Folder powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

Transkrypt

Folder powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
S
t
a
r
o
s
t
w
o
P
o
w
i
a
t
o
w
e
w
S
t
r
z
e
l
c
a
c
h
K
r
a
j
e
ńs
k
i
c
h
u
l
.
K
s
.
S
t
.
W
y
s
z
y
ńs
k
i
e
g
o
7
,
6
6
5
0
0
S
t
r
z
e
l
c
e
K
r
a
j
e
ńs
k
i
e
t
e
l
.
+
4
8
9
5
7
6
3
2
3
8
0
,
f
a
x
+
4
8
9
5
7
6
3
1
1
2
6
e
m
a
i
l
:
s
t
a
r
o
s
t
a
@
f
s
d
.
p
l
w
w
w
.
f
s
d
.
p
l
O POWIECIE
Powiat strzelecko-drezdenecki, położony
w północno-wschodniej części województwa
lubuskiego, nad rzekami: Notecią i Drawą,
graniczy z sześcioma powiatami: choszczeńskim,
wałeckim, myśliborskim, czarnkowskotrzcianeckim, międzychodzkim i gorzowskim.
Siedzibą powiatu jest miasto Strzelce Krajeńskie, które rolę
miasta powiatowego pełniło już wcześniej, od XIV wieku aż do
roku 1975. Powiat strzelecko-drezdenecki zajmuje obszar 1248
km2. Obejmuje pięć jednostek samorządu terytorialnego: gminy
miejsko-wiejskie: Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Dobiegniew
oraz gminy wiejskie: Stare Kurowo i Zwierzyn. Obecnie powiat
liczy 50 372 mieszkańców, z czego 26 520 osób mieszka na
terenach wiejskich, co stanowi 52,6%. Obszar ten zachwyca nas
swoją bogatą lesistością i atrakcyjnością krajobrazu. Liczne
czyste jeziora, rzeki, lasy, których ciszę przerywa tylko śpiew
ptaków i w których spotkać można przemykającą zwierzynę,
sprawiają, że powiat stanowi wielką atrakcję dla coraz większej
rzeszy turystów. Do ich dyspozycji oddajemy wiele miejsc do
wypoczynku, biwakowania, pieszych czy rowerowych
wycieczek. Warunki naturalne sprzyjają głównie różnorakim
formom aktywnego wypoczynku: grzybobraniu, łowiectwu,
wędkowaniu, uprawianiu sportów wodnych. Dużym atutem jest
nieskażone przemysłem środowisko przyrodnicze. O urodzie
powiatu decyduje położenie na jego terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Noteckiej, Doliny Noteci,
Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz licznych rezerwatów leśnych
i krajobrazowych. Wodne szlaki turystyczne to rzeki Nowa
i Stara Noteć oraz znana ze spływów kajakowych Drawa, po
której płynął nasz niezapomniany Papież Jan Paweł II. Spływy
kajakowe organizowane są zarówno na wodach Drawy, jak
i Noteci. Liczne przesmyki łączące jeziora umożliwiają sprawne
przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi akwenami. Wokół
jezior usytuowane są ośrodki wypoczynkowe, spełniające
funkcje rekreacyjno-sportowe. Turyści mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i kajaków. Dobrze
rozbudowana sieć dróg jest ułatwieniem dla turystów
zmotoryzowanych, a amatorzy pieszych czy rowerowych
wycieczek znajdą na tych terenach szereg wyznaczonych tras.
Przez powiat przebiega kilkanaście szlaków rowerowych,
pieszych oraz wodnych. Powiat strzelecko-drezdenecki to ważny
węzeł drogowy i kolejowy, wśród dróg dominują drogi gminne:
517,4 km, następnie drogi powiatowe 213,1 km, drogi
wojewódzkie 184,3 km, a na końcu drogi krajowe o długości 49,9
km. Przechodząca przez obszar powiatu droga krajowa nr 22,
łącząca dwa sąsiadujące powiaty: gorzowski i wałecki, stanowi
odcinek trasy Berlin – Tczew – Gdańsk. Istotne miejsce w dziedzinie przewozów osobowych zajmują również linie kolejowe
Kostrzyn – Krzyż i Szczecin – Krzyż – Poznań. Zagraniczni
turyści mogą korzystać z portu lotniczego w Berlinie, oddalonego
od powiatu o 170 km, jak również z portu lotniczego w Babimoście koło Zielonej Góry (140 km).
STRZELCE KRAJEŃSKIE
Strzelce Krajeńskie położone są w północnej
części województwa lubuskiego i stanowią jeden
z najciekawszych obszarów krajo-znawczych tej
części kraju. Miasto położone jest nad jeziorami
Górnym i Dolnym. Na terenie gminy
zlokalizowany jest ośrodek turystycznowypoczynkowy nad jeziorem Lipie w Długiem.
Uwagę turystów przyciągają mury obronne
o długości 1640 m i wysokości do 8 m opasujące stare miasto.
Jako jedno z niewielu miast w regionie Strzelce Krajeńskie
posiadają zachowany niemal w całości obwód średniowiecznych
murów z 36 basztami łupinowymi, Bramą Młyńską oraz Basztą
Czarownic. Mury zbudowano z różnej wielkości głazów
narzutowych na zaprawie wapiennej. Po II wojnie światowej w
kilku etapach przeprowadzono remont murów. Strzelce dzięki
swym średniowiecznym fortyfikacjom miejskim zasługują na
miano lubuskiego Carcassonne. W centrum miasta wznosi się
monumentalny kościół farny z drugiej połowy XIII w.
ZABYTKI GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
Kościół kolegiacki pw. Matki Bożej Różańcowej
w Strzelcach Krajeńskich
Kolegiata usytuowana jest w centrum miasta, na działce
przylegającej do starówki miasta. Świątynia jest trójnawową
budowlą gotycką, z kamienno-ceglaną czworoboczną wieżą.
Kościół jest orientowany. Pierwotnie była to budowla bazylikowa, wzniesiona z cegły na kamiennym fundamencie. Kościół
otoczony był cmentarzem. Gruntowne zmiany w wyglądzie
i w wystroju kolegiaty przeprowadzono w połowie XIX wieku.
Zespół średniowiecznych fortyfikacji miejskich
w Strzelcach Krajeńskich
Miejskie mury obronne, należące do najstarszych tego typu
zabytków w województwie lubuskim, zbudowane zostały prawdopodobnie w latach 1272-1290. Wykonane zostały z miejscowego, trwałego budulca, jakim były pozostawione przez
lodowiec głazy narzutowe. Mury budowano warstwami,
oddzielając każdy kolejny poziom drobnymi okrzeskami.
Poszczególne warstwy posiadają zróżnicowaną szerokość w różnych odcinkach murów.
Brama Młyńska w Strzelcach Krajeńskich
Nazwa bramy pochodzi od młynów, które stały nad jeziorem poza
miastem. Jest ona cennym przykładem architektury obronnej
z połowy XIV wieku. Gotycka budowla powstała z cegły w układzie wendyjskim, na planie prostokąta. W bramie umieszczono
ostrołukowy przejazd i przejście dla pieszych. W latach
międzywojennych w Bramie Młyńskiej mieściło się muzeum
regionalne. Obecnie pomieszczenia w Bramie Młyńskiej
zaadaptowano na potrzeby szkoły muzycznej.
Baszta Więzienna w Strzelcach Krajeńskich
Baszta Więzienna zwana inaczej Prochową lub Basztą Czarownic
została wybudowana w linii murów otaczających Stare Miasto.
Jej nazwa wzięła się stąd, że w baszcie mieściło się więzienie. Od
końca XVIII do połowy XIX wieku w budowli magazynowano
proch strzelniczy. W 1783 roku obok baszty przebito w murze
tzw. Bramę Pożarową, która miała spełniać fukcję „wyjścia
ewakuacyjnego” dla mieszkańców na wypadek pożaru.
Ratusz w Strzelcach Krajeńskich
Obiekt powstał w latach 1870-1872 w stylu neorenesansowym,
z inicjatywy ówczesnego burmistrza Strzelec Carla Treua.
W 1908 roku pośrodku fasady umieszczono kuty maszt flagowy,
który zdemontowano w okresie powojennym, a współcześnie
znów go odtworzono. Pochodzący z niego motyw smoka służył
do niedawna jako ozdoba fontanny przed kościołem. Obecnie
mieści się tutaj siedziba Sądu Rejonowego w Strzelcach
Krajeńskich.
strona internetowa Gminy Strzelce Krajeńskie:
www.strzelce.pl
DREZDENKO
Geneza miasta jest ściśle związana z wczesnośredniowiecznym grodem powstałym
prawdopodobnie już w X wieku. Słowiański gród
warowny założono dla obrony przeprawy przez
Noteć na szlaku handlowym z Poznania na
Pomorze Zachodnie.
Gmina Drezdenko położona jest w północnowschodniej części euroregionu „Pro Europa
Viadrina”. Teren gminy obfituje w przepiękne lasy i czyste jeziora. Gmina Drezdenko ze względu na liczne ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi atrakcyjny ośrodek turystyczny.
Na terenie miasta funkcjonuje Muzeum Puszczy Drawskiej
i Noteckiej, które posiada interesujące zbiory dotyczące licznych
gatunków zwierząt zamieszkujących puszczę.
Organy W. Sauera z 1902 r., które rozbrzmiewają po dzień
dzisiejszy w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, przetrwały
w bardzo dobrym stanie.
ZABYTKI GMINY
DREZDENKO
Kościół pw. Przemienienia
Pańskiego
Orientowany kościół założono
na planie zbliżonym do
kwadratu. Postawiono go w zachodniej części miasta, poza
obrębem staromiejskiej zabudowy. Bryła budowli jest silnie
rozczłonkowana. Tworzy ją
prezbiterium, trzynawowy
korpus oraz siedem prostopadłościennych krucht umieszczonych od strony elewacji
zachodniej. Większość zachowanego wyposażenia pochodzi
z czasu budowy kościoła.
Kościół pw. Matki Bożej
Różańcowej
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Drezdenku
wybudowany został w 1898 r. Świątynię zlokalizowano na
terenie tzw. Nowego Miasta, w zwartym ciągu zabudowy ulicy
Żeromskiego. Wystrój świątyni jest prosty. We wnętrzu dominuje
wystrój w stylu neogotyckim, z formami rustykalnymi. Po
wschodniej stronie budowli znajduje się trójbocznie zamknięte
prezbiterium, a po zachodniej strzelista wieża. Do niej przylegają
boczne przybudówki. Detale architektoniczne elewacji tworzą
głównie schodkowy i kostkowy gzyms, fryzy szewronowe,
arkadowe oraz ostrołukowe blendy widoczne z wieży.
strona internetowa Gminy Drezdenko:
www.drezdenko.pl
DOBIEGNIEW
Gmina Dobiegniew położona jest na Pojezierzu
Dobie-gniewskim, wśród pięknych jezior i lasów. Miasto jest typowym ośrodkiem rekreacyjno-usługowym. W samym mieście usytu-
owane jest jezioro Wielgie wraz z kąpieliskiem. Na terenie gminy
położony jest Drawieński Park Narodowy, zajmujący
powierzchnię 11 tys. hektarów. Wizytówką gminy Dobiegniew
jest zespół pałacowy w Mierzęcinie, w skład którego wchodzi
odrestaurowana XIX-wieczna neogotycka rezydencja
romantyczna, folwark oraz oficyna. Wokół kompleksu
pałacowego rozpościera się 16-hektarowy park utrzymany w
stylu angielskim oraz ogród japoński. Teren ośrodka z bogatą
infrastrukturą i zapleczem technicznym obejmujący 200
hektarów daje ogromne możliwości organizacji dużych imprez
plenerowych. Świetnym przykładem takiego wydarzenia jest
cyklicznie odbywające się na jego terenie Święto Konia, które co
roku przyciąga do Mierzęcina miłośników jazdy konnej. Obecnie
Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort to wytworny kompleks
wypoczynkowy pełniący także funkcję ośrodka konferencyjnoszkoleniowego. Będąc w okolicy Dobiegniewa, warto odwiedzić
także Muzeum Wolden-berczyków Oflag II C, które posiada
bogatą przeszłość. W cza-sie II wojny światowej, od końca maja
1940 do 25 stycznia 1945 roku, w obecnym Dobiegniewie istniał
największy obóz jeniecki dla polskich oficerów – Oflag II C
Woldenberg. Przetrzymywano w nim oficerów, chorążych,
podchorążych, podoficerów i szeregowców Wojska Polskiego
z wojny obronnej 1939 roku, nielicznych oficerów polskich
wziętych do niewoli w czasie walk we Francji w 1940 roku
i około 100 starszych oficerów Armii Krajowej, którzy dostali się
do niewoli po upadku powstania warszawskiego. Zdecydowaną
większość jeńców stanowili oficerowie. Oflag II C został
wzniesiony w odległości około jednego kilometra na zachód od
ostatnich zabudowań miasteczka Woldenberg. Jego pierwsze
budynki znajdowały się w odległości około 200 metrów od szosy.
Była to niemiecka część obozu, gdzie mieściła się komendantura,
oddział Abwehry, kasyno i baraki dla niemieckich oficerów.
Bezpośrednio za tą częścią było tzw. przedobozie, składające się
z ośmiu baraków przeznaczonych na izbę chorych, magazyn
mundurowy, materiałowy, łaźnie, areszt i budynek kwarantanny.
Do przedobozia jeńcy mieli dostęp tylko za specjalnymi
przepustkami.
ZABYTKI GMINY DOBIEGNIEW
Kościół pw. Chrystusa Króla
Metryka kościoła pw. Chrystusa Króla sięga XIV wieku. Pomimo
wielokrotnych pożarów, jakie nawiedzały miasto, świątynia
przetrwała do naszych czasów. Jej architektura została
ukształtowana w średniowieczu i w XIX stuleciu. Wskazuje na to
zachowany korpus nawowy w stylu gotyckim i neogotycka
wieża. Kościół wybudowano z cegły ceramicznej w wiązaniu
wendyjskim i blokowym. Pierwotnie była to świątynia katolicka,
którą w okresie reformacji w 1534 roku przekształcono na kościół
protestancki. W wyniku tego zmieniono wyposażenie kościoła,
dostosowując je do nowej liturgii. Po tym, jak podczas pożaru
w 1641 roku spaleniu uległa prawie cała zabudowa miasta i częściowo kościół, rozpoczęto jego odbudowę, w którą zaangażował
się sam elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm. Po ukończeniu
prac w 1647 roku wstawiono nowy ołtarz ufundowany m.in.
przez rody von Koppen i von Bornstedt. Po kolejnym pożarze
w 1710 roku wybudowano nową wieżę, którą ukończono w 1859
roku.
Kościół w Chomętowie
Wzmiankowany był po raz pierwszy w 1493 roku. Obecny,
neogotycki kościół filialny pw. Dzieciątka Jezus usytuowany jest
po wschodniej stronie owalnicy na wyniesieniu terenu, pośrodku
miejscowości. Budowla została wzniesiona w 1899 roku na
planie krzyża greckiego z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, ujętym czworobocznymi pastoforiami. Po stronie
zachodniej usytuowana jest prostopadłościenna wieża, z przylegającą przybudówką, mieszczącą spiralną klatkę schodową.
Wnętrze nakryte zostało sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Na
historyczne wyposażenie świątyni składa się neogotycki ołtarz
umieszczony obecnie w obrębie pastoforium. Po II wojnie
kościół został przejęty przez katolików i konsekrowany 28
grudnia 1947 roku.
Elektrownia Wodna „Kamienna” w Głusku
Reprezentuje charakterystyczny dla XX wieku model
hydroelektrowni i stanowi na terenie Drawieńskiego Parku
Narodowego najciekawszy zabytek techniki o randze
ogólnokrajowej. Została zbudowana na rzece Drawie poniżej
Głuska, przy małej osadzie założonej w XVIII w. Włączenie
Kamiennej do majątku Głusko nastąpiło w 1820 roku. Przemysłową eksploatację elektrowni wodnej o mocy 0,96 MW
datuje się na rok 1903. Początkowo prąd wykorzystywany był do
produkcji karbidu, ale już wkrótce w miarę rozbudowywania
sieci linii przesyłowych, wytwarzany prąd pokrywał zapotrzebowanie na energię powiatu choszczeńskiego, pyrzyckiego,
strzeleckiego i części myśliborskiego. W 1921 roku hydro-
elektrownia została włączona do sieci ogólnokrajowej. Do dzisiejszego dnia niezmienione pozostaje wyposażenie obejmujące
dwa hydrozespoły z turbinami Francisa z 1893 i z 1898 roku
firmy Escher Wyss ze Szwajcarii. Bardzo ciekawa jest również
umieszczona w hali maszyn zabytkowa suwnica z 1909 roku.
O oryginalności architektury ówczesnych czasów świadczą
zabytkowe budynki, do których należą: budynek główny,
budynek gospodarczy i rozdzielnia z transformatorownią.
Obecnie funkcjonująca Elektrownia Wodna „Kamienna” podlega
Zakładowi Energetycznemu w Gorzowie Wielkopolskim.
strona internetowa Gminy Dobiegniew:
www.dobiegniew.pl
ZWIERZYN
Gmina Zwierzyn leży w Kotlinie Gorzowskiej,
w szerokiej pradolinie Noteci, której krajobraz
tworzą rozległe łąki, pastwiska i pola uprawne
poprzecinane licznymi kanałami i strumykami.
Zwierzyn jest gminą typowo rolniczą, nie posiada
dużego przemysłu, za wyjątkiem powstałej
w 2010 roku wytwórni mas bitumicznych, na
terenie gminy działają drobne podmioty gospodarcze. Wieś
powstała w latach 1765-1766. Do nowo powstałych domostw
wprowadziło się 85 rodzin kolonistów pochodzących z różnych
rejonów Rzeszy Niemieckiej. W 1857 roku wybudowano linię
kolejową Kostrzyn – Krzyż, co w dużym stopniu pobudziło
rozwój gospodarczy miejscowości.
strona internetowa Gminy Zwierzyn:
www.zwierzyn.pl
STARE KUROWO
Gmina Stare Kurowo umiejscowiona
jest na skraju Puszczy Drawskiej, w pradolinie
Noteci. W gminie Stare Kurowo warunki
naturalne sprzyjają formom aktywnego
wypoczynku: grzybobraniu czy wędkowaniu.
Nizinne obszary gminy obfitują ponadto w zabytkową architekturę z tzw. okresu kolonizacji
frydrycjańskiej (osuszanie pradoliny Noteci). Są
tu niezwykle malownicze, ryglowe domy oraz ryglowe stodoły
i obory. Najpopularniejszą atrakcją turystyczną gminy jest największa w Europie ekologiczna, zagrodowa Hodowla Danieli
znajdująca się we wsi Pławin. Gospodarstwo położone jest w Dolinie Noteci, pośród rozległych soczystych łąk, które stanowią
idealne miejsce dla rozwoju tych zwierząt. Hodowla, w której
żyje ok. 2000 sztuk danieli, położona jest na powierzchni 280 ha.
Jej działania mają służyć rozwojowi hodowli danieli w Polsce.
strona internetowa Gminy Stare Kurowo:
www.starekurowo.pl
SZLAKI TURYSTYCZNE
Czerwone
• Santoczno – Brzoza – Strzelce Krajeńskie (14 km)
• Strzelce Krajeńskie – rzeczka Młynówka – Gardzko – Stare Kurowo (16 km)
• Stare Kurowo – jezioro Łubówko – Drawiny (23 km)
• Drawiny – Przeborowo – Stare Osieczno (23 km)
• Stare Osieczno – Głusko – Sitnica (16 km)
Żółte
• Górki Noteckie – dolina rzeki Pełcz – Strzelce Krajeńskie (14 km)
• Strzelce Krajeńskie – Licheń – jezioro Osiek (13 km do spalonego mostu)
• od spalonego mostu: Ogardzka Odnoga – Dobiegniew (10,4 km)
• Stare Osieczno – Podlesiec – Sarbinowo – Zagórze Lubiewskie – Drezdenko
(26 km)
• Drezdenko – jezioro Solecko – Lubiatów (21 km)
Niebieskie
• Strzelce Krajeńskie – Długie – jezioro Sława – jezioro Osiek (18 km od
spalonego mostu)
• Grotów – Trzebicz – Stare Kurowo (27 km)
Zielone
• Dobiegniew – Słonów – Radowo – Drezdenko (16 km)
• Stare Kurowo – Strzelce Krajeńskie – Lipie Góry – Ogardy – Gilów
SZLAKI KAJAKOWE
• wzdłuż rzeki Drawy (srebrny szlak)
• wzdłuż rzeki Noteć
• jezioro Lipie (Długie) – jezioro Słowa – jezioro Osiek – jezioro Wielgie
(Dobiegniew)
• jezioro Wielgie (Dobiegniew) – rzeka Mierzęcka Struga – rzeka Drawa
NADLEŚNICTWA
• Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce
Krajeńskie, tel. 95 763 10 60
• Nadleśnictwo „Smolarz” w Kleśnie, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 05 63
• Nadleśnictwo Głusko, 73-235 Radęcin, tel. 95 761 19 14
• Nadleśnictwo Bierzwnik, ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik,
tel. 95 768 00 83
• Nadleśnictwo Karwin, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko,
tel. 95 762 05 90
BANKI
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
• Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 1
• Drezdenko, ul. Kościuszki 9
• Strzelce Krajeńskie, ul. Katedralna 5
Bank Polska Kasa Opieki S.A. – PEKAO S.A.
• Dobiegniew, ul. Kościuszki 1a
• Drezdenko, ul. Kościuszki 33
• Strzelce Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 5
Bank Spółdzielczy
• Drezdenko, ul. Chrobrego 7
• Stare Kurowo, ul. Podgórna 1
• Strzelce Krajeńskie, ul. Popiełuszki 1
• Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 18a
• Górki Noteckie, ul. Kolejowa 27
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
• Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 6
Getin Bank S.A.
• Strzelce Krajeńskie, ul. Chrobrego 13d
• Drezdenko, ul. Kościuszki
Bank BGŻ
• Strzelce Krajeńskie, ul. Chrobrego 13e
DWORCE
•
•
•
•
Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 9
Drezdenko, ul. Dworcowa 3, tel. 95 762 01 15
Stare Kurowo, ul. Dworcowa
Strzelce Krajeńskie Wschód (Zwierzyn), ul. Wojska Polskiego 5
SŁUŻBA ZDROWIA
• Bobrówko: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o.o.,
ul. Leśna 5, tel. 95 763 51 16
• Dobiegniew: Usługi Medyczne M. Lipnicka, ul. Mickiewicza 3,
tel. 95 761 19 07
• Drezdenko: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Piłsudskiego 8, tel. 95 762 05 05, Przychodnia, ul. Piłsudskiego 8,
tel. 95 762 03 99, Pogotowie Ratunkowe ul. Piłsudskiego 8, tel. 95 762 05 99
• Gościm: NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Gościm 29,
tel. 95 762 42 95
• Gościmiec: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zwierzyn”
PUM Filia w Gościmcu, Gościmiec 129, tel. 95 761 87 70
• Górki Noteckie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zwierzyn”
PUM Filia w Górkach Noteckich, ul. Santocka 7a, Gościmiec 129,
tel. 95 761 81 18
• Stare Kurowo: Usługi Medyczne M. Lipnicka, ul. Kościelna 29,
tel. 95 761 50 13
• Strzelce Krajeńskie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
Sp. z o.o., ul. al. Piastów 17, tel. 95 763 25 57, Pomoc Doraźna,
ul. Słowackiego 17, tel. 999
• Zwierzyn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zwierzyn”
PUM, ul. Wojska Polskiego 58, tel. 95 761 71 01
APTEKI
• Bobrówko: Apteka „Aspirynka”, ul. Leśna 4, tel. 95 763 51 18
• Dobiegniew: Apteka „Św. Marcina”, ul. Sienkiewicza 2, tel. 95 763 94 06,
Apteka „Pod Platanem”, ul. Mickiewicza 37g, tel. 95 761 10 90
• Drezdenko: „Eskulap”, Stary Rynek 10, tel. 95 762 07 50,
Apteka „Św. Łukasza”, ul. Szkolna 8, tel. 95 762 07 57
• Stare Kurowo: Punkt Apteczny „Victoria”, ul. Kościuszki 85,
tel. 95 761 50 34
• Strzelce Krajeńskie: Apteka Leków Gotowych, ul. Słowackiego 17,
tel. 95 763 28 23, Apteka „Przyjazna”, ul. B. Chrobrego 2, tel. 95 762 99 71,
„Sagittarius”, ul. Wyzwolenia 2, tel. 95 763 29 65
• Zwierzyn: „Remedium”, ul. Wojska Polskiego 58, tel. 95 761 71 04
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE – sezonowe
• w Zespole Szkół, ul. Poznańska 5, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 11 24
• w Szkole Podstawowej w Goszczanowie, tel. 95 762 42 11
CAŁOROCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE
• Hotel „Staropolski”, ul. Chrobrego 19, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
tel. 95 763 11 10
• Hotel „Łucznik”, ul. Sportowa 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
tel. 95 763 29 95
• Hotel „Eljan”, ul. Ogrodowa 4, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 04 97,
e-mail: [email protected]
• Hotel „Wodnik”, Długie 14, ul. Dobiegniewska 30,
66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 761 22 88
• Hotel „Pałac Mierzęcin”, Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 22 11
• Pensjonat „U Jana”, Gościmiec, 66-530 Drezdenko
• Pensjonat „Wilcze Doły”, Zielątkowo 40, 66-535 Gościm, tel. 95 762 42 91,
tel. kom. 697 227 151
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Villa Drawa”, Przeborowo 33,
66-530 Drezdenko, tel. 95 762 41 23, tel. kom. 604 250 960
• Hotel „La Mirage”, ul. Gdańska (przy markecie Gezet) oraz ul. Krótka 1,
66-520 Dobiegniew, tel. 761 15 12
• Pokoje gościnne Grażyna i Franciszek Wawrzyniak, ul. Konopnickiej 12,
66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 11 161
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia nad Drawą”, Drawiny 55,
66-530 Drezdenko, tel. kom. 600 154 746
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Drawa Club”, Przeborowo,
66-530 Drezdenko, tel. 95 762 56 33, tel. kom. 600 809 127
• Gospodarstwo Agroturystyczne Włodzimierz Kujawski, Przeborowo 23,
66-530 Drezdenko, tel. 95 762 56 04
• Gospodarstwo Agroturystyczne Marek Paś, Przeborowo 30,
66-530 Drezdenko, tel. 95 762 56 05, tel. kom. 602 833 327
• Gospodarstwo Agroturystyczne Adrian Materka, Głusko 5,
66-520 Dobiegniew, tel. kom. 503 156 471, 606 580 208
• Gospodarstwo Agroturystyczne – „Marianowo”, Urszula Palczyńska,
Danków 44, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 746 44 32, kom. 605 513 504
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Ignacówka”, Zbigniew Ignasia, Dębnik 1,
66-520 Dobiegniew, tel. kom. 501 574 143
• Ośrodek Kolonijny Wychowawczo-Sportowy Stowarzyszenia Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Turystyczna 14, Długie,
66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 763 68 88
• Gospodarstwo Agroturystyczne Władysława Klimczak, Danków 5,
66-510 Bobrówko, tel. 608 600 754
• Zajazd przydrożny „Wika”, Wełmin 32, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
kom. 604 552 340
• Kemping „Długie”, Pole namiotowe, Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy
w Długiem, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 761 39 33
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi,
Gościm, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 42 92
• Ośrodek wczasowy „Za Lasem”, Gościm 97, 66-530 Drezdenko,
tel. 95 762 42 84
• Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Gozdrew”, Goszczanowo 68A,
66-530 Drezdenko, tel. 95 762 42 13
• Ośrodek Wypoczynkowy „Centrum” w Zagórzu, 66-530 Drezdenko,
tel. 95 762 05 85
• Ośrodek Turystyki i Rekreacji Jeździeckiej „WARSDOM”, Kosin 26,
66-530 Drezdenko, tel. 95 762 54 15
• Ośrodek Wypoczynkowy „MERPOL”, 66-530 Drezdenko, Lubiewo 1,
tel. 95 762 05 47
• Dom „Zacisze”, Zagórze 5, 66-530 Drezdenko, tel. kom. 663 531 024
• Pokoje gościnne Aleksander Płaskoń, Chomętowo, 66-520 Dobiegniew,
tel. 95 761 20 17
• Pokoje gościnne Barbara Jurasz, ul. Mickiewicza, 66-520 Dobiegniew,
tel. 95 761 11 54
• Pokoje gościnne Mirosław Komar, ul. Krasickiego 1, 66-520 Dobiegniew,
tel. 95 761 13 15, 95 761 17 34
• Agroturystyka „Camping”, Ługi 40, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 20 64,
kom. 600 591 345
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Kalitówka” Andrzej Kalita, Mostniki 1,
66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 38 28, tel. kom. 600 123 321
• Przystań Żeglarska „Phanta Rei” nad jeziorem Osiek, 66-520 Dobiegniew,
tel. 95 720 61 13
• Karczma „Lubiatka” w Lubiatowie, Lubiatów 20, 66-530 Drezdenko,
tel. 95 762 44 91
• AGROTURLOT Michał Chwalisz, Trzebicz Nowy 55, 66-530 Drezdenko,
tel. 95 762 08 74, 95 762 48 45
• Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne Alina Kowalska, Głusko 1,
66-520 Dobiegniew, tel. 606 388 419
• Agroturystyka „Pod Zielonym Dachem” Marta i Bartosz Wielgoszewscy,
Łęczyn 6, 66-520 Dobiegniew, tel. 95 761 37 13, kom. 517 077 076,
kom. 517 077 078
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Villa Stare Osieczno”, Stare Osieczno 5,
66-520 Dobiegniew, tel. 515 364 555
• Ośrodek Kolonijny „Cadet” w Długiem, ul. Dobiegniewska 22, Długie,
66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. 95 738 09 28, tel. kom. 693 384 715
• Gospodarstwo Agroturystyczne Stefania Górska, Danków 11,
66-510 Bobrówko, tel. 95 763 66 98
• Gospodarstwo Agroturystyczne MUZYKA Tomasz Klimczak, Danków 4a,
66-510 Bobrówko, tel. 604 427 665
• Domki Letniskowe Magdalena i Piotr Głuszko, Danków 6a, 6b,
66-510 Bobrówko, tel. 605 560 085
BAZA GASTRONOMICZNA
RESTAURACJE
• Restauracja Zacisze, ul. Słowackiego 15A, 66-500 Strzelce Krajeńskie
• Restauracja Cafe „Eden”, ul. Sienkiewicza 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie
• Restauracja „Wodnik”, ul. Dobiegniewska 30, Długie,
66-500 Strzelce Krajeńskie
• Restauracja „Stacja Warszawa”, ul. Lwowska 6, 66-530 Drezdenko
• Restauracja „Urocza”, ul. Mickiewicza 11, 66-530 Drezdenko
• Karczma „Lubiatka”, Lubiatów, 66-533 Rąpin
• Restauracja „4 Strony Świata”, ul. Ogrodowa 4, 66-530 Drezdenko
• Restauracja „Basen”, ul. Mickiewicza 4 lok. A, 66-530 Drezdenko
• Restauracja „Carmen”, Niegosław 40, 66-530 Drezdenko
• Restauracja „Gospoda”, ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko
• Restauracja „Piwnica”, ul Kościuszki 41, 66-530 Drezdenko
• Reastauracja „Fenix” przy stacji BP, ul. Poznańska 33, 66-530 Drezdenko
• Restauracja Hotel „Pałac Mierzęcin”, Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew
• Restauracja „Stara Piekarnia”, ul. Staszica 2, 66-520 Dobiegniew
• Restauracja przy hotelu „La Mirage”, ul. Gorzowska 9, 66-520 Dobiegniew
• Restauracja „Wika”, Wełmin 32, 66-500 Strzelce Krajeńskie
PIZZERIE
•
•
•
•
•
•
Pizzeria „Tomaso”, ul. Południowa 19, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Pizzeria „Mezzanotte”, ul. A. Mickiewicza 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Pizzeria „10,5”, ul. Kościuszki 30, 66-530 Drezdenko
Pizzeria „Kasztelan”, ul. Warszawska 5, 66-530 Drezdenko
Pizzeria „Mohito”, ul. Pułaskiego 1a, 66-530 Drezdenko
Pizzeria „U Zenka”, ul. Kościuszki 72, 66-540 Stare Kurowo
KEBAB
•
•
•
•
•
•
•
Kebab „Koło PKS”, ul. Ogrodowa 6, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Kebab „Na rondzie, ul. Krakowska 14, 66-530 Drezdenko
Kebab „Szalony Abdul”, ul. Wojska Polskiego 5a, 66-542 Zwierzyn
Kebab „Szalony Abdul”, ul. Obrońców Pokoju 6, 66-520 Dobiegniew
Sport Kebab, ul. Kościuszki 62, 66-540 Stare Kurowo
Kali Kebab, ul. Zachodnia 4, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Side-Alanya Kebab, ul. Okrężna 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie
BARY GASTRONOMICZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rożen „Kurczę pieczone”, Al. Wolności, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Jama u Adama”, ul. Słowackiego 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Pijalnia Piwa – Spławski Marek, ul. Okrężna 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Pijalnia Piwa – Sowiak Teresa, ul. Wyzwolenia 26,
66-500 Strzelce Krajeńskie
Stop” – Drink-bar, ul. Gorzowska 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Bar „Dwie Kozy”, Danków 9a, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Bachus Pub, Al. Piastów 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alsa”, ul. Gdańska 1e,
66-500 Strzelce Krajeńskie
Bar „Pod Rybką”, Al. Piastów 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Pub „Eden”, ul. Sienkiewicza 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Bar „Zajazd Leśny”, ul. Leśnika 2, 66-520 Dobiegniew
Bar gastronomiczny „Smakuś”, ul. Kościuszki 15, 66-530 Drezdenko
Smażalnia rybna „Sieja”, Ługi, 66-520 Dobiegniew
Bar Magddalena, ul. Podgórna 4a, 66-540 Stare Kurowo
KAWIARNIE
•
•
•
•
•
Cafe bar „Charlie”, ul. Ludowa 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Cafe Rynek”, ul. Rynek, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Kawiarnia „Campanulla”, Gościm 89, 66-530 Drezdenko
Kawiarnia „Planeta”, ul. Kościuszki 76, 66-540 Stare Kurowo
Kawiarnia „Cafe Alaska”, ul. Lwowska 6, 66-530 Drezdenko
2
3
4
5
ul. Wyzwolenia 4d
66-500 Strzelce Krajeńskie
e-mail: [email protected]
9
1
0
1
1
1
2
K
r
i
s
1
3
e-mail: [email protected]
1
4
D
O
R
A
B
I
A
N
I
E
K
L
U
C
Z
Y
„
K
L
U
C
Z
S
E
R
W
I
S
”
•
d
o
r
a
b
i
a
n
i
e
k
l
u
c
z
y
•
n
a
p
r
a
w
a
z
a
m
k
ó
w
i
s
t
a
c
y
j
e
k
s
a
m
o
c
h
o
d
o
w
y
c
h
•
a
w
a
r
y
j
n
e
o
t
w
i
e
r
a
n
i
e
a
u
t
•
s
p
a
w
a
n
i
e
p
l
a
s
t
i
k
u
•
n
a
p
r
a
w
a
p
a
s
ó
w
b
e
z
w
³
a
d
n
o
œ
c
i
o
w
y
c
h
•
m
o
n
t
a
¿
a
u
t
o
b
l
o
k
a
d
„
N
I
E
D

W
I
E
D

L
O
C
K
”
6
6
5
3
0
D
r
e
z
d
e
n
k
o
,
u
l
.
S
i
e
n
k
i
e
w
i
c
z
a
t
e
l
.
5
0
2
6
3
3
3
3
6

Podobne dokumenty