drzwi zewnętrzne do budynku - Zakład Lokali i Budynków

Transkrypt

drzwi zewnętrzne do budynku - Zakład Lokali i Budynków
drzwi zewnętrzne do budynku
OBMIAR
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Olsztyn
1
Wymiana drzwi
1 KNR 4-01
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejścio- m2
d.1 0354-05
we do budynku
1.30*2.20
m2
2 KNR 4-01
d.1 0318-06
3 KNR 2-02
d.1 1020-08
4 KNR 4-01
d.1 0411-08
5 KNR 4-01
d.1 0108-13
6 KNR 4-01
d.1 0108-16
7 KNR 4-01
d.1 0901-08
8 KNR 4-01
d.1 1206-04
9 KNR 4-01
d.1 1204-02
Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ściam2
nach zewnętrznych z cegieł - drzqwi wejściowe zewnętrzne do budynku kompletne
1.30*2.20
m2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malo- m2
wane na budowie - dwuskrzydłowe drewniane kompletne wzmocnione
1.30*2.20
m2
Wymiana elementów podłóg z desek - progi
szt.
1
szt.
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - drzwi z demontażu
0.10
m3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 14
0.10
m3
Wymiana opaski lub listwy przymykowej
m
2.20*2+1.30
m
m3
m3
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed- m2
nokrotnym szpachlowaniem - lamperia od strony klatki schodowej
1.50*(0.10*2*2)
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian od strony klatki schodowej
0.60*(0.10*2*2)+0.10*(0.90*2)
-1-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 17218 Użytkownik: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Poszcz
Razem
2.860
RAZEM
2.860
2.860
RAZEM
2.860
2.860
RAZEM
2.860
1.000
RAZEM
1.000
0.100
RAZEM
0.100
0.100
RAZEM
0.100
5.700
RAZEM
5.700
0.600
RAZEM
0.600
0.420
RAZEM
0.420
m2
m2

Podobne dokumenty