Fizjologia pamięci - Oddział PAN w Poznaniu

Transkrypt

Fizjologia pamięci - Oddział PAN w Poznaniu
5. Tydzień Mózgu w Poznaniu
11-15 marca 2013 r.
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
SESJA: PAMIĘĆ I POKONYWANIE DEPRESJI
Czwartek – 14 marca 2013 r., g. 17.00
FIZJOLOGIA PAMIĘCI
Zapamiętywanie jest podstawową zdolnością układu nerwowego, jej uszkodzenie
upośledza lub wręcz uniemożliwia życie. Mechanizmy działania pamięci to
fascynujący temat badawczy. Podczas wykładu prześledzimy podstawowe
prawidłowości procesu uczenia się. Poznamy najważniejsze modele komórkowe
oraz mechanizmy molekularnego tego procesu, zapoznamy się z najnowszymi
badaniami powstawania śladu pamięciowego, przeanalizujemy procesy
pozwalające na zwiększenie sprawności połączeń pomiędzy neuronami. Na
koniec zobaczymy, co o zmianach zachodzących w mózgu podczas
zapamiętywania mówią badania rezonansowe obrazujące pracę ludzkiego mózgu.

Podobne dokumenty