Kuchnia kaflowa-tradycja i presti?. - Ogloszenia

Transkrypt

Kuchnia kaflowa-tradycja i presti?. - Ogloszenia
Dane pochodzą ze strony: http://www.ogloszenia-goleniow.pl/. Wygenerowano dnia: 07-03-2017.
Kuchnia kaflowa-tradycja i presti?.
Cena:1,00 pln
?ywy ogie? pod p?yt? w pomieszczeniu kuchennym? Jest niezb?dny do przygotowania
najsmakowitszych da?. Gospodynie, które nie maj? tradycyjnej kuchni kaflowej, nawet nie bior? si? za
przyrz?dzanie wielu potraw, gdy? na kuchence gazowej lub elektrycznej, cho?by nie wiadomo jak si?
stara?y, nie s? w stanie uzyska? satysfakcjonuj?cych efektów kulinarnych. Kto zakodowa? sobie smak
potraw, przygotowanych na ?ywym naturalnym ogniu, ten nigdy nie zaakceptuje ich z gazówki czy z
p?yty ceramicznej. Dlatego te? wiele tradycyjnych i pysznych potraw nie przygotowuje si? na nich, bo
wysi?ki kulinarne s? z góry skazane na niepowodzenie. Na kuchni kaflowej bardzo ?atwo jest
wyczarowa? przepyszne potrawy, nawet bez szczególnego starania si?. Prawdziwy ogie? pod p?yt? zrobi
to za nas i zachwyci podniebienia domowników. Obs?uga kuchni jest banalnie prosta i intuicyjna. Na
rynku jest tak ogromny wybór wzorów kafli i ró?norodnych szkliw, ?e do ka?dego wystroju wn?trza
mo?na bez problemu zaprojektowa? kuchni? marze? (w apartamencie, lofcie). Szczególnie w
awangardowych pomieszczeniach, nowatorsko zaprojektowana kuchnia, z prostymi nowoczesnymi
okuciami, powali ka?dego na kolana-tym bardziej-?e ma?o kto jej si? tutaj spodziewa, gdy? coraz mniej
izb kuchennych posiada komin. A gdy do tego b?dzie mia?a widoczny ogie? w palenisku, nie b?dziemy
w stanie mu si? oprze? i na d?u?ej pozostaniemy w aneksie jadalnym, zajadaj?c si? smakowito?ciami.
Hipnotyczny ogie? zawsze urzeka i fascynuje. Kuchnia z kaflowym ogrzewaczem i ciep?ym
przypieckiem wypromieniowuje jeszcze d?ugo-po sko?czeniu palenia-przyjazne ciep?o dla cz?owieka.
Nawet dla alergików. Mo?e posiada? wymiennik wodny do przygotowywania ciep?ej wody u?ytkowej
lub nawet do wodnego centralnego ogrzewania, a tak?e p?yt? indukcyjn? lub ceramiczn? plus
dodatkowy piekarnik elektryczny. W obszernych izbach budujemy kompleksy kaflowe, b?d?ce centrami
kulinarno-ogrzewczymi, w sk?ad których wchodzi trzon kaflowy, prawdziwy piec chlebowy, pokojowy
piec kaflowy z ogrzewanym przypieckiem a nawet w?dzarnia i ogrzewana platforma do spania. Jest to
samowystarczalny zestaw, obywaj?cy si? bez elektryczno?ci i niezale?ny od kaprysów pogody. Nawet,
gdy w zimie nas zasypie, zabraknie pr?du, to maj?c na wyposa?eniu tak wypasiony zestaw kaflowy,
mo?emy przez wiele dni-w przyjaznym cieple-smakowicie biesiadowa? i wy?mienicie si? wysypia?.
Gdy dla domów uzale?nionych od mediów zewn?trznych taka sytuacja jest zawsze tragedi?, dla nas
b?dzie wy?mienit? zabaw? i przygod?. Kuchnia kaflowa jest nieodzowna w gospodarstwach
agroturystycznych, pensjonatach, rybakówkach, domach rekreacyjnych u?ytkowanych okresowo.
Zapraszamy do wspó?pracy architektów i dekoratorów wn?trz ze ?wie?ymi nowatorskimi pomys?ami.
Kuchnie kaflowe i centra kulinarno-ogrzewcze stawiamy na terenie ca?ego kraju i poza granicami.
Wykonujemy indywidualne projekty. Posiadamy kafle z 20 kaflarni z ca?ej Europy. Wi?cej informacji
pod telefonami: 68 3273341, 606756498 i na stronie internetowej firmy www.salonsobkowiak.pl
Dane:
Zbigniew Sobkowiak
email: [email protected]
Strona www: http://Salon Grzewczy Zbigniew Sobkowiak
telefon: 683273341
Dane pochodzą ze strony: http://www.ogloszenia-goleniow.pl/. Wygenerowano dnia: 07-03-2017.
Miejscowość: ?widnica k. Zielonej Góry
ulica: Ogrodowa 20
Region: reszta Polski