pozostałe opłaty i prowizje

Komentarze

Transkrypt

pozostałe opłaty i prowizje
Załącznik nr 1 do uchwały 354/2012
zm. 108/2015; 254/2015;
zm. 268/2016;
zm. 333/2016
Tekst jednolity na dzień 01.03.2017 r.
Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku
POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE
ZA KORZYSTANIE ZE
SKRYTEK SEJFOWYCH
Opłata miesięczna
30,00 zł + VAT
Opłata roczna
240,00 zł + VAT
Od kwot wpłat gotówkowych do innych banków na drukach standardowych i niestandardowych
a) do 1.000,00 zł
5,00 zł
b) powyżej 1.000,00 zł
0,50%
Od kwot wpłat gotówkowych na rachunki bieżące prowadzone w GBS Banku
OBSŁUGA KASOWA
a) do 1.000,00 zł
4,00 zł
b) powyżej 1.000,00 zł
0,50%
Realizacja przelewu SORBNET przy wpłatach gotówkowych - opłata dodatkowa
Za wymianę monet na banknoty i banknotów na monety (uwaga: nie dotyczy pojedyńczych egzemplarzy)
20,00 zł
powyżej 50 szt. 0,50% min 5,00 zł
POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE
INNE USŁUGI
Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta (na skutek nie wykonania przez Klienta obowiązku
poinformowania Banku o zmianie danych adresowych)
50,00 zł
Sporządzenie na wniosek Klienta opinii o Kliencie (posiadanie rachunku, saldo, obroty na rachunku,
historia kredytu, stan zadłużenia, obsługa kredytu, zajęcia na rachunku i inne)
100,00 zł
Za wydanie na wniosek Klienta różnego rodzaju zaświadczeń i ich duplikatów nie wymienionych we
wcześniejszych punktach taryfy opłat i prowizji
50,00 zł
Dyspozycja na wypadek śmierci
a) przyjęcie każdej dyspozycji
15,00 zł
b) zmiana/odwołanie dyspozycji
10,00 zł
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie (od
zapytania)
25,00 zł
Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta nie wskazane w Taryfie
100,00 zł

Podobne dokumenty