Katalog szkoleń

Komentarze

Transkrypt

Katalog szkoleń
2016 SAS Education
Katalog szkoleń
Grow With Us
sas.com/poland/szkolenia
(22) 560 46 20
Companies of all sizes are finding that a high-performance analytics culture is necessary to compete
in today’s global economy. Big data is transforming how we work and how we teach, creating an
unprecedented demand for analytics talent that is outpacing qualified applicants.
We’re committed to helping you capitalize on the complexity of big data to differentiate and innovate.
We also understand that the best way to grow a company is to grow the employees – by increasing their
capabilities. Learning how to explore and interpret your data will set the foundation for a strong analyticsbased culture in your organization.
We are serious about our educational commitments to you. Everything you need to get started is in this
catalog. Thanks for taking the time to look through it – enjoy the journey.
Jim Goodnight
CEO of SAS
2
sas.com/poland/szkolenia
Spis treści
4 Co oferujemy
5 Egzaminy i certyfikaty
6 Usługi szkoleniowe
8 Foundation Tools
Programowanie
SAS Grid Manager
SAS Enterprise Guide
®
®
22 Business Intelligence
and Analytics
SAS Enterprise Business Intelligence
®
35 Getting Started With SAS
®
37 Training Locations
24 Data Management
Data Integration
Data Quality
Data Governance
®
26 Administration
12 Advanced Analytics
Statistical Analysis
Forecasting
Data Mining
Optimization
JMP Statistical Analysis
®
SAS Platform
Application/Technology Area
®
28 SAS Solutions
®
Customer Intelligence
Fraud and Security Intelligence
Risk Management
20 SAS® Visual Analutics and
High-Performance Analytics
SAS Visual Analytics
SAS High-Performance Analytics
32 Remaining SAS Solutions
®
®
®
SAS In-Memory Statistics
®
34 Conferences and Events
Follow Us
twitter.com/SASsoftware
facebook.com/SASUsersgroup
linkedin.com/company/SAS
youtube.com/SASsoftware
sas.com/rss
3
sas.com/poland/szkolenia
Co Oferujemy
Szkolenia stacjonarne
Nasi wykwalifikowani instruktorzy
dostarczają wiedzy SAS oraz cennych
wskazówek używając połączenia
fachowo przygotowanych wykładów,
demonstracji oprogramowania
i praktycznych warsztatów
komputerowych. Zajęcia prowadzone
są w specjalistycznym Centrum
Szkoleniowym SAS Institute.
Certikaty SAS
Wraz z rosnącym na całym
świecie zapotrzebowaniem na
specjalistów o wysokim poziomie
wiedzy z oprogramowania SAS,
certyfikacja SAS może pomóc
wyróżnić się jako wiodącym
specjalistom SAS. Wybierz
z 10 różnych egzaminów aby
przyspieszyć rozwój swojej kariery.
Szkolenia Live Web
Szkolenia oparte o pracę instruktora
dostępną z dowolnego miejsca poprzez
wykorzystanie wirtualnego laboratorium,
gdzie można wchodzić w interakcje
z instruktorem i innymi uczestnikami.
Program Akademicki SAS
Łączymy potrzeby uczelni z
potrzebami nowoczesnego biznesu.
W ramach licencji akademickiej
uczelnia zyskuje:
Szkolenia dedykowane
Wygodna i elastyczna forma szkoleń
dostosowanych do wymagań zamkniętej
grupy odbiorców. Szkolenia odbywają
się w naszym Centrum Szkoleniowym
w wybranym przez Państwa terminie
bądź w lokalizacji wskazanej przez
Państwa.
Szkolenia SAS e-Learning
Dostęp do praktycznych warsztatów
i wiedzy ekspertów jest możliwy
z dowolnego miejsca na świecie
i o dowolnej porze.
®
®
®
ş Możliwość instalowania
oprogramowania SAS na
uczelnianych serwerach
i stacjach roboczych oraz na
prywatnych komputerach
wykładowców, pracowników
naukowych i studentów.
ş Możliwość wykorzystania
oprogramowania SAS
do badań naukowych i zajęć
dydaktycznych prowadzonych
na uczelniach.
ş Najnowsze wersje
oprogramowania.
ş Wsparcie techniczne przy
instalacji i rozbudowie licencji.
ş Wsparcie merytoryczne w
opracowaniu i prowadzeniu
zajęć, ścieżek programowych,
specjalizacji i kierunków studiów.
ş Know-how i transfer wiedzy
z biznesu.
ş Indywidualne traktowanie
potrzeb każdej uczelni oraz
wsparcie doświadczonych
pracowników odpowiedzialnych
za współpracę z sektorem
akademickim.
4
W celu uzyskania najbardziej
aktualnych informacji o naszej
ofercie zapraszamy na stronę
sas.com/poland/szkolenia.
support.sas.com/certify
“I felt it was necessary to have the
SAS Global Certification
®
credentials to back up my skills. SAS
certifications are respected in the industry.”
Validate your SAS skills with a globally recognized SAS credential.
Lauren Guevara
SAS Certified Base Programmer
Base Programmer for SAS 9
®
Advanced Programmer for SAS 9
®
Clinical Trials Programmer Using SAS 9
®
Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner
®
™
Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and Modeling
®
BI Content Developer for SAS 9
®
Visual Business Analyst: Exploration and Design Using SAS Visual Analytics
®
Data Integration Developer for SAS 9
®
Data Quality Steward for SAS 9
®
Platform Administrator for SAS 9
®
5
sas.com/poland/szkolenia
Usługi szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe oferuje możliwość
realizacji szkoleń uwzględniających
indywidualne potrzeby klientów.
Szkolenia dedykowane organizowane są
najczęściej dla zamkniętych grup od 5
do 12 uczestników. Ta elastyczna forma
daje Państwu wiele korzyści.
Analiza potrzeb
szkoleniowych
ş Możliwość przeprowadzenia
szkolenia w Centrum Szkoleniowym
SAS lub w miejscu wybranym przez
klienta.
Zakres szkoleń
ş Wybór terminu szkolenia.
ş Wybór gotowej pozycji szkoleniowej
z oferty lub dopasowanie tematyki do
potrzeb klienta.
ş Możliwość przeprowadzenia
szkolenia na danych dostarczonych
przez klienta z dedykowanymi
przykładami.
Indywidualny zakres
Zakres może obejmować także
połączenie szkoleń standardowych
i szkoleń dostosowanych
do indywidualnych potrzeb
uczestników.
Szkolenia standardowe
ş Idelane dla zespołów, które chcą
dostosować tematykę szkolenia
do własnych potrzeb w interakcji
z wiedzą ekspercką instruktorów SAS.
ş Szkolenie grupy użytkowników SAS
w znajomym środowisku.
W celu zarezerowania szkolenia
dedykowanego należy skontaktować
się z Centrum Szkoleniowym SAS
telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres [email protected]
Twoje dane
Dane
Lokalizacja
Twoje dane
Liczba
uczestników
Konsultacje po szkoleniu
Konfiguracja
usługi
Dostosowane
materiały
SAS Live Web Training
®
Gdziekolwiek jesteś dostarczymy Ci szkolenie wraz z wirtualnym instruktorem.
ş'RöÍF]GRV]NROHQLDEH]SRċUHGQLR]SXOSLWXZöDVQHJRNRPSXWHUD
ş6]NROHQLHSURZDG]RQHSU]H]HNVSHUWDNWÿU\PRĪHZLUWXDOQLH]DJOÍGDÏ&LSU]H]UDPLß
ş=DGDZDMS\WDQLDLX]\VNXMRGSRZLHG]LZF]DVLHU]HF]\ZLVW\P
ş8]\VNDMGRVWßSGRQDMQRZV]HJRRSURJUDPRZDQLDSU]H]ZLUWXDOQHODERUDWRULXP
ş2PDZLDMG]LHOLZ\PLHQLDMVLßSRP\VöDPL]SR]RVWDö\PLXF]HVWQLNDPLVSRċUÿGLQQ\FKNUDMÿZ
Learn more
support.sas.com/liveweb
Customer
Satisfaction
Guaranteed
,I\RXŔUHQRWVDWLVILHGZLWK\RXUWUDLQLQJH[SHULHQFH
OHWXVNQRZZLWKLQGD\VDQGZHŔOORIIHU\RXDQRWKHU
class or refund your initial course fee.
SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. © 2015 SAS Institute Inc. All rights reserved.
S142510_104253_0915
FOUNDATION TOOLS
PROGRAMMING
support.sas.com/paths/prg
Zbuduj silne podstawy z programowaniem SAS , by przygotowywać i przetwarzać dane, wykonywać
skomplikowane zapytania i proste analizy a także generować raporty. Uzyskaj wiedzę niezbędną do
przygotowania do certyfikatów Base SAS Programmer lub Advanced SAS Programmer.
®
®
®
Recommended Certifications
SAS Certified Base Programmer for SAS 9
®
®
SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9
®
®
SAS Certified Clinical Trials Programmer Using SAS 9
®
8
®
PROGRAMMING
Ścieżki szkoleń: Programowanie
Programowanie w Base SAS
®
Base SAS Programmer Certification
®
Przetwarzanie danych w SAS :
część I
®
Przetwarzanie danych w SAS :
część II
®
Przetwarzanie danych w SAS :
część III
®
Advanced SAS Programmer Certification
®
Przetwarzanie danych w SAS :
język makr
®
Przetwarzanie danych w SAS :
język SQL
®
Tworzenie raportów z poziomu kodu SAS
Procedury raportujące: raporty
tabelaryczne
Procedury raportujące: SAS/
GRAPH
Procedury raportujące: ODS
Graphics (procedury SG i GTL)
Programowanie wysokiej wydajności
Język programowania DS2
Szkolenia zaawansowane
Funkcje finansowe w SAS
®
Wprowadzenie do SAS i Hadoop
®
Free Resources
SAS tutorials can be found at
support.sas.com/training/tutorial
9
FOUNDATION TOOLS
SAS GRID MANAGER
®
support.sas.com/paths/gm
Stworzenie wspólnie zarządzanego środowiska o zrównoważonym
obciążeniu, wysokiej dostępności i z wykorzystaniem równoległego
przetwarzania.
Ścieżka szkoleniowa SAS Grid Manager
®
Administratorzy
SAS Grid Manager:
Administracja
®
10
SAS ENTERPRISE GUIDE
®
®
®
support.sas.com/paths/eg
Uzuskaj dostęp do potęgi SAS do szybkich analiz danych i tworzenia raportów wykorzystując interfejs
aplikacji typu przeciągnij i upuść SAS Enterprise Guide
®
®
®.
Ścieżka szkoleniowa SAS Enterprise Guide
®
|
®
SAS GRID MANAGER
FOUNDATION TOOLS
®
SAS ENTERPRISE GUIDE
SAS Enterprise Guide
®
®
Praca w SAS Enterprise Guide
®
Raportowanie w SAS Enterprise
Guide i AddIn do MS Office
®
®
®
®
Szkolenia zaawansowane
Dostęp do danych zewnętrznych z SAS Enterprise Guide
®
®
Free Resources
SAS tutorials can be found at
support.sas.com/training/tutorial
11
ADVANCED ANALYTICS
STATISTICAL ANALYSIS
support.sas.com/paths/stat
Analiza statystyczna i interpretacja danych z wykorzystaniem
programów SAS w celu podejmowania decyzji opartych o dane.
®
12
STATISTICAL ANALYSIS
PROGRAMMING
Ścieżka szkoleń Statistical Analysis
Principles and Best Practices
Podstawy statystyki
Analysts
Wnioskowanie statystyczne:
teoria i praktyka
Analiza zmiennych kategoryzujących
z wykorzystaniem regresji logistycznej
Modele statystyczne część III:
modele mieszane
Modele statystyczne część I:
ANOVA
Modele statystyczne część II:
regresja
Modele statystyczne część IV:
tematy zaawansowane
Zastosowanie i techniki
segmentacji
Metody imputacji braków
danych
Analizy przeżycia w środowisku
SAS Enterprise Miner
Metody doboru próby
w analizach danych
Wieloczynnikowe analizy danych
Analizy Byesowskie
Szkolenia zaawansowane
Analiza ciągłch i dyskretnych danych
longituidalnych
®
Free Resources
SAS tutorials can be found at
support.sas.com/training/tutorial
13
ADVANCED ANALYTICS
FORECASTING
support.sas.com/paths/for
Wykorzystaj SAS do budowy modeli predykcyjnych, które usprawnią proces podejmowania
świadomych decyzji.
®
14
Analiza szeregów czasowych
Analiza szeregów czasowych
z SAS Forecast Server
®
FORECASTING
Ścieżka szkoleń Forecasting
15
ADVANCED ANALYTICS
DATA MINING
support.sas.com/paths/dm
Dowiedz się jak wykorzystywać SAS Enterprise Miner lub pisać programy SAS w celu tworzenia modeli
predykcyjnych i segmentacji klientów, a także stosowania tych technik w szerokim zakresie aplikacji
biznesowych. Zdobądź wiedzę potrzebną do uzyskania SAS Certified Predictive Modeler lub Statistical
Business Analyst.
®
™
®
®
Recommended Certifications
SAS Certified Predictive Modeler Using SAS Enterprise Miner
®
®
™
SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and Modeling
®
16
®
DATA MINING
Ścieżka szkoleń Data Mining
SAS Enterprise Miner
®
™
Predictive Modeler Certification
Zastosowania i techniki data
mining: część I
Techniki modelowania: regresja
logistyczna
Budowa własnych węzłów
w środowisku SAS Enterprise
Miner
Analizy przeżycia w środowisku
SAS Enterprise Miner
®
™
®
™
Credit scoring w środowisku
SAS Enterprise Miner
®
™
NEW
Analizy badawcze w środowisku
SAS Enterprise Miner
®
™
Techniki segmentacyjne
w środowisku SAS Enterprise
Miner
®
™
Węzły High-Performance w SAS
Enterprise Miner
®
Modelowanie danych
Techniki modelowania: drzewa
decyzyjne
Techniki modelowania: sieci
neuronowe
Statistical Business Analyst Certification
Modele statystyczne część I:
ANOVA
Modele statystyczne część II:
regresja
Techniki modelowania: regresja
logistyczna
Przygotowanie danych
NEW
Data mining: teoria i praktyka
Szkolenia zaawansowane
Zastosowania i techniki data mining:
część II
Przygotowanie danych do analiz
data mining
Modelowanie predykcyjne
z wykorzystaniem procedur
analitycznych High-Performance
Free Resources
SAS tutorials can be found at
support.sas.com/training/tutorial
Ocena skuteczności modeli predykcyjnych
Zarządznie modelami w środowisku
SAS Model Manager
®
™
Zastosowanie i techniki Text Mining
17
ADVANCED ANALYTICS
OPTIMIZATION
support.sas.com/paths/os
Tworzenie i wykorzystanie matematycznych modeli w celu zwiększenia produktywności procesów,
systemów transportowych i dostaw. Monitorowanie i kontrola procesów.
Ścieżka szkoleń Optimization and Simulation
Operations Research
SAS Marketing Optimization:
zwiększanie efektywności
kampanii marketingowej
®
Budowa i rozwiązywanie modeli
optymalizacyjncyh z SAS/OR
®
18
JMP STATISTICAL ANALYSIS
®
support.sas.com/paths/jmp
Doskonalenie procesów i jakości produktów przez użycie oprogramowania
JMP , aby optymalnie projektować eksperymenty i dynamicznie wizualizować
statystyczne analizy danych.
®
®
OPTIMIZATION | JMP STATISTICAL ANALYSIS
ADVANCED ANALYTICS
Ścieżka szkoleń JMP
®
JMP Software: Reliability
Analysis for Non-Repairable
Systems
®
JMP Software:
ANOVA and Regression
®
JMP Software: Data Exploration
®
19
BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS
SAS VISUAL ANALYTICS
®
support.sas.com/paths/va
Odkrywaj dane wykorzystując możliwości przetwarzania danych w pamięci, aby lepiej rozumieć
dane, odkrywać wzorce i zależności, a także publikowac raporty w internecie i na tabletach.
Ścieżka szkoleń SAS Visual Analytics
®
Użytkownicy
SAS Visual Analytics:
przygotowanie danych
®
Visual Business Analyst Certification
SAS Visual Analytics:
Eksploracja i budowa raportów
®
Administratorzy
SAS Visual Analytics:
Administracja środowiskiem
nierozproszonym
®
Free Resources
SAS Visual Analytics:
Administracja środowiskiem
rozproszonym
®
Advanced and Specialty Course
NEW Visual Statistics: interaktywna budowa modeli predykcyjnych
Recommended Certification
SAS Certified Visual Business Analyst: Exploration and Design Using SAS Visual Analytics
®
20
®
SAS Visual Analytics:
Video Library
®
SAS IN-MEMORY STATISTICS
®
support.sas.com/paths/hpa
Sprawdź analityczne narzędzia SAS oferujące bezpieczną integrację i możliwość
pracy na dowolnie dużych zbiorach danych w środowisku baz danch Hadoop.
Ścieżka szkoleń SAS In-Memory Statistics
®
NEW
Pierwsze kroki z SAS In-Memory
Statistics
®
NEW
Modele predykcyjne
z wykorzystaniem SAS
In-Memory Statistics
®
®
HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS | SAS VISUAL ANALYTICS
HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS
Ścieżka szkoleń SAS for Hadoop
®
NEW
Wprowadzenie do SAS
i Hadoop
®
HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS
HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS
NEW
Węzły High-Performance w SAS
Enterprise Miner
®
21
BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS
SAS ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE
®
support.sas.com/paths/bi
Wykorzystuj możliwości platformy SAS Business Analytics w celu tworzenie wszechstronnego
i łatwego w użyciu środowiska do raportowania i analiz.
®
Recommended Certification
SAS Certified BI Content Developer for SAS 9
®
22
®
®
®
SAS ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE
Ścieka szkoleń SAS Enterprise Business Intelligence
BI Content Developer Certification
Budowa i wykorzystanie map
informacyjnych w SAS
Budowa kokpitów menadżerskich
w SAS
®
®
Raportowanie w SAS Enterprise
Guide
®
Budowa raportó w SAS Web
Report Studio
®
Szkolenia zaawansowane
Budowa procesów gotowych w SAS
®
3URMHNWRZDQLHLWZRU]HQLHVWUXNWXU2/$3
23
DATA MANAGEMENT
DATA INTEGRATION
support.sas.com/paths/dmgt
Gromadź i zarządzaj danymi z wykorzystaniem SAS Data Integration Studio.
®
Ścieżka szkoleń Data Integration
Data Integration Developer Certification
SAS Data Integration Studio:
część I
®
24
SAS Data Integration Studio:
część II
®
DATA QUALITY
support.sas.com/paths/dmgt
Profiluj dane w poszukiwaniu niespójności, stosuj różne techniki czyszczenia danych, monitoruj
dane w celu zapewnienia do nich dostępu wykorzystując DataFlux Data Management Studio.
®
|
Ścieżka szkoleń Data Quality
DATA INTEGRATION
DATA MANAGEMENT
Jakość danych: część I
Jakość danych: część II
Jakość danych: modyfikacja
QKB
DATA QUALITY
Data Quality Steward Certification
Szkolenia zaawansowane
Projektowanie i tworzenie struktur danych OLAP
Recommended Certifications
SAS Certified Data Integration Developer for SAS 9
®
®
SAS Certified Data Quality Steward for SAS 9
®
®
25
ADMINISTRATION
SAS PLATFORM
®
support.sas.com/paths/admin
Instaluj, konfiguruj i zarządzaj platformą SAS Business Analytics.
®
Recommended Certification
SAS Certified Platform Administrator for SAS 9
®
26
®
Ścieżka szkoleń SAS Platform
SAS PLATFORM
®
Platform Administrator Certification
Administracja i architektura SAS
®
|
Administracja SAS Middle Tier
®
Instalacja i konfiguracja SAS
®
ADMINISTRATION
APPLICATION/TECHNOLOGY AREA
NEW
APPLICATION/TECHNOLOGY AREA
support.sas.com/paths/admin
Administracja i zarządzanie aplikacjami SAS
®
Ścieżka szkoleń Application/Technology Area
SAS Grid Manager:
Administracja
®
SAS Visual Analytics:
Administracja środowiskiem
rozproszonym
®
SAS Visual Analytics:
Administracja środowiskiem
nierozproszonym
®
Kursy zaawansowane
SAS Workflow Studio i Workflow Services 9.4
®
27
SAS SOLUTIONS
®
CUSTOMER INTELLIGENCE
support.sas.com/paths/ci
Naucz się jak tworzyć i rozwijać interakcje z klientami i optymalizować aktywności marketingowe
oraz ich rezultaty, bazując na danych i analityce SAS.
28
SAS Marketing Automation
®
SAS Marketing Automation:
projektowanie i uruchamianie
kampanii marketingu wychodzącego
®
SAS Marketing Automation:
Definiowanie danych i struktur
dla kampanii
®
SAS Marketing Automation:
Administracja
®
CUSTOMER INTELLIGENCE
Ścieżka szkoleń Customer Intelligence
SAS Marketing Optimization
®
SAS Marketing Optimization:
zwiększanie efektywności
kampanii marketingowej
®
SAS Real-Time Decision Manager
®
SAS Real-Time Decision
Manager: Overview
®
SAS Real-Time Decision
Manager: Tworzenie
i zarządzanie kampaniami
marketingu przychodzącego
®
SAS Real-Time Decision
Manager: Definiowanie zasobów
dla kampanii marketingu
przychodzącego
®
29
SAS SOLUTIONS
®
FRAUD AND SECURITY INTELLIGENCE
support.sas.com/paths/fraud
Wyposażenie w strategie dla całego przedsiębiorstwa do działania z wszystkimi sprawami
związanymi z bezpieczeństwem, aby umożliwić bardziej udane wykrywanie i zapobieganie
oszustwom.
Ścieżka szkoleń Fraud and Security Intelligence
SAS Fraud Framework
®
SAS Fraud Framework: Using
the Social Network Analysis
Interface
®
30
SAS FINANCIAL MANAGEMENT
SAS Financial Management:
zarządzanie wartstwą danych
®
SAS Financial Management:
raportowanie finansowe
®
SAS Financial Management:
planowanie operacyjne
®
PERFORMANCE MANAGEMENT
SAS ACTIVITY-BASED MANAGEMENT
Activity-Based Management:
budowanie modeli ABC
Activity-Based Management:
raportowanie i analizy
Activity-Based Management:
zarządzanie warstwą danych
FRAUD AND SECURITY INTELLIGENCE | PERFORMANCE MANAGEMENT
PERFORMANCE MANAGEMENT
31
support.sas.com/paths/solutions
SAS Solutions
®
Merchandise Intelligence
SAS Merchandise Planning
®
SAS Markdown Optimization
®
SAS Size Optimization
®
IT Intelligence
SAS IT Resource Management
®
Industry-Focused Solutions
Health and Life Sciences
Supply Chain Intelligence
SAS Demand-Driven Planning and Optimization
®
SAS Asset Performance Analytics
®
SAS Field Quality Analytics
®
Performance Management
SAS Financial Management
®
SAS Cost and Profitability Management
®
SAS Activity-Based Management
®
SAS Strategy Management
®
Administration
Please see a list of courses at support.sas.com/training or contact your SAS account representative.
32
®
SAS SOLUTIONS
PROGRAMMING
SAS solutions training offers
one of the most comprehensive
configurable training models in
the industry – a model proven to
help cultivate higher levels of user
adoption and software acceptance,
and to provide faster return on
your organization’s most valuable
investment: your people. Our
project-based training approach
configures the core SAS curriculum
to reflect your organization’s
business terminology, business
process, and data points, and is
delivered by training consultants
with domain expertise. For more
information on how SAS solutions
training can address your specific
training needs, please contact
your SAS Education account
representative.
33
sas.com/events
Conferences and Events
SAS GLOBAL FORUM
ANALYTICS
EXPERIENCE 2016
DISCOVERY SUMMIT
April 18–21, 2016
The Venetian
Las Vegas, NV
Sept. 12-16, 2016
Bellagio Hotel
Las Vegas, NV
Sept. 19–22, 2016
SAS World Headquarters
Cary, NC
sasglobalforum.com/2016
sas.com/analytics-conference
jmp.com/summit
®
34
Get Started With SAS
®
We’re making it easy for you to get started with
a variety of free software and training options.
New
to SAS?
Plant the
seed and
start growing
today!
Free
how-to
tutorials
Teacher
& professor
online
community
Check out the new online
collection of nearly 200 free
SAS tutorial videos. Learn more
at sas.com/training/tutorial
Free
e-Learning
Free
software
for
learning
SAS Analytics U is a comprehensive
program for the next generation
of analytics leaders that provides
free software, training, and support
and documentation to get you started.
sas.com/analyticsu
SAS University Edition is available
for teachers, students, adult
learners and academic researchers
for noncommercial purposes.
Download it to your PC, Mac
or Linux workstation, and use
virtualization software to access;
no Internet required.
sas.com/universityedition
®
Certification
How-to
videos
Take two of our
most popular, entrylevel e-Learning
courses for free:
SAS Programming 1
and SAS Statistics 1.
Get started today.
sas.com/training/
getstarted
Academic
35
sas.com/locations
Training Locations
36
Albania
sas.com/adriatic/training
Hungary
sas.com/hungary/training
Russia
sas.com/russia/training
Argentina
sas.com/argentina/training
India
sas.com/india/training
Serbia
sas.com/adriatic/training
Australia
sas.com/australia/training
Ireland
sas.com/ireland/training
Singapore
sas.com/singapore/training
Austria
sas.com/austria/training
Italy
sas.com/italy/training
Slovakia
sas.com/slovakia/training
Belgium and Luxembourg
sas.com/belux/training
Israel
sas.com/israel/training
Slovenia
sas.com/adriatic/training
Bosnia and Herzegovina
sas.com/adriatic/training
Japan
sas.com/japan/training
South Africa
sas.com/southafrica/training
Brazil
sas.com/brazil/training
Korea
sas.com/korea/training
Spain
sas.com/spain/training
Canada
support.sas.com/training/canada
Macedonia
sas.com/adriatic/training
Sweden
sas.com/sweden/training
Chile
sas.com/chile/training
Malaysia
sas.com/malaysia/training
Switzerland
sas.com/switzerland/training
China
sas.com/china/training
Mexico
sas.com/mexico/training
Thailand
sas.com/thailand/training
Croatia
sas.com/adriatic/training
Montenegro
sas.com/adriatic/training
Taiwan
sas.com/taiwan/training
Czech Republic
sas.com/czech/training
Netherlands
sas.com/netherlands/training
Turkey
sas.com/turkey/training
Denmark
sas.com/denmark/training
New Zealand
sas.com/newzealand/training
United Kingdom
sas.com/uk/training
Finland
sas.com/finland/training
Norway
sas.com/norway/training
United States
support.sas.com/training
France
sas.com/france/training
Philippines
sas.com/philippines/training
Germany
sas.com/germany/training
Poland
sas.com/poland/training
Hong Kong
sas.com/hongkong/training
Portugal
sas.com/portugal/training
SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other
countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. © 2015 SAS Institute Inc.
All rights reserved. 104253_S142510.0915
37
100 SAS Campus Drive
&DU\1&86$
38

Podobne dokumenty