Aklamacje po Przeistoczeniu Harmonizacje i transkrypcje na organy

Transkrypt

Aklamacje po Przeistoczeniu Harmonizacje i transkrypcje na organy
Aklamacje po Przeistoczeniu
Harmonizacje i transkrypcje na organy
Uwagi
• Układ 4 –głosowy na organy z pedałem lub manuał
• Harmonia według zasad Solesmes z pominięciem iktusów
(ks. Wojciech Lewkowicz „Harmonia Gregoriańska czyli
nauka akompaniamentu do melodii gregoriańskich” Poznań
1958 ale z uwzględnieniem akcentów słownych)
• Harmonizacje są w tonacjach oryginalnych i później
przetransponowane do wielu tonacji
• Aklamacje : „Wielka jest tajemnica” i Uwielbiajmy
tajemnicę” przed kadencją końcową używają akordu
zbudowanego na siódmym stopniu F, gdyż te melodie w
tetrardusie często używały tego dźwięku w zakończeniach
• Wszystkie melodie są w heksachordzie czystym (sol – mi).
Aklamacja „Uwielbiajmy tajemnicę” w środkowym odcinku
moduluje do heksachoru naturalnego (do – la) – stąd użycie
wówczas również akordów z dźwiękiem F, a pominięcie
akordów z dźwiękiem H.
Rajmund Pietrzak
Aklamacje po Przeistoczeniu
harmonizacje na organy
j j j j j j œj œj œ
& œ˙ . œ œ œ œ œ œ ˙ œ
Aklamacja: Oto wielka tajemnica wiary
Organy
Gło - si - my śmierć Two - ją
.
? ˙˙ .
Pa - nie Je - zu,
œ
œ
jj j j j j j j j j
œ
& wœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ˙ œ
œ̇ œ
œ
œ
j j j j j j œj œj œ œ œ
œ˙ œ œ œ œ œ œ
˙
.
wy - zna - je - my Two - je
˙˙ ..
Pa- nie, Ty nas
œ
? œ̇
œ̇ œ
Chry- stus u - marł,
œœ œœ .
.
‰
? ˙˙ ..
le
ra - zy
ten chleb
? ˙˙
œ
œ
˙˙
j j j œj j j j
œœ œ œ
œ
N œ œœ œ œœ œ œœ
.
Ty je - steś
œœ ..
Zbawi - cie-lem śwa - ta.
œœ N œœ
œ̇ œ
my
œœ
œ
œ
˙
˙
spo - ży - wa
Pa - nie
œ̇ œ
œ
œ
œ.
œ.
j j j j j j j
œ̇ œ œ œ œœ . œ œ œœ
j j j j j j
& œ̇ œ œ œ œœ œ œ̇ œ
gło - si - my śmierć Two - ją
œ.
œ.
œœ ..
j œj
œœ œœ œ œœ
Aklamacja: Wielka jaest tajemnica naszej wiary
I -
œœ
Chrystusmartwychwstał Chry-stus po - wró-ci.
jœj œ œ œ œj N œjœj œj œj œœj œj œ̇ œ
œœ ˙
œ Nœ œ
J
wyba - wi - łeś przez krzyż
i zmartwychwsta nie swo-je.
j
œœ
œ̇ œ
œ œ œ œ œœ œœ
˙.
œ
J
j j j j j j
& œ˙ . œ œ œ œ œ
œœ
j
œœ œj œj œœj œ œj œj œj œ œ
œ.
œœ
.
.
j
j
œ œœ œ œœ œ
.
‰
Aklamacja: Uwielbiajmy tajemnice wiary
j j œj j
& œœ œ œ œ
zmartwych wsta - nie
Aklamacja: Tajemnica wiary
i o- cze-ku-je-my Twe-go - przyj
ścia wchwa-le.
w
?w
harm. Rajmund Pietrzak
-
œ
œ
i
pi - je - my
zte - go
œ.
œ.
j j j j œj œj œj j
œ̇ œ œ œ œ
œ œ
o - cze - ku - jąc
˙
˙
Twe - go
œ
œ
przyj - ścia
N œœ
kie
-
li
-
œ
œ
cha,
˙˙
œœ œ œœ
wchwa - le.
œ˙
œ