TVprogram - Nasze Miasto Kętrzyn

Komentarze

Transkrypt

TVprogram - Nasze Miasto Kętrzyn
The Metropolitan Opera: Live in HD to wielokrotnie
nagradzana seria transmisji na żywo w jakości HD
z najsłynniejszego operowego teatru na świecie.
W Kętrzynie „Eugeniusza Oniegina” zobaczymy
już 7 maja o godz. 19.00 w Kinie “Gwiazda”.
ŚRODA, 30 kwietnia 2014, Nr 9 (29)
►►s. 12
Kętrzyn uczcił kanonizację Jana Pawła II
W jedności słuchaliśmy nauk Papieża Polaka
www.nmketrzyn.pl
TVprogram
DWUTYGODNIK
Kanonizacja
Jana Pawła II
Kanonizacja Jana Pawła II, podczas
której wraz z Janem XXIII zostali
ogłoszeni świętymi, odbyła się
w niedzielę Bożego Miłosierdzia 27
kwietnia na placu św. Piotra w Watykanie. Liturgii przewodniczył Papież Franciszek.
►► s. 4-5
W przeddzień kanonizacji Jana Pawła II, 26
kwietnia na placu Piłsudskiego przy ołtarzu na
schodach Ratusza zebrał
się tłum mieszkańców
Kętrzyna. Był to czas jedności, modlitwy i radości
z daru kanonizacji Jana
Pawła II.
P
Zostań Partnerem
Kętrzyńskiej Karty
Rodziny 3+
Lista wzbogaciła się o kolejne podmioty gospodarcze: „Top Trendy”
Sklep Odzieżowy, „Modna Szafa”
Sklep Odzieżowy, „Lena” Zakład
Fryzjerski oraz Auto-Myjnia Anny
Potrzuskiej.
►► s. 7
Ewa Brzostek
- Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas
wyróżnia, począwszy od
tego patriarchy, którego nazywa Jan Paweł II Ojcem
naszej wiary. Uwierzył
wbrew nadziei. To nas wyróżnia przez Bogurodzicę,
o czym Elżbieta przy na- Fot. Bronisław Goździewski
wiedzeniu
powiedziała ► Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. inf. dr Adolfa Setlaka.
„Błogosławiona jesteś, któ- miejscu zebrali się przed- prawach
kajakowych Jana Pawła II w sali obrad
raś uwierzyła”. Po ludzku, stawiciele władz samorzą- z grupą młodzieży i jego w Ratuszu, aby nasi radni
wbrew nadziei uwierzyła, dowych, duchowieństwa, pobycie w Świętej Lipce. cokolwiek radzą i ustalają
że się stanie, bo w dziejach dzieci, młodzieży, doro- Homilię wygłosił o. dr Ale- czynili to zgodnie z sumieczłowieka działa Bóg. Po- słych… Mieszkańców na- ksander Jacyniak. Po niem i przekonaniem – powiedział Chrystus: „Ojciec szego miasta. Wszyscy mszy koncelebrowanej pod wiedział ks. dr Zygmunt
mój dotąd działa i ja dzia- zjednoczeni w modlitwie przewodnictwem ks. inf. dr Klimczuk.
łam”. To miejsce jest także i wspólnym przeżywaniu Adolfa Setlaka nastąpiło Poświęcono
również
Rachel
obudzi
się rano
w łóżku z Dexem.
Nie dość,
świadkiem wielkiego
dziadaru
kanonizacji
Papieża
poświęcenie obrazu z wi- rzeźbę Jana Pawła II oraz
łaniaż Boga przez ludzi – Polaka, tak bliskiego zerunkiem Jana Pawła II, sadzonkę dębu papieczytał Krzysztof Hećman szczególnie polskim ser- który został przekazany na skiego, które zostały przeBurmistrz,
Burmistrz com.
ręce Burmistrza Miasta kazane Gimnazjum nr
Miasta Kętrzyn jedno
Kętrzyn.
2 im. Jana Pawła II.
z nauczań Jana Pawła II.
Nie zabrakło tu wspomnień - Jest to prezent od Parafii Na koniec wysłuchaliśmy
Jakże aktualnie brzmiały te o mazurskich podróżach św. Katarzyny i proszę po- koncertu w wykonaniu
słowa, gdzie w jednym Jana Pawła II, jego wy- wiesić ten obraz świętego młodzieży z papieskiego
OGŁOSZENIA
ISSN 2300-309X
◄
W ŚRODKU
Opera Eugeniusz Oniegin zagości w Kętrzynie
Burmistrz Miasta Kętrzyn
zaprasza wszystkich mieszkańców Kętrzyna
w 223. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny,
która odbędzie się w Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie
o godz. 9.00
Po Mszy Świętej nastąpi złożenie kwiatów
pod Pomnikiem w Hołdzie Poległym,
Pomordowanym i Zamęczonym Polakom
- Obrońcom Ojczyzny 1939 - 1956
Plac Armii Krajowej
Bitwa pod
Wopławkami
w Wielką Środę 1311 r.
gimnazjum oraz zespołu
„Jedynaczki” pod kierunkiem Doroty Gwardy.
„Błogosław duszo moja
Panu, wszystko co we mnie
Jego największe imię, Błogosław duszo moja Panu
Jego dobroci nigdy nie zapominaj”. W takim nastroju błogosławieństwa
i wdzięczności Bogu
uczestnicy mszy na pl. Piłsudskiego wracali do swoich domów.
W 2014 roku mija 703 rocznica
bitwy pod Wopławkami. Czwarta
inscenizacja10 – 11 maja w Kętrzynie, Karolewie i okolicach Wopławki. Głównymi organizatorami
są członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii
Licharewej.
►► s. 11
II Ogólnopolski
Festiwal Polskiej
Animacji
Nasze miasto jest jedną z 44 stacji
na trasie II Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA
2014. Festiwal rusza już 8 maja
w Kętrzyńskim Kinie “Gwiazda”
►► s. 12
Miasto wdraża system informatyczny e-Urząd Kętrzyn
Praca urzędu będzie szybsza i łatwiejsza
Szybsza praca urzędników oraz
ułatwiony dostęp do świadczonych przez Urząd Miasta usług
dla interesantów to walory wdrażanego właśnie systemu informatycznego e-Urząd Kętrzyn. Już
w tym roku wszystkie sprawy
mieszkańcy Kętrzyna będą mogli
załatwić
bez
wychodzenia
z domu.
Ewa Brzostek
Projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej Miasta Kętrzyn –
e-Urząd Kętrzyn” otrzymał dofinansowanie
w
wysokości
728,729,17 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Całkowity koszt jego realizacji wynosi 857,943,45 zł. 19 grudnia
2013 roku Krzysztof Hećman,
Burmistrz Miasta Kętrzyn i Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa Warmińsko
-Mazurskiego podpisali umowę,
która otworzyła Miastu drogę do
pełnej informatyzacji usług świad-
czonych przez Urząd Miasta.
W lutym w Urzędzie Miasta zakończył się pierwszy etap wdrażania systemu e-urząd Kętrzyn.
Została wymieniona cała infrastruktura sprzętowa serwerowni.
- W skład nowego wyposażenia
weszły między innymi dwa serwery, macierz dyskowa, szafa serwerowa KVM z monitorem
i klawiaturą, zasilacz awaryjny
UPS, przełączniki sieciowe czy zapora sieciowa z technologią FORTINET,
która
zapewni
bezpieczeństwo i pozwoli zarządzać całą infrastrukturą w urzędzie, ale nie tylko. Posłuży także
do zarządzania strefami Wi-Fi
w naszym mieście – wymienia
Wojciech Waszczuk, Sekretarz
Urzędu Miasta.
Pierwsza strefa Wi-Fi właśnie powstaje na Placu Józefa Piłsudskiego.
W tej chwili wdrażane są poszczególne moduły wchodzące w skład
Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Obecnie wdrażany jest
pakiet finansowy obejmujący całość zagadnień finansowo-księgo-
wych oraz opłat i podatków. Obejmie on całą strukturę Wydziału Finansowego Urzędu Miasta łącznie
z obsługą kasową.
- Obecnie trwa migracja bazy podatkowej do nowego modułu.
Równocześnie wdrażany jest
moduł kadrowo-płacowy. Przed
nami jeszcze wdrożenie pakietu
ewidencyjnego obejmujące moduł
ewidencji ludności, wyborów
i koncesji alkoholowych – mówi
Wojciech Waszczuk.
Równolegle wykonywane są prace
przy tworzeniu portalu e-Urząd
Kętrzyn, który będzie służył do komunikacji użytkowników z urzędem. Obejmie on m.in. powiązane
ze sobą moduły:
Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) stanowiącej publiczny
środek komunikacji elektronicznej
służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do
urzędu przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) – będącego wizualną
reprezentacją
ESP
w Internecie. To za pośrednictwem
EBOI klient uzyska możliwość
elektronicznego załatwiania spraw
w urzędzie, śledzenia toku toczącego się postępowania, przeglądania oraz pobierania wydanych
elektronicznych decyzji.
Elektronicznych wniosków – która
stanowi najwygodniejszą, zarówno
z punktu widzenia klienta, jak również operatora dokumentów
w urzędzie, formą komunikacji
elektronicznej. Wypełnienie, podpisanie i przesłanie elektronicznego wniosku umieszczonego
w EBOI odbywać się będzie
w prosty i komfortowy sposób.
Portal e-Urząd Kętrzyn obejmuje
również moduł e-konsultacje i erada. Pierwszy będzie służył do
konsultacji społecznych nie tylko
aktów prawnych tworzonych przez
organy miasta, ale we wszelkich
sprawach ważnych dla mieszkańców poddanych pod ich ocenę lub
dla wyrażenia opinii np. użytkownicy będą mogli zgłaszać swoje pomysły
w
jaki
sposób
zagospodarować dany obszar
Miasta. Drugi moduł e-rada będzie
służył do elektronicznej obsługi
rady miasta i samych radnych.
Całość zostanie połączona modułem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). Zapewnia on
obsługę pełnego cyklu obiegu dokumentu w ramach urzędu od jego
przyjęcia za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
poprzez przetworzenie wewnątrz
urzędu, aż do wydania decyzji.
System umożliwi również publikację treści w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wdrażany system EOD
pozwoli na wymianę danych z innymi modułami wdrażanego systemu i portalem e-Urząd Kętrzyn.
- Myślę, że już w wakacje nasi
klienci sami się o tym przekonają
– uważa Wojciech Waszczuk.
Do końca maja mają zostać wdrożone wszystkie moduły systemu
i przeszkoleni pracownicy urzędu,
którzy będą ten system obsługiwali. Do tego czasu poznamy również nazwisko osoby, która
wygrała konkurs na logo portalu eUrząd Kętrzyn.
Miasto rozstrzygnęło przetargi na remont ulic
Inwestycje na drogach czas zacząć
KONDOLENCJE
W tegorocznym budżecie zaplanowano remont
siedmiu ulic w Kętrzynie. 18 kwietnia nastąpiło
otwarcie ofert, które wyłoniły wykonawców. Już
w maju ruszą prace na czterech drogach, kolejne
trzy muszą stanąć do kolejnego przetargu.
W maju rozpocznie się remont ulic Łokietka, Sobieskiego, Uroczej oraz Parkowej. Wykonawcą trzech
pierwszych dróg wyłonionym w przetargu zostało
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo”,
natomiast ulicy Parkowej firma Bio-Stan – Lachman
z Mrągowa. W maju zostanie również ogłoszony drugi
przetarg na remont ulic Skrajnej, Moniuszki, Krótkiej
oraz chodnika przy ulicy Gdańskiej. Dlaczego?
- Okazało się, że oferty firm, które stanęły do przetargu znacznie przekraczały kwoty, które przeznaczyliśmy w budżecie na modernizację tych ulic, natomiast
na realizację chodnika przy Gdańskiej nie wpłynęła
żadna oferta – tłumaczy Andrzej Degórski, Zastępca
Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Jak to się stało, że w budżecie zaplanowano mniejsze
kwoty?
- Planowanie budżetu remontu ulic oparliśmy na
wstępnych koncepcjach zakresu planowanych remontów. W trakcie przygotowania szczegółów dokumentacji projektowych, pewne elementy zwiększyliśmy
np. ilość parkingów, chodników oraz innej infrastruk-
Pani
Marioli Matyjasek
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powody śmierci
MAMY
składają
Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman
oraz
pracownicy Urzędu Miasta
Wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal,
okazali w tak bolesnej chwili
wiele serca i życzliwości
uczestnicząc we Mszy Świętej
i towarzysząc podczas drogi ku miejscu
wiecznego spoczynku
Ś.P.
JÓZEFA ROMANIUKA
serdeczne podziękowania składa
syn Mirosław z rodziną
Fot. Justyna Drozd
► Ul. Urocza ma być wyremontowana w tym roku.
tury i to spowodowało zwiększenie wartości planowanych do przebudowy ulic. Brakujące środki finansowe
w trakcie pierwszego kwartału tego roku uzyskaliśmy
do budżetu Miasta w postaci dotacji na inwestycje.
Dlatego teraz zamierzamy wnioskować do Rady Miejskiej o zwiększenie środków na budowę dróg o 315
tysięcy złotych – wyjaśnia Zastępca Burmistrza
Miasta.
Jeśli Rada Miejska przychylnie spojrzy na wniosek
Burmistrza pod koniec roku będziemy mogli jeździć
bez przeszkód po wyremontowanych kolejnych siedmiu ulicach w Kętrzynie.
Ewa Brzostek
REKLAMA
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
– 2 maja
Dzień flagi państwowej
jest obchodzony w Polsce
od 2004 roku. Pierwotnie
decyzją Senatu 2 maja
miał być Świętem Orła
Białego, jednak Sejm przemianował go na Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Wybór 2 maja na Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy,
ma on bowiem znaczenie
historyczne. Tego dnia
w 1945 r. około godz.
6 rano, żołnierze z polskiej
1 dywizji kościuszkowskiej
z 7. baterii 3. dywizjonu
1 pułku artylerii lekkiej, zatknęli na środku trzeciej
kondygnacji Kolumny Zwycięstwa w Berlinie białoczerwony sztandar. Drugą
flagę na balustradzie drugiej
kondygnacji powiesili żołnierze z 8. baterii 3. dywizjonu. Trzecią flagę powiesiło
pięciu polskich żołnierzy
z 1. Dywizji Piechoty. Gest
ten oznaczał zakończenie
działań wojennych w Europie podczas II wojny światowej, która tak dotkliwie
doświadczyła nasz kraj.
Dzień ten poprzedza święto
upamiętniające tak ważne
wydarzenie, jakim było
w 1791 r. ogłoszenie Konstytucji 3 Maja. Co ciekawe,
w okresie PRL-u po obchodzonym Święcie Pracy przypadającym na 1 maja,
właśnie 2 maja decyzją
władz
komunistycznych
zdejmowano flagi państwowe, aby nie były widoczne w święto 3 maja,
które w tamtym czasie zniesiono.
Biało-czerwona flaga
to symbol patriotyzmu,
miłości do ojczyzny,
wolności
i narodowej tożsamości.
Burmistrz Miasta
Krzysztof Hećman
zachęca, aby 2 maja
mieszkańcy Kętrzyna
wywiesili flagi,
aby wyrazić swój
szacunek do symbolu
Polski.
Ewa Brzostek
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej
pytanie. 22,55% z nich (tj.
3 936 012) odpowiedziało
nie. Oddano również 126
194 głosy nieważne.
W ten sposób
z dniem
1 maja Polska stała
się pełnoprawnym
członkiem
Unii Europejskiej.
Początki stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Wspólnotą Europejską sięgają końca lat
80-tych. Proces integracji
z Unią rozpoczął się
8 kwietnia 1994 roku,
kiedy to nasz kraj na konferencji w Atenach oficjalnie zgłosił chęć członkostwa.
Od tego momentu rozpoczął
się kilkuletni okres rozmów
i negocjacji, który zakończył
się 13 grudnia 2002 roku
podczas szczytu UE w Kopenhadze.
Traktat akcesyjny po zatwierdzeniu przez Parlament
Europejski i Radę Unii Europejskiej został przyjęty
w Polsce poprzez ogólnokrajowe referendum, które
odbyło się w dniach 7-8
czerwca 2003.
Według oficjalnych wyników Państwo- wej Komisji
Wyborczej do urn poszło
58,85% uprawnionych do
głosowania (tj. 17 586 215
osób) spośród 29 868 474
uprawnionych,
77,45%
z nich (tj. 13 516 612) odpowiedziało tak na postawione
Ten dzień
w wielu miastach
był uroczyście
świętowany.
W Kętrzynie na ówczesnym
placu przy ul Kajki odbył się
plenerowy koncert zespołów
młodzieżowych z Polski,
Ukrainy, Niemiec i Austrii.
Impreza, której organizatorem było Centrum Kultury
„Zamek” była transmitowana na antenie Radia
Olsztyn.
Wojciech Caruk
Wojewódzka inwestycja w Kętrzynie na ulicach Pocztowej, Bałtyckiej i Traugutta
Na koniec prac będziemy musieli poczekać rok
i kiedy się zakończą?
Roboty budowlane w Kętrzynie rozpoczęły
się 12 marca 2014 r. Planowany termin ich
zakończenia to kwiecień 2015 roku.
Fot. Justyna Drozd
► Na ul. Traugutta trwają wzmożone prace drogowe.
Budowa nowego ronda, rozkopana ulica
Traugutta, utrudniony ruch i zdziwienie
mieszkańców Kętrzyna. W taki sposób
można opisać wojewódzką inwestycję,
która 12 marca wkroczyła do naszego
Miasta. Kiedy to się skończy? pytają kierowcy. Na to i inne pytania odpowiada
Marta Kuprian z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Od kiedy ruszyły prace w Kętrzynie
REKLAMA
Jaki jest zakres inwestycji?
Inwestycja swoim zakresem obejmuje
wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie
jezdni, korekty łuków poziomych i pionowych, przebudowę przepustów, odwodnienie drogi przebudowę dwóch rond oraz
budowę jednego ronda na skrzyżowaniu ul.
Bałtyckiej i Szpitalnej w Kętrzynie. W ramach inwestycji zostaną wykonane również
zatoki autobusowe dla podróżnych, chodniki
i ścieżki rowerowe separujące uczestników
ruchu drogowego, przejścia dla pieszych
wraz z azylami.
Z jakimi utrudnieniami w ruchu drogowym możemy się spotkać i jak będą one
rozwiązane?
W związku z robotami ruch, kierowany sygnalizatorem świetlnym, odbywać się będzie
wahadłowo. Utrudnienia mogą pojawić się
również między rondem Jana Pawła II i rondem Dmowskiego. Na wspomnianym odcinku w środku jezdni ul. Traugutta
przewiduje się wygrodzenie części pasa
robót. Ruch pojazdów odbywać się będzie
w obu kierunkach, pasami po prawej i lewej
stronie wygrodzonego obszaru.
Jak będzie rozwiązana sprawa ruchu ciężarowego na ulicach objętych inwestycją?
Inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 591
oraz 592 w powiązaniu z drogą wojewódzką
nr 650 tworzą ciąg komunikacji obsługujący
tereny przygraniczne i przejścia graniczne,
przenosząc tym samym ruch turystyczny
i gospodarczy. Ruch ciężarowy na w/w odcinkach będzie zdecydowanie ograniczony,
jednak nieunikniony.
Roboty obejmują swoim zasięgiem odcinek Kętrzyn - Węgorzewo. Jak długo będzie trwała cała inwestycja? Kiedy można
spodziewać się oddania wyremontowanej
drogi do użytku?
Inwestycje na odcinku Kętrzyn - Węgo-
rzewo i dalej do Bań Mazurskich obejmują
następujące odcinki: Kętrzyn - Stara Różanka, której termin zakończenia jest przewidziany na kwiecień 2015 r., Stara Różanka
- Srokowo na wrzesień 2014 r., SrokowoWęgorzewo na 30 czerwca 2014 r. (z możliwością przedłużenia) oraz Węgorzewo Banie Mazurskie, gdzie termin zakończenia
jest zaplanowany na marzec 2015 r.
Ile kosztuje cała inwestycja?
Przewidywany koszt robót wynosi łącznie
ok. 184 mln zł.
Jakie są kolejne plany Województwa
w zakresie inwestycji drogowych obejmujących Kętrzyn?
W wariantach do Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014
- 2020 ujęto przebudowę drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko.
Aktualnie trwa ocena i analiza zadań planowanych w ramach RPO.
Rozmawiała Ewa Brzostek
KANCELARIA
PRAWNA
Prawo komornicze: - zwalnianie od zajęć komorniczych i egzekucji
Prawo windykacyjne: - odstąpienie od windykacji (zwalnianie z kosztów)
Prawo cywilne: - sprawy spadkowe, odszkodowawcze, pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym, - zażalenia, apelacje, - umowy cywilno - prawne
Prawo pracy: - pozwy emerytalno - rentowe
Prawo rodzinne: - pozwy o alimenty, rozwód, podział majątku, - wnioski o zabezpieczenie z tytułu
roszczeń alimentacyjnych, sposobu użytkowania mieszkania, eksmisje, - ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa
Prawo karne: - wnioski w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, - odroczenia, zamiana, zawieszenie kar pozbawienia i ograniczenia wolności oraz grzywny
Prawo administracyjne: - wnioski, zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych
PRZYJMUJEMY TEŻ ZLECENIA W ZAKRESIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH
Kętrzyn, ul. Traugutta 7/12, tel. 511 506 084, 798 068 622
e-mail: [email protected], godz. 8-14 i 18-20
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
Relacja z Watykanu
Kanonizacja Jana Pawła II, podczas której
wraz z Janem XXIII zostali ogłoszeni świętymi, odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia na placu św. Piotra
w Watykanie. Liturgii przewodniczył papież
Franciszek. Wraz z nim mszę kanonizacyjną koncelebrowało siedem tysięcy duchownych, w tym kardynałowie, biskupi
i księża. Wśród nich był emerytowany Papież Benedykt XVI. Podczas kanonizacji
Papieży Jana Pawła II oraz Jana XXIII na
placu św. Piotra zebrało się 800 tys. pielgrzymów.
Archiprezbiter bazyliki watykańskiej kardynał Angelo Comastri, który przewodniczył
mszy, w homilii wygłoszonej po włosku
przedstawił świętego Jana Pawła II jako zagorzałego, odważnego obrońcę rodziny,
życia i pokoju.
Kard. Comastri przypomniał pogrzeb Papieża z 8 kwietnia 2005 roku, kiedy wiatr
przewracał strony Ewangelii na jego trumnie.
- Życie Jana Pawła II było stałym posłu-
szeństwem wobec Ewangelii Jezusa - podkreślił włoski purpurat. - Miał odwagę głosić
wiarę w czasach cichej apostazji, kiedy zaczęto żyć tak, jakby Bóg nie istniał - dodał.
- Jego wiara była mocna jak skała, pełna
przekonania, silna, wolna od kompromisów
- powiedział.
Z kolei Papież Franciszek w homilii podczas mszy kanonizacyjnej podkreślił, że obaj
nowi święci otrzymali w darze od Jezusa nadzieję i radość, a następnie „przekazali je obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to
nagrodę wieczną”.
- Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza
wspólnota wierzących w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje Apostolskie. Jest to
wspólnota, w której żyje się tym, co najistotniejsze z Ewangelii, to znaczy miłością, miłosierdziem, w prostocie i braterstwie zauważył Papież.
W uroczystościach kanonizacyjnych uczestniczyła oficjalna polska delegacja, której
przewodniczy prezydent Bronisław Komorowski. W składzie delegacji znaleźli się
Fot. Internet
► Na Placu Św. Piotra zebrało się 800 tys. pielgrzymów aby wspólnie przyżywać kanonizację obu papieży.
również prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski oraz marszałkowie Sejmu
i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz. W Watykanie był również premier Do-
nald Tusk. Pojawiły się także delegacje
głów państwa z innych krajów z całego
świata.
Ewa Brzostek
Fotorelacja z mszy dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II
W Dniu Kanonizacji
Karol Wojtyła – historia prawdziwa
To człowiek święty, już tutaj na ziemi
Głębokiej wiary, pokorny, cierpliwy,
Rozmawiający z Bogiem a także z bliźnimi.
Bóg dał Mu Urząd Najwyższy w Kościele
Klucze Piotrowe do bramy zbawienia
Wielki Pielgrzymie podróżowałeś wiele,
Fot. Ewa Brzostek
► Kapłani Dekanatów Kętrzyńskich pod przewodnictwem ks. inf. dr
Adolfa Setlaka koncelebrowali Mszę Św.
Fot. Bronisław Goździewski
► Przed ołtarzem na schodach Ratusza zebrali się mieszkańcy Kętrzyna aby wspólnie cieszyć się z daru kanonizacji Jana Pawła II.
Fot. Bronisław Goździewski
► Rzeźba z podobizną Papieża Polaka trafi do Gimnazjum Nr 2 im.
Jana Pawła II w Kętrzynie.
Fot. Ewa Brzostek
► Kętrzynianie pogrążyli się we wspólnej modlitwie.
Fot. Bronisław Goździewski
► Członkowie Bractwa Św. Jakuba w 2003 r. mieli zaszczyt osobiście
spotkać się z Papieżem Janem Pawłem II.
Fot. Bronisław Goździewski
► Mlodzież z Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie stoi na
straży spuścizny Papieża Polaka.
Cierpiącym niosłeś słowa pokrzepienia.
Papież nas nauczał, wspierał, nauki wygłaszał
Drzwi na oścież otwierał Chrystusowi Panu
By wszyscy mogli dostąpić zbawienia
W każdym życia wieku i każdego stanu.
Promieniowałeś światłem Miłosierdzia
Byłeś i jesteś pięknym wzorem do naśladowania
Oddany cały Jezusowi, wszystkich ludzi bratał
To ogromne znaczenie dla całego świata.
Zgasło światło w oknach Watykanu
Aby w niebiosach się rozświetliło
Bo odszedł do Domu Ojca nasz Papież
Co światu niósł dobroć i miłość.
Do Rzymu zmierza nieomal świat cały
Błogosławiony Jan Paweł II dozna wielkiej chwały
Papież Franciszek świętym Go ogłosi
Będziemy Go wysławiać i o łaski Boga prosić.
Eleonora Tylutko z Kętrzyna
Fragment czytania nauczania Jania Pawła II Konkursy poświęcone
(…) Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje w swoim życiu swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć
i wypełniać, jaką słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć, jakiś obowiązek, od którego nie można się uchylić, nie
można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić jak Westerplatte w sobie
i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal męczennik w Dachau powiedział: od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi wątpiących i stojących się mimo woli sojusznikiem wroga. (…) “W takim momencie, nazwijmy to momentem Westerplatte, a momentów podobnych jest wiele, nie stanowią jakiegoś historycznego
wyjątku, bo zdarzają się w życiu społeczeństwa, w życiu każdego człowieka. W takim momencie pamiętajcie oto przychodzi w twoim życiu Chrystus i mówi :Pójdź za mną”. Nie opuszczaj go, nie odchodź, przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie może zachowasz wiele majętności, jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale odejdziesz smutny, pozostaniesz
ze smutkiem sumienia. (…) Są w Polsce młodzi ludzie, którzy pragną świata lepszego, bardziej ludzkiego, świata
prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. (…)
- czytał Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn
Żyłeś wśród ludzi na Ziemi
Fot. Bronisław Goździewski
► Mieszkańcy Kętrzyna tłumnie przybyli na Mszę Dziękczynną.
Żyłeś wśród ludzi na Ziemi
Cierpiałeś mękami innych
Człowiek był Twoim bratem
Z szacunkiem mu wybaczałeś
Miłosierdzie wypełniło Twą duszę
Oczyszczoną przez miłość i dla niej…
Ludzkość złączyłeś mostami
Budując nie jedną kładkę
Uczyłeś, że kochać bliźniego
To siebie rozumieć i żyć bez lęku
Dałeś nam siłę i wiarę głęboką
Oddałeś siebie nam wszystkim
W błękicie i laurach uniosły Cię anioły
Ku najwyższemu prostą drogą ku świętości…
Zostawiłeś zaproszenie… na barkę,
By wsiąść i płynąć „Wujkowym” szlakiem…
A kiedyś zasiąść przy stole u Ojca…
Elwira Żukowska z Kętrzyna
Janowi Pawłowi II
rozstrzygnięte 26 kwietnia
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II pt. „Jan
Paweł II - Święty naszych czasów”
I miejsce:
Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie: Jakub
Filipkowski kl. 6 b, Maciej Kozak kl. 6 b, Damian Rafalski
kl. 6 b
II miejsce:
Zespół z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie:
Adrian Dąbkowski kl. 1 a, Mateusz Kalus kl. 1 a, Piotr
Machwic kl. 1 a
III miejsce:
Zespół z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie:
Monika Kwaśniak kl. 2 b, Patrycja Żełobowska kl. 2 b,
Aleksandra Żelepień kl. 2 b
Konkurs na plakat – fotomontaż „Jan Paweł II”
I miejsce:
Łukasz Samotycha kl. 3 c, Gimnazjum Zespół Szkół nr 1
w Kętrzynie
II miejsce:
Maja Rusiecka kl. 1 a, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Kętrzynie
III miejsce:
Daria Sobiech kl. 3 a, Gimnazjum Zespół Szkół nr 1
w Kętrzynie
Wyróżnienia:
Marcin Kreczman kl. 3 a, Gimnazjum Zespół Szkół nr 1
Aleksandra Nawaryńska kl. 1 a, Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II w Kętrzynie
Konkurs literacki
– wiersz dedykowany Janowi Pawłowi II
Fot. Ewa Brzostek
► Podczas uroczystości poświęcono dąb papieski, który zostanie posadzony na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Fot. Ewa Brzostek
► Poświęcony obraz z wizerunkiem Papieża zawiśnie w sali sesyjnej
Ratusza.
Fot. Ewa Brzostek
► Nie zabrakło pocztów sztandarowych młodzieży, którą tak uwielbiał Jan Paweł II.
Kętrzynianie o kanonizacji Papieża Polaka
Kętrzyn uroczyście obchodził kanonizację Jana Pawła
II. Postanowiliśmy sprawdzić jak do tego doniosłego wydarzenia przygotowywali się osobiście mieszkańcy naszego miasta.
Pani Tadeusz:
- Fakt kanonizacji Papieża – Polaka bardzo
wiele dla mnie znaczy, ponieważ jestem głęboko wierzący. Sporo z jego nauczania zostało w moim życiu i przywiązuję do tego
sporą wagę. Jako Polacy możemy być dumni z tego, że nasz
rodak zostanie ogłoszony świętym. Taki święty wyprowadza naród na dobrą drogę, jest to dla nas jakaś podpora.
Pani Krystyna:
- Fakt kanonizacji papieża ja osobiście bardzo przeżywam i się z tego cieszę. Jego
nauki mają dla mnie duże znaczenie i wiele
z nich staram się w życiu realizować.
Pani Hanna:
- Jestem bardzo szczęśliwa z faktu, że Polak
zostanie uznany za świętego. Bardzo to
przeżywam i ma to dla mnie osobiste znaczenie. Na pewno wiele nauk mam gdzieś
w sercu i czasu by nie starczyło, aby przytoczyć wszystkie
jego mądrości.
Kategoria szkoła podstawowa
I miejsce:
Kamila Pietuszyńska kl. 6 b, Szkoła Podstawowa nr 1
w Kętrzynie
II miejsce:
Dominka Graczyk kl. 4, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie
III miejsce:
Katarzyna Pastuszuk kl. 5 a, Szkoła Podstawowa nr 3 w
Kętrzynie
Wyróżnienia:
Weronika Lewicka, Szkoła Podstawowa w Kruszewcu
Wiktoria Waszczak, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie
Kategoria gimnazjum
I miejsce:
Wiktoria Fiedorowicz kl. 1 c, Gimnazjum Gminne w Karolewie
II miejsce:
Klaudia Całuch kl. 3 b, Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II
w Kętrzynie
III miejsce:
Lucyna Kardaś kl. 2 b, Gimnazjum Gminne w Karolewie
Sonda: Wojciech Caruk
Pani Elżbieta:
- Cieszę się, że nasz papież został doceniony i zostanie wprowadzony w poczet
świętych. Moim zdaniem zdecydowanie na
to zasłużył. Mam nadzieję, że to co głosił
i czego nauczał zostało gdzieś w moim sercu.
Pani Ewa:
- Jest to nasz Ojciec, Ojciec całej Polski.
Cieszę się, że nasze Miasto też będzie
miało swój udział w jego kanonizacji.
Z jego nauk, które głosił zostało mi w pamięci m.in. hasło „Kierujmy się miłością”.
Remont kętrzyńskiej biblioteki
Będziemy mieli profesjonalne zaplecze
swoją kontynuację również w tym roku. Od
27 stycznia trwa remont Wypożyczalni dla
Dorosłych oraz Czytelni i Wypożyczalni dla
Dzieci. Pozyskano na ten cel kwotę ponad
247 tys. zł. Fundusze pochodzą ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zadysponowane zostały w ramach
programu „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek”.
Fot. Justyna Drozd
►Czytelnia im. Arno Holza wyremontowana rok temu. Obecnie trwają prace, aby unowocześnić czytelnię
dla dzieci i młodzieży
Miejska Biblioteka Publiczna zmienia
swoje oblicze. Już w wakacje czytelnicy
będą mogli skorzystać z nowej oferty
w odnowionej siedzibie w kętrzyńskim
zamku. Na remont i wyposażenie pozyskano ponad 247 tys. zł.
Od trzech lat kętrzyńska biblioteka w opinii
wielu czytelników coraz lepiej się rozwija.
Zmiany rozpoczęto banalnie, od remontu
toalet. Jednak w 2013 roku nastąpiły zmiany
jeszcze bardziej odczuwalne dla korzystających z biblioteki mieszkańców. Dzięki obchodom Roku Arno Holza i pozyskanym
z tego tytułu funduszom wyremontowano
i wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny Czytelnię dla Dorosłych w zamku.
Jak się okazuje dotychczasowe starania dyrekcji biblioteki i władz Kętrzyna mają
Inkubator wsparł kolejną spółdzielnię socjalną
Nowa oferta dla dzieci i rodziców
Fot. Justyna Drozd
► Założycielki “Bajkowej Krainy”
Bajkowa Kraina to druga spółdzielnia socjalna w powiecie kętrzyńskim. W jej powstaniu ponownie pomógł działający
w Kętrzynie Inkubator Ekonomii Społecznej.
Spotkanie założycielskie odbyło się 23
kwietnia w siedzibie Inkubatora w kętrzyńskim Ratuszu. Grupa osób bezrobotnych postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce
i stworzyć podmiot działający w oparciu
o ich wykształcenie i doświadczenie.
– Znamy się od dosyć dawna, pracowałyśmy
razem w szkołach. W ofercie będziemy posiadały usługi opiekuńczo – rozrywkowe dla
dzieci. Jest to nasza pasja dająca nam wiele
satysfakcji i przyjemności dlatego w tym
kierunku będziemy działały – mówi Joanna
Gola, prezes spółdzielni socjalnej „Bajkowa
Kraina”.
Obecnie grupa założycielska jest na etapie
poszukiwania funduszy na działalność.
W tym celu biorą udział w projekcie „Z pomysłem po dotację”, dzięki któremu mogą
otrzymać kwotę nawet 40 tys. złotych.
Wsparcia formalno – prawnego przy samym
założeniu spółdzielni udzielił działający
w Kętrzynie Inkubator Ekonomii Społecznej.
- Tutaj spotkałyśmy się z życzliwymi osobami, które udzieliły nam wsparcia i wskazówek. Pomogły nam w zakresie szkoleń
i doradztwa, za co jesteśmy bardzo
wdzięczne – dodaje Gola.
Jest to już kolejny podmiot, który powstał
dzięki wsparciu Inkubatora. Wcześniej powstała Spółdzielnia Socjalna „Lider” oraz
Stowarzyszenie „Hip Hop Mazury”. Z oferty
pomocy w założeniu stowarzyszenia, bądź
spółdzielni socjalnej mogą skorzystać
wszystkie osoby bezrobotne lub pracujące,
wyrażające chęć pracy w sektorze ekonomii
społecznej.
– Pomagamy takim osobom w zakresie doradztwa zawodowego i prawnego, badamy
rynek, zajmujemy się całą stroną formalno –
prawną. Doradzamy jak dobrze przygotować
statut i biznesplan – informuje Renata
Olechnowicz z kętrzyńskiego biura Inkubatora Ekonomii Społecznej.
Wojciech Caruk
– Dzięki temu będziemy mogli nie tylko odnowić pomieszczenia, ale przede wszystkim
wyposażyć je w nowe meble i sprzęt multimedialny. Innowacyjność naszego projektu
polega na utworzeniu w Czytelni dla Dzieci
sceny teatralnej z profesjonalnym podestem,
oświetleniem,
kulisami
i
kurtyną.
Z tego co mi wiadomo będziemy jedyną biblioteką z takim profesjonalnym zapleczem –
cieszy się Witold Gagacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.
Na obecnym etapie większość prac zostało
zakończonych. Zostały jeszcze prace wykończeniowe oraz wyposażenie, które będzie się wiązało z ogłaszanymi przetargami.
Otwarcie planowane jest na 25 lipca. Do
tego czasu czytelnicy będący w posiadaniu
wypożyczonych książek mogą bez problemu
trzymać je w domu.
– Proszę się nie obawiać żadnych upomnień,
przecież fakt zamknięcia biblioteki wynika
z naszej strony. W tej chwili cały księgozbiór
mamy zapakowany w kartonach, łącznie
z kartotekami, więc prosimy jeszcze o cierpliwość i zachęcamy wręcz do przetrzymywania książek – apeluje Witold Gagacki.
Jak obiecuje dyrektor, cierpliwość zostanie
wynagrodzona poprzez nowe możliwości
jakie otworzą się przed biblioteką. Dzięki
posiadaniu sceny planowane są różnego rodzaju inicjatywy kulturalne mające na celu
prezentację twórczości i promocję rodzimych talentów.
- Chcemy, aby cyklicznie odbywały się spotkania i wydarzenia promujące różnego rodzaju sztukę, aby scena miała charakter
otwarty dla wszystkich – dodaje Witold Gagacki.
Jak ocenia dyrektor rozwój biblioteki to nieuchronna konieczność dzisiejszych czasów.
– Świat nie stoi w miejscu i musimy się
razem z nim rozwijać, wychodzić naprzeciw
ciągle zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Miałem okazję być w wielu bibliotekach w Polsce i już teraz widzę, że Kętrzyn
nie ma się czego wstydzić, a będzie jeszcze
lepiej – ocenia Gagacki.
Wojciech Caruk
Budowa lokali socjalnych ruszyła pełną parą
W Urzędzie Miasta, 3 marca byliśmy
świadkami podpisania umowy z firmą
„KAMA” Kamila Tymińska z Olsztynka,
która wygrała przetarg na budowę dwóch
budynków z mieszkaniami socjalnymi.
Okazuje się, że już 10 marca wykonawcy
został przekazany plac budowy, a ten nie
tracił czasu i przystąpił do realizacji zadania.
Z myślą o rodzinach, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej przy ulicy Chopina trwa inwestycja budowy dwóch budynków socjalnych. Budowa jest, ale jakby jej
nie było. Z ulicy prac nie widać, ale gdy zajrzy się głębiej w podwórko za kamienicę stojącą naprzeciwko parkingu przy stadionie
widać dosłownie mrówczą pracę. To właśnie
tam do końca września ma powstać dwadzieścia mieszkań o powierzchni użytkowej
od 28 do 54 metrów kwadratowych wraz
z całą infrastrukturą, czyli placem zabaw dla
dzieci, parkingami i chodnikami. Jak się
okazuje pomysł, aby wybudować więcej
tego typu obiektów może być kontynuowany.
– Inwestycja na Chopina już ruszyła. Będą
REKLAMA
tam mieszkania o pełnym standardzie. Jest
to pierwsza tego typu inwestycja, ale
chcemy czynić kolejne kroki, aby tę ideę
kontynuować i radykalnie poprawić problem
mieszkań, zapewniając realną pomoc w tej
sferze społecznej - mówi Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.
Czy powstaną kolejne obiekty o charakterze
socjalnym zależy od programu rządowego
wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego.
W tym roku na ten cel bank daje dofinansowanie 30% wartości inwestycji.
- Była to okazja, z której skorzystaliśmy
i jeśli w kolejnym roku ten program będzie
kontynuowany to Miasto na pewno nie przegapi takiej szansy, aby zadbać o rodziny,
które potrzebują pomocy lokalowej – stwierdza Burmistrz Miasta.
W tej chwili miasto dysponuje tylko trzydziestoma mieszkaniami socjalnymi, a to
o wiele za mało. Są to pojedyncze pomieszczenia położone na ulicach Chopina, Cukrowniczej, Kajki, Kopernika, Sikorskiego
i Chrobrego.
Ewa Brzostek
Zostań Partnerem Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+
Ty też możesz być na plus i wspomóc rodziny wielodzietne
Partnerzy Kętrzyńskiej
Karty Rodziny 3+:
• Korporacja Euro Taxi
(zniżka 10 % na zakup
usługi przejazdu taksówką),
• Zajazd pod Zamkiem
(zniżka 10 % na zakup
posiłków dla rodziny),
Rodziny, które posiadają Kartę 3+ mają
powód do radości. Do inicjatywy zapoczątkowanej przez Miasto przyłączają się
nowi przedsiębiorcy. Lista wzbogaciła się
o kolejne podmioty gospodarcze: „Top
Trendy” Sklep Odzieżowy, „Modna
Szafa” Sklep Odzieżowy, „Lena” Zakład
Fryzjerski oraz Auto-Myjnia Anny Potrzuskiej.
Ewa Brzostek
„Top Trendy” Sklep Odzieżowy przy ul.
Traugutta udzielił 10 % zniżki na zakup odzieży. Co ich skłoniło by wejść do Programu?
- Chętnie włączam się w różnego rodzaju
akcje. Uważam, że jeśli mamy taką możliwość to trzeba wspierać innych ludzi. Właśnie otwieramy sklep odzieżowy, a wiadomo,
że i rodziców i dzieci trzeba ubrać, a to są
koszty, dlatego skoro mam taką okazję, aby
komuś pomóc to dlaczego nie – uważa Lilla
Zatorska, właścicielka „Top Trendy”
Sklepu Odzieżowego.
Rodziny 3+ mogą również skorzystać
z oferty 20 % upustu na zakup całego asortymentu, nie objętego promocją w sklepie
odzieżowym „Modna Szafa” przy ul. Wojska Polskiego. Dlaczego zdecydowali się
znaleźć na liście Partnerów?
Rodziny posiadające Kartę 3+ otrzymują 50 %
zniżki na korzystanie również z:
• oferty kulturalnej Kętrzyńskiego Centrum
Kultury i Kina
“Gwiazda”
- Przede wszystkim chcę pomóc tym ludziom oraz zaistnieć wśród rzeszy rodzin
wielodzietnych. Jest szansa, że w jakimś
stopniu im pomogę, bo sprzedajemy niedrogo, a do tego rodzinom z Kartą 3+ dajemy rabat 20 procent. Pomoc była główną
przesłanką. Przeczytałem o tym w waszej
gazecie i stwierdziłem, że takie inicjatywy
trzeba wspierać – mówi Marian Rychel,
właściciel „Modnej Szafy”.
Posiadacze Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+
mogą również zadbać o swój wygląd, dzięki
wizycie w Zakładzie Fryzjerskim „Lena”,
znajdującym się przy ulicy Uroczej. Na
strzyżenie damskie, męskie i dziecięce otrzymają 20 % zniżki, a na usługę koloryzacji
10 % rabat. Co skłoniło tego przedsiębiorcę
do włączenia się w miejską inicjatywę?
- Lubię pomagać ludziom i uważam, że
trzeba pomagać – stwierdza Małgorzata
Szewczyk, właścicielka Zakładu Fryzjerskiego „Lena”.
Auto-Myjnia Anny Potrzuskiej znajdująca
się przy ul. Przemysłowej udzieliła rodzinom wielodzietnym 20% zniżki na mycie
i czyszczenie aut. Dlaczego zdecydowali się
zostać Partnerami Karty 3+?
- Oboje z żoną lubimy dzieci. Uważamy, że
zawsze trzeba pomagać jak ma się taką możliwość – stwierdza Mirosław Potrzuski,
właściciel Auto-Myjni.
• sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
linka”.
• wychowawczej
w Miejskim Żłobku
i Przedszkolu „Ma-
• Kętrzyńskie Stado
Ogierów (zniżka 20 %
na naukę jazdy konnej),
jów alkoholowych),
• City Club Restauracja
& Kręgielnia (zniżka
20% na korzystanie
z torów do gry w kręgle)
• Ekopral na ul. Słowackiego (zniżka 15% w zakupie usługi prania
chemicznego oraz zniżka 15% w zakupie
usługi prania wodnego),
• Księgarnia Verso (10
% zniżki na zakup całego
asortymentu w siedzibie
stacjonarnej przy ulicy Sikorskiego),
• Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” (50 %
zniżki w opłacie za
świadczenia z zakresu
wychowania przedszkolnego na każde dziecko
z rodziny),
• Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”
(zniżka 50 % w opłacie
za świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego na każde dziecko z rodziny),
• Kwiaciarnia - Kwiaty,
upominki - Kamila Bednarczyka (zniżka 10% na
zakup całego asortymentu),
Majówka pod znakiem kultury i sportu
Długi majowy weekend tradycyjnie
już traktowany jest jako okazja do
słonecznego, rodzinnego wypoczynku. Wiele osób wybiera aktywne
formy spędzania wolnego czasu.
Również w Kętrzynie ten okres upłynie pod znakiem ciekawych wydarzeń.
1 maja
Już 1 maja z okazji dziesiątej rocznicy
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odbędą się Dni Otwarte Funduszy
Europejskich. Swoje podwoje o godz.
10.00 otworzy Kętrzyńskie Centrum
Kultury, gdzie będzie można zwiedzić
pracownie oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych, fotograficznych,
telewizyjnych
i
tanecznych.
W Kinie „Gwiazda” o godz. 10.30
i 13.00 wyświetlony zostanie film
„Wędrówki z dinozaurami 3D”. Rów-
nież w godz. 10.00 – 15.00 będzie
można odwiedzić Kompleks Rekreacyjno – Sportowy „Kętrzynianka”.
Znajdą tam coś dla siebie wielbiciele
tenisa, minigolfa, boule i sauny. Rozegrany zostanie również turniej tenisowy dla dzieci do lat 10.
2 maja
2 maja o godz. 21.00 w amfiteatrze będzie można obejrzeć polską komedię
„Wkręceni” w ramach Mazurskiego
Kina Plenerowego.
3 maja
W amfiteatrze od godz. 16.00 będzie
można zachęcić dzieci do udziału
w programie „Muzyczne śpiewanki”,
posłuchać hitów muzyki włoskiej, pobawić się przy piosenkach Abba’s
Song. Gwiazdą wieczoru będzie grupa
Papa D.
• Restauracja Kardamon (zniżka 10 % na
zakup całego asortymentu z wyjątkiem napo-
4 maja
Również fani kabaretu i dobrego humoru w ten majowy weekend będą
mogli znaleźć coś interesującego.
Znani mi.in. z serialu „Ranczo” Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski wystąpią ze swoim Kabaretem KaŁaMaSz
4 maja o godz. 17.00 w amfiteatrze
przy ul. Kajki. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.
Fanów siatkówki nie może zabraknąć
na III Edycji GRAND PRIX – Pucharu
Kętrzyna w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Impreza odbędzie się 4 maja o godz.
10.00 w Hali MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a. Tego samego dnia
o godz. 16.00 na stadionie przy ul.
Bydgoskiej 20 bój w ramach rozgrywek III ligi piłki nożnej ze Startem
Działdowo stoczy kętrzyńska “Granica”.
Ewa Brzostek
• Restauracja „Aria”
Usługi - Produkcja –
Handel Wanda Olenkowicz (5% zniżki w zakupie artykułów spożywczych, 10% zniżki w
zakupie usług gastronomicznych oraz 10%
zniżki w zakupie usług hotelarskich),
• Optyka – Optometria
– Okulistyka Tracewicz
Aleksander (15 % zniżki
na zakup okularów korekcyjnych, na zakup
okularów przeciwsłonecznych, na zakup akcesoriów okularowych, na zakup soczewek kontaktowych oraz za badanie okulistyczne),
promocyjnej),
alkoholi),
• Moda Męska Kędzierski (10 % na cały asortyment oprócz odzieży
• Restauracja Stara Kamienica (10 % upustu na
całą gastronomię oprócz
• Dobrze się składa Sławomir Dojlido - Zajęcia z robotyki (zniżka
20% na zajęcia z robotyki),
• Pizzeria „Maleńka”
(zniżka 10% na zakup
usług gastronomicznych
z wyjątkiem alkoholu i dowozu).
• „Top Trendy” Sklep
Odzieżowy (zniżka 10%
na zakup odzieży),
• „Modna Szafa” Sklep
Odzieżowy (zniżka 20%
na zakup całego asortymentu nie objętego promocją),
• „Lena” Zakład Fryzjerski (zniżki 20% na
strzyżenie damskie, męskie i dziecięce, 10% na koloryzację),
• Auto-Myjnia Anny Potrzuskiej (zniżka 20% na
mycie i czyszczenie aut).
Kętrzyn w programie
„Orange dla bibliotek”
Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu
„Orange dla bibliotek”. Dzięki temu mieszkańcy Kętrzyna i okolic będą mogli korzystać z zasobów internetowych tej instytucji.
Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Narzędziem do realizacji ma być udostępnianie bibliotekom nowych technologii komunikacyjnych
i promocję ich wykorzystania tak, by stały się one nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Adresatem programu są biblioteki publiczne prowadzone
przez jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie polega
na podłączeniu dostępu do Internetu oraz refundacji kosztów
poniesionych w związku ze świadczeniem tej usługi. Dzięki
udziałowi w programie kętrzyńska biblioteka zaoszczędzi
kilka tysięcy złotych na świadczeniu tych usług.
– Fundacja Orange już po raz kolejny podjęła z nami współpracę. Po raz pierwszy do projektu weszliśmy trzy lata temu
i chyba zostaliśmy dobrze ocenieni, skoro postanowiono ponownie do niego włączyć wszystkie filie biblioteki – mówi
Witold Gagacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kętrzynie.
Wojciech Caruk
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc
Stanisław Kozeko znowu na
pierwszym miejscu
Północna Liga Regionalna finiszuje
Remis z Oleckiem na zakończenie ligi
Sezon ligowy zakończyli najmłodsi kętrzyńscy tenisiści
stołowi. Po raz pierwszy wystartowali w amatorskiej Północnej Lidze Regionalnej im. Pietrołaja i nie byli najsłabsi. Ostatni mecz z faworyzowanym zespołem
Czarnych Olecko pokazał, że w przyszłym roku może być
tylko lepiej.
Jedenasto- i dwunastolatkowie stanowili trzon zespołu UKS
Olimp Kętrzyn, który uczestniczył w Północnej Lidze Regionalnej im. Franciszka Pietrołaja. Jarosław Wikira, trener
kętrzynian podkreśla, że był to najmłodszy zespół całej ligi.
Bardzo dobrze spisał się podczas Międzynarodowych
Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc Stanisław
Kozeko. W zawodach, które odbyły się 12-13 kwietnia
w Zalesiu wywalczył pierwsze miejsce.
W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w wyciskaniu
sztangi leżąc uczestniczyło 8 państw: Czechy, Słowacja,
Szwecja, Austria, Ukraina, Łotwa, Litwa, Polska.
Kętrzynianin podniósł 190 kg. Ten wynik zapewnił mu
miejsce na najwyższym podium. Ponadto w kategorii open
(wszystkie wagi kategorii masters) zajął drugie miejsce, zdobywając 273 punkty. Zawodnik ma wiele planów związanych ze sportem i promowaniem swojego miasta.
- Chciałbym wystartować w dwóch federacjach w Mistrzostwach Świata, które będą się odbywać we wrześniu w Austrii i w październiku w Argentynie. Moim marzeniem jest
zdobycie dwóch Mistrzostw Świata w tych dwóch federacjach – mówi Stanisław Kozeko.
Zawodnik jest Mistrzem Świata 2012 i Wicemistrzem
Świata 2013.
- Dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca, którzy mi pomogli w wyjeździe na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
i swoim kibicom, którzy trzymali za mnie kciuki – dodaje
Kozeko.
Ewa Brzostek
LKS „Niedźwiedź” potęgą
boksu olimpijskiego
Cztery złote i jeden srebrny
medal zdobyli pięściarze LKS
„Niedźwiedź” na Mistrzostwach Okręgu w Elblągu,
które odbyły się 19-20 kwietnia. Adam Dziuba kat 50 kg,
Karol Jakubi 60 kg, Sebastian Pogorzelski 63 kg i Norbert Jakubi 75 kg stanęli na wysokości zadania wygrywając swoje walki. Nie powidło się Hubertowi Żelepień ,
który przegrał swoją walkę po bardzo wyrównanym pojedynku z ubiegłorocznym mistrzem polski Karolem Tuchewiczem. W klasyfikacji klubowej nasz klub zajął
pierwsze miejsce.
Przed zawodnikami LKS „Niedźwiedź” kolejny pięściarski
weekend, tym razem w Bydgoszczy na Meczu pomiędzy
„Astorią” Bydgoszcz vs LKS „Niedźwiedź”. Nasz klub na
meczu będzie reprezentowało 9 pięściarzy: Kacper Szwajdych 38 kg, Michał Wilk 48 kg, Adam Dziuba 50 kg, Karol
Jakubi 57 kg, Joanna Koniuszek 60 kg, Sebastian Pogorzelski 63 kg, Paulina Sobieska 70 kg, Hubert Żelepień 56 kg
i Norbert Jakubi 75 kg.
Zarząd LKS ”Niedźwiedź” składa podziękowania Urzędowi
Miasta Kętrzyn, Arkadiuszowi Marcinkjan, Piekarni Krzysztof i Izabela Borzym oraz MTI Furninova za wsparcie finansowe.
Emin Huseynov
Trenerka w składzie przeciwników
Mimo, że skład był młody i niedoświadczony udało się
osiągnąć kilka wartościowych rezultatów.
- Duży sukces to chociażby remis w ostatnim meczu sezonu
z Czarnymi Olecko. W składzie przeciwników grała trenerka
olecczan – Marzena Jasińska, która ma za sobą występy
w I lidze kobiet – opowiada Wikira.
Mecz od początku był wyrównany i bardzo dramatyczny.
Czarni wygrali pierwsze trzy mecze, bo swojej szansy nie
wykorzystał dobrze grający Szymon Pupel. Jedenastolatek
prowadził już w swoim meczu 2-0, by po dramatycznej koncówce przegrać 2-3. Pierwszy punkt dla Olimpu zdobyła
Aniela Żukowska i zrobiło się 1-3. Później swoje gry wygrywali: Michał Jędrzejczak (2), Patrycja Jachimek (2),
Aniela Żukowska i Szymon Pupel. Punkt dorzucił również
jeden debel. Przed ostatnim pojedynkiem olecczanie prowadzili 9-8. Do stołu podeszły: najlepsza młodziczka województwa Joanna Łuszczyńska i kętrzynianka Aniela
Żukowska.
- Gdy było już 2-0 dla Łuszczyńskiej, zostawała tylko nadzieja – relacjonuje Jarosław Wikira. - Ale najlepsza kętrzyńska tenisistka odzyskała swój rytm i wyrównała stan
pojedynku na 2-2.
Aniela pokazała charakter
O końcowym rezultacie rozstrzygał piąty set. Lepiej go zaczęła Łuszczyńska, która prowadziła już 8-4 (gra się do 11
zdobytych punktów).
- Wtedy nastąpiło kolejne odrodzenie Anieli, która pokazała
charakter i ostatecznie pokonała „jedynkę” rankingu wojewódzkiego (13-11) - opowiada Wikira.
Dzięki temu kętrzynianie zremisowali w całym meczu 9-9.
Fot. Archiwum UKS Olimp Kętrzyn
od góry: Jarosław Wikira ( trener ), Aniela Żukowska, Tomasz Kosior, Erwina Heimann, Krzysztof Targoński ( trener)
rząd dolny: Aleksandra Jakubiuk, Nikola Serwin, Dominik Koprowski, Helena Kosior, Bartosz Waszkiewicz, Szymon Pupel
W ciągu sezonu w barwach kętrzyńskiego sezonu wystąpili:
Patrycja Jachimek (kapitan drużyny), Aniela Żukowska,
Julia Archacka, Ola Jakubiuk, Michał Jędrzejczak, Szymon
Pupel.
Jarosław Żukowski
Wyniki:
CZARNI Olecko – UKS OLIMP Kętrzyn 9-9
Punkty dla ,,Olimpu” zdobyli: Aniela Żukowska – 3; Michał Jędrzejczak – 2,5; Patrycja Jachimek – 2; Szymon
Pupel - 1,5
UŻKS SPINAKER Węgorzewo - LUKS ABC ŻAK Pisanica 10:0 vo, OSP GROM Lenarty - UKS ORŁY Gawliki
Wielkie 4:10, UKS RATUSZ Giżycko - OMET Srokowo
10:4
TABELA:
1.UKS Ratusz Giżycko
2.UKS Jantar Gołdap
3.Omet Srokowo
4.UŻKS Spinaker Węgorzewo
5.LUKS ABC ŻAK Pisanica
6.UKS Orły Gawliki Wielkie
7.OSP Grom Lenarty
8.UKS Olimp Kętrzyn II
9.Czarni Olecko
28:0
140:38
26:2
135:50
18:10 115:77
16:12 96:78
14:14
89:81
12:18 104:105
8:22
66:127
3:25
41:132
3:25
39:137
Finał Turnieju LZS o Puchar TVP Olsztyn
Pięcioro tenisistów z Kętrzyna w finałach
Już tylko finał został do rozegrania w tegorocznej edycji
Turnieju o Puchar TVP Olsztyn. Impreza odbyła się 27
kwietnia w Olecku. Wystąpiło w niej pięcioro pingpongistów z Kętrzyna. W ubiegłym roku podobna liczebnie
reprezentacja wywalczyła w klasyfikacji drużynowej 7
miejsce.
Jak co roku turniej organizowany przez LZS ściąga do stołów tenisowych kilkuset pingpongistów z Warmii i Mazur.
Wielostopniowe eliminacje już za nami. Teraz w 12 kategoriach wiekowych pozostają do rozegrania finały, w których
wystąpiło po 8 najlepszych zawodników z eliminacji. Pięcioro z nich to zawodnicy z Kętrzyna.
W ubiegłym roku kętrzynianie wywalczyli dwa medale.
Złoto zdobył Jarosław Wikira, a brąz Piotr Bobrowski.
W klasyfikacji drużynowej Kętrzyn zajął wysokie 7 miejsce.
Obaj ubiegłoroczni medaliści nie wystąpili w tym roku. Wikira, bo gra w II lidze, więc zgodnie z regulaminem turnieju
LZS nie mógł wziąć w nim udziału, a Bobrowski nie wystartował w eliminacjach.
Jarosław Wikira, trener kętrzyńskich tenisistów śmieje się,
że Kętrzyn w tym roku postanowił odmłodzić finalistów.
- Aż trójka to najmłodsze kategorie wiekowe: Aniela Żukowska, Ola Jakubiuk i Szymon Pupel. Nieco starszy Bartosz Syhłowyj i prawdziwy weteran tej imprezy Zbigniew
Ratuszniak – wylicza Wikira. - Niestety, faworytami nie są,
ale niespodzianki nie są wykluczone.
Najmłodsi finaliści z Kętrzyna to debiutanci na tym pozio-
Fot. Jarosław Żukowski
► Szymon Pupel (UKS Olimp Kętrzyn) jest ostatnio
w znakomitej formie.
mie imprezy. Bartosz Syhłowy j i Zbigniew Ratuszniak
w ubiegłym roku podzielili się miejscami 7-8 w swoich kategoriach wiekowych.
Jarosław Żukowski
Porażka i wygrana kętrzyńskich piłkarzy dały
przedostatnie miejsce w tabeli
„Granica” Kętrzyn odbiła się od dna
„Granica” Kętrzyn wskoczyła na
przedostatnie miejsce w tabeli. Po
porażce w Barkasem Tolkmicko
ostatni mecz z Promieniem Mońki
zakończył się sukcesem naszych piłkarzy. Teraz przed „Granicą” mecz
z LZS Narewką oraz zajmującym
trzecie miejsce w tabeli Startem
Działdowo.
Ewa Brzostek
Barkas Tolkmicko wygrał z “Granicą”
Kętrzyn 2:0 w Wielki Piątek 18 kwietnia. Spotkanie obu drużyn odbyło się
w Tolkmicku. Przez cały mecz obie
drużyny grały równo i wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy sie remisem.
Jednak ostatnie trzy minuty spotkania
sprawiły, że “Granica” poniosła 16. porażkę w tym sezonie. Gole na wagę
zwycięstwa dla Barkasa strzelili Wojciech Pietrzkiewicz (87’) i Łukasz Mazurowski (89’).
Złą passę kętrzyńscy piłkarze przełamali 27 kwietnia podczas meczu z Promieniem Mońki. Pierwszą bramkę na
początku drugiej połowy strzelił głową
Piotr Wojnicki po dośrodkowaniu
z prawej strony Pawła Aleksandrowicza. Na 2:0 w 78. minucie podwyższył
Tomasz Rotenberg po akcji Ernesta
Skórki.
W końcówce meczu, podobnie jak
z Barkasem, „Granica” nie ustrzegła
się błędów i kontaktowego gola w 88.
minucie strzelił Maciej Odyjewski.
Mecz z Promieniem Mońki dla “Granicy” Kętrzyn był ważny z dwóch powodów. Kętrzyński klub odniósł
Fot. Archiwum MOSiR
►”Granica” Kętrzyn wychodzi na boisko, aby rozegrać mecz z Barkasem Tolkmicko. Spotkanie nie było jednak szczęśliwe dla kętrzyńskich piłkarzy.
pierwsze zwycięstwo w rundzie rewanżowej i opuścił ostatnie miejsce w tabeli. Po drugie “Granica” strzeliła
pierwsze gole z akcji od październikowego meczu z Warmią Grajewo.
Martwi jednak fakt, że obywda gole nie
były zasługą napastników a obrońcy
i pomocnika.
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Najbliższe mecze Granicy:
1 maja - LZS Narewka – godz. 16.00,
mecz wyjazdowy
4 maja - Start Działdowo – godz. 16.00,
mecz w Kętrzynie, stadion, ul. Bydgoska
21 maja - Jagiellonia II Białystok –
godz. 17.00, mecz zaległy w Kętrzynie,
stadion, ul. Bydgoska
III liga 2013/2014, grupa: podlasko-warmińsko-mazurska:
Nazwa
Płomień Ełk
Sokół Ostróda
Start Działdowo
MKS Korsze
Dąb Dąbrowa Białostocka
Barkas Tolkmicko
Jagiellonia II Białystok
Huragan Morąg
Znicz Biała Piska
LZS Narewka
ŁKS 1926 Łomża
Tur Bielsk Podlaski
Warmia Grajewo
Mrągowia Mrągowo
Motor Lubawa
Wissa Szczuczyn
Granica Kętrzyn
Promień Mońki
M
Pkt Zw
Rem
27
60
18
6
27
58
19
1
27
56
16
8
27
53
16
5
27
48
14
6
27
46
13
7
26
45
14
3
27
42
12
6
27
32
9
5
27
32
8
8
27
30
7
9
27
29
8
5
27
29
8
5
27
28
8
4
27
27
6
9
27
22
5
7
26
18
4
6
27
18
4
6
Por
3
7
3
6
7
7
9
9
13
11
11
14
14
15
12
15
16
17
Bramki
79-38
60-26
43-23
60-28
51-33
41-24
51-36
53-41
31-41
38-50
39-51
27-44
28-48
36-49
33-49
32-57
22-50
16-52
Drużynowe zwycięstwo w katowickich biegach
♦ - baraże, ♦ - możliwy spadek, ♦ - spadek
Pięcioosobowa drużyna Straży Granicznej, w skład której weszli funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, zwyciężyła w XI Wiosennym Biegu
Przełajowym Służb Mundurowych w Katowicach.
03.05.2014
Piłka nożna: mecz (trampkarz młodszy) LUKS Wilczek
Wilkowo – CWKS Vęgoria Węgorzewo
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 11.00,
Piłka nożna: mecz LUKS Wilczek Wilkowo – ŁKS Łyna
Sępopol
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 17.00,
04.05.2014
Piłka siatkowa: III EDYCJA GRAND PRIX – PUCHARU KĘTRZYNA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
Hala Widowiskowo- Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego
12A, godz. 10-17.
Piłka nożna: mecz “Granica” Kętrzyn – Start Działdowo
Boisko przy ulicy Bydgoska 20, godz. 16.00,
10.05.2014
Piłka siatkowa: FINAŁ GRAND PRIX – PUCHARU
KĘTRZYNA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
Hala Widowiskowo- Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego
12A, godz. 10-17.
Piłka nożna: mecz (trampkarz młodszy): “Granica” Kętrzyn – Olimpia Miłki
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 11.00,
Piłka nożna: mecz (junior młodszy): “Granica” Kętrzyn –
Śniardwy Orzysz
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 13.00,
11.05.2014
Piłka nożna: mecz MKS MOSiR Kętrzyn – LKS Orkan
Sątopy
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 14.00,
17.05.2014
Piłka koszykowa: TURNIEJ KOSZYKÓWKI OLIMP
CUP – przegląd kadr województwa rocznik 2001/2002
Hala Widowiskowo- Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego
12A, godz. 9-18.
Piłka nożna: mecz (junior młodszy): “Granica” Kętrzyn –
CWKS Vęgoria Węgorzewo
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 11.00,
Piłka nożna: Granica Kętrzyn – MLKS Znicz Biała Piska
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 13.00,
mecz (juniorzy):
Piłka nożna: mecz (trampkarz młodszy) LUKS Wilczek
Wilkowo – MKS Ruciane Nida
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 15:00,
Piłka nożna: mecz LUKS Wilczek Wilkowo – MKS Kłobuk Mikołajki
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 17:00,
18.05.2014
Piłka nożna: mecz “Granica” Kętrzyn – Warmia Grajewo
Boisko przy ulicy Bydgoskiej 20, godz. 16.00,
24.05.2014
Sporty siłowe: WYCISKANIE SZTANGI LEŻĄC O PUCHAR BURMISTRZA KĘTRZYNA
Hala Widowiskowo- Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego
12A, godz. 10-17.
Piłka nożna: mecz (trampkarz młodszy): “Granica” Kętrzyn – Mazur Ełk
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 11.00,
25.05.2014
Piłka koszykowa: WOJEWÓDZKA LIGA KOSZYKÓWKI
Hala Widowiskowo- Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego
12A, godz. 10-18.
W biegu, którego trasa wyniosła 5,7 km, wystartowało 243
zawodników reprezentujących 25 ekip różnych jednostek
służb mundurowych. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele
m.in. Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskich, policjanci z jednostek terenowych Policji, a także organizatorzy: kadra oraz słuchacze Szkoły Policji w Katowicach.
Funkcjonariusze Straży Granicznej osiągnęli bardzo dobre
wyniki, co przełożyło się na drużynowe zwycięstwo:
• chor. SG Tomasz Kowalski – (Placówka SG w Olsztynie/ W-MOSG) -1. miejsce kat. M2 (powyżej 35. roku
życia), 5. miejsce w kategorii Open,
• st. chor. SG Andrzej Luśnia - (Placówka SG w Bezledach/ W-MOSG) – 2. miejsce kat. M2 (powyżej 35. roku
życia), 8. miejsce w kategorii Open,
• sierż. SG Michał Jamioł – Nadwiślański Oddział SG - 2.
miejsce w kategorii Open,
KALENDARZ WYDARZEŃ SPORTOWYCH
Fot. Archiwum SG
►Drużyna, która reprezentowała Straż Graniczną
• kpt. SG Dominik Krumin -Nadodrzański Oddział SG –
12. miejsce w kategorii Open,
• chor. SG Paweł Bogdał - Nadodrzański Oddział SG - 3.
miejsce kat. M2 (powyżej 35. roku życia).
por. SG Justyna Szubstarska
31.05.2014
Piłka koszykowa: WOJEWÓDZKA LIGA KOSZYKÓWKI
Hala Widowiskowo- Sportowa ulica Kazimierza Wielkiego
12A, godz. 10-18.
Piłka nożna: mecz (junior młodszy): “Granica” Kętrzyn –
Orlęta Rema Reszel
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 11.00,
Piłka nożna: mecz (trampkarz młodszy) LUKS Wilczek
Wilkowo – GKS Mamry Giżycko
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 13:00,
Piłka nożna: mecz LUKS Wilczek Wilkowo – Granica
Bezledy
Boisko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A, godz. 17.00,
Jubileusz kętrzyńskich przewodników 1959 – 2014
18 kwietnia 1959 r. Wojewódzka Rada
Narodowa w Olsztynie zarejestrowała
Oddział PTTK w Kętrzynie. W jego skład
weszła także sekcja przewodników, która
później otrzymała nazwę Koło Przewodników.
Działalność Koła w pierwszym okresie jego
istnienia koncentrowała się głównie na oprowadzaniu wycieczek po Kwaterze Hitlera
w Gierłoży. Kętrzyńscy przewodnicy dobrze
wiedzieli, że najważniejsze jest fachowe
udzielanie informacji o kraju, o regionie
i różnych atrakcjach turystycznych. W swojej pięćdziesięciopięcioletniej historii większość poczynań Koła koncentrowała się
wokół tego zadania. Każdy z Zarządów Koła
w swoich planach pracy na pierwszym miejscu umieszczał szkolenie przewodników. Ich
organizatorem do 1990 roku był Zarząd Oddziału PTTK w Kętrzynie, który przeprowadził 12 kursów. Uprawnienia uzyskało 174
przewodników. Inną formą zdobywania wiedzy były spotkania szkoleniowe, które od
1971 r. do 2005 r. w większości odbywały
się w „Piwnicy PTTK” przy ul. Pocztowej 5
oraz wycieczki szkoleniowe, w większości
związane z Warmią i Mazurami. Przekazywaniu wiedzy dotyczącej naszego regionu
sprzyjały wywiady radiowe lub telewizyjne,
których udzielali Czesława Stępień, Zenobia
Borkowska, Władysława Filipczuk, Bogdan
Wasilenko, Jerzy Szynkowski, Elżbieta
Marko. W lokalnej prasie ukazały się artykuły Andrzeja Małeckiego, Franciszka Charubina, Bogdana Wasielenko, Ryszarda
Małkowskiego, Andrzeja Sobczaka, Władysławy Filipczuk, Edwarda Korpalskiego,
Marię Rutkowskiej. Kętrzyńscy przewodnicy mają także duży dorobek edytorski,
książki, przewodniki, foldery czy mapy. Niektóre z nich napisane zostały w obcych językach. Zapoczątkował to Andrzej Małecki
w 1980 r. wydając przewodnik „Kętrzyn i
okolice”. Do niego dołączył Bogdan Wasilenko. Po wielu latach pojawili się inni au-
Fot. archiwum koła
► Wycieczka szkoleniowa przewodników z Kętrzyna i Giżycka
torzy: Jan Zduniak, Jerzy Szynkowski, Stanisław Siemiński, Czesław Puciato, Jarosław
Zarzecki, Agnieszka Zduniak, Irena i Henryk
Dziadek, Edward Korpalski, Marzena Cwalina, Sławomir Adamowicz, Waldemar Michałowski,
Rościsław
Grygorczyk,
Kazimierz Kołakowski.
Przewodnicy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach mających doniosłe znaczenie dla
powiatu kętrzyńskiego na przykład ustawienie głazu i odsłonięcie 5.05.1984 r. w Św.
Lipce tablicy pamiątkowej ku czci Feliksa
Nowowiejskiego, wybitnego polskiego
kompozytora, twórcy melodii do „Roty” czy
odsłonięcie w Gierłoży 17.10.2003 r. tablicy
pamiątkowej poświęconej saperom Wojska
Polskiego poległym i rannym przy rozminowaniu terenu byłej Wojennej Kwatery Hitlera.
Do ważnych zadań przewodników należy
pomoc turystom. W 1997 r. kiedy nasz kraj
nawiedziła powódź, przewodnicy społecznie
oprowadzili 76 grup, głównie dzieci i mło-
dzieży z terenów objętych kataklizmem.
Pracę kętrzyńskich przewodników wysoko
ocenił Zarząd Główny PTTK. Wielu z nich
otrzymało listy gratulacyjne, dyplomy, odznaki i medale.
Troska o wysoki poziom pracy przewodnickiej, o dobre imię środowiska przewodnickiego i dążenie do utrzymania poprawnych
więzi koleżeńskich i partnerskich, były najważniejszym zadaniem Zarządów Koła na
czele z ich prezesami. Funkcję tą kolejno
piastowali: Henryk Lisicki, Andrzej Małecki, Leon Pasiuk, Bogdan Wasilenko, Romuald Gustajtis, Franciszek Charubin,
Marzena Cwalina, Władysława Filipczuk,
Ierna Dziadek, Waldemar Wojciechowski,
Jan Ostrowski, Maria Ludian. Obecnie prezesem jest Władysława Filipczuk.
Mieszkańcy Kętrzyna mogli bliżej poznać
działalność Koła Przewodników oglądając w
Bibliotece Miejskiej wystawę pt. „Dzieje
kętrzyńskiego przewodnictwa”, która została
otwarta 12.02. 2013 r. Koło Przewodników
Terenowych PTTK w Kętrzynie liczy 51
osób. Uprawnienia do oprowadzania po Suwalszczyźnie ma trzech przewodników,
a pozostali po Warmii i Mazurach. Siedmiu
przewodników ma stopień instruktora przewodnictwa. Przewodnicy oprowadzają także
w językach obcych: niemieckim, angielskim, rosyjskim i francuskim.
Przez wiele lat praca przewodnika traktowana była jako dodatkowe zajęcie czy też
hobby. Po roku 1989 pojawił się zawód przewodnik turystyczny, który prowadzi
działalność gospodarczą.
Ryszard Krupa, przewodnik od 1980 r.
Przewodnikom z okazji jubileuszu
życzę zdrowia, wytrwałości
i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Prezes Koła Przewodników
Terenowych PTTK w Kętrzynie
Władysława Filipczuk
Smokowo miejsce szczęśliwego dzieciństwa Wilhelma Wiena
Laureata Nagrody Nobla
Fot. www.bildarchiv-ostpreussen.de
► Tak wyglądał dom Wilhelma Wiena
13 stycznia 2014 roku minęła 150. rocznica urodzin Wilhelma Wiena, laureata Nagrody Nobla z dziedziny fizyki
w 1911 roku. Urodzony w Gaffken w pobliżu Fischhausen w Prusach Wschodnich (dzisiaj obwód kaliningradzki), dzieciństwo i młodość spędził w Drachenstein,
czyli dzisiejszym Smokowie.
Smokowo to wieś koło Kętrzyna - Rastenburga. Zapisano ją
w spisie parafii kościoła św. Jerzego w 1699 roku. Nazwa
wsi pochodzi od wielkiego kamienia, na którym była odciśnięta smocza lapa. Przez wieś płynie rzeka Dajna. Na rzece
w XVIII wieku funkcjonował młyn wodny.
W 1866 roku Drachenstein (Smokowo) kupują rodzice przyszłego noblisty - Karolina i Carl Wien. Wilhelm ma 2 latka.
Rodzina zamieszkała w klasycystycznym dworku otoczo-
nym 0,3 hektarowym parkiem. Majątek liczył 278 ha ziemi
ornej i pastwisk. W gospodarstwie był bardzo liczny inwentarz: 50 koni, 200 sztuk bydła, w tym 79 krów, 106 owiec,
200 sztuk trzody chlewnej.
Ojciec Wilhelma był słabego zdrowia, więc matka, bardzo
mądra i energiczna kobieta, sprawowała rządy w tym dużym
gospodarstwie. Rodzice początkowo planowali, że jedyny
syn przejmie rodzinny majątek, skończy odpowiednie studia
i będzie nim zarządzał. Stało się jednak inaczej.
Młodego Wilhelma początkowo nie interesowała nauka. Zachwycał go otaczający świat. Od dziecka jeździł konno
i z ojcem przemierzał rodzinne pola. Obserwował przyrodę
i poznawał uroki wiejskiego życia. Lubił sport, pływanie,
jazdę konną, polowania. To były ulubione zajęcia przyszłego
Noblisty. Szkołę wspomina niechętnie.
W 1875 roku wstępuje do Gimnazjum Księcia Albrechta
w Rastenburgu. Przerywa naukę w 1879 z uwagi na słabe
oceny. W swoich wspomnieniach pisał: „W wieku 12 lat
nauczyłem się obchodzić z bronią przez co moje zainteresowanie szkołą jeszcze bardziej zmalało”.
Matka nie daje za wygraną, pragnie by syn kształcił się dalej.
Sprowadza do Drachenstein wybitnego matematyka, Marcina Świtalskiego i zatrudnia jako korepetytora.
Mądry nauczyciel w zaciszu domowym, w atmosferze spokoju rozbudza w młodym chłopcu zainteresowanie matematyką i nauką.
Wilhelm bardzo lubił rodzinną posiadłość. Mieszkał tu od
dziecka. Objechał z ojcem każdy zakątek, zagajnik, łąkę.
Znał tu każdy kąt. Często wracał do Rastenburga i majątku.
Chętnie tam przebywał, zapraszał znajomych na wakacje,
krótkie pobyty i polowania. Na jednym z takich polowań
poznał Maxa Plancka.
Szczególnie w chwilach niepowodzeń przyjeżdżał do majątku rodziców żeby odreagować, uspokoić się, wyciszyć,
przemyśleć. Mimo że bardzo kochał to miejsce postanowił
sprzedać majątek. Susza w 1890 roku i podeszły wiek rodziców przyśpieszyły decyzję. Drachenstein przeszedł w ręce
rodziny Pasternack.
Pod koniec życia pisał: „Mimo tylu lat stary obraz mojej ojczyzny jest w mej pamięci tak mocny i żywy, żywszy chyba
od rzeczywistego. Szukam w sobie tylko starej ojczyzny mej
młodości”.
Po wojnie majątek Smokowo był siedzibą PGR-u, teraz jest
w prywatnych rękach.
Cytaty pochodzą z referatu prof. hab. Helmuta Wagnera.
Maria Skibińska
Olimpiada z fizyki
Zapowiadana podczas inauguracji Roku Wilhelma Wiena
Olimpiada Wiedzy Fizycznej ruszyła pełna parą. Szkoły
otrzymały zadania i już 29 kwietnia zostały przeprowadzone etapy szkolne. 21 maja w ratuszu odbędzie się etap
międzyszkolny olimpiady z fizyki. Wielka gala finałowa
została zaplanowana na 7 czerwca w zamku. Tam będziemy mogli zobaczyć kto został następcą Wilhelma
Wiena.
TVprogram
Program telewizyjny 2.05 - 15.05.2014
8 części prawdy
Polsat, wtorek 6.05, godz. 21.35
W Hiszpanii zostaje zorganizowana konferencja, której tematem
przewodnim jest walka z terroryzmem. Jednym z głównych uczestników sesji jest prezydent Stanów Zjednoczonych, Ashton (William
Hurt). Polityk wygłasza przemówienie na placu w Salamance, gdzie
gromadzą się wielkie tłumy ludzi. Nagle rozlegają się dwa strzały.
Ranny przywódca pada na ziemię. Szybko wybucha panika. Chaos wzmaga jeszcze wybuch bomby. Wydarzenia te ukazane zostają
z perspektywy ośmiu osób: od agentów ochrony, przez przypadkowych widzów, po sprawców zamachu.
27 sukienek
TVP 1, sobota 3.05, godz. 21.20
Romantyczna znatury Jane uwielbia śluby. Wswojej szafie ma 27 fantazyjnych kreacji, które wykorzystywała jako druhna podczas wesel przyjaciół. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by ona sama miała wyjść za mąż. Niezrażona tym dziewczyna zawsze chętnie angażuje się worganizację
idealnych przyjęć. Gust iskuteczność Jane są bardzo cenione przez jej znajomych, którzy wprost walczą, by to ona zajęła się przygotowaniem ich
uroczystości. Tak spektakularny sukces wywołuje zainteresowanie mediów jej osobą. Redaktor rubryki sprawozdań ze ślubów wgazecie „New York
Journal”, Kevin, postanawia poświęcić młodej kobiecie kolejny artykuł. Naiwna Jane daje się zwieść cynicznemu dziennikarzowi. Ten bez skrupułów
to wykorzystuje. Wopublikowanym materiale przedstawia dziewczynę jako starą pannę iszydzi zjej zajęcia. Jakby tego było mało, młodsza siostra
Jane - pewna siebie Tess - zaczyna spotykać się zjej przystojnym szefem George’em, wktórym ona sama od dawna skrycie się kocha.
Biali nie potrafią skakać
Polsat, wtorek 6.05, godz. 23.35
Zadłużony Billy Hoyle (Woody Harrelson) trafia znarzeczoną do dzielnicy zamieszkiwanej głównie przez czarnoskórych. Tam poznaje ekscentrycznego Sidneya Deana (Wesley Snipes), który całe dnie spędza na
boisku do koszykówki, grając iwygrywając zniemal wszystkimi. Hoyle,
który jak najszybciej musi spłacić zaległe długi, postanawia przyłączyć
się do Deana iwystąpić znim wdobrze płatnym turnieju. Obaj mężczyźni liczą, że uda im się włatwy iszybki sposób zdobyć dużą kwotę
pieniędzy. Wkrótce okazuje się jednak, że nie będzie to takie proste,
gdyż partnerzy nie za bardzo potrafią dojść do porozumienia, ana domiar złego nie mogą sobie do końca ufać.
Jak stracić chłopaka w 10 dni W cieniu chwały
TVN, sobota 3.05, godz. 22.15
Początkująca dziennikarka Andie ma ogromne ambicje, ale małe szanse na
zrobienie kariery. Szefowa jej redakcji uważa, że piękna kobieta nie powinna
pisać opolityce, ale orandkach ikosmetykach. Andie postanawia wywalczyć
sobie sposobem możliwość zrobienia kariery. Wpada na pomysł, że poderwie
wybranego faceta, uwiedzie go, anastępnie zrobi wszystko, aby ten ją porzucił. Cały proces uwodzenia izniechęcania Andie opisze wartykule. Jeśli odniesie sukces, wprzyszłości dostanie poważne tematy. Szefowa przyjmuje zakład. Andie starannie wybiera ofiarę. To przystojny icieszący się osobistym
izawodowym powodzeniem specjalista od reklamy, Benjamin Barry. Wtym
samym czasie Ben ijego szef wpadają na równie szatański pomysł.…
TVN, niedziela 4.05, godz. 23.00
Nowy Jork. Wczasie nieudanej interwencji ginie czterech funkcjonariuszy z31. posterunku. Nowojorska policja rozpoczyna śledztwo. Zmagający
się zalkoholem komendant Francis Tierney Senior chce, by jego młodszy
syn Ray dołączył do grupy dochodzeniowej. Ten początkowo odmawia, ale
ostatecznie postanawia złapać mordercę swoich kolegów. W sprawę zamieszany jest także starszy brat Raya, Francis Junior. Był on przełożonym
zabitych policjantów ijego dalsza kariera wisi na włosku. Zczasem okazuje się, że morderców ostrzegł ktoś z31. posterunku. Na domiar złego Ray
odkrywa, że zabici policjanci pracowali dla dilerów jako płatni zabójcy razem zmężem jego siostry, Jimmym. Ray staje przed trudnym wyborem…
Idy marcowe
Nadchodzi Polly
2012
Reuben Feffer pracuje wfirmie ubezpieczeniowej jako analityk ryzyka. Wżyciu prywatnym jest jednak przesadnie ostrożny i zapobiegliwy, dokładnie
planuje każdy dzień swojego życia. Właśnie ożenił się zLisą Kramer, agentką nieruchomości, którą uważa za ideał kobiety. Jednak już pierwszego dnia
miesiąca miodowego na Karaibach zostaje przez nią porzucony dla muskularnego instruktora nurkowania, Clauda. Wbiurze wszyscy mu współczują, gdyż jego niedyskretna matka opowiedziała szefowi operypetiach syna.
Przed wiekami Majowie pozostawili ludzkości kalendarz, który dokładnie
wskazywał datę końca świata imówił ozjawiskach, które miału mu towarzyszyć. Od tamtego czasu astrologowie odkryli starożytne teorie, numerolodzy
wzory, które je potwierdzają, ageolodzy stwierdzili, że Ziemia od dawna jest
skazana na taki scenariusz. Nawet rządowi naukowcy nie mogą zaprzeczyć
faktom - w2012 roku Ziemię czekają kataklizmy oniebywałej skali. Przepowiednia, której początek dali Majowie, została dobrze udokumentowana...
TVP 1, niedziela 4.05, godz. 21.20
Polsat, poniedziałek 5.05, godz. 20.10
© www.telepress24.com [email protected]
TVP 2, czwartek 8.05, godz. 21.40
Stephen Meyers jest rzecznikiem prasowym charyzmatycznego gubernatora Pensylwanii, Mike’a Morrisa, który walczy o nominację prezydencką z ramienia Partii Demokratycznej. Formalnie podlega szefowi
sztabu wyborczego Paulowi Zarze, w rzeczywistości jednak sam podejmuje strategiczne decyzje. Jest profesjonalistą, zależy mu na zrobieniu
kariery, ale zarazem wierzy, że Morris jest zdolny odmienić oblicze kraju. Na każde potknięcie gubernatora czyha jego rywal partyjny, senator Pullman,oraz dziennikarze na czele z cyniczną reporterką, Idą Horowicz. Stephen pozostaje lojalny wobec Morrisa, nawet gdy szef sztabu
kontrkandydata, Tom Duffy, składa mu atrakcyjną propozycję. W tym
samym czasie Meyers nawiązuje romans z młodziutką stażystką Molly
Stearns, co może zaszkodzić nie tylko jemu, ale także całej kampanii.
TVP 1
7.45 ZUS dla Ciebie
8.00 Słodkie życie - sitcom
8.25 Okrasa łamie przepisy - magazyn kulinarny
9.05 Pod wodami Okawango
10.05 Galeria (158) - serial
10.35 Goryle we mgle - film przygodowy, USA, reż. Michael Apted,
wyk. Sigourney Weaver, Bryan
Brown, Julie Harris
12.55 Dingo. Wróg czy przyjaciel?
- film dok.
14.00 Jaka to melodia?
14.35 Moda na sukces (5973) - serial
15.05 Jak rozpętałem II wojnę
światową, cz. 2 - Za bronią
- komedia, Polska, reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Piotr Fronczewski, Wacław
Kowalski, Kazimierz Rudzki
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.20 Jaka to melodia?
17.50 Galeria (159) - serial
18.30 Urodzinki - Tu zaszła zmiana
19.15 Wizytówki Regionów
19.20 Przepis dnia - magazyn
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Pątniczka, cz. 2 - serial
22.00 Mama do wynajęcia - komedia,
USA, reż. Michael McCullers, wyk.
Tina Fey, Amy Poehler, Sigourney
Weaver
23.50 Anatomia prawdy (1) - serial,
USA, reż. Nelson McCormick,
wyk. Dana Delany, Jeri Ryan,
Nicholas Bishop, John Carroll
Lynch, Sonja Sohn, Windell Middlebrooks, Geoffrey Arend, Mary
Mouser
0.40 Jak rozpętałem II wojnę
światową, cz. 2 - Za bronią
- komedia, Polska, reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Piotr Fronczewski, Wacław
Kowalski, Kazimierz Rudzki
1.55 Białe kołnierzyki (14) - serial
2.45 Goryle we mgle - film przygodowy, USA, reż. Michael Apted
TVP SPORT
8.00 Liga Mistrzów - LM rewanż 9.00 Liga Mistrzów - LM rewanż 10.05 Liga Mistrzów - LM rewanż 11.05 Liga Mistrzów
- LM rewanż 12.15 Ayrton Senna 13.05
Piłka nożna - Bayern Monachium TV .
Bayern - Werder Brema 14.50 Piłka nożna
- Bayern Monachium TV 15.00 Piłka nożna - Bayern Monachium TV 16.40 Droga
do Rio 17.15 Liga Mistrzów - LM rewanż
18.15 Liga Mistrzów - LM rewanż 19.20
Liga Mistrzów - LM rewanż 20.20 Liga Mistrzów - LM rewanż 21.25 Legendy futbolu 21.50 Legendy futbolu 22.05
Legendy futbolu 22.30 Legendy futbolu 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Soczi
2014 - Hokej mężczyzn - 1 finału . Kanada
- Łotwa 1.25 Zakończenie dnia
TVP 1
5.20 Matki, żony i kochanki (8) - serial
6.20 Program katolicki
6.45 Pełnosprawni (51) - magazyn
dla niepełnosprawnych
7.05 Las bliżej nas - magazyn
7.25 Rok w ogrodzie
7.50 Dzień dobry w sobotę
8.15 Naszaarmia.pl - magazyn
8.50 Magazyn Ligi Mistrzów
9.30 Tu bije serce Europy - koncert
11.05 Jaka to melodia?
11.40 Święto Konstytucji 3 maja
13.15 Biegajmy razem - magazyn
13.40 Okrasa łamie przepisy - Ogórkowa kuchnia
14.20 Te Deum Laudamus
15.30 Jak rozpętałem II wojnę światową, cz. 3 - Wśród swoich
- komedia, Polska, reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Władysław Kowalski, Kazimierz Rudzki, Jan Świderski, Lech
Ordon, Krystyna Borowicz, Anna
Głębicka, Zdzisław Kuźniar
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Ojciec Mateusz (143) - Gorące
rytmy - serial
18.15 Opole kocham cię
18.30 Ranczo (100) - serial
19.15 Opole kocham cię
19.20 Wizytówki Regionów
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 GOL T - Mobile Ekstraklasa
20.15 Ławeczka w Unii (1) - serial, reż.
Wojciech Adamczyk, wyk. Piotr
Pręgowski, Sylwester Maciejewski,
Bogdan Kalus
20.25 Komisarz Alex (61) - serial
21.20 27 sukienek - komedia, USA,
reż. Anne Fletcher, wyk. Katherine
Heigl, Judy Greer, James Marsden,
Brian Kerwin
23.20 Karmazynowy przypływ - dramat, USA, reż. Tony Scott, wyk.
Steve Zahn, Gene Hackman,
Denzel Washington, Matt Craven
1.25 Pątniczka, cz. 2 - serial
3.05 Mama do wynajęcia - komedia
TVP SPORT
8.00 Soczi 2014 - Hokej mężczyzn - mecz
o 3.miejsce - USA - Finlandia 10.00 Soczi
2014 - Hokej mężczyzn - FINAŁ - Szwecja - Kanada 12.10 Niedokończona historia 13.05 Liga Mistrzów - LM . Bayern
Monachium - Real Madryt 15.05 Liga Mistrzów - LM . Chelsea Londyn - Atletico
Madryt 17.05 Zwarcie 17.40 Żeglarstwo
- Puchar na Lazurowym Wybrzeżu 18.20
Piłka nożna - Puchar Hiszpanii. FINAŁ.
Real Madryt - FC Barcelona 20.30 Złote
transmisje - MŚ w pn. Hiszpania’ 82 - Polska - Belgia, Hiszpania 22.15 Deyna - film
dok. 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 GOL
T - Mobile Ekstraklasa - magazyn 23.20
Liga Mistrzów - LM . Bayern Monachium
- Real Madryt 1.15 Zakończenie dnia
, wyk. Sigourney Weaver, Bryan
Brown, Julie Harris
5.15 Dzieje Mistrza Twardowskiego
- baśń filmowa, Polska
7.05 M jak miłość (498) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.05 Rodzinne oglądanie - Optimista - film dok. Polska
12.00 Zokkomon - film przygodowy,
Indie, reż. Satyajit Bhatkal, wyk.
Darsheel Safary, Anupam Kher,
Manjari Fadnis
14.00 Familiada
14.40 Koncerty królewskie 2013
- Koncerty Królewskie
15.15 Kabaret Neo - Nówka - Co by
było gdyby
16.00 Kogel - Mogel - komedia, Polska, reż. Roman Załuski, wyk.
Grażyna Błęcka - Kolska, Ewa
Kasprzyk, Zdzisław Wardejn,
Dariusz Siatkowski, Jerzy Turek,
Katarzyna Łaniewska
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.35 Cesarskie cięcie - komedia,
Polska, reż. Stanisław Moszuk,
wyk. Alicja Migulanka, Renata
Pękul, Roman Kłosowski, Krzysztof Kowalewski, Bożena Dykiel,
Mariola Gładkowska, Wojciech
Malajkat, Piotr Fronczewski
20.05 Barwy szczęścia (1119) - serial
20.40 VIII Płocka Noc Kabaretowa
Kabaretowe Igrzyska 2014
22.10 Księga aniołów i ludzi - Wrocław 2014 - koncert
23.30 Piąty Stadion (89), Prosta gra
23.40 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XII (12) - serial sensacyjny
0.35 Incredible Hulk - film science
fiction, USA, reż. Louis Leterrier,
wyk. Edward Norton, Liv Tyler, Tim
Roth, William Hurt
2.35 Pitbull (19) - serial policyjny TVP
3.35 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XII (12) - serial sensacyjny
4.25 Zakończenie dnia
6.00 Uwaga! - program interwencyjny
6.20 Mango - Telezakupy
7.25 Detektywi - program kryminalny
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Rozmowy w toku - talk show
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 Kryminalni - serial kryminalny
15.15 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
16.00 Rozmowy w toku - talk show
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Shrek Trzeci - komedia, USA
2007, reż. Chris Miller, wyk. Mike
Myers, Eddie Murphy, Cameron
Diaz, Antonio Banderas, Julie
Andrews, John Cleese, Rupert
Everett, Eric Idle, Justin Timberlake
21.55 Zabójcza broń - film sensacyjny,
USA 1987, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Danny Glover,
Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom
Atkins, Darlene Love
0.05 Kuba Wojewódzki - talk show
1.05 Uwaga! - program interwencyjny
1.20 Sekrety Magii
2.40 Rozmowy w toku - talk show
8.30 Tenis. Mats Point 9.00 Snooker. MŚ,
Sheffield, Wielka Brytania Półfi nał 10.00
Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 11.00 Snooker. MŚ, Sheffield,
Wielka Brytania Półfinał 12.00 Snooker.
MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał
13.00 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 14.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji 15.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji 15.30 Snooker. MŚ, Sheffield,
Wielka Brytania Półfinał 18.30 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych, Sydney 18.45 Jeździectwo. FEI Nations Cup,
Lummen, Belgia 20.00 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 23.00 Tenis.
Mats Point 23.30 Watts 0.30 Snooker. MŚ,
Sheffield, Wielka Brytania Półfi nał
PSN
7.07 Piłka nożna Liga angielska 9.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 9.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 10.55 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2014 12.00 Polsat Sport
News Sport Flash 12.07 MAGAZYN Magazyn golfowy 12.35 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 15.05 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 16.00 Polsat Sport News
Sport Flash 16.07 Siatkówka plażowa
World Tour Chiny 18.00 Ręczna Superliga
PGNiG 19.55 Piłka nożna Puchar Włoch
22.00 Polsat Sport News Sport Flash
22.07 Magazyn Futbol Mundial 22.45
Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Kolarstwo Tour de Romandie 0.00 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia
5.35
5.50
7.55
8.30
11.00
12.45
13.45
14.45
17.00
18.00
19.00
19.45
20.00
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Efekt domina
Dzień dobry TVN - magazyn
Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Project Runway
Grease II - musical, USA 1982,
reż. Patricia Birch, wyk. Michelle
Pfeiffer, Maxwell Caulfield, Lorna
Luft, Maureen Teefy
Bitwa o dom
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
X Factor - program rozrywkowy
22.15 Jak stracić chłopaka w 10 dni
- komedia, Niemcy, USA 2003,
reż. Donald Petrie, wyk. Kate
Hudson, Matthew McConaughey, Kathryn Hahn, Annie
Parisse, Adam Goldberg, Thomas
Lennon, Michael Michele, Bebe
Neuwirth
0.35 Piątek trzynastego - horror,
USA 2009, reż. Marcus Nispel,
wyk. Jared Padalecki, Danielle
Panabaker, Amanda Righetti, Travis Van Winkle, Aaron Yoo
2.25 Uwaga! - program interwencyjny
2.40 Sekrety Magii
EUROSPORT
8.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 9.30 Snooker. MŚ, Sheffield,
Wielka Brytania Półfinał 11.00 Snooker.
MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfi nał
12.00 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 14.00 Wyścigi samochodowe. Auto GP, Hungaroring, Węgry 14.30
FIA WTCC. Hungaroring, Węgry Kwalifikacje 15.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 16.30 Snooker. MŚ,
Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 18.30
Wyścigi samochodowe. Mistrzostwa
świata endurance, Spa - Francorchamps,
Belgia 20.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 23.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 7. 0.00 Tenis stołowy. Drużynowe MŚ, Tokio Ćwierćfinały
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Taniec z Gwiazdami
22.00 Push - film akcji, USA, 2009,
reż. Paul McGuigan, wyk. Camilla
Belle, Chris Evans, Colin Ford,
Dakota Fanning, Joel Gretsch
Tajna agencja rządowa zwana
Wydziałem prowadzi badania
nad fenomenami, takimi jak telekineza, jasnowidzenie czy telepatia. Wysłannicy organizacji tropią
osoby dysponujące ponadnaturalnymi zdolnościami, aby stworzyć z nich niezwyciężoną armię.
Na ich celowniku jest m.in. Nick
Gant, który umiejętności telekinetyczne odziedziczył po ojcu.
0.15 Taksówkarz - dramat, USA,
1976, reż. Martin Scorsese, wyk.
Robert De Niro, Jodie Foster,
Harvey Keitel, Cybill Shepherd,
Albert Brooks, Leonard Harris
2.45 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
6.00
6.30
7.35
8.05
8.55
10.45
11.45
12.15
12.45
14.35
16.30
21.55
22.55
23.55
1.55
3.00
4.00
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
3.50 Głos Polski 4.00 Apel Jasnogórski
4.20 Polski punkt widzenia 8.00 Informacje dnia 8.15 Polski punkt widzenia
8.40 Program dla dzieci 9.45 Duc in altum 10.00 Informacje dnia 10.15 Rozmowy niedokończone 11.25 Głos Polski 12.00
Modlitwa „Anioł Pański” 12.05 Informacje
dnia 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje
dnia 16.10 Siódmy Sakrament 17.00 Jazda
próbna 17.30 Reportaż dnia 18.00 Modlitwa „Anioł Pański” 18.05 Informacje dnia
18.15 Westerplatte młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela”
19.00 Warto zauważyć… W mijającym
tygodniu 19.30 Program dla dzieci 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
Felieton „Myśląc Ojczyzna” 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Polski punkt widzenia
POLSAT
6.00
7.45
8.45
10.15
10.50
12.40
13.15
15.15
17.15
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków (3 - 4) - serial
Co nowego u Scooby’ego?
Ewa gotuje
Horton słyszy Ktosia! - film anim.
Jaś Fasola
Tylko Muzyka. Must be the
Music
Taniec z Gwiazdami
Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.05 Serwis Info weekend 17.15
Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00 Studio Wschód - magazyn
18.30 Kapitalny program - magazyn ekonomiczny 18.55 INFOrmacje 19.10 Serwis sportowy 19.15 Pogoda 19.20 Równo
- ważni - magazyn 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 21.10 Pogoda 21.15 Prawdę
mówiąc - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50
Prawdę mówiąc - magazyn
TVN 7
PULS
4.55 We Dwoje - program rozrywkowy
6.15 Męski Typ 2: Zbigniew Lew
- Starowicz - talk show
6.45 Ostry dyżur - serial obyczajowy
7.45 Sąd rodzinny - program sądowy
8.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.45 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
11.25 Mango Telezakupy
13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
14.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
15.00 Szpital - program obyczajowy
16.00 Bananowy doktor II - serial
17.00 Zaklinaczka duchów - serial
18.00 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
19.00 Bananowy doktor II - serial
20.00 Wyspa skarbów - film przygodowy, Wielka Brytania, USA 1990,
reż. Fraser Heston, wyk. Charlton Heston, Christian Bale, Oliver
Reed, Christopher Lee
22.45 Królowa ringu - film obyczajowy, Niemcy, USA 2004, reż.
Charles S. Dutton, wyk. Meg
Ryan, Omar Epps, Charles S. Dutton, Tony Shalhoub, Tim Daly
1.00 The Following - serial
2.00 Mickey Niebieskie Oko - komedia, Wielka Brytania, USA 1999,
reż. Kelly Makin, wyk. Hugh
Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young
6.00 Rodzinny ogród
6.30 Złotopolscy - telenowela
7.05 Akademia Pana Kleksa - film
familijny, Polska 1983
8.50 Milioner w spodenkach - film
familijny, USA 1994
10.50 Ultrapies - film familijny, USA
12.35 Rozbitkowie na Pacyfiku - film
familijny, USA 1998
14.45 W 80 dni dookoła świata - film
przygodowy, USA, Włochy 1989,
reż. Buzz Kulik, Roger Mills, wyk.
Pierce Brosnan, Eric Idle, Julia
Nickson, Peter Ustinov
16.45 Ace Ventura: Psi detektyw
- komedia, USA 1994
18.25 SpongeBob Kanciastoporty
- serial
19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
20.00 Szczęki - thriller, USA 1975, reż.
Steven Spielberg, wyk. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary
22.30 Niepokonany 3: Odkupienie
- film akcji, USA 2010, reż. Isaac
Florentine, wyk. Scott Adkins,
Mykel Jenkins, Marko Zaror, Mark
Ivanir, Hristo Shopov
0.30 Nocny pociąg z mięsem - horror, USA 2008, reż. Ry?hei Kitamura, wyk. Bradley Cooper, Leslie
Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones
3.00 JRG w akcji
3.25 Dyżur
3.50 JRG w akcji
10.25
11.25
12.25
13.25
14.30
19.00
20.00
21.55
22.55
0.40
2.40
3.00
4.00
5.00
Benny Hill
Przyjaciele z Kieszonkowa
Przyjaciele z Kieszonkowa
Przyjaciele z Kieszonkowa
Czarodziejki
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Ludzkość: Historia nas wszystkich - film dok.
Galileo
Przygody Merlina
Przygody Merlina
STOP Drogówka
Pogromcy duchów 2 - komedia, USA, 1989, reż. Ivan Reitman,
wyk. Bill Murray, Dan Aykroyd,
Sigurney Weaver, Harold Ramis,
Rick Moranis, Ernie Hudson
Miś - komedia, Polska, 1980, reż.
Stanisław Bareja, wyk. Barbara
Burska, Bronisław Pawlik, Stanisław Tym
Galileo
Fala śmierci, cz. 2 - film katastroficzny, Kanada, USA, 2006
CSI. Kryminalne zagadki Miami
Gniew Kaina - dramat, USA,
2010, reż. Ryan Combs, wyk. Nipsey Hussle, Ving Rhames
Moce ciemności - horror, USA,
1994, reż. Aaron Norris, wyk. Calvin Levels, Chuck Norris
Mega Chichot
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
TV6
TTV
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wojny magazynowe 18.35
Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci 19.45 Express - informacje
20.00 Ostre cięcie 20.45 Rosyjskie laleczki
21.15 Rosyjskie laleczki 21.45 Express - informacje 22.00 Bogaci też płaczą 23.00
Usterka 23.30 Czerwona dzielnica - serial
0.00 Kulisy porno biznesu - serial
9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mistrz
kuchni: Gordon Ramsay 11.00 Jak oni śpiewają 12.00 Jak oni śpiewają 12.55 4MUSIC
13.55 Świat według Bundych 14.25 Rodzina zastępcza 15.30 Tajemnicza wyspa
Juliusza Verne’a - film przygodowy 17.30
Jedna noc z królem - dramat historyczny
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Rozmowy kontrolowane - komedia 23.30 Najemnicy - film akcji
TVP KULTURA
7.20 Noce i dnie - Bogumił i Barbara - serial 8.25 To nie Kalifornia - film dok. 10.20
Znachor - dramat, Polska 12.45 Piątek
z operą - La Traviata - opera, Niemcy
15.20 Puzzle - dramat, Argentyna 17.00
Vacat, ewant. Studio Kultura - Rozmowy
17.40 To nie Kalifornia - film dok. 19.25
Jutro mnie tu nie będzie - etiuda, Polska
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Skazany na bluesa - dramat, Polska 22.10 Tygodnik Kulturalny 23.05 Wybrzeże moskitów - dramat, USA 1.10 Informacje
kulturalne 1.30 Made in Polska - PUSTKI
- koncert 3.00 Ogród rozkoszy ziemskich
- film obyczajowy, Wielka Brytania, Włochy, Polska 4.50 Zakończenie dnia
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Terre - de - Haut (54)
8.00 O moim Ojcu 9.05 1920. Wojna
i miłość (8) - serial 10.00 Muzeum Orsay
- film dok. 10.35 Okrasa łamie przepisy
11.10 Cafe Historia 11.30 Słowianie - cykl
dok. 12.05 Z Gdańska do Europy12.40
Polska z bocznej drogi 13.00 Początki
państwa polskiego - film dok. 13.40 Spór
o historię - debata 14.15 Polska z bocznej drogil 14.30 Szerokie tory - reportaż 15.00 Było, nie minęło 15.30 Ex Libris 15.55 Sensacje XX wieku 17.00 1920.
Wojna i miłość (9) - serial 17.55 Kalendarium historyczne 18.35 Kto ty jesteś? - Jaki znak twój? - Orzeł i flaga 19.05 Dziennik telewizyjny - 2.5.1989 19.40 Długi
weekend - film TVP 21.00 Cafe Historia
- program publicystyczny 21.25 Było, nie
minęło 21.55 Sensacje XX wieku 23.30
Nieznane Katastrofy (4) - Prom na Motławie - magazyn 0.00 Aniołki (8) - cykl
dok. 0.30 Życie według Piotra - reportaż 0.45 Nie ma szczęśliwych Kennedych
- film dok. 2.35 Rewolucja deadline - cykl
dok. 3.05 Zakończenie dnia
Sobota, 3.05.2014
TV 4
6.00
6.35
6.55
7.15
7.30
8.30
9.25
16.35
20.00 Trzej muszkieterowie - film
przygodowy, USA, Niemcy,
Wielka Brytania, 2011, reż. Paul
W.S. Anderson
Trójka sławnych muszkieterów
- Atos, Portos i Aramis - zostaje
odsunięta w cień za sprawą
spisku tajemniczej Milady. Trzy
lata później do Paryża przyjeżdża młody chłopak o nazwisku D’Artagnan, który dołącza
do słynnych szermierzy. W tym
samym czasie przebiegły kardynał Richelieu planuje spisek
w celu zdobycia królewskiej
korony. Pomaga mu Milady oraz
niegodziwy Buckingham. Jedyna
nadzieja w trzech muszkieterach.
22.15 Działa Nawarony - film
wojenny, USA, 1961, reż. Jack Lee
Thompson, wyk. Anthony Quinn,
David Niven, Gregory Peck, Irene
Papas, Jack Thompson
1.45 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Nowy Scooby - Doo
Ballada o Daltonach - film
anim., Francja, 1978
Galileo
Dekoratornia
Daleko od noszy
Dzielny szeryf Lucky Luke
- film anim., Francja, 1983
Kamerdyner Bob - komedia,
Kanada, Wielka Brytania, 2005
Niekończąca się opowieść
- film familijny, USA, 1984, reż.
Wolfgang Petersen, wyk. Barret
Oliver, Moses Gunn, Noath Hathaway, Tami Stronach
Garfield Show
Garfield Show
Nowy Scooby - Doo
Fala śmierci, cz. 1 - film katastroficzny, Kanada, USA, 2006
STOP Drogówka
CSI. Kryminalne zagadki Miami
Rozstania i powroty
To był dzień
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
6.00 Tajniak z klasą - komedia kryminalna 8.00 Filip z konopi - komedia obyczajowa 9.40 Przygody barona Munchausena
- film przygodowy 12.10 Jak za dawnych
czasów - komedia 14.15 Krzyżacy cz II film historyczny 15.45 Rozważna i romantyczna - komedia romantyczna, 18.35 Taxi
2 - komedia kryminalna 20.15 Nic śmiesznego - komedia 22.05 Rozjemca - film
sensacyjny 0.05 Skazany na piekło - thriller
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 17.15
Teleexpress Extra 17.30 To jest temat
- magazyn 18.00 Serwis sportowy 18.05
Pogoda 18.10 INFObiznes 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10
INFOrozmowa 19.25 Puls Polski 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.44 Flesz
- Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Kod dostępu - program publicystyczny 21.40 Studio
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52
Panorama Dnia 22.35 Pogoda 22.45
Twoje Info 23.20 Z dnia na dzień 23.55
Sportowy Wieczór 0.15 Dziś wieczorem
0.30 Forum 1.02 Flesz - Serwis Info 1.10
Serwis Info 1.25 Panorama Dnia
Piątek, 2.05.2014
TV 4
18.30
18.45
19.00
20.00
TVN
TVP 2
6.00 Na spacerze z psem - cykl dok.
7.00 M jak miłość (1059) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie - w tym
Pogoda. 8.20, 9.15, 10.00
10.40 Barwy szczęścia (1116) - serial
11.10 Barwy szczęścia (1117) - serial
11.45 Gwiazdy w południe - Najgorszy rewolwerowiec Dzikiego
Zachodu - komedia, USA, reż.
Alan Rafkin, wyk. Pat Morita, Don
Knotts, Barbara Rhoades, Jackie
Coogan
13.25 Polacy w Rzymie i Watykanie
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Koncerty królewskie 2013
- Koncerty Królewskie
15.15 Słowo na niedzielę
15.25 Agent z przypadku - film sensacyjny, Hongkong, reż. Teddy
Chan, wyk. Jackie Chan, Vivian
Hsu, Alfred Cheung
17.00 VIII Płocka Noc Kabaretowa
Kabaretowe Igrzyska 2014
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 The Voice of Poland IV seria
- Live
22.35 Incredible Hulk - film science
fiction, USA, reż. Louis Leterrier,
wyk. Edward Norton, Liv Tyler, Tim
Roth, William Hurt
0.35 Możdżer, Danielsson, Fresco
- Polska Live - koncert
1.40 Agent nr 1 - film sensacyjny,
Polska, reż. Zbigniew Kuźmiński,
wyk. Karol Strasburger, Monika
Sołubianka, Barbara Bargiełowska, Stojczo Mazgałow, Tadeusz
Białoszyński, Józef Para, Zdzisław
Tobiasz, Aleksander Iwaniec,
Bogumił Simeonow
3.30 Najgorszy rewolwerowiec
Dzikiego Zachodu - komedia,
USA, reż. Alan Rafkin, wyk. Pat
Morita, Don Knotts, Barbara Rhoades, Jackie Coogan
5.15 Zakończenie dnia
6.00
8.20
8.55
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
EUROSPORT
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Kolarstwo Tour de Romandie 9.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 9.55 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2014 10.55 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2014 12.00 Polsat Sport
News Sport Flash 12.07 Magazyn golfowy 13.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014
16.00 Polsat Sport News Sport Flash 16.07
Magazyn Atleci 17.00 Polsat Sport News
Sport Flash 19.07 Magazyn Polska 2014
21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07
Magazyn lekkoatletyczny 22.00 Polsat
Sport News Sport Flash 22.07 Magazyn
Atleci 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Kolarstwo
Tour de Romandie 0.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia
POLSAT
TVN
TVP 2
TVN 7
6.25 Męski Typ: Jerzy Iwaszkiewicz
- talk show
7.00 Mango - Telezakupy
9.05 Dwóch i pół - serial komediowy
10.35 Zaklinaczka duchów - serial
11.35 Golden Boy - serial
12.40 Kopciuszek: Roztańczona
historia - komedia, USA, Kanada
2008, reż. Damon Santostefano,
wyk. Selena Gomez, Drew Seeley,
Jane Lynch, Katherine Isabelle,
Emily Perkins
14.30 Usta Usta - serial obyczajowy
15.35 Bananowy doktor II - serial
17.30 Brzydula - serial
18.30 Revolution - serial
19.30 W rytmie hip - hopu - film
obyczajowy, USA 2001, reż.
Thomas Carter, wyk. Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry
Washington, Fredro Starr, Terry
Kinney, Bianca Lawson
21.50 Mickey Niebieskie Oko - komedia, Wielka Brytania/USA 1999,
reż. Kelly Makin, wyk. Hugh
Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young, James
Fox, Joe Viterelli, Gerry Becker
0.00 Piekielna głębia - film sensacyjny, USA 1999, reż. Renny
Harlin, wyk. Saffron Burrows,
Thomas Jane, LL Cool J, Samuel L.
Jackson, Michael Rapaport, Stellan Skarsgard, Aida Turturro
2.20 Sekrety Magii
PULS
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
10.05
12.05
13.45
15.00
17.05
19.00
20.00
21.55
0.45
2.40
3.15
Dyżur
W blasku fleszy
Taki jest świat
Rodzinny ogród
Uwierzyć w magię - dok.
Flintstonowie - serial
Fineasz i Ferb - serial
Asterix w Brytanii - film anim.
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Kopciuszek - baśń,
Niemcy 2011, reż. Uwe Janson,
wyk. Barbara Auer, Harald Krassnitzer, Aylin Tezel
W 80 dni dookoła świata - film
przygodowy, USA, Włochy 1989,
reż. Buzz Kulik, Roger Mills, wyk.
Pierce Brosnan, Eric Idle, Julia
Nickson, Peter Ustinov
Arrow - serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Wasabi - film akcji, Francja,
Japonia 2001, reż. Gérard Krawczyk, wyk. Jean Reno, Ryoko
Hirosue, Michel Muller
Siła i honor - thriller, USA 2000,
reż. George Tillman Jr, wyk.
Robert De Niro, Cuba Gooding Jr,
Charlize Theron
Piątek trzynastego V: Nowy
początek - horror, USA 1985,
reż. Danny Steinmann, wyk.
Melanie Kinnaman, John Shepherd, Shavar Ross
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Stopklatka
TTV
TV6
6.00 Szczęśliwy Teksańczyk - western
7.20 Krzyżacy cz. I - film historyczny
9.10 Robinson Crusoe - film przygodowy
10.50 Yamakasi - Współcześni Samurajowie - film sensacyjny 12.40 Tootsie - komedia 15.05 Silverado - dramat 17.40
Wiedźmin - film fantastyczny 20.15 Zajście awaryjne - komedia, Niemcy, USA
22.20 Nic śmiesznego - komedia 0.20 VI
Batalion - film wojenny
14.45 Niezwykłe lata 80. Dekada, która nas ukształtowała 15.45 Express - informacje 16.05 Wojny magazynowe
17.10 Domówka 17.45 Express - informacje 18.05 Ostre cięcie 18.45 Luksusowe zachcianki 19.45 Express - informacje
20.00 Czysty zysk - serial 21.00 Awantura
o wesele 22.00 Panny młode na gigancie
- serial 23.00 Czerwona dzielnica - serial
23.30 Sekrety striptizerek - serial
8.55 Królewna Śnieżka 9.25 Garfield Show
10.55 Tuż przed tragedią 12.00 Mistrz
kuchni. Juniorzy 13.00 Wszystko o psach
14.00 Zaklinacz psów 15.00 Najgroźniejsi
zabójcy 16.00 Mindfreak - iluzjonista Criss
Angel 17.00 Obcy wewnątrz nas 18.00
Jack i magiczna fasola - baśń 20.00 Galileo
21.00 Rude Tube 21.30 Zbrodnie namiętności 22.30 Tuż przed tragedią 23.35 Cyfrowy szpieg - film sensacyjny
TV TRWAM
14.00 Zakład - film fabularny 15.20 Dobra
wiara, dobre tricki - film 15.30 Powrót do
Domu Ojca 16.00 Informacje dnia 16.10
16.40 Sanktuaria Polskie 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Reportaż dnia
18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje dnia
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 Program dla dzieci - spotkanie
z Magdą Buczek - modlitwy z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Przegląd tygodnika rodzin katolickich „ŹRÓDŁO”
- prof. inż. Janusz Kawecki 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Teresa - film fabularny 23.35 3 maja 1791 (Ustanowienie
Konstytucji)
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Noce i dnie - serial 8.35 Kot w Paryżu - film
anim. 10.00 Informacje kulturalne 10.25
Prawo i pięść - film fabularny 12.05 Informacje kulturalne 12.25 Gangster miłości - film dok. 13.35 Opole na bis 15.20
3 x Kędzierzawska - Pora umierać - film
obyczajowy 17.15 Sztuka czytania 17.50
Informacje kulturalne 18.30 The Blues - Historia Bluesa „Powrót do źródeł” 1
- serial 20.05 Mój tydzień z Marilyn - film
obyczajowy 22.00 Hala odlotów - talk
- show 22.55 Esperanza Spalding na Avo
Session - koncert 0.25 Mój tydzień z Marilyn - film obyczajowy, USA 2.15 Awatary
jako prostytutki - film dok.
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Kubizmo (55) 8.00
Ucieczka z raju - reportaż 8.35 Cafe Historia - program publicystyczny 9.00 Rodzina Połanieckich (2) Między nienawiścią
a miłością - serial 10.30 Złoto. Niewiarygodne dzieje Pucharu Świata - film dok.
11.40 Transmisja 13.30 Spotkanie - reportaż 13.55 Szerokie tory - Bodyguard
14.25 Namibia, cz. 4 - reportaż 15.00
Dzieje kultury polskiej - Rzeczpospolita szlachecka - Wiek srebrny - cykl dok.
16.05 Flesz historii (179) 16.25 Encyklopedia II wojny światowej - Wojna i gospodarka, cz. 5 - cykl dok. 17.00 Rodzina
Połanieckich (3) Pojednanie - serial 18.30
Kalendarium historyczne - Konstytucja 3
Maja - Dzieje - film dok. 19.00 Dziennik
telewizyjny - 3.5.1989 19.35 Wielki test
- Wielki Test o Europie 21.15 Polski Liwiusz
- film dok. 21.45 Kulisy III RP - Konstytucja 3 Maja - debata historyczna - cykl
dok. 22.55 Encyklopedia II wojny światowej - Strażnicy morza - cykl dok. 23.25
Boża podszewka II (16) - serial 0.35 Cała
prawda o… (1) - King Abdullah II - cykl dok
5.35
6.30
7.00
8.00
8.20
8.50
9.30
11.20
11.55
12.00
12.10
12.50
13.30
14.30
14.50
16.25
17.00
17.25
18.20
18.55
19.25
19.30
20.10
20.20
21.20
23.00
1.00
2.00
3.20
TVP 1
TVP 2
TVN
Bulionerzy (15 - 16) - serial
My Wy Oni - magazyn
Nasz profesor Papieżem
Tydzień
Świat się kręci - the best of
Ziarno - magazyn
Msza Święta
Droga do Brazylii (6) - magazyn
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Magiczne drzewo (1) - Drewniany pies - serial
Attenborough. 60 lat wśród
dzikiej przyrody.cz. 1. Życie
w kamerze - serial dok.
Opole kocham cię
Cziłała z Beverly Hills - komedia, USA, reż. Raja Gosnell, wyk.
Jamie Lee Curtis, Nick Zano,
Maury Sterling
Opole kocham cię
Teleexpress, Pogoda
Komisarz Alex (61) - Bestia
- serial
Jaka to melodia?
Słodkie życie - Psychoanaliza
- sitcom
Wizytówki Regionów
Wiadomości, Sport, Pogoda
Ławeczka w Unii - Szkolenia
językowe - serial
Ranczo (101) - Grecy i Bułgarzy
- serial
Nadchodzi Polly - komedia, USA,
reż. John Hamburg, wyk. Ben
Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing
Przeprawa - dramat, USA, reż.
Wayne Kramer, wyk. Harrison
Ford, Ray Liotta, Sean Penn, Alice
Eve, Alice Braga
Downton Abbey III (4) - serial
Jak rozpętałem II wojnę światową, cz. 3 - Wśród swoich
- komedia, Polska
Przeprawa - dramat, USA, reż.
Wayne Kramer
5.45 Sto tysięcy bocianów (54)
- Park Narodowy - definicja
- serial
6.15 Milion ton śmieci (8) - cykl dok.
6.50 M jak miłość (1060) - serial
7.50 Barwy szczęścia (1118) - serial
8.20 Barwy szczęścia (1119) - serial
8.55 Rodzinne oglądanie - Pupile
w rozmiarze XXL - film dok.
9.50 Napad na bank - komedia, Francja, reż. Jean Girault, wyk. Louis
de Funes, Anne Doat, Jean Pierre
Marielle, Yvonne Clech
11.25 Makłowicz w podróży - Malezja
12.00 Kogel - Mogel - komedia, Polska, reż. Roman Załuski, wyk.
Grażyna Błęcka - Kolska, Ewa
Kasprzyk, Zdzisław Wardejn,
Dariusz Siatkowski, Jerzy Turek,
Katarzyna Łaniewska
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 The Voice of Poland IV seria
- Live
16.30 Na dobre i na złe (557)
- Szczerość - serial
17.25 Na sygnale (17) - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
20.05 Neo - nówka rządzi - program
kabaretowy
21.10 Sherlock (9) Jego ostatnia
przysięga - serial
22.50 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej
23.25 Polacy, Polacy - film dok.
0.10 Święta dziewczyna - film
fabularny, Argentyna, Hiszpania,
Włochy, Holandia, reż. Lucrecia
Martel, wyk. Mia Maestro, Julieta
Zylberberg, Maria Alche
2.00 Prowokator - dramat, Polska,
reż. Krzysztof Lang, wyk. Bogusław Linda, Krzysztof Pieczyński,
Danuta Stenka, Bartek Topa, Piotr
Wawrzyńczak, Andrzej Blumenfeld, Janusz Nowicki
3.35 Zakończenie dnia
5.35 Uwaga! - program interwencyjny
5.50 Mango - Telezakupy
7.55 Maja w ogrodzie - magazyn
ogrodniczy
8.25 Akademia ogrodnika - magazyn ogrodniczy
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
11.00 Co za tydzień - magazyn
11.40 Sama słodycz
12.40 Prawo Agaty - serial
13.40 X Factor - program rozrywkowy
16.00 Shrek Trzeci - komedia, USA
2007, reż. Chris Miller, wyk. Mike
Myers, Eddie Murphy, Cameron
Diaz, Antonio Banderas, Julie
Andrews, John Cleese, Rupert
Everett, Eric Idle, Justin Timberlake
18.00 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Lekarze - serial obyczajowy
21.00 Project Runway
22.00 Na językach - magazyn
TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity. 3 miejsce. Finlandia - USA 10.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity. FINAŁ. Szwajcaria - Szwecja 12.10 Niedokończona historia 13.15
Żeglarstwo - Puchar na Lazurowym Wybrzeżu 13.45 Żużel - Nice Polska Liga.
GKM Grudziądz - Polonia Bydgoszcz
16.15 Legendy futbolu 16.40 Legendy futbolu 16.55 Legendy futbolu 17.20
Legendy futbolu 17.45 Najpięknijesze
bramki polskie 18.20 MŚ RPA 2010 19.45
Ayrton Senna 20.35 Żużel - Nice Polska
Liga. GKM Grudziądz - Polonia Bydgoszcz
22.30 Droga do Brazylii 23.00 Sportowa
niedziela 23.25 Liga Mistrzów - LM . Chelsea Londyn - Atletico Madryt 1.15 Zakończenie dnia
PSN
7.07 MAGAZYN Trans World Sport 8.40
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 10.00
Polsat Sport News Sport Flash 10.07 Magazyn IAAF World Athletics 11.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 14.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 16.00 Polsat
Sport News Sport Flash 16.07 Magazyn
ATP World Tour Uncovered 2014 17.00
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Siatkówka plażowa World Tour Chiny 19.00
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn Futbol Mundial 19.45 Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 Polsat Sport
News Sport Flash 22.07 Magazyn golfowy 22.45 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia 23.00 Kolarstwo
Tour de Romandie
TVP 1
8.00
8.05
8.15
8.35
9.30
10.30
11.00
12.00
12.10
12.35
12.45
13.50
14.25
15.00
15.10
15.25
15.55
17.00
17.25
17.55
18.30
19.10
19.15
19.20
19.30
20.04
20.15
20.25
21.40
22.40
0.25
1.20
2.00
Wiadomości
Pogoda
Polityka przy kawie
Sąsiad na widelcu - magazyn
kulinarny
Attenborough. 60 lat wśród
dzikiej przyrody - Życie
w kamerze - serial dok.
Moda na sukces (5971) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Gepard, mistrz szybkości
Jaka to melodia?
Galeria (159) - serial
Wiadomości, Pogoda
Polska non stop
Okrasa łamie przepisy - Ogórkowa kuchnia
Drużyna - Zatopiony skarb
- serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2582) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Gwiazdy Eurowizji
Wizytówki Regionów
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
Biało - czerwoni - felieton
Ławeczka w Unii - Wymiana
sąsiedzka - serial
Teatr Telewizji - Księżyc
i magnolie
Downton Abbey III (4) - serial
Nadchodzi Polly - komedia, USA,
reż. John Hamburg, wyk. Ben
Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing
Drużyna - Zatopiony skarb
- serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Notacje - Iga Cembrzyńska.
Każdy ma swój świat
TVP SPORT
5.5.2014 TVP Sport 8.00 Sportowa niedziela 8.25 Droga do Rio 9.05 Żużel - Nice Polska Liga. GKM Grudziądz - Polonia
Bydgoszcz 11.00 Liga Mistrzów - LM .
Bayern Monachium - Real Madryt 13.05
Liga Mistrzów - LM . Chelsea Londyn - Atletico Madryt 15.10 Droga do Rio 15.45
Najpiękniejsze bramki 17.15 Zwarcie 17.45
4 - 4 - 2 magazyn piłkarski 18.10 4 - 4 - 2
magazyn piłkarski 18.50 Najpiękniejsze
bramki 19.25 Liga Mistrzów - LM . Bayern
Monachium - Real Madryt 21.30 Filmy
na podium 21.35 Legendy futbolu 22.00
Legendy futbolu 22.25 Filmy na podium
23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Żużel
- Nice Polska Liga. GKM Grudziądz - Polonia Bydgoszcz 1.20 Zakończenie dnia
5.40
6.35
7.05
8.00
10.45
11.10
11.45
12.45
13.15
13.50
14.25
15.30
15.55
16.55
17.25
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
21.40
21.45
22.50
0.05
1.50
2.45
4.00
4.55
23.00 W cieniu chwały - film sensacyjny, Niemcy, USA 2008, reż.
Gavin O’Connor, wyk. Colin Farrell, Edward Norton, Jon Voight,
Noah Emmerich, Jennifer Ehle,
John Ortiz
1.30 Uwaga! - program interwencyjny
1.45 Sekrety Magii
TVN
M jak miłość (498) - serial
Coś dla Ciebie - magazyn
M jak miłość (499) - serial
Pytanie na śniadanie
Sztuka życia (73) - nowela dok.
Barwy szczęścia (1119) - serial
Na dobre i na złe (277)
Jesienna burza - serial
Polacy w Rzymie i Watykanie
- cykl dok.
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Israelitas
Baron24 (1) - Kto się boi
komornika - serial komediowy
Jaskiniowcy z Himalajów - film
dok. reż. Liesl Clark
Panorama, Pogoda
Zaginiona (1) - Odjazd - serial,
reż. Andrzej Kostenko, wyk. Jan
Frycz, Danuta Stenka, Maciej
Marczewski, Agnieszka Grochowska, Matylda Damięcka,
Ryszard Filipski, Andrzej Chyra
Rodzinka.pl (81) „Pytania
egzystencjalne” - serial komediowy
Rodzinka.pl (82) - Idzie lato
- serial komediowy
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1119) - serial
Barwy szczęścia (1120) - serial
M jak miłość (1061) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Tomasz Lis na żywo
Punkt oparcia - film dok.
Sherlock (9) Jego ostatnia
przysięga - serial
Aida (2) - serial komediowy
Punkt oparcia - film dok.
Tomasz Lis na żywo
Zakończenie programu
6.00 Uwaga! - program interwencyjny
6.20 Mango - Telezakupy
7.25 Detektywi - program kryminalny
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Rozmowy w toku - talk show
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 Kryminalni - serial kryminalny
15.15 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
16.00 Rozmowy w toku - talk show
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.45 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
21.30 Sama słodycz
22.30 Surowi rodzice - reality show
PSN
6.00
7.45
8.15
8.45
10.35
12.05
14.15
15.45
17.45
18.50
19.30
20.00
22.00
23.30 Agenci NCIS. Los Angeles
- serial sensacyjny, USA
0.30 Kamuflaż II - serial sensacyjny
1.25 Co za tydzień - magazyn
2.05 Uwaga! - program interwencyjny
2.20 Sekrety Magii
3.40 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Sporty Motorowe. Weekend
w sportach motorowych 8.45 FIA WTCC.
Hungaroring, Węgry 6. runda 9.30 Tenis stołowy. Drużynowe MŚ, Tokio Finał
mężczyzn 11.00 Tenis. Turniej ATP, Estoril
Finał 12.30 Tenis. Mats Point 13.00 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał
15.00 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał 16.00 Snooker. MŚ, Sheffield,
Wielka Brytania Finał 17.00 Snooker. MŚ,
Sheffield, Wielka Brytania Finał 18.00 Eurogole 18.45 Brazilmania 19.00 Snooker.
MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał 20.00
Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania
Finał 23.00 Watts 23.15 Eurogole 0.00
Brazilmania 0.15 Snooker. MŚ, Sheffield,
Wielka Brytania Finał
Nowy dzień z Polsat News
Co nowego u Scooby’ego?
Jeźdźcy smoków (5) - serial
Horton słyszy Ktosia! - film anim.
Szeregowiec Dolot - film anim.
Trzej muszkieterowie - film
przygodowy, USA, Niemcy
TOP CHEF
Nagi peryskop - komedia, USA,
1996, reż. David S. Ward, wyk.
Kelsey Grammer, Lauren Holly
Nasz nowy dom
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Państwo w Państwie
Tylko Muzyka. Must be the
Music
Kości - serial
6.00
6.30
7.00
7.55
8.55
9.55
10.55
11.55
12.55
13.25
14.35
15.35
16.30
22.20
23.00 Chętni na kasę - film akcji, USA,
2010, reż. John Luessenhop, wyk.
Chris Brown, Idris Elba, Jay Hernandez, Matt Dillon, Michael Ealy
Emocjonująca rozgrywka między planującą zuchwały napad
grupą przestępców a parą nieustępliwych gliniarzy. Mocne kino
w doborowej obsadzie. Grupa
wytrawnych oszustów przeprowadza serię zuchwałych napadów na banki. Członkowie szajki
są już jednak zmęczeni swoją
niebezpieczną profesją i marzą
o wycofaniu się z interesu. Chcą
jeszcze tylko zorganizować
ostatni, spektakularny skok, na
którym mogliby zarobić 25 milionów dolarów.
1.30 Magazyn sportowy
3.30 Tajemnice losu
0.30
1.30
2.30
3.00
4.00
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Starożytne tajemnice Biblii
- film 17.25 Święty na każdy dzień17.30
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Jezus Królestwo bez granic odc. - f
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna - felieton prof.
Mirosława Piotrowskiego 21.00 Apel Jasnogórski - transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 21.20 Informacje
dnia 21.40 Vatican magazine - watykańska kronika wydarzeń 22.10 Jak My to
widzimy - program publicystyczny z Chicago 22.40 Miej odwagę milczeć - ojciec
Placido Cortese - film 23.45 Kapłan PRO
- LIFE - film
POLSAT
6.00
8.15
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.10 MEGA HIT - 2012 - film sci - fi,
USA, 2009, reż. Roland Emmerich,
wyk. John Cusack, Amanda Peet,
Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt, Thandie Newton, Woody Harrelson
Przed wiekami Majowie pozostawili ludzkości kalendarz, który
dokładnie wskazywał datę końca
świata i mówił o zjawiskach,
które miału mu towarzyszyć.
Od tamtego czasu astrologowie
odkryli starożytne teorie, numerolodzy wzory, które je potwierdzają, a geolodzy stwierdzili, że
Ziemia od dawna jest skazana na
taki scenariusz.
23.30 El Mariachi - film akcji, USA,
Meksyk, 1992, reż. Robert Rodriguez, wyk. Carlos Gallardo, Jaime
de Hoyos, Peter Marquardt
1.15 Kim jest Clark Rockefeller?
- dramat, USA, 2010
3.15 Tajemnice losu
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.00
Serwis sportowy 18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes 18.28 Po przecinku - rozmowa
18.50 INFOrmacje 19.10 Pogoda 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFObiznes 19.30 Coś
dla Ciebie - magazyn 19.45 Serwis sportowy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52
Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.45 Twoje Info 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowy
Wieczór 23.55 To jest temat - magazyn
Mega Chichot
Dekoratornia
Czarodziejki
Jurajscy wojownicy
Przygody Merlina
Przygody Merlina
Galileo
Ludzkość: Historia nas wszystkich - film dok.
Dekoratornia
Frank i dżungla
Najgroźniejsi zabójcy
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Jedna noc z królem - dramat
historyczny, USA, 2006
Galileo
Terytorium wroga - dramat
wojenny, Francja, 2011
Konspiracja Echelon - film akcji,
USA, 2009, reż. Greg Marcks,
wyk. Edward Burns, Jonathan
Pryce, Shane West, Tamara Feldman, Ving Rhames
Zagadki kryminalne
STOP Drogówka
Dekoratornia
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
6.00 Krzyżacy cz. II - film historyczny
7.45 Wiedźmin - film fantastyczny 10.15
Rzeka życia - dramat obyczajowy 12.45
Roxanne - komedia 15.00 Taxi 2 - komedia kryminalna 16.45 Ostatni templariusz
cz. 1 - film przygodowy 18.30 Zwariowani
detektywi - komedia 20.15 Komedia małżeńska - komedia obyczajowa 22.20 VI
Batalion - film wojenny 0.40 Champion
- film sensacyjny, 2.30 Odznaka - thriller
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.05 Serwis Info weekend 17.15
Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00 Reguły gry - magazyn 18.30
Sąsiedzi 18.55 INFOrmacje 19.10 Serwis
sportowy 19.15 Pogoda 19.20 Pożyteczni.pl 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła
20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 21.10
Pogoda 21.15 INFO Newsroom 21.40
Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panorama
Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowa
niedziela 23.55 Woronicza 17 1.15 Panorama Dnia 2.11 Pogoda 2.16 Sportowa niedziela 2.40 INFO Newsroom
Niedziela, 4.05.2014
TV 4
19.00
20.00
EUROSPORT
8.30 FIA WTCC. Hungaroring, Węgry Kwalifikacje 9.35 Jeździectwo. Global
Champions Tour, Madryt, 10.45 Tenis.
Odliczanie do Roland Garros Magazyn
11.05 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Półfinał 12.15 Wyścigi samochodowe. Auto GP, Hungaroring, Węgry 13.15
FIA WTCC. Hungaroring, Węgry 5. runda 14.15 FIA WTCC. Hungaroring, Węgry 6. runda 15.15 Snooker. MŚ, Sheffield,
Wielka Brytania Finał 18.30 Tenis. Turniej
ATP, Estoril Finał 20.00 Tenis. Mats Point
20.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał 23.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 8. 0.00 Sporty Motorowe.
Weekend w sportach motorowych 0.15
Tenis stołowy. Drużynowe MŚ, Tokio
TVP 2
7.07 Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Magazyn Polska 2014 11.00 Polsat Sport News
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga holenderska 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Piłka nożna Liga rosyjska
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07
Piłka nożna Liga holenderska 17.00 Polsat
Sport News Sport Flash 17.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 19.07 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Magazyn Polska
2014 21.00 Polsat Sport News Sport Flash
21.07 Magazyn ATP World Tour Uncovered 2014 22.00 Polsat Sport News Sport
Flash 22.07 Magazyn Atleci 22.45 Polsat
Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 23.00 Magazyn Cafe Futbol
POLSAT
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
0.00
0.55
1.55
3.00
5.00
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Nowy Scooby - Doo
Galileo Extra
Nieposkromiona miłość
Dekoratornia
Dekoratornia
Prawdziwe uczucie
Ślubna gorączka
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Garfield Show
Nowy Scooby - Doo
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
Zagadki kryminalne
Spadkobiercy
I like it
To był dzień
Polska 2014 - magazyn siatkarski
4MUSIC
TVN 7
4.55
7.00
9.05
9.40
11.30
13.30
15.35
17.55
18.55
20.00
22.15
23.15
1.40
3.45
Szymon Majewski Show
Mango - Telezakupy
Dwóch i pół - serial komediowy
Na Zachód! - western, USA
1987, reż. Robert Day, wyk. Sam
Elliott, Tom Conti, Kate Capshaw,
Kenny Morrison, Matt Clark
Brzydula - serial
Małpi kłopot - film familijny,
USA 1994, reż. Franco Amurri,
wyk. Thora Birch, Harvey Keitel,
Mimi Rogers, Christopher McDonald, Kevin Scannell
W rytmie hip - hopu - film
obyczajowy, USA 2001, reż.
Thomas Carter, wyk. Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry
Washington, Fredro Starr, Terry
Kinney, Bianca Lawson
Golden Boy - serial
Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
Piekielna głębia - film sensacyjny, USA 1999, reż. Renny Harlin,
wyk. Saffron Burrows, Thomas
Jane, LL Cool J, Samuel L. Jackson, Michael Rapaport, Stellan
Skarsgard, Jacqueline McKenzie
Revolution - serial
Zemsta szeryfa - western, USA
1968, reż. Ted Post, wyk. Bruce
Dern, Ed Begley, Clint Eastwood,
Inger Stevens, Pat Hingle
Sekrety Magii
Druga strona medalu - talk show
PULS
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.55
9.55
11.40
13.40
14.55
17.05
19.00
20.00
22.00
0.30
2.00
3.00
3.40
4.05
4.30
TV6
TTV
14.45 Bogaci też płaczą 15.45 Express
- informacje 16.05 Miłość potrzebna
od zaraz - serial 16.40 Orzeł czy reszka?
17.45 Express - informacje 18.05 Usterka
18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express
- informacje 20.00 Criss Angel. Uwierz
w magię 21.00 Rosja według Vinniego Jonesa - serial 22.00 PANIC 9 - 1 - 1 - serial
23.00 Kossakowski. Szósty zmysł. Bałkany 23.30 Czysty zysk - serial
7.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 8.00 Galileo 9.00 Simba 9.35 Garfield Show 11.00 Jaś i Małgosia - film USA
12.55 Pogromcy duchów - film sensacyjny 15.00 Kamerdyner Bob - film komediowy 17.00 Zaklinacz psów 18.00 Mistrz
kuchni. Juniorzy 19.00 Jurajscy wojownicy
20.00 Włatcy móch 21.00 Śmierć na 1000
sposobów 21.30 Seks w wielkim mieście
23.30 Gniew Caina - film sensacyjny
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Noce
i dnie - serial 8.30 3 x Kędzierzawska - Pora umierać - film obyczajowy 10.20 Informacje kulturalne 10.45 Dzieci i ryby - komedia 12.40 Co Ty wiesz o nauce? 13.00
The Blues - Historia Bluesa - serial dok.
14.30 Hala odlotów - talk - show 15.25
Wiesław Ochman - melodie świata 16.30
Tygodnik Kulturalny 17.30 Niedziela z…
Marylą Rodowicz - Hak 19.15 Maryla Rodowicz i jej gitarzyści 20.15 Ballada wagonowa - program rozrywkowy 20.45 Vatel
- film kostiumowy 22.40 Wilczęta - film
dok. 23.45 O rządach miłości - film anim.
0.05 Co Ty wiesz o nauce? - 0.25 Kino
nocne - Trzy - dramat
Dyżur
No problem!
Rodzinny ogród
Uwierzyć w magię - serial dok.
Jan Paweł II - film obyczajowy,
Polska, Włochy, USA 2005
Wojciech Cejrowski. Boso
Ace Ventura. Psi detektyw
- komedia, USA 1994
Książę Egiptu - film anim.
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Błękitny ognik - baśń
Plan gry - komedia, USA 2007
Bibliotekarz III: Klątwa kielicha
Judasza - film przygodowy, USA
2008, reż. Jonathan Frakes, wyk.
Noah Wyle, Stana Katic, Bruce
Davison
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Zabójczy cel - film akcji, Kanada,
USA 2008, reż. Jeff King, wyk.
Steven Seagal, Holly Elissa, Karyn
Michelle Baltzer, Philip Granger
Spartakus: Wojna potępionych
- serial
Noc w Roxbury - komedia, USA
1998, reż. Amy Heckerling, John
Fortenberry, wyk. Chris Kattan,
Will Ferrell, Dan Hedaya, Molly
Shannon
Kręcimy z gwiazdami
Taki jest świat
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Kiepiela książe Durbanu
(56) 8.00 Gwałtownik Boży - rzecz o ks.
Franciszku Blachnickim - film dok. 9.00
Rodzina Połanieckich (3) Pojednanie - serial 10.30 Dzieje kultury polskiej - Rzeczpospolita szlachecka - Wiek srebrny - cykl
dok. 11.40 Cała prawda o… (1) - King Abdullah II - cykl dok. reż. Ludovic Fossard
12.40 Saga prastarej puszczy - Opowieść o wilku. Nie ma jak stado - film
dok. 13.45 Wielka Gra - teleturniej 14.50
Ja tu rządzę - komedia 16.35 Encyklopedia II wojny światowej - Strażnicy morza
- cykl dok. 17.05 Rodzina Połanieckich (4)
Narzeczeni - serial 18.35 Kalendarium historyczne - Pierwsze niszczyciele - okręty
RP - film dok. 19.10 Dziennik telewizyjny - 4.5.1989 19.45 Delegat - Jan Piekałkiewicz - film dok. 21.00 Cyrk Columbia
- dramat, Włochy, reż. Danis Tanovic, wyk.
Miki Manojlovic, Mira Furlan, Boris Ler
23.00 Encyklopedia II wojny światowej
- Ostatni cios (1) - cykl dok. 23.40 Dom
(1) - Co ty tu robisz, człowieku? - seria
1.15 Przeżyć Afganistan - film dok.
Poniedziałek, 5.05.2014
TVN 7
4.50 We Dwoje - program rozrywkowy
6.10 Męski Typ: Adam Małysz
6.40 Ostry dyżur - serial obyczajowy
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Dwóch i pół - serial komediowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Bananowy doktor II - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
19.00 Bananowy doktor II - serial
20.00 Zabójczy miesiąc miodowy
- film sensacyjny, USA 2010, reż.
Paul Shapiro, wyk. Summer Glau,
Chris Carmack, Zoe McLellan, Erik
Palladino, Mark Harelik
21.50 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
22.55 Firewall - film sensacyjny, USA,
Australia 2006, reż. Richard
Loncraine, wyk. Harrison Ford,
Paul Bettany, Virginia MadsenJimmy Bennett, Robert
Patrick, Robert Forster, Alan Arkin
1.10 Sekrety Magii
3.15 Druga strona medalu - talk show
4.15 Koniec programu
PULS
5.55
6.55
7.55
8.55
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
22.00
23.50
1.50
2.50
3.50
4.15
4.40
5.05
5.30
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Detektyw w habicie - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
13 Posterunek 2 - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
Spongebob Kanciastoporty
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
CSI. Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Arrow - serial
Piątek trzynastego V: Nowy
początek - horror, USA 1985,
reż. Danny Steinmann, wyk.
Melanie Kinnaman, John Shepherd, Shavar Ross
Kręcimy z gwiazdami
Taki jest świat - pod lupą
JRG w akcji
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Stopklatka
TTV
TV6
6.00 Młody zostaje w filmie - film dok.
8.00 Wiedźmin - film fantastyczny 10.40
Coco Chanel - film biograficzny 12.50
Sprawa Kramerów - dramat 14.55 Sherlock Holmes - kobieta w zieleni - film
przygodowy 16.15 Roxanne - komedia
18.35 Ostatni templariusz cz. 1 - film przygodowy 20.15 Zwycięstwo - film wojenny 22.10 Zajście awaryjne - komedia 0.15
Córy szczęścia - film obyczajowy
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express
- informacje 18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie przeprowadzki - serial
19.05 Komornik 19.45 Express - informacje 20.05 Usterka 20.40 Miłość potrzebna od zaraz - serial 21.10 Świat bez fikcji
21.45 Express - informacje 22.00 Ostre
cięcie 22.45 Bogaci też płaczą 23.45 Criss
Angel. Uwierz w magię
12.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00
Nieposkromiona miłość 18.00 Mindfreak
- iluzjonista Criss Angel 18.30 Świat według
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.35
Fala śmierci, cz. 1 - film katastroficzny
23.30 Hypercane - film katastroficzny 1.10
Rodzice na skraju załamania nerwowego
TV TRWAM
15.15 Tajemnica św. Domu w Loretto - fil
15.45 Słowo życia - rozważanie Ewangelii dnia 15.50 Pytasz i wiesz - program
religijny 16.00 Informacje dnia 16.10
Wspomnienia z Wilna 16.20 Lusaka of
Hope - film 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie. 17.20 Słowo życia
- rozważanie Ewangelii dnia 17.25 Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia
18.00 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w - transmisja 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Święty na każdy
dzień - wspomnienie, 21.00 Apel Jasnogórski - transmisja z kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 22.00 Ważniejsze
Tak - film fabularny USA (2008), (1h’)
23.30 Ja głuchy - film
TVP KULTURA
7.20 Noce i dnie - Wieczne zmartwienia
- serial 8.30 Maja Plisiecka - bogini tańca - film dok. 9.35 Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat 12.00 Poniedziałek
z piosenką 12.55 Smutne potwory - film
anim. 13.40 Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat 16.00 Hala odlotów - talk
- show 17.00 Maja Plisiecka - bogini tańca - film dok. 18.10 Brzuchomówca - komedia 20.00 Informacje kulturalne 20.20
Lada dzień - dramat 22.05 Krzysztof
Wodiczko - felieton 22.15 Videogalerie
THE02 - magazyn kulturalny 23.10 Deep
Purple z orkiestrą - Montreux 2011, cz. 2
- koncert 0.25 Sztuka czytania 1.05 Informacje kulturalne 1.30 Lada dzień - dramat
TVP HISTORIA
7.25 Podróżnik - Mexicas, Mexicas (57)
7.55 Archiwum istnień - film dok. 9.05
1920. Wojna i miłość (9) - serial 10.00 Dzika Polska - serial dok. 10.35 Makłowicz
w podróży 11.10 Gdzie niedźwiedzie piwo
warzą - film dok. 12.00 W powstańczej
rogatywce i niemieckim mundurze - film
dok. 12.35 Cafe Historia 13.00 Cyrk Columbia - dramat 15.00 Było, nie minęło - .
15.35 Ex Libris (171) - magazyn 15.55 Sensacje XX wieku - Bunkier, cz. 1 - cykl dok.
16.25 Sensacje XX wieku - Bunkier, cz. 2
- cykl dok. 17.00 1920. Wojna i miłość (10)
- Zniewolenie - serial 17.55 Kalendarium
historyczne - Lekcja historii 18.30 Wracam do domu - film dok. 19.15 Dziennik
telewizyjny - 5.5.1989 19.50 Koło historii.
Tak żyć warto było… - debata 20.30 Spór
o historię - Dlaczego upadła Rzeczpospolita? - debata 21.05 Flesz historii (180)
21.30 Było, nie minęło 22.00 Sensacje XX
wieku 0.00 Niemcy - film dok. 0.35 Tumult nad Łodzią - film dok. 1.30 Ja tu rządzę - komedia 3.15 Zakończenie dnia
TVP 1
8.00
8.10
8.15
8.35
9.05
9.30
10.25
11.00
11.40
12.00
12.10
12.35
12.45
13.10
13.50
14.25
15.00
15.15
15.25
15.55
17.00
17.25
17.55
18.30
19.15
19.20
19.30
20.10
20.15
20.20
20.30
21.00
23.05
23.40
0.50
1.50
2.40
3.10
Wiadomości
Pogoda
Polityka przy kawie
Słownik [email protected]
Co czytać? - magazyn o książkach
Gepard, mistrz szybkości
Moda na sukces (5972) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Gwiazdy Eurowizji
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Dzika Planeta. Dzik. Dziki
z natury - film dok.
Dzika Polska - Lasy pełne życia
- Popielate życie - serial dok.
Jaka to melodia?
Moda na sukces (5973) - serial
Wiadomości, Pogoda
Polska non stop
Klan (2582) - telenowela
Drużyna - Misja Pokoju - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2583) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Wizytówki Regionów
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
GOL T - Mobile Ekstraklasa
Biało - czerwoni - felieton
Ławeczka w Unii - Ścieżki
rowerowe - serial
Gwiazdy Eurowizji
Konkurs Piosenki Eurowizji
- Kopenhaga 2014 - 1. półfinał
Po prostu - program publicystyczny
Ekstradycja III (9) - serial
Drużyna - Misja Pokoju - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Klan (2583) - telenowela
Po prostu - program publicystyczny
TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Stuttgart
- FINAŁ 9.45 4 - 4 - 2 10.15 4 - 4 - 2 10.45
Liga Mistrzów - LM . Chelsea Londyn - Atletico Madryt 12.50 Najpiękniejsze bramki 13.25 Najpiękniejsze bramki 14.00 4
- 4 - 2 14.20 4 - 4 - 2 15.00 Tenis ziemny
- Turniej WTA Madryt - 2 runda 17.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 2 runda 19.00 Z archiwum 19.30 Pełnosprawni
20.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
- 2 runda 21.30 Wielkie chwile polskiego
futbolu 22.30 Zwarcie 23.00 Sportowy
Wieczór 23.15 GOL T - Mobile Ekstraklasa - magazyn 23.30 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 2 runda 1.15 Zakończenie dnia
TVP 1
8.00
8.10
8.30
9.45
10.15
10.30
11.00
12.00
12.05
12.20
12.35
12.45
13.55
14.30
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.55
18.30
19.10
19.15
19.20
19.30
20.04
20.15
20.20
20.25
23.45
0.45
1.25
1.40
2.10
2.40
3.10
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Defilada - film dok.
Dzika Planeta. Dzik. Dziki
z natury - film dok.
Miejsce z historią - Radom
jakiego nie znamy
Moda na sukces (5973) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Przepis dnia - magazyn
Śnieżna królowa północy
Jaka to melodia?
Moda na sukces (5974) - serial
Wiadomości, Pogoda
Polska non stop
Klan (2583) - telenowela
Drużyna - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2584) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Gwiazdy Eurowizji
Wizytówki Regionów
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
Biało - czerwoni - felieton
Ławeczka w Unii (5). Instalacje
solarne - serial
Piąty Stadion (90), Koszmar
Zielona mila - film psychologiczny, USA, reż. Frank Darabont,
wyk. Tom Hanks, David Morse,
Bonnie Hunt
Drużyna - - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Notacje - Ignacy Gogolewski.
Widzę ich w duszy teatrze…
Klan (2584) - telenowela
Okrasa łamie przepisy - Ogórkowa kuchnia
Rok w ogrodzie
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
- 2 runda 9.30 Tenis ziemny - Turniej WTA
Madryt - 2 runda 11.05 Zwarcie 11.35 Żużel - Nice Polska Liga. GKM Grudziądz
- Polonia Bydgoszcz 13.30 Filmy na podium 13.35 Legendy futbolu 14.00 Legendy futbolu 14.25 Filmy na podium
15.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 3 runda 17.00 Tenis ziemny - Turniej
WTA Madryt - 3 runda 18.50 Piłka nożna
- Borussia Dortmund TV 19.55 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 3 runda 21.20
Piąty stadion 21.30 Wielkie chwile polskiego futbolu 22.30 Pełnosprawni 23.00
Sportowy Wieczór 23.25 Tenis ziemny
- Turniej WTA Madryt - 3 runda 1.15 Zakończenie dnia
5.40
6.35
7.05
8.00
11.10
11.40
12.45
13.15
13.50
14.30
15.30
15.55
16.50
17.20
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
21.35
21.45
22.50
0.35
1.25
1.55
2.35
3.35
5.15
5.20
M jak miłość (499) - serial
Pogromca demonów - reportaż
M jak miłość (500) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1120) - serial
obyczajowy
Na dobre i na złe (278) Koncert
życzeń - serial
Makłowicz w podróży - Chorwacja - Rab
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Ludożercy
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Kabaretowy Klub Dwójki
Panorama, Pogoda
M jak miłość (1061) - serial
Rodzinka.pl (83) - Orzeł czy
pilot - serial komediowy
Rodzinka.pl (84) - W jakim
wieku? - serial komediowy
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1120) - serial
Barwy szczęścia (1121) - serial
M jak miłość (1062) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Magazyn Ekspresu Reporterów
Świat bez fikcji - Wyścig na
Biegun Południowy - Amundsen kontra Scott - film dok.
Na linii strzału (29) - serial
Wiadomości z drugiej ręki (5)
- serial
Wiadomości z drugiej ręki (6)
- serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Wyścig na Biegun Południowy
- Amundsen kontra Scott - film
dok. reż. OLIVER HALMBURGER
Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze
Zakończenie programu
6.00
6.20
7.25
8.00
11.10
12.10
13.10
14.10
15.15
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.45
PSN
7.07 Tenis ATP Masters Mutua Madryt
Open 9.07 Magazyn Polska 2014 11.07 Piłka nożna Liga rosyjska 13.07 Piłka nożna
Liga holenderska 15.07 Siatkówka plażowa World Tour Chiny 17.07 Magazyn IAAF
World Athletics 18.00 Ręczna Superliga
PGNiG 20.07 Magazyn Atleci 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn
ATP World Tour Uncovered 2014 22.00
Polsat Sport News Sport Flash 22.07 Magazyn Futbol Mundial 22.45 Polsat Sport
News Sportowe podsumowanie dnia
23.00 Koszykówka Tauron Basket Liga
0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 0.15 Koszykówka Tauron
Basket Liga 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
6.00
8.15
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia
21.35 8 części prawdy - thriller, USA,
2008, reż. Pete Travis, wyk. Dennis Quaid, Bruce McGill, …dgar
Ramírez, Forest Whitaker
Osiem zupełnie obcych sobie osób
dysponujących ośmioma, różnymi
punktami widzenia, usiłuje odkryć
jedyną możliwą prawdę o usiłowaniu zabójstwa prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Thomas
Barnes i Kent Taylor to dwaj agenci
Służb Specjalnych wyznaczeni do
ochrony Prezydenta Ashtonapodczas ważnego spotkania na szczycie poświęconego globalnej wojnie
z terroryzmem.
23.35 Biali nie potrafią skakać
- komedia, USA, 1992, reż. Ron
Shelton, wyk. Woody Harrelson,
Wesley Snipes, Rosie Perez
2.15 Tajemnice losu
12.10
13.10
14.10
15.15
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.45
21.30
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szpital - program obyczajowy
Kryminalni - serial kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Bitwa o dom
22.30 W sieci pająka - film sensacyjny, USA, Niemcy 2001, reż. Lee
Tamahori, wyk. Morgan Freeman,
Monica Potter, Michael Wincott, Dylan Baker, Jay O. Sanders,
Michael Moriarty
0.35 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
1.35 Uwaga! - program interwencyjny
1.50 Sekrety Magii
3.10 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Watts 9.30 Sporty Motorowe. Magazyn FIA WTCC 10.00 Kolarstwo. Magazyn Giro d’Italia 11.00 Żużel. National
League, Szwecja 13.00 Watts 14.00 Kolarstwo. Magazyn Giro d’Italia 15.00 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki Etap 1. 17.00
Kolarstwo. Magazyn Giro d’Italia 18.00
Snooker. MŚ, Sheffield 20.10 Wednesday
Selection 20.15 Jeździectwo. Rolex Grand
Slam, Kentucky, Stany Zjednoczone 21.15
Jeździectwo. PŚ w Ujeżdżaniu, Lyon, Francja Finał 22.15 Jeździectwo. FEI World
Cup, Lyon, Francja 22.30 Jeździectwo.
Magazyn Riders Club 22.35 Golf. Turniej
z cyklu US PGA, Charlotte, Stany Zjednoczone 23.35 Golf. PGA European Tour, The
Championship, Korea Południowa
0.00
0.55
1.15
1.35
1.55
3.00
5.00
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Nowy Scooby - Doo
Galileo Extra
Nieposkromiona miłość
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Czysta chata
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Garfield Show
Nowy Scooby - Doo
STOP Drogówka
Zagadki kryminalne
Mucha - horror sci - fi, Wielka
Brytania, Kanada, USA, 1986,
reż. David Cronenberg, wyk.
Jeff Goldblum, George Chuvalo,
Geena Davis, John Getz, Joy Boushel, Leslie Carlson
Spadkobiercy
Interwencja
Interwencja
Interwencja
To był dzień
Cafe Futbol
4MUSIC
6.00 Zwycięstwo - film wojenny 8.05
Pierwiosnek - film familijny 10.20 Makrokosmos - film dok. 12.05 Alex i Emma - komedia 14.00 Rzeka życia - dramat
obyczajowy 16.30 Zwariowani detektywi
- komedia 18.20 Dzieci i ryby - komedia
20.15 Królestwo zwierząt - film kryminalny 22.40 Córy szczęścia - film obyczajowy 0.55 Bestia - film sensacyjny, Kanada
2.45 Valmont - film kostiumowy
TV TRWAM
15.30 Przywrócić pamięć 15.50 Pytasz
i wiesz - program religijny 16.00 Informacje dnia 16.10 Kalejdoskop młodych.
16.40 Aktualności akademickie WSKSiM w Toruniu 16.45 Zambia - Kabwe
- film 16.55 Święty na każdy dzień17.00
Aromatyczne inspiracje. 17.20 Słowo życia 17.25 Święty na każdy dzień - wspomnienie, 17.30 Reportaż dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Po drugiej stronie
słońca - film fabularny 23.20 To przychodzi od Boga - fil
POLSAT
TVN
6.00
6.20
7.25
8.00
11.10
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.00
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 17.15
Teleexpress Extra 17.30 To jest temat
- magazyn 18.00 Twoje Info 18.00 Serwis
sportowy 18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes
18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 INFOrozmowa 19.10 Pogoda 19.25 INFObiznes 19.25 Puls Polski
- magazyn 19.45 Serwis sportowy 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.45
Twoje Info 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na
dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.55 To
jest temat - magazyn
6.00
8.20
8.55
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.35
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TOP CHEF
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Serwis sportowy
18.00 Twoje Info 18.05 Pogoda 18.10
INFObiznes 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.45 PRZYSTANEK BRUKSELA
19.37 Przepis na prawo - magazyn 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Twoja
Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.45 Twoje Info 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowy
Wieczór 23.55 To jest temat - magazyn
0.20 Twoje Info 0.50 Dziś wieczorem
TVN 7
5.55 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
6.40 Ostry dyżur - serial obyczajowy
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Bananowy doktor II - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
19.00 Bananowy doktor II - serial
20.00 Firewall - film sensacyjny, USA,
Australia 2006, reż. Richard
Loncraine, wyk. Harrison Ford,
Paul Bettany, Virginia MadsenJimmy Bennett, Robert
Patrick, Robert Forster, Alan Arkin
22.15 Pamiętniki wampirów - serial
23.15 Zemsta szeryfa - western, USA
1968, reż. Ted Post, wyk. Bruce
Dern, Ed Begley, Clint Eastwood,
Inger Stevens, Pat Hingle
1.40 Sekrety Magii
3.45 Druga strona medalu - talk show
4.15 Druga strona medalu - talk show
4.45 Koniec programu
23.50
1.05
1.25
1.45
2.50
3.00
4.00
5.00
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Nowy Scooby - Doo
Galileo Extra
Nieposkromiona miłość
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Czysta chata
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Nowy Scooby - Doo
Rocky IV - dramat, USA, 1985,
reż. Sylvester Stallone, wyk. Brigitte Nielsen, Burt Young, Carl
Weathers, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, Talia Shire
Trzynaście duchów - horror, USA, 2001, reż. Steve Beck,
wyk. Tony Shalhoub, F. Murray
Abraham, Embeth Davidtz, Alec
Roberts
Jak zostać milionerem
Interwencja
Interwencja
To był dzień
Mega Chichot
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
Stopklatka
6.00 Leśny wojownik - film familijny 8.00
Wieczór - dramat 10.15 Coco Chanel - film
biograficzny 12.30 Dowód - dramat 14.35
Miesiąc nad jeziorem - film kostiumowy, USA 16.25 Mężczyzna moich marzeń
- komedia 18.10 Trzej królowie - komedia
20.15 Rozważni i romantyczni - Klub miłośników Jane Austen - komediodramat
22.30 Valmont - film kostiumowy 1.05
Czas Surferów - film sensacyjny
TV TRWAM
13.15 Polscy Misjonarze Św. Rodziny
w Papui Nowej Gwinei - fil 14.00 Po drugiej stronie słońca - film fabularny 15.20
Moja Mongolia - fil 15.45 Święty na każdy dzień 15.50 Pytasz i wiesz - program
religijny 16.00 Informacje dnia 16.10 Na
zdrowie 16.30 Bioetyczny detektyw - film
16.50 Święty na każdy dzień 17.00 Po
stronie prawdy 18.00 Regina Coeli 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 - felieton
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Windykator - film fabularny 23.40 Kikomeko 2 - film
PULS
5.55
6.55
8.00
9.00
10.00
10.55
11.30
12.30
14.30
15.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
20.55
21.50
22.50
0.00
0.35
1.15
1.50
2.45
3.30
4.00
4.30
5.00
5.05
5.30
10.00 Mam talent - wersja amerykańska
11.00 Jak oni śpiewają 12.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina zastępcza 16.00
Prawdziwe uczucie 17.00 Nieposkromiona
miłość 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss
Angel 18.30 Świat według Bundych 19.00
Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Rude
Tube 21.35 Fala śmierci, cz. 2 - film katastroficzny 23.30 Rocky IV - film sensacyjny
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Noce i dnie - serial 8.35 Mała Polska w Indiach - film dok. 9.40 Tajemnica trzynastego wagonu - film sensacyjny 11.35
Obok - film TVP 12.45 Klasyczny wtorek
13.40 Informacje kulturalne 14.05 Tajemnica trzynastego wagonu - film sensacyjny 16.00 Tygodnik Kulturalny 17.00 Mała
Polska w Indiach - film dok. 18.10 Dolina
Issy - dramat 20.20 Teatr Telewizji - Życie
i los, cz. 1 - spektakl teatralny 22.25 Zbliżenie na… Gaela Garcię Bernala - Najsamotniejsza z planet - film obyczajowy,
USA 0.30 Póki wilk syty - komedia 0.55
Dom wariatów - dramat 2.40 Alice Cooper na Avo Session - koncert
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
13 Posterunek 2 - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Arrow - serial
Arrow - serial
CSI. Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Spartakus: Wojna potępionych
- serial
Mała Brytania - serial
Mała Brytania - serial
Rodzinny ogród
Taki jest świat
Muzyczne życzenia
Dyżur
JRG w akcji
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
TV6
TTV
14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wojny magazynowe 18.35
Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Komornik 19.45 Express - informacje 20.05
Uwaga! po Uwadze 20.45 Luksusowe zachcianki 21.45 Express - informacje 22.00
Michniewicz. Inny Świat 22.30 Taboo - serial 23.30 Panny młode na gigancie - serial
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Paryż Gauguina 8.00
Bóg jest z nami mężczyznami - film dok.
9.00 1920. Wojna i miłość (10) - serial
9.55 Francuski Senat - film dok. 10.30
Makłowicz w podróży 11.05 Koło historii. Tak żyć warto było… - debata 11.45
Spór o historię - Dlaczego upadła Rzeczpospolita? - debata 12.20 Niemcy - film
dok. 12.50 Flesz historii (180) 13.20 Sopocianie. Czas nadziei - film dok. 14.15 Tumult nad Łodzią - film dok. 15.00 Było, nie
minęło 15.30 Cafe Historia 15.55 Sensacje XX wieku 17.00 1920. Wojna i miłość
(11) - serial 17.55 Kalendarium historyczne - Ostatnie dni wojny - film dok. 18.45
Kobiety Białego Domu - Elisabeth Monroe - cykl dok. 19.00 Dziennik telewizyjny - 6.5.1989 19.45 Wielcy marzyciele
- Konstanty Ciołkowski - serial dok. 20.40
Prawdziwy koniec wojny - serial dok.
21.05 Polska i świat z historią w tle - As
przestworzy 21.25 Było, nie minęło 22.00
Sensacje XX wieku 23.00 Ja, Don Giovanni - film fabularny 1.15 Fredek uszczęśliwia świat - komedia
Środa, 7.05.2014
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.55
22.00 Weekend - komedia, Polska,
2011, reż. Cezary Pazura, wyk. Jan
Frycz, Małgorzata Socha, Michał
Lewandowski, Paweł Małaszyński, Paweł Wilczak
Świat dużych pieniędzy, przebiegłych mafiosów, cwanych policjantów i zabójczo przystojnych
gangsterów. Błyskotliwy Max,
jego nieco narwany brat Gula,
zabójcza Majka i do tego dwie
tajemnicze walizki i hektolitry
sztucznej krwi.
0.40 1941 - film USA, 1979, reż. Steven Spielberg, wyk. Christopher
Lee, Dan Aykroyd, John Belushi,
Lorraine Gary, Ned Beatty, Toshiro
Mifune
3.15 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
Wtorek, 6.05.2014
TV 4
Stopklatka
EUROSPORT
8.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał 10.30 Eurogole 11.15 Brazilmania 11.30 Watts 12.30 Tenis. Turniej
ATP, Estoril Finał 13.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał 15.30 Eurogole
16.15 Brazilmania 16.30 Watts 17.00 Kolarstwo 18.00 Żużel. Speedway Best Pairs
Cup, Toruń 19.00 Żużel. National League,
Szwecja 21.00 Sporty Motorowe. Magazyn FIA WTCC 21.30 Wyścigi samochodowe. Mistrzostwa świata endurance, Spa
- Francorchamps, Belgia 22.00 Wyścigi
samochodowe. Porsche Supercup 22.15
Motocross. MŚ, Valkenswaard, Holandia 22.45 Wyścigi samochodowe. F3 Mistrzostwa Europy, Hockenheim, Niemcy
23.15 Sporty Motorowe
TVP 2
5.40 M jak miłość (500) - serial
6.30 W słowach kilku o wydrze,
bobrze i wilku - cykl dok.
7.05 M jak miłość (501) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
11.05 Barwy szczęścia (1121) - serial
11.40 Na dobre i na złe (279) - Młoda
starość - serial
12.45 Makłowicz w podróży - Chorwacja „Rijeka”
13.15 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Kava - a nie kawa
13.50 Baron24 (3) - Człowiek
w masce - serial komediowy
14.30 XIX Festiwal Kabaretu
w Koszalinie 2013. Port Lotniczy
Koszalin - Wielka Emigracja
15.30 Panorama, Pogoda
15.50 M jak miłość (1062) - serial
16.50 Rodzinka.pl (85) - Praca
Tomka - serial komediowy
17.20 Rodzinka.pl (86) - Dziewczyna
Kuby - serial komediowy
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Barwy szczęścia (1121) - serial
20.05 Barwy szczęścia (1122) - serial
20.40 Na dobre i na złe (558) - Więzy
krwi - serial
21.45 Kino relaks - Galimatias, czyli
Kogel - Mogel II - komedia,
Polska, reż. Roman Załuski, wyk.
Grażyna Błęcka - Kolska, Dariusz
Siatkowski, Jerzy Turek, Katarzyna
Łaniewska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Małgorzata Lorentowicz
23.35 Reporter Polski - magazyn
0.10 Zagadki umysłu (11) - serial
1.00 Biały Dom Baracka Obamy.
Niespełnione nadzieje. - cykl
dok. reż. Fatima Solaeia
2.05 Reporter Polski - magazyn
2.40 Pogoda na piątek (21) - serial
obyczajowy
3.30 Zakończenie dnia
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szpital - program obyczajowy
Kryminalni - serial kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
21.30 Prawo Agaty - serial obyczajowy
22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
23.30 Superwizjer - magazyn reporterów
0.05 Na językach - magazyn
1.05 Terminator. Kroniki Sary Connor - serial
2.05 Uwaga! - program interwencyjny
2.20 Sekrety Magii
3.40 Rozmowy w toku - talk show
PSN
7.07 Tenis ATP Masters Mutua Madryt
Open 9.07 Magazyn Polska 2014 11.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga rosyjska 15.00 Polsat Sport News
Sport Flash 15.07 Magazyn Cafe Futbol
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07
Piłka nożna Liga holenderska 19.07 Polsat
Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka plażowa World Tour Chiny 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn
IAAF World Athletics 22.00 Polsat Sport
News Sport Flash 22.07 Magazyn Atleci
22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Kolarstwo Tour de
Romandie 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
POLSAT
TVN
TVP 2
TVN 7
4.50 We Dwoje - program rozrywkowy
6.10 Męski Typ: Rafał Sonik - talk
show
6.40 Ostry dyżur - serial obyczajowy
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Bananowy doktor II - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
19.00 Bananowy doktor II - serial
20.00 Dzieci gorszego Boga - film
obyczajowy, USA 1986, reż.
Randa Haines, wyk. William Hurt,
Marlee Matlin, Piper Laurie, Philip
Bosco
22.30 Kamuflaż - serial sensacyjny
23.30 Pierwszy po Bogu - film
wojenny, Rosja 2005, reż. Wasili
Cziginski, wyk. Dmitrij Orłow,
Michaił Gomiaszwili, Władimir
Gostiuchin, Elizawieta Bojarskaja,
Irina Björklund, Siergiej Gorobczenko
1.35 Fringe. Na granicy swiatów
- serial
2.45 Sekrety Magii
PULS
5.55
6.55
7.55
9.00
10.00
11.00
12.30
14.30
15.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
22.30
23.30
0.45
2.35
3.00
3.25
3.50
4.15
4.40
5.05
5.30
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
W imię króla - film przygodowy, Kanada, Niemcy, USA
2007, reż. Uwe Boll, wyk. Jason
Statham, Leelee Sobieski, John
Rhys - Davies, Ron Perlman
CSI. Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Spartakus: Wojna potępionych
- serial
Wasabi - film akcji, Francja,
Japonia 2001, reż. Gérard Krawczyk, wyk. Jean Reno, Ryoko
Hirosue, Michel Muller
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
TTV
TV6
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.00 Pogoda 18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci 19.45 Express
- informacje 20.00 Pogoda 20.05 Uwaga!
po Uwadze 20.45 Domówka 21.15 Idealna niania…bez sekretów 21.45 Express
- informacje 21.57 Pogoda 22.00 Kossakowski. Szósty zmysł. Bałkany 22.30 Kokainowy szczyt - serial 23.30 Superwizjer
12.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
14.00 Otchłań namiętności Udogodnienia. napisy dla niesłyszących 15.00 Rodzina
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00
Nieposkromiona miłość 18.00 Mindfreak
- iluzjonista Criss Angel 18.30 Świat według
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30
Seks w wielkim mieście 23.30 Lodowe piekło - film katastroficzny
TVP KULTURA
7.20 Noce i dnie - serial 8.25 Rozdarty
- ksiądz Weksler - Waszkinel - film dok.
9.35 Persona non grata - dramat 11.35
Krzysztof Wodiczko - felieton 12.00 Trupa Trupa w Cafe Fikcja - koncert 12.50 Bicie serca - film kr.metr. TVP 13.30 Persona
non grata - dramat 15.30 Bicie serca - film
kr.metr. TVP 16.00 Informacje kulturalne
16.35 Co Ty wiesz o nauce? 17.00 Rozdarty - ksiądz Weksler - Waszkinel - film dok.
18.05 Misja kadrowego - dramat 20.00
Informacje kulturalne 20.20 Andrea Chenier - koncert, 22.40 Filmy Macieja Cuske - Rosja - Polska - Elektryczka - film
dok. 23.05 Kuracja - film dok. 0.10 Performance
TVP HISTORIA
7.25 Podróżnik - Z Galway do Dublina
7.55 Jedenaste przykazanie - film dok.
9.05 1920. Wojna i miłość (11) - serial 9.55
Namibia, cz. 4 - reportaż 10.25 Makłowicz w podróży 11.05 Wielcy marzyciele
- Konstanty Ciołkowski - serial dok. 11.55
Warownie pogranicznych szlaków - felieton 12.15 Polska i świat z historią w tle
12.40 Gry uliczne - film fabularny 14.30
Dziewczyna z plakatu - film dok. 15.05
Było, nie minęło 15.35 Flesz historii (180)
15.55 Sensacje XX wieku 17.00 1920.
Wojna i miłość (12) - serial 17.50 Kalendarium historyczne - Sprawa Pyjasa. Typowe utonięcie 18.25 Ciąg dalszy nastąpił…
Ormo czuwa - film dok. 19.00 Dziennik telewizyjny - 7.5.1989 19.40 Wielcy marzyciele - Nikola Tesla - serial dok.
20.45 Początki państwa polskiego - film
dok. 21.20 Ex Libris 21.35 Było, nie minęło 22.00 Sensacje XX wieku 23.05 Historia pewnego życia - film dok. 0.00 Kombatanci - film dok. 1.15 Ja, Don Giovanni
- film fabularny 3.20 Zakończenie dnia
TVP 1
8.00
8.10
8.30
8.50
9.30
10.30
11.00
11.40
12.00
12.05
12.25
12.35
12.45
13.55
14.30
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.55
18.30
19.10
19.15
19.20
19.30
20.05
20.15
20.25
21.00
23.10
2.15
3.15
4.00
4.15
4.45
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Niespokojne umysły - cykl dok.
My Wy Oni
Śnieżna królowa północy
Moda na sukces (5974) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Gwiazdy Eurowizji
Wiadomości
Agrobiznes
Smaki polskie - Piersi z gęsi
- magazyn kulinarny
Przepis dnia - magazyn
Król słoń - film dok.
Jaka to melodia?
Moda na sukces (5975) - serial
Wiadomości, Pogoda
Polska non stop
Klan (2584) - telenowela
Drużyna A [ser. IV] (22) - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2585) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Gwiazdy Eurowizji
Wizytówki Regionów
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
Biało - czerwoni - felieton
Ławeczka w Unii (6). Szkolenia
zawodowe, sommelier - serial
Polska oczami orła - film dok.
Konkurs Piosenki Eurowizji
- Kopenhaga 2014 - 2. półfinał
Zielona mila - film psychologiczny, USA, reż. Frank Darabont,
wyk. Tom Hanks, David Morse,
Bonnie Hunt
Drużyna A [ser. IV] (22) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Notacje - Antoni Jabłoński.
Polska kolumna zwycięstwa
Klan (2585) - telenowela
Zakończenie dnia
6.10
7.05
8.00
11.10
11.45
12.45
13.15
13.50
14.35
15.30
15.50
16.50
17.20
18.00
18.50
19.25
20.05
20.40
21.05
21.40
23.30
1.15
3.05
4.05
TVP SPORT
8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 3 runda 9.30 Tenis ziemny - Turniej
WTA Madryt - 3 runda 11.05 Pełnosprawni 11.35 Piłka nożna - Borussia Dortmund
TV 12.35 Z archiwum 13.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 3 runda 15.15
Piłka nożna - Bayern Monachium TV .
Hamburger SV - Bayern 16.15 Piłka nożna - Bayern Monachium TV . Hamburger
SV - Bayern 17.10 Piłka nożna - Bayern
Monachium TV 18.50 Kolarstwo - Szlakiem Grodów Piastowskich - Kryterium
w Legnicy 20.10 Tenis ziemny - Turniej
WTA Madryt - 3 runda 22.00 Piłka nożna
- Borussia Dortmund TV 23.00 Sportowy
Wieczór 23.25 Tenis ziemny - Turniej WTA
Madryt - 3 runda 0.55 Zakończenie dnia
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Tenis ATP Masters Mutua Madryt Open
9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07
Magazyn Polska 2014 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Magazyn Cafe
Futbol 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Ręczna Superliga PGNiG
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07
Piłka nożna Liga holenderska 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn Trans World Sport 18.45 Koszykówka
Tauron Basket Liga 21.00 Magazyn Polska
2014 22.45 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia 23.00 Piłka nożna
Liga holenderska 0.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia 0.15 Piłka
nożna Liga holenderska
TVP 1
7.45 ZUS dla Ciebie
8.00 Wiadomości
8.05 Pogoda
8.08 Polityka przy kawie
8.25 Słodkie życie - Psychoanaliza
- sitcom
8.50 Okrasa łamie przepisy - Ogórkowa kuchnia
9.30 Król słoń - film dok.
10.30 Galeria (159) - serial
11.00 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
11.40 Gwiazdy Eurowizji
12.00 Wiadomości
12.05 Agrobiznes
12.25 Pakujemy - reportaż
12.40 Przepis dnia - magazyn
12.50 Koliber i jego mały świat
13.55 Jaka to melodia?
14.30 Moda na sukces (5976) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polska non stop
15.25 Klan - telenowela
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Galeria (160) - serial
18.30 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
19.10 Gwiazdy Eurowizji
19.15 Wizytówki Regionów
19.20 Przepis dnia - magazyn
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 MŚ w rajdach samochodowych
- Rajd Argentyny
20.08 Biało - czerwoni - felieton
20.15 Ławeczka w Unii - Sprzęt do
wykaszania - serial
20.30 Dziewczyna z indyjskim szmaragdem - serial
21.25 Straszny film - komedia, USA,
reż. Keenen Ivory Wayans, wyk.
Shawn Wayans, Marlon Wayans,
Anna Faris
23.05 Anatomia prawdy (2)/13, USA
23.55 Białe kołnierzyki (15) - serial
0.40 Weekendowy magazyn filmowy
1.05 Galeria (160) - serial
TVP SPORT
8.00 Kolarstwo - Szlakiem Grodów Piastowskich 8.35 Hokej na lodzie - MŚ Elity. FINAŁ. Szwajcaria - Szwecja 10.35 Mój
najcenniejszy medal 11.00 Tenis ziemny
- Turniej WTA Madryt - 13.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 14.55 Kolarstwo - Szlakiem Grodów Piastowskich
- Kryterium w Legnicy 15.35 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Szwajcaria - Rosja
18.15 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
- 19.35 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.
Słowacja - Czechy 22.05 Piąty stadion
22.10 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
- 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 Kolarstwo - Szlakiem Grodów Piastowskich
23.30 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.
Szwajcaria - Rosja 1.25 Zakończenie dnia
M jak miłość (501) - serial
M jak miłość (502) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1122) - serial
Na dobre i na złe (280) Spryciarz - serial
Anna Dymna - spotkajmy się
Bożena Jóźwiak
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Vanuatu
Baron24 (4) - Nocna zmiana
- serial komediowy
Postaw na milion - teleturniej
Panorama, Pogoda
Na dobre i na złe (558) - Więzy
krwi - serial
Rodzinka.pl (87) - O szkole
i kobietach - serial komediowy
Rodzinka.pl (88) - Niezależność - serial komediowy
Panorama, Sport, Pogoda
Tylko Ty! (19) - teleturniej
Barwy szczęścia (1122) - serial
Barwy szczęścia (1123) - serial
Na sygnale (23) - serial fabularyzowany TVP
Na sygnale (24) - serial fabularyzowany TVP
Kocham kino - Idy marcowe
- dramat, USA, reż. George Clooney, wyk. George Clooney, Ryan
Gosling, Marisa Tomei
Galimatias, czyli Kogel - Mogel
II - komedia, Polska, reż. Roman
Załuski, wyk. Grażyna Błęcka
- Kolska, Dariusz Siatkowski, Jerzy
Turek, Katarzyna Łaniewska, Ewa
Kasprzyk, Zdzisław Wardejn,
Małgorzata Lorentowicz
Idy marcowe - dramat, USA,
reż. George Clooney, wyk. George Clooney, Ryan Gosling, Marisa
Tomei
Art Noc. B. B. King w Sali Kongresowej - koncert
Zakończenie dnia
6.05
7.05
8.00
11.10
11.40
12.40
13.10
13.45
14.30
15.30
15.55
16.15
16.50
17.20
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
21.10
21.45
23.05
23.25
23.30
0.25
2.20
3.15
4.05
6.00
6.20
7.25
8.00
11.10
12.10
13.10
14.10
15.15
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.45
21.30
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Rozmowy w toku - talk show
Szpital - program obyczajowy
Kryminalni - serial kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
22.30 Dziewczyna z przedmieścia
- komedia, USA 2007, reż. Marc
Klein, wyk. Sarah Michelle Gellar,
Alec Baldwin, Maggie Grace,
James Naughton, Chris Carmack
0.35 Superwizjer - magazyn reporterów
1.10 Uwaga! - program interwencyjny
1.25 Sekrety Magii
2.45 Rozmowy w toku - talk show
TVN
M jak miłość (502) - serial
M jak miłość (503) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1123) - serial
Na dobre i na złe (281) - Doktor śmierć - serial
Banda pawianów (7) - Wojna
o ziemię - serial dok.
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Kastom
Reporter Polski - magazyn
Kabaretowa Noc Listopadowa
2012 - Zjazd centrośmiechu
Panorama, Pogoda
Na sygnale (23) - serial fabularyzowany TVP
Na sygnale (24) - serial
Rodzinka.pl (89) - Wiecznie
młodzi - serial komediowy
Rodzinka.pl (90) - To miłość
- serial komediowy
Panorama, Sport, Pogoda
Tylko Ty! (20) - teleturniej
Barwy szczęścia (1123) - serial
obyczajowy
Barwy szczęścia (1124) - serial
Baron24 (15) - Potęga miłości
- serial komediowy
Baron24 (16) - Samochód
w życiu mężczyzny - serial
Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
Tylko dla dorosłych - program
satyryczny
Piąty Stadion
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XII (13) - serial sensacyjny
Uwikłany - film fabularny, USA,
reż. John Frankenheimer, wyk.
Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize
Theron, Denis Farina
Pitbull (20) - serial policyjny TVP
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XII (13) - serial sensacyjny
Zakończenie dnia
6.00 Uwaga! - program interwencyjny
6.20 Mango - Telezakupy
7.25 Detektywi - program kryminalny
8.00 Dzień dobry TVN - magazyn
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
12.10 Rozmowy w toku - talk show
13.10 Szpital - program obyczajowy
14.10 Kryminalni - serial kryminalny
15.15 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
16.00 Rozmowy w toku - talk show
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
PSN
6.00
8.15
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
21.05
22.05
20.00 Transformers: Zemsta Upadłych - film przygodowy, USA
2009, reż. Michael Bay, wyk. Shia
LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro,
Ramon Rodriguez
23.05 Robocop - film sensacyjny, USA
1987, reż. Paul Verhoeven, wyk.
Peter Weller, Nancy Allen, Dan
O’Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood
Smith
1.15 Kuba Wojewódzki - talk show
2.15 Uwaga! - program interwencyjny
2.30 Sekrety Magii
3.50 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki 9.15
Kolarstwo. Magazyn Giro d’Italia 10.15
Kolarstwo. Kolarstwo według LeMonda
10.30 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy
U - 17, Malta 12.45 Żużel. National League, Szwecja 13.45 Kolarstwo. Magazyn
Giro d’Italia 14.45 Kolarstwo. Kolarstwo
według LeMonda 15.00 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki Etap 3. 17.00 Piłka nożna.
Mistrzostwa Europy U - 17, Malta 18.15
Kolarstwo. Kolarstwo według LeMonda
18.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 21.15 Boks:
R. Stieglitz - A. Abraham 22.45 Strongman. Giants Live, Melbourne, Australia
23.45 Kolarstwo. Giro d’Italia 1. etap - jazda druż. na czas 1.00 Kolarstwo. Cztery
Dni Dunkierki
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Zdrady
Przyjaciółki
To nie koniec świata!
23.00 Ten pierwszy raz - komedia
romantyczna, USA, 1999, reż.
Raja Gosnell, wyk. Drew Barrymore, John C. Reilly, Michael Vartan, David Arquette, Molly Shannon, Leelee Sobieski
25 - letnia JosieGeller pracuje
w dziale reklamy w jednej z chicagowskich gazet i chce zostać
prawdziwą dziennikarką. Pewnego dnia marzenie się spełnia
- redaktor naczelny powierza jej
napisanie reportażu o życiu amerykańskich nastolatków. Josie
musi udawać nastolatkę i wrócić
do liceum…
1.25 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
0.25
1.45
2.50
3.00
4.00
5.00
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Taniec z Gwiazdami
22.00 Resident Evil: Zaświaty - film
sci - fi, USA, 2010, reż. Paul W.S.
Anderson, wyk. Milla Jovovich, Ali
Larter, Kim Coates, Shawn Roberts
Po jednoosobowym ataku na
korporację Umbrella, nadludzkie zdolności Alice zostają zneutralizowane. Uciekając przed
powstałymi na skutek zarażenia
wirusem T hordami nieumarłych,
Alice ponownie łączy siły z Claire
Redfield oraz jej bratem Chrisem.
Razem z innymi ocalałymi ukrywają się w opuszczonym więzieniu, wokół którego zgromadziły
się niezliczone ilości krwiożerczych zombie
0.05 Zostań - thriller, USA, 2005, reż.
Marc Forster, wyk. Ewan McGregor, Bob Hoskins, Elizabeth Reaser, Kate Burton, Naomi Watts
2.25 Tajemnice losu
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 17.15 Teleexpress Extra
17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Serwis sportowy 18.00 Twoje Info 18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes 18.28 Po przecinku
- rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFObiznes 19.27 Program ekumeniczny19.40 Pogoda 19.45
Serwis sportowy 19.57 Dziś wieczorem
20.12 Forum 20.44 Flesz - Serwis Info
20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Kod dostępu - program publicystyczny 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz
- Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia
22.45 Twoje Info 22.50 Pogoda 23.00
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór
23.55 To jest temat - magazyn
TVN 7
4.50 We Dwoje - program rozrywkowy
6.10 Męski Typ 2: Michał Urbaniak
- talk show
6.40 Ostry dyżur - serial obyczajowy
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Bananowy doktor II - serial
16.55 Zaklinaczka duchów - serial
17.55 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
19.00 Bananowy doktor II - serial
20.00 Stary, kocham cię - komedia,
USA 2009, reż. John Hamburg,
wyk. Paul Rudd, Rashida Jones,
Sarah Burns, Greg Levine, Jaime
Pressly, Jon Favreau, J.K. Simmons
22.15 The Following - serial
23.20 Statek widmo - horror, Australia,
USA 2002, reż. Steve Beck, wyk.
Gabriel ByrneJulianna Margulies,
Ron Eldard, Desmond Harrington,
Isaiah Washington, Alex Dimitriades, Karl Urban, Emily Browning
1.10 Sekrety Magii
3.15 Druga strona medalu - talk show
4.45 Koniec programu
16.00 Pogoda 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.00
Pogoda 18.05 Wojny magazynowe 18.35
Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci 19.45 Express - informacje
20.00 Pogoda 20.05 Michniewicz. Inny
Świat 20.40 Wojny magazynowe 21.45
Express - informacje 21.57 Pogoda 22.00
Cela 22.30 PANIC 9 - 1 - 1 - serial 23.30
Rosja według Vinniego Jonesa - serial
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Noce
i dnie - serial 8.30 3 dni wolności - film
dok. 9.15 Bajki na dobranoc - dramat
10.45 Tango z kaszlem - film obyczajowy
12.00 Muzyka świata w czwartek 13.00
Informacje kulturalne 13.25 Bajki na dobranoc - dramat 14.55 Tango z kaszlem
- film obyczajowy 16.00 Studio Kultura
- Rozmowy 16.35 Sztuka czytania 17.10
3 dni wolności - film dok. 17.50 Niestety - film anim. 18.20 Lourdes - film fabularny 20.20 Hala odlotów - talk - show
21.15 Podróż na wschód - Kierowca dla
Wiery - dramat 23.20 Hala odlotów - talk
- show 0.15 Archiwum grozy - Karczma
na bagnach - film fabularny
21.55
23.00
23.55
1.45
2.45
3.00
4.00
5.00
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Nowy Scooby - Doo
Galileo
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Czysta chata
Dekoratornia
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo
Garfield Show
Garfield Show
Nowy Scooby - Doo
Wyspa skarbów, cz. 1 - film
przygodowy, Irlandia, Wielka Brytania, 2012
STOP Drogówka
CSI. Kryminalne zagadki Miami
Niegrzeczne spotkanie
To był dzień
Mega Chichot
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
Stopklatka
7.40 Trzej królowie - komedia 9.45 Miesiąc nad jeziorem - film kostiumowy
11.35 Mężczyzna moich marzeń - komedia 13.10 Charlotte Gray - dramat kostiumowy 15.40 Stalowe magnolie - dramat
obyczajowy 18.00 Rozważni i romantyczni: klub miłośników Jane Austen - komediodramat 20.10 Nowa kronika filmowa - etiuda 20.15 Frankenstain - horror
22.45 Czas Surferów - film sensacyjny
TV TRWAM
14.45 Tam gdzie modlili się dawni papieże
- film 14.55 Święty na każdy dzień 15.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.20
Namiot spotkania - film 15.45 Słowo życia - rozważanie Ewangelii dnia 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Siódmy sakrament. - program edukacyjny
16.40 Twarz rolnika to najlepszy certyfikat
17.00 Jazda próbna - program rozrywkowy 17.30 Reportaż dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Westerplatte
Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00 Warto zauważyć…
19.30 Program dla dzieci 20.00 Informacje
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Mój ostatni dzień bez Ciebie - film fabularny 23.30 Zambia, kraj misyjny - film
21.55
0.30
2.50
3.25
3.50
4.30
5.05
5.30
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Zoolander - komedia, Niemcy,
USA 2001, reż. Ben Stiller, wyk.
Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Christine Taylor
Siła i honor - thriller, USA 2000,
reż. George Tillman Jr, wyk.
Robert De Niro, Cuba Gooding Jr,
Charlize Theron
Życie mniej zwyczajne - komedia, USA, Wielka Brytania 1997,
reż. Danny Boyle, wyk. Ewan
McGregor, Cameron Diaz, Holly
Hunter, Delroy Lindo
Kręcimy z gwiazdami
Dyżur
Taki jest świat
Z archiwum policji
Z archiwum policji
Menu na miarę
TV6
11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Świat według
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00
Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 Tajemnica meteorytu z Czelabińska - film 22.35
Zbrodnie namiętności 23.35 Halloween 5.
Zemsta Michaela Myersa - thriller
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Szkoła tańca w Andaluzji 8.00 Kijów od świtu do zmierzchu 9.00
1920. Wojna i miłość (12) - serial 9.50
Dzika Polska - serial dok. 10.25 Makłowicz w podróży 11.05 Wielcy marzyciele
- Nikola Tesla - serial dok. 12.00 Trzcinica
- karpacka Troja - film dok. 12.40 Ex Libris
12.55 Historia pewnego życia - film dok.
13.55 Kombatanci - film dok. 15.05 Było,
nie minęło 15.35 Cafe Historia 15.55 Sensacje XX wieku 17.00 1920. Wojna i miłość (13) - Biały fortepian - serial 17.55
Kalendarium historyczne - Witold - film
dok. 18.40 Getto - reportaż 19.00 Dziennik telewizyjny - 8.5.1989 19.45 Okręty II
wojny światowej - film dok. 21.05 Polska
i świat z historią w tle - Kotwica PW - tylko
trzy maźnięcia pędzlem… 21.25 Było, nie
minęło 22.00 Sensacje XX wieku 22.30
Stolica imperiów - reportaż 23.00 Szerokie tory - Ruch Femen na Ukrainie - reportaż 23.35 Doceniałam każdy przeżyty dzień - film dok. 0.35 Darwinowi nic do
tego - reportaż 1.00 Tajne taśmy SB - film
dok. 1.40 Cham - film fabularny
Piątek, 9.05.2014
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
20.00
19.00
20.00
TVP KULTURA
TV TRWAM
14.00 Windykator - film fabularny 15.40
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 15.45 Święty na każdy dzień 15.50 Pytasz i wiesz. 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę 16.45 Misja Marty Robin - film 17.20 Kabwe - film 17.25
Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż
dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Program edukacyjny dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos
Polski 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Dzieje apostolskie cz. 2 - film 22.45
Ewolucjonizm ale jaki? 23.00 Akademia
teologii w praktyce
PULS
6.00
6.55
8.00
9.00
10.00
11.00
12.30
14.30
15.30
17.00
18.00
18.25
TTV
Stopklatka
POLSAT
6.00
8.15
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Nowy Scooby - Doo
Galileo Extra
Nieposkromiona miłość
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Czysta chata
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Nowy Scooby - Doo
Przyczajony tygrys, ukryty
smok - film fantasy, Hongkong,
USA, 2000, reż. Ang Lee, wyk.
Yun - Fat Chow, Chen Chang, Fa
Zeng Li, Pei - pei Cheng, Sihung
Lung, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi
Lodowe piekło - film katastroficzny, Niemcy, USA, 1998, reż.
Jean de Segonzac, wyk. Grant
Show, Udo Kier
Jak zostać milionerem
To był dzień
Mega Chichot
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
6.00 Makrokosmos - film dok. 7.55 Dowód
- dramat 9.55 Didier - film familijny 11.55
Wrota Europy - dramat historyczny 13.30
Wieczór - dramat 15.50 Dzieci i ryby - komedia 17.50 Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił - film dok. 18.35 Yamakasi - Współcześni Samurajowie - film sensacyjny 20.15
Doktor Żywago cz. 1 - film kostiumowy
22.40 Królestwo zwierząt - film kryminalny
0.55 Ryzykowna gra - film sensacyjny
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski 17.15
Teleexpress Extra 17.30 To jest temat
- magazyn 18.00 Twoje Info 18.00 Serwis
sportowy 18.05 Pogoda 18.10 INFObiznes
18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 INFOrozmowa 19.25
INFObiznes 19.25 Twoja Sprawa - magazyn 19.40 Pogoda 19.45 Serwis sportowy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52
Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.30 Jan Pospieszalski. Bliżej
- program publicystyczny 23.20 Z dnia na
dzień 23.50 Sportowy Wieczór
Czwartek, 8.05.2014
TV 4
22.35
EUROSPORT
8.35 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki Etap
1. 9.30 Magazyn. Sports Leaders 10.00
Kolarstwo. Magazyn Giro d’Italia 11.00
Sporty Motorowe. Magazyn FIA WTCC
11.30 Snooker. MŚ, Sheffield, Wielka Brytania Finał 13.00 Snooker. MŚ, Sheffield,
Wielka Brytania Finał 14.00 Kolarstwo.
Magazyn Giro d’Italia 15.00 Kolarstwo.
Cztery Dni Dunkierki 16.00 Kolarstwo.
Cztery Dni Dunkierki 17.00 Kolarstwo.
Magazyn Giro d’Italia 18.00 Kolarstwo.
Kolarstwo według LeMonda 18.15 Tenis.
Odliczanie do Roland Garros 18.30 Watts
19.30 Sporty walki. Fight Club 21.30 Sporty walki. Fight Club 23.30 Kolarstwo.
Cztery Dni Dunkierki Etap 2. 0.30 Kolarstwo. Magazyn Giro d’Italia
TVP 2
7.07 Tenis ATP Masters Mutua Madryt
Open 9.00 Polsat Sport News Sport Flash
9.07 Siatkówka plażowa World Tour Chiny
11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07
Piłka nożna Liga rosyjska 13.00 Polsat Sport
News Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga holenderska 15.00 Polsat Sport News Sport
Flash 15.07 Koszykówka Tauron Basket Liga
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07
Magazyn Futbol Mundial 18.00 Tenis ATP
Masters Mutua Madryt Open 20.00 Polsat
Sport News Sport Flash 20.07 Magazyn Atleci 21.00 Magazyn Polska 2014 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 23.00 Formuła 1 GP Hiszpanii 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 0.15 Formuła 1 GP Hiszpanii
POLSAT
TVN
TVP 2
TVN 7
6.10
6.40
7.40
8.40
9.40
10.45
11.20
12.55
13.55
14.55
15.55
16.55
17.55
19.00
20.00
22.30
0.20
1.20
3.35
Męski Typ 2. Artur Boruc
Ostry dyżur - serial obyczajowy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
Mango Telezakupy
Sąd rodzinny - program sądowy
Sędzia Anna Maria Wesołowska
Szpital - program obyczajowy
Bananowy doktor II - serial
Zaklinaczka duchów - serial
Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
Bananowy doktor II - serial
Goonies - film przygodowy,
USA 1985, reż. Richard Donner,
wyk. Sean Astin, Josh Brolin, Jeff
Cohen, Corey Feldman, Kerri
Green, Martha Plimpton
Ściśle tajne - komedia, Wielka
Brytania, USA 1984, reż. Jim
Abrahams, David Zucker, Jerry
Zucker, wyk. Val Kilmer, Lucy Gutteridge, Peter Cushing, Jeremy
Kemp, Christopher Villiers Omar
Sharif
The Following - serial
Noc na Manhattanie - film sensacyjny, USA 1996, reż. Sidney
Lumet, wyk. Andy Garcia, Ian
Holm, James Gandolfini, Lena
Olin, Colm Feore
Sekrety Magii
PULS
6.00
6.30
6.55
8.00
9.00
10.00
11.00
12.30
14.30
15.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
22.00
0.00
2.00
2.35
3.15
3.45
4.15
4.40
5.05
Rodzinny ogród
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Flintstonowie: Niech żyje Rock
Vegas - komedia, USA 2000, reż.
Brian Levant, wyk. Mark Addy,
Stephen Baldwin, Kristen Johnston, Jane Krakowski, Joan Collins
Zabójczy cel - film akcji, Kanada,
USA 2008, reż. Jeff King, wyk.
Steven Seagal, Holly Elissa, Karyn
Michelle Baltzer, Philip Granger
Coś - horror, USA 1982, reż. John
Carpenter, wyk. Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David
Clennon, T.K. Carter
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TTV
TV6
14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wojny magazynowe 18.35
Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci 19.45 Express - informacje
20.00 Ostre cięcie 20.45 Rosyjskie laleczki
21.15 Rosyjskie laleczki 21.45 Express - informacje 22.00 Bogaci też płaczą 23.00
Usterka 23.30 Czerwona dzielnica - serial
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza
10.00 Mistrz kuchni. Gordon Ramsay
10.55 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
15.00 Rodzina zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 Nie igraj z aniołem 18.00
Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30
Świat według Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000
sposobów 21.30 Żebrak i złodzieje - film
akcji 23.40 Trzynaście duchów - thriller
TVP KULTURA
7.20 Noce i dnie - serial 8.25 Hebron moja
ziemia - film dok. 9.55 Wielki bieg - dramat 12.00 Piątek z baletem 13.05 Słodkie
oczy - film TVP 14.20 Wielki bieg - dramat
16.10 Vacat, ewant. Studio Kultura - Rozmowy 16.35 Krzysztof Wodiczko - felieton 17.00 Hebron moja ziemia - film dok.
18.25 Godzina „W” - dramat 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Attenberg - dramat 22.05 Tygodnik Kulturalny 22.55
Made in Polska - Indios Bravos - koncert
0.15 Informacje kulturalne 0.35 Scoop
- Gorący temat - komedia kryminalna
2.25 Kino jest sztuką - Attenberg - dramat, Grecja 4.10 Ibiza po zmroku - film
dok. 5.40 Zakończenie dnia
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Biskaja droga północna
7.55 Dziennik z podróży - film dok. 9.00
1920. Wojna i miłość (13) - serial 9.55 Dzika Polska - serial dok. 10.30 Okrasa łamie
przepisy 11.05 Okręty II wojny światowej
- film dok. 12.20 Polska i świat z historią
w tle 12.40 Koło historii. Tak żyć warto było… 13.15 Spór o historię - debata 13.55
Szerokie tory - Ruch Femen na Ukrainie
- reportaż 14.30 Zwyciężyć śmierć - prof.
Rudolf Weigl 15.05 Było, nie minęło 15.35
Ex Libris 15.55 Sensacje XX wieku 16.25
Stolica imperiów - reportaż 17.00 Marszałek Piłsudski (1) - serial 18.00 Kalendarium historyczne 18.35 Zwycięstwo - film
dok. 19.10 Dziennik telewizyjny - 9.5.1989
19.50 Eduardo - film dok. 20.50 Polska
i świat z historią w tle 21.05 Cafe Historia 21.25 Było, nie minęło - . 22.00 Sensacje XX wieku. 23.00 Szerokie tory. Żydzi
w Odessie - reportaż 23.35 Nieznane Katastrofy (5) - Śmierć tliła się pod podłogą 0.10 Aniołki (9) - cykl dok. 0.40 Armia
Polska we Francji - film dok. 1.40 Generał
Władysław Anders - film dok.
TVP 2
TVN
Okazja (13) - Dżoger - serial
Okazja (14) - Bożenka - serial
M jak miłość (1061) - serial
Pytanie na śniadanie
Droga do Brazylii
Barwy szczęścia (1120) - serial
Barwy szczęścia (1121) - serial
Barwy szczęścia (1122) - serial
Polacy w Rzymie i Watykanie
- cykl dok.
14.00 Familiada, (2119) - teleturniej
14.40 Baron24 (15) - Potęga miłości
- serial komediowy
15.10 Baron24 (16) - Samochód
w życiu mężczyzny - serial
komediowy
15.35 Słowo na niedzielę
15.50 Stawka większa niż życie (14)
- Edyta - serial
16.55 Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
17.24 Audycje Komitetów Wyborczych
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 The Voice of Poland IV seria
- Live
22.20 I stanie się koniec - thriller, USA,
reż. Peter Hyams, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Gabriel Byrne,
Kevin Pollak
0.30 Power Of The Horns - koncert
1.35 Człowiek w ogniu - film sensacyjny, USA, Francja, reż. Ellie Chouraqui, wyk. Scott Glenn, Jade
Malle, Joe Pesci, Brooke Adams
3.15 Ostatnie dni - film obyczajowy,
USA, reż. Gus Van Sant, wyk.
Michael Pitt, Lukas Haas, Asia
Argento, Scott Green
5.00 Zakończenie dnia
5.35 Uwaga! - program interwencyjny
5.50 Mango - Telezakupy
7.55 Kobieta na krańcu świata - program podróżniczo - rozrywkowy
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn
11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
obyczajowy
12.50 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
13.50 Project Runway
14.50 Lekarze - serial obyczajowy
15.55 Surowi rodzice - reality show
16.55 Bitwa o dom
18.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
20.00 X Factor - program rozrywkowy
21.50 Błękitna głębia - film sensacyjny, USA 2005, reż. John Stockwell, wyk. Paul Walker, Jessica
Alba, Scott Caan, Ashley Scott,
Josh Brolin, James Frain, Tyson
Beckford
TVP 1
6.40 Pełnosprawni (52) - magazyn
dla niepełnosprawnych
7.00 Las bliżej nas - magazyn
7.20 Rok w ogrodzie
7.40 Dzień dobry w sobotę
8.10 Naszaarmia.pl - magazyn
8.40 Magazyn Ligi Mistrzów
9.15 Czterej pancerni i pies (16)
- Daleki patrol - serial
10.25 Ręka fryzjera - film dok.
11.25 Weekendowy magazyn filmowy
11.50 Jak to działa - magazyn
12.25 Słodkie życie - Psychoanaliza
- sitcom
13.00 Okrasa łamie przepisy
13.30 Jaka to melodia?
14.05 OPOLE! Kocham Cię! - felieton
14.20 Dziewczyna z indyjskim szmaragdem (1) - serial
15.25 Przysmak za milion dolarów
- komedia, USA, reż. Paul
Hoen, wyk. Taylor Ball, Orlando
Brown, Reiley McClendon
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Gwiazdy Eurowizji
17.55 Audycje Komitetów Wyborczych
18.30 Ranczo (101) - Grecy i Bułgarzy
- serial
19.20 Regiony zmian
19.22 MŚ w rajdach samochodowych
- Rajd Argentyny
19.24 GOL T - Mobile Ekstraklasa
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.00 Ławeczka w Unii - Targi
w Paryżu - serial
20.10 Komisarz Alex (62) - Śmiertelny wyścig - serial
21.00 Konkurs Piosenki Eurowizji
- Kopenhaga 2014 - finał
0.25 Kelnerzy 2 - komedia, USA, reż.
Rob McKittrick, wyk. Vanessa
Lengies, Danneel Harris, Tania
Raymonde, Luis Guzman
2.05 Życie jako śmiertelna choroba
przenoszona drogą płciową
- dramat obyczajowy, Polska
5.50
6.25
7.00
8.00
11.15
11.50
12.20
12.55
13.25
TVP SPORT
8.00 Magazyn piłkarski FIFA 8.35 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Słowacja - Czechy 10.30 Kolarstwo - Szlakiem
Grodów Piastowskich 10.50 Pełnosprawni 11.30 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 13.30 Tenis ziemny - Turniej WTA
Madryt - 15.30 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Niemcy 17.35 Zwarcie
18.05 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - 19.35 Hokej na lodzie - MŚ Elity
- Mińsk. Kanada - Słowacja 22.10 Z archiwum 22.30 Droga do Rio 23.00 Sportowy
Wieczór 23.10 GOL T - Mobile Ekstraklasa - magazyn 23.20 Kolarstwo - Szlakiem
Grodów Piastowskich 23.30 Tenis ziemny
- Turniej WTA Madryt
10.35
11.05
11.25
11.55
12.00
12.10
12.50
13.20
14.00
14.35
14.55
15.50
17.00
17.25
18.20
18.55
19.25
19.30
20.05
20.09
20.15
20.30
21.25
21.55
0.05
2.35
3.45
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Świat się kręci - the best of
Ziarno - magazyn
Czterej pancerni i pies (17)
- Klin - serial
Nie ma jak Polska (28) Małopolska szlakiem architektury
drewnianej - magazyn
Biegajmy razem - magazyn
Droga do Brazylii (8) - magazyn
piłkarski
Między ziemią a niebem
Regina Coeli
Między ziemią a niebem
Magiczne drzewo (2) - serial
Polska oczami orła - film dok.
Dzika Planeta.seria 2. Delfin.
Grunt to rodzina. - serial dok.
OPOLE! Kocham Cię! - felieton
Pogotowie rachunkowe - reality show
Romeo i Julia (1) - serial
Teleexpress, Pogoda
Komisarz Alex (62) - Śmiertelny wyścig - serial
Jaka to melodia?
Słodkie życie - Teleturniej
- sitcom
Regiony zmian
Wiadomości, Sport
Biało - czerwoni - felieton
MŚ w rajdach samochodowych
- Rajd Argentyny
Ławeczka w Unii - Karetka
- serial
Ranczo (102) - Jedźmy, nikt nie
woła - serial
Audycje Komitetów Wyborczych
Pokuta - dramat obyczajowy,
Francja, Wielka Brytania, reż. Joe
Wright, wyk. Keira Knightley,
James McAvoy, Romola Garai
Papillon - dramat, USA, reż.
Franklin Schaffner, wyk. Steve
McQueen, Dustin Hoffman
Downton Abbey III (5) - serial
Romeo i Julia (1) - serial
TVP SPORT
8.00 Droga do Rio 8.35 Hokej na lodzie
- MŚ Elity - Mińsk. Kanada - Słowacja
10.40 Kolarstwo - Szlakiem Grodów Piastowskich 11.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Szwajcaria - Rosja 13.05 Królowa królowej sportu 13.45 Żużel - Nice
Polska Liga. KŻ Orzeł Łódź - KMŻ Lublin 16.00 Mój najcenniejszy medal 16.30
Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - FINAŁ 19.00 Z archiwum 19.20 Zwarcie
19.55 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.
Finlandia - Rosja 22.25 Droga do Brazylii 23.00 Sportowa niedziela 23.25 Kolarstwo - Szlakiem Grodów Piastowskich
23.55 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt
- FINAŁ 1.30 Zakończenie dnia
8.30 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki Etap 3. 9.30 Kolarstwo. Giro d’Italia
1. etap - jazda druż. na czas 11.00 Tenis. Odliczanie do Roland Garros 11.15
Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 17:
Niemcy - Szwajcaria 12.45 Kolarstwo.
Cztery Dni Dunkierki Etap 3. 13.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 1. etap - jazda druż. na
czas 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap
2. 17.30 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki
Etap 4. 19.00 Żużel. Speedway Best Pairs
Cup, Toruń 22.00 Kolarstwo. Giro d’Italia
Etap 2. 23.10 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych Sydney 23.30 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki Etap 4. 0.30
Żużel. Speedway Best Pairs Cup, Toruń
1.30 Watts top 10
6.05 Sto tysięcy bocianów (55)
Poleski Park Narodowy - serial
Ostoja - magazyn przyrodniczy
M jak miłość (1062) - serial
Barwy szczęścia (1123) - serial
Barwy szczęścia (1124) - serial
Krzysztof Zanussi i Jerzy Sosnowski
9.55 Wędrówki kontynentów
- Pierścień ognia. Oceania (1)
- serial dok.
11.00 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Drewno
11.30 Makłowicz w podróży - Malezja - Na prowincji
12.10 Gwiazdy w południe - Galimatias, czyli Kogel - Mogel II
- komedia, Polska, reż. Roman
Załuski, wyk. Grażyna Błęcka
- Kolska, Dariusz Siatkowski, Jerzy
Turek, Katarzyna Łaniewska, Ewa
Kasprzyk, Zdzisław Wardejn,
Małgorzata Lorentowicz
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 The Voice of Poland IV seria
- Live
16.25 Na dobre i na złe (558) - Więzy
krwi - serial
17.24 Audycje Komitetów Wyborczych
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
20.05 Neo - nówka rządzi - program
kabaretowy
21.10 Poszukiwacze zaginionej arki
- film przygodowy, USA, reż. Steven Spielberg, wyk. Harrison Ford,
Karen Allen, Alfred Molina
23.15 Przyjaciele na 33 obroty - film
dok. reż. Grzegorz Brzozowicz
0.30 Kocham kino na bis - Ostatnie
dni - film obyczajowy, USA, reż.
Gus Van Sant, wyk. Michael Pitt,
Lukas Haas, Asia Argento
2.15 Człowiek w ogniu - film sensacyjny, USA, Francja, reż. Ellie Chouraqui, wyk. Scott Glenn, Jade
Malle, Joe Pesci, Brooke Adams
PSN
7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga rosyjska 13.00 Polsat Sport News Sport Flash
13.07 Siatkówka plażowa World Tour Meksyk 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Piłka nożna Liga ukraińska 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Formuła 1
GP Hiszpanii 19.00 Polsat Sport News Sport
Flash 19.07 Magazyn Futbol Mundial 19.45
Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 Polsat Sport News Sport Flash 22.07 Magazyn
golfowy 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn
Atleci 0.00 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia
15.10
17.10
18.50
19.30
5.35
5.50
7.55
8.25
8.30
10.55
11.20
12.20
13.15
15.00
18.00
19.00
19.45
20.00
21.00
22.00
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień dobry TVN - magazyn
Co za tydzień - magazyn
Sama słodycz
Prawo Agaty - serial
X Factor - program rozrywkowy
Transformers: Zemsta Upadłych - film przygodowy, USA
2009, reż. Michael Bay, wyk. Shia
LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro,
Ramon Rodriguez
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Lekarze - serial obyczajowy
Project Runway
Na językach - magazyn
23.00 Incydent - film sensacyjny, USA
1997, reż. Jonathan Mostow, wyk.
Kurt Russell, J.T. Walsh, Kathleen
Quinlan, M.C. Gainey, Jack Noseworthy
1.00 Uwaga! - program interwencyjny
1.15 Sekrety Magii
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 2.
9.00 GP 3. Barcelona 10.00 Żużel. Speedway Best Pairs Cup, Toruń 10.30 Superbike. MŚ, Imola, Włochy Wyścig 1. 11.30
Wyścigi samochodowe. Porsche 12.30
FIA WTCC. Orechova Poton, Słowacja
14.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 17.30 FIA
WTCC. Orechova Poton, Słowacja 8. runda 18.30 Supersport. MŚ, Imola, Włochy
19.00 Superbike. MŚ, Imola, Włochy Wyścig 2. 19.45 Sporty Motorowe. Weekend
w sportach motorowych 20.00 Jeździectwo. Beijing Masters, Chiny 21.00 Kolarstwo. Cztery Dni Dunkierki Etap 5. 22.00
Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 3. 23.00 Kolarstwo. Tour of California Etap 1. 1.00
Weekend w sportach motorowych
Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków - serial anim.
Co nowego u Scooby’ego?
Ewa gotuje
Toy Story - film anim.
Jaś Fasola
Tylko Muzyka. Must be the
Music
Taniec z Gwiazdami
Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
6.00
6.35
8.15
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.20
19.00
20.00
20.10 Karate Kid - film familijny, USA,
Chiny, 2010, reż. Harald Zwart,
wyk. Jaden Smith, Han Wenwen,
Jackie Chan, P. Taraji
Gdy DreParker i jego matka przeprowadzają się z Detroit do Chin,
Dre czuje się zagubiony w nowej
rzeczywistości, tak odmiennej
od znanego mu świata. Napastowanemu i bitemu przez uczniów z jego szkoły Dre, z pomocą
przychodzi pan Han - dozorca
z budynku, który opłakuje wielką
życiową stratę. Han lituje się nad
Dre i zgadza się nauczyć gokung
fu, by chłopiec mógł się bronić.
Podczas wspólnych treningów,
między uczniem i nauczycielem
buduje się zaufanie…
22.55 Gala Boksu Zawodowego
0.00 Miasto w ogniu - film katastroficzny, USA, 2009, reż. Rex Piano,
wyk. Barbara Niven, Greg Evigan,
Jamie Luner
2.00 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
22.00
23.00
1.05
3.00
4.00
5.00
17.45
18.50
19.30
20.00
22.00
Nowy dzień z Polsat News
Co nowego u Scooby’ego?
Jeźdźcy smoków
Co nowego u Scooby’ego?
Toy Story - film anim., USA
Karate Kid - film familijny, USA
TOP CHEF
Daleko jeszcze? - komedia
romantyczna, USA, 2005
Nasz nowy dom
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Państwo w Państwie
Tylko Muzyka. Must be the
Music
Kości - serial
23.00 Przystań - dramat kryminalny,
Wielka Brytania, USA, Niemcy,
2004, reż. Frank E. Flowers, wyk.
Agnes Bruckner, Bobby Cannavale, Orlando Bloom, Zoe Saldana
Podejrzany o przestępstwa gospodarcze biznesmen Carl ucieka na
Kajmany, mając nadzieję, że w tej
sielankowej okolicy uda mu się
znaleźć bezpieczne schronienie
przed wymiarem sprawiedliwości
i ukryć nieuczciwie zdobytą kasę.
Miejscowy podrywacz i drobny
cwaniaczek Fritz bierze na cel
atrakcyjną nastoletnią córkę Carla,
Pippę. Nieszczęśliwa z powodu
nagłej przeprowadzki na wyspę
dziewczyna daje się wciągnąć
w podejrzany półświatek.
1.45 Magazyn sportowy
3.45 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.05 Serwis Info weekend 17.15
Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00 Konfrontacje - magazyn
18.30 Sąsiedzi 18.55 INFOrmacje 19.10
Serwis sportowy 19.15 Pogoda 19.20 Pożyteczni.pl 19.53 Dziś wieczorem 20.08
Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info
20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 21.10 Pogoda 21.15 INFO Newsroom
21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowa niedziela 23.55 Woronicza 17 1.15
Panorama Dnia 2.11 Pogoda 2.16 Sportowa niedziela 2.40 INFO Newsroom
TVN 7
5.50 Szymon Majewski Show - program rozrywkowy
6.55 Mango - Telezakupy
9.00 Dwóch i pół - serial komediowy
9.30 Zaklinaczka duchów - serial
10.25 Złoty chłopak - serial
11.25 Goonies - film przygodowy,
USA 1985, reż. Richard Donner,
wyk. Sean Astin, Josh Brolin, Jeff
Cohen, Corey Feldman, Kerri
Green, Martha Plimpton
13.45 Usta Usta - serial obyczajowy
14.45 Bananowy doktor II - serial
15.45 Czterej pancerni i pies - serial
wojenny, Polska
17.00 Brzydula - serial obyczajowy
19.30 Selena - film obyczajowy, USA
1997, reż. Gregory Nava, wyk.
Jennifer Lopez, Edward James
Olmos, Jon Seda, Constance
Marie, Jacob Vargas
22.05 Słodkie zmartwienia - komedia, USA 1995, reż. Amy Heckerling, wyk. Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul
RuddDonald Faison
0.10 Matrix Reaktywacja - film S - F,
USA 2003, reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk. Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie - Anne Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr, Jada Pinkett
Smith, Lambert Wilson, Monica
Bellucci
2.55 Sekrety Magii
14.45 Niezwykłe lata 80. Dekada, która nas ukształtowała 15.45 Express - informacje 16.05 Wojny magazynowe
17.10 Domówka 17.45 Express - informacje 18.05 Ostre cięcie 18.45 Luksusowe zachcianki 19.45 Express - informacje
20.00 Czysty zysk - serial 21.00 Awantura
o wesele 22.00 Panny młode na gigancie
- serial 23.00 Amsterdam nights - serial
23.30 Sekrety striptizerek - serial
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Noce i dnie
- serial 8.30 Statyści - komedia 10.40 Informacje kulturalne 11.35 Braciszek - dramat
13.30 Pocałunek Putina - film dok. 14.40
Criminale tango - czyli rewia gangsterska,
cz. 1 - widowisko 15.45 3 x Kędzierzawska - Diabły, diabły - dramat psychologiczny 17.15 Sztuka czytania 17.50 Informacje
kulturalne ekstra - wywiad z Tomaszem
Stańko - informator kulturalny 18.30 The
Blues - Historia Bluesa „Tajemnice ludzkiej
duszy” 2 - serial dok. 20.20 Niczego nie żałuję - Edith Piaf Passionate Life of Edith Piaf,
The / Vie en rose, La / Zabec / Edith Piaf
- film biograficzny 22.55 Patricia Kaas na
AVO Session - koncert
12.55
13.25
14.30
15.30
16.30
19.00
20.00
22.00
23.55
0.55
1.55
2.25
2.45
3.00
4.00
5.00
Mega Chichot
Dekoratornia
Czarodziejki
Jurajscy wojownicy
Przygody Merlina
Przygody Merlina
Galileo
Ludzkość. Historia nas wszystkich - film dok.
Dekoratornia
Frank i dżungla
Najgroźniejsi zabójcy
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Przyczajony tygrys, ukryty
smok - film fantasy, Hongkong,
USA, 2000, reż. Ang Lee, wyk.
Yun - Fat Chow, Chen Chang, Fa
Zeng Li, Pei - pei Cheng, Sihung
Lung, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi
Galileo
Outsider - thriller, USA
Nostradamus - film sci - fi, USA
Zagadki kryminalne
STOP Drogówka
Dekoratornia
Integracja
Integracja
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
Stopklatka
8.10 Sherlock Holmes i tajny szyfr - film
przygodowy 9.35 Stopklatka - włącz kino
- magazyn kulturalny 9.55 Charlotte Gray
- dramat kostiumowy 12.20 A właśnie, że
tak! - komedia 14.25 Stalowe magnolie
- dramat obyczajowy 16.50 Ostatni templariusz cz. 2 - film przygodowy 18.35 Filip
z konopi - komedia obyczajowa 20.15 VI
Batalion - film wojenny 22.40 Frankenstain
- horror 1.05 Forever Lulu - komediodramat
TV TRWAM
14.30 „… a hańdownych czasów żodyn już
nie wróci” - pieśniczki spod Równicy 15.40
Tam gdzie modlili się papieże - film 15.50
Słowo życia - rozważanie Ewangelii dnia
15.55 Święty na każdy dzień 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00
Starożytne tajemnice Biblii (2), Dawid
i Goliat - film 17.25 Święty na każdy dzień
17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Jezus Królestwo bez granic 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
Myśląc Ojczyzna - felieton prof. Mirosława Piotrowskiego 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Vatican magazine 22.10 Jak My to widzimy - program
publicystyczny z Chicago 22.40 Po drugiej
stronie słońca - film fabularny
14.50
17.05
19.00
20.00
21.55
23.55
2.00
2.50
3.35
4.00
Dyżur
W blasku fleszy
Taki jest świat
Rodzinny ogród
Niezwykłe iluzje - serial dok.
Flintstonowie - serial
Fineasz i Ferb - serial
Barbie i Trzy Muszkieterki
- film anim.
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Królewna Śnieżka
- baśń, Niemcy 2009
Kto pod kim dołki kopie - film
familijny, USA 2003
Arrow - serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Mściciel - film akcji, USA, Francja, Niemcy, Republika Południowej Afryki 2004, reż. Philippe
Martinez, wyk. Jean - Claude Van
Damme, Simon Yam, Philip Tan
Demony wojny wg Goi - film
akcji, Polska 1998, reż. Władysław
Pasikowski, wyk. Bogusław Linda,
Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Artur Żmijewski, Olaf
Lubaszenko, Tadeusz Huk
Piątek trzynastego VI: Jason
żyje - horror, USA 1986, reż. Tom
McLoughlin, wyk. Tony Goldwyn,
Jennifer Cooke, Thom Mathews
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Dyżur
Z archiwum policji
TV6
9.30 Garfield Show 10.55 Tuż przed tragedią 12.00 Mistrz kuchni: Juniorzy 13.00
Obcy wewnątrz nas 14.00 Zaklinacz
psów 15.00 Najgroźniejsi zabójcy 16.00
Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 17.00
Obcy wewnątrz nas 18.00 Książę Waleczny - film przygodowy 20.00 Galileo 21.00
Rude Tube 21.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką Łacińską 22.30 Tuż przed
tragedią 23.30 Outsider - thrille
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Droga do Indii 7.55 Sonda - magazyn 8.35 Cafe Historia 9.00 Rodzina Połanieckich (4) Narzeczeni - serial
10.25 Koło historii. Tak żyć warto było…
11.05 Eduardo - film dok. 12.05 Żydowskie miasto w Lublinie - film dok. 12.40
Smutek Pragi 13.15 Namibia, cz. 5 13.50
Szerokie tory - reportaż 14.20 Sploty jednego warkocza - film dok. 15.05 Dzieje
Kultury Polskiej - Wiek X. Narodziny 16.05
Flesz historii (180) 16.25 Encyklopedia II
wojny światowej - Ostatni cios (1) - cykl
dok. 17.00 Rodzina Połanieckich (5) - serial
18.35 Kalendarium historyczne - Wojsko
polskie we Francji 1939 - 40 19.05 Dziennik
telewizyjny - 10.5.1989 19.45 Wielki test
- Wielka Matura Polaków 21.30 Tajemnice początków Polski - Miasto zatopionych
bogów - cykl dok. 22.25 Tu Studio „Solidarność” - film dok. 22.55 Encyklopedia II
wojny światowej - Ostatni cios (2) - cykl
dok. 23.40 Dom (2) - Zapomnij o mnie
- serial 1.15 Cała prawda o… (3) - Michaił
Gorbaczow - cykl dok. 2.20 Cała prawda
o… (4) - Collin Powell - cykl dok.
Niedziela, 11.05.2014
TV 4
6.00
6.30
7.00
7.55
8.55
9.55
10.55
11.55
13.25
TVP KULTURA
TV TRWAM
14.00 Mój ostatni dzień bez Ciebie - film
fabularny 15.30 Powrót do Domu Ojca
- program religijny 16.00 Informacje dnia
16.10 16.40 Sanktuaria Polskie. - sanktuaria 17.00 Z Parlamentu Europejskiego - program publicystyczny 17.30 Reportaż dnia 18.00 Regina Coeli 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 18.55 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 19.00 Msza Św.
w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej
w archikatedrze warszawskiej - transmisja Warszawa 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Przegląd tygodnika
rodzin katolickich „ŹRÓDŁO” - prof. inż.
Janusz Kawecki 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Listy do Pana Boga - film
fabularny 23.50 Lusaka Bauleni - film
PULS
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
10.00
12.00
TTV
Stopklatka
POLSAT
6.00
7.45
8.15
9.15
9.45
11.35
14.15
15.45
Benny Hill
Przyjaciele z Kieszonkowa
Czarodziejki
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Ludzkość. Historia nas wszystkich - film dok.
Galileo
Przygody Merlina
Przygody Merlina
STOP Drogówka
Śpiąca królewna - baśń filmowa,
Niemcy, 2008
Wielka niedźwiedzica - film
familijny, Kanada, USA, Wielka
Brytania, 1999, reż. Stewart Raffill, wyk. Bryan Brown, Richard
Harris, Tobias Oliver
Galileo
Wyspa skarbów, cz. 2 - film
przygodowy, Irlandia, Wielka Brytania, 2012
CSI. Kryminalne zagadki Miami
Halloween 5: Zemsta Michaela
Myersa - horror, USA, 1989, reż.
Dominique Othenin - Girard, wyk.
Danielle Harris, Donald Pleasence
Mroczne niebo - film sci - fi,
Kanada, 2009, reż. Ron Oliver,
wyk. Sara Canning, Shawn Roberts
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
6.00 Leśny wojownik - film familijny 8.05
Podróż za jeden uśmiech - film młodzieżowy 9.50 Frankie - komedia romantyczna 11.55 Moja dziewczyna - film familijny
14.00 Yamakasi - Współcześni Samurajowie
- film sensacyjny 15.50 Iluzjonista - film kostiumowy 17.55 Doktor Żywago cz. 1 - film
kostiumowy 20.15 Czas surferów - film sensacyjny 21.55 Bestia - film sensacyjny, Kanada 23.40 Sin City - Miasto grzechu - thriller
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 17.05 Serwis Info weekend
17.15 Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski
- magazyn 18.00 Debata po europejsku
18.30 Kapitalny program - magazyn ekonomiczny 18.55 INFOrmacje 19.05 Serwis sportowy 19.10 Pogoda 19.15 Równo
- ważni - magazyn 19.47 Dziś wieczorem 20.02 Minęła 20ta 20.42 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 21.10 Pogoda 21.15 Prawdę
mówiąc - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50
Prawdę mówiąc - magazyn
Sobota, 10.05.2014
TV 4
17.00
TVN
TVP 2
6.40
7.15
8.15
8.45
9.15
6.00
7.45
8.45
10.15
10.55
12.35
13.10
EUROSPORT
PSN
7.07 Ręczna Superliga PGNiG 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Piłka nożna Liga rosyjska 11.00 Polsat Sport News
Sport Flash 11.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Magazyn Polska 2014 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Magazyn CLIP 15.30 Tenis ATP Masters Mutua Madryt Open 18.00 Polsat Sport News
Sport Flash 18.07 Magazyn Futbol Mundial
19.00 Tenis ATP Masters Mutua Madryt
Open 21.30 Formuła 1 GP Hiszpanii 22.45
Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Formuła 1 GP Hiszpanii 0.00
Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 0.15 Magazyn golfowy 1.00 Polsat
Sport News Sportowe podsumowanie dnia
TVP 1
7.00
8.00
8.20
8.45
9.25
0.05 Gatunek - film S - F, USA 1995,
reż. Roger Donaldson, wyk.
Natasha Henstridge, Ben Kingsley,
Michael Madsen, Forest Whitaker, Marg Helgenberger, Alfred
Molina, Michelle Williams
2.15 Uwaga! - program interwencyjny
2.30 Sekrety Magii
POLSAT
TVN 7
5.45
6.50
8.55
11.00
12.15
14.55
16.50
18.55
20.00
22.50
23.55
1.45
3.50
Szymon Majewski Show
Mango - Telezakupy
Szeryf z Firecreek - western
Czterej pancerni i pies - serial
wojenny, Polska
Brzydula - serial obyczajowy
Ściśle tajne - komedia, Wielka
Brytania, USA 1984, reż. Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker,
wyk. Val Kilmer, Lucy Gutteridge,
Peter Cushing, Omar Sharif
Słodkie zmartwienia - komedia, USA 1995, reż. Amy Heckerling, wyk. Alicia Silverstone, Stacey
Dash, Brittany Murphy
Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
Matrix Reaktywacja - film S - F,
USA 2003, reż. Lana Wachowski,
Andy Wachowski, wyk. Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie - Anne Moss, Hugo Weaving,
Harold Perrineau Jr, Jada Pinkett
Smith, Monica Bellucci
Revolution - serial
Nieproszeni goście - horror,
Niemcy, Kanada, USA 2009, reż.
Charles Guard, Thomas Guard,
wyk. Emily Browning, Arielle Kebbel, David Strathairn, Elizabeth
Banks
Sekrety Magii
Druga strona medalu - talk
show
TTV
14.45 Bogaci też płaczą 15.45 Express - informacje 16.05 Miłość potrzebna od zaraz - serial 16.40 Orzeł czy reszka? 17.45
Express - informacje 18.05 Usterka 18.40
Wojny magazynowe 19.45 Express - informacje 20.00 Wojny przewoźników 20.30
Włoska robota - serial 21.00 Rosja według
Vinniego Jonesa - serial 22.00 PANIC 9 - 1
- 1 - serial 23.00 Kossakowski. Szósty zmysł.
Bałkany 23.30 Czysty zysk - serial
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.20 Noce i dnie - serial 8.30 3 x Kędzierzawska
- Diabły, diabły - dramat psychologiczny
10.05 Informacje kulturalne 10.25 Włóczykij - dramat 12.25 Co Ty wiesz o nauce? - rozmowa 12.45 The Blues - Historia
Bluesa „Tajemnice ludzkiej duszy” 2 - serial dok. 14.35 Hala odlotów - talk - show
15.30 Jose Carreras - Pieśni z różnych
stron świata - koncert 16.35 Tygodnik
Kulturalny 17.35 Niedziela z… Bogusławem Lindą - Jasne błękitne okna - dramat 20.20 Tato - dramat obyczajowy
22.25 Kronika powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana - film
dok. 23.50 Niestety - film anim.
PULS
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.55
9.55
11.40
13.05
14.20
17.00
19.00
20.00
22.30
0.55
2.45
3.35
Dyżur
No problem!
Rodzinny ogród
Niezwykłe iluzje - serial dok.
Jan Paweł II - film obyczajowy,
Polska, Włochy, USA 2005
Wojciech Cejrowski. Boso
Czytaj i płacz - film familijny
Barbie i podwodna tajemnica
- film anim.
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Gęsiareczka - baśń
W imię króla - film przygodowy,
Kanada, Niemcy, USA 2007,
reż. Uwe Boll, wyk. Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys
- Davies, Ron Perlman
Flintstonowie. Niech żyje Rock
Vegas - komedia, USA 2000, reż.
Brian Levant, wyk. Mark Addy,
Stephen Baldwin, Kristen Johnston, Jane Krakowski, Joan Collins
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Pan życia i śmierci - thriller, USA,
Francja, Niemcy 2005, reż. Andrew
Niccol, wyk. Nicolas Cage, Bridget
Moynahan, Jared Leto
Spartakus: Wojna potępionych
- serial
Zoolander - komedia, Niemcy,
USA 2001, reż. Ben Stiller, wyk.
Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Christine Taylor
Kręcimy z gwiazdami
Taki jest świat
TV6
7.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 8.00
Galileo 9.00 Simba 9.30 Przyjaciele z Kieszonkowa 9.50 Garfield Show 11.25 Śpiąca
królewna - baśn filmowa 15.00 Książę Waleczny - film przygodowy 17.00 Zaklinacz
psów 18.00 Mistrz kuchni: Juniorzy 19.00
Jurajscy wojownicy 20.00 Włatcy móch
21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Seks
w wielkim mieście 23.20 Święci i żołnierze:
Credo spadochroniarza - film wojenny
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Wasini 8.00 Święty Stanisław - film dok. 9.00 Rodzina Połanieckich (5) - serial 10.35 Dzieje Kultury Polskiej - Wiek X. Narodziny, reż. Mariusz
Malec 11.40 Cała prawda o… (4) - Collin Powell - cykl dok. 12.45 Saga prastarej puszczy - film dok. 13.50 Wielka Gra
- teleturniej 14.55 Jego ekscelencja subiekt - komedia, 16.20 Encyklopedia II
wojny światowej - Ostatni cios (2) - cykl
dok. 17.00 Rodzina Połanieckich (6) Zdrada - serial 18.30 Kalendarium historyczne - 3 Dywizja Strzelców Karpackich
- film dok. 19.10 Dziennik telewizyjny
- 11.5.1989 19.50 Świadkowie XX wieku
- Józef Piłsudski - film dok. 21.25 Dziecko wojny - dramat, ZSRR, reż. Andrey
Tarkovskiy, wyk. Nikolay Burlyaev, Valentin
Zubkov, Yevgeni Zharikov, Stepan Krylov
23.05 Encyklopedia II wojny światowej
- Śmieszna wojna - cykl dok. 23.35 Dom
(3) - Warkocze naszych dziewcząt będą
białe - serial 1.05 Archiwum istnień - film
dok. 2.15 Polska i świat z historią w tle
- Famadihana. Spotkanie życia i śmierci
TVP 1
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.10 Polityka przy kawie
8.30 Sąsiad na widelcu - magazyn
kulinarny
9.25 Polska oczami orła - film dok.
9.55 Dzika Planeta.seria 2. Delfin.
Grunt to rodzina. - serial dok.
10.30 Moda na sukces (5975) - serial
11.00 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.35 Przepis dnia - magazyn
12.45 Dzikie krainy Australii. Alpy
Australijskie - cykl dok.
13.50 Jaka to melodia?
14.20 Galeria (160) - serial
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polska non stop
15.25 Okrasa łamie przepisy - Francuskie inspiracje
15.55 Drużyna A - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Jaka to melodia?
17.55 Klan (2586) - telenowela
18.30 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
19.20 Przepis dnia - magazyn
19.30 Wiadomości, Sport
20.04 Biało - czerwoni - felieton
20.05 MŚ w rajdach samochodowych
- Rajd Argentyny
20.15 Ławeczka w Unii - Dotacje dla
radia i szkolenie - serial
20.25 Test o Europie
22.10 Audycje Komitetów Wyborczych
22.40 Downton Abbey III (5) - serial
23.45 Pokuta - dramat obyczajowy,
Francja, Wielka Brytania, reż. Joe
Wright, wyk. Keira Knightley,
James McAvoy, Romola Garai,
Saoirse Ronan
1.55 Drużyna A - serial
2.55 Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
3.50 Notacje - Jadwiga Piłsudska
- Jaraczewska. Mój ojciec
4.05 Klan (2586) - telenowela
5.40
6.35
7.05
8.00
10.50
11.15
11.50
12.50
13.20
13.55
14.30
15.30
15.45
16.50
17.20
18.00
18.50
19.30
20.05
20.45
21.40
21.50
22.50
23.35
1.20
2.10
2.50
3.45
TVP SPORT
8.00 Sportowa niedziela 8.25 Droga do
Brazylii 9.05 Tenis ziemny - Turniej WTA
Madryt - FINAŁ 10.50 Żużel - Nice Polska
Liga. KŻ Orzeł Łódź - KMŻ Lublin 12.45
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Finlandia - Rosja 14.50 Kolarstwo - Szlakiem
Grodów Piastowskich 15.20 Tenis ziemny - Turniej WTA Madryt - FINAŁ 17.05
Zwarcie 17.35 4 - 4 - 2 magazyn piłkarski
18.00 4 - 4 - 2 magazyn piłkarski 18.40
Z piłką przez świat - Magiczna gra 19.40
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Rosja
- USA 22.10 Ayrton Senna 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Żużel - Nice Polska Liga. KŻ Orzeł Łódź - KMŻ Lublin 1.20 Zakończenie dnia
10.30
11.00
12.00
12.10
12.35
12.45
13.50
14.30
15.00
15.10
15.40
16.35
17.00
17.20
17.50
18.25
19.20
19.30
20.05
20.10
20.20
20.30
22.55
23.35
0.40
1.40
2.35
3.05
3.40
5.15
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Słownik [email protected]
Co czytać? - magazyn o książkach
Dzikie krainy Australii. Alpy
Australijskie - cykl dok.
Moda na sukces (5976) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia - magazyn
Dzikie krainy Australii. Wyspa
diabła - cykl dok.
Jaka to melodia?
Moda na sukces (5977) - serial
Wiadomości, Pogoda
Klan (2586) - telenowela
Drużyna A - serial
Teleexpress, Pogoda
Audycje Komitetów Wyborczych
Jaka to melodia?
Klan (2587) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
GOL T - Mobile Ekstraklasa
Biało - czerwoni - felieton
Piąty Stadion (91), Szczęśliwe
miejsce
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Polska
Po prostu - program publicystyczny
Ekstradycja III (10) - serial
Drużyna A - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Klan (2587) - telenowela
Po prostu - program publicystyczny
Nienarodzony - horror, USA,
reż. David S. Goyer, wyk. Gary
Oldman, Odette Yustman, Jane
Alexander, Carla Gugino
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Polska - Niemcy 10.05 Z archiwum 10.35
4 - 4 - 2 magazyn piłkarski 11.40 Z piłką
przez świat 12.45 Hokej na lodzie - MŚ
Elity - Mińsk. Rosja - USA 14.50 4 - 4
- 2 magazyn piłkarski 15.55 Żużel - Nice
Polska Liga. KŻ Orzeł Łódź - KMŻ Lublin
17.50 Droga do Brazylii 18.25 Droga do
Brazylii 19.00 Piłka nożna - studio przed
meczem. Niemcy - Polska 19.40 Hokej
na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Norwegia
- Szwecja 22.05 Piąty stadion 22.10 Wyścigi samochodowe 22.40 Piłka nożna
- studio po meczu. Niemcy - Polska 23.30
Sportowy Wieczór 23.45 GOL T - Mobile
Ekstraklasa - magazyn 23.55 Piłka nożna
- Mecz towarzyski. Niemcy - Polska
6.00
6.20
7.25
8.00
11.10
12.10
13.10
13.55
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
12.45
13.15
13.50
14.30
15.30
15.50
16.50
17.20
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
21.35
21.45
22.50
23.50
0.45
1.20
1.50
2.55
3.50
4.40
M jak miłość (504) - serial
Jan Niemczyk - reportaż
M jak miłość (505) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1125) - serial
Na dobre i na złe (283) Podrzutek - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Świnia
Baron24 (6) - Ślimak - serial
komediowy
Kabaretowy Klub Dwójki - Kuchnia - widowisko rozrywkowe
Panorama, Pogoda
M jak miłość (1063) - serial
Rodzinka.pl (92) - Razem czy
osobno - serial komediowy
Audycje Komitetów Wyborczych
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1125) - serial
Barwy szczęścia (1126) - serial
M jak miłość (1064) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Magazyn Ekspresu Reporterów
Świat bez fikcji - Kwatera Ł
- film dok. reż. Arkadiusz Gołębiewski
Na linii strzału (30) - serial sensacyjny, USA
Wiadomości z drugiej ręki (7)
- serial
Wiadomości z drugiej ręki (8)
- serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Kwatera Ł - film dok. reż. Arkadiusz Gołębiewski
Na linii strzału (30) - serial sensacyjny, USA
Zakończenie programu
PSN
7.07 Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Piłka
nożna Liga rosyjska 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Magazyn Polska
2014 13.00 Polsat Sport News Sport Flash
13.07 Piłka nożna Liga ukraińska 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn Cafe Futbol 19.00 Polsat Sport News
Sport Flash 19.07 Piłka nożna Liga rosyjska 21.00 Polsat Sport News Sport Flash
21.07 Magazyn golfowy 22.00 Polsat
Sport News Sport Flash 22.07 Magazyn
Atleci 22.45 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia 23.00 Magazyn ATP
World Tour Uncovered 2014
6.00
8.20
8.55
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
12.10
13.10
13.55
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.45
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
21.30 Prawo Agaty - serial obyczajowy
22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
23.30 Superwizjer - magazyn reporterów
0.05 Na językach - magazyn
1.05 Terminator. Kroniki Sary Connor - serial
2.05 Uwaga! - program interwencyjny
2.20 Sekrety Magii
3.40 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Eurogole 9.15 Brazilmania 9.30 Piłka
nożna. Mistrzostwa Europy U - 17: Anglia
- Turcja, Malta - Holandia 11.15 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 17: Niemcy
- Szkocja 12.15 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych Louisville 12.30 Kolarstwo.
Tour of California 14.30 Kolarstwo. Giro
d’Italia Etap 4. 17.30 Eurogole 18.15 Brazilmania 18.30 Tenis. Odliczanie do Roland
Garros 18.45 Watts 19.00 Żużel. National
League, Szwecja 21.00 Sporty Motorowe.
Magazyn FIA WTCC 21.30 Motocross. MŚ
22.00 Wyścigi samochodowe. F3 Mistrzostwa Europy, Pau, Francja 22.30 Kolarstwo.
Giro d’Italia Etap 4. 23.00 Kolarstwo. Tour
of California Etap 3. 1.00 Sporty Motorowe. Magazyn FIA WTCC
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
23.00
0.00
0.55
1.55
3.00
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
14.10 Po drugiej stronie słońca - film fabularny 15.30 Nad Jeziorem Malawi - fil
15.50 Pytasz i wiesz - program religijny
16.00 Informacje dnia 16.10 Wspomnienia z Wilna 16.25 Święty na każdy dzień
16.30 Tydzień z Ziemi Świętej - przegląd
wydarzeń 16.50 Świadkowie. 17.20 Słowo życia 17.25 Święty na każdy dzień
17.30 Reportaż dnia 18.00 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej W Zakopanem na Krzeptówkach 20.00 Informacje dnia 20.20
Różaniec 20.50 Święty na każdy dzień
- wspomnienie, 21.00 Apel Jasnogórski
- transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej
Górze 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski
Punkt Widzenia 22.00 Kraina Boga - film
fabularny 23.35 Dusza tunezyjska - film
POLSAT
6.00
8.15
8.55
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia
21.35 Porwanie - thriller sensacyjny,
USA, 2011, reż. John Singleton,
wyk. Alfred Molina, Denzel Whitaker, Jason Isaacs, Maria Bello
Nathan Harper dokonuje zaskakującego odkrycia - znajduje
swoje zdjęcie na stronie poświęconej zaginionym osobom. Jego
zwyczajne życie w jednej chwili
traci sens. Próbując ustalić kim
naprawdę jest, chłopak przekonuje się, że nic nie jest takie, jak
mu się wydawało.
0.00 Słodka zemsta - komedia sensacyjna, USA, 2002, reż. Martyn
Burke, wyk. Sylvester Stallone, Harry
Van Gorkum, Madeleine Stowe,
Anthony Quinn, Raoul Bova
2.15 Tajemnice losu
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
- magazyn 16.52 Teleexpress Extra 17.15
Teleexpress Extra 17.30 To jest temat
- magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po
przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje
19.10 INFOrozmowa 19.25 INFObiznes
19.40 Pogoda 19.45 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.55
To jest temat - magazyn 0.20 Twoje Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła 20ta
Dekoratornia
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
13 Demonów Scooby - Doo
Scooby Doo
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Ślubna gorączka
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Garfield Show
13 Demonów Scooby - Doo
Scooby Doo
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Zagadki kryminalne
Spadkobiercy
I like it
To był dzień
Polska 2014 - magazyn siatkarski
4MUSIC
6.45 Moja dziewczyna - film familijny
8.50 Podróż za jeden uśmiech - film młodzieżowy 10.40 Życie jest piękne - komedia 12.55 Sherlock Holmes i tajny szyfr
- film przygodowy 14.25 Iluzjonista - film
kostiumowy 16.35 Syzyfowe prace - dramat 18.40 Ostatni templariusz cz. 2 - film
przygodowy 20.15 Kino z historią 20.15
Germinal - film kostiumowy 23.25 VI Batalion - film wojenny
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFObiznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis sportowy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór
23.55 To jest temat - magazyn 0.20 Twoje Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła
20ta 1.37 Flesz - Serwis Info
TVN
6.00
6.20
7.25
8.00
11.10
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.05 MEGA HIT - Ghost Rider 2
- film akcji, USA, 2011, reż. Mark
Neveldine, wyk. Christopher
Lambert, Ciarán Hinds, Idris Elba,
Nicolas Cage, Violante Placido
Johnny Blaze ukrywa się w Europie, usiłując walczyć z klątwą,
przemieniającą go w Ghost
Ridera, ognistego demona pożerającego dusze grzeszników.
Tymczasem we Francji katolicki
mnich Moreau dowiaduje się,
że diabelskie moce starają się
opętać pewnego chłopca imieniem Danny. Zakonnik i matka
Danny’ego, Nadya, szukają
pomocy u Johnny’ego.
22.05 Pieskie szczęście - thriller kryminalny, USA, 2006
0.10 Bez skrupułów - dramat biograficzny, USA, 2006, reż. McGrath
Douglas, wyk. Gwyneth Paltrow,
Isabella Rossellini, Sandra Bullock
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Dookoła Azerbejdżanu 9.00 Sporty Motorowe. Weekend
w sportach motorowych 9.15 FIA WTCC.
Orechova Poton, Słowacja 8. runda 9.45
Superbike. MŚ, Imola, Włochy 11.00 Piłka
nożna. Mistrzostwa Europy U - 17: Anglia
- Turcja 13.00 Kolarstwo. Tour of California Etap 1. 14.00 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 17: Szwajcaria - Portugalia, Malta - Holandia 17.00 Piłka nożna.
Mistrzostwa Europy U - 17: Anglia - Turcja , Niemcy - Szkocja 19.45 Eurogole 20.30 Brazilmania 20.45 Watts 21.00
Pro wrestling. Tydzień z WWE 21.30 Pro
wrestling. Vintage Collection 22.30 Kolarstwo. Tour of California 1.00 Brazilmania
1.15 Weekend w sportach motorowych
TVP 2
5.40
6.35
7.00
8.00
11.05
11.40
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy
20.45 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
21.30 Sama słodycz
22.30 Surowi rodzice - reality show
23.30 Agenci NCIS. Los Angeles
- serial sensacyjny, USA
0.30 Kamuflaż II - serial sensacyjny
1.30 Co za tydzień - magazyn
2.05 Uwaga! - program interwencyjny
2.20 Sekrety Magii
3.40 Rozmowy w toku - talk show
PSN
7.07 Piłka nożna Liga rosyjska 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Formuła 1 GP
Hiszpanii 11.00 Polsat Sport News Sport
Flash 11.07 Lekkoatletyczka Diamond League 13.00 Polsat Sport News Sport Flash
13.07 Piłka nożna Liga ukraińska 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Siatkówka plażowa World Tour Meksyk 17.00
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn Cafe Futbol 21.00 Polsat Sport News
Sport Flash 21.07 Magazyn Polska 2014
22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn IAAF
World Athletics 0.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia
TVP 1
8.00
8.10
8.30
9.05
9.30
M jak miłość (503) - serial
Coś dla Ciebie - magazyn
M jak miłość (504) - serial
Pytanie na śniadanie
Sztuka życia (74) - nowela dok.
Barwy szczęścia (1124) - serial
Na dobre i na złe (282) - Osobisty przypadek - serial
Polacy w Rzymie i Watykanie
- cykl dok.
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Tabu
Baron24 (5) - Protest - serial
Dziedzice faraonów - serial
Panorama, Pogoda
Zaginiona (2) - Okup - serial
Rodzinka.pl (91) - Kobiety górą
- serial komediowy
Audycje Komitetów Wyborczych
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1124) - serial
Barwy szczęścia (1125) - serial
M jak miłość (1063) - serial
Kulisy serialu „M jak miłość”
Tomasz Lis na żywo
Co słychać sąsiedzie - reportaż
Operacja Samum - film sensacyjny, Polska, reż. Władysław
Pasikowski, wyk. Marek Kondrat,
Radosław Pazura, Anna Korcz,
Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Tadeusz Huk, Krzysztof
Globisz, Tugrul Cetiner, Jerzy SkolimowskI
Aida (3) - serial komediowy
Co słychać sąsiedzie - reportaż
Tomasz Lis na żywo
Zakończenie programu
POLSAT
TVN
TVP 2
Poniedziałek, 12.05.2014
TVN 7
0.00
0.55
1.15
1.35
1.55
3.00
5.00
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
13 Demonów Scooby - Doo
Scooby Doo
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Czysta chata
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Garfield Show
Pup Named Scooby - Doo I
Scooby Doo
STOP Drogówka
Zagadki kryminalne
Święci i żołnierze: Credo spadochroniarza - film wojenny,
USA, 2012
Spadkobiercy
Interwencja
Interwencja
Interwencja
To był dzień
Cafe Futbol
4MUSIC
Stopklatka
6.00 Jak najbardziej na tak - film dok. 7.45
Faustyna - film biograficzny 9.15 Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił - film dok. 9.50
A właśnie, że tak! - komedia 11.50 Emma
- komedia romantyczna 14.10 Henry Poole powrócił - komedia 16.05 Filip z konopi - komedia obyczajowa 17.50 Komandosi
z Navarony - film wojenny 20.15 Wieczór
kawalerski 20.15 Brudna forsa - film sensacyjny 22.10 Showgirls - dramat
TV TRWAM
14.00 Kraina Boga - film fabularny 15.35
850 lecie Bożogrobców w Polsce 15.50
Pytasz i wiesz - program religijny 16.00
Informacje dnia 16.10 Kalejdoskop młodych. 16.40 Aktualności akademickie
WSKSiM w Toruniu 16.45 Zambia - Lusaca - film 17.00 Aromatyczne inspiracje
17.20 Słowo życia - rozważanie Ewangelii dnia 17.25 Święty na każdy dzień 17.30
Reportaż dnia 18.00 Regina Coeli 18.05
Informacje dnia 18.15 Ze szkolnej ławki
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00
Fatima - znak nadziei 22.40 Samuraj
Chrystusa - film
6.00
6.55
8.00
9.00
10.00
11.00
12.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.00
21.55
23.50
1.50
2.50
3.25
3.50
4.15
4.30
5.05
5.30
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
CSI. Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
CSI. Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Arrow - serial
Piątek trzynastego VI: Jason
żyje - horror, USA 1986, reż. Tom
McLoughlin, wyk. Tony Goldwyn,
Jennifer Cooke, Thom Mathews
Kręcimy z gwiazdami
Taki jest świat - pod lupą
Dyżur
JRG w akcji
Z archiwum policji
Z archiwum policji
Z archiwum policji
Z archiwum policji
TV6
TTV
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express
- informacje 18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie przeprowadzki - serial
19.05 Komornik 19.45 Express - informacje 20.05 Usterka 20.40 Miłość potrzebna od zaraz - serial 21.10 Świat bez fikcji
21.45 Express - informacje 22.00 Ostre
cięcie 22.45 Bogaci też płaczą 23.45
Wiem, co jem. Bosacka na tropie
10.00 Mam talent - wersja amerykańska 10.55 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Świat według
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30
Szybcy i martwi - western 23.40 Blackjack
- thriller sensacyjny 9.00 Telezakupy
TVP KULTURA
TVP HISTORIA
7.20 Noce i dnie - U schyłku dnia - serial
8.30 Montserrat Caballe - film dok. 9.35
Chopin - Pragnienie miłości - film fabularny 12.00 Poniedziałek z piosenką 12.55
Tylko jedna noc - film obyczajowy 13.45
Chopin - Pragnienie miłości - film fabularny 16.00 Hala odlotów - talk - show 17.00
Portrety - Montserrat Caballe - film dok.
18.10 Ferdydurke - dramat 20.00 Informacje kulturalne 20.20 Kraina śniegu - melodramat 22.45 Teresa Murak - felieton
22.55 Videogalerie THE02 - magazyn kulturalny 23.50 Garbage - One Mile High…
Live - koncert 1.40 Sztuka czytania 2.15
Informacje kulturalne 2.35 Kraina śniegu
- melodramat 4.55 Zakończenie dnia
7.30 Podróżnik - Madera 8.00 Amerykanin w PRL - u - film dok. 9.00 Marszałek
Piłsudski (1) - serial 10.00 Dzika Polska
- serial dok. 10.30 Makłowicz w podróży 11.05 Pokazowe dzieci PRL - gdańskie pięcioraczki - film dok. 12.00 Polska
i świat z historią w tle 12.25 Cafe Historia 12.50 Dziecko wojny - dramat 14.30
Dziewczyny - film dok. 15.00 Było, nie minęło - . 15.35 Ex Libris 15.55 Sensacje XX
wieku 17.00 Marszałek Piłsudski (2) - serial 18.00 Kalendarium historyczne - Pieśń
o wojnie domowej - film dok. 18.35 Bez
komentarza - Marszałek Józef Piłsudski - cykl dok. 19.05 Dziennik telewizyjny - 12.5.1987 19.45 Koło historii. Zdrada - debata 20.25 Spór o historię - Józef
Piłsudski prawda i legenda - debata 21.05
Flesz historii (181) 21.25 Było, nie minęło
22.00 Sensacje XX wieku 23.10 Nie ma
szczęśliwych Kennedych - film dok. 1.00
Jego ekscelencja subiekt - komedia 2.30
Telewizyjny Słownik Biograficzny - Władysław Jasiński „Jędruś” - felieton 2.55
Zakończenie dnia
Wtorek, 13.05.2014
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
PULS
4.50 We Dwoje - program rozrywkowy
6.10 Męski Typ 2: Artur Boruc
6.40 Ostry dyżur - serial obyczajowy
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Dwóch i pół - serial komediowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
16.55 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
18.00 Zaklinaczka duchów - serial
19.00 Bananowy doktor III - serial
20.00 Porwanie - film sensacyjny,
Kanada 2010, reż. George Erschbamer, wyk. Ian Ziering, Chris
Kramer, Pascale Hutton, Ingrid
Torrance, Karin Konoval, Laura
Soltis
21.55 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
23.00 Krwawa profesja - film sensacyjny, USA 2002, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Jeff
Daniels, Anjelica Huston, Wanda
De Jesus, Tina Lifford, Paul Rodriguez, Dylan Walsh
1.25 Sekrety Magii
3.30 Druga strona medalu - talk show
TVN 7
5.55 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
6.40 Ostry dyżur - serial obyczajowy
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
16.55 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
18.00 Zaklinaczka duchów - serial
19.00 Bananowy doktor III - serial
20.00 Krwawa profesja - film sensacyjny, USA 2002, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Jeff
Daniels, Anjelica Huston, Wanda
De Jesus, Tina Lifford, Paul Rodriguez, Dylan Walsh
22.20 Pamiętniki wampirów - serial
grozy, USA
23.20 Oddział Delta - film sensacyjny,
Izrael, USA 1986, reż. Menahem Golan, wyk. Chuck Norris,
Lee Marvin, Martin Balsam, Joey
Bishop, Robert Forster, Lainie
Kazan, Hanna Schygulla, George
Kennedy, Robert Vaughn, Shelley
Winters
1.55 Czterej pancerni i pies - serial
3.15 Sekrety Magii
PULS
5.55
6.55
7.55
9.00
10.00
11.00
12.30
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
20.55
21.55
23.00
23.35
0.10
2.30
2.55
3.35
4.20
4.40
5.05
5.30
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru
- serial
Arrow - serial
CSI. Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Spartakus: Wojna potępionych
- serial
Mała Brytania - serial
Mała Brytania - serial
Życie mniej zwyczajne - komedia, USA, Wielka Brytania 1997,
reż. Danny Boyle, wyk. Ewan
McGregor, Cameron Diaz, Holly
Hunter, Delroy Lindo
Rodzinny ogród
Taki jest świat
Muzyczne życzenia
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TTV
TV6
14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Komornik
19.45 Express - informacje 20.05 Uwaga!
po Uwadze 20.45 Luksusowe zachcianki
21.45 Express - informacje 22.00 Michniewicz. Inny Świat 22.30 Taboo - serial 23.30
Panny młode na gigancie - serial
9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mam talent
- wersja amerykańska 10.55 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 Nie igraj z aniołem 18.00
Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30
Świat według Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.35
Wyspa skarbów, cz. 1 - film przygodowy
23.30 Szybcy i martwi - western
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Noce
i dnie - A potem nastąpi noc - serial 8.35
Fotograf partyzantów - film dok. 9.25
Awantura o Basię - film obyczajowy 11.25
Za metą start - film TVP 12.40 Klasyczny wtorek 13.30 Informacje kulturalne
13.55 Awantura o Basię - film obyczajowy
16.00 Tygodnik Kulturalny 17.00 Fotograf
partyzantów - film dok. 17.45 Podkręć jak
Beckham - komedia, USA 19.45 Ziegenort - film anim. 20.20 Teatr Telewizji - Życie i los, cz. 2 - spektakl teatralny 22.05
Zbliżenie na… Gaela Garcię Bernala - Mamut - dramat, Szwecja, Dania 0.15 Młoda
Polska - Rogalik - film dok. 0.45 Piękność
w opałach - komediodramat
TVP HISTORIA
7.25 Podróżnik - Porto Santo (65) 7.50
Roznosiciele radości - film dok. 9.05 Marszałek Piłsudski (2) - serial 10.05 Wieża
Eiffla - film dok. 10.45 Makłowicz w podróży 11.20 Koło historii. Zdrada - debata 12.00 Spór o historię - Józef Piłsudski
prawda i legenda - debata 12.40 Flesz
historii (181) 13.10 Nie ma szczęśliwych
Kennedych - film dok. 15.00 Było, nie minęło 15.30 Cafe Historia - program publicystyczny 15.55 Sensacje XX wieku 17.00
Marszałek Piłsudski (3) - serial 18.00 Kalendarium historyczne - Jan Paweł II i Jego przyjaciel - film dok. 19.00 Dziennik
telewizyjny - 13.5.1989 19.45 Zapomniane taśmy węg. - film dok. 20.45 Flesz historii (181) 21.05 Polska i świat z historią w tle - Pomnik 21.25 Było, nie minęło
22.00 Sensacje XX wieku - Zamach na
papieża - cykl dok. 23.05 Życie za życie.
Maksymilian Kolbe - dramat 0.50 Pomiędzy wilki - dramat 2.35 Z archiwum IPN
- V Komenda WiN - magazyn 3.10 Zakończenie dnia
TVP 1
8.00
8.10
8.30
9.30
10.30
11.00
12.00
12.05
12.25
12.40
12.50
13.55
14.30
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.55
18.30
19.20
19.30
20.00
20.15
20.25
21.15
22.20
22.55
0.30
1.25
2.25
3.15
3.30
4.00
4.30
5.00
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Uwolnić motyla - film dok.
Dzikie krainy Australii. Wyspa
diabła - cykl dok.
Moda na sukces (5977) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Przepis dnia - magazyn
Dzikie krainy Australii. Lasy
deszczowe - cykl dok.
Jaka to melodia?
Moda na sukces (5978) - serial
Wiadomości, Pogoda
Polska non stop
Klan (2587) - telenowela
Drużyna A - serial
Teleexpress, ogoda
Jaka to melodia?
Klan (2588) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
Biało - czerwoni - felieton
Piąty Stadion (92), Ptyś
Chicago Fire - serial
Debata Wyborcza
Audycje Komitetów Wyborczych
Nienarodzony - horror, USA,
reż. David S. Goyer, wyk. Gary
Oldman, Odette Yustman, Jane
Alexander, Carla Gugino
Chicago Fire - serial
Drużyna A - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Notacje - Piotr Szulkin. Mój
krajobraz - cykl dok.
Klan (2588) - telenowela
Okrasa łamie przepisy - Francuskie
Rok w ogrodzie
Zakończenie dnia
5.30
6.20
7.05
8.00
11.10
11.45
12.45
13.15
13.50
14.30
15.30
15.50
16.50
17.20
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
21.45
23.35
0.20
1.10
1.50
2.30
3.05
3.55
TVP SPORT
8.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Polska 9.00 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Polska 10.05 Droga do
Rio 10.40 Mój najcenniejszy medal 11.00
Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym - 2 runda 12.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym
- 2 runda 13.00 Tenis ziemny - Turniej WTA
Rzym - 2 runda 14.00 Tenis ziemny - Turniej
WTA Rzym - 2 runda 15.05 Wyścigi samochodowe 15.40 Hokej na lodzie - MŚ Elity
- Mińsk. Szwajcaria - Niemcy 18.15 Piłka
nożna - Borussia Dortmund TV 19.20 Piłka nożna - Mecz towarzyski. Niemcy - Polska 21.10 Piąty stadion 21.25 Tenis ziemny
- Turniej WTA Rzym - 2 runda 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Tenis ziemny - Turniej
WTA Rzym - 2 runda
10.30
10.55
12.00
12.05
12.25
12.35
12.50
13.55
14.25
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.55
18.30
19.20
19.30
20.05
20.30
21.25
22.25
22.55
23.50
1.50
2.45
3.35
3.50
4.20
5.10
Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Niespokojne umysły - cykl dok.
My Wy Oni
Dzikie krainy Australii. Lasy
deszczowe - cykl dok.
Moda na sukces (5978) - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Wiadomości
Agrobiznes
Smaki polskie - Pierogi z gęsi
Przepis dnia - magazyn
Dzikie krainy Australii.
Wybrzeże rekinów wielorybich - cykl dok.
Jaka to melodia?
Moda na sukces (5979) - serial
Wiadomości, Pogoda
Polska non stop
Klan (2588) - telenowela
Drużyna A - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2589) - telenowela
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Przepis dnia - magazyn
Wiadomości, Sport
ERC
Ojciec Mateusz (144) - Poker
- serial
Sprawa dla reportera
Audycje Komitetów Wyborczych
Oglądaj z Andrzejem Fidykiem
- Najcięższe więzienia w Rosji
W obliczu przeznaczenia - dramat, USA, Niemcy, Kanada
Drużyna A - serial
Świat się kręci - widowisko
publicystyczne
Notacje - Feliks Falk. Najpierw
patrzyłem jak to się kręci
Klan (2589) - telenowela
Oglądaj z Andrzejem Fidykiem
- Najcięższe więzienia w Rosji
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.
Szwajcaria - Niemcy 10.05 Droga D0
Brazylii 10.40 Mój najcenniejszy medal
11.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym
- 3 runda 12.00 Tenis ziemny - Turniej
WTA Rzym - 3 runda 13.00 Tenis ziemny
- Turniej WTA Rzym - 3 runda 14.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym - 3 runda
15.05 Zwarcie 16.00 Piłka nożna - Bayern
Monachium TV . Bayern - VfB Stuttgart
17.50 Piłka nożna - Bayern Monachium
TV 19.30 Rajd Argentyny 19.40 Hokej na
lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Finlandia - Białoruś 22.10 Tenis ziemny - Turniej WTA
Rzym - 3 runda 23.00 Sportowy Wieczór
23.20 Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym
- 3 runda 0.55 Zakończenie dnia
6.00
6.20
7.25
8.00
11.10
12.10
13.10
13.55
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.45
21.30
12.50
13.20
13.55
14.35
15.30
15.45
16.50
17.20
18.00
18.50
19.25
20.05
20.40
21.10
21.40
23.25
1.15
3.00
3.55
M jak miłość (506) - serial
M jak miłość (507) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1127) - serial
Na dobre i na złe (285) Gasnąca gwiazda - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Południowy Tyrol
Baron24 (8) - Francuski skarb
- serial komediowy
Postaw na milion - teleturniej
Panorama, Pogoda
Na dobre i na złe (559)
- Wolne łóżko - serial
Rodzinka.pl (94) „Szykujemy
Święta” - serial komediowy
Audycje Komitetów Wyborczych
Panorama, Sport, Pogoda
Tylko Ty! (21) - teleturniej
Barwy szczęścia (1127) - serial
Barwy szczęścia (1128) - serial
Na sygnale (25) - serial
Na sygnale (26) - serial
Scoop - Gorący temat - komedia kryminalna, USA, Wielka Brytania
Dlaczego nie! - komedia romantyczna, Polska, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Maciej Zakościelny,
Anna Cieślak, Tomasz Kot, Małgorzata Kożuchowska, Anna
Przybylska, Joanna Jabłczyńska,
Agnieszka Warchulska, Paweł
Królikowski, Jakub Wesołowski,
Przemysław Cypryański
Scoop - Gorący temat - komedia kryminalna, USA, Wielka Brytania
Art Noc. Cassandra Wilson
w Warszawie - koncert
Zakończenie dnia
PSN
7.07 Magazyn Cafe Futbol 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga
ukraińska 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Piłka nożna Mecz towarzyski
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07
Piłka nożna Liga rosyjska 17.00 Polsat
Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn
IAAF World Athletics 18.45 Koszykówka
Tauron Basket Liga 21.00 Magazyn Polska
2014 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn
Atleci 0.00 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia 0.15 Magazyn Futbol Mundial 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
6.00
8.10
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.35
12.10
13.10
13.55
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.45
21.30
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
22.30 Gruby i chudszy II: Rodzina
Klumpów - komedia, USA
2000, reż. Peter Segal, wyk. Eddie
Murphy, Janet Jackson, Larry Miller, John Ales, Richard Gant
0.40 Superwizjer - magazyn reporterów
1.15 Uwaga! - program interwencyjny
1.30 Sekrety Magii
2.50 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 9.45 Kolarstwo. Tour of California Etap 4. 10.45
Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 17:
Anglia - Holandia 12.45 Kolarstwo. Tour
of California Etap 4. 13.30 Kolarstwo.
Giro d’Italia Etap 5. 14.30 Kolarstwo.
Giro d’Italia Etap 6. 15.30 Kolarstwo.
Giro d’Italia Etap 6. 16.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 6. 17.30 Tenis. Odliczanie do Roland Garros 17.45 Piłka nożna.
Mistrzostwa Europy U - 17: Portugalia
- Niemcy 19.45 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U - 17: Anglia - Holandia
20.45 Sporty walki. Superkombat, World
Grand Prix Series 22.00 Kolarstwo. Giro
d’Italia Etap 6. 23.00 Kolarstwo. Tour of
California Etap 5. 1.00 Watts
6.00
6.30
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
22.10
0.15
1.35
1.55
3.00
4.00
5.00
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień. który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Zdrady
Przyjaciółki
To nie koniec świata!
Stopklatka
TV TRWAM
14.20 Samuraj Chrystusa - fil 15.45 Święty
na każdy dzień 15.50 Pytasz i wiesz - program religijny 16.00 Informacje dnia 16.10
Na zdrowie. - program poradnikowy
16.30 Bioetyczny detektyw - film 16.50
Święty na każdy dzień 17.00 Po stronie
prawdy 18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 20.50 - felieton 21.00
Apel Jasnogórski - transmisja z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Niebieska jabłoń - film fabularny
23.35 Sługa prawdy cz. 1, - Ojciec A. M.
Krąpiec - życie i działalność
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
22.50
23.05 Kelnerka - komediodramat,
USA, 2007, reż. Adrienne Shelly,
wyk. Keri Russell, Andy Griffith,
Cheryl Hines, Fillion Nathan
Małe miasteczko na południu
USA. JennaHunterson, kelnerka zatrudniona w miejscowej
restauracyjce, marzy o ucieczce
z prowincji i wydostaniu się spod
wpływu despotycznego męża
Earla. Tymczasem odnajduje
przyjemność w wypiekaniu ciast,
cieszących się wielką popularnością wśród klientów lokalu. Zamierza zgłosić się również do udziału
w konkursie na najlepszy wypiek,
w którym główną nagrodą jest 25
tysięcy dolarów.
1.30 Tajemnice losu
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFObiznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis sportowy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52
Panorama Dnia 22.30 Jan Pospieszalski.
Bliżej - program publicystyczny 23.20
Z dnia na dzień 23.50 Sportowy Wieczór
0.05 To jest temat - magazyn 0.35 Twoje
Info 1.05 Dziś wieczorem
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Pup Named Scooby - Doo I
Scooby Doo
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Czysta chata
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Garfield Show
Pup Named Scooby - Doo I
Scooby Doo
Konspiracja Echelon - film akcji,
USA, 2009, reż. Greg Marcks,
wyk. Edward Burns, Jonathan
Pryce, Shane West, Tamara Feldman, Ving Rhames
Mistrz - dramat, USA, 2008, reż.
David Mamet, wyk. Alice Braga,
Chiwetel Ejiofor, Emily Mortimer,
Pablo Jose, Rodrigo Santoro
Jak zostać milionerem
Interwencja
To był dzień
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
6.00 Good Bye Lenin! - komedia 8.30
Marzyciel - dramat 10.25 Alex i Emma - komedia 12.25 Żałobnik - komedia
14.20 Oskar i Pani Róża - film obyczajowy 16.30 Komedia małżeńska - komedia
obyczajowa 18.30 Tajniak z klasą - komedia kryminalna 20.15 Śmiech na sali 20.15
Pamięć złotej rybki - komedia 22.00 Brudna forsa - film sensacyjny 0.00 Komandosi z Navarony - film wojenny
POLSAT
6.00
8.10
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.05
21.05
22.05
Środa, 14.05.2014
TV 4
TVP INFO
6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.45 PRZYSTANEK BRUKSELA 19.37 INFObiznes 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44
Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Twoja
Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.44 Audycja Interaktywna 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień
23.35 Sportowy Wieczór 23.55 To jest temat - magazyn 0.20 Twoje Info 0.50 Dziś
wieczorem 1.05 Minęła 20ta 1.37 Flesz
- Serwis Info 1.45 Serwis Info
TVN
6.00
6.20
7.25
8.00
11.10
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Pierwsza miłość
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TOP CHEF
22.05 Galerianki - dramat, Polska,
2009, reż. Katarzyna Rosłaniec,
wyk. Anna Karczmarczyk, Artur
Barciś, Dagmara Krasowska,
Dominika Gwit, Izabela Kuna
Galerie handlowe - współczesne
świątynie konsumpcji, kolorowe
wystawy, błyszcząca biżuteria, drogie kosmetyki i najmodniejsze ciuchy. W takich miejscach Milena i jej
przyjaciółki spędzają wolny czas. Za
zakupy płacą im bogaci mężczyźni,
którzy w zamian za seks obdarowują nastolatki upominkami - czasami jest to tylko zwykła, różowa
opaska do włosów.
23.50 Udław się - komediodramat,
USA, 2008, reż. Clark Gregg, wyk.
Sam Rockwell, Kathryn Alexander,
Kelly Macdonald, Teodorina Bello
1.35 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 4. 9.30
Kolarstwo. Tour of California Etap 3. 10.30
Sporty Motorowe 11.00 Żużel. National
League, Szwecja 12.30 Kolarstwo. Tour
of California Etap 3. 13.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 17.30 Piłka nożna. Mistrzostwa
Europy U - 17: Niemcy - Szkocja, Anglia
- Turcja 19.25 Wednesday Selection 19.30
Jeździectwo. FEI Nations Cup, Lummen,
Belgia 19.45 Jeździectwo. Magazyn Riders Club 19.55 Golf. Turniej z cyklu US
PGA, Players Championship, Ponte Vedra
21.00 Golf. European Tour Kobiet, Turkey
Open, Turcja 21.15 Golf Club 21.20 Żeglarstwo. Rolex China Sea Race 21.50 Yacht
Club 22.05 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 5.
23.00 Kolarstwo. Tour of California
TVP 2
6.10
7.05
8.00
11.10
11.45
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
Dzień dobry TVN - magazyn
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Na Wspólnej - serial obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Bitwa o dom
22.30 Ostatni skaut - film sensacyjny,
USA 1991, reż. Tony Scott, wyk.
Bruce Willis, Damon Wayans,
Chelsea Field, Noble Willingham,
Taylor Negron, Halle Berry
0.40 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
1.45 Uwaga! - program interwencyjny
2.00 Sekrety Magii
3.20 Rozmowy w toku - talk show
PSN
7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Piłka nożna Liga rosyjska 11.00 Polsat Sport News
Sport Flash 11.07 Magazyn Cafe Futbol
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07
Koszykówka Tauron Basket Liga 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Piłka
nożna Liga ukraińska 17.00 Polsat Sport
News Sport Flash 17.07 Piłka nożna Liga
ukraińska 19.00 Polsat Sport News Sport
Flash 19.07 Formuła 1 GP Hiszpanii 21.00
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn IAAF World Athletics 22.00 Polsat
Sport News Sport Flash 22.07 Magazyn
Futbol Mundial 22.45 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia 23.00
Magazyn Atleci 0.00 Polsat Sport News
TVP 1
8.00
8.10
8.30
8.50
9.30
M jak miłość (505) - serial
Cud na kostaryce
M jak miłość (506) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1126) - serial
Na dobre i na złe (284) Za duży
ciężar - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Kokosy z kokosów
Baron24 (7) - Kandydat na
męża - serial komediowy
XIX Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2013. Port Lotniczy Koszalin
- Pożegnania i Powroty
Panorama, Pogoda
M jak miłość (1064) - serial
Rodzinka.pl (93) - Videofilmowanie - serial komediowy
Audycje Komitetów Wyborczych
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Barwy szczęścia (1126) - serial
Barwy szczęścia (1127) - serial
Na dobre i na złe (559)
- Wolne łóżko - serial
Dlaczego nie! - komedia romantyczna, Polska, reż. Ryszard
Zatorski, wyk. Maciej Zakościelny,
Anna Cieślak, Tomasz Kot, Małgorzata Kożuchowska, Anna
Przybylska, Joanna Jabłczyńska,
Agnieszka Warchulska, Paweł
Królikowski, Jakub Wesołowski,
Przemysław Cypryański
Reporter Polski - magazyn
Zagadki umysłu (12) - serial
Eurokraci. europejskie eldorado - film dok.
Nie takie straszne voodoo
- film dok.
Reporter Polski - magazyn
Pogoda na piątek (22) - serial
Zakończenie dnia
POLSAT
TVN
TVP 2
0.40
1.55
3.00
4.00
5.00
Daleko od noszy
Doktor Oz radzi
Tom & Jerry Kids 3
Pup Named Scooby - Doo I
Scooby Doo
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Prawdziwe uczucie
Czysta chata
Daleko od noszy
Kłamczuch
Mistrz kuchni: Juniorzy
Strażnik Teksasu
Galileo Extra
Garfield Show
Garfield Show
Pup Named Scooby - Doo I
Scooby Doo
Siedem lat w Tybecie - dramat,
USA, 1997, reż. Jean - Jacques
Annaud, wyk. B.D. Wong, Brad
Pitt, Danny Denzongpa, David
Thewlis, David Thewlis, Mako, Victor Wong
Mroczne niebo - film sci - fi,
Kanada, 2009, reż. Ron Oliver, wyk. Sara Canning, Shawn
Roberts
Jak zostać milionerem
To był dzień
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
Stopklatka
6.00 Incognito - komedia 8.00 Emma
- komedia romantyczna 10.20 Homedia
małżeńska - komedia obyczajowa 12.15
Henry Poole powrócił - komedia 14.15
Good Bye Lenin! - komedia 16.40 Tajniak
z klasą - komedia kryminalna 18.30 Taxi
2 - komedia kryminalna 20.15 Kino jest
kobietą 20.15 Doktor Żywago cz. 2 - film
kostiumowy 22.35 Walc z Baszirem - film
dok. 0.25 Pamięć złotej rybki - komedia
TV TRWAM
13.20 Ziemia Święta - ziemia bez chrześcijan - film 13.50 Kabwe - fil 13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Niebieska jabłoń
- film fabularny 15.35 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 15.40 Słowo życia - rozważania Ewangelii dnia
15.45 Święty na każdy dzień 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.45
Efetha - okno na świat 17.30 Reportaż
dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Program edukacyjny dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos
Polski 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Dzieje apostolskie cz. 3 - film
22.55 Święty na każdy dzień
TVN 7
5.50 Męski Typ 2: Zbigniew Boniek
- talk show
6.25 Czerwony Orzeł - serial
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
16.55 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
18.00 Zaklinaczka duchów - serial
19.00 Bananowy doktor III - serial
20.00 American Beauty - film obyczajowy, USA 1999, reż. Sam Mendes, wyk. Kevin Spacey, Annette
Bening, Thora Birch, Wes Bentley,
Mena Suvari, Peter Gallagher,
Chris Cooper
22.30 Kamuflaż - serial sensacyjny
23.30 Jestem na tak - film komedia,
USA/Australia 2008, reż. Peyton Reed, wyk. Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Bradley Cooper, John
Michael Higgins, Fionnula Flanagan, Terence Stamp
1.35 Fringe. Na granicy swiatów
- serial
2.40 Sekrety Magii
PULS
5.50
6.50
8.00
9.00
10.00
11.00
12.30
14.30
15.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
22.00
22.55
0.05
1.50
2.30
3.00
3.25
3.50
4.15
4.40
5.05
5.30
TV6
TTV
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie
przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci
19.45 Express - informacje 20.05 Uwaga! po
Uwadze 20.45 Domówka 21.15 Idealna niania…bez sekretów 21.45 Express - informacje
22.00 Kossakowski. Szósty zmysł. Bałkany
22.30 Grzechy Ameryki 23.30 Superwizjer
0.00 Orzeł czy reszka?
10.00 Mam talent - wersja amerykańska 11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Świat według
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Seks w wielkim mieście 23.30
Strażnik Indian Atakapa - film sensacyjny
TVP KULTURA
7.20 Ziemia obiecana - serial 8.25 Cały Gruza - film dok. 9.35 Daleko od okna - dramat 11.40 Teresa Murak - felieton
12.00 Młoda Kultura - Pablopavo i Ludziki
- koncert 12.45 Przyjęcie na dziesięć osób
plus trzy - film TVP 13.50 Daleko od okna
- dramat 16.00 Informacje kulturalne ekstra 16.30 Co Ty wiesz o nauce? 17.00 Cały Gruza - film dok. 18.05 Grzeszny żywot
Franciszka Buły - film obyczajowy 20.00
Informacje kulturalne 20.20 Ki - film obyczajowy 22.05 Studio - Filmy Macieja Cuske 22.10 Antykwariat - film dok. 22.50
Performance 23.30 Informacje kulturalne 23.50 Kino nocne - Z daleka widok jest
piękny - dramat 1.25 Ki - film obyczajowy
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Strażnik pierścienia - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Krokodyl Dundee - film przygodowy, Australia 1986, reż. Peter
Faiman, wyk. Paul Hogan, Linda
Kozlowski, John Meillon, David
Gulpilil
CSI. Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
Spartakus: Wojna potępionych
- serial
Legenda - horror, Polska 2005,
reż. Mariusz Pujszo
W blasku fleszy
Dyżur
JRG w akcji
Dyżur
JRG w akcji
Menu na miarę
Z archiwum policji
Menu na miarę
Z archiwum policji
TVP HISTORIA
7.25 Podróżnik - Meczet Hassana
w Casablance (66) 7.55 Wierzymy w marzenia - film dok. 9.00 Marszałek Piłsudski
(3) - serial 10.05 Namibia, cz. 5 - reportaż
10.40 Makłowicz w podróży - Podróż 7
Izrael - Jerozolima - magazyn kulinarny
11.20 Zapomniane taśmy węg. - film dok.
12.15 Polska i świat z historią w tle 12.40
Dni, które stworzyły historię - Zabójstwo
Henryka IV - cykl dok. 14.20 Polska i świat
z historią w tle - Zamek w Montresor
15.00 Było, nie minęło 15.30 Flesz historii
(181) 15.55 Sensacje XX wieku - Zamach
na papieża - cykl dok. 17.00 Marszałek
Piłsudski (4) - serial 18.00 Śmierć Grzegorza Przemyka - program dok. 18.30
Rzeczpospolita Niesprawiedliwa 19.00
Dziennik telewizyjny - 14.5.1989 19.40
Żar rewolucji węg. - dokument 20.40 Tu
Studio „Solidarność” - film dok. 21.10 Ex
Libris (173) - magazyn 21.25 Było, nie minęło 22.00 Sensacje XX wieku - Tajemnica
Rudolfa Hessa - cykl dok. 22.35 Sensacje
XX wieku - Osaczeni (1) - cykl dok. 23.10
Dominikanin - film dok.
Czwartek, 15.05.2014
TVN 7
5.05 We Dwoje - program rozrywkowy
6.25 Czerwony Orzeł - serial obyczajowy, Hiszpania
7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
9.40 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
16.55 Kobra. Oddział specjalny
- serial sensacyjny
18.00 Zaklinaczka duchów - serial
19.00 Bananowy doktor III - serial
20.00 Jestem na tak - komedia, USA,
Australia 2008, reż. Peyton Reed,
wyk. Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael
Higgins, Fionnula Flanagan,
Terence Stamp
22.10 The Following - serial
23.10 Cyborg - film S - F, USA 1989,
reż. Albert Pyun, wyk. Jean
- Claude Van Damme, Deborah
Richter, Vincent Klyn, Alex Daniels,
Ralf Moeller
0.55 Sekrety Magii
3.00 Druga strona medalu - talk show
3.30 Druga strona medalu - talk show
PULS
5.50
6.55
7.50
9.05
10.00
11.00
12.30
14.30
15.30
17.00
18.00
18.25
19.00
20.00
21.50
23.55
1.50
3.00
3.25
3.50
4.30
5.05
Złotopolscy - telenowela
Gliniarz i prokurator - serial
Don Matteo - serial
Gwiezdne wrota - serial
Gliniarz i prokurator - serial
Niania - serial
Zbuntowany anioł - telenowela
Kobieta w lustrze - telenowela
Niania - serial
Gwiezdne wrota - serial
Boso przez świat - serial dok.
SpongeBob Kanciastoporty
- serial
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Ści(ą)gany - komedia, USA,
Niemcy 1998, reż. Pat Proft, wyk.
Leslie Nielsen, Richard Crenna,
Kelly Le Brock, Sandra Bernhard,
Michael York, Melinda McGraw
Demony wojny wg Goi - film
akcji, Polska 1998, reż. Władysław
Pasikowski, wyk. Bogusław Linda,
Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Artur Żmijewski, Olaf
Lubaszenko, Tadeusz Huk
Odlotowcy - komedia, USA
1994, reż. Michael Lehmann,
wyk. Adam Sandler, Brendan Fraser, Steve Buscemi
Kręcimy z gwiazdami
JRG w akcji
Dyżur
Taki jest świat
Z archiwum policji
Menu na miarę
TTV
TV6
14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje
18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie
przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci
19.45 Express - informacje 20.05 Michniewicz. Inny Świat 20.40 Wojny magazynowe 21.45 Express - informacje 22.00 Cela
22.30 PANIC 9 - 1 - 1 - serial 23.30 Rosja według Vinniego Jonesa - serial
11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 14.00
Otchłań namiętności 15.00 Rodzina zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 Nie igraj
z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss
Angel 18.30 Świat według Bundych 19.00
Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Rude
Tube 21.30 Tajemnica mumii faraona - film
dok. 22.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły
Ameryką Łacińską 23.30 Dziewczyna z sushi - film kryminalny
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Ziemia
obiecana - serial 8.35 Fabryka wódki
- film dok. 9.50 W cieniu nienawiści - dramat wojenny 11.50 Dzika kraina - film
dok. 12.15 Muzyka świata w czwartek
13.30 Informacje kulturalne 13.50 W cieniu nienawiści - dramat wojenny 16.00
Herbert 2014 - reportaż 16.35 Sztuka
czytania 17.15 Fabryka wódki - film dok.
18.25 Kizi Mizi - film anim. 19.00 Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta 20.20 Hala odlotów - talk
- show 21.15 Szczęście ty moje - film obyczajowy 23.30 Hala odlotów - talk - show
0.25 Głos - film TVP 1.50 Szczęście ty moje - film obyczajowy
TVP HISTORIA
7.30 Podróżnik - Smaki i zapachy suahili 7.50 Warownie pogranicznych szlaków
8.10 Mińsk od świtu do zmierzchu 9.00
Marszałek Piłsudski (4) - serial 10.00 Dzika Polska - serial dok. 10.35 Makłowicz
w podróży 11.15 Żar rewolucji węg. - dokument 12.10 Mokotowski spacer z panem Eugeniuszem 12.45 Ex Libris 13.05
Dominikanin - film dok. 13.55 Stanisław
- król, filozof - cykl dok. 14.40 Warownie pogranicznych szlaków 15.00 Było,
nie minęło 15.30 Cafe Historia 15.55 Sensacje XX wieku 17.00 Marszałek Piłsudski (5) - serial 18.05 Kalendarium historyczne - Kulisy Wyścigu Pokoju - reportaż
19.00 Dziennik telewizyjny - 15.5.1989
19.50 Castro. Pięćdziesiąt lat rewolucji
- film dok. 21.00 Haneman - fotoreporter Powstania Warszawskiego 21.25 Było, nie minęło 22.00 Sensacje XX wieku
- Osaczeni - cykl dok. 23.05 Szerokie tory - Szerokie tory. Antyputyniści - reportaż
23.40 Rok 1863 - film dok. 0.55 Zdrajca
- reportaż 1.30 Panienka z Poste Restante
- komedia 2.55 Zakończenie dnia
Bitwa pod Wopławkami w Wielką Środę 1311 r.
We wczesnym średniowieczu tereny leżące
w dorzeczu Gubra zamieszkiwała ludność
pruska określana mianem Bartów. Nazwa
ziemi Barcja po raz pierwszy pojawiła się
w wykazie pruskim duńskiego króla Waldemara II spisanym w 1231 r. Po poddaniu się Bartów biorących udział w drugim
powstaniu Prusów przeciwko Zakonowi
Krzyżackiemu (1373) część ludności tego
terytorium została przesiedlona na inne
tereny państwa zakonnego lub udała się
na emigrację między innymi na teren
Litwy, gdzie jeszcze w XVII w. znane były
wsie zamieszkiwane przez potomków Bartów.
Mariusz Wyczółkowski
Częściowe wyludnienie było przyczyną wolniejszej niż na innych obszarach akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez Krzyżaków.
Mimo tego nie można mówić o jakimś zdecydowanym upadku czy jak to widzieli niektórzy historycy, wręcz zaniku osadnictwa
na obszarze Barcji i sąsiadującej z nią od południa Galindii. Ostatnie badania wyraźnie
wskazują, że w początku XIV w. istniały tu
liczne, choć prawdopodobnie rozproszone
osady. Działalność gospodarczą w tym okresie potwierdziły analizy pyłków roślin z osadów z pobliskiego jeziora Salęt.
Niespokojne pogranicze
Na kilka dziesięcioleci wschodnie i południowe granice Barcji stały się granicami
państwa zakonnego. Przebieg granic Barcji
znamy dzięki dokumentowi podziału tego
terytorium pomiędzy zamki w Gierdawach,
Barcianach i Kętrzynie, który spisany został
w Gierdawach 29 września 1326 r. przez
komtura Dzierzgonia Luthera von Brunschwick i wójta biskupa warmińskiego Friedricha von Libenzelle. Według tego
dokumentu, część wschodniej granicy Barcji
przebiegała przez las Kume, lokalizowany
gdzieś w okolicy dzisiejszego Sińca, dalej na
południe przez las Kirne, Wopławki do lasu
Bosin (okolice dzisiejszej wsi Boże) i do
pola Monelauken, które identyfikowane jest
z okolicą dzisiejszej wsi Muławki. Nazwa
dzisiejszej wsi Wopławki pojawiła się w dokumentach krzyżackich nie po raz pierwszy.
Zanotował ją także Piotr z Dusburga piszący
w tym okresie swoją Kronikę Ziem Pruskich. Nazwa Wopelaukin (Wopelauken –
pole należące do Prusa o imieniu Wope) sugeruje nam, że było to pole osadnicze, teren
zajęty przez osadę i należące do niej grunty
użytkowane rolniczo – pola uprawne, łąki,
pastwiska.
Pograniczny charakter terytorium dawnej
Barcji sprawiał, że przez niemal całe czternaste stulecie narażona była na liczne najazdy Litwinów. Krzyżacy po podboju ziem
zajmowanych przez Prusów i Jaćwingów,
dążąc do podbicia terenu Litwy, przyjęli taktykę organizowania wypraw atakujących
centra grodowe, w czasie których niszczono
wsie i zasiewy, uprowadzano ludność i zwierzęta hodowlane. Podobną taktykę, nastawioną na osłabienie przeciwnika przyjęli
także Litwini. Ich wyprawy miały niekiedy
poważne skutki dla prowadzonej przez
Zakon akcji osadniczej. Warto wspomnieć,
że po jednej z takich wypraw w lutym 1347
r. teren Barcji został tak poważnie spustoszony, że rozwiązano niedawno utworzone
komturstwo w Sątocznie i przeprowadzono
specjalną akcję ponownego zasiedlenia Barcji.
Bitwa pod Wopławkami
Wyprawy krzyżackie i odwetowe najazdy litewskie organizowane były najczęściej pod
koniec zimy, kiedy zamarznięte jeziora
i bagna stwarzały możliwość szybkiego
przejścia przez pograniczne pustkowia porośnięte gęstymi lasami. Litwini często kierowali się przez dawne pogranicze
jaćwieskie na północ od bagnistej doliny
Fot. Paweł Owad
Biebrzy, a następnie podążali na północ,
w stronę Pojezierza Mazurskiego. Jedna z takich wypraw, prowadzona przez księcia Witenesa, wczesną wiosną w wigilię Niedzieli
Palmowej 3 kwietnia 1311 r. dotarła w okolice dzisiejszych Wopławek. Litwini urządzili tam obóz chroniony zasiekami
z powalonych drzew i stamtąd urządzali łupieżcze wyprawy w głąb terytorium krzyżackiego
i
na
teren
biskupstwa
Warmińskiego. Do obozu przyganiano jeńców i przywożono łupy zdobyte w posiadłościach Zakonu. Krzyżakom trudno było
prowadzić walkę z szybkimi oddziałami Litwinów, którzy pojawiali się nagle i tak samo
szybko znikali po dokonanych zniszczeniach. Dowodzący akcją odwetową marszałek Zakonu Hermann von Plotzk (Ploczk)
postanowił zatem uderzyć na obóz litewski.
Do bitwy doszło w Wielką Środę 7 kwietnia
1311 r. Krzyżackie oddziały dwukrotnie bezskutecznie usiłowały przełamać obronę Litwinów chroniących się za zasiekami.
Dopiero w czasie trzeciego szturmu zdobyli
obóz, odbili jeńców i rozproszyli siły litew-
skie. Podawane przez niektóre źródła straty
litewskie, które miały sięgać 3000 zabitych
wydają się mocno przesadzone. Na podstawie porównania z doniesieniami o innych
najazdach litewskich można przypuszczać,
że liczba Litwinów biorących udział w wyprawie powinna wynosić od kilkudziesięciu
do co najwyżej setki konnych. Praktyką bowiem było organizowanie szybkich wypadów niewielkich grup, które łatwiej mogły
docierać na tereny państwa zakonnego niezauważone i szybciej uciekały po ataku.
Prawdopodobnie w celu zwiększenia
ochrony tej części swojego państwa, Krzyżacy wybudowali w Wopławkach strażnicę
oraz wały ziemne w lesie na południowy
wschód od dzisiejszych Czernik oraz pomiędzy wsią, a ówczesnym Rastenburgiem. Pozostałości wałów nadal można oglądać
w lesie w okolicy Kwiedziny, a kopiec, na
którym znajdowała się drewniana wieża
strażnicza widoczny jest w dawnym parku
dworskim, na zachód od wsi.
Inscenizacja bitwy i turniej rycerski promują Kętrzyn i okolice
W 2014 roku mija 703 rocznica bitwy pod Wopławkami. Czwarta inscenizacja10 –
11 maja w Kętrzynie, Karolewie i okolicach Wopławki. Głównymi organizatorami są
członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.
Imprezie będzie towarzyszyć II Turniej Rycerski o Muszlę św. Jakuba. Odbędzie się on
10 maja w parku przy ul. Diehla przy kętrzyńskim szpitalu. W ramach turnieju odbędą się
konkurencje miecza krótkiego, turniej bohurtowy 2x2 oraz łuczniczy. Kętrzyński konkurs
rycerskich sprawności jest jednym z 13 turniejów zakwalifikowanych do Grunwaldzkiej
Akademii Miecza. Finał ogólnopolski odbędzie się jesienią na polach grunwaldzkich.
W Kętrzynie dodatkowo rycerze będą rywalizować o laur Muszli św. Jakuba.
- Propozycja organizacji turnieju wyszła z grona rycerzy, którzy brali udział w drugiej inscenizacji bitwy. Kętrzyn leży na szlaku św. Jakuba i mamy średniowieczne korzenie, więc
pomyśleliśmy o wciągnięciu Miasta do organizacji imprezy. W ten sposób chcemy się też
przyczynić do promocji Kętrzyna – mówi Dorian Burdyło, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. - Chcieliśmy aby muszla, która jest symbolem patrona pielgrzymów, św. Jakuba kojarzyła się rycerzom z Kętrzynem. Wzór nagrody jest zastrzeżony
tylko dla zwycięzców turnieju rycerskiego, a fundatorem jest kętrzyńskie Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba.
Inscenizacja bitwy będzie miała miejsce w niedzielę 11 maja w Karolewie i na wopławskim
polu. O godz. 14.00 wiernych zgromadzonych na nabożeństwie zapustowym zaatakują litewscy wojowie, którzy po zabiciu kapłana wziętą w niewolę ludność przeprowadzą na
pole wopławskie. Tam w regularnej bitwie zmierzą się z wojskami krzyżackimi. Wzorem
ubiegłych lat organizatorzy zapowiadają wprowadzenie atrakcyjnych wizualnie nowości
na polu bitwy. W inscenizacji udział weźmie ponad 200 osób. Oprócz warmińsko – mazurskiego rycerstwa zjadą rycerze z Litwy. W aktorskie role wcielą się również dzieci
i młodzież ze szkół w Drogoszach, Barcianach, Mołtajnach, Kruszewcu oraz osoby nie-
pełnosprawne i skazani z Zakładu Karnego w Dublinach. Organizatorzy spodziewają się
wizyty dr Bruno Plattera, obecnego opata Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny
Domu Niemieckiego w Jerozolimie.
Turniej rycerski jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta i Kętrzyńskiego Centrum
Kultury. Wsparcia udziela również Bractwo św. Jakuba oraz Muzeum im. W. Kętrzyńskiego. Bitwa uzyskała wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskane dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Kętrzynie. Pomoc pieniężną i logistyczną zaoferował również Urząd Gminy Kętrzyn.
Organizacyjnie wspierają także Parafia św. Stanisława Kostki w Karolewie, Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg w Mrągowie, Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Integracja”, Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem, Muzeum w Mrągowie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Zakład Karny
w Dublinach, Warsztat Terapii Zajęciowej z Kętrzyna i Mrągowa, Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK oraz grupa młodych wolontariuszy pod kierownictwem
Janusza Mazurkiewicza.
PROGRAM IMPREZY:
10.05. godz. 15.00 – park przy ul. Diehla (Szpital)
• turniej miecza krótkiego
• turniej bohurtowy 2x2
• turniej łuczniczy
11.05. godz. 14.00 – Karolewo i Pola Wopławskie
• początek przy kościele św. Stanisława Kostki
• Inscenizacja bitwy: Pola Wopławskie
Kamil Bednarek jest
częstym gościem w Kętrzynie
darmowych imprezach są ludzie, którzy nie do końca na
przykład słuchają tej muzyki, albo nie do końca są moimi
fanami i fajnie jest walczyć tak o nich by pokazać im, że ta
muzyka ma fajny przekaz. Stereotypowo często ludzie myślą
o muzyce reggae, że to jest słoneczna Jamajka, Bob Marley
itd., a właśnie ta muzyka ma piękny przekaz i w tych dzisiejszych trudnych czasach ja uwielbiam kiedy patrzę na
nich jak oni się uśmiechają i na chwilę zapominają o problemach, wtedy schodzę ze sceny spełniony.
Fot. Internet
Promocja kultury Trochę… znowu zorganizowała koncert w City Clubie. Tym razem gościem, który zaprezentował się na scenie był Kamil Bednarek. Była to okazja,
aby porozmawiać z muzykiem o jego częstych wizytach
w Kętrzynie.
Jak wspominasz wcześniejsze wizyty w Kętrzynie? Miałeś okazję zwiedzić nasze miasto?
Najgorszym naszym problemem, jest zawsze to, że jak przyjeżdżamy do danego miasta, w którym gramy to musimy
rozłożyć się ze sprzętem, a mamy właśnie wywiady, które
też zajmują trochę czasu. Przed samym koncertem lubię na
chwilę się wyciszyć, odpocząć po podróży, która jest też męcząca. Właściwie nie zdążyłem nacieszyć się miastem. Bywają takie momenty, gdzie na przykład gramy dosyć późno
więc jest trochę czasu po południu by móc pozwiedzać, ale
muszę chyba nadrobić zaległości.
Pamiętasz swój koncert w naszym Kętrzyńskim amfiteatrze? Dużo się wtedy działo.
Kętrzyn pamiętam. Z zespołem Enej jeszcze chyba nawet
skakałem na scenie. Taka spontaniczna akcja była.
Czy lepiej ci się gra w małych klubach jak ten w City czy
może jednak preferujesz duże sceny?
To jest taki paradoks, bo kiedy gra się w małych klubach
wtedy przychodzą ludzie, którzy wiedzą czego chcą od ciebie, są ludzie, którzy mocno w ciebie wierzą i jest niesamowity klimat, a znowu, gdy gra się w tych klubach to tęskni
się za przestrzenią, za latem jak jest ciepło, jak jest dużo
ludzi. I to jest też wyzwanie, bo często na plenerach tych
Czego oczekujesz po takich koncertach?
No mam nadzieję, że uda mi się pościągać wszystkie bariery,
które są między ludźmi, bo często jest tak, że ludzie wstydzą
się po prostu pokazać emocje, które mają w sobie. Za dużo
myślą, co pomyśli ktoś inny o nim takie wiesz: "patrz jak on
się wygłupia! patrz jak się bawi!”. Trzeba zawsze robić to,
co się czuje i tak na prawdę to nie jest łatwe w dzisiejszych
czasach, ale ja będę walczył o to, żeby te bariery ściągnąć
chociażby na tym koncercie. Pokazać im, że to nie jest
trudne, że fajnie się otworzyć na drugiego człowieka. To nie
boli!
Jak patrzysz na swoją karierę teraz? Jak wspominasz
początki?
Te początki są niesamowite, bo to jest taka pierwsza energia
i pierwsza styczność ze światem muzyki, ze sceną, z podróżami. Ja zawsze wracam z uśmiechem do tych wspomnień.
Pamiętam jeśli chodzi o wasze rejony, nie wiem czy to jest
blisko, ale jest takie Dobre Miasto, w którym ja zawsze
uwielbiałem być, bo tam mieliśmy taką zaprzyjaźnioną ekipę
i wygraliśmy tam festiwal i zawsze kochałem jeździć na Mazury. To były właśnie takie pierwsze podróże z muzyką.
Kiedy sięgam pamięcią w tamte czasy to cały czas mam
uśmiech na twarzy, bo jeszcze wtedy nikt mnie nie znał, ja
sam nie wiedziałem co będzie dalej. Wiedziałem tyle, że daje
mi to niesamowitą przyjemność, bycie na scenie i śpiewanie
dla ludzi, którzy potrzebują energii, którzy oczekują też energii! Bo ta muzyka potrafi na prawdę naładować akumulatory
na długi czas. Od tamtej pory właśnie coraz bardziej zaczynało mi się to podobać. Bycie na scenie, granie, śpiewanie.
Czy możesz zaprosić wszystkich na twój sierpniowy koncert w Kętrzynie?
Dzień dobry, tutaj Kamil Bednarek! Załoga! Już niedługo,
czyli w sierpniu będę tutaj u was grał znowu koncert! Także
jeżeli macie trochę miejsca na to żeby naładować akumulatory to zapraszam! Do zobaczenia!
Rozmawiała Justyna Drozd
Opera Eugeniusz Oniegin zagości w Kętrzynie
Fot. Materiały organizatora
► Kadr z opery “Eugeniusz Oniegin”
The Metropolitan Opera: Live in HD
to wielokrotnie nagradzana seria
transmisji na żywo w jakości HD
z najsłynniejszego operowego teatru
na świecie. Nowojorskie spektakle to
wydarzenia artystycznie nieprze-
Doborowa obsada to tylko jeden z powodów, dla których warto zwrócić
uwagę na najnowszą inscenizację jednej z najpiękniejszych rosyjskich oper
romantycznych. Deborah Warner, brytyjska reżyserka teatralna, arcydziełem
Czajkowskiego będzie debiutowała na
deskach Met. Zrealizowany przez Met
„Eugeniusz Oniegin” to przedstawienie
tradycyjne. Historia nieszczęśliwej miłości toczy się w XIX-wiecznej Rosji,
tak jak w romantycznym poemacie
Aleksandra Puszkina, na podstawie
którego Czajkowski skomponował
operę o tym samym tytule. Całość prowadzi słynny rosyjski dyrygent Walerij
Giergijew, znany w świecie też jako
Valery Gergiev.
ciętne, zarówno pod względem wokalnym, jak i aktorskim. Po raz
pierwszy w historii Metropolitan
Opera (Met) dwie główne role zaśpiewa dwóch Polaków Mariusz
Kwiecień i Piotr Beczała.
W Kętrzynie „Eugeniusza Oniegina”
zobaczymy już 7 maja o godz. 19.00
w Kinie “Gwiazda”.
Cena biletów: normalny - 30 zł, ulgowy
- 25 zł
Beata Szuksztul
II Ogólnopolski Festiwal
Polskiej Animacji
Kętrzyn na trasie O!PLI
Nasze miasto jest jedną z 44 stacji na trasie II Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 2014.
O uznanie ogólnopolskiej publiczności z 16 województw
walczy w tym roku aż 90 (ze 127 zgłoszonych!) polskich
krótkometrażowych filmów animowanych z lat 2012 –
2014.
Beata Szuksztul
Wśród zgłoszonych filmów 9 znalazło się w kategorii STUDYJNEJ, 13 w kategorii OFF&WORKSHOP, 20 w kategorii ANIMOWANY WIDEOKLIP i aż 33 w kategorii
SZKOLNEJ. Tegoroczną nowością jest piąta kategoria
o uroczej nazwie ANIMOWANE FRASZKI, w której ostatecznie znalazło się 15 filmów trwających od 44 do 137 sekund.
Co ważne, laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie liczby głosów oddanych przez wszystkich widzów
uczestniczących w ogólnopolskich projekcjach. Nagrodami
regulaminowymi O!PLA są statuetki złotych, srebrnych
i brązowych tobołków koziołka Matołka, ufundowane są
przez firmę TISSOTOYS.
Wielki Finał O!PLA – połączony z ogólnopolską konferencją naukową “O! PoLskiej Animacji” – odbędzie się 5-8
czerwca w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Ogłoszenie
wyników ogólnopolskiego konkursu będzie mieć miejsce 8
czerwca.
W Kętrzynie poza projekcjami konkursowymi odbędą się
projekcje towarzyszące dla dzieci „O!PLA DZIECIOM”,
a także skierowane do starszej widowni projekcje prezentujące studia animowane.
W naszym mieście organizatorem jest Kętrzyńskie Centrum
Kultury oraz Stowarzyszenie Up!arte.
Program
Projekcje konkursowe
Miejsce: Kino Gwiazda
8.05 (czwartek), godz. 20.00, Kategoria Szkolna I
15.05 (czwartek), godz. 20.00, Kategoria Szkolna II
22.05 (czwartek), godz. 19.00, Animowany Videoclip
22.05 (czwartek), godz. 20.30, Kategoria Studyjna
29.05 (czwartek), godz. 20.00 – Off & Workshop + Animowane Fraszki
O!PLA Dzieciom
Miejsce: Kino Gwiazda
11.05 (niedziela), godz. 10.00, „Odwrócona Góra albo
Film Pod Strasznym Tytułem”
25.05 (niedziela), godz.10.00, Tajemnica Kwiatu Paproci
Projekcje towarzyszące dla dzieci młodzieży
Miejsce: Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury
16.05 (piątek), godz. 20.00, Animowana Brzytwa, czyli
Pierwsza Dekada Studia Marka Serafińskiego
30.05 (piątek), godz. 20.00, Animowana Drzazga, czyli
25-lecie Studia Filmowego Anima-Pol
OBWIESZCZENIE
%XUPLVWU]D0LDVWD.ĊWU]\Q
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
ZVSUDZLHLQIRUPDFMLRQXPHUDFKLJUDQLFDFKREZRGyZJáRVRZDQLDZ\]QDF]RQ\FKVLHG]LEDFKREZRGRZ\FKNRPLVMLZ\ERUF]\FKORNDODch
REZRGRZ\FK NRPLVML Z\ERUF]\FK GRVWRVRZDQ\FK GR SRWU]HE Z\ERUFyZ QLHSHáQRVSUDZQ\FK R PRĪOLZRĞFL JáRVRZDQLD
korespondencyjnego pr]H] Z\ERUFyZ QLHSHáQRVSUDZQ\FK RUD] ZVND]DQLH NWyUD z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona
przez burmistrza GODSU]HSURZDG]HQLDJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJR
Na podstawie art. 16 † i art. D† ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ± Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) RUD]XFKZDá\ 1U ;/ 5DG\ 0LHMVNLHMZ .ĊWU]\QLH ]GQLD
JUXGQLDUVSUDZLHSRG]LDáXmLDVWD.ĊWU]\QQDVWDáHREZRG\JáRVRZDQLDXVWDOHQLDLFKQXPHUyZJUDQLFRUD]VLHG]LEREZRGRZ\FKNRPLVMLZ\ERUF]\FK (DziHQQLN8U]ĊGRZ\:RMHZyG]WZD
:DUPLĔVNR-Mazurskiego z 2013r. poz.389), zmienionej XFKZDáąNr /;,,,5DG\0LHMVNLHMZ.ĊWU]\QLH]GQLDPDUFDU']LHQQLN8U]ĊGRZ\:RMHZyG]WZD:DUPLĔVNR-Mazurskiego
z 2014r. poz.1584), XFKZDá\ 1U LXIII/393/14 Rady 0LHMVNLHM Z .ĊWU]\QLH ] GQLD PDUFD U Z VSUDZLH XWZRU]HQLD RGUĊEQ\FK REZRGyZ JáRVRZDQLD Z 'RPX 3RPRF\ 6SRáHF]QHM
Z.ĊWU]\QLHRUD]Z6]SLWDOX3RZLDWRZ\PZ.ĊWU]\QLH']LHQQLN8U]ĊGRZ\:RMHZyG]WZD:DUPLĔVNR-Mazurskiego z 2014r. poz.1585) L]DU]ąG]HQLa Nr %XUPLVWU]D0LDVWD.ĊWU]\Q]GQLD
3 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia REZRGRZHM NRPLVML Z\ERUF]HM GOD FHOyZ JáRVRZDQLD NRUHVSRQGHQF\MQHJR SRGDMH VLĊ GR ZLDGRPRĞFL Z\ERUFyZ LQIRUPDFMĊ R numerach i granicach
REZRGyZ JáRVRZDQLD Z\]QDF]RQ\FK VLHG]LEDFK REZRGRZ\FK NRPLVML Z\ERUF]\FK ORNDODFK REZRGRZ\FK NRPLVML Z\ERUF]\FK GRVWRVRZDQ\FK GR SRWU]HE Z\ERUFyZ QLHSHáQRVSUDwnych,
dla
R PRĪOLZRĞFL JáRVRZDQLD NRUHVSRQGHQF\MQHJR SU]H] Z\ERUFyZ QLHSHáQRVSUDZQ\FK RUD] ZVND]DQLH NWyUD z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza
SU]HSURZDG]HQLDJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJR w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ]DU]ąG]RQ\FKQDG]LHĔPDMD 2014 r.
Numer
obwodu
JáRVRZDQLD
1
2
3
4
Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
*UDQLFHREZRGXJáRVRZDQLD
Ulice: *GDĔVND numery parzyste od numeru 6 do numeru 6A; *HQ :áDG\VáDZD 6LNRUVNLHJR numery parzyste i numery
QLHSDU]\VWHRGQXPHUXGRNRĔFD*yUQD; Kasztanowa; àąNRZD; Macieja Rataja; 2EURĔFyZ:HVWHUSODWWH.
Ulica 5yĪDQD.
Ulice: *HQ :áDG\VáDZD 6LNRUVNLHJR numery parzyste od numeru 54 do numeru 60A i numery nieparzyste od numeru 35
do numeru 53A; Harcerska; Urocza.
Ulice: Dolna; Jana Sobieskiego; Lipowa; Nasienna; Piastowska; Rynkowa; :áDG\VáDZD -DJLHáá\; :áDG\VáDZD àRNLHWND
numery parzyste od numeru 2 do numeru 16 i numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 19; Wierzbowa,
5
Ulice: Kazimierza Wielkiego; .UyORZHM Bony; .UyORZHM Jadwigi; Stefana Batorego.
6
7
Miejskie Przedszkole Integracyjne
Ä0DOLQND´
XO2EURĔFyZ:HVWHUSODWWH
11-400 .ĊWU]\Q
3U]HGV]NROH1LHSXEOLF]QHÄ6áRQHF]NR´
XO2EURĔFyZ:HVWHUSODWWH
11-400 .ĊWU]\Q
3U]HGV]NROH1LHSXEOLF]QHÄ3XFKDWHN´
XO*HQ:áDG\VáDZD6LNRUVNLHJR
11-400 .ĊWU]\Q
=HVSyá6]Nyá1U]2GG]LDáDPL
Integracyjnymi
ul. Kazimierza Wielkiego 12
11-400 .ĊWU]\Q
=HVSyá6]Nyá1U]2GG]LDáDPL
Integracyjnymi
ul. Kazimierza Wielkiego 12
11-400 .ĊWU]\Q
Ulice:
%ROHVáDZD
Chrobrego;
-DURVáDZD
'ąEURZVNLHJR;
Ludwiga
Diehla;
Parkowa;
Skrajna;
6WDQLVáDZD
A. Poniatowskiego; :áDG\VáDZD àRNLHWND numery parzyste od numeru 18 do numeru 26 i numery nieparzyste od numeru 21
do numeru 27.
0LHMVNL2ĞURGHN6SRUWXL5HNUHDFML
ul. Kazimierza Wielkiego 12a
11-400 .ĊWU]\Q
Ulice: %ROHVáDZD Prusa; Brzozowa; 'ĊERZD; *GDĔVND numery parzyste od numeru 8 do numeru 14 i numery nieparzyste numeru
7 do numeru 11; Gen. :áDG\VáDZD Sikorskiego numery nieparzyste od numeru 55 do numeru 67B; Henryka Sienkiewicza; Hugo
.RááąWDMD; -DĞPLQRZD; Klonowa; Kwiatowa; 3R]QDĔVND numery parzyste od numeru 20 do numeru 54 i numery nieparzyste
od numeru 17 do numeru 23B; Sosnowa; Stefana ĩHURPVNLHJR; ĝZLHUNRZD; :áDG\VáDZD Broniewskiego.
Powiatowe Centrum Edukacyjne
XO3R]QDĔVND
11-400 .ĊWU]\Q
Ulice: Gen. :áDG\VáDZD Sikorskiego numery parzyste od numeru 28 do numeru 34; .RáREU]HVND; Marii Curie ± 6NáRGRZVNLHM;
Miejska; 0LNRáDMD Kopernika; Szkolna; Wojska Polskiego.
Gimnazjum Nr 2
ul. Wojska Polskiego 9
11-400 .ĊWU]\Q
8
9
10
11
12
13
14
Ulice: %DáW\FND; %ROHVáDZD Limanowskiego numery parzyste od numeru 32 do numeru 48 i numery nieparzyste od numeru 23
do numeru 39; Budowlana; Cicha; Ignacego Kraszewskiego; Jana Kasprowicza; Kolejowa; 0DáD; Mazowiecka; Nowe
Osiedle; Pocztowa numery nieparzyste od numeru 7 do numeru 11; 3U]HP\VáRZD; 5]HPLHĞOQLF]D; 6NáDGRZD; Spokojna;
Sportowa; Szpitalna; Targowa; 8VáXJRZD; :áDG\VáDZD Orkana; =ERĪRZD.
Ulice: %ROHVáDZD Limanowskiego numery parzyste od numeru 2 do numeru 30 i numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 21;
Cmentarna; 3ODF6áRZLDĔVNL; Sadowa; :áDG\VáDZD Reymonta; Zielona.
Ulice: Pionierska, 3R]QDĔVND numery parzyste od numeru 2 do numeru 16 i numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 15;
ul. 6WDQLVáDZD Moniuszki numery parzyste od numeru 12 do numeru 20 i numery nieparzyste od numeru 3 do numeru 11.
0áRG]LHĪRZ\'RP.XOWXU\
ul. Pocztowa 13
11-400 .ĊWU]\Q
3*.Ä.RPXQDOQLN´VS]RR
3O6áRZLDĔVNL
11-400 .ĊWU]\Q
3U]HGV]NROH1LHSXEOLF]QHÄ0LĞ8V]DWHN´
XO6WDQLVáDwa Moniuszki 3
11-400 .ĊWU]\Q
Ulice: Emilii Plater; Gen. :áDG\VáDZD Sikorskiego numery nieparzyste od numeru 19 do numeru 33; Ignacego 'DV]\ĔVNLHJR
numery parzyste od numeru 8 do numeru 34 i numery nieparzyste od numeru 19 do numeru 39; Mazurska; Polna; Pomorska;
Romualda Mielczarskiego; 6áRQHF]QD; 6WDQLVáDZD Moniuszki numery parzyste od numeru 2 do numeru 10 i numery nieparzyste
od numeru 1 do numeru 1A; 6WDQLVáDZD Staszica; 6WDQLVáDZD :\VSLDĔVNLHJR; :ąVND; Willowa.
Ulice: Adama Asnyka; Adama Mickiewicza; Gen. :áDG\VáDZD Sikorskiego numery parzyste od numeru 2 do numeru 24B
i numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 7A; Ignacego 'DV]\ĔVNLHJR numery parzyste od numeru 2 do numeru 6 i numery
nieparzyste od numeru 1 do numeru 17A; Jerzego Lanca; Juliusza 6áRZDFNLHJR; Kaszubska; 0LFKDáD Kajki; 0LNRáDMD Reja;
Piwna; Plac Armii Krajowej; Plac Grunwaldzki; Plac Marsz. -y]HID 3LáVXGVNLHJR; 3RZVWDĔFyZ Warszawy; Romualda
Traugutta; Rybna; Rycerska; Staromiejska; Spacerowa; Tadeusza .RĞFLXV]NL; Wilcza; :LOHĔVND;Zamkowa.
Ulice: Andrzeja Samulowskiego; Andrzeja Struga; %RJXPLáD Linki; Bydgoska; Cukrownicza; Cypriana K. Norwida;
Dworcowa; Elizy Orzeszkowej; Fryderyka Chopina; Graniczna; Jana Brzechwy; Jana Kochanowskiego; Juliana Tuwima;
Konstantego I. *DáF]\ĔVNLHJR; .UyWND; /HĞQD; Ludwika 2VLĔVNLHJR; Marii Konopnickiej; Marii Zientary-Malewskiej;
1LHSRGOHJáRĞFL; Ogrodowa; 2OV]W\ĔVND; Plac Zamkowy; 3ODF =HVáDĔFyZ Sybiru; Pocztowa numery parzyste od numeru 2
do numeru 12 i numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 5A; Seweryna 3LHQLĊĪQHJR; :DUPLĔVND; Wiejska; Wilanowska;
Zatorze; Zjazdowa.
15
6]NRáD3RGVWDZRZD1U
ul. 6WDQLVáDZD0RQLXV]NL
11-400 .ĊWU]\Q
=HVSyá6]Nyá2JyOQRNV]WDáFąF\FK
XO3RZVWDĔFyZ:DUV]DZ\
11-400 .ĊWU]\Q
6]NRáD3RGVWDZRZD1U
ul. Bydgoska 1
11-400 .ĊWU]\Q
'RP3RPRF\6SRáHF]QHM± Sala
Rehabilitacyjna
XO:LOHĔVND
11-400 .ĊWU]\Q
Szpital Powiatowy - Gabinet Poradni
Chirurgicznej
ul. Marii Curie-6NáRGRZVNLHM
11-400 .ĊWU]\Q
'RP3RPRF\6SRáHF]QHM
16
Szpital Powiatowy
± obwody oznaczone symbolem, SRVLDGDMąORNDOHZ\ERUF]HGRVWRVRZDQHGRSRWU]HEZ\ERUFyZQLHSHáQRVSUDZQ\FK
± obwody oznaczone symbolem, ]RVWDá\Z\]QDF]RQHGODFHOyZJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJR
:\ERUF\ QLHSHáQRVSUDZQL PRJą VNáDGDü wnioski R GRSLVDQLH LFK GR VSLVX Z\ERUFyZ Z REZRGDFK JáRVRZDQLD GRVWRVRZDQ\FK GR SRWU]HE Z\ERUFyZ QLHSHáQRVSUDZQ\FK Z WHUPLQLH GR GQLD
12 maja 2014 r. GR8U]ĊGXMiasta.
:\ERUFDQLHSHáQRVSUDZQ\R]QDF]Q\POXEXPLDUNRZDQ\PVWRSQLXQLHSHáQRVSUDZQRĞFLZUR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLDVLHUSQLDU RUHKDELOLWDFML]DZRGRZHMLVSRáHF]QHMRUD]]DWUXGQLDQLX
RVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FK']8] r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) oraz w\ERUFDNWyU\QDMSyĨQLHMZGQLXJáRVRZDQLDNRĔF]\ODWPRĪHZWHUPLQLHdo dnia 15 maja 2014 r. ]áRĪ\üZQLRVHN
do %XUPLVWU]D0LDVWD.ĊWU]\QRVSRU]ąG]HQLHDNWXSHáQRPRFQLFWZDGRJáRVRZDQLD w jego imieniu.
:\ERUFDQLHSHáQRVSUDZQ\R]Qacznym lub umiarkowanym stopniu QLHSHáQRVSUDZQRĞFLZUR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLDVLHUSQLDURUHKDELOLWDFML]DZRGRZHMLVSRáHF]QHMRUD]]DWUXGQLDQLX
RVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKPRĪHJáRVRZDüNRUHVSRQGHQF\MQLH=DPLDUJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJRSRZLQLHQ E\ü]JáRV]RQ\SU]H]Z\ERUFĊQLHSHáQRVSUDZQHJRGRGQLD5 maja 2014 r.
Uwaga!
:SU]\SDGNX]JáRV]HQLDSU]H]Z\ERUFĊQLHSHáQRVSUDZQHJR]DPLDUXJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJRJáRVRZDQLH]DSRĞUHGQLFWZHPSHáQRPRFQLNDMHVWZ\áąF]RQH
Informacje w sprawach UHMHVWUX L VSLVX Z\ERUFyZ XG]LHOHQLD SHáQRPRFQLFWZD JáRVRZDQLD NRUHVSRQGHQF\MQHJR RUD] ]DĞZLDGF]HĔ R SUDZLH GR JáRVRZDQLD PRĪQD X]\VNDü Z 8U]ĊG]LH Miasta
Z.ĊWU]\QLH± %LXUR'RZRGyZ2VRELVW\FKL(ZLGHQFML/XGQRĞFL3O0DUV]-y]HID3LáVXGVNLHJRSRNyM nr 3 albo SRGQUWHOHIRQyZ 89 752 0503; 89 752 0504 lub w formie elektronicznej, adres
e-mail: [email protected]
/RNDOHZ\ERUF]HEĊGąRWZDUWHZGQLXJáRVRZDQLD25 maja 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.
3U]HG SU]\VWąSLHQLHP GR JáRVRZDQLD Z\ERUFD EĊG]LH RERZLą]DQ\ RND]Dü REZRGRZHM NRPLVML Z\ERUF]HM GRZyG RVRELVW\ OXE NDĪG\ inny dokument ] IRWRJUDILą XPRĪOLZLDMąF\ VWZLHUG]HQLH
WRĪVDPRĞFL 'RNXPHQWHPW\PQLHPRĪHE\üÄNVLąĪHF]NRZ\´GRZyGRVRELVW\
BurmLVWU]0LDVWD.ĊWU]\Q
(-) .U]\V]WRI+HüPDQ
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Wynajmę garaż ul. Westerplatte przy bazie spółdzielni. Tel. 513 371 789
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance. Tel.
728-340-432
• Pilnie sprzedam posiadłość w Biedaszkach Małych 21, o pow. 1100 m2, z domem
o pow. użytkowej 132 m2, podpiwniczony garażem. Cena do negocjacji. Kontakt tel.
89 751 35 35 lub 880 765 341
• Budynek w Kętrzynie z kompletnym wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238
314
• Sprzedam mieszkanie 48 m2 przy ul. Różnej i garaż przy ul. Westerplatte. Tel. 665
262 441.
• Zamienię garaż ul. Kajki przy Amfiteatrze na garaż ul. Daszyńskiego, Mazurska. Tel.
606 814 252.
• Sprzedam własnościowe mieszkanie 3 pokojowe, 3 piętro, 48,60 m2 + garaż. ul.
Różana 8. Mieszkanie częściowo umeblowane. Tel. 608 685 720.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 40 m2, Garbno. Tel. 698 564 045, Cena: 60 000
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub 660
166 192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513-027-648
• Sprzedam mieszkanie 47 m2, Moniuszki 11, 693022424
• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 110 m2, parter, Kętrzyn, ul. Limanowskiego
8, tel. 510 585 454
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel. 508414048
• Sprzedam mieszkanie z wyposażeniem, 48 m2, 2 pokoje, po remoncie przy ul. Królowej Jadwigi. Tel. 604 775 943.
• Sprzedam mieszkanie w spokojnej okolicy przy ul. Kasztanowej 2, 67 m2 , I piętro,
po remoncie, niskie opłaty, tel. 504 404 720.
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię na
mieszkanie.
• Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe 60 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 731 604 207.
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel. 790
515 206.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w Kętrzynie. Tel. 513 027 648..
• Do wynajęcia lokal około 20 m2 przy wybudowanym markecie Netto na biuro, gabinet, sklep, tel. 89 751 03 00.
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200 744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy w Kętrzynie. Budynek wolnostojący. Tel.
726 445 513.
• Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy 330 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. . 693 200
741 lub 693 200 744.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel. 692
974 604.
• Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel. 89 751 34 86.
•Sprzedam mieszkanie 58 m kw. w centrum Kętrzyna, tel. 513 027 648
•Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 52 m kw. I piętro, obok policji, ogrzewanie gazowe, częściowo umeblowane, tel. 514 545 310
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel 505 961 274
• Wynajmę mieszkanie o pow. 40 m2 przy ul. Jagiełły, tel 502 186 345
• Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum, 37
m kw. Kętrzyn, tel. 518 279 025
• Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel. 516 096 856 po 17.
• Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel. 513 027 648
MOTORYZACJA
BEZPŁATNE
USŁUGI
• Nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tel. 504-404-720, 509-603-201
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404, 801
540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178 404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA. Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież, dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Tel.
503 895 828
Treść ogłoszenia:
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szklane + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Odstąpię miejsce na starym cmentarzu, tel. 513 491 375
• Odstąpię wrześniowy termin w dużej sali blisko Kętrzyna. Tel. 506 650 675
• Kupię piekarnik do zabudowy kuchennej. Tel. 510 035 884.
• Kupię szafę dwudrzwiową jasną (dawny styl), tel. 510 035 884
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel. 660 419
647
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam encyklopedie rocka, tom I i II, tel. 723 96 85 26
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Kupię miejsce na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel. 507 364 657.
• Kocięta różne kolory do oddania w dobre ręce, tel. 664 416 461.
• Sprzedam wózek głęboki, kolor zielony, cena 200 zł oraz bujaczek Fischer Price, tel.
784 836 881.
• Sprzedam rower treningowy, komodę – słupek, szafkę na sprzęty RTV, tel. 512 618
897
• Sprzedam robótki haftowane i szydełkowe, również na zamówienie, tel. 512587389.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35 55.
PRACA
W dniach 3- 4 maja b.r.
w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbędą się Regionalne zawody w skokach
przez przeszkody. Pierwszego dnia konkursy rozpoczną się o godz. 11.00,
natomiast drugiego o godz. 10.00. Wśród gości imprezy
znajdą się tak uznane dla polskiego jeździectwa nazwiska,
jak m.in.. zasiadający w komisji sędziowskiej Krzysztof Ferenstein, były mistrz Polski i członek Kadry Narodowej.
Wstęp dla widzów jest bezpłatny.Impreza jest finansowana
z dotacji Gminy Miejskiej Ketrzyn.
• Sprzedam ciągnik C-360 Tel. 508 414 048
• Sprzedam fiata punto, 1997 rok, pojemność 1,2. Tel. 89 752 67 93 lub 660166192.
• Sprzedam samochód Mitsubitshi Space Star, Diesel, 2003, tel. 510 147 877
• Sprzedam Ford Focus, Diesel, 2000, tel. 508 414 048
• Sprzedam motocykl Jawa350, tel. 89 752 25 62.
• Sprzedam łódź stalową 8 m i wózek transportowy. Tel. 605 573 436
INNE
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie: trzy lata na
dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci, kosmetyczkę, wizażystkę. tel. 665 665
682.
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
Zawody w kętrzyńskim Stadzie Ogierów
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza: drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
czterech pomieszczeń gospodarczych o pow. 3,80 m2
każde, położonych w Kętrzynie przy ul. Powstańców
Warszawy na działce nr 491/14 o pow. 76 m2, obręb 6,
KW – OL1K/00012369/0. Sprzedaż każdego lokalu-pomieszczenia gospodarczego następuje łącznie ze sprzedażą udziału 1/4 części powyższej działki.
Cena wywoławcza jednego pomieszczenia gospodarczego
z udziałem w gruncie - 1 500,00 zł, Wadium dla jednego pomieszczenia gospodarczego z udziałem w gruncie - 200,00
zł
Przeznaczenie nieruchomości - działka zabudowana zespołem czterech pomieszczeń gospodarczych.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 13.
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta
w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do dnia
2 czerwca 2014r. w godz. 9. - 14.
Oglądanie pomieszczeń gospodarczych w godzinach 10.10.30 w dniu 2 czerwca 2014 r.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na
stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres
http://www.ketrzyn.com.pl/ oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina
miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
USŁUGI
REKLAMA
Kupon
Kupon należy
należywypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
11-400
Kętrzyn
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,Plac
PlacPiłsudskiego
Piłsudskiego10/1,
10/1, 11-400
Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
OSZK - A. Kluczkowski
Kętrzyn, ul. Powstańców W-wy 1
(biuro PSS - II piętro)
tel. 606 859 468
oferuje kursy prawa jazdy
B, B+E, C, C+E, D
SZKOLENIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
W ZAKRESIE:
• szkolenia okresowe
• kwalifikacja wstępna
• kwalifikacja wstępna przyspieszona
• ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
• kursy na wózki widłowe różnych typów
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Lek. med. Alicja Nałysnyk - Gacioch
-wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym
-powiększanie ust-mezoterapia-botoks
-niechirurgiczny lifting twarzy
-niechirurgiczne usuwanie tkanki tłuszczowej
-leczenie plam przebarwieniowych, blizn
potrądzikowych, fotostarzenia, wiotkości skóry,
choroby łojotokowej skóry
-leczenie cellulitu, rozstępów, nadpotliwości,
wypadania włosów
-ujedrnianie piersi i pośladków
-leczenie migreny botoksem
-osocze bogatopłytkowe-skleroterapia
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 3B lok. 3
Rejestracja telefoniczna: 601 840 640
Nasza rozmowa z Michałem Królem
Bóg chce mieć z nami relacje
Fot. Wojciech Caruk
Okres świąt Wielkanocy to dla wielu osób czas zastanowienia nad kwestią życia, zbawienia, zmartwychwstania.
Takich tematów podczas koncertu w sali widowiskowo –
kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury dotykał również Michał Król. Trudnych i osobistych pytań nie unikał
też w rozmowie z naszą gazetą.
Promujesz aktualnie swoją debiutancką płytę. Opowiedz
kilka słów na jej temat.
Płyta „Twój majestat” to album, na którym wyrażam swoją
miłość do Boga. Piosenki na niej zawarte są w stu procentach
mojego autorstwa. Zawarłem w nich to, w co wierzę
i co też chcę przekazać publiczności. Dlatego nagrałem tę
płytę, bo chcę się dzielić miłością do Boga. Chcę się dzielić
tym co On zrobił w moim życiu. Często z dość trudnych
miejsc i sytuacji wyrywał mnie i ratował. To wszystko
można znaleźć na mojej płycie. Dlatego ją polecam i zachęcam do kupna na mojej stronie internetowej www.michalkrol.pl .
Grasz muzykę przystępną, miłą dla ucha więc to może
ludzi zainteresować. Tekstowo dotykasz jednak trudnego
tematu, jakim jest Bóg. Chyba nie każdy lubi tak otwarcie się z Bogiem afiszować?
Nie każdy lubi się afiszować, ale myślę, że wiąże się to
z faktem, że przez wiele pokoleń byliśmy oszukiwani.
Często my przez nasze ludzkie spojrzenie na Boga zniekształciliśmy Jego obraz. Zaczęliśmy go malować jako
kogoś, kto nie jest super. Dla mnie Bóg jest super. On jest
realny, rzeczywisty, na czasie i dlatego nie wstydzę się o tym
mówić. Namalowaliśmy też Boga, który jest zły, który karze
niepokornych ludzi. Tak naprawdę On jest pełen miłości.
Kocha nas i chce mieć z nami relację, jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi dla wielu ludzi. Nie boję się o tym śpiewać.
To jest naprawdę coś, w co wierzę i nie mam problemu
mówić o tym.
W jakiś sposób dotarłeś do tego momentu, w którym
uwierzyłeś w Boga i dlaczego chcesz teraz o Nim mówić?
Ja byłem wychowywany w katolickiej rodzinie, moi rodzice
byli wierzącymi ludźmi. Całe życie byłem kształtowany
w poczuciu, że jest ta „siła wyższa”, że jest Bóg. Nadszedł
Kalendarz Imprez Kulturalnych
jednak ten moment, kiedy naprawdę się z Nim spotkałem
i dotarło wtedy do mnie, co On naprawdę dla mnie zrobił.
Zrozumiałem dlaczego Jezus umarł na krzyżu i to zmieniło
moje spojrzenie, kiedy zrozumiałem czym jest łaska. Zacząłem o tym śpiewać. Teraz dopiero stwierdziłem, że jestem
gotowy na to, aby zacząć swój projekt. Przez dwa lata poprzedzające premierę Bóg przeprowadzał mnie przez trudne
miejsca, zaliczałem wzloty i upadki. O tym chciałem napisać
i nagrać to na płycie.
Jesteśmy w okresie tuż po świętach Wielkanocy. Co one
dla ciebie jako chrześcijanina oznaczają?
Dla mnie jest to czas radości. Kiedy zdałem sobie sprawę,
że Jezus Chrystus umierając za mnie na krzyżu dał mi wolność, możliwość przebywania z Nim, rozmawiania, dał mi
możliwość zbawienia i pójścia do nieba, to zrozumiałem, że
Jezus nie chciałby abyśmy wspominali Jego cierpienie. On
chce, żebyśmy pamiętali dlaczego to zrobił i że my możemy
z tego skorzystać.
Wspominasz tutaj o radości. Widać ją również podczas
Twoich koncertów na scenie. Czy to Jezus daje Ci tyle
energii, że do tego stopnia nią tryskasz?
Często w życiu w tej dolinie, kiedy jest ciemno, zimno i nie
wiemy dokąd idziemy jedyne co nam pozostaje, to cieszyć
się z tego, że Jezus jest z nami. To jest coś co się nie zmienia.
Możemy stracić pracę, dobytek, rodzinę, ale nie stracimy Jezusa. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że On jest przy nas to nieraz w tych ciemnych miejscach to jest nasze jedyne
światełko.
Jesteś dosyć młodą osobą jednak masz za sobą już występy w wielu zespołach, twoje piosenki śpiewane są
w całej Polsce. Jak ty się z tym czujesz, że udało ci się tyle
osiągnąć?
Dla mnie to jest Boża łaska. Nie jestem jakąś wyjątkową jednostką. Jestem zwykłym, statystycznym Polakiem, który kiedyś stwierdził, że lubi śpiewać i może napisze jakąś
piosenkę. I cieszę się, że ludziom się to podoba, że odnajdują
cząstkę siebie w tych piosenkach. Piszę je po to, aby ludzie
śpiewali je ze mną do Boga, a nie po to, żeby je po prostu
zagrać i pojechać sobie do domu. Jeżeli ludzie śpiewają je i
się w nich odnajdują, to dla mnie jest bardzo cenne. Kiedy
zobaczyłem, że tak się dzieje zostałem zachęcony do dalszego pisania.
Gdybyś musiał tu i teraz w skrócie powiedzieć co kryje
się za tym o czym śpiewasz co byś ludziom powiedział?
Chciałbym powiedzieć światu, że Bóg się nie gniewa, Bóg
nas kocha i chce mieć z nami relacje, chce z nami spędzać
czas. Nie jesteśmy w stanie zapracować sobie na Jego miłość, możemy ją tylko przyjąć.
Rozmawiał Wojciech Caruk
Konkurs! Kto jest głównym adresatem muzyki Michała
Króla? Trzy pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej
redakcji z prawidłową odpowiedzią otrzymają płytę
“Twój majestat”
II Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne
„Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego Imię!”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji
Ogólnopolskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych
o tematyce pieśni uwielbienia, które odbędą się w Świętej
Lipce w dniach 30.04-4.05.2014 r. Warsztaty poprowadzą
muzycy z Krakowa: Hubert Kowalski, Piotr Pałka
i Paweł Bębenek.
Zaproszenie kierujemy do członków chórów, scholi, organistów, sióstr zakonnych oraz osób indywidualnych. Podczas
warsztatów prowadzone są zajęcia z emisji głosu, próby
w sekcjach głosowych, wspólne śpiewanie z towarzyszeniem orkiestry. Każdego dnia podczas codziennych nabo-
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
żeństw ze wspólnotą parafialną będziemy się modlić.
Odbędą się także modlitwy poranne oraz adoracje. Są one
wspaniałą okazją do twórczego spędzenia czasu wolnego.
Honorowy patronat nad warsztatami objął Arcybiskup Wojciech Ziemba. Warsztaty zakończą się mszą świętą i koncertem w Bazylice św. Jerzego w Kętrznie.
Przyjedź, zaśpiewaj i zagraj z nami pieśń chwały dla Pana!
Informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.warsztatyswlipka.pl lub osobiście:
[email protected], tel. 697931400
Wojciech Caruk
Redaktor naczelna: Ewa Brzostek
Wojciech Caruk - dziennikarz
Małgorzata Margas - korekta
Współpraca:
Beata Szuksztul, Justyna Drozd, Mariusz Wyczółkowski, Maria Skibińska, Ryszard Krupa, Jarosław Żukowski, Emin Huseynov, Justyna
Szubstarska
1.05. godz. 16.00
Projekcja filmu „Jan Paweł II. Szukałem Was”
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Kina „Gwiazda”
1.05. godz. 20.00
Procesja dziękczynna za dar kanonizacji Jana Pawła II
Kościół św. Katarzyny, Jeziorko miejskie, Amfiteatr
2.05. godz. 21.00
Kętrzyńska Majówka – Mazurskie Kino Plenerowe „Wkręceni”
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
3.05. godz. 16.00
Kętrzyńska Majówka – Muzyczne śpiewanki – program dla dzieci
ABBA's SONG, hity muzyki włoskiej, koncert zespołu Papa Dance
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
4.05. godz. 17.00
Kętrzyńska Majówka – Kabaret KaŁaMaSz
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
7.05. godz. 19.00
„Eugeniusz Oniegin” – retransmisja
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
Bilety: normalny – 30 zł, ulgowy – 25 zł
8.05. godz. 20.00
O!PLA
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
9.05. godz. 20.00
Koncert: Anna Maria Jopek trio
Restauracja Kardamon, Pl. Piłsudskiego 1
Bilety: 150 zł
9.05. godz. 21.00
Mazurskie Kino Plenerowe - „Jestem Legendą”
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
09.05. godz. 14.30-20.00
Dni Spółdzielczości
Plac Piłsudskiego
10.05. godz. 16.00
Koncert „Z malowanej skrzyni”
Hala MOSiR, ul. Kazimierza Wielkiego 12a
10.05. godz. 15.00
Turniej rycerski
Park, ul. Diehla obok szpitala
11.05. godz. 20.00
Przegląd tańca współczesnego oraz form Teatru Tańca
Amfiteatr, ul. Kajki 2
15.05. godz. 20.00
O!PLA
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24a
16.05. godz. 21.00
Mazurskie Kino Plenerowe - „Sherlock Holmes”
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
17.05. godz. 20.00
Prywatka Hand's Up – Przeboje lat 80-tych
Amfiteatr, ul. Kajki 2
wstęp wolny
17.05. godz. 20.00
Koncert: Zero Absolu + suport
City Club, ul. Lanca 3
18.05. godz. 12.00
Giełda znaczków i monet
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a
18.05. godz. 15.00
Kętrzyńska Niedziela Artystyczna – Szkoła Muzyczna Yamaha
Amfiteatr, ul. Kajki 2
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Media Regionalne, Oddział w Białymstoku,
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
Casanova po
przejściach
REPERTUAR
Problemy finansowe to jedno, ale znaleźć tak oryginalną
formę zarobku to już inna kwestia... W filmie „Casanova
po przejściach” Johna Turturro przy współpracy z Woodym Alle'em, będzie okazja do zarobienia, ale na ogromnej dawce śmiechu!
Dwaj kumple Murray i Fioravante lubią się bezgranicznie.
Ten pierwszy lubi nawet tak bardzo, że postanawia pomóc
w trudnej sytuacji finansowej drugiemu. Zabawna wizyta
u pani dermatolog, która potrzebuje zmian w swoim nudnym, zapracowanym życiu staje się pretekstem, aby zaproponować „trójkąt”. Fioravante delikatnie zdegustowany
pomysłem przyjaciela mimo oporów podejmuje wyzwanie.
Tak oto powstaje dochodowy biznes i tutaj zaczyna się zabawa. „Miłość na bogato” może odmienić życie? Żeńską obsadę prezentują m.in.: Sharon Stone, Vanessa Paradis, Sofia
Vergara, Tonya Pinkins.
Justyna Drozd
01.05.2014 r.
16.00 – SARILA 3D- dubbing
18.00 – OBIETNICA
20.00 – GRAND BUDAPEST HOTEL
Biblijna postać Noe'ego stała się inspiracją dla Darrena
Aronofsky'ego („Czarny łabędź”, „Zapaśnik”) by zekranizować już tak bardzo znaną wszystkim opowieść wielkiego potopu oraz budowę ogromnej arki. Jednak ten
film to osobista wizja samego reżysera.
W tytułową rolę wciela się Russell Crowe. Noe zostaje wybrany przez Boga do wypełnienia ważnej misji. Budowa
wielkiej arki ma ocalić ludzkość oraz wszelakie zwierzęta
od apokaliptycznego potopu. Noe podejmuje się misji, która
będzie pełna przede wszystkim tematów dobra i zła.
Wszystko jest oprawione w ciekawe i bardzo dobre efekty,
można więc śmiało wybrać się na projekcje 3D.
Na ekranie kinowym wystąpią m.in.: Jennifer Connelly, Ray
Winstone, Anthony Hopkins czy Emma Watson.
Justyna Drozd
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 02 maja, godz. 18.00; 03-04 maja, godz. 13:00,
18:00; 05-06 maja, godz. 18.00
Bilety do nabycia w kasie kina.
Ceny biletów: 15 zł, ulgowy: 13 zł
Uwaga konkurs filmowy!
03-04.05.2014 r.
13.00 – NOE: WYBRANY PRZEZ
BOGA 2D - dubbing
16.00 – SARILA 3D- dubbing
18.00 – NOE: WYBRANY PRZEZ
BOGA 3D - napisy
20.45 – KOCHANIE, CHYBA CIĘ
ZABIŁEM
Kino konesera - Locke
Ten film bez wątpienia zaciekawi niejednego widza.
„Locke” to historia pełna napięcia i wciągającej akcji,
dająca do myślenia, a ponadto zmieniająca bezpowrotnie
bieg wydarzeń za sprawą jednego telefonu...
Bohaterem głównym jest Ivan Locke. To ambitny, przystojny mężczyzna, który ma kochającą rodzinę oraz bardzo
dobrą pracą. Wieczorny, tajemniczy telefon doprowadza do
tego, że wyrusza samochodem z Birmingham prosto do Londynu. Po drodze odbiera setki trudnych telefonów, z którymi
musi się uporać, po to by zmierzyć się z konsekwencjami
popełnionego w przeszłości błędu. Czy zmagając się z czasem uratuje swoje życie osobiste i zawodowe?
Za scenariusz i reżyserie odpowiada Steven Knight. W pozostałych rolach zobaczymy: Olivie Colman, Ruth Wilson,
Andrew Scott czy Ben Daniels.
Justyna Drozd
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Kino Konesera 15 maja, godz. 18.00
Bilety do nabycia w kasie kina.
Ceny biletów: 13 zł, 11 zł ulgowy
Drodzy Czytelnicy! W konkursie filmowym każdy może wygrać wejściówki na dowolnie wybrany seans filmowy w Kinie
“Gwiazda” bez wychodzenia z domu. Wystarczy wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres:
[email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i oczywiście poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku
(2 maja) od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie
podajcie nam swoje dane: imię, nazwisko i numer telefonu.
A oto pytanie: W której księdze Biblii opisana jest historia Noego?
WYNIKI KONKURSU
09-13.05.2014 r.
14.00 – NIESAMOWITY
SPIDER-MAN 2 3D - napisy
17.00 – NIESAMOWITY
SPIDER-MAN 2 3D - dubbing
PREMIERA
20.00 – CASANOVA PO
PRZEJŚCIACH
02.05.2014 r.
16.00 - SARILA 3D- dubbing
18.00 – NOE: WYBRANY PRZEZ
BOGA 3D - napisy
20.45 – KOCHANIE, CHYBA CIĘ
ZABIŁEM
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 09-14 maja, godz. 20.00
Bilety do nabycia w kasie kina.
Ceny biletów: 13 zł, 11 zł ulgowy
Noe wybrany przez Boga
05-06.05.2014 r.
16.00 - SARILA 3D- dubbing
18.00 – NOE: WYBRANY PRZEZ
BOGA 3D - napisy
20.45 – KOCHANIE, CHYBA CIĘ
ZABIŁEM
30.04.2014 r.
18.00 – OBIETNICA
20.00 – GRAND BUDAPEST HOTEL
Prawidłowa odpowiedź na pytanie “Za role w jakich filmach Collin Firth otrzymała nagrody filmowe “Oscar”?” to: Jak
zostać królem? i Samotny męzczyzna. Niestety nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie. Zachęcamy
naszych Czytelników do spróbowania swoich sił w kolejnym konkursie.
14.05.2014 r.
17.00 – NIESAMOWITY
SPIDER-MAN 2 3D - dubbing
20.00 – CASANOVA PO
PRZEJŚCIACH
www.kino.ketrzyn.pl
15.05.2014 r.
KINO KONESERA
18.00 – LOCKE
Kochanie chyba cię
zabiłem
Każda nowa polska komedia jest nafaszerowana znanymi postaciami, lecz nie ma w niej ani grama śmiechu.
Czy najnowsza komedia Kuby Nieścierowa „Kochanie
chyba cię zabiłem” miałaby szansę odmienić dotychczasowy los polskiej komedii?
Wszystko rozchodzi się o zdradę. Jan Pokojski jak na księgowego przystało żyje sobie spokojnym rytmem. Pech jednak chciał, że ma niewierną żonę, którą przyłapuje na
gorącym uczynku z kochankiem, który jest szefem Jana.
W efekcie w spokojnym dotąd Pokojskim budzi się gniew,
który doprowadza do tego, że staje się on podwójnym zabójcą kochanków. Nagranie wideo z zarejestrowanym morderstwem przypadkowo trafia w niepowołane ręce. Śledztwo
natomiast rozpoczynają niekonwencjonalni policjanci Graś
i Wierzbowski. W tych rolach zobaczymy Arkadiusza Jakubika oraz Ireneusza Czopa.
Justyna Drozd
Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 02-06 maja, godz. 20.45
Bilety do nabycia w kasie kina.
Ceny biletów: 13 zł, 11 zł ulgowy
Maj – Sierpień ‘2014
02.05 (piątek) godz. 21.00 - Wkręceni
09.05 (piątek) godz. 21.00
16.05 (piątek) godz. 21.00
23.05 (piątek) godz. 21.00
30.05 (piątek) godz. 21.00
06.06 (piątek) godz. 22.00
13.06 (piątek) godz. 22.00
27.06 (piątek) godz. 22.00
04.07 (piątek) godz. 22.00
11.07 (piątek) godz. 22.00
18.07 (piątek) godz. 22.00
25.07 (piątek) godz. 22.00
01.08 (piątek) godz. 21.00
08.08 (piątek) godz. 21.00
15.08 (piątek) godz. 21.00
22.08 (piątek) godz. 21.00
– Jestem legendą
– Sherlock Holmes
– Don Jon
– Saga Zmierzch:
Przed świtem. Część II
– Przed północą
– Matrix
– Nieletni / Pełnoletni
– Incepcja
– Kac Vegas
– Pokłosie
– Niemożliwe
– Sierpniowe niebo.
63 dni chwały
– Niezniszczalni 2
– Układ zamknięty
– Jesteś Bogiem

Podobne dokumenty