HOCHPRÄZISIONS- DREHMASCHINE HIGH PRECISION TOKARKA

Transkrypt

HOCHPRÄZISIONS- DREHMASCHINE HIGH PRECISION TOKARKA
usi n
TOKARKA
WYSOKIEJ PRECYZJI
HOCHPRÄZISIONSDREHMASCHINE
HIGH PRECISION
L
LATHE
Od szkicu do gotowej części
w rekordowym czasie!
Von der Skizze zum Fertigteil
in Rekordzeit!
From the sketch to the finished
workpiece in record time!
Longlife High Precision
Car industry
s
Optical
Micro mechanic
Aeronautic-aerospace
Medical dental
Tooling
s
Equipment
Tokarka wysokiej precyzji
Hochpräzisions-Drehmaschine
High precision lathe
Istnieje możliwość zamówienia także w takich kolorach đ
Es besteht die Möglichkeit folgende Farben zu bestellen đ
Possibility to order also in that colors đ
TOCZENIE CCN –
TAK PROSTE I
ELASTYCZNE JAK
TOCZENIE
KONWENCJONALNE!
CCN -DREHEN –
SO EINFACH UND
FLEXIBEL –
WIE DAS KONVENTIONELLE DREHEN!
CCN -TURNING –
AS SIMPLE AND
FLEXIBLE AS
A CONVENTIONAL
TURNING!
Tokarka CCN (z konwencjonalnym
układem sterowania numerycznego)
łącząca w sobie zalety sterowania
numerycznego i łatwość obsługi
tokarki konwencjonalnej.
Die Drehmaschine CCN (konventionelle
nummerische Steuerung) vereint die
Vorteile der nummerischen Steuerung
und die einfache Anwendung der
konventionellen
Drehbank.
The CCN (conventional control
numerical) lathe combine the
advantaged a numerical control
and the simplicity of a conventional
lathe.
ELASTYCZNOŚĆ
DŁUGOWIECZNOŚĆ
WYSOKA PRECYZJA
BOGATE WYPOSAŻENIE
D1
L1
Wrzeciono główne / Hauptspindel
Main spindle
Lb
L1
L1
5
1090
62
655
D1
735
D1
29
1240
1400
Db
62
29
62
62
1900
75 (A2-5)
55 (A2-6)
40
721
Przestrzeń robocza – Głowica rewolwerowa z narzędziami stałymi i napędzanymi
Arbeitsbereiche – Revolver mit festen und angetriebenen Werkzeugen
Working areas – Rotating turret with fixed and driven tools
Oś C dla wersji R-TM
C-Achse für R-TM Version
C Axis for R-TM version
Podtrzymka stała, otwierana – Aufklappbare fixe Lünette –
Hinged stationary steady
0180-70200-000
210
1690
81
2460
105
214(R-T)
81
202(R-TM)
2400
81
DANE TECHNICZNE
R-T / A2-6
R-TM / A2-5
R-TM / A2-6
280 mm
83 mm
330 mm
250 mm
160 mm
655 mm
280 mm
83 mm
330 mm
300 mm
160 mm
635 mm
280 mm
83 mm
270 mm
250 mm
160 mm
655 mm
280 mm
83 mm
270 mm
270 mm
160 mm
635 mm
B32 / B45
50-5’000 min-1
15 kW / 18,5 kW
51 mm
24 / 36 mm
43,6 mm
B45
50-4’000 min-1
15 kW / 18,5 kW
68 mm
36 mm
61 mm
B32 / B45
50-5’000 min-1
15 kW / 18,5 kW
51 mm
24 / 36 mm
43,6 mm
B45
50-4’000 min-1
15 kW / 18,5 kW
68 mm
36 mm
61 mm
2’700 daN
3’400 daN
2’700 daN
3’400 daN
–
–
–
30 Nm
–
–
–
30 Nm
0.001˚
X-Z-C
83 Nm
–
0.001˚
X-Z-C
83 Nm
–
Suport krzyżowy
Przesuw poprzeczny, oś X
Rozdzielczość, oś X (na promieniu)
Napęd AC; Moment obrotowy trwały / chwilowy
Śruba toczna; średnica x skok
Przesuw wzdłużny, oś Z
Rozdzielczość, oś Z
Napęd AC; Moment obrotowy trwały / chwilowy
Śruba toczna; średnica x skok
243 mm
0,0005 mm
4 / 14 N
32 x 5 mm
721 mm
0,001 mm
8 / 29 Nm
32 x 10 mm
243 mm
0,0005 mm
4 / 14 N
32 x 5 mm
721 mm
0,001 mm
8 / 29 Nm
32 x 10 mm
231 mm
0,0005 mm
4 / 14 N
32 x 5 mm
721 mm
0,001 mm
8 / 29 Nm
32 x 10 mm
231 mm
0,0005 mm
4 / 14 N
32 x 5 mm
721 mm
0,001 mm
8 / 29 Nm
32 x 10 mm
Posuwy
Posuwy robocze w osiach X i Z
Przesuw szybki w osi X / Z
0-5 m/min
8/15 m/min
0-5 m/min
8/15 m/min
0-5 m/min
8/15 m/min
0-5 m/min
8/15 m/min
System narzędziowy; Głowica rewolwerowa
Standardowa oprawka narzędziowa
Liczba stacji narzędziowych
Liczba stacji z narzędziami napędzanymi
Napęd AC: Moc trwała /chwilowa
Napęd AC; Moment obrotowy trwały / chwilowy
Zakres prędkości obr. wrzeciona, regulacja bezstopniowa
Maksymalny przekrój trzonka narzędzi
Zintegrowane doprowadzenie chłodziwa i indeksowanie w obu kierunkach obrotu
VDI 30
8
–
–
–
–
20 x 20
Tak / Ja / Yes
VDI 30
8
–
–
–
–
20 x 20
Tak / Ja / Yes
VDI 30
12
6
1,1 / 3,7 kW
7 / 23,5 Nm
30 - 5’000 min-1
20 x 20
Tak / Ja / Yes
VDI 30
12
6
1,1 / 3,7 kW
7 / 23,5 Nm
30 - 5’000 min-1
20 x 20
Tak / Ja / Yes
Konik pneumatyczny
Stożek wewnętrzny pinoli
Średnica zewnętrzna pinoli
Przesuw pinoli
Nastawna siła docisku
MORSE 5
72 mm
80 mm
25 - 440 daN
MORSE 5
72 mm
80 mm
25 - 440 daN
MORSE 5
72 mm
80 mm
25 - 440 daN
MORSE 5
72 mm
80 mm
25 - 440 daN
MORSE 5
72 mm
225 mm
MORSE 5
72 mm
225 mm
–
–
–
–
–
–
120 l
8 l/min
5 bar
120 l
8 l/min
5 bar
120 l
8 l/min
5 bar
120 l
8 l/min
5 bar
2’640 kg
385 kg/m2
1’087 mm
2’640 kg
385 kg/m2
1’087 mm
2’740 kg
400 kg/m2
1’087 mm
2’740 kg
400 kg/m2
1’087 mm
Możliwości obróbkowe
Wznios kłów nad łożem
Wznios kłów nad suportem
Maksymalna średnica toczenia
Zalecana maks. średnica toczenia
Maks. średnica toczenia nad suportem
Maks. długość toczenia
Wrzeciennik A2-5 / A2-6
Wrzeciono do tulejek zaciskowych SCHAUBLIN
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona
Napęd AC: Moc trwała /chwilowa
Przelot wrzeciona (bez cięgna mocującego)
Maks. przelot wrzeciona z tulejką zaciskową
Maks. przelot wrzeciona z aut. uchwytem mocującym
R-T / A2-5
Pneumatyczny uchwyt mocujący
Nastawna siła mocowania przy ciśnieniu 5 bar
Oś C
Programowalna wartość przyrostu
Interpolacja w osiach
Pneumatyczna blokada wrzeciona, siła blokowania przy ciśn. 5 bar
Elektromagnetyczna blokada wrzeciona, siła blokowania
Konik z kółkiem ręcznym (tylko do podtrzymywania)
Stożek wewnętrzny pinoli
Średnica zewnętrzna pinoli
Przesuw pinoli
Instalacja chłodziwa
Pojemność zbiornika
Wydatek pompy
Ciśnienie pompy
Wymiary gabarytowe i masa
Orientacyjna masa netto maszyny
Obciążenie podłogi
Wysokość kłów nad podłogą
Wymiary gabarytowe (długość x głębokość x wysokość) w mm
2’460 x 1’397 x 1’683
Tokarki wysokiej precyzji 180-CCN są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej
w zakresie bezpieczeństwa (CE).
Z uwagi na stałe doskonalenie naszych wyrobów, dane techniczne,
rysunki, wymiary oraz masy podane w tym prospekcie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
2’460 x 1’397 x 1’683
2’460 x 1’397 x 1’683
2’460 x 1’397 x 1’683
Tokarka wyskiej precyzji
Hochpräzisions-Drehmaschine
High precision lathe
)
50
-0.006
-0.017
13
0°
5
.1
8
4.
20
Ø15.9g6(
(11x
)3
±0
30 min, S3 60%
Obszar pracy
przerywanej
15
Obszar pracy
ciągłej
Moc [kW]
5
0
(11x) M10
19
10
(11x) Ø10.5
3
(Ø136)
(Ø79.313)
’’
’30
7°7
Ø82.563±0.002
Ø57
Ø51H7
10
Ø
0
1000
2000
3000
4000
5000
(A2-6)
(A2-5)
Prędkość obrotowa wrzeciona obr./min.
Spindeldrehzahlen U/Min – Spindle speeds in RPM
Końcówka wrzeciona A2-5
Spindelnase A2-5
Spindle nose A2-5
0
-0.033
)
Moc na wrzecionie w funkcji prędkości obrotowej
Spindeldrehzahlen und Leistungen
Spindle speed and power
5
.1
4
3.
150
±0
(Ø165)
Ø106.375±0.002
(Ø102.875)
Ø83
Ø68H8
13
Ø
’’
’30
7°7
Moment obrotowy [Nm]
14
0°
180
Ø19.05h8(
48
(11x)
3
30 min, S3 60%
Obszar pracy
przerywanej
120
Obszar pracy
ciągłej
90
60
30
Końcówka wrzeciona A2-6
Spindelnase A2-6
Spindle nose A2-6
(11x) Ø113
22
(11x) M12
0
3
0
1000
2000
3000
4000
5000
(A2-6)
(A2-5)
Prędkość obrotowa wrzeciona obr./min.
Spindeldrehzahlen U/Min – Spindle speeds in RPM
Moment obrotowy na wrzecionie w funkcji prędkości obrotowej
Spindeldrehzahlen und Drehmomente
Spindle speed and torque
Animacja graficzna
Graphische Animation
Graphical animation
Cykl: Nacinanie gwintu
Mode Zyklus: Gewindeschneiden
Mode Cycle: Thread cutting
Cykl: toczenie zgrubne / wykańczające
Mode Zyklus: Schruppen/Schlichten
Mode Cycle: Rough turning/Finishing
Cykl: Wiercenie
Mode Zyklus: Bohren
Mode Cycle: Drilling
Mikroskop do nastawiania narzędzi w punkcie zerowym / mikroskop centrujący
Werkzeug-Nullstellung / Werkzeug-Zentrier Mikroskop
Tools zero setting / centring microscope
0180-60000-000 / 0180-60010-000
Konik pneumatyczny Mo. 5
Pneumatischer Reitstock Mo. 5
Pneumatic tailstock Mo. 5
0180-65200-001
Podtrzymka przesuwna
Mitlaufende Lünette
Travelling steady
0180-70100-000
Suport wzdłużny + tylny imak do nakiełkowania
Sohle + Hinterer Zentrier Stahlhalter
Saddle + Rear centering tool holder
0180-59250-000 / 0180-59240-000
Tokarka wysokiej precyzji
Hochpräzisions-Drehmaschine
High precision lathe
NASZE WYROBY
Toczenie / Frezowanie
UNSERE PRODUKTE
Drehen / Fräsen
OUR PRODUCTS
Turning / Milling
60-CNC / 100-CNC / 160-CNC
48V / 48V-15K / 48 APC
136/142 series
Pionowe centra obróbkowe
Vertikale Bearbeitungszenter
Vertical Machining Centers
Kompaktowe, pionowe centra obróbkowe
Kompakt Vertikale Bearbeitungszenter
Compact vertical machining centers
Produkcyjne centra tokarskie wysokiej precyzji Tokarki CNC wysokiej precyzji
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High precision and production turning center
High Precision CNC lathe
125-CCN
180-CCN
102 TM-CNC Robot
136/142 series Robot
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC lathe
Produkcyjne centrum tokarskie wysokiej precyzji Produkcyjne centrum tokarskie wysokiej precyzji Produkcyjne centrum tokarsko - szlifierskie
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
Hochpräzisions-Produktions-Drehcenter
Produktionsmaschine die Schleifen und drehen verbindet
High precision and production turning center High precision and production turning center Production machine combining turning and grinding
102 TM-CNC
225 TM-CNC
225 TMI-CNC
102N-VM-CF
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC lathe
Konwencjonalna tokarka wysokiej precyzji
Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision conventional Lathe
202 TG
Państwa partner / Ihr Partner / Your partner :
E-mail: [email protected]
Internet: www.meftech.com.pl
102N-CF / 102Mi-CF
70-CF / 70Mi-CF
Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke
High Precision conventional Lathes
Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke
High Precision conventional Lathes
© SCHAUBLIN MACHINES SA – 05/2012 – Printed in Switzerland
Rue Principale 4 | 2735 Bévilard, Switzerland | T +41 (0)32 491 67 00 | F +41 (0)32 491 67 08 | [email protected] | www.smsa.ch

Podobne dokumenty

125-CCN Tokarka wysokiej precyzji Hochpräzisions-Drehmaschine High Precision Lathe

125-CCN Tokarka wysokiej precyzji Hochpräzisions-Drehmaschine High Precision Lathe Z kółkiem krzyżowym Stożek wewnętrzny pinoli Średnica zewnętrzna pinoli Przesuw pinoli Stożek wewnętrzny pinoli Średnica zewnętrzna pinoli Przesuw pinoli Nastawna siła docisku Wymiary gabarytowe i ...

Bardziej szczegółowo

z trzema osiami sterowanymi równocześnie mit drei simultane Achsen with three simultaneous axis

z trzema osiami sterowanymi równocześnie mit drei simultane Achsen with three simultaneous axis Istnieje możliwość zamówienia także w takich kolorach đ Es besteht die Möglichkeit folgende Farben zu bestellen đ Possibility to order also in that colors đ

Bardziej szczegółowo