INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCYJNE - ECO-OZON

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCYJNE - ECO-OZON
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
I WARUNKI GWARANCYJNE
GENERATORA OZONU
KORONA 01/05 Auto-Hotel
Dziękujemy za wybór naszego produktu
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
SPIS TREŚCI
Temat
strona
1) UWAGI OGÓLNE.....................................................................................2.
2) WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA ..............................................................3.
3) ZASADY UŻYTKOWANIA........................................................................4.
4) ZASTOSOWANIE.....................................................................................5.
5) WARUNKI GWARANCYJNE....................................................................5.
6) DANE TECHNICZNE................................................................................6.
7) PANEL STEROWANIA.............................................................................6.
8) DEKLARACJE ZGODNOŚCI....................................................................7.
1. UWAGI OGÓLNE
Kupując generator Korona 01/05 Auto-Hotel zdecydowali się państwo na wysoką
jakość polskiego produktu. Jeśli mimo to wystąpią jakieś problemy, w instrukcji tej
znajdą państwo wskazówki pozwalające szybko je rozwiązać.
UWAGA!
Natychmiast po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony
podczas transportu! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy je
natychmiast zgłosić firmie przewozowej, doręczycielowi paczek, poczcie itd. oraz
zarejestrować na dokumencie wysyłkowym lub liście przewozowym. Jeśli
stwierdzono uszkodzenia transportowe sprzętu po jego rozpakowaniu należy
natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
Przed pierwszym uruchomieniem generatora należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Pozwoli to zapewnić prawidłową, długotrwałą pracę urządzenia i uchroni
użytkownika przed niepotrzebnymi naprawami i wydatkami.
W przypadku nieprawidłowej pracy wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
Proszę zachować opakowanie na wypadek konieczności wysyłki urządzenia.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Generator jest urządzeniem zasilanym energią elektryczną z sieci standardowej 230
Volt. Przystosowany jest do zasilania przemiennym prądem jednofazowym
z uziemieniem. Zasilanie z sieci bez uziemienia nie zapewnia należytej ochrony
przed porażeniem i powoduje niewłaściwą pracę zasilacza impulsowego. Wersja ta
ma możliwość podłączenia do źródła prądu stałego o napięciu od 12 do 12.8 V.
Można więc je zasilać z instalacji samochodowej (klemy, gniazdo zapalniczki) lub
z dowolnego akumulatora o takim napięciu. Nie należy zasilać aparatu jednocześnie
z dwóch źródeł prądu.
Urządzenia Laboratorium Korona poddawane
Niewłaściwe użycie prowadzi do zagrożeń dla:
są
testom
bezpieczeństwa.
- użytkownika,
- urządzenia i innych przedmiotów,
- efektywnej pracy urządzenia.
Wszystkie osoby, które korzystają z urządzenia muszą zapoznać się dokładnie
z niniejszą instrukcją.
W trakcie pracy urządzenia należy zachować szczególną ostrożność. Emitowany
z generatora ozon jest gazem drażniącym. Powoduje uszkodzenie błon biologicznych
przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może
hamować
działanie
enzymów
komórkowych,
wstrzymując
oddychanie
wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym
w stężeniach 0,2μg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. Należy
unikać przebywania w pomieszczeniu poddawanego ozonowaniu. Jeżeli jest taka
konieczność (np. ozonowanie pomieszczenia z przebywającą tam osobą
niepełnosprawną) należy zakupić w sklepie z artykułami BHP odpowiednią maskę
z atestowanym wkładem węglowym. Stężenie 0.1 ppm jest dla człowieka niegroźne
przy maksymalnie ośmiogodzinnej ekspozycji. Stężenie 10 ppm jest już groźne przy
kilkuminutowej ekspozycji. Generator Korona 01/05 Auto-Hotel pozwala na
osiągnięcie maksymalnie 5 ppm. Oczywiście, stosowanie kilku generatorów dużej
wydajności w małej i szczelnej kubaturze może te stężenie podnieść. Będzie to
atmosfera trująca i zabójcza. Z ozonowanych pomieszczeń należy usunąć zwierzęta
a rośliny szczelnie zakryć folią pvc. Ozon w stężeniu uzyskiwanym z generatora nie
odbarwia tworzyw sztucznych i naturalnych, nie niszczy obrazów (laserunku), książek
itp.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
3. ZASADY UŻYTKOWANIA
Generator jest przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń i tym samym nie jest
odporny na zalanie wodą i gwałtownie zmieniające się warunki wilgotności
i temperatury. Po przyniesieniu urządzenie na miejsce pracy należy zaczekać 15
minut do jego włączenia, aż temperatura wnętrza urządzenia będzie taka jak jego
otoczenia. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach
o normalnych parametrach otoczenia.
Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach:





o dużej wilgotności (65%),
ekstremalnych temperatur,
o podwyższonym ryzyku wybuchu,
w atmosferze zironizowanej, zadymionej i zapylonej,
nasyconej związkami chemicznymi.
Użytkowanie generatora przy niewłaściwych warunkach otoczenia pociąga za sobą
utratę gwarancji.
Generator należy stawiać na nóżkach co zapewnia prawidłową jego wentylację
i stabilność podczas pracy. Zaleca się okresowe usunięcie zanieczyszczeń z filtrów
poboru powietrza poprzez odkurzenie Czystość obudowy jest bez znaczenia.
Zadrapania lakieru naruszające warstwę galwaniczną mogą spowodować
korodowanie. Trzeba temu zapobiegać. Należy kontrolować stan wtyczki i przewodu
przyłączeniowego. Generator nie ma części zużywających się poza wentylatorami.
Wskazane jest serwisowanie aparatu 1 raz w roku ale nie jest to wymogiem
gwarancyjnym.
Awarię sygnalizuje brak świecenia diody. Należy wtedy wyłączyć aparat z sieci
i sprawdzić stan bezpiecznika. Przepalenie bezpiecznika prawie zawsze sygnalizuje
awarię. Należy sprawdzić gniazdko z którego zasilamy urządzenie. Przy zasilaniu
aparatu z zewnętrznego źródła napięcia 12 V należy sprawdzić napięcie źródła
i polaryzację podłączenia. Gdy stwierdzimy, że bezpiecznik i gniazdo zasilania są
zgodne z wymogami, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania
i skonsultować zaistniały problem z ekspertem pod nr tel. kom. 602 837 088
(godz. 10 – 14) lub 505 207 157 (godz. 12- 22). Nie ma jednak powodu do obaw;
generator ma odpowiednie zabezpieczenie; nie nastąpi trwałe jego uszkodzenie.
Drugą, możliwą awarią jest impulsowa praca generatora. Objawem są szybkie
wahania pobieranego prądu. Wystąpić to może przy pracy w zjonizowanym
powietrzu (np. obecność spalin silnikowych, dymu, oświetlenie lampami UV i inne),
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
nasyconego lotnymi węglowodorami (warsztaty samochodowe) lub być
spowodowane wahaniem napięcia sieci zasilającej. Procedura konsultacyjna jak
powyżej
.4. ZASTOSOWANIE
Generator 01/05 Auto-Hotel przeznaczony jest do produkcji ozonu z otaczającego go
powietrza i ma zastosowanie w półprofesjonalnych zabiegach dezodoryzacji,
dezynfekcji i deakaryzacji powietrza i przedmiotów z nim się stykających. Generator
ma możliwość podłączenia rury użytecznej przy ozonowaniu klimatyzatorów,
systemów wentylacyjnych, lodówek, zamrażarek, pawlaczy, wnętrz tapczanów
i samochodów poprzez uchyloną szybę (warsztaty samochodowe, myjnie).
Wydajność generatora na poziomie 8,5 gramów ozonu pozwala na osiągnięcie
w ciągu 1 godziny stężenia progowego w kubaturach do 50 m3.
Działanie bakteriobójcze ozonu występuje w stężeniu ok. 13μg/dm3 i jest około 50
razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Minimalnym, przybliżonym
i progowym stężeniem od którego zaczyna się dezynfekcja i deakaryzacja jest
wartość 1 g ozonu na 10m3 pomieszczenia.
Podane parametry pracy są przybliżone i orientacyjne i nie są instrukcją
wykonywania profesjonalnych zabiegów ozonowania w celu dezynfekcji,
dezodoryzacji i deakaryzacji.
5. WARUNKI GWARANCYJNE
Generator Korona 01/05 Auto-Hotel objęty jest standardową czteroletnią gwarancją
serwisową. Gwarancja nie obejmuje wentylatorów. Uznanie zasadności reklamacji
jest równoznaczne z pokryciem kosztów transportu.
Nabywca ma możliwość skorzystania z gwarancji dożywotniej przy spełnieniu
warunku przeprowadzania raz do roku płatnego przeglądu serwisowego. Koszt
serwisu – 200 zł netto + koszty transportu.
Ingerencja w urządzenie (naruszenie plomb) oraz niezgodne z instrukcją
użytkowanie generatora skutkuje utratą dwuletniej gwarancji serwisowej oraz może
być podstawą do odmowy odpłatnego serwisowania urządzenia.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
6. DANE TECHNICZNE.
Model Korona 01/05 AUTO-HOTEL
Napięcie zasilania - 230 V AC/ 50 Hz.
Pobór mocy - 80 W.
Bezpiecznik - 1A/4A.
Zastosowana technologia produkcji – ujemne wyładowania koronowe.
Metoda chłodzenia – powietrze.
Wielkość wentylatora – 120 mm.
Wydajność wentylatora – 200 m3/h.
Wydajność ozonu w g/h – 8,5 g/h.
Wymiary (mm) – 300/300/150.
Materiał obudowy – galwanizowana stal malowana proszkowo.
Waga – 3,0 kg.
7. PANEL STEROWANIA
Opis kontrolerów:
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
1. Kontrolka zasilania sieciowego (230 V AC).
2. Bezpiecznik topikowy (4A).
3. Włącznik lampy ozonowej (ON/OFF urządzenie włączone/urządzenie wyłączone ).
4. Timer ( wyłącznik czasowy ) – wyposażenie opcjonalne;




Timer ustawia się dopiero po włączeniu urządzenia za pomocą przełącznika
ON/OFF;
Timer ustwia się w zależności od potrzeb:
OFF - timer i całe urządzenie jest wyłączone,
ON - praca ciągła;
Oznaczenia 20, 40, 60, 80, 100 i 120 oznaczają długość nastawionego czasu
pracy generatora w minutach;
Zegar ma tolerancję 2-3 min;
5. Przewód sieciowy.
6. Wyjście do podłączenia do źródła prądu stałego o napięciu od 12 do 12.8 V.
7. Króciec kierunkowy.
8. DEKLARACJE ZGODNOŚCI PRODUCENTA
Cywilna Spółka Inżynierska „Ekotech”
Właściciel Laboratorium naukowo-wdrożeniowego "Korona"
ul. Łódzka 50/52b
97-300 Piotrków Trybunalski
Generator korona 01/05 Auto-Hotel posiada wszystkie niezbędne, w swojej klasie
zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe
zgodne z wymaganiami i przepisami Unii Europejskiej.
1. Dyrektywa dotycząca Niskiego Napięcia 73/23/EEC – Unia Europejska (EU)
2. Dyrektywa EMC (Zgodność Elektromagnetyczna) 89/336EEC – Unia
Europejska (EU)
Standardy zgodności:
1. EN 60335-11: „Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz
Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 1: Wymagania Ogólne, Edycja
Piąta z Poprawkami A1:95 + A1:96 + A12:96
2. EN 60335-2-60: 1998, „Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz
Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 2: Szczególne Wymagania dla
Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym”
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl
Chroń Swój Dom i Otoczenie z ECO-OZON P.H.U.
3. EN 61000-3-2: 1995, „Limity harmonicznej emisji prądu (input elektryczny
sprzętu „<” lub = 16A na fazę)”
4. EN 61000-3-3: 1995, „Ograniczenie wahań i niestabilności napięcia w
systemach niskiego napięcia dla sprzętu, dla którego prąd oszacowano na <
lub = 16A”
5. EN 55022: 1998, „Ograniczenia i Metody Pomiaru Charakterystyk Zakłóceń
Radiowych dla Sprzętu Technologii Informatycznej”
6. EN 55014-1: 1997, „Zgodność Elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące
przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych
urządzeń: Część 1: Emisja – Standard Rodziny Wyrobów”
7. EN 55014-2: 1997, „Zgodność Elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące
przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych
urządzeń: Część 2: Odporność – Standard Rodziny Wyrobów”
8. IEC 60335-2-60: 1997, „Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku
oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 2: Szczególne Wymagania
dla Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym”
9. IEC 61000-4-2: 1995, „Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4:
Techniki testów i pomiarów – Rozdział 2: Test Odporności na Wyładowanie
Elektrostatyczne”
10. IEC 61000-4-4: 1995, „Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4:
Techniki testów i pomiarów – Rozdział 4: Test Odporności na szybkie
przebiegi/wybuch”. Podstawowa Publikacja EMC
11. IEC 61000-4-6: 1996, „Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4:
Techniki testów i pomiarów – Rozdział 6: Odporność na zakłócenia w
przewodzeniu, spowodowane przez pola częstotliwości radiowej”
12. IEC61000-4-11: ”Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki
testów i pomiarów – Rozdział 11: Testy Odporności na spadek napięcia,
krótkie przerwy i zmiany napięcia”.
ECO-OZON P.H.U.
53-602 Wrocław ul.Tęczowa 14/10
Tel. 71/342-26-20, Fax: 71/341-28-06, Kom. 502 191 111, e-mail: [email protected]
www.eco-ozon.pl www.pomiarspecjalistyczny.pl