Let`s fly Let`s do business Let`s travel - Port Lotniczy Poznań

Komentarze

Transkrypt

Let`s fly Let`s do business Let`s travel - Port Lotniczy Poznań
KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
im. Henryka Wieniawskiego
23
POZNAŃ AIRPORT FREE MAGAZINE
www.airport-poznan.com.pl
Let's do business
GRUPA MUSZKIETERÓW
– WYJĄTKOWY FRANCZYZODAWCA
THE MUSKETEERS GROUP
– A UNIQUE FRANCHISE
Let's travel
NA MADERĘ I LANZAROTE Z POZNANIA!
TO MADEIRA & LANZAROTE FROM POZNAŃ!
Let's fly
NAJLEPSZE KIERUNKI
NA UDANE WAKACJE
CHAMPION VENUES
FOR JOYFUL VACATION
Nº2
2016
Szanowni
Państwo!
Pierwszy kwartał 2016 roku
już za nami. Warto krótko
przyjrzeć się temu, co działo
się na naszym lotnisku od
początku roku. Ogromnie
nas cieszy zdecydowany
Największą popularnością
wśród Państwa cieszy się
trasa do Liverpoolu,
pasażerów, który zwiększył
do którego samoloty
się o 13,5%.
z Poznania latają wypełnione
w 95%! Kolejnym sukcesem
jest również, uruchomione niedawno, połączenie na Maltę, które
już zaowocowało deklaracją przewoźnika o utrzymaniu trasy również
w sezonie zimowym 2016/2017.
wzrost liczby odprawianych
Początek drugiego kwartału 2016 roku to czas, w którym na
poznańskim lotnisku coraz częściej lądują i startują samoloty
czarterowe. W drugiej połowie kwietnia będzie ich coraz więcej.
Skutkiem tego dla Państwa jest możliwość wyboru poszerzonej
wakacyjnej oferty biur podróży oraz rozpoczęcia wymarzonych
wakacji na poznańskim lotnisku. 29 kwietnia startuje kolejna nowość
– bezpośrednie połączenie na greckie Korfu obsługiwane przez linię
Ryanair (warto śledzić stronę Portu Lotniczego Poznań-Ławica, na
której informujemy o promocjach oraz gdzie można zakupić bilet).
Również pod koniec kwietnia linie czarterowe wznowią połączenia
z popularnymi kierunkami wakacyjnymi, takimi jak Grecja, Egipt,
Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie.
Początek sezonu czarterowego to dla nas również czas wytężonej
pracy. Jesteśmy przygotowani, aby zapewnić Państwu komfort
użytkowania naszego lotniska. Istotnym dla Państwa elementem
naszej infrastruktury jest system parkingowy, który został
przebudowany według najwyższych standardów i dostosowany do
potrzeb pasażerów. Zachęcamy do zostawiania samochodów
w wygodnej dla Państwa odległości, proponując nie tylko atrakcyjne
ceny, ale również przywileje związane z zostawianiem samochodu
blisko terminali Portu.
Zapraszamy do korzystania z kanałów elektronicznej komunikacji
Portu, strony internetowej, Facebooka oraz Twittera. Znajdą
tam Państwo najświeższe informacje i komunikaty dotyczące
funkcjonowania lotniska oraz informacje przekazane nam przez linie
lotnicze (promocje) i partnerów biznesowych.
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego
Dear
Readers!
The first quarter of 2016
is behind us. It is worth
taking a closer look at
what has been going on
at our airport since the
beginning of the year.
For travellers, the most popular
are the flights to Liverpool with
impressive seat occupancy rate
of 95%! Another feather in our cap
is recently launched flight to Malta.
Encouraged by this success, the
carrier has declared to retain this
destination also in winter season
of 2016/2017.
We are delighted with
The outset of the second quarter
of 2016 is the time when we see
more charter flights taking off and
of passengers checking
landing at Poznań Airport.
in at our airport as it has
In the second half of April there will
be increasingly more of them.
gone up by 13,5%.
As a result, you will get more
extended offer of travel agencies
to choose from and possibility to set off on your holiday from Poznań
Airport. On the 29th April we are launching yet another novelty
– a direct flight to Corfu, Greece performed by Ryanair (it is best
to follow Poznań Airport’s website where you can find information about
current promotions or book a ticket). In additions, at the end of April,
the charter airlines will resume flights to popular holiday destinations,
such as Greece, Egypt, Turkey, and the Canary Islands.
ever-increasing number
The beginning of the charter season is also a time for intensive work
for us. We are ready to provide you with comfort of using our airport.
For our passengers, the crucial element of our infrastructure
is the parking system, which has been modified and adjusted to their
needs according to the highest standards. Why don’t leave your car
at a convenient distance? We are trying to make it easier for you
by offering not only attractive prices, but also some privileges
connected with leaving your car near out Terminal.
We want to encourage you to use electronic communication channels
with the Airport, our website, Facebook and Twitter. You will find
there the latest information and announcements concerning airport’s
operations as well as information we receive from the airlines
(promotions) and our business partners.
Mariusz Wiatrowski
President of the Management Board
Poznań Airport
1
spis treści contents
8
MADERA & LANZAROTE
– Z ITAKĄ Z POZNANIA!
MADEIRA & LANZAROTE –
FROM POZNAŃ
WITH ITAKA!
NAJLEPSZE KIERUNKI WIZZ
AIR NA UDANE WAKACJE
WIZZ AIR’S CHAMPION VENUES
FOR JOYFUL VACATION
4
Madera & Lanzarote – z Itaką z Poznania!
Madeira & Lanzarote – From Poznań with Itaka!
8
Najlepsze kierunki Wizz Air na udane wakacje
Wizz Air’s Champion Venues for Joyful Vacation
16
PODNIEBNE LOTNICZE
SHOW PORTU
LOTNICZEGO
POZNAŃ-ŁAWICA
AIR SHOW AT POZNAŃ
AIRPORT
12
Poznań-Ławica: pierwszy krok do Nowej Europy
Poznań Airport – the First Step to New Europe
14
SAS Go Light – nowość SAS dla podróżujących z bagażem podręcznym
SAS Go Light – SAS New Offer for Travellers with Hand Luggage Only
16
Podniebne lotnicze show Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Air Show at Poznań Airport
18
Akcja informacyjna Lataj „z głową” bezzałogowo
Informational Campaign Fly a Drone Wisely
WYDAWCA – Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
REALIZACJA PROJEKTU – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REDAKTOR NACZELNY – Bartosz Grochal | REDAKTOR PROWADZĄCA – Marta Nowacka
OPRAWA GRAFICZNA/SKŁAD – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REKLAMA/KONTAKT – [email protected]
ISSN 2082-1530
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Foto: IPSILON, FOTOLIA
4
22
30
OSTRÓW LEDNICKI
– MIEJSCE CHRZTU
MIESZKA PIERWSZEGO?
OSTRÓW LEDNICKI
– THE PLACE OF MIESZKO I’S
CHRISTENING?
13. MIĘDZYNARODOWY
KONKURS LUTNICZY
THE 13TH INTERNATIONAL
VIOLIN MAKING COMPETITION
34
NOWY SYSTEM
PARKINGOWY
NA ŁAWICY
NEW PARKING SYSTEM
AT POZNAŃ AIRPORT
22
Ostrów Lednicki – miejsce chrztu Mieszka Pierwszego?
Ostrów Lednicki – the Place of Mieszko I’s Christening?
26
Grupa Muszkieterów – wyjątkowy franczyzodawca
The Musketeers Group – a Unique Franchise
28
Kompleksowo zadbaj o zdrowie
Look After Your Health Comprehensively
30
13. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
The 13th International Violin Making Competition
32
Polecane książki
Recommended Books
33
Wydarzenia
Events
34
Nowy system parkingowy na Ławicy
New Parking System at Poznań Airport
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Madera
& Lanzarote
– z Itaką z Poznania!
Madeira
& Lanzarote
– From Poznań
with Itaka!
4
Let’s fly
MADERA
– zielony raj, 500
km od Afryki i 1000 km
od Europy, dzięki stałej
temperaturze
dziennej
– ok. 24°C nazywana
krainą wiecznej wiosny, jest przez okrągły
rok atrakcyjna dla turystów. Zachwycają tu
wszechobecne, kolorowe
kwiaty, zielone pnącza,
zróżnicowane krajobrazy z zapierającymi dech
klifami. Oferta hotelowa
charakteryzuje się bardzo
wysokim
standardem.
MADEIRA
– a green paradise,
500 km away from Africa
and 1000 km away from
Europe, thanks to constant temperature during
a day – around 24°C, often called the land of endless spring, is attractive
to tourists all year round.
The ubiquitous, colourful
flowers, green creepers,
diversified
landscapes
with breath-taking cliffs
are simply delightful. The
hotels offer prime quality. Tourists enjoy visiting
Hotel Quinta do Lorde
Funchal, beautiful capital
city of the island, they
love the eastern coast
with its majestic cliffs.
The North is famed for its
vineyards and green laurel forests, quiet towns
of Ponta Delgada and
Arco de Sao Jorge, hiking trails and rose forest.
The west lures with natural swimming pools with
sea water in Porto Moniz.
Madeira is also a dream
destination for sporty
types: trekking in levades
– unique irrigation channels with around 1400 km
of trails along them, playing golf at Palheiro Golf
and Santo da Serra, scuba
diving, paragliding, jeep
tours, cycling, climbing
the cliffs. Only ITAKA offers over 30 hotels in the
most fascinating parts of
the island to choose from
– from Funchal to small,
quaint towns where you
can get a taste of real
Madeira. For those who
Hotel Monte Mar Palace
Hotel Castanheiro Boutique
od Funchal, aż po małe,
klimatyczne miejscowości, gdzie można poczuć
prawdziwą Maderę. Dla
miłośników aktywnego
wy­­po­czynku
przygo­
to­wa­no
fantastyczne
„Es­­ka­­­pady na lewady”
z prze­pięknymi widokowo
trasami trekkingowymi.
Tym, którzy pragną połączyć walory wycieczki
objazdowej i wypoczynku
nad morzem, na pewno
spodobają się „Strelicje
na klifach”, bardzo lubiany program z wycieczką
fakultatywną na Porto
Santo – małą wysepkę
z wielką plażą, miejsce
do niedawna znane tylko podróżnikom, gdzie
ponoć sam Krzysztof Kolumb spotkał miłość swego życia.
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Turyści chętnie odwiedzają Funchal, piękną
stolicę wyspy, zachwycają się wschodnim wybrzeżem z majestaty­
cznymi klifami. Północ
to winnice i zielone lasy
laurowe, spokojne miejscowości Ponta Delgada
i Arco de Sao Jorge, trasy trekkingowe i ogród
różany. Na zachodzie
kuszą naturalne baseny
z morską wodą w Porto
Moniz. Madera to także
wymarzone miejsce dla
aktywnych: trekking po
lewadach – unikalnych
kanałach nawadniających, wzdłuż których
powstało około 1400
km tras, pola golfowe
Palheiro Golf i Santo
da Serra, nurkowanie,
paragliding, jeep tours,
wycieczki
rowerowe,
wspinaczka po klifach.
Tylko w ofercie ITAKI
do wyboru ponad 30
hoteli w najciekawszych miejscach wyspy:
MADERA
love to spend their time
in an active way, there
are fantastic ‘Escapades
in levades’ with pictureperfect trekking trails.
Those who would like
to combine a tour with
a rest at the seaside will
certainly take to ‘Bird of
Paradise on the Cliff’ excursion with an optional
trip to Porto Santo – a
small island with a huge
beach, a place which until
recently was known only
to explorers and where
Christopher
Columbus
reportedly met the love of
his life.
Północ to winnice i zielone lasy
laurowe, spokojne miejscowości
Ponta Delgada i Arco de Sao
Jorge, trasy trekkingowe i ogród
różany. Na zachodzie kuszą
naturalne baseny z morską wodą
w Porto Moniz.
The North is famed for its
vineyards and green laurel forests,
quiet towns of Ponta Delgada and
Arco de Sao Jorge, hiking trails
and rose forest. The west lures
with natural swimming pools with
sea water in Porto Moniz.
5
Hotel Be Live Family Lanzarote Resort
LANZAROTE
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Nawet najpopularniejsze kurorty
wyspy zachowały kanaryjski
charakter. Turyści chętnie
odwiedzają pełne życia Puerto
del Carmen i spokojniejsze Costa
Teguise i Playa Blanca.
Even the most popular resorts hold
on to their canarian island character.
Tourists love to visit vibrant Puerto
del Carmen and more quiet Costa
Teguise and Playa Blanca.
LANZAROTE
– jest wyjątkowa! Zrodzona z ognia i wody przed
milionami lat, wyłania się
majestatycznie z Oceanu
Atlantyckiego. Zachwyca
egzotyczną urodą wulka­
nicznych
krajobrazów,
ko­lo­rami nieba, zalanymi słońcem plażami,
intensywnym
błękitem
oceanu i elegancją miejscowego
budownictwa.
Nawet najpopularniejsze
kurorty wyspy zachowały
kanaryjski charakter. Turyści chętnie odwiedzają
pełne życia Puerto del
Carmen i spokojniejsze
Costa Teguise i Playa
Blanca. Costa Teguise to
Hotel Barcelo Lanzarote Resort
6
Let’s fly
LANZAROTE
– is exceptional! Born
from fire and water millions of years ago, it is
looming majestically out
of the Atlantic Ocean.
It captivates with exotic
beauty of volcanic landscape, colours of the sky,
sun-soaked
beaches,
intense blue ocean and
elegant local architecture. Even the most
popular resorts hold on
to their canarian island
character. Tourists love
to visit vibrant Puerto del
Carmen and more quiet
Costa Teguise and Playa
Blanca. Costa Teguise is
a great place for families
super miejsce dla rodzin
z dziećmi i osób szukających relaksu, w centrum
sklepy, kluby z muzyką na
żywo, plaże w zatokach,
aquapark, pole golfowe,
sporty wodne. Puerto
del Carmen to wakacyjne
centrum Lanzarote… i aż
8 plaż, kluby, ponad 250
restauracji, bary, butiki,
bazarki przy 10-kilometrowej Avenida del Playas,
wakacyjna
atmosfera,
życie nocne dla imprezowiczów! Każda plaża
Lanzarote jest inna, mają
różne kolory i fakturę piasku: piaszczysta plaża
w Puerto del Carmen ma
ponad 6 km, Papagayo
jest niezwykle urokliwa,
Playa Blanca to piękny
złocisty piasek, północ
wyspy to raj dla surferów
oraz piękna, długa, biała
i piaszczysta plaża Fanara. W południowej części wyspy zobaczyć można
także niesamowite czarne
plaże. Na tę magiczną
wyspę warto wybrać się
z ITAKĄ – touroperatorem
obecnym na wyspie od
ponad 10 lat, organizatorem 1. polskiego czarteru
na Lanzarote, gwarantującego najwyższy poziom
obsługi klienta i najszerszą ofertę na rynku: ponad
20 starannie wybranych
hoteli w najpiękniejszych
miejscach, a także aktywny wypoczynek w ramach
programu NO LIMITS by
ITAKA: szkoły nurkowania, surfingu, kitesurfingu
i windsurfingu, a także
niezapomnianą wyprawę
rowerową – Wulkaniczny
odjazd.
Hotel Lanzarote Village
with children and holiday
makers who are looking for peace and quiet,
with shops in the town
centre, live music clubs,
beaches in bays, an aqua
park, a golf course, and
water sports. Puerto del
Carmen is the holiday
centre of Lanzarote… and
as many as 8 beaches,
clubs, over 250 restaurants, bars, boutiques,
market places along
10-kilometer-long
Avenida del Playas, holiday
ambience, night life for
party lovers! Each beach
in Lanzarote is different,
it has a different colour and texture of sand:
sandy beach in Puerto del
Carmen is over 6 kilometres long, Papagayo is extremely charming, Playa
Blanca has beautiful,
golden sand, the north
of the island is a paradise
for surfers, and last but
not least, beautiful, long,
white and sandy beach
Fanara. In the southern
part of the island we can
also admire amazing
black beaches. We can
visit magical island with
ITAKA – a touroperator
which has been operating
on the island for over 10
years, an organizer of first
charter flight from Poland to Lanzarote, which
can guarantee the highest standard of customer
service and the most extensive offer on the market – over 20 carefully selected hotels in the most
beautiful sites, as well as
active rest with the NO
LIMITS by ITAKA programme including scuba
diving schools, surfing,
kitesurfing, windsurfing,
and unforgettable biking
trip – Ride the Volcano.
MADERA W SKRÓCIE
MADEIRA IN A NUTSHELL
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
• nazywana „ogrodem
na Atlantyku”
• lewady w lasach laurowych Laurisilva
• niezwykła przyroda i setki kilometrów
tras spacerowych
• tropikalne owoce, warzywa i smaczna
lokalna kuchnia
• unikatowe wino Madera, poncha,
wieczory z fado i Festiwal Kwiatów
• spektakularny widok z drugiego
co do wielkości klifu Europy
• called ‘the garden of the Atlantic’
• levadas in the laurel forests Laurisilva
• breath-taking nature and hundreds
of kilometres of walking trails
• tropical fruit, vegetables and delicious
local cuisine
• unique Madeira wine, ponchos, nights
with fado and the Flower Festival
• spectacular view from
the Europe’s largest cliff
LANZAROTE W SKRÓCIE
LANZAROTE IN A NUTSHELL
• park Timanfaya – Góry Ognia
• piękne plaże i raj dla surferów
• księżycowe krajobrazy i oryginalna
architektura Cesara Manrique
• La Geria słynąca z niezwykłego sposobu
uprawy winorośli
• wyspa wpisana na listę UNESCO jako
Światowy Rezerwat Biosfery
• Timanfaya National Park
– the Fire Mountain
• beautiful beaches and surfers’ paradise
• moon-like landscape and original
architecture of Cesar Manrique
• La Geria famous for unique method
of wine growing
• the island is declared a biosphere
reserve by UNESCO
Biuro Podróży ITAKA
– organizator wczasów
i wycieczek już od 27 lat
ITAKA Travel Agency
– organizing of package tours
and trips for 27 years
7
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Najlepsze
kierunki
Wizz Air
na udane
wakacje
Wizz Air’s
Champion Venues
for Joyful Vacation
Paryż
/ Paris
Glasgow
/ Glasgow
Jeśli uwielbiasz podróże, z pewnością
ucieszy Cię wiadomość, że rozrywka
ta staje się coraz bardziej popularna!
Wraz z Wizz Air możesz teraz polecieć
z Poznania do 11 fantastycznych miejsc,
tak więc niełatwo będzie wybrać
zwycięzcę.
If you are a big fan of travelling, you’ll be
glad to hear that the field gets stronger
and stronger! As Wizz Air flies already
to 11 great destinations from Poznań,
it won’t be easy to pick your winner.
A
oto nasi pretendenci do tytułu najlepszego miasta:
Barcelona–El Prat, Birmingham, Doncaster/Sheffield, Eindhoven, Glasgow, Londyn Luton, Malmö,
Mediolan Bergamo, Oslo Sandjeford Torp, Paryż Beauvais, Sztokholm Skavsta.
Zanim dokonasz wyboru i zarezerwujesz niedrogi przelot z Wizz Air, dowiedz się więcej o naszych kandydatach!
Barcelona
Chociaż stolica Katalonii cieszy się ogromną popularnością wśród turystów przez cały rok i ma ponad 7,6
miliona fanów* na całym świecie, Barcelona najlepiej
prezentuje się wiosną i wczesnym latem.
Między kwietniem i czerwcem nie jest zbyt zimno ani
zbyt ciepło, aby spacerować po Parku de la Ciutadella,
gdzie znajduje się jezioro, po którym można pływać łódką, wodospad i miejskie zoo.
Barceloneta to 7-kilometrowa, piaszczysta plaża
wysadzana drzewami palmowymi, które sprowadzono
z Malagi, a jeśli będziesz mieć szczęście, w czerwcu zażyjesz kąpieli w morzu o temperaturze 25,9°C!
8
Let’s fly
H
ere are the contestants: Barcelona–El Prat,
Birmingham, Doncaster/Sheffield, Eindhoven,
Glasgow, London Luton, Malmö, Milan Bergamo, Oslo Sandjeford Torp, Paris Beauvais, Stockholm
Skavsta.
Before you make your choice and book a low fare
WIZZ flight, let’s learn more about four remarkable entrants!
Barcelona
Although the capital of Catalonia is a great favourite
all over the year with more than 7.6 million fans* worldwide, Barcelona brings the best form in spring and early
summer.
Between April and June the temperature is not too
cold and not too warm for a walk in Parc de la Ciutadella
which holds a boating lake, playgrounds, a waterfall and
the city zoo.
Szum morza wydaje Ci się zbyt monotonny? Wybierz
się koniecznie na Primavera Sound Festival na początku
czerwca!
Paryż
Francuski faworyt jest uroczy zimą, lecz kiedy nadchodzi wiosna, nie sposób mu się oprzeć. Dachy miasta, tarasy oraz brzeg rzeki przyciągają tłumy lekką
i przyjemną ofertą, a kulturalny puls miasta przyspiesza. Wiosną Paryż oferuje więcej festiwali, koncertów,
wystaw i innych imprez, niż w pozostałych miesiącach
roku. Kawa na Champs-Élysées, wsłuchiwanie się w ra­
dosny ptasi trel w ogrodach Jardin du Luxemburg mają
swój niepowtarzalny urok właśnie o tej porze, a szczególnie 21 maja, kiedy możesz udać się na całonocną
wyprawę po paryskich muzeach w ramach Nuit des
Musées (Noc Muzeów).
Mediolan
Święty Ambroży, pierwszy arcybiskup Mediolanu,
w IV wie­ku zapisał się chlubnie w dziejach miasta, przebudowując jego centrum i wznosząc cztery okazałe bazyliki.
Spośród wielu atutów Mediolanu wymienić należy:
...jego elegancję – pasaż Galleria Vittorio Emanuele
to jedno z najstarszych i najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych na świecie, gdzie swoje butiki mają takie domy mody jak Prada, Gucci, Louis Vuitton, Armani
i Versace;
...jego gościnność – nic nie przebije przyjemnej wycieczki rowerowej w Mediolanie z miłym Mediolańczykiem w słoneczne popołudnie;
...i jego smak – tylko pomyśl o marocchino (marokańska kawa) lub kultowych, mediolańskich lodach, czy
makaronach.
Glasgow
Najjaśniejszy klejnot Szkocji może śmiało stanąć
w szranki z najbardziej znanymi miastami. W urokliwym
Pollock Country Park znajduje się Cricket Club, 300-letnia posiadłość, w której podziwiać można obrazy El Greco i Goi, a także zagroda pełna nagradzanej, szkockiej
rasy wyżynnej krów (Highland Cattle). W 2008 roku
Pollock Country Park uzyskał tytuł Najlepszego Parku
w Europie.
Żaden z rywali Glasgow nie może poszczycić się
czymś podobnym do Fossil Grove w Victoria Park, który
kryje pozostałości po pradawnym lesie liczącym sobie
330 milionów lat.
A jeśli wciąż zastanawiasz się, czy dać Glasgow szansę, nie zapomnij o jednej kwestii. W żadnym innym mieście nie będziesz miał okazji wziąć udziału w rewelacyjnym pościgu zombie ulicami miasta!
Wejdź na wizzair.com, sprawdź loty z Poznania i wybierz kolejne miejsce, które odwiedzisz.
The Barceloneta beach is 7km of sand with palm
trees imported from Malaga and if you get lucky, the
water might reaches 25,9°C in June.
The sound of the sea is too quiet for you? Check out
the Primavera Sound Festival at the beginning of June!
Francuski
faworyt jest
uroczy zimą,
lecz kiedy
nadchodzi
wiosna, nie
sposób mu się
oprzeć. Dachy
miasta, tarasy
oraz brzeg rzeki
przyciągają
tłumy lekką
i przyjemną
ofertą,
a kulturalny
puls miasta
przyspiesza.
The French
champion is
charming in
the winter –
and irresistible
when spring
arrives. The
city's rooftops,
terraces and
riversides
welcome
crowds with
effortless
programmes,
and everywhere
the cultural
pulse quickens.
Paris
The French champion is charming in winter – and irresistible when spring arrives. The city's rooftops, terraces
and riversides welcome crowds with effortless programmes, and everywhere the cultural pulse quickens:
there are more festivals, more gigs, more exhibitions
and more cool things to do than ever. Having a coffee
on Champs-Élysées, listening to the relaxing chattering
of the birds in the Jardin du Luxemburg never feels so
good as in spring… moreover, on 21 May, you can go for
a classic overnight adventure on the Nuit des Musées
(Museum Night).
Milan
Saint Ambrose, the first coach of the Italian favourite
did a great job in the 4th century with reshaping the centre and building the four great basilicas.
Among Milan’s numerous strengths we should mention:
...its elegance – Galleria Vittorio Emanuele arcade is
one of the oldest and most glamorous shopping malls
in the world where Prada, Gucci, Louis Vuitton, Armani
and Versace have a presence;
...its hospitality – nothing tops a leisurely bike ride in
Milan with a friendly local on a sunny afternoon;
...and its ‘gusto’ – just think of marocchino (a Moroccan coffee) or Milan’s religiously eaten gelatos and
pastas.
Glasgow
Scotland’s brightest gem has what it takes to compete with the big names. The charming Pollock Country
Park has a Cricket Club, a 300-year-old mansion housing El Greco and Goya paintings, an award-winning fold
of Highland Cattle and it was named the Best Park in
Europe in 2008.
None of Glasgow’s rival has anything like the Fossil
Grove in Victoria Park, which is home to remains of a
330-million-year-old ancient forest.
And when you ponder Glasgow’s chances, don’t forget: you can’t play the most sensational urban zombie
chase game anywhere else!
Visit wizzair.com, check flights from Poznań and pick
your next destination.
* “Foreign tourists spend 30% more in Barcelona in
four years” www.02b.com. Web. 6 March 2015.
Barcelona
/ Barcelona
* “Zagraniczni turyści wydali 30% więcej w Barcelonie
w ciągu czterech lat” www.02b.com, 6 marca 2015 r.
9
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Mediolan
/ Milan
TANIE LOTY
Z POZNANIA
BARCELONA
KORFU
MALTA
RZYM
GIRONA
CIAMPINO
10
WSPANIAŁYCH
KIERUNKÓW NA
LATO 2016
T A N I E L O T Y. T O P R O S T E .
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
KIERUNKI CZARTEROWE LATO 2016 / SUMMER 2016 CHARTER FLIGHTS
KRAJ
/ COUNTRY
BUŁGARIA
/ BULGARIA
CHORWACJA
/ CROATIA
KIERUNEK
/ DESTINATION
ORGANIZATOR
/ TOUR OPERATOR
BOURGAS (BOJ) / BOURGAS (BOJ)
TUI POLAND, NOWA ITAKA, RAINBOW, NECKERMANN, WEZYR
WARNA (VAR) / VARNA (VAR)
SUN&FUN, NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW, NECKERMANN
DUBROWNIK (DBV) / DUBROVNIK (DBV)
RAINBOW
RIJEKA (RJK) - NOWY! / RIJEKA (RJK) - NEW!
ITAKA
CYPR
/ CYPRUS
PAPHOS (PFO)
/ PAPHOS (PFO)
NOWA ITAKA
CZARNOGÓRA
/ MONTENEGRO
PODGORICA (TGD) / PODGORICA (TGD)
RAINBOW
HURGHADA (HRG)
/ HURGHADA (HRG)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW, SUN&FUN, WEZYR
MARSA ALAM (RMF)
/ MARSA ALAM (RMF)
ITAKA
SHARM EL-SHIEKH (SSH)
/ SHARM EL-SHIEKH (SSH)
WEZYR
EGIPT
/ EGYPT
GRECJA
/ GREECE
HISZPANIA
/ SPAIN
PORTUGALIA
/ PORTUGAL
TUNEZJA
/ TUNISIA
TURCJA
/ TURKEY
WŁOCHY
/ ITALY
ATENY (ATH) / ATHENS (ATH)
GRECOS
CHANIA (CHQ) / CHANIA (CHQ)
NOWA ITAKA, RAINBOW, GRECOS
HERAKLION (HER) / HERAKLION (HER)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, GRECOS, WEZYR, RAINBOW, SUN&FUN
KEFALONIA (EFL) / CEPHALONIA (EFL)
GRECOS
KORFU (CFU) / CORFU (CFU)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, WEZYR, RAINBOW, GRECOS, NECKERMANN
KOS (KGS) / KOS (KGS)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW, GRECOS
PREVEZA (PVK) - NOWY!
/ PREVEZA (PVK) - NEW!
GRECOS
RODOS (RHO) / RHODES (RHO)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, WEZYR, GRECOS, NECKERMANN, RAINBOW, SUN&FUN
SALONIKI (SKG) / THESSALONIKI (SKG)
GRECOS, RAINBOW
ZAKYNTHOS (ZTH) / ZAKYNTHOS (ZTH)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW, GRECOS, WEZYR, SUN&FUN
BARCELONA (BCN) / BARCELONA (BCN)
NOWA ITAKA, RAINBOW
FUERTEVENTURA (FUE)
/ FUERTEVENTURA (FUE)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW
TENERYFA (TFS) / TENERIFE (TFS)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW
GRAN CANARIA (LPA) / GRAN CANARIA (LPA)
NOWA ITAKA, TUI POLAND
LANZAROTE (ACE) - NOWY!
/ LANZAROTE (ACE) - NEW!
NOWA ITAKA
MALAGA (AGP) / MALAGA (AGP)
NOWA ITAKA, RAINBOW, TUI POLAND, NECKERMANN
IBIZA (IBZ) / IBIZA (IBZ)
TUI POLAND
PALMA DE MALLORCA (PMI)
/ PALMA DE MALLORCA (PMI)
NOWA ITAKA, RAINBOW, TUI POLAND, GRECOS, WEZYR
FARO (FAO) / FARO (FAO)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW
MADERA (FNC) / MADEIRA (FNC)
NOWA ITAKA
ENFIDHA (NBE) / ENFIDHA (NBE)
SUN&FUN
ANTALYA (AYT) / ANTALYA (AYT)
WEZYR, NOWA ITAKA, RAINBOW, SUN&FUN, TUI POLAND
BODRUM (BJV) / BODRUM (BJV)
NOWA ITAKA, RAINBOW, WEZYR, TUI POLAND
DALAMAN (DLM) / DALAMAN (DLM)
NOWA ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW, WEZYR
IZMIR (ADB) / IZMIR (ADB)
TUI POLAND, NOWA ITAKA, RAINBOW
SARDYNIA (OLB)
/ SARDINIA (OLB)
NOWA ITAKA, RAINBOW
TURYN (TRN)
/ TURIN (TRN)
ITAKA
SYCYLIA (CTA) - NOWY!
/ SICILY (CTA) - NEW!
TUI POLAND, RAINBOW
VERONA (VRN) / VERONA (VRN)
RAINBOW
LAMEZIA – TERME (SUF)
/ LAMEZIA – TERME (SUF)
NOWA ITAKA, RAINBOW
11
Poznań – Ławica: pierwszy
krok do Nowej Europy
Poznań Airport
– the First Step to New Europe
LATANIE FLYING
Bogata siatka połączeń, wygodny rozkład rejsów oraz szeroki wybór taryf i klas podróży sprawiają, oferta LOT-u
pozwala zaplanować podróż zgodnie z indywidualnymi potrzebami pasażerów. Z Poznania do Warszawy,
od końca marca, LOT proponuje aż 4 rejsy dziennie.
Due to extensive route network, convenient schedule of flights and a wide range of tariffs and classes,
the offer of Polish Airlines LOT allows passengers to plan their trip according to their individual needs.
Until the end of March, LOT offers as many as 4 flights a day from Poznań to Warsaw.
Zagrzeb, Chorwacja
/ Zagreb, Croatia
D
obrze przemyślany
rozkład połączeń
LOT-u
zapewnia
krótkie i wygodne przesiadki przez nowocze­
sny
warszawski
hub,
tak
by
podróżujący
z poznańskiego lotniska
mieli największy wybór
destynacji na świecie.
LOT uruchomił nowe
połączenia do Europy
Centralnej, która zachwyca swoją różnorodnością.
Nic dziwnego, wszak ma
do zaoferowania prawdziwe
klejnoty!
Połąga,
Zagrzeb, Belgrad czy
Lublana to przykłady dynamicznie rozwijających
się ośrodków docenia­
12
Let’s fly
Begrad, Serbia
/ Belgrad, Serbia
A
well-thought timetable of Polish
Airlines LOT offers short and convenient
changes through modern
Warsaw hub to give passengers from Poznań a
wide choice of destinations all over the world.
LOT has launched new
flights to Central Europe
which delights with its
diversity. It is not surprising as it has real gems to
offer! Palanga, Zagreb,
Belgrad or Lublana are
the prime examples of
dynamically
developing
centres appreciated by
tourists and entrepreneurs
alike.
LOT uruchomił nowe połączenia
do Europy Centralnej, która
zachwyca swoją różnorodnością.
Nic dziwnego, wszak ma
do zaoferowania prawdziwe
klejnoty!
LOT has launched new flights
to Central Europe which delights
with its diversity. It is not
surprising as it has real gems
to offer!
nych
przez
turystów
i przedsiębiorców.
Zagrzeb i smak owoców
morza w białym winie
Chorwacja
to
kraj
uwielbiany przez turystów, ale również przyjazny
przedsiębiorcom
– staje się popularnym
miejscem dla inwestorów. Położony u podnóża
gór i ciągnący się wzdłuż
rzeki, Zagrzeb oferuje imponującą liczbę atrakcji.
Trudno oprzeć się tu niezwykle smacznej kuchni, w której królują ryby
i owoce morza, a w każdej restauracji zasmakować można wyśmienitego
chorwackiego wina lub
słynnej rakii.
Do Zagrzebia z Poznania-Ławicy
można
po­­le­cieć LOT-em 3 razy
w ty­godniu, dzięki szybkiej przesiadce w Warszawie.
Lublana, Słowenia
/ Ljubljana, Slovenia
Zagreb and taste
of seafood in white
wine
Croatia is adored by
tourists, but it is also
friendly to entrepreneurs
– it is becoming a popular destination for investors. Zagreb, located at
the base of the mountains
and stretching along the
river, offers a mind-blowing number of attractions.
It is hard to resist its delicious cuisine abundant
in fish and seafood. Plus,
in each restaurants we
can try exquisite Croatian
wine and famous rakija.
From Zagreb to Poznań
Airport we can fly with
Belgrad
– wschodzący europejski lider rozrywki
Sercem miasta jest
Skadarlija,
legendarna
ulica serbskiej bohemy
z klimatycznymi kafejkami, galeriami, pubami
i sklepami z pamiątkami. W mieście zwiedzić
można liczne zabytki,
a wieczorem wpaść do
klubu oferującego zabawę przy różnych gatunkach muzyki. Serbia jest
dziś atrakcyjnym krajem
do prowadzenia działalności gospodarczej dla
polskich przedsiębiorców
z wielu branż.
Samolotami
LOT-u
można dotrzeć do Belgradu 3 razy w tygodniu.
Czarująca Lublana
Słowenia to kraj intensywnie
rozwijający
się. Lublana jest nowoczesnym i atrakcyjnym
dla turystów miastem.
Kameralna Starówka, legendarny Most Smoka,
5-hektarowy Park Tivoli,
malownicze
położenie
w kotlinie u stóp wzgórz,
pobliskie Alpy, perły architektury, uliczne teatry,
kluby studenckie i restauracje nad rzeką Lublanicą,
to największe atrakcje turystyczne miasta.
LOT-em z Poznania do
Lublany można polecieć
3 razy w tygodniu, a przesiadka w Warszawie zajmuje niespełna godzinę!
Połąga zamknięta
w bursztynie
Połąga to dla wielu nieodkryty bałtycki bursztyn
Litwy. Docenią go ci,
którzy szukają odpoczynku od wielkomiejskiego
zgiełku. Nadmorski krajobraz wyróżniają plaże osłonione wydmami
i lasami. Oprócz molo
i urokliwego bulwaru,
Połąga słynie ze znanego
na świecie Muzeum Bursztynu, zlokalizowanego
w XIX wiecznym pałacu
Tyszkiewiczów i otoczonego pięknym Ogrodem
Botanicznym z 500 rodzajami drzew i krzewów.
Poznań z Połągą łączą
aż 3 rejsy tygodniowo,
z przesiadką zajmującą
jedynie 40 minut.
Dla pasażerów podróżujących z Poznania–
Ławicy nowe kierunki
biz­
nesowe i turystyczne
w siatce LOT-u zapewnią
podróż do magicznych
destynacji w Europie!
Połąga, Litwa
/ Palanga, Lithuania
Polish Airlines LOT 3
times a week due to quick
change in Warsaw.
Belgrad
– rising European leader
of entertainment
The heart of the city is
Skadarlija, a legendary
street of Serbian bohemia
with ambient cafes, galleries, pubs and souvenir
shops. While in the city,
we can go sightseeing,
and in the evening drop
into a club offering great
fun to sounds of different
kinds of music. Serbia is
now an attractive country for running business
activity for Polish entre-
preneurs from various industries.
FLy to Belgrad with Polish Airlines LOT 3 times a
week.
Charming Ljubljana
Slovenia is growing
intensively. Ljubljana is
a modern city extremely
attractive for tourists.
Cosy Old Market Square
legendary Dragon Bridge,
5-hectar Tivoli Park, picturesque location in a valley at the foot of the hill,
the nearby Alps, gems of
architecture, street theatres, students’ clubs, restaurants at the Ljubljanica
river, are the biggest tour-
ist attractions of the city.
With Polish Airlines
LOT we can go to Poznań
to Ljubljana 3 times a
week, and the change
in Warsaw will take less
than an hour!
Palanga grasped
in amber
For
many
people,
Palanga is unchartered
Baltic amber of Lithuania. It will be appreciated by those who want
to get away from hustle
and bustle of the city.
The seaside landscape
is dotted with beaches
encircled with dunes and
forest. Apart from the
pier and charming boulevard, Palanga is famous
for the Museum of Amber
located in the 19th century
castle of the Tyszkiewicz
family surrounded with
the stunning Botanic Garden with 500 species of
trees and shrubs.
From Poznań to Palanga you can fly 3 times a
week, and the change will
take only 40 minutes.
For passengers travelling from Poznań Airport,
new business and tourist
flights in LOT’s route network will allow them to
visit magic destinations in
Europe!
13
LATANIE FLYING
Połąga to dla
wielu nieodkryty
bałtycki bursztyn
Litwy. Docenią
go ci, którzy szukają odpoczynku
od wielkomiejskiego zgiełku.
For many
people, Palanga
is unchartered
Baltic amber of
Lithuania. It will
be appreciated
by those
who want to
get away from
hustle and
bustle of the city.
LATANIE FLYING
SAS Go Light
– nowość SAS dla podróżujących
z bagażem podręcznym
SAS Go Light – SAS New Offer for Travellers
with Hand Luggage Only
Elwira Sabatowska
O
SAS Go Light to nowa, atrakcyjna cenowo oferta
Skandynawskich Linii Lotniczych SAS, przeznaczona dla osób
podróżujących wyłącznie z bagażem podręcznym, dostępna na
wszystkich europejskich trasach, oczywiście także do i z Polski.
SAS Go Light is a new, affordable offer of SAS Scandinavian
Airlines, is addressed to passengers who travel only with their
hand luggage and is available on all European routes,
including Poland.
14
Let’s fly
d 27 kwietnia pasażerowie podróżujący wyłącznie
z bagażem podręcznym
będą mogli latać za niższą
cenę na wszystkich trasach między Skandynawią i resztą Europy. Nowa
oferta SAS Go Light, stanowiąca uzupełnienie istniejących produktów SAS
Go i SAS Plus, przeznaczona jest dla osób podróżujących tylko z bagażem
podręcznym.
Przeloty
w ramach SAS Go Light
będą o około 120 SEK (korona szwedzka, 1 SEK=
ok. 0,47 PLN) tańsze niż
w ofercie SAS Go.
Jak zawsze w SAS,
najnowsza oferta SAS Go
Light obejmuje możliwość
rezygnacji i pełnego zwrotu kosztów w ciągu 24
godzin od momentu dokonania rezerwacji i wykupu
biletu, możliwość wyboru
miejsca 22 godziny przed
odlotem oraz herbatę
i kawę na pokładzie samolotu.
Pasażerowie
mogą też dopłacić za
możliwość skorzystania
z poczekalni SAS Lounge
lub dokupić oddzielnie bagaż rejestrowany w cenie
od 199 SEK, do 22 godzin
F
rom April 27th, passengers travelling
only with their hand
luggage will be able to fly
for less on all routes between Scandinavia and
the rest of Europe. The
new offer SAS Go Light,
which completes the existing products SAS Go
and SAS Plus, aims at
passengers
travelling
only with hand luggage.
Flights in this offer will be
around 120 SEK (Swedish krona, 1 SEK = c. 0.47
PLN) cheaper than in
SAS Go.
As always, SAS Go
Light includes the option to cancel with a full
refund within 24 hours,
the ability to choose
your seat 22 hours before departure, and tea
and coffee on board. You
can also pay for access to
the SAS Lounge and add
checked baggage from
SEK 199. So if you want
to check in baggage, it is
better value to travel in
SAS Go.
Let us remind you by
the way that the third
of SAS service classes
on European routes is
sometimes
available
Z POZNANIA DO
EUROPY I NOWEGO
JORKU Z SAS
Pasażerowie
podróżujący liniami SAS z Poznania mają obecnie do
dyspozycji 12 bezpośrednich połączeń tygodniowo do Kopenhagi: dwa
dziennie od poniedziałku
do piątku oraz po jednym
w sobotę i niedzie-
for relatively low surcharge to the basic tariff
SAS GO and upgraded
to SAS PLUS. It allows
passengers to take double checked baggage,
use FAST Track security
check, stay in the luxury departure lounges,
choose a plane seat for
free during booking, get
free meal on the plane,
and collect more EuroBonus points. Ticket return
and change is free of
charge, and a ticket can
be picked any time after
making a reservation.
Travelling with the
new SAS Go Light tariff, passengers can also
take advantage of bonuses arising from the
loyalty programme SAS
EuroBonus. For instance,
booking a ticket in SAS
Go Light offer, the participants who are on silver, golden or diamond
levels can take with them
checked baggage free
of charge. A number of
pieces of luggage varies
depending on the participation level.
SAS Go Light will not
be available domestically, within Scandinavia,
or outside Europe.
Podróżując
w nowej taryfie
SAS Go Light
również można
korzystać
z przywilejów
wynikających
z programu
lojalnościowego
SAS
EuroBonus.
Travelling with
the new SAS
Go Light tariff,
passengers
can also take
advantage of
bonuses arising
from the loyalty
programme
SAS EuroBonus.
lę. Dzięki porannym,
wczesnym wylotom oraz
późnym powrotom pasażerowie mają możliwość podróży do i z miast
w Skandynawii i Europie
(np. Dusseldorfu, Amsterdamu, czy Brukseli)
nawet w ciągu jednego
dnia. Rejsy obsługiwane
są obecnie przez samoloty ATR 72 zabierające na
pokład 70 osób. Korzystając z doskonale skomunikowanej z przylotem
z Poznania przesiadki
w Kopenhadze można
polecieć z SAS dużo dalej
– na przykład do Nowego
Jorku, gdzie pasażerowie mają do dyspozycji
ultranowoczesną, jedną
z siedmiu modernizowanych obecnie kabin pasażerskich floty dalekodystansowej.
Rozkład połączeń, rezerwacje biletów oraz informacje dla pasażerów:
www.flysas.pl.
for instance to New York
in the cutting-edge, one
of seven currently modernized passenger cabins
of a long-haul fleet.
Timetable,
booking,
and passenger information: www.flysas.pl
LATANIE FLYING
przed odlotem. Później
cena rośnie. Jeżeli jednak
planujemy zabrać ze sobą
taki bagaż, korzystniejsza
cenowo jest oferta SAS
Go.
Przypomnijmy
przy
okazji, że trzecia z klas
serwisowych SAS na trasach europejskich bywa
wielokrotnie
dostępna
za relatywnie niewielką
dopłatą do taryfy podstawowej SAS GO. Taryfa ta
to SAS PLUS. Pozwala
ona na zabranie podwójnej ilości bagażu rejestrowanego, skorzystanie
z szybkiej kontroli bezpieczeństwa Fast Track,
wstęp do komfortowych
poczekalni lotniskowych,
bezpłatny wybór miejsca w samolocie podczas
dokonywania rezerwacji,
otrzymanie darmowego
posiłku na pokładzie oraz
zbieranie większej ilości punktów EuroBonus.
Zwroty i zmiany biletów
są bezpłatne, a bilet można wykupić w dowolnym
momencie od dokonania
rezerwacji.
Podróżując w nowej
taryfie SAS Go Light
również można korzystać
z przywilejów wynikających z programu lojalnościowego SAS EuroBonus.
Na przykład rezerwując
bilet w ramach SAS Go
Light uczestnicy, będący
na poziomie srebrnym,
złotym i diamentowym
mogą zabrać bagaż rejestrowany
bezpłatnie,
w ilości zależnej od poziomu członkostwa.
Taryfa SAS Go Light
nie będzie dostępna na
trasach krajowych, wewnątrz Skandynawii oraz
poza Europą.
FROM POZNAŃ TO
EUROPE AND NEW
YORK WITH SAS
Now the passengers
travelling with SAS from
Poznań have 12 direct
flights to Copenhagen
to choose from: twice a
day from Monday to Friday, and once a day on
Saturdays and Sundays.
Due to early morning departures and late returns,
travellers are able to fly
to and from different cities in Scandinavia and
Europe (e.g. Düsseldorf,
Amsterdam, or Brussels)
even during one day. The
flights are performed by
ATR 72 aircrafts which
can carry 70 passengers.
With extremely convenient change in Copenhagen correlated with arrival
from Poznań, passengers
can travel much further,
15
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Fot. Międzynarodowe Targi Poznańskie
/ Fot. Poznań International Fair
Podniebne lotnicze show
już w maju na terenie
Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Aerofestival – 28-29.05.2016 r.
Air Show at Poznań Airport Coming in May
Aerofestival – May 28th-29th 2016
Karolina Michalak
Międzynarodowe Targi Poznańskie
/ Poznań International Fair
Międzynarodowe Pokazy Lotnicze
Aerofestival to podniebne show
w wykonaniu światowej sławy mistrzów
awiacji, wystawa statyczna sprzętu
lotniczego i wojskowego oraz ekspozycja
służb mundurowych.
The International Air Show Aerofestival
is the performance of aerial stunts by
world-famous aviation champions,
the exhibition of aviation and military
equipment as well as the exposition
of uniformed services.
16
Let’s fly
A
erofestival to także
edukacja. To tutaj,
w terenie, przedstawiciele służb mundurowych mają niepowtarzalną okazję wprowadzić
uczestników wydarzenia
w tematykę obronności
kraju, zaprezentowania
swoich możliwości, począwszy od uzbrojenia po
wyposażenie i praktyczne
umiejętności. Aerofestival to również terenowa
lekcja historii w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych, które w strojach
z wybranego okresu przybliżą dokonania i zasługi
polskiej wojskowości.
Pokazy lotnicze wróciły do Poznania po kilkunastoletniej przerwie,
by cieszyć oko i zmysły
tych, którzy o lataniu wiedzą prawie wszystko oraz
tych, którzy lubią czasem
podnieść wzrok w górę
i popatrzeć w niebo, by
oddać się niespełnionym
marzeniom.
A
erofestival
plays
also an educational role. It is
here where the representatives of uniformed
services have a unique
opportunity to familiarize the participants with
country’s defences and
show their abilities, starting from weaponry and
ending with the equipment and practical skills.
Additionally, Aerofestival
is a history lesson in the
open air during which
reconstruction
groups
in costumes from a given period present the
achievements and merits
of the Polish military.
The air shows have
returned to Poznań after
several years’ break to
the delight of those who
know nearly everything
about flying and who like
to raise their eyes once in
a while, look at the sky
and dream their unfulfilled dreams.
Pierwsza edycja Aerofestivalu
odbyła się w dniach 14-15
czerwca 2015 na terenie Portu
Lotniczego Poznań-Ławica,
przyciągając 50 000 fanów
lotnictwa, rodziny z dziećmi
oraz przedstawicieli branży z całej
polski i zagranicy, zamieniając
Poznań w lotniczą stolicę Polski.
The first edition of
Aerofestival was held
at Poznań Airport on
14-15 June 2015. It lured
50 000 aviation enthusiasts, families with children and representatives
of the aviation industry
from all over the country
and the world and thus
Poznań became the aviation capital of Poland.
The chances are that all
attractions prepared by
the organizers during the
second edition coming in
May will allow the participants once again to
see the best show groups
in the world live and get
familiar with the latest as
well as historical military
and uniformed services
equipment. This year,
the audience will have
an opportunity to watch,
among others, Saab JA 37
Viggen, P3 Flyers, Formationteam the Victors,
Robinsona R44 Raven II,
Mig-15 and many other
formations and models of
the aircrafts.
We have decided to
divide this year’s Aerofestival into several integral zones. The air show,
where outstanding pilots
will meet during aerial
stunts. That means the
longer show, more planes
and even greater num-
Więcej informacji o wydażeniu znajdziesz na stronie: www.aerofestival.pl
ber of the best acrobatic
groups from all over the
world. The aviation exhibition is a combination
of a static exposition of
aviation equipment, both
civilian and military. The
exhibition will showcase the latest technical solutions in aviation.
The theme zones for the
spectators serve mostly
educational purpose during the event. Representatives of uniformed
services will take this
opportunity to talk about
country’s defence.
While preparing the
programme, we have
not forgotten about the
youngest
participants.
We have prepared plenty
of attractions especially
for them.
We know that Aerofestival will be an amazing event giving to the
visitors unexpected emotions and it will be cherished in their memory for
years to come.
More information on
www.aerofestival.pl
The first edition of Aerofestival
was held at Poznań Airport on
14-15 June 2015. It lured 50 000
aviation enthusiasts, families with
children and representatives of
the aviation industry from all over
the country and the world and
thus Poznań became the aviation
capital of Poland.
17
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Pierwsza edycja Aerofestivalu
odbyła
się
w dniach 14-15 czerwca
2015 na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica,
przyciągając 50 000 fanów lotnictwa, rodziny
z dziećmi oraz przedstawicieli branży z całego
kraju i zagranicy, zamieniając Poznań w lotniczą
stolicę Polski. Wszystko
wskazuje na to, że przygotowywane przez organizatorów liczne atrakcje
podczas drugiej edycji,
która odbędzie się już
w maju, pozwoli po raz
kolejny zobaczyć na żywo
najlepsze grupy pokazowe świata oraz zapoznać
się z ofertą nowego, jak
i historycznego sprzętu
wojskowego i służb mundurowych. W tym roku
będą to między innymi
Saab JA 37 Viggen, P3
Flyers,
Formationteam
the Victors, Robinsona
R44 Raven II, Mig-15
i wiele wiele innych formacji i modeli samolotów.
Tegoroczny
Aerofestival
postanowiliśmy
podzielić na kilka integralnych stref. Pokazy
lotnicze, podczas których
w podniebnych akrobacjach spotkają się równie
wyśmienici piloci. Oznacza to jeszcze więcej
minut pokazów, a także
więcej samolotów oraz
najlepszych grup akrobatycznych z całego świata.
Wystawa branży lotniczej
to połączenie wystawy
statycznej sprzętu lotniczego, zarówno cywilnego, jak i wojskowego,
pozwalająca na zaznajomienie się z najnowszymi
rozwiązaniami technicznymi
wprowadzanymi
do lotnictwa. Strefy tematyczne dla publiczności to przede wszystkim
walor edukacyjny wydarzenia, w tym między
innymi
przedstawiciele służb mundurowych
wprowadzający
gości
w te­
matykę obronności
kraju.
Przygotowując
program
wydarzeń
nie
zapomnieliśmy
także
o najmłodszych uczestnikach festiwalu. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy moc atrakcji.
Jesteśmy pewni, że
Aerofestival będzie wyjątkowym wydarzeniem,
dostarczającym gościom
niespotykanych emocji,
pozostając w pamięci
uczestników na długie
lata.
Akcja informacyjna
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Lataj „z głową” bezzałogowo
Informational Campaign Fly a Drone Wisely
Hanna Gardzielewska
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Portu Lotniczego Poznań-Ławica
/ Main Environmental Specialist at Poznań Airport
Od grudnia 2015 roku Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjno-edukacyjną
związaną z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. Zostało nią
objętych zostało około 2000 uczniów przedszkola i szkół
leżących w najbliższym sąsiedztwie lotniska.
Since December 2015, Poznań Airport has been carrying out an
extensive informational and educational campaign connected
with air traffic safety. Around 2000 children from kindergartens
and schools located in the immediate vicinity of the airport have
taken part in the campaign.
G
łównym
tematem spotkań jest
uświadomienie
dzieciom i młodzieży zagrożenia płynącego ze
strony dronów i ptaków
dla operacji lotniczych.
Bezzałogowe
statki
powietrzne,
potocznie
nazywane
„dronami”,
znajdują coraz szersze
zastosowanie w różnych
dziedzinach życia. Korzystają z nich naukowcy,
firmy telekomunikacyjne, branża IT, czy przedsiębiorstwa
pocztowe.
Drony przydają się w mapowaniu terenu, pomiarach
atmosferycznych,
podczas imprez sportowych, czy masowych
zgromadzeń do monitorowania bezpieczeństwa.
Okazują się niezwykle
popularne jako zabawka
dla najmłodszych i tych
starszych.
Niewątpliwie
drony
mogą nam umilić i ułatwić życie, ale niestety
mogą je również odebrać.
Pomimo tego że dostępne na rynku urządzenia są coraz bardziej
zaawansowane
technicznie i coraz prostsze
18
Let’s fly
T
he main topic of
the meetings was
to make children
and young people aware
of risks air operations are
exposed to because of
drones and birds.
Unmanned aircrafts,
also known as drones,
find more and more applications in various areas
of life. They are used by
scientists, telecommunication companies, IT
industry, or post services
companies. Drones come
in handy when one needs
to map a terrain, make
atmospheric
measurements, during sports
events or mass events for
safety reasons. They turn
w obsłudze, to nadal
są to maszyny, które
z wielu różnych względów
mogą zawieść. W szczególności duże zagrożenie
stanowią urządzenia niecertyfikowane, sprzedawane do celów niekomercyjnych. Nie wolno nimi
latać zwłaszcza w pobliżu
lotnisk, gdyż stanowią realne zagrożenie dla ruchu
lotniczego.
Należy przypomnieć,
że
za
spowodowanie
katastrofy w ruchu lotniczym grozić może nawet do 12 lat więzienia.
Za samo latanie dronem
w strefie kontrolowanej
lotniska można narazić się na sankcję karną
W szczególności duże
zagrożenie stanowią urządzenia
niecertyfikowane, sprzedawane
do celów niekomercyjnych.
Nie wolno nimi latać zwłaszcza
w pobliżu lotnisk, gdyż stanowią
realne zagrożenie dla ruchu
lotniczego.
Particularly dangerous are the devices without
a certificate, sold for non-commercial use.
They are not allowed to fly especially near the
airports as they pose a real threat to air traffic.
out to be a great toy for
children and adults alike.
Undeniably, drones can
make our lives nicer and
simpler, but unfortunately, they can also take our
life away.
Even though the devices available on the market are increasingly more
advanced and easier to
operate, they are still just
machines which can fail
anytime for number of
reasons. Particularly dangerous are the devices
without a certificate, sold
for non-commercial use.
They are not allowed to
fly especially near the airports as they pose a real
threat to air traffic.
It needs to be reminded that causing an accident in air traffic is punishable on conviction with
a maximum of 12 years
imprisonment. For simply
flying a drone in a zone
controlled by the airport,
one is subject to 5 years
imprisonment. Therefore,
a responsible approach
towards flying is crucial,
even in case of small devices which weigh merely
1.5 kg and look more like a
toy than an aircraft.
Birds can also pose a
serious threat to air traf-
fic. Together with development of aviation,
increased speed and frequency of air operations,
but also with decreasing
engine volume, the number of accidents caused
by the birds has gone up.
Despite an ongoing
monitoring of live nature
and activities securing
each air operation against
life nature, every year
Poznań Airport sees a
few collisions of aircrafts
with birds.
Our only possibility to
reduce the risk of collision
of an aircraft with birds is
to reduce places attractive for birds and their
feeding grounds near the
airport. Hence the announcement to feed birds
in an informed manner in
the places far from the
airport and not close to
arrival / departure routes
or Terminals.
In order to encourage
children to take an active part in meetings with
our representatives, we
have also invited falconers with the birds of prey.
We have also organized
an art contest to help
children consolidate what
they have learnt.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
w postaci 5 lat pozbawienia wolności. Stąd
niezmiernie ważne jest
odpowiedzialne podejście
do latania, nawet w przypadku niedużego urządzenia, które waży zaledwie
1,5 kg i bardziej przypomina zabawkę, niż statek
powietrzny.
Poważne
zagrożenie dla ruchu lotniczego
stanowią również ptaki.
Wraz z rozwojem lotnictwa,
zwiększeniem
prędkości i częstotliwości
wykonywanych operacji
lotniczych, jak również
zmniejszeniem głośności
silników rosła liczba wypadków lotniczych, spowodowanych przez ptaki.
Pomimo prowadzonego ciągłego monitoringu
przyrody ożywionej i działań
zabezpieczających
każdą operację lotniczą
przed przyrodą ożywioną,
co roku na poznańskim
lotnisku odnotowuje się
kilka kolizji statków powietrznych z ptakami.
Naszą jedyną możliwością ograniczania do
minimum możliwości kolizji statku powietrznego
z ptakami jest ograniczanie miejsc atrakcyjnych
dla ptaków i ich żerowisk
w pobliżu lotnisk. Stąd
pojawił się apel o świadome dokarmianie ptaków
w miejscach odległych od
lotnisk, a nie w pobliżu
tras dolotowych/odlotowych z lotniska czy w pobliżu Terminali.
Aby zachęcić dzieci
do aktywnego udziału
w spotkaniach z naszymi
przedstawicielami,
uczestniczyli w nich sokolnicy z ptakami łownymi. Dla utrwalenie wiedzy
prowadzony jest konkurs
plastyczny na omawiany
temat.
19
NIEPOWTARZALNY SMAK
FIRMOWE PERSONALIZACJE
WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW
MM BROWN POLSKA SA SP. K.
|
TEL. 61 870 89 82
WYJĄTKOWA
WYJĄTKOWA
KOLEKCJA
KOLEKCJA
UPOMINKÓW
UPOMINKÓW
BIZNESOWYCH
BIZNESOWYCH
...w
...wświecie
świecieczekolady
czekolady
odkrywamy
odkrywamynieznane
nieznaneobszary
obszary
i iprzekraczamy
przekraczamykolejne
kolejnegranice...
granice...
[email protected]
[email protected] || WWW.CHOCOLISSIMO.PL
WWW.CHOCOLISSIMO.PL
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Ostrów Lednicki – miejsce chrztu
Mieszka Pierwszego?
Ostrów Lednicki –
the Place of Mieszko I’s Christening?
Miejsce przyjęcia chrztu przez Mieszka I owiane jest tajemnicą, jednak w związku z przypadającą w tym roku
1050. rocznicą chrztu Polski, temat znów rozpala wyobraźnię nie tylko historyków. Spośród kilku teorii
chcemy Państwu przybliżyć tę, która dziś wydaje się jedną z najbardziej prawdopodobnych.
The place of Mieszko I’s christening is shrouded in mystery, however, as 2016 marks the 1050th anniversary
of Poland’s baptism, the subject is kindling the imagination of not only historians. Among a few theories,
there is one we would like to present to you and which seems to be most likely.
N
a Ostrowie Le­
d­
nickim, niewielkiej wyspie na
jeziorze Lednica, leżącym między Poznaniem
a Gnieznem, w początkach 2. połowy X wieku,
na terenie ufortyfikowanego grodu, wybudowano niezwykłą, jak na
owe czasy, kamienną budowlę: prostokątny pałac
i przylegającą do niego
kaplicę. Kaplica wzniesiona na rzucie krzyża greckiego z kolistym obejściem, budzi od 1988 roku
ogromne zainteresowanie
badaczy dziejów polskiego wczesnego średniowiecza.
Powodem tego zain­
teresowania było odkry­
cie
dwóch
płytkich,
bliź­­
niaczych basenów usy­­­­­­
tuowanych w jego pół­
nocnej i południowej
czę­
ści. Ich odkrywcy, na­­
ukow­cy z Krakowa i Poznania, od samego początku
interpretowali owe dwa
baseny, o niezwykle wyrafinowanej formie, jako
instalacje do sprawowania chrztu. Powstały
równocześnie z budową
kaplicy, w trakcie wykonywania posadzki z gipsowej, wodoszczelnej zaprawy, tzw. jastrychu. Ich
faktura o gładkości szkła
oraz miękko opracowane krawędzie na granicy
powierzchni
posadzki
i niskich pionowych ścianek basenu przypominają swoim kształtem
i
charakterem
wyob-
22
Let’s fly
I
n Ostrów Lednicki, the
small island on Lake
Lednica, located between Poznań and Gniezno at the beginning of the
second half of the 10th
century, on the territory of
fortified town, an unusual
for those days construction was erected – it was
a rectangular square and
an adjoined chapel. The
chapel built in the shape
of the Greek cross with
a round bypass has been
arousing interest of the
Early Medieval Poland
historians since 1988.
The interest has been
aroused by a discovery
of two shallow, identical basins in the chapel’s
northern and southern
parts. From the very beginning, their discoverers,
the scientist from Cracow
and Poznań, identified
the basins of a remarkably sophisticated form
as facilities to administer baptism. The basins
were built together with
the chapel when its floors
of plaster, watertight
mortar, so called screed,
were made. Their glasssmooth texture and soft
edges on the line between floor’s surface and
short, vertical walls of
the basins resemble with
Kaplica wzniesiona na rzucie
krzyża greckiego z kolistym
obejściem budzi od 1988 roku
ogromne zainteresowanie
badaczy dziejów polskiego
wczesnego średniowiecza.
The chapel was built in the shape
of the Greek cross with a round
bypass has been arousing interest
of the Early Medieval Poland
historians since 1988.
lenia
XIX-wiecznych
porcelano­wych wanien,
czyniąc je zupełnie niesamowitymi zjawiskami
estetycznymi w zgrzebnej i topornej rzeczywistości monarchii Piastów z połowy X wieku.
Kształty obu basenów
zestawione obok siebie
tworzą krzyż, który mógł
być rozpoznawalny jedynie z pewnej wysokości.
Sposobność taką mógł
mieć jedynie władca zasiadający na emporze
zachodniej, którą część
naukowców rekonstruuje
na poziomie piętra, na
granicy pałacu i kaplicy.
Z danych archeologicznych wynika, że pałac
z kaplicą powstał po połowie X wieku. Dokładniejsze datowanie jest dziś
niemożliwe. Czy zatem
w jednym z basenów
w kaplicy pałacowej na
Ostrowie Lednickim mógł
być ochrzczony Mieszko I?
Okolicznością, którą czyni
tę tezę dalece prawdopodobną, są dwa drewniane
mosty: tzw. gnieźnieński
i poznański, o imponujących długościach 170 i ponad 450 metrów! To jedne
z najdłuższych wczesnośredniowiecznych drewnianych mostów w tej
części Europy. Jak jednak
wyjaśnić fakt istnienia
their shape and character roundings of the 19th
centuries china baths. It
makes them a remarkable
aesthetic phenomena in
coarse and plain reality of
the Piasts’ monarchy from
the mid-10th century. The
Budowa blisko półkilometrowego
mostu poznańskiego nie była
uzasadniona ani logistycznie,
ani handlowo, ani tym bardziej
względami bezpieczeństwa.
Construction of nearly half
a kilometre long Poznań bridge was
not justified by either logistics or
trade, let alone by safety reasons.
Do budowy mostów zużyto ponad 2000 (!) ok.
15-metrowych
dębów
bezszypułkowych. Montaż części podwodnej
mógł odbywać się tylko zimą, bowiem tylko
z lodu, przez przerębel,
można było mocować
w mulistym dnie pnie,
które łączone w wiązki tworzyły zasadniczy
ele­ment
konstrukcyjny
mostu. Zatem ukończenie tej wielkiej inwestycji
w tak krótkim czasie
wy­ma­gało
ogromnego
wy­­­­­siłku, zarówno eko­
no­­­­­micznego, jak i or­ga­ni­­­
zacyjnego, i dla­tego mu­­­
siało być powodowane
jakimś wyjątkowo ważnym
wydarzeniem. Według us­
taleń historyków czeska
księżniczka Dobrawa przybyła do siedziby Mieszka
w 965 roku, może zatem
to był powód owego pośpiechu: demonstracja siły
oraz zamożności młodego
państwa i jednocześnie
potwierdzenie zgłaszanych
aspiracji do zajęcia liczącego się miejsca na mapie
wczesnośredniowiecznej
Europy.
Ostateczne
wyjaśnienie,
gdzie
został
ochrzczony pierwszy historyczny władca ziem
polskich, pozostaje ciągle jedynie w sferze spekulacji. Być może nigdy
nie uda nam się odpowiedzieć na to pytanie
w sposób nie budzący
wątpliwości. To zresztą
specyfika badań historycznych. Dziś jednak Ostrów
Lednicki posiada mocne
argumenty, by pretendować do miana chrzcielnicy
narodowej. Są nimi baseny chrzcielne w kaplicy
pałacowej i dwa imponujące drewniane mosty,
kończone w pośpiechu
w roku 964.
cent constructions were
built? While the presence
of two bridges leading to
the island can be justified
by their transit purposes
and possibility to collect a
toll, this argument seems
unsubstantiated in case
of the island on a quite
small lake. Construction
of nearly half a kilometre
long Poznań bridge was
not justified by either logistics or trade, let alone
by safety reasons. The
only explanation was
a manifestation of the
monarch’s power and desire to present the latent
potential of the emerging
state. Such demonstration, in order to make
sense, had to take place
during some significant
event, which would draw
neighbours’ attention. If
we add that tree-ring dating of almost one hundred
stilts used to build the
bridge narrow the time of
its construction in years
963-964, it is hard to resist the temptation to
advance a thesis that the
significant event in question could be Mieszko I’s
christening, which was
treated by him more like
a political act than the religious one, hence it was
prepared so meticulously.
Over 2000 (!) 15-meter-tall
sessile oaks were used to
build the bridge. Installation of the underwater
part could take place only
in winter since only on
ice, through a blowhole,
builders were able to fix
trunks in ooze. The trunks
joined in bundles formed
the essential construction
element of the bridge.
Therefore,
completing
such a great investment
in such a short period of
time required tremendous
effort, both economic and
organizational one, and
it had to be inspired by
some exceptional event.
According to historians’
findings, Czech princess
arrived at the seat of
Mieszko I in 965, hence
perhaps the rush – demonstration of power and
affluence of the young
state, and at the same
time a desire to confirm
the aspirations to hold
a significant position in
23
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
aż dwóch tych fascynujących konstrukcji? O ile
budowę dwóch mostów
prowadzących na wyspę
rzeczną daje się logicznie
wytłumaczyć ich tranzytowym
charakterem
i możliwością pobierania
myta, to w przypadku
wyspy na niewielkim jeziorze argument ten nie
ma racji bytu. Budowa
blisko półkilometrowego
mostu poznańskiego nie
była uzasadniona ani logistycznie, ani handlowo,
ani tym bardziej względami bezpieczeństwa. Jedynym wytłumaczeniem
mogła być manifestacja
potęgi władcy i chęć zaprezentowania potencji
drzemiącej w nowo ro­
dzą­
cym się państwie.
Taka manifestacja, by
miała sens, musiała się
odbyć przy okazji jakiegoś ważnego wydarzenia,
które skupiłoby uwagę
sąsiadów. Jeżeli dodamy,
że badania dendrochronologiczne blisko stu pali
użytych do budowy mostów zawężają czas ich
budowy na lata 963-964,
to trudno się oprzeć pokusie postawienia tezy,
że tym doniosłym wydarzeniem mógł być chrzest
Mieszka I, traktowany
przez niego zapewne jako
akt polityczny bardziej,
niż religijny i dlatego
dokładnie zaplanowany.
shape of basins adjoined
to each other create a
cross, which can be distinguished only from some
altitude. Only a monarch
sitting on the western
gallery had a possibility to
see it and the scientists
are reconstructing this
gallery on the floor level,
on the boarder of the palace and the chapel. According to archaeological
data, the palace with the
chapel built in the middle of the 10th century.
More accurate date is
not possible to be identified. So can it be that in
one of those basins in the
palace’s chapel in Ostrów
Lednicki, Mieszko I was
baptised? The circumstances which makes this
hypothesis highly likely
are two wooden bridges,
so called Gnieźnieński
Bridge and Poznański
Bridge, with imposing
length of 170 and over
450 meters respectively!
It is one the longest Medieval wooden bridge in
this part of Europe. How
can we explain the fact
that two such magnifi-
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Muzeum
Pierwszych
Piastów
na Lednicy
zaprasza
w roku
jubileuszu
na Ostrów
Lednicki, do
malowniczych
ruin rezydencji
Mieszka I.
The Museum
of the First
Piasts at Lednica
is inviting
visitors to mark
the jubilee
year on Ostrów
Lednicki in the
picturesque
ruins of Mieszko
I’s seat.
Muzeum
Pierwszych
Piastów na Lednicy zaprasza w roku jubileuszu
na Ostrów Lednicki, do
malowniczych ruin rezydencji Mieszka I. Dobrym
uzupełnieniem
wizyty,
głównie dla nieco młodszej części zwiedzających,
może być uczestnictwo
w kilku programach edukacyjnych, pozwalających
samodzielnie zbudować
kilka przęseł mostu lednickiego, wielką makietę kaplicy pałacowej lub
uczestniczyć w rekonstruowanej w oparciu o średniowieczne przepisy liturgiczne ceremonii chrztu
Pierwszych Piastów, sprawowanej w wiernej kopii
jednego z lednickich basenów chrzcielnych.
Zwiedzenie stałej ekspozycji „Ostrów Lednicki
pod niebem średniowiecza”, prezentującej m.in.
jeden z największych
w Eu­
ropie zbiór militariów wczesnośredniowie­
cznych, wzbogaciliśmy
w tym roku wystawą
o jednym z najcenniejszych zabytków w kolekcji
– odnalezionej na Ostrowie Lednickim staurotece
24
Let’s fly
(czyli relikwiarzu cząstki
Drzewa Krzyża Świętego), ukazującej fascynujące dzieje powstawania
kultu relikwii w Europie
chrześcijańskiej. Stauroteka lednicka jest jednym z pięciu najlepiej
zachowanych tego typu
relikwiarzy na świecie,
pochodzi z połowy X w.
i powstała w kręgu najlepszych
warsztatów
bi­­zantyńskich.
Razem
z kil­koma innymi wyjątkowymi zabytkami: kościanym (syryjskim?) grzebieniem
liturgicznym,
złotymi i rogowymi okuciami księgi, wspaniałym
srebrnym naszyjnikiem
z kaptorgą zdobioną motywem krzyża, zaświadcza o bardzo wczesnym
zakorzenieniu się kultury
chrześcijańskiej na Ostrowie Lednickim, który
wielki nasz pisarz, Józef Ignacy Kraszewski,
nazwał „świętą wyspą
władców”.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenie naszego muzeum!
Przy muzeum działa
duża karczma regionalna, a w pobliżu znajdują
się liczne gospodarstwa
agroturystyczne.
early Medieval Europe.
The final explanations
where the first historical
ruler of Poland was baptised remains a subject
of speculations. Perhaps
we will never answer
this question not to raise
doubts. After all, this is
the specificity of historical research. These days
however, Ostrów Lednicki
holds strong arguments
to aspire to the name of
the national baptismal
font. These arguments
are baptismal basins in
the palace chapel and two
impressive bridges finished in haste in 964.
The Museum of the
First Piasts at Lednica is
inviting visitors to mark
the jubilee year on Ostrów Lednicki in the pic-
turesque ruins of Mieszko
I’s seat. An interesting
element of the visit, particularly for the younger
visitors, will be the educational event where children can single-handedly
build a few spans of Lednica bridge, a huge mockup of the palace chapel, or
take part in the based on
ancient liturgical rites ceremony of the first Piasts’
baptising administered in
the exact replica of one
the baptismal basins.
This year, the regular
exhibition 'Ostrów Lednicki under the Medieval
Sky' presenting, among
other things, one the biggest collection of early
medieval weaponry, has
been extended with one
of the most valuable item
of the entire collection – a
staurotheke
discovered
on Ostrów Lednicki (i.e.
reliquary of particles of
the True Cross) depicting fascinating history
of creating reliquary cult
in Christian Europe. The
staurotheke from Lednica
is one of five best preserved reliquaries in the
world. It dates back to the
middle of the 10th century
and was created in the
circle of prime Byzantine workshops. Together
with other unique historical item: a bone liturgical
comb (of Syrian origin?),
golden and horn ferrule
of the book, magnificent,
silver necklace with a reliquary pouch embellished
with a cross, the staurotheke is the evidence
that the Christian culture
very early took hold in
Ostrów Lednicki, which
was called by Józef Ignacy
Kraszewski, the great Polish writer, ‘the holy island
of rulers’.
You are cordially invited
to visit our museum!
Next to the museum,
there is a large local inn,
as well as numerous agroturism farms.
MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
Ostrów Lednicki: GPS N: 52° 31' 42” E: 17° 23' 4”
MUSEUM OF THE FIRST PIASTS AT LEDNICA
Ostrów Lednicki: GPS N: 52° 31' 42” E: 17° 23' 4”
Kalendarium zbliżających się wydarzeń:
Schedule of upcoming events:
• 1–2 maja | Majówka nad Lednicą – Wielkopolski
• May 1st–2nd | Picnic at Lednica – Wielkopolski
Ethnographic Park
• May 1st–3rd | Picnic with History – Castle in Grzybowo
• May 3rd | Great Poland Forces training camp
(Poznanian) – Wielkopolski Ethnographic Park
• May 14th | Night of Museums – Castle in Giecz.
Night tour (18.00-24.00) of the reserve, exhibitions and
churches of Giecz. Picnic and outdoor game at
the educational settlement for everyone.
• May 21st | Night of Museums – Ostrów Lednicki.
Free guided tours of the island and exhibitions and other
attractions specially prepared for the evening.
• May 25th–29th | Sculpture workshop 'Monarch’s
christening, country’s christening. On the anniversary
966-2016' – Little Skansen
• May 25th–29th | Great Tourist Slavs Rally 1050 –
Dziekanowice
• May 29th | Day of Creators – Creators for Children –
Wielkopolski Ethnographic Park
Od czerwca do września – cykl kilku imprez plenerowych
„Circa 966”, popularyzujących wiedzę o technice budowy
mostów, o zasadach wznoszenia budowli średniowiecznych, o średniowiecznej liturgii chrzcielnej i życiu codziennym w średniowieczu: kuchni, szkoleniu wojów, ubiorach,
biżuterii, tańcach, ale również o chorobach, śmierci i pochówkach.
From June to September – the series of open-air events
‘Circa 966’ promoting knowledge about technology of bridge
building, the rules of erecting medieval edifices, medieval
baptismal liturgy and everyday life in the Middle Ages –
cooking, warriors’ training, clothes, jewellery, dances, but
also diseases, death and burials.
Park Etnograficzny
• 1–3 maja | Majówka z Historią – Gród w Grzybowie
• 3 maja | Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich
(Poznańczyków) – Wielkopolski Park Etnograficzny
• 14 maja | Noc Muzeów – Gród w Gieczu.
Nocne (18.00–24.00) oprowadzanie po rezerwacie,
wystawach i gieckich kościołach. Na osadzie edukacyjnej
piknik i gra terenowa dla wszystkich.
• 21 maja | Noc Muzeów – Ostrów Lednicki
Bezpłatne oprowadzanie po wyspie i wystawach oraz
inne, specjalnie na ten wieczór przygotowane atrakcje.
• 25–29 maja | Plener rzeźbiarski „Chrzest władcy,
chrzest kraju. W rocznicę 966–2016” – Mały Skansen
• 25–29 maja | Wielki Turystyczny Zlot Słowian
1050 – Dziekanowice
• 29 maja | Dzień Twórców – Twórcy Dzieciom
– Wielkopolski Park Etnograficzny
Sezon w Muzeum trwa od 14 kwietnia do 31 października
2016. Szczegółowy wykaz wszystkich wydarzeń znajduje
się na stronie www.lednica.pl.
The season at the Museum lasts from April 14th to October 31st 2016. The detailed list of the events to be found on
www.lednica.pl.
Grupa Muszkieterów
– wyjątkowy franczyzodawca
The Musketeers Group – a Unique Franchise
BIZNES LET'S DO BUSINESS
Siedziba Grupy Muszkieterów w Swadzimiu k/ Poznania
/ The Musketeers Group’s Headquarters in Swadzim near Poznań
G
Grupa Muszkieterów, działająca w Polsce od 1996 roku,
to największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów
spożywczych i supermarketów dom i ogród. Jest zrzeszeniem
ponad 270 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających
360 sklepami Intermarché i Bricomarché. Centrum logistyczne
i zakupowe Intermarche i Bricomarché znajduje się
w Swadzimiu koło Poznania.
The Musketeers Group, which has been operating in Poland
since 1996, is the largest franchising chain in the supermarket
and home and garden sector. The group consists of over 270
independent Polish entrepreneurs supervising 360 Intermarché
and Bricomarché stores. The logistics and purchasing centre of
Intermarché and Bricomarché is based in Swadzim, near Poznań.
26
Let’s fly
rupa Muszkieterów,
będąca czołowym
reprezentantem
tego modelu, zarówno
w Europie, jak i w Polsce, zrzesza największą
w kraju liczbę franczyzobiorców w segmencie
spożywczym oraz typu
dom i ogród. Jej struktura różni się jednak od
tradycyjnych systemów
franczyzowych. Na czym
dokładnie polega jej unikatowość i co wyróżnia
Muszkieterów na tle innych franczyzodawców?
Grupa Muszkieterów
nie praktykuje opłat licencyjnych, a wkład własny w
wysokości 400.000 zł lub
20% całej inwestycji stanowi kapitał początkowy,
który od początku pracuje
na wyniki prowadzonej
działalności.
Wyjątkowość tego modelu tkwi
także w dwóch kluczowych zasadach: niezależności – każdy pojedynczy
przedsiębiorca jest samodzielnym
właścicielem
jednego lub kilku sklepów
T
he
Musketeers
Group, as the leading representative
of such model both in Europe and in Poland, prides
itself on the largest number of franchisees in the
foodstuffs and home and
garden segment. However, its structure varies
from the traditional franchising systems. Where
does
its
exceptional
character stem from and
what marks the Musketeers out from other franchisors?
The Musketeers Group
does not require license
fees and owner contribution of PLN 400 000
or 20% of the entire investment
represents
the initial capital which
contributes to profit of
owner’s business activity
from day one. Additionally, the model is unique
due to two key principles:
independence – each
entrepreneur is an independent owner of one
or more stores, and also
participation in decisions
concerning the future
of the organization. The
store’s owner who gets
involved in the operations of the entire Group
has a tangible impact on
the chain’s development.
This double executive
function makes an independent owner of the supermarket jointly responsible for one of the central
office’s department – for
instance, the Purchasing
Center. The owners are
assigned in democratic
voting by all participants.
By approving the Musketeer’s Card which defines
all principles of operation
and mission of the entire
organization, the members undertake to spend
two days a week working
to the benefit of the community, which in turn enables them to shape the
policy of the enterprise.
One of the major benefits of running business
as the Group member is
safety of being a part of a
stable and well-organized
commercial structure, but
also the prospect of the
Group membership as a
co-owner of its assets,
which the owner is entitled to after two years of
running business.
Another
distinctive
feature of the Musketeers formation is a procommunity and familial
character of the company.
The Musketeers contribute to fostering a sense of
community between the
entrepreneurs
through
internal communication,
conferences, but also
with local communities
where shops and service
outlets are located. By
including all franchisees
into their operations, the
Group members consciously and intentionally
may affect the development of the local communities and take an active
part in charity campaigns.
Running
business
‘on your own’ often requires significant capital
expenditure which entrepreneurs want to get
back as soon as possible.
Participating in franchising structure not only
increases the sense of
Muszkieterowie
przyczyniają się
do budowania
wspólnoty
między
przedsiębiorcami,
poprzez
komunikację
wewnętrzną,
wspólne
szkolenia,
konferencje.
The Musketeers
contribute to
fostering a sense
of community
between the
entrepreneurs
through internal
communication,
conferences.
zyskać w jak najkrótszym
czasie. Udział w strukturach franczyzowych nie
tylko zwiększa poczucie
bezpieczeństwa i stabilności finansowej firmy,
ale daje również możliwość wszechstronnego
i specjalistycznego wsparcia na różnych płaszczyznach, zarówno w zakresie doradztwa prawnego,
czy operacyjnego przy
uruchamianiu punktu, po
szeroki wachlarz szkoleń
dotyczących prowadzenia własnej działalności
gospodarczej,
standardów obsługi klienta, czy
wykorzystywaniu marketingu i merchandisingu.
To sprawia, iż przyszłym
członkiem Grupy – zarządcą może zostać osoba nieposiadająca nawet
wykształcenia kierunkowego oraz doświadczenia
w prowadzeniu własnego
biznesu.
safety and financial stability, but also provides
possibility of comprehensive and specialist support on various levels, be
it legal or operational consultancy when establishing a new store, a wide
range of training courses
concerning running own
business activity, customer service standards, as
well as using marketing
and merchandising. That
means that anyone can
become a future Group’s
member and a supervisor even without relevant
educational background
or experience in running
business activity.
Are you looking for
an idea for your own
business?
Contact us on
www.muszkieterowie.pl
phone no. +48 (61) 665 11 27
Sklep Bricomarché
/ Bricomarché Store
Sklep Intermarché
/ Intermarché Store
Baza logistyczna Grupy Muszkieterów w Swadzimiu k/ Poznania
/ The Musketeers Group’s Logistics Base in Swadzim near Poznań
Szukasz pomysłu
na biznes?
Skontaktuj się z nami
www.muszkieterowie.pl
tel. +48 (61) 665 11 27
27
BIZNES LET'S DO BUSINESS
oraz współdecydowaniu
o przyszłości organizacji.
Właściciel punktu, angażując się w działalność
całej Grupy, ma realny
wpływ na kierunek rozwoju sieci. Podwójna funkcja
kierownicza sprawia, iż
samodzielny
właściciel
supermarketu może stać
się współodpowiedzialny
za jeden z działów struktur centralnych – na przykład Centralę Zakupową.
Przydział odbywa się na
podstawie demokratycznego głosowania wszystkich uczestników. Akceptując Kartę Muszkietera,
określającą zasady działania i misję całej organizacji, jej członkowie zobowiązują się poświęcić
dwa dni w tygodniu na
pracę na rzecz wspólnoty, co z kolei pozwala
im kształtować politykę
przedsiębiorstwa. Jedną
z kluczowych korzyści
prowadzenia
biznesu
w ramach Grupy jest bezpieczeństwo wynikające
z obecności w stabilnej
i zorganizowanej strukturze handlowej, a także
perspektywa członkostwa
w Grupie w charakterze
współwłaściciela jej majątku, do czego przedsiębiorca może nabywać
prawo po dwóch latach
prowadzenia biznesu.
Kolejnym wyróżnikiem
formatu
Muszkieterów
jest prospołeczny i rodzinny charakter przedsiębiorstwa.
Muszkieterowie przyczyniają się
do budowania wspólnoty
między
przedsiębiorcami, poprzez komunikację
wewnętrzną,
wspólne
szkolenia,
konferencje,
jak i również w obrębie
społeczności lokalnych,
gdzie zlokalizowane zostały punkty sprzedażowe
i usługowe. Włączając
w swoje działania wszystkich swoich franczyzobiorców, członkowie Grupy świadomie i celowo
mogą wpływać na rozwój
społeczności
lokalnych
oraz brać czynny udział
w akcjach charytatywnych.
Prowadzenie biznesu
„na własną rękę” często
wymaga dużych nakładów finansowych, które
przedsiębiorcy chcą od-
Kompleksowo
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
zadbaj
o zdrowie
Look After Your Health Comprehensively
Prywatny Szpital MedPolonia od lat kompleksowo troszczy się o zdrowie swoich
pacjentów. Jest jedną z największych i najnowocześniejszych prywatnych placówek
medycznych w Wielkopolsce. Bogata oferta, najwyższej klasy sprzęt, doświadczeni
specjaliści oraz krótkie terminy, gwarantują pacjentom szybką
i kompleksową diagnostykę oraz leczenie.
MedPolonia Private Hospital has been comprehensively looking after patients’ health
for years. The hospital is one of the largest and the most modern healthcare facilities
in Wielkopolska. The extensive offer, cutting-edge equipment, experienced medical
staff and short admission dates guarantee complex diagnostics and treatment
to all patients.
M
Wnętrze przychodni MedPolonia przy ulicy Starołęckiej 42 w Poznaniu
/ Inside the MedPolonia clinic at Starołęcka street 42 in Poznań
28
Let’s fly
edPolonia to ponad trzydzieści
specjalistycznych poradni, dziesięć
pracowni diagnostycznych, ponad stu lekarzy
specjalistów oraz nowo­
czesne laboratorium analityczne. Szpital i Przy­
chodnia oferuje szeroką
gamę pakietów, w tym pakiety profilaktyki zdrowotnej, a także pakiety po­­‑
bytowe związane z ope­
racjami, badaniami endoskopowymi, ogólną diagnostyką stanu zdrowia czy
rehabilitacją.
Pakiety
Profilaktyki zdrowotnej obejmują
między innymi podstawowe badania laboratoryjne,
diagnostykę
obrazową,
badania ogólne i konsultacje lekarskie. Po uzyskaniu wyników Pacjent
odbywa wizytę w Przychodni u internisty lub
pediatry, który podsumowuje obecny stan zdrowia
i pozwoli podjąć decyzję
o ewentualnej konieczności dalszej diagnostyki
lub konsultacji lekarskich.
M
edPolonia consists of over 30
clinics, 10 diagnostic laboratories, more
than a hundred medicine
doctors and a modern
analytical laboratory. The
Hospital and the Outpatient clinic offer a wide
range of packages, including a health prevention package, as well as
hospitalization packages
for surgeries, endoscopic
examinations, general diagnostics of health conditions or rehabilitation.
The Health Prevention
Package includes essential lab tests, diagnostics
imaging, general tests
and medical consultations. Having received
their tests results, patients visit the outpatient
clinic to see their GP or
paediatrician, who reviews their current condition and advises on further
diagnostics or medical
consultation. MedPolonia
makes sure all tests and
consultations are completed during one day.
MedPolonia dokłada starań, aby wszystkie badania i konsultacje były
zrealizowane w ciągu jednego dnia.
Pacjenci Szpitala mogą
liczyć także na pomoc Koordynatora Hospitalizacji,
który nie tylko udzieli szybkiego i profesjonalnego
dostępu do informacji
o świad­czonych w Szpitalu usługach operacyjnych
oraz medycznych, ale
tak­­że przygotuje komple­
ksowy plan hospitalizacji.
Rocznie w MedPolonii
przeprowadzanych
jest
oko­ło 2 200 operacji z za­
kresu chirurgii ogólnej,
plastycznej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedii,
laryngologii, ginekologii,
a także urologii. Szpital
posiada 28 miejsc w 19
komfortowych, jednooso­
bowych lub dwuosobowych pokojach, wyposa­
żonych
w niezależne
łazienki.
W
ramach
Pakietów Rehabilitacyjnych,
wykw­­­­alifikowany zespół
fiz­joterapeutów oferuje
usługi rehabilitacji ruchowej dla dzieci i dorosłych
w zakresie terapii manualnej i masażu, ćwiczeń
ogólnousprawniających,
zabiegów fizykoterapeutycznych.
Zapraszamy
do skorzystania z usług
MedPolonii.
Koordynator
hospitalizacji:
+48 61/66 43 313
The Hospital’s patients
can also count on assistance from the Hospitalization Coordinator,
who will not only give
them quick and professional information about
surgery
and
medical
services provided by the
Hospital, but also prepare
a detailed plan of hospitalization. Every year, in
MedPolonia around 2 200
general, plastic, neurological, ophthalmo­lo­gical,
ortho­paedic, laryngological, gynaecological and
urological surgeries are
performed. The Hospital
offers 28 beds in 19 comfortable single or double
rooms with attached bathrooms.
As a part of the Rehabilitation
Packages,
a team of skilled therapists offers movement
rehabilitation for children
and adults in the form of
physical manipulation and
massages, general conditioning exercises, and
physiotherapy treatment.
You are cordially invited
to use MedPolonia services.
Rocznie w MedPolonii przeprowadzanych jest
około 2 200 operacji z zakresu chirurgii ogólnej,
plastycznej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedii,
laryngologii, ginekologii, a także urologii.
Every year, in MedPolonia around 2 200 general,
plastic, neurological, ophthalmo­lo­gical, ortho­paedic,
laryngological, gynaecological and urological
surgeries are performed.
Gabinet pediatryczny w przychodni przy ulicy Starołęckiej 42 w Poznaniu
/ The Pediatric Cabinet at Starołęcka street 42 in Poznań
Hospitalization
Coordinator:
+48 61/66 43 313
Sales & Marketing
Department:
+48 61/62 80 804
e-mail: [email protected]
medpolonia.pl
Dział Marketingu
i Sprzedaży:
+48 61/62 80 804
e-mali: [email protected]
medpolonia.pl
Placówka medyczna MedPolonii przy ulicy Obornickiej 262 w Poznaniu
/ MedPolonia medical facility at Obornicka street 262 in Poznań
29
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Recepcja szpitala MedPolonia przy ullicy Obornickiej 262 w Poznaniu
/ MedPolonia Hospital Reception at Obornicka street 262 in Poznań
13. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
W dniach 8–15 maja 2016 r. w Poznaniu odbędzie się 13. edycja Międzynarodowego Konkursu Lutniczego
im. Henryka Wieniawskiego. Konkurs odbywa się od 1957 roku w cyklu pięcioletnim i przeznaczony jest
dla zawodowych lutników wszystkich narodowości, niezależnie od wieku.
From 8th to 15th of May, Poznań will host the 13th International Henryk Wieniawski Violin Making
Competition which has been organized since 1957 every 5 years and aims at the professional violin makers
of all nationalities and ages.
U
dział w tegorocznym wydarzeniu
zgłosiło 97 lutników z 23 krajów świata,
m.in. Argentyny, Australii, Chin, Francji, Japonii, Macedonii, Malezji,
Tajwanu, czy Włoch.
Jedenastoosobowe międzynarodowe jury pod
przewodnictwem Rogera
Hargrave, złożone z wybitnych lutników i skrzypków, wyłoni najlepsze ze
122. nadesłanych na konkurs instrumentów. Będą
one oceniane zarówno
pod względem budowy,
jak i właściwości brzmieniowych.
W dwunastu dotychczasowych edycjach konkursu lutniczego oceniono
przeszło 1700 instrumentów z ponad 30 krajów,
z pięciu kontynentów.
Przeszło 60 nagrodzonych tworzy dziś kolekcję
narodową, z której stale
korzystają młodzi polscy
wioliniści.
Poznańskie konkursy,
gromadzące od lat wybitnie uzdolnionych lutników
30
Let’s fly
violin makers
from 23 countries, such as
Argentina,
Australia,
China, France, Japan,
Macedonia,
Malaysia,
Taiwan, or Italy, to name
but a few, will participate in this year’s event.
11-strong international jury
of eminent violin makers and violinists chaired
by Roger Hargrave will
select the best out of 122
instruments sent to the
competition. They will be
evaluated in respect of
their construction as well
as sound properties.
In the previous 12th
editions, over 1700 instruments from more than
30 countries from 5 continents were assessed.
Over 60 awarded instruments are now making
up the national collection
that the young Polish
violinists use on a regular
basis.
Poznań Competitions,
which have been gathering highly gifted violin
makers and outstanding
i znakomitych jurorów,
przyczyniły się do odrodzenia w Polsce i w wielu
krajach, mocno zaniedbanej po wojnie, dziedziny
rzemiosła artystycznego.
Poprzez
organizowane
jednocześnie
sympozja
i konferencje, stały się
także platformą wymiany doświadczeń różnych
szkół i tradycji lutniczych.
13.
Międzynarodowy
Konkurs Lutniczy im.
H. Wieniawskiego zwieńczy wystawa instrumentów konkursowych w Sali
Hiszpańskiej
Muzeum
Narodowego w Poznaniu,
która potrwa od soboty
14 maja 2016 r. do niedzieli 22 maja 2016 r.
Poznańskie konkursy
lutnicze są organizowane przez Towarzystwo
Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego w Poznaniu, przy współpracy ze
Związkiem Polskich Artystów Lutników, Muzeum
Narodowym w Poznaniu
oraz Instytutem Muzyki i
Tańca.
jury for years, greatly contributed to the revival of
handicraft that was vastly
neglected in post-war Poland and other countries.
Due to symposiums and
conferences held alongside the competitions,
they have also become a
platform of trading experiences of various schools
and violin making traditions.
The culmination of the
13th International Henryk
Wieniawski Violin Making Competition will be
the exhibition of the competing instruments in the
Spanish Hall of the National Museum in Poznań,
which will be held from
Saturday, May 14th to till
Sunday, May 22nd 2016.
Poznań violin making
competitions are organi­
zed by Henryk Wieniawski
Musical Society of Poznań
in collaboration with the
Association
of
Polish
Violin Making Artists,
the National Museum in
Poznań and the Music and
Dance Institute.
Fot. Archiwum Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Fot. Henryk Wieniawski Musical Society of Poznań archive
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
imienia Henryka Wieniawskiego – rywalizacja mistrzów
sztuki budowania skrzypiec
The 13th International Henryk Wieniawski Violin Making Competition
– Rivalry of Violin Making Masters Katarzyna Kułagowska
POLECANE KSIĄŻKI / RECOMMENDED BOOKS
Między Światami
Between the Worlds
Beata Pawlikowska
Wydawca / Publishing House: Edipresse Książki
Zawsze ciągnęło mnie w świat. Fascynowało mnie
poznawanie nowych kultur, miejsc i ludzi. Podczas
podróży po świecie zaczęłam odkrywać, że dookoła
nas jest znacznie więcej niż to, co widać na pierwszy
rzut oka. W inkaskim mieście Machu Picchu w Peru,
w buddyjskiej osadzie Bodh Gaya w Indiach, na poszarpanych wiatrem górskich bezdrożach Boliwii,
w jaskiniach należących kiedyś do mnichów w Kapadocji, w niespokojnej gęstwinie dżungli amazońskiej, w australijskim buszu i na pachnących wiecznością sawannach Afryki. Wszystko co było, co jest
i co będzie jest ze sobą połączone w najbardziej niezwykły, magiczny sposób, jaki można sobie wyobrazić. A my możemy dowolnie podróżować między
wszystkimi światami.
I have always been a rolling stone. I have been fascinated by exploring new cultures, places and people.
While travelling around the world I started to discover
that there is more to this world that meets the eye. In
the Inca city of Machu Picchu in Peru, in the Buddhist
settlement of Bodh Gaya in India, in the wind-tousled
mountain wilderness in Bolivia, in the caves that used to
belong to monks in Cappadocia, in the restless thicket
of the Amazon jungle, in the Australian bush and the African savannah which smells of eternity. Everything that
was, is and will be interweaves in the most remarkable,
magical way one can imagine. And we are free to travel
between all of these worlds.
Podróżnik fotograficzny
Photographic Traveller
Jacek Bonecki
Wydawca / Publishing House: Edipresse Książki
Podróżnik fotograficzny to opowieść o wspaniałej
fotograficznej przygodzie, która stała się sposobem
na życie cenionego fotografa Jacka Boneckiego. Po
sukcesie jego pierwszej książki Fotograf w podróży
Jacek ponownie zabiera nas w podróż w głąb swojej
pasji w tej wyjątkowej pozycji, będącej syntezą albumu i poradnika.
Piękne fotografie, przenoszące w niecodzienną rzeczywistość, niebanalne opisy, bezcenne sugestie,
duża dawka wartościowej, merytorycznej wiedzy
i specyficzne dla autora poczucie humoru. To doskonały podręcznik zarówno dla tych, którzy chcą
rozwijać swoje fotograficzne umiejętności i szukają
inspiracji, jak i dla tych, którzy są entuzjastami doskonałej fotografii.
Podróżnik fotograficzny is a story about a wonderful
photographic adventure which has become a way of life
for Jacek Bonecki, a highly regarded photographer. After the success of his first book A Photographer on the
Road, once again Jacek is taking us on a trip inside his
passion in this exceptional form which is a blend of an
album and a how-to book.
Beautiful photos which take us to unusual reality, remarkable descriptions, priceless tips, a great dose of
valuable, substantive knowledge and sense of humour
characteristic of the author. It is a perfect guide for those
who wish to enhance their photographic skills and are
looking for inspirations, as well as enthusiasts of perfect
photography.
Biel. Notatki z Afryki
White. Notes from Africa
Marcin Kydryński
Wydawca / Publishing House: Edipresse Książki
Opowieści Marcina Kydryńskiego o Afryce to zapis wielu podróży, które autor odbywał przez ponad dwadzieścia lat. Opis wrażeń i wspomnień białego człowieka na
Czarnym Lądzie uzupełniają wyjątkowe zdjęcia pokazujące Afrykę oczami autora.
32
Let’s fly
The stories about Africa by Marcin Kydryński are the
account of many trips the author has made for over 20
years. The impressions and memories of a white man on
the Dark Continent come with amazing pictures which
show Africa seen through the eyes of the writer.
WYDARZENIA
EVENTS
Najciekawsze wydarzenia kulturalne w Poznaniu
The most interesting cultural events in Poznań
Multimedialne widowisko Czerwiec ’56
/ KOMASA / MIKOŁAJCZYK
/ KWADROFONIK
Multimedia performance June ’56
/ KOMASA / MIKOŁAJCZYK / KWADROFONIK
28.06.2016 r., Plac Adama Mickiewicza, Poznań (wstęp wolny)
28th June 2016, Adam Mickiewicz Square, Poznań (free admission)
CocoRosie
CocoRosie
11.05.2016 r., Klub Eskulap, Poznań
11th May 2016, Eskulap Club, Poznań
Niezwykłe CocoRosie, czyli
siostry Bianca i Sierra Casady, będą w Poznaniu promowały swój najnowszy, szósty
już album „Heartache City”.
Siostry Casady na płytach
tworzą baśniową fuzję nowego folku, opery, hip hopu,
starego bluesa i chansons. Niezwykłą wrażliwość dziewczyn
kształtowały zarówno dziecięce wojaże z matką – artystką
indiańskiego pochodzenia, jak i pasje ojca, z którym każdego
lata wizytowały rezerwaty Indian w całym kraju.
The unique CocoRosie group, i.e. Bianca and Sierra Casady
sisters, will be promoting their newly released sixth album
called Heartache City. On their albums, the sisters create a
fairytale merger of new folk, opera, hip hop, old blues and
chansons. Their exceptional sensitivity was shaped during
their childhood journeys with their mother – an artist of
Indian origin, and by their father’s passion. Every summer
he took the girls to visit Native American Reservoirs across
the country.
Festiwal Ethno Port
Ethno Port Festival
Jan Komasa wyreżyseruje
multimedialne widowisko
na 60. rocznicę Poznańskiego Czerwca '56, które
będzie zarazem finałem
tegorocznego Malta Festival Poznań (17-28 czerwca). Artysta jest jednym
z najbardziej utalentowanych i cenionych twórców
polskiej
kinematografii,
urodzony
w
Poznaniu
i nadal związany z tym
miastem. Zaprosił on do
współpracy Mikołaja Mikołajczyka – choreografa,
który przez wiele lat związany był z poznańskim
Polskim Teatrem Tańca
oraz Teatrem Wielkim (jako solista). Muzykę stworzą Bartek Wąsik i Miłosz
Pękala z Kwadrofonik (nagrodzonego Paszportem „Polityki”) we współpracy z Royal String Quartet. Maltańskie widowisko będzie fuzją obrazu, tańca
i muzyki – elektronika spotka się z perkusją, fortepianami i kwartetem smyczkowym na żywo.
Fot. Agata Schreyner
Jan Komasa will direct a multimedia performance to mark the 60th anniversary
of Poznań’s June ’56, which will be at the same time the finale of this year’s
Malta Festival Poznań (17th – 28th June). The artist, who was born in Poznań
and is still connected with the city, is one of the most talented and valued directors of the Polish cinematography. Mr Komasa invited Mikołaj Mikołajczyk,
the choreographer who worked at the Polish Dance Theatre and the Grand
Theatre in Poznań (as a soloist), to join him in this venture. The music was
written by Bartek Wąsik and Miłosz Pękala from Kwadrofonik (rewarded with
the Polityka Passport). The performance at Malta will be a combination of
images, dance and music – electronics will meet drums, pianos and a string
quartet at a live concert.
17-19.06.2016 r., CK Zamek, Poznań
17th-19th June 2016, Zamek Culture Centre, Poznań
9. Festiwal Ethno Port Poznań zagości w Poznaniu na 3 dni,
od 17 do 19 czerwca. Poznań stanie się w tym czasie kolorowym portem, miejscem spotkania wielu kultur, korzennych
brzmień i różnych tradycji. Do porośniętych trawą nabrzeży
Centrum Kultury ZAMEK przybędą załogi złożone z artystów world music. Na 3 scenach odbędzie się 14 koncertów,
w tym 3 plenerowe, na łące przed Zamkiem. Wystąpią artyści pochodzący z Afryki i Azji oraz kilku krajów europejskich, w tym Polski. W programie także: wykłady, dyskusje,
projekcje filmowe, warsztaty muzyczne dla dorosłych i plastyczne dla dzieci, spotkania z artystami oraz wiele otwartych atrakcji-rekreacji dla całych rodzin.
Poznań will host 9th Ethno Port Festival for 3 days, from the
17th to the 19th June. On these days, Poznań will become
a colourful port, a meeting place of many cultures, ethnic
sounds and various traditions. The crews of world music artists will reach the grass-covered wharf of ZAMEK Culture
Centre. On 3 stages 14 concerts will take place, including 3
outdoor events, on the meadow in front of ZAMEK. There
will be performances of artists from Africa and Asia, as
well as a few European countries, including Poland. In the
programme there are also lectures, discussions, screenings
of films, music workshops for adults and art workshops for
children, meeting with artists and many other open attractions and entertainment for entire families.
33
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Nowy system
parkingowy
na Ławicy
Magdalena Słowińska
Specjalista ds. Rozwoju i Planowania Inwestycji
/ Development and Investment Planning Specialist
New Parking System at Poznań Airport
Jeśli wylatujesz
z poznańskiego lotniska
już teraz zapoznaj się
z instrukcją obsługi
systemu parkingowego
i ciesz się komfortem
bliskiej odległości
do terminala!
If you are setting off on
a journey from Poznań
Airport, read
the following instructions
of using parking system
and enjoy the vicinity
of the terminal!
1.
Pobierz bilet parkingowy
przy pierwszym szlabanie
wjazdowym.
Take a parking ticket at
the first barrier.
3.
34
Let’s fly
2.
Włóż pobrany bilet przy wjeździe
na wybrany parking. Twój bilet zostanie
przekodowany zgodnie z taryfą parkingu.
Insert the ticket at the entry to the
selected car park. Your ticket will be
recoded according to a car park tariff.
Zaparkuj pojazd w wybranym miejscu. UWAGA! Dla osób
niepełnosprawnych przewidziano specjalnie oznakowane miejsca.
Park your car in a chosen place. NOTE! There are special areas
for the disabled.
Kontakt z obsługą parkingu: tel: +48 696 041 162
e-mail: [email protected]
Włóż opłacony bilet
przy głównym wyjeździe
z lotniska. Pobranego
biletu terminal już
nie zwraca.
Insert the paid ticket
at the main exit of the
airport. You will not
get the inserted ticket
back.
Szerokiej drogi!
Drive safely!
Car park staff contact details:
Phone no.: +48 696 041 162
e-mail: [email protected]
STREFA
RENT-A-CAR
Włóż opłacony bilet
przy wyjeździe
z parkingu. Nie zapomnij
pobrać wysuniętego
biletu – będzie on
potrzebny przy głównym
wyjeździe z lotniska.
Insert the paid ticket at
the exit of the car park.
Do not forget to collect
the ticket – it will be
needed at the main exit
from the airport.
DŁUGOTERMINOWY
6.
* Opłata gotówką
lub kartą.
* Payment by cash
or credit card.
5
5.
Przed wyjazdem
z parkingu opłać bilet
w kasie automatycznej*
(lokalizacja kas na
mapie obok).
Before leaving
the car park pay the
charge at the automatic
pay station* (see
the map of the pay
stations).
Port Lotniczy Poznań-Ławica
nowy układ komunikacyjny
4.
35
Dokąd polecisz wiosną
z poznańskiego lotniska?
Where Can You Fly from
Poznań Airport This Spring?
(GLA)
(RYG)
(TRF)
(NYO)
(EDI)
(MMX)
(CPH)
(DUB)
(LPL)
(DSA)
(BHX)
(BRS)
(LTN)
(STN)
(POZ)
(EIN)
(BVA)
(WAW)
(FRA)
(MUC)
(BGY)
Wszystkie kierunki
oraz aktualny rozkład
lotów znajdą Państwo
na naszej stronie
www.airport-poznan.com.pl
(GRO)
(BCN)
(CIA)
(CFU)
All the destinations
and the current timetable
are available
on our website
www.airport-poznan.com.pl
(MLA)
wiosna 2016 / spring 2016
KIERUNKI I PRZEWOŹNICY
/ DESTINATION AND CARRIER
Malta (MLA)
www.ryanair.com
Barcelona (BCN)
Frankfurt (FRA)
Mediolan Bergamo (BGY) / Milan Bergamo
Barcelona Girona (GRO)
Glasgow (GLA)
Monachium (MUC) / Munich
Birmingham (BHX)
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
Oslo Rygge (RYG)
Bristol (BRS)
Korfu (CFU) / Corfu
Doncaster / Sheffield (DSA)
Liverpool (LPL)
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
Dublin (DUB)
Londyn Luton (LTN) / London Luton
Rzym Ciampino (CIA) / Rome Ciampino
Edynburg (EDI) / Edinburgh
Londyn Stansted (STN) / London Stansted
Sztokholm Skavsta (NYO) / Stockholm Skavsta
Eindhoven (EIN)
Malmö (MMX)
Warszawa (WAW) / Warsaw
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
36
Let’s fly
www.lufthansa.com
www.wizzair.com
www.lufthansa.com
www.flysas.com
od / from
29.04.2016
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
www.wizzair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.lot.com
Sukces jest
wynikiem
właściwej
decyzjireklama
Eurypides
Pełne wsparcie HR-owe firm.
Od 14 lat na rynku.
m-serwis.com.pl
INSPIRUJĄCA PROPOZYCJA
DLA SMAKOSZY PRAWDZIWEJ, DOBREJ KAWY
Współpraca z
UNION HAND -ROASTED COFFEE
w Londynie
“CAFE MON AMOUR”
to nowa kategoria kawy, która
pozycjonując się ponad kawami przemysłowymi
przełamuje bariery smaku kaw o intensywnym aromacie
i zawsze świeżym smaku.
Dla stworzenia tej kawy wykorzystałam to, co najlepsze:
* ziarno z renomowanych plantacji,
* zakup potwierdzony
certyfikatem autentyczności pochodzenia i jakości,
* tradycyjny, ręczny, długo prowadzony
i kontrolowany proces prażenia,
* 40 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte
w najstarszej palarni w Poznaniu.
Dlatego swoją kawę
podpisuję pełnym imieniem i nazwiskiem.
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
www.CafeCreator.pl
ul. Leśnych Skrzatów 1, 60-193 Poznań
tel. 607 838 431