Generuj PDF - BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w

Transkrypt

Generuj PDF - BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Źródło:
http://bip.wios.warszawa.pl/bip/form/r877282939,Zapytanie-nr-512016-Remont-ukladu-hydraulicznego-wraz-z-wymiana-oleju
-hydraulicz.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 10:03
Strona znajduje się w archiwum.
Zapytanie nr 51/2016 - Remont układu hydraulicznego wraz z wymianą oleju
hydraulicznego w dźwigu zainstalowanym w budynku WIOŚ w Warszawie przy
ul. Bartyckiej 110 A.
Treść ogłoszenia
Uwagi
UWAGA: TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 21.07.2016
R.
Dodatkowa informacja dla Wykonawców:
- ilość oleju w układzie 180 litrów - AGIP 46L;
- zachodzi konieczność wymiany uszczelnień tłoka;
- Wykonawca do oferty musi załączyć poświadczenie należytego wykonania co
najmniej jednego remontu dźwigu wraz z wymianą oleju i uszczelnień tłoka,
wykonanego w ciągu ostatnich trzech lat.
Status
ZAKOŃCZONE
Data publikacji 2016.07.12 15:00
Data modyfikacji 2016.09.01 13:06
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Królik
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Królik