plik do pobrania - Mir-Kar

Transkrypt

plik do pobrania - Mir-Kar
Zakup oprogramowania do systemu rejestracji, obsługi, magazynów wysokiego
składowania - specyfikacja
1. Moduły systemu
Nazwa modułu
Oprogramowanie
bazo-danowe i sterujące
Moduł magazynu palet
Fakturowanie
Zamówienia
Etykietowanie
Wydawka
Raportowanie
Szczegóły modułu































Kartoteka użytkowników i uprawnień
Kartoteka kontrahentów
Kartoteka asortymentów
Cenniki
Grupy asortymentowe
Jednostki miar
Stawki VAT
Kierowcy
Rejony
Etykiety i czytniki kodów kreskowych
Stany i rozliczenie magazynów /do 99 magazynów/
Zestawienie obrotów i bilanse inwentaryzacyjne
Export do Excela i ClipBoardu
Rejestracja dostaw i wydań na magazyn palet
Zobrazowanie stanów magazynu palet
Rejestracja usług związanych z magazynowanie :
o
Domrażanie
o
Przepakowanie
Różne typy dokumentów : FV, WZ, MM, RW, PZ, HDI
Różne formy wydruków dokumentów w zależności od wymagań klientów
Automatyczne uwzględnianie funduszu promocji ARiMR
Tradycyjne przyjmowanie i rejestracja zamówień
Przyjmowanie zamówień drogą internetową lub poprzez pocztę email
Kontrola ilości przyjętych zamówień oraz ich realizacji
Informacja o blokadzie przyjmowania zamówień od wybranego klienta
Podstawowe wydruki etykiet
Dostosowanie wydruków do wymagań Klienta
Wydawanie i kompletacja towaru na podstawie zamówień produkcyjne i kontrola ich
realizacji
Bieżąca kontrola realizacji zamówień
Bieżący podgląd na stany artykułów w magazynach wydawkowych
Obsługa czytników i kolektorów danych
Wydruku raportów dla każdego etapu
Dostosowanie wydruków do wymagań Klienta
1. Stanowiska wagowe
1.1.
Stanowisko przyjęcia towaru na chłodnie składową – komora II.
Wagi fundamentowa Bizerba 1.5 x 1.5 o zdolności ważenia do 1500 kg. Zasilanie 230V. Waga podłączona
do terminala wagowego. Zobrazowanie, wprowadzanie i edycja danych bezpośrednio z ekranu terminala.
Terminal wpięty w centralny system komputerowy.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konfiguracja stanowiska
Terminal wagowy z ekranem dotykowym
Drukarka HP 1100P
Czytnik kodów kreskowych
Puszka przyłączeniowa LAN+3x230V
Waga fundamentowa 1.5x1.5
Instalacja i uruchomienie
1.2.
Ilość
1
1
1
1
1
1
Stanowisko przyjęcia towaru na chłodnie składową – komora II.
Waga fundamentowa Bizerba 1.5 x 1.5 o zdolności ważenia do 1500 kg. Zasilanie 230V. Waga podłączona
do terminala wagowego. Zobrazowanie, wprowadzanie i edycja danych bezpośrednio z ekranu terminala.
Terminal wpięty w centralny system komputerowy.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konfiguracja stanowiska
Terminal wagowy z ekranem dotykowym
Drukarka HP 1100P
Czytnik kodów kreskowych
Puszka przyłączeniowa LAN+3x230V
Waga fundamentowa 1.5x1.5
1.3.
Ilość
1
1
1
1
1
Stanowisko przyjęcia towaru na chłodnie składową – komora I.
Wagi najazdowa już zainstalowana u Klienta. Zasilanie 230V. Waga podłączona do terminala wagowego
Sys_OWTouch Zobrazowanie, wprowadzanie i edycja danych bezpośrednio z ekranu terminala. Terminal
wpięty w centralny system komputerowy.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
Konfiguracja stanowiska
Terminal wagowy z ekranem dotykowym
Drukarka HP 1100P
Puszka przyłączeniowa LAN+3x230V
Instalacja i uruchomienie
Czytnik kodów kreskowych
1.4.
Ilość
1
1
1
1
1
Stanowisko przyjęcia towaru na chłodnie składową – komora I.
Waga najazdowa już zainstalowana u Klienta. Zasilanie 230V. Waga podłączona do terminala wagowego
Sys_OWTouch Zobrazowanie, wprowadzanie i edycja danych bezpośrednio z ekranu terminala. Terminal
wpięty w centralny system komputerowy.
Lp
1.
2.
3.
4.
Konfiguracja stanowiska
Terminal wagowy z ekranem dotykowym
Drukarka HP 1100P
Puszka przyłączeniowa LAN+3x230V
Instalacja i uruchomienie
2. Podsumowanie sprzętu i instalacji.
Lp.
Nazwa sprzętu
Sztuk
1.
Terminal wagowy z ekranem dotykowym (z
uwzględnieniem klawiatury)
4
2.
Puszka przyłączeniowa IP65
4
3.
Instalacja i uruchomienie terminali i stacji
roboczych na stanowiskach wagowych
4
4.
Drukarka HP 1100P
4
5.
Czytnik kodów kreskowych + stacja dokująca
(RS232 do terminala + Blue Tooth do stacji
dokującej)
3
6.
Waga fundamentowa 1.5x1.5
2

Podobne dokumenty