......................................................................................
Regulatory prędkości obrotowej ...............................................................................................................................................
39
40
41
47
49
51
52
52
53
54
55
56
7
Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe
Danfoss Link™ - bezprzewodowy system regulacji elektrycznego ogrzewania podłogowego .........................
Maty grzejne EFTM, MHSM oraz kable grzejne EFTPC .......................................................................................................
Regulatory elektroniczne i akcesoria do ogrzewania elektrycznego Danfoss ..........................................................
Akcesoria do ogrzewania elektrycznego ................................................................................................................................
57
58
59
60
Notatki .................................................................................................................................................................................................
Ogólne warunki Sprzedaży Danfoss Sp. z o.o. ......................................................................................................................
61
65
0
Strona 03
01/2008
Skorowidz alfabetyczny
A
0
H
ABNM napęd termiczny ............................................................... 21, 23
AB-QM wielofunkcyjny zawór równoważący .......................
20
Adapter kątowy ...............................................................................
15
Akcesoria do grzejników łazienkowych i dekoracyjnych ...
10
Akcesoria do termostatów grzejnikowych ............................
15
AME 15QM, 110/120NL ................................................................
21
AMV 110/120NL ..............................................................................
21
ASV automatyczne zawory równoważące ............................ 18, 19
ATC termostat przylgowy ............................................................
37
ATF termostat przylgowy na rurę .............................................
37
AVDO regulatory upustowe ........................................................
23
AxBn wentylator kanałowy .........................................................
55
AXC wentylator kanałowy ...........................................................
52
HC 6000 termostaty programowalne .....................................
HP zawór dwudrogowy z siłownikiem ....................................
HS zawór trójdrogowy z siłownikiem ......................................
B
O
C
P
BASIC wentylator osiowy .............................................................
47
CC wentylator osiowy ...................................................................
49
CCR2 sterownik procesu dezynfekcji ......................................
27
CCT wentylator osiowy z napędem pasowym .....................
51
CF-MC regulator w bezprzewodowym
systemie ogrzewania podłogowego .......................................
31
CF-R termostat pokojowy w bezprzewodowym
systemie ogrzewania podłogowego .......................................
31
COMPACT wentylator osiowy ....................................................
47
D
DAN-EX wentylator przeciwwybuchowy ...............................
52
Danfoss Link™ ..................................................................................
57
Danfoss X-tra Collection™ ........................................................... 5, 6, 7,
8, 9, 10
E
EFET elektroniczny regulator temperatury ...........................
59
EFIT elektroniczny sterownik z czujnikiem ............................
59
EFTM mata grzejna ........................................................................
58
EFTPC kabel grzejny ...................................................................... 58, 59
E-Style wentylator łazienkowy ...................................................
39
F
FC wentylator dachowy ...............................................................
41
FC-2V wentylator dachowy .........................................................
43
FC-AC wentylator dachowy chemoodporny ........................
44
FC-HT wentylator dachowy oddymiający .............................
44
FCV wentylator dachowy ............................................................
42
FCV-2V wentylator dachowy ......................................................
43
FHM-C5 grupa pompowa mieszająca ....................................
34
FHV-A zawór regulacyjny
do układu ogrzewania podłogowego ....................................
33
FHV-R zawór regulacyjny
do układów ogrzewania podłogowego .................................
33
FH-W termostat pokojowy w przewodowym
systemie ogrzewania podłogowego .......................................
29
FH-WC regulator nadrzędny w przewodowym
systemie ogrzewania podłogowego .......................................
29
FJVR ogranicznik temperatury powrotu ................................
33
FLUX wentylator łazienkowy.......................................................
40
FMB filtr ..............................................................................................
54
FTC-RTD regulator temperatury
do układów ogrzewania podłogowego .................................
33
G
GR tłumik ...........................................................................................
46
Grzałki do grzejników łazienkowych .......................................
10
Strona 04
01/2008
35
38
38
I
ITC termostat zanurzeniowy .......................................................
37
M
MHSM - mata elektryczna do luster .........................................
58
MINI-BOX wentylator kanałowy wyciszony ...........................
53
MSV zawór ręczny .......................................................................... 24, 25
MTCV wielofunkcyjny zawór termostatyczny ......................
27
Muro wentylator łazienkowy .....................................................
39
Ogólne Warunki Sprzedaży ........................................................ 65, 66
PFM urządzenie pomiarowe .......................................................
Podstawa dachowa ........................................................................
Q
QC wentylator osiowy ...................................................................
26
46
48
R
RA Plus programowalna
głowica termostatyczna ...............................................................
3
RA 2920 głowica termostatyczna wzmocniona ..................
3
RA-C zawór regulacyjny ...............................................................
23
RA-K Plus programowalna głowica termostatyczna...........
3
RA-N zawór termostatyczny niklowany ..................................
12
RA-NCX zawór termostatyczny chromowany ......................
11
RA-URX termostatyczny zawór regulacyjny .......................... 5, 6
RAX głowica termostyczna ..........................................................
6
RE wentylator dachowy ................................................................
45
RET termostaty pokojowe ............................................................
36
REV wentylator dachowy .............................................................
45
RLV zawór odcinający .................................................................... 12, 13
RLV-CX zawór odcinający chromowany .................................
11
RLV-KS zestaw przyłączeniowy ..................................................
13
RLV-S zawór odcinający ................................................................
13
RLV-X zawór odcinający ................................................................ 5, 6
RMT 230 termostat pokojowy ....................................................
36
Rozdzielacze do sytemów ogrzewania podłogowego .....
34
RT termostat pokojowy ................................................................
36
RTD 3120 głowica termostatyczna ...........................................
2
RTD 3560 głowica termostatyczna ...........................................
2
RTD Inova™ głowica termostatyczna .......................................
2
RTD Plus programowalna głowica termostatyczna ...........
2
RTD-G zawór termostatyczny .....................................................
13
RTD-K zestaw przyłączeniowy ....................................................
14
RTD-N zawór termostatyczny .....................................................
4
RTD-R Inova™ głowica termostatyczna ...................................
3
RTS Everis™ głowica termostatyczna .......................................
2
RTS-K Everis™ głowica termostatyczna ...................................
3
RTS-R Everis™ głowica termostatyczna ...................................
3
RTX ogranicznik temperatury powrotu ................................. 6, 8, 9
RV/M regulator prędkości obrotowej ......................................
56
RV/N regulator prędkości obrotowej .......................................
56
RV/T regulator prędkości obrotowej .......................................
56
RX odbiornik do termostatów w wersji radiowej ................
35
Skorowidz alfabetyczny
S
S żaluzja wywiewna .......................................................................
48
SL tłumik ............................................................................................
54
SMB tłumik ........................................................................................
54
SS-BOX wentylator kanałowy wyciszony ...............................
53
T
Taśma montażowa .........................................................................
58
Tirafumo wentylator dachowy ...................................................
46
TP 5000 termostat pokojowy programowalny ....................
35
TP 7000 termostat pokojowy programowalny ....................
35
TP 9 termostat pokojowy programowalny ............................
35
TS przepustnice grawitacyjne ....................................................
46
TVM-H zawór mieszający do c.o. ...............................................
33
TVM-W zawór mieszający do c.w.u. .........................................
27
TWA napędy termiczne ................................................................
34
TWA-A napędy termiczne ............................................................
28
TWA-D napędy termiczne ............................................................
15
TWA-Z napęd termiczny ............................................................... 21, 23
U
USV zawór ręczny z możliwością
rozbudowy do wersji automatycznej ......................................
23
V
VHX-D zawory do grzejników łazienkowych ........................
VHX-M zawory do grzejników łazienkowych ........................
7
7
W
Wkładka zaworowa RTD-N ..........................................................
Wkładka zaworowa RA .................................................................
4
4
Z
Zabezpieczenie przed kradzieżą
głowicy termostatycznej ..............................................................
15
Złączki zaciskowe ............................................................................
14
Strona 05
01/2008
0
0
Strona 06
01/2008
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zestawienie tabelaryczne
Głowice i zawory do grzejników bocznozasilanych
Głowice gazowe serii RTD Inova™ i RTD
Głowice cieczowe serii RTS Everis™ i RTD PLus 3190
013L3132
013L4232
RTD Inova™
013L3120
RTS Everis™
013L3130
z czujnikiem
RTD
013L4230
z czujnikiem
RTD Inova™
wyniesionym
wzmocniona
RTS Everis™
wyniesionym
Zawory termostatyczne serii RTD-N 15*)
013L4260
RTS Everis™
z dolnym
ograniczeniem
temp. 16 °C
1
013L3190
RTD PLUS
(programowalna)
Zawory odcinające serii RLV i RLV-S 15**)
013L3704 (standard)
i 013L3714 (długi
nypel)
*)
**)
013L3703 (standard)
i 013L3713 (długi
013L3753
nypel)
003L0124 RLV-S
003L0144 RLV
003L0123 RLV-S
003L0143 RLV
Zawory RTD-N dostępne są również w innych średnicach DN 10, 20, 25
Zawory odcinające RLV i RLV-S dostępne są również w innych średnicach DN 10 i DN 20
Głowice termostatyczne i zestawy przyłączeniowe do grzejników dolnozasilanych z wkładką zaworową Danfoss RA-N
stosowane z grzejnikami m. in. firm: BRUGMAN, BUDERUS, DE’ LONGHI, VNH (Cosmo NOVA)
Głowice gazowe serii RTD-R Inova™ i RA 2920
Głowice cieczowe serii RTS-R Everis™, RAX i RA PLUS
013L3140
013G2920
RTD-R Inova™
RA 2920 wzmocniona
013L4240,
013L4280
z dolnym ograniczeniem
temp. 16 °C
RTS-R Everis™
013G6070 (biały RAL9016),
013G6071 (biały RAL9010),
013G6170 (Chrom),
013G6171 (Inox)
013G2750
RAX
RA PLUS (programowalna)
Zestawy przyłączeniowe serii RLV-KS
003L0222 1/2” RLV-KS (kątowy)
003L0220 1/2” RLV-KS (prosty)
grzejniki: HENRAD, KORAD, KORADO, PURMO, RADSON, SCHAFER, STELRAD
003L0223 3/4” RLV-KS (kątowy)
003L0221 3/4” RLV-KS (prosty)
grzejniki: BRUGMAN, BUDERUS, DE’LONGHI, KERMI, VNH (COSMO NOVA)
Głowice termostatyczne i zestawy przyłączeniowe do grzejników dolnozasilanych z wkładką zaworową M30x1,5
Głowice cieczowe serii RTS-K Everis™ i RA-K stosowane z grzejnikami m. in. firm:
KERMI, KORADO, PURMO, RADSON, STELRAD
Głowice gazowe RTD Inova™, RA 2920 oraz cieczowe serii RAX mogą być
zastosowane po wymianie wkładki zaworowej w zależności od producenta grzejnika
KORADO, PURMO, RADSON, STELRAD - nr kat.: 013G7390,
KERMI - nr kat.: 013G7382
013L4250,
013L4270
z dolnym ograniczeniem
temp. 16 °C
013G2730
013L3140
013G2920
RTS-K Everis™
RA-K PLUS (programowalna) RTD-R Inova™
RA 2920 (wzmocniona)
013G6070 (biały RAL9016),
013G6071 (biały RAL9010),
013G6170 (Chrom),
013G6171 (Inox)
RAX
Zestawy przyłączeniowe serii RLV-KS
003L0222 1/2” RLV-KS (kątowy)
003L0220 1/2” RLV-KS (prosty)
grzejniki: HENRAD, KORAD, KORADO, PURMO, RADSON, SCHAFER, STELRAD
003L0223 3/4” RLV-KS (kątowy)
003L0221 3/4” RLV-KS (prosty)
grzejniki: BRUGMAN, BUDERUS, DE’LONGHI, KERMI, VNH (COSMO NOVA)
Strona 1
01/2008
Linia PL 03
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Głowice termostatyczne typu RTD Inova™, RTD, RTS Everis™
i głowice elektroniczne typu RTD PLUS
Głowice termostatyczne serii RTD Inova™, RTD, RTS Everis™ i głowice elektroniczne serii RTD Plus do zaworów
serii RTD-N, RTD-G, RTD-K oraz grzejników z wkładkami zaworowymi RTD-N (Convector, Brugman1), Purmo2),
Terma, Idmar).
Głowice gazowe serii RTD Inova™
1
Nr katalogowy
Typ
Opis
013L3130
RTD Inova™
3130
013L3132
RTD Inova™
3132
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
Czujnik gazowy wbudowany,
bezpiecznik mrozu, ograniczenie
lub blokowanie zakresu temperatury
6-26
-
(75)
52,90
j.w. lecz czujnik wyniesiony
6-26
0-2
(45)
75,00
Głowice cieczowe serii RTS Everis™
Nr katalogowy
Typ
Opis
013L4230
RTS Everis™
4230
013L4232
RTS Everis™
4232
013L4260
RTS Everis™
4260
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
Czujnik cieczowy wbudowany,
bezpiecznik mrozu, ograniczenie
lub blokowanie zakresu temperatury.
8-28
-
(60)
42,30
j.w. lecz czujnik wyniesiony.
8-28
0-2
(30)
73,50
Czujnik cieczowy wbudowany,
bezpiecznik mrozu, ograniczany
zakres temperatury.
16-28
-
(60)
42,30
Głowica gazowa, wzmocniona serii RTD 3120
Nr katalogowy
Typ
Opis
013L3120
RTD 3120
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Model wzmocniony, czujnik gazowy
wbudowany, bezpiecznik mrozu,
ograniczenie lub blokowanie zakresu
temperatury, zabezpieczenie przed
manipulacją.
6-26
-
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
(60)
71,80
Element zdalnego ustawiania serii RTD 3560
Nr katalogowy
Typ
Opis
013L3562
013L3565
013L3568
RTD 3562
RTD 3565
RTD 3568
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Element zdalnego ustawienia,
bezpiecznik mrozu, ograniczenie
8-28
lub blokowanie zakresu temperatury.
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
2
5
(24)
8
138,10
151,20
165,20
Głowica cieczowa, programowalna serii RTD PLUS
Nr katalogowy
Typ
Opis
013L3190
RTD PLUS
3190
Programowalny termostat grzejnikowy
z czujnikiem cieczowym wbudowanym,
bezpiecznik mrozu oraz ograniczenie
zakresu temperatury.
1)W przypadku grzejników uniwerslanych (np. Brugman) typ głowicy zależy od użytej wkładki.
2)Po wymianie wkładki na 013L7390.
Strona 2
01/2008
Linia PL 03
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
8-28
-
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
(20)
148,00
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Głowice termostatyczne typu RTD-R Inova™, RTS-R Everis™, RA, RTS-K Everis™
i głowice elektroniczne typu RA PLUS, RA-K PLUS
Głowice termostatyczne typu RTD-R Inova™, RTS-R Everis™ i RA PLUS do grzejników z wkładkami zaworowymi
RA-N produkcji Danfoss (do grzejników m.in. firm: Arbonia, Baufa, Brotje, Brugman, Buderus, CICH, Cosmo Nova,
Cosmo Compact, De’Longhi, Ocean, Purmo1), Schäfer, Vonaris).
Głowica gazowa serii RTD-R Inova™
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Czujnik gazowy wbudowany,
013L3140 RTD-R Inova™
bezpiecznik mrozu, ograniczenie
6-26
-
3140
lub blokowanie zakresu temperatury.
Pakowanie
[szt.]
(75)
Głowica cieczowa serii RTS-R Everis™
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
013L4240 RTS-R Everis™ Czujnik cieczowy wbudowany,
bezpiecznik mrozu, ograniczenie
8-28
-
4240
lub blokowanie zakresu temperatury.
013L4280
RTS-R Everis™
j.w. lecz ograniczony zakres temp.
4280
16-28
-
Cena [PLN]
Pakowanie
50,00
Cena [PLN]
[szt.]
(30)
42,30
(30)
42,30
Głowica gazowa, wzmocniona serii RA 2920
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Model wzmocniony, czujnik gazowy
wbudowany, bezpiecznik mrozu,
013G2920
RA 2920
ograniczenie lub blokowanie zakresu
5-26
-
temperatury, zabezpieczenie przed
manipulacją.
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
(48)
71,80
Głowica cieczowa, programowalna serii RA PLUS
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Programowalny termostat grzejnikowy
013G2750
RA PLUS
z czujnikiem cieczowym wbudowanym
8-28
-
2750
bezpiecznik mrozu oraz ograniczenie
zakresu temperatury.
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
(20)
148,10
Głowica termostatyczna typu RTS-K Everis™ i RA-K PLUS do grzejników z wkładkami zaworowymi M30x1,5
(do grzejników m.in. firm: Arbonia, Barlo, Biasi, DF, Dianorm, Ditherm, Ferolli, Henrad, Itemar, Kermi, Korado, Korad, Manaut, Purmo2),
Radson, Stelrad, Starmex, Superia, VENA).
Głowica cieczowa serii RTS-K Everis™
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
013L4250
RTS-K Everis™ Czujnik cieczowy wbudowany,
bezpiecznik mrozu, ograniczenie
8-28
-
4250
lub blokowanie zakresu temperatury.
013L4270
RTS-K Everis™
j.w. lecz ograniczony zakres temp.
4270
16-28
-
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
(60)
42,30
(30)
42,30
Głowica cieczowa, programowalna serii RA-K PLUS
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zakres
Długość
nastawy kapilary
temp. [°C]
[m]
Programowalny termostat grzejnikowy
013G2730
RA-K PLUS z czujnikiem cieczowym wbudowanym,
8-28
-
2730
bezpiecznik mrozu oraz ograniczenie
zakresu temperatury.
Pakowanie
Cena [PLN]
[szt.]
(20)
148,00
1) Jeżeli grzejnik Purmo wyposażony jest we wkładkę RA-N produkcji Danfoss.
2) Jeżeli grzejnik Purmo wyposażony jest we wkładkę M30x1,5.
Strona 3
01/2008
Linia PL 03
1
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory termostatyczne serii RTD-N i wkładki zaworowe do grzejników dolnozasilanych
Korpusy zaworów serii RTD-N z nastawą wstepną do ogrzewań pompowych dwururowych, niklowane,
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 0,6 bar, PN 10.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
1
kv dla Xp
0,5 - 2K
[m3/h]
Połączenie
instalacja
Połączenie
grzejnik
Pakowanie
[szt.]
Cena
[PLN]
013L3701
013L3702
RTD-N 10
013L3751
Kątowy
Prosty
0,04 - 0,50
Rp 3/8
R 3/8
UK
(75)
(75)
(28)
45,30
45,30
47,90
013L3703
013L3704
RTD-N 15
013L3753
Kątowy
Prosty
0,04 - 0,60
Rp 1/2
R 1/2
UK
(75)
(75)
(28)
50,60
50,60
59,00
013L3705
013L3706
RTD-N 20
013L3755
Kątowy 0,10 - 0,83
Prosty
Rp 3/4
R 3/4
UK
0,16 - 0,67
(36)
(36)
(28)
64,30
64,30
72,10
013L3707
RTD-N 25
013L3708
Kątowy
0,10 - 0,83
Rp 1
R 1
Prosty
(30)
119,40
119,40
Korpusy zaworów serii RTD-N z nastawą wstepną z długim nyplem do modernizacji ogrzewań pompowych dwururowych,
niklowane, max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 0,6 bar, PN 10.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kv dla Xp
0,5 - 2K
[m3/h]
Połączenie
instalacja
Połączenie
grzejnik
Pakowanie
[szt.]
Cena
[PLN]
013L3711
RTD-N 10
013L3712
Kątowy
0,04 - 0,50
Rp 3/8
R 3/8
(75)
Prosty
45,30
45,30
013L3713
RTD-N 15
013L3714
Kątowy
0,04 - 0,60
Rp 1/2
R 1/2
(75)
Prosty
50,60
50,60
013L3715
RTD-N 20
013L3716
Kątowy
0,10 - 0,83
Rp 3/4
R 3/4
(36)
Prosty
64,30
64,30
Wkładki zaworowe do grzejników dolnozasilanych
Nr katalogowy
Typ
połączenia
Producent
Typ głowic stosowanych z wkładką
grzejników
Pakowanie
[szt.]
KORADO (do 2000 r),
PURMO,
013L7390
RTD
RADSON,
STELRAD
RTD Inova™ 3130, 3132,
RTD 3120, 3562, 3565, 3568,
RTS Everis™ 4230, 4232, 4260
BRUGMAN,
RTD PLUS 3190
013L7370
RTD
BUDERUS,
013L7270*)
RTD
DE’LONGHI,
KORADO (od 2000 r),
KORADO (do 2000 r),
PURMO,
013G7390
RA
RADSON,
STELRAD
013G7360
RA
VNH
RTD-R Inova™ 3140,
RTS-R Everis™ 4240, 4280,
013G7382
RA
KERMI
RA PLUS 2750,
RA 2931,
RAX
BRUGMAN,
013G7370
RA
BUDERUS,
DE’LONGHI, KORADO (od 2000 r),
*) W zestawie korek do grzejnika.
Strona 4
01/2008
Linia PL 03
(40)
Cena
[PLN]
27,90
(40)
27,90
(40)
29,00
(40)
27,90
(40)
27,90
(40)
27,90
(40)
27,90
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ RA-URX, RLV-X, RAX
Zestawy (dwa zawory + głowica) Danfoss X-tra Collection™ do grzejników łazienkowych
i dekoracyjnych.
Zestaw składa się z termostatycznego zaworu regulacyjnego RA-URX, zaworu odcinającego RLV-X oraz głowicy termostatycznej RAX.
Montowane są pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do ściany, co podnosi walory estetyczne grzejnika.
Dostępne są w pięciu kolorach: chrom, złoto, stal nierdzewna (inox) oraz dwa odcienie bieli (RAL 9016 i RAL 9010).
Uwaga: Zawór termostatyczny RA-URX montujemy na powrocie, a RLV-X na zasilaniu.
Nr katalogowy
Typ
Opis
013G4007
Zestaw do grzejników łazienkowych,
RAL 9016 (biały).
zasilanie
powrót
Zestaw prawy
Cena [PLN]
Pakowanie
[szt.]
(12)
368,20
368,20
013G4005
Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
RAL 9010 (biały).
013G4003
Zestaw, głowica RAX Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
montowana
chrom.
z prawej strony
013G4009
Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
stal nierdzewna (inox).
013G4001
Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
złoto.
421,40
503,10
591,30
Nr katalogowy
Typ
Opis
Pakowanie
[szt.]
013G4008
Zestaw do grzejników łazienkowych,
RAL 9016 (biały).
(12)
powrót
zasilanie
Zestaw lewy
013G4006
Zestaw do grzejników łazienkowych,
RAL 9010 (biały).
013G4004
Zestaw, głowica RAX Zestaw do grzejników łazienkowych,
montowana
chrom.
z lewej strony
013G4010
Zestaw do grzejników łazienkowych,
stal nierdzewna (inox).
013G4002
Zestaw do grzejników łazienkowych,
złoto.
Cena [PLN]
368,20
(12)
368,20
(12)
421,40
(12)
503,10
(12)
591,30
Elementy Danfoss X-tra Collection™. RA-URX - termostatyczny zawór regulacyjny RLV-X - zawór odcinający, RAX - głowica
termostatyczna.
Dostępne są w czterech kolorach: chrom, stal nierdzewna (inox) oraz dwa odcienie bieli (RAL 9016 i RAL 9010).
Uwaga: Zawór RA-URX montujemy na powrocie, a RLV-X na zasilaniu.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
Opis
kvs[m3/h]
Gwint
013G4053
RLV-X
lewa
Zawór odcinający
0,6
R1/2
RAL 9016 (biały).
013G4050
RA-URX
prawa
Zawór regulacyjny
0,44
R1/2
RAL 9016 (biały).
Lewy
Prawy
Pakowanie
[szt.]
(30)
Cena [PLN]
130,40
(30)
177,40
013G4043
RLV-X
lewa
013G4040
RA-URX
prawa
Zawór odcinający
0,6
R1/2
RAL 9010 (biały).
Zawór regulacyjny
0,44
R1/2
RAL 9010 (biały).
(30)
130,40
(30)
177,40
013G4033
RLV-X
lewa
013G4030
RA-URX
prawa
Zawór odcinający
0,6
R1/2
chrom.
Zawór regulacyjny
0,44
R1/2
chrom.
(30)
135,60
(30)
188,40
013G4063
RLV-X
lewa
013G4060
RA-URX
prawa
Zawór odcinający
0,6
R1/2
stal nierdzewna (inox).
Zawór regulacyjny
0,44
R1/2
stal nierdzewna (inox).
(30)
188,50
(30)
253,50
Strona 5
01/2008
Linia PL 03
1
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ RA-URX, RLV-X, RAX
Elementy X-tra Collection™. RA-URX - termostatyczny zawór regulacyjny, RLV-X zawór odcinający,
RAX - głowica termostatyczna.
Dostępne są w czterech kolorach: chrom, stal nierdzewna (inox) oraz dwa odcienie bieli (RAL 9016 i RAL 9010).
Uwaga: Zawór RA-URX montujemy na powrocie, a RLV-X na zasilaniu.
1
Nr katalogowy
Typ
Wersja Opis
kvs[m3/h]
Gwint
013G4052
RLV-X
prawa Zawór odcinający
0,6
R1/2
RAL 9016 (biały).
013G4051
RA-URX
lewa
Zawór regulacyjny
0,44
R1/2
RAL 9016 (biały).
Prawy
Lewy
013G4042
RLV-X
prawa
013G4041
RA-URX
lewa
Zawór odcinający
RAL 9010 (biały).
Zawór regulacyjny
RAL 9010 (biały).
Pakowanie
[szt.]
(30)
Cena [PLN]
130,40
(30)
177,40
0,6
R1/2
(30)
130,40
0,44
R1/2
(30)
177,40
013G4032
RLV-X
prawa
013G4031
RA-URX
lewa
Zawór odcinający
0,6
R1/2
chrom.
Zawór regulacyjny
0,44
R1/2
chrom.
(30)
135,60
(30)
188,40
013G4062
RLV-X
prawa
013G4061
RA-URX
lewa
Zawór odcinający
0,6
R1/2
stal nierdzewna (inox).
Zawór regulacyjny
0,44
R1/2
stal nierdzewna (inox).
(30)
188,50
(30)
253,50
Nr katalogowy
Typ
Opis
013G6070
RAL 9016 (biały).
013G6071
RAL 9010 (biały).
RAX
013G6170
Chrom.
013G6171
Stal nierdzewna (inox).
013G6072
Pergamon.
013G6073
Antracyt (RAL7016).
RAX
013G6075
RAL 9005 (czarny).
013G6176
Chrom / RAL 9016 (biały).
Pakowanie
[szt.]
(35)
Cena [PLN]
94,30
(35)
94,30
(35)
116,40
(35)
134,10
(35)
(35)
106,20
(35)
106,20
(35)
Ogranicznik temperatury powrotu RTX
Ogranicznik RTX utrzymuje stałą temperaturę wody powracającej z grzejnika. Urządzenie ma zastosowanie w pomieszczeniach gdzie
grzejnik łazienkowy nie jest podstawowym źródłem ciepła i jest głównie używany jako suszarka do ręczników. Aby ręczniki były
zawsze ciepłe i suche ogranicznik RTX mierzy temperaturę wody powracającej z grzejnika do instalacji niezależnie od temperatury
w pomieszczeniu.
RTX możemy stosować z następującymi zaworami RA-URX, VHX-D oraz VHX-M. Dostępne są również zestawy VHX wyposażone
w ogranicznik temperatury powrotu RTX.
Nr katalogowy
Typ
Opis
013G6090
RAL 9016 (biały).
013G6091
RAL 9010 (biały).
RTX
013G6190
Chrom.
013G6191
Stal nierdzewna (inox).
Strona 6
01/2008
Linia PL 03
Pakowanie
[szt.]
(35)
Cena [PLN]
99,60
(35)
99,60
(35)
132,90
(35)
160,40
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ VHX-D, VHX-M
Zestaw VHX-Duo do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem
wewnętrznym R1/2”. W skład zestawu wchodzi głowica RAX. Zawór VHX reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika, dlatego
króciec powrotny z grzejnika powinien być po stronie głowicy termostatycznej zestawu. Zawór posiada funkcję odcięcia wody.
Fabrycznie głowica zamontowana jest z prawej strony, położenie głowicy bardzo łatwo zmienić na stronę lewą. Z zestawem
w wersji kątowej może być stosowana grzałka elektryczna montowana z prawej lub lewej strony zaworu.
VHX-D (kątowy)
VHX-D (prosty)
VHX-D (kątowy)
Nr katalogowy
Typ
013G4279
013G4280
013G4281
013G4367
VHX-D / RAX
Kątowa
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
347,50
425,80
302,20
302,20
013G4276
013G4277
013G4278
013G4366
VHX-D / RAX
Prosta
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
337,70
425,80
302,20
302,20
Wersja
Cena [PLN]
Kolor
Zestaw VHX-Mono do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych posiada specjalną rurkę zanurzeniową (dla wewnętrznej
cyrkulacji wody w grzejniku), co pozwala na podłączenie grzejnika tylko w jednym punkcie. W skład zestawu wchodzi głowica RAX.
Zawór VHX reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika, dlatego przewód powrotny instalacji powinien być usytuowany
po stronie głowicy termostatycznej zestawu. Zawór posiada funkcję odcięcia wody. Fabrycznie głowica zamontowana jest
z prawej strony, położenie głowicy bardzo łatwo zmienić na stronę lewą. W drugim, wolnym kolektorze grzejnika można
zamontować grzałkę elektryczną.
VHX-M (kątowy)
VHX-M (prosty)
Nr katalogowy
Typ
013G4285
013G4286
013G4287
013G4369
VHX-M / RAX
Kątowa
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
337,70
425,80
302,20
302,20
013G4282
013G4283
013G4284
013G4368
VHX-M / RAX
Prosta
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
337,70
425,80
302,20
302,20
Wersja
Kolor
Cena [PLN]
Strona 7
01/2008
Linia PL 03
1
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory i ograniczniki temperatury powrotu do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ RA-URX, RLV-X, RTX
Zestawy (dwa zawory + ograniczniki temperatury powrotu) Danfoss X-tra Collection™ do grzejników
łazienkowych i dekoracyjnych.
1
Zestaw składa się z termostatycznego zaworu regulacyjnego RA-URX, zaworu odcinającego RLV-X oraz ogranicznika temperatury
powrotu RTX.
Montowane są pod grzejnikiem, z ogranicznikiem równoległym do ściany, co podnosi walory estetyczne grzejnika.
Dostępne są w pięciu kolorach: chrom, złoto, stal nierdzewna (inox) oraz dwa odcienie bieli (RAL 9016 i RAL 9010).
Uwaga: Zawór termostatyczny RA-URX montujemy na powrocie, a RLV-X na zasilaniu.
RTX - ogranicznik temperatury powrotu, utrzymuje stałą temperaturę wody powracającej z grzejnika.
Zestaw z RTX znajduje zastosowanie tam, gdzie grzejnik łazienkowy nie jest zasadniczym źródłem ciepła (np. jest nim ogrzewanie
podłogowe) i jest głównie używany jako suszarka do ręczników.
RTX reguluje temperaturę wody w grzejniku (0 - 50 °C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu,
aby ręczniki były zawsze ciepłe i suche.
Nr katalogowy
Typ
Opis
013G4136
Zestaw do grzejników łazienkowych,
RAL 9016 (biały).
nik
icz ry
raneratu
g
O p otu
tempowr
zasilanie
powrót
Zestaw prawy
zasilanie
Zestaw lewy
Strona 8
01/2008
Linia PL 03
013G4134
Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
RAL 9010 (biały).
013G4132
Zestaw, ogranicznik Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
RTX montowany
chrom.
z prawej strony
013G4138
Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
stal nierdzewna (inox).
013G4130
Zestaw do grzejników łazienkowych,
(12)
złoto.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Pakowanie
[szt.]
013G4137
Zestaw do grzejników łazienkowych,
RAL 9016 (biały).
(12)
nik
icz ry
ran atu
Og per otu
tempowr
powrót
Pakowanie
[szt.]
(12)
013G4135
Zestaw do grzejników łazienkowych,
RAL 9010 (biały).
013G4133
Zestaw, ogranicznik Zestaw do grzejników łazienkowych,
RTX montowany
chrom.
z lewej strony
013G4139
Zestaw do grzejników łazienkowych,
stal nierdzewna (inox).
013G4131
Zestaw do grzejników łazienkowych,
złoto.
Cena [PLN]
385,40
385,40
443,20
533,80
627,30
Cena [PLN]
385,40
(12)
385,40
(12)
443,20
(12)
533,80
(12)
627,30
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory i ograniczniki temperatury powrotu do grzejników łazienkowych
Danfoss X-tra Collection™ VHX-D, VHX-M
Zestaw VHX-Duo z ogranicznikiem RTX do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami
o rozstawie 50 mm z gwintem wewnętrznym R1/2”. W skład zestawu wchodzi ogranicznik temperatury powrotu RTX.
Zawór VHX reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika, dlatego króciec powrotny z grzejnika powinien być po stronie
ogranicznika zestawu. Zawór posiada funkcję odcięcia wody. Fabrycznie ogranicznik zamontowany jest z prawej strony, położenie
ogranicznika bardzo łatwo zmienić na stronę lewą. Z zestawem w wersji kątowej może być stosowana grzałka elektryczna
montowana z prawej lub lewej strony zaworu.
RTX - ogranicznik temperatury powrotu, utrzymuje stałą temperaturę wody powracającej z grzejnika.
Zestaw z RTX znajduje zastosowanie tam, gdzie grzejnik łazienkowy nie jest zasadniczym źródłem ciepła (np. jest nim ogrzewanie
podłogowe) i jest głównie używany jako suszarka do ręczników.
RTX reguluje temperaturę wody w grzejniku (0 - 50 °C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu,
aby ręczniki były zawsze ciepłe i suche.
nik
icz ry
raneratu
g
O p otu
tempowr
VHX-D (kątowy)
VHX-D (prosty)
VHX-D (kątowy)
Nr katalogowy
Typ
013G4379
013G4380
013G4381
013G4363
VHX-D / RTX
Kątowa
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
360,30
454,20
322,30
322,30
013G4376
013G4377
013G4378
013G4362
VHX-D / RTX
Prosta
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
360,30
454,20
322,30
322,30
Wersja
Cena [PLN]
Kolor
Zestaw VHX-Mono z ogranicznikiem RTX do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych posiada specjalną rurkę zanurzeniową
(dla wewnętrznej cyrkulacji wody w grzejniku), co pozwala na podłączenie grzejnika tylko w jednym punkcie. W skład zestawu
wchodzi ogranicznik temperatury powrotu RTX. Zawór VHX reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika, dlatego przewód
powrotny instalacji powinien być usytuowany po stronie ogranicznika zestawu. Zawór posiada funkcję odcięcia wody. Fabrycznie
ogranicznik zamontowany jest z prawej strony, położenie ogranicznika bardzo łatwo zmienić na stronę lewą. W drugim wolnym
kolektorze grzejnika można zamontować grzałkę elektryczną.
RTX - ogranicznik temperatury powrotu, utrzymuje stałą temperaturę wody powracającej z grzejnika.
Zestaw z RTX znajduje zastosowanie tam, gdzie grzejnik łazienkowy nie jest zasadniczym źródłem ciepła (np. jest nim ogrzewanie
podłogowe) i jest głównie używany jako suszarka do ręczników.
RTX reguluje temperaturę wody w grzejniku (0 - 50 °C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu,
aby ręczniki były zawsze ciepłe i suche.
nik
icz ry
ran atu
Og per otu
tempowr
VHX-M (kątowy)
VHX-M (prosty)
Nr katalogowy
Typ
013G4385
013G4386
013G4387
013G4365
VHX-M / RTX
Kątowa
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
360,30
454,20
322,30
322,30
013G4382
013G4383
013G4384
013G4364
VHX-M / RTX
Prosta
Chrom
Stal nierdzewna (inox)
Biały (RAL9016)
Biały (RAL9010)
360,30
454,20
322,30
322,30
Wersja
Kolor
Cena [PLN]
Strona 9
01/2008
Linia PL 03
1
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Akcesoria do grzejników łazienkowych i dekoracyjnych.
1
Grzałki elektryczne PTC do grzejników łazienkowych.
Grzałka Danfoss zawiera element półprzewodnikowy PTC umożliwiający regulację ciepła oddawanego przez grzejnik. Po włączeniu
grzałka bardzo szybko rozgrzewa się. Gdy temperatura grzejnika zbliża się do 60 °C, grzałka redukuje moc, utrzymując stałą temperaturę
powierzchni grzejnika.
UWAGA: Grzałkę Danfoss możemy zamontować tylko na zaworze VHX-D (w wersji kątowej). Grzałkę dobieramy w taki sposób, aby jej
moc nie przekroczyła połowy nominalnej mocy cieplnej grzejnika.
VHX-D (kątowy) + grzałka
Nr katalogowy
Opis
013G4167
013G4168
013G4169
Grzałka PTC 150 W przy 60 °C
Grzałka PTC 300 W przy 60 °C
Grzałka PTC 600 W przy 60 °C
Cena [PLN]
256,10
305,20
335,90
Rozetki i rurki maskujące do zaworów Danfoss X-tra Collection
Zestaw służy do maskowania fragmentu ściany, z którego wychodzi instalacja. Rurka umożliwia estetyczne zakrycie instalacji między
ścianą a grzejnikiem. Długość rurki maskującej 160mm, średnica rozetki okrągłej 68mm, wymiary rozety prostokątnej 117x66mm.
Nr katalogowy
Kolor
Opis
013G3132
biały
Rozetki do zaworów RA-URX i RLV-X.
013G3133
chrom
W skład zestawu wchodzą dwie rozetki okrągłe + rurka maskująca.
013G3134
inox
Cena [PLN]
Nr katalogowy
Kolor
Opis
013G3128
biały
Rozeta do zaworów VHX-D, -M.
013G3129
chrom
W skład zestawu wchodzi prostokątna rozeta + rurka maskująca.
013G3131
inox
Cena [PLN]
31,00
73,00
139,00
25,00
54,00
99,00
Zestaw dystansujący do zaworów Danfoss X-tra Collection
Zestaw umożliwia łatwe i estetyczne podłączenie zaworu, gdy grzejnik jest znacznie oddalony od ściany. Podłączenie od strony
instalacji gwint zewnętrzny ½”, złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym ½” od strony zaworu. Długość rurki Ø12 Cu z przyłączem
wynosi 93mm.
Nr katalogowy
Cena [PLN]
013G3127
34,00
Osprzęt do montażu zaworów VHX, RA-URX, RLV-X, VHS
Niklowane złączki zaciskowe, gwint zewnętrzny G 1/2’’ A.
Nr katalogowy
Pakowanie
[szt.]
Cena [PLN]
Stal / miedź 15 mm - 1 szt.
(10)
6,20
013G4176
ALUPEX 16 x 2 mm - 1 szt.
(10)
8,40
013G4115
Chromowane złączki zaciskowe, gwint zewnętrzny G 1/2’’ A.
Nr katalogowy
Opis
01/2008
Linia PL 03
Cena [PLN]
Stal / miedź 15 mm - 1 szt.
(10)
15,60
013G4200
ALUPEX 16 x 2 mm - 1 szt.
(10)
23,40
013G4195
Strona 10
Pakowanie
[szt.]
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
RA-NCX, RLV-CX, RAX, RTD-R Inova™
Chromowane zawory termostatyczne RA-NCX oraz zawory odcinające RLV-CX, do grzejników łazienkowych
i dekoracyjnych. Zawory można stosować z następującymi rodzajami głowic: RTD-R Inova™ 3140, RTS-R Everis™ 4240
oraz 4280, RA PLUS 2750, RAX. Zawory RA-NCX montujemy na przewodzie zasilającym,
a RLV-CX na przewodzie powrotnym.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kv dla Xp Połączenie Połączenie
0,5 - 2K instalacja
grzejnik
[m3/h]
Cena
[PLN]
013G4247
RA-NCX 15 Kątowy
0,04 - 0,73 Rp 1/2
R 1/2
67,90
013G4248
RA-NCX 15 Prosty
0,04 - 0,73 Rp 1/2
R 1/2
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kv dla Xp Połączenie Połączenie
0,5 - 2K instalacja
grzejnik
[m3/h]
Cena
[PLN]
013G4239
RA-NCX
Trójosiowy - prawy
0,04 - 0,73 Rp 1/2
R 1/2
013G4240
RA-NCX
Trójosiowy - lewy
0,04 - 0,73 Rp 1/2
R 1/2
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kvs Połączenie Połączenie
grzejnik
[m3/h] instalacja
Cena
[PLN]
003L0273
RLV-CX 15 Kątowy
2,5
Rp 1/2
R 1/249,30
003L0274
RLV-CX 15 Prosty
2,5
Rp 1/2
R 1/249,30
Głowice termostatyczne
Nr katalogowy
Typ
Opis
Pakowanie
[szt.]
Cena [PLN]
013G6170
RAX
Chrom.
(35)
013G6070
RAX
Biały (RAL9016).
(35)
013L3140
RTD-R Inova™
Biały / beż.
(75)
50,00
Strona 11
01/2008
Linia PL 03
1
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory i głowice termostatyczne do grzejników łazienkowych
RA-N, RLV, RTD-R Inova™, RTS-R Everis™
Niklowane zawory termostatyczne RA-N oraz zawory odcinajace RLV, do grzejników łazienkowych.
Zawory RA-N montujemy na przewodzie zasilającym z następującymi rodzajami głowic:
RTD-R Inova™ 3140, RTS-R Everis™ 4240, 4280.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
1
kv dla Xp Połączenie Połączenie
0,5 - 2K instalacja
grzejnik
[m3/h]
Cena
[PLN]
013G0233
RA-N 15
Trójosiowy - prawy
0,04 - 0,73
Rp 1/2
R 1/259,10
013G0234
RA-N 15
Trójosiowy - lewy
0,04 - 0,73
Rp 1/2
R 1/259,10
Nr katalogowy
Typ
Wersja
003L0143
RLV 15
Kątowy
kvs Połączenie Połączenie
grzejnik
[m3/h] instalacja
2,5
Rp 1/2
Cena
[PLN]
R 1/235,30
Głowice termostatyczne
Nr katalogowy
Typ
Opis
Pakowanie
[szt.]
Cena [PLN]
013L3140
RTD-R Inova™ 3140 Biały / beż.
(35)
50,00
013L4240
RTS-R Everis™ 4240 Biały / beż.
(35)
42,30
013L4280
RTS-R Everis™ 4280 Biały / beż (z dolnym ograniczeniem temp. 16 °C).
(35)
42,30
Nr katalogowy
Opis
013G4115
Stal / miedź 15 mm - 1 szt.
Pakowanie
[szt.]
(10)
Cena [PLN]
013G4176
ALUPEX 16 x 2 mm - 1 szt.
(10)
Osprzęt do montażu zaworów RA-N, RLV, RA-NCX, RLV-CX
Niklowane złączki zaciskowe, gwint zewnętrzny G 1/2’’ A.
6,20
8,40
Chromowane złączki zaciskowe, gwint zewnętrzny G 1/2’’ A.
Strona 12
01/2008
Linia PL 03
Nr katalogowy
Opis
013G4195
Stal / miedź 15 mm - 1 szt.
Pakowanie
[szt.]
(10)
013G4200
ALUPEX 16 x 2 mm - 1 szt.
(10)
Cena [PLN]
15,60
23,40
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zawory termostatyczne RTD-G
Zawory odcinające RLV do grzejników bocznozasilanych i dolnozasilanych.
Zawory termostatyczne RTD-G o wysokiej przepustowości do ogrzewań grawitacyjnych lub jednorurowych ogrzewań
pompowych, max. temperatura czynnika 120 °C, PN10.
Zawory można stosować z następującymi typami głowic: RTD, RTD Inova™, RTS Everis™.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
∆pmax
[bar]
kvs
[m3/h]
Połączenie
instalacja
Połączenie Pakowanie
grzejnik
[szt.]
Cena
[PLN]
1
013L3743
RTD-G 15
013L3744
Kątowy
0,2
0,4-1,45
Rp 1/2
R 1/2
(48)
Prosty
118,50
118,50
013L3745
RTD-G 20
013L3746
Kątowy
0,2
0,5-1,9
Rp 3/4
R 3/4
(30)
Prosty
131,30
131,30
013L3747
RTD-G 25
013L3748
Kątowy
R 1
(30)
0,16
0,55-2,25
Rp 1
Prosty
185,00
185,00
Zawory odcinające RLV (z funkcją napełniania / opróżniania) max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 0,6 bar,
PN 10. Zawór umożliwia indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub remontu, bez wpływu na pozostałe grzejniki
w instalacji c.o. Materiał: mosiądz niklowany.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kvs
[m3/h]
Połączenie
instalacja
Połączenie
grzejnik
Pakowanie
[szt.]
Cena
[PLN]
003L0141
RLV 10
003L0142
Kątowy
1,8
Rp 3/8
R 3/8
(10)
Prosty
33,00
33,00
003L0143
RLV 15
003L0144
Kątowy
2,5
Rp 1/2
R 1/2
(10)
Prosty
35,30
35,30
003L0145
RLV 20
003L0146
Kątowy
3,0
Rp 3/4
R 3/4
(6)
Prosty
46,80
46,80
Zawory odcinające RLV-S (bez funkcji napełniania / opróżniania) max. temperatura czynnika 120 °C,
∆pmax = 0,6 bar, PN 10. Zawór umożliwia indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub remontu,
bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. Materiał: mosiądz niklowany.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kvs
[m3/h]
Połączenie
instalacja
Połączenie
grzejnik
Pakowanie
[szt.]
Cena
[PLN]
003L0121
RLV-S 10
003L0122
Kątowy
1,5
Rp 3/8
R 3/8
(10)
Prosty
18,60
18,60
003L0123
RLV-S 15
003L0124
Kątowy
2,2
Rp 1/2
R 1/2
(10)
Prosty
19,00
19,00
003L0125
RLV-S 20
003L0126
Kątowy
2,2
Rp 3/4
R 3/4
(8)
Prosty
25,90
25,90
Zawory odcinające RLV-KS - max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 0,6 bar, PN 10.
Do grzejników z wbudowanym zaworem regulacyjnym, posiadającym króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm.
Zawór umożliwia indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub remontu, bez wpływu na pozostałe grzejniki
w instalacji c.o. Samouszczelniające złączki redukcyjne umożliwiają połączenie z grzejnikami z gwintem wewnętrznym G 1/2
i zewnętrznym G 3/4 A. Materiał: mosiądz niklowany.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kvs
[m3/h]
Połączenie
instalacja
Połączenie Pakowanie
grzejnik
[szt.]
Cena
[PLN]
003L0220
Prosty
RLV-KS 15
1,3
G 3/4A
G 1/2A
(40)
003L0222
Kątowy
grzejniki: HENRAD, KORAD, KORADO, PURMO, RADSON, SCHAFER, STELRAD
38,20
38,20
Prosty
RLV-KS 20
1,3
G 3/4A
G 3/4
(40)
Kątowy
grzejniki: BRUGMAN, BUDERUS, DE’LONGHI, KERMI, VNH (COSMO NOVA)
35,50
35,50
003L0221
003L0223
Strona 13
01/2008
Linia PL 03
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Zestawy przyłączeniowe typu RTD-K z nastawą wstępną
Wyposażenie dodatkowe, akcesoria do termostatów grzejnikowych
Zestawy przyłączeniowe RTD-K z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych lub jednorurowych instalacjach
1
centralnego ogrzewania. Zestaw umożliwia estetyczne połączenie grzejnika boczno zasilanego z instalacją rozprowadzoną
w warstwie podłogowej lub ściennej. Zestaw składa się z kolana połączeniowego, korpusu zaworu z nastawą wstępną, rurki
połączeniowej i zaworu rozdzielającego.
RTD-K można stosować z następującymi typami głowic: RTD Inova™, RTD, RTD Plus, RTS Everis™.
Materiał: mosiądz niklowany.
Zawór regulujący RTD-K ze złączką zaciskową, nakrętką i kolanem.
Nr katalogowy
Typ
Opis
013L3709
RTD-K
013L3710
RTD-KE
kv dla Xp 0,5-2K
[m3/h]
Połączenie
instalacja
Połączenie Pakowanie
grzejnik
[szt.]
Z nastawą
0,03 - 0,50
wstępną
Rp 1/2
R 1/2
(75)
Bez nastawy
2,5
wstępnej
Cena
[PLN]
65,40
78,90
Rurka połączeniowa, średnica 15 mm.
Nr katalogowy
013G3377
013G3378
Długość
[mm]
Pakowanie
[szt.]
950
(10)
650
Cena
[PLN]
15,30
10,70
Zawór rozdzielający umożliwiający odcięcie przepływu.
Nr katalogowy
Wersja
Połączenie
instalacja
Połączenie Pakowanie
grzejnik
[szt.]
Cena
[PLN]
013G3367
013G3369
Przyłącze od podłogi do inst. 2-rurowej.
Przyłącze od ściany do inst. 2-rurowej.
G 3/4A
R 1/2
(60)
(48)
57,00
57,00
013G3366
013G3368
Przyłącze od podłogi do inst. 1-rurowej.
Przyłącze od ściany do inst. 1-rurowej.
G 3/4A
R 1/2
(60)
(48)
63,00
63,00
Złączki zaciskowe do rur z tworzywa sztucznego PEX, temp. wody 95 °C, PN6.
Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei i nakrętki.
Nr katalogowy
Złączka zaciskowa
Rozmiar rury
Typ zaworu
013G4156
013G4158
Pakowanie
[szt.]
16x2 mm
RTD-K
Gwint wewnętrzny G 3/4 - 1 szt.
(10)
RLV-KS
18x2 mm
Cena
[PLN]
11,50
11,50
Złączki zaciskowe do rur ALUPEX, temp. wody 95 °C, PN6.
Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei, podkładki i nakrętki.
Nr katalogowy
Złączka zaciskowa
Rozmiar rury
Typ zaworu
013G4186
013G4190
Pakowanie
[szt.]
16x2 mm
RTD-K
Gwint wewnętrzny G 3/4 - 1 szt.
(10)
RLV-KS
20x2 mm
Cena
[PLN]
12,00
12,00
Złączki zaciskowe do rur stalowych i miedzianych, temp. wody 120 °C, PN10.
Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego i nakrętki.
Nr katalogowy
Złączka zaciskowa
Rozmiar rury
Typ zaworu
013G4115
Gwint zewnętrzny G 1/2A - 1 szt.
15 mm
013G4125
Strona 14
01/2008
Linia PL 03
Gwint wewnętrzny G 3/4 - 1 szt.
Pakowanie
[szt.]
RTD-N 15, RLV 15
RLV-S 15
(10)
RLV-KS
Cena
[PLN]
6,20
6,40
Termostaty grzejnikowe do instalacji c.o.
Wyposażenie dodatkowe, akcesoria do termostatów grzejnikowych
Wyposażenie dodatkowe - akcesoria do termostatów grzejnikowych.
Nr katalogowy
Opis
Pakowanie
[szt.]
Cena
[PLN]
013G0290
Dławiczka - można ją wymieniać bez opróżniania instalacji (cena za 1 szt.).
(10) 5,40
013G0294
Pierścienie blokujące nastawę wstępną w zaworach RTD-N (cena 1 opakowania = 30 szt.).
(30)24,40
013L3177
Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic: RTS Everis™, RTS-K Everis™, RTD Inova™, (cena 1 opakowania = 500 szt.).
kolor biały RAL 9010
(500) 558,00
013G5389
Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic: RTS Everis™, RTS-K Everis™, RTD Inova™, (cena 1 opakowania = 10 szt.).
kolor biały RAL 9010
(10)
18,00
013G5287
Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic: RTS Everis™, RTS-K Everis™, RTD Inova™, (cena 1 opakowania = 10 szt.).
kolor biały RAL 9016
(10)
18,00
013L3177N0
Naklejki plombujące (cena 1 arkusza zawierającego 50 naklejek)
(1)
15,00
013L4229
Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic: RTS-R Everis™ (cena 1 opakowania = 10 szt.).
(10)
36,00
013L3175
Nasadka Torx do głowicy RTD 3120. Narzędzie do wkręcania
lub wykręcania śrub zabezpieczających.
(1)19,50
013G1232
Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic: RA 2920, RTD Inova™ 3140, RAX,
(cena 1 opakowania = 50 szt.)
(50) 8,20
013G1236
Zestaw składający się z klucza z końcówką gwintowaną M3x0,5
do ograniczania i blokowania zkresu regulacji głowicy RA 2920
oraz klucza typu Imbus 2 mm do mocowania głowicy na zaworze
(1)24,00
013G1350
Adapter kątowy RA do grzejników z zaworami zintegrowanymi
produkcji Danfoss np.: Brugman, Buderus, Cosmo Nova.
(1)44,20
013G1360
Adapter kątowy RA do grzejników np.: Purmo, Kermi, Korad,
Starmex, Radson, Stelrad, Arbonia, Barlo, Biasi, Itemar,
Dianorm, Ditherm, Ferroli, Henrad.
(1)44,20
013G3083
Demoblok z kompletem kluczy i walizką.
(1)2 180,90
003L0152
Końcówka do napełniania i spustu, mosiężna
z gwintem zewnętrznym 3/4” i koncówką do węża.
Może być stosowana z zaworem RLV.
(5)
46,00
Napęd termiczny TWA-D do zaworu typu RTD-N sterowany sygnałem typu ON / OFF. Średni pobór mocy 2W, przewód
o długości 1,2 m. NC - napęd w stanie beznapięciowym powoduje zamknięcie zaworu, NO - napęd w stanie beznapięciowym
powoduje otwarcie zaworu.
Nr katalogowy
Typ
Napięcie
Cena
[PLN]
088H3152
088H3153
TWA-D (NC)
TWA-D (NO)
230 V a.c. / d.c.
116,20
088H3150
088H3151
TWA-D (NC)
TWA-D (NO)
24 V a.c. / d.c.
116,20
Stona 15
01/2008
Linia PL 03
1
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących
Jak dobrać automatyczny zawór równoważący?
2
Brak termostatów grzejnikowych:
- Piony na klatkach schodowych
- Piony świecowe w łazienkach
- Odbiorniki końcowe (klimakonwektory, belki chłodzące) w instalacjach grzewczych i wody lodowej
Zawory termostatyczne
z nastawą wstępną
Wymagane ciśnienie
dyspozycyjne
∆p: 10 kPa
Konieczność ograniczenia przepływu przez pion/gałąź, odbiornik
końcowy, regulacja przepływu
AB-QM
Zakres przepływu [l/h]
30 - 150
55 - 275
55 - 275
90 - 450
180 - 900
340 - 1700
640 - 3200
2000 - 10000
7200 - 18000
11200 - 28000
16400 - 41000
ASV-M
AB-QM 10 LF
AB-QM 10
AB-QM 15 LF
AB-QM 15
AB-QM 20
AB-QM 25
AB-QM 32
AB-QM 40/50
AB-QM 65
AB-QM 80
AB-QM 100
Zawór automatyczny AB-QM
DN
10
10
15
15
20
25
32
40/50
kvs
[m3/h]
0.4
0.7
0.7
1.1
2.2
4.2
8.0
18
Gwint
wewnętrzy
G½
G½
G¾
G¾
G1
G 1¼
G 1½
G 2½
Numer
katalogowy
003Z0251
003Z0201
003Z0252
003Z0202
003Z0203
003Z0204
003Z0205
003Z0701
Zawór automatyczny AB-QM
DN
65
80
100
kvs
[m3/h]
35
51
75
Połączenie
kołnierzowe
G½
G½
G¾
Numer
katalogowy
003Z0702
003Z0703
003Z0704
Zawór automatyczny AB-QM PLUS
DN
10
10
15
15
20
25
32
Strona 16
01/2008
Linia PL 03
kvs
[m3/h]
0.4
0.7
0.7
1.1
2.2
4.2
8.0
Gwint
wewnętrzy
G½
G½
G¾
G¾
G1
G 1¼
G 1½
Numer
katalogowy
003Z0261
003Z0211
003Z0262
003Z0212
003Z0213
003Z0214
003Z0215
ASV-P
Wymagane ciśnienie
dyspozycyjne
∆p: 5-25 kPa
ASV-M
ASV-PV
Zakres przepływu [l/h]
25 - 500
ASV-M 15 + ASV-P 15
40 - 800
ASV-M 20 + ASV-P 20
63 - 1250
ASV-M 25 + ASV-P 25
100 - 2000
ASV-M 32 + ASV-P 32
200 - 3000
ASV-M 40 + ASV-P 40
Zakres przepływu [l/h]
25 - 500
ASV-M 15 + ASV-PV 15
40 - 800
ASV-M 20 + ASV-PV 20
63 - 1250
ASV-M 25 + ASV-PV 25
100 - 2000
ASV-M 32 + ASV-PV 32
200 - 3000
ASV-M 40 + ASV-PV 40
Zawór ręczny ASV-M
Zawór ręczny ASV-M
DN
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
Numer
katalogowy
DN
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
Numer
katalogowy
15
1.6
Rp ½
003L7691
15
1.6
Rp ½
003L7691
20
2.5
Rp ¾
003L7692
20
2.5
Rp ¾
003L7692
25
4.0
Rp 1
003L7693
25
4.0
Rp 1
003L7693
32
6.3
Rp 1¼
003L7694
32
6.3
Rp 1¼
003L7694
40
10.0
Rp 1½
003L7695
40
10.0
Rp 1½
003L7695
Automatyczny zawór równoważący ASV-P
DN
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
Numer
katalogowy
Automatyczny zawór równoważący ASV-PV
DN
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
Numer
katalogowy
15
1.6
Rp ½
003L7621
15
1.6
Rp ½
003L7601
20
2.5
Rp ¾
003L7622
20
2.5
Rp ¾
003L7602
25
4.0
Rp 1
003L7623
25
4.0
Rp 1
003L7603
32
6.3
Rp 1¼
003L7624
32
6.3
Rp 1¼
003L7604
40
10.0
Rp 1½
003L7625
40
10.0
Rp 1½
003L7605
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Algorytm doboru automatycznych zaworów równoważących
Jak dobrać automatyczny zawór równoważący?
Zawory termostatyczne
bez nastawy wstępnej
2
Wymagane ciśnienie
dyspozycyjne
∆p: 20 - 40 kPa
ASV-M
ASV-PV PLUS
Zakres przepływu [l/h]
25 - 500 ASV-M 15 + ASV-PV PLUS 15
40 - 800 ASV-M 20 + ASV-PV PLUS 20
63 - 1250 ASV-M 25 + ASV-PV PLUS 25
100 - 2000 ASV-M 32 + ASV-PV PLUS 32
200 - 3000 ASV-M 40 + ASV-PV PLUS 40
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
ASV-I
ASV-PV
Zakres przepływu [l/h]
25 - 500
ASV-I 15 + ASV-PV 15
40 - 800
ASV-I 20 + ASV-PV 20
63 - 1250
ASV-I 25 + ASV-PV 25
100 - 2000
ASV-I 32 + ASV-PV 32
200 - 3000
ASV-I 40 + ASV-PV 40
Zawór ręczny ASV-I z 2-ma króćcami pomiarowymi
Zawór ręczny ASV-M
DN
Pomiar/ograniczenie
przepływu/ciśnienia
przed pionem
5 - 25 kPa
Numer
katalogowy
DN
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
Numer
katalogowy
15
1.6
Rp ½
003L7691
15
1.6
Rp ½
003L7641
20
2.5
Rp ¾
003L7692
20
2.5
Rp ¾
003L7642
25
4.0
Rp 1
003L7693
25
4.0
Rp 1
003L7643
32
6.3
Rp 1¼
003L7694
32
6.3
Rp 1¼
003L7644
40
10.0
Rp 1½
003L7695
40
10.0
Rp 1½
003L7645
Automatyczny zawór równoważący ASV-PV PLUS
DN
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
Numer
katalogowy
Automatyczny zawór równoważący ASV-PV
DN
kvs
[m3/h]
Gwint
wewnętrzy
Numer
katalogowy
15
1.6
Rp ½
003L7611
15
1.6
Rp ½
003L7601
20
2.5
Rp ¾
003L7612
20
2.5
Rp ¾
003L7602
25
4.0
Rp 1
003L7613
25
4.0
Rp 1
003L7603
32
6.3
Rp 1¼
003L7614
32
6.3
Rp 1¼
003L7604
40
10.0
Rp 1½
003L7615
40
10.0
Rp 1½
003L7605
Zawory są dostarczane w opakowaniu ze styropianu, które może być wykorzystane jako izolacja w instalacjach
o max. temperaturze wody do 80 °C. Przyrząd do pomiaru cisnienia - nr katalogowy 003L8230.
Zawory ASV z gwintem zewnętrznym dostępne są na życzenie.
W ofercie dostępne są także zawory ASV-PV DN 50-100 (str. 19).
Strona 17
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Zawory automatyczne (ASV-P + ASV-M)
Automatyczne zawory równoważące ASV-P z kapilarą łączone z zaworami odcinającymi ASV-M, łupki izolacyjne.
ASV-P montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, stała nastawa 0,1 bar.
ASV-M montowane na rurociągu zasilającym, zaślepione gniazda na złączki pomiarowe,
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny, kapilara długości 1,5 m.
2
Nr katalogowy
Typ
003L7621
003L7622
003L7623
003L7624
003L7625
003L7691
003L7692
003L7693
003L7694
003L7695
Cena [PLN]
kvs [m3/h]
Gwint
ASV-P 15
ASV-P 20
ASV-P 25
ASV-P 32
ASV-P 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
433,60
470,80
610,20
732,10
828,40
ASV-M 15
ASV-M 20
ASV-M 25
ASV-M 32
ASV-M 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
134,90
147,00
176,90
264,90
347,20
Zawory automatyczne (ASV-PV + ASV-M)
Automatyczne zawory równoważące ASV-PV z kapilarą łączone z zaworami odcinającymi ASV-M, łupki izolacyjne.
ASV-PV montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, zmienna nastawa 0,05 - 0,25 bar.
ASV-M montowane na rurociągu zasilającym, zaślepione gniazda na złączki pomiarowe,
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny, kapilara długości 1,5 m.
Nr katalogowy
Typ
003L7601
003L7602
003L7603
003L7604
003L7605
003L7691
003L7692
003L7693
003L7694
003L7695
Cena [PLN]
kvs [m3/h]
Gwint
ASV-PV 15
ASV-PV 20
ASV-PV 25
ASV-PV 32
ASV-PV 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
532,60
569,90
696,60
896,60
977,40
ASV-M 15
ASV-M 20
ASV-M 25
ASV-M 32
ASV-M 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
134,90
147,00
176,90
264,90
347,20
Zawory automatyczne (ASV-PV + ASV-I)
Automatyczne zawory równoważące ASV-PV z kapilarą łączone z zaworami odcinającymi z nastawą wstępną ASV-I, łupki izolacyjne.
ASV-PV montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, zmienna nastawa 0,05 - 0,25.
ASV-I montowane na rurociągu zasilającym, złączki pomiarowe, nastawa wstępna,
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny, kapilara długości 1,5 m.
Strona 18
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Nr katalogowy
Typ
003L7601
003L7602
003L7603
003L7604
003L7605
003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645
Cena [PLN]
kvs [m3/h]
Gwint
ASV-PV 15
ASV-PV 20
ASV-PV 25
ASV-PV 32
ASV-PV 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
532,60
569,90
696,60
896,60
977,40
ASV-I 15
ASV-I 20
ASV-I 25
ASV-I 32
ASV-I 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
165,60
187,00
221,10
334,30
407,00
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Zawory automatyczne (ASV-PV Plus + ASV-M)
Automatyczne zawory równoważące ASV-P Plus z kapilarą łączone z zaworami odcinającymi ASV-M, łupki izolacyjne.
ASV-PV Plus montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, zmienna nastawa 0,2 - 0,4 bar,
ASV-M montowane na rurociągu zasilającym, zaślepione gniazda na złączki pomiarowe,
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny, kapilara długości 1,5 m.
Nr katalogowy
Typ
003L7611
003L7612
003L7613
003L7614
003L7615
003L7691
003L7692
003L7693
003L7694
003L7695
Cena [PLN]
kvs [m3/h]
Gwint
ASV-PV Plus 15
ASV-PV Plus 20
ASV-PV Plus 25
ASV-PV Plus 32
ASV-PV Plus 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
532,60
569,90
696,60
896,60
977,40
ASV-M 15
ASV-M 20
ASV-M 25
ASV-M 32
ASV-M 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
134,90
147,00
176,90
264,90
347,20
2
Zawory automatyczne (ASV-PV Plus + ASV-I)
Automatyczne zawory równoważące ASV-PV Plus z kapilarą łączone z zaworami odcinającymi z nastawą wstępną ASV-I,
łupki izolacyjne. ASV-PV montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, zmienna nastawa 0,2 - 0,4 bar.
ASV-I montowane na rurociągu zasilającym, złączki pomiarowe, nastawa wstępna,
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny, kapilara długości 1,5 m.
Nr katalogowy
Typ
003L7611
003L7612
003L7613
003L7614
003L7615
003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645
Cena [PLN]
kvs [m3/h]
Gwint
ASV-PV Plus 15
ASV-PV Plus 20
ASV-PV Plus 25
ASV-PV Plus 32
ASV-PV Plus 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
532,60
569,90
696,60
896,60
977,40
ASV-I 15
ASV-I 20
ASV-I 25
ASV-I 32
ASV-I 40
1,6
2,5
4
6,3
10
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
165,60
187,00
221,10
334,30
407,00
Zawory automatyczne (ASV-PV DN50-100)
Automatyczne zawory równoważące montowane na przewodzie powrotnym. Dostarczane razem z kapilarą montowaną za pomocą
złączki do przewodu zasilającego.
Max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint zewnętrzny.
Nastawa zmienna
kvs [m3/h]
Połączenie
0,05-0,25 bara
20
G 2 1/2
1 210,80
ASV-PV 50
ASV-PV 65
0,2-0,4 bara
ASV-PV 80
ASV-PV 100
20
G 2 1/2
30
48
76
1 210,80
3 481,20
4 162,30
5 297,50
003Z0631
003Z0633
003Z0634
003Z0635
ASV-PV 50
ASV-PV 65
0,35-0,75 bara
ASV-PV 80
ASV-PV 100
20
G 2 1/2
30
48
76
1 210,80
3 481,20
4 162,30
5 297,50
003Z0641
003Z0643
003Z0644
003Z0645
ASV-PV 50
ASV-PV 65
0,6-1,0 bara
ASV-PV 80
ASV-PV 100
20
G 2 1/2
30
48
76
1 453,00
4 177,40
4 994,70
6 356,90
Nr katalogowy
Typ
003Z0611
ASV-PV 50
003Z0621
003Z0623
003Z0624
003Z0625
Cena [PLN]
Strona 19
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej*)
Automatyczne wielofunkcyjne zawory (AB-QM)
Regulacyjne automatyczne wielofunkcyjne zawory równoważące AB-QM z ograniczeniem przepływu, charakterystyka regulacyjna
niezależna od wahań ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji. Zmienna nastawa przepływu 20 - 100% (AB-QM 10-40/50) lub 40 - 100%
(AB-QM 65-100), max. temperatura czynnika120 °C, ∆pmax = 4,0 bar, PN16, gwint zewnętrzny.
2
Nr katalogowy
Typ
Przepływ [I/h]
Gwint
Cena [PLN]
003Z0201
003Z0251
003Z0202
003Z0252
003Z0203
003Z0204
003Z0205
AB-QM 10
AB-QM 10 LF
AB-QM 15
AB-QM 15 LF
AB-QM 20
AB-QM 25
AB-QM 32
55 - 275
30 - 150
90 - 450
55 - 275
180 - 900
340 - 1700
640 - 3200
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
335,30
335,30
355,90
355,90
460,70
518,50
706,90
003Z0701
AB-QM 40/50
2000 - 10000
G 2 1/2
2 194,70
Nr katalogowy
Typ
Przepływ [I/h]
003Z0702
003Z0703
003Z0704
AB-QM 65
AB-QM 80
AB-QM 100
Połączenie
kołnierzowe
7200 - 18000
11200 - 28000
16400 - 41000
Cena [PLN]
5 297,50
5 600,20
6 811,00
Automatyczne wielofunkcyjne zawory (AB-QM PLUS)
Regulacyjne automatyczne wielofunkcyjne zawory równoważące AB-QM z ograniczeniem przepływu, charakterystyka regulacyjna
niezależna od wahań ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji.
Zmienna nastawa przepływu 20 - 100%, max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 4,0 bar, PN16, gwint zewnętrzny,
złączki pomiarowe do kontroli spadku ciśnienia na zaworze regulacyjnym.
Nr katalogowy
Typ
AB-QM 10
AB-QM 10 LF
AB-QM 15
AB-QM 15 LF
AB-QM 20
AB-QM 25
AB-QM 32
003Z0211
003Z0261
003Z0212
003Z0262
003Z0213
003Z0214
003Z0215
Przepływ [I/h]
Gwint
Cena [PLN]
55 - 275
30 - 150
90 - 450
55 - 275
180 - 900
340 -1700
640 -3200
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
387,70
387,70
408,30
408,30
513,00
554,90
743,60
Złączki do zaworów (AB-QM)
Złączki pojedyncze do montażu, gwint zewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
Gwint
AB-QM 10
AB-QM 15
AB-QM 20
AB-QM 25
AB-QM 32
AB-QM 40/50 (dla rury o średnicy DN 40)
AB-QM 40/50 (dla rury o średnicy DN 50)
G 1/2 A / R 3/8
G 3/4 A / R 1/2
G 1 A / R 3/4
G 1 1/4 A / R 1
G 1 1/2A / R 1 1/4
G 2 1/2 / R 1 1/2
G 2 1/2 / R 2
003Z0231
003Z0232
003Z0233
003Z0234
003Z0235
003Z0277
003Z0278
Cena [PLN]
9,90
11,90
16,80
28,30
39,60
163,80
163,80
Złączki pojedyncze do wspawania.
Strona 20
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Nr katalogowy
Typ
Cena [PLN]
AB-QM 15
AB-QM 20
AB-QM 25
AB-QM 32
AB-QM 40/50 (dla rury o średnicy DN 40)
AB-QM 40/50 (dla rury o średnicy DN 50)
17,30
21,10
28,60
40,30
163,80
163,80
003Z0226
003Z0227
003Z0228
003Z0229
003Z0275
003Z0276
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej*)
Napędy elektryczne (AB-QM DN 10 - 32)
Napędy elektryczne.
Uwaga: Napęd ABNM wymaga adaptera, napędy TWA i ABNM DN 25-32 do 60% Qmax.
Nr katalogowy
Typ
082F1222
082F1226
Cena [PLN]
Napięcie / Moc
Sterowanie
Kabel [m]
TWA-Z NC
TWA-Z NC
24 V / 2 W
230 V / 2 W
ON/OFF
ON/OFF
1,2
1,2
116,20
116,20
082F1094
082F1095
082F1096
ABNM NC
ABNM NC
ABNM NC
24 V / 1,5 W
24 V / 1,5 W
24 V / 1,5 W
0 - 10 V
0 - 10 V
0 - 10 V
1
5
8
257,10
262,40
265,60
082F1072
ABNM
Adapter
7,50
082H8057
082H8059
AME 110 NL
AME 120 NL
24 V / 2 W
24 V / 2 W
0 - 10 V
0 - 10 V
1,5
1,5
329,30
329,30
082H8056
082H8058
AMV 110 NL
AMV 120 NL
24 V / 1 W
24 V / 1 W
3-punktowe
3-punktowe
1,5
1,5
288,20
288,20
2
Napędy elektryczne (AB-QM DN 40/50 - 100)
Napędy elektryczne.
*)
Nr katalogowy
Typ
082H3075
AME 15 QM
Napięcie / Moc
24 V / 4 W
Sterowanie
Cena [PLN]
0 - 10 V
760,00
Zastosowanie: - automatyczne ograniczanie nastawionego przepływu w klimakonwektorach, sufitach chłodzących, chłodnicach lub nagrzewnicach
powietrza, a także poszczególnych gałęziach instalacji; - ograniczenie przepływu w pionach c.o. klatek schodowych i pionach “świecowych”.
Korzyści: - automatyczne równoważenie hydrauliczne instalacji; - automatyczne uzyskiwanie wymaganego przepływu; - kompensacja wpływu zmian
ciśnienia dyspozycyjnego na przepływ przy danym położeniu grzybka - zmniejszenie ilości włączeń napędu;- zmniejszenie możliwości powstawania
niedostatecznych przepływów (brak wymaganych temperatur) lub nadmiernych przepływów (wzrost zużycia energii); - możliwość nastawienia
maksymalnego przepływu w zakresie 20-100% dla DN 10-40/50 lub 40-100% dla DN 65-100; - ograniczenie kosztów czynności
regulacyjno - kontrolnych podczas rozruchu i przebudowy instalacji do pomijalnie niskiego poziomu.
Strona 21
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Strona 22
01/2008
Linia PL 03 - BAL
1.6
2.5
4.0
6.3
10
16
15
20
25
32
40
50
1.6
2.5
4.0
6.3
10
16
15
20
25
32
40
50
20
25
32
40
50
003Z2132
003Z2133
003Z2134
003Z2135
003Z2151
Rp ¾
Rp 1
Rp 1¼
Rp 1½
DN
15
20
25
32
40
50
Numer
katalogowy
003Z2121
003Z2122
003Z2123
003Z2124
003Z2125
003Z2153
Gwint
wewnętrzy
Rp ½
Rp ¾
Rp 1
Rp 1¼
Rp 1½
Rp 2
automatycznej dla zmiennego przepływu
16
10
6.3
4.0
2.5
1.6
kvs
[m3/h]
16
10
6.3
4.0
2.5
1.6
kvs
[m3/h]
Zawór MSV-M
15
003Z2131
Rp ½
Rp 2
DN
Numer
katalogowy
Zawór MSV-I
0.02 - 1.9
0.03 - 3.0
0.04 - 4.8
0.07 - 7.6
0.09 - 12.2
0.2 - 19.5
Rp 2
Rp 1½
Rp 1¼
Rp 1
Rp ¾
Rp ½
Gwint
wewnętrzy
Rp 2
Rp 1½
Rp 1¼
Rp 1
Rp ¾
Rp ½
Gwint
wewnętrzy
003Z2056
003Z2055
003Z2054
003Z2053
003Z2052
003Z2051
Numer
katalogowy
003Z2076
003Z2075
003Z2074
003Z2073
003Z2072
003Z2071
Numer
katalogowy
MSV-M / I 15
MSV-M / I 20
MSV-M / I 25
MSV-M / I 32
MSV-M / I 40
MSV-M / I 50
Zakres przepływu [m3/h]
Gwint
wewnętrzy
25 40 - 800 [l/h]*
63 - 1250 [l/h]*
100 - 2000 [l/h]*
200 - 3000 [l/h]*
500 [l/h]*
* Przepływ po rozbudowie do wersji
kvs
[m3/h]
DN
Zawór USV-M
kvs
[m3/h]
USV-M / I 15
USV-M / I 20
USV-M / I 25
USV-M / I 32
USV-M / I 40
USV-M / I 50
DN
Zawór USV-I
0.02 - 1.9
0.03 - 3.0
0.04 - 4.8
0.07 - 7.6
0.09 - 12.2
0.2 - 19.5
Zakres przepływu [m3/h]
MSV-C
Małe i średnie instalacje do
110 kW; równoważenie
odbiorników i gałęzi
MSV-C 15
MSV-C 20
MSV-C 25
MSV-C 32
MSV-C 40
MSV-C 50
41
20
14
7.0
3.8
1.8
kvs
[m3/h]
Rp 2
Rp 1½
Rp 1¼
Rp 1
Rp ¾
Rp ½
Gwint
wewnętrzy
003Z3006
003Z3005
003Z3004
003Z3003
003Z3002
003Z3001
Numer
katalogowy
50
40
32
25
20
15
DN
41
20
14
7.0
3.8
1.8
kvs
[m3/h]
Rp 2
Rp 1½
Rp 1¼
Rp 1
Rp ¾
Rp ½
Gwint
wewnętrzy
003Z3025
003Z3024
003Z3023
003Z3022
003Z3021
003Z3020
Numer
katalogowy
Zawór MSV-C, złączki pomiarowe
50
40
32
25
20
15
DN
Zawór MSV-C, mosiądz DZR, złączki
pomiarowe
0.05 - 2
0.09 - 5
0.15 - 8
0.2 - 15
0.4 - 22
0.6 - 50
Zakres przepływu [m3/h]
Małe i średnie instalacje
do 45 kW; równoważenie
odbiorników i gałęzi
MSV-M / I
Brak termostatów
grzejnikowych
- stały przepływ
Instalacja wody lodowej
200.0
304.4
400.8
685.6
952.3
1380.2
2046.1
2584.6
125
150
200
250
300
350
400
32.3
53.8
40
50
100
15.1
32
93.4
9.0
25
122.3
6.3
20
65
3.1
15
80
kvs [m3/h]
DN
Zawór MSV-F2
0.04 - 3.5 / 4.5
0.05 - 6.4 / 9
0.18 - 12 / 14
0.35 - 17 / 23
0.4 - 38 / 47
0.8 - 80 / 90
0.3 - 110 / 120
1 - 150 / 180
1 - 250 / 300
1.2 - 320 / 450
5 - 500 / 580
20 - 800 / 1000
18 - 1200 / 1500
28 - 1700 / 2000
25 - 2500 / 3000
28 - 3000 / 3700
(*) dla PN16 / PN25
Zakres przepływu(*) [m3/h]
MSV-F2
003Z0191
003Z0190
003Z0169
003Z0168
003Z0167
003Z0166
003Z0165
003Z0164
003Z0163
003Z0162
003Z0161
003Z0189
003Z0188
003Z0187
003Z0186
003Z0185
Nr katalog.
MSV-F2 15
MSV-F2 20
MSV-F2 25
MSV-F2 32
MSV-F2 40
MSV-F2 50
MSV-F2 65
MSV-F2 80
MSV-F2 100
MSV-F2 125
MSV-F2 150
MSV-F2 200
MSV-F2 250
MSV-F2 300
MSV-F2 350
MSV-F2 400
Średnie i duże instalacje;
równoważenie
gałęzi
50
40
32
25
20
15
DN
50.5
28.5
21.6
11.8
7.3
3.9
kvs
[m3/h]
Zawór MSV-C
0.05 - 4.5
0.09 - 8.9
0.12 - 14
0.18 - 26
0.32 - 34
0.48 - 61
Rp 2
Rp 1½
Rp 1¼
Rp 1
Rp ¾
Rp ½
Gwint
wewnętrzy
003Z3035
003Z3034
003Z3033
003Z3032
003Z3031
003Z3030
Numer
katalogowy
MSV-C 15
MSV-C 20
MSV-C 25
MSV-C 32
MSV-C 40
MSV-C 50
Zakres przepływu [m3/h]
MSV-C
Dodatkowy zawór
dławiący nadwyżkę
ciśnienia dyspozycyjnego
Instalacja c.w.u.
2
USV-M / I
Instalacja z termostatami
grzejnikowymi
∆p: 5 - 25 kPa
Instalacja c.o.
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Algorytm doboru ręcznych zaworów równoważących
Jak dobrać ręczny zawór równoważący?
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Zawory ręczne z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej (USV-I + USV-M)
Ręczne zawory równoważące USV-I z zaworami odcinającymi USV-M z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej,
USV-I: nastawa wstępna, złączka pomiarowa, kurek spustowy;
USV-M: kurek spustowy;
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
003Z2121
003Z2122
003Z2123
003Z2124
003Z2125
003Z2153
003Z2131
003Z2132
003Z2133
003Z2134
003Z2135
003Z2151
Cena [PLN]
kvs [m3/h]
Gwint
USV-M 15
USV-M 20
USV-M 25
USV-M 32
USV-M 40
USV-M 50
1,6
2,5
4
6,3
10
16
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
130,40
152,30
190,10
240,70
306,30
484,10
USV-I 15
USV-I 20
USV-I 25
USV-I 32
USV-I 40
USV-I 50
1,6
2,5
4
6,3
10
16
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
137,80
160,40
195,10
249,50
319,80
487,60
2
Automatyczny człon regulacyjny (PV)
Człony regulacyjne do rozbudowy zaworów ręcznych USV do wersji automatycznej z kapilarą
montowane są na USV-M oraz łączone z USV-I kapilarą z kurkiem spustowym USV-I.
Zmienna nastawa 0,05 - 0,25 bar, kapilara długości 1,5 m.
Nr katalogowy
Typ
Cena [PLN]
PV 15
PV 20
PV 25
PV 32 / 40
568,30
597,50
719,60
975,90
003Z2156
003Z2157
003Z2158
003Z2159
Regulatory upustowe AVDO, zmienna nastawa 0.05-0.5 bar, otwiera się przy wzrastającej różnicy ciśnień.
Zawór kątowy, gwint wewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
kvs [m3/h]
Gwint
Cena [PLN]
003L6002
AVDO 15
1,6
Rp 1/2
113,60
003L6007
AVDO 20
2,3
Rp 3/4
124,10
003L6012
AVDO 25
4,3
Rp 1
175,60
Zawory typu RA-C
Zawory regulacyjne z nastawą wstępną do instalacji wody lodowej i c.o.; zawór dostarczany jest bez złączek przyłączeniowych,
złączki należy zamówić osobno; max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 0,6 bar, PN16.
Nr katalogowy
Typ
Wersja
013G3094
013G3096
RA-C 15
Prosty
RA-C 20
Kv dla Xp
05, - 2 K
Połączenie
[m3/h]
0,45 - 1,2
1,3 - 3,15
2 x G 3/4”
2 x G 1”
Cena
[PLN]
69,80
145,90
Napędy elektryczne (RA-C)
Napędy elektryczne
Nr katalogowy
Typ
082F1222
082F1226
Cena [PLN]
Napięcie / Moc
Sterowanie
Kabel [m]
TWA-Z NC
TWA-Z NC
24 V / 2 W
230 V / 2 W
ON/OFF
ON/OFF
1,2
1,2
116,20
116,20
082F1094
082F1095
082F1096
ABNM NC
ABNM NC
ABNM NC
24 V / 1,5 W
24 V / 1,5 W
24 V / 1,5 W
0 - 10 V
0 - 10 V
0 - 10 V
1
5
8
257,10
262,40
265,60
082F1071
ABNM
Adapter
9,50
Strona 23
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Zawory ręczne (MSV-I + MSV-M)
Ręczne zawory równoważące MSV-I z zaworami odcinającymi MSV-M;
MSV-I: nastawa wstępna, złączki pomiarowe iglicowe;
MSV-M: kurek spustowy;
max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny.
2
Nr katalogowy
Typ
003Z2071
003Z2072
003Z2073
003Z2074
003Z2075
003Z2076
003Z2051
003Z2052
003Z2053
003Z2054
003Z2055
003Z2056
Cena [PLN]
kvs [m3/h]
Gwint
MSV-I 15
MSV-I 20
MSV-I 25
MSV-I 32
MSV-I 40
MSV-I 50
1,6
2,5
4
6,3
10
16
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
155,70
174,20
205,10
255,60
349,90
498,10
MSV-M 15
MSV-M 20
MSV-M 25
MSV-M 32
MSV-M 40
MSV-M 50
1,6
2,5
4
6,3
10
16
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
110,30
123,50
152,40
195,60
246,90
429,40
Zawory ręczne MSV-F2
Ręczne zawory równoważące MSV-F2.
Nastawa wstępna, max. temperatura czynnika 130 °C, PN16, kołnierz, zaślepione gniazda na złączki pomiarowe.
Nr katalogowy
Typ
003Z0185
003Z0186
003Z0187
003Z0188
003Z0189
003Z0161
003Z0162
003Z0163
003Z0164
003Z0165
003Z0166
MSV-F2 15
MSV-F2 20
MSV-F2 25
MSV-F2 32
MSV-F2 40
MSV-F2 50
MSV-F2 65
MSV-F2 80
MSV-F2 100
MSV-F2 125
MSV-F2 150
3,1
6,3
9,0
15,5
32,3
53,8
93,4
122,3
200,0
304,4
400,8
500,50
550,10
575,80
747,30
755,60
770,10
824,90
1 634,80
2 300,50
3 416,70
4 395,20
003Z0167
003Z0168
003Z0169
003Z0190
003Z0191
MSV-F2 200
MSV-F2 250
MSV-F2 300
MSV-F2 350
MSV-F2 400
685,6
952,3
1380,2
2046,1
2584,6
9 286,60
16 332,10
21 756,80
37 337,90
58 498,50
kvs [m3/h]
Cena [PLN]
Zawory ręczne MSV-F2
Ręczne zawory równoważące MSV-F2.
Nastawa wstępna, max. temperatura czynnika 130 °C, PN25, kołnierz, zaślepione gniazda na złączki pomiarowe.
Strona 24
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Nr katalogowy
Typ
003Z0170
003Z0171
003Z0172
003Z0173
003Z0174
003Z0175
MSV-F2 50
MSV-F2 65
MSV-F2 80
MSV-F2 100
MSV-F2 125
MSV-F2 150
53,8
93,4
122,3
200,0
304,4
400,8
1 067,50
1 476,40
2 203,80
3 226,00
4 636,40
6 647,40
003Z0176
003Z0177
003Z0178
MSV-F2 200
MSV-F2 250
MSV-F2 300
685,6
952,3
1380,2
12 752,00
22 872,00
30 196,00
kvs [m3/h]
Cena [PLN]
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Zawory ręczne (MSV-C)
Ręczne zawory równoważące MSV-C.
Kryzy pomiarowe ze złączkami pomiarowymi iglicowymi, mosiądz DZR (przeznaczone do układów wody z glikolem oraz ciepłej
wody użytkowej).
Nastawa wstępna, max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
MSV-C 15
MSV-C 20
MSV-C 25
MSV-C 32
MSV-C 40
MSV-C 50
003Z3001
003Z3002
003Z3003
003Z3004
003Z3005
003Z3006
kvs [m3/h]
Gwint
1,8
3,8
7
14
20
41
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Cena [PLN]
227,90
252,20
280,00
341,80
488,80
659,60
2
Zawory ręczne (MSV-C)
Ręczne zawory równoważące MSV-C.
Kryzy pomiarowe ze złączkami pomiarowymi iglicowymi.
Nastawa wstępna, max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
MSV-C 15
MSV-C 20
MSV-C 25
MSV-C 32
MSV-C 40
MSV-C 50
003Z3020
003Z3021
003Z3022
003Z3023
003Z3024
003Z3025
kvs [m3/h]
Gwint
1,8
3,8
7
14
20
41
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Cena [PLN]
207,40
226,00
248,90
296,70
442,20
596,50
Zawory ręczne (MSV-C)
Ręczne zawory równoważące MSV-C
Kryzy pomiarowe z zaślepionymi gniazdami na złączki pomiarowe.
Nastawa wstępna, max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
MSV-C 15
MSV-C 20
MSV-C 25
MSV-C 32
MSV-C 40
MSV-C 50
003Z3010
003Z3012
003Z3013
003Z3014
003Z3015
003Z3016
kvs [m3/h]
Gwint
1,8
3,8
7
14
20
41
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Cena [PLN]
163,60
182,70
204,50
250,90
395,20
549,50
Zawory ręczne (MSV-C)
Ręczne zawory równoważące MSV-C.
Mosiądz DZR (przeznaczone do układów wody z glikolem oraz ciepłej wody użytkowej).
Nastawa wstępna, max. temperatura czynnika 120 °C, ∆pmax = 1,5 bar, PN16, gwint wewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
MSV-C 15
MSV-C 20
MSV-C 25
MSV-C 32
MSV-C 40
MSV-C 50
003Z3030
003Z3031
003Z3032
003Z3033
003Z3034
003Z3035
kvs [m3/h]
Gwint
3,9
7,3
11,8
21,6
28,5
50,5
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Cena [PLN]
138,10
158,00
180,30
221,20
374,60
459,10
Strona 25
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Zawory równoważące do układów grzewczych i wody lodowej
Akcesoria
2
Strona 26
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Cena [PLN]
Nr katalogowy
Opis 003Z0100
Złączki pomiarowe iglicowe (MSV-I, MSV-C).
2 szt.
62,00
003Z0101
Złączki pomiarowe RECTUS.
2 szt.
52,40
003Z0104
Złączki pomiarowe (MSV-F2).
2 szt.
94,90
003L8152
Rurki impulsowe do ASV dł. 1,5 m.
94,80
003L8153
Rurki impulsowe do ASV dł. 5 m.
172,60
003L8175
O-ring do rurki impulsowej do ASV - 10 szt.
36,00
003L8141
Kurek spustowy G 3/4 A.
34,50
003Z0109
Złączka do rurki impulsowej do kurka spustowego.
35,70
003L8174
Zaślepka do ASV - 10 szt.
170,90
003L8230
Urządzenie pomiarowe PFM 3000.
10 776,00
System sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
Komponenty systemu sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
(MTCV, CCR2, TVM-W)
Termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.: dostosowanie przepływów do strat ciepła i rozbiorów w instalacji,
ograniczanie przepływów do wartości niezbędnej do utrzymania jednakowej temperatury w instalacji.
Monitoring temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej. Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.: automatyczne diagnozowanie
charakterystyki cieplno-hydraulicznej instalacji i wybór odpowiedniego trybu dezynfekcji: ustalenie kolejności dezynfekowanych
pionów, dobór czasu dezynfekcji w zależności od temperatury i jego optymalizacja.
Monitoring procesu dezynfekcji: aktualny stan procesu, raport z wykonania, raport błędów.
Komunikacja z regulatorem podgrzewacza (węzła): potwierdzenie zakończenia przegrzewu, utrzymywanie podwyższonej
temperatury tylko podczas dezynfekcji.
Utrzymywanie stałej temperatury w punktach poboru, zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe.
Zawory (MTCV). Wielofunkcyjny zawór termostatyczny.
Brąz Rg5. Nastawa temperatury 35 - 60 °C, max. temperatura czynnika 100 °C, ∆pmax = 1 bar, PN16, gwint wewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
kvs [m3/h]
Gwint
Cena [PLN]
003Z0515
MTCV 15
1,5
Rp 1/2
285,90
003Z0520
MTCV 20
1,8
Rp 3/4
303,00
Cena [PLN]
3
Złączki montażowe (MTCV)
Mosiądz DZR. Złączki do montażu z zaworami kulowymi pod klucz imbusowy 5 mm, zestaw 2 szt.
Nr katalogowy
Typ
Gwint
003Z1027
003Z1028
MTCV 15
MTCV 20
G 1/2 x Rp 1/2
G 3/4 x Rp 3/4
54,70
63,70
Moduł dezynfekcyjny (B)
Element termostatyczny otwierający zawór w zakresie temperatur 65 - 75 °C.
Nr katalogowy
Typ
Cena [PLN]
003Z1021
B
60,70
Termometr
Termometr z uchwytem do montażu w gnieździe zaworu MTCV.
Nr katalogowy
Cena [PLN]
003Z1023
79,60
Zawory (TVM-W)
Termostatyczny zawór mieszający, brąz Rg5.
Nastawa temperatury 35 - 60 °C, max. temperatura czynnika 90 °C, ∆pmax = 1 bar, PN10, gwint zewnętrzny.
Nr katalogowy
Typ
003Z1125
TVM-W 20
kvs [m3/h]
Gwint
Cena [PLN]
2,2
G 1 A
354,70
Zawory zwrotne (TVM-W)
Zawory zwrotne do montażu z zaworem mieszającym TVM-W - 2 sztuki w komplecie.
Nr katalogowy
Typ
003Z1030
Zawór zwrotny DN 20
Cena [PLN]
Maks. ciśnienie
Maks. temp.
10 bar
95 ºC
102,50
Cena [PLN]
Złączki montażowe (TVM-W)
Mosiądz DZR. Złączki do montażu z zaworami kulowymi pod klucz imbusowy 5 mm, zestaw 2 szt.
Nr katalogowy
Typ
Gwint
003Z1031
003Z1032
TVM-W
TVM-W
G 1 x Rp 1/2
G 1 x Rp 3/4
45,80
46,00
Sterowniki procesu dezynfekcji CCR2
Zasilanie 230 V, 24 V, kabel dł. 1,5 m.
Nr katalogowy
Typ
003Z3850
CCR2
Opis
Sterownik 16 napędów,
rejestrator temperatury.
Cena [PLN]
3 451,80
Strona 27
01/2008
Linia PL 03 - BAL
System sterowania instalacją cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
Napędy i czujniki temperatury
Napędy termiczne TWA-A
Czujniki temperatury ESMB (Pt 1000) do montażu w gnieździe zaworu MTCV za pomocą uchwytu z napędami TWA-A.
3
Nr katalogowy
Typ
088H3112
088H3110
TWA-A NC
TWA-A NC
230 V / 2 W
24 V / 2 W ON/OFF
ON/OFF
1,2
1,2
003Z1042
003Z1043
TWA-A NC / ESMB
TWA-A NC / ESMB
230 V / 2 W
24 V / 2 W ON/OFF
ON/OFF
1,2 / 2,5
1,2 / 2,5
Napęd / czujnik
Napęd / czujnik
191,30
203,40
003Z1045
ESMB
2,5
Czujnik i uchwyt
110,00
003Z1022
TWA-A
Adapter do napędu TWA-A
140,60
003Z1024
ESMB
Uchwyt do czujnika ESMB
30,40
Napięcie / Moc
Sterowanie
Kabel [m]
Cena [PLN]
Opis
116,20*)
116,20*)
Napęd
Napęd
*) Produkt należy do linii PL20
Dobór komponentów dla systemów sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u.
Funkcja
MTCV-A Basic
MTCV-B Legio
MTCV-C Maxi
Termiczne równoważenie,
monitoring**) temperatury
wody w instalacji
cyrkulacyjnej
Termiczne równoważenie,
dezynfekcja termiczna,
monitoring**) temperatury
wody i procesu dezynfekcji
Termiczne równoważenie,
dezynfekcja termiczna
i jej optymalizacja,
monitoring temperatury
Zawór
termostatyczny
MTCV
MTCV
MTCV
003Z1015 DN 15 lub 003Z1020 DN 20
003Z1015 DN 15 lub 003Z1020 DN 20
003Z1015 DN 15 lub 003Z1020 DN 20
Złączki (2 szt.)
003Z1027 DN 15 lub 003Z1028 DN 20
003Z1027 DN 15 lub 003Z1028 DN 20
003Z1027 DN 15 lub 003Z1028 DN 20
Rejestracja
temperatury
Czujnik ESMB i uchwyt
003Z1045
CCR2
003Z3850
Moduł
dezynfekcyjny B
003Z1021
Adapter napędu
TWA-A
003Z1022
Dezynfekcja
termiczna
Napęd termiczny
z czujnikiem temperatury
TWA-A / ESMB
003Z1042 (230V) lub 003Z1043 (24V)
Uchwyt do czujnika
003Z1024
CCR2
003Z3850
Zabezpieczenie
przeciwpoparzeniowe
**) Funkcja dostępna po zastosowaniu sterownika CCR2
Strona 28
01/2008
Linia PL 03 - BAL
Zawór mieszający
TWM-W
003Z1125
Złączki
TWM-W
003Z1031 DN 15 (2 szt.) lub 003Z1032 DN 20 (2 szt.)
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
Przewodowy system regulacji FH
Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH
System obejmuje następujące urządzenia:
Regulator nadrzędny typu FH-W.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Cena [PLN]
088H0017
FH-WC
Regulator posiada 10 wyjść na napędy,
napięcie sterujące 24 V D.C., napięcie zasilania
230 V A.C., współpracuje z napędem termicznym
typu TWA (NC). Transformator zabudowany
w regulatorze. Wyposażony w przekaźnik pompy
i przekaźnik kotła.
088H0018
FH-WC
Regulator z programatorem posiada 10 wyjść
na napędy, napięcie sterujące 24 V D.C., napięcie
zasilanie 230 V A.C., współpracuje z napędem
termicznym typu TWA (NC). Transformator zabudowany
836,90
w regulatorze. Wyposażony w przekaźnik pompy
i przekaźnik kotła. 2 strefy grzewcze. 4 zmiany temperatury
w ciągu dnia, różne dla poszczególnych dni tygodnia.
357,40
Termostat pokojowy typu FH-W.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Cena [PLN]
088H0022
FH-WT
Standard, zakres temperatury 6 - 30 °C.
128,80
088H0024
FH-WS
Obniżenie nocne, zakres temperatury 6 - 30 °C,
współpraca z czujnikiem temperatury podłogi.
193,20
088H0023
FH-WP
Obniżenie nocne, zakres temperatury 6 - 30 °C,
współpraca z czujnikiem temperatury podłogi,
wersja instytucyjna.
193,20
Akcesoria
Nr katalogowy
Typ
Opis
088H0021
FH-WN
Programator, 2 strefy grzewcze,
możliwość montażu na pracujący FH-WC.
088H0025
FH-WF
Czujnik temperatury podłogi,
kabel długości 3 m (30 kOhm 20 °C).
Cena [PLN]
515,00
96,60
Strona 29
01/2008
Linia PL 20
4
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
Bezprzewodowy system regulacji CF2 oraz przewodowy system regulacji FH
Przykłady zastosowań
1) System CF2 sterujący ogrzewaniem mieszanym - pętle ogrzewania podłogowego i grzejniki
230V/50Hz
Regulator
CF-MC
Pilot
CF-RC
Termostat
CF-RF
Termostat
CF-RS
4
Pompa
obiegowa
w kotle
Termostat
CF-RP
Termostat
CF-RD
2) System FH sterujący ogrzewaniem podłogowym
Strona 30
01/2008
Linia PL 20
Termostat
CF-RS
Termostat
CF-RD
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
Bezprzewodowy system regulacji CF2
Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego i mieszanego.
System obejmuje następujące urządzenia:
Regulator nadrzędny typu CF-MC.
Nr katalogowy
Typ
Opis
088U0200
CF-MC
088U0205
CF-MC
088U0250
Regulator nadrzędny posiada 10 wyjść na napędy,
napięcie sterowania 24 V, napięcie zasilania 230 V,
współpracuje z napędami termicznymi TWA, wyposażony
w transformator, przekaźnik pompy i kotła. Dwustronna
komunikacja z termostatami na drodze radiowej. Program
samosprawdzający, wakacyjny i przeciwzamrożeniowy.
Możliwość współpracy w jednym układzie nawet 3
regulatorów. Częstotliwość komunikacji 868,42 MHz.
Cena [PLN]
742,50
4
Regulator nadrzędny posiada 5 wyjść na napędy,
napięcie sterowania 24 V, napięcie zasilania 230 V,
współpracuje z napędami termicznymi TWA, wyposażony
w transformator, przekaźnik pompy i kotła. Dwustronna
komunikacja z termostatami na drodze radiowej. Program
samosprawdzający, wakacyjny i przeciwzamrożeniowy.
Możliwość współpracy w jednym układzie nawet 3
regulatorów. Częstotliwość komunikacji 868,42 MHz.
490,40
CF-EA
Antena zewnętrzna do regulatora
99,90
Typ
Opis
Termostat pokojowy typu CF-R.
Nr katalogowy
Cena [PLN]
088U0210
CF-RS
Standard, zakres temperatury 5 - 35 °C,
dwustronna komunikacja radiowa, zasilanie bateryjne,
wskaźnik zużycia baterii.
173,40
088U0211
CF-RP
Wersja instytucjonalna, zakres temperatury 5 - 35 °C,
dwustronna komunikacja radiowa, zasilanie bateryjne,
wskaźnik zużycia baterii, blokada nastawy temperatury.
232,30
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący aktualną lub
nastawianą temperaturę, zakres temperatury 5 - 35 °C,
dwustronna komunikacja radiowa, zasilanie bateryjne,
wskaźnik zużycia baterii.
263,00
088U0213
CF-RF
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący aktualną lub
nastawianą temperaturę, zakres temperatury 5 - 35 °C,
dwustronna komunikacja radiowa, zasilanie bateryjne,
Czujnik temperatury podłogi na podczerwień.
360,40
088U0230
CF-RU
Wzmacniacz pozwalający na przedłużenie sygnału radiowego
w przypadku zbyt dużej odległości między termostatem a centralą
lub wystąpienia zakłóceń.
268,20
088U0220
Pilot umożliwiający zdalne sterowanie termostatami
i programowanie temperatury w 6 strefach grzewczych.
359,50
088U0212
CF-RD
CF-RC
Strona 31
01/2008
Linia PL 20
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
Przykłady zastosowań - zestawy
Zawór FJVR z głowicą gazową FJVR - regulacja temperatury pojedynczych pętli ogrzewań podłogowych.
t zasilania < 60 °C
4
Nr katalogowy
Typ
Wersja
kvs [m3/h]
003L1009
003L1040
FJVR 10 +
głowica kątowy
0,27
104,20
003L1010
003L1040
FJVR 10 +
głowica
prosty
0,27
104,20
003L1013
003L1040
FJVR 15 +
głowica kątowy
0,73
113,30
003L1014
003L1040
FJVR 15 +
głowica prosty
0,73
113,30
Cena [PLN]
Zawór FHV-R z głowicą gazową FJVR - regulacja temperatury pojedynczych pętli ogrzewań podłogowych,
zestaw z puszką podtynkową.
Nr katalogowy
Typ
003L1000
003L1040
003L1032
003L1072
Cena [PLN]
Przyłącze
kvs [m3/h]
FHV-R
FJVR
G 3/4”
0,88
295,00
FHV-R chrom
FJVR chrom
G 3/4”
0,88
401,00
t zasilania < 60 °C
Zestaw regulacyjny mieszający - dla układów mieszanych z wykorzystaniem rozdzielaczy.
Nr katalogowy
Typ
Głowica z czujnikiem wyniesionym FTC - RTD
Zawór zwrotny
Zawór
termostatyczny
RTD-N
Strona 32
01/2008
Linia PL 03/20
Zawór regulacyjny RLV-S
Termostat przylgowy ATC
Maksymalna
moc w
[kW]
Powierzchnia
podłogi
[m2]
Cena [PLN]
013L3702
013L3680
041E0000
003L0124
RTD-N 10
FTC-RTD
ATC
RLV-S 15
7
do 100
320,80
013L3704
013L3680
041E0000
003L0126
RTD-N 15
FTC-RTD
ATC
RLV-S 20
9
do 130
330,00
013L3706
013L3680
041E0000
003L0126
RTD-N 20/25
FTC-RTD
ATC
RLV-S 20
13
do 185
346,70
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
Regulatory bezpośredniego działania do układów ogrzewania podłogowego
Ograniczniki temperatury powrotu FJVR ∆pmax = 1 bar, tmax = 120 °C, PN 10 współpracujący z głowicą FJVR.
Nr katalogowy
Typ
003L1009
003L1013
FJVR 10
FJVR 15
Kątowy
003L1010
003L1014
FJVR 10
FJVR 15
Prosty
kvs [m3/h]
Wersja
Cena [PLN]
0,27
0,73
42,20
51,30
0,27
0,73
42,20
51,30
Zawory regulacyjne typu FHV ∆pmax = 0,6 bar, tmax = 90 °C, PN 6, z obudową do montażu w ścianie.
Zawór FHV-R przeznaczony do współpracy z głowicą FJVR
Nr katalogowy
Typ
Opis
kvs[m3/h]
Cena [PLN]
003L1000
FHV-R
Zawór umożliwia ograniczenie temperatury
powrotu z pętli podłogowej zgodnie z nastawą
0,88
na głowicy FJVR.
233,00
003L1032
FHV-R
Zawór umożliwia ograniczenie temperatury
powrotu z pętli podłogowej zgodnie z nastawą
0,88
na głowicy FJVR, wersja chromowana.
298,00
4
Zawór FHV-A przeznaczony do współpracy z głowicą termostatyczną RTS-R Everis™
Nr katalogowy
Typ
003L1001
FHV-A
kvs[m3/h]
Cena [PLN]
Zawór umożliwiający regulację temperatury
powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym przez
0,04 - 0,79
pętlę ogrzewania podłogowego zgodnie
z nastawą na głowicy RTS-R Everis ™ (013L4240).
233,00
Opis
Głowica FJVR
Nr katalogowy
Typ
003L1070
003L1040
003L1072
FJVR
FJVR
FJVR (chrom)
Zakres nastawy temperatury [°C]
Cena [PLN]
10 - 80
10 - 50
10 - 50
62,00
62,00
103,00
Regulator temperatury przepływu FTC
Nr katalogowy
Typ
Opis
Głowica FTC-RTD montowana na zaworze
RTD-N, za pomocą wyniesionego czujnika
013L3680
FTC-RTD
umożliwia regulację temperatury czynnika
grzewczego.
Zakres nastawy
temp. [°C]
15 - 50
Cena [PLN]
143,50
Zawór mieszający TVM-H
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zakres nastawy
temp. [°C]
Cena [PLN]
003Z1120
TVM-H
Zawór mieszający do c.o., kvs 1,9 m3/h.
DN 20
30 - 70
296,80*)
003Z1127
TVM-H
DN 25
30 - 70
340,50*)
Zawór mieszający do c.o., kvs 3,0 m3/h.
*) Produkt należy do linii PL03 - BAL.
Strona 33
01/2008
Linia PL 03/20
Regulatory do układów ogrzewania podłogowego
Rozdzielacze i napędy termiczne TWA
Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego
Rozdzielacz 1” z wkładkami zaworowymi typu RA - mosiądz niklowany.
Zastosowane wkładki posiadają możliwość dokonania nastawy wstępnej.
Nr katalogowy
4
088HP002
088HP003
088HP004
088HP005
088HP006
088HP007
088HP008
088HP009
088HP010
088HP011
088HP012
Opis
2 obwody
3 obwody
4 obwody
5 obwodów
6 obwodów
7 obwodów
8 obwodów
9 obwodów
10 obwodów
11 obwodów
12 obwodów
Cena [PLN]
285,00
366,70
448,40
530,10
648,40
734,70
821,00
907,30
993,50
1 079,80
1 166,10
Grupa pompowa mieszająca FHM-C5
Nr katalogowy
Typ
088U0084
FHM-C5
Opis
Grupa pompowa mieszająca. W jej skład wchodzi:
pompa UPS 15-40, zawór mieszający utrzymujący stałą
temperaturę wody zasilającej pętle ogrzewania
podłogowego, termometr, zawór zwrotny, ręczny
odpowietrznik, termostat bezpieczeństwa.
Cena [PLN]
1 562,00
Napędy termiczne typu TWA
Napędy typu TWA-A współpracują z wkładkami w rozdzielaczach i pozwalają na regulację poszczególnych
pętli ogrzewania ze względu na temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się pętla.
Średni pobór mocy 2 W, czas przejścia < 5 min, IP 41, długość kabla 1200 mm.
Nr katalogowy
Typ
Opis
088H3110
TWA-A NC
Napęd termiczny do wkładki zaworu regulacyjnego
typu RA, zasilanie 24 V A.C. / D.C., 50 / 60 Hz
normalnie zamknięty.
116,20
088H3111
J.w. lecz napęd normalnie otwarty.
116,20
088H3112
TWA-A NC
Napęd termiczny do wkładki zaworu regulacyjnego
typu RA, zasilanie 230 V A.C. / D.C., 50 / 60 Hz
normalnie zamknięty.
116,20
088H3113
J.w. lecz napęd normalnie otwarty.
116,20
088H3114
TWA-A NC/S
Napęd termiczny do wkładki zaworu regulacyjnego
typu RA, zasilanie 24 V A.C. / D.C., 50 / 60 Hz
wyłącznik położenia krańcowego, normalnie zamknięty.
116,20
088H3140
TWA-K NC
Napęd termiczny do wkładki zaworu regulacyjnego
typu M30x1,5*), zasilanie 24 V A.C. / D.C., 50 / 60 Hz
normalnie zamknięty.
116,20
088H3141
J.w. lecz napęd normalnie otwarty.
116,20
088H3142
TWA-K NC
Napęd termiczny do wkładki zaworu regulacyjnego
typu M30x1,5*), zasilanie 230 V A.C. / D.C., 50 / 60 Hz
normalnie zamknięty.
116,20
088H3143
J.w. lecz napęd normalnie otwarty.
116,20
TWA-A NO
TWA-A NO
TWA-K NO
TWA-K NO
*) Połączenie do wkładek Heimeiera, MNG, Overtrop typu M30x1,5.
Strona 34
01/2008
Linia PL 20
Cena [PLN]
Urządzenia Danfoss Randall
Programowalne termostaty pokojowe do układów c.o. i c.w.u oraz klimatyzacji.
Termostaty programowalne pokojowe pozwalają różnicować utrzymywaną temperaturę w wybranych przedziałach
czasowych. Posiadają szereg dodatkowych funkcji podnoszących komfort i oszczędność użytkowania instalacji. Wersje
z komunikacją radiową nie potrzebują przewodów między termostatem a siłownikiem. Wyjścia przekaźnikowe 10 - 230 V, 50 Hz,
obciążalność styków 6 (2)A. Zasilanie bateryjne.
Zakres temperatur 5 - 30 °C. Maksymalna temperatura otoczenia 45 °C.
Nr katalogowy
Typ
087N791001
TP 5001
087N791201
TP 5001-RF
087N7400
TP 7000
Cena [PLN]
Opis
Dwa programy czasowe - dni tygodnia / weekend,
6 nastaw temperatur dziennie, funkcja termostatu,
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.
340,70
J.w. - komunikacja radiowa.
376,10
Programowanie indywidualne dla 7 dni tygodnia,
lub 5 / 2, 6 nastaw temperatur dziennie, regulacja
chronoproporcjonalna, optymalny start, program
wakacyjny, funkcja termostatu, zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe.
444,70
087N7401
TP 7000-A
J.w. - wersja ze zdalnym czujnikiem.
489,60
087N7410
TP 7000-RF
J.w. - czujnik wbudowany, komunikacja radiowa.
500,00
Zdalny czujnik temperatury, program 24-godzinny,
6 temperatur dziennie, regulacja czasowa ciepłej
wody użytkowej 2 włącz - 2 wyłącz, obciążalność
styków 3 (1)A.
489,60
087N6675
TP 9
Odbiorniki do termostatów w wersji radiowej TP 5000-RF, TP 7000-RF, RT-RF, RET-B-RF.
Wyjścia przekaźnikowe, 230 V, 50 Hz, obciążalność styków 3 (1)A.
Częstotliwość komunikacji 433.92 MHz, maksymalna odległość między nadajnikiem i odbiornikiem 30 m.
Odbierają drogą radiową sygnał z termostatu i przekazują na element wykonawczy.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Cena [PLN]
087N7476
RX-1
Jednokanałowy, 1xSPDT.
385,60
087N7477
RX-2
Dwukanałowy, 1xSPDT, 1xSPST.
441,70
087N7478
RX-3
Trójkanałowy, 1xSPDT, 2xSPST.
496,70
Termostaty programowalne HC przeznaczone do sterowania systemami 4-rurowymi.
Pozwalają na regulację sekwencyjną z jednym przedziałem temperatury dla ogrzewania i jednym dla chłodzenia.
Podwójna nastawa temperatury (dla ogrzewania i chłodzenia) zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności.
Automatyczny wybór funkcji.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Zasilanie
Cena [PLN]
087N7053
HC 6110-3
Wyjście na wentylator trójbiegowy
zakres temperatury:
- przy ogrzewaniu 5 - 30 °C,
- przy chłodzeniu 16 - 37 °C,
- wielkość martwej strefy 1, 2, 3, lub 4 °C.
Bateria
568,10
087N7057
J. w. 230 V~
568,10
HC 6113-3
Strona 35
01/2008
Linia PL 03
5
Urządzenia Danfoss Randall
Termostaty ręczne do obiegów grzewczych i / lub chłodzących
Termostaty ręczne do regulacji obiegów grzewczych.
Pozwalają utrzymywać żądaną temperaturę i dostosować ją do potrzeb użytkownika.
Styki beznapięciowe SPDT, dokładność regulacji 1K, strefa nieczułości ± 1K, 50 Hz.
Wyjścia przekaźnikowe 10 - 230 V. Zakres temperatur 5 - 30 °C (RMT 8 - 30 °C).
Nr katalogowy
Typ
087N1100
RMT 230
Obciążalność styków 10 (4)A,
strefa nieczułości 2,5 K.
85,70
243,80
295,00
087N7255
RET-B-LS
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz, przełącznik
AUTO / OFF, 3 (1)A.
272,34
087N6996
RT 51
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz, przełącznik
Dzień / Noc, zasialanie bateryjne 6 (2)A,
odczyt temperatury w pomieszczeniu.
254,00
J.w. z komunikacją radiową.
305,00
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz, przełącznik
Dzień / Noc, automatyczny powrót do nastawy
“Dzień”, programowanie godzin powrotu do cyklu
5 / 2 dni, zasilenie bateryjne 6 (2)A,
odczyt temperatury w pomieszczeniu.
297,90
J.w. z komunikacją radiową.
343,90
087N6999
5
Cena [PLN]
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz, 3 (1)A.
J.w. z komunikacją radiową.
087N7251
087N7270
RET-B
RET-B RF
Opis
RT 51-RF
087N6997
RT 52
087N7001
RT 52-RF
Termostaty ręczne dla układów zmiennych, dwufunkcyjnych - grzanie / chłodzenie.
Pozwalają utrzymywać żądaną temperaturę i dostosować ją do potrzeb użytkownika.
Styki beznapięciowe SPDT, dokładność regulacji 1K, strefa nieczułości ± 1K, 50Hz.
Wyjścia przekaźnikowe 10 - 230 V. Zakres temperatur 5 - 30 °C.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Cena [PLN]
087N7022
RET-C02
Przełącznik Ogrzewanie / Chłodzenie,
wyjście dla wentylatora jednobiegowego,
wybór trybu pracy systemu wyłączony / automatyczny.
255,00
087N7032
RET-C03
Przełącznik Ogrzewanie / Wyłączony / Chłodzenie,
wyjście dla wentylatora trójbiegowego.
255,00
Termostaty ręczne dla układów zmiennych dwufunkcyjnych, automatyczna zmiana trybu grzanie /chłodzenie.
Obciążalność styków 3 (1)A. Regulacja on / off lub chronoproporcjonalna. Współpracuje z wentylatorem trójbiegowym
jednofazowym.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Cena [PLN]
087N7805
RET 230 HC-3
Współpracuje z 4 rurowymi systemami fan-coil. Nadaje się
do współpracy z pompami ciepła. Zakres temperatur dla grzania
5 - 30 °C, dla chłodzenia 7 - 32 °C, przy martwej strefie
2K i 9 - 34 °C przy martwej strefie 4K.
284,60
087N7808
RET 230 HCW-3
Współpracuje z 2 rurowym systemem fan-coil, z centralnym
układem zmiany trybu pracy z grzania na chłodzenie. Zmiana
trybu pracy termostatu automatyczna, na podstawie
temperatury wody w przewodach. Zakres temperatury 5 - 30 °C
Temperatura zmiany >30 °C - chłodzenie / grzanie, <16 °C
- grzanie / chłodzenie.
362,00
Termostaty ręczne dla układów niezmiennych, jednofunkcyjnych grzewczych lub chłodzących.
Dane techniczne j.w.
Nr katalogowy
Strona 36
01/2008
Linia PL 03
Typ
Opis
Cena [PLN]
087N7023
RET-C3
Termostat chłodzenia,
wyjście na wentylator trójbiegowy,
wybór trybu pracy wentylatora automatyczny / ciągły.
255,00
087N7007
RET-LS
Termostat chłodzenia lub ogrzewania,
wybór trybu pracy systemu wyłączony / automatyczny.
204,00
Urządzenia Danfoss Randall
Termostaty regulujące temperaturę medium
Przełącznik SPDT, 230V, 50Hz.
Nr katalogowy
Typ
Opis
041E0000
ATC
Termostat przylgowy, odchyłka
regulacji 6 - 10K, obciążalność styków 15 (2,5)A,
zakres temperatur 20 - 90 °C, dostarczany
z opaską mocującą (20 do 80 cm).
087N6712
ATF
Termostat przylgowy do montażu na rurze, odchyłka
regulacji 8K, obciążalność styków 6 (2)A,
zakres temperatur 10 - 90 °C, dostarczany
z opaską mocującą do rury 1/2” - 2”.
099-1057
ITC
Termostat zanurzeniowy, strefa nieczułości 4K,
obciążalność styków 10 (2,5)A,
zakres temperatur 0 - 90 °C.
Cena [PLN]
113,00
173,40
5
218,30
Strona 37
01/2008
Linia PL 03
Urządzenia Danfoss Randall
Zawory z napędami elektrycznymi
Zawory te mogą być stosowane w układach grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej.
Przeznaczone są do współpracy z termostatami ręcznymi i programowalnymi.
Zawory dwudrogowe, NC z napędem elektrycznym, serii HP, mosiądz, max. temp. czynnika 95 °C,
∆pmax = 0,7 - (1) bar, PN 10, czas otwarcia / zamknięcia 35 / 20 s, z dźwignią ręcznego otwarcia,
sygnał sterujący 2-pkt.
Nr katalogowy
Typ
Opis
5
Średnica
[mm]
kv
[m3/h]
Cena [PLN]
087N6608
HP 15
Ze złączkami zaciskowymi,
15
3,3
przyłącze 15 mm.
392,70
087N6609
HP 22
Ze złączkami zaciskowymi,
22
8,2
przyłącze 22 mm.
392,70
087N6611
HP 28
Ze złączkami zaciskowymi,
28
15,0
przyłącze 28 mm.
475,80
087N6602
HP 0,75
Gwint wewnętrzny,
20
8,2
przyłącze R 3/4”.
413,70
087N6604
HP 1,0
Gwint wewnętrzny,
25
15,0
przyłącze R 1”.
475,80
Zawory trójdrogowe, trójpołożeniowe, serii HS, mosiądz, max. temp. czynnika 95 °C,
∆pmax = 0,7 - (1) bar, PN 10, przepływ 100% A lub 100% B lub 50% A i 50% B,
z dźwignią ręcznego otwarcia, czas otwarcia / zamknięcia 35 / 20 s.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Średnica
[mm]
kv
[m3/h]
Cena [PLN]
087N6650
HS3 B 15
Ze złączkami zaciskowymi,
15
3,0
przyłącze 15 mm.
648,90
087N6613
HS3 B 22
Ze złączkami zaciskowymi,
22
6,8
przyłącze 22 mm.
648,90
087N6651
HS3 B 28
Ze złączkami zaciskowymi,
28
7,9
przyłącze 28 mm.
810,60
087N6648
HS3 B 0,75
Gwint wewnętrzny,
20
6,1
przyłącze R 3/4”.
647,90
087N6649
HS3 B 1,0
Gwint wewnętrzny,
25
7,9
przyłącze R 1”.
647,90
Napędy do zaworów HP2 i HS3
Nr katalogowy
Typ
087N6579
HPA2
Opis
Napęd do zaworów HP2,
SPST, 230 V.
087N6587
HSA3
Napęd do zaworu HS3,
230 V.
Strona 38
01/2008
Linia PL 03
Cena [PLN]
225,80
336,00
Wentylatory
Wentylatory łazienkowe
Wentylatory łazienkowe typu E-STYLE przeznaczone są do wyciągania powietrza z łazienek.
Znajdują także zastosowanie w toaletach, małych pomieszczeniach magazynowych, poczekalniach, biurach, małych barach itp.
Obudowa wykonana jest z tworzyw sztucznych. Jednofazowy silnik indukcyjny 230 V, 50 Hz.
Posiadają podwójną izolację dzięki czemu nie jest wymagane uziemienie.
Zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 44.
Wentylatory E-STYLE przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji.
Maksymalna temperatura wyciąganego powietrza nie powinna przekraczać 40 °C.
Wentylatory E-STYLE posiadają przepustnicę zwrotną zabepieczającą przed przepływem zwrotnym powietrza oraz lampkę kontrolną.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
2MU70150
E-STYLE 100
2MU70160
E-STYLE 100 T
2MU70170
E-STYLE 100 HT
2MU70280
E-STYLE 100 PIR
Standard.
95
11
Opóźnienie czasowe regulowane.
Higrostat regulowany, opóźnienie
czasowe regulowane.
Czujnik ruchu.
25,90
43,70
61,40
2MU72150
E-STYLE 120
2MU72160
E-STYLE 120 T
2MU72170
E-STYLE 120 HT
2MU72280
E-STYLE 120 PIR
Standard.
165
15
Opóźnienie czasowe regulowane.
Higrostat regulowany, opóźnienie
czasowe regulowane.
Czujnik ruchu.
30,70
45,70
66,20
2MU75150
E-STYLE 150
2MU75160
E-STYLE 150 T
2MU75170
E-STYLE 150 HT
2MU75280
E-STYLE 150 PIR
Standard.
290
26
Opóźnienie czasowe regulowane.
Higrostat regulowany, opóźnienie
czasowe regulowane.
Czujnik ruchu.
39,60
57,30
75,10
72,30
75,10
6
79,20
Wentylatory łazienkowe typu MURO PLUS przeznaczone są do wyciągania powietrza z łazienek.
Znajdują także zastosowanie w toaletach, małych pomieszczeniach magazynowych, poczekalniach, biurach, małych barach itp.
Obudowa wykonana jest z tworzyw sztucznych. Jednofazowy silnik indukcyjny 230 V, 50 Hz wyposażony jest w termiczne
zabepieczenie uzwojeń przed przeciążeniem.
Zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 44.
Wentylatory MURO PLUS przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji.
Maksymalna temperatura wyciąganego powietrza nie powinna przekraczać 40 °C.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
2MU40760
MURO 100
Standard.
95
14
2MU40800
MURO 100 T
Opóźnienie czasowe regulowane.
2MU40820
MURO 100 HT
Higrostat regulowany, opóźnienie
czasowe regulowane.
2MU40840
MURO 100 A
Automatyczna żaluzja.
2MU40860
MURO 100 AT
Automatyczna żaluzja, opóźnienie
czasowe regulowane.
2GG10030
żaluzja grawitacyjna
21,80
31,40
52,20
2MU42640
MURO 120
Standard.
180
20
2MU42680
MURO 120 T
Opóźnienie czasowe regulowane.
2MU42700
MURO 120 HT
Higrostat regulowany, opóźnienie
czasowe regulowane.
2GG12030
żaluzja grawitacyjna
26,60
36,80
62,80
2MU45740
MURO 150
Standard.
320
25
2MU45780
MURO 150 T
Opóźnienie czasowe regulowane.
2MU45800
MURO 150 HT
Higrostat regulowany, opóźnienie
czasowe regulowane.
2GG15030
żaluzja grawitacyjna
36,80
49,10
75,10
36,80
50,50
2,60
3,40
4,20
Strona 39
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory łazienkowe
Wentylatory promieniowe typu FLUX przeznaczone są do montażu w takich pomieszczeniach jak:
toalety, łazienki, kuchnie domowe, biura, sklepy, laboratoria itp. Wentylatory typu FLUX mogą pracować w dowolnej pozycji
i przetłaczać powietrze o temperaturze do 40 °C.
Obudowa wykonana jest z białych tworzyw sztucznych. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu jest wykonany z polipropylenu,
Wentylatory typu FLUX wyposażone są w indukcyjne silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz z zabezpieczeniem termicznym przed
przeciążeniem uzwojeń. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II.
W standardowym wykonaniu wentylatory typu FLUX posiadają przepustnice zwrotne, które zabezpieczają przed przepływem
zwrotnym powietrza gdy wentylator jest wyłączony oraz antywibracyjną podkładkę montażową.
Nr katalogowy
Typ
Opis
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
2FX11190
FLUX 100
Standard.
100
30
2FX11210
FLUX 100 T
Opóźnienie czasowe regulowane.
2FX11230
FLUX 100 HT
Higrostat regulowany, opóźnienie
czasowe regulowane.
2FX20330
FLUX 250, śr. 100
230
50
Standard.
2FX20340
FLUX 250, śr. 120
270
50
6
Strona 40
01/2008
Linia Wentylatory
Cena [EURO]
38,90
50,50
73,00
71,00
71,00
2FX20350
2FX20370
FLUX 250 T, śr. 100
Opóźnienie czasowe regulowane.
FLUX 250 T, śr. 120
230
270
50
50
81,90
81,90
2FX20360
2FX20380
FLUX 250 HT, śr. 100 Higrostat regulowany, opóźnienie
FLUX 250 HT, śr. 120 czasowe regulowane.
230
270
50
50
109,20
109,20
FILTR DO FLUX 100
FILTR DO FLUX 250
2FI10500
2FI11500
6,80
6,80
Wentylatory
Wentylatory dachowe
Wentylatory typu FC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej jak i przemysłowych. Mogą pracować
podłączone do kanałów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Wylot powietrza jest poziomy. Przeznaczone
są do wyciągania powietrza czystego lub lekko zanieczyszczonego o temperaturze do 80 °C. Silnik wentylatora znajduje się poza
strumieniem powietrza. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu oraz podstawa wentylatora wykonane są z blachy stalowej
ocynkowanej, natomiast siatka ochronna z prętów stalowych pomalowanych farbą epoksydową.
Obudowa: poliester wzmocniony włóknem szklanym, całość pomalowana na kolor szary.
Wentylatory typu FC mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz przystosowane do współpracy
z przetwornicami częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz lub jednofazowe silniki 230 V, 50 Hz z kondensatorem.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Nr katalogowy
Typ
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1FC25480
1FC25490
FC 254 T
FC 254 M
1000
1000
90
90
436,90
445,00
1FC32480
1FC32490
1FC32680
1FC32690
FC 314 T
FC 314 M
FC 316 T
FC 316 M
1900
1900
1200
1200
120
120
90
150
476,20
483,50
525,30
578,60
1FC36480
1FC36490
1FC36680
1FC36690
FC 354 T
FC 354 M
FC 356 T
FC 356 M
2900
2900
2000
2000
250
250
180
150
655,70
651,70
680,90
718,20
1FC41480
1FC41490
1FC41680
1FC41690
1FC41880
FC 404 T
FC 404 M
FC 406 T
FC 406 M
FC 408 T
4100
4100
2700
2700
1900
550
550
180
150
150
754,10
797,40
775,20
829,30
808,00
1FC46480
1FC46490
1FC46680
1FC46880
FC 454 T
FC 454 M
FC 456 T
FC 458 T
5000
5000
3500
2500
750
750
370
250
774,50
806,80
774,50
835,20
1FC50100
1FC50680
1FC50880
FC 504 T
FC 506 T
FC 508 T
8000
4500
3000
1100
370
250
919,90
890,50
940,80
1FC57680
1FC57880
FC 566 T
FC 568 T
6500
5000
550
250
957,60
1 033,60
1FC66610
1FC68810
FC 636 T
FC 638 T
10000
7200
1100
370
1 212,00
1 274,70
1FC72610
1FC72810
FC 716 T
FC 718 T
13000
9500
1500
750
1 334,60
1 459,10
1FC76610
1FC76810
FC 756 T
FC 758 T
15000
11500
1800
1100
1 414,30
1 590,70
6
Dla wersji z silnikami trójfazowymi dostępne wykonanie przeciwwybuchowe, ceny na życzenie.
Uwaga:
W celu zamówienia wentylatora w wersji przeciwwybuchowej koniecznie jest przesłanie specyfikacji ATEX.
Strona 41
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory dachowe
Wentylatory typu FCV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej jak i przemysłowych. Mogą pracować
podłączone do kanałów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Wylot powietrza jest pionowy. Przeznaczone
są do wyciągania powietrza czystego lub lekko zanieczyszczonego o temperaturze do 60 °C. Silnik wentylatora znajduje się poza
strumieniem powietrza. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu oraz podstawa wentylatora wykonane są z blachy stalowej
ocynkowanej, natomiast siatka ochronna z prętów stalowych pomalowanych farbą epoksydową.
Obudowa: poliester wzmocniony włóknem szklanym, całość pomalowana na kolor szary.
Wentylatory typu FCV mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz przystosowane do współpracy
z przetwornicami częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz lub jednofazowe silniki 230 V, 50 Hz z kondensatorem.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Nr katalogowy
Typ
6
Strona 42
01/2008
Linia Wentylatory
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
*
1FV02540
FCV 254 T
FCV 254 M
1000
1000
90
90
546,20
556,20
1FV03180
1FV03190
1FV03380
1FV03390
FCV 314 T
FCV 314 M
FCV 316 T
FCV 316 M
1900
1900
1200
1200
120
120
90
150
595,10
598,20
656,70
723,20
1FV03480
1FV03490
1FV03680
1FV03690
FCV 354 T
FCV 354 M
FCV 356 T
FCV 356 M
2900
2900
2000
2000
250
250
180
150
819,60
814,60
851,20
897,70
1FV04180
1FV04190
1FV04280
*
*
FCV 404 T
FCV 404 M
FCV 406 T
FCV 406 M
FCV 408 T
4100
4100
2700
2700
1800
550
550
180
150
150
942,70
997,50
969,20
1 036,60
1 010,00
FCV 454 T
FCV 454 M
FCV 456 T
FCV 458 T
5000
5000
3500
2500
750
750
370
250
968,00
1 008,50
968,00
1 044,00
1FV50000
1FV01180
1FV05280
FCV 504 T
FCV 506 T
FCV 508 T
8000
4500
3000
1100
370
250
1 149,80
1 113,10
1 176,10
1FV05780
1FV05880
FCV 566 T
FCV 568 T
6500
5000
550
250
1 197,00
1 292,00
1FV66610
*
FCV 636 T
FCV 638 T
10000
7200
1100
370
1 515,00
1 593,50
1FV72610
*
FCV 716 T
FCV 718 T
13000
9500
1500
750
1 668,30
1 823,80
FCV 756 T
FCV 758 T
15000
11500
1800
1100
1 767,90
1 988,40
1FV04480
1FV04490
1FV04680
1FV04780
*
*
Wentylatory
Wentylatory dachowe
Wentylatory typu FC-2V są przeznaczone do wentylacji kuchni, pomieszczeń użyteczności publicznej jak i przemysłowych.
Wylot powietrza jest poziomy.
Wentylatory FC-2V mogą wyciągać powietrze czyste lub lekko zanieczyszczone o temperaturze do 80 °C. Wirnik z łopatkami
pochylonymi do tyłu oraz podstawa wentylatora wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast siatka ochronna
z prętów stalowych pomalowanych farbą epoksydową.
Obudowa: poliester wzmocniony włóknem szklanym, całość pomalowana na kolor szary.
Wentylatory typu FC-2V są wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz przystosowane do pracy na dwóch
prędkościach obrotowych przy zastosowaniu przełącznika gwiazda / trójkąt.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Nr katalogowy
Typ
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1FC32470
1FC36470
FC 31-2V
FC 35-2V
1800
3000
180
260
542,60
687,00
1FC41470
1FC46470
FC 40-2V
FC 45-2V
4000
5100
370
750
806,70
815,10
1FC50470
1FC57670
FC 50-2V
FC 56-2V
7000
6800
1100
550
999,20
1 062,30
1FC66630
FC 63-2V
10000
1100
1 334,60
1FC72630
1FC76630
FC 71-2V
FC 75-2V
15000
16000
1500
1800
1 421,50
1 513,00
6
Wentylatory typu FCV-2V przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej jak i przemysłowych.
Mogą pracować podłączone do kanałów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Wylot powietrza jest pionowy.
Przeznaczone są do wyciągania powietrza czystego lub lekko zanieczyszczonego o temperaturze do 60 °C. Silnik wentylatora znajduje się poza strumieniem powietrza. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu oraz podstawa wentylatora wykonane są z blachy
stalowej ocynkowanej, natomiast siatka ochronna z prętów stalowych pomalowanych farbą epoksydową.
Obudowa: poliester wzmocniony włóknem szklanym, całość pomalowana na kolor szary.
Wentylatory typu FC-2V mogą być wyposażone w asynchroniczne dwubiegowe silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub jednofazowe
silniki 230 V, 50 Hz z kondensatorem.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Nr katalogowy
Typ
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1FV03170
1FV03470
FCV 31-2V
FCV 35-2V
1800
3000
180
260
678,30
858,70
1FV04170
1FV04470
FCV 40-2V
FCV 45-2V
4000
5100
370
750
1 008,40
1 018,90
*
1FV05800
FCV 50-2V
FCV 56-2V
7000
6800
1100
550
1 249,10
1 307,40
1FV63110
FCV 63-2V
10000
1100
1 668,30
FCV 71-2V
FCV 75-2V
15000
16000
1500
1800
1 776,90
1 891,20
*
*
Strona 43
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory dachowe
Wentylatory typu FC-HT przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej jak i przemysłowych.
Mogą pracować podłączone do kanałów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Wylot powietrza jest poziomy.
Przeznaczone są do wyciągania powietrza czystego lub lekko zanieczyszczonego o temperaturze do 80 °C - praca ciągła.
Seria FC-HT znajduje zastosowanie w instalacjach wyciągowych przystosowanych do awaryjnego działania podczas pożaru
(wentylatory oddymiające). Posiadają wytrzymałość ogniową 400 °C/2h potwierdzoną badaniami przeprowadzonymi wg normy
BS 7346: Część 2: 1990”.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu oraz podstawa wentylatora wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast siatka
ochronna z prętów stalowych pomalowanych farbą epoksydową.
Obudowa: poliester wzmocniony włóknem szklanym, całość pomalowana na kolor szary.
Wentylatory typu FC-HT są wyposażone w silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz przystosowane do regulacji przełącznikiem
gwiazda/trójkąt.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Nr katalogowy
Typ
6
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1FC36820
1FC42020
FC-HT 35-2V
FC-HT 40-2V
3000
4000
260
550
964,90
997,50
1FC51020
1FC65020
FC-HT 50-2V
FC-HT 63-2V
7000
10000
1100
1100
1 290,80
1 528,90
1FC73020
1FC77020
FC-HT 71-2V
FC-HT 75-2V
15000
16000
1500
1800
1 657,60
1 708,50
Wentylatory typu FC-AC przeznaczone są do wyciągania agresywnych dymów i oparów o temperaturze do 60 °C.
Główne zastosowanie znajdują w przemyśle chemicznym, laboratoriach, galwanizerniach i wszędzie, gdzie występuje problem
agresywnych lub słonych oparów.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu wykonany jest z polipropylenu.
Obudowa i podstawa są zrobione z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, a siatka ochronna z drutu stalowego pokrytego
plastikiem.
Wentylatory typu FC-AC mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub jednofazowe silniki 230 V, 50 Hz
z kondensatorem.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Nr katalogowy
Typ
Strona 44
01/2008
Linia Wentylatory
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1FC25800
1FC25810
FC-AC 254 T
FC-AC 254 M
1000
1000
90
90
888,80
937,90
1FC31810
1FC31820
1FC31800
1FC31830
FC-AC 314 T
FC-AC 314 M
FC-AC 316 T
FC-AC 316 M
1800
1800
1150
1150
240
240
180
180
976,60
1 019,00
987,00
1 029,20
1FC35800
1FC35820
1FC35810
1FC35840
FC-AC 354 T
FC-AC 354 M
FC-AC 356 T
FC-AC 356 M
3200
3200
1700
1700
370
370
180
180
1 159,20
1 195,20
1 065,10
1 110,20
1FC40850
1FC40880
1FC40860
FC-AC 404 T
FC-AC 404 M
FC-AC 406 T
4000
4000
3100
550
550
260
1 212,50
1 319,70
1 212,50
1FC45810
1FC45820
1FC45800
FC-AC 454 T
FC-AC 454 M
FC-AC 456 T
5500
5500
4700
1100
1100
370
1 386,00
1 446,30
1 304,40
Wentylatory
Wentylatory dachowe
Wentylatory typu RE/A przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej jak i przemysłowych.
Mogą pracować podłączone do kanałów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Seria RE/A charakteryzuje się zwartą
budową i niskim poziomem hałasu.
Wylot powietrza jest poziomy. Przeznaczone są do wyciągania powietrza czystego o temperaturze do 40 °C. Podstawa
wentylatorów RE/A wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, siatka ochronna z prętów stalowych pomalowanych farbą
epoksydową, wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu również wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej.
Obudowa jest aluminiowa.
Wentylatory typu RE/A są wyposażone w jednofazowy silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem 230 V, 50 Hz przystosowany
do elektronicznej regulacji prędkości obrotowej.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Nr katalogowy
Typ
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Odpowiednie regulatory
prędkości
Cena [EURO]
1RE20420
1RE25450
RE/A 202 M
RE/A 252 M
600
1100
60
120
RVN / RVM
RVN / RVM
285,80
357,70
1RE25440
1RE30430
1RE35440
RE/A 254 M
RE/A 314 M
RE/A 354 M
850
1900
2800
200
200
200
RVN / RVM
RVN / RVM
RV-1 / RVM-2
342,50
555,90
769,20
Wentylatory typu REV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej jak i przemysłowych.
Mogą pracować podłączone do kanałów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Seria REV charakteryzuje się zwartą
budową i niskim poziomem hałasu.
Wylot powietrza jest pionowy. Przeznaczone są do wyciągania powietrza czystego o temperaturze do 40 °C. Podstawa
wentylatorów REV wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, siatka ochronna z prętów stalowych pomalowanych farbą
epoksydową, wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu również wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej.
Obudowa: ABS, całość pomalowana na kolor szary.
Wentylatory typu REV są wyposażone w silniki trójfazowe 400 V / 700 V przystosowane do pracy na dwóch prędkościach obrotowych
(poprzez przełącznik gwiazda / trójkąt) lub jednofazowe z zewnętrznym wirnikiem 230 V, 50 Hz przystosowane do elektronicznej
regulacji prędkości obrotowej.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Wykonanie: dwie prędkości obrotowe. Obudowa: ABS.
Nr katalogowy
Typ
1RV25500
1RV25600
1RV31500
1RV35500
1RV31550
1RV35550
1RV40550
6
Cena [EURO]
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
REV 252 M
REV 254 M
REV 314 M
REV 354 M
1100
810
1900
2800
120
200
180
400
557,10
557,10
737,60
933,30
REV 314 T
REV 354 T
REV 404 T
1900
2900
4200
200
400
190
731,70
932,30
1 119,00
Strona 45
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory dachowe
Wentylator typu TIRAFUMO został zaprojektowany specjalnie dla zwiększenia ciągu kominowego.
Przeznaczony jest on do budownictwa, a główną jego cechą jest możliwość transportu gazów do temperatury do 200 °C w sposób
ciągły (400 °C przez 2 godziny). Wylot powietrza jest poziomy.
Obudowa wentylatora wykonana jest z aluminium pomalowanego na kolor brązowy.
Podstawa, siatka ochronna i wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej.
Wentylatory TIRAFUMO wyposażone są w asynchroniczny silnik jednofazowy 230 V, 50 Hz dostarczany wraz z regulatorem prędkości
obrotowej.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 44.
Nr katalogowy
Typ
1TC20140
TIRAFUMO
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
1000
90
Cena [EURO]
583,40
Przepustnice grawitacyjne typu TS.
6
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
1TS20000
1TS25000
TS 20
TS 25
65,20
66,50
1TS30000
1TS35000
TS 31
TS 35
69,80
86,70
1TS40000
1TS55000
1TS60000
TS 40 - 45
TS 56
TS 63 - 71 - 75
95,40
120,80
125,70
Tłumiki typu GR przystosowane do montażu z przepustnicą.
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
GR 25 - 31
GR 35
GR 40 - 45
GR 50 - 56
GR 63 - 71 - 75
341,90
373,40
403,70
431,10
611,10
1SI04560
1SI04570
1SI04540
1SI04580
1SI06910
Podstawy dachowe - wykonanie: stal ocynkowana.
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
P 31
P 35
P 40 / 45
P 50 / 56
P 63 / 71 / 75
98,90
110,90
129,50
141,70
159,30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strona 46
01/2008
Linia Wentylatory
•
•
•
2FC31000
2FC35000
2FC40000
2FC50000
2FC63000
Wentylatory
Wentylatory osiowe - ścienne
Wentylatory osiowe BASIC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia powietrza (piwnice, garaże,
magazyny itp.).
Wirnik wykonany jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor czerwony, a obudowa jest tłoczona z blachy stalowej i pokryta szarą
farbą epoksydową. Wentylatory wyposażone są standardowo w siatkę ochronną. Wentylatory BASIC przeznaczone są do montażu
w dowolnej pozycji i mogą przetłaczać powietrze o temperaturze 40 °C. Kierunek przepływu powietrza silnik - wirnik.
Wentylatory BASIC wyposażone są w silniki asynchroniczne jednofazowe 230 V, 50 Hz z wbudowanym kablem zasilającym.
Klasa izolacji B. Stopień ochrony IP 20.
Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem poprzez bezpiecznik automatyczny.
Nr katalogowy Typ
1QC20490
1QC25490
1QC31490
1QC35490
BASIC 200
BASIC 250
BASIC 300
BASIC 350
Średnica
wirnika [mm]
210
260
310
360
Wydajność
max. [m3/h]
600
1100
1400
1900
Pobór
Odpowiednie regulatory mocy [W]
prędkości
48
48
80
105
RVN / RVM
RVN / RVM
RVN / RVM
RVN / RVM
Cena [EURO]
79,00
87,20
99,80
127,80
Wentylatory typu COMPACT/N charakteryzują się zwartą budową i przeznaczone są do montażu ściennego w dowolnej pozycji
w budynkach przemysłowych, rolniczych, halach sportowych, garażach itp. Temperatura przetłaczanego powietrza - 30 °C do 50 °C.
Obudowa tłoczona z blachy stalowej, malowana farbą epoksydową na kolor szary. Piasta wirnika jest aluminiowa, natomiast łopatki
wykonane są z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wentylatory wyposażone są standarodowo w siatkę ochronną pomalowaną farbą epoksydową na kolor szary. Standardowy kierunek
przepływu powietrza: silnik - wirnik.
Wentylatory typu COMPACT mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz.
Silniki są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Klasa izolacji F. Stopień IP 55.
Nr katalogowy Typ
Średnica
Wydajność
wirnika [mm] max. [m3/h]
Pobór
Odpowiednie regulatory
mocy [W]
prędkości
6
Cena [EURO]
1CP35010
1CP35000
COMPACT 354 T
COMPACT 354 M
360
360
2800
2800
100
100
RVT
RVM / RVN
360,50
358,00
1CP40010
1CP40000
COMPACT 404T
COMPACT 404 M
410
410
4000
4000
200
150
RVT
RVM / RVN
374,60
370,10
1CP45010
1CP45000
COMPACT 454 T
COMPACT 454 M
460
460
6000
6000
300
300
RVT
RVM-2 / RV-1
397,70
397,40
1CP50010
1CP50000
COMPACT 504 T
COMPACT 504 M
510
510
8200
8000
550
450
RVT
RVM-2 / RV-1
420,00
419,00
1CP56010
1CP56000
COMPACT 564 T
COMPACT 564 M
570
570
11000
10000
730
550
RVT-1
RVM-3 / RV-2
527,60
520,20
1CP63000
COMPACT 634 M
640
13000
730
RVT-1
559,80
Strona 47
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory osiowe - ścienne
Wentylatory typu QC przeznaczone są do montażu ściennego w dowolnej pozycji w budynkach przemysłowych, rolniczych,
halach sportowych, garażach itp. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 50 °C. Obudowa tłoczona z blachy
stalowej, malowana farbą epoksydową na kolor szary.
Piasta wirnika jest aluminiowa, natomiast łopatki wykonane są z czerwonego polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wentylatory wyposażone są standardowo w siatkę ochronną pomalowaną farbą epoksydową na kolor szary.
Standardowy kierunek przepływu powietrza: silnik - wirnik.
Wentylatory typu QC mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz przystosowane do współpracy
z przetwornicami częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz.
Klasa izolacji F (z wyjątkiem QC 204 Mono oraz QC 254 Mono - klasa izolacji B).
Stopień ochrony IP 55 (z wyjątkiem średnic 200 i 250 mm).
Wersje specjalne.
Kierunek przepływu wirnik-silnik (+10%).
Dostępne wykonanie przeciwwybuchowe z certyfikatem ATEX, ceny na życzenie.
Uwaga:
W celu zamówienia wentylatora w wersji przeciwwybuchowej konieczne jest przysłanie specyfikacji ATEX.
Nr katalogowy
Typ
6
Średnica
wirnika [mm]
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1QC20410
1QC20400
QC 204 T
QC 204 M
210
210
700
700
30
30
144,60
109,50
1QC25410
1QC25400
QC 254 T
QC 254 M
260
260
1250
1250
30
90
147,40
129,70
1QC31410
1QC31400
QC 314 T
QC 314 M
310
310
2400
2400
90
90
170,30
180,10
1QC35410
1QC35400
QC 354 T
QC 354 M
360
360
3400
3400
120
120
204,80
211,30
1QC40410
1QC40400
QC 404 T
QC 404 M
400
400
5000
5000
180
180
223,80
230,40
1QC45410
1QC45400
QC 454 T
QC 454 M
450
450
7000
7000
370
370
272,80
301,00
1QC50400
1QC50600
1QC50800
QC 504 T
QC 506 T
QC 508 T
500
500
500
9000
6000
4400
550
180
150
317,70
304,60
334,40
1QC56400
1QC56600
1QC56800
QC 564 T
QC 566 T
QC 568 T
560
560
560
12500
8000
6000
750
260
150
401,10
385,80
415,70
1QC63400
1QC63600
1QC63800
QC 634 T
QC 636 T
QC 638 T
630
630
630
16000
10500
8000
1100
370
260
473,60
448,50
501,70
1QC71400
1QC71600
1QC71800
QC 714 T
QC 716 T
QC 718 T
710
710
710
2000
1500
1100
2200
750
370
583,10
514,60
600,10
Żaluzje wywiewne typu S
Żaluzje ścienne grawitacyjne, kształt kwadratowy. Przeznaczone do zakresu średnic 200 - 710 mm.
Strona 48
01/2008
Linia Wentylatory
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
1SE20000
1SE25000
S 20
S 25
33,30
34,70
1SE30000
1SE35000
S 31
S 35
37,40
39,30
1SE40000
1SE45000
S 40
S 45
42,00
46,10
1SE50000
1SE56000
S 50
S 56
54,30
61,10
1SE63000
1SE70000
S 63
S 71
69,20
74,60
Wentylatory
Wentylatory osiowe - kanałowe
Wentylatory osiowe typu CC przeznaczone są do systemów wentylacyjnych, w których zachodzi potrzeba wymiany dużej ilości
powietrza przy niskim ciśnieniu. Znajdują one zastosowanie zarówno w budownictwie publicznym jak i w przemyśle.
Zakres temperatur przetłaczanego powietrza wynosi od -10 °C do +50 °C
Cylindryczna obudowa wykonana jest z blachy pomalowanej na kolor szary. Po obu stronach zakończona jest kołnierzami.
Wirnik ma łopatki plastikowe, natomiast piasta jest aluminiowa. Cylindryczna obudowa wykonana jest w tzw.
wersji “krótkiej” (silnik elektryczny wystaje poza obudowę). Jeśli wymagane jest całkowite osłonięcie silnika obudową wentylatora
to należy dodatkowo zastosować element przedłużający typu CCpro.
Standardowy kierunek przepływu powietrza: silnik-wirnik.
Wentylatory typu CC mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz przystosowane do współpracy
z przetwornicami częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.
Uwaga:
W celu zamówienia wentylatora w wersji przeciwwybuchowej koniecznie jest przysłanie specyfikacji ATEX.
Nr katalogowy
Typ
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1CC33020
1CC33030
CC 312 T
CC 312 M
3100
3100
240
120
288,40
317,10
CC 314 / A T
CC 314 / A M
CC 314 / B T
CC 314 / B M
CC-ATX 314 /A T
2400
2400
1880
1880
1880
120
120
120
120
120
281,10
309,20
281,10
309,20
729,20
1CC37000
1CC37020
CC 352 T
CC 352 M
4500
4500
550
550
334,00
367,40
CC 354 / A T
CC 354 / A M
CC 354 / B T
CC 354 / B M
CC-ATX 354 / A T
3200
3200
2700
2700
3200
120
120
120
120
120
299,10
329,10
299,10
329,10
792,50
1CC43000
1CC43020
CC 402 T
CC 402 M
7000
7000
1100
1100
412,00
453,20
1CC43200
1CC43220
1CC43300
1CC43320
1CC43310
CC 404 / A T
CC 404 / A M
CC 404 / B T
CC 404 / B M
CC-ATX 404 / A T
5000
5000
3800
3800
5000
180
180
180
180
180
322,00
354,10
322,00
354,10
791,30
1CC47200
1CC47220
1CC47300
1CC47320
1CC47400
1CC47420
CC 454 / A T
CC 454 / A M
CC 454 / B T
CC 454 / B M
CC 454 / C T
CC 454 / C M
6800
6800
5250
5250
4500
4500
370
370
370
370
180
180
373,60
411,00
373,60
411,00
364,00
400,50
1CC47280
CC-ATX 454 / A T
6800
370
843,50
1CC52000
1CC52200
CC 504 / A T
CC 504 / B T
9000
7500
550
550
450,50
450,50
1CC52300
CC 506 T
6000
180
437,20
1CC52400
CC 508 T
4250
150
503,40
1CC52080
CC-ATX 504 / A T
9000
550
973,90
1CC52480
CC-ATX 506 T
6000
180
920,60
1CC52380
CC-ATX 508 T
4250
150
992,60
1CC58000
1CC58200
CC 564 / A T
CC 564 / B T
12600
9750
750
750
497,40
497,40
1CC58300
CC 566 T
8000
250
497,40
1CC58400
1CC58080
CC 568 T
CC-ATX 564 / A T
6000
12600
150
750
552,60
1 017,40
1CC58380
CC-ATX 566 T
8000
250
1 017,40
1CC58480
CC-ATX 568 T
6000
180
1 129,80
1CC65000
1CC65200
CC 634 / A T
CC 634 / B T
16000
12200
1100
1100
546,60
546,60
1CC65300
CC 636 T
10500
370
538,20
1CC65400
CC 638 T
8000
250
599,50
1CC65080
CC-ATX 634 /A T
16000
1100
1 124,20
1CC33200
1CC33220
1CC33300
1CC33320
1CC33280
1CC37200
1CC37220
1CC37300
1CC37320
1CC37280
6
Strona 49
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory osiowe - kanałowe
Wentylatory osiowe typu CC - c.d.
Nr katalogowy
Typ
6
Strona 50
01/2008
Linia Wentylatory
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1CC65380
1CC65480
CC-ATX 636 T
CC-ATX 638
10500
8000
370
180
1 101,90
1 211,20
1CC73000
1CC73200
1CC73300
1CC73400
1CC73030
1CC73380
1CC73480
CC 714 / A T
CC 714/ B T
CC 716 T
CC 718 T
CC-ATX 714 / A T
CC-ATX 716 T
CC-ATX 718 T
20000
16000
15000
11000
20000
15000
11000
2200
2200
750
370
2200
750
370
725,60
725,60
617,50
686,00
1 530,50
1 260,90
1 387,70
1CC83000
1CC83030
1CC83100
1CC83050
1CC83060
1CC83220
CC 804 / A T
CC 804 / B T
CC 804 / C T
CC-ATX 804 / B T
CC 806 / A T
CC 806 / B T
CC 806 / C T
CC-ATX 806 / B T
CC 808 / A T
CC 808 / B T
CC 808 / C T
CC-ATX 808 / B T
28000
25500
23000
25500
18000
17000
15500
17000
14000
13000
12000
13000
4000
4000
3000
4000
1500
1100
1100
1100
550
550
370
550
1 157,70
1 157,70
1 037,60
2 172,80
1 001,00
966,70
966,70
1 712,00
1 075,60
1 075,60
1 037,60
1 820,00
1CC90750
1CC90720
1CC91050
1CC91000
1CC90710
1CC90570
1CC91080
1CC91090
CC 904 / A T
CC 904 / B T
CC 904 / C T
CC-ATX 904 / B T
CC 906 / A T
CC 906 / B T
CC 906 / C T
CC-ATX 906 / B T
CC 908 / A T
CC 908 / B T
CC 908 / C T
CC-ATX 908 / B T
48000
43000
40000
43000
32000
29000
27000
29000
24000
22000
20000
22000
9200
7500
5500
7500
3000
2200
2200
2200
1500
1100
1100
1100
1 748,20
1 636,80
1 466,40
3 115,50
1 418,70
1 361,00
1 361,00
2 266,00
1 411,30
1 355,00
1 355,00
2 356,60
1CC10230
1CC10240
1CC10270
1CC10160
1CC10140
1CC10180
1CC10170
CC 1004 / A T
CC 1004 / B T
CC 1004 / C T
CC-ATX 1004 / B T
CC 1006 / A T
CC 1006 / B T
CC 1006 / C T
CC-ATX 1006 / B T
CC 1008 / A T
CC 1008 / B T
CC 1008 / C T
CC-ATX 1008 / B T
76000
65000
55000
65000
50500
43000
36000
43000
38000
32000
27000
32000
15000
9200
7500
11000
5500
4000
3000
4000
2200
1500
1100
1500
2 371,80
1 925,90
1 811,90
3 318,10
1 945,50
1 738,40
1 595,10
2 991,40
1 734,70
1 586,50
1 522,90
2 780,20
1CC11270
1CC11360
CC 1126 / A T
CC 1126 / B T
CC 1126 / C T
CC 1128 / A T
CC 1128 / B T
CC 1128 / C T
67000
60000
54000
50000
45000
40000
7500
5500
5500
3000
2200
2200
2 603,30
2 453,90
2 453,90
2 376,70
2 240,80
2 240,80
1CC12600
1CC12580
CC 1256 / A T
CC 1256 / B T
CC 1256 / C T
CC 1258 / A T
CC 1258 / B T
CC 1258 / C T
78000
70000
63000
58000
51000
48000
11000
7500
5500
4000
3000
2200
3 486,70
3 017,40
2 876,50
2 970,80
2 800,60
2 662,10
Wentylatory
Wentylatory osiowe - kanałowe
Wyposażenie dodatkowe
Element przedłużający typu CCpro
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
1CC93100
1CC93500
1CC94000
CC 31 pro
CC 35 pro
CC 40 pro
58,70
58,70
58,70
1CC94500
1CC95000
1CC95600
CC 45 pro
CC 50 pro
CC 56 pro
58,70
65,90
73,60
1CC96300
1CC97100
1CC98000
1CC99000
CC 63 pro
CC 71 pro
CC 80 pro
CC 90 pro
CC 100 pro
78,70
109,90
149,90
196,10
221,00
Połączenia elastyczne typu CCga
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
1SU53100
1SU53500
1SU54000
CCga 310
CCga 350
CCga 400
116,20
127,40
138,60
1SU54500
1SU55000
1SU55600
CCga 450
CCga 500
CCga 560
147,40
162,30
183,50
1SU56300
1SU57100
1SU58000
CCga 630
CCga 710
CCga 800
218,60
237,30
274,80
1SU59000
1SU60000
CCga 900
CCga 1000
288,50
360,90
6
Wsporniki montażowe typu CCpi
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
1ST03100
1ST03500
1ST04000
CCpi 310
CCpi 350
CCpi 400
65,60
65,60
68,30
1ST04500
1ST05000
1ST05600
CCpi 450
CCpi 500
CCpi 560
70,70
73,00
80,60
1ST06300
1ST07100
1ST08000
CCpi 630
CCpi 710
CCpi 800
89,30
98,10
107,30
1ST09000
1ST10000
CCpi 900
CCpi 1000
115,40
124,10
Wentylatory osiowe CCT z napędem pasowym przeznaczone są do wszystkich instalacji wentylacyjnych, w których silnik musi
pozostawać poza strumieniem przetłaczającego powietrza ( z powodu zadymienia, zapylenia powietrza itp.).
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej i pomalowana jest szarą farbą epoksydową.
Wirniki wykonane są z tworzyw sztucznych (piasta aluminiowa) lub z aluminium. Wentylatory typu CCT mogą w sposób ciągły
transportować powietrze o temperaturze do 60 °C.
Silniki elektryczne trójfazowe, klasa izolacji F przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz.
Stopień ochrony IP 55.
Napęd pasowy z łożyskami kulkowymi i paskami trapezowymi.
Nr katalogowy
Typ
Wydajność
max. [m3/h]
Pobór
mocy [W]
Cena [EURO]
1CC41050
1CC51380
1CC73490
CCT 404
CCT 504
CCT 714
5000
9000
20000
370
750
3000
1 413,80
1 804,70
2 039,40
1CC81270
1CC90820
1CC10770
CCT 804
CCT 904
CCT 1006
27000
40000
10000
5500
7500
4000
3 123,50
3 595,50
3 817,80
Strona 51
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory kanałowe promieniowe AXC
Wentylatory kanałowe, promieniowe typu AXC transportują powietrze wzdłuż osi kanału podobnie jak wentylatory osiowe,
ale zapewniają jednocześnie lepszą charakterystykę wentylatora (większe ciśnienia i wydajności).
Wentylatory AXC charakteryzują się zwartą budową zapewniającą szybki i łatwy montaż.
Średnice wentylatorów odpowiadają najpopularniejszym średnicom przewodów wentylacyjnych.
Wentylatory AXC mogą być stosowane zarówno jako wyciągowe jak i nawiewne. Maksymalna temperatura przetłaczanego
powietrza nie powinna przekraczać 60 °C.
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej farbą epoksydową na kolor szary.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
Wentylatory typu AXC wyposażone są w jednofazowe silniki 230 V, 50 Hz przystosowane do regulacji prędkości obrotowej
i posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem poprzez bezpiecznik automatyczny.
Klasa izolacji B. Skrzynka podłączeniowa wykonana jest z czarnego plastiku, stopień ochrony IP 54.
Nr katalogowy
Typ
6
Średnica kanału
[mm]
Maksymalna wydajność Odpowiednie regulatory
prędkości
[m3/h]
Cena [EURO]
2AX10330
2AX10350
AXC 100 A
AXC 100 B
100
100
190
250
RVN
RVN
79,20
79,20
2AX12740
2AX12760
AXC 125 A
AXC 125 B
125
125
235
320
RVN
RVN
81,90
83,30
2AX15450
2AX15470
AXC 150 A
AXC 150 B
150
150
400
500
RVN
RVN
86,00
109,40
2AX16320
2AX16340
AXC 160 A
AXC 160 B
160
160
440
700
RVN
RVN
86,00
114,70
2AX20410
2AX20430
AXC 200 A
AXC 200 B
200
200
800
980
RVN
RVN
106,50
129,70
2AX25370
AXC 250
250
1130
RVN
143,30
2AX31760
2AX31780
AXC 315 A
AXC 315 B
315
315
1300
1750
RVN
RV-1
170,60
188,00
Wentylatory przeciwwybuchowe typu DAN-EX wykonane są standardowo w klasie EEx-e II.
Przeznaczone są do montażu w miejscach zagrożonych wybuchem takich jak np, akumulatorownie.
Uwaga: Wybór klasy zabezpieczenia przeciwwybuchowego musi uwzględniać strefę i klasę zagrożenia wybuchem pomieszczenia,
w którym będzie zainstalowany wentylator.
Wentylatory typu DAN-EX przeznaczone są do transportu niezanieczyszczonego powietrza o temperaturze do 50 °C.
Seria DAN-EX nie nadaje się do regulacji prędkości obrotowej!
Obudowa i wirnik wykonane są z antystatycznego tworzywa. Skrzynka elektryczna posiada stopień ochrony IP 54.
Silnik jednofazowy 230 V, 50 Hz, klasa izolacji B, stopień ochrony IP 54.
Wykonanie EEx-e II zgodnie z normami:
EN 50014/77 oraz EN 50019/77 i VDE 0170/0171. Atest niemiecki.
Nr katalogowy
Typ
Strona 52
01/2008
Linia Wentylatory
Średnica kanału
[mm]
Maksymalna wydajność
[m3/h]
Cena [EURO]
2ME10000
DAN-EX 18
175
290
706,90
2ME10020
DAN-EX 22
221
550
1 069,90
2ME10040
DAN-EX 25
245
900
1 273,30
Wentylatory
Wentylatory kanałowe wyciszone
Wentylatory typu Mini-Box są wentylatorami o konstrukcji promieniowej. Charekteryzują się bardzo niskim poziomem dźwięku,
zwartą budową oraz prostym montażem. Mini-Box posiadają wsporniki montażowe.
Dzięki ograniczonej wysokości znajdują zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, w których występują sufity
podwieszane. Przeznaczone są do transportu niezanieczyszczonego powietrza o temperaturze do 60 °C.
Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, wyłożonej od wewnątrz 10 mm warstwą izolacji akustycznej.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
Wentylatory typu Mini-Box wyposażone są w silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz, przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B.
Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Zewnętrzna skrzynka podłączeniowa posiada IP 55.
Nr katalogowy
Typ
Średnica kanału Maksymalna wydajność Odpowiednie regulatory
prędkości
[mm]
[m3/h]
Cena [EURO]
1MB10000
1MB12500
1MB15000
MINI-BOX 100
MINI-BOX 125
MINI-BOX 150
100
125
150
200
280
350
RVN / RVS
RVN / RVS
RVN / RVS
205,10
212,10
216,80
1MB20000
1MB25000
1MB31500
MINI-BOX 200
MINI-BOX 250
MINI-BOX 315
200
250
315
720
1000
1550
RVN
RVN
RVM
296,90
372,30
427,80
Wentylatory typu SS Box charakteryzują się bardzo niskim poziomem dźwięku, zwartą budową i prostym montażem.
Przeznaczone są do transportu powietrza niezanieczyszczonego o temperaturze do 60 °C.
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej wyłożonej od wewnątrz 50 mm warstwą wełny mineralnej zamocowaną
za pomocą siatki ocynkowanej.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. W celach konserwacyjnych zespół silnik-wirnik może być łatwo zdemontowany.
Wentylatory typu SS BOX wyposażne są w silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Silniki posiadającą termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Nr katalogowy
Typ
1SS10000
1SS11000
1SS12000
1SS13000
1SS13120
1SS15110
1SS16110
Średnica kanału Maksymalna wydajność Odpowiednie regulatory
[mm]
[m3/h]
prędkości
6
Cena [EURO]
SS BOX 125
SS BOX 160
SS BOX 200
SS BOX 250
125
160
200
250
350
420
700
1050
RVN / RVS
RVN / RVS
RVM
RVM
358,20
390,40
424,60
483,50
SS BOX 315 M
SS BOX 355 M
SS BOX 400 M
315
355
400
1700
2000
3000
RV-1 / RVM-2
RV-1 / RVM-2
RV-1 / RVM-2
720,10
737,70
859,20
Strona 53
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Wentylatory kanałowe - akcesoria
Akcesoria
Wsporniki montażowe do AXC
Nr katalogowy
Opis
Cena [EURO]
2SX10000
2SX20000
2SX31500
Wsporniki montażowe do AXC 100 - 160A
Wsporniki montażowe do AXC 160B - 250
Wsporniki montażowe do AXC 315
3,90
11,30
12,40
Nr katalogowy
Opis
Cena [EURO]
2SR10000
2SR12500
2SR16000
Siatka ochronna AXC, śr. 100 mm
Siatka ochronna AXC, śr. 125 mm
Siatka ochronna AXC, śr. 160 mm
6,50
9,40
10,50
2SR20000
2SR25000
2SR31500
Siatka ochronna AXC, śr. 200 mm
Siatka ochronna AXC, śr. 250 mm
Siatka ochronna AXC, śr. 315 mm
11,60
12,60
14,00
Nr katalogowy
Opis
Cena [EURO]
Tłumik hałasu SL 125
Tłumik hałasu SL 160
Tłumik hałasu SL 200
Tłumik hałasu SL 250
Tłumik hałasu SL 315
110,70
123,90
145,30
227,10
296,40
Siatka ochronna do wentylatorów AXC
Tłumik hałasu do wentylatorów AXC
6
1SI22420
1SI22460
1SI22600
1SI22500
1SI22520
Tłumik hałasu do wentylatorów MINI-BOX
Nr katalogowy
Opis
Cena [EURO]
1MB11000
1MB11050
1MB11100
Tłumik hałasu SMB 100
Tłumik hałasu SMB 125
Tłumik hałasu SMB 150
99,00
103,10
107,20
1MB11200
1MB11300
1MB11400
Tłumik hałasu SMB 200
Tłumik hałasu SMB 250
Tłumik hałasu SMB 315
140,20
144,40
165,00
Nr katalogowy
Opis
Cena [EURO]
1MB10080
1MB12580
1MB15080
Filtr FMB 100
Filtr FMB 125
Filtr FMB 150
127,80
131,90
136,10
1MB20080
1MB25080
1MB31580
Filtr FMB 200
Filtr FMB 250
Filtr FMB 315
152,60
156,80
173,20
Filtr do wentylatorów MINI-BOX
Obejmy montażowe są niezbędne do połączenia wentylatorów typu AXC, MINI-BOX oraz SS-BOX z przewodami wentylacyjnymi.
Nr katalogowy
Opis
Cena [EURO]
2FA10000
2FA12500
2FA16000
Obejma średnica 100 mm
Obejma średnica 125 mm
Obejma średnica 160 mm
4,50
4,70
5,50
2FA20000
2FA25000
2FA31500
Obejma średnica 200 mm
Obejma średnica 250 mm
Obejma średnica 315 mm
6,10
6,50
7,60
Przepustnica do wentylatorów AXC, MINI-BOX oraz SS-BOX
Strona 54
01/2008
Linia Wentylatory
Nr katalogowy
Opis
Cena [EURO]
2SA10000
2SA12500
2SA16000
Przepustnica AXC 100
Przepustnica AXC 125
Przepustnica AXC 160
17,60
17,60
27,80
2SA20000
2SA25000
2SA31500
Przepustnica AXC 200
Przepustnica AXC 250
Przepustnica AXC 315
37,10
37,10
37,10
Wentylatory
Wentylatory kanałowe do kanałów prostokątnych
Wentylatory typu AxBn są przeznaczone do montażu w kanałach wentylacyjnych prostokątnych.
Budowa ich pozwala na szybki i łatwy montaż w ciągach kanałów wentylacyjnych.
Przeznaczone są do transportu niezanieczyszczonego powietrza o temperaturze do 50 °C.
Wentylatory serii AxBn mogą być wyposażone w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz.
Klasa izolacji B. Stopień ochrony IP 44.
Silniki przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Zewnętrzna skrzynka elektryczna.
Nr katalogowy
Typ
Wymiary kanału
[mm]
Wydajność
Pobór Odpowiednie regulatory
max. [m3/h] mocy [W]
prędkości
Cena [EURO]
1AB00400
1AB00410
AxBn 4x2 M2
AxBn 4x2 T2
400x200
400x200
900
800
150
110
RVN
RVT
293,60
389,30
1AB00500
1AB00510
AxBn 5x25 M2
AxBn 5x25 T2
500x250
500x200
1700
1700
280
200
RV-1 / RVM-2
RVT
416,80
445,40
1AB00530
AxBn 5x3 T4
500x300
2000
210
RVT
554,30
1AB00600
1AB00610
AxBn 6x3 T4
AxBn 6x3 T6
600x300
600x300
3000
2220
1100
430
RVT-1
RVT
863,30
751,10
1AB00620
1AB00630
AxBn 6x35 T4
AxBn 6x35 T6
600x350
600x350
3300
2500
2400
820
RVT-2
RVT
971,10
819,30
1AB00700
1AB00710
AxBn 7x4 T4
AxBn 7x4 T6
700x400
700x400
6500
5000
3200
1150
RVT-2
RVT-1
1 587,00
1 056,90
6
Złącza elastyczne do AxBn
Nr katalogowy
Typ
Cena [EURO]
5GA24210
5GA24210
AxBn 4x2 M2
AxBn 4x2 T2
68,20
68,20
5GA25260
5GA25260
AxBn 5x25 M2
AxBn 5x25 T2
73,70
73,70
5GA25310
AxBn 5x3 T4
77,20
5GA26310
5GA26310
AxBn 6x3 T4
AxBn 6x3 T6
82,50
82,50
5GA26560
5GA26560
AxBn 6x35 T4
AxBn 6x35 T6
85,80
85,80
5GA27400
5GA27400
AxBn 7x4 T4
AxBn 7x4 T6
91,30
91,30
Strona 55
01/2008
Linia Wentylatory
Wentylatory
Regulatory prędkości obrotowej
Elektroniczne jednofazowe
Nr katalogowy
Typ
Maks. natężenie prądu
[A]
Cena [EURO]
RV/N
RV/1
RV/2
1,5
4 (min. 1)
7 (min. 2)
40,80
70,20
116,70
Nr katalogowy
Typ
Maks. natężenie prądu
[A]
Cena [EURO]
RVM
RVM/2
RVM/3
RVM/4
RV/S
1,5
4
7
12
0,5
111,00
242,50
385,00
462,20
44,20
Nr katalogowy
Typ
Maks. natężenie prądu
[A]
Cena [EURO]
RVT
RVT-1
RVT-2
RVT-3
2
4
7
14
439,50
582,50
759,00
1 136,20
2RV40550
1RV20120
2RV20020
Transformatorowe jednofazowe
6
2RV40520
2RV50010
2RV50020
2RV50030
2RV40560
Transformatorowe trójfazowe
Strona 56
01/2008
Linia Wentylatory
1RV10000
1RV30000
2RV60000
2RV60010
Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe
Danfoss Link™ - bezprzewodowy system regulacji elektrycznego
ogrzewania podłogowego
Danfoss Link™ - umożliwia regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach (miejscowa regulacja temperatury) i jego
obsługę za pomocą sterownika centralnego. Takie rozwiązanie pozwala na różnicowanie temperatury w każdym pomieszczeniu lub
grupie pomieszczeń zwiększając komfort pobytu oraz przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.
Danfoss Link™ składa się z trzech urządzeń komunikujących się bezprzewodowo.
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
Danfoss Link™ FT
7
Danfoss Link™ CC (Sterownik centralny) - umożliwia sterowanie i regulację całego systemu.
Wyświetlacz dotykowy 3,5” TFT, częstotliwość 868,42 MHz.
Nr katalogowy
088L1900
088L1901
088L1902
088L1903
Opis
Wersja z zasilaczem podtynkowym PSU (obsługuje do 50 pomieszczeń)
Wersja z zasilaczem sieciowym NSU (obsługuje do 50 pomieszczeń)
Wersja z zasilaczem podtynkowym PSU (obsługuje do 5 pomieszczeń)
Wersja z zasilaczem sieciowym NSU (obsługuje do 5 pomieszczeń)
Cena [PLN]
2 455,50
2 455,50
2 032,10
2 032,10
Danfoss Link™ RS - termostat pokojowy z czujnikiem temperatury pomieszczenia - umożliwia indywidualną regulację
temperatury w pomieszczeniu.
Nr katalogowy
088L1904
Opis
Częstotliwość transmisji 868,42 MHz, podświetlenie - zielony LED,
zasilanie bateryjne 2xAA, 1,5V.
Cena [PLN]
287,90
Danfoss Link™ FT - termostat z czujnikiem temperatury podłogi - załącza i wyłącza element grzejny.
Nr katalogowy
088L1905
Opis
Regulacja PWM, częstotliwość transmisji 868,42MHz, obciążalność styków:
odbiornik rezystancyjny 230V, 15A/3450W; odbiornik indukcyjny cos(fi)=0,3, Max 4A.
Cena [PLN]
278,60
Danfoss Link™ BSU - zasilacz bateryjny do sterownika centralnego Danfoss Link™ CC
Nr katalogowy
088L1906
Opis
Zasilacz bateryjny BSU
Cena [PLN]
143,90
Akcesoria - zasilacze jako część zamienna w celu ewentualnej wymiany.
Nr katalogowy
Opis
Cena [PLN]
088L1909
Zasilacz podtynkowy PSU
167,70
088L1910
Zasilacz sieciowy NSU, dł. przewodu 2,5m
196,40
Strona 57
01/2008
Linia PL 21 - HE
Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe
Maty grzejne EFTM, MHSM oraz kable grzejne EFTPC
EFTM - 150, samoprzylepne, jednostronnie zasilane maty grzewcze o grubości 3,5 mm do ogrzewania pomieszczeń, dogrzewania
posadzek kamiennych. Stosowane również przy renowacji starych podłóg.
Maty 150 W/m2 do podłóg kamiennych idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie możliwość podniesienia poziomu podłogi jest ograniczona. Dzięki niewielkiej grubości może być montowana bezpośrednio pod posadzką. Napięcie znamionowe 230 V, moc jednostkowa
150 W/m2, maksymalna temperatura pracy 65 °C.
7
Powierzchnia
grzewcza [m2]
Cena [PLN]
Nr katalogowy
Moc
[W]
Wymiary
[m]
088L0200
088L0201
088L0202
088L0203
088L0204
75
150
225
300
375
0,5 x
0,5 x
0,5 x
0,5 x
0,5 x
1
2
3
4
5
0,5
1
1,5
2
2,5
273,70
338,70
385,30
487,70
552,10
088L0205
088L0206
088L0207
088L0208
450
525
600
750
0,5 x 6
0,5 x 7
0,5 x 8
0,5 x 10
3
3,5
4
5
603,70
754,40
837,40
958,50
088L0209
088L0210
088L0211
900
1050
1200
0,5 x 12
0,5 x 14
0,5 x 16
6
7
8
1 086,30
1 127,00
1 202,30
088L0212
088L0213
088L0214
1350
1500
1800
0,5 x 18
0,5 x 20
0,5 x 24
9
10
12
1 319,20
1 382,70
1 684,10
MHSM-150 - samoprzylepna, dwustronnie zasilana mata grzejna o grubości 3mm do ogrzewania luster. Jej zastosowanie zapobiega
zaparowaniu luster w łazienkach.
Matę instaluje się za lustrem i podłącza do obwodu oświetleniowego łazienki. Włączając światło w łazience włączamy również
podgrzewanie lustra.
Nr katalogowy
088L0172
088L0171
088L0170
Moc
[W]
Wymiary
[m]
Powierzchnia
grzewcza [m2]
48
50
75
0,6 x 0,6
0,5 x 0,7
0,6 x 0,8
0,36
0,35
0,48
Cena [PLN]
248,10
254,00
276,90
EFTPC - 18, jednostronnie zasilany kabel grzejny do ogrzewania pomieszczeń (podłogi betonowe). Nadają się doskonale do instalowania w nowych budynkach, w których wysokość pomieszczeń można dostosować do wymogów systemu. Kable można również
stosować w instalacjach przeciwoblodzeniowych (usuwanie śniegu, lodu ze schodów, zjazdów do garaży, usuwanie oblodzenia na
dachach, w rynnach i rurach spustowych). Napięcie znamionowe 230 V, moc jednostkowa 18 W/m, maksymalna temperatura pracy
65 °C.
Strona 58
01/2008
Linia PL 21 - HE
Cena [PLN]
Nr katalogowy
Moc
[W]
Długość
[m]
088L2090
088L2091
088L2092
088L2093
134
270
395
535
7
15
22
29
205,70
262,30
306,60
350,80
088L2094
088L2095
088L2096
088L2097
680
790
935
1075
37
44
52
59
390,20
400,80
464,80
540,20
088L2098
088L2099
088L2100
088L2101
1220
1340
1485
1625
68
74
82
90
568,00
656,60
688,50
719,70
088L2102
088L2103
088L2104
088L2105
1880
2135
2295
2775
105
118
130
155
804,90
876,20
944,30
1 068,00
Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe
Kable grzejne EFTPC, regulatory elektroniczne i akcesoria do ogrzewania elektrycznego
EFTPC-10, jednostronnie zasilany kabel grzejny do ogrzewania podłóg drewnianych na legarach i cienkich podłóg betonowych
oraz do zabezpieczania rur przed zamarzaniem. Napięcie znamionowe 230V, moc jednostkowa 10W/m.
Cena [PLN]
Nr katalogowy
Moc
[W]
Długość
[m]
088L2070
088L2071
088L2072
088L2073
088L2074
100
200
300
400
500
10
20
30
40
50
241,80
264,80
304,10
369,70
430,30
088L2075
088L2076
088L2077
088L2079
088L2080
600
700
800
1000
1200
60
70
80
100
120
501,60
517,20
604,10
691,00
774,60
Regulatory elektroniczne i akcesoria do ogrzewania elektrycznego Danfoss
Cena [PLN]
Nr katalogowy
Opis
088L0042
EFET 535 - elektroniczny regulator temperatury z wbudowanym zegarem i tygodniowym
programatorem do elektrycznego ogrzewania podłogowego.
Dwa typy czujników (podłogowy i powietrzny). Zakres regulacji
temperatury od 5 do 50 °C. Maksymalne obciążenie 15A.
Do montażu podtynkowego.
334,50
088L0033
EFET 530 - elektroniczny regulator temperatury z czujnikiem podłogowym do elektrycznego
ogrzewania podłogowego. Zakres regulacji od 5 do 35 °C. Maksymalne obciążenie
15A. Do montażu podtynkowego.
238,80
088L0444
EFET 330 - elektroniczny regulator do montażu na listwie typu DIN.
Termostat dostarczany z czujnikiem NTC o długości 2,5m.
Czujnik możemy przedłużyć do 50m przewodem o przekroju 1,5mm2.
Do systemów przeciwoblodzeniowych, instalacji na rurach i rurociągach.
Zakres regulacji temperatury -10 °C ÷ 10 °C. Maksymalne obciążenie 16A.
297,20
088L0449
EFIT 850 - elektroniczny sterownik mikroprocesorowy w komplecie z zasilaczem
do gruntowych lub dachowych systemów przeciwoblodzeniowych. Do montażu
na listwie DIN. W zależności od typu instalacji sterownik może współpracować
z czujnikami gruntowymi (1 - 4 szt.) lub rynnowymi (1 - 4 szt.). Powierzchnia pomiarowa
czujników jest ogrzewana wbudowaną grzałką włączoną przez sterownik, w przypadku
wystąpienia niskich temperatur. W pełni cyfrowy sposób komunikacji pomiędzy
jednostką centralną, a czujnikami. Maksymalne obciążenie 16A
1 006,80
088L0459
EFIT 850 - czujnik rynnowy do współpracy ze sterownikiem. Długość kabla 15m.
1 209,70
088L0458
EFIT 850 - czujnik gruntowy do współpracy ze sterownikiem. Długość kabla 15m.
1 056,70
7
Strona 59
01/2008
Linia PL 21 - HE
Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe
Akcesoria do ogrzewania elektrycznego
7
Strona 60
01/2008
Linia PL 21 - HE
Cena [PLN]
Nr katalogowy
Opis
088L0019
Uchwyt do rynien - stosowany do mocowania kabli grzejnych w rynnowych
systemach przeciwoblodzeniowych.
61,00
088L0027
Uchwyt do rur spustowych - stosowany do mocowania kabli grzejnych
w rynnowych systemach przeciwoblodzeniowych.
61,00
124000
Łańcuch stalowy galwanizowany - ogniwo do montażu kabli grzejnych w
rurach spustowych - odcinek 5 m.
32,80
124001
Łańcuch stalowy galwanizowany - ogniwo do montażu kabli grzejnych w
rurach spustowych - odcinek 10 m.
64,80
088L1050
Taśma montażowa stalowa ocynkowana
- długość 5 m w krążku.
28,80
088L1051
Taśma montażowa stalowa ocynkowana
- długość 25 m w krążku.
82,10
19805076
Samoprzylepna taśma aluminiowa
- długość 50 m w krążku.
82,00
Notatki
Strona 61
01/2008
Notatki
Strona 62
01/2008
Notatki
Strona 63
01/2008
Notatki
Strona 64
01/2008
Ogólne Warunki Sprzedaży Danfoss Sp. z o.o.
Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży
produktów, komponentów i usług (łącznie zwanych dalej „Produktami”)
przez spółkę Danfoss Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwaną
dalej „Sprzedającym”. Przez sprzedaż Produktów rozumie się każdy stosunek
prawny, na podstawie którego Sprzedający przenosi na Kupującego własność
Produktów.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą wiążące zarówno dla Sprzedającego,
jak i dla Kupującego. Sprzedającego nie będą obowiązywały jakiekolwiek
warunki określone przez Kupującego, chyba że takie warunki zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Warunki takie
określone przez Kupującego nie będą obowiązywały Sprzedającego, nawet
jeśli Sprzedający nie zgłosi osobnego sprzeciwu wobec tych warunków.
W przypadku, gdy nabywającym Produkty jest konsument w rozumieniu
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141 poz. 1176) (dalej Ustawa o sprzedaży konsumenckiej”), niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą
miały zastosowanie z zachowaniem przepisów tej Ustawy. W takim przypadku
pojęcie Kupujący odnosi się również do konsumenta.
1. Incoterms
Do zwrotów użytych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży będzie
miała zastosowanie najnowsza wersja “Międzynarodowych zasad jednolitej
interpretacji warunków handlu” (INCOTERMS) Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).
2. Potwierdzenie zamówienia
O ile Sprzedający nie przedstawił wcześniejszej odrębnej oferty sprzedaży,
oferta nabycia nie jest przyjęta do momentu przesłania przez Sprzedającego
pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. Odrębna oferta pisemna musi zostać
zaakceptowana przez Kupującego w wyznaczonym w ofercie czasie, aby była
wiążąca dla Sprzedającego.
3. Dostawa i przeniesienie ryzyka
O ile nie ustalono inaczej, Produkty dostarczane będą przez Danfoss do
miejsca określonego przez Kupującego jako miejsce dostawy w zamówieniu
(DDU miejsce dostawy). W przypadku braku szczegółowych instrukcji, faktury
za Produkty wystawiane będą na Kupującego. Wszelkie koszty poniesione
wskutek tego przez Sprzedającego, włączając w to utratę zysku, będą refakturowane na Kupującego. Sprzedający jest upoważniony do dokonywania
częściowych dostaw Produktów.
Dostawy Produktów będą realizowane w terminie wskazanym w zamówieniu lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Dostawę uważa się
za zrealizowaną z chwilą dostarczenia Produktów do rozładunku do miejsca
wskazanego jako miejsce dostawy. Kupujący obowiązany jest do zbadania
Produktów niezwłocznie po ich dostarczeniu; reklamacje dotyczące ilości i
jakości Produktów nie będą rozpatrywane, o ile braki te nie zostały wpisane do
dokumentu dostawy oraz potwierdzone przez przedstawiciela przewoźnika.
Własność Produktów, z zastrzeżeniem punktu 9, korzyści i ciężary związane z
Produktem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości Produktów przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą
zrealizowania dostawy a przed rozładunkiem Produktów.
4. Opóźnienia
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego
wskutek opóźnienia w dostawie Produktów. W takim przypadku Kupujący nie ma
prawa odstąpić od realizacji zamówienia, jednakże Sprzedający może wyrazić
zgodę na takie odstąpienie.
5. Kontrola dostawy
Strony mogą przewidzieć kontrolę dostarczonych Produktów przez Kupującego,
uzgadniając jednocześnie jej zakres, sposób i miejsce przeprowadzenia.
6. Zmiany cen
Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany kursów wymiany, wzrostu cen materiałów, zmiany wynagrodzeń,
interwencji rządowych lub innych okoliczności poza kontrolą Sprzedającego.
7. Opakowania
Jednorazowe opakowania są wliczone w cenę i nie będą refundowane, w
przypadku gdy zostaną zwrócone Sprzedającemu. Opakowania wielokrotnego użytku nie są wliczone w cenę, ich koszty będą rozliczane z Kupującym
po niezwłocznym zwrocie opakowań niezniszczonych i z opłaconym przewozem, zgodnie z instrukcjami Sprzedającego.
8. Warunki płatności
Kupującemu przysługuje kredyt kupiecki w zakresie określonym w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze oraz przepisami prawa. Jeżeli
płatność nie zostanie dokonana terminowo, Kupujący zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone od dnia wymagalności płatności. Kupujący
nie jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Sprzedającego lub
dokonania potrącenia jakiegokolwiek roszczenia Kupującego z roszczeniem
Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził zgodę na takie potrącenie.
W przypadku małych zamówień Sprzedający zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty manipulacyjnej pokrywającej koszty transportu Produktów do
miejsca wskazanego przez Kupującego.
9. Zastrzeżenie praw
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności do sprzedanych Produktów do
czasu dokonania pełnej zapłaty. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący podejmie niezbędne kroki w celu zagwarantowania Sprzedającemu jego praw do
Produktów i ich ochrony. Zastrzeżenie prawa własności przez Sprzedającego
nie wpływa w żaden sposób na przeniesienie ryzyka określonego w pkt 3
powyżej.
10. Potrącenia i cesja
Sprzedający jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych
wobec Kupującego z wierzytelnościami pieniężnymi Kupującego względem
Sprzedającego, oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot.
11. Katalogi, opisy, itp.
Każda informacja, bez względu na to, czy pochodzi od Sprzedającego czy od
jednego z jego współpracowników handlowych - odnośnie wagi, wymiarów,
wydajności lub objętości, danych technicznych w katalogu, opisie, prospekcie, reklamie, itp. będzie uznawana za informację o charakterze orientacyjnym i będzie wiążąca jedynie wtedy, jeśli dana informacja została wyraźnie
wskazana w ofercie i/lub w potwierdzeniu zamówienia. Szczegółowe wymogi
Kupującego dotyczące Produktów lub dostawy będą wiążące jedynie w takim
stopniu, w jakim zostały potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie.
12. Rysunki i opisy
Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz własności przemysłowej co do
rysunków i dokumentacji technicznej przekazanej Kupującemu pozostaną
własnością Sprzedającego. Rysunki, dokumentacja techniczna i inne informacje techniczne nie będą wykorzystywane bez zgody Sprzedającego w jakimkolwiek innym celu poza przewidzianym w momencie przekazywania i nie
będą kopiowane, reprodukowane ani przekazywane stronie trzeciej bez zgody
Sprzedającego.
13. Modyfikacje Produktów
Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji swoich Produktów
bez zawiadomienia, jeżeli takie modyfikacje mogą zostać dokonane bez zmiany
uzgodnionych specyfikacji technicznych.
14. Gwarancja
Warunki oraz okres gwarancji określone są dokumentem gwarancyjnym
przekazanym użytkownikowi. W przypadku nie przekazania użytkownikowi
dokumentu gwarancyjnego oraz w kwestiach nie uregulowanych takim dokumentem stosuje się postanowienia poniższe.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, począwszy od daty zakończenia montażu
i rozruchu Produktu, dokonanych przez Partnera Serwisowego / Dystrybutora
Danfoss, ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji Produktu.
W przypadku wystąpienia wady Produktu we wspomnianym okresie, Produkt
taki zostanie przesłany do Sprzedającego przez Kupującego, na koszt i ryzyko
Kupującego, z opłaconym przewozem i ubezpieczeniem, wraz z notatką dostawy
określającą powód przesłania Produktu. Produkt przesłany będzie bez zbędnego
wyposażenia. Sprężarki jednak zostaną przesłane z przynależnym osprzętem
elektronicznym. Koszty demontażu, dostarczenia i ponownego zainstalowania
Produktu poniesione przez Kupującego nie będą zwracane.
Jeśli roszczenie gwarancyjne będzie uzasadnione, Sprzedający zwróci
naprawiony lub nowy Produkt i przejmie wymienione części lub wadliwy
Produkt. W takim przypadku Sprzedający zdecyduje o formie przesyłki i
zapłaci za przewóz i ubezpieczenie w granicach Polski.
Strona 65
01/2008
Gwarancja obowiązuje wyłączenie na terenie Polski. Wyłącza się
odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poza przypadkami gdy na mocy
obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu
rękojmi jest niedopuszczalne.
W przypadku, gdy Kupującym jest konsument w rozumieniu Ustawy o
Sprzedaży Konsumenckiej, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, o których mowa we wspomnianej
Ustawie, wynikających z niezgodności towaru z umową. W przypadku, gdy
kupującym jest konsument w rozumieniu Ustawy o Sprzedaży Konsumenckiej, a Produkt jest niezgodny z umową, Sprzedający według własnego wyboru zwróci kupującemu uzasadnione koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia Produktu
lub dokona wspomnianych czynności samodzielnie bądź za pośrednictwem
osób trzecich.
15. Odpowiedzialność
Poza odpowiedzialnością z tytułu powyższej gwarancji lub z tytułu niezgodności
towaru z umową, wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu
Ustawy o Sprzedaży Konsumenckiej albo też z tytułu szkody wyrządzonej przez
produkt niebezpieczny zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(Dz. U. Dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm.), wyłącza się wszelką odpowiedzialność
Sprzedającego, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w
jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego.
W zakresie, w jakim odpowiedzialność za Produkt wobec osób trzecich
może zostać nałożona przepisami na Sprzedającego, Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Sprzedającego w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Sprzedającego została ograniczona w niniejszych
Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest wystąpić
jako współuczestnik przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym
roszczenie przeciwko Sprzedającemu z tytułu szkody wyrządzonej przez
Produkty. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisane w
niniejszym paragrafie wobec jednej ze stron umowy, strona ta niezwłocznie
powiadomi o tym drugą stronę.
16. Szkody
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad
lub opóźnień w dostawie Produktów lub niewłaściwego wykonania Umowy
lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Produkt, bez
względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie
ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty goodwill.
17. Reklamacje
Wszelkie roszczenia dotyczące wad, opóźnień w dostawie, odpowiedzialności
za Produkt lub inne roszczenia za szkody sporządzane będą w formie pisemnej i przekazywane Sprzedającemu przez Kupującego bez zbędnej zwłoki.
W przypadku roszczeń objętych gwarancją zgodnie z paragrafem 14 Kupujący
jest zobowiązany udowodnić, że wada powstała w czasie określonym w ww.
paragrafie 14.
18. Zwrot Produktów
20. Odpowiedzialność Sprzedającego w trakcie pobytu jego pracowników w lokalu Kupującego
Jeżeli na mocy umowy z Kupującym, pracownicy Sprzedającego przebywają w
lokalu Kupującego, Sprzedający zrekompensuje Kupującemu szkody wyrządzone
w majątku Kupującego lub jego pracownikom, wynikłe z rażącego niedbalstwa
lub celowego działania pracowników Sprzedającego.
21. Zakaz odsprzedaży w określonych celach
Produkty Sprzedającego wytworzono dla celów cywilnych. Produkty
Sprzedającego nie mogą być używane w celach w jakikolwiek sposób
związanych z bronią chemiczną, biologiczną lub nuklearną ani w pociskach
zdolnych do przenoszenia tego typu broni.
Produkty Sprzedającego nie mogą być sprzedawane osobom,
przedsiębiorstwom lub organizacjom jakiegokolwiek innego typu, jeżeli
wiadomo jest lub zachodzi podejrzenie, że są one w jakikolwiek sposób
powiązane z jakąkolwiek formą terroryzmu lub handlu narkotykami.
Produkty Sprzedającego mogą być objęte ustawowymi kontrolami i restrykcjami i w związku z tym mogą być objęte restrykcjami w sprzedaży do krajów
m.in. objętych zakazami eksportu/importu. W przypadku sprzedaży Produktów Sprzedającego do takich krajów, restrykcje te muszą być przestrzegane.
Produkty Sprzedającego nie mogą być odsprzedawane, jeśli istnieją
wątpliwości lub podejrzenie, że Produkty mogą zostać użyte do powyższych
celów. Jeżeli Kupującemu jest wiadomo lub podejrzewa on, że powyższe
warunki zostały naruszone, Kupujący poinformuje o tym niezwłocznie
Sprzedającego.
22. Siła wyższa
Sprzedający jest upoważniony do anulowania zamówień Kupującego lub do
przesunięcia terminu realizacji zamówień i nie ponosi on odpowiedzialności
za niedostarczenie, wadliwe lub opóźnione dostarczenie spowodowane
w całości lub częściowo okolicznościami leżącymi poza rozsądną kontrolą
Sprzedającego, takimi jak powstanie, zamieszki wśród ludności, wojna, pożar,
wymogi publiczne, strajk, lokaut, spowolnienie, niedobór środków transportu,
niedobór towarów, choroba lub opóźnienie lub wady w dostawie od dostawców, wypadki przy produkcji lub kontroli lub niedobór energii. W takich wypadkach Kupujący nie jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania lub
innych roszczeń wobec Sprzedającego.
23. Global Compact
Sprzedający przyłączył się do inicjatywy ONZ „Global Compact”, co oznacza, że Sprzedający zobowiązał się przestrzegać 10 zasad dotyczących praw
człowieka, praw pracownika, środowiska i korupcji. Wobec powyższego,
Sprzedający zachęca również Kupującego do przestrzegania tych podstawowych zasad. Szczegółowe informacje o „Global Compact” dostępne są po
adresem http://www.unglobalcompact.org.
24. Częściowa nieważność
W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem
lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.
Produkty mogą być zwracane jedynie na mocy odrębnego porozumienia
Stron; zwrócone mogą być jedynie Produkty nadające się do sprzedaży w
niezniszczonych, oryginalnych opakowaniach; dla Produktów tych musi
być podany numer faktury. Kupujący pokryje koszty przewozu zwrotnego
Produktów do miejsca wskazanego przez Sprzedającego i ubezpieczenia.
W przypadku zwrotu Produktów, będzie potrącana z ceny podlegającej zwrotowi opłata administracyjna ustalona przez Sprzedającego.
25. Spory
19. Prawa do Produktów
Grodzisk Mazowiecki, 01.01.2008.
W związku z zakupem Produktu, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności
intelektualnej lub własności przemysłowej w formie licencji, patentów, praw
autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej związanych z Produktami. Jeżeli Produkty
w całości lub w części stanowią oprogramowanie, Kupujący nabywa jedynie
licencję na używanie oprogramowania dla celów używania Produktu zgodnie
z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Kupujący nie nabywa ani praw
własności, ani praw żadnego innego rodzaju do oprogramowania.
Strona 66
01/2008
Spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Sprzedaży i zasadniczym stosunkiem umownym będą rozstrzygane zgodnie
z prawem polskim. Wszelkiego typu spory mogące wyniknąć będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.

Podobne dokumenty