Wiadomości - Parafia św. Barbary w Chorzowie

Transkrypt

Wiadomości - Parafia św. Barbary w Chorzowie
Wiadomości
Fary Św. Barbary
ISSN 1426-3610
Nr 29/879

Rok XVIII 
15 lipca 2012 r.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
 REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI – s. 3
 PIEŚNIĄ CHCĘ CHWALIĆ IMIĘ TWE... – s. 4
 DARY BOGA – s. 5
 ZBAWIENIE NIECHRZEŚCIJAN, CZ. II – S. 9 I 10
 WAKACYJNY KURS SZKATA, – s. 11
Ewangelia: Mk 6,7-13
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał
im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie
brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.”
2  Wiadomości Fary Św. Barbary  Nr 29/879
Z DRUGIEJ STRONY
Czy nie jest to…
Rozesłanie jest wszystkim innym niż pójściem na spacer:
Nie chodzi o kilometry ani długość trasy - chodzi o bliskość: bliskość Boga.
Nie chodzi o ordery, obeliski ani trofea - chodzi o słowo: słowo Boże.
Chodzi o coś więcej niż o towarzystwo i miłe spędzenie czasu - chodzi o duszę:
każdą duszę ludzką, do której Bóg chce zbliżyć się ze swoim słowem.
Chodzi o życie.
O, BUONA VENTURA!
Bonawentura, a właściwie Jan di Fidanza, urodził
się około 1218 r. w Bagnoregio we Włoszech. Podanie mówi, że pewnego dnia przyniesiono go do św.
Franciszka z Asyżu, który w natchnieniu wypowiedział słowa: O, buona ventura! – to znaczy: O, szczęśliwe narodziny! Jan po ukończeniu szkoły średniej
studiował w Paryżu filozofię. Gdy miał 25 lat wstąpił
do franciszkanów i otrzymał zakonne imię
Bonawentura – od słów, jakimi przywitał
go św. Franciszek. Po zakończeniu nowicjatu studiował teologię. Uzyskał stopień
magistra, a później studiował jeszcze 3 lata
i wykładając równocześnie Pismo święte.
W tym czasie stoczył słowny i pisemny
„pojedynek” z w obronie zakonów żebraczych – franciszkanów i dominikanów.
Z tego okresu pochodzi jego najgłośniejsze
dzieło dotyczące Trójcy Świętej. Bonawentura wykładał w różnych klasztorach franciszkańskich. Gdy
miał 39 lat został wybrany przełożonym generalnym
zakonu, w chwili, kiedy zwalczały się w nim frakcje: zwolenników pierwotnej reguły i oraz zwolenników reguły łagodniejszej. Bonawentura dzięki
roztropnemu zarządzaniu nadał zakonowi właściwy
kierunek, a przez kolejnych 16 lat swoich rządów do-
prowadził go do niebywałego rozwoju. W roku 1260
ułożył pierwsze konstytucje jako wykładnię reguły
św. Franciszka, kończąc wieloraką jej interpretację.
O Bonawenturze było głośno także na dworze papieskim, dlatego papież Grzegorz X w 1273 r. mianował
go kardynałem oraz biskupem Albano pod Rzymem.
Delegacja papieża z wiadomością o nominacji zastała go podobno przy myciu naczyń kuchennych
w klasztorze. Bonawentura, aby móc oddać się
wyłącznie sprawom publicznym, musiał zrzec
się urzędu przełożonego generalnego zakonu.
Dzięki jego działaniom doszło do unii między
Kościołem rzymskim a greckim – tzw. Unii
Lyońskiej. Samego połączenia obu Kościołów
św. Bonawentura niestety nie dożył, zmarł
bowiem jeszcze przed zakończeniem soboru,
który obradował na ten temat. Przywrócona
jedność chrześcijaństwa trwała jednak bardzo krótko, bo zaledwie siedem lat. Duchowieństwo prawosławne było bardzo niezadowolone z ustępstw, jakie
poczynili jego reprezentanci na soborze w Lyonie,
a zwłaszcza z uznania prymatu papieża. Wspomnienie św. Bonawentury obchodzimy 15 lipca. Papież
Sykstus V ogłosił go w 1588r. doktorem Kościoła.
IK:www.kosciol.wiara.pl;www.brewiarz.katolik.pl.
Tygodnik Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Chorzowie.
Adresredakcji: ul. 3 Maja 18, 41-500 Chorzów, tel. 32 249-64-33, fax 32 249-64-40.
Redakcja:ks. Zygmunt Błaszczok (red. naczelny), ks. Krzysztof Kajdan (sekretarz redakcji), ks.
Jacek Jadasz, Marta Wawszczak. Stalewspółpracują: Helena Krais, Irena Książek, Aleksandra
Sorotowicz, Łukasz Piper, Michał Walczyński, Mirosław Danch, Edward Kawka. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania
nadesłanych tekstów. Kolportaż: Młodzież z Ruchu Światło-Życie. Konto Parafii św. Barbary w Chorzowie: ING Bank Śląski
42105012431000001000594943,
e-mail: [email protected] http://www.barbarachorzow.katowice.opoka.org.pl
Składidruk: Centrum Usług Drukarskich – Henryk Miler, ul. Szymały 11, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32 244-38-39.
Nakład: 250 egz.
Wiadomości
Fary Św. Barbary
REKOLEKCJE
Słowo Boże
na każdy
dzień
Niedziela 15 VII
Am 7,12-15
Ps 85
Ef 1,3-14
Mk 6,7-13




Poniedziałek 16 VII
 Iz 1,11-17
 Ps 50
 Mt 10,34-11,1
Wtorek 17 VII
 Iz 7,1-9
 Ps 48
 Mt 11,20-24
Środa 18 VII
 Iz 10,5-7.13-16
 Ps 94
 Mt 11,25-27
Czwartek 19 VII
 Iz 26,7-9.12.16-19
 Ps 102
 Mt 11,28-30
Piątek 20 VII
 Iz 38,1-6.21-22.7-8
 Ps: Iz 38,10-12.16
 Mt 12,1-8
Sobota 21 VII
 Mi 2,1-5
 Ps 10
 Mt 12,14-21
Nr 29/879  Wiadomości Fary Św. Barbary  3
REKOLEKCJE W CODZIENNOŚCI
JESTEM KOCHANY BEZ ZASTRZEŻEŃ
O co tu chodzi?
Moje zbawienie, moja wartość osobista nie jest zależna ode mnie i nie opiera się na moich sukcesach ani
na mojej sprawiedliwości, ale jedynie na miłości i na łasce Bożej. On daje mi się bez żadnych innych racji, ale
tylko dlatego, że tak chce. Dlatego też wierzyć znaczy:
zaufać tej bezwarunkowej miłości i uczynić ją podstawą swojego życia. Z tego wyrasta prawdziwa wolność i
twórczość, która wyraża się w czynach z miłości.ą nędzę
i doświadczymy przy tym, że prawda wyzwala.
O co mam prosić:
1. by Bóg dał mi niezachwianą wiarę w to, że takim,
jakim jestem – jestem przez Niego umiłowany i akceptowany.
Jak mam się modlić:
Dzień
Pismo Św.
A
Łk 7, 36-50
B
Powtórzenie
C
Łk 15, 11-32
D
Powtórzenie
E
J 13, 1-15
F
Powtórzenie
G
Ps 103
Moje życie
Czy jestem grzesznicą? Czy jestem
faryzeuszem? Spróbuję zająć takie właśnie
miejsce i taką postawę, i tak właśnie rozmawiać
z Jezusem.
Jestem młodszym lub starszym synem? Czy
jest we mnie coś z ich obydwu? Czy naprawdę
potrafię zaakceptować postępowanie Ojca?
Czy potrafię sobie wyobrazić jak Jezus czyści
mi buty? Albo czy potrafię sobie wyobrazić, że
ktoś inny czyści mi buty? Czy byłbym gotowy
czyścić je innym?
Odmówię ten psalm jako swój, zatrzymam
się przy wierszach, które szczególnie do mnie
przemawiają i dołączę do nich moje własne
słowa.
Na co mam codziennie zważać:
W jakim zakresie stosuję w moim życiu bezinteresowną miłość ku
Bogu?
4  Wiadomości Fary Św. Barbary  Nr 29/879
JUBILEUSZ ORGANISTY
PIEŚNIĄ CHCĘ CHWALIĆ IMIĘ TWE...
Niejednokrotnie na łamach „Wiadomości...” pisaliśmy o tym, jak ważną rolę w
naszym życiu, w Kościele odgrywa muzyka. Kościół bez muzyki byłby jedynie litanią
modlitw, która prowadziłaby do szybkiego zmęczenia organizmu. Muzyka ożywia
ciało i duszę, pomaga nam radośnie wielbić Boga!
U naszej drogiej św. Barbary już od 10 lat
zachwyca grą i śpiewem organista Krzysztof
Jasiński. W środę odbyła się uroczysta msza
w podziękowaniu za dziesięć lat jego pracy.
Krzysztof nie tylko rozwija się poprzez grę
w naszym kościele. Nie tak dawno razem z
Elżbietą Ogermann nagrał debiutancką płytę MATER DEI.
Pracownicy parafii i znajomi znają go z
uśmiechu, dowcipu i dopracowania. Parafianie z anielskiego (autentyczne określenie
głosu Krzysztofa, którego w rozmowach
nieraz używają wierni) śpiewu i świetnego
doboru pieśni.
Dzisiejsza rola organisty w Kościele nie należy do najłatwiejszych. Nie wystarczy „wyjść,
zagrać i zaśpiewać”. Często praca ta wiąże się z
niedocenianiem... Jednak myślę, że my jak najbardziej cenimy naszego organistę. Wystarczy
przecież wybrać się do innego kościoła, a muzyka będzie całkiem inna, czasem za wolna, a
często „gargamelowaty” głos śpiewającego nie
pozwoli odpowiednio skupić się na przeżywaniu Eucharystii. Możemy być dumni z tego, że
w naszym kościele muzyka współgra.
Ksiądz i organista powinni pamiętać, że pieśni śpiewane w kościele muszą być zgodne z
nauką Kościoła. Teologicznie poprawne i przeniknięte szczerą, ale nie sentymentalnie nudną
tematyką religijną, czy wyrażane „kiczowatą”
formą rymów i melodii.
Organista spełnia liturgiczną posługę w Kościele wobec Boga oraz społeczności wiernych
wśród których pracuje, a tym samym należy do
najbliższych współpracowników proboszcza.
Z tego powodu organista zajmuje szczególne
miejsce w hierarchii osób tworzących świętą
atmosferę liturgii.
Organista bowiem spełnia rolę
 kantora śpiewającego święte teksty psalmów oraz innych pieśni towarzyszących
liturgii,
 muzyka obsługującego organy,
 nauczyciela śpiewu kościelnego parafian,
 „współcelebransa” uroczystej liturgii oraz
 współpracownika proboszcza w parafii.
 Krzysztofie, za tę wielofunkcyjną, ciężką pracę z całego serca dziękujemy. Życzymy Ci błogosławieństwa św. Cecylii,
owocnej współpracy z napotkanymi na
drodze ludźmi, kreatywności i rozwoju.
Bóg zapłać.
AleksandraSorotowicz
DARY BOGA
Nr 29/879  Wiadomości Fary Św. Barbary  5
MIŁOŚĆ – REFLEKSJA SIÓDMA
Kontynuujemy cykl poświęcony cnotom wiary, nadziei i miłości. Są one darami Boga.
Chciejmy więc podjąć refleksję nad nimi by móc je w sobie rozwijać.
Każde patrzenie, powinno nas prowadzić
do Boga. Przez rzeczy widzialne wchodzimy
w poznanie świata niewidzialnego. Osoba lub
przedmiot, na który patrzymy udziela nam
wewnętrznej mocy lub jej pozbawia. Moc
ludzkiego ducha jest uwarunkowana tym, co
kontemplujemy i jakie przeżycia nam towarzyszą. Wpatrywanie się w obrazy powinno
wyciszenia i czerpać z jego mocy, bez wpatrywania się w to, co przynosi pokój serca. Wpatrujemy się w Boga, ponieważ nas przyciąga
i jednoczy z sobą. To z kontemplacji płynie tęsknota za Nim. Nie można nie kontemplować
Boga, jeśli jest w człowieku silna tęsknota.
Jeśli tęsknię, to jestem zanurzony w Bogu. Będąc zmęczonymi życiem, szukamy odpoczyn-
sprzyjać temu, aby serce było jak najbliżej
Boga. Łatwiej zranić człowieka duchowo słabego. Potrzebą serca jest patrzenie. Często nie
wiemy, że w taki sposób chcemy wejść w relację z Bogiem. Poszukujemy sercem, ponieważ
nim widzimy najpełniej. W taki sposób adorujemy Boga smakując miłość. Możemy patrzeć
korzystając z daru wzroku, ale też możemy
patrzeć nie widząc oczyma, lecz bezpośrednio
sercem. Docieramy przez otwartość i bycie
uważnymi. Wszystko, co w naszym patrzeniu owocuje głębią i czystością jest owocem
kontemplacji. Nie sposób dojść do radosnego
ku przez uporządkowanie myśli i odczuwanie
pragnień i dążeń. Odpoczywamy patrząc na
Tego, który nas kocha. On daje nam swój pokój, ponieważ patrząc sercem, powierzyliśmy
własny niepokój. Wpatrujemy się oczyma duszy w Jezusa, ponieważ on nas dotknął budząc
pragnienie oglądania Go. Skupienie się, uważność są wstępem do kontemplacji. Wchodząc
w ciszę pozwalamy się wprowadzić Bogu
w Jego świat. Jego światem jest miłość.
Na podstawie rozważań ks. J. Pierzchalskiego z http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/
INTENCJE
6  Wiadomości Fary Św. Barbary  Nr 29/879
Sobota 14.07.2012 r.
Dzień powszedni
13.00 – Ślub rzymski: Krzysztof Grolik
i Monika Niemczyk
14.00 – Ślub rzymski: Łukasz Jeleń i Monika Wuttke
18.00 – Za  Łucję Luks w 5. rocznicę
śmierci, jej  męża Pawła,  dzieci Danutę, Eugeniusza i Ryszarda
Niedziela 15.07.2012 r.
XV Niedziela Zwykła
7.00 – Kaplica św. Jadwigi – Intencja zamawiana w szpitalu
7.00 – Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata
życia, w intencji Reginy z okazji urodzin
9.00 – Za  Anielę Łaba i  lokatorów
z ulicy Krakusa 14, z prośbą o życie wieczne dla nich, intencja zamówiona od mieszkańców z ul. Krakusa 14
10.45 – Za  Ryszarda Myślińskiego
12.00 – Za  Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia, w intencji Anny
i Eugeniusza Lach z okazji 50. rocznicy ślubu oraz urodzin Anny (Te Deum)
18.00 – Za  Józefa Dudę,  Izabelę
Dudę,  rodziców z obu stron i krewnych
Poniedziałek 16.07.2012r.
Wspomnienie NMP z Góry Karmel
7.00 – Przez wstawiennictwo bł. Jana
Pawła II w intencji czcicieli
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 17.07.2012r.
Dzień powszedni
7.00 – Za  Annę Pierończyk,  męża
Pawła i  krewnych z rodziny
18.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata
w intencji Katarzyny Stankały z okazji 50.
rocznicy urodzin (Te Deum) oraz w pewnej
intencji
Środa 18.07.2012 r.
Dzień Powszedni
7.00 – Za  męża Henryka Klois w rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci
18.00 – Za  Teresę Syguła od dzieci
i wnuków
Czwartek 19.07.2012 r.
Dzień powszedni
7.00 – Za  ks. Karola Bąka od parafian
17.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – Za  Zofię Pierończyk w rocznicę śmierci,  Zygmunta Pierończyk i 
rodziców z obu stron
Piątek 20.07.2012 r.
Wspomnienie bł. Czesława,
prezbitera
6.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
7.00 – Do ukrzyżowanego Pana Jezusa
w intencji czcicieli
18.00 – Za  Teresę Syguła w 2. rocznicę
śmierci
Sobota 21.07.2012 r.
Dzień powszedni
6.30 – Godzinki o Niepokalanym Sercu
Maryi Panny
7.00 – Za  Edwarda Gruca od żony i synów z rodzinami
18.00 – Za  ojca Antoniego Kasprzoka
w 9. rocznicę śmierci
MSZALNE
Niedziela 22.07.2012 r.
XVI Niedziela Zwykła
7.00 – Kaplica św. Jadwigi – Intencja zamawiana w szpitalu
7.00 – Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i bł.
Jana Pawła II na dalsze lata życia w intencji
Michała Walczyńskiego z okazji urodzin
oraz rodziców Barbary i Stefana z okazji 35.
rocznicy ślubu
9.00 – Za  Sylwestra Szukałę
Nr 29/879  Wiadomości Fary Św. Barbary  7
10.45 – Za  Pawła Przybysz w 1. rocznicę śmierci
12.00 – Za  Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Krystyny Pańczyk
z okazji 70. rocznicy urodzin (Te Deum)
18.00– Za  Romana Wawrzyniaka w 3.
rocznicę śmierci oraz za  rodziców Klarę i Franciszka Kasprzyk,  Teodora Dziwis,  Danutę i Ernesta Macioł oraz 
z rodziny Wawrzyniak i Kasprzyk
Zredagował:MichałWalczyński
Informujemy, że intencja Mszy św. pozostanie wolna, jeżeli
nie zostanie potwierdzona wraz z uiszczeniem ofiary najpóźniej
na dwa tygodnie przed dniem Mszy św.
8  Wiadomości Fary Św. Barbary  Nr 29/879
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
15LIPCA 2012 r.
– XV NIEDZIELA ZWYKŁA
WPROWADZENIE DO LITURGII
Bóg „wybrał nas dla siebie, abyśmy byli
święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych
synów przez Jezusa Chrystusa”. To, że jesteśmy
przez Boga powołani, nie oznacza prostego wymogu wypełniania określonych obowiązków,
lecz jest zaproszeniem do nawiązania bliskiej,
osobowej relacji z Nim. Bóg kocha człowieka,
na krzyżu i w Eucharystii daje mu całego siebie
i oczekuje wzajemności. Odpowiadając miłością na miłość, naśladujemy Chrystusa w Jego
posłuszeństwie wobec Ojca i w ten sposób wypełniamy Boży zamysł wobec nas.
(ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” lipiec 2006, s. 68)
KOLEKTA
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za
chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia
tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa...
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński pragną
zawrzeć:
 Piwoński Michał, s. Dariusza, zam. Chorzów
Sroka Daria, c. Janusza, zam. Chorzów
LITURGIA TYGODNIA
 W poniedziałek – wspomnienie NMP
z Góry Karmel
 W środę – wspomnienie dowolne św. Szymona z Lipnicy, prezbitera
 W piątek – wspomnienie bł. Czesława,
prezbitera
 W sobotę – wspomnienie dowolne św. Apolinarego, biskupa i męczennika, wspomnienie dowolne św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła
PARAFIA
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby naszej parafii.
 W czwartek o godz. 17.15 okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, o godz. 6.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, o godz. 7.00 Msza św.
do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji
czcicieli.
 W sobotę o godz. 6.30 godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
 Za tydzień w środę, 25 lipca przypada
wspomnienie św. Krzysztofa – patrona
kierowców; w związku z tym w przyszłą
niedzielę udzielamy uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich samochodom i innym pojazdom mechanicznym po
każdej Mszy św. na parkingu naprzeciwko
kościoła.
 Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie
odprawiamy Mszy św. szkolnej w czwartki, Msze św. w kaplicy szpitalnej odprawiane są tylko w niedziele, do końca sierpnia nie ma też nieszporów niedzielnych.
 Również w lipcu i sierpniu kancelaria parafialna będzie nieczynna w soboty.
 „Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na
kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie,
aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie
praktyk religijnych, a szczególnie udział
w niedzielnej Mszy św.” (Synod XIX 3.4).
 W trwającym okresie wakacji i urlopów
zachęcamy wiernych do poświęcenia więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma św.,
książek i czasopism religijnych.
 Kolekta przyszłej niedzieli zostanie przeznaczona potrzeby naszej parafii.
 Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli.
ZBAWIENIE NIECHRZEŚCIJAN
Nr 29/879  Wiadomości Fary Św. Barbary  9
„POZA KOŚCIOŁEM
NIE MA ZBAWIENIA”?! CZ. II
Św. Cyprian biskup Kartaginy stwierdził, że: poza Kościołem nie ma zbawienia. Święty Sobór Watykański II utrzymał tę prawdę i jednoznacznie stwierdził,
że tylko w Chrystusie istnieje zbawienie,
on jest jedynym Pośrednikiem i drogą
prowadzącą do nieba. Dlatego zbawienia
nie osiągną Ci ludzie, którzy są w pełni świadomi, że Bóg jest założycielem
Kościoła, z różnych powodów nie chcą
uczestniczyć w Jego dziele odkupienia.
Również przynależność jedynie formalna do Kościoła nie niesie ze sobą pewności zbawienia. Wręcz przeciwnie, przynależność do Kościoła wymaga ofiary
miłości, bo przecież człowiek może swoje życie po prostu zmarnować, oddając
się czynom zła. Tajemnica osiągnięcia
wiecznego szczęścia jedynie we wspólnocie Kościoła od początku pozostaje
niezmienna. Ludzie, którzy nie poznali
Chrystusa i Jego Ewangelii, a szczerym
sercem szukają dobra, które wskazuje im
ich sumienie, także uczestniczą w Misterium Jezusa Chrystusa. To z kolei oznacza, że w pewnym sensie przynależą do
Kościoła, Ludu Bożego i dzięki łasce
mogą osiągnąć szczęście wieczne w niebie.
W punktach 14-16 Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium
Ojcowie Soborowi przedstawiają naukę Kościoła o zbawieniu i klasyfikują
tzw. kręgi przynależności do Kościoła
(„kręgi zbawienia”). W sposób pełny
uczestniczą w nim katolicy, którzy są
ochrzczeni, żyją we wspólnocie, biorą
udział w życiu sakramentalnym, uznają
autorytet papieża i Kościoła oraz zachowują jedność wiary (por. KK 14). „Do
katolickiej jedności Ludu Bożego […]
powołani są wszyscy ludzie i w różny
sposób do niej należą lub są jej przyporządkowani, zarówno wierni katolicy, jak i inni wierzący w Chrystusa, jak
wreszcie wszyscy w ogóle ludzie, z łaski Bożej powołani do zbawienia.” (KK
13). Tak więc Sobór nikogo nie wyklucza, lecz wszystkich ujmuje w wielkim
zamyśle Bożego zbawienia. To jednak
nie zwalnia Kościoła z prowadzenia
działalności misyjnej, wręcz przeciwnie
wszyscy bowiem ludzie powinni poznać
Chrystusa i zostać wcieleni do Kościoła,
by plan zbawienia został zrealizowany
w takiej mierze, jakiej pragnie tego Bóg:
„Idzie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko to co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28, 19-20). Misja Ewangelizacyjna
zawsze będzie należeć do najważniejszych zadań Kościoła. Bóg bowiem pragnie, by wszyscy Go poznali, mieli pełny
udział w Jego Odkupieniu i przez łaskę
usprawiedliwiającą nasze złe uczynki,
o której pisze św. Paweł w liście do Rzymian, mieli także pełny udział w zbawieniu. Tak jak w niebie wszyscy stanowią,
communio, czyli jedność, tak też święta
Matka Kościół nieustannie prosi Boga,
aby wszystkie rozproszone dzieci Boże
zgromadził w jedno, na wzór jedności Osób Boskich, tak jak pragnął tego
Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej.
Wszyscy mają udział w Ludzie Odkupionym drogocenną Krwią Chrystusa,
drugi krąg stanowią zatem chrześcijanie,
Dokończenie na str. 10
10  Wiadomości Fary Św. Barbary  Nr 29/879
Dokończenie ze str. 9
którzy do tego ludu przynależą przez
wiarę w Trójjedynego Boga i chrzest
święty. Jeśli w swojej gorliwości zachowają naukę Chrystusa i wypełnią Bożą
wolę mogą osiągnąć szczęście życia
wiecznego.
Kolejną grupę osób stanowią wszyscy
ci, którzy nie przyjęli jeszcze Ewangelii.
W szczególny sposób zapisują się tutaj
wyznawcy judaizmu18, wypełniający
Boży plan zawarty w Starym Przymierzu. Bóg wielokrotnie przemawiał do naszych praojców przez proroków, których
ustanowił Narodem Wybranym – zapowiedzią przyszłego Kościoła. W szczególny sposób zapisują się także muzułmanie, którzy uznają autorytet jedynego
i miłosiernego Boga oraz wierzą w Jego
zbawienie.
Bóg jest szczególnie bliski tym, którzy
szukają go po omacku, wśród wyobrażeń
cielesnych, chociaż Go nie znają. Im także przekazał życie, obdarzył ich darem
rozumu, pragnieniem dobra i szukaniem
znaków miłości w stworzonym świecie.
Wierzymy, że Bóg obdarza ich swoją
opieką i błogosławi im na czas ziemskich
poszukiwań. Tutaj w szczególny sposób
Ojcowie soborowi mają na myśli religie
Wielkiego Wschodu, jak buddyzm, czy
hinduizm, o których mówią w deklaracji
Nostra aetate.
Kościół nie zapomina także o wszystkich ludziach dobrej woli, którym nie
była dana łaska poznania Ewangelii Chrystusowej, ani przynależność do żadnego
wyznania, czy ugrupowania religijnego.
Jeśli działają oni na rzecz dobra wspólnego, budując pokój i miłość na tym świecie, także nie mogą zostać wykluczeni
spoza ram zbawienia. Realizują oni bowiem Boży plan w sposób nieświadomy,
kierując się głosem sumienia, przez które przemawia dobry Bóg. Nawet ateiści
przynależą do Ludu Bożego, ponieważ
wszyscy ludzie budują wspólnotę ziemską
i są obdarowani Bożą miłością oraz łaską
powołania do świętości. Dlatego też, misja i ekumenizm muszą być nieustannie
podejmowanymi działaniami Kościoła,
„aby wszyscy stanowili jedno” tu na ziemi, jak i w przyszłym życiu niebiańskim,
według woli Bożej.
Tajemnicy Bożego zbawienia nigdy do
końca nie pojmiemy, będzie ona dla nas
zawsze tajemnicą miłości. Na sam koniec
nasuwa mi się pewne opowiadanie, które usłyszałem na jednym z kazań. Każdy człowiek w chwili narodzin otrzymał
pewne naczynie, o różnej objętości, np.
ktoś 100 litrowe, a ktoś inny 2 litrowe,
od nas zależy w jakim stopniu wypełnimy je wodą dobrych uczynków. Chociaż naczynia symbolizują nasze dusze,
to ukazują pewną ważną prawdę o łasce
zbawienia, o łasce Bożej miłości, a opowiadanie to, do złudzenia przypomina
przypowieść Chrystusa o talentach. Zbawiony będzie ten kto wypełni naczynie
swego serca na miarę swoich możliwości. Taka jest właśnie miara zbawienia,
nie zależy ona od ilości jaką otrzymaliśmy od Boga, ale na ile ową ilość zapełnimy dobrem, „bo komu więcej dano,
od tego więcej wymagać się będzie”.
Z tej prawdy płynie pewien bardzo ważny wniosek, że kręgi przynależności do
Kościoła ukazują tylko pewien schemat
pierwszeństwa, zakładający że naczynia
naszych serc w pełni wypełnimy dobrymi uczynkami. Już chyba nie sposób
domyślić się, ile katolików nie wypełni
prawie w ogóle naczynia swojego serca,
które otrzymał w darze od Boga. Czy
może się więc okazać, że ortodoksyjny
muzułmanin, buddysta, czy nawet ateista wejdzie do chwał nieba przed katolikiem, który powinien mieć pierwszeństwo zbawienia?
Michał Walczyński
WAKACYJNY KURS SZKATA
Nr 29/879  Wiadomości Fary Św. Barbary  11
CZ. III – ILE WARTA JEST GRA?
Nadchodzi powoli czas, żeby zacząć omawiać konkretne rozgrywki. W poprzednim
odcinku napisałem, że w licytacji wymieniane były wartości 18, 20, 22, 24 itd. Skąd
mam wiedzieć ile warta będzie moja gra?
Na początek skupmy się tylko na grach podstawowych czyli kolorów. W późniejszym
czasie poznamy także inne gry takie jak
ramsz, nulower, czy gran. A zatem, jeżeli
widzimy, że któryś z kolorów w naszych
kartach przeważa, możemy go licytować
(rajcować). W wersji podstawowej (zwykłej) będą to następujące wartości:
szele – 18
czerwone – 20
zielone – 22
krzyże – 24.
Jeżeli mamy w kartach waleta krzyżowego i zielonego, albo nie mamy ani jednego
ani drugiego wówczas gramy „z dwoma”
albo „bez dwóch” wtedy możemy licytować:
szele – 27
czerwone – 30
zielone – 33
krzyże – 34.
Jeżeli mamy w kartach waleta krzyżowego, zielonego i czerwonego, albo nie mamy
ani żadnego z nich
-- wówczas gramy
„z trzema” albo „bez
trzech” wtedy możemy
licytować:
szele – 36
czerwone – 40
zielone – 44
krzyże – 48.
I wreszcie jeżeli posiadamy w ręku
wszystkie walety lub nie mamy żadnego
możemy licytować „z czterema” („bez czterech”) czyli:
szele – 45
czerwone – 50
zielone – 55
krzyże – 60.
Pamiętać jednak musimy, że jeżeli „w
szkacie” leży jakiś walet (czasami nawet
dwa), to nasza gra bez (dwóch, trzech, czterech) zmieni swoją wartość i może okazać
się, że zostaniemy „przerajcowani”, albo
wartość naszej gry wzrośnie i to niezależnie czy podniesiemy te dwie karty czy też
nie. Wartość gry możemy zwiększyć właśnie przez niepodnoszenie szkata czyli grę
„ z ręki” wtedy gra zwykła liczy się jak „z
dwoma”, „z dwoma” jak „z trzema” itd.
Uffff skomplikowane? To dopiero początek...
Mirosław Danch
245
KOMUNIA ŚW.
O milcząca Hostio biała, * Na kolanach wielbię Cię, * Tyś tak nikła, taka mała, * A w tym
cieniu kryje się, * Ten, co rządzi całym światem, * Bóg
633
OFIAROWANIE
. WszystkoTobieoddaćpragnę i dla Ciebie tylko
żyć. * Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem
Twoim zawsze być. * Serce moje weź, * Niech Twą śpiewa
cześć. * Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.
Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. * Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. * Serce moje
weź, * Niech Twą śpiewa cześć. * Serce moje, duszę moją, Panie
Jezu, weź.
Wszystko Tobie oddać pragnę, w duszy czuję święty żar. * To Ty
dajesz dziecku Twemu swojej łaski Boży dar. * Serce moje weź, *
Niech Twą śpiewa cześć. * Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.
PSALM RESPONSORYJNY
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
347
WEJŚCIE
OtwórzciedrzwiChrystusowi, * W swych sercach postawcie Mu tron! * Niech On się w nas
zadomowi, * Wszak Królem wszechświata jest On. * Niech
Jezus Chrystus sam nadzieją będzie nam! * Gdy z Nim pójdziemy wraz, zwycięstwo czeka nas. *
Odkupił sobie na własność * Ten świat swoją najdroższą
Krwią, * By wszystkich wieść w swoją jasność, * Co Jego
uczniami być chcą. * Wszak Królem wszechświata jest On. *
Niech Jezus Chrystus sam nadzieją będzie nam! * Gdy z Nim
pójdziemy wraz, zwycięstwo czeka nas.
Jezus przez życie mnie wiedzie. * Daje mi silne
swe dłonie. * Kroczy przede mną na przedzie *
I drogę wskazuje mi wciąż. * Jezus jest mym Przyjacielem,
* Jezus jest Obrońcą mym, * Jezus jest mym Zbawicielem, *
Zawsze chcę przebywać z Nim!
On mnie obdarzył pokojem, * Duszę nieczułą poruszył. *
Miłość i radość dał swoją * I w serce nadzieję mi wlał. *
Jezus jest...
Krzyża ciężkiego ramiona * Gniotły Mu barki straszliwie.
* Potem za grzechy me skonał, * Bym jeszcze zbawienie
mógł mieć. * Jezus jest...
817
ZAKOŃCZENIE
307
DZIĘKCZYNIENIE
Panienasz,Boże,uwielbiamy Twoje imię. * Bądź
błogosławiony po wszystkie wieki. * Amen. * Panie, Boże ojca naszego, Izraela. * Amen. Twoja jest wielkość,
moc i sława, * Amen, * Majestat i chwała. * Amen.
Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bo wszystko,
co jest na niebie i ziemi, * Amen, * Twoje jest, Panie. * Amen.
* * Władza królewska należy do Ciebie. * Amen; * I nawet
ziemski monarcha jest Twoją własnością, * Amen.
Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bogactwo i
chwała od Ciebie pochodzą, * Amen; * A Ty panujesz nad
wszystkim, * Amen.
wszechmocny, Stwórca nasz, * Przed którego majestatem
* Aniołowie kryją twarz.
O Światłości tak zaćmiona, * Rzuć mi Twój promienny
blask. * O Dobroci nieskończona, * Rozlej na mnie skarby
łask. * Chlebie życia nadobfity, * Nasyć duszy mojej głód, *
Boski ogniu tu zakryty, * Rozgrzej serca mego chłód.
12  Wiadomości Fary Św. Barbary  Nr 29/879
PIEŚNI