Organizatorem 12. Festiwalu Najlepszych Filmów Polskiego Kina

Transkrypt

Organizatorem 12. Festiwalu Najlepszych Filmów Polskiego Kina
Organizatorem 12. Festiwalu Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego jest
Dom Kultury DOROŻKARNIA.
Partnerem projektu jest KINO LUNA.
1. Cele konkursu:
a) prezentacja i popularyzacja niezależnej, amatorskiej i studenckiej polskiej produkcji filmowej;
b) promocja festiwali filmów niezależnych, amatorskich i studenckich.
2. W festiwalu mogą wziąć udział filmy nagrodzone i wyróżnione na festiwalach filmów niezależnych
i amatorskich. Filmy muszą być zrealizowane w roku 2015 o czasie nie przekraczającym 30 min.
3. Do pierwszego etapu festiwalu kwalifikowane są filmy nagrodzone i wyróżnione w 2015 roku,
na festiwalach filmów niezależnych, amatorskich i studenckich.
4. Organizator nie przyjmuje indywidualnych zgłoszeń.
5. Komisja selekcyjna dokonuje przeglądu i wyboru filmów, tak aby łączny czas projekcji wszystkich
filmów nie przekroczył 120 min.
6. Wśród wybranych filmów znajdą się obrazy fabularne, dokumentalne oraz animowane.
7. Projekcja wybranych filmów i wyłonienie zwycięzcy w głosowaniu publiczności po zakończeniu
wszystkich projekcji nastąpi w dniu 14 czerwca 2016 w Kinie LUNA.
8. W drugiej części wieczoru, po projekcji, odbędzie się spotkanie z autorami filmów.
9. W trakcie spotkania, po projekcji, odbędzie się głosowanie. Główną nagrodę wybiera publiczność,
która jest jedynym jurorem festiwalu. Głosowanie publiczności odbędzie się poprzez zaznaczenie
na karcie do głosowania tytułu wybranego filmu.
10. Reżyser zwycięskiego filmu otrzymuje statuetkę GRAND PRIX BEST OFF 2015 oraz nagrodę
pieniężną.
11.W konkursie nie mogą brać udziału filmy zakwalifikowane do drugiego etapu z poprzednich
festiwali BEST OFF.
12. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania filmu o czasie dłuższym niż 30 min, w przypadku jego
wyjątkowych walorów artystycznych.
13. Dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu projekcji powyżej 120 min, jeżeli komisja selekcyjna
podejmie taką decyzję.
14. Termin nadsyłania filmów – 27 maja 2016 r.
15. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.