Kosztorys - Szkoła Podstawowa nr 18 Wymiana drzwi wewnętrznych

Transkrypt

Kosztorys - Szkoła Podstawowa nr 18 Wymiana drzwi wewnętrznych
Przedmiar
Lp
Kod
1
2
1
1.1 KNR 4-01
0354-0500
1.2 KNR 4-01
0354-0400
1.3 Dostawa
1.4 Dostawa
1.5 KNNR 7
0503-0800
1.6 KNR-W 2-02
1027-0200
1.7 KNR 4-01
0708-0201
1.8 KNR 4-01
1204-0200
1.9 KNR 4-01
1206-0400
1.10 KI
Opis
Jm
3
4
Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
Wymiana stolarki drzwiowej
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
m2
1,50*2,05*2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
m2
szt.
6,150
szt.
m2
2,000
m2
m2
6,150
m2
m2
3,600
1,50*2,05*2
Montaż drzwi wewnętrznych - bez kosztów drzwi
m2
m2
6,150
0,90*2,00*2
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna
suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości
do 25 cm
(2,10+1,00)*2*2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
- malowanie uzupełniajace tynków ościeży /współ. do R=2 /
23,06*0,50
1,50*0,50*2
Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z
jednokrotnym szpachlowaniem
(1,50+2,00*2)*2*2
Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki
1
m2
m
3,600
m
m2
12,400
m2
m2
m2
11,530
1,500
m2
kpl.
kpl.
22,000
sekretariat , gabinet dyrektora
2
Dostawa drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeszklonych - rysunek drzwi wg
załącznika do instrukcji zamówienia Wymagania: - drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe przymykowe - wewnętrzne - przeszklone szkłem bezpiecznym , każda kwatera oddzielnie szklona , wymiary w świetle ościeżnic 136x200 cm panel dolny pełny o wysokości min 30 cm - kolor obustronnie zielony , kolorem
nawiązac do drzwi już wymienionych - wyposażone :zamek z wkładką patentową
, klamki , samozamykacz wewnętrzny z fu
1,50*2,05*2
Dostawa drzwi wewnętrznych pełnych , jednoskrzydłowych kompletnych (
skrzydło + ościeżnica stalowa ) o klasie izolacyjności akustycznej Rw= 32 dB.
okleina drewnopodobna PCV "Dąb Złoty" (FDZ). Drzwi wyposażone w klamkę z
rozetami w kolorze złotym oraz wkładkę patentową
0,90*2,00*2
Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - bez kosztów drzwi
1
6,150
2,000
6,150
3,600
6,150
3,600
12,400
13,030
22,000
1,000
1,000
SeKo SMART 7.1.1.4
Przedmiar robót
Rodzaj robót (branża):
Budowlana
Inwestycja
Szkoła Podstawowa nr 18
Wymiana drzwi wewnętrznych
ZADANIE NR 3
Adres:
Księzycowa 17
43-200 Pszczyna
Kody CPV:
45421125-6 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Inwestor:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna
Wykonawca:
Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania:
PZE Pszczyna
Inwestor
Strona tytułowa przedmiaru
Wykonawca
2
SeKo SMART 7.1.1.4