umowa z leroy merlin

Transkrypt

umowa z leroy merlin
Raport bieżący nr 56/2000, Piątek - 11 sierpnia 2000 r.
Temat:
UMOWA Z LEROY MERLIN
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt.3 w związku z § 8 RRM GPW
Zarząd POLNORD S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2000 została zawarta umowa z LEROY MERLIN
INWESTYCJE Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez POLNORD S.A. hali handlowej LEROY MERLIN wraz z
infrastrukturą w Białymstoku.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy wynosi 14.300.000 złotych (słownie złotych: czternaście milionów
trzysta tysięcy). Powyższa cena nie zawiera podatku VAT.
Strony ustaliły, że wartość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia
wykonawcy.
Podpisy:
Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Podobne dokumenty